WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP.271.3.8.2015"

Transkrypt

1 Opole, 14 kwietnia 2015 r. IM-ZP WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP Dot. Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek w zakresie: "Przebudowy sieci teleinformatycznej na pierwszym i drugim piętrze w budynku Urzędu Miasta Opola przy Placu Wolności 7-8 w Opolu" Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro, z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zrn.), nazywanej w dalszej części Prawem. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 2 Prawa, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące SIWZ: Wykonawca zwraca uwagę iż Projekt Wykonawczy zawiera zapisy jednoznacznie wskazujące na rozwiązanie producenta Systimax ipatch System Manager firmy CommScope Inc.. Opis produktu został przygotowany w sposób naruszający zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, zawartych wart. 7 ust. 1 ustawy Pzp, a nadto jest niezgodny z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zakazującym opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby ograniczać uczciwą konkurencję. Punkt 3. Wymagania dla systemu okablowania strukturalnego zawiera następujące zapisy: I. "Proponowany system okablowania strukturalnego kat 6A w wersji nieekranowanej UTP powinien spełniać najnowocześniejsze wymogi transmisyjne i być gotowym do migracji w przyszłości do systemu zarzqdzalnego, pozwalającego na monitorowanie zmian w sieci w czasie rzeczywistym. Producent okablowania powinien mieć w swojej ofercie panele zarządzające okablowaniem i odpowiednią aplikację klienckq w języku polskim oraz świadczyć bez podmiotów pośrednich usługi HelpDesk. " 2. "Urządzenia monitorujące muszą posiadać opcję montażu" Ol!" tak by ich montaż w szafach nie narażał Użytkownika na dodatkowe prace i trudności oraz redundantne zasilanie na wypadek awarii." 3. "Urządzenie monitorujące powinno obslugiwaćjak największą ilość paneli krosowych tak by maksymalnie ograniczyć ich ilość w całym systemie - minimum 40 Paneli krosowych miedzianych 24 portowych (960 portów) lub światłowodowych najeden panel zarządzający." Informujemy, że pojedynczo różni producenci okablowania i systemów zarządzalnych są w stanie spełniać częściowo wymogi przetargu publicznego ale ich sumę spełnia tylko JEDNO rozwiązanie i jest nim Systimax ipatch System Manager firmy CommScope Inc. W Punkcie 12. Zestawienie materiałowe Zamawiający w opisie technicznym wykorzystuje nazwy własne i numery katalogowe ww. producenta bez wskazania parametrów równoważności co również nie jest zgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. - Półka światłowodowa typu Systimax 600G2-1 U-U P-SD - PANEL SHELF, IU, SLIDfNG 8 szt.

2 - Panel czołowy 24xLC duplex typu Systimax LC-DPLX-00 - TYPE PAN.FOR 24 DPLX LC 8 szt. - ADAPTER LC DUPLEX SM typu Systimax SNAP-IN MOUNT LAZRSPEED 112 szt. - Kabel światłowodowy typu Systimax Lazrspeed 300 FO cable, 8 fibers TB LSZH 140 mb Wykonawca wnioskuje zatem o usunięcie kontrowersyjnych zapisów lub dostosowanie ich do zgodnych z ustawą o zamówieniach publicznych. Odpowiedź: Zamawiający zmienia w całości brzmienie punktu 3.Wymagania dla systemu okablowania strukturalnego projektu wykonawczego. Było: "Proponowany system okablowania strukturalnego kat 6A w wersji nieekranowanej UTP powinien spełniać najnowocześniejsze wymogi transmisyjne i być gotowym do migracji w przyszłości do systemu zarządzainego, pozwalającego na monitorowanie zmian w sieci w czasie rzeczywistym. Producent okablowania powinien mieć w swojej ofercie panele zarządzające okablowaniem i odpowiednią aplikację kliencką w języku polskim oraz świadczyć bez podmiotów pośrednich usługi HelpDesk. W celu zagwarantowania Użytkownikowi bezpieczeństwa sieci i jej nieprzerwanej pracy podczas migracji do systemu inteligentnego okablowania oraz uniknięcia zmian w konfiguracji wyposażenia szaf proponowane rozwiązanie powinno opierać się na technologii pozwalającej na bezprzerwową implementację funkcji zarządzania bez konieczności rozłączania patchcordów miedzianych i światłowodowych. Dodatkowo ze względów użytkowych i bezpieczeństwa Użytkownika cały system okablowania ma się opierać na standardowych, typowych, patcheordach ze złączem RJ45 bez żadnych dodatkowych styków miedzianych lub żył światłowodowych. Podobnie patcheordy światłowodowe muszą być typowej konstrukcji beż żadnych dodatkowych elementów. Takie rozwiązanie zapewni Użytkownikowi wyższe bezpieczeństwo i pozwoli na optymalizację kosztów całego systemu. Urządzenia monitorujące muszą posiadać opcję montażu "OU" tak by ich montaż w szafach nie narażał Użytkownika na dodatkowe prace i trudności oraz redundantne zasilanie na wypadek awarii. Urządzenie monitorujące powinno obsługiwać jak największą ilość paneli krosowych tak by maksymalnie ograniczyć ich ilość w całym systemie - minimum 40 Paneli krosowych miedzianych 24 portowych (960 portów) lub światłowodowych najeden panel zarządzający. Wymagania dla systemu zarządzania okablowaniem strukturalnym: l. Śledzenie połączeń krosowych bezpośrednio w szafie krosowniczej na panelach krosowniczych 2. Wizualizacja połączeń na panelach krosowniczych 3. Informacja o pełnej trasie połączeń kablowych 4. Sygnalizacja przez system stanów alarmowych oraz eksploatacyjnych 5. Możliwość jednoczesnego korzystania z systemu (aplikacji zarządzającej) przez min. 25 administratorów 6. Możliwość zdefiniowania uprawień dla poszczególnych użytkowników bądź grup użytkown ików 7. Brak ograniczeń dotyczących: liczby urządzeń obsługiwanych przez system, portów obsługiwanych przez system, strefkrosowania i ilości urządzeń w danej strefie 8. Możliwość zdalnego dostępu do serwera zarządzającego (aplikacja "client" oraz WWW) 9. Agent SNMP zaimplementowany bezpośrednio w aplikacji 10. Automatyczne wykrycie pełnej mapy połączeń dla nowo dołączonego portu/urządzenia 11. Importowanie do aplikacji zarządzającej podkładów w formacie AutoCAD (aranżacje pomieszczeń) i dalsza, automatyczna aktualizacja tych rysunków 12. Tworzenie i ewidencji zdarzeń oraz przeglądanie ich historii IM-ZP.27l l5 Strona 2 z 5

3 13. Przesyłanie logów/alarmów/zdarzeń do zewnętrznego systemu zarządzania 14. Licencja na oprogramowanie zarządzające w wersji "open" - bez limitów dla ilości monitorowanych połączeń 15. Polski interfejs w językowy (zarówno software jak i hardware) 16. Kontrolowanie stanu sieci (struktury połączeń począwszy od switch 'a, a skończywszy na serwerze) bezpośrednio w szafie krosowniczej bez potrzeby używania dodatkowych urządzeń zewnętrznych (notebook itp.) 17. Możliwość zlecania realizacji połączeń krosowych (dodawanie i usuwanie krosowań) z poziomu aplikacji zarządzającej 18. Możliwość wykorzystywania aplikacji do prowadzenia pełnej dokumentacji elektronicznej instalacji w serwerowniach (struktura połączeń kablowych począwszy od portu serwera, a skończywszy na porcie przełącznika sieciowego, obrazowanie szaf w serwerowniach i całego wyposażenia w szafach) 19. Wszystkie elementy muszą stanowiąc zintegrowaną ofertę systemową pochodzącą od jednego producenta 22. Możliwość zainstalowania wersji standardowej "pasywnej" okablowania w pierwszym etapie inwestycji i późniejszego bezprzerwowego "upgrade'u" do pełnego systemu zarządzanego w późniejszym etapie eksploatacji (bez konieczności rozpinania kabli stacyjnych i krosowych) 23. Baza danych na której pracuje aplikacja zarządzająca na platformie SQL 24. Interfejs XML do wymiany danych z zewnętrznymi systemami zarządzania 25. Możliwość bezpośredniego czytania i zapisywania danych do bazy przez aplikacje zewnętrzne NMS, HelpDesk itp. 26. Przestrzeń w szafach zajmowana przez urządzenia aktywne systemu nie większa niż l U w szafie 42U w pełni wypełnionej panelami 27. Możliwość instalacji elementów aktywnych systemu w pionie w szafie krosowniczej (bez wykorzystania przestrzeni użytkowej szafy)" Jest: "System okablowania ma się opierać na standardowych, typowych, patcheordach UTP kat 6A ze złączem RJ45 bez żadnych dodatkowych styków miedzianych lub żył światłowodowych. Podobnie patcheordy światłowodowe muszą być typowej konstrukcji beż żadnych dodatkowych elementów. Takie rozwiązanie zapewni Użytkownikowi wyższe bezpieczeństwo i pozwoli na optymalizację kosztów całego systemu." W Punkcie 12. Zestawienie materiałów Zamawiający w projekcie wykonawczym zmienia brzmienie wskazanego punktu. Było: Zestawienie materiałów Lp. Materiał Ilość Jednostka l Kabel UTP kat 6A 3500 mb 2 Panel krosowy kat 6A niewyposażony 7 szt. 3 Moduł RJ45 UTP kat 6A - do panela 159 szt. 4 Moduł RJ45 UTP kat 6A - do gniazda 159 mb 5 Puszka natynkowa z supportem, ramką 53 kpi. 6 Gniazdo elektryczne 2x230VDATA (+ klucz) 104 szt. 7 Gniazdo elektryczne 2x szt. 8 Rura osłonowa pesz la 600 mb 9 Koryto plastikowe l40x mb IM-ZP Strona 3 z 5

4 10 Osprzęt do koryta 140x70 (łączniki, zakręty - około 100 szt) l kpi. l l Koryto stalowe typu BAKS 300x50 90 mb 12 Osprzęt do koryta typu BAKS 300x50 (łączniki, zakręty - około 50szt) l kpi. 13 Materiały instalacyjne do koryta stalowego (pręty gwintowane, podpory) l kpi. 14 Półka światłowodowa typu Systimax 600G2-1 U-UP-SD - PANEL SHELF, l U, 8 szt. SLIDING 15 Panel czołowy 24xLC duplex typu Systimax LC-DPLX-00 - TYPE 8 szt. PAN.FOR 24 DPLX LC 16 ADAPTER LC DUPLEX SM typu Systimax SNAP-IN MOUNT LAZRSPEED 112 szt. 17 Pigtail LC Duplex 3m 56 szt. 18 Kabel światłowodowy typu Systimax Lazrspeed 300 FO cable, 8 fibers TB 140 mb LSZH 19 Materiały instalacyjne - osprzęt światłowodowy (tacki, osłonki spawów) \ kpi. 20 Szafa serwerowa 42U 600x l OOOmm 6 kpi. 2\ Szafa wisząca dzielona 15U 600x600mm l kpi. 22 Taśma opisowa do identyfikacji kabli światłowodowych 1000 szt. 23 Organizator kablowy pionowy do szafy 15U 2 szt. 24 Organizator kablowy poziomy 12 szt. 25 Listwa zasilająca 9x230V 15 szt. 26 Pułka 19" l U 6 szt. 27 Materiały instalacyjne dodatkowe l kpi. Jest: Zestawienie materiałów Lp. Materiał Ilość Jednostka l Kabel UTP kat 6A 3500 mb 2 Panel krosowy kat 6A niewyposażony 7 szt. 3 Moduł RJ45 UTP kat 6A - do panela 159 szt. 4 Moduł RJ45 UTP kat 6A - do gniazda 159 mb 5 Puszka natynkowa z supportem, ramką 53 kpi. 6 Gniazdo elektryczne 2x230VDA TA (+ klucz) 104 szt. 7 Gniazdo elektryczne 2x szt. 8 Rura osłonowa pesz la 600 mb 9 Koryto plastikowe 140x mb IM-ZP Strona 4 z 5

5 10 Osprzęt do koryta 140x70 (łączniki, zakręty - około 100 szt) I kpi. II Koryto stalowe typu BAKS 300x50 90 mb 12 Osprzęt do koryta typu BAKS 300x50 (łączniki, zakręty - około 50szt) I kpi. 13 Materiały instalacyjne do koryta stalowego (pręty gwintowane, podpory) I kpi. 14 Półka światłowodowa IU, SLlDING 8 szt. 15 Panel czołowy 24x Le duplex 8 szt. 16 Adapter Le duplex SM 112 szt. 17 Pigtail Le Duplex 3m 56 szt. 18 Kabel światłowodowy jednomodowy 8 włóknowy TB LSZH 140 mb 19 Materiały instalacyjne - osprzęt światłowodowy (tacki, osłonki spawów) I kpi. 20 Szafa serwerowa 42U 600xl000mm 6 kpi. 21 Szafa wisząca dzielona 15U 600x600mm 1 kpi. 22 Taśma opisowa do identyfikacji kabli światłowodowych 1000 szt. 23 Organizator kablowy pionowy do szafy 15U 2 szt. 24 Organizator kablowy poziomy 12 szt. 25 Listwa zasilająca 9x230V 15 szt. 26 Pułka 19" I U 6 szt. 27 Materiały instalacyjne dodatkowe I kpi. Przewodn La,y Kor' 1=" a ql.'ii l]fl, i<~ fp~atu ~<.ilicznych ".1. 4C <kwa IM-ZP Strona 5 z 5

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP.271.3.8.2015

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP.271.3.8.2015 Opole, 14 kwietnia 2015 r. IM-ZP.271.3.8.20 15 WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU IM-ZP.271.3.8.2015 Dot. Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU 1. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU BRANŻA: Teletechniczna/Klimatyzacyjna/Elektryczna INWESTOR: Miasto Opole Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013

Monika Zabielska. Warszawa, marzec 2013 Jednostka projektowa: AWANSS 05-805 KANIE, UL. WARSZAWSKA 22 tel. / fax.: 22 770 01 19, 501 199 350 www.awanss.pl Obiekt: Temat opracowania: BUDYNEK BIUROWY 15-110 BIAŁYSTOK ul. Kamienna17 CZĘŚĆ IV Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2.1 FORMA PROJEKTU... 2 2.2 INSTRUKCJE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY... 2 3. SIEĆ STRUKTURALNA...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2.1 FORMA PROJEKTU... 2 2.2 INSTRUKCJE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY... 2 3. SIEĆ STRUKTURALNA... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2.1 FORMA PROJEKTU... 2 2.2 INSTRUKCJE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY... 2 3. SIEĆ STRUKTURALNA... 2 3.1 PROJEKT INSTALACJI... 2 3.2. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy ETAP-2 instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V podstawowych i instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

1. Zakres opracowania... 4 1.1 Podstawa opracowania... 5 1.2 Podstawowe normy i przepisy... 5

1. Zakres opracowania... 4 1.1 Podstawa opracowania... 5 1.2 Podstawowe normy i przepisy... 5 Spis treści 1. Zakres opracowania... 4 1.1 Podstawa opracowania... 5 1.2 Podstawowe normy i przepisy.... 5 2. Okablowanie strukturalne dla systemu zarządzania bezpieczeństwem.... 6 2.1. Normy okablowania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZS.042.08.2013. Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce

Znak sprawy: ZS.042.08.2013. Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce Znak sprawy: ZS.042.08.2013 Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa materiałów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/128/2013

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/128/2013 DZ/271/128/694/2013 Kraków, 28.11.2013r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/128/2013 Dotyczy: DZ/271/128/2013 Adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA (ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA)... 4 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA (ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE)... 5 4.1 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2 BZP.271.6.2013.JS Miasto Dębica Dębica, dnia 06-03-2013r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2 Dot: Przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, budowę i operowanie sieci teleinformatycznej, światłowodowej

Bardziej szczegółowo

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl

!tel. (22) 608 31 00 fax (22) 608 38 63 www.stat.gov.pl PRACOWNIA PROJEKTOWA IZABELA BARTNICKA! ul. Szarych Szeregów 5A/5! 15-666 Białystok Inwestor: URZĄD STATYSTYCZNY! ul. Krakowska 13; Białystok Zleceniodawca: j. w. Biuro Projektów: Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW PRZY UL. OŁOWIANKA 9-13 W GDAŃSKU

BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW PRZY UL. OŁOWIANKA 9-13 W GDAŃSKU BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW PRZY UL. OŁOWIANKA 9-13 W GDAŃSKU zlokalizowana w zespole budynków przy ul. Ołowianka 9-13 w Gdańsku, na terenie działek 2, 3, 5 w obrębie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice Załącznik Nr 8 do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy na Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci i informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice Program funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ Warszawa, dnia 21 maja 2013 roku CPI-WZP-2244-19-2351/13 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 19-CPI-WZP-2244/13 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Infrastruktura Informatyczna 1 Wstęp... 3 1.1 Definicje, akronimy, skróty... 3 1.2 Deklaracja zachowania warunków konkurencji... 3 2 Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo