PROJEKT PROGRAM POPRAWY PRZYGOTOWANIA Z RATOWNICTWEM DROGOWYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PROGRAM POPRAWY PRZYGOTOWANIA Z RATOWNICTWEM DROGOWYM"

Transkrypt

1 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU Poznań; ul. Masztalarska 3 PROJEKT PROGRAM POPRAWY PRZYGOTOWANIA PODMIOTÓW KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DO DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z RATOWNICTWEM DROGOWYM Opracował: st. kpt. Jarosław Kuśmirek Sprawdził: mł. bryg. Adam Langner Poznań 2010 r.

2 I. WSTĘP Rozwój przemysłu motoryzacyjnego połączony z rozwojem gospodarczym, jaki miał miejsce w Polsce po 1989 roku, spowodował szybki wzrost liczby pojazdów poruszających się po polskich drogach. Niestety efektem tych przemian stały się coraz częściej przydarzające się kolizje i wypadki niosące za sobą poszkodowanych w wypadkach, w tym ofiary śmiertelne. Jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego województwa wielkopolskiego wyjeżdżają do wypadków i kolizji w komunikacji drogowej średnio 4-5 tysiąca razy rocznie. Zauważyć przy tym można nieznacznie rosnącą z roku na rok ilości interwencji w komunikacji drogowej. Powyższa tendencja wskazuje, że oprócz prowadzenia działań o charakterze prewencyjnym niezbędne jest doskonalenie systemu ratownictwa na drogach tak, aby pomoc poszkodowanym udzielana była jak najszybciej i jak najskuteczniej. Oprócz działań o charakterze ratowniczym na drogach realizuje się szereg czynności zabezpieczających powypadkowych służących ograniczaniu ryzyka powstania pożaru, emisji chemicznych, zagrożeń środowiskowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Problem zagrożeń i skutków zdarzeń komunikacyjnych zauważony został wiele lat temu co znalazło swoje odzwierciedlenie w Krajowym Programie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT. Niniejszy program przygotowania do działań związanych z ratownictwem drogowym jest odpowiedzią na zmieniającą się dynamikę zdarzeń w kontekście zakresu kompetencyjnego podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Optymalizacja i doskonalenie reagowania na zagrożenia w ruchu drogowym ujęte zostały w Strategii Rozwoju Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej na lata dla województwa wielkopolskiego. W toku prac analitycznych zdefiniowano następujące obszary mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego: 1. System powiadamiania ratunkowego, w tym przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych. 2. Wyszkolenie ratowników podmiotów KSRG. 3. Wyposażenie w sprzęt adekwatny do zagrożeń. 4. Mobilność i rozmieszczenie podmiotów ratowniczych, w tym czasy podjęcia skutecznej interwencji. 5. Mechanizmy monitorowania i kontroli funkcjonowania systemu. Zakłada się, że właściwie funkcjonujące komponenty systemu ratowniczego przekładają się na: zmniejszenie ilości ofiar śmiertelnych, ograniczenie stopnia niepełnosprawności, zminimalizowanie strat społecznych, ograniczenie pochodnych od zdarzeń traumatycznych. Zasadniczymi celami niniejszego programu są: zmniejszanie ilości ofiar śmiertelnych i przypadków kalectwa, ustalanie standardów i priorytetów szkoleniowo-sprzętowych, adresowanie środków na ratownictwo drogowe zgodnie z przyjętymi priorytetami,

3 II. Materiał analityczny II.1. Statystyka wyjazdowości. Przeprowadzona analiza pięcioletnia wykazała wzrostową tendencję zdarzeń w komunikacji drogowej (wg programu SWD-ST); ponadto rozbicie na poszczególne kwartały wskazuje, że okresem o największej ilości zdarzeń jest III kwartał czyli okres wakacyjny kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał RAZEM II.2. Rodzaj czynności ratowniczych, wykorzystywany sprzęt Działania ratownicze podczas wypadków drogowych polegają w głównej mierze na: Rozpoznaniu zagrożenia, określeniu stref zagrożenia przy pomocy przyrządów pomiarowych lub na podstawie relacji uczestników i świadków zdarzenia, Zabezpieczeniu miejsca prowadzonych działań ratowniczych przy pomocy właściwego ustawienia samochodów pożarniczych, taśm, pachołków oraz sprzętu oświetleniowego, Kierowanie ruchem drogowym - jeżeli na miejscu nie ma Policji, Udzieleniu kwalifikowanej pomocy medycznej, w tym wsparcie psychologiczne przy pomocy sprzętu ratownictwa medycznego (m.in. kołnierz ortopedyczny, zestaw do tlenoterapii, defibrylator, worek samorozprężalny, rurka ustno gardłowa), Rozginaniu, rozcinaniu konstrukcji pojazdów w celu uzyskania dostępu do poszkodowanych przy pomocy specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego (narzędzi hydraulicznych, pneumatycznych, łańcuchów itp.),

4 Ewakuacji ludzi przy pomocy noszy, kamizelek KED itp., Ewakuacji zwierząt, Gaszeniu środków transportu, Neutralizacji, sorpcji rozlanych substancji chemicznych i innych przy pomocy sorbentów, neutralizatorów itp, Zbieraniu, usuwaniu, zmywaniu substancji chemicznych i innych, Wyciąganiu, podnoszeniu lub zabezpieczaniu podnoszenia środków transportu przy pomocy urządzeń pneumatycznych, wyciągarek lub dźwigów, Uszczelnianie zbiorników, cystern przy pomocy urządzeń pneumatycznych (poduszek, korków, tzw. bandaży itp.), Pompowanie substancji chemicznych przy pomocy specjalistycznych pomp chemicznych. Do najczęściej używanych narzędzi należą: Taśmy, pachołki oraz sprzęt oświetleniowy, Zestawy do stabilizacji pojazdu, zabezpieczenia poduszek powietrznych, platformy do samochodów ciężarowych, Hydrauliczne narzędzia ratownicze (nożyce, rozpieracze, rozpieracze cylindryczne, nożyco rozpieracze tzw. narzędzia kombi, łańcuchy itp.) Zestawy ratownictwa medycznego (m.in. nosze, kołnierz ortopedyczny, zestaw do tlenoterapii, defibrylator, worek samorozprężalny, rurka ustno gardłowa itp.), Mechaniczny sprzęt tnący (piły łańcuchowe do drewna, piły do betonu i stali), Sorbenty, neutralizatory, słoma, piasek itp, Sprzęt i armatura do podawania środków gaśniczych, Przyrządy pomiarowe (detektory napięcia, mierniki wielogazowe, pirometry, kamery termowizyjne itp.), Środki gaśnicze (woda, piana, proszek), Wyciągarki oraz dźwigi, Urządzenia pneumatyczne (butle powietrzne, poduszki, korki, bandaże itp.), Sprzęt ratownictwa chemiczno - ekologicznego.

5 Rozmieszczenie interwencji w komunikacji drogowej na przykładzie roku 2009 II.3 Potencjał ratowniczy Potencjał ratowniczy wykorzystywany na drogach oparty jest na Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Strażach Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. W województwie wielkopolskim funkcjonują 42 JRG oraz 313 OSP włączonych do KSRG (stan na 31 grudnia 2009 r.). Zgodnie z planem sieci KSRG do roku 2012 możliwe jest teoretyczne włączenie dodatkowych 72 OSP do KSRG * ; jednocześnie uwagę zwrócić należy na fakt, że w 6 gminach województwa wielkopolskiego nie ma żadnej OSP włączonej do KSRG. * W praktyce do roku 2012 włączonych zostanie maksymalnie kilkanaście OSP

6 Aktualne rozmieszczenie JRG PSP w woj. wielkopolskim Aktualne rozmieszczenie OSP w KSRG w woj. wielkopolskim

7 III. KONCEPCJA OPTYMALIZACJI PRZYGOTOWANIA. III.1. System (proces) powiadamiania ratunkowego. Aktualnie w województwie wielkopolskim znajduje się 16 Zintegrowanych Stanowisk Dyspozytorskich (stanowisk przygotowanych do pełnienia dyżuru przez dyspozytorów PSP i systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne PRM). Państwowa Straż Pożarna począwszy od 2005 roku przyjmuje zgłoszenia na numery alarmowe 112 i 998. Od tego czasu obsłużono około 8 mln zgłoszeń na numer 112, natomiast na numer alarmowy 998 średnio rocznie wpływa ok. 400 tys. zgłoszeń. W ramach doskonalenia systemu: Wprowadzono mechanizmy nadzoru nad poprawnością funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej, Wprowadzono system monitoringu i nadzoru przyjmowania zgłoszeń, Opracowano zasady wsparcia osób dzwoniących znajdujących się w stanie zagrożenia życia, Opracowano procedury dysponowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo gaśniczego do zdarzeń, Na bieżąco prowadzony jest monitoring czasów dojazdu do zdarzeń oraz mobilności podmiotów ksrg (w 2009 r. średni czas dojazdu do zdarzenia wyniósł 9 min i 2 sek. * ), Jako pierwsze województwo w Polsce wprowadzono obsługę obcojęzyczną zgłoszeń alarmowych (3 języki). * dot. wszystkich zdarzeń

8 Plany optymalizacji SPR Docelowo planowane jest stworzenie systemu powiadamiania ratunkowego opartego na sieci zintegrowanych Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Przewidywane skutki: skrócenie czasu reakcji na zagrożenia, szybsza wymiana informacji pomiędzy dyspozytorami / operatorami służb ratowniczych, skrócenie czasu dojazdu odpowiednich służb ratowniczych do zdarzeń, lepsze zrozumienie pomiędzy poszczególnymi służbami ratowniczymi (integracja), poprawa procesu koordynacji zdarzeń mnogich, masowych oraz pojedynczych z udziałem różnych służb, kompleksowe monitorowanie mobilności. III.2. Wyszkolenie podmiotów KSRG Strażacy Państwowej Straży Pożarnej (ok. 2200) zostali przeszkoleni w zakresie ratownictwa medycznego w ramach KSRG co stanowi prawie 100% całego stanu funkcjonariuszy PSP). W związku ze zmianą przepisów w województwie wielkopolskim rozpoczęto szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej (przeszkolonych dotychczas zostało 36 strażaków PSP). Ponadto 440 druhów * z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG (średnio 1,4 na każdą OSP), ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Ponadto, ponad 2400 druhów odbyło w oparciu o poprzedni system przed zmianą przepisów kurs ratownictwa medycznego w KSRG, co daje wskaźnik 7,5 strażaka na 1 OSP w KSRG. Ważnym czynnikiem jest także umiejętność prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego. Wszyscy funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej posiadają przeszkolenie w zakresie ratownictwa technicznego. Ponadto Komendy Miejskie / Powiatowe PSP oraz Ośrodek Szkolenia KW PSP organizują kursy dla druhów OSP z zakresu ratownictwa technicznego. Aktualnie przeszkolonych jest ponad 847 druhów Ochotniczych Strażach Pożarnych włączonych do KSRG. Na każdą OSP włączoną do KSRG przypada średnio prawie 3 druhów posiadających ukończony kurs. Kolejnym kursem niezbędnym do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych jest kurs z zakresu kierowania ruchem drogowym. W chwili obecnej 1205 strażaków PSP ukończyło ww. kurs (ok. 53 % wszystkich funkcjonariuszy PSP). Spośród OSP włączonych do KSRG 407 druhów odbyło kurs kierowania ruchem drogowym (średnio 1,3 druha na każdą OSP). * wg stanu na 2009 r.

9 Plany optymalizacji wyszkolenia 1. Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna. Najważniejszym zadaniem jest przeszkolenie wszystkich strażaków PSP oraz odpowiedniej ilości druhów OSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Zakładając w pierwszym etapie przeszkolenie średnio po 6 druhów na każdą OSP w KSRG niezbędne jest zorganizowanie kursu dla ponad 1300 druhów. 2. Kurs ratownictwa technicznego. W celu przeszkolenia średnio 12 druhów na każdą OSP w KSRG (2 obsady) należy zorganizować kursy ratownictwa technicznego dla ponad 2000 druhów. 3. Kurs kierowania ruchem drogowym. Przeszkolenie 53 % strażaków PSP z zakresu kierowania ruchem drogowym jest, zdaniem KW PSP w Poznaniu wystarczające do prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia akcji ratowniczych. Zakładając przeszkolenie średnio 12 druhów z OSP w KSRG (2 obsady) posiadających ukończony kurs kierowania ruchem drogowym należy przeszkolić ponad 2400 druhów. Przewidywane skutki Przeszkolenie strażaków PSP oraz druhów OSP z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego oraz kierowania ruchem drogowym doprowadzi do: o Zmniejszenia ilości ofiar śmiertelnych, o Zlikwidowania lub zmniejszenia stopnia kalectwa, o Skrócenia czasu udzielenia niezbędnej pomocy.

10 III.3. Doposażenie podmiotów KSRG w sprzęt stosownie do zagrożeń: Podstawowy sprzęt używany przez podmioty krajowego systemu ratowniczo gaśniczego oraz jego wykorzystanie. Pozycja Taśmy, pachołki oraz sprzęt oświetleniowy, Sprzęt ratownictwa medycznego (np. R-1) Narzędzia hydrauliczne Zestawy do stabilizacji pojazdu Zabezpieczenia poduszek powietrznych Platformy do samochodów ciężarowych Sorbenty, neutralizatory Sprzęt i armatura do podawania środków gaśniczych Przyrządy pomiarowe (detektory napięcia, mierniki wielogazowe, pirometry, kamery termowizyjne itp.) Środki gaśnicze (woda, piana, proszek) Mechaniczny sprzęt tnący (piły łańcuchowe do drewna, piły do betonu i stali) Wyciągarki oraz dźwigi Urządzenia pneumatyczne (butle powietrzne, poduszki, korki, bandaże itp.) Sprzęt ratownictwa chemiczno ekologicznego Crash Recovery System Wykorzystanie Wszystkie rodzaje dróg Interwencje na drogach z udziałem osób poszkodowanych Interwencje na drogach z osobami pozostającymi w pojazdach Każdy rodzaj wypadków drogowych Pojazdy wyposażone w poduszki powietrzne Interwencje z samochodami ciężarowymi Podczas wycieku paliw i płynów eksploatacyjnych Każdy rodzaj wypadków drogowych jako zabezpieczenie przed zapaleniem paliw i płynów eksploatacyjnych 1. Detektory napięcia każdy rodzaj wypadków drogowych. 2. Mierniki wielogazowe, pirometry, kamery termowizyjne pożary pojazdów, zdarzenia chemiczne. Pożary pojazdów Interwencje związane z przewróconymi drzewami na drogi bądź pojazdy, do wycinania barierek, słupków i innych elementów w celu uzyskania dostępu Do postawienia dużych pojazdów - ciężarowe, autocysterny, busy, autobusy itp. Podczas wypadków pojazdów przewożących subst. chemiczne Podczas wypadków pojazdów przewożących subst. chemiczne Każdy rodzaj wypadków drogowych

11 Należy przy tym zauważyć, że część ww. sprzętu ulega zużyciu lub zniszczeniu, co powoduje, że należy sukcesywnie uzupełniać wyposażenie Jednostek Ratowniczo Gaśniczych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w KSRG. Dotyczy to w szczególności drobnego sprzętu, takiego jak: o o Sprzęt do zabezpieczania terenu akcji (taśmy, pachołki), sprzęt ratownictwa medycznego (kołnierze ortopedyczne, nosze, opatrunki, opaski, bandaże, tlen medyczny, worki samorozprężalne, rurki ustno gardłowe itp.). Największe braki występują w zakresie: o Hydrauliczne narzędzia ratownicze (umożliwiające przecinanie elementów metalowych o dużych przekrojach), o Sprzętu ratownictwa medycznego: automatyczne lub półautomatyczne defibrylatory (aktualnie 17 szt. w całym województwie), zestawy do segregacji pierwotnej tzw. triage (aktualnie ok. 8 JRG i 10 OSP w KSRG posiada ww. zestaw), ambulans lub przyczepka ze sprzętem ratownictwa medycznego (na terenie województwa jedynie w Pleszewie funkcjonuje ambulans), o Sprzęt oświetleniowy do oznakowania terenu akcji (m.in. balony oświetleniowe, flary ostrzegawcze, laserowe flary ratownicze), o Urządzenia do zabezpieczenia poduszek powietrznych, o Zestawy do stabilizacji pojazdów po wypadkach, o Sprzęt do ratownictwa chemiczno - ekologicznego, o Przyrządy pomiarowe (detektory napięcia, mierniki wielogazowe, pirometry, kamery termowizyjne itp.), o Urządzenia pneumatyczne (butle powietrzne, poduszki, korki, bandaże itp.), o Pneumatyczne namioty ratownicze. W pierwszym etapie należy dążyć do uzyskania następujących wskaźników wyposażenia: Zestawy narzędzi hydraulicznych Sprzęt JRG PSP OSP w KSRG Wymiana niesprawnego techniczne oraz doposażenie do normatywu określonego w Rozporządzeniu MSWiA narzędzia ciężkie 1 zestaw dla każdej OSP w KSRG Sprzętu ratownictwa medycznego: Zestaw medyczny R-1 wg normatywu dla JRG dla każdej OSP w KSRG automatyczne lub półautomatyczne defibrylatory zestawy do segregacji pierwotnej tzw. triage ambulans lub przyczepka ze sprzętem ratownictwa medycznego Sprzęt oświetleniowy do oznakowania terenu akcji (balon oświetleniowy) min. 1 szt. na każdą JRG min. 1 szt. na każdą JRG min. 1 w województwie min. 1 na powiat dla każdej OSP w KSRG dla każdej OSP w KSRG nie przewiduje się nie przewiduje się

12 Urządzenia do zabezpieczenia poduszek powietrznych Zestawy do stabilizacji pojazdów po wypadkach Sprzęt do ratownictwa chemiczno - ekologicznego Przyrządy pomiarowe detektory napięcia mierniki wielogazowe Pirometry kamery termowizyjne Urządzenia pneumatyczne Pneumatyczne namioty ratownicze. Platformy do samochodów ciężarowych Crash Recovery System min. 2 szt. na każdą JRG min. 2 szt. na każdą JRG Zgodnie z normatywem dla Grup Chemiczno Ekologicznych Zgodnie z normatywem określonym w Rozporządzeniu MSWiA Zgodnie z normatywem określonym w Rozporządzeniu MSWiA Zgodnie z normatywem określonym w Rozporządzeniu MSWiA min. 1 szt. na każdą JRG Zgodnie z normatywem określonym w Rozporządzeniu MSWiA min. 1 szt. na każdy powiat min. 1 szt. na każdy powiat Min. 1 szt. na każdy powiat min. 1 szt. na każdą OSP w KSRG min. 1 szt. na każdą OSP w KSRG Szczegółowe dane dotyczące posiadanych narzędzi hydraulicznych z podziałem na wiek, a także priorytety doposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ww. sprzęt zawarto w załączniku nr 1.

13 Wyposażenie w narzędzia hydrauliczne jednostek organizacyjnych PSP woj. wielkopolskiego Załącznik nr 1 Lp JRG Średni wiek narzędzi Średni rok produkcji narzędzi Przynależność hydraulicznych [lat] hydraulicznych do WORD 1 Słupca 1,0 2009,0 Konin 2 Gniezno 1,7 2008,3 Poznań 3 Krotoszyn 3,0 2007,0 Kalisz 4 JRG 2 Kalisz 3,5 2006,5 Kalisz 5 Szamotuły 4,0 2006,0 Poznań 6 Oborniki 6,0 2004,0 Poznań 7 Kępno 6,0 2004,0 Kalisz 8 Leszno 6,3 2003,7 Leszno 9 Rawicz 6,7 2003,3 Leszno 10 Gostyń ,0 Leszno 11 Grodzisk Wlkp. 7,5 2002,5 Poznań 12 Jarocin 8,0 2002,0 Kalisz 13 Trzcianka 9,0 2001,0 Piła 14 JRG 1 Piła 9,0 2001,0 Piła 15 Wągrowiec 9,3 2000,7 Piła 16 Ostrzeszów 9,5 2000,5 Kalisz 17 JRG 5 Poznań 9,5 2000,5 Poznań 18 JRG 2 Poznań 9,5 2000,5 Poznań 19 JRG 6 Poznań 10,6 1999,4 Poznań 20 Ostrów Wlkp. 11,0 1999,0 Kalisz 21 Turek 11,3 1998,8 Konin 22 Środa Wlkp. 11,5 1998,5 Poznań 23 Chodzież 11,5 1998,5 Piła 24 Koło 11,7 1998,3 Konin 25 Pleszew 12,0 1998,0 Kalisz 26 JRG 7 Poznań 12,0 1998,0 Poznań 27 JRG 1 Kalisz 12,8 1997,3 Kalisz 28 Śrem 13,0 1997,0 Poznań 29 JRG 2 Piła 13,0 1997,0 Piła 30 Czarnków 13,0 1997,0 Piła 31 Nowy Tomyśl 13,5 1996,5 Poznań 32 JRG 1 Konin 13,5 1996,5 Konin 33 JRG 2 Konin 13,7 1996,3 Konin 34 Września 14,0 1996,0 Poznań 35 Międzychód 14,0 1996,0 Poznań 36 Kościan 14,0 1996,0 Leszno 37 JRG 1 Poznań 14,0 1996,0 Poznań 38 Złotów 14,5 1995,5 Piła 39 Wolsztyn 15,0 1995,0 Leszno 40 JRG 3 Poznań 15,7 1994,3 Poznań 41 JRG 4 Poznań 16,0 1994,0 Poznań 42 JRG 8 Poznań 17,0 1993,0 Poznań

14 Priorytety doposażenia w narzędzia hydrauliczne Poznań Piła Leszno Kalisz Konin JRG 8 Poznań Złotów Wolsztyn JRG 1 Kalisz JRG 2 Konin JRG 4 Poznań Czarnków Kościan Pleszew JRG 1 Konin JRG 3 Poznań JRG 2 Piła Gostyń Ostrów Wlkp. Koło JRG 1 Poznań Chodzież Rawicz Ostrzeszów Turek Międzychód Wągrowiec Leszno Jarocin Słupca Września JRG 1 Piła Kępno Nowy Tomyśl Trzcianka JRG 2 Kalisz Śrem Krotoszyn JRG 7 Poznań Środa Wlkp. JRG 6 Poznań JRG 2 Poznań JRG 5 Poznań Grodzisk Wlkp. Oborniki Szamotuły Gniezno

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

w tym Liczba placówek bibliotecznych Liczba placówek bibliotecznych połączonych z ośrodkami kultury (centrami kultury)

w tym Liczba placówek bibliotecznych Liczba placówek bibliotecznych połączonych z ośrodkami kultury (centrami kultury) LICZBA BIBLIOTEK I FILII BIBLIOTECZNYCH - 2015 r. Wielkość obsługiwanej populacji* Miasto Wieś połączonych z ośrodkami kultury (centrami kultury) połączonych z bibliotekami szkolnymi połączonych z innymi

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU

SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU nadbryg. Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP Zgodnie z postanowieniami ustawy o Państwowej

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H

R E A L I Z A C J A Z A J Ę Ć D Y D A K T Y C Z N Y C H 05.03. 05.03. 05.03. 5.03. Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, PR - Kutno 1 Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności Służba wewnętrzna. Musztra PR - Kutno 2 Sprzęt ratowniczy i

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo specjalistyczne

Ratownictwo specjalistyczne Ratownictwo specjalistyczne Puck, 14 marzec 2015 r. mł.bryg. Jarosław Wszałek Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KP PSP w Pucku Podstawą opracowania,,planu rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR 210/XXVI/2012 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 24 października 2012 r. W sprawie : przyjęcia specjalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2010 ROKU

PODSUMOWANIE 2010 ROKU KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU 61-767 Poznań; ul. Masztalarska 3 PODSUMOWANIE 2010 ROKU PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ROK 2010 POZNAŃ, 8 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: a) procedury współpracy Na terenie województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

KURS KPP Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

KURS KPP Kwalifikowana Pierwsza Pomoc KURS KPP Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 1 Kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc jest prowadzony zgodnie z przepisami: ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku, rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 27: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 27: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 27: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych Autor: Jacek Gawroński Uzupełnienie Piotr Wójcik 1T/2P WYPADEK DROGOWY DOJAZD

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym ZASOBY LUDZKIE Prowadzenie działań ratowniczych możliwe jest dzięki dysponowaniu odpowiednimi do sytuacji siłami i środkami.

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński 1 Kazimierz - Warszawa 2016-01-28 Życie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA ROK 2016

PLAN KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA ROK 2016 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU WYDZIAŁ KONTROLI Poznań, dnia 2 grudnia 2015 r. nr sprawy: WI.IV.HS.030-9/15 egz. nr Z A T W I E R D Z A M PLAN KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH ZATWIERDZAM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ KSRG ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU ZASOBÓW RATOWNICZYCH DO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2012 Katowice, 7 lutego 2013r. SPIS TREŚCI I SIEĆ I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 2009 roku. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WT

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WT Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR WT.2370.....2015 w dniu... 2015 roku w Poznaniu, w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII IMS, GIMNAZJADY, LICEALIADY FINAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH Termin: 13 października 2015r. Miejsce: Poznań, Hipodrom Wola ul. Lutycka 34 Opis:

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; Bytów

ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; Bytów ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; 77-00 Bytów Opracowanie: Wydział Operacyjny KPPSP w Bytowie Bytów, 20 maja 2016 r. Cel ćwiczeń 1. Zapoznanie służb ratowniczych, członków PZZK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ * Dyscyplina Miejsce Organizator 1 cały rok Poradnia kierowców BRD Wielkopolska Automobilklub Wielkopolski

KALENDARZ IMPREZ * Dyscyplina Miejsce Organizator 1 cały rok Poradnia kierowców BRD Wielkopolska Automobilklub Wielkopolski KALENDARZ IMPREZ * LP Termin Impreza Dyscyplina Miejsce Organizator 1 cały rok Poradnia kierowców BRD Wielkopolska Automobilklub Wielkopolski 2 cały rok Współudział w przeprowadzaniu "nietypowych kontroli

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Załącznik do pisma PR.13..201 z dnia 25.06.201 roku Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11.07.201 r. 12.07.201 r. J. Kolber J. Kolber J. Kolber + strażacy 17:00-17:30

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH UZGODNIŁ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 3 Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy Autorzy: Robert Czarnecki Maciej Gloger Bożenna Porycka Wincenty Trzaskowski Tomasz Wilczyński Sprzęt ratowniczy

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.8.1.2017 Mińsk Mazowiecki dnia 14 luty 2017 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Zagrożenia obejmujące obszary przekraczające teren gminy Powodzie, podtopienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 31 marca 2015 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2014 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji zadań ustawowych i statutowych przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną Opracowanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach Autor: Jacek Gawroński WYPADEK DROGOWY DOJAZD DO MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego mł. kpt. Malwina Marcinkowska

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Opracowanie: WZK Miejskie Centrum Ratownictwa Katowice, 24.08.2015r. 1 1. Stan osobowy oraz rozmieszczenie elementów

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

RANKING TECHNIKÓW 2015R.

RANKING TECHNIKÓW 2015R. RANKING TECHNIKÓW 2015R. Ranking ogólnopolski Nazwa szkoły Miejscowość Wyniki 1 7 Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji Poznań 70,97 2 11 Technikum nr 1 w ZS Polit. im. Boh. Monte Cassino Września 62,19

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach Autor: Jacek Gawroński WYPADEK DROGOWY DOJAZD DO MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Duża liczba poszkodowanych (dziesiątki, setki). Bardzo duże zniszczenia obiektów przemysłowych (budynki,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy WDA.272.6.2014 Załącznik nr 9 do siwz Istotne Postanowienia Umowy Umowa zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250B, 60-166

Bardziej szczegółowo

Numer w KRS:

Numer w KRS: Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Gostyń Status Pożytku Publicznego: posiada Status Prawny Organizacji: Stowarzyszenie Rejestrowane Numer w KRS: 0000225233 Sfery działalności: Ratownictwo i ochrona

Bardziej szczegółowo

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R.

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2015R. Ranking Nazwa szkoły Miejscowość Wyniki Ogólnopolski 1 46 XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Charlesa de Gaulle'a Poznań 58,07 2 53 II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO 2014-2020 ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie IV Zapobieganie zagrożeniom 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa LP Nazwa

Bardziej szczegółowo

Urzędy Miast i Gmin Urzędy Gmin powiatu kieleckiego

Urzędy Miast i Gmin Urzędy Gmin powiatu kieleckiego KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w KIELCACH ul. Sandomierska 81/83, 25 324 Kielce, tel. (0-41) 369-30-10, fax 369-30-15 www.km.straz.kielce.pl km@straz.kielce.pl Urzędy Miast i Gmin Urzędy Gmin

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Numer 112 jest jednolitym europejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Podstawy prawne funkcjonowania Systemu

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Działalność dotycząca ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie Miasta Kościerzyny w 2014 r. Kościerzyna, 25.03.2015 r. Działalność kontrolno-rozpoznawcza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Rajgród, dnia 19.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem o cenę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu p-poż

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT KOLEJOWY W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

TRANSPORT KOLEJOWY W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ TRANSPORT KOLEJOWY W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Poznań, dnia 23 kwietnia 2014 roku Aglomeracja poznańska OBSZAR: W skład aglomeracji wchodzi miasto Poznań wraz okolicznymi gminami ciążącymi do Poznania. LUDNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZENIE O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwisko osoby upoważnionej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, wrzesień 2015 r.

Wrocław, wrzesień 2015 r. ZATWIERDZAM PLAN UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA NA TERENIE DOMNIEMANEGO ODKRYCIA TZW. ZŁOTEGO POCIĄGU ORAZ INNYCH OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH W MIEŚCIE WAŁBRZYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nazwa szkoły Miejscowość Ranking ogólnopolski Wynik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I Liceum Ogólnokształcące Swarzędz 30 60,07 Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ BRD 2014

KALENDARZ IMPREZ BRD 2014 KALENDARZ IMPREZ BRD 2014 LP Termin Impreza Dyscyplina Miejsce Organizator 1 cały rok Poradnia kierowców BRD Wielkopolska Automobilklub Wielkopolski 2 cały rok Współudział w przeprowadzaniu "nietypowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów

DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki. Kierunek studiów Rok studiów Forma studiów Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. 22 814 32 37, 22 814 32 48, tel./fax 22 675 88 66 DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta Nr albumu Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Województwo Wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie Województwo Wielkopolskie LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy 1. 2. 3. 4. 5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży Ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież 661 799 699 utw.chodziez@op.pl

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - przyjęte do dofinansowania na rok 2017

Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - przyjęte do dofinansowania na rok 2017 Lista wniosków na PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE- AWARIE - przyjęte do dofinansowania na rok 2017 Powiat wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego Termin realizacji przedsiewzięcia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/077 LPO-4101-11-03/2012 Poznań, dnia 3 października 2012 r. Tekst ujednolicony Pan Wojciech Mendelak Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Zaktualizowane lokalne plany energetyczne Stefan Pawlak grudzień 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan.apodatkowa.gov. 1 z 8 2015-10-29 08:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan.apodatkowa.gov.pl Poznań: Usługi medyczne w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego

Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego Uroczysta inauguracja projektu Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 Organizacja Systemu Powiadamiania Ratunkowego w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 1 Agenda 1. Miasto-Gospodarz - Warszawa 2. System Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA I.CEL Krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w piłkę nożną w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. Przegląd i wstępna

Bardziej szczegółowo

z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze województwa

z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze województwa Załącznik nr 7 Ramowy zakres współpracy jednostek KSRG, współpracujących z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze województwa Ramowy zakres współpracy jednostek KSRG z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie: dr Artur Woźny

Przygotowanie: dr Artur Woźny Geneza budowy systemu powiadamiania PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ. Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ. Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego Mo Możliwo liwości szkoleniowe Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w zakresie telefonu

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. ul. Sieradzka 29 60-163 Poznań. Magdalena Świątkowska. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska

Strona 1. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska. ul. Sieradzka 29 60-163 Poznań. Magdalena Świątkowska. Dział Ekologii i Ochrony Środowiska Doradcy WODR w Poznaniu świadczący usługi doradcze w ramach przedsięwzięcia Grupa wsparcia dla wnioskodawców i beneficjentów PROW 2007-2013 L.p. Komórka organizacyjna Imię i nazwisko Adres siedziby Telefon

Bardziej szczegółowo

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską

Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Spotkanie podsumowujące rok 2013 we współpracy Starostwa Powiatowego Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Poznańskiego oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE

I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE I. STATYSTYKA ZDARZEŃ W GMINIE KRAPKOWICE W I półroczu 2014 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach do dnia 30.06.2014 r. zanotowało 323 zdarzenia, z czego 311 na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRUCIE Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie, została założona w 1965 roku. Od początku swojego istnienia działalność jednostki była skierowana na pomoc lokalnym mieszkańcom.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (+48) 22 853 53 21; fax.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (+48) 22 853 53 21; fax. PROGRAM Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2014 roku (działanie zgodne z pkt 7.2. Listy przedsięwzięć priorytetowych)

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2017 r. Podsumowanie działalności związanej z zastosowaniem GIS na poziomie krajowym. w latach

Warszawa, 2017 r. Podsumowanie działalności związanej z zastosowaniem GIS na poziomie krajowym. w latach Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38 Podsumowanie działalności związanej z zastosowaniem GIS na poziomie krajowym Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-02/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 09.2012 r. Pan st. bryg. Tomasz Leszczyński Kujawsko Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008

2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008 100000 80000 60000 40000-12 % 20000 0 2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008 Przestępstwa ogółem Przestępstwa kryminalne Źródło: Komenda Główna Policji 2 5000 Liczba przestępstw kryminalnych na 100 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

9.2 Stan wyszkolenia...56 10. Analiza potencjału jednostek OSP planowanych do włączenia do ksrg w latach 2011

9.2 Stan wyszkolenia...56 10. Analiza potencjału jednostek OSP planowanych do włączenia do ksrg w latach 2011 Analizę opracował zespół Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie: statystyki zdarzeń, materiałów komend wojewódzkich PSP, danych z biur KG PSP KCKRiOL, BT, BS, BIŁ, w składzie: 1. gen.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 05.07.2012 r. Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski OLZ.5530.3.2012.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 22 czerwca 2012 roku. I. TEMAT TEMAT: Koordynacja

Bardziej szczegółowo