Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Droga i Bezpieczeństwo za rok 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Droga i Bezpieczeństwo za rok 2010."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Droga i Bezpieczeństwo za rok Udzielanie pomocy indywidualnym osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych: pomoc prawna, rehabilitacyjna, psychologiczna. Udzieliliśmy pomocy osobom z różnych miejscowości w kraju. Ponadto udzieliliśmy wielu porad prawnych co do dalszego postępowania prawno sądowego, odszkodowawczego, itp. osobom, które zwróciły się z takimi pytaniami telefonicznie lub mailowo. 2. Pomoc w doposażeniu sprzętowym jednostek udzielających pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych (Szpitale, Stacje Pogotowia Ratunkowego, Uniwersytet Medyczny, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, itp.). 3. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach drogowych i bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym dla różnych grup użytkowników ruchu drogowego np. młodzież szkół średnich i gimnazjów (np. Dopiewo, Giecz ). 4. Działania w ramach projektów europejskich. Kontynuacja współdziałania z instytucjami międzynarodowymi w realizacji programów Unii Europejskiej w drogą bieżącej współpracy z Radą Główną Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportowego z siedzibą w Brukseli (ETSC), Międzynarodowym Zrzeszeniem Kierowców (UICR). Aktywny udział w posiedzeniu Rady Głównej ETSC połączony z przedstawieniem naszego zaangażowania w realizację programów edukacyjno-profilaktycznych i pomocy ofiarom wypadków. 5. W październiku br. zostaliśmy członkiem Zarządu FEVR-u. ( Europejska Federacja Ofiar Wypadków Drogowych ) Federacja składa się ze stowarzyszeń z krajów UE, działających na rzecz ofiar wypadków drogowych, włączając w to rodziny tych, którzy zginęli i zostali w wypadku poszkodowani, ma więzi z podobnymi organizacjami na całym świecie. Posiada status organizacji pozarządowej, uznanej przez Radę Ekonomiczno-Społeczną Narodów Zjednoczonych i bierze aktywny udział w pracach roboczych organów ONZ, reprezentując unikalną perspektywę widzenia ofiary wypadku drogowego. FEVR jest członkiem Forum Współpracy na Rzecz Bezpieczeństwa Drogowego, powołanego w 2004 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), w konsekwencji opublikowaniu dokumentu o nazwie: Światowy raport w sprawie prewencji obrażeń z tytułu wypadków drogowych. Europejska Federacja Ofiar Wypadków Drogowych, jest płaszczyzną, która skupia aktualnie 22 krajowe organizacje z 15 europejskich krajów, działające na rzecz reprezentowania głosów ofiar wypadków drogowych i realizujące działania na rzecz zmniejszenia zagrożeń na drogach w swoich krajach. 1

2 6. W dniu 12 października i 19 listopada br. Stowarzyszenie Droga i Bezpieczeństwo przeprowadziło w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach w całym kraju III edycję ogólnopolskiej akcji pod nazwą Wypadki na drogach porozmawiajmy. Akcja uzyskała patronaty: Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Edukacji Narodowej, oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Akcję popierała również Europejska Federacja Ofiar Wypadków Drogowych. Patronem medialnym został: Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego Bezpieczna Droga do szkoły, Auto Świat, Newseek, Fakt. Celem akcji było umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażenia swoich poglądów i odczuć w temacie w sposób spontaniczny i nieskrępowany w obecności nauczyciela, w szkole, w klasie w czasie jednej wybranej lekcji. Tematem przewodnim tej edycji programu była nadmierna prędkość ( I etap akcji ) oraz Światowy dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych ( II etap akcji ) 7. W związku ze Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych członkowie i pracownicy Stowarzyszenia brali czynny udział na zasadzie wolontariatu w audycjach radiowych, wywiadach telewizyjnych, redagowaniu artykułów prasowych oraz wykazali zaangażowanie w organizowanie mszy okolicznościowych, upamiętniających pamięć ofiar wypadków drogowych ku przestrodze dla żywych. 8. Realizacja programu Przypnij duszę do ciała propagującego zapinanie pasów bezpieczeństwa. W ramach współpracy ze szwedzką organizacją NTF otrzymaliśmy prawo do propagacji (na podstawie szwedzkiego prototypu) symulatora zderzeń ukazującego jak istotną rolę pełnią pasy bezpieczeństwa w samochodach. Urządzenie było wykorzystywane podczas wielu szkoleń dla kierowców organizowanych przez nasze Stowarzyszenie, a także podczas różnych imprez propagujących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w których uczestniczyliśmy. Dzięki naszej inicjatywie analogiczne urządzenia zafunkcjonowały w wielu miastach w kraju, np. Warszawa (Instytut Transportu Samochodowego), Wrocław (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego),Poznań(Automobil Klub Wielkopolska), Kraków (firma ACTIGRA zajmująca się organizacją imprez dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego), Koszalin (Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji), Bydgoszcz oraz 6 miastach wytypowanych przez Żandarmerię Wojskową 9. Kontynuowanie w listopadzie II etapu akcji Kołnierz standardem alternatywą kalectwa wraz z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, rozbudowanej o wykłady a także ćwiczenia praktyczne dla studentów, lekarzy i ratowników drogowych. 10. Cykliczne przekazywanie pism do Sądów i Prokurator z informacjami o udzielonej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych na terenie całego kraju. 11. Wzięcie udziału w przedsięwzięciu organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Sądy Okręgowe: Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dodatkowo wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości ( oraz Sądami Okręgowymi ) stworzono stronę internetową którą można polecać wszystkim poszkodowany. Dyżur w Sądzie Okręgowy w Poznaniu z ramienia 2

3 Stowarzyszenia pełnił prawnik: Małgorzata Małecka oraz Prezes Ryszard Fonżychowski. 12. Nawiązanie współpracy z Kancelarią Prawną Urowska i Wspólnicy w tematach udzielania bezpłatnych porad prawnych dla poszkodowanych w wyniku wypadku drogowego. 13. Aktywne zaangażowanie w akcje i przedsięwzięcia na terenie całego kraju: - Aktywnie włączenie się Stowarzyszenia w akcję Trzeźwe spojrzenie, która odbyła się w Areszcie Śledczym w Środzie Wlkp. Przygotowanie między innymi prezentacji multimedialnej dotyczącej skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz skutków społecznych wypadków drogowych a także wygłoszenie wykładu na temat skutków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. W spotkaniu uczestniczył także specjalista z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i instruktor Ośrodka Szkolenia Kierowców High, który zademonstrował wybuch poduszki powietrznej ( symulator zderzeń ) oraz wygłosił wykład na temat zasadności stosowania pasów bezpieczeństwa w pojeździe, - Uczestnictwo w XVIII Wielkopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK organizowanych przez między innymi: Starosty Wrzesińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Września, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, KP PSP we Wrześni, KP Policji we Wrześni. Mistrzostwa organizowane są dla młodzieży ze szkół ponad gimnazjalnych województwa wielkopolskiego a za przygotowanie ich odpowiada Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrześni we współpracy z Wielkopolskim Zarządem Okręgowym PCK w Poznaniu. Stowarzyszenie udostępniło miedzy innymi symulator zderzeń na w/w imprezę oraz symulator wybuchu poduszki powietrznej, a także Prezes Stowarzyszenia wystąpił z krótkim przemówieniem na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym w panelu konferencyjnym. - Współuczestnictwo w akcji Niebiescy Dzieciom zorganizowanej z okazji Dnia dziecka wspólnie z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, a także charytatywnym wsparciem Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera przy Uniwersytecie Medycznym. Przekazanie do Szpitala: bezcieniowej lampy operacyjnej. - Aktywne uczestnictwo w pikniku Bezpiecznie i zdrowo w Warszawie. Organizatorami w/w pikniku byli między innymi: Komenda Policji, Instytut Transportu Samochodowego, Stowarzyszenie DiB Do najważniejszych tematów/atrakcji poruszanych podczas pikniku należał: symulator zderzeń propagujący zapinanie pasów bezpieczeństwa, alko gogle, pokazy przedstawicieli PCK uczących jak postępować podczas wszelkich kryzysowych sytuacji, prezentacje WOPR, symulator wybuchu poduszki powietrznej, rozmowy z psychologiem transportu na temat Porozmawiajmy o urazach psychicznych powstałych po wypadku, Dlaczego nie umiemy jeździć po polskich kursach prawa jazdy. Alko gogle, symulator wybuchu poduszki powietrznej udostępniony został dzięki Stow. Droga i Bezpieczeństwo. 3

4 - Na zaproszenie funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy wsparliśmy działania edukacyjne w ramach festynu organizowanego przez Burmistrza Słupcy "Wawrzynki Słupeckie" propagując zapinanie pasów bezpieczeństwa. Wykład podkreślono pokazem wybuchu poduszki powietrznej. - Uczestnictwo przedstawiciela Stowarzyszenia Droga i Bezpieczeństwo w pokazach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gorzowie Wielkopolskim zaprezentowanie symulatora do wybuchu poduszki powietrznej oraz wygłoszenie prelekcji na temat zapinania pasów a także omówienie głównych zagadnień związanych z: pijanymi kierowcami, nadmierną prędkością, stosowaniem materiałów odblaskowych - Włączenie się w akcję organizowaną przez Miasto i powiat Oborniki mającą na celu uzmysłowienie mieszkańcom konsekwencji wypadku drogowego a także konieczności sposobów udzielania I pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Przeprowadzenie prezentacji tematów dotyczących zasadności zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe. Zademonstrowanie potencjalnego ryzyka wybuchu poduszki powietrznej dla osób niezapiętych pasami bezpieczeństwa. 14. Uczestnictwo w konferencjach, seminariach poświęconych pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach, np.: - Uczestnictwo w Konferencji Ofiary Wypadków Drogowych Nasza Wspólna Odpowiedzialność br. Pierwszy dzień Konferencji miał miejsce w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie, gdzie odprawiona została Msza święta i odmówiona modlitwa ekumeniczna za ofiary wypadków i katastrof komunikacyjnych. Wystąpienie między innymi przedstawicieli WHO, Wiceministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Biskupa Tarnowskiego w tematach związanych ze Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, polskim wkładem w jego obchody, kościelnymi formami wspierania i upamiętniania ofiar wypadków komunikacyjnych. Kustosz Sanktuarium, ks. Zbigniew Szostak przedstawił ideę budowy Ośrodka Pomocy w Wychodzeniu z Traumy w Zabawie, zaprezentował projekt Ośrodka i Pomnika. Drugi dzień Konferencji, która była kontynuowana w Warszawie, w budynku Sejmu RP rozpoczęła się od wystąpienia przedstawicieli Komitetu Honorowego, w skład którego wchodzili Ministrowie: Sprawiedliwości, Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zdrowia, Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznik Praw Obywatelskich i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wystąpienie wprowadzające na temat ogólnopolskiej kampanii społecznej Ofiary Wypadków Drogowych Nasza Wspólna Odpowiedzialność wygłosił Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Kolejne wystąpienia dotyczyły między innymi: skutków wypadków drogowych i ich wpływu na jakość życia społeczeństwa, infrastruktury i legislacji w bezpieczeństwie ruchu drogowego, sytuacji Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej. Przedstawione zostały również referaty 4

5 zaproszonych gości z krajów UE, które osiągnęły najlepsze rezultaty w zmniejszeniu liczby ofiar na drodze ( Norwegia, Litwa, Łotwa, Słowacja). W drugiej części dnia poruszona została między innymi tematyka: polskich programów prewencyjnych, roli duszpasterzy w łagodzeniu traumy powypadkowej, działań prewencyjnych w praktyce, jak również psychologicznego wymiaru jakości życia przed i po wypadku drogowym. Organizatorami Konferencji byli: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Transportu Samochodowego, Alter Ego Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych, Przejście Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych. Główne cele, które przyświecały Konferencji: Uczczenie Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Przekazanie społeczeństwu informacji o społeczno-ekonomicznych kosztach zdarzeń na drogach. Podkreślenie roli wszystkich użytkowników dróg w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego Uzyskanie społecznego poparcia dla programu Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność. Przedstawienie, przez podmioty uczestniczące w konferencji, programów służących realizacji ogólnopolskiej kampanii Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność. Przygotowanie, na okres polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, propozycji założeń w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji ofiar wypadków drogowych w Polsce oraz UE. Przedstawienie idei Ośrodka Pomocy w Wychodzeniu z Traumy oraz Pomnika Pamięci o Ofiarach Wypadków Komunikacyjnych, i uzyskanie szerokiego poparcia dla ich realizacji. Stworzenie silnego lobby na rzecz realizacji programu do 2020 roku o 50% mniej zabitych na polskich drogach. Przygotowanie przez uczestników konferencji przesłania do Prezydenta, Sejmu i Senatu, w sprawie podjęcia niezbędnych działań zmierzających do jak najszybszego ograniczenia liczby ofiar wypadków drogowych. Partnerami Konferencji byli przedstawiciele międzynarodowych organizacji: WHO, Banku Światowego, GRSP, Tispol, Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele wybranych Krajów UE. - Udział w ogólnopolskiej konferencji Profilaktyka a Ty zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawa Wewnętrznych i Administracji oraz Instytut Transportu Samochodowego.( Warszawa ). Wygłoszenie krótkiej prezentacji na temat działań profilaktycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie. - Uczestnictwo w Seminarium pt. Rola inżynierii, prawa i edukacji w kształtowaniu Bezpieczeństwa drogowego odbywającego się w Józefowie w dniach roku. - Uczestnictwo w Radzie Głównej ETSC Wykład w Westminsterze, w Londynie Udział w wykładzie profesora Danny Darlinga z Uniwersytetu Sheffield ( Wielka Brytania ) pt: " Roads, casualties and public health: the open sewers of the 21st centry?" oraz dyskusji w jego temacie. Organizatorem wykładu były: ETSC i 5

6 PACTS ( Parlamentarna Grupa Doradcza w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego Wielkiej Brytanii) - Udział w konferencji organizowanej przez Krajowa Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał, poświęconą bezpieczeństwu dzieci w ruchu drogowym, - Aktywne uczestnictwo w konferencji Okrągły Stół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zarządzanie prędkością systemowe podejście organizowanej przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego wraz z Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Celem Okrągłego Stołu była dyskusja nad możliwością wprowadzenia skutecznych rozwiązań tworzących system zarządzania prędkością na polskich drogach: - skuteczne rozwiania, które łącznie mogą stanowić efektywny system zarządzania prędkością ( egzekucja prawa, a w tym fotoradary i działania kontrolne upoważnionych instytucji, rozwiązania inżynieryjne, edukacja społeczeństwa) założenia nowego systemu automatycznego zarządzania prędkością w aspekcie Ustawy z dnia 8.X 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przekazanie Vice-ministrowi Infrastruktury Radosławowi Stępniowi programu inicjowanego przez Stowarzyszenie Drogę i Bezpieczeństwo pt. Via Secura. Publiczne zgłoszenie potrzeby większego zaangażowania się władz państwowych w tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego ( na przykładzie Francji ). - Uczestnictwo w debacie Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego w Warszawie. Partnerami merytorycznymi w/w debaty byli: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., Thales Rail Signalling Solutions Sp. z o. o., Bombardier Transporation ( ZWUS ) Polska Sp. z o. o., Benning Power Electronis Sp. z o. o., TINES S. A., Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w warszawie, Kapsch CarrierCom AG. Podczas debaty wystąpiło ponad 9 prelegentów, którzy szczegółowo przedstawili zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. - Uczestnictwo w konferencji Konsultacja ze środowiskami pozarządowymi na temat programu polskiej Prezydencji. Konferencję zorganizowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z resortami zaangażowanymi w przygotowania do objęcia przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE. Podczas konferencji dyskutowano w ramach czterech paneli, zbieżnych z priorytetami polskiej Prezydencji. Rozmawiano o polityce zagranicznej - w tym polityce sąsiedztwa i rozszerzenia; bezpieczeństwie energetycznym UE; gospodarce - w szczególności o innowacyjności, rynku wewnętrznym oraz kapitale intelektualnym - oraz o wolontariacie. - Współtworzenie międzynarodowego seminarium pt. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym możliwości i perspektywy przygotowanie przez Stowarzyszenie prezentacji na temat akcji Wypadki na drogach porozmawiajmy. ( termin r. ) Seminarium organizowane było pod patronatem Związku Miast Bałtyckich. Celem seminarium było 6

7 zaprezentowanie, jakie działania można realizować, aby poprawić bezpieczeństwo drogowe dzieci i młodzieży, co już zostało zrobione, a co jeszcze można wprowadzić, aby podwyższyć ogólny poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Seminarium kierowane: do nauczycieli, samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, policji, rodziców, instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 15. Uczestnictwo w pracach legislacyjnych związanych z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, np.: kilkakrotne uczestnictwo w posiedzeniu Sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozporządzenia rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami. opracowanie naszej opinii w temacie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym ( na prośbę MSWiA). opracowanie naszej opinii w temacie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nad projektem ustawy o kierujących pojazdami. Wystosowanie pisma odnośnie przywrócenia zapisu o obowiązkowych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa na drodze w projekcie ustawy, Przesłanie opinii/ wniosków z analizy założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE, w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej do Ministerstwa Infrastruktury, departament Transportu Drogowego. konsultacje w sprawie Europejskiego Programu Działań w Obszarze Bezpieczeństwa Drogowego na lata Nasze Stowarzyszenie wzięło udział w konsultacjach społecznych, zorganizowanych przez Komisję Europejską dotyczących IV obszaru działań brd w Europie. Zaakcentowaliśmy potrzebę udoskonalenia podejścia, legislacji i procedur w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pomocy ofiarom wypadków drogowych, Współtworzenie IV Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. Wpływ stanu psychofizycznego kierowców na bezpieczeństwo ruchu drogowego organizowanym przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Partnerzy Projektu SOL Save Our Lives z Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla Europy Środkowej zwrócili się z prośbą do Stowarzyszenia o wypełnienie ankiety dot. programu. Projekt SOL opiera się na zachęcaniu nowych krajów członkowskich UE do skorzystania z dostępnej wiedzy i doświadczenia i wzmożenia dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z zadań projektu SOL jest opracowanie wytycznych dla partnerów projektu dotyczących transferu wiedzy i programów pilotażowych.. Wytyczne to pozwolą na zebranie zestawu dobrych praktyk dostępnych w UE ze 7

8 szczególnym uwzględnieniem informacji odnoszących się do sytuacji w nowych krajach członkowskich UE. 16. Aktywne prace dla spotkań Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego GRSP - European Partnership Regional Meeting w Warszawie. 17. Przekazywanie różnym instytucjom w ciągu całego roku pakietów materiałów edukacyjno prewencyjnych z przeznaczeniem na działania propagujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym np.: - Szkole Podstawowej nr 21 w Bytomiu - Krabiu, Szkole Podstawowej w Filipowicach, Zespołowi Szkół w Tymowej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciasnej, 88 Drużynie Harcerskiej Hufca ZHP Katowice, Zespołowi Szkół nr 1 w Koluszkach, Ośrodkowi Szkolenia Kierowców HigH Szkole Jazdy, Zespołowi Szkół w Koluszkach, Zespołowi Szkół nr 2 w Poznaniu, Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie, Bibliotece Głównej im. Andrzeja Bartnickiego w Pułtusku, Zespołowi Szkół im. K.S. Wyszyńskiego w Lelis, - Komendzie Głównej Policji, - Komendom Wojewódzkim Policji, - Komendom Powiatowym Policji, - Strażom Miejskim, - Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego, - Państwowym Strażom Pożarnym, - Urzędom Wojewódzkim, Miejskim, Gmin, - Kuratoriom Oświaty, - Stowarzyszeniom, - Żandarmerii Wojskowej, - Firmom, osobom indywidualnym ( szczegóły do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia Droga i Bezpieczeństwo.) 18. Nawiązanie współpracy z firmą Via Secura. Wspólne opracowanie programu dotyczącego automatycznego systemu kontroli na drodze, opartego o inteligentną analizę obrazu z kamer obserwacyjnych. Materiał przekazany: Komendzie Głównej Policji, Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego. Wyżej wymienione urzędy pozytywnie odniosły się do projektu (! ) i potencjalnego jego wykorzystania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. System jest w pełni bezobsługowy. Opiera się na możliwościach: Oprogramowania cyfrowych kamer wizyjnych ( wstępna analiza obrazu), Oprogramowania komputerów PC przeznaczonych do pracy w warunkach zewnętrznych, umieszczonych przy kamerach ( końcowa analiza obrazu oraz komunikacja z bazą danych) Rozbudowanej bazy danych ( wykrycie zapisów o pojazdach, które nie mogły znaleźć się w polu widzenia dwóch różnych kamer bez przekraczania dopuszczalnej prędkości na odcinku drogi pomiędzy tymi kamerami). Cała komunikacja baza danych-kamery odbywa się w wydzielonej sieci operatora telefonii komórkowej( poza Internetem) dostęp hakerów do systemu jest praktycznie niemożliwy. 8

9 Szczegółowa informacja o przekroczeniu przepisów drogowych ( zdjęcia/film czasy i miejsca ) jest automatycznie wysyłana poprzez szyfrową pocztę elektroniczną na adresy lokalnej straży miejskiej/policji. 19. Bieżąca współpraca, redagowanie artykułów z mediami i uczestnictwo w audycjach radiowych i telewizyjnych poświęconych tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji poszkodowanych w wypadkach w Polsce np.: Gazeta Wyborcza, Motor, Głos Wielkopolski, Gazeta Kołobrzeska Jedź bezpiecznie, Polska, Rzeczypospolita, Metro, Auto Świat, Teleskop, Panorama, Polsat, TV- 2, TV-4 oraz radio Merkury, Polskie Radio 1, Trak, Radio S, TVN 20. Wielokrotne uczestnictwo w posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu. 21. Dalsza współpraca z duńskim koncernem Oppenhej & Jonsson Poland producentem akcesoriów odblaskowych zgodnych z EN oraz CE. Przekazanie gratisowe dla Stowarzyszenia określonej partii materiałów odblaskowych, celem kontynuacji programu Z odblaskiem żyje się dłużej. 22. Całoroczne udzielanie odpowiedzi na kierowane do naszego Stowarzyszenia pytania ze strony użytkowników ruchu drogowego, a dotyczące różnych aspektów sytuacji powypadkowej na drodze ( w tym dokonywanie także mikro-opracowań tematów brd) 23. Bieżące zapoznawanie się z korespondencją dotyczącą propozycji dla naszego Stowarzyszenia a odnoszącej się do udziału w inicjatywach organizacyjnych osób fizycznych, urzędów, organizacji a dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ustosunkowanie się do tych wniosków. 24. Bieżąca praca nad egzekwowaniem wyroków sądowych dotyczących pijanych kierowców. 9

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność 21-22 listopada 2010 r.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność 21-22 listopada 2010 r. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność 21-22 listopada 2010 r. pod patronatem Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny Komitet Honorowy: Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie pomocy indywidualnym osobom poszkodowanym w wypadkach. 2. Pomoc w doposażeniu sprzętowym jednostek udzielających pomocy

1. Udzielanie pomocy indywidualnym osobom poszkodowanym w wypadkach. 2. Pomoc w doposażeniu sprzętowym jednostek udzielających pomocy Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Droga i Bezpieczeństwo za rok 2008. 1. Udzielanie pomocy indywidualnym osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych:

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Krajowa. 29-30 września 2011 Stare Jabłonki k. Ostródy. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie

II Konferencja Krajowa. 29-30 września 2011 Stare Jabłonki k. Ostródy. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie Kompleksowa strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Europy Centralnej II Konferencja Krajowa Organizator: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum BRD w Olsztynie E-mail: brd@word.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Działania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ZADANIA WORD 1. Egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców 2. Prowadzenie kursów : dla kierowców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowy Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 lodz.pzm.pl

Polski Związek Motorowy Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 lodz.pzm.pl Polski Związek Motorowy 91-120 Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 lodz@pzm.com.pl lodz.pzm.pl Rozwój motoryzacji w naszym kraju, który rozwija się tak dynamicznie niesie za są sobą szereg zjawisk negatywnych,

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI 1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostały badania

Bardziej szczegółowo

POLSKA NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce POLSKA NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Konferencja Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność Adam Rapacki

Bardziej szczegółowo

Czas i Miejsce Konferencji 13.11.2009 (godz. 10.00-17.00) Sejm RP (Sala Kolumnowa), ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa

Czas i Miejsce Konferencji 13.11.2009 (godz. 10.00-17.00) Sejm RP (Sala Kolumnowa), ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa KONFERENCJA Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność 13-15.11.2009r. Komitet Honorowy: Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski przewodniczący Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. - znaczenie, stosowanie, promowanie

Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. - znaczenie, stosowanie, promowanie Warszawa, 29 czerwca 2005 r. Ogólnopolskie seminarium: Pasy bezpieczeństwa w Polsce i na świecie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - Stosowanie pasów w bezpieczeństwa a konsekwencje wypadków

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Europejski Program. Drogowego 2011-2020 - nadzieje i oczekiwania. Richard E Allsop. Centre for. Richard E Allsop Centre for.

Europejski Program. Drogowego 2011-2020 - nadzieje i oczekiwania. Richard E Allsop. Centre for. Richard E Allsop Centre for. Europejski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 - nadzieje i oczekiwania Odpowiedzialnośc UE za brd Do roku 1993 Głównie zatwierdzanie typów pojazdów, prawa jazdy i godziny pracy kierowców

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r.

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.. Witam uczestników PWR BRD Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Informacja o działaniach podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman Bezpieczeństwo w szkole Spotkania robocze zespołu ds. bezpieczeństwa Partnerzy: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Rowerem bezpiecznie do celu

Rowerem bezpiecznie do celu Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/9849,rowerem-bezpiecznie-do-celu.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 09:47 Strona znajduje się w archiwum. Niedziela, 03 czerwca 2012 Rowerem bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Poznań, dnia 29 sierpnia 2011r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ WROCŁAWSKO-LWOWSKI PROGRAM WSPIERANIA I INICJOWANIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Truskawiec, 20 listopada 2008 r. JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ONZ Dekada Działań BRD a bezpieczeństwo pieszych Andrzej Grzegorczyk Barbara Król Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego Największa w Polsce organizacja pozarządowa

Bardziej szczegółowo

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Załącznik do Zarządzenia Nr 272/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27.04.2009 r. Procedura postępowania jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta Wałbrzycha w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Gala Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny Fundacja Kierowca Bezpieczny została założona w marcu 2004 r. przez znanego i utytułowanego

Bardziej szczegółowo

Instytucje dialogu obywatelskiego w Polsce i na świecie. Michał Dymkowski

Instytucje dialogu obywatelskiego w Polsce i na świecie. Michał Dymkowski Reprezentacja W ostatnim roku Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w ramach swojej działalności rzeczniczej i monitorującej zgromadziła informacje na temat różnych ciał dialogu obywatelskiego,

Bardziej szczegółowo

Maria Dąbrowska-Loranc. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut Transportu Samochodowego

Maria Dąbrowska-Loranc. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut Transportu Samochodowego KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2008 Politechnika Warszawska 11 grudnia 2008 roku Rola edukacji w kontekście działań brd Maria Dąbrowska-Loranc Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie POWOŁANIE RADY W dniu 8 kwietnia 2002r. w wyniku dyskusji w ramach Okrągłego stołu dotyczącego bezpieczeństwa pracy w wielkopolskim budownictwie

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Centrum Inicjatyw BRD (CIBRD) to stowarzyszenie które aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego nie tylko w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r.

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r. Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej 2 marca 2016 r. Szanowni Państwo, w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów pragniemy przedstawić Państwu prezentację,, Konferencji

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Kompetencje, przeciwdziałanie dyskryminacji Romów

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Kompetencje, przeciwdziałanie dyskryminacji Romów Załącznik nr 2 do protokołu z X posiedzenia Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Warszawa, 22 czerwca 2010 r.) Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO. 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 2014/2015 Rok Szkoły Zawodowców 2-4 września Cele reformy 2014 wprowadzonej Forum Ekonomiczne 1 września 2012 w Krynicy r. organizacja panelu poświęconego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne pograniczebudowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy.

Bezpieczne pograniczebudowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy. Bezpieczne pograniczebudowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy. Prezentacja projektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Biuro Samorządu Województwa w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ CENTRALNYCH GK BRD NA ROK 2011 DATA NAZWA IMPREZY MIEJSCE ORGANIZATOR

KALENDARZ IMPREZ CENTRALNYCH GK BRD NA ROK 2011 DATA NAZWA IMPREZY MIEJSCE ORGANIZATOR KALENDARZ IMPREZ CENTRALNYCH GK BRD NA ROK 2011 DATA NAZWA IMPREZY MIEJSCE ORGANIZATOR 1. czerwiec XXXIV Ogólnopolski Finał Turnieju BRD Iława ZO PZM Olsztyn, WORD Olsztyn- Regionalne Centrum Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU POMORSKI KURATOR OŚWIATY POROZUMIENIE w sprawie współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach podstawowych, gimnazjach

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie Skrócone sprawozdanie ze 100 dni działalności jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska) Mandat posła na Sejm RP: 25 sierpnia 2013: rezygnacja z mandatu radnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU

ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU ZAŁOŻENIA RAMOWE PROGRAMU Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież stanowi jeden z głównych problemów społecznych w Polsce. Badania 1 przeprowadzone w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

W okresie sprawozdawczym zarząd PROM działał w następującym składzie:

W okresie sprawozdawczym zarząd PROM działał w następującym składzie: Warszawa, 8maja 2013 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POLSKIEJ RADY ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH ZA OKRES OD 15 CZERWCA 2012 R. DO 17 MAJA 2013 R. (sprawozdanie jest sporządzone za okres inny niż pełen rok kalendarzowy

Bardziej szczegółowo

Dylematy przedsiębiorczości społecznej"

Dylematy przedsiębiorczości społecznej Konferencja zat.: "Ekonomia Społeczna szansą rozwoju regionu" podsumowująca realizację projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, 04 luty 2015 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Prędkość zabija czyli jak próbować zmieniać nawyki. Katarzyna Turska -dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Prędkość zabija czyli jak próbować zmieniać nawyki. Katarzyna Turska -dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Prędkość zabija czyli jak próbować zmieniać nawyki uczestników ruchu drogowego.. Katarzyna Turska -dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku W odpowiedzi na OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2010 roku w róŝnych obszarach działalności poŝytku publicznego (w tym ochrona zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem!

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015 Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2015 Informacje ogólne Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki osiągania celu

Wskaźniki osiągania celu ZADANIA, CELE, MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 1. Nazwa zadania: utworzenie i funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1. Określenie procedur i koordynacja

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie podejmowane na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w I połowie 2015 r.

Działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie podejmowane na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w I połowie 2015 r. Działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie podejmowane na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w I połowie 2015 r. Rzeszów, 02 lipca 2015r. Współpraca Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL PONADPOWIATOWE DZIAŁANIA "CHWILA NIEUWAGI-KONSEKWENCJE DO KOŃCA ŻYCIA" Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL PONADPOWIATOWE DZIAŁANIA CHWILA NIEUWAGI-KONSEKWENCJE DO KOŃCA ŻYCIA Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/136617,ponadpowiatowe-dzialania-quotchwila-nieuwagi-konsekwencje-do-konca-zyciaq uot.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 22:35 Strona

Bardziej szczegółowo

Komisja Polityki Senioralnej. Deklaracja Końcowa

Komisja Polityki Senioralnej. Deklaracja Końcowa Deklaracja Końcowa Projekt nr 2. III Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku inaugurującej obchody 40. lat Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce pod patronatem Marszałka Sejmu RP,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie.

PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie. PODSUMOWANIE OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU ORAZ KAMPANII SPOŁECZNEJ MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA Podsumowanie interwencji w województwie. Najważniejsze działania zrealizowane w ramach obchodów Światowego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Konferencja Naukowa problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Największa organizacja branżowa na świecie zrzeszająca studentów i młodych prawników

Bardziej szczegółowo

Opole, 25 maja 2006 r.

Opole, 25 maja 2006 r. Opole, 25 maja 2006 r. Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, psycholodzy, pedagodzy i terapeuci uzależnień, katecheci i osoby duchowne związane z wychowaniem dzieci,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid W dniu 9 czerwca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO

I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO R E L A C J A z obrad I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 27 stycznia 2011 r. Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16 Doceniając

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KROKODYLA PROJEKT AUTORSKI WITD POZNAŃ

AKADEMIA KROKODYLA PROJEKT AUTORSKI WITD POZNAŃ AKADEMIA KROKODYLA PROJEKT AUTORSKI WITD POZNAŃ Poznań, 10 lutego 2015 Sylwia Konieczna Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora NASZE MOTTO Zdrowy rozsądek może zastąpić prawie każdy stopień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2272 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 02 SIERPNIA 2012 ROKU

UCHWAŁA Nr 2272 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 02 SIERPNIA 2012 ROKU UCHWAŁA Nr 2272 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 02 SIERPNIA 2012 ROKU w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2012 roku Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BRD "Safe and Sober", Warszawa, 26.05.2014 r. Schemat prezentacji Narodowy Program BRD 2013-2020 Program Realizacyjny 2014-2015

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Policjant, który mi pomógł

Regulamin ogólnopolskiego konkursu Policjant, który mi pomógł Regulamin ogólnopolskiego konkursu Policjant, który mi pomógł Założenia organizacyjne 1 1. Organizatorem konkursu Policjant, który mi pomógł jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE MOTOROWE MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH "UNIFORM-MOTOR-RALLY" TORUŃ

MIĘDZYNARODOWE MOTOROWE MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH UNIFORM-MOTOR-RALLY TORUŃ MIĘDZYNARODOWE MOTOROWE MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH P Z M "UNIFORM-MOTOR-RALLY" TORUŃ 27.09.2014 INFORMACJE OGÓLNE UNIFORM MOTOR RALLY EDYCJA 2014 PATRONAT HONOROWY [propozycje] 1. Prezydent International

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia.. M. i-y.dd. {k 'w>'u^

ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia.. M. i-y.dd. {k 'w>'u^ ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia.. M. i-y.dd. {k 'w>'u^ w sprawie powołania i funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OMEP World Report : 2010 Reporting Framework

OMEP World Report : 2010 Reporting Framework Organisation Mondiale pour l Education Prescolaire World Organization for Early Childhood Education Organizacon Mundial Para La Educacion Preescolar www.omep.org.gu.se OMEP World Report : 2010 Reporting

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa na polskich drogach: efekty działań edukacyjnych i promocyjnych

Stan bezpieczeństwa na polskich drogach: efekty działań edukacyjnych i promocyjnych Stan bezpieczeństwa na polskich drogach: efekty działań edukacyjnych i promocyjnych Katarzyna Turska, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ministerstwo Infrastruktury Krajowa Rada Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ROZWOJU TALENTÓW FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN PROGRAMU ROZWOJU TALENTÓW FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN PROGRAMU ROZWOJU TALENTÓW FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU 1 1. Fundacja Na Rzecz Nauki i Edukacji Talenty, tworzy program rozwoju talentów, którego

Bardziej szczegółowo

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przyjazna Droga program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie W roku 2013 na 1870 km dróg administrowanych przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI KONKURS ODBLASKOWA SZKOŁA VI EDYCJA. Regulamin konkursu Odblaskowa Szkoła

MAŁOPOLSKI KONKURS ODBLASKOWA SZKOŁA VI EDYCJA. Regulamin konkursu Odblaskowa Szkoła MAŁOPOLSKI KONKURS ODBLASKOWA SZKOŁA VI EDYCJA Cel konkursu: Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo na drogach w UE Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy zespołu koordynatorów do spraw bezpieczeństwa na rok szkolny 2014/2015

Roczny plan pracy zespołu koordynatorów do spraw bezpieczeństwa na rok szkolny 2014/2015 Roczny plan pracy zespołu koordynatorów do spraw bezpieczeństwa na rok szkolny 2014/2015 koordynatorzy: mgr Bożena Szymczak kl. IV-VI mgr Małgorzata Tomczyk kl. I-III Obszar zadaniowy i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RZECZNIK PRASOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 15 marca 2016 r. Pan Tomasz Machała Redaktor Naczelny natemat.pl Na podstawie art. 31 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Zagrożenia obejmujące obszary przekraczające teren gminy Powodzie, podtopienia

Bardziej szczegółowo

Wypadki na drogach porozmawiajmy 12 października i 19 listopada 2010 r.

Wypadki na drogach porozmawiajmy 12 października i 19 listopada 2010 r. Patronaty: Wypadki na drogach porozmawiajmy 12 października i 19 listopada 2010 r. opracowanie autorskie i organizacja: Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Droga i Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego 142 Krzysztof Piskorz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum BRD w Olsztynie Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego Cel strategiczny programu: zmniejszenie liczby śmiertelnych ofi ar wypadków

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi

System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi V KONFERENCJA KRAJOWA nt. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi 21 października 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Droga i Bezpieczeństwo za rok 2006.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Droga i Bezpieczeństwo za rok 2006. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Droga i Bezpieczeństwo za rok 2006. 1. Udzielanie pomocy indywidualnym osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych:

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ czas realizacji: lata 2007-2015 RAZEM BEZPIECZNIEJ Ustawa o systemie oświaty: Art. 33. Nadzór pedagogiczny polega

Bardziej szczegółowo

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie Edukacja z Internetem TP Bezpieczeństwo w Internecie edukacja z internetem tp edukacja z internetem tp to program edukacyjny realizowany od 2004 roku przez Grupę TP, polegający na: udostępnianiu szkołom

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Planuj karierę i pracuj bezpiecznie Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2015

Planuj karierę i pracuj bezpiecznie Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2015 Załącznik Planuj karierę i pracuj bezpiecznie Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2015 Hasło OTK: Poznaj swojego doradcę kariery Inauguracja: 12 października 2015 roku w Sali Konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo