Rejonowe Płockie WOPR Grupa Operacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejonowe Płockie WOPR Grupa Operacyjna"

Transkrypt

1 Rejonowe Płockie WOPR Grupa Operacyjna Grupa Operacyjna Płockiego WOPR powstała w 2006 roku, jako specjalistyczna jednostka ratownictwa wodnego, wydzielona do zadań realizowanych w trudnych, specyficznych warunkach. Motywem przewodnim jej powstania i późniejszej działalności była szlachetna idea niesienia pomocy i ratowania życia ludzkiego.

2 W swej codziennej działalności grupa realizuje założone cele poprzez podejmowanie szeregu inicjatyw i działań, a w szczególności: aktywny udział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych, a szczególnie zagrożenia powodziowego, zabezpieczenie ratownicze podczas regat wioślarskich, żeglarskich i innych imprez o charakterze masowym organizowanych na wodzie, działalność prewencyjna na wyznaczonych akwenach wodnych, realizowana poprzez patrole Zalewu Wiślanego i innych zbiorników wodnych w rejonie działalności ZR WOPR Płock, zabezpieczenie imprez rekreacyjnych i sportowych, pogadanki o bezpieczeństwie nad wodą w placówkach oświatowych i pozaświatowych, aktywne uczestnictwo w festynach i innych imprezach promujących bezpieczne zachowanie nad wodą, w tym działalność WOŚP, uczestniczenie w pokazach, ćwiczeniach i zawodach grup ratownictwa wodnego na terenie Mazowsza i Polski. Na początku działalności Grupy Operacyjnej, jej skład stanowili najlepiej wyszkoleni ratownicy WOPR, którzy dążyli do przekształcenia jej w bardziej profesjonalną i bardzo dobrze działającą jednostkę ratowniczą.

3 W dniu r. około godz doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego w podpłockiej miejscowości Świniary. Przerwany wał w miejscowości Świniary koło Płocka W jego wyniku zalane zostały miejscowości: Świniary, Szady, Wiączemin Polski, Nowy Wiączemin, Nowosiodło, Zysk i Zysk Nowy. Natychmiast na ratunek ludzi i ich dobytku pospieszyli ratownicy WOPR Płock! Ratownicy sprawdzają głębokość i nurt wody powodziowej Zakres naszych działań, koordynowany przez sztab przeciwpowodziowy, zmieniał się wraz ze zmieniającą się sytuacją w miejscu powodzi. W dniach 23 i r. nasze działania polegały na niesieniu doraźnej pomocy, w szczególności na ewakuacji ludzi a także pomocy przy ewakuacji zwierząt gospodarskich i dobytku powodzian.

4 Ewakuacja powodzian oraz ich dobytku Osobom które zdecydowały się pozostać w swoich domach rozdawaliśmy żywność i wodę a także informowaliśmy o sytuacji powodziowej i wynikających z tego zagrożeniach. W kolejnych dniach nadal dostarczaliśmy żywność i wodę, ewakuowaliśmy kolejne osoby ale zakres naszych działań rozszerzony został o utworzenie mapy powodziowej zalanych miejscowości.

5 Liczy się każda minuta ludzie czekają na pomoc!!! Nasze działania polegały na sprawdzeniu każdego domu i każdego gospodarstwa rolnego we wskazanym obszarze pod względem ilości osób, ilości i rodzaju zwierząt oraz stopnia zalania domu i budynków gospodarczych przez wody powodziowe. Dane te posłużyły do precyzyjnego określenia zakresu potrzeb i właściwego dysponowania ratownikami i sprzętem ratowniczym. Ekipy ratownicze patrolują zalane tereny Po raz kolejny okazało się, że nasze umiejętności i doświadczenie są w pełni kompatybilne z innymi jednostkami ratowniczymi i że jesteśmy przygotowani do niesiania pomocy nawet w tak ekstremalnie trudnej sytuacji jak powódź!

6 Bierzemy również udział w innych akcjach promujących zdrowy styl życia jak również przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego. I tak dla przykładu, w dniu r. wzięliśmy udział w akcji honorowego oddawania krwi, pod patronatem PCK. Jak powszechnie wiadomo w okresie wakacyjnym szczególnie brakuje krwi (więcej wypadków drogowych i innych zdarzeń losowych), dlatego też zdecydowaliśmy się wziąć udział w tej akcji której przyświeca niezwykle szlachetna idea pomocy drugiemu człowiekowi. Mając świadomość, że poprzez nasze działanie możemy przyczynić się do uratowania życia ludzkiego, z naszą wysoką frekwencją nie było żadnego problemu! Akcja ta organizowana została we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Kraj.

7 Jesteśmy NAJLEPSI!!! Ciągłe treningi oraz udział w specjalistycznych szkoleniach jak również w akcjach ratowniczych i towarzyszące temu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zaowocowały wspaniałym sukcesem jakim było zdobycie Mistrzostwa Grup Operacyjnych Województwa Mazowieckiego, na zawodach zorganizowanych w Zegrzu koło Warszawy w dniu r. Napis na tabliczce głosi: Dla Najlepszej Drużyny na Mistrzostwach Mazowsza Grup Interwencyjnych w Ratownictwie Wodnym - Zegrze, 17 października 2009 r. Sukces ten, jest tym bardziej godny podkreślenia, iż okazaliśmy się lepsi od ekip dysponujących znacznie większymi budżetami jakimi zarządzały ich macierzyste jednostki, a co za tym idzie jakością posiadanego sprzętu i ilością profesjonalnych szkoleń odbytych przez ich członków.

8 Kierownikiem Grupy jest Wiceprezes ZR WOPR w Płocku Ryszard Miaśkiewicz, a w jej skład wchodzi 11 osób które mają uprawnienia ratowników WOPR, starszych ratowników WOPR, instruktorów WOPR oraz instruktorów Motorowodnych. Postrzegani jesteśmy jako doświadczona, dobrze wyszkolona i prężnie działająca organizacja specjalizująca się w sprzętowym ratownictwie wodnym, a w szczególności z wykorzystaniem łodzi motorowych. Grupa Operacyjna Płockiego WOPR działa we współpracy z: Komendą Miejską Policji w Płocku, Strażą Miejską, KM Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Stacja Pogotowia Ratunkowego, Powiatowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

9 Oferta współpracy Będąc Organizacją Pożytku Publicznego, zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy z Grupą Operacyjną Płockiego WOPR poprzez częściowe partycypowanie w kosztach jej społecznej działalności. Chcielibyśmy podkreślić, iż forma naszej działalności oparta jest na zasadzie non-profit, a więc nie prowadzimy działalności gospodarczej a jedynie społeczną, tym samym nie generujemy zysku i nie mamy stałego budżetu zaspokajającego niezbędne koszty naszej działalności. Pragniemy zauważyć, iż zgadzając się na współpracę z naszą Organizacją wspieracie Państwo niezwykle chwalebną i społecznie popieraną inicjatywę niesienia ludziom pomocy, gdzie pomoc ta udzielana jest na zasadzie wolontariatu! Cytując zapis ustawy, we fragmencie o odpisach od podatku: Od dochodu możemy odliczyć - w granicach ustawowego limitu - darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele. podkreślamy, iż ewentualne darowizny na rzecz naszej organizacji (pożytku publicznego) możecie Państwo, w ustawowo określonej kwocie, odpisać od podatku. Rozumiejąc konieczność obopólnej korzyści wynikającej z naszej współpracy, pragniemy zaoferować Państwu możliwość reklamowania (na zasadzie umowy o reklamę) Waszej firmy poprzez: umieszczenie banerów Państwa firmy na pokazach i szkoleniach organizowanych przez WOPR Płock, sprzęt używany przez nas na co dzień w akcjach i pokazach ratowniczych może posiadać Państwa Logo umieszczone w widocznym miejscu,

10 umieszczenie banerów reklamowych na stronie internetowej Płockiej Grupy Operacyjnej, podczas organizowanych przez nas pokazów i szkoleń ich uczestnikom mogą być rozdawane gadżety z Państwa Logo firmowym czy też ulotki i foldery, w przypadku doposażenia nas w sprzęt osobisty (stroje organizacyjne) istnieje możliwość nadruku Logo i nazwy firmy, wyróżnienie darczyńców w programach telewizyjnych oraz artykułach prasowych przedstawiających naszą działalność ratowniczą. Nieodpłatnie dla pracowników Państwa firmy możemy organizować szkolenia na temat zasad prowadzenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Jeśli zdecydowaliby się Państwo wspierać zakupy, remonty i konserwację naszego sprzętu pływającego, jesteśmy w stanie zorganizować dla Waszych pracowników i ich rodzin pokazy z użyciem tegoż sprzętu, oraz mogliby oni brać czynny udział w symulowanych akcjach ratowniczych i pokazach patrolowych. Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do współpracy!!!