Copyright WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright 1990-2007 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone"

Transkrypt

1 WSCAD 5.3 Instalacja Copyright WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

2 Copyright by WSCAD electronic GmbH D Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma Computer Equipment Sp. z o. o. ul. Piotrkowska Aleksandrów Łódzki Tel.: (0-42) Fax: (0-42) Internet: Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego podręcznika jak również oprogramowania nie może być reprodukowana ani powielana bez pisemnej zgody WSCAD electronic GmbH. Przedstawione poniżej informacje i dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Służą one wyłącznie do opisu produktu i nie należy ich traktować jako gwarantowanych właściwości tego produktu w sensie prawnym. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wywołane błędami oprogramowania i szkody spowodowane używaniem programu. W przypadku wykrycia błędu, firma WSCAD starać się będzie usunąć go w możliwie najkrótszym czasie. Wszystkie występujące w książce znaki towarowe są własnością odpowiednich firm i są przez nas uznane. ii Instalacja WSCAD 5.3

3 Spis treści Instalacja... 1 Wersja Demo... 1 Licencja autonomiczna... 6 Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna) 9 Instalacja sieciowa 14 Konfiguracja użytkownika 17 Wibu 17 Dla administratorów...18 Instalacja klucza sprzętowego poprzez WkLAN...18 Podstawowe założenia 19 Dokonywanie zmian na serwerze 20 Ustawienia serwera 20 Dokonywanie zmian na komputerach peryferyjnych (Client) 21 Informacje dodatkowe...22 Monitor sieci...23 Wiadomości ogólne...23 WKLAN...23 Test klucza sprzętowego...25 Informacje odnośnie zastosowania kluczy sprzętowych USB/PCMCIA...26 Aktualizacja oprogramowania (umowa serwisowa)...27 Instalacja WSCAD 5.3 iii

4 iv Instalacja WSCAD 5.3

5 Instalacja Instalacja WSCAD 5 jest bardzo prosta i nie wymaga większej znajomości komputera. Cały przebieg instalacji, podczas której przenoszone są na dysk twardy wszystkie dane i pliki, potrwa kilka minut. Wersja Demo Do zainstalowania wersji demonstracyjnej potrzebna jest jedynie płyta CD WSCAD Demo. W każdej fazie instalacji użytkownik prowadzi dialog z komputerem, wystarczy więc postępować zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego. Płyta WSCAD Demo startuje automatycznie. Gdyby to nie nastąpiło, należy uruchomić z Eksploratora Windows plik WSCAD53Demo_PL.exe, znajdujący się na płycie CD! Po uruchomieniu instalacji pojawi się plansza, na której możemy wybrać interesującą nas opcję. Mamy wybór pomiędzy instalacją wersji demonstracyjnej, a plikami PDF (Instalacja lub Pierwsze kroki). Wybieramy link Instalacja WSCAD 5.3 DEMO, który uruchomi Instalatora. Instalacja WSCAD 5.3 1

6 Rozpoczął się proces instalacji. Przycisk Dalej uruchamia dalsze procedury instalacyjne. Należy zaznaczyć zgodę na warunki Umowy Licencyjnej. 2 Instalacja WSCAD 5.3

7 Mamy możliwość podania katalogu, w którym będzie zainstalowany program. Po dokonaniu wyboru proszę kliknąć Dalej. Następnie proszę wybrać instalowaną wersję programu (Basic, Compact, Professional) i kliknąć Dalej. Instalacja WSCAD 5.3 3

8 Instalator sprawdza jeszcze raz wprowadzone dane, kliknij Dalej. Kończymy instalację potwierdzeniem przycisku Zakończ, opcjonalnie można utworzyć skrót na Pulpicie i/lub przeczytaj plik Readme. 4 Instalacja WSCAD 5.3

9 Po zakończonej instalacji, program WSCAD 5.3 można uruchomić podwójnym kliknięciem ikony na pulpicie lub z menu Start. Instalacja WSCAD 5.3 5

10 Licencja autonomiczna Do zainstalowania wersji licencyjnej potrzebna jest jedynie płyta CD WSCAD 53 (inna od płyty do wersji Demo). Każda płyta CD zawiera instalację programu z Państwa indywidualnym numerem seryjnym. W każdej fazie instalacji użytkownik prowadzi dialog z komputerem, wystarczy więc postępować zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego. Płyta WSCAD 53 startuje automatycznie. Jeśli to nie nastąpi, należy uruchomić z Eksploratora Windows plik WSCAD53.EXE, znajdujący się na płycie CD! Po uruchomieniu instalacji pojawi się plansza, z której możemy wybrać interesującą nas opcję. Mamy wybór pomiędzy instalacją licencji, plikami PDF (Instalacja lub Pierwsze kroki) i instalacją programu Acrobat Reader. Wybieramy link Setup WSCAD 5.3 wersja licencyjna, który uruchomi Instalatora. 6 Instalacja WSCAD 5.3

11 Pojawi się ekran powitalny. Klikamy Dalej. Akceptuj warunki Umowy Licencyjnej. Instalacja WSCAD 5.3 7

12 Podczas instalowania wersji licencjonowanej pojawi się okno dialogowe z propozycjami różnych wariantów instalacji. W przypadku instalacji jednostanowiskowej wybieramy pierwszą opcję i klikamy Następny. Wybieramy typ 'Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna). W oknie dialogowym należy podać katalog docelowy lub zatwierdzić ścieżkę proponowaną przez program. Wybieramy składniki programu (WSCAD / Wibukey). Program instalacyjny sprawdzi wybór rodzaju instalacji, ścieżki i ewentualnie automatycznie utworzy odpowiedni katalog. W ten sam sposób automatycznie utworzone zostaną także potrzebne podkatalogi (np. BAZA DANYCH, BIBLIOTEKI, SZABLONY, MAKRA RYSUNKOWE, PROJEKTY,...), do których skopiowane zostaną odpowiednie pliki. Wskazówka Prosimy koniecznie przeczytać plik README. Zawiera on wszystkie aktualne zmiany! 8 Instalacja WSCAD 5.3

13 Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna) Przy zastosowaniu programu WSCAD 5 z licencją jednostanowiskową, klucz sprzętowy znajduje się w komputerze lokalnym. Instalowane są wszystkie pliki i katalogi programu, jak również wszystkie sterowniki i grupy programowe, niezbędne do stwierdzenia obecności klucza sprzętowego. Wybieramy typ Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna). Instalacja WSCAD 5.3 9

14 Uaktywniamy obydwie opcje: WSCAD 5.3 i Wibukey. W oknie dialogowym istnieje możliwość wyboru różnych składników programu WSCAD, które mają być zainstalowane. Poszczególne elementy można wybrać poprzez kliknięcie myszką. Zalecane jest zaakceptowanie ustawień wstępnych. Wybieramy Następny. 10 Instalacja WSCAD 5.3

15 Instalator rozpocznie kopiowanie plików. Instalator przejdzie do Instalacji sterowników klucza sprzętowego Instalacja WSCAD

16 Zatwierdzamy instalację sterowników klucza sprzętowego. Przechodzimy dalej przyciskiem Next. Kończymy instalację przyciskiem Finish. 12 Instalacja WSCAD 5.3

17 Po zakończeniu instalacji programu możemy otworzyć plik Readme oraz zainstalować na pulpicie skrót do programu. Wybieramy Zakończ. Następnie program WSCAD 5.3 można uruchomić przez dwukrotne kliknięcie myszką ikony programu na pulpicie lub z menu Programy. Należy ponownie uruchomić komputer. Instalacja WSCAD

18 Instalacja sieciowa Podczas instalacji wersji sieciowej programu na serwerze, pliki systemu zostaną zapisane na jednym dysku, wspólnym dla wszystkich użytkowników WSCAD 5. Poszczególni użytkownicy muszą mieć, w swym lokalnym systemie Windows, tylko pliki konfiguracyjne. Czasem niektóre pliki systemowe niezbędne dla przetwarzania baz danych i specjalne procedury kontrolne OCX muszą zostać zainstalowane w systemach lokalnych. Wskazówka Konieczne jest posiadanie niezbędnych uprawnień do tworzenia katalogów oraz kopiowania plików! W przypadkach wątpliwych należy skonsultować się z administratorem sieci. Instalacja sieciowa przebiega w 2 etapach: W pierwszym etapie, tzw. instalacji serwerowej, pliki przeniesione zostają na dysk serwera. Przeniesione zostaną również wszystkie pliki niezbędne do stwierdzenia obecności klucza sprzętowego. W etapie drugim, tzw. instalacji stanowiskowej, uruchomiony zostaje plik instalacyjny (NETSETUP.EXE), znajdujący się w katalogu sieciowym. Powoduje on przeniesienie tylko tych plików konfiguracyjnych lub procedur kontrolnych OCX, które są potrzebne na stanowisku lokalnym oraz dokonuje niezbędnych zmian w lokalnym systemie Windows. Natomiast wszystkie inne pliki (np. biblioteki, bazy danych) pozostają na dysku sieciowym, do którego dostęp mają wszyscy użytkownicy. Instalacja serwerowa W przypadku takiej instalacji system zabezpieczony jest tylko jednym kluczem sprzętowym, który określa liczbę użytkowników WSCAD'a korzystających jednocześnie z programu. Zwykle klucz umieszczony jest na serwerze, ale może też być zainstalowany na dowolnej stacji lokalnej. Sieć Windows Podczas instalacji przenoszone są na dysk twardy wszystkie pliki, jest instalowany i wiązany z grupą Autostart serverprocesor systemu Windows. Postępować należy następująco: Wybieramy typ 'Instalacja na serwerze sieciowym'. Podajemy katalog docelowy dla wspólnego obszaru, do którego muszą mieć pełny dostęp wszyscy użytkownicy programu WSCAD 5 patrz Instalacja programu na stacji roboczej. W kolejnym oknie dialogowym wybieramy Dalej. Po zakończeniu instalacji programu możemy otworzyć plik README. Wybieramy Koniec. 14 Instalacja WSCAD 5.3

19 Uruchamiamy Serverprocesor. Instalacja sieciowa na stacji roboczej Warunkiem instalacji WSCAD 5 na stacji roboczej (client) jest wcześniejsza instalacja programu na serwerze. Należy tak udostępnić zasoby z instalacją serwerową, aby w sieci był widoczny katalog WSCAD53. Na komputerach, na których będziemy instalować program WSCAD dla stacji roboczych należy zmapować udostępniony katalog tak, aby pod literą dysku był widoczny katalog WSCAD53, a nie jego zawartość! W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy instalacji brak komunikacji z kluczem sprzętowym, czy uruchamianie programu w języku niemieckim. Dlatego też, jeżeli nie możemy udostępnić całego dysku serwera, na którym został zainstalowany WSCAD 5, powinniśmy zainstalować program w podkatalogu WSCAD53. Wtedy będziemy mogli bez przeszkód mapować katalog z zainstalowanym programem w podkatalogu WSCAD53. Przykład: Na serwerze chcemy zainstalować program WSCAD. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy udostępnić w sieci całego dysku, na którym ma być zainstalowany program, a jedynie katalog z programem. Należy przeprowadzić następujące operacje na każdym komputerze, na którym będzie używany WSCAD 5. Na komputerze PC, należy wejść do katalogu sieciowego, w którym uprzednio zainstalowane zostały pliki programu. W katalogu tym uruchomić należy plik NETSETUP.EXE. Wybieramy opcję instalacji dla wszystkich użytkowników lub aktualnego użytkownika. Podajemy ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zapisywane będą projekty. Jeżeli kilku użytkowników ma pracować z tą samą bazą danych projektów, każdy z nich powinien posiadać to samo mapowanie dysku zawierającego katalog projektów, a podczas instalacji należy wybrać opcję Współdzielony. Opcję Nowy dla katalogu projektu wybieramy wtedy, gdy użytkownik będzie używał lokalnego katalogu projektu. Instalacja WSCAD

20 Instalacja sieciowa powoduje utworzenie na komputerze lokalnym podkatalogu z plikami konfiguracyjnymi. Ponadto instalowane są również niezbędne biblioteki systemowe (DLL), rozszerzenia systemu (DAO) i pliki kontrolne OCX. Grupa programów Grupa programów zostanie automatycznie zainstalowana. 16 Instalacja WSCAD 5.3

21 Konfiguracja użytkownika WSCAD 5 szuka plików konfiguracyjnych w określonych podkatalogach, które tworzone są automatycznie w trakcie instalacji programu: C:\Documents and Settings\All Users lub w katalogu użytkownika. Można jednakże wybrać inny katalog dla plików konfiguracyjnych, poprzez określenie zmiennej środowiskowej 'WSWIN53CFG' (np. SET WSWIN53CFG=H:\USER1\). W ten sposób można np. definiować indywidualne konfiguracje programu dla każdego użytkownika programu WSCAD 5. Wibu Oddzielnie jest instalowany sterownik klucza sprzętowego WIBU-KEY. Instalacja WSCAD

22 Dla administratorów Instalacja klucza sprzętowego poprzez WkLAN WkLAN oznacza, że komunikacja z kluczem sprzętowym (dongle) w środowisku sieciowym Windows odbywa się za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Podobnie jak w przypadku WkNet program musi wiedzieć, do którego pliku na serwerze WkNet ma się odwołać, również w przypadku systemu WkLAN w sieci musi znajdować się wyznaczony serwer WkLAN. 18 Instalacja WSCAD 5.3

23 Podstawowe założenia Przed uruchomieniem systemu WkLAN spełnione muszą być następujące wymogi (dotyczy to wszystkich komputerów, na których wykorzystywany będzie WkLAN, także serwera zawierającego klucz sprzętowy): Na każdym komputerze (stanowisku roboczym) musi być zainstalowany program jak opisano w rozdziale 'Instalacja sieciowa'. Na jednym komputerze zawierającym klucz sprzętowy (dongle) i kontrolującym uprawnienia użytkowników (komputer ten nie musi mieć zainstalowanego WSCAD-a) wystarczy instalacja Wibu-Key Runtime. Pliki instalacyjne znajdują się na płycie WSCAD CD-ROM w katalogu CD:\WIBU\setup32.exe lub w Internecie na stronie Na każdym z komputerów konieczny jest poprawnie zainstalowany protokół TCP/IP. W przypadku sieci bez serwera, każdy komputer powinien mieć na stałe przypisany adres IP. W przypadku sieci z serwerem, komputer z kluczem, z racji tego, iż jest usługodawcą, powinien mieć stały adres IP. Połączenie poprzez Ping pomiędzy komputerem klienta (stacją roboczą) i serwerem (stacją z zainstalowanym kluczem) musi być zapewnione. Instalacja WSCAD

24 Dokonywanie zmian na serwerze Przejdziemy teraz do Panelu sterowania i klikamy dwukrotnie myszką na ikonę WIBU-KEY. Następnie przechodzimy do rejestru 'Network' i ustawiamy pozycję WkLAN w folderze WIBU-KEY Subsystems na pierwszym miejscu. Teraz uruchamiamy 'Serwer sieciowy' (Serwer WIBU-KEY), znajduje się on pod przyciskiem 'Start Programy WIBU-KEY' bądź jako plik (WKSvW32.exe) w katalogu \WSCAD53\Wibu. Zalecane jest umieszczenie ikony WIBU-KEY w folderze Autostart, bądź w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanie go w grupie Service. Po uruchomieniu tej aplikacji w pasku systemowym na dole ekranu pojawi się ikona Wibu-Key Server. Klikając na nią prawym przyciskiem myszki można uaktywnić opcję Start as Service, jeśli chcemy uruchomić serwer klucza sprzętowego jako usługę serwisową. Ustawienia serwera W standardowych ustawieniach zarządzania WkLAN do komunikacji z serwerem WkLAN jest wykorzystywany port TCP o numerze Jeżeli ten numer jest już wykorzystywany przez inny serwer TCP, należy to ustawienie zmodyfikować. Zmieniając numer portu na inny, należy dokonać jednoczesnej zmiany na stacjach roboczych, inaczej nie będzie możliwa komunikacja poprzez serwer WkLAN pomiędzy użytkownikami i serwerem. Należy również zwrócić uwagę, aby żadna zapora sieciowa nie blokowała tego portu. 20 Instalacja WSCAD 5.3

25 Dokonywanie zmian na komputerach peryferyjnych (Client) System WkLAN musi być w stanie zlokalizować w sieci serwer WkLAN. Przechodzimy teraz do Panelu sterowania i klikamy dwukrotnie myszką na ikonę WIBU-KEY. Następnie przechodzimy do karty 'Network' i ustawiamy pozycję WkLAN w folderze WIBUKEY-Subsystems na pierwszym miejscu. Przejdziemy do opcji 'WkLAN Server Search List' (Wyszukiwanie serwera WkLAN) i klikamy przycisk 'Browse' (Przeglądaj). Pojawi się lista wszystkich dostępnych serwerów WkLAN. Wybieramy serwer i zatwierdzamy wybór, klikając przycisk 'Select'. Potwierdzamy zmiany, klikając przycisk 'Zastosuj'. Kończymy przyciskiem 'OK'. Instalacja WSCAD

26 Informacje dodatkowe Lista serwerów WkLAN może zawierać nazwy komputerów lub adresy IP, w których należy szukać serwera WkLAN. Jeśli system korzysta z nazw komputerów, należy upewnić się, czy zainstalowana jest opcja kontroli nazw, jak DNS (Domain Name Service) lub WINS (Windows Name Service), która kontroluje przyporządkowanie nazw komputerów do odpowiednich adresów IP. Każda specyfikacja serwera może zawierać dane typu Broadcast bądź Multicast. Format danych musi być rozpoznawany przez wybrany protokół TCP/IP. Jeśli nie jest ustawiony żaden serwer, przyjęte zostanie ustawienie standardowe (Broadcast). Broadcast dotyczy wyłącznie sieci lokalnej i nie będzie przekazywany dalej poprzez Router. Kliknięcie przycisku Dodaj (Add) powoduje przeniesienie wartości z okienek tekstowych do listy, przycisk Usuń (Delete) umożliwia ponowne usunięcie wybranych pozycji, natomiast przycisk Zmień (Modify) przeznaczony jest do ich modyfikacji. Przycisk Przeglądaj (Browse) umożliwia wyszukiwanie w sieci lokalnej serwerów WkLAN, które następnie zostaną wyświetlone w postaci listy. Przyciski W górę i W dół umożliwiają zmianę kolejności adresów serwerów w liście. Sterowniki WIBU-KEY odczytują listę od góry do dołu i wybierają pierwszy serwer WkLAN, w którym odnaleziony zostanie poszukiwany zapis. 22 Instalacja WSCAD 5.3

27 Monitor sieci Wiadomości ogólne Monitor sieci (WkSvMon.exe) jest najważniejszym narzędziem służącym do zarządzania WIBU-KEY w środowisku sieciowym. Z dowolnego, podłączonego do sieci komputera, można kontrolować zarówno liczbę użytkowników posiadających aktualnie dostęp do serwera WIBU-KEY, jak również czas trwania każdej z bieżących sesji, bądź godzinę i czas ostatniej sesji. WKLAN Sprawdzenie statusu Uruchamiamy 'Monitor sieci' znajdujący się pod przyciskiem 'Start Programy WIBU-KEY', bądź w postaci pliku (WKSvMon.exe) w katalogu głównym systemu Windows. W grupie 'WIBU-KEY Server Information' widoczne są aktualne ustawienia serwera. Server Name: Tutaj znajduje się nazwa aktualnie wybranego serwera wraz z jego adresem IP. Active Subsystems: Przy pomocy jednej tylko operacji uzyskać można wiele danych poprzez klucz sprzętowy (dongle) WIBU-KEY. Widoczne są aktualne ustawienia, określające współpracę programu WSCAD 5 z kluczem. Instalacja WSCAD

28 Informacje dot. użytkownika Jeśli na serwerze zalogowane są osoby, na ekranie widoczna będzie lista komputerów wraz z nazwą każdego użytkownika oraz datą ostatniego zalogowania. Użytkownicy będą kolejno przedstawiani w liście. Aby uzyskać więcej informacji na temat danego komputera, wystarczy kliknąć na odpowiadającą mu pozycję na liście. Uzyskamy wszystkie dane na temat wybranego użytkownika: W przeciwieństwie do kontrolowania za pośrednictwem pliku WKNET.DAT (patrz następny rozdział) tutaj rozpoznawany jest tylko status użytkownika, tzn. czy dany użytkownik korzysta aktualnie z serwera, czy też nie. Wskazówka: Komunikacja z kluczem dongle za pośrednictwem WkLAN jest lepsza od korzystania z pliku WKNET.DAT. Niestety, automatyczna instalacja WkLAN nie jest możliwa, ponieważ na danym komputerze musi być skonfigurowany protokół TCP/IP. 24 Instalacja WSCAD 5.3

29 Test klucza sprzętowego Możliwe jest sprawdzenie funkcjonowania klucza sprzętowego. W tym celu w Panelu sterowania systemu Windows należy uruchomić program 'WIBU-KEY' i przejść do karty 'Test': W polu 'WIBU-BOX Tree' wybieramy odpowiedni port a następnie klucz sprzętowy. Przyciskiem 'Start' uruchamiamy test. Wskaźnik 'Executed Tests' (wykonane testy) pokazuje przeprowadzone testy klucza sprzętowego. Kończymy sprawdzanie klucza sprzętowego po ok. 50 przebiegach. Można zaakceptować max. 5 błędów, co jeszcze nie oznacza, że klucz sprzętowy działa niewłaściwie. Instalacja WSCAD

30 Informacje odnośnie zastosowania kluczy sprzętowych USB/PCMCIA Przy wykorzystywaniu klucza sprzętowego USB/PCMCIA należy przestrzegać następujących zasad: Przed podłączeniem klucza sprzętowego do komputera musi zostać zainstalowany jego sterownik. Następuje to zwykle wraz z instalacją WSCAD. Kontrolować to można za pomocą Start/Ustawienia/Panel sterowania - tutaj musi występować ikona WIBU-KEY. Po dokonaniu zmian w ustawieniach pod Windows XP w kategorii widoku, pole sterujące znajduje się pod dalszymi opcjami sterowania systemem. Do zainstalowania sterowników klucza sprzętowego należy posiadać uprawnienia administratora systemu Windows 2000/XP/2003/Vista. Jeśli na danym komputerze nie został jeszcze zainstalowany program WSCAD, wtedy należy przeprowadzić jego instalację. Pod koniec konfiguracji zostaną zainstalowane sterowniki do komunikacji z kluczem sprzętowym. Jeśli WSCAD został zainstalowany bez sterowników klucza sprzętowego, wtedy należy je zainstalować z płyty CD: uruchomić z katalogu WIBU \ AktTreiber program WkRuntime.exe, a następnie wykonywać polecenia. Możecie również Państwo pobrać i zainstalować aktualny sterownik ze strony W przypadku zamiany klucza z portu równoległego (LPT) na klucz sprzętowy USB/PCMCIA, wtedy należy również zaktualizować sterownik klucza. Jeśli dysponujemy kluczem sprzętowym USB/PCMCIA, a program nie rozpoznaje go poprawnie, należy przejść do menu Start / Ustawienia / Panel sterowania / Wibukey / Install, a następnie nacisnąć przycisk Plug & Play i stosować się do dalszych instrukcji programu. Jeżeli podczas instalacji wystąpią problemy, prosimy zwrócić się do nas em na adres: lub telefonicznie 042/ (Pomoc techniczna). 26 Instalacja WSCAD 5.3

31 Aktualizacja oprogramowania (umowa serwisowa) Opcja z umową serwisową Użytkownicy posiadający WSCAD 5 z umową serwisową mogą aktualizować swój program poprzez Online Update (podczas uruchamiania programu). Instalacja WSCAD

32 Bez umowy serwisowej Podczas wgrywania aktualizacji programu nastąpi przeniesienie tylko nowego pliku programu oraz kilku plików DLL, a więc nie będzie to kompletna instalacja. Chodzi tutaj o nowe wydanie w ramach wersji 5, tzn. gdy otrzymacie Państwo ulepszoną wersję 5. Aktualizacja nastąpi za pośrednictwem internetu. Wskazówka Aktualizacja wersji WSCAD (2.x, 3.x, 4.x, 5.0) do wersji 5.3 jest traktowana jako kompletna instalacja jednostanowiskowa lub sieciowa. Użytkownicy posiadający WSCAD 5 z umową serwisową mogą aktualizować swój program poprzez Online Update (podczas uruchamiania programu lub po jego uruchomieniu z menu Pomoc / O WSCAD) lub poprzez stronę internetową (po uprzednim otrzymaniu specjalnego kodu i zarejestrowaniu). Jeżeli rejestracja nastąpiła przy poprzedniej wersji, nie będzie konieczna kolejna rejestracja. Poprzednie zgłoszenie zostaje utrzymane do czasu wygaśnięcia umowy serwisowej. Przy nowej rejestracji należy najpierw wypełnić specjalny formularz, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Jako nazwę użytkownika należy podać swój numer klucza i numer seryjny, na który została zawarta umowa serwisowa. Tutaj podajemy przykład, jak powinna wyglądać nazwa użytkownika: (12345_422040). Pierwsze pięć cyfr przedstawiają numer klienta, a liczba 6-cyfrowa to numer seryjny. Oba numery muszą być oddzielone od siebie dolną kreską. Hasło należy zdefiniować we własnym zakresie. Jeżeli macie Państwo jeszcze dalsze pytania, możecie nawiązać z nami kontakt telefoniczny pod numerem 042/ (Sprzedaż) lub pocztą elektroniczną a adres 28 Instalacja WSCAD 5.3

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań.

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski Robert Trawiński Spółka Jawna, ul. Półłanki 80 lok 402, 30-740 Kraków. Firma GS Software

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INSTALACJI

PRZEWODNIK INSTALACJI W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

G DATA ClientSecurity Business

G DATA ClientSecurity Business G DATA ClientSecurity Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.86.327

Moduł Serwis. Wersja 3.86.327 Moduł Wersja 3.86.327 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 13 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI PROGRAMU

INSTRUKCJA INSTALACJI PROGRAMU KOMPUTEROWY SYSTEM INFO-EKSPERT INSTRUKCJA INSTALACJI PROGRAMU INFO-EKSPERT Spółka z o. o. ul. Kochanowskiego 47 lok. 43 01-864 Warszawa tel. 022 560 70 00 fax. 022 560 70 80 http://www.info-ekspert.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Moduł CRM. Wersja 3.56.303

Moduł CRM. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 5 Charakterystyka modułu 7 1. Przeznaczenie modułu 7 2. Budowa modułu 8 3. Obsługa okien 11 4. Ikony i skróty klawiszowe 18 5. Drukowanie dokumentów 21 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

Selection Professional. Podręcznik

Selection Professional. Podręcznik Selection Professional Podręcznik Metryka Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego podręcznika wynikające z praw autorskich. Jakiekolwiek powielanie w całości lub też w części bez uzyskania naszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji programu 4Trans, TachoScan, GBOX autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security Business Edition

AVG Internet Security Business Edition AVG Internet Security Business Edition Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2013.06 (03/12/2013) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo