TOPLOCK INDOOR AQUASOFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOPLOCK INDOOR AQUASOFT"

Transkrypt

1 D UK F I ES DK PL HU NL RU Originalbedienungsanleitung Translation of original operating instructions Traduction du mode d emploi d origine Traduzione del manuale di istruzioni originale Traducción del manual de instrucciones original Oversættelse af den originale driftsvejledning Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Az eredeti kezelési útmutató fordítása Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Перевод оригинального руководства по обслуживанию TOPLOCK INDOOR AQUASOFT i

2 [1.1] [1.2] 24,5 cm 6 cm 9 cm [1.1a] [1.1b] 10 cm [1.3] [1.4] [1.5] [2.1] a b

3 [2.2] [2.3] [3.1] [3.2] b a max [3.3] [3.4]

4 Uwaga! Urządzenia czyszczącego nie należy używać, zanim nie przeczyta się i zrozumie instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać ostrożnie, tak żeby była dostępna do sprawdzenia w każdej chwili. Bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia firmy VERMOP przedstawionych tutaj informacji nie wolno powielać czy przetwarzać ani w formie elektronicznej, ani papierowej. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian. Wszelkie prawa zastrzeżone VERMOP Salmon GmbH Objaśnienie oznaczeń Ostrzeżenie: Należy zachować ogólną ostrożność. Aby uniknąć awarii podczas działania i uszkodzeń urządzenia lub w jego pobliżu należy przestrzegać podanych wskazówek i metod postępowania. Porada: Oznacza użyteczne sposoby zastosowania. Informacje dotyczące akumulatora Przestrzegać instrukcji użytkowania! Zagrożenie wybuchem i pożarem! Unikać spięć! Z akumulatorem należy postępować tak, aby w żadnym wypadku nie uszkodzić obudowy w wyniku uderzenia lub udaru elektrycznego czy nadmiernej temperatury (> + 40 C)! Utylizacja Akumulatora nie należy utylizować z odpadami gospodarstwa domowego! Zwrot do producenta Stare akumulatory z takim oznaczeniem nadają się do recyklingu i należy je przekazać do ponownego przetworzenia. Stare baterie, które nie są przekazywane do ponownego przetworzenia, należy utylizować zgodnie z przepisami jako odpady specjalne. Akumulatora nie wolno w żadnym wypadku otwierać! Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania lub samowolne zmiany skutkują wygaśnięciem roszczenia gwarancyjnego! Niniejsza instrukcja umożliwia bezpieczną obsługę systemu TopLock Indoor Aquasoft. 56

5 Spis treści Objaśnienie oznaczeń...56 Informacje dotyczące akumulatora...56 Spis treści...57 Konserwacja i obsługa klienta...58 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Budowa systemu Drążki Uchwyt pada Pas Butla z wodą / Pompa / Akumulator Ładowarka Montaż komponentów Montaż uchwytu pada Montaż akumulatora / pompy / butli z wodą Mocowanie drążka Obsługa Ustawienie wzdłużne drążka teleskopowego Napełnianie butli z wodą Opróżnianie pompy Ładowanie akumulatora Zakładanie pada Wymiana wkładów w uchwytach padu Bezpieczeństwo Ogólne przepisy bezpieczeństwa Bezpieczeństwo elektryczne Czyszczenie Konserwacja Tabela konserwacji Utylizacja Usterki Dane techniczne...63 Deklaracja zgodności CE...64 D UK F I ES DK PL HU NL RU 57

6 Konserwacja i obsługa klienta Aby uzyskać informacje o specyficznych ustawieniach, pracach konserwacyjnych i naprawczych należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub bezpośrednio z firmą VERMOP. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Urządzenie czyszczące wolno używać dopiero po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi. W żadnym razie nie wolno zmieniać danych technicznych. Za szkody, powstałe na skutek zmian produktu lub jego części, odpowiada użytkownik. Urządzenie służy wyłącznie do czyszczenia określonych powierzchni. Kontakt z produktami spożywczymi nie jest dozwolony. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, lub w przypadku braku doświadczenia i/lub wiedzy potrzebnej do obsługi, chyba że są one nadzorowane dla własnego bezpieczeństwa przez odpowiednią osobę lub uzyskały bezpośrednie instrukcje, jak korzystać z urządzenia. Obsługiwać urządzenie może wyłącznie wyszkolony personel. Należy upewnić się, żeby dzieci przebywające w pobliżu, nie bawiły się urządzeniem. System wolno używać lub przechowywać wyłącznie w umiarkowanie wilgotnych warunkach. Należy uważać, aby pompa lub jednostka akumulatorowa nie weszły w bezpośredni kontakt z wodą. Prace konserwacyjne może wykonywać tylko wyspecjalizowany personel lub producent. Wolno używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. System można używać tylko z destylowaną wodą wg VDE Budowa systemu [1.1] Drążki Urządzenie czyszczące można obsługiwać na różnych wysokościach dzięki drążkom (teleskopowym) o różnej długości. Drążki są wykonane z mocnej i wyjątkowo lekkiej rury węglowej. Transport wody czyszczącej odbywa się za pomocą węża wewnątrz drążka, gdzie woda jest wytryskiwana z dyszy na górnym końcu drążka na przedmiot przeznaczony do wyczyszczenia. [1.1a] Krótki drążek o stałej długości 80 cm. [1.1b] Drążek teleskopowy regulowany w zakresie od 135 cm do 200 cm. [1.2] Uchwyt pada Do urządzenia czyszczącego dołączone są trzy różne uchwyty pada: Uchwyt pada ok. 24,5 cm x 9 cm Uchwyt pada wąski ok. 24,5 cm x 6 cm Uchwyt pada Delta dług. krawędzi ok. 10 cm 58

7 [1.3] Pas Na pasie zamocowane są torby na wszystkie części potrzebne do pracy: Torba na pompę i akumulator Torba na butlę z wodą Dodatkowo można zamocować również butle lub torby na potrzebne tekstylia do czyszczenia lub inne narzędzia. [1.4] Butla na wodę / Pompa / Akumulator Butla z wodą, pompa i akumulator są umieszczone w torbach pasa i ze sobą odpowiednio połączone (patrz punkt 2.2). [1.5] Ładowarka Ładowarka jest przeznaczona do ładowania załączonego akumulatora. Nie wolno nią zatem ładować innych akumulatorów, jak i załączonego akumulatora nie wolno ładować inną ładowarką! Ładowarkę można podłączyć do zasilania sieciowego od 100 do 240 V przy 50 / 60 Hz i ma moc ok. 20 VA. 2. Montaż [2.1] Montaż uchwytu pada Uchwyt pada docisnąć do drążka w taki sposób, aby sworzeń drążka wskoczył w odpowiednie wgłębienie osi przegubu płyty (patrz rysunek na prawo). Aby ułatwić zaskoczenie można dodatkowo naciskać głowicę górnego końca sworznia (patrz strzałka). W celu demontażu uchwytu pada należy nacisnąć głowicę, a następnie lekko zdjąć go z drążka. [2.2] Montaż akumulatora, pompy i butli na wodę Wąż ssący w butli z wodą należy mocno połączyć z pompą. Do końca węża odpływowego podłącza się następnie drążek (patrz 2.3). Pompa składa się z dwóch elektrycznych przyłączy. Przez szare złącze jest doprowadzana energia z akumulatora (strzałka), do czarnej tulei podłącza się później przewód drążka (patrz 2.3). [2.3] Mocowanie drążka Wąż odpływowy pompy łączy się z drążkiem za pomocą mosiężnego sprzęgła, a następnie wężem wewnątrz drążka doprowadza się wodę do dyszy natryskowej. W czarnej tulei umieszcza się czarną wtyczkę drążka i w ten sposób podłącza się przełącznik do włączania pompy (strzałka). D UK F I ES DK PL HU NL RU 59

8 3. Obsługa [3.1] Ustawienie wzdłużne drążka teleskopowego a) Otworzyć dźwignię blokującą. b) Długość drążka dopasować do optymalnej wysokości roboczej. UWAGA: Dźwignię ponownie mocno zamknąć. Teleskopowa część drążka może odskoczyć w wyniku napięcia węża. [3.2] Napełnianie butli na wodę Otworzyć połączenie śrubowe butli na wodę. Uzupełnić ilość wody destylowanej najwyżej do oznaczenia stanu maksymalnego (max). Ponownie zakręcić połączenie śrubowe. UWAGA: Jako płynu czyszczącego można używać tylko wody destylowanej bez uzdatniaczy. [3.3] Opróżnianie pompy UWAGA: Należy wykonywać po każdym napełnieniu butli! Poluzować mosiężne sprzęgło na żółtym wężu między pompą i drążkiem. Pompę włączyć uruchamiając przycisk na uchwycie drążka (strzałka). Kiedy wytryskuje ze sprzęgła, końce węży można ponownie ze sobą połączyć i urządzenie jest teraz gotowe do użycia. [3.4] Ładowanie akumulatora Ładowarkę podłączyć do gniazda sieciowego ( V, 50 / 60 Hz). Na ładowarce zapala się zielona lampka POWER i na krótko żółta. Akumulator połączyć z ładowarką za pomocą szarego złącza. Żółta dioda LED CHARGE świeci się jako sygnał ładowania. Kiedy akumulator jest pełny, żółta dioda LED nie świeci się! Przy pustym akumulatorze czas ładowania wynosi ok. 3 godziny. Po zakończeniu ładowania gaśnie żółta dioda LED CHARGE. UWAGA: Akumulator wolno ładować tylko za pomocą załączonej ładowarki! Ładowarką wolno ładować tylko akumulator stosowany w systemie TopLock Indoor Aquasoft! 3.5 Zakładanie pada Aby rozpocząć pracę odpowiedniego pada możliwie prosto docisnąć na uchwycie pada. Jak tylko pad zabrudzi się, zdjąć go i umyć zgodnie z oznaczeniem (szczegółowej instrukcji mycia udostępni firma VERMOP). 60

9 3.6 Wymiana wkładów na uchwytach pada W przypadku uchwytu pada i uchwytu pada wąskiego wkłady można w razie potrzeby zdjąć i zastąpić nowymi. W tym celu po wąskiej stronie uchwytu należy ściągnąć nakrętkę, zdjąć wkład i zastąpić nowym. Następnie ponownie założyć i dokręcić nakrętkę. Odpowiednie wkłady można nabyć w firmie VERMOP. 4. Bezpieczeństwo Producent VERMOP w żaden sposób nie odpowiada za szkody czy urazy, które wynikają z nieprzestrzegania lub niewystarczającego przestrzegania przepisów i instrukcji bezpieczeństwa lub zaniedbania podczas użytkowania i czyszczenia TopLock Indoor Aquasoft i dostępnych akcesoriów. Zależnie od określonych warunków roboczych lub zastosowanych akcesoriów w miarę możliwości konieczne są dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa, za które odpowiada użytkownik. W przypadku odkrycia podczas pracy braku zabezpieczeń lub możliwego źródła zagrożenia należy niezwłocznie zwrócić się z tym do firmy VERMOP. 4.1 Ogólne przepisy i instrukcje bezpieczeństwa Użytkownik musi być w stanie kontrolować skutki działań podczas obsługi systemu czyszczącego. Pierwsze kroki w pracy z TopLock Indoor Aquasoft powinien nadzorować instruktor/konsultant. Systemem czyszczącym nie wolno spryskiwać ludzi ani zwierząt. 4.2 Bezpieczeństwo elektryczne System czyszczący TopLock Indoor Aquasoft jest zasilany niskim napięciem bezpiecznym 16,4 V. Dzięki temu w samym systemie nie może dojść do niebezpiecznych napięć. Pompa systemu czyszczącego została sprawdzona pod względem kompatybilności elektromagnetycznej (EMV). Dlatego promieniowanie zakłócające pochodzące z systemu jest ograniczone do minimum. 4.3 Czyszczenie Drążek: Po użyciu przetrzeć, aby uniknąć osadzeniu się resztek zabrudzeń. Przy czym zwrócić szczególną uwagę na przegub uchwytu i drążek teleskopowy. Pompa i akumulator: Części z tworzywa sztucznego przetrzeć wilgotną ściereczką. Uważać, aby złącze akumulatora pozostawało suche. Ładowarka: Ładowarkę należy przed czyszczeniem odłączyć od sieci zasilającej i akumulatora i wolno ją przecierać wyłącznie suchą szmatką. Butla: Butlę należy opróżniać po każdym zastosowaniu. Dysza: Aby uniknąć zakłóceń w działaniu, należy uważać na czystość dyszy natryskowych. Pady: Aby zapewnić najlepszą absorpcję zabrudzeń padów, należy je wymieniać wyłącznie na czyste. Zabrudzone pady myć zgodnie z instrukcją. Temperatury itp. znajdują się na etykiecie pada. Dalsze informacje dotyczące mycia można uzyskać w firmie VERMOP. Pas: Pas w razie potrzeby przecierać z zewnątrz wilgotną szmatką. D UK F I ES DK PL HU NL RU 61

10 5. Konserwacja 5.1 Tabela konserwacji Poniższa tabela przedstawia prace konserwacyjne, które można wykonywać samodzielnie: Czas codziennie po każdym użyciu co tydzień Opis Naładować akumulator. Opróżnić butelkę. Czyszczenie drążka i kontrola dyszy natryskowej. Czyszczenie akumulatora, pompy i ładowarki Utylizacja urządzenia czyszczącego TopLock Indoor Aquasoft Urządzenie i jego akcesoria po wycofaniu podlegają odpowiedniej utylizacji zgodnie z krajowymi przepisami. Firma VERMOP służy swoją pomocą w tym zakresie. Do produkcji systemu czyszczącego zastosowano różne tworzywa sztuczne i metale. Kiedy części są czyste, mogą być poddane recyklingowi. Części z tworzywa sztucznego noszą w tym celu oznaczenie materiałowe. Ponadto system zawiera komponenty elektroniczne, które są oznaczone jako elektroniczny odpad. Akumulatory należy utylizować w specjalny sposób. 6. Usterki Można spróbować samodzielnie usunąć poniższe usterki: a) Pompa nie działa: Kontrola złącza pompa-akumulator i pompa-drążek. Jeśli złącza są w porządku, należy sprawdzić stan naładowania akumulatora. b) Pompa działa, ale nie spryskuje wodą: Kiedy w pompie słychać hałas, należy sprawdzić poziom wody w zapasowej butli. Sprawdzić prawidłowe podłączenie złączki węża. Odpowietrzyć pompę (patrz punkt 3.3). Kontrola węży i dyszy natryskowych pod względem zagięcia, zapchania lub uszkodzenia. Filtr na końcu węża ssącego w butli może zapchać się przez odpadające do wnętrza części. c) Jeśli system mimo tego nie jest gotowy do użycia: Poinformować firmę VERMOP, a urządzenie w razie potrzeby oddać do przeglądu/naprawy. 62

11 7. Dane techniczne Ogólne Czas pracy ok. 10 godzin Temperatura otoczenia Praca: 5 C 40 C Przechowywanie: 5 C 40 C Drążki Krótki drążek ok. 80 cm Ciężar krótkiego drążka (bez wody) ok. 500 g Długi drążek teleskopowy ok cm Ciężar drążka teleskopowego (bez wody) ok g Pompa Moc silnika 2,4 W Wymiary modułu pompy (Dł. x Szer. x Wys.) 100 x 50 x 55 mm Ciężar ok. 200 g Napięcie znamionowe 12 V Akumulator 4 ogniwa litowo-jonowe Pojemność 1,6 Ah Wymiary modułu akumulatora (Dł. x Szer. x Wys.) 100 x 50 x 55 mm Ciężar ok. 285 g Napięcie znamionowe 14,4 V Czas ładowania ok. 3 godzin Butla na wodę Pojemność 500 ml Wymiary ø 75 mm x 180 mm Ciężar ok. 65 g Materiał LDPE Ładowarka Napięcie robocze V, 50 / 60 Hz Pobór mocy ok. 20 VA Napięcie wyjściowe 14,8 V = Prąd ładowania 600 ma Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) 120 mm x 60 mm x 50 mm Ciężar ok. 250 g Dla wielu innych standardów wtyczek dostępne są adaptery. D UK F I ES DK PL HU NL RU 63

12 Deklaracja zgodności Niniejszym my VERMOP Salmon GmbH D Gilching eklarujemy, że opisany poniżej produkt odpowiada pod względem projektu i konstrukcji oraz przekazanej przez nas do handlu wersji wykonania właściwym podstawowym wymaganiom BHP dyrektyw WE. W przypadku nie zatwierdzonej przez nas zmiany produktu niniejsza deklaracja traci swoją ważność. Produkt: Nazwa: Rodzaj: Urządzenie do czyszczenia powierzchni wewnętrznych TopLock Indoor Aquasoft Urządzenie czyszczące z pompą napędzaną akumulatorem Właściwe dyrektywy Produkt odpowiada wymaganiom niemieckich przepisów dotyczących bezpieczeństwa sprzętowego i produktów w wersji z dnia 06 stycznia 2004 roku. Zastosowane zharmonizowane normy Model TopLock Indoor Aquasoft został przez nas sprawdzony zgodnie z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EG z normami DIN EN : i DIN EN :2007+A1:2011 Za pomocą wewnętrznych działań należy zapewnić, aby produkty zawsze odpowiadały wymaganiom bieżących dyrektyw WE i zastosowanych norm. Dirk Salmon Prezes VERMOP Salmon GmbH 64

13 A VERMOP Österreich GmbH Weißes Kreuz Straße Langenzersdorf Tel Fax D VERMOP Deutschland GmbH Kiesweg Wertheim Tel Fax DK VERMOP Danmark-ApS Lautruphøj Ballerup Tlf Fax ES VERMOP España, S.L.U. c / Francesc Layret, Nave N 31 Polígono industrial Sant Ermengol Abrera Tel Fax UK VERMOP UK Ltd. Unit 3, Moorfield Centre, Moorfield Rd, Slyfield Ind. Est., Guildford GU1 1RA Tel Fax F VERMOP France SARL 8, Allée de l Alouette Villepinte Tél Fax HU VERMOP Hungária Kft Törökbálint DEPO I. épület Postacím: 2046 Törökbálint Pf. 69. / Budapest Tel Fax I VERMOP Italia S.r.l. a socio unico Via Idiomi 3/ Assago Tel Fax NL VERMOP Deutschland GmbH Kiesweg Wertheim Duitsland Tel Fax PL VERMOP Polska Sp. z o.o. ul. Wojkowicka 8a Czeladź Tel Faks RU ООО «ВЕРМОП РУС» Российская Федерация, г. Москва Волгоградский проспект, дом 47 Тел Факс US VERMOP USA Inc Whitehall Executive Center Drive, Suite # 400 Charlotte, North Carolina Tel Fax We reserve the right to make technical changes and changes in content. No liability shall be assumed for errors or omissions. Printed on paper from sustainable sources.

Toplock Indoor. Originalbedienungsanleitung

Toplock Indoor. Originalbedienungsanleitung Toplock Indoor Aquasoft D GB F I ES DK PL HU NL RU Originalbedienungsanleitung Translation of original operating instructions Traduction du mode d emploi d origine Traduzione del manuale di istruzioni

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter telewizyjny PAL do NTSC Nr produktu 989268 Strona 1 z 5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Produkt służy do dwukierunkowej konwersji sygnału PAL (50 Hz) do NTSC (60 Hz). System

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Akumulator mobilny mah

Akumulator mobilny mah Akumulator mobilny 10000 mah Instrukcja obsługi 31888 I. Wprowadzenie Ten produkt to lekki, wydajny, stylowy i ekologiczny akumulator mobilny do większości urządzeń przenośnych, który można stosować zawsze

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej

Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Obrotowa gofrownica ze stali szlachetnej Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup obrotowej gofrownicy ze stali szlachetnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1 Dziękujemy za wybranie produktów firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami produktu.

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 6

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 6 Odkurzacz samochodowy Dunlop V Instrukcja obsługi Nr produktu: 856588 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 ODKURZACZ NA SUCHO/ NA MOKRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie tego produktu. Rozłóż stronę z ilustracjami

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego odkurzacza ręcznego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

PawerBank Przenośna, zewnętrzna bateria. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PL Wygląd produktu: Rys.1.

PawerBank Przenośna, zewnętrzna bateria. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PL Wygląd produktu: Rys.1. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PL Wygląd produktu: Rys.1. a) Port USB wyjście rozładowywanie urządzenia b) Port microusb wejście ładowanie urządzenia c) Diody informacyjne czerwona-ładowanie, niebieska- rozładowywanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia.

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia. Stacja dokująca Nr zamówieniowy 2883.. Instrukcja obsługi i montażu 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wbudowanie i montaż urządzeń elektronicznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/7 1. Uchwyt 12. Końcówka piorąca 2. Aktywator 13. Adapter 3. 2 częściowa metalowa rura 14. Końcówka ssąca 4. Wąż 15. Zatrzask 5. Regulacja

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych

Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Elektryczny ogrzewacz szyb samochodowych Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego ogrzewacza szyb samochodowych. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi kuchennej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Świecące kamienie ze stacją solarną 3 szt.

Świecące kamienie ze stacją solarną 3 szt. Świecące kamienie ze stacją solarną 3 szt. Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup świecących kamieni ze stacją solarną. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - Haze 400 FT Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastrzeżenia do pracy urządzenia... 3 3. Rozpakowanie... 4 4. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 5. Uruchomienie... 4 6. Protokół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy mop parowy 1500 W

Kompaktowy mop parowy 1500 W Kompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa

INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia. Nr partii: 201606 Dziękujemy za wybranie urządzenia marki HYKKER. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mikser ręczny Free-Mix FM-50

Instrukcja obsługi Mikser ręczny Free-Mix FM-50 PL Instrukcja obsługi Mikser ręczny Free-Mix FM-50 A130.050 V2/0211 Instrukcja obsługi powinna być zawsze pod ręką! - 1 - Nabyli Państwo produkt najwyższej jakości, stworzony zgodnie z najnowszymi osiągnięciami

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy Rosenstein & Sohne

Elektryczny młynek do kawy Rosenstein & Sohne Elektryczny młynek do kawy Rosenstein & Sohne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Blender z nasadką ze stali nierdzewnej z akcesoriami

Blender z nasadką ze stali nierdzewnej z akcesoriami Blender z nasadką ze stali nierdzewnej z akcesoriami Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup blendera ze stali nierdzewnej z akcesoriami. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

PowerBox Mobilna ładowarka Colorovo

PowerBox Mobilna ładowarka Colorovo Mobilna ładowarka Colorovo PowerBox 6800 34 Instrukcja obsługi urządzenia PowerBox 6800 Dziękujemy za zakup mobilnej ładowarki Colorovo PowerBox 6800. Jesteśmy przekonani, że spełni ona Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

Pompa wodna Palermo Nr produktu

Pompa wodna Palermo Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa wodna Palermo Nr produktu 000551129 Strona 1 z 5 Instrukcja obsługi Pompa wodna Palermo Niniejsza instrukcja ma zastosowanie WYŁĄCZNIE do niniejszego produktu i zawiera ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty

Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielokolorowej taśmy LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

2013 myphone. All rights reserved. Elastyczna lampka LED. INSTRUKCJA OBSŁUGI ELASTYCZNA LAMPKA LED (10 diod) LD03

2013 myphone. All rights reserved. Elastyczna lampka LED. INSTRUKCJA OBSŁUGI ELASTYCZNA LAMPKA LED (10 diod) LD03 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELASTYCZNA LAMPKA LED (10 diod) LD03 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej

Bardziej szczegółowo

Jonizator 100A Instrukcja obsługi

Jonizator 100A Instrukcja obsługi Jonizator 100A Instrukcja obsługi KR-4 Ranger TM 3000 㔲 Ⰲ 㯞 ION-100A Jonizator PL-1 1. WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wskazówki dotyczące instalacji, obsługi oraz konserwacji Jonizatora

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Zestaw do roztapiania czekolady

Zestaw do roztapiania czekolady Zestaw do roztapiania czekolady Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do roztapiania czekolady. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz ML1E20CLN z Otrząsaczem Instrukcja obsługi i konserwacji 1/11 1. Charakterystyka produktu (1) Odkurzacz na sucho i mokro. (2) Wciśnij i czyść, pół automatyczny system czyszczenia filtra, zapewnia

Bardziej szczegółowo

Wodoodporna poduszka masująca

Wodoodporna poduszka masująca Wodoodporna poduszka masująca Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornej poduszki masującej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Rapid Window Cleaner RWC4000. Myjka do szyb bezprzewodowa 3 w 1. Instrukcja obsługi i konserwacji

Rapid Window Cleaner RWC4000. Myjka do szyb bezprzewodowa 3 w 1. Instrukcja obsługi i konserwacji Rapid Window Cleaner RWC4000 Myjka do szyb bezprzewodowa 3 w 1 Instrukcja obsługi i konserwacji Strona 1/5 Dziękujemy za wybór bezprzewodowej myjki do szyb RWC4000 3 w 1. Przed przystąpieniem do użytkowania,

Bardziej szczegółowo

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego siekacza / rozdrabniacza do warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 900 Moduł łączności PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth BTS-50 Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth PRZED URUCHOMIENIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ. www.facebook.com/denverelectronics INSTRUKCJA OBSŁUGI Ostrzeżenia Ten produkt został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Solarne lampy ogrodowe LED zmieniające kolor [2 szt.]

Solarne lampy ogrodowe LED zmieniające kolor [2 szt.] Solarne lampy ogrodowe LED zmieniające kolor [2 szt.] Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup solarnych lamp ogrodowych LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Ładowarka baterii E4 Nr produktu

Ładowarka baterii E4 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka baterii E4 Nr produktu Strona 1 z 6 ŁADOWARKA BATERII ZE STABILIZATOREM LIPO E4 NUMER PRODUKTU 23 87 84 WERSJA 05/11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ładowarka jest

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

2013 myphone. All rights reserved. Elastyczny wiatrak USB INSTRUKCJA OBSŁUGI ELASTYCZNY WIATRAK USB WM01

2013 myphone. All rights reserved. Elastyczny wiatrak USB INSTRUKCJA OBSŁUGI ELASTYCZNY WIATRAK USB WM01 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELASTYCZNY WIATRAK USB WM01 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Black & Decker. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Numer produktu: 855580. Strona 1 z 10

Odkurzacz samochodowy Black & Decker. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Numer produktu: 855580. Strona 1 z 10 Odkurzacz samochodowy Black & Decker Instrukcja obsługi Numer produktu: 855580 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Strona 3 z 10 Strona 4 z 10 Przeznaczenie Odkurzacz samochodowy Black & Decker Dustbuster jest

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bramka świetlna. O5E5xA O5S5xA

Instrukcja obsługi Bramka świetlna. O5E5xA O5S5xA Instrukcja obsługi Bramka świetlna O5E5xA O5S5xA 704498 / 00 0 / 008 Uwaga wstępna. Użyte symbole Instrukcja Reakcja, wynik [ ] Oznaczenie przycisków oraz wskaźników Odsyłacz Ważna uwaga Nie stosowanie

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Lodówka Nr art

Lodówka Nr art Lodówka Nr art 852087 Dane techniczne: Napięcie: prąd stały 12 V Pobór prądu: ok 4 A (model Supertrippy), ok 3 A (model Trippy) Podłączenie: przewód podłączeniowy o długości 3 m, wtyczka z bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Fontanna do oczka wodnego 2 w 1

Fontanna do oczka wodnego 2 w 1 Fontanna do oczka wodnego 2 w 1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup fontanny do oczka wodnego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboVac ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/5 Odkurzacz został zaprojektowany do dużych przestrzeni wymagających sprzątania, poradzi sobie również w domu, hotelu jak i przemyśle.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo