środek poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego potrzeby i oczekiwania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "środek poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego potrzeby i oczekiwania"

Transkrypt

1 Zarządzanie prędko dkością,, jako środek poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego potrzeby i oczekiwania Stanisław aw Gaca Politechnika Krakowska Katedra Budowy Dróg g i Inżynierii Ruchu

2 Problemy dlaczego zarządzanie prędko dkością jest konieczne i jakie środki tego zarządzania powinny być stosowane nadzór r prędko dkości w programach poprawy brd i oczekiwania z nim związane zane pierwsze doświadczenia krajowe z wdrażania ania automatycznego nadzoru prędko dkości

3 Podstawowe kryteria bezpieczeństwa ruchu w projektowaniu dróg g i rola prędko dkości wśród w tych kryteriów 1. Spełnienie wymogów dynamiki i kinematyki ruchu pojazdów 2. Zapewnienie widoczności dla różnych sytuacji na drodze 3. Dobre optyczne prowadzenie kierującego 4. Zrozumiałość funkcjonowania 5. Prawidłowe odwodnienie 6. Zgodność z psychologicznymi i psychofizycznymi cechami uczestników ruchu

4 Ilościowa ocena wpływu prędko dkości na wypadki źródła a wiedzy dane statystyczne i szczegółowe studia przebiegu zarejestrowanych wypadków analizy przed i po modele opisu zależno ności wskaźnik ników wypadkowych od cech drogi i ruchu modele analityczne opisujące ruch pojazdów modele fizyczne i testy na obiektach rzeczywistych

5 WSKAŹNIKI WYPADKOWE Założenia do oceny wpływu prędkości na brd występowanie kompleksu czynników z wzajemnymi interakcjami eometria dróg Nadzór policji LIMITY PRĘDKOŚCI echy osobowe PRĘDKOŚĆ Natężenie ruchu INNE CZYNNIKI

6 Wpływ prędko dkości na brd analiza statystyczna danych o wypadkach na drogach krajowych 26% wypadków w przypisuje się występowanie czynnika nadmiernej prędko dkości ok. 27% ofiar śmiertelnych w wypadkach związanych zanych z nadmierną prędko dkością ok. 22% ofiar śmiertelnych w wypadkach z powodu złych manewrów w i jazdy w zbyt bliskiej odległości cięż ężkość wypadków w związanych zanych z nadmierną prędko dkością: 17,9 of. śmiertelnych/100 wypadków w w dzień i 23,3 ofiar śmiertelnych/100 wypadków w w nocy piesi stanowią 29% wśród d wszystkich śmiertelnych ofiar wypadków regionalne zróżnicowanie udziału u wypadków w z pośrednim i bezpośrednim wpływem nadmiernej prędko dkości - (47 77%)

7 Przykład badań przed i po (VTI Szwecja) ) dla wypadków z ofiarami śmiertelnymi W 4 1 = V1 / V0 ) ( W ) dla wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi W 3 1 = V1 / V0 ) ( W ) dla wypadków ogółem z ofiarami śmiertelnymi, ciężko i lekko rannymi dzie: W 2 1 = V1 / V0 ) 0 ( W 0 liczba wypadków w przyjętym okresie obserwacji przed zmianą prędkości, 1 liczba wypadków w takim samym okresie obserwacji po zmianie prędkości, 0 średnia prędkość przed zmianą [km/h], 1 średnia prędkość po zmianie [km/h] 0 0

8 Wpływ prędkości na brd wyniki badań i analiz modeli regresyjnych prędko dkość jest powiązana z kompleksem czynników determinujących brd - jej ilościowy wpływ w modelach predykcji wypadków w może e być wyrażany any pośrednio przez inne czynniki wpływ prędko dkości na brd jest silnie związany zany ze standardem technicznym dróg g i skrzyżowa owań oraz zagospodarowaniem ich otoczenia obok nadmiernej prędko dkości istotnymi przyczynami wypadków w jest także e niejednorodność prędko dkości pojazdów w potokach ruchu grupą szczególnie narażon oną na wypadki z nadmierną prędko dkością są piesi i rowerzyści

9 Z roli prędkości wśród determinant brd wynika potrzeba zarządzania prędkością Zarządzanie prędko dkością obejmuje: stanowienie ogólnych i lokalnych limitów prędko dkości (koszty transportu, środowisko, brd) wymuszenie stosowania się kierujących do ustanowionych limitów w prędko dkości 1. Środki związane zane z planowaniem, projektowaniem i eksploatacją dróg 2. Środki nadzoru i restrykcji 3. Zaawansowane technologie

10 Prędkość a ochrona środowiska z uwagi na zużycie energii i emisję spalin

11 Czy badania prędko dkości potwierdzają konieczność stosowania bardziej skutecznych niż do tej pory środków w jej zarządzania? Źródło danych o prędkości: Zlecone przez KRBRD cykliczne badania dobowe w latach serii badań w 32 stałych stacjach i 16 o zmiennych lokalizacjach

12 Zbiorcze wyniki badań prędko dkości Uśrednione wartości dobowe (miejscowości - 1,5 mln poj., poza terenami zabudowy - 5,1 mln poj.) Lokalizacja odcinka Miejscowości Poza terenami zabudowy Typ Parametry charakteryzujące prędkość przekroju V A [km/h] V 85 [km/h] PV [%] Z1 Z2 M3 Z1 Z2 Z2+D Z3 78,4 (69,1 86,2) 71,8 (64,4 78,4) 63,9 (47,6 77,7) 86,2 (80,3 100,3) 84,7 (80,8 90,4) 85,8 (78,8 89,8) 85,1 (79,3 93,1) 93,9 (81,7 105,0) 86,3 (78,0 94) 77,4 (58,0 94,0) 105,8 (98,0 124,0) 102,1 (97,0 107,0) 104,0 (95,0 111,0) 103,7 (96,0 115,0) 94,0 (79,7 98,1) 88,2 (77,8 97,2) 71,3 (38,3 92,2) 54,3 (41,6 81,8) 49,4 (37,6 59,0) 52,8 (30,8 66,4) 47,6 (37,8 65,6)

13 Dobowa zmienność prędko dkości pojazdy lekkie w ruchu swobodnym Poza terenami zabudowy Z2 Z1 Przejścia drogowe Z1 Z2 M Kwantyl prędkości V85 [km/h] Godziny

14 Ocena obniżenia w 2004 r. limitu prędko dkości na terenach zabudowy Wyniki badań przed i po w godz. 5:00 23:00 Przekroje Z1 Przekroje Z2 Przekroje M3 Parametr V A [km/h] V 85 [km/h] V A [km/h] V 85 [km/h] V A [km/h] V 85 [km/h] Przed 81,87 97,38 75,28 89,13 67,52 80,04 Po 79,7 94,16 71,99 83,76 65,87 78,17 Różnica -2,17-3,22-3,29-5,37-1,65-1,87 Stanisław Gaca Politechnika Krakowska - KBDiIR

15 Skala przekroczeń prędko dkości dopuszczalnej - przejścia drogowe przez miejscowości ci Typ przekroju Dzień: 5:00 23:00 Noc: 23:00 5:00 DV [km/h] S DV [km/h] DV [km/h] S DV [km/h] Z1 28,1 15,0 23,3 15,1 Z2 1,0 21,8 13,5 18,8 13,2 M3 0,8 20,0 14,4 18,7 14,0 Częstość skumulowana [-] 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Przekrój - Z Prawostronna granica przedziału klasowego przekroczeń Vdop [km/h]

16

17

18

19

20 Spotykane błęb łędy związane zane z prędko dkością Niedostosowanie przekroju poprzecznego do oczekiwanej prędko dkości zbyt wąskie w lub zbyt szerokie pasy ruchu, umocnione pobocza Brak pasów w do wyprzedzania na odcinkach z dużą dyspersją prędko dkości Krótkie pasy do wyprzedzania Przekroje umożliwiaj liwiające wyprzedzanie w strefach zabudowy Zbyt duże e prędko dkości w strefach przejść dla pieszych, szczególnie poza terenami zabudowy

21 Błędy - cd Zbyt duże e prędko dkości na dojazdach do skrzyżowa owań i punktów w rozdziału Krótkie odcinki zmiany pasów w ruchu (skrzyżowania i węzły) w Ograniczenia widoczności ci wymagające lokalnych ograniczeń prędko dkości Zła a identyfikacja łuków w wymagających redukcji prędko dkości Oznakowanie nie uwzględniaj dniające rzeczywistej prędko dkości

22 Czynniki wpływaj ywające na prędko dkość Charakterystyka drogi Obniżanie prędkości Podnoszenie prędkości Udogodnienia dla pieszych Udogodnienia dla rowerzystów Piesi mieszają się z ruchem Rowerzyści mieszają się z ruchem Ruch pieszych jest zakazany Ruch rowerzystów jest zakazany Parkowanie Dopuszczalne na drodze Zakazane na drodze Ilość pasów Skrzyżowania Jedna jezdnia Jednopoziomowe bez wskazania pierwszeństwa Kilka pasów w tym samym kierunki, kierunki ruchu rozdzielone Węzły Proste odcinki Krótkie Długie Fizyczne ograniczniki prędkości Występują Brak Szerokość drogi/pasa Wąskie pasy/droga Szerokie pasy/droga Nawierzchnia Nierówna Równa Zagęszczenie środowiska przydrożnego Gęsta roślinność lub zabudowa Rzadka roślinność lub luźna zabudowa

23 Wybór środków w zarządzania prędko dkością - kryteria Uwarunkowania akceptacji ograniczeń prędko dkości i społeczna akceptacja Możliwo liwości wdrożeń i efektywność proponowanych środków Powiązanie z planami rozwoju sieci drogowej

24 Model zachowań kierującego przy wyborze prędko dkości prędko dkość problemem psychologii i inżynierii KIEROWCA Postawa, emocje Normy subiektywne Własna kontrola zachowań MOTYWACJE KIEROWCY DROGA RUCH Percepcja Przetwarzanie informacji Podejmowanie decyzji Wykonanie Pojazd - prędkość, odstępy itp.

25 Stopień poinformowania Stopień odstępstw od norm Stopień oczekiwanych negatywnych skutków Stopień przestrzegania przepisów Stopień oczekiwanych pozytywnych skutków Warunki miejscowe Model zachowań kierujących w aspekcie przestrzegania norm prawnych

26 Wdrażanie anie zarządzania prędko dkością wg.. GAMBIT 2005: Rozwój j hierarchicznej sieci dróg g o różnych r limitach prędko dkości Opracowanie zasad stosowania ograniczeń prędko dkości wraz z praktyką stosowania zmiennych ograniczeń Weryfikacja istniejących lokalnych ograniczeń prędko dkości, Identyfikacja odcinków w z konieczności cią wprowadzenia lokalnych ograniczeń prędko dkości, w tym ograniczeń o zmiennych wartościach Stosowanie oznakowania pionowego i poziomego w dostosowania do stopnia zagrożenia brd Wdrażanie anie na terenach zabudowy fizycznych środków redukcji prędko dkości Automatyzacja nadzoru nad ruchem drogowym w zakresie kontroli prędko dkości Prowadzenie akcji informacyjnych o podejmowanych działaniach aniach i badania skuteczności ci wdrażanych anych środków

27 Nowe założenia i proponowane zmiany w odniesieniu do prędko dkości w projektowaniu dróg g (Niemcy): Dostosowanie rozwiąza zań infrastruktury do funkcji oraz oczekiwań użytkowników w dróg Powiązanie projektowania z prędko dkością operacyjną (użytkow ytkową np.. V 90 ) przy uwzględnieniu ograniczeń prędko dkości Oddziaływanie na prędko dkość nie tylko przez rozwiązania zania drogowe, ale także e nadzór Wprowadzenie pojęcia klas projektowania powiązanych z oczekiwaną prędko dkością

28 Klasy projektowania - prędko dkość EKL km/h EKL km/h EKL 3 90 km/h EKL 4 70 km/h Rozwiązania zania projektowe podpowiadające prędko dkość mogą być wspomagane formalnymi ograniczeniami prędko dkości Typowy przekrój dla EKL 1 Typowy przekrój dla EKL 1 EKL 3 przy dużych natężeniach ruchu

29 Dobór r parametrów w geometrycznych wg. klas projektowych przykład wartości zalecanych i minimalnych Promień łuku i jego długość

30 Wybrane problemy: Nowe zasady będąb dotyczyły y fragmentów uzupełniaj niających istniejącą sieć dróg jak wówczas wczas zapewnić zgodność zasady samo-obja objaśniania z istniejącymi drogami o różnych V p? Konieczność stosowania rygorystycznych zasad niezależnie od ukształtowania towania terenu Elementem projektu staje się od początku tku kontrola prędko dkości wymagane sąs skuteczne ograniczenia prędko dkości

31 Ograniczenia prędko dkości adekwatne do zagrożeń brd przykład ograniczeń prędko dkości na łukach poziomych Wg. SAFESTAR

32 + słupki prowadzące U-2 + tablice U-3

33 Drogowe środki zarządzania prędkością

34

35 Metody i środki kontroli prędko dkości w celu poprawy brd 1. Stacjonarne losowe kontrole prędkości 2. Stacjonarne, niestandardowe kontrole prędkości 3. Ruchome kontrole prędkości 4. Automatyczne rejestratory prędkości 5. Znaki zmiennej treści (informujące, ostrzegające) 6. Ograniczniki prędkości w pojazdach

36

37 Przykład liniowego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym zastosowany w tunelu Kaisermühlen w Wiedniu

38 Czy intensywny nadzór r prędko dkości może e być skutecznym środkiem poprawy brd? Wyniki meta-analizy badań skuteczności fotoradarów (ELVIK R., VAA T.) Rodzaj wypadku Procentowa zmiana liczby wypadków Estymowana Przedział średnia ufności 95% [%] [%] Wszystkie wypadki razem do -20 Wypadki z rannymi do -19 Wypadki na terenie miast do -31 Wypadki poza terenami zabudowy -4-2 do -6

39 Doświadczenia francuskie obszar oddziaływania fotoradarów na kierowców w to ok. 3km; spadek średniej prędko dkości podróży y na całej sieci drogowej w ciągu trzech lat wyniósł 5km/h; przypadki przekroczeń limitu prędko dkości o 30km/h i więcej spadły y pięciokrotnie; liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w latach spadła a o 30%, a w miejscach lokalizacji fotoradarów o 60%; problemy na sieci dróg g lokalnych; zero tolerancji centralizacja działań centralna jednostka mandatowa

40 Inne doświadczenia za i przeciw fotoradarom Argumenty przeciwników Gwałtowne hamowanie przed radarem i związane z tym wypadki zderzeń Natychmiastowe przyspieszenie po minięciu miejsca pomiaru Pułapki radarowe mają służyć pozyskaniu środków do budżetu Urządzenia pomiarowe są niedokładne. Wpływ fotoradarów na brd jest mały, gdyż ogranicza się tylko do miejsc ich ustawienia Odpowiedź To nie znajduje potwierdzenia w badaniach. W pojedynczych przypadkach takie sytuacje mają miejsce Celem jest redukcja prędkości w rejonie fotoradaru. Straty czasu z powodu zwolnienia są małe Instalacja fotoradarów nie przynosi dużych dochodów, bo po krótkim czasie maleje drastycznie liczba przekraczających prędkość dopuszczalną Techniczne rozwiązania umożliwiają dokładny pomiar Zasięg fotoradaru to ok m i tym samym spełnia on swoje zadanie w niebezpiecznych miejscach

41 za i przeciw fotoradarom Argumenty przeciwników Do drogi przypisane jest ryzyko, a dobrze rozbudowana droga jest bezpieczna Fotoradar powinien być zdemontowany lub zasłonięty jeśli poprawi się brd jeśli nie to będzie stał w złym miejscu Fotoradar opłaca się tylko przy określonej liczbie mandatów Alternatywą są znaki informacyjne Twoja prędkość. Odpowiedź Droga o bardzo dobrym technicznym standardzie jest miejscem częstego przekraczania dopuszczalnej prędkości Poprawa brd jest dowodem na działanie fotoradaru i nie można go demontować Celem nie jest karanie kierowców, ale poprawa brd. Zysk jest nie z mandatów, ale ze zmniejszenia liczby wypadków Dla dużej grupy kierowców znak informacyjny nie jest skuteczny

42 Procedura wyboru odcinków w dróg g do nadzoru prędko dkości Identyfikacja ciągów w dróg g o gęstog stości wypadków istotnie różnir niącej się od przeciętnego zagrożenia Identyfikacja ciągów w dróg g o gęstog stości wypadków w z bezpośrednimi lub pośrednimi okolicznościami ciami nadmiernej prędko dkości istotnie różnir niącej się od przeciętnego zagrożenia Wyznaczenie dla każdego ciągu drogi przeciętnych poziomów w zagrożenia brd na odcinkach należą żących do poszczególnych Oddziałów w GDDKiA

43

44

45 Procedura wyboru odcinków dróg do nadzoru prędkości - cd Sporządzenie wstępnej listy odcinków koncentracji wypadków Weryfikacja terenowa i wskazanie dokładnej lokalizacji fotoradarów Sporządzenie listy rankingowej miejsc lokalizacji fotoradarów na podstawie potencjału redukcji ofiar wypadków Uzupełnienie listy o miejsca szczególne Powiązanie wdrażania fotoradarów z innymi działaniami dla poprawy brd

46 Nr drogi/liczba masztów do montażu Razem DK1 DK2 DK3 DK4 DK5 DK6 DK7 DK8 DK

47 Prognoza efektów w wdrożenia fotoradarów Założenia: zmodyfikowane francuskie wskaźniki efektywności Nr drogi Liczba fotorada rów Redukcji wypadków i ich ofiar w okresie 5 lat Wypadki Ranni Ofiary śmiertelne hipoteza I i II I II I II Razem

48 Zmiany prędko dkości w strefie fotoradarów wybrane badania Uśrednione wartości redukcji parametrów prędkości i przekroczeń dopuszczalnych prędkości zarejestrowane w badaniach przed i po na różnych drogach krajowych bez drogi nr 8 Limit prędkości Charakter ruchu 50 km/h Ruch swobodny 70 km/h Ruch swobodny 90/100 km/h Parametry charakteryzujące prędkość i przekroczenia prędkości dopuszczalnej V sr V 85 V 95 UV dop UV dop +20 [km/h] [km/h] [km/h] [%] [%] Potoki ruchu 12,3 13,9 15,6 25,3 25,9 12,9 14,9 17,4 21,0 30,7 Potoki ruchu 12,6 15,2 18,9 35,1 16,9 13,8 18,0 20,8 33,3 15,0 Potoki ruchu 15,6 15,2 18,9 35,1 16,9 Ruch swobodny 16,6 12,7 30,3 32,5 15,0

49 Ocena skuteczności ci fotoradarów na DK8 (odcinki oddziaływania fotoradarów) dane za 18 miesięcy po wprowadzeniu Wypadki Lekko i ciężko ranni Of. śmiertelne Zbiór A Zbiór B Zbiór A Zbiór B Zbiór A Zbiór B Strefy fotoradarów -31,3% -32,3% -33,5% -34,4% -41,5% -41,3% Inne drogi krajowe -3,5% -4,6% - 4,9% Różnica - 27,8% -28,8% -28,9% -29,8% -36,6% -36,4%

50 Badania ankietowe na drodze nr 8 po instalacji stanowisk fotoradarów PYTANIE (próba 200 kierujących) Odpowiedź TAK Ukarani za przekroczenie prędkości 55% Ukarani za przekroczenie prędkości - fotoradar 7% Nieuchronność kary mobilizuje do przestrzegania ograniczeń 84% Zwalniający na widok znaku kontrola radarowa 89% Zwolnienie i natychmiastowe przyspieszenie za fotoradarem 44,5% Zwolnienie przed i za fotoradarem 52% Fotoradary są w stanie poprawić brd 76%

51 Uwagi końcowe Konieczne jest kompleksowe wdrażanie anie elementów w zarządzania prędko dkością uwzględniaj dniając priorytety wskazane w programie GAMBIT 2005 Planowana sieć fotoradarów może e objąć swoim oddziaływaniem ok. 20% wybranej sieci dróg g i nie może e być jedynym środkiem poprawy brd Rozwój j automatycznego nadzoru prędko dkości wymaga usprawnienia procedur formalnych i egzekucji kar Konieczne sąs równoległe e intensywne działania ania informacyjne i edukacyjne

52 JAK OSIĄGNĄĆ DUŻE EFEKTY MAŁYMI KOSZTAMI PRZY OGRANICZONYM BUDŻECIE?

ZARZĄDZANIE PRĘDKOŚCIĄ W STREFACH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH

ZARZĄDZANIE PRĘDKOŚCIĄ W STREFACH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH IV ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZARZĄDZANIE PRĘDKOŚCIĄ W STREFACH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH STANISŁAW GACA KATEDRA BUDOWY DRÓG I IŃŻYNIERII RUCHU

Bardziej szczegółowo

Ocena wybranych środków zarządzania prędkością na drogach samorządowych

Ocena wybranych środków zarządzania prędkością na drogach samorządowych III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego Ocena wybranych środków zarządzania prędkością na drogach samorządowych Stanisław Gaca, Mariusz Kieć - Politechnika

Bardziej szczegółowo

Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP. Marcin Budzyński, Karol Romanowski Politechnika Gdańska

Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP. Marcin Budzyński, Karol Romanowski Politechnika Gdańska Ocena zagrożenia na sieci dróg na podstawie doświadczeń programu EuroRAP Zagrożenie e w ruchu u drogowym to: źródło zdarzenia niepożądanego (konflikt drogowy) lub niebezpiecznego (kolizja lub wypadek drogowy

Bardziej szczegółowo

ROLA ODWODNIENIA W ZAPEWNIENIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

ROLA ODWODNIENIA W ZAPEWNIENIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska ODWODNIENIE 2015 ROLA ODWODNIENIA W ZAPEWNIENIU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI

WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI Krasnobród, 26-27.01.2012 r. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO EuroRAP Atlas ryzyka na drogach

Bardziej szczegółowo

ROLA DYREKTYWY 2008/96WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W DZIAŁANIACH ANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POLITECHNIKA KRAKOWSKA

ROLA DYREKTYWY 2008/96WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W DZIAŁANIACH ANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POLITECHNIKA KRAKOWSKA ROLA DYREKTYWY 2008/96WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W DZIAŁANIACH ANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Dr hab. inż.. Stanisław aw Gaca, prof. PK OGÓLNE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA BEZPIECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego o potrzebie i wdrażaniu. aniu. dr hab. Stanisław aw Gaca prof. Marian Tracz. Warszawa, 11 grudzień 2008 r.

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego o potrzebie i wdrażaniu. aniu. dr hab. Stanisław aw Gaca prof. Marian Tracz. Warszawa, 11 grudzień 2008 r. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego o potrzebie i wdrażaniu aniu dr hab. Stanisław aw Gaca prof. Marian Tracz Warszawa, 11 grudzień 2008 r. Liczba wypadków w i liczba ofiar mają tendencję spadkową od

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego Stanisław Gaca Marian Tracz Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechnika Krakowska Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego Cele prezentacji Identyfikacja możliwych problemów brd wynikających

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BRD "Safe and Sober", Warszawa, 26.05.2014 r. Schemat prezentacji Narodowy Program BRD 2013-2020 Program Realizacyjny 2014-2015

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Metodologia definiowania odcinków dróg do objęcia ich automatycznym nadzorem nad prędkością Kazimierz Jamroz

Bardziej szczegółowo

drodze a bezpieczeństwo ruchu dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz Politechnika Krakowska

drodze a bezpieczeństwo ruchu dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz Politechnika Krakowska Nocne ograniczenia widoczności na drodze a bezpieczeństwo ruchu dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz Politechnika Krakowska Porządek prezentacji 1. Charakterystyka t k brd w nocy 2. Oszacowanie skali zagrożenia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA METODY WYBORU URZĄDZEŃ BRD DLA PIESZYCH

PROPOZYCJA METODY WYBORU URZĄDZEŃ BRD DLA PIESZYCH PROPOZYCJA METODY WYBORU URZĄDZEŃ BRD DLA PIESZYCH dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG - kierownik Katedry Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1079 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1079 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1079 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 maja 2017 r. Pomiary prędkości w miejscach funkcjonowania fotoradarów

Warszawa, 8 maja 2017 r. Pomiary prędkości w miejscach funkcjonowania fotoradarów Pomiary prędkości w miejscach funkcjonowania fotoradarów Anna Zielińska anna.zielińska@its.waw.pl Instytut Transportu Samochodowego CEL POMIARÓW 1 stycznia 2016 roku około 400 fotoradarów obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH PRZEJŚCIACH DRÓG TRANZYTOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI

BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH PRZEJŚCIACH DRÓG TRANZYTOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI BADANIA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU NA PRZEJŚCIACH DRÓG TRANZYTOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI identyfikacja problemu kontroli dostępności do dróg oraz jej j wpływu py na bezpieczeństwo ruchu,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 KONGRES Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda 2 Podstawowe informacje o Polsce

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Strategia zmniejszenia liczby i skutków wypadków związanych z nadmierną prędkością

Strategia zmniejszenia liczby i skutków wypadków związanych z nadmierną prędkością Stanisław Gaca sgaca@pk.edu.pl Politechnika Krakowska Kazimierz Jamroz, kjamroz@pg.gda.pl Wojciech Kustra castrol@pg.gda.pl Politechnika Gdańska Strategia zmniejszenia liczby i skutków wypadków związanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w zakresie uspokajania ruchu na przykładzie Puław. Witold Sladkowski

Szczegółowe rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w zakresie uspokajania ruchu na przykładzie Puław. Witold Sladkowski Szczegółowe rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w zakresie uspokajania ruchu na przykładzie Puław Witold Sladkowski ELEMENTY USPOKOJENIA RUCHU STOSOWANE PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ (TEREN ZABUDOWANY)

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE 1.1. Inwestor 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Zarząd Drogi 2. STAN ISTNIEJĄCY 2.1. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu 3. PROJEKTOWANA

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy Spis załączników I. Część opisowa 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień II. Część rysunkowa 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usprawnienie systemu automatycznego nadzoru nad prędkością w Polsce -nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oraz innych ustaw - nowe zadania Inspekcji Transportu Drogowego Stan obecny Aktualnie w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA...

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA... SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE... 2 1.1. INWESTOR:... 2 1.2. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA OPRACOWANIA:... 2 1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku W W 2006 roku odnotowano 46 876 wypadków w drogowych, Na skutek

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA AUDYTU BRD W POLSCE Prof. Stanisław Gaca Prof. Marian Tracz Politechnika Krakowska

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ D ÓG

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ D ÓG GDDKiA POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYRII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYRII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYRII DROGOWEJ S SY YS ST TE EM ML LO OK KA AL LIIZ ZA AC CJJII F FO OT TO OR RA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. GEOMETRIA DROGI 2. ULICE 3. SKRZYŻOWANIA 4. DROGI RUCHU SZYBKIEGO 5. WĘZŁY DROGOWE Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku oraz porównanie za lata 2010-2014 Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu rowerowym

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu rowerowym Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu rowerowym MGR INŻ. SYLWIA POGODZIŃSKA KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Zakopane, kwiecień 2016r. Plan prezentacji 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce dr hab. inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Marcin Budzyński mgr inż. Marcin Antoniuk mgr inż. Łukasz Jeliński Plan

Bardziej szczegółowo

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/29/17 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, luty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Egz. Nr 5 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGI GMINNEJ NR 105 878 B WE WSI NOWOSIEDLINY Inwestor: Obiekt: Gmina Miastkowo 18-413 Miastkowo, ul. ŁomŜyńska 32 Przebudowa drogi gminnej nr 105 878 B we wsi Nowosiedliny

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. CEL OPRACOWANIA... 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. CHARAKTERYSTYKA DRÓG: GMINNYCH... 4 5. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU... 5 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:...

Bardziej szczegółowo

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD O POTRZEBIE BADAŃ NAUKOWYCH W PROGRAMACH BRD (głos w dyskusji) 1. Dlaczego badania naukowe odgrywają ważną rolę w budowie infrastruktury i zarządzaniu ruchem? 2. Jaka jest obecnie, a jaka powinna być rola

Bardziej szczegółowo

drogowej? Marian Tracz, Stanisław Gaca Politechnika Krakowska

drogowej? Marian Tracz, Stanisław Gaca Politechnika Krakowska WDRAŻANIE AUDYTU BRD W POLSCE Dlaczego konieczny jest audyt BRD? Jaka wiedza jest niezbędna w audycie BRD i skąd ją czerpać? Jaka powinna być organizacja procedur audytu BRD? Jakie wnioski należy wyciągać

Bardziej szczegółowo

ruchu drogowego Marcin Budzyński, Wojciech Kustra Politechnika Gdańska

ruchu drogowego Marcin Budzyński, Wojciech Kustra Politechnika Gdańska Inspekcje bezpieczeństwa ruchu drogowego Inspekcja drogowa: regularnie prowadzone działanie prewencyjne służące identyfikacji mankamentów na eksploatowanej drodze i w jej otoczeniu, przeprowadzana przez

Bardziej szczegółowo

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011.

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011. InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011 Spis treści Wstęp 11 WaŜniejsze oznaczenia 14 1. UŜytkownicy dróg

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU OCENA WPŁYWU PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU W SIECI DRÓG Kazimierz Jamroz Lech Michalski Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1845. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 20 października 2015 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1845. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 20 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1845 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 1) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa 28 września 2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat Warszawa 28 września 216 r. 1 1,% 17,2% 115,8% 126,9% 131,% 137,% 143,8% 147,9% 152,7% 157,4% 163,% 16815923 183547 19471836 21336913

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 Kraków, 25.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 Kraków, 25.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl www.konferencjespecjalistyczne.pl UDZIAŁ PIESZYCH JAKO OFIAR ŚMIERTELNYCH [%] WSKAŹNIK ŚMIERTELNOŚCI PIESZYCH W WYPADKACH DROGOWYCH [na 1 mln mieszkańców] PODRĘCZNIK OCHRONA PIESZYCH WWW.KRBRD.GOV.PL/BADANIA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych na przejściach przez jezdnie. Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska

Bezpieczeństwo pieszych na przejściach przez jezdnie. Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska Bezpieczeństwo pieszych na przejściach przez jezdnie Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska Konferencja Miasto i Transport Warszawa, 18.05.2017 Potrącenia pieszych w Polsce Wypadki na przejściach dla

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki zabici ranni ciężko ranni kolizje 34970-2,4% 3202-4,6% 42545-3,4% 11696

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo na drogach w UE Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu odcinka drogi gminnej - łącznik ul. Mieszka I w Gorlicach. Opracował: mgr inż. Grzegorz Szczurek

Projekt stałej organizacji ruchu odcinka drogi gminnej - łącznik ul. Mieszka I w Gorlicach. Opracował: mgr inż. Grzegorz Szczurek GFS Grzegorz Szczurek ul. Świt 14, 33-300 Nowy Sącz NIP 734-286-31-27 e-mail: biuro@gfs.biz.pl tel. (+48) 535-222-707 Nazwa opracowania Projekt stałej organizacji ruchu odcinka drogi gminnej - łącznik

Bardziej szczegółowo

Docelowa organizacji ruchu

Docelowa organizacji ruchu 2015 w Kłodzku Docelowa organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce Sokolec Docelowa organizacja ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Spis treści 1. Inwestor...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN ZAKŁAD DIAGNOSTYKI NAWIERZCHNI 03 301 Warszawa ul. Jagiellońska 80 tel/fax: (48 22) 811 97 93 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN INWESTOR: GMINA

Bardziej szczegółowo

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013 Drogi krajowe Seite 1 Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA 2008-2013 Samochody Samochody Motocykle Piesi i rowerzyści osobowe ciężarowe Człowiek

Bardziej szczegółowo

egzemplarz do zatwierdzenia nr... INWESTOR: OPRACOWAŁ: Usługi Projektowe PRO-ZAT mgr inŝ. Andrzej Zaniat Bystra ul. Ogrodowa 35 Strona: 1

egzemplarz do zatwierdzenia nr... INWESTOR: OPRACOWAŁ: Usługi Projektowe PRO-ZAT mgr inŝ. Andrzej Zaniat Bystra ul. Ogrodowa 35 Strona: 1 egzemplarz do zatwierdzenia nr... PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWEJ I NA CZAS ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY KOMONIECKIEGO, UL. WIŚNIOWEJ I UL. WIERZBOWEJ W śywcu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ GDDKiA POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ LOKALIIZACJA FOTORADARÓW NA SIIECII DRÓG KRAJOWYCH W CELU

Bardziej szczegółowo

Efekty zastosowania cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich Małopolski: aktualne badania i obserwacje

Efekty zastosowania cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich Małopolski: aktualne badania i obserwacje II MAŁOPOLSKIE FORUM DROGOWE Efekty zastosowania cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich Małopolski: aktualne badania i obserwacje dr inż. Janusz Bohatkiewicz Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1 Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej PROJEKTOWANIE ROND OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. Część 1 Prof. W. Brilon Ruhr Universität Bochum, Niemcy Ronda: stan wiedzy w Niemczech Niemcy posiadają

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Kryterium bezpieczeństwa ruchu w projektowaniu dróg Stanisław Gaca Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechnika Krakowska

Kryterium bezpieczeństwa ruchu w projektowaniu dróg Stanisław Gaca Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechnika Krakowska Projekt: Kształtowanie infrastruktury drogowej spełniającej standardy bezpieczeństwa ruchu Kryterium bezpieczeństwa ruchu w projektowaniu dróg Stanisław Gaca Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechnika

Bardziej szczegółowo

Jacek Gacparski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GETTING ORGANISED TO MAKE ROADS SAFE

Jacek Gacparski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GETTING ORGANISED TO MAKE ROADS SAFE Polski Związek Motorowy Warszawaa 5.03.2009 Seminarium Bezpieczne drogi ratują życie BEZPIECZNE DROGI NIE ZABIAJĄ Jacek Gacparski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Polski Związek Motorowy Warszawaa

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. DROGI POWIATOWEJ nr 0613T i 0628T

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. DROGI POWIATOWEJ nr 0613T i 0628T PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGI POWIATOWEJ nr 0613T i 0628T Wykonawca projektu: Biuro Projektowe Ajko Artur Kręcisz Ul. H. Sawickiej 11 28-200 Staszów Projektował: Józef Kręcisz Nr upr. WZDP 214/D/66

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska

w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska Zakres projektu Europejski Atlas BRD Etap I 2008 drogi międzynarodowe ę 5 500 km Etap

Bardziej szczegółowo

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni Zakopane, 15-17 września 2010 r. Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

Badania zachowań pieszych. z wykorzystaniem analizy obrazu. Piotr Szagała Politechnika Warszawska

Badania zachowań pieszych. z wykorzystaniem analizy obrazu. Piotr Szagała Politechnika Warszawska Badania zachowań pieszych w obszarze przejść dla pieszych z wykorzystaniem analizy obrazu Projekt Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa ń pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo Konsorcjum: Instytut

Bardziej szczegółowo

Realizacja opracowania: Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach

Realizacja opracowania: Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach Realizacja opracowania: Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach (Umowa Nr DTD/KF/BDG-VllI-32018-U-103/14) Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg

Bardziej szczegółowo

Podwyższenie Obniżenie Utrzymanie

Podwyższenie Obniżenie Utrzymanie R A P O R T z przeprowadzonej weryfikacji oznakowania w zakresie obowiązywania znaku B-33 - ograniczenie prędkości na sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2015 2014 BDG-V-281-54-TKa/14 Załącznik nr 1 do SIWZ (po zawarciu umowy załącznik nr 3 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ GDDKiA POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ L DR CII D EC SIIE AS NA WN ÓW RÓ AR DA AD RA OR TO OT FO

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU KONCEPCJA I DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE Lucyna Gumińska Kazimierz Jamroz Wojciech Kustra Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Katedra Inżynierii Drogowej WPROWADZENIE Planowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUZ UL. BRZOZOWEJ W BRZEZINCE

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUZ UL. BRZOZOWEJ W BRZEZINCE PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUZ UL. BRZOZOWEJ W BRZEZINCE Inwestor: Gmina Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim Opracował: inż. Jarosław Wideł Oświęcim, luty

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3 5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Karta uzgodnień... str.

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowa Konferencja PROBLEMY EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM TRANSPORTEM 4 6 lipca 2011 r.

III Międzynarodowa Konferencja PROBLEMY EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM TRANSPORTEM 4 6 lipca 2011 r. III Międzynarodowa Konferencja PROBLEMY EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM TRANSPORTEM 4 6 lipca 2011 r. Wymagania formalne dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych dr inż. Piotr Tomczuk Wydział

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 CEL OPRACOWANIA... 4 ZAKRES OPRACOWANIA... 4 CHARAKTERYSTYKA DRÓG POWIATOWYCH... 4 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU... 4 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:... 6

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

Przekrój 2+1 jako docelowy lub etap budowy drogi ekspresowej

Przekrój 2+1 jako docelowy lub etap budowy drogi ekspresowej Konferencja konsultacyjna Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Grupa robocza ds. Techniki/Technologii Propozycja wniosku 1.1: Przeprowadzić weryfikację przyjętych typów przekrojów poprzecznych dróg w PBDK 2014-2023

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR D-022-E

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR D-022-E USŁUGI PROJEKTOWE MICHAŁ KORAL * 43-340 KOZY, ul.astrów 5 ( 501-188 322 fax 33-444 67 02 e-* koralm@poczta.onet.pl NIP: 937-176-52-04 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR D-022-E BRANŻA: ORGANIZACJA RUCHU NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO P R O N A D Q PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis ul. Powstańców Śląskich 77, 43-211 Czarków NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103 tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Plan orientacyjny skala

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i cel opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Projektowana organizacja ruchu 5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 6. Przykłady

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/08/16

Projekt nr S7.1/08/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/08/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, marzec

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015

Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015 Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015 Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Warszawa, 18 marca 2015 r. Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH O WYPADKACH DROGOWYCH PO WPROWADZENIU OBOWIĄZKU STOSOWANIA ŚWIATEŁ PRZEZ CAŁY ROK PRZEZ CAŁA DOBĘ

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH O WYPADKACH DROGOWYCH PO WPROWADZENIU OBOWIĄZKU STOSOWANIA ŚWIATEŁ PRZEZ CAŁY ROK PRZEZ CAŁA DOBĘ ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH O WYPADKACH DROGOWYCH PO WPROWADZENIU OBOWIĄZKU STOSOWANIA ŚWIATEŁ PRZEZ CAŁY ROK PRZEZ CAŁA DOBĘ Anna Zielińska ITS Od dnia 17 kwietnia 27 roku w Polsce obowiązuje przepis

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej nr T Tyniec - Dzierążnia

Przebudowa drogi gminnej nr T Tyniec - Dzierążnia Inwestor Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28-363 Oksa Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 355032T Tyniec - Dzierążnia Projekt wykonawczy Drogowa Data Wrzesień 2012 Stadium Branża Zespół projektowy Projektant

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Milewski

mgr inż. Łukasz Milewski NAZWA OBIEKTU: Budowa ul. Kołłątaja, Pięknej, Ogrodowej i Zielnej w Suwałkach Egz. STADIUM: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU ADRES: ul. Kołłątaja, Piękna, Ogrodowa, Zielna Suwałki INWESTOR: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU rodzaj dokumentacji: zadanie: PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Droga gminna w miejscowości Szadkowice na odcinku od drogi powiatowej nr 3101E do drogi wojewódzkiej nr 713 obiekt: lokalizacja: nazwa i

Bardziej szczegółowo

Droga krajowa nr 7 i 12, Radom, woj. mazowieckie. Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ul. Traugutta 30/30A, Radom

Droga krajowa nr 7 i 12, Radom, woj. mazowieckie. Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ul. Traugutta 30/30A, Radom PROJEKTOWANIE DRÓG ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa Nazwa opracowania: KLASYFIKACJA ODCINKÓW DRÓG ZE WZGLĘDU NA KONCENTRACJĘ WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH ORAZ ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa ul. Szczecińskiej w Szczecinku na odc. ul. Gdańska - ul. Piłsudskiego/Klasztorna o długości 400 m 1. Podstawa opracowania Umowa Nr 4/2009

Bardziej szczegółowo

Wydział Gospodarki Komunalnej Toruń, wrzesień 2016 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej Toruń, wrzesień 2016 r. Wydział Gospodarki Komunalnej Toruń, wrzesień 2016 r. Spis zawartości 1. Cześć I OPIS PROBLEMU Stan bezpieczeństwa w kraju Stan bezpieczeństwa w województwie Dane raportowe Podstawowe informacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Globalny Partner na rzecz bezpiecznego świata

Globalny Partner na rzecz bezpiecznego świata DEKRA Polska Bezpieczeństwo na drodze Globalny Partner na rzecz bezpiecznego świata PARTNER NA RZECZ BEZPIECZNEGO ŚWIATA Zapewniamy bezpieczeństwo na drodze. w biznesie. w domu. Page 2 Raporty bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo