Zadania doradztwa rolniczego w Polsce w zakresie wdrażania systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników (FAS) oraz wspierania rozwoju obszarów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania doradztwa rolniczego w Polsce w zakresie wdrażania systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników (FAS) oraz wspierania rozwoju obszarów"

Transkrypt

1 Zadania doradztwa rolniczego w Polsce w zakresie wdrażania systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników (FAS) oraz wspierania rozwoju obszarów wiejskich

2 DORADZTWO ROLNICZE W POLSCE Działalność instytucji doradztwa rolniczego w Polsce obejmuje działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego. Instytucje doradztwa rolniczego w Polsce działają zarówno jako jednostki publiczne jak i podmioty prywatne. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 2

3 Doradztwo rolnicze w Polsce schemat Doradztwo Rolnicze Podmioty prywatne Podmioty publiczne Podmioty rolnicze Podmioty leśne Izby Rolnicze Jednostki samorządowe (WODR) CDR

4 Doradztwo rolnicze podstawy prawne DORADZTWO ROLNICZE Na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 251, poz z późn. zm.) Na podstawie rozporządzenia MRiRW z 07 maja 2008 o akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze. (Dz.U. No z późn. zm.) Na podstawie rozporządzenia MRiRW z 07 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.) Centrum Doradztwa Rolniczego Jednostki lasów paostwowych Prywatne podmioty Izby Rolnicze Ośrodki Doradztwa Rolniczego

5 CELE DORADZTWA ROLNICZEGO Działania doradcze mają na celu, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, poprawę poziomu ich dochodów oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 5

6 DORADZTWO ROLNICZE W POLSCE Instytucjami o największym znaczeniu i zakresie świadczonych usług doradczych ze względu na potencjał kadrowy, materialny oraz strukturę organizacyjną są publiczne jednostki doradztwa rolniczego w tym Centrum Doradztwa Rolniczego oraz 16 samorządowych jednostek doradztwa rolniczego. (16 WODR) 6

7 ZATRUDNIENIE W WOJEWÓDZKICH OŚRODKACH DORADZTWA ROLNICZEGO W wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego pracuje obecnie około 4600 osób z czego około 3770 osób to doradcy, specjaliści i kadra kierownicza (stan na koniec czerwca 2010 r). Na 1 doradcę pracującego w terenie, w jednostkach publicznego doradztwa rolniczego, przypada ponad 500 rolników otrzymujących płatności bezpośrednie. (w Danii około 20 rolników, w Austrii około 300) 80% doradców posiada wykształcenie wyższe rolnicze. 7

8 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 8

9 SCHEMAT ORGANIZACJI PUBLICZNEGO DORADZTWA ROLNICZEGO Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewódzki Sejmik Samorządowy (16) Społeczna Rada Doradztwa Rolniczego Krajowa Rada Doradztwa Rolniczego Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (16 WODR) Oddział w Krakowie Oddział w Poznaniu Oddział w Radomiu Terenowy (Powiatowy) Zespół Doradztwa Rolniczego (313 zespołów)

10 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W posiada Oddziały w Krakowie, Poznaniu i Radomiu CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 10

11 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Oddział w Poznaniu Oddział w Radomiu WODR GDAŃSK WODR BARZKOWICE WODR MINIKOWO WODR OLSZTYN WODR KALSK WODR POZNAŃ WODR WARSZAWA WODR SZEPIETOWO WODR WROCŁAW WODR ŁOSIÓW WODR BRATOSZEWICE WODR CZĘSTOCHOWA WODR MODLISZEWICE WODR KOŃSKOWOLA WODR KARNIOWICE WODR BOGUCHWAŁA

12 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

13 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

14 Baza szkoleniowa CDR O/Kraków sala seminaryjna (40 osób) sala konferencyjna (70 osób) pracownia komputerowa (12 stanowisk)

15 Baza socjalna CDR O/Kraków Dysponujemy 20 pokojami gościnnymi z 42 miejscami noclegowymi w pokojach 2 i 3 osobowych z samodzielnym węzłem sanitarnym Wszystkie pokoje wyposażone są w odbiorniki TV oraz dostęp do internetu W przyziemiu znajduje się bufet kawiarnia

16 ZADANIA CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Określa Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego. Najważniejsze grupy zadań to: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 16

17 1. Przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa rolniczego Realizowane przez CDR zadania w tym zakresie to między innymi: Ujednolicenie dokumentacji planów rolnośrodowiskowych i przygotowywanie narzędzi informatycznych do ich sporządzania, Przygotowywanie doradców do udzielania rolnikom pomocy w zakresie realizacji programów rolnośrodowiskowych. Opracowywanie i wydawanie programów szkoleniowych. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W 17

18 Programy kursów specjalistycznych dla mieszkaoców wsi Opieka nad człowiekiem starszym i chorym Opieka nad dzieckiem Mała księgowośd Pielęgnacja ogrodów przydomowych Mała architektura przydomowa

19 2. Przygotowywanie i przekazywanie ośrodkom doradztwa rolniczego materiałów informacyjnych i szkoleniowych Wydajemy m.in. kwartalnik Zagadnienia Doradztwa Rolniczego biuletyny elektroniczne poradniki dla doradców i rolników tematyczne broszury informacyjne i szkoleniowe

20 Wydawnictwa CDR O/Kraków "Z polskimi rolnikami ku nowoczesnej wsi" Plon konkursu na pamiętniki, wspomnienia i wypowiedzi trzech pokoleń doradców rolnych, zorganizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, w latach Kraków 2008 "Turystyka wiejska a edukacja. Różne poziomy, różne wymiary" Materiały Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach XII Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego Boszkowo, 2007 Prawno-finansowe uwarunkowania prowadzenia usług turystycznych na polskiej wsi po akcesji do UE Poradnik praktyczny Czerwiec 2004 Wydanie drugie zmienione i uzupełnione Wrzesień 2005

21 Wydawnictwa CDR O/Kraków LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Poradnik dla doradców rolnych współpracujących z lokalnymi grupami działania Kraków 2009 Marka wiejskiego produktu turystycznego inicjatywy i inspiracje Wydawnictwo jest kontynuacją problematyki podjętej na XIII Ogólnopolskim Sympozjum Agroturystycznym Kraków 2009

22 3. Kolejne zadanie to: opracowywanie analiz i prognoz w zakresie rozwoju rolnictwa i doradztwa rolniczego W tym zakresie prowadzimy: badanie stanu zatrudnienia w jednostkach doradztwa rolniczego badanie potrzeb edukacyjnych pracowników jednostek doradztwa rolniczego ocenę procedur i barier wdrażania działania Odnowa wsi z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego monitorujemy współpracę jednostek doradztwa rolniczego z LGD 22

23 4. Następne zadanie to: organizowanie doskonalenia zawodowego Centrum Doradztwa Rolniczego organizuje doskonalenie zawodowe kadr jednostek doradztwa rolniczego, nauczycieli szkół rolniczych, pracowników instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zakres tematów szkoleń jest bardzo zróżnicowany. ROK Liczba form szkolenia (grup szkoleniowych) Uczestnicy szkoleo w tym doradcy jednostek doradztwa rolniczego

24 Zadanie 5. to tworzenie i prowadzenie centralnego systemu informacji i baz danych na potrzeby doradztwa rolniczego prowadzenie strony baza szkoleń, dokumentowa baza danych Krajowy System Informacji Doradczej (HELPDESK) lista doradców rolnośrodowiskowych lista doradców rolniczych Informator o zawodach sektora rolnożywnościowego Informator o szkołach i placówkach oświatowych pakiety edukacyjne programy i aplikacje zakładki tematyczne normatywy produkcji rolniczej 24

25 Zadanie 6. Koordynacja zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego Realizacja tego zadania polega na: praktycznym szkolenie doradców oraz rolników z zakresu technologii i organizacji produkcji z wykorzystaniem pól doświadczalno wdrożeniowych Centrum Rolnictwa Ekologicznego a także w wybranych gospodarstwach indywidualnych, popularyzacji rolnictwa ekologicznego poprzez prowadzenie szkoleń dla doradców i rolników promowaniu rolnictwa ekologicznego wśród przetwórców i konsumentów, organizacji konkursów, prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego. 25

26 A oto przykład: Szkolenia w gospodarstwie ekologicznym w Chwałowicach 26

27 WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI Austria Europeische ARGE Anglia DEFRA Dania DAAC Finlandia Bitcomp Francja INRA Holandia DLV Irlandia Teagasc Kazachstan, Litwa, Mołdawia, Niemcy- DLG, Bawarskie Ministerstwo Rolnictwa Szkocja SAC, Ukraina USA To tylko niektóre z realizowanych przez CDR zadań. 27

28 CDR a System Doradztwa Rolniczego (FAS) Oprócz wcześniej prezentowanych zadań CDR jest ważnym podmiotem Systemu Doradztwa Rolniczego (SDR). System Doradztwa Rolniczego w Polsce został utworzony na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 1782/2003, gdzie art.13 tego rozporządzenia mówi, że Państwa Członkowskie zobowiązane są do ustanowienia do dnia 1 stycznia 2007 roku, systemu doradztwa rolniczego dla rolników obejmującego zarządzanie gruntami i gospodarstwem prowadzonego przez jedną lub kilka wyznaczonych instytucji lub przez podmioty prywatne. Obowiązek ten został utrzymany w Rozporządzeniu Rady (WE) 73 zastępującym wcześniej cytowane rozporządzenie. Taka działalność doradcza musi obejmować co najmniej wymogi podstawowe w zakresie zarządzania oraz zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska - zasada wzajemnej zgodności. 28

29 Co to jest wzajemna zgodność? Zasada wzajemnej zgodności wynika z Reformy Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 r. w ramach której zmieniony został system wsparcia rolnictwa w UE. Wprowadzono tzw. Płatność Jednolitą niezależną od struktury i wielkości produkcji, zależną natomiast od spełnienia przez rolników szeregu wymagań dotyczących: utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej oraz podstawowych wymogów z zakresu zarządzania nazwanych zasadą wzajemnej zgodności. 29

30 Co to jest wzajemna zgodność? Zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości otrzymywanych płatności bezpośrednich, a także płatności otrzymywanych w ramach działań PROW na lata zawartych w osi II tj. płatności rolnośrodowiskowych, płatności ONW za gospodarowanie na obszarach górskich i innych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, a także płatności za zalesianie gruntów rolnych, ze spełnieniem przez beneficjentów określonych wymogów. 30

31 Co to jest wzajemna zgodność? Podstawowe wymogi z zakresu zarządzania zostały podzielone na trzy obszary: Obszar A, który obejmuje: 1. identyfikację i rejestrację zwierząt, 2. zagadnienia ochrony środowiska naturalnego. Obszar B, obejmuje: 1. zdrowie publiczne, 2. zdrowie zwierząt, 3. zdrowotność roślin. Obszar C: 1. dobrostan zwierząt. 31

32 Co to jest wzajemna zgodność? Wymogi wzajemnej zgodności dotyczące zarządzania gospodarstwem nie są nowymi przepisami. Są to przepisy, których stosowanie jest obowiązkowe dla wszystkich gospodarstw rolnych. Nowym elementem jest powiązanie przyznawanych płatności bezpośrednich z przestrzeganiem tych przepisów. 32

33 Wdrażanie zasady wzajemnej zgodności w Polsce Wymogi wzajemnej zgodności są wdrażane stopniowo: od 1 stycznia 2009 roku obowiązują u nas wymogi obszaru A, od 1 stycznia 2011 roku wymogi z obszaru B, od 1 stycznia 2013 roku zostaną wdrożone wymogi z obszaru C. 33

34 Wdrażanie zasady wzajemnej zgodności w Polsce Dla prawidłowego wdrażania zasady wzajemnej zgodności w Polsce, zgodnie z obowiązującym nas prawem europejskim, został ustanowiony Farm Advisory System (FAS) System Doradztwa Rolniczego, którego celem jest merytoryczne wsparcie rolników w zakresie wdrażania zasady wzajemnej zgodności. Ponieważ usługi doradcze w ramach Systemu Doradztwa Rolniczego są odpłatne rolnicy, którzy chcą z nich korzystać mogą uzyskać finansowe wsparcie w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów PROW na lata

35 Jak działa System Doradztwa Rolniczego (FAS) w Polsce? Otóż usługi doradcze w ramach SDR mogą być świadczone przez publiczne i prywatne podmioty doradcze. Usługi te zgodnie z prawem unijnym finansowane są do kwoty 1500 euro i nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych usługi w okresie programowania. został przygotowany pakiet usług doradczych wzajemnej zgodności (cross compliance) i maksymalne dofinansowanie w formie zryczałtowanej za poszczególne ich rodzaje. Usługi doradcze dotyczące wzajemnej zgodności mogą świadczyć doradcy, którzy zostali wpisani na listę osób uprawnionych, prowadzoną przez dyrektora CDR. Podmioty prywatne zaś muszą posiadać akredytacje. 35

36 Jakie wymagania muszą spełnić osoby, aby być wpisane na listę osób uprawnionych? Na listę doradców rolniczych uprawnionych do świadczenia usług doradczych w zakresie zasady wzajemnej zgodności mogą być wpisane osoby, które: Posiadają wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, weterynaria, zootechnika lub na kierunkach pokrewnych; Odbyły szkolenie dla działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, Złożyły przed dyrektorem CDR z wynikiem pozytywnym egzamin pisemny w formie testu, sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień objętych szkoleniem. (rozp. MRIRW z 7 maja 2008 r.) 36

37 Zakres zagadnień objętych szkoleniem Zakres szkolenia obejmuje: Ochronę środowiska; Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin oraz identyfikację i rejestrację zwierząt, Dobrostan zwierząt, Dobrą kulturę rolną, Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie. 37

38 Zakres zagadnień objętych szkoleniem Ponadto uczestnicy szkoleń zdobywają umiejętności z zakresu metodyki oceny gospodarstwa pod względem spełniania wymogów wzajemnej zgodności czyli: Jak przygotować się do pierwszej wizyty w gospodarstwie? (zebranie właściwych informacji o gospodarstwie np. czy gospodarstwo położone jest np. na obszarach Natura 2000, czy jest opracowany dla tego obszaru plan ochrony, czy gospodarstwo położone jest na OSN (obszary szczególnie chronione itp.) Jak dokonać wyboru właściwych dla danego gospodarstwa list sprawdzających, jak je wypełnić? Jak sporządzić raport z oceny? W jaki sposób dokumentować pracę doradcy? 38

39 Zakres zagadnień objętych szkoleniem Uczestnicy szkoleń zdobywają także umiejętności związane z opracowaniem planu dostosowania gospodarstwa do spełniania wymogów wzajemnej zgodności, w sytuacji kiedy taki plan dostosowania jest wskazany. Szkolenie obejmuje także praktyczne ćwiczenia w gospodarstwie rolnym. Tak przygotowywani są do świadczenia usług doradczych w ramach SDR (System Doradztwa Rolniczego) doradcy, natomiast podmioty prywatne, które chcą świadczyć usługi doradcze w ramach SDR muszą uzyskać akredytację. 39

40 Warunki udzielenia akredytacji O udzielenie akredytacji może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 1. co najmniej rok świadczy usługi doradcze rolnikom lub posiadaczom lasów; 2. zatrudnia osoby, które posiadają uprawnienia (o czym była mowa wcześniej) lub w przypadku osoby fizycznej, jeżeli ta osoba uzyskała takie uprawnienia. 40

41 Warunki udzielenia akredytacji 3. posiada warunki lokalowe i techniczne, umożliwiające wykonywanie działalności doradczej; 4. nie ma zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 5. nie wykonuje działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa i leśnictwa; 6. zobowiąże się do składania Ministrowi rolnictwa co rocznego sprawozdania ze świadczonych usług doradczych. 41

42 System Doradztwa Rolniczego (SDR) CDR zgodnie z omówionymi wymogami przygotowuje doradców do udzielania pomocy rolnikom w dostosowywaniu gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności, Zajmujemy się także przygotowywaniem i aktualizacją materiałów szkoleniowych dla rolników z zakresu dostosowywaniu gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności, opracowaliśmy jednolitą dokumentację dla wszystkich podmiotów doradczych w zakresie dostosowywania gospodarstw do wymagań wzajemnej zgodności 42

43 Ilośd przeszkolonych osób z zakresu wymagao wzajemnej zgodności Szkolenia podstawowe ROK RAZEM Doradcy rolniczy Doradcy rolnośrodowiskowi Nauczyciele szkół rolniczych Pozostali RAZEM Szkolenia uzupełniające ODDZIAŁ W RADOMIU ROK RAZEM Doradcy rolniczy Nauczyciele szkół rolniczych Inni RAZEM

44 Oto materiały przygotowane przez CDR oddział w Radomiu 44

45

46 Projekt zlecony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minimalne wymagania wzajemnej zgodności oraz bezpieczeostwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym, szkolenia uzupełniające. Odbiorcy: Doradcy rolni uprawnieni do świadczenia pomocy doradczej rolnikom w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W ramach projektu zaplanowano przeszkolid pomiędzy a doradców rolnych.

47 Kontrola prywatnych podmiotów doradczych Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Centrum Doradztwa Rolniczego przeprowadza kontrole w prywatnych podmiotach doradczych ubiegających się o akredytację na świadczenie usług doradczych z zakresu dostosowywania gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności, na które rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie z PROW Obecnie na stronie zarejestrowane są 104 akredytowane prywatne podmioty doradcze. Od bieżącego roku planowane są również losowe kontrole podmiotów doradczych pod kątem jakości świadczonych usług rolnikom z tego zakresu. 47

48 Problemy w ramach SDR Wszystko zostało przygotowane: certyfikowani doradcy, akredytowane podmioty doradcze, jednolite wzory potrzebnych dokumentów, które mogą wypełniać rolnikowi doradcy, materiały informacyjne dostępne w wersji papierowej i elektronicznej, inne pomocne narzędzia, a środki finansowe przewidziane w ramach działania PROW Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów są przez rolników bardzo słabo wykorzystywane. 48

49 Analiza zadań realizowanych w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów PROW a r. 1 limit środków publicznych ogółem na działanie Limit środków z EFRROW Liczba złożonych w ARiMR wniosków o pomoc - ogółem Liczba podpisanych umów z rolnikami na świadczenie usług w ramach działania ogółem Wypłacona kwota Wykorzystanie limitu środków z EFRROW 0,71

50 Problemy w ramach FAS Przedstawione dane nie są satysfakcjonujące. Zresztą dzieje się tak nie tylko w Polsce. Na Europejskiej Konferencji poświeconej omówieniu raportu o funkcjonowaniu FAS, która odbywała się w lutym w Warszawie, przedstawiciele wielu krajów zgłaszali różne problemy w tym zakresie, także słabe wykorzystanie środków (Włochy 3%). Trzeba coś zmienić, szczególnie w prawie unijnym. 50

51 Problemy w ramach FAS Po pierwsze: należałoby na przyszłość przemyśleć zasady ubiegania się o wsparcie usług doradczych. Czy beneficjentami tego działania nie powinny być podmioty doradcze, a nie jak do tej pory rolnicy czy posiadacze lasów? Po drugie: z naszego rozpoznania wynika, że małe zainteresowanie działaniem, spowodowane jest wysokim kosztem własnym, jaki musza ponieść producenci rolni, tj. ok. 43% od kwoty brutto wyszczególnionych w rozporządzeniu MRiRW usług. 20% wkład własny rolnika od kosztów netto usługi, szczególnie dla małych gospodarstw jest zbyt wysoki 51

52 Problemy w ramach FAS Mimo obowiązywania zasady poufności, istnieje wśród rolników obawa przed ewentualnym ujawnieniem efektów oceny gospodarstwa. Przyczyną małego zainteresowania rolników usługami doradczymi w ramach PROW jest także zbyt mała informacja w mediach centralnych o istocie działania i wymogach zasady wzajemnej zgodności. 52

53 Propozycje zmian w zasadach udzielania pomocy doradczej w ramach działania Działanie Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów powinno obejmować wszystkie usługi w ramach cennika obowiązującego w ODR, a nie tylko ocenę gospodarstwa pod względem dostosowania do spełniania wymogów wzajemnej zgodności, czy opracowania planu dostosowania do wymogów wzajemnej zgodności. Usługi doradcze z zakresu zasady wzajemnej zgodności, powinny być tylko jednymi z wielu usług do wyboru dla rolnika.

54 Propozycje zmian w zasadach udzielania pomocy doradczej w ramach działania (cd.) Proponujemy nie wiązać korzystania z katalogu usług dodatkowych z usługą kompleksowej oceny gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności. A obecnie tak jest. Z katalogu usług dodatkowych może korzystać rolnik, który wcześniej z korzystał z usługi kompleksowej oceny gospodarstwa w zakresie wymogów wzajemnej zgodności.

55 Propozycje zmian w zasadach udzielania pomocy doradczej w ramach działania (cd.) Uważamy, że częstotliwość korzystania z usług doradczych przez rolnika powinna być otwarta. Rolnik powinien mieć prawo, korzystać z takich usług doradczych jakie są mu niezbędne. Nie tylko raz w okresie programowania, ale częściej trzeba wprowadzić więcej elastyczności. Wyższy powinien być limit środków na doradztwo dla rolnika proponujemy 3000 euro (obecnie jest 1500 euro). Wchodzą nowe problemy: ochrona wód, zmiany klimatyczne, kształtowanie krajobrazu, zmiany klimatyczne. 55

56 Problemy SDR Prowadzenie gospodarstwa rolnego nigdy nie było łatwe. Dzisiaj rolnik oprócz wiedzy zawodowej, musi posiadać zupełnie nowe umiejętności związane z przygotowywaniem wniosków o wsparcie, wniosków o płatność, wypełnianiem dziesiątków załączników. Mogą to w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas robić doradcy. 56

57 Dziękuję za uwagę CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ W KRAKOWIE 57

Doradztwo rolnicze w Polsce kompetencje, organizacja, finansowanie, przygotowanie do wdrażania WPR po 2014 r.

Doradztwo rolnicze w Polsce kompetencje, organizacja, finansowanie, przygotowanie do wdrażania WPR po 2014 r. Doradztwo rolnicze w Polsce kompetencje, organizacja, finansowanie, przygotowanie do wdrażania WPR po 2014 r. dr Zofia Szalczyk podsekretarz stanu w MRiRW Doradztwo rolnicze zespół działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013 Cel działania Działanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DZIAŁAŃ PRZYRODNICZYCH Z PUNKTU WIDZENIA DORADCY ROLNOŚRODOWISKOWEGO RODOWISKOWEGO

REALIZACJA DZIAŁAŃ PRZYRODNICZYCH Z PUNKTU WIDZENIA DORADCY ROLNOŚRODOWISKOWEGO RODOWISKOWEGO REALIZACJA DZIAŁAŃ PRZYRODNICZYCH Z PUNKTU WIDZENIA DORADCY ROLNOŚRODOWISKOWEGO RODOWISKOWEGO Realizacja działań przyrodniczych w Programie rolnośrodowiskowym rodowiskowym w ramach PROW 2007-2013 2013

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie działania Szkolenia zawodowe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r.

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. 1 Zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

'Wsparcie doradztwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020'

'Wsparcie doradztwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020' 'Wsparcie doradztwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020' Josefine LORIZ - HOFFMANN Komisja Europejska Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senat Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Krzysztof Pałkowski Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE DORADZTWA ROLNICZEGO W PROCESIE ABSORPCJI WSPARCIA UNIJNEGO

INSTYTUCJE DORADZTWA ROLNICZEGO W PROCESIE ABSORPCJI WSPARCIA UNIJNEGO INSTYTUCJE DORADZTWA ROLNICZEGO W PROCESIE ABSORPCJI WSPARCIA UNIJNEGO dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Konferencja nt. Instytucje w procesie przemian strukturalnych i

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Anita Płonka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Data złożenia wniosku. Numer dokumentu. Wniosek o udzielenie akredytacji na świadczenie usług doradczych: Gmina: Powiat: Województwo:

Data złożenia wniosku. Numer dokumentu. Wniosek o udzielenie akredytacji na świadczenie usług doradczych: Gmina: Powiat: Województwo: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Wniosek o udzielenie akredytacji na świadczenie usług doradczych w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Wykaz beneficjentów w VII edycji Działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Wykaz beneficjentów w VII edycji Działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Wykaz beneficjentów w VII edycji Działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Konkurs Obszar realizacji Beneficjent Dane kontaktowe beneficjenta Planowana liczba Wartość

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania rozwoju obszarów wiejskich w następnym okresie programowania

Kierunki wspierania rozwoju obszarów wiejskich w następnym okresie programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki wspierania rozwoju obszarów wiejskich w następnym okresie programowania 2014-2020 Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław tel.: (71) 339-80-21 wew. 190 fax.: (71) 339-79-12 http://www.dodr.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław tel.: (71) 339-80-21 wew. 190 fax.: (71) 339-79-12 http://www.dodr. Wykaz Beneficjentów w I edycji działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Konkurs Obszar realizacji Beneficjent Temat 1. Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 maja 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 maja 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra 27.04.2016 Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś NAJWYśSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 30 lipca 2008 r. KSR 41009-5/08 P/08/114 Pan Henryk Skórnicki

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Wniosek o udzielenie akredytacji na świadczenie usług doradczych w ramach działania

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW

Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW Dywersyfikacja działalności w gospodarstwie rolnym w ramach PROW 2014-2020 Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich to bardzo ważny element gospodarki narodowej szczególnie w kontekście walki z bezrobociem,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW POMOCOWYCH DLA WSI I GOSPODARSTW ROLNYCH

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW POMOCOWYCH DLA WSI I GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW POMOCOWYCH DLA WSI I GOSPODARSTW ROLNYCH Referujący : Bronisław Dutka Dyrektor MODR PRIORYTETEM DLA MODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Zagrody edukacyjne szansąna innowacyjne zagospodarowanie potencjału wsi

Zagrody edukacyjne szansąna innowacyjne zagospodarowanie potencjału wsi Zagrody edukacyjne szansąna innowacyjne zagospodarowanie potencjału wsi Gdańsk, 22.10.2013 r. www.zagrodaedukacyjna.pl Gospodarstwa edukacyjne Cele: Koncepcja krajowej Sieci Zagród Edukacyjnych - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Data złożenia wniosku. Numer dokumentu. Wniosek o udzielenie akredytacji na świadczenie usług doradczych: Gmina: Powiat: Województwo:

Data złożenia wniosku. Numer dokumentu. Wniosek o udzielenie akredytacji na świadczenie usług doradczych: Gmina: Powiat: Województwo: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Wniosek o udzielenie akredytacji na świadczenie usług doradczych w ramach działania

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2008 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o Programie

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE

OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE OŚ ŚRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE Ewa Szymborska Kołobrzeg, 22-23 czerwca 2010 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMY UE wspierające

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i innowacji w ramach PROW

Transfer wiedzy i innowacji w ramach PROW Transfer wiedzy i innowacji w ramach PROW 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Rola doradcy w programie rolnosrodowiskowym. Barbara Sazońska Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom

Rola doradcy w programie rolnosrodowiskowym. Barbara Sazońska Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom Rola doradcy w programie rolnosrodowiskowym Barbara Sazońska Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom ROLNIK Rolnik Program rolnośrodowiskowy Pakiety: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; (d) - degresywność

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Bieżąca informacja o stanie realizacji PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-213 (PROW 27-213): Informacja ogólna 2 Działania Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Ziemia w aktualnym programie Strategia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach

Ziemia w aktualnym programie Strategia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach Ziemia w aktualnym programie Strategia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2002 2015 Dr inż. Jarosław Rzepa Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji

Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji Plan Działania na 2009 rok - stan realizacji Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmiosko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020 Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych S T O W A R Z Y S Z E N I E T U R Y S T Y C Z N E K A S Z U B

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel i program szkolenia Uczestnicy: Osoby zainteresowane włączeniem sięw rozwój lokalny na obszarach wiejskich Cel: Zapoznanie uczestników z Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH

FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH 1 FUNDACJA PARTNERSKA GRUPA LOKALNEGO DZIAŁANIA CIUCHCIA KRASIŃSKICH Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR wg

Bardziej szczegółowo

X 3. Typ projektu Dochodowy

X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Lubelski Oddział Regionalny ARiMR Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Lublin 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające

Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające Podstawy

Bardziej szczegółowo

Premia za sprzedaż małych gospodarstw: do kogo jest kierowana?

Premia za sprzedaż małych gospodarstw: do kogo jest kierowana? .pl https://www..pl Premia za sprzedaż małych gospodarstw: do kogo jest kierowana? Autor: Elżbieta Sulima Data: 26 sierpnia 2016 Premia za sprzedaż małych gospodarstw to dla jednych dodatkowy bodziec do

Bardziej szczegółowo

Firmy realizujące szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach I edycji Obszar Konkurs. Dane kontaktowe realizacji

Firmy realizujące szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach I edycji Obszar Konkurs. Dane kontaktowe realizacji Firmy realizujące szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach I edycji Obszar Konkurs Firma realizująca szkolenie Dane kontaktowe realizacji Temat 1. Zasady otrzymywania

Bardziej szczegółowo

Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Kwiecień 2013 WARSZAWA 23 kwietnia 2013 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Jeden z

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podsumowanie zakończonych naborów wniosków Plany na III i IV kwartał 2017 Stare Pole, 26-05-2017 r. 1 Sylwia Skupień Modernizacja Gospodarstw Rolnych 4

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim

Doświadczenia z funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim Doświadczenia z funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim Zasmakuj w Małopolsce - promocja małopolskich produktów regionalnych podczas cyklu

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ):

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW ): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 27-21 (PROW 27 21): Informacja ogólna Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 27 21 4 Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent DZIAŁAIE AIE 214 PROGRAM ROLOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY Stefania Czekaj Ekonomia; III rok SGGW 26.11.2009 r. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Program stanowi finansowe wsparcie dla rolników gospodarujących

Bardziej szczegółowo

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Luty 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy po 2013 r. Agnieszka Kucharska Departament Płatności Bezpośrednich

Program rolnośrodowiskowy po 2013 r. Agnieszka Kucharska Departament Płatności Bezpośrednich Program rolnośrodowiskowy po 2013 r. Agnieszka Kucharska Departament Płatności Bezpośrednich III spotkanie grupy Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich 11 czerwca 2012 r. Projekt nowego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2015 r.

CENNIK USŁUG świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2015 r. Załącznik do uchwały Nr 5765/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2014 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie CENNIK USŁUG świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

do ustawy 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 212)

do ustawy 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 212) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 212) USTAWA z dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-2/139 WNIOSEK o płatność z tytułu korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów PROW 2007-2013 Potwierdzenie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2012r.

Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2012r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/170/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2011r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 251 poz. 2507 USTAWA. z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego

Dz.U. 2004 Nr 251 poz. 2507 USTAWA. z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 251 poz. 2507 USTAWA z dnia 22 października 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 474, z 2016 r. poz. 50. o jednostkach doradztwa rolniczego

Bardziej szczegółowo