OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SEZON LETNI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SEZON LETNI 2014"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SEZON LETNI Niniejsze ogólne warunki handlowe na sezon letni 2014 wydane przez spółkę Tatry mountain resorts, a.s., z siedzibą Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, Republika Słowacka, REGON: , wpisaną do Rejestru Handlowego Republiki Słowackiej Sądu Powiatowego w Żylinie, wydział: Sa, wpis nr: 62/L (dalej spółka TMR lub usługodawca ), regulują świadczenie usług transport kolejami linowymi w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR oraz określają prawa i obowiązki z tym związane. Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują w ośrodkach Tatry Wysokie Tatrzańska Łomnica, Tatry Wysokie Stary Smokowiec, Tatry Niskie Jasna (Chopok Północ) i Tatry Niskie Chopok Południe. 2. W sezonie letnim 2014 klient ma możliwość zakupienia biletu (dalej Bilet ) w cenach podanych w Cenniku wydanym przez spółkę TMR na sezon letni Umowa przewozowa zostaje zawarta w momencie wejścia klienta do kolei linowej (górskiego urządzenia transportowego) albo wejścia do stacji lub przestrzeni stacji kolei linowej (górskiego urządzenia transportowego), do której można wejść tylko z ważnym Biletem. 3. Spółka TMR wydaje Bilet w formie bezdotykowej karty chipowej KEY CARD z danymi identyfikacyjnymi posiadacza Biletu lub bez tych danych, w zależności od typu Biletu zgodnie z Cennikiem spółki TMR obowiązującym na sezon letni Bezdotykowa karta chipowa KEY CARD uprawnia posiadacza do korzystania z usług świadczonych w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR w zakresie zgodnym z typem zakupionego Biletu zgodnie z Cennikiem spółki TMR obowiązującym na sezon letni Kaucja za bezdotykową kartę chipową wynosi 2 EUR. Posiadacz Biletu może zwrócić bezdotykową kartę chipową po wykorzystaniu usług, do których uprawnia go Bilet, w zależności od typu Biletu, zgodnie z Cennikiem spółki TMR obowiązującym na sezon letni 2014, w dowolny dzień podczas trwania sezonu letniego 2014, najpóźniej jednak na czasu rozpoczęcia sezonu zimowego 2014/2015, w dowolnej kasie jednego z ośrodków prowadzonych przez spółkę TMR, codziennie w godzinach otwarcia kolei linowych (górskich urządzeń transportowych) lub w centrum informacyjnym znajdującym się w jednym z ośrodków prowadzonych przez spółkę TMR, lub w automacie do zwrotów bezdotykowej karty chipowej znajdującym się w jednym z ośrodków prowadzonych przez spółkę TMR. Kaucja za bezkontaktową kartę chipową w wysokości 2 EUR zostanie zwrócona w pełnej wysokości tylko w przypadku zwrotu nieuszkodzonej karty. 4. Sprzedaż Biletów jest prowadzona od w kasach poszczególnych ośrodków prowadzonych przez spółkę TMR lub za pośrednictwem sklepu internetowego w ramach programu GOPASS zgodnie z warunkami uregulowanymi w warunkach handlowych programu sklepu internetowego GOPASS ( Sprzedaż Biletów jest dokonywana za gotówkę w kasie lub bezgotówkowo za pośrednictwem kart płatniczych: EUROCARD-MASTER CARD, MAESTRO, VISA, VISA

2 ELECTRON, MASTERCARD ELECTRONIC. Poszczególne typy Biletów są sprzedawane po cenach określonych w Cenniku spółki TMR obowiązującym na sezon letni 2014 opublikowanym na stronie internetowej spółki TMR ( oraz i w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR. 5. Bilety ze zniżką: 5.1 Prawo do bezpłatnego korzystania z usług mają dzieci do lat 6, czyli urodzone po włącznie, tylko pod warunkiem, że z usług korzystają pod opieką osoby dorosłej, która ukończyła 18 lat (maksymalnie 2 dzieci pod opieką 1 osoby dorosłej, która ukończyła 18 lat). W celu skorzystania z tego prawa należy przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego dziecka. 5.2 Prawo do zakupu Biletu Senior przysługuje osobie urodzonej przed oraz posiadaczom legitymacji osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagającej opiekuna. W celu skorzystania z prawa do zakupu Biletu Senior z powodu osiągnięcia wymaganego wieku klient ma obowiązek przedstawić dowód osobisty, a w celu skorzystania z prawa do zakupu Biletu Senior z powodu niepełnosprawności znacznego stopnia klient ma obowiązek przedstawić dowód osobisty oraz legitymację osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub legitymację osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagającej opiekuna. 5.3 Prawo do zakupu Biletu Junior mają osoby urodzone w okresie od do oraz posiadacze kart ISIC, ITIC, EURO26, GO26. W celu skorzystania z tego prawa klient ma obowiązek przedstawić dowód osobisty (do 15 lat legitymację ubezpieczeniową) lub kartę ISIC, ITIC, EURO26, GO Prawo do zakupu Biletu Dzieci mają dzieci urodzone w okresie od do W celu skorzystania ze zniżki klient ma obowiązek przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego dziecka. 5.5 Zniżki dla grup zorganizowanych: 5% zniżka od kwoty całkowitej lub każda 21. osoba za darmo do wyboru przez klienta (zniżki nie łączą się). Zniżka przysługuje grupom zorganizowanym co najmniej 20-osobowym przy jednorazowym zakupie Biletów dla całej grupy. W przypadku skorzystania ze zniżki dla grup zorganizowanych nie przysługują żadne inne zniżki. W przypadku zakupu Biletów dla grupy zorganizowanej należy przedstawić imienną listę członków grupy potwierdzoną pieczątką organizacji. 5.6 Zniżki nie łączą się. Obowiązuje najkorzystniejsza cena dla klienta. 5.7 Zniżkowe Bilety nie obowiązują przy przejazdach kolejką kabinową w ośrodku Tatry Wysokie Tatrzańska Łomnica na odcinku Staw Łomnicki Łomnica i z powrotem. 6. Przewóz małych psów i innych zwierząt kolejami linowymi: 6.1 w ośrodku Tatry Niskie Jasna (Chopok Północ) Przewóz małych psów jest możliwy we wszystkich kolejach linowych, pod warunkiem, że pies jest w towarzystwie właściciela, ma założony kaganiec i jest na smyczy. Przewóz małych psów i

3 innych zwierząt może być realizowany również w klatkach przeznaczonych do transportu. Na jednym siedzeniu może być przewożony jeden mały pies lub inne małe zwierzę. Przewóz więcej niż jednego małego psa lub innego małego zwierzęcia na jednym siedzeniu musi być uzgodniony z pracownikiem kolei linowych, przy czym wszystkie one muszą należeć do jednego klienta. 6.2 w ośrodku Tatry Niskie Jasna (Chopok Południe) Przewóz małych psów jest możliwy we wszystkich kolejach linowych, pod warunkiem, że pies jest w towarzystwie właściciela, ma założony kaganiec i jest na smyczy. Przewóz małych psów i innych zwierząt może być realizowany również w klatkach przeznaczonych do transportu. Na jednym siedzeniu może być przewożony jeden mały pies lub inne małe zwierzę. Przewóz więcej niż jednego małego psa lub innego małego zwierzęcia na jednym siedzeniu musi być uzgodniony z pracownikiem kolei linowych, przy czym wszystkie one muszą należeć do jednego klienta. 6.3 w ośrodku Tatry Wysokie Tatrzańska Łomnica i w ośrodku Tatry Wysokie Stary Smokowiec Przewóz małych psów jest możliwy we wszystkich kolejach linowych (oprócz kolejki krzesełkowej do Przełęczy Łomnickiej oraz kolejki kabinowej na Łomnicę), pod warunkiem, że pies jest w towarzystwie właściciela, ma założony kaganiec i jest na smyczy. Przewóz małych psów i innych zwierząt może być realizowany również w klatkach przeznaczonych do transportu. 7. Poszczególne typy i rodzaje Biletów oraz zakres usług, do korzystania z których uprawniają poszczególne typy i rodzaje Biletów określa Cennik spółki TMR obowiązujący w sezonie letnim 2014 dostępny w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR, publikowany na stronie internetowej spółki TMR i oraz a także w kasach i centrach informacji znajdujących się w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR. 8. Wszystkie Bilety są niezbywalne. Bilety wydane na nazwisko posiadacza od momentu ich wydania nie mogą być przeniesione na inną osobę. Pozostałe Bilety stają się niezbywalne w dniu pierwszego przejścia przez urządzenie z czytnikiem (bramkę). 9. Czas pracy i godziny otwarcia: 9.1 Czas pracy poszczególnych urządzeń transportowych (kolei linowych) w poszczególnych ośrodkach zależy od warunków atmosferycznych w poszczególnych ośrodkach i został określony w Cenniku spółki TMR obowiązującym w sezonie letnim 2014 dla poszczególnych ośrodków prowadzonych przez TMR. 9.2 Czas pracy kolei linowych w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR ustala spółka TMR w zależności od warunków atmosferycznych i warunków użytkowych w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR. 9.3 Spółka TMR ma prawo do jednostronnej zmiany czasu pracy urządzeń transportowych, odmowy uruchomienia, wstrzymania lub przerwania pracy poszczególnych kolei linowych (górskich urządzeń transportowych) w poszczególnych ośrodkach w razie awarii technicznych, wiatru o dużej prędkości, awarii sieci elektrycznej lub innych okoliczności uniemożliwiających bezpieczny przewóz klientów (np. burza, wichura, mgła, gradobicie itp.). Aktualne informacje o warunkach atmosferycznych i czasie pracy kolei linowych (górskich urządzeń transportowych) są dostępne

4 codziennie w punktach sprzedaży Biletów oraz na stronie internetowej lub Zgubienie, kradzież i uszkodzenie Biletów: 10.1 Zgubienie lub kradzież Biletu W przypadku zgubienia lub kradzieży Biletu, posiadacz Biletu ma obowiązek natychmiast zgłosić ten fakt w centrum informacyjnym lub w kasie spółki TMR. Posiadacz Biletu w takim przypadku ma obowiązek przedstawić dowód zakupu Biletu, a w przypadku Biletów imiennych także dowód osobisty osoby, na której nazwisko wydano Bilet (lub jej przedstawiciela ustawowego). Dopiero po zgłoszeniu zgubienia lub kradzieży i przedstawieniu wymaganych dokumentów można zablokować Bilet i sprawdzić potrzebne dane. Posiadacz Biletu otrzyma zastępczy Bilet (w przypadku Biletów kilkudniowych z liczbą dni niewykorzystanych do dnia zablokowania Biletu). Opłata za wystawienie Biletu zastępczego wynosi 5 EUR, a kaucja za bezdotykową kartę chipową wynosi 2 EUR. Posiadaczowi Biletu nie przysługuje zwrot zapłaconej ceny lub jej proporcjonalnej części, ani do innej formy odszkodowania za dni wykorzystane w wyniku zbyt późnego zgłoszenia zagubienia lub kradzieży Biletu i jego zablokowania. Posiadacz Biletu, który nie przedstawi dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie, nie ma prawa do Biletu zastępczego ani innej formy odszkodowania za zgubienie lub kradzież Biletu Uszkodzenie Biletu W przypadku uszkodzenia Biletu posiadacz natychmiast zgłosi ten fakt w centrum informacyjnym lub w kasie spółki TMR. Posiadacz Biletu ma obowiązek wraz z uszkodzonym Biletem przedstawić dowód zakupu Biletu, a w przypadku Biletów imiennych także dowód osobisty osoby, na której nazwisko wydano Bilet (lub jej przedstawiciela prawnego). Jeśli nie będzie można ponownie zakodować uszkodzonego Biletu, posiadacz Biletu otrzyma Bilet zastępczy (w przypadku Biletów kilkudniowych z ilością dni niewykorzystanych do dnia przedstawienia uszkodzonego Biletu). W przypadku mechanicznego uszkodzenia Biletu posiadacz Biletu ma obowiązek zapłacić za wystawienie zastępczego Biletu opłatę w kwocie 5 EUR oraz kaucję za bezkontaktową kartę chipową w wysokości 2 EUR. Posiadacz Biletu, który nie przedstawi dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie, nie ma prawa do Biletu zastępczego ani innej formy odszkodowania za uszkodzenie Biletu. 11. Reklamacje i zwrot kosztów podróży Świadczenie usług przez spółkę TMR podlega odpowiednim postanowieniom Ustawy Republiki Słowackiej nr 40/1964 Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami oraz odpowiednim przepisom Ustawy Republiki Słowackiej nr 250/2007 o ochronie konsumenta oraz o zmianie i uzupełnieniu ustawy Republiki Słowackiej nr 372/1990 o przestępstwach z późniejszymi zmianami oraz pozostałym ogólnie obowiązującym przepisom prawnym Klient ma prawo do świadczenia usług transportu koleją linową w uzgodnionym lub

5 zwykłym zakresie, jakości, ilości i terminie Klient ma obowiązek zgłaszania roszczeń w związku z wadami usług (reklamacji) bez zbędnej zwłoki po tym, jak stwierdzi powody do złożenia reklamacji (wadę lub wady usług transportowych niewykonanie transportu lub niewykonanie transportu w uzgodnionym zakresie), nie później jednak niż w dniu następującym po dniu, w którym transport miał się odbyć albo w którym nie został zrealizowany, w przeciwnym razie prawo do reklamacji wygasa Klient przy zgłaszaniu reklamacji ma obowiązek przedstawić paragon kasowy potwierdzający zakup Biletu oraz dowód osobisty. Usługodawca po zbadaniu złożonej reklamacji zdecyduje o sposobie jej rozwiązania natychmiast, w przypadkach bardziej skomplikowanych do 3 dni roboczych. Termin na rozpatrzenie reklamacji nie przekroczy 30 dni od dnia jej złożenia. Na potrzeby zgłoszenia reklamacji klient ma obowiązek podać dane kontaktowe, które posłużą do poinformowania klienta o sposobie załatwienia reklamacji w przypadku, gdy reklamacji nie będzie można rozpatrzeć zaraz po jej zgłoszeniu. Klient podczas załatwiania reklamacji ma obowiązek zaoferować usługodawcy potrzebne współdziałanie wymagane przez usługodawcę Usługodawca może zaoferować posiadaczowi Biletu zwrot kosztów transportu za dzień, w którym przeszedł przez bramkę wejściową turniket, a transport się nie odbył w wyniku awarii urządzenia transportowego przez czas dłuższy niż 60 minut, albo nie rozpoczęto przewozów koleją linową (górskim urządzeniem transportowym) z powodu warunków użytkowych lub atmosferycznych, następująco: w ośrodku Tatry Niskie Jasna (Chopok Północ) posiadaczowi Biletu przysługuje: zwrot kosztów w pełnej wysokości; zwrot kosztów przysługuje również w przypadku, jeśli przewóz został zrealizowany tylko do LD Biela Púť; zwrot kosztów w wysokości 55 % ceny Biletu w jedną stronę lub Biletu w dwie strony w przypadku, jeśli przewóz został zrealizowany tylko do stacji pośredniej Priehyba; zwrot kosztów w wysokości 50 % ceny Biletu w dwie strony, jeśli z powodu awarii wszystkich urządzeń transportowych nie odbył się przewóz powrotny (zjazd na dół) zwrot kosztów w wysokości 16 % Biletu w dwie strony, jeśli z powodu awarii urządzenia do transportu Twinliner nie odbył się przewóz w dół (zjazd); w ośrodku Tatry Niskie Chopok Południe posiadaczowi Biletu przysługuje: zwrot kosztów w pełnej wysokości, jeśli przewóz nie został zrealizowany z powodu awarii wszystkich urządzeń transportowych; zwrot kosztów w wysokości 50 % ceny Biletu w jedną stronę lub Biletu w dwie strony w przypadku, jeśli przewóz został zrealizowany tylko do stacji pośredniej Kosodrevina; zwrot kosztów w wysokości 50 % ceny Biletu w dwie strony, jeśli z powodu awarii wszystkich urządzeń transportowych nie odbędzie się przewóz powrotny (zjazd na dół);

6 w ośrodku Tatry Wysokie - Tatrzańska Łomnica oraz w ośrodku Tatry Wysokie Stary Smokowiec posiadaczowi Biletu przysługuje: w przypadku, jeśli klient nie dotrze do stacji docelowej wskazanej na Bilecie w jedną stronę lub nie dotrze do stacji docelowej (wjazd na górę) w przypadku Biletu w dwie strony, rekompensatę w formie Biletu tego samego typu i rodzaju, którego wykorzystanie z powodów tu wymienionych było niemożliwe lub zwrot ceny zgodnie z typem i rodzajem Biletu, którego wykorzystanie z powodów tu wymienionych było niemożliwe; w przypadku Biletu MAGISTRALA Ticket lub Biletu w dwie strony, jeśli klientowi z powodów tu wymienionych umożliwiono tylko przejazd ze stacji początkowej do stacji docelowej wjazd na górę (tzn. nie odbył się zjazd na dół), zwrot opłaty w wysokości 50 % ceny Biletu MAGISTRALA Ticket lub Biletu w dwie strony; w przypadku Biletu 2 in 1 Ticket, jeśli klientowi z powodów tu wymienionych umożliwiono tylko przejazd w kierunku Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki lub tylko przejazd w kierunku Stary Smokowiec Hrebienok, zwrot opłaty w wysokości 75% ceny Biletu 2 in 1 Ticket ; jeśli klientowi z powodów tu wymienionych umożliwiono tylko przejazd ze stacji Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki i Staw Łomnicki Przełęcz Łomnicka lub przejazd w dwie strony na trasie Stary Smokowiec Hrebienok Stary Smokowiec lub Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki Tatrzańska Łomnica, zwrot opłaty w wysokości 50 % ceny Biletu 2 in 1 Ticket ; jeśli klientowi z powodów tu wymienionych umożliwiono tylko przejazd na trasie Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki i Staw Łomnicki Przełęcz Łomnicka Staw Łomnicki lub przejazd w dwie strony w kierunku Stary Smokowiec Hrebienok Stary Smokowiec i Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki lub Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki Tatrzańska Łomnica i Stary Smokowiec Hrebienok, zwrot opłaty w wysokości 25 % ceny Biletu 2 in 1 Ticket ; w przypadku Biletu Łomnica, jeśli klient z powodów tu wymienionych nie może odbyć przejazdu ze stacji początkowej, zwrot opłaty za Bilet Łomnica w pełnej kwocie; w przypadku Biletu Łomnica, jeśli klient z powodów tu wymienionych nie dotrze do stacji docelowej Łomnica, ale odbędzie przejazd na trasie Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki Tatrzańska Łomnica lub przejazd na trasie Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki, zwrot opłaty za Bilet Łomnica pomniejszonej o 50 % ceny Biletu powrotnego na przejazd na trasie Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki W przypadku Biletów promocyjnych (np. oferta specjalna dla wiernych klientów, Plus7Dni itp.) w przypadku uzasadnionej reklamacji świadczenie zastępcze przysługuje tylko w okresie obowiązywania oferty promocyjnej.

7 11.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny każdego przypadku reklamacji usług i oceny zasadności reklamacji klienta oraz zaoferowania pokrycia zwrotu kosztów przejazdu oraz jego sposobu lub wysokości. 12. Odwołanie przejazdu z przyczyn subiektywnych leżących po stronie klienta przed rozpoczęciem przejazdu: 12.1 Jeśli klient przed rozpoczęciem przejazdu urządzeniem transportowym (z wyjątkiem transportu kolejką kabinową na trasie Staw Łomnicki Łomnica) z przyczyn subiektywnych (np. choroba, wypadek) lub bez podania powodu odwoła przewóz albo nie wykorzysta Biletu, przysługuje mu zwrot ceny Biletu zgodnie z typem i rodzajem Biletu w pełnej kwocie, jeśli przedstawi usługodawcy Bilet, którego nie wykorzystał do przejścia przez bramkę (turniket) w stacji dla wysiadających oraz paragon kasowy potwierdzający zakup wraz z dokumentem tożsamości najpóźniej do r W przypadku Biletu Łomnica, jeśli klient odwoła przejazd z przyczyn subiektywnych leżących po stronie klienta (np. choroba, wypadek itp.) lub bez podania powodu: w czasie od zakupu Biletu Łomnica, jednak nie później niż na 24 godziny przed czasem odjazdu kolejki kabinowej ze stacji Staw Łomnicki wskazanym na bilecie, klientowi przysługuje zwrot ceny Biletu Łomnica w pełnej kwocie, w przedziale od 24 godzin do 60 minut przed czasem odjazdu kolejki kabinowej ze stacji Staw Łomnicki wskazanym na Bilecie, klientowi przysługuje zwrot w wysokości 50 % ceny Biletu Staw Łomnicki Łomnica, poniżej 60 minut przed czasem odjazdu kolejki kabinowej ze stacji Staw Łomnicki wskazanym na Bilecie, klientowi nie przysługuje żadne zadośćuczynienie finansowe ani niepieniężne czy rekompensata W przypadku, jeśli klient spóźni się na przejazd koleją kabinową na trasie Staw Łomnicki Łomnica w czasie wskazanym na bilecie, nie przysługuje mu żadne świadczenie finansowe ani niepieniężne czy rekompensata. 13. Ochrona danych osobowych: 13.1 Posiadacz Biletu przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe przekazane przez posiadacza Biletu przy zakupie Biletu (zamówieniu, protokole odbioru, zamówieniu wypełnionym przez Internet) są w zgodzie z 10 ustęp 3 litera b) ustawy Republiki Słowackiej nr 122/2013 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (dalej Ustawa ) Posiadacz Biletu przy przekazywaniu danych osobowych swoim podpisem na odpowiednim formularzu (zamówieniu, protokole odbioru, zamówieniu wypełnionym przez Internet zaznaczenie udzielenia zgody) udziela usługodawcy zgodnie z 11 ustęp 1 Ustawy zgody na przetwarzanie danych osobowych dobrowolnie przekazanych przez posiadacza Biletu w zakresie podanym w odpowiednim formularzu do celów komunikacji za pośrednictwem poczty oraz innej komunikacji, a także do celów marketingowych i zgadza się, by dane te usługodawca przekazywał także swoim partnerom handlowym w celach marketingowych. Usługodawca zobowiązuje się, że

8 z danymi osobowymi nie będzie postępował niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgody na przetwarzanie danych osobowych udziela się na czas nieokreślony, a posiadacz Biletu może w dowolnym momencie pisemnie odwołać tę zgodę przesyłając odwołanie zgody na adres siedziby usługodawcy, poza przypadkami, kiedy Ustawa mówi inaczej. Posiadacz Biletu swoim podpisem (zaznaczenie udzielenia zgody) jednocześnie potwierdza, że został pouczony o swoich prawach wynikających z Ustawy (przede wszystkim 28 Ustawy) oraz ustawy Republiki Słowackiej nr 40/1964 Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami, przede wszystkim o prawie do informacji o stanie przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, do poprawiania nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, jeśli został spełniony cel przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeśli doszło do naruszenia Ustawy i potwierdza, że przekazane przez niego dane osobowe są zgodne z rzeczywistością, pełne, prawdziwe i dokładne. Posiadacz Biletu przez podanie adresu elektronicznego lub numeru telefonu oraz złożenie podpisu (zaznaczenie udzielenia zgody) jednocześnie bezterminowo udziela zgody na przesyłanie materiałów handlowych i reklamowych (tzw. newsletterów) w dowolnej formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS) dotyczących usług oferowanych przez usługodawcę i jego partnerów handlowych, przy czym posiadacz Biletu ma prawo odwołać udzieloną zgodę w dowolnym momencie w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego usługodawcy na adres jego siedziby lub przez kliknięcie on-line na link anulowanie wysyłania neslettera bezpośrednio w newsletterze Posiadacz Biletu przyjmuje do wiadomości, że przestrzeń stacji do wsiadania przy przejściu przez urządzenie do czytania kart (turniket) poszczególnych kolei linowych jest monitorowana systemem kamer umieszczonym w urządzeniu do czytania kart (turniket) w celu ochrony majątku usługodawcy i kontroli przestrzegania niniejszych warunków ogólnych oraz niezbywalności Biletów. Urządzenia do czytania kart (turnikety) są przez usługodawcę widocznie oznakowane jako przestrzeń monitorowana. Usługodawca zapewnia wszystkie środki bezpieczeństwa oraz przestrzeganie wszystkich postanowień przepisów prawnych, przede wszystkim Ustawy i ustawy Republiki Słowackiej nr 40/1964 Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami. Usługodawca zapewnia usunięcie zapisu z monitoringu zgodnie z 17 ustęp 7 Ustawy. Jednocześnie posiadacz Biletu przez zakup Biletu udziela usługodawcy zgodnie z 12 ustęp 1 ustawy Republiki Słowackiej nr 40/1964 Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami zgody na wykonywanie i wykorzystywanie zdjęć i rejestracji obrazu posiadacza Biletu (na którym widać twarz posiadacza Biletu) do celów kontroli korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę zgodnie z niniejszymi warunkami ogólnymi. 14. Przez zakup Biletu i korzystanie z usług transportowych kolei linowych (górskich urządzeń transportowych) w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR klient zobowiązuje się do przestrzegania poleceń upoważnionego pracownika usługodawcy, warunków transportu, niniejszych warunków ogólnych, odrębnych warunków handlowych obowiązujących dla poszczególnych rodzajów usług oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa

9 dotyczących poruszania się i zachowania osób w ośrodkach górskich (np. Tatrzański Park Narodowy TANAP, Park Narodowy Tatry Niskie NAPANT). Klient ma obowiązek mieć przy sobie ważny Bilet przez cały czas przejazdu. Na życzenie pracownika usługodawcy Klient ma obowiązek przedstawić ważny Bilet do kontroli. Spółka TMR ma prawo do unieważnienia (zablokowania) Biletu i uniemożliwienia w ten sposób klientowi korzystania z usług w ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR jeśli stwierdzi, że z Biletu korzysta osoba, która nie ma prawa z niego korzystać, w przypadku Biletów imiennych osoba, która nie jest wskazana jako posiadacz Biletu i jej dane nie figurują na bezdotykowej karcie chipowej (tj. imię i nazwisko oraz zdjęcie na Bilecie nie odpowiadają danym identyfikacyjnym w dokumencie tożsamości osoby kontrolowanej), a w przypadku pozostałych Biletów niezbywalnych osoba, która przy pierwszym przejściu przez urządzenie do czytania karty (turniket) nie użyła Biletu. Bilety niezbywalne są ważne jedynie z dokumentem tożsamości, a w przypadku dzieci do 15 lat z dowodem ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku Biletów zniżkowych natomiast z dokumentem potwierdzającym prawo do wydania zniżkowego Biletu. W przypadku unieważnienia Biletu z powodu naruszenia ogólnych warunków handlowych (w przypadku nadużycia Biletu i wynikającego z tego bezprawnego korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR lub z powodu naruszenia punktu 14 ogólnych warunków handlowych) klientowi nie przysługuje żadne zadośćuczynienie finansowe lub niepieniężne za brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez spółkę TMR w poszczególnych ośrodkach, ani zwrot zapłaconej przez klienta ceny lub jej proporcjonalnej części. 15. Bez zgody usługodawcy obowiązuje zakaz wykorzystywania kolei linowych (górskich urządzeń transportowych), ich poszczególnych kabin lub krzesełek, przestrzeni stacji kolei linowych (górskich urządzeń transportowych) przeznaczonych dla wsiadających i wysiadających do celów reklamowych (np. umieszczania stoisk handlowych, urządzeń reklamowych itp.). 16. Niniejsze ogólne warunki handlowe wchodzą w życie dnia i obowiązują przez cały sezon letni Niniejsze ogólne warunki handlowe dotyczą świadczenia usług korzystania z kolei linowych (górskich urządzeń transportowych) we wszystkich ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR. Jeśli postanowienia ogólnych warunków handlowych dotyczące poszczególnych usług świadczonych przez spółkę TMR w poszczególnych ośrodkach na podstawie poszczególnych rodzajów Biletów zgodnie z Cennikiem wydanym przez spółkę TMR (dalej odrębne warunki handlowe ) zawierają inne regulacje niż niniejsze ogólne warunki handlowe, decydujące są postanowienia odrębnych warunków handlowych, które mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych ogólnych warunków handlowych. W zakresie, w jakim postanowienia odrębnych warunków handlowych różnią się od postanowień niniejszych ogólnych warunków handlowych, decydujące są postanowienia odrębnych warunków handlowych.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SEZON NARCIARSKI 2013/2014

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SEZON NARCIARSKI 2013/2014 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SEZON NARCIARSKI 2013/2014 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe na sezon narciarski 2013/2014 wydane przez spółkę Tatry mountain resorts, a.s., z siedzibą Demänovská Dolina 72,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY AQUAPASS TATRALANDIA SEZON WIOSNA 2015

REGULAMIN OGÓLNY AQUAPASS TATRALANDIA SEZON WIOSNA 2015 REGULAMIN OGÓLNY AQUAPASS TATRALANDIA SEZON WIOSNA 2015 1. AQUAPASS TATRALANDIA SEZON WIOSNA 2015 1.1 AQUAPASS TATRALANDIA SEZON WIOSNA 2015 (dalej jako AQUAPASS ) to bilet wstępu nie podlegający przeniesieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet SEZON NARCIARSKI 2015/2016

REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet SEZON NARCIARSKI 2015/2016 REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet SEZON NARCIARSKI 2015/2016 1. Niniejszy regulamin handlowy na sezon narciarski 2015/2016 wydany przez spółkę Tatry mountain resorts, a.s. z siedzibą: Demänovská Dolina

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Ogólne warunki handlowe SLOVAKIA SUPER SKIPAS 10 (15) / W SEZONIE / SEZONOWY 2012/2013 1. SLOVAKIA SUPER SKIPAS 10 (15) / W SEZÓNIE / SEZÓNOWY 2012/2013 1.1. SLOVAKIA SUPER SKIPAS 10 (15) / W SEZÓNIE /

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet vol. 2 SEZON NARCIARSKI 2015/2016

REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet vol. 2 SEZON NARCIARSKI 2015/2016 REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet vol. 2 SEZON NARCIARSKI 2015/2016 1. Niniejszy regulamin handlowy na sezon narciarski 2015/2016 wydany przez spółkę Tatry mountain resorts, a.s. z siedzibą: Demänovská

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HANDLOWY. Sprytna Sezonówka (HERO SEASON PASS) SEZON NARCIARSKI 2016/2017

REGULAMIN HANDLOWY. Sprytna Sezonówka (HERO SEASON PASS) SEZON NARCIARSKI 2016/2017 REGULAMIN HANDLOWY Sprytna Sezonówka (HERO SEASON PASS) SEZON NARCIARSKI 2016/2017 1. Niniejszy regulamin handlowy na sezon narciarski 2016/2017 wydany przez spółkę Tatry mountain resorts, a.s. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Zwroty i reklamacje w sklepie internetowym PKL SA

Zwroty i reklamacje w sklepie internetowym PKL SA Zwroty i reklamacje w sklepie internetowym PKL SA 1. W przypadku nie kursowania kolei liniowych, wyciągów narciarskich, urządzeń rekreacyjnych lub wstrzymania kursowania kolei, wyciągów narciarskich, urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Ogólne warunki handlowe SLOVAKIA SUPER SKIPASS 10 (15) / SEZON / SEZONOWY 2010/2011 1. SLOVAKIA SUPER SKIPAS 10 (15) / SEZON / SEZONOWY 2010/2011 1.1. SLOVAKIA SUPER SKIPAS 10 (15) / SEZON / SEZONOWY 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line.

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line. Regulamin sprzedaży biletów on-line 1 Sprzedaż on-line. 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Lalek Banialuka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 20. NIP: 547-004-63-73, Regon: 070-457-831

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł

Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł Regulamin Promocji Karta Rabatowa (zwany dalej Regulaminem ) organizowanej w sklepach Piotr i Paweł I. Założenia Promocji 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka Piotr i Paweł" spółka akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA W TATRACH

REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA W TATRACH REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA W TATRACH 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu Spełnij swoje marzenia w Tatrach (zwanego w dalszej części dokumentu jako Konkurs ) jest spółka Tatry

Bardziej szczegółowo

SEZON NARCIARSKI 2016/2017

SEZON NARCIARSKI 2016/2017 Sprytna Sezonówka (HERO SEASON PASS) 2 Zimowy aquapass Sprytna Sezonówka SEZON NARCIARSKI 2016/2017 1. Niniejszy regulamin handlowy na sezon narciarski 2016/2017 wydany przez spółkę Tatry mountain resorts,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO +48 812 78 76 flora@florapoint.pl www.florapoint.pl Warszawa ul.mrówcza 212 04-953 Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum Ogrodniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz skipassów Polskich Kolei Linowych SA. (wersja obowiązująca od dnia 10.07.2014 r.

Regulamin. internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz skipassów Polskich Kolei Linowych SA. (wersja obowiązująca od dnia 10.07.2014 r. Regulamin internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz skipassów Polskich Kolei Linowych SA (wersja obowiązująca od dnia 10.07.2014 r.) 1. [postanowienia wstępne] 1. Rezerwacja i sprzedaż biletów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz skipassów Polskich Kolei Linowych SA. (wersja obowiązująca od dnia 4 grudnia 2014 r.

Regulamin. internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz skipassów Polskich Kolei Linowych SA. (wersja obowiązująca od dnia 4 grudnia 2014 r. Regulamin internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz skipassów Polskich Kolei Linowych SA (wersja obowiązująca od dnia 4 grudnia 2014 r.) 1. [postanowienia wstępne] 1. Rezerwacja i sprzedaż biletów

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje: "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu, na nieoznaczonym

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA

Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA Obowiązuje od 10 grudnia 2013 roku Regulamin świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA 1 1. Usługa pod nazwą POCZTA FIRMOWA jest odpłatną usługą przewozu przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi z miejsca wskazanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Obowiązują od 1 grudnia 2014 r. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1., zwane dalej Zasadami, określają zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice

1. Postanowienia ogólne. 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach Przytkowice REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SUPERMARKETU STOP 1. Postanowienia ogólne 1. Firma ''STOP'' Handel Hurtowy i Detaliczny Jolanta Gajewska z siedzibą w Przytkowicach 457 34-141 Przytkowice NIP 551-147-49-77

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa warunki umowy sprzedaży karnetu (biletu) w

Regulamin określa warunki umowy sprzedaży karnetu (biletu) w REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW ZAPISANYCH NA MAGNETYCZNYCH KARTACH ZBLIŻENIOWYCH W OŚRODKU CZARNA GÓRA Regulamin określa warunki umowy sprzedaży karnetu (biletu) w szczególności sposób korzystania przez

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE OGÓLNE

II. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Regulamin Karty Komunikacji Miejskiej zawiera podstawowe informacje o Karcie oraz zasadach jej uzyskania, użytkowania, doładowania i kontroli. Karta Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO KARTON P.P.U.H. EXPORT IMPORT TERESA TYRAKOWSKA I. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 1.2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS PROMOCJA W SIECI SKLEPÓW CEZAR DELIKATESY. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem akcji promocyjnej Zbierz swoją kolekcję Floris: (dalej zwaną: Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu BIG STAR Premium Card. (dalej zwany Regulaminem) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu BIG STAR Premium Card (dalej zwany "Regulaminem") I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program BIG STAR Premium Card ma na celu nagradzanie Klientów BIG STAR Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum handlowym Galeria Mokotów w Warszawie. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, 80-180

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów rabatowych na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży biletów rabatowych na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży biletów rabatowych na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży biletów rabatowych prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Oferta retencyjna Lojalni Zyskują 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Oferta retencyjna Lojalni Zyskują zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów na wakacje. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów na wakacje. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów na wakacje 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy WIDZI MISIE [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ]. 2. Właścicielem Sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ŁKS ŁÓDŹ Obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. do odwołania

REGULAMIN SPRZEDAŻY ŁKS ŁÓDŹ Obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. do odwołania REGULAMIN SPRZEDAŻY ŁKS ŁÓDŹ Obowiązuje od dnia 19.08.2013 r. do odwołania I. DEFINICJE a) Klub - oznacza ŁKS ŁÓDŹ; b) Stadion - oznacza obiekt sportowy MOSiR usytuowany w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup,

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO artmusicshop.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy działa pod adresem głównym strony www.artconnection.com.pl i artmusicshop.pl pod nazwą artmusicshop.pl (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O. (obowiązuje od 1.11.2015 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Homecierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 9/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów. w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów. w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa Obowiązuje od dnia 26.09.2014 r. do odwołania I. Sprzedaż on-line i dostawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy I. Nazwa i cel promocji 1.1. Promocja konsumencka pod nazwą SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji Going.

Regulamin korzystania z aplikacji Going. Regulamin korzystania z aplikacji Going. I. Wstęp 1. Właścicielem serwisu i administratorem danych jest firma Maciej Gastoł MG Software z siedzibą w Krakowie, adres: os. Oświecenia 44/170 31-636 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: APRIL Polska Service Sp. z o.o. ul. Sienna 73 00-833 Warszawa, Polska

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS W KŁODZKU S.A. 1 Obszar i zakres ważności taryfy 1. Niniejsza Taryfa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 704/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 29 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 704/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 29 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr 704/2010 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 29 marca 2010 r. o zmianie uchwały nr 548/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA WOLSZTYNA Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA WOLSZTYNA Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA WOLSZTYNA Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU w sprawie: ustalenia logo Programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny oraz regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Wolsztyńska

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE ( Regulamin ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA I. Regulamin programu 1. Organizatorem programu KARTA STAŁEGO KLIENTA jest Polski Serwis Floty Sp. z.o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6, NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU I REZERWACJI BILETÓW POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ www.kinoluna.pl. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKUPU I REZERWACJI BILETÓW POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ www.kinoluna.pl. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKUPU I REZERWACJI BILETÓW POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ www.kinoluna.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaŝ detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Regulamin sprzedaży biletów w sieci kin Helios S.A. za pomocą Aplikacji Mobilnej. 1 Definicje Helios spółka Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (90-418) przy al. Kościuszki 17 zarejestrowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ Happy Hours ( Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ Happy Hours ( Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ Happy Hours ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji prosprzedażowej pt. Happy Hours (zwanej dalej Akcją ) jest spółka Q&A Communications spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BOCHEŃSKA KARTA RODZINNA

REGULAMIN PROGRAMU BOCHEŃSKA KARTA RODZINNA do Programu Bocheńska Karta Rodzinna REGULAMIN PROGRAMU BOCHEŃSKA KARTA RODZINNA 1 1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania przez członków rodzin wielodzietnych z ulg i preferencji dostępnych w ramach

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się sprzedaż premiowa z nagrodami ( Promocja ) Rodzinnie czyli korzystnie! ( Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji Rodzinnie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta 1. Członkostwo w Klubie Stałego Klienta ( Reduta Friends ) Centrum Handlowego Atrium Reduta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY ORAZ PORTALU TYCHY.PL ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY ORAZ PORTALU TYCHY.PL ZASADY OGÓLNE REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY ORAZ PORTALU TYCHY.PL 1 ZASADY OGÓLNE 1. Wydawca- właściciel tygodnika Twoje Tychy i portalu Tychy.pl- Śródmieście

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży internetowej karnetu TatrySki. Ogólne warunki handlowe REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ. TatrySki 1.

Regulamin sprzedaży internetowej karnetu TatrySki. Ogólne warunki handlowe REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ. TatrySki 1. Regulamin sprzedaży internetowej karnetu TatrySki Ogólne warunki handlowe REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ TatrySki 1. DEFINICJE 1. Sprzedawca - Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska Sp z

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program

Bardziej szczegółowo

www.muzykadlasmyka.edu.pl

www.muzykadlasmyka.edu.pl 1 Definicje. Kraków, 24.12.2014r. Określenia występujące w Regulaminie: 1. Organizator Muzyka dla Smyka prowadzona przez Muzyka dla Smyka Weronika Grabowska, ul. ks. J. Kurzei 17/7, 31-618 Kraków. 2. Uczestnik

Bardziej szczegółowo