Polska-Katowice: Różne urządzenia i produkty medyczne 2015/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Katowice: Różne urządzenia i produkty medyczne 2015/S"

Transkrypt

1 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Katowice: Różne urządzenia i produkty medyczne 2015/S Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 14, Osoba do kontaktów: Bożena Juszczyk, Aleksandra Majkowska, Tomasz Świtaj, Katowice40-752, POLSKA. Tel.: Faks: (, , 2014/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: Różne urządzenia i produkty medyczne Zamiast: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Zamówienie składa się z 29 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1 Zestawy do diagnostycznego płukania otrzewnej Pakiet nr 2 Zestawy do przezskórnej biopsji wątroby Pakiet nr 3 Worki stomijne Pakiet nr 4 Materiały zużywalne do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków do aparatu Infant Flow SiPAP system LP Pakiet nr 5 Zestawy do przetoczeń do pompy MEDIMA Pakiet nr 6 Przedłużacze do ogrzewacza płynów SAHARA Pakiet nr 7 Dreny perforowane tpu Redon Pakiet nr 8 Próżnociągi położnicze Pakiet nr 9 Zestawy do przezskórnej endoskopowej gastrostomii Pakiet nr 10 Zestawy do wlewów kontrastowych bez barytu Pakiet nr 11 Maski krtaniowe jednorazowe Pakiet nr 12 Igły do znieczuleń podajęczynówkowych Pakiet nr 13 Aparaty do przygotowywania i podawania leków Pakiet nr 14 szczoteczki i wzierniki ginekologiczne Pakiet nr 15 Przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych i krwi Pakiet nr 16 Sterylne liczniki igieł Pakiet nr 17 Łączniki karbowane, maski do podawania tlenu, wąsy tlenowe Pakiet nr 18 Zestawy do przezskórnej tracheostomii Pakiet nr 19 Kieliszki do leków Pakiet nr 20 Strzykawki określone Pakiet nr 21 Baseny, kaczki, słoje na mocz Pakiet nr 22 Zestawy do lewatyw, prezerwatywy, rękawice foliowe Pakiet nr 23 Maski anestetyczne Pakiet nr 24 Rękawice diagnostyczne lateksowe Pakiet nr 25 Rękawice chirurgiczne 1/6

2 2/6 Pakiet nr 26 Jednorazowe igły endoskopowe Pakiet nr 27 Rękawice diagnostyczne nitrylowe Pakiet nr 28 Dreny brzuszne Pakiet nr 29 Laryngoskopy jednorazowe. III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium. Wadium wynosi: Dla Pakietu nr 1: 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych 00/100), Dla Pakietu nr 2: 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100), Dla Pakietu nr 3: 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100), Dla Pakietu nr 4: 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), Dla Pakietu nr 5: 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100) Dla Pakietu nr 6: 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych 00/100), Dla Pakietu nr 7: 65,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych 00/100), Dla Pakietu nr 8: 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100) Dla Pakietu nr 9: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), Dla Pakietu nr 10: 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100), Dla Pakietu nr 11: 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych 00/100), Dla Pakietu nr 12: 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100), Dla Pakietu nr 13: 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100) Dla Pakietu nr 14: 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych 00/100), Dla Pakietu nr 15: 1.850,00 zł (słownie: tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100), Dla Pakietu nr 16:120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) Dla Pakietu nr 17: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100), Dla Pakietu nr 18: 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100), Dla Pakietu nr 19: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), Dla Pakietu nr 20: 1.600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100), Dla Pakietu nr 21: 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100) Dla Pakietu nr 22: 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych 00/100), Dla Pakietu nr 23: 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100), Dla Pakietu nr 24: 1.200,00zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100), Dla Pakietu nr 25: 1.300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100), Dla Pakietu nr 26: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), Dla Pakietu nr 27: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), Dla Pakietu nr 28: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) Dla Pakietu nr 29: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100), III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: IA)tj. należyte wykonanie dostaw lub wykonywanie dostaw wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku co najmniej o wartości: Pakiet nr ,00zł ( osiem tysięcy pięćset złotych) Pakiet nr ,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) Pakiet nr 3 500,00 zł ( pięćset złotych) Pakiet nr ,00 zł ( trzydzieści cztery tysiące złotych) Pakiet nr ,00 zł ( pięć tysięcy złotych) Pakiet nr ,00 zł (sześć tysięcy złotych) Pakiet nr ,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych) 2/6

3 3/6 Pakiet nr ,00 zł ( cztery tysiące siedemset złotych) Pakiet nr ,00 zł ( siedem tysięcy złotych ) Pakiet nr ,00 zł (dziewięćset złotych) Pakiet nr ,00 zł ( osiem tysięcy złotych) Pakiet nr ,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych ) Pakiet nr ,00 zł (pięć tysięcy sześćset złotych) Pakiet nr ,00 zł ( cztery tysiące sto złotych) Pakiet nr ,00 zł ( sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) Pakiet nr ,00 zł ( cztery tysiące trzysta złotych) Pakiet nr ,00 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych) Pakiet nr ,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych) Pakiet nr ,00 zł ( dwa tysiące dwieście złotych) Pakiet nr ,00 zł ( pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) Pakiet nr ,00 zł ( tysiąc sześćset złotych) Pakiet nr ,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych) Pakiet nr ,00 zł (tysiąc złotych) Pakiet nr ,00zł ( czterdzieści trzy tysiące złotych) Pakiet nr ,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych) Pakiet nr ,00 zł ( siedem tysięcy złotych) Pakiet nr ,00 zł ( sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) Pakiet nr ,00 zł ( osiemnaście tysięcy złotych) Pakiet nr ,00 zł ( szesnaście tysięcy złotych) II.12W celu umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia czy oferowane produkty spełniają wymagania określone w SIWZ Wykonawca winien dołączyć do oferty a)opis wyrobów, które mają być dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę, w postaci katalogu lub ulotki z opakowania handlowego lub innego dokumentu, potwierdzający spełnianie wymaganych w SIWZ warunków przedmiotu zamówienia b)próbki dla każdej pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości minimum po 1 sztuce, za wyjątkiem pakietu nr 24,25,27 po 5 par. Wymóg dołączenia próbek asortymentu nie dotyczy Pakietu nr 22 baseny, kaczki, słoje na mocz. Próbki zaleca się dostarczyć z dokładnym opisem: nr pakietu, pozycja pakietu. tj Dotyczy pakietów: nr. IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena. Powinno być: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Zamówienie składa się z 30 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet nr 1 Zestawy do diagnostycznego płukania otrzewnej Pakiet nr 2 Zestawy do przezskórnej biopsji wątroby Pakiet nr 3 Worki stomijne Pakiet nr 4 Materiały zużywalne do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków do aparatu Infant Flow SiPAP system LP Pakiet nr 5 Zestawy do przetoczeń do pompy MEDIMA Pakiet nr 6 Przedłużacze do ogrzewacza płynów SAHARA Pakiet nr 7 Dreny perforowane tpu Redon Pakiet nr 8 Próżnociągi położnicze 3/6

4 4/6 Pakiet nr 9 Zestawy do przezskórnej endoskopowej gastrostomii Pakiet nr 10 Zestawy do wlewów kontrastowych bez barytu Pakiet nr 11 Maski krtaniowe jednorazowe Pakiet nr 12 Igły do znieczuleń podajęczynówkowych Pakiet nr 13 Aparaty do przygotowywania i podawania leków Pakiet nr 14 szczoteczki i wzierniki ginekologiczne Pakiet nr 15 Przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych i krwi Pakiet nr 16 Sterylne liczniki igieł Pakiet nr 17 Łączniki karbowane, maski do podawania tlenu, wąsy tlenowe Pakiet nr 18 Zestawy do przezskórnej tracheostomii Pakiet nr 19 Kieliszki do leków Pakiet nr 20 Strzykawki określone Pakiet nr 21 Baseny, kaczki, słoje na mocz Pakiet nr 22 Zestawy do lewatyw, prezerwatywy, rękawice foliowe Pakiet nr 23 Maski anestetyczne Pakiet nr 24 Rękawice diagnostyczne lateksowe Pakiet nr 25 Rękawice chirurgiczne Pakiet nr 26 Jednorazowe igły endoskopowe Pakiet nr 27A Rękawice diagnostyczne nitrylowe Pakiet nr 27B Rękawice diagnostyczne nitrylowe Pakiet nr 28 Dreny brzuszne Pakiet nr 29 Laryngoskopy jednorazowe. III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium. Wadium wynosi: Dla Pakietu nr 1: 230 PLN (słownie: dwieście trzydzieści złotych 00/100); Dla Pakietu nr 2: 270 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100); Dla Pakietu nr 3: 15 PLN (słownie: piętnaście złotych 00/100); Dla Pakietu nr 4: 950 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100); Dla Pakietu nr 5: 130 PLN (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100); Dla Pakietu nr 6: 170 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt złotych 00/100); Dla Pakietu nr 7: 65 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych 00/100); Dla Pakietu nr 8: 130 PLN (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100); Dla Pakietu nr 9: 200 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100); Dla Pakietu nr 10: 25 PLN (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100); Dla Pakietu nr 11: 230 PLN (słownie: dwieście trzydzieści złotych 00/100); Dla Pakietu nr 12: 210 PLN (słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100); Dla Pakietu nr 13: 160 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100); Dla Pakietu nr 14: 110 PLN (słownie: sto dziesięć złotych 00/100); Dla Pakietu nr 15: PLN (słownie: tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100); Dla Pakietu nr 16: 120 PLN (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100); Dla Pakietu nr 17: 900 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100); Dla Pakietu nr 18: 380 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100); Dla Pakietu nr 19: 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100); Dla Pakietu nr 20: PLN (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100); 4/6

5 5/6 Dla Pakietu nr 21: 45 PLN (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100); Dla Pakietu nr 22: 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych 00/100); Dla Pakietu nr 23: 30 PLN (słownie: trzydzieści złotych 00/100; Dla Pakietu nr 24: PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100); Dla Pakietu nr 25: PLN (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100); Dla Pakietu nr 26: 200 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100); Dla Pakietu nr 27A: PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100); Dla Pakietu nr 27B: 500 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100); Dla Pakietu nr 28: 500 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100); Dla Pakietu nr 29: 450 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: IA) tj. należyte wykonanie dostaw lub wykonywanie dostaw wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku co najmniej o wartości: Pakiet nr PLN ( osiem tysięcy pięćset złotych) Pakiet nr PLN (dziesięć tysięcy złotych) Pakiet nr PLN ( pięćset złotych) Pakiet nr PLN ( trzydzieści cztery tysiące złotych) Pakiet nr PLN ( pięć tysięcy złotych) Pakiet nr PLN (sześć tysięcy złotych) Pakiet nr PLN (dwa tysiące trzysta złotych) Pakiet nr PLN (cztery tysiące siedemset złotych) Pakiet nr PLN (siedem tysięcy złotych ) Pakiet nr PLN (dziewięćset złotych) Pakiet nr PLN ( osiem tysięcy złotych) Pakiet nr PLN (siedem tysięcy pięćset złotych) Pakiet nr PLN (pięć tysięcy sześćset złotych) Pakiet nr PLN (cztery tysiące sto złotych) Pakiet nr PLN (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) Pakiet nr PLN (cztery tysiące trzysta złotych) Pakiet nr PLN (trzydzieści dwa tysiące złotych) Pakiet nr PLN (trzynaście tysięcy pięćset złotych) Pakiet nr PLN (dwa tysiące dwieście złotych) Pakiet nr PLN (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) Pakiet nr PLN (tysiąc sześćset złotych) Pakiet nr PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) Pakiet nr PLN (tysiąc złotych) Pakiet nr PLN (czterdzieści trzy tysiące złotych) Pakiet nr PLN (czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych) Pakiet nr PLN (siedem tysięcy złotych) Pakiet nr 27A PLN (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) Pakiet nr 27B PLN (siedemnaście tysięcy złotych) Pakiet nr PLN (osiemnaście tysięcy złotych) Pakiet nr PLN (szesnaście tysięcy złotych). II.12 W celu umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia czy oferowane produkty spełniają wymagania określone w SIWZ Wykonawca winien dołączyć do oferty 5/6

6 6/6 a) opis wyrobów, które mają być dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę, w postaci katalogu lub ulotki z opakowania handlowego lub innego dokumentu, potwierdzający spełnianie wymaganych w SIWZ warunków przedmiotu zamówienia; b) próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: Pakiet nr 1 1 sztuka Pakiet nr 2 10 sztuk Pakiet nr 3 1 sztuka Pakiet nr 4 po 1 sztuce z każdej pozycji asortymentowej Pakiet nr 5 1 sztuka Pakiet nr 6 po 1 sztuce z każdej pozycji asortymentowej Pakiet nr 7 1 sztuka Pakiet nr 8 1 sztuka Pakiet nr 9 1 sztuka Pakiet nr 10 1 sztuka Pakiet nr 11 1 sztuka Pakiet nr 12 po 5 sztuk z każdej pozycji asortymentowej Pakiet nr 13 1 sztuka Pakiet nr 14 po 1 sztuce dla pozycji nr 1 i 2 oraz po 5 sztuk dla pozycji nr 3 Pakiet nr 15 po 10 sztuk z każdej pozycji asortymentowej Pakiet nr 16 1 sztuka Pakiet nr 17 po 1 sztuce z każdej pozycji asortymentowej Pakiet nr 18 1 sztuka Pakiet nr 19 3 sztuki Pakiet nr 20 po 10 sztuk z każdej pozycji asortymentowej Pakiet nr 21 po 1 sztuce z każdej pozycji asortymentowej Pakiet nr 22 1 sztuka dla pozycji nr 1, 1 opakowanie dla pozycji nr 2 oraz 3 sztuki dla pozycji nr 3 Pakiet nr 23 1 sztuka Pakiet nr 24 1 opakowanie Pakiet nr 25 po 5 par z każdej pozycji asortymentowej Pakiet nr 26 1 sztuka Pakiet nr 27A 1 opakowanie Pakiet nr 27B 1 opakowanie dla pozycji nr 1, po jednej sztuce dla pozycji nr 2 i 3 Pakiet nr 28 1 sztuka Pakiet nr 29 po 1 sztuce z każdej pozycji asortymentowej Próbki zaleca się dostarczyć z dokładnym opisem: nr pakietu, pozycja pakietu. IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Cena 90 %; jakość 10 %. 6/6

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93854-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 054-093854 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:104839-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 060-104839 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Gdańsk, dnia 02.07.2010 r. L.Dz. 03/2010/DN/BZPU-1 WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Wybór najkorzystniejszej oferty Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 106309-2013

Zamówienie public... - 106309-2013 Strona 1 z 7 Zamówienie public... - 106309-2013 30/03/2013 S64 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Łódź: Produkty farmaceutyczne 2013/S

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 8. maja 2014 roku ZP/05/2014 Internet/Tablica ogłoszeń Dotyczy: postępowania opublikowanego na portalu BZP pod nr 112024-2014 z dnia 02. 04. 2014 r. na sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o. Pleszew dnia 25.10.2006 r. ZDP 343 12 / 06 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public

Zamówienie public Zamówienie public... - 286458-2015 14/08/2015 S156 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Łódź: Implanty chirurgiczne 2015/S 156-286458

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-86/15 Tarnów,

AE/ZP-27-86/15 Tarnów, . AE/ZP-27-86/15 Tarnów, 2016-02-25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-86/15 w zakresie Pakietów Nr: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 29, 30, 33, 34, 35, 47, 51 Zgodnie z art. 92

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach 1-17; 19-21; sprawa AE/ZP-27-12/17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach 1-17; 19-21; sprawa AE/ZP-27-12/17 ... AE/ZP-27-12/17 Tarnów, 2017-04-24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach 1-17; 19-21; 23-25 - sprawa AE/ZP-27-12/17 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Odczynniki chemiczne 2014/S 206-364237

Polska-Wrocław: Odczynniki chemiczne 2014/S 206-364237 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:364237-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Odczynniki chemiczne 2014/S 206-364237 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 17. kwietnia 2015 r. ZP/06/2015 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków, dn r.

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków, dn r. DZ 271/4/266/2012 ul. Prądnicka 80, 1-202 Kraków Kraków, dn. 28.06.2011 r. Ogłoszenie o wyborze ofert w postępowaniu nr DZ 271/4/2012 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/16 Tarnów,

AE/ZP-27-16/16 Tarnów, ...... AE/ZP-27-16/16 Tarnów, 2016-04-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-16/16 w zakresie Pakietu Nr 1-27 oraz Pakietu Nr 31-34. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:155801-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2011/S 95-155801 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, r. SPSZZ - V /274/ 2015

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, r. SPSZZ - V /274/ 2015 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, 13.11.2015 r. SPSZZ - V /274/ 2015 Wg rozdzielnika OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/46/D/2015

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Materiały medyczne 2014/S

Polska-Katowice: Materiały medyczne 2014/S 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279849-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Materiały medyczne 2014/S 156-279849 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania ZP/29/2016 dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego uŝytku dla Instytutu CZMP

Dotyczy: postępowania ZP/29/2016 dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego uŝytku dla Instytutu CZMP INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail:monika.galuszka@iczmp.edu.pl Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 114337-2014

Zamówienie public... - 114337-2014 1 z 6 2014-04-04 09:40 Zamówienie public... - 114337-2014 04/04/2014 S67 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Łódź: Implanty chirurgiczne

Bardziej szczegółowo

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił:

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w likwidacji 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249203-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2014/S 139-249203

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamówieniu

Informacja o zamówieniu Informacja o zamówieniu Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Urządzenia medyczne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Olsztyn: Urządzenia medyczne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99177-2016:text:pl:html Polska-Olsztyn: Urządzenia medyczne 2016/S 059-099177 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę wyrobów medycznych wg 25 pakietów nr postępowania 208/ZP/2011

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę wyrobów medycznych wg 25 pakietów nr postępowania 208/ZP/2011 Kraków, dnia 16 lutego 2012r. Sekcja Zamówień Publicznych SZP 271-208/2011 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę wyrobów medycznych wg 25 pakietów nr postępowania 208/ZP/2011 Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. Projekt uchwały przedstawiony przez Przedstawiciela Akcjonariusza Skarbu Państwa dotyczący pkt. 7 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 - sprawa AE/ZP-27-10/14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 - sprawa AE/ZP-27-10/14 ......... AE/ZP-27-10/14 Tarnów, 2014-03- 07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 - sprawa AE/ZP-27-10/14 Zgodnie z art. 92 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93151-2016:text:pl:html Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne 2016/S 056-093151 Szpital Specjalistyczny nr 1, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Radecznica, dn. 12-05-2011r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Zgodnie z treścią przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. 113,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

OGŁASZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁASZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-25/2015 Radom, dnia 2015.06.11

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-25/2015 Radom, dnia 2015.06.11 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl 1 z 9 2015-05-28 13:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Dostawa sterylnych wyrobów medycznych (uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Przyrządy do endoskopii, endochirurgii 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Przyrządy do endoskopii, endochirurgii 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248307-2016:text:pl:html Polska-Katowice: Przyrządy do endoskopii, endochirurgii 2016/S 137-248307 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne 2014/S 050-082988. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.3.2014, 2014/S 44-073008)

Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne 2014/S 050-082988. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.3.2014, 2014/S 44-073008) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82988-2014:text:pl:html Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne 2014/S 050-082988 Szpital Specjalistyczny nr 1, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Radecznica, dn. 28-10-2013r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Zgodnie z treścią przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamość: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Numer ogłoszenia: 56110-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-27/16

... Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-27/16 ..... AE/ZP-27-27/16 Tarnów, 2016-03-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE/ZP-27-27/16 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, r. SP Ogłoszenie o wyborze oferty

Olsztyn, r. SP Ogłoszenie o wyborze oferty stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie - wykonanie pakietu nr I Mrożonki i przetwory mrożone - Podstawowej nr 2 w Olsztynie zawiadamia, że oferta firmy ABRER Sp. z o.o., 00-113 Warszawa, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów diagnostycznych dla PCZ w Kamiennej Górze

Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów diagnostycznych dla PCZ w Kamiennej Górze Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy 58-00 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 0 tel. (75) 7 90 6, fax. (75) 7 0 http://www.pcz.org.pl,

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt.

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt. Ełk, dnia 21.09.2010r. Nr sprawy: T - 343-20 - 2010 wg. rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE 1 L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.0 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków, dn r.

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków Kraków, dn r. DZ 271/7/176/2012 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Kraków, dn. 07.05.2012 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu nr DZ 271/7/2012 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia

Bardziej szczegółowo

DZ / 271 / 94 / 512 / 2012 Kraków, dnia r.

DZ / 271 / 94 / 512 / 2012 Kraków, dnia r. DZ / 271 / 94 / 512 / 2012 Kraków, dnia 2.09.2012 r. Szanowni Wykonawcy, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia, Ŝe w związku z postępowaniem nr DZ/271/ 94 /2012 na dostawę zestawów

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia PRZP-251/28/2012

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia PRZP-251/28/2012 Przewozy Regionalne sp. z o.o. Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Stanisława Małachowskiego 9, 50-084 Wrocław tel.: 782 452 349 fax: (71) 717 55 09 prwrzp@p-r.com.pl Nr postępowania: PRZP-251/28/

Bardziej szczegółowo

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w likwidacji 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 524-26-88-913 REGON

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 268/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 roku

UCHWAŁA Nr 268/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 roku UCHWAŁA Nr 268/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1071/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 ZP/15/2015 Włocławek, dnia 4. września 2015 r. Internet / Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/15/2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

Polska-Busko-Zdrój: Implanty ortopedyczne 2015/S 094-169193. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Busko-Zdrój: Implanty ortopedyczne 2015/S 094-169193. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169193-2015:text:pl:html Polska-Busko-Zdrój: Implanty ortopedyczne 2015/S 094-169193 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110513-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 063-110513 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2016/S

Polska-Katowice: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239990-2016:text:pl:html Polska-Katowice: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 2016/S 133-239990 Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Kraków: dostawa wyrobów medycznych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kraków: dostawa wyrobów medycznych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl Kraków: dostawa wyrobów medycznych Numer ogłoszenia: 35184-2014;

Bardziej szczegółowo

Protokół z rozstrzygnięcia przetargu niegraniczonego na Dostawy artykułów chemicznych i środków czystości do DPS w Siedlcach w 2014 roku

Protokół z rozstrzygnięcia przetargu niegraniczonego na Dostawy artykułów chemicznych i środków czystości do DPS w Siedlcach w 2014 roku ZP DPS.252.6.2013 Siedlce, 18 grudnia 2013 r. Protokół z rozstrzygnięcia przetargu niegraniczonego na Dostawy artykułów chemicznych i środków czystości do DPS w Siedlcach w 2014 roku W dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S

PL-Lublin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203947-2012:text:pl:html PL-Lublin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 124-203947

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

:25. Raport bieżący z plikiem 19/2017. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

:25. Raport bieżący z plikiem 19/2017. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 2017-08-03 09:25 BANK ZACHODNI WBK SA (19/2017) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego - przyjętych przez Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia poniżej 206.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia poniżej 206. Katowice, dn. 15 lutego 2010 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia poniżej 20.000 na DOSTAWĘ MIKROSKOPÓW z dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2014/S 187-329652. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2014/S 187-329652. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/49 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329652-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2014/S 187-329652 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Hajnówka: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2014/S 114-200040

Polska-Hajnówka: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2014/S 114-200040 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200040-2014:text:pl:html Polska-Hajnówka: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2014/S 114-200040

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SPSSZ V / 45 / 6 Grodzisk Mazowiecki 7.6.6 Wg rozdzielnika O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPSSZ/6/D/6 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-51/12 Tarnów, 2012-07-05

AE/ZP-27-51/12 Tarnów, 2012-07-05 . AE/ZP-27-51/12 Tarnów, 2012-07-05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-51/12 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 3-202 Kraków Biuro Dyrektora Szpitala tel. 2-64-20-02 faks 2-64-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 11 2014-10-01 08:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz-dzialdowo.pl Działdowo: Dostawy sukcesywne: wyrobów medycznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Materiały medyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Materiały medyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119876-2017:text:pl:html Polska-Katowice: Materiały medyczne 2017/S 064-119876 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276399-2017:text:pl:html Polska-Katowice: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2017/S 135-276399

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: na zakup i dostawy igieł jednorazowego użytku, igieł podpajęczynówkowych,

Bardziej szczegółowo

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Legionowie GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

Budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Legionowie GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 Rz.31-6/1 Budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Legionowie GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1-1 Legionowo INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Strona znajduje się w archiwum. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Licytacje odbędą się w dniach od 24

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-35/2014 Radom, dnia r.

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-35/2014 Radom, dnia r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego uŝytku. TED 2007/S z dnia r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego uŝytku. TED 2007/S z dnia r. Dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowego uŝytku PL-Warszawa: Wyroby ortopedyczne SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA TED 2007/S 222-270605 z dnia 17.11.2007

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-62/14 Tarnów, 2014-09-18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-62/14

AE/ZP-27-62/14 Tarnów, 2014-09-18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-62/14 . AE/ZP-27-62/14 Tarnów, 2014-09-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-62/14 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

10. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający Główny przedmiot 16. Sekcja IV: Procedura IV.

10. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający Główny przedmiot 16. Sekcja IV: Procedura IV. PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej sprostowanie 1 / 10 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier,

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-86/16 Tarnów,

AE/ZP-27-86/16 Tarnów, www.ssz.tar.pl - tel.(014) 63 10 100 - fax(014) 621 36 37 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408 Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 AE/ZP-27-86/16 Tarnów, 2016-10 - 06 Informacja

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-73/14 Tarnów, 2014-09-15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-73/14

AE/ZP-27-73/14 Tarnów, 2014-09-15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-73/14 . AE/ZP-27-73/14 Tarnów, 2014-09-15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE/ZP-27-73/14 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

... AE/ZP-27-10/17 Tarnów,

... AE/ZP-27-10/17 Tarnów, ....... AE/ZP-27-10/17 Tarnów, 2017-06 -23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-4, 6, 8-14, 16-20, 22-24, 26-38, 40-43, 45, 47, 50-52 - sprawa AE/ZP-27-10/17 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408370-2011:text:pl:html PL-Poznań: Różne urządzenia i produkty medyczne 2011/S 250-408370 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 2. PUBLIKACJA ZAMÓWIENIA: 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CPV: Roboty budowlane Dostawy Usługi X

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 2. PUBLIKACJA ZAMÓWIENIA: 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CPV: Roboty budowlane Dostawy Usługi X ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 52 90 133 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000045146, NIP 725-18-01-126,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Olsztyn: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Olsztyn: Produkty farmaceutyczne 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119503-2010:text:pl:html PL-Olsztyn: Produkty farmaceutyczne 2010/S 80-119503 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r.

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, r. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, 06.01.2009 r. SPSSZ /3/V/2009 Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 30.06.2014 r. SP2.230.3.2014 Ogłoszenie o wyborze oferty

Olsztyn, 30.06.2014 r. SP2.230.3.2014 Ogłoszenie o wyborze oferty do stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie - wykonanie pakietu nr I Mrożonki i przetwory mrożone - Podstawowej nr 2 w Olsztynie zawiadamia, że oferta firmy UNIFREEZE SP. z o.o., Miesiączkowo 110,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Poznań, woj. Poznań: Zakup i dostawa sprzetu medycznego sterylnego jednorazowego użytku, m.in. półmasek filtrujących, przyrządów do przetoczeń, elektrod wiązkowych do termoablacji, igieł typu Veresa, trokarów, strzykawek

Bardziej szczegółowo