KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2014"

Transkrypt

1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 214 ZŁOTÓW 215

2 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia roku I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 214 Wykres nr 1 I. Siły i środki zaangażowane do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie działania KPP Złotów Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej jednostek i komórek organizacyjnych KPP Złotów W 214 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Złotowie wykonano 9789 służb zewnętrznych przez policjantów z jednostek i komórek organizacyjnych KPP Złotów. Liczba ta przewyższała założenia jakie określono w mierniku Komendanta Głównego Policji, który obligował do wykonania służb w 214r. Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Złotowie na terenie miasta i gminy Złotów w 214 roku wykonał 3135 służb, w tym dzielnicowi z terenu miasta Złotów wykonali 615 służb zewnętrznych. 2

3 Wykres nr 2 Ilość przeprowadzonych interwencji na terenie miasta Złotów wszystkie interwencje interwencje publiczne 1 interwencje domowe interwencje dotyczące przemocy w rodzinie "NK" W 214 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie przeprowadzili ogółem na terenie miasta Złotów 171 interwencje z czego 1396 w miejscach publicznych, 241 interwencji domowych z czego 52 interwencje dotyczyły przemocy w rodzinie. W roku 213 przeprowadzono na terenie miasta Złotów przeprowadzono 1697 interwencji w tym 1423 w miejscach publicznych, 238 interwencji domowych ( z czego 36 dotyczyło przemocy w rodzinie ). W większości przypadków interwencje związane były z nadużywaniem alkoholu przez osoby zakłócające ład i porządek publiczny oraz sprawców przemocy w rodzinie. Wykres nr 3 Czas reakcji na zdarzenie ,3 5 4 Czas reakcji - teren miejski 5,19 6,31 6, Powyższy wykres odzwierciedla czas reakcji na zdarzenie na terenie miasta Złotów w latach 211 do 214r. 3

4 Czas reakcji na zdarzenie jest to czas jaki upływa od momentu przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu, do chwili przybycia na miejsce policjantów i przekazania dyspozytorowi informacji o rozpoczęciu interwencji. W 214 roku interwencje i inne zdarzenia obsługiwane przez policjantów KPP w Złotowie na terenie miasta Złotów były podejmowane w uśrednionym czasie 6,15 min. Natomiast czas reakcji na zdarzenia w 213 roku wynosił 6,31 minuty. Wykres nr 4 Liczba mandatów karnych Ogółem policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Złotowie nałożyli 1816 mandatów karnych (1796 w roku 213). Na terenie całego powiatu złotowskiego w 214 roku policjanci nałożyli mandatów karnych, a w 213 roku mandaty karne. W okresie minionego roku 214 policjanci właściwie reagowali na potencjalne zagrożenia na terenie miasta Złotów. Między innymi świadczy o tym ilość nałożonych mandatów karnych, jak i ilość skierowanych wnioski o ukaranie za popełnione wykroczenia. Wykres nr 5 Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie latach

5 Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Złotowie w 214 roku skierowali do Sądu Rejonowego w Złotowie 197 wniosków o ukaranie na osoby popełniające wykroczenie na terenie miasta Złotów, wobec 165 w roku 213. Działania wzmożone. W celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które rzutują negatywnie na społeczne poczucie bezpieczeństwa poprzez niedopuszczenie do popełniania przestępstw o charakterze kryminalnym w szczególności: kradzieży, kradzieży z włamaniem, kradzieży pojazdów, bójek i pobić realizowano wzmożone działania ukierunkowane na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ograniczenie występowania wybryków chuligańskich, kontrolę miejsc grupowania się młodzieży, narkomanów, miejsc spożywania alkoholu. Działania te były prowadzone wielokrotnie z maksymalnym wykorzystaniem posiadanych sił i środków funkcjonariuszy Wydziałów Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Kryminalnego KPP Złotów. Wykres nr 6 Zatrzymania sprawców przestępstw na gorącym uczynku Policjanci KPP Złotów w 214 roku zatrzymali 379 sprawców przestępstw na gorącym uczynku. Natomiast w 213 roku zatrzymano 499 osób. Różnica ta wynika ze zmiany w prawie ustawodawczym związanym z kwalifikacją prawną przestępstw w komunikacji i przeciwko mieniu. Po wejściu w życie Ustawy o zmianie kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, w 214 roku na terenie powiatu 347 zdarzeń zostało zakwalifikowanych jako wykroczenia ( wcześniej były to przestępstwa ). W szczególności dotyczyło to takich czynów jak jazda rowerem w stanie nietrzeźwości, kradzież i zniszczeń mienia gdzie wartość nie przekraczała 42 zł. 5

6 II. Działania w zakresie przestępczości nieletnich Wykres nr 7 Liczba czynów karalnych w latach W 214 roku na terenie gminy Złotów ustalono 29 nieletnich sprawców, którzy popełnili 54 czyny karalne. Wszystkie sprawy zostały skierowane do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu ustalenia stopnia demoralizacji. Nieletni sprawcy czynów karalnych na terenie miasta Złotów najwięcej przestępstw popełnili w takich kategoriach jak: posiadanie środków odurzających 18, uszkodzenie mienia 15, naruszenie nietykalności cielesnej 1, kradzieży rzeczy- 5, groźba karalna -6. Ujawnianie przestępczości nieletnich jest wynikiem prowadzonego rozpoznania przez funkcjonariuszy tutejszej komendy, skutecznej realizacji prowadzonych postępowań i właściwej współpracy z placówkami szkolnymi oraz Sądem Rejonowym w Złotowie. Podejmowane działania prewencyjne, w tym szeroka profilaktyka kryminalna skutkują ograniczeniem przestępczości wśród nieletnich. W 215 roku, jednym z priorytetów złotowskiej policji będzie dalsza realizacja zadań programów prewencyjnych przy udziale Szkół, samorządów lokalnych. Niezależnie od powyższego policjanci będą szybko i skutecznie reagowali na wszelkie przejawy demoralizacji i przestępczości nieletnich w celu zastosowania odpowiednich środków oddziaływania wychowawczego oraz spowodowania ograniczenia przestępczości popełnianej przez osoby nieletnie. 6

7 III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miasta Złotów. 1. Zdarzenia drogowe na terenie miasta Złotów: Wykres nr 8 Ilość zdarzeń drogowych Zdarzenia drogowe zdarzenia drogowe ogólnie kolizje wypadki Tabela nr 3 ZD W K Z R ZD W K Z R Miasto Złotów (ZD- zdarzenia drogowe, W- wypadek, K kolizja, Z- zabici, R- ranni) W 214 roku na drogach miasta Złotów zaistniało 96 zdarzeń drogowych. W omawianym okresie odnotowano 12 wypadków drogowych, w których 12 osób zostało rannych, a dwie osoby zostały zabite. Liczba zdarzeń drogowych na terenie miasta Złotów pozostaje na podobnym poziomie jak w 213 roku, przy jednoczesnym wzroście wypadków drogowych, osób zabitych i rannych. Spośród przyczyn wypadków drogowych podobnie jak w latach ubiegłych na czele plasuje się niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Dodatkowo należy wskazać, iż nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Na trzecim 7

8 miejscu znajduje się nieprawidłowe wyprzedzanie. Oprócz przyczyn podanych wyżej można wskazać na inne okoliczności sprzyjające powstaniu wypadów, tj. brak oświetlenia pojazdu, jazda po alkoholu, brawurowa jazda, nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych czy też zmęczenie, zaśnięcie. 2. Niechronieni użytkownicy ruchu drogowego ofiary wypadków drogowych: Tabela nr 4 Ofiary wypadków drogowych Miasto Złotów Gmina Złotów W Z R W Z R Motorowerzyści Piesi Rowerzyści Motocykliści Każdego roku niechronieni użytkownicy ruchu drogowego tracą życie i zostają ranni w wypadkach drogowych. Przede wszystkim zdarzenia drogowe generowane są przez te osoby z powodu niewłaściwego zachowania się na drodze, poprzez niejednokrotnie rażące łamanie przepisów ruchu drogowego. Szczególnie zagrożeni są tu piesi, którzy nieostrożnie wchodzą wprost pod nadjeżdżający pojazd, przekraczają jezdnię w miejscu niedozwolonym oraz rowerzyści, którzy jeżdżąc w stanie nietrzeźwości giną pod kołami samochodów. Wskazać również należy na niewłaściwe zachowanie się kierujących pojazdami samochodowymi wobec wymienionych uczestników ruchu drogowego, które doprowadza do wypadków drogowych. W szczególności dotyczy to takich zachowań jak nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy też rowerzyście na oznakowanym przejściu/przejeździe. 8

9 3. Liczba ujawnionych kierujących, będących pod wpływem alkoholu. Wykres nr 9 Kierujący pod wpływem alkoholu wykroczenia przestępstw a W 214 roku na terenie podległym KPP Złotów policjanci zatrzymali 41 kierujących pojazdami, którzy byli pod wpływem alkoholu, co obrazuje powyższy wykres z podziałem na czyny kwalifikowane jako przestępstwa i wykroczenia. Wykres nr 1 Udział nietrzeźwych kierujących w zdarzeniach drogowych 6,% 4,% 2,% 5,9% 4,2%,% W 214 roku na terenie działania KPP Złotów nastąpił spadek udziału nietrzeźwych kierujących w zdarzeniach drogowych w porównaniu do roku

10 Wykres nr 11 Ilość ujawnionych przestępstw dot. nietrzeźwych kierujących na terenie Złotowa W roku 214 na terenie miasta Złotowa ujawniono 32 przestępstwa dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. W analogicznym okresie roku 213 ujawniono 135 takich czynów. Różnica ta wynika ze zmiany w prawie ustawodawczym tj. jazda rowerem w stanie nietrzeźwości stała się wykroczeniem. Wykres nr 12 Liczba mandatów karnych - bezpieczeństwo i porządek na drogach Policjanci KPP w Złotowie na terenie powiatu złotowskiego nałożyli w 214r mandatów karnych związanych z bezpieczeństwem i porządkiem na drogach. W 213 roku w tej kategorii nałożono 7886 mandatów karnych. Aktywność policjantów w tym zakresie wynika z priorytetów policji w walce z piratami drogowymi, którzy powodują rażące zagrożenia w ruchu drogowym. 1

11 4. Główne przyczyny zdarzeń drogowych. Wykres nr nieprawidłowe cofanie nieprawidłowe wymijanie nieudzielenie wyprzedzanie nieudzielenie pierszeństwa przejazdu niezachowanie bezp. odl. miedzy pojazdami Niezmiennie główną z przyczyn zdarzeń drogowych jest nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu oraz nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Nieprawidłowe wyprzedzanie, cofanie i wymijanie, również miało wpływ na poziom bezpieczeństwa na drogach. Biorąc pod uwagę powyższe dane, w 215 roku policjanci będą nadal organizować działania kontrolne pod kryptonimem Prędkość oraz zwiększą częstotliwość kontroli prędkości w ramach codziennej służby, szczególnie w miejscach najbardziej zagrożonych zdarzeniami, których główną przyczyną jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. IV. Skala i rodzaje zagrożeń. Wykres nr 14 Dynamika przestępstw wszczętych i stwierdzonych w latach na terenie powiatu złotowskiego Dynamika ogólna wszczęć przestępstw Dynamika przestępstw stwierdzonych 11

12 W 214 roku na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie odnotowano spadek dynamiki wszczęć przestępstw, która wynosi 67,9% ( spadek z 1735 w 213 roku na 1178 w 214 ). Natomiast dynamika przestępstw stwierdzonych wyniosła 77,6% ( spadek z 1422 do 114 ). W 214 roku w na terenie miasta Złotów stwierdzono łącznie 458 przestępstw. W analogicznym okresie 213 roku na terenie miasta Złotów stwierdzono 594 przestępstwa. Dynamika przestępstw stwierdzonych na terenie miasta Zlotów wynosi 77,1%. Wykres nr 15 Wskaźnik wykrywalności ogólnej przestępstw Wykrywalność przestępstw na terenie powiatu złotowskiego w 214 roku wyniosła 81,7%, przy średniej województwa wielkopolskiego utrzymującej się na poziomie 73,5 %. Wykres nr 16 Wykrywalność przestępstw przeciwko mieniu 12

13 Nadal jednym z podstawowych zagrożeń na terenie miasta Złotów jest przestępczość przeciwko mieniu, w szczególności przestępstwa w kategorii kradzieży. W ocenianym okresie na terenie miasta Złotowa stwierdzono łącznie 165 takich przestępstw. Wykrywalność tych przestępstw wynosi 64.9% przy średniej wojewódzkiej, która jest na poziomie 63,3 %. Wykres nr 17 Ilość kradzieży pojazdów Na terenie miasta Złotów w 214 stwierdzono 3 kradzieże pojazdów, co stanowi taką samą ilość przestępstw o tym charakterze jak w 213 roku. Wykrywalność sprawców kradzieży pojazdów w powiecie złotowskim kształtuje się na poziomie 6 %. Wykres nr 18 Wykrywalność przestępstw kryminalnych Wykrywalność przestępstw kryminalnych na terenie podległym KPP Złotów w 214 roku wyniosła 64,9 %, przy średniej województwa wielkopolskiego utrzymującej się na poziomie 63,3 %. 13

14 Wykres nr 19 Ilość przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu W kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu na terenie miasta Złotów stwierdzono 2 czynów, co stanowi wzrost o 8 czynów w stosunku do roku 213, przy 85,1 % wykrywalności w tej kategorii przestępstw. W analizowanym okresie na terenie miasta Złotów nie odnotowano żadnego zabójstwa. Wykres nr 2 Ilość przestępstw gospodarczych W 214 roku na terenie miasta Złotów odnotowano 72 przestępstwa o charakterze gospodarczym. Wykrywalność w tej kategorii ukształtowała się na poziomie 89,7 %. 14

15 Wykres nr 21 Ilość ujawnionych przestępstw narkotykowych W roku 214 roku na terenie Złotowa ujawniono 51 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W roku 213 ujawniono 8 takich czynów. Wykrywalność ogólną tego rodzaju przestępczości uzyskano na poziomie 1 % V. Debata Społeczna mieszkańców powiatu złotowskiego w roku 214 W dniu 18 września 214 roku w auli Starostwa Powiatowego w Złotowie odbyła się debata społeczna pod hasłem Decydujmy Wspólnie z udziałem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego, Wojewody Wielkopolskiego Pana Piotra Florek, Starosty Złotowskiego Ryszarda Goławskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie insp. Waldemara Wilczewskiego. Udział w debacie wzięło 7 mieszkańców Powiatu. W dniu 6 września 214 roku w auli złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się debata z udziałem działkowców w trakcie, której dyskutowano i wymieniano poglądy na temat 15

16 poprawy zabezpieczeń altan ogrodowych, mienia znajdującego się na terenach ogrodów i właściwej opieki nad działkami poza sezonem ogrodowym. W spotkaniu udział wzięło ponad 14 uczestników. W trakcie debat przeprowadzono badania ankietowe, w trakcie których mieszkańcy mieli możliwość oceny samych debat, jak również przedstawicieli instytucji biorących udział w debatach. Mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań, które najczęściej dotyczyły: - utrzymania i remontowania dróg - bezpieczeństwa w ruchu drogowym - bezpieczeństwa w miejscach publicznych VI. Przedsięwzięcia profilaktyczne na rzecz ograniczania zagrożeń na terenie miasta Złotów Realizacja założeń Rządowego Programu Razem Bezpieczniej. - Działania profilaktyczne ukierunkowane na promocje zdrowego stylu życia wolnego od nałogów i uzależnień. - Działania w zakresie programu Bezpieczny Senior. - Inicjowanie i organizacja festynów rodzinnych poświęconych bezpieczeństwu. 16

17 VII. Współpraca z Urzędem Miejskim w Złotowie 1. Działalność inwestycyjna - Pomoc finansowa przy remoncie pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. - Doposażenie stanowisk pracy w sprzęt informatyczny, sprzęt do pomiaru stanu trzeźwości, 17

18 urządzenie do pomiaru prędkości, sprzęt taktyczny ( kamizelki odblaskowe, lornetki) itp. - dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu. 2. Pomoc osobom bezdomnym - Monitorowanie bieżącej sytuacji osób bezdomnych, poprzez większą częstotliwość kontroli miejsc, w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. - Apelowanie, poprzez środki masowego przekazu, o reagowanie na osoby, które znalazły się w sytuacji zagrażającej jej życiu lub zdrowiu. - Utrzymywanie ścisłej współpracy z MOPS- em w zakresie ustalania osób potrzebujących wsparcia. 3. Właściwe przygotowanie kąpielisk. - Współpraca Policji z pracownikami SANEPID-u w ramach kontroli kąpielisk w okresie poprzedzającym sezon letni. - Organizowanie w okresie wakacyjnym wspólnych patroli Policji ( w tym z Komisariatu Wodnego z Poznania )z przedstawicielami WOPR- u, Straży Miejskiej, Służby Leśnej. - Udział Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w zabezpieczeniu kąpielisk, która udostępniła sprzęt motorowodny oraz oddelegowała funkcjonariusza wyspecjalizowanego do pełnienia służby na wodzie. 4. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym Na terenie miasta Złotowa funkcjonuje Interdyscyplinarny Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie W Zespole pracują dzielnicowi z właściwych miejscowo rejonów oraz koordynator procedury Niebieskiej Karty z ramienia KPP w Złotowie. Współpraca między instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie uległa poprawie w świetle obowiązujących przepisów. Rodzina dotknięta przemocą może liczyć na pomoc i wsparcie zespołu roboczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Policji, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji. Podczas spotkań Zespołu wymieniane są cenne informacje na temat danej rodziny i szczegółowo omawiane możliwości pomocy 5. Współpraca ze Strażą Miejską W 214 roku policjanci prewencji i ruchu drogowego wspólnie ze strażnikami miejskimi wykonali 28 patroli. W szczególności podkreślić należy bardzo dobrą współpracę w zakresie zabezpieczenia takich imprez jak Obchody dnia wyzwolenia Złotowa, Mikołajki, Gwiazdkowy Rynek. Udział strażników miejskich niewątpliwie przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, w szczególności w ramach działań Pieszy, czy też zabezpieczenie ruchu w rejonie cmentarza w ramach działań Znicz. 18

19 VII. Dzielnicowi obsługujący rejon miasta Zlotów Dzielnicowy rejonu nr I: st. post. Monika Sieczkarek Przyjmuje w pokoju nr 24, tel lub Podległy rejon służbowy: miasto Złotów: ulice: Czarna Droga, Grudzińskich, Miła, Jastrowska, Jaśminowa, 8-ego Marca, Plażowa, Różana, Witosa, Zamkowa, Zakątek, Al. Rodła, Różeńskiego, Wodna, Panny Marii, Brzuchalskiego, Gorzelniana, Maćkowiczów, Jerozolimska, Leśna, Okrężna, Pogodna, Słoneczna, Wędkarska, Zaciszna, Bartosza, Kwidzyniaków, Horsta, P. Skargi, Półwysep Rybacki, Drzymały, Partyzantów, Hubego, Jeziorna, Kwiatowa, Dwór Złotowski, Promykowa, Spokojna, Wioślarska, Żeglarska, Bytomiaków, Potulickich, Obr. Warszawy, Pl. Kościuszki, Cechowa, Studzienna, Zduny, Garncarska, Podolska, Nowy Rynek, Towarowa, Targowa, Pl. Paderewskiego, B. Chrobrego, Stary Rynek, Wawrzyniaka, Spichrzowa, Rybacka, Ostra, Półwiejska, Pasterska, Wojska Polskiego, Mokra, Kościelna, Dworzaczka. 19

20 Dzielnicowy rejonu nr II: sierż. Damian Pachuc Przyjmuje w pokoju nr 24, tel lub Podległy rejon służbowy: miasto Złotów: ulice: Ślusarska, Łowiecka, Polna, Domańskiego, Murarska, Stolarska, Al. Piasta, Królowej Jadwigi, Chojnicka, Ciesielska, Rogatki, Zielna, Wł. Jagiełły, Rzemieślnicza, Kamieniarska, Krzywoustego, Kujańska, Piaskowa, Wodociągowa, Głębinowa, Szkolna, Brzozowa, Ogrodowa, Michała Robaka, Sosnowa, Za Dworcem, Powstańców Wielkopolskich, Mikołaja Kopernika, Kolejowa Dzielnicowy rejonu nr III: sierż. sztab. Jacek Kozdra Przyjmuje w pokoju nr 24, tel lub Podległy rejon służbowy: miasto Złotów: 2

21 ulice: Boh. Westerplatte, MC. Skłodowskiej, 6-lecia, A. Mickiewicza, Moniuszki, Boczna, Matejki, Szpitalna, Grochowskiego, Juliusza Słowackiego, Konopnickiej, Norwida, Nieznanego Żołnierza, Plac Wolności, Sienkiewicza, Wańkowicza, Reymonta VIII. Kierunki działań na rok Konsekwentne przestrzeganie wypracowanych standardowych mierników czasu reakcji na zgłoszone przez obywateli zdarzenia, wysoka jakość obsługi petentów przez dyżurnych jednostki; - Szybka i zdecydowana reakcja na zdarzenia związane z przemocą w rodzinie; - Prowadzenie działań prewencyjnych w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży oraz seniorów; - Utrzymanie wysokiego wskaźnika wykrywalności wykroczeń i przestępstw; - Podniesienie skuteczności działań Policji w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej ; - Prowadzenie działań ukierunkowanych na dalsze ograniczenie liczby zdarzeń drogowych; - Współdziałanie ze wszystkimi instytucjami i służbami na rzecz poprawy bezpieczeństwa; Planując powyższe zamierzenia i kierując się dotychczasowymi doświadczeniami jesteśmy przekonani, że znajdziemy właściwe zrozumienie władz i innych podmiotów zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy Złotów. Wyk. 3 egz. Egz. nr 1 Burmistrz Miasta Złotów Egz. nr 2 - Przewodniczący Rady Miasta Złotowa Egz. nr 3 - a/a Wyk. IK 21

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU PABIANICKIEGO

RADA POWIATU PABIANICKIEGO KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH 95-200 Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel.22-53-300 fax. 84-24-364 Dp Pabianice, dnia 21/09/2011r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E KOMENDANTA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki dn.18.3.214r. mł. insp. Robert Żebrowski Z A T W I E R D Z A M Egz. 1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, czerwiec 2007 r. 1 2 3 4 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W MIEJSCU

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014... Konin, marzec 2015r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO. ZA OKRES OD 01.01.2014 do 30.06.2014

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO. ZA OKRES OD 01.01.2014 do 30.06.2014 Krapkowice 02.09.2014r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA OKRES OD 01.01.2014 do 30.06.2014 1. PRZESTĘPCZOŚD W I półroczu 2014 roku na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok Na podstawie art.38b

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187 SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA

10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA 10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA Straż Graniczna, jako umundurowana i uzbrojona formacja typu policyjnego, utworzona została do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA. na lata 2009-2014 Załącznik do uchwały nr LI/677//09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA na

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2011 r.

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2011 r. INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2011 r. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1068/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1068/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1068/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POWIAT GOLENIOWSKI STANU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO POWIATU GOLENIOWSKIEGO 2013 ROK WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI I PROMOCJI

DIAGNOZA POWIAT GOLENIOWSKI STANU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO POWIATU GOLENIOWSKIEGO 2013 ROK WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI I PROMOCJI DIAGNOZA POWIAT GOLENIOWSKI STANU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO POWIATU GOLENIOWSKIEGO 2013 ROK WYDZIAŁ ROZWOJU, INWESTYCJI I PROMOCJI 1 Wstęp... 3 2 Metodyka prac... 6 3 Diagnoza w sferze społecznej... 8 3.1

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2011 2014,,B E Z P I E C Z N Y P O W I A T

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2011 2014,,B E Z P I E C Z N Y P O W I A T Załącznik do uchwały Nr VI/52/2011 Rady Powiatu ńskiego z dnia 31 marca 2011 r. POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2011 2014,,B E

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012. Plan sprawozdania KRBRD za 2011 r. pt.: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. oraz rekomendacje na rok 2012. Wstęp 1. Stan brd w

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-07-03/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/100 Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym. Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

W numerze. kwartalnik policyjny WYWIAD. Biuro operacji antyterrorystycznych KGP

W numerze. kwartalnik policyjny WYWIAD. Biuro operacji antyterrorystycznych KGP kwartalnik policyjny W numerze WYWIAD Iwona Klonowska Prewencja w 2013 roku 2 wywiad z nadinsp. Krzysztofem Gajewskim I Zastępcą Komendanta Głównego Policji biuro prewencji i ruchu drogowego kgp 6 8 10

Bardziej szczegółowo