Copyright WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright 1990-2007 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone"

Transkrypt

1 WSCAD 5.3 Instalacja Copyright WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

2 Copyright by WSCAD electronic GmbH D Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma Computer Equipment Sp. z o. o. ul. Piotrkowska Aleksandrów Łódzki Tel.: (0-42) Fax: (0-42) Internet: Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego podręcznika jak również oprogramowania nie może być reprodukowana ani powielana bez pisemnej zgody WSCAD electronic GmbH. Przedstawione poniżej informacje i dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Służą one wyłącznie do opisu produktu i nie należy ich traktować jako gwarantowanych właściwości tego produktu w sensie prawnym. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wywołane błędami oprogramowania i szkody spowodowane używaniem programu. W przypadku wykrycia błędu, firma WSCAD starać się będzie usunąć go w możliwie najkrótszym czasie. Wszystkie występujące w książce znaki towarowe są własnością odpowiednich firm i są przez nas uznane. ii Instalacja WSCAD 5.3

3 Spis treści Instalacja... 1 Wersja Demo... 1 Licencja autonomiczna... 6 Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna) 9 Instalacja sieciowa 14 Konfiguracja użytkownika 17 Wibu 17 Dla administratorów...18 Instalacja klucza sprzętowego poprzez WkLAN...18 Podstawowe założenia 19 Dokonywanie zmian na serwerze 20 Ustawienia serwera 20 Dokonywanie zmian na komputerach peryferyjnych (Client) 21 Informacje dodatkowe...22 Monitor sieci...23 Wiadomości ogólne...23 WKLAN...23 Test klucza sprzętowego...25 Informacje odnośnie zastosowania kluczy sprzętowych USB/PCMCIA...26 Aktualizacja oprogramowania (umowa serwisowa)...27 Instalacja WSCAD 5.3 iii

4 iv Instalacja WSCAD 5.3

5 Instalacja Instalacja WSCAD 5 jest bardzo prosta i nie wymaga większej znajomości komputera. Cały przebieg instalacji, podczas której przenoszone są na dysk twardy wszystkie dane i pliki, potrwa kilka minut. Wersja Demo Do zainstalowania wersji demonstracyjnej potrzebna jest jedynie płyta CD WSCAD Demo. W każdej fazie instalacji użytkownik prowadzi dialog z komputerem, wystarczy więc postępować zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego. Płyta WSCAD Demo startuje automatycznie. Gdyby to nie nastąpiło, należy uruchomić z Eksploratora Windows plik WSCAD53Demo_PL.exe, znajdujący się na płycie CD! Po uruchomieniu instalacji pojawi się plansza, na której możemy wybrać interesującą nas opcję. Mamy wybór pomiędzy instalacją wersji demonstracyjnej, a plikami PDF (Instalacja lub Pierwsze kroki). Wybieramy link Instalacja WSCAD 5.3 DEMO, który uruchomi Instalatora. Instalacja WSCAD 5.3 1

6 Rozpoczął się proces instalacji. Przycisk Dalej uruchamia dalsze procedury instalacyjne. Należy zaznaczyć zgodę na warunki Umowy Licencyjnej. 2 Instalacja WSCAD 5.3

7 Mamy możliwość podania katalogu, w którym będzie zainstalowany program. Po dokonaniu wyboru proszę kliknąć Dalej. Następnie proszę wybrać instalowaną wersję programu (Basic, Compact, Professional) i kliknąć Dalej. Instalacja WSCAD 5.3 3

8 Instalator sprawdza jeszcze raz wprowadzone dane, kliknij Dalej. Kończymy instalację potwierdzeniem przycisku Zakończ, opcjonalnie można utworzyć skrót na Pulpicie i/lub przeczytaj plik Readme. 4 Instalacja WSCAD 5.3

9 Po zakończonej instalacji, program WSCAD 5.3 można uruchomić podwójnym kliknięciem ikony na pulpicie lub z menu Start. Instalacja WSCAD 5.3 5

10 Licencja autonomiczna Do zainstalowania wersji licencyjnej potrzebna jest jedynie płyta CD WSCAD 53 (inna od płyty do wersji Demo). Każda płyta CD zawiera instalację programu z Państwa indywidualnym numerem seryjnym. W każdej fazie instalacji użytkownik prowadzi dialog z komputerem, wystarczy więc postępować zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego. Płyta WSCAD 53 startuje automatycznie. Jeśli to nie nastąpi, należy uruchomić z Eksploratora Windows plik WSCAD53.EXE, znajdujący się na płycie CD! Po uruchomieniu instalacji pojawi się plansza, z której możemy wybrać interesującą nas opcję. Mamy wybór pomiędzy instalacją licencji, plikami PDF (Instalacja lub Pierwsze kroki) i instalacją programu Acrobat Reader. Wybieramy link Setup WSCAD 5.3 wersja licencyjna, który uruchomi Instalatora. 6 Instalacja WSCAD 5.3

11 Pojawi się ekran powitalny. Klikamy Dalej. Akceptuj warunki Umowy Licencyjnej. Instalacja WSCAD 5.3 7

12 Podczas instalowania wersji licencjonowanej pojawi się okno dialogowe z propozycjami różnych wariantów instalacji. W przypadku instalacji jednostanowiskowej wybieramy pierwszą opcję i klikamy Następny. Wybieramy typ 'Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna). W oknie dialogowym należy podać katalog docelowy lub zatwierdzić ścieżkę proponowaną przez program. Wybieramy składniki programu (WSCAD / Wibukey). Program instalacyjny sprawdzi wybór rodzaju instalacji, ścieżki i ewentualnie automatycznie utworzy odpowiedni katalog. W ten sam sposób automatycznie utworzone zostaną także potrzebne podkatalogi (np. BAZA DANYCH, BIBLIOTEKI, SZABLONY, MAKRA RYSUNKOWE, PROJEKTY,...), do których skopiowane zostaną odpowiednie pliki. Wskazówka Prosimy koniecznie przeczytać plik README. Zawiera on wszystkie aktualne zmiany! 8 Instalacja WSCAD 5.3

13 Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna) Przy zastosowaniu programu WSCAD 5 z licencją jednostanowiskową, klucz sprzętowy znajduje się w komputerze lokalnym. Instalowane są wszystkie pliki i katalogi programu, jak również wszystkie sterowniki i grupy programowe, niezbędne do stwierdzenia obecności klucza sprzętowego. Wybieramy typ Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna). Instalacja WSCAD 5.3 9

14 Uaktywniamy obydwie opcje: WSCAD 5.3 i Wibukey. W oknie dialogowym istnieje możliwość wyboru różnych składników programu WSCAD, które mają być zainstalowane. Poszczególne elementy można wybrać poprzez kliknięcie myszką. Zalecane jest zaakceptowanie ustawień wstępnych. Wybieramy Następny. 10 Instalacja WSCAD 5.3

15 Instalator rozpocznie kopiowanie plików. Instalator przejdzie do Instalacji sterowników klucza sprzętowego Instalacja WSCAD

16 Zatwierdzamy instalację sterowników klucza sprzętowego. Przechodzimy dalej przyciskiem Next. Kończymy instalację przyciskiem Finish. 12 Instalacja WSCAD 5.3

17 Po zakończeniu instalacji programu możemy otworzyć plik Readme oraz zainstalować na pulpicie skrót do programu. Wybieramy Zakończ. Następnie program WSCAD 5.3 można uruchomić przez dwukrotne kliknięcie myszką ikony programu na pulpicie lub z menu Programy. Należy ponownie uruchomić komputer. Instalacja WSCAD

18 Instalacja sieciowa Podczas instalacji wersji sieciowej programu na serwerze, pliki systemu zostaną zapisane na jednym dysku, wspólnym dla wszystkich użytkowników WSCAD 5. Poszczególni użytkownicy muszą mieć, w swym lokalnym systemie Windows, tylko pliki konfiguracyjne. Czasem niektóre pliki systemowe niezbędne dla przetwarzania baz danych i specjalne procedury kontrolne OCX muszą zostać zainstalowane w systemach lokalnych. Wskazówka Konieczne jest posiadanie niezbędnych uprawnień do tworzenia katalogów oraz kopiowania plików! W przypadkach wątpliwych należy skonsultować się z administratorem sieci. Instalacja sieciowa przebiega w 2 etapach: W pierwszym etapie, tzw. instalacji serwerowej, pliki przeniesione zostają na dysk serwera. Przeniesione zostaną również wszystkie pliki niezbędne do stwierdzenia obecności klucza sprzętowego. W etapie drugim, tzw. instalacji stanowiskowej, uruchomiony zostaje plik instalacyjny (NETSETUP.EXE), znajdujący się w katalogu sieciowym. Powoduje on przeniesienie tylko tych plików konfiguracyjnych lub procedur kontrolnych OCX, które są potrzebne na stanowisku lokalnym oraz dokonuje niezbędnych zmian w lokalnym systemie Windows. Natomiast wszystkie inne pliki (np. biblioteki, bazy danych) pozostają na dysku sieciowym, do którego dostęp mają wszyscy użytkownicy. Instalacja serwerowa W przypadku takiej instalacji system zabezpieczony jest tylko jednym kluczem sprzętowym, który określa liczbę użytkowników WSCAD'a korzystających jednocześnie z programu. Zwykle klucz umieszczony jest na serwerze, ale może też być zainstalowany na dowolnej stacji lokalnej. Sieć Windows Podczas instalacji przenoszone są na dysk twardy wszystkie pliki, jest instalowany i wiązany z grupą Autostart serverprocesor systemu Windows. Postępować należy następująco: Wybieramy typ 'Instalacja na serwerze sieciowym'. Podajemy katalog docelowy dla wspólnego obszaru, do którego muszą mieć pełny dostęp wszyscy użytkownicy programu WSCAD 5 patrz Instalacja programu na stacji roboczej. W kolejnym oknie dialogowym wybieramy Dalej. Po zakończeniu instalacji programu możemy otworzyć plik README. Wybieramy Koniec. 14 Instalacja WSCAD 5.3

19 Uruchamiamy Serverprocesor. Instalacja sieciowa na stacji roboczej Warunkiem instalacji WSCAD 5 na stacji roboczej (client) jest wcześniejsza instalacja programu na serwerze. Należy tak udostępnić zasoby z instalacją serwerową, aby w sieci był widoczny katalog WSCAD53. Na komputerach, na których będziemy instalować program WSCAD dla stacji roboczych należy zmapować udostępniony katalog tak, aby pod literą dysku był widoczny katalog WSCAD53, a nie jego zawartość! W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy instalacji brak komunikacji z kluczem sprzętowym, czy uruchamianie programu w języku niemieckim. Dlatego też, jeżeli nie możemy udostępnić całego dysku serwera, na którym został zainstalowany WSCAD 5, powinniśmy zainstalować program w podkatalogu WSCAD53. Wtedy będziemy mogli bez przeszkód mapować katalog z zainstalowanym programem w podkatalogu WSCAD53. Przykład: Na serwerze chcemy zainstalować program WSCAD. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy udostępnić w sieci całego dysku, na którym ma być zainstalowany program, a jedynie katalog z programem. Należy przeprowadzić następujące operacje na każdym komputerze, na którym będzie używany WSCAD 5. Na komputerze PC, należy wejść do katalogu sieciowego, w którym uprzednio zainstalowane zostały pliki programu. W katalogu tym uruchomić należy plik NETSETUP.EXE. Wybieramy opcję instalacji dla wszystkich użytkowników lub aktualnego użytkownika. Podajemy ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zapisywane będą projekty. Jeżeli kilku użytkowników ma pracować z tą samą bazą danych projektów, każdy z nich powinien posiadać to samo mapowanie dysku zawierającego katalog projektów, a podczas instalacji należy wybrać opcję Współdzielony. Opcję Nowy dla katalogu projektu wybieramy wtedy, gdy użytkownik będzie używał lokalnego katalogu projektu. Instalacja WSCAD

20 Instalacja sieciowa powoduje utworzenie na komputerze lokalnym podkatalogu z plikami konfiguracyjnymi. Ponadto instalowane są również niezbędne biblioteki systemowe (DLL), rozszerzenia systemu (DAO) i pliki kontrolne OCX. Grupa programów Grupa programów zostanie automatycznie zainstalowana. 16 Instalacja WSCAD 5.3

21 Konfiguracja użytkownika WSCAD 5 szuka plików konfiguracyjnych w określonych podkatalogach, które tworzone są automatycznie w trakcie instalacji programu: C:\Documents and Settings\All Users lub w katalogu użytkownika. Można jednakże wybrać inny katalog dla plików konfiguracyjnych, poprzez określenie zmiennej środowiskowej 'WSWIN53CFG' (np. SET WSWIN53CFG=H:\USER1\). W ten sposób można np. definiować indywidualne konfiguracje programu dla każdego użytkownika programu WSCAD 5. Wibu Oddzielnie jest instalowany sterownik klucza sprzętowego WIBU-KEY. Instalacja WSCAD

22 Dla administratorów Instalacja klucza sprzętowego poprzez WkLAN WkLAN oznacza, że komunikacja z kluczem sprzętowym (dongle) w środowisku sieciowym Windows odbywa się za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Podobnie jak w przypadku WkNet program musi wiedzieć, do którego pliku na serwerze WkNet ma się odwołać, również w przypadku systemu WkLAN w sieci musi znajdować się wyznaczony serwer WkLAN. 18 Instalacja WSCAD 5.3

23 Podstawowe założenia Przed uruchomieniem systemu WkLAN spełnione muszą być następujące wymogi (dotyczy to wszystkich komputerów, na których wykorzystywany będzie WkLAN, także serwera zawierającego klucz sprzętowy): Na każdym komputerze (stanowisku roboczym) musi być zainstalowany program jak opisano w rozdziale 'Instalacja sieciowa'. Na jednym komputerze zawierającym klucz sprzętowy (dongle) i kontrolującym uprawnienia użytkowników (komputer ten nie musi mieć zainstalowanego WSCAD-a) wystarczy instalacja Wibu-Key Runtime. Pliki instalacyjne znajdują się na płycie WSCAD CD-ROM w katalogu CD:\WIBU\setup32.exe lub w Internecie na stronie Na każdym z komputerów konieczny jest poprawnie zainstalowany protokół TCP/IP. W przypadku sieci bez serwera, każdy komputer powinien mieć na stałe przypisany adres IP. W przypadku sieci z serwerem, komputer z kluczem, z racji tego, iż jest usługodawcą, powinien mieć stały adres IP. Połączenie poprzez Ping pomiędzy komputerem klienta (stacją roboczą) i serwerem (stacją z zainstalowanym kluczem) musi być zapewnione. Instalacja WSCAD

24 Dokonywanie zmian na serwerze Przejdziemy teraz do Panelu sterowania i klikamy dwukrotnie myszką na ikonę WIBU-KEY. Następnie przechodzimy do rejestru 'Network' i ustawiamy pozycję WkLAN w folderze WIBU-KEY Subsystems na pierwszym miejscu. Teraz uruchamiamy 'Serwer sieciowy' (Serwer WIBU-KEY), znajduje się on pod przyciskiem 'Start Programy WIBU-KEY' bądź jako plik (WKSvW32.exe) w katalogu \WSCAD53\Wibu. Zalecane jest umieszczenie ikony WIBU-KEY w folderze Autostart, bądź w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanie go w grupie Service. Po uruchomieniu tej aplikacji w pasku systemowym na dole ekranu pojawi się ikona Wibu-Key Server. Klikając na nią prawym przyciskiem myszki można uaktywnić opcję Start as Service, jeśli chcemy uruchomić serwer klucza sprzętowego jako usługę serwisową. Ustawienia serwera W standardowych ustawieniach zarządzania WkLAN do komunikacji z serwerem WkLAN jest wykorzystywany port TCP o numerze Jeżeli ten numer jest już wykorzystywany przez inny serwer TCP, należy to ustawienie zmodyfikować. Zmieniając numer portu na inny, należy dokonać jednoczesnej zmiany na stacjach roboczych, inaczej nie będzie możliwa komunikacja poprzez serwer WkLAN pomiędzy użytkownikami i serwerem. Należy również zwrócić uwagę, aby żadna zapora sieciowa nie blokowała tego portu. 20 Instalacja WSCAD 5.3

25 Dokonywanie zmian na komputerach peryferyjnych (Client) System WkLAN musi być w stanie zlokalizować w sieci serwer WkLAN. Przechodzimy teraz do Panelu sterowania i klikamy dwukrotnie myszką na ikonę WIBU-KEY. Następnie przechodzimy do karty 'Network' i ustawiamy pozycję WkLAN w folderze WIBUKEY-Subsystems na pierwszym miejscu. Przejdziemy do opcji 'WkLAN Server Search List' (Wyszukiwanie serwera WkLAN) i klikamy przycisk 'Browse' (Przeglądaj). Pojawi się lista wszystkich dostępnych serwerów WkLAN. Wybieramy serwer i zatwierdzamy wybór, klikając przycisk 'Select'. Potwierdzamy zmiany, klikając przycisk 'Zastosuj'. Kończymy przyciskiem 'OK'. Instalacja WSCAD

26 Informacje dodatkowe Lista serwerów WkLAN może zawierać nazwy komputerów lub adresy IP, w których należy szukać serwera WkLAN. Jeśli system korzysta z nazw komputerów, należy upewnić się, czy zainstalowana jest opcja kontroli nazw, jak DNS (Domain Name Service) lub WINS (Windows Name Service), która kontroluje przyporządkowanie nazw komputerów do odpowiednich adresów IP. Każda specyfikacja serwera może zawierać dane typu Broadcast bądź Multicast. Format danych musi być rozpoznawany przez wybrany protokół TCP/IP. Jeśli nie jest ustawiony żaden serwer, przyjęte zostanie ustawienie standardowe (Broadcast). Broadcast dotyczy wyłącznie sieci lokalnej i nie będzie przekazywany dalej poprzez Router. Kliknięcie przycisku Dodaj (Add) powoduje przeniesienie wartości z okienek tekstowych do listy, przycisk Usuń (Delete) umożliwia ponowne usunięcie wybranych pozycji, natomiast przycisk Zmień (Modify) przeznaczony jest do ich modyfikacji. Przycisk Przeglądaj (Browse) umożliwia wyszukiwanie w sieci lokalnej serwerów WkLAN, które następnie zostaną wyświetlone w postaci listy. Przyciski W górę i W dół umożliwiają zmianę kolejności adresów serwerów w liście. Sterowniki WIBU-KEY odczytują listę od góry do dołu i wybierają pierwszy serwer WkLAN, w którym odnaleziony zostanie poszukiwany zapis. 22 Instalacja WSCAD 5.3

27 Monitor sieci Wiadomości ogólne Monitor sieci (WkSvMon.exe) jest najważniejszym narzędziem służącym do zarządzania WIBU-KEY w środowisku sieciowym. Z dowolnego, podłączonego do sieci komputera, można kontrolować zarówno liczbę użytkowników posiadających aktualnie dostęp do serwera WIBU-KEY, jak również czas trwania każdej z bieżących sesji, bądź godzinę i czas ostatniej sesji. WKLAN Sprawdzenie statusu Uruchamiamy 'Monitor sieci' znajdujący się pod przyciskiem 'Start Programy WIBU-KEY', bądź w postaci pliku (WKSvMon.exe) w katalogu głównym systemu Windows. W grupie 'WIBU-KEY Server Information' widoczne są aktualne ustawienia serwera. Server Name: Tutaj znajduje się nazwa aktualnie wybranego serwera wraz z jego adresem IP. Active Subsystems: Przy pomocy jednej tylko operacji uzyskać można wiele danych poprzez klucz sprzętowy (dongle) WIBU-KEY. Widoczne są aktualne ustawienia, określające współpracę programu WSCAD 5 z kluczem. Instalacja WSCAD

28 Informacje dot. użytkownika Jeśli na serwerze zalogowane są osoby, na ekranie widoczna będzie lista komputerów wraz z nazwą każdego użytkownika oraz datą ostatniego zalogowania. Użytkownicy będą kolejno przedstawiani w liście. Aby uzyskać więcej informacji na temat danego komputera, wystarczy kliknąć na odpowiadającą mu pozycję na liście. Uzyskamy wszystkie dane na temat wybranego użytkownika: W przeciwieństwie do kontrolowania za pośrednictwem pliku WKNET.DAT (patrz następny rozdział) tutaj rozpoznawany jest tylko status użytkownika, tzn. czy dany użytkownik korzysta aktualnie z serwera, czy też nie. Wskazówka: Komunikacja z kluczem dongle za pośrednictwem WkLAN jest lepsza od korzystania z pliku WKNET.DAT. Niestety, automatyczna instalacja WkLAN nie jest możliwa, ponieważ na danym komputerze musi być skonfigurowany protokół TCP/IP. 24 Instalacja WSCAD 5.3

29 Test klucza sprzętowego Możliwe jest sprawdzenie funkcjonowania klucza sprzętowego. W tym celu w Panelu sterowania systemu Windows należy uruchomić program 'WIBU-KEY' i przejść do karty 'Test': W polu 'WIBU-BOX Tree' wybieramy odpowiedni port a następnie klucz sprzętowy. Przyciskiem 'Start' uruchamiamy test. Wskaźnik 'Executed Tests' (wykonane testy) pokazuje przeprowadzone testy klucza sprzętowego. Kończymy sprawdzanie klucza sprzętowego po ok. 50 przebiegach. Można zaakceptować max. 5 błędów, co jeszcze nie oznacza, że klucz sprzętowy działa niewłaściwie. Instalacja WSCAD

30 Informacje odnośnie zastosowania kluczy sprzętowych USB/PCMCIA Przy wykorzystywaniu klucza sprzętowego USB/PCMCIA należy przestrzegać następujących zasad: Przed podłączeniem klucza sprzętowego do komputera musi zostać zainstalowany jego sterownik. Następuje to zwykle wraz z instalacją WSCAD. Kontrolować to można za pomocą Start/Ustawienia/Panel sterowania - tutaj musi występować ikona WIBU-KEY. Po dokonaniu zmian w ustawieniach pod Windows XP w kategorii widoku, pole sterujące znajduje się pod dalszymi opcjami sterowania systemem. Do zainstalowania sterowników klucza sprzętowego należy posiadać uprawnienia administratora systemu Windows 2000/XP/2003/Vista. Jeśli na danym komputerze nie został jeszcze zainstalowany program WSCAD, wtedy należy przeprowadzić jego instalację. Pod koniec konfiguracji zostaną zainstalowane sterowniki do komunikacji z kluczem sprzętowym. Jeśli WSCAD został zainstalowany bez sterowników klucza sprzętowego, wtedy należy je zainstalować z płyty CD: uruchomić z katalogu WIBU \ AktTreiber program WkRuntime.exe, a następnie wykonywać polecenia. Możecie również Państwo pobrać i zainstalować aktualny sterownik ze strony W przypadku zamiany klucza z portu równoległego (LPT) na klucz sprzętowy USB/PCMCIA, wtedy należy również zaktualizować sterownik klucza. Jeśli dysponujemy kluczem sprzętowym USB/PCMCIA, a program nie rozpoznaje go poprawnie, należy przejść do menu Start / Ustawienia / Panel sterowania / Wibukey / Install, a następnie nacisnąć przycisk Plug & Play i stosować się do dalszych instrukcji programu. Jeżeli podczas instalacji wystąpią problemy, prosimy zwrócić się do nas em na adres: lub telefonicznie 042/ (Pomoc techniczna). 26 Instalacja WSCAD 5.3

31 Aktualizacja oprogramowania (umowa serwisowa) Opcja z umową serwisową Użytkownicy posiadający WSCAD 5 z umową serwisową mogą aktualizować swój program poprzez Online Update (podczas uruchamiania programu). Instalacja WSCAD

32 Bez umowy serwisowej Podczas wgrywania aktualizacji programu nastąpi przeniesienie tylko nowego pliku programu oraz kilku plików DLL, a więc nie będzie to kompletna instalacja. Chodzi tutaj o nowe wydanie w ramach wersji 5, tzn. gdy otrzymacie Państwo ulepszoną wersję 5. Aktualizacja nastąpi za pośrednictwem internetu. Wskazówka Aktualizacja wersji WSCAD (2.x, 3.x, 4.x, 5.0) do wersji 5.3 jest traktowana jako kompletna instalacja jednostanowiskowa lub sieciowa. Użytkownicy posiadający WSCAD 5 z umową serwisową mogą aktualizować swój program poprzez Online Update (podczas uruchamiania programu lub po jego uruchomieniu z menu Pomoc / O WSCAD) lub poprzez stronę internetową (po uprzednim otrzymaniu specjalnego kodu i zarejestrowaniu). Jeżeli rejestracja nastąpiła przy poprzedniej wersji, nie będzie konieczna kolejna rejestracja. Poprzednie zgłoszenie zostaje utrzymane do czasu wygaśnięcia umowy serwisowej. Przy nowej rejestracji należy najpierw wypełnić specjalny formularz, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Jako nazwę użytkownika należy podać swój numer klucza i numer seryjny, na który została zawarta umowa serwisowa. Tutaj podajemy przykład, jak powinna wyglądać nazwa użytkownika: (12345_422040). Pierwsze pięć cyfr przedstawiają numer klienta, a liczba 6-cyfrowa to numer seryjny. Oba numery muszą być oddzielone od siebie dolną kreską. Hasło należy zdefiniować we własnym zakresie. Jeżeli macie Państwo jeszcze dalsze pytania, możecie nawiązać z nami kontakt telefoniczny pod numerem 042/ (Sprzedaż) lub pocztą elektroniczną a adres 28 Instalacja WSCAD 5.3

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja instalacji wersji testowej programu LeftHand na Windows Ten dokument ma na celu

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

1 Przygotuj pracownię komputerową.

1 Przygotuj pracownię komputerową. MTS. Instalacja systemu w sieci lokalnej. Wybierz DALEJ. by MTS. Autor: Robert Dubas. 2011. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej i wybierz DALEJ. Aby zainstalować system MTS do uczenia się programowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 11/2011 V6 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania ESI 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS

Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania ESI 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS 3 Instalacja oraz aktualizacja oprogramowania ESI 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS Instalacja oprogramowania ESI 2.0 Należy włożyć płytę DVD A1 ESI 2.0 do napędu w komputerze i uruchomić zaznaczoną stację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:45 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT

Zarządzanie Infrastrukturą IT Zarządzanie Infrastrukturą IT Instalacja komponentu eserver na SQL Serwerze 2000 przy istniejącej instancji EAUDYTORINSTANCE Data modyfikacji: 2007-03-20, 14:36 opracował: Maciej Romanowski v 2.2.0 powered

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003.

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003. Informator Techniczny 87 14-12-2005 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja ActiveFactory 9.1 PL Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

WSCAD SUITE 2015 Instalacja programu

WSCAD SUITE 2015 Instalacja programu WSCAD SUITE 2015 Instalacja programu Spis treści Wstęp... 5 Ogólnie... 5 System operacyjny... 5 Poprzednie wersje oprogramowania... 5 Pierwsza instalacja WSCAD... 5 CodeMeter... 5 Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersji sieciowej. EuroPlus+ Reward

Instrukcja instalacji wersji sieciowej. EuroPlus+ Reward Instrukcja instalacji wersji sieciowej EuroPlus+ Reward 1 Programy z serii EuroPlus+ instrukcja instalacji wersji sieciowej 1. Funkcjonowanie sieciowej wersji EuroPlus+ 2. Etapy instalacji wersji sieciowej

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 23 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 23 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu Sage Symfonia Analizy Finansowe Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Aplikacja iplus Manager (wersja 1.91), współpracująca z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista, została

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

LVD CADMAN P3D / L3D PRZEWODNIK PO INSTALACJI SIECIOWEJ styczeń 2006 r.

LVD CADMAN P3D / L3D PRZEWODNIK PO INSTALACJI SIECIOWEJ styczeń 2006 r. LVD CADMAN P3D / L3D PRZEWODNIK PO INSTALACJI SIECIOWEJ styczeń 2006 r. Spis treści przewodnika Strona 2: Spis treści Strona 3: Wprowadzenie Strona : Wymogi instalacyjne - wymagania systemowe Strona 6

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo