I. System kontroli ruchu drogowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. System kontroli ruchu drogowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy"

Transkrypt

1 Brak ofiar śmiertelnych i ograniczenie występowania poważnych zdarzeń drogowych na odcinkach dróg objętych kontrolą główny cel wykorzystania urządzeń rejestrujących w kontroli ruchu drogowego został w 0 r. osiągnięty przez Straż Miejską m.st. Warszawy. Zmianie uległy również zachowania kierujących pojazdami. Mimo rozbudowy systemu kontroli z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących, w porównaniu do 0 r. o ponad % spadła liczba rejestrowanych wykroczeń. I. System kontroli ruchu drogowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy System kontroli ruchu drogowego warszawskiej straży miejskiej opiera się na jednoczesnym wykorzystaniu stacjonarnych urządzeń rejestrujących prędkość, mobilnych urządzeń rejestrujących prędkość oraz stacjonarnych urządzeń rejestrujących wykroczenia dotyczące niestosowania się kierujących pojazdami do sygnalizacji świetlnej. Z wykorzystaniem wszystkich typów urządzeń kontrole prowadzone są w różnej konfiguracji, również z wykorzystaniem możliwości prowadzenia kontroli mieszanej, czyli jednoczesnego pomiaru prędkości oraz tzw. wjazdu na czerwonym świetle. System kontroli ruchu drogowego straż miejska rozbudowuje od 0 r. w oparciu o analizy bezpieczeństwa przeprowadzone na podstawie danych dotyczących zdarzeń drogowych odnotowanych przez Policję oraz zarządców dróg, wskazań służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także lokalnej społeczności, w uzgodnieniu z instytucjami wskazanymi przez ustawodawcę. W 0 r. warszawska straż miejska prowadziła kontrole z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących w 9 punktach kontroli stacjonarnej, w tym na czterech skrzyżowaniach z wykorzystaniem kontroli mieszanej, a od grudnia w jednym punkcie (al. Solidarności / Jana Pawła) z wykorzystaniem tylko możliwości kontroli tzw. wjazdu na czerwonym świetle. Ze względu na dużą liczbę zdarzeń drogowych zdecydowano się również na wprowadzenie w szerszym zakresie mobilnej kontroli fotoradarowej. W 0 r. kontrole z wykorzystaniem urządzeń mobilnych wmontowanych w radiowozy straży miejskiej prowadzono w lokalizacjach. Kontrole mobilne stanowią uzupełnienie kontroli prowadzonych z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Punkty są wyznaczane m.in. na dłuższych odcinkach dróg, gdzie zlokalizowane są również stacjonarne punkty kontrolne. Pozwala to m.in. na prowadzenie działań kaskadowych, których celem jest wyeliminowanie przypadków złudnego stosowania się przez kierujących do przepisów. Istotnym elementem w przypadku konieczności wprowadzania kontroli mobilnych są oczekiwania społeczne poparte właściwymi analizami bezpieczeństwa. Wyznacznikami są także zlokalizowane w rejonie punktów kontroli placówki oświatowe, czy obiekty użyteczności publicznej. Wprowadzenie kontroli mobilnej pozwala na szybszą niż w przypadku kontroli stacjonarnych reakcję, jeśli określony odcinek drogi uznany zostaje za niebezpieczny i wymaga natychmiastowego nadzoru. Możliwość ta została wykorzystana w al. KEN w drugiej połowie 0 r. poprzez wprowadzenie kontroli mobilnych na kilku odcinkach drogi. Lokalizacja punktów kontroli (stan w dniu..0 r.) System kontroli Straży Miejskiej m.st. Warszawy jest jednym z istotnych elementów działań podejmowanych przez inne służby oraz zarządców dróg zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na stołecznych drogach.

2 II. Kontrola ruchu drogowego z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących a poważne zdarzenia drogowe W 0 r. na terenie miasta stołecznego Warszawy w wyniku poważnych zdarzeń drogowych zginęły osoby. Do żadnego z wypadków ze skutkiem śmiertelnym nie doszło w punktach objętych kontrolą przez warszawską straż miejską. Osiągnięcie głównego celu, jakim jest ograniczenie liczby zdarzeń niebezpiecznych, na niektórych odcinkach dróg następowało na przestrzeni kilku miesięcy. Przykładem jest al. KEN, na której w pierwszej połowie 0 r. doszło do wypadków, w wyniku których zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Po objęciu w lipcu 0 r. ulicy cyklicznymi kontrolami przez straż miejską nie odnotowano wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Na policyjnej liście najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań 0 r., nie znalazły się również skrzyżowania, które straż miejska objęła kontrolami z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Ograniczenie występowania zdarzeń drogowych, a w konsekwencji brak ofiar śmiertelnych i znaczny spadek liczby osób, które w wyniku kolizji odniosły obrażenia, spowodował również spadek kosztów społecznych r. 0 r. 0 r. 0 r. Porównanie kosztów społecznych zdarzeń drogowych w rejonie punktów kontroli w latach 0-0 Z przeprowadzonych analiz wynika, że koszty zdarzeń drogowych w punktach kontroli w 0 r., w związku z ograniczeniem niebezpiecznych zdarzeń drogowych, spadły czterokrotnie w porównaniu do okresu przed wprowadzeniem kontroli z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących. Wizualizacja punktów kontroli warszawskiej straży miejskiej oraz miejsc, w których odnotowano wypadki ze skutkiem śmiertelnym s. 8 (.0.0 r.) Symulacje wyliczeń kosztów społecznych przeprowadzono na podstawie danych Zakładu Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. "Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec 0 r. z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych zdarzeń drogowych na sieci TEN-T s. (.0.0 r.)

3 III. Urządzenia rejestrujące ogólne dane W 0 r. na podstawie zdjęć zarejestrowanych przez wszystkie urządzenia rejestrujące wszczęto czynności w ponad 0 tys. spraw. W porównaniu do 0 r. liczba zarejestrowanych spraw, mimo rozbudowy systemu kontroli, a także wzrostu liczby zarejestrowanych w stolicy pojazdów, spadła o,% zarejestrowane sprawy ogółem zarejestrowane sprawy - przekroczenie prędkości 9 9 zarejestrowane sprawy - wjazd na czerwonym świetle Porównanie liczby zarejestrowanych spraw w latach r. 0 r. O,% spadła liczba spraw dotyczących przekroczenia prędkości, a o,% mniej spraw rejestrowano w związku z niestosowaniem się kierujących pojazdami do sygnalizacji świetlnej. W związku z ujawnionymi wykroczeniami ponad 8 tys. sprawców zostało ukaranych mandatami karnymi na kwotę ok. 7 mln zł, w blisko 0 tys. przypadków skierowano wnioski o ukaranie do sądu, a wobec tys. sprawców zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. Z analizy rejestrowanych spraw w podziale na miesiące wynika, że najwięcej wykroczeń zostało zarejestrowanych przez urządzenia w maju (%) oraz we wrześniu (,7%). Liczba spraw zarejestrowanych w 0 r. w podziale na miesiące Z analizy przedziału czasowego oraz dobowego liczby zdarzeń ujawnianych z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących wynika, że najwięcej wykroczeń kierowcy popełniali w niedzielę między godz a.00 oraz w sobotę w godz , kiedy to w ciągu godziny rejestrowano ponad 09 wykroczeń. Zdarzenia zarejestrowane przez fotoradary stacjonarne w 0 r. Natomiast w dni powszednie najwięcej wykroczeń popełniano we wtorki i czwartki między godz..00 a godz..00. Liczba zarejestrowanych pojazdów w Warszawie w 0 r. 0, w 0 r. 89, w 0 r. 08, w 0 r. 070, dane Biura Administracji i Spraw Obywatelskim UM Warszawa z dnia r.

4 IV. Przekroczenie prędkości Sprawy dotyczące niestosowania się kierujących pojazdami do ograniczenia prędkości stanowią 8% wszystkich zarejestrowanych. Należy jednak podkreślić, że dane te wynikają również ze znacznie większej liczby urządzeń rejestrujących prędkość niż wjazd na czerwone światło, wykorzystywanych w 0 r. w kontroli ruchu drogowego al. KEN, ograniczenie prędkości do 0 km/h al. KEN, ograniczenie prędkości do 0 km/h Liczba zarejestrowanych spraw dotyczących przekroczenia prędkości w 0 r. w podziale na miesiące Najwięcej wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości ujawniono w maju (,%) i we wrześniu (%). Średnia prędkość zarejestrowanych przez urządzenia pojazdów wyniosła 8, km/h. Zdarzenia dotyczące przekroczenia prędkości zarejestrowane przez fotoradary stacjonarne w 0 r. Najwięcej spraw dotyczących przekroczenia prędkości zarejestrowano w niedzielę w godz oraz sobotę w godz i Stacjonarne urządzenia rejestrowały wówczas ponad 07 spraw w ciągu godziny. ul. Modlińska, ograniczenie prędkości do 0 km/h ul. Puławska, ograniczenie prędkości do 0 km/h ul. Modlińska, ograniczenie prędkości do 0 km/h ul. Radzymińska, ograniczenie prędkości do 0 km/h

5 V. Czerwone światło Systemy rejestrujące zarówno wjazd pojazdów na czerwonym świetle, jak i przekroczenie dopuszczalnej prędkości, są zlokalizowane na czterech skrzyżowaniach: al. Niepodległości / ul. Batorego, ul. Grójecka / ul. Dickensa, ul. Sobieskiego / ul. Witosa, ul. Ostrobramska / ul. Fieldorfa. Urządzenia zlokalizowane na tych skrzyżowaniach zarejestrowały w 0 r. w sumie 009 wykroczeń, to o 9,% mniej niż w 0 r zarejestrowane sprawy ogółem 9 9 zarejestrowane sprawy - wjazd na czerwonym świetle 0 80 zarejestrowane sprawy - przekroczenie prędkości 0 r. 0 r. W listopadzie 0 r. zakończyły się prace przy uruchomieniu systemu fotoradarowego na skrzyżowaniu al. Solidarności i Jana Pawła. W sumie wszystkie urządzenia umożliwiające kontrolę stosowania się kierujących pojazdami do sygnalizacji świetlnej zarejestrowały w ubiegłym roku 9 wykroczeń Wykroczenia dotyczące niestosowania się do sygnalizacji świetlnej w podziale na miesiące Wykroczenie polegające na niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej najczęściej było ujawniane we wrześniu (0,%) Porównanie liczby spraw zarejestrowanych przez systemy zlokalizowane na skrzyżowaniach w latach 0-0 (wybrane dane) W porównaniu do 0 r. liczba spraw dotyczących wjazdu na czerwonym świetle na ww. skrzyżowaniach spadła o 9,9%. Na poszczególnych skrzyżowaniach spadek ten kształtował się od,7% do,%. Najczęściej kierowcy nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej w środy i piątki między godz..00 a.00, kiedy to w ciągu godziny rejestrowano ponad 88 przypadków. skrzyżowanie ul. Zamieniecka / Ostrobramska skrzyżowanie ul. Grójecka / Dickensa Zdarzenia dotyczące niestosowania się do sygnalizacji świetlnej zarejestrowane przez fotoradary stacjonarne w 0 r.

6 VI. Sprawcy wykroczeń W 0 r. najczęściej sprawcami wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary byli mężczyźni. Z analiz przeprowadzonych przez straż miejską wynika, że młodzi kierowcy w wieku do lat najrzadziej popełniali wykroczenia. Najczęściej nie stosowali się do przepisów kierowcy z grupy wiekowej - lata, stanowiąc aż 8% wszystkich sprawców. 9,7% 0,% Kobiety Mężczyźni 0% 0% 0% % 9% 8% do lat od do lat od do lat od do lat od do lat powyżej lat Sprawcy wykroczeń z podziałem na płeć Udział procentowy kategorii wykroczeń popełnianych przez mężczyzn i kobiety jest wprawdzie zbliżony, jednak mężczyźni częściej nie stosują się do ograniczenia prędkości, zaś kobiety ignorują sygnalizację świetlną. 8% Mężczyźni 8% wjazd na czerwonym świetle przekroczenie prędkości 80% Kobiety 0% wjazd na czerwonym świetle przekroczenie prędkości Sprawcy wykroczeń z podziałem na grupy wieku Z danych straży miejskiej wynika, że w zdecydowanej większości rejestrowano wykroczenia popełniane przez kierujących zamieszkałych w Warszawie (ok. 0 tys.) Najczęściej wykroczenia popełniali kierowcy prowadzący pojazdy marki volkswagen (), toyota () oraz opel (08). Natomiast najrzadziej rejestrowano pojazdy marek mini () oraz jaguar (7). Na wielokrotność rejestrowanych marek pojazdów wpływ ma również ich popularność na polskim rynku motoryzacyjnym. Porównanie kategorii popełnianych wykroczeń przez kobiety i mężczyzn

7 WYSZKÓW BIAŁA PODLASKA RASZYN PIASTÓW PŁOCK WROCŁAW BIAŁYSTOK KIELCE JÓZEFOSŁAW ZIELONKA KOBYŁKA MIŃSK MAZOWIECKI SULEJÓWEK JÓZEFÓW WOŁOMIN ŁOMIANKI MARKI OTWOCK ŁÓDŹ KONSTANCIN-JEZIORNA SIEDLCE KRAKÓW LEGIONOWO ZĄBKI WARSZAWA-WESOŁA PRUSZKÓW RADOM LUBLIN PIASECZNO WARSZAWA MINI JAGUAR DACIA PORSCHE JEEP ALFA ROMEO LEXUS SAAB LAND ROVER DAEWOO CHRYSLER SUZUKI CHEVROLET SUBARU SEAT MITSUBISHI HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN CITROEN FIAT HONDA PEUGEOT VOLVO RENAULT SKODA MERCEDES BENZ AUDI BMW FORD OPEL TOYOTA VOLKSWAGEN Miejsce zamieszkania sprawców wykroczeń (wybrane dane) Marki pojazdów jakimi poruszali się sprawcy wykroczeń (wybrane dane) W 0 r. straż miejska prowadziła czynności wobec 7 osób posiadających immunitety w związku z wykroczeniami zarejestrowanymi przez fotoradary, w tym w 7 przypadkach wobec osób posiadających immunitety dyplomatyczne. Należy podkreślić, że w porównaniu do 0 r. w przypadku immunitetów dyplomatycznych odnotowano,% spadek liczby rejestrowanych spraw. Wenezuela Tunezja Szwajcaria Serbia Peru Norwegia Maroko Malezja Macedonia Korea Południowa Japonia Irlandia Indonezja Indie Bułgaria Australia Albania Tajlandia Palestyna Mołdawia Meksyk KUBA Filipiny EBOR Dania ARMENIA Międzynarodowy Fundusz Walutowy Jemen Iran Finlandia Estonia Egipt Belgia Austria Wielka Brytania Węgry Urugwaj Pakistan Kuwejt Koreańska Republika Ludowo - Demokratyczna Grecja Ekwador Czechy Algieria Rumunia Republika Południowej Afryki Litwa KOMEKO Holandia Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Słowacja Nigeria Kanada Izrael Chile Afganistan Chińska Republika Ludowa Turcja Niemcy Kazachstan Wietnam Białoruś Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Irak Ukraina Arabia Saudyjska Libia Rosja Stany Zjednoczone Ameryki Immunitety dyplomatyczne z podziałem na państwa/organizacje 8

8 VII. Plany dotyczące rozbudowy systemu kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących W pierwszych miesiącach 0 r. straż miejska zakończyła prace przy realizacji projektów, których wykonanie rozpoczęto w ubiegłym roku. W styczniu uruchomiono system kontroli wjazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniu ul. Wołoska / Domaniewska. Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do rozbudowy systemu kontroli ruchu drogowego. Priorytetem w 0 r. jest poprawa bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowań. Z danych stołecznej Policji wynika, że w 0 r. wjazd na czerwonym świetle był przyczyną 8 wypadków, w których zginęły osoby, a kolejnych 7 zostało rannych. Dotychczasowe doświadczenia straży miejskiej dotyczące objęcia stałym nadzorem wybranych skrzyżowań pod kątem stosowania się kierujących pojazdami do sygnalizacji świetlnej wskazują, że wykorzystanie urządzeń w tym zakresie przynosi pożądane efekty. W obrębie kontrolowanych skrzyżowań nie odnotowano wypadków śmiertelnych, spadła liczba wykroczeń dotyczących wjazdu na czerwonym świetle, a zmiana zachowania kierowców przyczyniła się do udrożnienia ruchu. W pierwszej kolejności rozpatrywana jest możliwości wykorzystania stacjonarnych urządzeń rejestrujących na 0 najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach wskazanych przez Policję. Skrzyżowanie Wypadki Zabici Ranni Powstańców Śląskich Maczka Marszałkowska Królewska Szyszkowa Rebusowa 0 0 Wawelska Skłodowskiej 0 7 Kondratowicza Św. Wincentego 0 Wał Miedzeszyński Fieldorfa 0 Broniewskiego Krasińskiego Al. Jana Pawła II Anielewicza 0 8 Al. Jana Pawła II Grzybowska 0 Al. Krakowska Mineralna 0 Straż miejska rozpatruje również wykorzystanie nowych technologii w zakresie kontroli ruchu drogowego, w tym możliwość wykorzystania kamer oraz wprowadzenia w szerszym zakresie urządzeń, które działają z wykorzystaniem tzw. wirtualnych pętli indukcyjnych. Wizualizacja punktów kontroli warszawskiej straży miejskiej oraz najniebezpieczniejszych skrzyżowań w 0 r. Najniebezpieczniejsze skrzyżowania w Warszawie w 0 r.(dane WRD KSP) s. (.0.0 r.)

9 VIII. Podsumowanie W ocenie Straży Miejskiej m.st. Warszawy wprowadzenie w szerszym zakresie kontroli z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących wpłynęło pozytywnie na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W miejscach objętych kontrolami ograniczono liczbę zdarzeń drogowych oraz ich skutki. System fotoradarowy oraz skuteczność i konsekwencja działań straży miejskiej, w tym również nieuchronność kary, oddziałuje prewencyjnie na kierujących pojazdami. W punktach kontroli obserwowana jest zmiana zachowań kierowców, zmniejszenie występowania przypadków niebezpiecznej i brawurowej jazdy, spowolnienie ruchu, a także udrożnienie niektórych odcinków dróg. System fotoradarowy oraz taktyka działania straży miejskiej w znaczący sposób uzupełnienia działania podejmowane przez inne służby bezpieczeństwa i porządku publicznego (ITD, Policja), a także zarządców dróg. W ocenie straży miejskiej, aby działania realizowane na stołecznych drogach z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących w dłuższej perspektywie czasowej nadal przynosiły oczekiwane społecznie efekty, muszą być one kontynuowane i realizowane cyklicznie. Stąd też warszawska straż miejska, oprócz bieżących analiz realizowanych przez siebie działań, stale obserwuje sytuację na stołecznych drogach i reaguje w przypadku konieczności objęcia kolejnych odcinków dróg nadzorem, wykorzystując posiadany aktualnie sprzęt. W ocenie warszawskiej straży miejskiej stworzenie sieci kontroli drogowej opartej na możliwościach urządzeń rejestrujących z wykorzystaniem w szerszym zakresie potencjału formacji, wspólne działania służb odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, prowadzone równolegle z działaniami właściwych instytucji zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej, a także działaniami edukacyjno-profilaktycznymi propagującymi prawidłowe zachowania na drogach, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w stolicy.

Praca zbiorowa. zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku. Mazowieckiej Rady BRD. Warszawa, dnia 31 marca 2014 roku

Praca zbiorowa. zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku. Mazowieckiej Rady BRD. Warszawa, dnia 31 marca 2014 roku STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO na obszarze WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w latach 2014-2020 Praca zbiorowa zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku Mazowieckiej Rady

Bardziej szczegółowo

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski:

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski: Wicemarszałek Marek Kuchciński: Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (druk

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2013 roku

Sprawozdanie. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2013 roku Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2013 roku Warszawa, marzec 2014 r. TOM I Wstęp... 1 I. Sytuacja kadrowa i finansowa prokuratury... 5 II. Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE REGULACJI GOSPODARCZYCH W 181 KRAJACH

PORÓWNANIE REGULACJI GOSPODARCZYCH W 181 KRAJACH Wspólna publikacja Banku Światowego, Międzynarodowej Korporacji Finansowej oraz Palgrave Macmillan wydana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundacją

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ GDDKiA POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ L DR CII D EC SIIE AS NA WN ÓW RÓ AR DA AD RA OR TO OT FO

Bardziej szczegółowo

2014 r. 2015 r. nie dotyczy. 431,18 zł

2014 r. 2015 r. nie dotyczy. 431,18 zł I. ZUS dla osób prowadzących działalność w 2015r 1. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które: nie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Projekt z dnia 04.01.2013 r. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Materiał na posiedzenie plenarne KRBRD w dniu 08.01.2013 r. Spis treści 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU PABIANICKIEGO

RADA POWIATU PABIANICKIEGO KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH 95-200 Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel.22-53-300 fax. 84-24-364 Dp Pabianice, dnia 21/09/2011r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E KOMENDANTA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE INFORMACJA o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok ZŁOTÓW 3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia 8..3 roku INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce Stanisław Gaca Kazimierz Jamroz TRAFIK Gdańsk Krzysztof Ząbczyk SIGNALCO Kraków System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce 1. Wprowadzenie Wdrażaniu różnego rodzaju środków poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX (0-22) 830-00-80 STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO,

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Wardyński i Wspólnicy 4CFuture. Którędy droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Wardyński i Wspólnicy 4CFuture. Którędy droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Wardyński i Wspólnicy 4CFuture Którędy droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce Warszawa, styczeń 2009 Autorzy: Jarosław Kantorowicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE

RAPORT Z BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE RAPORT Z BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE 2009 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2009 I Wprowadzenie Infrastruktura turystyczna w Warszawie i plany rozwoju Warszawa wśród wielkich polskich miast dysponuje najbogatszą

Bardziej szczegółowo

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców MATERIAŁ NA POSIEDZENIE RADY OCHRONY PRACY Warszawa, maj 2013 r. Spis treści: 1. Aktualny stan prawny uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/404/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXXV/404/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXXV/404/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006-2014. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 PREZES RADY MINISTRÓW Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z dyspozycją

Bardziej szczegółowo

W numerze. kwartalnik policyjny WYWIAD. Biuro operacji antyterrorystycznych KGP

W numerze. kwartalnik policyjny WYWIAD. Biuro operacji antyterrorystycznych KGP kwartalnik policyjny W numerze WYWIAD Iwona Klonowska Prewencja w 2013 roku 2 wywiad z nadinsp. Krzysztofem Gajewskim I Zastępcą Komendanta Głównego Policji biuro prewencji i ruchu drogowego kgp 6 8 10

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE PROBLEMY [nrü U) C r i o @5 W & ( 1 ü 1 W, ( = 1 0 (ñ) (OB) ( (=10 6 ÍÍTD) ÇÆ> tr-u-1 dukacja dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego Wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, czerwiec 2007 r. 1 2 3 4 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W MIEJSCU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki dn.18.3.214r. mł. insp. Robert Żebrowski Z A T W I E R D Z A M Egz. 1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Program Realizacyjny na lata 2015-2016

Program Realizacyjny na lata 2015-2016 Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Program Realizacyjny na lata 2015-2016 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Warszawa, maj 2015 Dokument

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 213 słownik pojęć Wypadek drogowy Zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

WSTĘP. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Strefowanie ruchu droga do poprawy jakości życia w Warszawie? dr inż. Andrzej Brzeziński Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów, Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Od Autora: Podczas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo