MAGAZYN MUZUŁMAŃSKI Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej Nr 1/2010 (168)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGAZYN MUZUŁMAŃSKI Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej Nr 1/2010 (168) 1976-2010"

Transkrypt

1 MAGAZYN MUZUŁMAŃSKI Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej Nr 1/2010 (168) W NUMERZE: Nieustająca saudyjska destrukcja historycznych miejsc islamu Cień nad Mekką

2 Niszczenie dziedzictwa islamu w Arabii saudyjskiej Saeed Shehabi W roku 2002 dr Ahmad Zaki Yamani, były minister do spraw ropy naftowej Arabii saudyjskiej, wygłosił w Szkole Studiów Orientalnych i Afrykańskich Uniwersytetu Londyńskiego wykład na temat nigdy wcześniej nie omawiany otwarcie na takim poziomie. Wykład dr Yamani traktował o projekcie wykopalisk na terenie domu Proroka (s) w Mekce w jakim brał udział. Grupa ponad 300 pracowników, inżynierów, archeologów i innych ekspertów w ciągu 24 godzin odkryła dom, wykonała szczegółowe fotografie oraz plany, po czym ponownie wypełniła dom ziemią i zostawiła go. Spytany dlaczego dom został ponownie ukryty, dr Yamani powiedział, że bardzo wpływowi ludzie w jego kraju sprzeciwiliby się takiej operacji opierając się na twierdzeniu, że oddawanie czci komukolwiek innemu niż Bóg jest bluźnierstwem. Poczas dyskusji, pewien młody Jordańczyk wstał i powiedział: "Czy nie jest stratą czasu i pieniędzy to co robiliście, odkopując stare kamienie bez żadnej korzyści dla nikogo?" na co dr Yamani odrzekł: "Dziękuję. Ułatwił mi pan zadanie. Panie i panowie, z taką właśnie mentalnością mamy do czynienia w Arabii Saudyjskiej. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie dlaczego musieliśmy ponownie pokryć nasze znalezisko ziemią." Mauzolea Abdul Mutaliba oraz Abu Taliba w Mekce przed ich zniszczeniem. W roku 2006 wyszedł na światło dzienne ogrom zniszczenia historycznych zabytków islamu. Oszacowano, że ponad 90 procent historycznych meczetów, mauzoleów i innych zabytków w Arabii Saudyjskiej znikła z powierzchni ziemi, wywołując głosy kwestionujące takie poczynania. Polityka niszczenia wszystkiego co posiada symboliczną wartość przeniosła się do innych krajów. Destrukcja IX-wiecznego grobu szyickiego Imama w Samarze w Iraku w roku 2006 była sygnałem rozszerzania się tego zjawiska na inne kraje świata arabskiego i muzułmańskiego. Wcześniej, w maju 2001 roku liczący sobie dwa tysiące lat posąg Buddy w afgańskim mieście Bamian został zniszczony przez Talibów rządzących krajem przez pięć lat ( ). Nie zapobiegł temu szereg delegacji z krajów muzułmańskich do Mułły Omara, przywódcy Talibów. Siłą napędową tej destrukcji nie oszczędzającej nikogo w swym pędzie do dominacji nad światem muzułmańskim jest ekstremizm ruchu salafickiego zwanego też od nazwiska swojego założyciela Muhammada ibn 'Abd al-wahhaba ( ) wahhabizmem (czyt. łahabizmem). Celem ibn 'Abd al- Wahhaba było oczyszczenie Islamu i powrót do tego co sam uważał za jego pierwotne założenia, których przykładem miało być pokolenie al-salaf al-salihin (pierwsze trzy pokolenia muzułmanów). Odrzucił wszystko co uznał za zepsucie wprowadzone przez bid'a (zakazaną innowację) i szirk (bałwochwalstwo, politeizm). Odrzucał praktyki wielu grup w islamie takich jak sufizm, na przykład głęboki szacunek dla świętych mężów, jako heretyckie i nieortodoksyjne. Wznowił zainteresowanie dziełami wcześniejszego uczonego, Ibn Tajmijji ( ) oraz jego ucznia Ibn Al-Dżałzijji (zm. 1350). Ibn Tajmijja utrzymywał, że według islamu niedozwolone jest budowanie nad grobami mauzoleów ani meczetów oraz że modlitwa w nich jest zabroniona. Ibn Dżałzijja stwierdził potem: "Mauzolea wznoszone na grobach muszą zostać zniszczone, nie można ich pozostawić choćby przez jeden dzień jeśli jest możliwość ich zburzenia." Przez siedem wcześniejszych wieków historii Islamu żaden z uczonych nie wysunął takich twierdzeń. Muhammad ibn Abd al Wahab, żyjący cztery wieki po Ibn Dżałzijji, poszedł w swoim ekstremizmie jeszcze dalej, przyjmując doktrynę ogłaszającą osoby różniące się od niego w kwestiach teologicznych niewiernymi i politeistami. Życie osób wchodzących do tej kategorii nie miało żadnej świętości, ich majątek mógł być plądrowany a ich rodziny wzięte w niewolę lub zabite. Dziedzictwo Ibn 'Abd al-wahhaba nie tylko przetrwało kolejne dwa wieki ale i nabrało nowych, międzynarodowych wymiarów. Podążający za tą ideologią ekstremiści znajdują się w tej chwili na wszystkich kontynentach, zagrażając nie tylko niemuzułmanom ale również samej istocie społeczności muzułmańskiej, promując niebezpieczne podziały. W samej Arabii Saudyjskiej wahhabizm stał się głównym czynnikiem uciszającym wszelkie głosy sprzeciwu. Mimo wszelkich okrucieństw ostatnich lat,

3 popełnianych przez salafitów-wahhabitów zarówno na niemuzułmanach jak i muzułmanach, saudyjski rząd odmawia odcięcia się od swojego historycznego paktu z wahhabizmem. Oprócz ideologicznych i politycznych konsekwencji tego paktu, niszczeniu poddawane jest także dziedzictwo kraju. Głosy sprzeciwu wobec tej destrukcji są ignorowane. Wcześniej w roku 2006 zniszczony został grób Haszima ibn 'Abd Manafa, dziadka Proroka Muhammada w palestyńskim mieście Gaza. Abd al Latif Haszim, dyrektor Wydziału Dokumentacji w palestyńskim Ministerstwie Fundacji oskarżył o dopuszczenie się tego czynu salafitów-wahhabitów, opisując go jako wielką stratę historycznego miejsca Palestyny. Ta desekracja nosiła znamiona podobnych aktów dokonywanych przez wahhabitów od dwóch stuleci. Z szeregu powodów stanowi to katastrofę dla świata muzułmańskiego: po pierwsze, jest to atak na cywilizację i kulturę skutkujący stratami nie do odwrócenia. Po drugie, ataki na symbole uważane przez innych za święte prowokuje konflikty wewnątrz religii prowadzące niekiedy do rozlewu krwi. Po trzecie, jest to odejście od zasad tolerancji promowanych przez islam w celu zachowania pokoju i ładu społecznego. Po czwarte, niszczenie grobów i miejsc związanych z historycznymi postaciami muzułmańskimi jest równoznaczne z poniżaniem tychże szlachetnych osób, co jest sprzeczne z wartościami i naukami islamu. Historycznie rzecz biorąc, niszczenie grobów ma swój precedens we wczesnym okresie islamu, chociaż było dokonywane z innych powodów. W roku 236 Hidżry/850 roku ery chrześcijańskiej, kalif abbasydzki, Al-Mutałakkil, rozkazał zniszczenie grobu Imama Hussejna (a), który został zrównany z ziemią i zalany wodą. Był to akt politycznej zemsty za kierowaną przez zwolenników potomków Proroka rebelię przeciwko abbasydzkiej władzy. Celem tej destrukcji była próba zapobieżenia przekształceniu tego świętego miejsca w centrum opozycji wobec Abbasydów. Tego typu ataki były więc we wczesnym okresie Islamu motywowane polityką a nie religią. W ciągu ostatnich dwóch stuleci wrogość wobec symbolizmu religijnego otrzymała jednak wsparcie ze strony nauk Muhammada ibn Abdul Wahhaba. Odwiedzanie grobów ważnych osobistości islamu oraz symbolizm religijny zostały uznane za akty politeizmu zasługujące na surową karę. Wywołało to napięcie pomiędzy tą interpretacją a innymi szkołami prawnymi, które przerodziło się w stan religijnej polaryzacji w świecie muzułmańskim. Obecny trend saudyjski jest efektem wygodnego dla obu stron sojuszu wahhabickiej tradycji religijnej z politycznymi ambicjami rodu Saudów. Dzięki boomowi naftowemu lat 70-tych saudyjskie petrodolary zakorzeniły ruch salaficki w wielu miejscach świata narażając na szwank stosunki między muzułmanami. 200 lat temu sojusz saudyjsko-wahhabicki dokonał inwazji na Irak, niszcząc mauzoleum Imama Hussejna oraz inne święte miejsca w roku Pozostałości domu Proroka Muhammada. Półwysep arabski stał się w ten sposób wylęgarnią tego nowego polityczno-religijnego trendu, co zaowocowało między innymi destrukcją ponad 90- ciu procent zabytków, świętych miejsc, grobów i mauzoleów. Wszystko co miało jakąś symboliczną wartość sprzeczną z ideami wahhabickimi zostało uznane za politeistyczne i uległo zniszczeniu. W roku 1924 Abd al Aziz ibn Sa ud i jego żołnierze rozpoczęli okupację Mekki i jednym z ich pierwszych osiągnięć było zniszczenie cmentarza Mu alla, na którym znajdowały się groby Khadidży, żony Muhammada oraz jego wuja, Abu Taliba. Dwa lata później Ibn Sa ud rozpoczął okupację Medyny burząc mauzoleum wzniesione ponad grobami potomków Muhammada, między innymi jego córki Fatimy i wnuka Hassana ibn Alego. Rozochoceni brakiem oporu, wahhabici zniszczyli również słynne Siedem Meczetów Salmana Farsiego, Abu Bakra, Umara, Fatimy, Alego, al-qiblatajn oraz al-fath. Mieszkańcy Hidżazu, włączając w to dziennikarzy, zaczęli jednak w końcu wyrażać swój sprzeciw. We wrześniu 2004 roku Muhammad al-dubaisi opublikował w gazecie Al- Madinah artykuł argumentujący, że destrukcja owych meczetów pozbawiła Medyny jednego z filarów jej historii oraz minaretu jej tradycyjnej chwały. Salih al- Fawzan, duchowny salaficki, w tydzień później opublikował w tej samej gazecie artykuł usprawiedliwiający niszczenie historycznych meczetów.

4 Muhammad również został zbudzony, na jego miejscu stoją dziś publiczne toalety. Rozważany jest także plan oddzielenia grobu Muhammada od jego meczetu w celu jego zniszczenia. Być może rozpoczęcie regularnego zamykania drzwi łączących te dwa miejsca jest wstepem do realizacji tego planu. Wiadomo też, że wahhabici nie osczędzili nawet samej Ka by w roku 2006 usunięto z niej i zniszczono przedmioty o wartości historycznej, m.in. grawerowaną kaligrafię, tkaniny i zasłony. Wcześni saudyjscy wahhabici. Wahhabici posunęli się nawet dalej niszcząc grób Hamzy ibn Abdul Mutalliba, wujka Proroka Muhammada oraz równając z ziemią cmentarz męczenników z Uhud (drugiej bitwy muzułmanów po osadzeniu się w Medynie). Podobny los spotkał drogi do Badr i Uhud. W tej chwili poważnie rozważane jest zniszczenie jaskini na górze Hira (w której Prorok Muhammad otrzymał po raz pierwszy objawienie). W sierpniu 2002 roku dokonano desekracji mauzoleum Sajjida Alego al-araidhi (potomka Proroka, syna Imama Dża fara as-sadika), którego grób zniknął z powierzchni ziemi. Przygotowywane jest w tej chwili zniszczenie grobu jednego z towarzyszy Muhammada, Rafa ah ibn Rafi al Zurkiego, który brał udział w bitwach Badr, Uhud oraz Khandak a także w Baj at al- Ridłan. Podobny los ma spotkać pobliski meczet znany jako al-khandik. Dom, w którym urodził się Prorok W sierpniu 2005 roku strona internetowa telewizji Al- Arabiyyah opublikowała istotny artykuł, w którym szereg myślicieli wyraża swój sprzeciw wobec nowych planów destrukcji oraz argumentuje, że obiekty historyczne nie są źródłem zakazanych innowacji w religii. Artykuł potwierdził również, że jedynie niewielka część takich obiektów w Arabii Saudyjskiej około 10% - uniknęła jeszcze zniszenia. W tym samym dniu saudyjski dziennik Al-Watan potwierdził, że nowe plany zakładają zniszczenie kolejnych istotnych miejsc, między innymi Szrajbat oraz inne obiekty związane z wczesną historią islamu. Ekstremistyczne trendy salafickie pojawiają się w wielu nowych miejscach, stanowiąc zagrożenie dla stabilności politycznej i społecznej w krajach muzułmańskich jak również dla bezpieczeństwa na świecie. Muzułmańscy uczeni zaczynaja apelować o zajęcie się tą destrukcyjną ideologią zanim wykorzeni ona całkowicie dziedzictwo historyczne islamu, nie tylko w Arabii Saudyjskiej ale i w innych krajach. Zniszczenie szeregu obiektów w Iraku, przede wszystkim mauzoleum Imama Askariego (a) w Samarze powinno być poważnym ostrzeżeniem.

5 Dżannat al-baqi Al-Baqi w czasach swej świetności oraz dziś. Dżannat al-baqi to cmentarz znajdujący się w pobliżu meczetu Proroka (s) w Medynie, na którym spoczywa wielu członków jego rodziny oraz towarzyszy, jak również innych wybitnych osobistości wczesnej historii islamu. Pierwszy z nich, 'Uthman ibn Madhun, został tam pochowany już w trzecim roku hidżry. Prorok pochował na nim również swego syna, Ibrahima, który umarł w niemowlęctwie. Inni mieszkańcy Medyny zaczęli chować na cmentarzu swoich zmarłych, szczególnie, że Wysłannik Boga zwracał się do spoczywających z al-baqi za każdym razem kiedy przechadzał się wśród mogił. Najważniejszymi osobistościami spoczywającymi na cmentarzu al-baqi są szyiccy Imamowie, potomkowie Proroka: Imam Hasan ibn Ali, Imam Ali ibn Hussejn, Imam Muhammad al-baqir oraz Imam Dża far al-sadiq; a także trzeci kalif, Uthman ibn Affan. Według wielu źródeł jest na nim pochowana również córka Proroka, Fatima al-zahra. Cmentarz został zrównany z ziemią 21 kwietnia roku 1925 przez saudyjskich wahhabitów pod wodzą króla Ibn Sauda. W tym samym roku Saudowie zniszczyli także cmentarz al-mualla w mekce, na którym pochowany był między innymi Abu Talib, matka Proroka oraz jego żona Chadidża. Do dnia dzisiejszego al-baqi jest nieustannie ogrodzony kordonem policji religijnej, która w agresywny sposób uniemożliwia pielgrzymom zbliżenie się do pozostałości po grobach czy jakiekolwiek formy oddania szacunku zmarłym. Zrównane z ziemią groby na al-baqi.

6 Hańba dla rodu Saudów: cień nad Mekką Daniel Howden Nad najświętszymi miejscami islamu roztacza się coraz głębszy cień. Zaledwie kilka metrów od murów Wielkiego Meczetu w Mekce wyrastają drapacze chmur, powoli zabierając światło. Te ogromne, krzykliwe gmachy dosłownie i w przenośni spychają w cień czarny granit Kaaby, będący centralnym punktem dorocznych pielgrzymek czterech milionów muzułmanów. Wznoszone wieżowce to najnowsze i jednocześnie największe świadectwo niszczenia islamskiego dziedzictwa oraz naturalnego krajobrazu niemal wszystkich, historycznych miast. Zabytki Mekki i Medyny cierpią na skutek wojny wydanej im przez religijnych zelotów i wspierający ich wielki biznes. Książę Turki al-faisal oświadczył, iż Arabia Saudyjska wydała ponad 19 miliardów dolarów na opiekę nad tymi dwoma, świętymi miejscami. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zachowanie tego dziedzictwa, nie tylko dla nas, ale także dla milionów muzułmanów z całego świata, którzy co roku odwiedzają te święte meczety. Z pewnością nie pozwolimy, by cokolwiek zostało zniszczone oznajmił. Wypowiedź ta ma się nijak do opublikowanej serii nieznanych wcześniej fotografii, dokumentujących zniszczenie kluczowych, zabytkowych miejsc i zastąpienie ich drapaczami chmur. Saudyjskie autorytety religijne od dziesiątków lat prowadzą kampanię niszczenia zabytków, która pozwoliła inwestorom na budowę wielopoziomowych hoteli, restauracji, centrów handlowych i luksusowych apartamentowców na skalę niespotykaną poza Dubajem. Siłą napędową tej destrukcji jest wahabizm, surowe, państwowe wyznanie, które wprowadził ród Saudów, gdy Ibn Saud podbił Półwysep Arabski w latach 20-tych XX wieku. Wahabici żyją w fanatycznym lęku, że miejsca o znaczeniu historycznym lub religijnym mogłyby zrodzić alternatywne formy pielgrzymek lub kultu. Ich obsesja na punkcie walki z bałwochwalstwem każe im zrównywać z ziemią wszelkie świadectwa przeszłości, które nie zgadzają się z ich interpretacją islamu. Irfan Ahmed al-alawi, prezes Fundacji Badań nad Islamskim Dziedzictwem, powołanej dla ochrony świętych miejsc, stwierdził, iż typowe dla tego, co się dzieje, są losy grobu matki Proroka, Aminy bin Wahb. Rozjechały go buldożery, a potem został zalany benzyną. Z całego muzułmańskiego świata nadchodziły tysiące protestów, ale nic nie było w stanie powstrzymać tych działań mówi. Dzisiaj w Mekce nie ma nawet dwudziestu budowli, które pochodziłyby z czasów Proroka, czyli sprzed 1400 lat. Na liście utraconej historii jest dom Chadidży, żony Muhammada, zburzony, by zrobić miejsce dla miejskiego szaletu, dom Abu Bakra, towarzysza Proroka, zniszczony, by stanąć na jego miejscu mógł hotel Hilton, dom Ali-Oraida, wnuka Muhammada, oraz meczet Abu-Qubais, gdzie obecnie wznosi się pałac królewski w Mekce. A jednak ta sama, bogata dzięki ropie dynastia, która pompowała pieniądze w reżim talibów, gdy sześć lat temu wysadzali pomniki Buddy w Afganistanie, unika jak dotąd międzynarodowej krytyki za owe akty wandalizmu. Mai Yamani, autorka Kolebki Islamu, stwierdziła, iż nadszedł czas, by inne państwa islamskie w końcu zabrały głos, nie bacząc na naftową fortunę Saudów. Najbardziej niepokojące jest to, że świat nie kwestionuje nadzoru Saudów nad tymi dwoma, świętymi miejscami islamu. Mają one tak wielkie znaczenie dla ponad miliarda muzułmanów, a mimo to lekceważy się ich niszczenie mówi Yamani. Kiedy Prorok został obrażony przez duńskich karykaturzystów, na ulice wyszło protestować tysiące ludzi. Miejsca związane z Muhammadem są częścią dziedzictwa i religii muzułmanów, ale nie widać, by ich to obchodziło. Ludziom świeckim, a w niektórych przypadkach nawet amerykańskim senatorom, można wybaczyć, gdy sądzą, iż ród Saudów jest strażnikiem tych świętych miejsc od niepamiętnych czasów. W rzeczywistości jednak mija dopiero 80 lat od czasu, gdy plemienny wódz Ibn Saud zajął Mekkę i Medynę. Saudowie wyznają wahabizm od XVIII w., kiedy to reformator religijny Muhammad Ibn Abdul-Wahab zawarł w 1744 r. przymierze z Muhammadem bin Saudem. Wojowniczy zeloci Wahaba pomogli przywódcom plemion zdobyć królestwo. Ród Saudów otrzymał bogactwa i władzę, a duchowni instrument w postaci państwa, którego potrzebowali, by szerzyć

7 swą fundamentalistyczną ideologię na całym świecie. Władca młodego królestwa potrzebował z kolei prawomocnego uznania i ogłosił się opiekunem dwóch świętych miejsc. Ceną tej opieki okazała się jednak ogromna dla zróżnicowanego świata muzułmanów, którzy szukają w Mekce przewodnictwa. Po objęciu władzy wahabici zabrali się niezwłocznie do cenzurowania pielgrzymek. Już w 1929 roku egipscy pielgrzymi nie otrzymali zgody na barwne rytuały Mahmal, zaś w efekcie powstałego konfliktu zginęło ponad 30 osób. Egipt zerwał wówczas stosunki dyplomatyczne z Arabią Saudyjską, od tamtego czasu jednak niewiele państw potrafiło się tejże przeciwstawić. W takiej sytuacji homogenizacja najświętszych miejsc islamu mogła nabrać tempa i przekształcić się w kampanię zniszczenia, która dziś zagraża nawet miejscu narodzin Proroka. Przetrwało ono początki rządów Ibn Sauda 50 lat temu, kiedy architekt planowanej biblioteki przekonał władcę, by pozwolił zachować ten zabytek na terenie nowej budowli. Obecnie władze saudyjskie zamierzają unowocześnić bibliotekę, budując parking, co oznaczać będzie zabetonowanie miejsca narodzin Muhammada. Saudowie muszą powstrzymać wahabitów ostrzega dr Yamani Mekka była zawsze symbolem dla zróżnicowanego świata islamu i powinna znów nim się stać. Ale przy zyskach płynących z rekordowych cen ropy trudno liczyć na to, że ród Saudów posłucha takich apeli. Sami Angawi, architekt, który całe życie poświęcił staraniom o zachowanie tego, co pozostało z historii miejsc będących celem największych na świecie pielgrzymek, stwierdził, że zbliża się pora pożegnania z Mekką. Jesteśmy świadkami ostatnich dni Mekki i Medyny. Dżannat al-baqi (w tle Meczet Proroka). Nieustająca saudyjska destrukcja historycznych miejsc islamu Zafar Bangash Muzułmanie atakowani są niemal na każdym froncie, od militarnego po kulturowy. Nie tylko dziesiątki tysięcy muzułmanów mordowanych jest przez obce siły w Iraku, Afganistanie, Palestynie i Czeczenii, lecz w wielu muzułmańskich krajach (dla przykładu w Pakistanie, Egipcie, Algierii, Tunezji i Maroku) atakuje ich również ich własna armia. Atakom militarnym towarzyszą kulturowe ataki Zachodu. Być może jednak nawet ta ponura rzeczywistość blednie w porównaniu z tym, co Saudowie czynią w dwóch świętych miastach Mekki i Medyny, określanych razem mianem Haramajn. Toksyczna mikstura żądzy bogactwa i wahhabickiego fanatyzmu doprowadziła do zniszczenia islamskich zabytków, całkowicie i na zawsze ścierając z powierzchni bogate dziedzictwo historyczne wczesnego Islamu. Podczas gdy większość bliskowschodnich, bogatych w ropę naftową krajów ogarnięta jest przez budowlaną manię zamieniania pustyni w imitację Nowego Yorku, Houston czy Las Vegas, Saudowie podjęli wysiłek zniszczenia materialnego dziedzictwa Ummy. Jeśli Saudowie ograniczyliby się do zamiany Rijad w swego rodzaju Las Vegas, niewielu muzułmanów by się tym przejęło, ich działania widoczne są jednak w Mekce i Medynie w postaci niszczenia historycznych miejsc Islamu i zastępowania ich betonowymi i szklanymi wieżowcami, które nie tylko otaczają, ale i przytłaczają Masdżid al-haram, naruszając jego duchową atmosferę. Wielu muzułmanów odmówić sobie musiało odprawienie hadżdżu z powodu przesadnych cen, które wzrastają z roku na rok. Zamiast być duchową pielgrzymką, której muzułmanin wyczekuje, hadżdż zamieniony został w finansowy przekręt, w którym saudyjscy oficjele wyłuskują z pielgrzymów ich życiowe oszczędności. Rozwinęły się kategorie

8 hadżdżu; agenci biur podróży na Zachodzie oferują dzisiaj pięciogwiazdkowe pakiety pielgrzymkowe, jak gdyby hadżdż był wakacyjną wycieczką do Disneylandu. Takie wypaczenie jednego z podstawowych ibadaat Islamu stoi w skrajnej sprzeczności z duchem hadżdżu i zasadą jedności i braterstwa, którą hadżdż powinien demonstrować, zgodnie z naukami Koranu i ich wyrażeniem w Boskim Posłańcu (s). Saudowie nie są jednak zainteresowani naukami Koranu czy sunną, choć są pierwszymi do określenia mianem bid a (innowacji) wszelkiego aktu, którego nie aprobują. Potężne bid a samych Saudów usprawiedliwiane jest ustami ich płatnych agentów i ulemów naciąganymi argumentami za naruszaniem podstawowych zasad Islamu. Gdyby pojawił się dziś Prorok, wahhabici w swym zapale mogliby oskarżyć również jego o wprowadzanie innowacji w religii (niech Bóg nas od tego uchowa). Mauzoleum matki Proroka przed zniszczeniem. Choć rzeczeni ulemowie nie wydają się odnajdywać czegokolwiek złego w saudyjskiej profanacji historycznych miejsc islamu i komercjalizacji hadżdżu, nie umknęło to uwadze innych osób, włączając w to niemuzułmanów. Dla przykładu Zvika Krieger w piśmie New Republic z 26 marca zwrócił uwagę na film zamieszczony na promocyjnym DVD, zachęcający przyszłych duchowych turystów do odwiedzin Mekki. Przygotowany z myślą o wieżowcu Abraj al-bait, gigantycznym kompleksie drapacza chmur który wznoszony jest za 6 miliardów dolarów po drugiej stronie jednej z ulic wiodących do meczetu, pokazuje on piękną kobietę siedzącą w jednym z luksusowych apartamentów wieżowca przy zajmującym całą ścianę oknie, z którego spogląda na tysiące pielgrzymów okrążających w dole Kaabę. Spoglądając to tu, to tam spod owiniętej ściśle chusty, pyta ona potencjalnych kupców po arabsku: Czy nie chciałbyś być w tym miejscu, przed Kaabą, co roku?. Czy pielgrzymów trzeba nęcić tak wulgarnymi reklamami do odwiedzin domu Bożego? Czy są oni pielgrzymami czy turystami odwiedzającymi kasyno w Monte Carlo czy Las Vegas? Za tego rodzaju wulgarnością leży jeszcze istotniejsza kwestia historycznych budynków i miejsc, które albo zostały już zniszczone, albo czekają w kolejce do zniszczenia. Wandalizm, któremu poddany został cmentarz Baqi w Medynie będzie wyglądał błaho, jeśli saudowie wcielą w życie swoje nikczemne plany wobec grobu Proroka. Około dziesięć lat temu, Muqbil ibn Hadi al-wadi'i, student Uniwersytetu w Medynie napisał pracę zatytułowaną O kopule wzniesionej nad grobem Posłańca, sponsorowaną przez Szejcha Hammada al-ansariego. Muqbil ibn Hadi zażądał w swojej pracy, aby grób Proroka wyniesiony został z meczetu. Stwierdził, iż jego obecność i kopuła nad nim wzniesiona są istotnej wagi innowacjami i że powinny zostać zniszczone. Jego praca spotkała się z poklaskiem i uzyskała wysoką ocenę, potwierdzając kompletny brak szacunku tych ludzi wobec Bożego Posłańca. Jak ten saudyjski parweniusz mógł dojść do wniosku, iż budowa kopuły była bid a, czy też grób należy wyciągnąć z Masdżid-e Nabawi? Czy zna on islam lepiej niż znamienici towarzysze szlachetnego Posłańca Boga, którzy nie tylko się temu nie sprzeciwiali, ale okazywali mu wielki szacunek odwiedzając jego grób? Co więcej, jego dwóch bliskich towarzyszy zostało pochowanych obok niego. Czy Muqbil ibn Hadi ma większą wiedzę od Abu-Bakra i Umara? Pytanie, które muzułmanie muszą sobie zadać brzmi: jakie prawo mają saudowie do czynienia czegokolwiek, co im się podoba z tymi miejscami? Haramajn nie jest własnością Saudów; są oni uzurpatorami Półwyspu Arabskiego, którego miano zmienili bezprawnie na Arabię Saudyjską. To jest bid a, ponieważ Posłaniec Boga nazwał ten ląd Półwyspem Arabskim (Dżazirat al-arab). W swym zapale narzucenia każdemu swej własnej, zniekształconej wizji islamu podjęli się kompletnego zniszczenia jego historycznych miejsc. W ubiegłym roku komisja planowania miasta Medyny zmieniła kolor słynnej zielonej kopuły meczetu Proroka malując ją na srebrno. Zielona kopuła identyfikuje i symbolizuje grób Proroka; wraz z rozwojem meczetu została ona otoczona, lecz wciąż stanowi wyjątkowy punkt centralny. Czy powodem było utorowanie drogi do jej zniszczenia, ponieważ większość muzułmanów może nawet nie zdać sobie sprawy z tego, co się stało, gdy usłyszą, że srebrna kopuła została zrównana z ziemią w Masdżid-e Nabawi? W końcu liczne srebrne kopuły w tym miejscu zostały już zniszczone pod pretekstem ekspansji i renowacji. Poważne protesty zaniepokojonych mieszkańców wymusiły na komisji przywrócenie kopule jej pierwotnego koloru, naiwnym byłoby jednak sądzić, że wahhabici zdali sobie sprawę z błędu swojego postępowania.

9 Cmentarz al-mualla przed zniszczeniem. W swym zapale do ocalenia muzułmanów przed szirkiem (dodawaniu Bogu towarzyszy) i bid a, wahhabici zaangażowani byli w niszczenie historycznych budynków i miejsc od dziesiątek lat. Nie wolno gloryfikować budynków i miejsc historycznych, ogłosił Szejch Abdul-Aziz bin Baz, główny alim królestwa, w głośnej fatwie z roku Kontynuował on: Tego rodzaju postępowanie prowadzi do politeizmu (...) Niezbędnym jest więc odrzucenie tego typu postępowania i ostrzeganie przed nim innych. Wahhabiccy zeloci nie zadowalają się jednak zwykłymi ostrzeżeniami. Podjęli oni wraz z hordami saudyjskich książąt konkretny plan, dążący do zniszczenia islamskiego dziedzictwa. Spytać należy, jak wielu muzułmanów stało się muszrikami odwiedzając te miejsca i jakie prawo do zabraniania takich odwiedzin mają wahhabici? Dr Irfan al-alawi, historyk, założyciel i były dyrektor Islamic Heritage Research Foundation (Fundacji Badań nad Islamskim Dziedzictwem), będący jednym z najgłośniejszych przeciwników destrukcji Haramajn i jego okolic, stwierdził iż w ubiegłym roku Saudyjskie Ministerstwo do Spraw Islamu rozprowadzało w Masdżid-e Nabawi broszurki nawołujące do zniszczenia zielonej kopuły. Wsparte przez Abdul-Aziz al-sheikh a, obecnego wielkiego muftiego królestwa, broszury te bezczelnie ogłaszały: Zielona kopuła w meczecie Proroka powinna zostać zniszczona a trzy groby (w których złożeni są Prorok, Abu Bakr i Umar) wyrównane. Podłoże dla tak profańskich deklaracji przygotowane zostało przez prominentnego saudyjskiego uczonego, Muhammada ibn al-uthaymeen a, który przez 35 lat wygłaszał chutby w Masdżid al-haram. Mamy nadzieję, iż jednego dnia zdołamy zniszczyć zieloną kopułę Proroka Muhammada powiedział w nagraniu dostarczonym przez Dr Alawi ego. Dr Alawi szacuje, iż 300 historycznych miejsc zostało zniszczonych lub oczekuje w kolejce do zniszczenia. Stary dom, który należał do Matki Wiernych Chadidży został ostatnio starty z powierzchni ziemi aby zrobić miejsce, pośród innych obiektów, publicznym toaletom. Miejsce narodzin Posłańca w Mekce początkowo zamieniono w bibliotekę i nazwano Maktabat Makka al-mukarrama, teraz zaś zamienia się je w miejsca parkingowe. Biblioteki są istotne, plan ten nie był jednak związany z wahhabickim pragnieniem nauki, lecz determinacją w niszczeniu wszelkich pozostałości Islamskiego dziedzictwa. Kilka pozostałych miejsc historycznych w Mekce, które zliczyć można na palcach jednej ręki, najprawdopodobniej nie przetrwa zdaniem Dr Alawi ego do następnego hadżdżu. To nieprawdopodobne, z jak małym szacunkiem spotyka się to miejsce [Mekka]. W miejscu, w którym stał niegdyś stary meczet nazwany za pierwszym kalifem, Abu-Bakrem, postawiono bankomat. Miejsca historycznych bitew w Uhud i Badr stały się miejscami parkingowymi. Groby Amira Hamzy i innych męczenników z Uhud spotkał jeszcze gorszy los: miejsca te zalegają śmieci, a wahhabici kategorycznie zabraniają postawienia na nich jakichkolwiek śladów ułatwiających identyfikację, ponownie w imię urojonego argumentu, iż mogłoby to prowadzić do szirku letni meczet i grób Sayyid a Imama al-uraidhi ibn Ja fara al-sadiq a, cztery mile od Masdżid-e Nabawi w Medynie został zniszczony za pomocą dynamitu i zrównany z ziemią 13 sierpnia Imam al-uraidhi był dziewiątym w linii wywodzącej się od Proroka. Wahhabicki fanatyzm idzie w parze z zachłannością tysięcy saudyjskich członków rodziny królewskiej - synów, córek i wnuków Abdul-Aziz ibn Sauda, założyciela saudyjskiej dynastii. Destrukcja historycznych miejsc Islamu ułatwia późniejsze wznoszenie hoteli, restauracji i innych modernistycznych obiektów pod pretekstem dostarczenia lepszych usług dla pielgrzymów. To zwykłe oszustwo: zdecydowana większość pielgrzymów nigdy nie będzie w stanie pozwolić sobie na koszta, z jakimi wiążą się owe miejsca. Groby szyickich Imamów na Dżannat al-baqi.

10 Aby uświadomić sobie skalę zjawiska, warto rozważyć raport Saudi British Bank (SABB), jednego z największych kredytodawców królestwa. Szacuje on, iż 30 miliardów dolarów zainwestowane zostanie w ciągu najbliższych czterech lat przez lokalne i zagraniczne przedsiębiorstwa w infrastrukturę samej Mekki. W planach jest aż do 130 wieżowców, włączając w to $6 miliardowy Abraj al-bait, siedmio-wieżowy projekt, który po ukończeniu w 2009 będzie jednym z największych budynków na świecie, z 60- poziomowym, 2000-pokojowym hotelem; osobowym centrum kongresowym; dwoma lądowiskami dla helikopterów; oraz cztero-piętrowym pasażem handlowym, w którym pośród 600 innych punktów sprzedaży odnaleźć będzie można sklepy Starbucks, Body Shop, brytyjskie Topshop (w których gościnną projektantką jest Kate Moss), oraz Tiffany & Co. Bogaci pielgrzymi mogą już teraz oddać się zakupom w kosmetycznym hipermarkecie MAC, perfumerii VaVaVoom, oraz Claire's Accessories. W drodze są już H&M i Cartier. Gromadzą się tu wszystkie największe marki, jak z dumą stwierdził John Sfakianakis, główny ekonomista SABB. Bezdenny materializm najgorszego rodzaju zastępuje duchowe aspekty Hadżdżu, wszystko w imię postępu. Gdy dom Abu-Bakra (ra) został zniszczony by zrobić miejsce mekkańskiemu Hotelowi Hilton, rzecznik sieci Hilton, Ivor McBurney miał czelność powiedzieć: Widzieliśmy olbrzymie możliwości we wzięciu udziału w saudyjskim segmencie religijnej turystyki. Wielu muzułmanów odwiedzających Mekkę pragnie wspiąć się na szczyt Dżabal al-nur ( góry światła ), aby odwiedzić jaskinię Hira. To do tej jaskini Prorok miał zwyczaj udawać się w miesiącu Ramadan dla modlitwy i medytacji. Otrzymał on pierwsze objawienia Koranu podczas pobytu w jaskini. Wahabiccy fanatycy chcą zniszczyć tę górę aby uniemożliwić odwiedzanie jaskini przez pielgrzymów. U stóp wzgórza wahhabici umieścili fatwę: Prorok Muhammad nie zezwolił nam na wspinanie się na to wzgórze, ani na modlenie się tu, dotykanie kamieni, czy wiązanie supłów na drzewach... Czy wahhabici są w stanie dostarczyć jakiekolwiek dowody na to, że zabronił on muzułmanom przychodzenia do tego miejsca, czy też ich wymysły oparte są na nienawiści do islamu i muzułmańskiego przywiązania i miłości do umiłowanego Posłańca Boga? Dla kontrastu, nie ma wątpliwości w tym, iż zarówno Koran, jak i Prorok absolutnie zabraniali muzułmanom brania sobie niewierzących za auliya (protektorów), niemniej ulemowie wahhabiccy nigdy nie ogłosili fatwy potępiającej służalczość domu Saudów wobec największych wrogów islamu. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush odwiedził ostatnio królestwo w maju. Ten sam Bush, który ma krew milionów muzułmanów na swoich rękach; być może nie ma to znaczenia dla Saudów, co innego gdy muzułmanie chcą wejść na Dżabal al-nur aby odwiedzić jaskinię Hira, historyczne miejsce boskiego objawienia - wówczas wahhabici wpadają w furię. Muzułmańskie oddanie sunnie irytuje wahhabitów w tym stopniu, iż chcą zniszczyć całą tę górę. Tego typu myśli mogą mieć swoje źródło tylko w demonicznych umysłach. Być może w ciągu kilku lat wzgórze to wysadzone zostanie dynamitem, by zbudować na nim hotel będący własnością jakiegoś księcia, czy nawet kolejne miejsca parkingowe. Dżannat al-baqi. Na każdym kroku Saudowie gwałcą zasady islamu. Dla przykładu, część 6-miliardowego funduszu dla Abraj al-bait pochodzi z darowizny (łaqf) króla Abdula Aziz a, twórcy wieżowca określają go zaś jako własność religijną, której celem jest służenie interesom witalnym dla dobra islamskiej społeczności. Jakiemu interesowi religijnemu to służy i dlaczego witalnym dla interesów islamskiej społeczności określa się to, że saudyjska rodzina królewska wypycha sobie kieszenie środkami pieniężnymi ukradzionymi z funduszy łaqf? To z ich strony przerażająca hipokryzja i przestępstwo, niemniej to ich bezsensowna destrukcja niezastąpionych miejsc historycznych jest niewybaczalna. Według Dr Alawi ego To nie jest tylko nasze dziedzictwo, to historyczny dowód życia Proroka. Co możemy powiedzieć dzisiaj? Ten parking był pierwszą szkołą islamu? Było tu kiedyś wzgórze, na którym Prorok Muhammad wygłosił swoją mowę? Co odróżnia historię od legendy?, pyta. Dowody,, mówi, nie czekając na odpowiedź, które wahhabiccy fanatycy równają z ziemią. To smutne, że tak niewiele osób w świecie muzułmańskim wyraziło głębokie zainteresowanie powstrzymaniem saudyjskiego wandalizmu w celu zachowania najistotniejszych, historycznych pozostałości i monumentów islamu.

11 Hadisy o gniewie i potrzebie jego kontrolowania: اإلمام الص ادق (ع ل يه ال س الم ): الغ ض ب م فتاح ك ل ش ر. Imam al-sadiq (a) powiedział: Gniew jest kluczem otwierającym wszelkie zło. (al-kafi, tom 2, str. 303, nr 3) اإلمام الص ادق (ع ل يه ال س الم ): الغ ض ب م مح ق ة ل ق لب الح كيم. Imam al-sadiq (a) powiedział: Gniew rujnuje serce nawet człowieka mądrego. (al-kafi, tom 2, str. 305, nr 13) رسول (ص ل ي ع ل يه و آل ه ): أال ا خب ر ك م ب أش د ك م م ن م ل ك نفس ه ع ند الغ ض ب. Wysłannik Boga (s) powiedział: Czy wiecie kto spośród was jest najtwardszy I najsilniejszy? Ten, który potrafi się kontrolować w gniewie. (Nathr al-durar, tom 1, str. 183) اإلمام الباقر (ع ل يه ال س الم ): ال ق و ة ك ر د الغ ض ب. Imam al-baqir (a) powiedział: Nie ma większej siły od zdolności powstrzymywania gniewu. (Tuhaf al-`uqul, nr 286) اإلمام الص ادق (ع ل يه ال س الم ): م ن ل م ي مل ك غ ض ب ه ل م ي مل ك ع قل ه. Imam al-sadiq (a) powiedział: Ten, kto nie ma kontroli nad swym gniewem, nie ma kontroli nad swym rozumem. (al- Kafi, tom 2, str. 305, nr 13) رسول (ص ل ي ع ل يه و آل ه ): م ن ك ف غ ض ب ه ك ف ع نه ع ذاب ه. Wysłannik Boga (s) powiedział: Jeśli ktoś ogranicza swój gniew, Bóg ograniczy jego karę. (Bihar al-anłar, tom 73, str. 263, nr 7) رسول (ص ل ي ع ل يه و آل ه ): يا علي الت غض ب فإذا غ ض بت ف اقع د وت ف ك ر في ق در ة الر ب عل ى الع باد و حلم ه ع نھ م وإذا قيل لك : ا ت ق ف انب ذ غ ض ب ك وراج ع ح لم ك Wysłannik Boga (s) powiedział: O Ali, nie wpadaj w gniew, a jeśli już ci się to zdarzy, usiądź i pomyśl o władzy, jaką Bóg ma nad swym stworzeniem oraz o Jego wyrozumiałości pomimo tej władzy. Kiedy ktoś powie ci, byś bał się Boga, powstrzymaj gniew i przypomnij sobie o swej wyrozumiałości. (Tuhaf al-`uqul, nr 14) اإلمام علي (ع ل يه ال س الم ): داو وا الغ ض ب بالص مت والش ھو ة بالع قل. Imam Ali (a) powiedział: Uzdrawiaj swój gniew milczeniem, a swe pożądania rozumem. (Ghurar al-hikam, nr 5155)

12 Wydawca: Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej Redaktor naczelny: Tareq Salik W celu uzyskania dalszych informacji o Islamie, odwiedź stronę internetową:

ROZKŁAD MATERIAŁU. PLAN WYNIKOWY Religia muzułmańska. gr. II. Cele szczegółowe (operacyjne)

ROZKŁAD MATERIAŁU. PLAN WYNIKOWY Religia muzułmańska. gr. II. Cele szczegółowe (operacyjne) ROZKŁAD MATERIAŁU PLAN WYNIKOWY Religia muzułmańska gr. II Lp. Dział programow y Temat. Treści programowe 1. Qur an 1. Qur an jako Święta Księga Allaha, Czym jest Qur an dla muzułman ów? Co jest zawarte

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem istnienia meczetów jest umożliwienie muzułmanom wspólnej rytualnej modlitwy (salat). Oczywiście, meczety mogą być wykorzystywane

Podstawowym celem istnienia meczetów jest umożliwienie muzułmanom wspólnej rytualnej modlitwy (salat). Oczywiście, meczety mogą być wykorzystywane Islam Podstawowym celem istnienia meczetów jest umożliwienie muzułmanom wspólnej rytualnej modlitwy (salat). Oczywiście, meczety mogą być wykorzystywane także w innych celach jako miejsca spotkań, czy

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIA RELIGII MUZUŁMAŃSKIEJ

NAUCZANIA RELIGII MUZUŁMAŃSKIEJ MUZUŁMAŃSKI ZWIĄZEK RELIGIJNY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII MUZUŁMAŃSKIEJ Białystok, sierpień 2009 r. Opracował zespół w składzie: mgr Rozalia Bogdanowicz przewodnicząca,

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Arabowie i świat islamu.

Arabowie i świat islamu. Arabowie i świat islamu Ewa Ronowska Pomysł na ciekawą lekcję Temat lekcji Arabowie i świat islamu. Cel ogólny Cele szczegółowe Kształcone umiejętności Metody, techniki i formy pracy Środki dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Mahmud Taha Żuk Jerozolima - Miasto Święte Muzułmanów. Collectanea Theologica 68/2, 59-63

Mahmud Taha Żuk Jerozolima - Miasto Święte Muzułmanów. Collectanea Theologica 68/2, 59-63 Mahmud Taha Żuk Jerozolima - Miasto Święte Muzułmanów Collectanea Theologica 68/2, 59-63 1998 Collectanea Theologica 68 (1998) nr 2 M A H M U D Т А Н А ŻUK, W ARSZAW A JEROZOLIMA MIASTO ŚWIĘTE MUZUŁMANÓW

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

1 dzień Wylot z Polski do Delhi z przesiadką w jednym z azjatyckich portów.

1 dzień Wylot z Polski do Delhi z przesiadką w jednym z azjatyckich portów. 1 dzień Wylot z Polski do Delhi z przesiadką w jednym z azjatyckich portów. 2 dzień Przylot do stolicy Indii Delhi. Ten dzień poświęcimy na aklimatyzację i zapoznanie się z indyjskimi realiami. Udamy się

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

I Etap Dzieciństwo Witolda

I Etap Dzieciństwo Witolda Załącznik nr 1 Strona 1 Przykład planszy tworzącej trasę podróży śladami Witolda Pileckiego I Etap Dzieciństwo Witolda Wartości: Załącznik nr 2 Strona 2 Karta pracy dla ucznia: Dzieciństwo Witolda: Na

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

M Z A UR U SKI SK E I J HIST

M Z A UR U SKI SK E I J HIST NATROPACH MAZURSKIEJHISTORII I WOJNA ŚWIATOWA W KRAJOBRAZIE POWIATU GIŻYCKIEGO Projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu giżyckiego I WOJNA ŚWIATOWA W KRAJOBRAZIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Plik należy pobrać przed wypełnieniem! Aplikacja na Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska

Plik należy pobrać przed wypełnieniem! Aplikacja na Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska Plik należy pobrać przed wypełnieniem! Aplikacja na Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska Drogi Kandydacie/Kandydatko, dziękuję za Twoje zainteresowanie i chęć przystąpienia do Programu Studencki

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince) polski pedagog, publicysta,

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Nasze zajęcia w ramach Szkoły Dialogu odbyły się 27 i 28 kwietnia oraz 26 i 27 maja. Nauczyły nas one sporo

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

Hinduizm uznaje, że każda wiara, która prowadzi do Boga, jest dobra.

Hinduizm uznaje, że każda wiara, która prowadzi do Boga, jest dobra. HINDUIZM Hinduizm jest religią monoteistyczną polegającą na tym, że cześć oddaje się jednemu bogu, który przejawia się pod postaciami wcieleń i żeńskiej energii. Hinduizm uznaje, że każda wiara, która

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Poniżej znajdują się wybrane twierdzenia opinii, które są zgodne z argumentacją przytoczoną we Wniosku NASZ URSYNÓW:

Komentarz. Poniżej znajdują się wybrane twierdzenia opinii, które są zgodne z argumentacją przytoczoną we Wniosku NASZ URSYNÓW: Komentarz Klubu Radnych i Stowarzyszenia NASZ URSYNÓW do opinii prawnej Biura Prawnego m.st. Warszawy przygotowanej na zlecenie Burmistrza Dzielnicy Ursynów dotyczącej zbadania przesłanek do stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW MIĘDZYKULTUROWYCH KSZTAŁCIMY SENIORÓW

STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW MIĘDZYKULTUROWYCH KSZTAŁCIMY SENIORÓW 1 STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW MIĘDZYKULTUROWYCH KSZTAŁCIMY SENIORÓW 2 Od 2013 roku krąg odbiorców realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych projektów i akcji powiększył

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do ciebie mówią zwłaszcza wtedy, kiedy się do nich modlisz. Ich subtelny głos, który dociera do nas w postaci intuicyjnych odczuć i myśli ciężko usłyszeć w

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW Warszawa, luty 2004 r. W sondażu OBOP z 5-8 lutego 2004 r. okazało się, że: 80%. badanych uznało sprawę amerykańskich wiz dla Polaków za sprawę ważną dla Polski, zaś 39% -

Bardziej szczegółowo

Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle

Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle JAN PAWEŁ II Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 2/2009 10.04.2007 r. Dobry Promyk Słońca Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. JAN PAWEŁ II W t y m n u m

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a potencjał dziedzictwa. Warszawa, 16.09.2010

Innowacyjność a potencjał dziedzictwa. Warszawa, 16.09.2010 Innowacyjność a potencjał dziedzictwa Warszawa, 16.09.2010 NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA Nasza misja: Narodowy Instytut Dziedzictwa to narodowa instytucja kultury, która tworzy podstawy dla zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Mahomet istotnie jest prorokiem miłosierdzia

Mahomet istotnie jest prorokiem miłosierdzia Mahomet istotnie jest prorokiem miłosierdzia Przebywający w więzieniu duchowny saudyjski Walid Al-Sinani mówi: Jeśli zostanę uwolniony, rozpocznę dżihad w Afganistanie razem z moimi synami. Zamieszczamy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 7

Gimnazjum kl. I, Temat 7 Kartki żółte: Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził (Syr 3,3-4). Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu (Syr 3,12). Miłosierdzie

Bardziej szczegółowo

TOTUS TUUS Cały twój

TOTUS TUUS Cały twój TOTUS TUUS Cały twój Przecież niecały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa Tryptyk rzymski W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Kim jest Rzecznik Praw Dziecka?

Kim jest Rzecznik Praw Dziecka? Kim jest Rzecznik Praw Dziecka? Prace nad utworzeniem instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce zainicjowane zostały przez organizacje pozarządowe i środowiska działające na rzecz praw dzieci. W rezultacie

Bardziej szczegółowo

Duch dziecięctwa i droga dziecięctwa

Duch dziecięctwa i droga dziecięctwa ks.porankiewicz ks.woźny Duch dziecięctwa i droga dziecięctwa Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Dlaczego mamy być jak

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Starozytny Egipt. Autorki: Dominika Stróżyńska i Paulina Ratajczak

Starozytny Egipt. Autorki: Dominika Stróżyńska i Paulina Ratajczak Starozytny Egipt Autorki: Dominika Stróżyńska i Paulina Ratajczak Mapa StaroŜytnego Egiptu Pismo Egipskie Fragment tekstów Piramid w komorze grobowej piramidy Unisa w Sakkarze. ALFABET HIEROGLOFICZNY Cywilizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/8/2012 ROLA DZIADKÓW W NASZYM ŻYCIU

Warszawa, styczeń 2012 BS/8/2012 ROLA DZIADKÓW W NASZYM ŻYCIU Warszawa, styczeń 2012 BS/8/2012 ROLA DZIADKÓW W NASZYM ŻYCIU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym o czym warto pamiętać pracując z seniorami w bibliotece Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Akademickiego. o stypendium i indeks uniwersytecki im. Bp. Jana Chrapka. w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin Konkursu Akademickiego. o stypendium i indeks uniwersytecki im. Bp. Jana Chrapka. w roku szkolnym 2013/2014 Regulamin Konkursu Akademickiego o stypendium i indeks uniwersytecki im. Bp. Jana Chrapka w roku szkolnym 2013/2014 Maturzystów w roku szkolnym 2013/20104 serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie

Bardziej szczegółowo

Żydzi Dlaczego warto o nich mówić?

Żydzi Dlaczego warto o nich mówić? Żydzi Dlaczego warto o nich mówić? Mamy wspólną wielowiekową historię Mają bogatą kulturę, tradycję i sztukę. Warto je poznać! Jan Paweł II nazwał ich starszymi braćmi w wierze. Czas zapomnieć o nieporozumieniach

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia współczesnego fundamentalizmu religijnego

Zagrożenia współczesnego fundamentalizmu religijnego Zagrożenia współczesnego fundamentalizmu religijnego Justyna Chodorowska 2b Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących Fundamentalizm jest takim zaangażowaniem w pewną prawdę, które czyni zbędnym

Bardziej szczegółowo

Natalia Junik Kulturoznawstwo DSW Zaliczenie na przedmiot pn. Fotografia jako dokument

Natalia Junik Kulturoznawstwo DSW Zaliczenie na przedmiot pn. Fotografia jako dokument Natalia Junik Kulturoznawstwo DSW Zaliczenie na przedmiot pn. Fotografia jako dokument DWA ŚWIATY BOGACTWO I NĘDZA W WIELKIM MIEŚCIE KAIR, miasto na styku światów القاهرة Kair to położona nad Nilem stolica

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

22 maj Dzień Praw Zwierząt

22 maj Dzień Praw Zwierząt 22 maj Dzień Praw Zwierząt Prawa zwierząt opierają się na twierdzeniu, że zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi docenić wartość swojego życia i z tego względu należą im się prawa, które chroniłyby

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006

BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006 BS/181/2006 POLACY, WĘGRZY, CZESI I SŁOWACY O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2006 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

1.Sabat a cóż to? 2.Jezus Panem Sabatu 3.Praktyczne Zastosowanie

1.Sabat a cóż to? 2.Jezus Panem Sabatu 3.Praktyczne Zastosowanie Jezus Panem Sabatu 1.Sabat a cóż to? 2.Jezus Panem Sabatu 3.Praktyczne Zastosowanie 1. Sabat a cóż to? (8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją

Bardziej szczegółowo

Filipiny: Protesty powodują powtórne otwarcie debaty nad ustawą o przestępczości internetowej 05 października 2012

Filipiny: Protesty powodują powtórne otwarcie debaty nad ustawą o przestępczości internetowej 05 października 2012 Wprowadzone przez Filipiny nowe prawo odnoszące się do kontroli internetu, które weszło w życie w środę, 3 października, wywołało liczne protesty w konsekwencji prezydent Benigno Aquino, który 12 września

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA

ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA Praca napisana przez Emanuela Weremiejewicza Praca jest wypełnieniem wymagań

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ

DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ Patryk Rutkowski DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ Problem z Dekalogiem Znacznej części katolików, zwłaszcza tej która odwiedza Kościół jedynie przy okazji większych uroczystości, wydaje się, że chrześcijaństwo

Bardziej szczegółowo

Olinek - ośrodek naszych marzeń

Olinek - ośrodek naszych marzeń W ośrodku, który niebawem będzie obchodził swoje czwarte urodziny, prowadzona jest Oczekiwanie na narodziny upragnionego dziecka to jedna z najpiękniejszych chwil w życiu każdej rodziny. Cud narodzin i

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 16 B. SPORT,

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2014 NR 22/2014 POLACY O ROZWOJU SYTUACJI NA UKRAINIE

Warszawa, luty 2014 NR 22/2014 POLACY O ROZWOJU SYTUACJI NA UKRAINIE Warszawa, luty 2014 NR 22/2014 POLACY O ROZWOJU SYTUACJI NA UKRAINIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna jest czymś wyjątkowym i nie powinno się jej pozostawiać w gestii rynku

Opieka zdrowotna jest czymś wyjątkowym i nie powinno się jej pozostawiać w gestii rynku Materiał edukacyjny PAFERE Terree P. Wasley Terree P. Wasley Opieka zdrowotna jest czymś wyjątkowym i nie powinno się jej pozostawiać w gestii rynku 58. Opieka zdrowotna jest czymś wyjątkowym Istnieją

Bardziej szczegółowo

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle.

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle. Krótka historia o życiu z łosiem w tle. Kim jest Mariusz? Mariusz Kowalczyk - Mario Przystojny 34 letni brunet o niebieskoszarych oczach, pasjonat muzyki i życia W jego życiu liczą się trzy kobiety: żona

Bardziej szczegółowo

XXXVII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1

XXXVII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 -1/1- Zadanie 1. Uzupełnij opis podróży Młodego Geografa. XXXVII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 Młody Geograf, zainteresowany bogactwem kulturowym świata muzułmańskiego,

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAW DZIECKA

PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAW DZIECKA PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAW DZIECKA Prawa człowieka Prawa i wolności człowieka występują wyłącznie w relacjach jednostki z państwem. Gdy mówimy o prawach człowieka ograniczamy się do stosunków między

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 1. Zadbanie, aby dziecko miało stałe miejsce do uczenia się, w którym znajdują się wszystkie potrzebne przedmioty. 2. Podczas odrabiania lekcji ważne jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Stosunek Polaków do transplantologii

Stosunek Polaków do transplantologii Stosunek Polaków do transplantologii Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich CAPI, na próbie 1001 Polaków w wieku 15 lat i więcej w dniach 2-7 października przez TNS Polska na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Polscy związkowcy do prezydenta Francji

Polscy związkowcy do prezydenta Francji Gazeta Wyborcza Polscy związkowcy do prezydenta Francji Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Warszawa. W Wilanowie protestowali związkowcy z ''Solidarności''. Pikieta towarzyszyła spotkaniu przywódców państw

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999

NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999 NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA 660 444 759 NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999 REGULAMIN HOTELU ZŁOTY RÓG *** 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1.

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły /placówki Imię i nazwisko dyrektora Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Publiczne Gimnazjum w Bogatem Piotr Sekuna szkoły / placówki Adres Bogate 11 Tel.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły z rodzicami. Dla dobra dziecka konieczne staje się budowanie porozumienia: szkoła dom środowisko B. Bartoszewska

Współpraca szkoły z rodzicami. Dla dobra dziecka konieczne staje się budowanie porozumienia: szkoła dom środowisko B. Bartoszewska Współpraca szkoły z rodzicami Dla dobra dziecka konieczne staje się budowanie porozumienia: szkoła dom środowisko B. Bartoszewska Ważne pytania: Po co chcemy współpracować? Co chcemy osiągnąć? Na jakiej

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Tytuł IV ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Kan. 822-1. W wypełnianiu swojej funkcji, pasterze Kościoła, korzystając z prawa przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać się środkami

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/10/2012 WSPÓŁCZESNE ZWIĄZKI Z DAWNYMI KRESAMI

Warszawa, styczeń 2012 BS/10/2012 WSPÓŁCZESNE ZWIĄZKI Z DAWNYMI KRESAMI Warszawa, styczeń 2012 BS/10/2012 WSPÓŁCZESNE ZWIĄZKI Z DAWNYMI KRESAMI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przyszłość ogrodów według projektu PO

Przyszłość ogrodów według projektu PO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW www.pzd.pl Cel PO - stworzenie warunków do masowej likwidacji ogrodów działkowych poprzez: Wygaszenie wszystkich praw majątkowych działkowców do działek. Przejęcie przez gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 93/2014

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 93/2014 Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 93/2014 POLSKA SZKOŁA AD 2014 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

2. Opisz swoje dotychczasowe doświadczenie czym zajmowałeś/łaś się do tej pory?

2. Opisz swoje dotychczasowe doświadczenie czym zajmowałeś/łaś się do tej pory? Aplikacja na Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska Drogi Kandydacie/Kandydatko na Studenckiego Ambasadora Fundacji DKMS Polska, Dziękuję za Twoje zainteresowanie i chęć przystąpienia do Programu

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj Twój najlepszy rok w życiu!

Zaplanuj Twój najlepszy rok w życiu! Sukces na Twoich warunkach Zaplanuj Twój najlepszy rok w życiu! "Naszą najgłębszą obawą nie jest to, że jesteśmy zbyt słabi, ale to, że jesteśmy zbyt potężni. To nasz blask nas przeraża, nie ciemność.

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia 16.9.2014 B8-0138/2014 PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia 16.9.2014 B8-0138/2014 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Dokument z posiedzenia 16.9.2014 B8-0138/2014 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Często spotykamy analityków technicznych, którzy są na rynku od 10 lat albo więcej, a mimo to wciąż nie są traderami. Kontrakty terminowe FW20H13 FW20H13 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia -

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY ZUS I OFE? PO PIERWSZE, CO WYBIERAMY PO DRUGIE, JAK WYBIERAMY

ZUS CZY ZUS I OFE? PO PIERWSZE, CO WYBIERAMY PO DRUGIE, JAK WYBIERAMY 01 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo