INSTRUKCJA OBSŁUGI HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION /.5" & 3.5" SATA & PATA / USB.0 Rev. 933

2 Freecom HD Dock Pro Szanowny Użytkowniku, witamy podczas instalacji Freecom HD Dock Pro. Przed zainstalowaniem napędu, prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi kompatybilności systemu. Freecom Technologies Deutschland Zawartość opakowania Prosimy o sprawdzenie zawartości opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące artykuły: Freecom HD Dock Pro kabel USB-.0 Zasilacz zewnętrzny (prądu stałego 1 V, 3 A) CD z podręcznikiem Instrukcja instalacji w skrócie Uwaga! Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawarte w podręczniku oznaczenia produktów służą jedynie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych firm. Urządzenie to zostało skonstruowane z myślą o użytku w domu i w biurze. Uwaga! Urządzenie jest zgodne z normą EN550 klasa A. Niniejsze urządzenie może prowadzić do zakłóceń radiowych w pomieszczeniach mieszkalnych; w takim wypadku administracja domu może zażądać przeprowadzenia i poniesienia kosztów odpowiednich środków zapobiegawczych. Freecom nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, za utratę danych lub wynikłe z tego szkody następcze (włącznie, ale nie jedynie, ze szkodami z powodu utraty dochodu, przerw w działalności gospodarczej, utraty informacji potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej lub innymi szkodami finansowymi), które mogą powstać przy użytkowaniu tego wyrobu Freecom lub przy niewłaściwej obsłudze tego wyrobu Freecom. Freecom nie ponosi odpowiedzialności także wtedy, gdy Freecom został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zgodnie z postępem technicznym.

3 Treść Instrukcja obsługi Uwagi ogólne...strona 4 Rozdział1: Uruchomienie HD Dock Pro...Strona 6 Rozdział : Dzielenie dysku twardego na partycje... Strona 9 Rozdział 3: Szukanie usterek - często zadawane pytania...strona 18 Czy potrzebują Państwo pomocy? Czy mają Państwo pytania? Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie stosowania tego produktu, szukają państwo informacji dotyczących innych produktów Freecom lub potrzebują wsparcia fachowego, prosimy o skierowanie się się do stanowiska obsługi klienta Freecom w swoim kraju. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie Freecom oferuje nieograniczona, bezpłatną pomoc Helpdesk. 009 Freecom Technologies

4 Freecom HD Dock Pro Uwagi ogólne W celu zapewnienia właściwej pracy, muszą zostać spełnione niżej podane wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania. Wymagania systemowe Wymagane są następujące elementy do użytkowania Freecom HD Dock Pro: PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz lub lepszy co najmniej 56 MB pamięci RAM (Vista: co najmniej 51 MB RAM) 1 wolne wyjście USB-.0- lub port* USB-1.1 podłączenie do internetu do rejestracji online w celu zachowania gwarancji system operacyjny: Windows XP, Windows Vista Mac: PowerPC G4/G5 lub Intel Mac co najmniej 56 MB RAM 1 wolne wyjście USB-.0- lub port* USB-1.1 podłączenie do internetu do rejestracji online w celu zachowania gwarancji system operacyjny: Mac OS X v10.4 lub lepszy Warunki otoczenia Temperatura robocza: 5 35 C Wilgotność względna w czasie pracy: 5-90 %, bez kondensowania się pary Uwagi dotyczące działania współpracuje z dyskami twardymi.5"- / 3.5"-SATA-I/II z 1,5 oraz 3,0 Gbit/s współpracuje z dyskami twardymi 3.5" IDE współpracuje z USB.0 do 480 Mbit/s, kompatybilny z USB 1.1 do 1 Mbit/s Kompaktowy Docking-Design Specjalny mechanizm do wyjmowania dysku twardego LED do wyświetlenia stanu pracy LED do wyświetlenia dostępu współpracuje z Hot-Swap * Aby Freecom HD Dock Pro mógł uzyskać optymalną wydajność roboczą, komputer powinien być wyposażony w port USB-.0.

5 Uwagi ogólne Środki ostrożności oraz wskazówki ogólne Przed włożeniem prosimy o zwrócenie uwagi na to, żeby strona dysku twardego z nadrukiem była skierowana do przodu a podłączenie - do dołu. W przeciwnym przypadku dysk twardy nie wejdzie na swoje miejsce. Prosimy o nie wyjmowanie dysku twardego, dopóki nie zostanie całkowicie przerwana jego praca. Prosimy o mocne uchwycenie dysku za przednią krawędź. Nie dotykać dolnej strony płytki drukowanej. Dyski twarde są urządzeniami precyzyjnymi. Przed uruchomieniem napędu prosimy o zapoznanie się z dostarczonym podręcznikiem użytkownika. Prosimy o stosowanie w napędzie wyłącznie dyski twarde.5" lub 3.5"-SATA-I/II. Freecom udziela gwarancji na wymieniony produkt pod warunkiem zachowania właściwego stanu oraz stosowania w warunkach normalnych. Freecom nie odpowiada za szkody spowodowane wypadkiem, nieprawidłowym użytkowaniem, nadużyciem itd., jak również za błędy oprzyrządowania oraz oprogramowania i utratę danych. Powierzchnia zewnętrzna dysku twardego może osiągnąć temp. 50 C. Chociaż nie jest ona dostatecznie wysoka by spowodować oparzenia, nleży być jednak ostrożnym przy dotykaniu dysku twardego. Jeżeli podczas instalacji i/lub konfiguracji HD Dock Pro potrzebują Państwo pomocy lub odpowiedzi na dodatkowe pytania, należy zwrócić się do punktu obsługi klienta Freecom w swoim kraju. Dalsze informację znajdą Państwo na stronie Freecom oferuje nieograniczona, bezpłatną pomoc Helpdesk.

6 Freecom HD Dock Pro Rozdział 1: Uruchomienie HD Dock Pro Freecom HD Dock Pro - Strona górna 1. Przyłącza SATA. LED do wyświetlenia zasilania i dostępu 3. Kieszeń.5 SATA HDD 4. Kieszeń 3,5 SATA HDD 5. Przycisk do wyjęcia dysku Strona przednia 6. Przyłącze zasilania 7. Przyłącze IDE Strona tylna 8. Przyłącze zasilacza 9. Przyłącze USB Wskazówka: Dyski twarde.5" IDE mogą być podłączane do HD Dock Pro przy zastosowaniu konwertera.5 => 3.5 (nie znajduje się w zakresie dostawy). Jeżeli stosowany jest kabel IDE oraz elektryczny z dwoma przyłączami (nie znajduje się w zakresie dostawy), można podłączać dwa dyski twarde dohd Dock Pro. Prosimy zwrócić uwagę, że jeden z dysków twardych ma zastosowaną zworkę jako MASTER, a drugi jako SLAVE. Bardziej szcze-gółłowe informacje dotyczące stosowania zworek znajdują się w dokumentacji dysku twardego.

7 Uruchomienie HD Dock Pro 1. Instalacja dysków twardych.5" i 3.5" 1. Podłączyć wtyczkę prądu stałego adaptera sieciowego do gniazdka sieciowego. 1. Podłaczyć kabel USB do portu USB HD Dock Pro i komputer. 3a. Włożyć dysk twardy do gniazda i zwrócić uwagę na to, żeby wchodził w kontakt ze stykami w stacji dokującej. HD.5" HD 3.5" lub 3b. Prosimy o połączenie dysku twardego IDE 3.5 z przewodem IDE* i kablem elektrycznym*. Prosimy o odłączenie HD Dock Pro, zanim nastąpi podłączenie dysku twardego IDE. Prosimy o podłączenie dysku twardego IDE do kabla elektrycznego IDE. * Nie znajduje się w zakresie dostawy.

8 Freecom HD Dock Pro 4. Włączyć HD Dock Pro LED PC Mac 5. Podzielić dysk twardy na partycje i sformatować (o ile jest to konieczne). Dokładny sposób postępowania podany jest w Rozdziale. PC: Dysk twardy wyświetlany jest pod "Stanowisko pracy" i można przejść do jego uruchomienia. Mac: Dysk twardy wyświetlany jest na pulpicie i można przejść do jego uruchomienia. LED jest włączona: HD Dock Pro jest gotowy do działania LED miga: Wysyłanie danych 1. Wyjmowanie dysku twardego ze stacji dokującejstation 1. Wyłączyć urządzenie... Wcisnąć przycisk do dołu Ostrożnie wyjąć dysk twardy do góry. 8

9 Dzielenie dysku twardego na partycje Rozdział : Dzielenie dysku twardego na partycje.1 Uwagi ogólne Przed pierwszym uruchomieniem dysk twardy musi zostać podzielony na partycje oraz sformatowany. W tym rozdziale opisane są aktualne ograniczenia dla stosowanych systemów plików i podana została instrukcja dostosowania dysku twardego do własnych potrzeb.. Charakterystyka systemów plików Skorzystaj z poniższej tabeli, aby porównać cechy: Systemy plików obsługiwane przez różne systemy operacyjne Syst. plik. System oper FAT FAT3 NTFS HFS+ Windows XP / Vista tak tak tak nie Mac OS X tak tak tak (tylko odczyt) tak Maksymalny rozmiar partycji Syst. plik. System oper FAT FAT3 NTFS HFS+ Windows XP / Vista 4 GB* 3 GB 16 TB - Mac OS X 10.1.x - 18 GB - TB Mac OS X 10..x - 18 GB - 8 TB Mac OS X 10.3.x - ( -> 18 GB) - 16 TB Mac OS X 10.4.x - ( -> 18 GB) - 16 TB Mac OS X 10.5.x - ( -> 18 GB) - 16 TB * Partycje FAT większe niż GB mogą być zarządzane tylko przez Windows XP / Vista.

10 Freecom HD Dock Pro Przykład różnych partycji z odmiennymi systemami plików na jednym dysku HD Całkowita pojemność HD System plików NTFS FAT3 80 GB 60 GB 0 GB Wskazówka: dyski twarde sformatowane NTFS mogą być opisywane tylko w Windows XP oraz Vista. W Mac OS X możliwy jest dostęp tylko do odczytu. Powyższy przykład to dobre rozwiązanie dla użytkowników Windows XP / Vista, którzy od czasu do czasu wymieniają dane. W przypadku składowania danych pod kontrolą systemu Windows XP / Vista można wykorzystać obydwie partycje. Ponieważ system plików NTFS nie jest rozpoznawany przez Mac, dane przeznaczone do wykorzystania pod kontrolą tych systemów operacyjnych muszą być przechowywane na partycji FAT3. Zastosuj się do poniższych instrukcji, aby przystosować dysk HD do swoich potrzeb..3 Tworzenie partycji na HD pod kontrolą Windows XP/Vista Usuwanie partycji na HD 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie "Mój komputer" na pulpicie.. Wybierz funkcję "Zarządaj". 3. Wybierz funkcję "Magazyn" -> "Zarządzanie dyskami". 4. Wybierz swój zewnętrzny dysk twardy i kliknij prawym klawiszem myszy na partycji. 5. Wybierz "Usuń partycję" i potwierdź, klikając "Tak". Partycja zostanie w tym momencie usunięta..3. Tworzenie partycji na HD Poniższe punkty poprowadzą Cię przez proces tworzenia partycji na dysku HD. Po wykonaniu poniższych czynności, dysk HD będzie gotów do użycia i zostanie mu przypisane oznaczenie literowe. 1. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę "Mój komputer" na pulpicie.. Wybierz funkcję "Zarządaj". 3. Wybierz funkcję "Magazyn" -> "Zarządzanie dyskami". 4. Wybierz dysk twardy, który ma status "nieprzypisany". Upewnij się, że status "nieprzydzielony" dotyczy całego dysku. 10

11 Dzielenie dysku twardego na partycje 5. Kliknij prawym klawisz "nieprzydzielony" obszar dysku i wybierz funkcję "Nowa partycja". Uruchomi się "Kreator nowych partycji". Kliknij przycisk "Dalej". 11

12 Freecom HD Dock Pro 6. Wybierz "Partycja podstawowa" i kliknij "Dalej". 7. Teraz możesz dopasować rozmiar partycji. Kliknij "Dalej", jeśli chcesz utworzyć tylko jedną partycję. Jeśli potrzebujesz więcej niż jednej partycji, przejdź do następnego rozdziału "Tworzenie dwóch lub więcej partycji na dysku HD pod kontrolą Windows XP / Vista". 8. Przypisz literę do dysku twardego. Zwykle możesz skorzystać z domyślnych ustawień. Kliknij przycisk "Dalej". 1

13 Dzielenie dysku twardego na partycje 9. Wybierz opcje formatowania. Zaznacz system plików "FAT3" lub "NTFS". Parametr "Rozmiar jednostki alokacji" powinien mieć wartość "Domyślny". Zaznacz opcję "Wykonaj szybkiej formatowanie" i kliknij "OK". 10. Kliknij "Zakończ", aby zakończyć formatowanie dysku HD. Twój dysk HD zostanie sformatowany, a po zakończeniu tej operacji będzie gotowy do użycia. 13

14 Freecom HD Dock Pro.3.3 Tworzenie dwóch lub więcej partycji na dysku HD pod kontrolą Windows XP / Vista 1. Powtórz kroki z poprzedniego rozdziału (Tworzenie partycji na dysku HD pod kontrolą Windows XP / Vista), dotyczące tworzenia pierwszej partycji.. Kliknij prawym klawiszem myszy ikonę "Mój komputer" na pulpicie. 3. Wybierz funkcję "Zarządaj". 4. Wybierz funkcję "Magazyn" -> "Zarządzanie dyskami". 5. Kliknij prawym klawiszem na nieprzypisanej powierzchni dysku HD i wybierz funkcję "Nowa partycja". Uruchomi się "Kreator nowych partycji". Kliknij przycisk "Dalej". 6. Wybierz "Partycja rozszerzona" i kliknij "Dalej". 7. Teraz możesz dopasować rozmiar partycji. Wprowadź rozmiar i kliknij "Dalej". 14

15 Dzielenie dysku twardego na partycje 8. Kliknij "Zakończ", by utworzyć "Rozszerzoną partycję". Przestrzeń nieprzypisana zostanie teraz oznaczona jako "Wolne miejsce". 15

16 Freecom HD Dock Pro 9. Kliknij prawym klawiszem myszy "Wolne miejsce" i wybierz "Nowy dysk logiczny". Uruchomi się "Kreator nowych partycji". Kliknij przycisk "Dalej". 10. "Dysk logiczny" jest już zaznaczony. Kliknij na przycisku "Dalej". 11. Określ rozmiar partycji i kliknij "Dalej". 1. Przypisz do dysku literę i kliknij "Dalej". 13. Wybierz opcje formatowania "Format this partition with the following settings". Zaznacz system plików "FAT3" lub "NTFS". Parametr "Allocation unit size" (Rozmiar jednostki alokacji) powinien mieć wartość "Default" (Domyślny). Zaznacz opcję "Perform a quick format" (Wykonaj szybkiej formatowanie) i kliknij "Next". 14. Później kliknij na przycisku "Zakończ", aby zakończyć formatowanie. Partycja zostanie sformatowania, a po zakończeniu tej operacji będzie gotowa do użycia. Uwaga: Jeśli jako system plików zostanie wybrany NTFS, dane na HD w systemie Mac OS X można tylko odczytywać. Nie ma możliwości zapisywania danych. 16

17 Dzielenie dysku twardego na partycje.4 Patrycjonowanie HD w systemie Mac OS X 1. Otworzyć "Disk Utility" ("Program narzędziowy dysku twardego"). Można go znaleźć pod "Applications" ("Programy") > "Utilities" ("Programy użytkowe").. Kliknąć zakładkę "Partition" ("Partycjonowanie"). Można tu dokonać zmiany ustawień partycjonowania i popartycjonować dysk zgodnie z tymi ustawieniami (np. MacOS Extended). Szczegółowe informacje dotyczące używania programu narzędziowego dysku twardego można znaleźć w pomocy: 17

18 Freecom HD Dock Pro 3 Rozdział 3: Szukanie usterek - często zadawane pytania Jeżeli Freecom HD Dock Pro nie pracuje właściwie po prawidłowym zainstalowaniu, prosimy o sprawdzenie następujących punktów: Co należy zrobić, jeśli dysk twardy nie działa a słychać odgłos klikania? W takim przypadku zasilanie elektryczne nie jest wystarczające do funkcjonowania dysku twardego. Prosimy o sprawdzenie, że wtyczka sieciowa (adapter i kabel sieciowy) jest włożona i podłączenie kabla USB nastąpiło do odpowiedniego portu. Przeprowadziłem instalację sprzętu zgodnie z instrukcją w podręczniku, urządzenie zewnętrzne nie jest jednak rozpoznawane przez system. Gdzie leży przyczyna? Prosimy o sprawdzenie i sformatowanie dysku twardego, w przypadku gdy napęd nie był dotychczas używany. 18

19 GWARANCJA (ważna tylko w Europie i Turcji) Dziękujemy za zakup tego produktu Freecom. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego da wiele satysfakcji. Dla uniknięcia niepotrzebnych niedogodności, zalecamy zapoznanie się ze skróconą instrukcją instalacji, podręcznikiem użytkownika oraz wszelką dodatkową dokumentacją w postaci elektronicznej lub drukowanej. W razie pojawienia się problemów, prosimy o zapoznanie się z zawartością naszej bazy często zadawanych pytań (FAQ) na naszej stronie przed zwróceniem się do pomocy technicznej. Gwarancja Wszystkie produkty Freecom objęte są nieograniczoną pomocą techniczną przez telefon i Internet. Na podstawie niniejszej Gwarancji Freecom udziela zapewnienia, że jego produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w wymienionym poniżej czasie od chwili zakupu. Jeżeli w trakcie tego okresu gwarancji produkt ulegnie uszkodzeniu z powodu wad materiałowych lub produkcyjnych, Freecom wedle swobodnego uznania naprawi lub wymieni produkt albo jego uszkodzone części, bez żadnych kosztów z tytułu robocizny lub części dla użytkownika i na warunkach i zasadach określonych poniżej. Warunki Gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy użytkownik dostarczy oryginalny dowód zakupu (wskazujący datę zakupu, nazwę produktu i jego numer seryjny) wraz z uszkodzonym produktem i numerem Freecom RMA, uzyskanym ze strony internetowej Freecom lub z Centrum Serwisowego Freecom. Freecom zastrzega sobie prawo odmowy bezpłatnej naprawy gwarancyjnej, jeżeli data zakupu produktu jest niemożliwa do ustalenia. Gwarancja nie obowiązuje również wówczas, gdy brak jest numeru RMA, numer seryjny na produkcie został zmieniony, usunięty lub zatarty. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie elementy sprzętowe wchodzące w zakres dostawy. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnego z następujących elementów: (a) materiałów eksploatacyjnych dostarczonych z produktem, jak nośniki danych czy baterie; (b) uszkodzenia lub utraty oprogramowania, danych lub wymienialnych nośników pamięci; (c) wszelkich szkód wynikłych adaptacji, zmian lub regulacji, które mogły zostać dokonane w produkcie bez wcześniejszej pisemnej zgody Freecom; (d) prób napraw przez jakiekolwiek osoby inne, niż upoważnione przez Freecom oraz (e) wypadków, uderzeń pioruna, zalania, pożaru lub podobnych przyczyn, pozostających poza kontrolą Freecom. W odniesieniu do wszystkich świadczonych usług Freecom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe z utraty programów, danych lub innych informacji zapisanych na jakichkolwiek nośnikach lub serwisowanych produktach. Freecom nie ponosi odpowiedzialności za straty biznesowe wynikłe z uszkodzenia systemu. Przed zwróceniem produktu do Freecom należy usunąć z niego wszelkie elementy nieobjęte gwarancją. Freecom nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie tych elementów. Freecom nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku, gdy podczas naprawy produktu zostanie zmieniona, usunięta lub w inny sposób zmodyfikowana zawartość twardego dysku. Części użyte do naprawy oraz produkty zamienne dostarcza się na zasadzie wymiany i mogą one być nowe, stanowić ekwiwalent nowych lub mogą być regenerowane. Wszystkie części i produkty pozostałe po wymianie stają się własnością Freecom. Okres gwarancji na produkt lub część wymienioną lub naprawioną w ramach gwarancji odpowiada pozostałemu czasowi gwarancji oryginalnego produktu lub części. Gwarancja na naprawy lub wymianę produktów albo części poza gwarancją wynosi 6 (sześć) miesięcy. 1 YEAR WARRANTY

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Drogi użytkowniku! Dziękujemy, że wybrałeś zewnętrzny dysk twardy Freecom Mobile Drive

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID. Rev. 912

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5 / USB 2.0 / RFID. Rev. 912 INSTRUKCJA OBSŁUGI MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID Rev. 912 Freecom Mobile Drive Secure Drogi użytkowniku! Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MEDIA AYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Szanowny Użytkowniku, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM

INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSK TWARDY VERBATIM Rev. 202 Szanowny Użytkowniku! Dziękujemy za wybranie dysku twardego Verbatim jako swojego zewnętrznego urządzenia do przechowywania danych. W celu optymalnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5  i 3,5  SATA EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA 2 POLSKI EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy...

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik użytkownika Działanie przycisku wielofunkcyjnego: Przytrzymanie, dopóki nie zaświeci się dioda LED: Włączenie zasilania. Wciśnięcie przy włączonym zasilaniu: Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

My Passport Studio Podręcznik użytkownika

My Passport Studio Podręcznik użytkownika My Passport Studio Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku znacznik My Passport Studio Przenośny dysk zewnętrzny Serwis i pomoc techniczna WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON Podręcznik Użytkownika Szybki Internet, Lepszy Telefon Modem Pirelli DRG A223G Spis treści Wymagania techniczne 3 Zawartość pakietu 4 Instalacja modemu 5 1. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

UWAGI ODNOŚNIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

UWAGI ODNOŚNIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UWAGI ODNOŚNIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu peceta i mieć ją stale w zasięgu ręki. Zachować należy zarówno instrukcję obsługi jak i opakowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu peceta i mieć ją stale w zasięgu ręki. Zachować należy zarówno instrukcję obsługi jak i opakowanie

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2010 HewlettPackard Development Company, L.P.Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft, Windows, Windows

Bardziej szczegółowo

WD Sentinel DX4200. Serwer pamięci masowej Podręcznik administratora i konserwacji

WD Sentinel DX4200. Serwer pamięci masowej Podręcznik administratora i konserwacji WD Sentinel DX4200 Serwer pamięci masowej Podręcznik administratora i konserwacji Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Zewnętrzne dyski przenośne StoreJet 25 Poznań 2011 Wprowadzenie... 3 Cechy... 3 Wymagania systemowe... 3 Środki ostrożności... 4 Ogólne zasady użytkowania... 4 Tworzenie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY. DualBoard

ROZPOCZĘCIE PRACY. DualBoard ROZPOCZĘCIE PRACY DualBoard ROZPOCZĘCIE PRACY einstruction TouchBoard Firma einstruction Corporation jest wiodącym producentem technologii edukacyjnych oferującym oprogramowanie oraz sprzęt, które każdego

Bardziej szczegółowo

Dla udokumentowania własności należy zapisać następujące dane:

Dla udokumentowania własności należy zapisać następujące dane: WSKAZÓWKI DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi została podzielona w taki sposób, aby w spisie treści można było szybko odnaleźć pożądane informacje na dany temat. Spis haseł (indeks)

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea s.book 1.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea s.book 1.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea s.book 1.1 Podręcznik użytkownika s1.1pl1.1 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-116-383-83 (1) Multi-Card Reader/Writer Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu oraz pozostawić. JP FR DE ES IT

Bardziej szczegółowo

Dell Optiplex 760 Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie

Dell Optiplex 760 Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie Dell Optiplex 760 Instrukcja konfiguracji i informacje o systemie Niniejszy przewodnik obejmuje przegląd funkcji, dane techniczne, instrukcje konfiguracji podstawowej oraz informacje o oprogramowaniu i

Bardziej szczegółowo

Serwis i pomoc techniczna firmy WD

Serwis i pomoc techniczna firmy WD Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania, zanim zwrócą Państwo produkt. Odpowiedź na większość pytań

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny stacjonarny. My Book. Studio (USB 3.0) Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika dysku My Book Studio

Zewnętrzny stacjonarny. My Book. Studio (USB 3.0) Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika dysku My Book Studio My Book Studio (USB 3.0) Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku My Book Studio Zewnętrzny stacjonarny Serwis i pomoc techniczna WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się

Bardziej szczegółowo

UWAGI ODNOŚNIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

UWAGI ODNOŚNIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UWAGI ODNOŚNIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu peceta i mieć ją stale w zasięgu ręki. Zachować należy zarówno instrukcję obsługi jak i opakowanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika Modem Siemens SLI 5300 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór oferty Netii. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z naszych usług

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo