Moduł 5. Projektowanie sieci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 5. Projektowanie sieci"

Transkrypt

1 Moduł 5 Projektowanie sieci 1. Nie ma jednej metody są dobre praktyki, czyli jak projektować 2. Analiza biznesowa potrzeb klienta

2 1. Nie ma jednej metody - są dobre praktyki, czyli jak projektować Projektowanie sieci jest skomplikowanym procesem, którego efektem finalnym ma być zbiór zaleceń do wybudowania sieci. Nie ma jednej metody na stworzenie dobrego projektu. Proces przygotowywania wytycznych do budowy sieci może przybierać różne formy. Kształt przygotowanej dokumentacji powinien zawierać określone elementy, ale nie ma jednego określonego szablonu. Ważne jest, aby na podstawie przygotowanych wytycznych, wykonawca w jednoznaczny sposób został poinformowany o zamiarach projektanta. Czasami nawet rzeczy pozornie oczywiste należy jednoznacznie opisać w dokumentacji. Unikniemy w ten sposób dowolnej interpretacji niezapisanych faktów. Jak w takim razie powinien wyglądać proces projektowania? Zaczynamy od stworzenia specyfikacji wymagań. Kiedy inwestor sprecyzuje swoje oczekiwania oraz określi ograniczenia, możemy przystąpić do zbierania pozostałych informacji niezbędnych do projektu. Podstawą do pracy w określonym budynku są jego plany budowlane. Na ich podstawie wstępnie określimy przebiegi kablowe, zorientujemy się, jak przebiegają instalacje oraz gdzie znajdują się określone pomieszczenia. Kolejną niezbędną czynnością będzie wykonanie wizji lokalnej w miejscu inwestycji. Tylko obejrzenie miejsca projektowanej sieci pozwoli na uniknięcie niespodzianek związanych z wykończeniem pomieszczeń. Często nawet ustawienie mebli lub zainstalowanych zabudów stałych uniemożliwia instalację sieci w zaplanowany wcześniej sposób. Podczas zapoznawania się z pomieszczeniami dobrze jest porozmawiać z osobą znającą budynek, np. konserwatorem, kierownikiem administracyjnym. Jego wiedza na temat historii modernizacji budynku może być przydatna w pracach projektowych. Ustalenia dokonane podczas wizji lokalnej powinny znaleźć się w notatce podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela inwestora. Po zebraniu wszystkich niezbędnych materiałów, projektant może przystąpić do pracy. 2. Analiza biznesowa potrzeb klienta Jak ważna jest analiza potrzeb klienta, mówiliśmy już w poprzednim module. Przypominamy, że to na podstawie pozyskanej wiedzy projektant musi określić, jakie są niezbędne środki techniczne do zrealizowania potrzeb klienta. Ważną cechą projektowanej sieci powinna być jej skalowalność. Analizując potrzeby klienta należy przewidzieć możliwości rozwoju firmy i tak zaprojektować sieć, aby w przyszłości była możliwa jej rozbudowa. Dokładanie kolejnych elementów nie powinno kolidować z pracą już istniejącej sieci. Rozbudowa nie powinna również wymuszać ingerencji w już funkcjonujące okablowanie. Przygotowując systemy mocowania dla projektowanego okablowania sieciowego, projektant powinien pozostawić zapas miejsca w rurarzu lub korytach kablowych. Ewentualna rozbudowa przy powiększaniu sieci nie będzie wiązała się z koniecznością budowy nowych systemów mocowań. Skalowalność powinna dotyczyć również punktów dystrybucyjnych. Zaprojektowanie na wymiar szaf teleinformatycznych przy pierwszej konieczności rozbudowy wymusi ich wymianę. Proces niewielkiej rozbudowy przekształci się wówczas w kolejny, duży proces inwestycyjny. Pamiętaj! To klient i jego działania biznesowe stwarzają zapotrzebowanie na budowę sieci i rozwiązań teleinformatycznych. Jednak to projektant przewidując ewentualną ekspansję sieci może spowodować, że jej rozbudowa nie będzie bardzo uciążliwa dla użytkowników. 2

3 a. Projekt logiczny sieci Po zebraniu niezbędnych informacji, potrzebnych do określenia struktury przyszłej sieci, rozpoczynamy od wykonania projektu logicznego. Wynika z niego: ogólna koncepcja sieci, podział sieci na segmenty, połączenia między elementami sieci, koncepcja sieci wirtualnych (VLAN). Niektóre projekty logiczne są wzbogacone o propozycje adresacji IP. Istotą projektu logicznego jest pokazanie struktury połączeń, którą należy wykonać podczas montażu sieci. Na projekcie tym nie znajdziemy informacji o przebiegach okablowania czy technologii jego instalacji. Pojawią się tam za to wskazówki dotyczące portów oraz urządzeń, które należy ze sobą połączyć. Na etapie tworzenia projektu logicznego warto również zadbać o stworzenie jednolitego systemu oznaczeń, który pozwoli jednoznacznie identyfikować urządzenie w sieci. Przykładowy projekt logiczny znajduje się na rysunku 5.1 Rysunek 5.1 Projekt logiczny sieci Źródło: materiały własne Podczas tworzenia tego schematu połączeń logicznych nie zawsze przedstawia się konkretne rozwiązania sprzętowe, a jedynie określa zastosowane funkcjonalności. Urządzenia dobiera się na dalszym etapie sporządzania projektu. Dobrą praktyką przy ustalaniu struktury połączeń jest zastosowanie tzw. metody zstępującej, czyli od ogółu do szczegółu (ang. top-down). W pierwszej kolejności ustalamy ogólny schemat sieci z siatką głównych połączeń oraz usług sieciowych. W następnych krokach doprecyzo- 3

4 wane zostają rozwiązania zastosowane na każdym poziomie sieci. Określone zostaną urządzenia, ich rola w danym segmencie sieci, usługi które będą występowały w danym obszarze. Uszczegółowienie projektu może również obejmować adresację IP, która będzie obowiązywała w projektowanej sieci. Dla zapewnienia elastyczności i łatwości konfiguracji urządzeń końcowych dobrą praktyką jest stosowanie serwerów DHCP do automatycznej adresacji. Jakiekolwiek zmiany adresów w sieci można wówczas dokonać z jednego miejsca bez konieczności angażowania dużych sił i środków w zmianę ustawień stacji klienckich. W projekcie logicznym nie może zabraknąć informacji o planowanych sieciach wirtualnych. Technologia VLAN często stosowana jest do podziału większych sieci na niezależne mniejsze struktury. Fizycznie obsługiwane przez te same switch e logicznie tworzą niezależne mniejsze sieci, których użytkownicy nic o sobie nie wiedzą. Jeżeli podczas projektowania zakładamy wykorzystanie tej technologii, niezbędna jest informacja o tym w schemacie logicznym. Często, tego rodzaju rozwiązania służą do budowy niezależnej sieci do zarządzania urządzeniami. Informacja o takim rozwiązaniu, pomimo swojego charakteru podwyższonego ryzyka, dla bezpieczeństwa sieci również musi zostać opisana w schemacie. Tworząc diagramy sieci, inżynierowie często mają tendencję czynić swoje projekty skomplikowanymi. Tworząc dokumentację pamiętaj, że: warto zachować prostotę dla przejrzystości rysunku i przekazywanej idei. Jeżeli chcemy przekazać kilka rozwiązań, może warto rozłożyć ja na kolejne powiązane ze sobą schematy; dobrze jest oddzielać poszczególne warstwy logiczne sieci. Staraj się nie łączyć na jednym schemacie routingu i koncepcji sieci VLAN; należy unikać krzyżowania linii na diagramie. Im więcej linii skrzyżujesz, tym schemat staje się mniej czytelny; schemat zyska na czytelności, jeżeli będziesz układał linie nadając im kierunki prostopadłe; warto oddzielać lokalizacje na schemacie. Jeżeli projektowana sieć wykracza poza jedną lokalizację, oznacz to np. prostokątem lub innym kolorem; stosując ikony na rysunku staraj się je uporządkowywać w jednej linii. Podobnie, jak w przypadku połączeń, wpłynie to znacząco na czytelność rysunku. Podsumowując, projekt logiczny pokazuje strukturę połączeń urządzeń przy pomocy okablowania. Zawiera koncepcję wykonania sieci bez określenia metodologii procesów budowlanych. Jest niezbędny w końcowej fazie montażu sieci dla prawidłowego podłączenia okablowania. Na jego podstawie zostaną skonfigurowane odpowiednie VLAN-y oraz ustawione trasy routingu. b. Projekt fizyczny sieci Jeżeli została już opracowana koncepcja połączenia elementów sieci niezbędnych do uzyskania efektu pożądanego przez inwestora, przystępujemy do projektu fizycznego. Mając zgromadzone niezbędne informacje o budynku w postaci: planów budowlanych, wizji lokalnej (notatki, fotografie), notatki z miejsca inwestycji, z ustaleniami podpisanymi przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 4

5 przystępujemy do pracy. Proces projektowania wiąże się często ze zmianami i kolejnymi wersjami. Jeżeli to tylko możliwe, należy wykorzystywać narzędzia komputerowe do wspomagania projektowania. Programy typu CAD pozwolą na niezliczoną liczbę poprawek i wersji bez konieczności żmudnego ręcznego poprawiania rysunków technicznych. Od czego zaczynamy? Zakładając, że posiadamy rysunki techniczne budynku w formie elektronicznej, tworzymy w programie kolejną warstwę, na której będziemy kreślili naszą sieć. Takie rozwiązanie pozwoli nam na wyłączanie zbędnych warstw, w celu nie zaciemniania rysunku. Znając pomieszczenia, w których mają znajdować się elementy sieci, nanosimy punkty dystrybucyjne, punkty przyłączeniowe oraz trasy przebiegów kablowych. Oznaczamy na rysunku miejsca przejścia przez ściany, stropy. W każdym przypadku, gdy planujemy zastosować nietypowe rozwiązanie lub z którym wykonawca może mieć problem, miejsce takie należy wyraźnie zaznaczyć na planie. Rysunek 5.2 Projekt fizyczny sieci Źródło: Zastosowana symbolika i kolory powinny znaleźć się w legendzie rysunku. Na ich podstawie instalatorzy odszyfrują zamysł projektanta. Podczas projektowania należy przestrzegać norm dotyczących zastosowanego typu okablowania oraz bezwzględnie przestrzegać maksymalnych odległości. W przypadku konieczności wykonanie instalacji elektrycznej, należy rozdzielić sieć komputerową od elektrycznej stosując osobne systemy prowadzenia kabli. W przypadku wykorzystania koryt kablowych podwójnych (z przegrodą w środku), przewody elektryczne układamy w części dolnej. Bardzo ważny jest dobór lokalizacji dla punktu dystrybucyjnego. Nie może być to przypadkowe pomieszczenie. Zainstalowana szafa teleinformatyczna wyposażona będzie w sprzęt aktywny, który wymaga chłodzenia. Nie powinniśmy w związku z tym sięgać po pomieszczenia południowe naturalnie nagrzewane przez słońce. Jeżeli jest taka możliwość unikajmy pokoi z oknami, które również przyczyniają się do podwyższania temperatury. W przypadku przewidywanej większej liczby sprzętu aktywnego, należy rozważyć konieczność klimatyzowania pomieszczenia. Dostarczenie na miejsce instalacji szafy 5

6 i sprzętu aktywnego również powinno być przewidziane na etapie projektowania. Droga transportowa musi posiadać gładkie posadzki (bez progów) oraz odpowiedni gabaryt dla swobodnego przemieszczania sprzętu. Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego transportu, należy przewidzieć inne pomieszczenie. Dodatkowe czynniki, które mogą dyskwalifikować miejsce na punkt dystrybucyjny to: wysoka wilgotność pomieszczenia, rury wodno-kanalizacyjne, które mogą być przyczyną wycieku, brak odpowiedniej instalacji elektrycznej o mocy niezbędnej do zasilenia całego sprzętu. Jak widać, dobór pomieszczenia na główny punkt sieci nie jest prosty. Często projektanci przedstawiają kilka alternatywnych punktów określając ich mocne i słabe strony. c. Dobór elementów pasywnych sieci Budowa okablowania wiąże się z wyborami typów i kategorii kabli stosownie do określonych wymagań. W przypadku instalacji sieci w miejscach o dużym nasileniu zakłóceń, należy zaprojektować okablowanie z dodatkowym ekranem. Miejsca krzyżowania się sieci komputerowej i elektrycznej wykonujemy pod kątem prostym, ograniczając wpływ promieniowania elektromagnetycznego na przesyłane informacje. Należy bezwzględnie pamiętać o zachowaniu promienia gięcia kabli miedzianych i optycznych. Zbyt silne zagięcie może spowodować obniżenie parametrów transmisyjnych lub w skrajnym przypadku trwałe uszkodzenie. W przypadku miejsc o podwyższonym ryzyku pożaru należy stosować okablowanie w izolacji niepalnej LSZH. Montaż okablowania to nie tylko przewody, ale również cały osprzęt do ich montażu i zakańczania. Istnieje wiele firm, które specjalizują się w dostarczaniu kompletnych rozwiązań. Dokonując wyboru systemu mocowania możemy sięgnąć np. po system korytowania firmy Legrand. W szerokiej ofercie znajdziemy różnego rodzaju koryta plastikowe wraz z elementami do ich łączenia kątowego. Dodatkowo producent ten dostarcza gniazda modułowe, które pozwalają na montaż różnych zakończeń sieciowych np. RJ-45, RJ-11, BNC, itp. Konstrukcja modułowa pozwala na elastyczne zagospodarowywanie przestrzeni gniazda w moduły odpowiadające wymogom danej sieci. Rysunek 5.3 System modułowy do natynkowego prowadzenia i zakańczania kabli Źródło: b.jpg 6

7 Innego rodzaju osprzęt będzie wykorzystywany do budowy okablowania światłowodowego. Niebezpieczeństwo wynikające z propagacji dużej mocy optycznej narzuca dodatkowe warunki ochrony. Często kable światłowodowe instalowane są w dodatkowych rurach osłonowych zwanych wtórnikami lub peszlami. Instalując dłuższe odcinki sieci optycznej zabezpieczamy się dodatkowo przed skutkami awarii w przypadku fizycznego uszkodzenia kabla. Na odcinku pomiędzy punktem A i B instalowane są zasobniki na zapas kabla światłowodowego. Nawinięty tam kabel będzie wykorzystany w przypadku uszkodzenia fizycznego. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy podczas instalacji ogrzewania został uszkodzony kabel światłowodowy. Mając na uwadze jego konstrukcję (przypominam, że rdzeń światłowodu to szkło krzemionkowe) spodziewamy się, że kilkadziesiąt centymetrów włókien nie nadaje się do użytku. Przywrócenie sprawności wymagałoby wstawienia niewielkiego odcinka kabla i wykonania dwóch złącz, gdzie pospawane zostaną wszystkie włókna. Niejednorodność kabla, dodatkowe tłumienie oraz nakład pracy sprawiają, że rozwiązanie takie jest ostatecznością. Jeżeli w zasobniku znajduje się jeszcze zapas kabla, zostanie on odwinięty, a kabel podciągnięty w miejscu awarii. Uzyskane centymetry pozwolą na wykonanie pojedynczego złącza skracając czas awarii i ograniczając tłumienie powstałe po połączeniu. Rysunek 5.4 Mufa światłowodowa. Miejsce łączenia kabli optycznych Źródło: Zakończenie kabli optycznych wykonywane jest na przełącznicach optycznych. Instalowane w szafach teleinformatycznych pozwalają na dowolną aranżację połączeń optycznych przy pomocy patchcordów. Integralną częścią każdej przełącznicy jest tacka spawów, gdzie zabezpieczamy miejsce połączenia przed przypadkowym uszkodzeniem. 7

8 Rysunek 5.5 Przełącznica światłowodowa z widoczną wewnątrz tacką spawów Źródło: WIATOWODOWA-PS-19.jpg d. Dobór elementów aktywnych sieci Podstawowym elementem łączącym we współczesnych sieciach lokalnych jest przełącznik. Stosowane w większych sieciach można podzielić na dwa rodzaje: szkieletowe, które łączą przełączniki dostępowe i przenoszą główny ruch w sieci, dostępowe, świadczące usługę przyłączenia dla urządzeń końcowych. Wymagania stawiane przełącznikowi są związane z jego funkcją w sieci. Od pracujących w szkielecie wymaga się dużej wydajności, zwiększonego poziomu bezpieczeństwa oraz szybkich interfejsów przyłączeniowych. Urządzenia dostępowe nie przenoszą tak dużego ruchu, dlatego ich podstawowym parametrem będzie ilość oferowanych interfejsów oraz możliwość obsługi sieci wirtualnych VLAN. Niektóre przełączniki mają budowę modularną i pozwalają na rozbudowę o dodatkowe porty optyczne lub elektryczne. W przypadku rozbudowy sieci nie jest wówczas wymagana wymiana całego urządzenia. Moduły optyczne w standardzie GBIC lub SFP pozwalają rozszerzyć funkcjonalność przełącznika o połączenia światłowodowe. Od rodzaju i jakości zastosowanej wkładki optycznej zależy zasięg i przepustowość uzyskanego interfejsu. 8

9 Rysunek 5.6 Wkładka optyczna w standardzie GBIC Źródło: Obsługa protokołu STP lub RSTP pozwoli zapobiegać przed powstawaniem pętli lokalnych. W przypadku planowania budowy sieci z nadmiarowymi połączeniami, jeden z tych protokołów ochroni nas przed skutkami zapętlenia sieci. Wzrost ruchu na interfejsach szkieletowych może doprowadzić do ograniczenia wydajności sieci. W celu zwiększenia przepływności na newralgicznych połączeniach można zastosować agregację portów. Większość przełączników zarządzalnych oferuje taką funkcjonalność, która pozwala łączyć kilka interfejsów fizycznych w jeden logiczny. Rysunek 5.7 Agregacja łączy Fast Ethernet w jeden interfejs logiczny Źródło: materiały własne 9

10 Uzyskana w ten sposób zwiększona przepływność poprawi wydajność sieci. Należy tu uświadomić, że realizacja tej funkcjonalności przez producentów wygląda różnie. Aby mieć pewność zadziałania takiego rozwiązania, na obu końcach sieci należy zastosować osprzęt tego samego producenta. Są jeszcze inne czynniki, jak wsparcie dla QoS czy VoIP, które nakłonią nas do zaprojektowania tego czy innego przełącznika w sieci. Ważne jest, aby jeżeli to możliwe, stosować rozwiązania jednej firmy. Ułatwi to w znacznym stopniu późniejsze administrowanie siecią i wyeliminuje problemy z kompatybilnością. Kolejnym ważnym elementem aktywnym w projektowanych sieciach jest router. Większość projektowanych obecnie sieci jest dołączanych do innych sieci lub Internetu i w tym celu musi zostać wyposażona w router na punkcie styku. Ze względu na różnorakość dostępnych rozwiązań podzielimy dostępne routery na sprzętowe i programowe. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z fizycznym urządzeniem, które za pomocą dedykowanego hardware, z odpowiednim specjalistycznym oprogramowaniem, realizuje funkcje kierowania ruchem IP. Drugie spotykane rozwiązanie to najczęściej zwykły komputer, wyposażony w więcej niż jedną kartę sieciową, który przy pomocy odpowiedniego oprogramowania decyduje o przenoszeniu pakietów między sieciami. Które rozwiązanie jest lepsze? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Znajdą się zwolennicy sprzętowych routerów, którzy cenią sobie stabilność i wygodę korzystania z urządzenia stworzonego tylko do określonego celu. Są również fani rozwiązań programowych, którzy wykorzystując często starsze komputery dają im nowe życie pod kontrolą systemu Linux np. Vyatta. Ważne jest, aby podczas wyboru uwzględnić następujące czynniki: wydajność pakietową określającą zdolność routera do przetworzenia określonej liczby pakietów w ciągu jednej sekundy, liczbę i rodzaj zainstalowanych w urządzeniu portów, podatność na rozbudowę, budowę modułową, możliwość instalacji wkładek optycznych, oprogramowanie urządzenia, jakie stwarza możliwości - czy producent przewiduje wsparcie i nadal je rozwija (upgrade). Rysunek 5.8 Sprzętowe rozwiązania z oprogramowaniem VYATTA Źródło: 10

11 Po poddaniu ich analizie, powinniśmy zdecydować się na właściwe rozwiązanie. Oprócz wymienionych przełączników i routerów, w projekcie mogą znaleźć się inne urządzenia sieciowe, jak Access Pointy, media konwertery czy wreszcie serwery świadczące określone usługi sieciowe. Podobnie jak w przypadku routera, należy dogłębnie przeanalizować ich parametry techniczne i określić czy spełniają stawiane przed nimi wymagania. W dziedzinie serwerów nastała ostatnio powszechna moda na wirtualizacje. Stosując silne rozwiązania sprzętowe można podzielić zasoby procesorów i pamięci pomiędzy kilka współistniejących wirtualnych systemów. Tworząc w ten sposób wydajne systemy usługowe, ograniczamy potrzebne przestrzenie na instalację kolejnych serwerów w szafach teleinformatycznych. Bibliografia: 1. Halska B., Bensel P.: Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Część 2. Helion, Gliwice Pawlak R.: Okablowanie strukturalne sieci Teoria i praktyka. Helion, Gliwice

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci VLAN

Konfigurowanie sieci VLAN Konfigurowanie sieci VLAN 1 Wprowadzenie Sieć VLAN (ang. Virtual LAN) to wydzielona logicznie sieć urządzeń w ramach innej, większej sieci fizycznej. Urządzenia tworzące sieć VLAN, niezależnie od swojej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO INWENTARYZACJI 3 3. OPIS TECHNICZNY 4 3.1. ISTNIEJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące łączy: należy zapewnić redundancję łączy w połączeniach pomiędzy routerami Uruchmić protokół routingu RIP v.2

Wymagania dotyczące łączy: należy zapewnić redundancję łączy w połączeniach pomiędzy routerami Uruchmić protokół routingu RIP v.2 Sławomir Wawrzyniak 236425 PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ Specyfikacja: Wykupiona pula adresów IP: 165.178.144.0/20 Dostawca dostarcza usługę DNS Łącze do ISP: 1Gbit ethernet Wymagania dotyczące podsieci:

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka projektu

1. Ogólna charakterystyka projektu 1. Ogólna charakterystyka projektu 1.1. Założenia projektowe Celem niniejszej pracy jest wykonanie okablowania strukturalnego i zaprojektowanie sieci wirtualnej dla potrzeb pewnej firmy, mieszczącej się

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E FineMEDIA s.c. Wojciech Wrona, Grzegorz Kałuża ul. Zagrzebska 3 51-206 Wrocław NIP: 895-17-91-494 REGON: 932905107 Wrocław, 20 lutego 2015 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 13_p10_prj02 1 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC URZĄD GMINY W SANTOKU Program Testów dot. postępowania przetargowego RRG.271.11.2013.AC Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści Sieci komputerowe : zbuduj swoją własną sieć - to naprawdę proste! / Witold Wrotek. wyd. 2. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 Dla kogo jest przeznaczona książka? 10 Komputer, smartfon, tablet 11 Jaką

Bardziej szczegółowo

Moduł 4. Przygotowanie do projektowania analiza wymagań. 1. Po co ta sieć, czyli analiza potrzeb klienta 2. Analiza dokumentacji miejsca inwestycji

Moduł 4. Przygotowanie do projektowania analiza wymagań. 1. Po co ta sieć, czyli analiza potrzeb klienta 2. Analiza dokumentacji miejsca inwestycji Moduł 4 Przygotowanie do projektowania analiza wymagań 1. Po co ta sieć, czyli analiza potrzeb klienta 2. Analiza dokumentacji miejsca inwestycji 1. Po co ta sieć, czyli analiza potrzeb klienta Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r.

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. Do wiadomości Wykonawców dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk Topologie sieci Topologie sieci lokalnych mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa organizację okablowania strukturalnego, topologia logiczna opisuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko Topologie sieciowe mgr inż. Krzysztof Szałajko Graficzna prezentacja struktury sieci komp. Sieć komputerowa może być zobrazowana graficznie za pomocą grafu. Węzły grafu to urządzenia sieciowe i końcowe

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ DO POTRZEB SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Tryby pracy Access Pointa na przykładzie urządzenia TP-Link TL- WA500G

Tryby pracy Access Pointa na przykładzie urządzenia TP-Link TL- WA500G Tryby pracy Access Pointa na przykładzie urządzenia TP-Link TL- WA500G Access Point jest urządzeniem, które łączy sieć bezprzewodową z siecią przewodową. Z tego powodu wyposażony jest w minimum dwa interfejsy:

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 18 ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z teoretycznymi zasadami

Bardziej szczegółowo

VPLS - Virtual Private LAN Service

VPLS - Virtual Private LAN Service VPLS - Virtual Private LAN Service 1.1 Opis usługi VPLS (Virtual Private LAN Service), czyli usługa wirtualnej prywatnej sieci LAN, jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym produktem z kategorii transmisji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sieciowe. Tutorial 1 Topologie sieci. Definicja sieci i rodzaje topologii

Urządzenia sieciowe. Tutorial 1 Topologie sieci. Definicja sieci i rodzaje topologii Tutorial 1 Topologie sieci Definicja sieci i rodzaje topologii Definicja 1 Sieć komputerowa jest zbiorem mechanizmów umożliwiających komunikowanie się komputerów bądź urządzeń komputerowych znajdujących

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna Plac Seniora 4, 59-400 Jawor tel. +48 76 8711530 email mbp@mbp.jawor.pl Projekt techniczny modernizacji i rozbudowy lokalnej sieci komputerowej Projekt wykonała Anita Przedwojewska

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji E.16. Montaż i

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania

Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Przygotował: mgr inż. Jarosław Szybiński Studium przypadku case study Semestr III Akademii Sieciowej CISCO Routing średniozaawansowany i podstawy przełączania Na podstawie dokumentu CCNA3_CS_pl.pdf pochodzącego

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2 Spis zawartości 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Temat projektu... 3 1.2. Zakres projektu... 3 1.3. Podstawa opracowania projektu... 3 2. Instalacja komputerowo-telefoniczna (teleinformatyczna)... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ SIECI KOMPUTEROWYCH Z WYKORZYSTANIEM KROSOWNICY

MONTAŻ SIECI KOMPUTEROWYCH Z WYKORZYSTANIEM KROSOWNICY Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RC EZ w B I Ł G O R A J U MONTAŻ SIECI KOMPUTEROWYCH Z WYKORZYSTANIEM KROSOWNICY SPECJALIZACJA: SIECI KOMPUTEROWE Opracował mgr inż. Artur Kłosek Schemat

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole.

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole. Ireneusz Gąsiewski Zastosowanie Access Pointa w szkole. Spis treści: 1. Wstęp;...str.3 2. Sieć internetowa; str.3 3. Access Point;..str.4 4. Budowa szkolnej sieci;.. str.6 5. Zakończenie;.str.9 6. Bibliografia;..str.10

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzeń do modernizacji sieci komputerowej oraz systemu do zarządzania i monitoringu sieci wraz z usługą konfiguracji sieci

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZENIE DEKODERÓW W SIEĆ. W usłudze Multiroom

ŁĄCZENIE DEKODERÓW W SIEĆ. W usłudze Multiroom 1 ŁĄCZENIE DEKODERÓW W SIEĆ W usłudze Multiroom 2 Multiroom Rodzaje połączeń 3 MULTIROOM STANDARD HD. Połączenie z wykorzystaniem routera (serwera DHCP) Połączenie dekoderów siecią Ethernet jest niezbędnym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+ Budowa i działanie sieci komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Historia sieci komputerowych i Internetu Rola, zadania i podział sieci komputerowych Modele sieciowe Topologie fizyczne i logiczne

Bardziej szczegółowo

System do projektowania i dokumentowania sieci komputerowych Projekt konceptualny

System do projektowania i dokumentowania sieci komputerowych Projekt konceptualny System do projektowania i dokumentowania sieci komputerowych Projekt konceptualny Hubert Szostek, Mikołaj Suwada Jakub Wasielak 1. Sformułowanie zadania projektowego: Przedmiot projektowania: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Sieci komputerowe 3.1. odstawy lokalnych sieci komputerowych 3.2. rojektowanie lokalnych sieci komputerowych Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin Projekt wykonawczy Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miasta Szczecin Nr projektu: 05-2008 Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Projektował: Certyfikat: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Elementy pasywne i aktywne sieci komputerowej. Szafy dystrybucyjne

Elementy pasywne i aktywne sieci komputerowej. Szafy dystrybucyjne Elementy pasywne i aktywne sieci komputerowej Szafy dystrybucyjne Szafy dystrybucyjne stanowią strategiczny elementy okablowania strukturalnego. W stelażu szafy zainstalowane są urządzenia aktywne wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.Sieci komputerowe 3.1. odstawy lokalnych sieci komputerowych 3.2. rojektowanie lokalnych sieci komputerowych

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ

A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ INFORMACJE PODSTAWOWE Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie techniki światłowodowej. SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Techników

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NR PROJEKTU: Projekt nr: 134 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny Media sieciowe Wszystkie media sieciowe stanowią fizyczny szkielet sieci i służą do transmisji danych między urządzeniami sieciowymi. Wyróżnia się: media przewodowe: przewody miedziane (kabel koncentryczny,

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Poniższa instrukcja opisuje sposób konfiguracji poszczególnych funkcji Domowej Bramki Internetowej (ASMAX BR-8xx). Domowa Bramka Internetowa pozwala twojej sieci na połączenie poprzez dowolne

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie prowadzący postępowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17 Spis treści Wstęp... 13 Zalety sieci... 14 Współdzielenie połączenia z Internetem... 14 Współdzielenie drukarek... 15 Dostęp do plików z dowolnego miejsca... 15 Gry i zabawy... 15 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Sławków,.06. 14 SPI-NET Norbert Nowicki ul. Rynek 26 41-260 Sławków OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/14 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer POIG.08.04.00-12-007/13-00, realizując projekt

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci Informatyczne

Przemysłowe Sieci Informatyczne Przemysłowe Sieci Informatyczne Wykład #2 - Charakterystyka sieci przemysłowych dr inż. Jarosław Tarnawski Co to jest przemysłowa sieć informatyczna? To sieć teleinformatyczna umożliwiająca komunikację

Bardziej szczegółowo

A-06 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI FTTx

A-06 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI FTTx A-06 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI FTTx INFORMACJE PODSTAWOWE Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji światłowodowych sieci dostępowych

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

MONTECO PREZENTACJA OFERTOWA FIRMY. Sp z o.o. MONTECO Sp. z o.o.

MONTECO PREZENTACJA OFERTOWA FIRMY. Sp z o.o. MONTECO Sp. z o.o. PREZENTACJA OFERTOWA FIRMY Sp. z o.o. Oddział: WWW..COM.PL NIP: 527 273 57 70 REGON: 361438107 KRS: 0000556347 ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE Montaż oraz wymianę instalacji elektrycznych Budowę sieci trans

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. PBS Wykład 1 1. Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 14940-2012 z dnia 2012-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Warpno ZADANIE 1 1) dostarczenie Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Nowe Warpno - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z

Instrukcja skrócona, szczegółowa instrukcja znajduje się na załączonej płycie lub do pobrania z SYRIUSZ-101-1 Przełącznik przemysłowy Gigabit Ethernet 1 PANEL PRZEDNI URZĄDZENIA Na rysunku 1 został przedstawiony panel przedni urządzenia SYRIUSZ. 1 2 3 4 Rys. 1. Panel przedni urządzenia Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH data publikacji styczeń 2014 Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Schemat podłączenia i konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy nr Wymagania Minimalne

Załącznik nr 2 do Umowy nr Wymagania Minimalne Załącznik nr 2 do Umowy nr Wymagania Minimalne 1. Projekt i budowa niezbędnych przyłączy telekomunikacyjnych MSRK do Placówek. 1.1. Przed terminem składania ofert Zamawiający przekaŝe Wykonawcy posiadane

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Info. Linia Kwiecień

Info. Linia Kwiecień Witam, oto InfoLinia, dotycząca produktów Hirschmanna. InfoLinia ma za zadanie dostarczać najbardziej aktualnych informacji o produktach Hirschmann Electronics GmbH, Oddziału Automatyka i Systemy Sieciowe.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. Artur Sierszeń

WPROWADZENIE Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. Artur Sierszeń WPROWADZENIE Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Organizacja zajęć Wymagania projektowe oraz opis projektu 2 Informacje Prowadzący

Bardziej szczegółowo

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa

ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o.o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa ERRATA NR 2 Programu Funkcjonalno - użytkowego dla: BIALL-NET Sp. z o. o. Otomin, ul. Słoneczna 43 dla projektu Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa Str. Tekst pierwotny Tekst zmieniony 5 Celem projektu

Bardziej szczegółowo

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia 29.06.2015 roku Dotyczy Branży sanitarnej PYTANIE NR 1 Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na zapotrzebowanie mocy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych? Zadanie 1. Rysunek przedstawia topologię A. magistrali. B. pierścienia. C. pełnej siatki. D. rozszerzonej gwiazdy. Zadanie 2. W architekturze sieci lokalnych typu klient serwer A. żaden z komputerów nie

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Ćwiczenie 5.1.13a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Cele Utworzenie prostej sieci między dwoma komputerami przy użyciu koncentratora. Wybór właściwego kabla do podłączenia komputerów do koncentratora.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS kademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Transmisja w protokole IP Krzysztof ogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Małe jest piękne! Zastosowanie mini CMTS w sieciach dostępowych. Kamil Głuch Solution Engineer

Małe jest piękne! Zastosowanie mini CMTS w sieciach dostępowych. Kamil Głuch Solution Engineer Małe jest piękne! Zastosowanie mini CMTS w sieciach dostępowych Kamil Głuch Solution Engineer Agenda Ekosystem małych sieci Gdzie duży nie może - koncepcja C-DOCIS minicmts David vs. Goliat - podobieństwa

Bardziej szczegółowo