TOPLOCK INDOOR AQUASOFT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOPLOCK INDOOR AQUASOFT"

Transkrypt

1 D UK F I ES DK PL HU NL RU Originalbedienungsanleitung Translation of original operating instructions Traduction du mode d emploi d origine Traduzione del manuale di istruzioni originale Traducción del manual de instrucciones original Oversættelse af den originale driftsvejledning Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Az eredeti kezelési útmutató fordítása Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Перевод оригинального руководства по обслуживанию TOPLOCK INDOOR AQUASOFT i

2 [1.1] [1.2] 24,5 cm 6 cm 9 cm [1.1a] [1.1b] 10 cm [1.3] [1.4] [1.5] [2.1] a b

3 [2.2] [2.3] [3.1] [3.2] b a max [3.3] [3.4]

4 Uwaga! Urządzenia czyszczącego nie należy używać, zanim nie przeczyta się i zrozumie instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać ostrożnie, tak żeby była dostępna do sprawdzenia w każdej chwili. Bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia firmy VERMOP przedstawionych tutaj informacji nie wolno powielać czy przetwarzać ani w formie elektronicznej, ani papierowej. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian. Wszelkie prawa zastrzeżone VERMOP Salmon GmbH Objaśnienie oznaczeń Ostrzeżenie: Należy zachować ogólną ostrożność. Aby uniknąć awarii podczas działania i uszkodzeń urządzenia lub w jego pobliżu należy przestrzegać podanych wskazówek i metod postępowania. Porada: Oznacza użyteczne sposoby zastosowania. Informacje dotyczące akumulatora Przestrzegać instrukcji użytkowania! Zagrożenie wybuchem i pożarem! Unikać spięć! Z akumulatorem należy postępować tak, aby w żadnym wypadku nie uszkodzić obudowy w wyniku uderzenia lub udaru elektrycznego czy nadmiernej temperatury (> + 40 C)! Utylizacja Akumulatora nie należy utylizować z odpadami gospodarstwa domowego! Zwrot do producenta Stare akumulatory z takim oznaczeniem nadają się do recyklingu i należy je przekazać do ponownego przetworzenia. Stare baterie, które nie są przekazywane do ponownego przetworzenia, należy utylizować zgodnie z przepisami jako odpady specjalne. Akumulatora nie wolno w żadnym wypadku otwierać! Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania lub samowolne zmiany skutkują wygaśnięciem roszczenia gwarancyjnego! Niniejsza instrukcja umożliwia bezpieczną obsługę systemu TopLock Indoor Aquasoft. 56

5 Spis treści Objaśnienie oznaczeń...56 Informacje dotyczące akumulatora...56 Spis treści...57 Konserwacja i obsługa klienta...58 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Budowa systemu Drążki Uchwyt pada Pas Butla z wodą / Pompa / Akumulator Ładowarka Montaż komponentów Montaż uchwytu pada Montaż akumulatora / pompy / butli z wodą Mocowanie drążka Obsługa Ustawienie wzdłużne drążka teleskopowego Napełnianie butli z wodą Opróżnianie pompy Ładowanie akumulatora Zakładanie pada Wymiana wkładów w uchwytach padu Bezpieczeństwo Ogólne przepisy bezpieczeństwa Bezpieczeństwo elektryczne Czyszczenie Konserwacja Tabela konserwacji Utylizacja Usterki Dane techniczne...63 Deklaracja zgodności CE...64 D UK F I ES DK PL HU NL RU 57

6 Konserwacja i obsługa klienta Aby uzyskać informacje o specyficznych ustawieniach, pracach konserwacyjnych i naprawczych należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub bezpośrednio z firmą VERMOP. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Urządzenie czyszczące wolno używać dopiero po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi. W żadnym razie nie wolno zmieniać danych technicznych. Za szkody, powstałe na skutek zmian produktu lub jego części, odpowiada użytkownik. Urządzenie służy wyłącznie do czyszczenia określonych powierzchni. Kontakt z produktami spożywczymi nie jest dozwolony. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, lub w przypadku braku doświadczenia i/lub wiedzy potrzebnej do obsługi, chyba że są one nadzorowane dla własnego bezpieczeństwa przez odpowiednią osobę lub uzyskały bezpośrednie instrukcje, jak korzystać z urządzenia. Obsługiwać urządzenie może wyłącznie wyszkolony personel. Należy upewnić się, żeby dzieci przebywające w pobliżu, nie bawiły się urządzeniem. System wolno używać lub przechowywać wyłącznie w umiarkowanie wilgotnych warunkach. Należy uważać, aby pompa lub jednostka akumulatorowa nie weszły w bezpośredni kontakt z wodą. Prace konserwacyjne może wykonywać tylko wyspecjalizowany personel lub producent. Wolno używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. System można używać tylko z destylowaną wodą wg VDE Budowa systemu [1.1] Drążki Urządzenie czyszczące można obsługiwać na różnych wysokościach dzięki drążkom (teleskopowym) o różnej długości. Drążki są wykonane z mocnej i wyjątkowo lekkiej rury węglowej. Transport wody czyszczącej odbywa się za pomocą węża wewnątrz drążka, gdzie woda jest wytryskiwana z dyszy na górnym końcu drążka na przedmiot przeznaczony do wyczyszczenia. [1.1a] Krótki drążek o stałej długości 80 cm. [1.1b] Drążek teleskopowy regulowany w zakresie od 135 cm do 200 cm. [1.2] Uchwyt pada Do urządzenia czyszczącego dołączone są trzy różne uchwyty pada: Uchwyt pada ok. 24,5 cm x 9 cm Uchwyt pada wąski ok. 24,5 cm x 6 cm Uchwyt pada Delta dług. krawędzi ok. 10 cm 58

7 [1.3] Pas Na pasie zamocowane są torby na wszystkie części potrzebne do pracy: Torba na pompę i akumulator Torba na butlę z wodą Dodatkowo można zamocować również butle lub torby na potrzebne tekstylia do czyszczenia lub inne narzędzia. [1.4] Butla na wodę / Pompa / Akumulator Butla z wodą, pompa i akumulator są umieszczone w torbach pasa i ze sobą odpowiednio połączone (patrz punkt 2.2). [1.5] Ładowarka Ładowarka jest przeznaczona do ładowania załączonego akumulatora. Nie wolno nią zatem ładować innych akumulatorów, jak i załączonego akumulatora nie wolno ładować inną ładowarką! Ładowarkę można podłączyć do zasilania sieciowego od 100 do 240 V przy 50 / 60 Hz i ma moc ok. 20 VA. 2. Montaż [2.1] Montaż uchwytu pada Uchwyt pada docisnąć do drążka w taki sposób, aby sworzeń drążka wskoczył w odpowiednie wgłębienie osi przegubu płyty (patrz rysunek na prawo). Aby ułatwić zaskoczenie można dodatkowo naciskać głowicę górnego końca sworznia (patrz strzałka). W celu demontażu uchwytu pada należy nacisnąć głowicę, a następnie lekko zdjąć go z drążka. [2.2] Montaż akumulatora, pompy i butli na wodę Wąż ssący w butli z wodą należy mocno połączyć z pompą. Do końca węża odpływowego podłącza się następnie drążek (patrz 2.3). Pompa składa się z dwóch elektrycznych przyłączy. Przez szare złącze jest doprowadzana energia z akumulatora (strzałka), do czarnej tulei podłącza się później przewód drążka (patrz 2.3). [2.3] Mocowanie drążka Wąż odpływowy pompy łączy się z drążkiem za pomocą mosiężnego sprzęgła, a następnie wężem wewnątrz drążka doprowadza się wodę do dyszy natryskowej. W czarnej tulei umieszcza się czarną wtyczkę drążka i w ten sposób podłącza się przełącznik do włączania pompy (strzałka). D UK F I ES DK PL HU NL RU 59

8 3. Obsługa [3.1] Ustawienie wzdłużne drążka teleskopowego a) Otworzyć dźwignię blokującą. b) Długość drążka dopasować do optymalnej wysokości roboczej. UWAGA: Dźwignię ponownie mocno zamknąć. Teleskopowa część drążka może odskoczyć w wyniku napięcia węża. [3.2] Napełnianie butli na wodę Otworzyć połączenie śrubowe butli na wodę. Uzupełnić ilość wody destylowanej najwyżej do oznaczenia stanu maksymalnego (max). Ponownie zakręcić połączenie śrubowe. UWAGA: Jako płynu czyszczącego można używać tylko wody destylowanej bez uzdatniaczy. [3.3] Opróżnianie pompy UWAGA: Należy wykonywać po każdym napełnieniu butli! Poluzować mosiężne sprzęgło na żółtym wężu między pompą i drążkiem. Pompę włączyć uruchamiając przycisk na uchwycie drążka (strzałka). Kiedy wytryskuje ze sprzęgła, końce węży można ponownie ze sobą połączyć i urządzenie jest teraz gotowe do użycia. [3.4] Ładowanie akumulatora Ładowarkę podłączyć do gniazda sieciowego ( V, 50 / 60 Hz). Na ładowarce zapala się zielona lampka POWER i na krótko żółta. Akumulator połączyć z ładowarką za pomocą szarego złącza. Żółta dioda LED CHARGE świeci się jako sygnał ładowania. Kiedy akumulator jest pełny, żółta dioda LED nie świeci się! Przy pustym akumulatorze czas ładowania wynosi ok. 3 godziny. Po zakończeniu ładowania gaśnie żółta dioda LED CHARGE. UWAGA: Akumulator wolno ładować tylko za pomocą załączonej ładowarki! Ładowarką wolno ładować tylko akumulator stosowany w systemie TopLock Indoor Aquasoft! 3.5 Zakładanie pada Aby rozpocząć pracę odpowiedniego pada możliwie prosto docisnąć na uchwycie pada. Jak tylko pad zabrudzi się, zdjąć go i umyć zgodnie z oznaczeniem (szczegółowej instrukcji mycia udostępni firma VERMOP). 60

9 3.6 Wymiana wkładów na uchwytach pada W przypadku uchwytu pada i uchwytu pada wąskiego wkłady można w razie potrzeby zdjąć i zastąpić nowymi. W tym celu po wąskiej stronie uchwytu należy ściągnąć nakrętkę, zdjąć wkład i zastąpić nowym. Następnie ponownie założyć i dokręcić nakrętkę. Odpowiednie wkłady można nabyć w firmie VERMOP. 4. Bezpieczeństwo Producent VERMOP w żaden sposób nie odpowiada za szkody czy urazy, które wynikają z nieprzestrzegania lub niewystarczającego przestrzegania przepisów i instrukcji bezpieczeństwa lub zaniedbania podczas użytkowania i czyszczenia TopLock Indoor Aquasoft i dostępnych akcesoriów. Zależnie od określonych warunków roboczych lub zastosowanych akcesoriów w miarę możliwości konieczne są dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa, za które odpowiada użytkownik. W przypadku odkrycia podczas pracy braku zabezpieczeń lub możliwego źródła zagrożenia należy niezwłocznie zwrócić się z tym do firmy VERMOP. 4.1 Ogólne przepisy i instrukcje bezpieczeństwa Użytkownik musi być w stanie kontrolować skutki działań podczas obsługi systemu czyszczącego. Pierwsze kroki w pracy z TopLock Indoor Aquasoft powinien nadzorować instruktor/konsultant. Systemem czyszczącym nie wolno spryskiwać ludzi ani zwierząt. 4.2 Bezpieczeństwo elektryczne System czyszczący TopLock Indoor Aquasoft jest zasilany niskim napięciem bezpiecznym 16,4 V. Dzięki temu w samym systemie nie może dojść do niebezpiecznych napięć. Pompa systemu czyszczącego została sprawdzona pod względem kompatybilności elektromagnetycznej (EMV). Dlatego promieniowanie zakłócające pochodzące z systemu jest ograniczone do minimum. 4.3 Czyszczenie Drążek: Po użyciu przetrzeć, aby uniknąć osadzeniu się resztek zabrudzeń. Przy czym zwrócić szczególną uwagę na przegub uchwytu i drążek teleskopowy. Pompa i akumulator: Części z tworzywa sztucznego przetrzeć wilgotną ściereczką. Uważać, aby złącze akumulatora pozostawało suche. Ładowarka: Ładowarkę należy przed czyszczeniem odłączyć od sieci zasilającej i akumulatora i wolno ją przecierać wyłącznie suchą szmatką. Butla: Butlę należy opróżniać po każdym zastosowaniu. Dysza: Aby uniknąć zakłóceń w działaniu, należy uważać na czystość dyszy natryskowych. Pady: Aby zapewnić najlepszą absorpcję zabrudzeń padów, należy je wymieniać wyłącznie na czyste. Zabrudzone pady myć zgodnie z instrukcją. Temperatury itp. znajdują się na etykiecie pada. Dalsze informacje dotyczące mycia można uzyskać w firmie VERMOP. Pas: Pas w razie potrzeby przecierać z zewnątrz wilgotną szmatką. D UK F I ES DK PL HU NL RU 61

10 5. Konserwacja 5.1 Tabela konserwacji Poniższa tabela przedstawia prace konserwacyjne, które można wykonywać samodzielnie: Czas codziennie po każdym użyciu co tydzień Opis Naładować akumulator. Opróżnić butelkę. Czyszczenie drążka i kontrola dyszy natryskowej. Czyszczenie akumulatora, pompy i ładowarki Utylizacja urządzenia czyszczącego TopLock Indoor Aquasoft Urządzenie i jego akcesoria po wycofaniu podlegają odpowiedniej utylizacji zgodnie z krajowymi przepisami. Firma VERMOP służy swoją pomocą w tym zakresie. Do produkcji systemu czyszczącego zastosowano różne tworzywa sztuczne i metale. Kiedy części są czyste, mogą być poddane recyklingowi. Części z tworzywa sztucznego noszą w tym celu oznaczenie materiałowe. Ponadto system zawiera komponenty elektroniczne, które są oznaczone jako elektroniczny odpad. Akumulatory należy utylizować w specjalny sposób. 6. Usterki Można spróbować samodzielnie usunąć poniższe usterki: a) Pompa nie działa: Kontrola złącza pompa-akumulator i pompa-drążek. Jeśli złącza są w porządku, należy sprawdzić stan naładowania akumulatora. b) Pompa działa, ale nie spryskuje wodą: Kiedy w pompie słychać hałas, należy sprawdzić poziom wody w zapasowej butli. Sprawdzić prawidłowe podłączenie złączki węża. Odpowietrzyć pompę (patrz punkt 3.3). Kontrola węży i dyszy natryskowych pod względem zagięcia, zapchania lub uszkodzenia. Filtr na końcu węża ssącego w butli może zapchać się przez odpadające do wnętrza części. c) Jeśli system mimo tego nie jest gotowy do użycia: Poinformować firmę VERMOP, a urządzenie w razie potrzeby oddać do przeglądu/naprawy. 62

11 7. Dane techniczne Ogólne Czas pracy ok. 10 godzin Temperatura otoczenia Praca: 5 C 40 C Przechowywanie: 5 C 40 C Drążki Krótki drążek ok. 80 cm Ciężar krótkiego drążka (bez wody) ok. 500 g Długi drążek teleskopowy ok cm Ciężar drążka teleskopowego (bez wody) ok g Pompa Moc silnika 2,4 W Wymiary modułu pompy (Dł. x Szer. x Wys.) 100 x 50 x 55 mm Ciężar ok. 200 g Napięcie znamionowe 12 V Akumulator 4 ogniwa litowo-jonowe Pojemność 1,6 Ah Wymiary modułu akumulatora (Dł. x Szer. x Wys.) 100 x 50 x 55 mm Ciężar ok. 285 g Napięcie znamionowe 14,4 V Czas ładowania ok. 3 godzin Butla na wodę Pojemność 500 ml Wymiary ø 75 mm x 180 mm Ciężar ok. 65 g Materiał LDPE Ładowarka Napięcie robocze V, 50 / 60 Hz Pobór mocy ok. 20 VA Napięcie wyjściowe 14,8 V = Prąd ładowania 600 ma Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) 120 mm x 60 mm x 50 mm Ciężar ok. 250 g Dla wielu innych standardów wtyczek dostępne są adaptery. D UK F I ES DK PL HU NL RU 63

12 Deklaracja zgodności Niniejszym my VERMOP Salmon GmbH D Gilching eklarujemy, że opisany poniżej produkt odpowiada pod względem projektu i konstrukcji oraz przekazanej przez nas do handlu wersji wykonania właściwym podstawowym wymaganiom BHP dyrektyw WE. W przypadku nie zatwierdzonej przez nas zmiany produktu niniejsza deklaracja traci swoją ważność. Produkt: Nazwa: Rodzaj: Urządzenie do czyszczenia powierzchni wewnętrznych TopLock Indoor Aquasoft Urządzenie czyszczące z pompą napędzaną akumulatorem Właściwe dyrektywy Produkt odpowiada wymaganiom niemieckich przepisów dotyczących bezpieczeństwa sprzętowego i produktów w wersji z dnia 06 stycznia 2004 roku. Zastosowane zharmonizowane normy Model TopLock Indoor Aquasoft został przez nas sprawdzony zgodnie z następującymi dyrektywami: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EG z normami DIN EN : i DIN EN :2007+A1:2011 Za pomocą wewnętrznych działań należy zapewnić, aby produkty zawsze odpowiadały wymaganiom bieżących dyrektyw WE i zastosowanych norm. Dirk Salmon Prezes VERMOP Salmon GmbH 64

13 A VERMOP Österreich GmbH Weißes Kreuz Straße Langenzersdorf Tel Fax D VERMOP Deutschland GmbH Kiesweg Wertheim Tel Fax DK VERMOP Danmark-ApS Lautruphøj Ballerup Tlf Fax ES VERMOP España, S.L.U. c / Francesc Layret, Nave N 31 Polígono industrial Sant Ermengol Abrera Tel Fax UK VERMOP UK Ltd. Unit 3, Moorfield Centre, Moorfield Rd, Slyfield Ind. Est., Guildford GU1 1RA Tel Fax F VERMOP France SARL 8, Allée de l Alouette Villepinte Tél Fax HU VERMOP Hungária Kft Törökbálint DEPO I. épület Postacím: 2046 Törökbálint Pf. 69. / Budapest Tel Fax I VERMOP Italia S.r.l. a socio unico Via Idiomi 3/ Assago Tel Fax NL VERMOP Deutschland GmbH Kiesweg Wertheim Duitsland Tel Fax PL VERMOP Polska Sp. z o.o. ul. Wojkowicka 8a Czeladź Tel Faks RU ООО «ВЕРМОП РУС» Российская Федерация, г. Москва Волгоградский проспект, дом 47 Тел Факс US VERMOP USA Inc Whitehall Executive Center Drive, Suite # 400 Charlotte, North Carolina Tel Fax We reserve the right to make technical changes and changes in content. No liability shall be assumed for errors or omissions. Printed on paper from sustainable sources.

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1

Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 Kunda, Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 42 353, 42 354 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do rąk do montażu ściennego V2/0214

Instrukcja obsługi. Suszarka do rąk do montażu ściennego V2/0214 PL Instrukcja obsługi Suszarka do rąk do montażu ściennego 1850000 V2/0214 POLSKI Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi, a następnie

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

swingo 755B/855B/1255B Power I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr sv sl ro pt pl no nl it hu fr fi es en de da cz *12089-66* V006 / 12089-66 1221

swingo 755B/855B/1255B Power I25 I24 I23 I22 I21 I20 I19 I18 tr sv sl ro pt pl no nl it hu fr fi es en de da cz *12089-66* V006 / 12089-66 1221 *1208966* V006 / 1208966 1221 swingo 755B/855B/1255B Power Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Symbole Charakterystyka maszyny TASKI swingo 755B/855B/1255B jest maszyną szorująco zbierającą do profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

TCE 4430 / TCE 4435. Notice originale Machine à monter les pneus. de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine

TCE 4430 / TCE 4435. Notice originale Machine à monter les pneus. de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine TCE 4430 / TCE 4435 de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine en Original instructions Tire changer fr Notice originale Machine à monter les pneus es Manual original Máquina para montaje de neumáticos

Bardziej szczegółowo

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01 PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi de en fr it es pt nl pl cn Printed: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 B 60 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 2 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ PL Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA SZANOWNY KLIENCIE! Przed podłączeniem wtyczki zmywarki

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA OLEJOWA TRT-BA-IDE20-30-50-60-80-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące korzystania z instrukcji obsługi... 1 Zakres dostawy...

Bardziej szczegółowo

Manuale Handleiding Handledningen Håndbok

Manuale Handleiding Handledningen Håndbok MAXDATA PC Handbuch Manual Manuel Manuale Handleiding Handledningen Håndbok Vejledning Käyttöopas Instrukcja Használati Handbuch Manual Manuel Manuale Handleiding Handledningen Håndbok Vejledning Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do neutralizacji kondensatu z kotłów na olej opałowy. Instrukcja instalacji i konserwacji. Instrukcja instalacji i konserwacji

Urządzenie do neutralizacji kondensatu z kotłów na olej opałowy. Instrukcja instalacji i konserwacji. Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji Urządzenie do neutralizacji kondensatu z kotłów na olej opałowy Nr kat. 0020017503 PL Spis treści 1 Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-11.2011 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75

Bardziej szczegółowo

D 510 - D 512 - D 516 - D 520

D 510 - D 512 - D 516 - D 520 D 50 - D 52 - D 5 - D 520 2 5 FIN > u 9 = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG Brugsanvisning INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D UTILISATION Käyttöohje OPERATING manual ISTRUZIONI D USO Bruksanvisning Gebruiksaanwijzing

Bardziej szczegółowo

The power behind competitiveness. Delta UPS - rodzina Amplon. Seria RT, jednofazowa 5/6/10 kva. Instrukcja użytkowania. www.deltapowersolutions.

The power behind competitiveness. Delta UPS - rodzina Amplon. Seria RT, jednofazowa 5/6/10 kva. Instrukcja użytkowania. www.deltapowersolutions. The power behind competitiveness Delta UPS - rodzina Amplon Seria RT, jednofazowa 5/6/10 kva Instrukcja użytkowania www.deltapowersolutions.com Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Detektor wycieku wody WM 5

Detektor wycieku wody WM 5 Kunda, Detektor wycieku wody WM 5 Instrukcja obsługi i montażu CE 44 508: Detektor wycieku wody WM 5 44 503: Optoelektroniczna sonda do wykrywania wody AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar PL STEALTH 185 Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar RU TR Original written in UK English Date Published: 16 / 04 / 2015 Język Polski Instrukcja oryginalna PL RU TR SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. VacuStar W900 / W1300 / W1600. Identyfikator dokumentu: BA-PL-0001-04 Wydanie: 10/2007

Instrukcja obsługi. VacuStar W900 / W1300 / W1600. Identyfikator dokumentu: BA-PL-0001-04 Wydanie: 10/2007 Spis treści Instrukcja obsługi VacuStar W900 / W1300 / W1600 Identyfikator dokumentu: BA-PL-0001-04 Wydanie: 10/2007 Instrukcję obsługi powinny przeczytać przed uruchomieniem osoby obsługujące maszynę!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED

ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Delta M3000PRO sinusoida 2U LED ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Niniejszy podręcznik obowiązuje dla modeli falownika solarnego o następujących oznaczeniach SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zalety produktu. Instalację przeprowadził zakład specjalistyczny: Wersja: 08/2010 Numer: 395-016 Zmiany techniczne zastrzeżone

Zalety produktu. Instalację przeprowadził zakład specjalistyczny: Wersja: 08/2010 Numer: 395-016 Zmiany techniczne zastrzeżone INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Przyrząd do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl Zalety produktu Pomiar, wskazywanie i kontrola wysokości wastwy tłuszczu Ultradźwiękowy czujnik do

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59

Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29. Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 300435 Bedienungsanleitung Vakuum-Verpackungsmaschine 400M Seiten 1 bis 29 Instruction manual Vacuum packaging machine 400M from page 31 to 59 Mode d emploi Conditionneuse sous vide 400M de page 61 à page

Bardziej szczegółowo