WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 47 i 49 KODEKSU KARNEGO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 47 i 49 KODEKSU KARNEGO."

Transkrypt

1 WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 47 i 49 KODEKSU KARNEGO. Lp Nazwa i siedziba instytucji, organizacji społecznej, fundacji i stowarzyszenia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15 A Poznań Fundacja DTŚ ul. Kołłątaja Dąbrowa Górnicza skrytka pocztowa 10 Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Drogowych PULS ul. Grunwaldzka Iława Nr konta Podstawowe zadania lub cele statutowe Podmiot decyzją z dnia r., nr DNWO I / 05 został wykreślony z wykazu ING BANK ŚLĄSKI o/dąbrowa Górnicza m.in. świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych. m.in. niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej i psychologicznej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych ; finansowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w celu ich powrotu do zdrowia. 4. Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego DROGA I BEZPIECZEŃSTWO ul. Warszawska 39 / 41 bud.a, pok Poznań BZ WBK S.A. IV o/poznań m.in. wszechstronna pomoc dla poszkodowanych w wypadkach drogowych 1

2 5. Społeczny Komitet Wspierania Pomnika Szpitala CENTRUM ZDROWIA DZIECKA ul. Miodowa Warszawa PKO BP S.A. XV o/warszawa m.in. wspieranie środkami finansowymi i rzeczowymi Pomnika-Szpitala, zakupów aparatury, urządzeń medycznych i części zamiennych oraz leków i innych środków medycznych, wykorzystywanych także do leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży poszkodowanej w wypadkach, w tym szczególnie komunikacyjnych. 6. Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w Bielsku Białej Pl. Opatrzności Bożej Bielsko Biała m.in. organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zwłaszcza prawnej w zakresie podstawowym, psychologicznej, rzeczowej i finansowej ; organizowanie pomocy rehabilitacyjnej. 7. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny ul. Mokotowska Warszawa m.in. organizowanie i prowadzenie społecznych akcji pomocy dla ludności w przypadkach epidemii i klęsk o charakterze masowym ; prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz osób chronionych międzynarodowymi konwencjami, a w szczególności konwencjami genewskimi o ochronie ofiar wojny. 8. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Schinzla Sandomierz PKO BP S.A. Sandomierz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przewidzianym dla specjalistycznego lecznictwa otwartego, w zakresie pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego. 2

3 9. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych KWESTARZ ul. Białostocka 24 / Warszawa BANK PKO BP IV o/warszawa m.in. inicjowanie, prowadzenie i finansowe wspomaganie przedsięwzięć mających na celu leczenie, rehabilitację, szkolenia oraz świadczenie pomocy socjalnej w celu powrotu do normalnego życia osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. 10. Fundacja Wspierania Rozwoju Kardiologii ul. Hołówki 3 lok Warszawa ING BANK ŚLĄSKI S.A udzielanie pomocy ludziom z chorobami krążenia. 11. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia ul. Traugutta 112 bud. E Wrocław PKO S.A. I o/wrocław m.in. wykorzystanie środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia ; polepszenie zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną, terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia i materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu higienicznego. 12. Fundacja PRZYJACIELE SZPITALA DZIECIĘCEGO PRZY LITEWSKIEJ ul. Marszałkowska Warszawa BANK HANDLOWY S.A m.in. wspieranie finansowe i organizacyjne Dziecięcego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie, który otacza opieką medyczną noworodki, niemowlęta oraz dzieci. 3

4 13. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową POMÓŻ DZIECKU WYZDROWIEĆ ul. Dębinki Gdańsk BANK ŚLĄSKI S.A m.in. ochrona i promocja zdrowia realizowana poprzez wspieranie działalności diagnostycznej, terapeutycznej oraz naukowej w stosunku do dzieci dotkniętych chorobą nowotworową, która to działalność prowadzona jest przez Klinikę Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Akademii Medycznej w Gdańsku. 14. Fundacja EDUKACJA I TECHNIKA RATOWNICTWA ul. Chłodna Warszawa m.in. nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom ; popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii. 15. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni ul. Władysława IV 12 / Gdynia m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń ; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. 16. Fundacja DZIECI NICZYJE ul. Walecznych Warszawa m.in. podejmowanie działań psychologicznych, pedagogicznych, medycznych i prawnych na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin. 4

5 17. Fundacja CENTRUM PRAW KOBIET ul. Wilcza 60 lok Warszawa m.in. działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w prawie ; podnoszenie świadomości prawnej kobiet oraz udzielanie pomocy ofiarom dyskryminacji ; organizowanie pomocy dla kobiet dyskryminowanych ze względu na płeć. 18. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych ALTER EGO ul. E. Ciołka 13 lok Warszawa BPH PBK XIV o/warszawa m.in. doradztwo i pomoc prawną oraz ekonomiczną poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych ; pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej poszkodowanym. 19. Dom Dziecka w Golance Dolnej Prochowice BS LUBIN o/prochowice zapewnianie dzieciom i młodzieży, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb. 20. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie S.S. SLUŻEBNICZEK NMP ul. Starowiejska Brzesko m.in. zapewnienie całodobowej opieki dla 50 osób dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb życiowych, edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i religijnych 5

6 21. Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania i Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych ul. Św. Barbary Ropczyce Bank Spółdzielczy w Ropczycach m.in. udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 22. Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne ul. Szkolna Włodawa m.in. wszechstronna pomoc ofiarom wypadków i kolizji drogowych ; promocja działań sprzyjających zwiększaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 23. Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia ITAKA ul. Śliska Warszawa FORTIS III o/warszawa niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym problemem zaginięcia, w szczególności osobom zaginionym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym zaginięciem. 24. Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw ul. Wiśniowa Warszawa ING BANK ŚLĄSKI S.A. o/warszawa zmniejszenie szkód wyrządzonych pokrzywdzonym działalnością przestępczą i udzielanie im pomocy. 25. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA ul. Mickiewicza Bielsk Podlaski skr. pocztowa 41 BGŻ o/bielsk Podlaski działanie na rzecz zapewnienia pomocy materialnej i niematerialnej osobom niepełnosprawnym, a w szczególności na wózkach inwalidzkich, w tym również osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych a także wspieranie twórczości. 6

7 26. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach, Kolizjach Drogowych i Na Skutek Błędów Lekarskich WOKANDA ul. Jagiellońska Katowice m.in. pomoc ekonomiczna poszkodowanym w wypadkach, kolizjach drogowych oraz na skutek błędów lekarskich ; pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej poszkodowanym. 27. Fundacja PRZYWRÓĆMY SPOŁECZEŃSTWU ul. 3-ego Maja 39 / Pruszków m.in. opieka nad osobami poszkodowanymi w wypadkach drogowych ; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i upośledzonych. 28. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Zarząd Główny ul. Oleandrów 4 / Warszawa PKO BP S.A. XV o/warszawa m.in. pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ; ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i rozwój rehabilitacji leczniczej ; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych. 29. Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy ul. dr. A. Jagalskiego Wejherowo m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadków i katastrof lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia. 7

8 30. Fundacja BEZPIECZNI W RUCHU DROGOWYM ul. Abrahama Gdańsk Bank MILENIUM m.in. tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków dla kompleksowej poprawy bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego ;popieranie i promowanie przeciwdziałań degradacji środowiska naturalnego, wynikającej z rozwoju motoryzacji ; świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 31. Fundacja dla Psychiatrii BONA FIDE ul. Wybrzeże J. C. Korzeniowskiego Wrocław KREDYT BANK S.A. IV o/wrocław m.in. ochrona zdrowia psychicznego ludzi ; udzielanie pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. 32. Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA Al. Sienkiewicza 6 / Słupsk PKO S.A. o/słupsk niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i kalekim, w szczególności dotkniętym porażeniem mózgowym i poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w zakresie ich rehabilitacji, znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych. 8

9 33. Fundacja Janiny Rembiesa O UŚMIECH DZIECKA ul. Wspólna Oświęcim-Babice m.in. niesienie pomocy Oddziałowi Dziecięcemu Szpitala Powiatowego ZZOZ w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4 m.in. w zakresie finansowania remontów sal chorych, zakupów wyposażenia sal chorych, zaplecza sanitarnego, zakupu sprzętu jednorazowego użytku i wysoko specjalistycznego. 34. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Rzeszowie ul. Rejtana Rzeszów PKO BP S.A. I o/rzeszów m.in. ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i rozwój rehabilitacji leczniczej ; upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych ; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 35. Fundacja RATUJMY Biuro Rady Miasta ul. Pałacowa 2 / Siemiatycze BS Siemiatycze m.in. wspieranie finansowe i pomnażanie wyposażenia w sprzęt medyczny szpitala w Siemiatyczach ; świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 36. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych RATUJMY ŻYCIE ul. Poznańska Słupca m.in. pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych ; ratownictwo i ochrona ludności. 9

10 37. Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy ul. Mickiewicza Nidzica m.in. pomoc w podniesieniu poziomu świadczeń medycznych poprzez doposażenie poszczególnych oddziałów w aparaturę i sprzęt medyczny oraz finansowanie remontów i modernizacji pomieszczeń, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Szpitala ZOZ w Nidzicy, a w szczególności w zakresie procedur ratujących życie ludzkie w przypadku wypadków przy pracy, w ruchu drogowym i nagłych zachorowań ; wspieranie rzeczowe i finansowe działalności szpitala. 38. Stowarzyszenie BEZPIECZNY POWIAT OSTROWSKI ul. 3 Maja Ostrów Mazowiecka BS w Ostrowi Mazowieckiej m.in. pomoc ofiarom przestępstw oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 39. Dolnośląska Fundacja Pomocy SECOURS ul. Wincentego Witosa Wrocław Bank Zachodni WBK S.A. III o/wrocław m.in. niesienie pomocy ludziom poszkodowanym w wypadkach drogowych ; udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym. 40. Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych ul. 6 Marca 19A Mielno-Unieście PKO BP I o/koszalin nieodpłatna pomoc w rehabilitacji ruchowej, psychicznej i społecznej osób fizycznych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, poprzez organizowanie i dofinansowanie ich pobytu w turnusach rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach leczniczych. 10

11 41. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym POMOCNA DŁOŃ Gnojnik 507 BS Brzesko o/gnojnik m.in. działanie na rzecz służby zdrowia i poprawy dostępności do usług medycznych, zwłaszcza mieszkańcom małych miejscowości ; ochrona dzieci i młodzieży przed wszelkimi formami manipulacji psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sekt oraz ruchów i organizacji o charakterze rasistowskim ; zapobieganie agresji, przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz wszelkim formom przemocy w rodzinie ; pomoc ofiarom wypadków drogowych oraz przestępstw, w szczególności przez udzielanie pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego. 42. Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych HOSPICJUM ul. Saperów Włodawa m.in. udzielanie osobom ciężko chorym opieki medycznej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych ; udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorym. 43. Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami LA STRADA skrytka pocztowa Warszawa 10 BRE Bank S.A przeciwdziałanie zjawisku międzynarodowego handlu kobietami, polegającemu w szczególności na podstępnym zmuszaniu kobiet do uprawiania nierządu oraz przeciwdziałaniu zjawiskom eksploatacji prostytucji i seks-biznesu. 11

12 44. Fundacja Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych SOS ul. Armii Krajowej Wałbrzych PKO BP S.A. I o/wałbrzych świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności dzieciom. 45. Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ul. Spartańska Warszawa BPH PBK S.A. IX o/warszawa m.in. prowadzenie działalności diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej w formie świadczeń klinicznych, ambulatoryjnych oraz konsultacji na potrzeby systemu ochrony zdrowia. 46. Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot ul. Wiosenna 61 Baranowo k. Poznania Przeźmierowo PKO BP S.A. I o/poznań m.in. wyposażanie osób niepełnosprawnych w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, w tym świadczenie tej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 47. Fundacja Św. Krzysztofa Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych ul. Św. Antoniego Wrocław Bank MILENIUM S.A m.in. udzielanie wszechstronnej pomocy nieletnim poszkodowanym w wypadkach samochodowych ; niesienie pomocy placówkom służby zdrowia oraz propagowanie i wspieranie ratownictwa medycznego. 12

13 Fundacja Podkarpacka PIERWSZA POMOC ul. Sienkiewicza Krosno AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI ul. Towarowa 35 / Poznań Fundacja Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych oraz Osobom ze Schorzeniami Narządu Ruchu ul. Pucka Wejherowo m.in. niesienie pomocy finansowej : - ofiarom wypadków komunikacyjnych spowodowanych przez kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego ; - ofiarom innych przestępstw przeciwko życiu zdrowiu lub innych przestępstw umyślnych, których następstwem jest śmierć ofiary lub rozstrój jej zdrowia ; - rodzinom ofiar przestępstw ; pomocy finansowej i prawnej ofiarom dyskryminacji w zatrudnieniu. m.in. niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. m.in. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz osobom ze schorzeniami narządu ruchu ; niesienie pomocy placówkom służby zdrowia oraz propagowanie i wspieranie ratownictwa medycznego ; pomoc w zakresie zaopatrzenia placówek w sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz poprawy warunków ich hospitalizacji. 13

14 51. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Poznańska Nowy Tomyśl PKO BP S.A. o/nowy Tomyśl zapewnienie ludności zamieszkałej na obszarze obejmującym miasta i gminy : Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń, Lwówek oraz gminy Kuślin i Miedzichowo świadczeń zdrowotnych m.in. w zakresie udzielenia bezzwłocznej pomocy osobom, które uległy wypadkom lub nagle zachorowały ( pomoc doraźna ) oraz promocja zdrowia. 52. Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ZIELONY LIŚĆ ul. Św. Ducha 5 / Toruń BZ WBK I o/toruń organizowanie wszelkich form pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 53. Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia ul. Mossora Brzeg PKO S.A. I o/brzeg m.in. ochrona i promocja zdrowia ; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ; prowadzenie działań na rzecz udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych ; przeciwdziałanie innym negatywnym zjawiskom związanym z patologią społeczną ( narkomania, alkoholizm ). 14

15 54. Fundacja PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI ul. Tracka Olsztyn PKO S.A. I o/olsztyn m.in. niesienie pomocy dzieciom i młodzieży wymagającym leczenia i szeroko rozumianej rehabilitacji, przy czym pomoc ta obejmuje w szczególności wspieranie finansowe badań, leków, zabiegów i operacji, kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych. 55. AGENCJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej SAS ul. Jana Pawła II Janów Lubelski m.in. świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych ; pisanie i wdrażanie programów z ekologii i ochrony środowiska 56. Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Poszkodowanym w Wypadkach Samochodowych MARCEL ul. J. Kiepury 17 / Jelenia Góra ING BANK ŚLĄSKI S.A. o/jelenia Góra m.in. pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanym w wypadkach samochodowych ; integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. 57. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji UŚMIECH ul. Miernicza Dzierżoniów działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jak również wszystkich osób potrzebujących wsparcia, szczególnie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, a także osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin. 15

16 58. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Dubois Ostrów Mazowiecka zapewnianie ludności zamieszkałej w powiecie ostrowskim wszechstronnej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej ; udzielanie świadczeń zdrowotnych m.in. w zakresie pomocy doraźnej. 59. Fundacja Społecznych Kuratorów Sądowych DAJMY SZANSĘ ul. Orzechowa 30 / Wrocław m.in. prowadzenie działalności społecznoużytecznej, dla objęcia profesjonalną i pełną opieką osób, które prawomocnym orzeczeniem sądu zostały objęte nadzorem kuratorskim, a w szczególności dzieciom ze środowisk zaniedbanych i patologicznych oraz osobom uzależnionym i ich rodzinom. 60. Nowosądecki Ośrodek Profilaktyki Społecznej Ul. Kunegundy 11 / Nowy Sącz BPH S.A. o/nowy Sącz m.in. wypracowanie i rozwijanie metod profilaktyki ogólnej, resocjalizacji oraz pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym i niedostosowanym społecznie jak również pochodzącym z rodzin najuboższych. 61. Fundacja Dobroczynności ATLAS ul. Marynarki Polskiej Gdańsk PKO BP I o/gdańsk m.in. pomoc ludziom dotkniętym chorobą, których nie stać na specjalistyczne leczenie, w tym zwłaszcza dzieciom ; tworzenie, utrzymywanie i prowadzenie hospicjów. 62. Fundacja Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych NADZIEJA ul. Wolności 22 / Ostrów Wielkopolski PKO BP S.A działanie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych w zakresie wspierania leczenia, w tym również sanatoryjnego, regeneracji sił i wypoczynku 16

17 63. Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach komunikacyjnych LOS ul. Tkacka 17 / Tomaszów Mazowiecki PKO BP S.A. o/tomaszów Mazowiecki m.in. świadczenie pomocy ludziom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych ; ochrona zdrowia polegająca na pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób chorych, w szczególności dzieci oraz wspieranie finansowe, rzeczowe placówek i instytucji udzielających świadczeń zdrowotnych ; ochrona środowiska naturalnego w sferze związanej z ruchem drogowym. 64. Dolnośląskie Centrum Pediatryczne Im. J. Korczaka ( SP ZOZ ) Al. J. Kasprowicza 64 / Wrocław m.in. ratowanie życia i zdrowia w neonatologii i pediatrii. 65. Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Wypadków Drogowych JESTEŚMY Z TOBĄ ul. Kościuszki Kępno m.in. udzielanie wsparcia moralnego rodzinom ofiar wypadków drogowych ; udzielanie wszelkiej pomocy ofiarom wypadków, celem prowadzenia ewentualnego dalszego leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego. 17

18 66. Fundacja TERAZ ŻYCIE ul. Pretficza Wrocław BZ WBK S.A działanie na rzecz i w obszarze ochrony zdrowia, rehabilitacji i opieki społecznej poprzez m.in. organizowanie i wspieranie rozwoju placówek ochrony zdrowia ; pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, w tym szczególnie w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom ; rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 67. Polski Związek Motorowy Zarząd Główny Ul. Kazimierzowska Warszawa m.in. udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach drogowych. 68. Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE ul. Wawelska 52 / Warszawa prowadzenie gospodarki leśnej według zasad powszechnej ochrony lasów, trwałości ich utrzymania, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów oraz powiększania zasobów leśnych. 69. Fundacja POMÓŻMY POTRZEBUJĄCYM ul. Okopowa 6 / Lublin m.in. działanie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i górniczych, w wyniku zdarzeń przeciwko mieniu i życiu oraz ofiarom przestępstw; ochrona środowiska. 18

19 70. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych POMOCNE DŁONIE ul. Malczewskiego Radom m.in. doradztwo i udzielanie pomocy prawnej, medycznej, ekonomicznej osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych oraz ich rodzinom. 71. Stowarzyszenie AD OPERAM ul. Jagalskiego Wejherowo m.in. udzielanie pomocy oraz działanie na rzecz rozwoju i remontów Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie oraz innym ośrodkom zajmującym się promocją i ochroną zdrowia kobiet; ochrona zdrowia i pomoc społeczna 72. Fundacja MAM MARZENIE ul. Św. Krzyża Kraków m.in. udzielanie pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej dzieciom cierpiącym na choroby zagrażające życiu, jak również ich rodzinom i opiekunom przez spełnianie dziecięcych marzeń. 73. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym BEZ BARIER ul. Rynek Zakliczyn Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie o/zakliczyn m.in. świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność promująca ochronę dóbr kultury i tradycji; działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych. 19

20 74. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym po Urazach Komunikacyjnych i Sportowych ul. Ujejskiego 75 pok Bydgoszcz m.in. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; pomoc w zakresie zaopatrzenia placówek medycznych w sprzęt niezbędny do leczenia operacyjnego i prowadzenia rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i sportowych oraz poprawy warunków ich hospitalizacji. 75. CARITAS POLSKA ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego Warszawa PKO BP S.A. I o/centrum Warszawa m.in. organizowanie działalności charytatywno opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów; organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i za granicą, także we współpracy z organami administracji publicznej. 20

21 76. Zespół Opieki Zdrowotnej SZPITALA POWIATOWEGO w Sochaczewie ul. Batalionów Chłopskich 3 / Sochaczew PKO BP S.A. XVIII o/warszawa m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na : badaniu i poradzie lekarskiej; leczeniu ambulatoryjnym i szpitalnym; medycznych działaniach ratowniczych wobec osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia; opiece nad kobietą ciężarną, jej porodem i połogiem oraz nad noworodkiem; pielęgnacji chorych. 77. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej SZANSA ul. Okopowa 3 / Biała Podlaska pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych na pomoc w utrzymaniu i rozwoju Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej ; wspomaganie działań na rzecz podnoszenia poziomu leczenia szpitalnego; świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 78. Stowarzyszenie Trzeźwości DOM ul. Banacha Jordanów Bank Spółdzielczy w Jordanowie m.in. udzielanie pomocy, opieki i rehabilitacji osób, ofiar wypadków komunikacyjnych; zapewnienie opieki i udzielanie wsparcia ludziom chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie. 21

22 79. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kazimierza Wielkiego Lesko udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej względnie przebywającej na obszarze jego działania obejmującym: gminy Lesko, Baligród, Cisna, Solina, Olszanica z wyłączeniem miejscowości: Ropienka, Paszowa, Leszczowate, Zawadka, Brelików, Serednica, Stańkowa, Wańkowa i Ropienka Kopalnia. 80. Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II ul. Grabina Zakliczyn ING BANK ŚLĄSKI o/tarnów m.in. niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego potrzebującym, ludziom starym, opuszczonym, bezdomnym, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, niepełnosprawnym, bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem, dotkniętym klęskami żywiołowymi; wspomaganie samorządów placówek oświatowych w zakresie poprawy jakości edukacji na obszarach wiejskich; przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo. 22

23 81. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. L. Rydygiera ul. Kościuszki Brzesko udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności : udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia; fachowa stacjonarna opieka medyczna w dziedzinach medycznych objętych oddziałami szpitalnymi; opieka nad kobietą ciężarną, porodem i połogiem oraz nad noworodkiem ; rehabilitacja lecznicza; wykonywanie szczepień ochronnych. 23

24 82. Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko Mazurski ul. Mickiewicza 17 / Olsztyn m.in. prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych przez : prowadzenie własnych ośrodków leczniczo i szkoleniowo rehabilitacyjnych, organizowanie różnych form rehabilitacji, działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny oraz współpracę z innymi wyspecjalizowanymi instytucjami w kraju i za granicą; prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, placówek opiekuńczo rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, poradni i innych tego typu placówek oraz współdziałanie z organizacjami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno bytowych. 83. Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych RATUNEK ul. Warszawska Giżycko BANK BPH S.A. o/giżycko m.in. udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych przez zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, środków farmakologicznych i materiałów opatrunkowych. 24

25 84. Fundacja na Rzecz Osób poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Oraz na Rzecz Dzieci z Domów Dziecka, Szkół Życia i Rodzin Ubogich KASPEREK ul. 1-ego Maja 10 / Będzin ING BANK ŚLĄSKI S.A. o/będzin nieodpłatna pomoc w rehabilitacji ruchowej, psychicznej i społecznej osób fizycznych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz wspieranie dzieci z Domów Dziecka, rodzin ubogich i szkół życia. 85. Stowarzyszenie BEZPIECZNA DROGA Oś. Powstańców Śląskich 11 G / Żory m.in. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, naukowej, organizacyjnej, oświatowej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom, oraz osobom poszkodowanym w wypadkach podczas prac w rolnictwie i ich rodzinom. 86. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia ul. Cegłowska 80 Paw. H Warszawa BANK BPH o/warszawa m.in. wspomaganie rozwoju bazy materialnej oraz zadań lecznictwa i ratownictwa medycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej poprzez gromadzenie na ten cel środków finansowych i rzeczowych; świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez wyposażanie placówek lecznictwa w sprzęt medyczny służący rehabilitacji tych osób. 25

26 87. Fundacja ZDROWE DZIECKO Al. Gen. Wł. Sikorskiego Kozienice BPH PBK SA o/kozienice m.in. inicjowanie i udzielanie pomocy chorym dzieciom zwłaszcza poprzez finansowanie zakupu leków i finansowanie korzystania z technicznych środków diagnostycznych i leczniczych niedostępnych na terenie działania fundacji; pomoc służbie zdrowia w zaopatrzeniu w aparaturę, sprzęt medyczny i leki; pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 88. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu ul. Scherwentkego Rawicz m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. 89. Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych PRZYJAZNA DROGA ul. Kubsza Wodzisław Śląski ING BANK ŚLĄSKI o/wodzisław Śląski m.in. organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zwłaszcza prawnej, psychologicznej, rzeczowej, finansowej i medycznej. 26

27 90. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim ul. Rakoniewicka Grodzisk Wielkopolski m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. 91. Fundacja na Rzecz Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych BEZCENNE ŻYCIE ul. Żwirki i Wigury Pińczów ING BANK ŚLĄSKI o/pińczów m.in. niesienie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym. 92. Związek Harcerstwa Polskiego ul. Marii Konopnickiej Warszawa m.in. organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego; troszczy się o tradycje i dziedzictwo narodowe; działa na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego; podejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej; prowadzi rehabilitację i rewalidację dzieci nieprzystosowanych społecznie. 27

28 93. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny ul. Krakowskie Przedmieście Warszawa BPH PBK S.A. o/warszawa m.in. ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom-ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw; upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowywania obywatelskiego dzieci. 94. Fundacja AKAPI ul. Karpacka Zręciny m.in. pomoc dla artystów poszkodowanych i pokrzywdzonych w wyniku zdarzeń losowych, w szczególności w wypadkach komunikacyjnych. 95. Fundacja na Rzecz Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych BEZPIECZNE DROGI ul. Legionów Polskich 42 / Dąbrowa Górnicza BPH S.A. o/dąbrowa Górnicza m.in. doradztwo i pomoc organizacyjną poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i kolizjach drogowych; w szczególnych przypadkach, uzasadnionych trudną sytuacją materialną osoby poszkodowanej, Fundacja może udzielić pomocy finansowej. 28

29 96. Fundacja Szpitalnicza Świętego Krzyża BENE FACTUM Klebarg Wielki 19 B Olsztyn PKO BP S.A. I o/olsztyn m.in. niesienie pomocy prawnej, finansowej, rzeczowej i psychologicznej poszkodowanym w wypadkach drogowych; organizowanie i finansowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w wypadkach drogowych w celu ich powrotu do zdrowia; pomoc prawna ofiarom wypadków drogowych w dochodzeniu roszczeń przed organami sprawiedliwości i towarzystwami ubezpieczeniowymi; wspomaganie placówek medycznych; wspieranie ratownictwa technicznego; opieka nad zabytkami. 97. Szpital Morski im. PCK ul. Powstania Styczniowego Gdynia Nordea Bank Polska S.A. II o/gdynia udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkałej na terenie działania tj. w województwie pomorskim oraz osobom spoza tego terenu. 98. Fundacja Małgorzaty Jabłońskiej WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI DYSLEKTYCZNYCH ul. Śródmiejska Kalisz PKO S.A wpieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( szczególnie dysleksji, dysortografii i dysgrafii ) jak również pomoc dzieciom-ofiarom wypadków i ich rodzicom 29

30 99. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych SOKRATES ul. Orzeszkowej 32 / Białystok PKO BP S.A. I o/białystok m.in. świadczenie wszechstronnej pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a zwłaszcza psychologicznej oraz szkolnej a ich rodzinom pomocy prawnej, rzeczowej i finansowej; pokrywanie w miarę posiadanych środków kosztów leczenia i badań lekarskich dzieci poszkodowanych w wypadkach rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowo materialnej Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych PROTECTA Al. Piłsudskiego 11 A / Łomża MILLENNIUM Big Bank Gdański S.A m.in. organizowanie pomocy medycznej, rehabilitacyjnej i psychologicznej osobom poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych; organizowanie pomocy rzeczowej i prawnej poszkodowanym Stowarzyszenie Transplantacji Serca Zarząd Główny ul. Niemodlińska Warszawa Bank BPH S.A. o/warszawa m.in. udzielanie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym, ludziom po przeszczepie serca; wspieranie kardiochirurgicznych ośrodków transplantacyjnych; wspomaganie osób niepełnosprawnych przez organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, sportowej i turystycznej. 30

31 102. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo ul. Doświadczalna Lublin PKO BP S.A. II o/lublin m.in. organizowanie i prowadzenie wszelkich form rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej oraz warsztatów terapii zajęciowej; organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku wakacyjnego, rehabilitacyjno-leczniczego; prowadzenie działalności edukacyjnej osób niepełnosprawnych Fundacja BEZPIECZNY POWIAT OLKUSKI Al lecia 2 C Olkusz Bank Spółdzielczy w Wolbromiu Filia w Olkuszu m.in. świadczenie materialnej pomocy instytucjom publicznym i organizacjom mającym siedzibę na terenie Powiatu Olkuskiego powołanym do ochrony życia, zdrowia i mienia ludzi przed zagrożeniami losowymi i przestępczymi oraz powołanym do ochrony porządku prawnego; świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych Stowarzyszenie BEZPIECZNI NA DRODZE ul. Kaden-Bandrowskiego 7 / Warszawa VOLKSWAGEN Bank Polska m.in. wszechstronna pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w szczególności pomoc; medyczna, rehabilitacyjna, psychologiczna, prawna i materialna. 31

32 105. Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych WRÓĆ ul. Gdańska Jantar PKO S.A. IV o/gdańsk m.in. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą; udzielanie pomocy społecznej, a w tym pomocy medycznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności ofiar wypadków komunikacyjnych Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Hoża 27 A / Warszawa RAIFFEISEN Bank Polska S.A ochrona praw i interesów dziecka poprzez m.in. prowadzenie działalności interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej; upowszechnianie znajomości praw dziecka, ujawnianie ich naruszania w życiu rodzinnym i społecznym; inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki takie jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-wychowawcze, interwencji kryzysowej i inne Stowarzyszenie TACY SAMI ul. Benioweskiego Elbląg m.in. poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin; tworzenie warunków do pełnego i aktywnego udziału tych osób w życiu społecznym. 32

33 108. Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski ul. Babińskiego 29 bl.23 / Kraków Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie społeczna integracja, rehabilitacja, ochrona interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji osób niewidomych; prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych m.in. przez prowadzenie własnych ośrodków leczniczo- i szkoleniowo-rehabilitacyjnych, organizowanie różnych form rehabilitacji, działania na rzecz zaopatrzenie niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny oraz współpracę z innymi wyspecjalizowanymi instytucjami w kraju i za granicą Fundacja Ewy Błaszczyk A KOGO? ul. Podleśna Warszawa Bank Zachodni WBK S.A niesienie pomocy dzieciom po urazach neurologicznych i w trakcie rehabilitacji neurologicznej; udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, zaczynając od Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ul. Dzielna Warszawa m.in. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym poprzez pomoc udzielaną ich rodzinom i opiekunom. 33

34 111. Fundacja Pomocy Dzieciom KRZYK ul. 3 Maja Biłgoraj finansowanie i materialne wspieranie dzieci i młodzieży z Wiosek Dziecięcych, Domów Dziecka, rodzin wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych potrzebujących; pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych; pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej Fundacja na Rzecz Pomocy Penitencjarnej SZANSA ul. Jana Pawła II Białystok BPH PBK S.A. o/białystok Pomoc materialna i prawna osobom osadzonym w zakładach penitencjarnych, działać na rzecz zmniejszenia powrotności do przestępstw a w szczególności udzielać pomocy ofiarom przestępstw i wypadków komunikacyjnych Stowarzyszenie na Rzecz Praw Pieszych ul. Batorego Kraków BGŻ S.A. o/kraków m.in. pomoc finansowa na rehabilitację osób, zwłaszcza dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. 34

35 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego Mława Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie ul. Piastowska Sochaczew Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu ul. Lubelska Zwoleń m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. 35

36 117. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie ul. Przemysłowa Gostynin m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu ul. Przemysłowa Sierpc m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku ul. Dyrekcyjna Gdańsk BGŻ S.A udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, ortopedii, logopedii oraz świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie rehabilitacji, ortopedii i logopedii ofiarom wypadków komunikacyjnych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku ul. Zakopiańska Gdańsk Bank BPH S.A. o/gdańsk m.in. prowadzenie działalności profilaktyczno leczniczej w zakresie terapii osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. 36

37 121. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie ul. Wschowska Wolsztyn m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze Stowarzyszenie PRZYJACIEL SZPITALA ESKULAP ul. Dąbrowskiego Morąg m.in. pomoc w podnoszeniu poziomu świadczeń medycznych poprzez doposażanie poszczególnych oddziałów w aparaturę i sprzęt medyczny, niezbędny do realizacji zadań statutowych szpitala; wspieranie rzeczowe i finansowe działalności szpitala Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Schorzenia Dróg Żółciowych i Wątroby LIVER ul. Stojałowskiego 39 / Kraków PKO S.A. I o/kraków pomoc dzieciom chorym na schorzenia dróg żółciowych i wątroby (przed i po transplantacji wątroby). 37

38 124. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie ul. B. Chrobrego Gniezno m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze Świętokrzyskie Stowarzyszenie WSPÓLNIE POMAGAMY ul. Wróblewskiego Kielce PKO BP S.A. II o/kielce m.in. świadczenie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych; niesienie pomocy ofiarom przestępstw, ofiarom przemocy w rodzinie oraz osobom dotkniętym uzależnieniem i współuzależnieniem; niesienie pomocy rehabilitacyjnej i leczniczej osobom znajdującym się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej Wojewódzka Przychodnia Skórno Wenerologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Długa 84 / Gdańsk BGŻ S.A. o/gdańsk świadczenie usług medycznych z zakresu dermato wenerologii. 38

39 127. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie ul. Sienkiewicza Węgorzewo m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze Fundacja ODNOWA ZABYTKÓW TORUNIA im. JERZEGO REMERA ul. Przedzamcze 6 B Toruń PKO S.A. I o/toruń m.in. podejmowanie inicjatyw zmierzających do gromadzenia środków materialnych na rzecz ratowania zespołu staromiejskiego miasta Torunia; gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz realizacji programu rewaloryzacji zabytków Torunia Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych PROMYK ul. Pasymska 21 A Szczytno Bank MILLENIUM S.A m.in. wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z upośledzeniem ruchowym i umysłowym; pomoc w zakresie rehabilitacji osobom pokrzywdzonym w wyniku wypadków komunikacyjnych Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ul. Kościuszki Wągrowiec PKO BP S.A. o/wągrowiec m.in. udzielanie świadczeń : leczniczych w szpitalu; specjalistycznych w zakresie konsultacji; z zakresu rehabilitacji leczniczej i fizykoterapii; diagnostycznych; w pogotowiu ratunkowym. 39

40 131. Fundacja Haliny Sroczyńskiej ul. Helleny Opatówek PKO S.A. I o/kalisz finansowa i rzeczowa pomoc dzieciom i rodzinom polskim; pomoc osobom w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym; finansowa i rzeczowa pomoc uczącej się młodzieży polskiej, organizacjom opiekuńczo wychowawczym, placówkom służby zdrowia, stowarzyszeniom i fundacjom; świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych Stowarzyszenie Rozwoju Neurochirurgii Zielonogórskiej TARGET ul. Zyty Zielona Góra KREDYT BANK S.A. o/zielona Góra wspieranie materialne i rzeczowe nowoczesnych metod leczenia chorób układu nerwowego; wspieranie i organizacja leczenia chorych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych Fundacja BEZPIECZNA DROGA ul. Śląska Wieluń PKO BP S.A. I o/wieluń pomoc ofiarom wypadków i kolizji drogowych. 40

41 134. Szpital Specjalistyczny w Jaśle ul. Lwowska Jasło PKO S.A. I o/jasło m.in. sprawowanie stacjonarnej opieki medycznej w posiadanych w szpitalu oddziałach; udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, świadczeń z zakresu pomocy doraźnej i transportu sanitarnego, świadczeń diagnostycznych oraz z zakresu rehabilitacji leczniczej; organizowanie w ustalonym zakresie opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych i klęsk żywiołowych; nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych AMICUS ul. Miejska 7 / Kętrzyn PKO BP S.A. I o/kętrzyn m.in. udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej i finansowej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacji poszkodowanym np. zakup sprzętu, załatwienie spraw związanych z kosztami leczenia i rehabilitacji osób również nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego; udzielanie pomocy w sprawach związanych z likwidacją skutków wypadku. 41

Podstawowe zadania lub cele statutowe. Nazwa i siedziba instytucji, organizacji społecznej, fundacji, stowarzyszenia

Podstawowe zadania lub cele statutowe. Nazwa i siedziba instytucji, organizacji społecznej, fundacji, stowarzyszenia Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, o których mowa w art. 47 i art. 49 Kodeksu karnego z dnia 2005-03-04 r. (Dz.Urz.MS

Bardziej szczegółowo

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU NAZWA BANKU NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA BANK BGŻ BGŻ ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, tel. 22 / 860 57 93 fundacja@bgz.pl została powołana w celu: prowadzenia wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY PRZYJAZNE SCHODY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY" Numer KRS 0000306686 Rejestr POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ BARYCZ Nr domu 64 Kod pocztowy 26-200

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego Warszawa 00-831 ul. Twarda 42, tel. 022/6208966, mail: zgpzw@zgpzw.pl / http://www.zgpzw.pl / http://www.pzw.org.pl Okręg PZW Wrocław

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można wpłacać 1% podatku dochodowego. Przedstawiamy poniżej wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego działających na terenie m.

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail: halina.pancer@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie ul.przemysłowa 124d, 63 211 27 93 www.konin.bankizywnosci.pl 0000055996 Misja: 1) Zapobieganie marnotrawstwu

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa dla młodzieży

Placówki lecznictwa dla młodzieży Placówki lecznictwa dla młodzieży PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC TERAPEUTYCZNĄ DLA MŁODZIEŻY NADUŻYWAJĄCEJ /UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU I/LUB INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. PLACÓWKI AMBULATORYJNE WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 1. 3 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie.

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie. Dane ośrodków Województwo podkarpackie. 1. Powiat brzozowski Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzaleznienia od Alkoholu ul. ks. Bielawskiego 16, 36-200 Brzozów telefon: 13/ 4341410 Punkt Interwencji

Bardziej szczegółowo

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty)

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzaj instytucji oferującej pomoc Dla kogo? Zakres działania Uwagi Nazwa instytucji oraz dane teleadresowe Poradnie psychologicznopedagogiczne.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1% dla Olsztyna. Baza danych organizacji posiadających status pożytku publicznego działających na terenie miasta Olsztyna

1% dla Olsztyna. Baza danych organizacji posiadających status pożytku publicznego działających na terenie miasta Olsztyna Baza danych organizacji posiadających status pożytku publicznego działających na terenie miasta Olsztyna Lp. Nazwa i adres organizacji Konto bankowe 1 STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA KULTUROWA "BORUSSIA" Wyzwolenia

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 31.03. 2010 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Radzymin z zakresu: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Katalog instytucji, stowarzyszeń i fundacji pomocowych dla osób niepełnosprawnych funkcjonujących na terenie miasta Nowego Sącza Lp. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

sp2monki@poczta.onet.pl

sp2monki@poczta.onet.pl Lp. Nazwa/Władze organizacji 1. Ochotnicza Straż Pożarna Andrzej Beczko 2. Ludowy Klub "Promień Mońki" Andrzej Purta 3. Uczniowski Klub "OLIMPIK" Adres tel./fax Strona www/ e-mail Mickiewicza 18 Sportowa

Bardziej szczegółowo

EuroMediCare Szpital Specjalistyczny

EuroMediCare Szpital Specjalistyczny WOJEWÓDZTW O MIASTO ADRES SZPITALA NAZWA SZPITALA NAZWA BENEFITU DOLNOŚLĄSKIE KAMIENNA GÓRA ŚWIDNICA ŚWIEBODZICE Ul. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. Z O.O. ul. Leśna

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowaczy ul.kopernika 20 56-300 Milicz Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji Baza instytucji MAŁOPOLSKA 1. Powiat bocheński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Osiedle Urocze Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależniania od Alkoholu poradnia_terapii_bochnia@interia.pl Ul. Storynka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r.

UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. UCHWAŁA Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie.

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lp. Województwo Ośrodki dla dorosłych Ośrodki dla dzieci 1. Dolnośląskie Poradnia Endokrynologiczna przy Klinice

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2013 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 czerwca 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia czerwca 05 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c w pkt -3 Kodeks karny oraz

Bardziej szczegółowo

12. Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Żory, których cele statutowe uwzględniają działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

12. Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Żory, których cele statutowe uwzględniają działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 12. Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Żory, których cele statutowe uwzględniają działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: NAZWA ORGANIZACJI/ADRES SIEDZIBY W ŚWIECIE CISZY 44-240 ŻORY,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach podstawowego zabezpieczenia

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach podstawowego zabezpieczenia OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia.0.5r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 9c w pkt Kodeks karny oraz podmiotów

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Strona 1 z 7

DOTACJE Strona 1 z 7 celowa celowa dotacje na zadania bieżące 27 973 834 7 646 934 4 514 172 2 374 577 758 185 20 326 900 14 916 344 0 5 410 556 01030 Podkarpacka Izba Rolnicza, ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała wpłata na

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Lista Ośrodków Audiologicznych w Polsce

Lista Ośrodków Audiologicznych w Polsce L.P. MIASTO PLACÓWKA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Otolaryngologii 1 Biała Podlaska ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska tel. (0 83) 342-82-11 (sekretariat I), fax. (0 83) 343-42-20,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Organy podatkowe właściwe dla OT ARR

Organy podatkowe właściwe dla OT ARR Załącznik nr 1 Do Warunków zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Organy podatkowe właściwe dla OT ARR * stan na dzień 15 stycznia 2007 r. Oddział Terenowy Białystok Urząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560 Wykaz organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie umów zlecających realizację zadań pomocy społecznej podmiotom niepublicznym: W oparciu

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011 r. P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK pieczęć organizacji SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK I. Dane podmiotu: 1. Pełna nazwa podmiotu: Stowarzyszenie ANTIDOTUM 2. Forma prawna: osoba prawna nie działająca dla zysku 3. Data

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

80/08 24 466,- 12 850,- Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 27b Razem: 630 000,-

80/08 24 466,- 12 850,- Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 27b Razem: 630 000,- Załącznik Nr 3 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2008 roku oraz realizujących je podmiotów. Lp. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA.

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA. Celem programu jest świadczenie ambulatoryjnej pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały 532/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr 935/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2004

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

PLACÓKI W KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE WYKONAĆ DIAGNOZĘ NOZOLOGICZNĄ AUTYZMU - PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE POSIADAJĘCE KONTRAKT Z NFZ:

PLACÓKI W KTÓRYCH MOŻNA BEZPŁATNIE WYKONAĆ DIAGNOZĘ NOZOLOGICZNĄ AUTYZMU - PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE POSIADAJĘCE KONTRAKT Z NFZ: DIAGNOZA AUTYZMU - nozologiczna (ustalenie rozpoznania w sensie medycznym, występuje lub nie występuje autyzm lub całościowe zaburzenie rozwoju ze spektrum autyzmu, rozpoznanie jednostki chorobowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo