Instrukcja uzytkowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja uzytkowania"

Transkrypt

1 Aparatura rozdzielcza niskiego napiecia Elektroniczne zespoly zabezpieczen Micrologic Instrukcja uzytkowania

2 2 LV /2008

3 Spis treści Informacje o bezpieczeństwie Odnośnie do Instrukcji Rozdział 1 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Rodzina zespołów zabezpieczeń Micrologic Opis zespołów zabezpieczeń Micrologic 5 i Zasada nawigacji Tryb odczytu Tryb nastaw Lista ekranów dla pomiarów Lista ekranów dla parametrów zabezpieczeń Rozdział 2 Funkcje zabezpieczeniowe Zastosowanie w sieciach rozdzielczych Zabezpieczenia w sieciach rozdzielczych Zabezpieczenie zwłoczne krótkozwłoczne bezzwłoczne ziemnozwarciowe Zabezpieczenie przewodu neutralnego Funkcja ZSI Zastosowanie funkcji ZSI w wyłącznikach Compact NSX Zastosowanie zabezpieczeń w odpływach silnikowych Zabezpieczenia odpływów silnikowych Zabezpieczenie zwłoczne krótkozwłoczne bezzwłoczne ziemnozwarciowe od nierównowagi fazowej od zahamowania wirnika od niedociążenia silnika od przedłużonego rozruchu silnika Rozdział 3 Funkcje pomiarowe Techniki pomiarowe Pomiary w czasie rzeczywistym Przeliczanie wartości średnich lub Demand (Micrologic E) Pomiar mocy (Micrologic E) Algorytm obliczania mocy Pomiary energii (Micrologic E) Prądy wyższych harmonicznych Pomiary wskaźników jakości energii (Micrologic E) Pomiary współczynników mocy PF i cosϕ (Micrologic E) Tabele dokładności pomiarów Dokładność pomiarów Micrologic A pomiary w czasie rzeczywistym Micrologic E - pomiary w czasie rzeczywistym Micrologic E pomiary wartości średnich lub Demand Micrologic E pomiary energii Rozdział 4 Alarmy Alarmy związane z pomiarami Alarmy dotyczące wyłączeń, usterek i czynności obsługowych Szczegółowe tabele alarmów Funkcjonowanie wyjść modułów SDx i SDTAM przypisanych dla alarmów LV /2008 3

4 Rozdział 5 Oprogramowanie konfiguracyjne RSU Konfiguracja za pomocą oprogramowania RSU Konfiguracja parametrów zabezpieczenia Konfiguracja funkcji pomiarowych Konfiguracja alarmów Konfiguracja parametrów wyjść modułu SDx Rozdział 6 Wspomaganie eksploatacji Wskaźniki zespołów zabezpieczeń Micrologic Lokalna sygnalizacja - wskaźnik LED Informacje na wyświetlaczu Micrologic Przykłady wykorzystania alarmów Nadzór cosϕ i współczynnika mocy PF poprzez sygnalizację alarmową Wyświetlacz tablicowy FDM System ULP Opis wyświetlacza tablicowego FDM Przetwarzanie alarmów Menu główne Menu szybkiego podglądu Quick View Menu pomiaru Menu alarmu Menu Services Program operacyjny RCU Opis programu RCU Sieć komunikacyjna Komunikacja z wyłącznikami Compact NSX Historia zdarzeń i informacje datowane Wskaźniki obsługowe Aneks Załączniki A Charakterystyki dodatkowe Compact NSX 100 do 250 Zabezpieczenia dla sieci rozdzielczych Compact NSX 100 do 250 Zabezpieczenia odpływów silnikowych Compact NSX 400 do Zabezpieczenia dla sieci rozdzielczych Compact NSX 400 do Zabezpieczenia odpływów silnikowych Compact NSX 100 do 630 Wyłączanie typu Reflex (refleksyjne) Compact NSX 100 do 630 Charakterystyki ograniczania prądów zwarciowych LV /2008

5 Informacja o bezpieczeństwie Ważna informacja OSTRZEŻENIE Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zapoznać się ze sprzętem jeszcze przed jego zainstalowaniem, uruchomieniem i obsługą. Informacje zamieszczone poniżej, lub bezpośrednio na sprzęcie ostrzegają przed potencjalnym ryzykiem, a także objaśniają i ułatwiają jego obsługę. Umieszczenie tego symbolu przy symbolach Niebezpieczeństwo lub Ostrzeżenie na etykiecie sprzętu wskazuje na istnienie zagrożenia elektrycznego, mogącego skutkować uszkodzeniem ciała w przypadku nieprzestrzegania instrukcji. Symbol alertu bezpieczeństwa, ostrzegający Użytkownika przed ryzykiem niebezpieczeństwa osobistego. Należy podporządkować się wszystkim wymaganiom umieszczonym przy tym symbolu, dla zapobieżenia możliwemu porażeniu, także śmiertelnemu. DANGER Napis ten oznacza sytuację, która bez podjęcia środków zapobiegawczych stwarza bezpośrednie zagrożenie wypadkiem, także śmiertelnym.. WARNING Napis ten oznacza sytuację, która bez podjęcia środków zapobiegawczych stwarza potencjalne zagrożenie wypadkiem, także śmiertelnym, lub uszkodzeniem urządzeń. CAUTION Napis ten oznacza sytuację, która bez podjęcia środków zapobiegawczych stwarza potencjalne zagrożenie uszkodzeniem ciała lub urządzeń. BARDZO WAŻNE Urządzenie elektryczne może być instalowane, uruchamiane, obsługiwane i utrzymywane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie niniejszych materiałów Schneider Electric. Wszelkie prawa zastrzeżone. LV /2008 5

6 Safety Information 6 LV /2008

7 Odnośnie do Instrukcji Uwaga Zawartość dokumentacji Aktualność informacji Dokumenty związane Celem tej Instrukcji jest dostarczenie użytkownikowi, instalatorowi i obsłudze informacji technicznych koniecznych dla użytkowania zespołów zabezpieczeń Micrologic w wyłącznikach Compact NSX. W Instrukcji opisano następujące zespoły zabezpieczeń: Micrologic 5.2 A, 5.3 A, 5.2 E i 5.3 E Micrologic 6.2 A, 6.3 A, 6.2 E i 6.3 E Micrologic 6.2 E-M i 6.3 E-M Inne zespoły zabezpieczeń serii Micrologic i zespoły zabezpieczeń magnetotermicznych do wyłącznika Compact NSX są opisane w Instrukcji użytkowania wyłącznika Compact NSX. Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności za błędy w Instrukcji. Prosimy o kontakt, jeżeli macie Państwo propozycje poprawy, modyfikacji lub znajdujecie błędy w tej dokumentacji. Żadna część tej dokumentacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie (elektronicznie, mechanicznie lub fotograficznie) bez uprzedniej zgody Schneider Electric. Dane techniczne i ilustracje z tej dokumentacji nie stanowią zobowiązań kontraktowych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji naszych produktów zgodnie z polityką ciągłego ich rozwoju. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą podlegać modyfikacji bez uprzedzenia i nie mogą być traktowane jako wiążące dla Schneider Electric. Tytuł dokumentacji Nr referencyjny Wyłącznik Compact NSX Instrukcja użytkowania - Modbus Compact NSX Instrukcja użytkowania - System ULP Instrukcja użytkowania - Compact NSX A Katalog PD4PLKATKT56515 Te publikacje i inne informacje techniczne można pobrać poprzez naszą stronę internetową: Ostrzeżenie dotyczące produktu Uwagi użytkowników W trakcie instalowania i użytkowania omawianych produktów muszą być przestrzegane wszystkie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Także ze względu na bezpieczeństwo i dla zapewnienia zgodności z parametrami systemu, tylko producent jest upoważniony do dokonywania napraw. Oczekujemy Waszych uwag i komentarzy w odniesieniu do tej dokumentacji. Możecie skontaktować się z nami em na adres: LV /2008 7

8 About the Book 8 LV /2008

9 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic 1 Uwaga Cel Co zawiera ten rozdział W tym rozdziale opisano zasady nawigacji / obsługi zespołów zabezpieczeń Micrologic: 5, 6 i 6 E-M. Rozdział obejmuje następujące tematy: Temat Strona Rodzina zespołów zabezpieczeń Micrologic 10 Opis zespołów zabezpieczeń Micrologic 5 i 6 15 Zasada nawigacji 18 Tryb odczytu 19 Tryb nastaw 23 Lista ekranów dla pomiarów 27 Lista ekranów dla parametrów zabezpieczeń 29 LV /2008 9

10 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Rodzina zespołów zabezpieczeń Micrologic Prezentacja Zespoły zabezpieczeń Micrologic są wykorzystywane w rodzinie wyłączników Compact NSX Serię zespołów zabezpieczeń Micrologic tworzą dwie ich odmiany: Micrologic 1 i 2, bez wyświetlacza Micrologic 5 i 6, z wyświetlaczem Opis zespołów zabezpieczeń Micrologic 1 i Micrologic 2 Zespoły zabezpieczeń Micrologic są grupowane w zależności od zastosowań, jako zabezpieczenia w sieciowych systemach rozdzielczych lub jako silnikowe: W zastosowaniach rozdzielczych, zespoły zabezpieczeń Micrologic 2 są dostosowane do ochrony kabli i szyn w sieciach energetyki zawodowej i przemysłowej. W zastosowaniach silnikowych: Zespoły zabezpieczeń Micrologic 1.3 M są przystosowane do ochrony przeciwzwarciowej odpływów silnikowych. Zespoły zabezpieczeń Micrologic 2 M są przystosowane do ochrony przeciwzwarciowej odpływów silnikowych w standardowych zastosowaniach. Charakterystyki termiczne są dostosowane do silników z naturalnym chłodzeniem. Charakterystyki są wybierane przełącznikami wielopozycyjnymi. Zespoły zabezpieczeń Micrologic 1 i 2 są opisane w Instrukcji użytkowania wyłącznika Compact NSX. Zespół zabezpieczeń Micrologic 2.2; 100 A Zespół zabezpieczeń Micrologic 2.2 M; 220 A 10 LV /2008

11 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Opis zespołów Zabezpieczeń Micrologic 5 i 6 Zespoły zabezpieczeń Micrologic 5 i 6 są przystosowane do realizacji wielu funkcji: Ochrona systemów rozdziału energii elektrycznej lub zastosowania specyficzne Pomiary wartości chwilowych, pomiary wartości średnich (Demand) wielkości elektrycznych Pomiary energii elektrycznej Wspomaganie eksploatacji (wartości maksymalne, przyporządkowane alarmy, zliczanie liczby przestawień itp.) Komunikacja A B 5 4 C 6 1 Płytki czołowe zabezpieczeń Micrologic dla zastosowań rozdzielczych i ochrony silników 2 Trójbiegunowe wyłączniki Compact NSX 250 A i 630 A 3 Zespół zabezpieczeń Micrologic 5.2; 250 A (4 biegunowy) 4 Moduły sygnalizacyjne SDx i SDTAM 5 Inteligentny, funkcjonalny zestaw komunikacyjny Compact NSX z systemem ULP zawierający: A: Interfejs komunikacyjny Modbus B: Wyświetlacz tablicowy FDM 121 C: Wyłącznik Compact NSX wyposażony w zabezpieczenie Micrologic, moduł BSCM i oprzewodowanie NSX 6 Interfejs obsługowy Micrologic Więcej informacji dotyczących interfejsu obsługowego, wskaźników i modułów i komunikacyjnych zawiera Instrukcja użytkowania wyłącznika Compact NSX. LV /

12 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Identyfikacja Zabezpieczenia zainstalowane w wyłączniku są oznaczone kombinacją czterech liter umieszczonych z przodu: Micrologic 6.3 E-M X.Y Z -T Identyfikacja elektronicznych zespołów zabezpieczeń Micrologic Zabezpieczenie (X) Obudowa (Y) Pomiary (Z) Zastosowanie (T) 1 I 2 Compact NSX 100/ A prądu Rozdział energii 2 LS 0 160/250 E energii G Generator 5 LSI 3 Compact NSX 400/ AB Odbiór 6 LSIG 630 M Silnik Z 16 i 2/3 Hz Przykłady Micrologic 1.3 M I 400 lub 630 A Silnik Micrologic 2.2 G LS 0 100, 160 lub 250 A Generator Micrologic 2.3 LS lub 630 A Rozdział energii Micrologic 2.3 M LS lub 630 A Silnik Micrologic 5.2 A LSI 100, 160 lub 250 A Prąd Rozdział energii Micrologic 5.3 E LSI 400 lub 630 A Energia Rozdział energii Micrologic 6.3 E-M LSIG 400 lub 630 A Energia Silnik Definicja charakterystyk LSIG I Bezzwłoczna L Zwłoczna (długa zwłoka) S 0 Krótkozwłoczna (zwłoka stała) S Krótkozwłoczna G Ziemnozwarciowa (In) prąd znamionowy zespołu zabezpieczeń Micrologic Prąd znamionowy In (w amperach) dla zespołu zabezpieczeń Micrologic odpowiada wartości jego maksymalnej nastawy. Zakres nastaw (regulacji) jest określony na nalepce z przodu zespołu zabezpieczeniowego. Jest ona widoczna od przodu wyłącznika NSX przy wbudowanym zespole zabezpieczeniowym. O K Mod e Przykład: Zespół zabezpieczeń Micrologic 5.2 A; 250: Zakres nastaw (regulacji: A) Prąd znamionowy In = 250 A 12 LV /2008

13 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Dobór zabezpieczeń Micrologic w serii wyłączników Compact NSX Zabezpieczenia Micrologic 2.5 i 6 mogą być zastosowane w każdym wyłączniku Compact NSX. Poniższa tabela wskazuje jakie elementy mogą być użyte jako zabezpieczenia rozdzielcze stosownie do prądu znamionowego In i wielkości wyłącznika: Prąd Compact NSX100 x x Compact NSX160 x x x Compact NSX250 x x x x Compact NSX400 x (1) x Compact NSX630 x (1) x x (1) Tylko Micrologic 2 Zabezpieczenia Micrologic 2-M i 6 E-M mogą być zastosowane w każdym wyłączniku Compact NSX. Poniższa tabela wskazuje jakie elementy mogą być użyte jako zabezpieczenia silnikowe stosownie do prądu znamionowego In i wielkości wyłącznika: Prąd Compact NSX100 x x x (1) x (2) Compact NSX160 x x x (1) x (2) x Compact NSX250 x x x (1) x (2) x x Compact NSX400 x Compact NSX630 x x (1) Tylko Micrologic 6 E-M (2) Tylko Micrologic 2 M Zabezpieczenia Micrologic 1.3-M mogą być zastosowane w każdym wyłączniku Compact NSX400 i NSX630. Poniższa tabela wskazuje jakie elementy mogą być użyte jako zabezpieczenia silnikowe stosownie do prądu znamionowego In i wielkości wyłącznika: Prąd Compact NSX400 x Compact NSX630 x x Wymiana zabezpieczeń Wymiana zabezpieczeń w miejscu użytkowania jest bezpieczna i łatwa: Nie wymaga wykonywania połączeń Nie są potrzebne specjalne narzędzia (np. kalibrowany klucz dynamometryczny) Zapewniona jest łatwa wymienność (system kalibrowania mechanicznego) Śruby o ograniczonym momencie dociągania zapewniają bezpieczny montaż (patrz rysunek poniżej) Mode OK Bezpieczny system montażu i wymiany zabezpieczenia eliminuje ryzyko niewłaściwych docisków śrub lub pominięcia (przez zapomnienie) zamontowania tego zabezpieczenia. Prosta wymiana zabezpieczeń oznacza też ułatwienie koniecznych regulacji w przypadku rozbudowy jak i czynności serwisowych. Uwaga: Poprawnie zamontowany zespół zabezpieczeń jest demontowalny: łby śrub są łatwo dostępne. LV /

14 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Osłona zabezpieczeń Na zabezpieczeniu Micrologic mogą być zamontowane przeźroczyste osłonki chroniące przed niepożądaną modyfikacją nastaw i dostępem do gniazda testowania. W zabezpieczeniach Micrologic 5 i 6 możliwe jest zastosowanie klawiatury z osłonką umożliwiającą odczyty nastaw i mierzonych wartości. 14 LV /2008

15 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Opis zespołów zabezpieczeń Micrologic 5 i 6 Płytka czołowa Płytka czołowa zespołów zabezpieczeń Micrologic 5 i 6 zawiera: 1. Wskaźniki diodowe LED 2. Gniazdo do prób 3. Dwa przełączniki wielopozycyjne i jeden mikrołącznik 4. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 5. Klawiaturę Wskaźniki diodowe Wskaźniki diodowe na płytce czołowej zespołu wskazują stan pracy zabezpieczenia. Liczba wskaźników i ich przeznaczenie zależy od typu zabezpieczenia: Type of Micrologic Trip Description Unit dla sieci rozdzielczych RGotowość (zielony): Świecenie powolnie migające, oznaczające gotowość pełnienia funkcji zabezpieczenia dla silników Sygnalizacja wysokiego obciążenia (pomarańczowy): Świecenie ciągłe przy obciążeniu przekraczającym 90% wartości nastawionej. Alarm przeciążeniowy (czerwony): Świecenie ciągłe przy obciążeniu przekraczającym 105% wartości nastawionej. Gotowość (zielony): Świecenie powolnie migające, oznaczające gotowość pełnienia funkcji zabezpieczenia Alarm przeciążenia cieplnego (czerwony): Świecenie ciągłe przy temperaturze określonej części silnika przekraczającej 95% wartości nastawionej. Gniazdo do prób Zespół Micrologic jest wyposażony w gniazdo służące do prób eksploatacyjnych do prób (patrz Instrukcja obsługi wyłącznika Compact NSX). Gniazdo jest przeznaczone do: Dołączenia modułu bateryjnego dla przeprowadzenia prób zespołu Micrologic w terenie; Dołączenia modułu serwisowego dla prób, nastawiania lub / i diagnozowania zabezpieczeń instalacji. LV /

16 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Zespół dwóch przełączników i mikrołącznik Oba przełączniki są przeznaczone do wstępnego nastawienia parametrów zabezpieczeń. Mikrołącznik służy do blokowania / odblokowania nastaw parametrów zabezpieczeń A 3 2B 3 Poz. Opis 1 Przełącznik wstępnej nastawy prądu zadziałania zabezpieczenia Ir (występuje we wszystkich zespołach Micrologic) 2 Przełącznik wstępnej nastawy prądu zadziałania zabezpieczeń: 2A (Micrologic 5): Isd - dla zabezpieczenia krótkozwłocznego 2B (Micrologic 6): Ig - dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego 3 Mikrołącznik do blokowania / odblokowania nastaw zabezpieczenia Wyświetlacz Wyświetlacz LCD dostarcza wszystkich informacji potrzebnych do eksploatacji zabezpieczeń. Lista parametrów zabezpieczeń jest dostosowana do typu zestawu. Poz. Opis 1 5 piktogramów, których kombinacja określa tryb pracy: : pomiar : odczyt : parametr zabezpieczenia : nastawienie : Blokada 2 Strzałka skierowana w górę wskazuje parametr aktualnie nastawiany 3 Lista parametrów zabezpieczeń, odpowiednio do typu zestawu Micrologic: Micrologic 5: Micrologic 6: Micrologic 6 E-M: 4 Wartość wielkości mierzonej 5 Jednostka wielkości mierzonej 6 Wskaźniki nawigacji 7 Dolna strzałka(-i) wskazuje(-ją) wybraną fazę, przewód neutralny, lub uziemiający 8 Fazy (1/A, 2/B, 3/C, przewód neutralny (N) i uziemiający Podświetlanie płytki czołowej Gdy zabezpieczenie jest zasilane z zewnętrznego źródła 24 V c, jego ekran jest podświetlany: W sposób ciągły, z małą intensywnością Przez czas jednej minuty, z dużą intensywnością, po naciśnięciu jednego z przycisków klawiatury Podświetlenie ekranu może być: Wyłączane, gdy temperatura przekroczy 65 C Włączane, gdy temperatura spadnie poniżej 60 C Ekran nie jest podświetlany przy zasilaniu z kieszonkowego zespołu baterii. 16 LV /2008

17 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Klawiatura Do nawigacji po ekranie służy 5-co przyciskowa klawiatura 5. Przyciski Mode Opis Wybór trybu pracy Przewijanie komunikatów Przewijanie wstecz: (pomiar) lub - (nastawianie parametrów zabezpieczeń) Przewijanie wprzód: (pomiar) lub + (nastawianie parametrów zabezpieczeń) OK Zatwierdzenie Zasilanie zespołu zabezpieczeń Zespół zabezpieczeń Micrologic jest zasilany własnym prądem (autonomia). Przy braku zasilania z zewnętrznego źródła 24 V c, zespół Micrologic działa tylko przy zamkniętym wyłączniku. Przy otwartym wyłączniku, lub przy małej wartości prądu (15 do 50 A, zależnie od prądu znamionowego) zespół traci zasilanie, a jego wyświetlacz ulega wygaszeniu. Opcja zasilania z zewnętrznego źródła 24 V c jest konieczna dla: Zmian nastawień zabezpieczeń przy otwartym wyłączniku; Wyświetlania wartości mierzonych przy małej wartości prądu (15 do 50 A, zależnie od prądu znamionowego) przy zamkniętym wyłączniku; Kontynuacji wyświetlania wartości prądów po zadziałaniu zabezpieczenia i otwarciu wyłącznika Zewnętrzne źródło zasilania 24 V c jest udostępnine w przypadku dołączenia zabezpieczenia do innego modułu w systemie ULP (modułu interfejsu komunikacyjnego Modbus, modułu wyświetlacza FDM 121, lub modułu serwisowego). W przypadku, gdy zespół zabezpieczeń Micrologic nie jest połączony z modułem ULP, może on być połączony bezpośrednio z zewnętrznym źródłem zasilania 24 V c za pomocą opcjonalnej listwy zaciskowej (zalecana LV ). LV /

18 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Zasada nawigacji Blokowanie/ odblokowywanie możliwości nastawiania parametrów zabezpieczeń Określenie trybu pracy Nastawianie parametrów zabezpieczeń jest zablokowane, gdy przezroczysta pokrywka jest zamknięta i zaplombowana dla uniemożliwienia nastawiania zabezpieczeń i zmiany położenia mikrołącznika. Piktogram na wyświetlaczu wskazuje stan blokady nastawiania zabezpieczeń: Kłódka zamknięta : Nastawianie parametrów zabezpieczeń jest zablokowane. Kłódka otwarta : Nastawianie parametrów zabezpieczeń jest odblokowane. W celu odblokowania należy: 1. Otworzyć przezroczystą pokrywkę 2. Wcisnąć mikrołącznik lub obrócić jeden z przełączników nastawiania parametrów W celu zablokowania należy ponownie nacisnąć mikrołącznik będący w położeniu odpowiadającym odblokowaniu. Nastawianie parametrów zabezpieczeń blokuje się także automatycznie po 5 minutach od chwili ostatniego przestawienia któregokolwiek przełącznika lub naciśnięcia przycisku na klawiaturze zespołu Micrologic. Informacje, które można uzyskać na wyświetlaczu Micrologic dzielą się na kilka grup. Sposób dostępu zależy od: Czy nastawianie parametrów zabezpieczeń jest zablokowane; Czy mamy do czynienia z wersją 3-, czy 4-biegunową zespołu Micrologic. Tryb pracy jest określony przez kombinację 5-ciu piktogramów: Piktogram Max Reset? Ok Tryby dostępne przy kłódce zamkniętej Odczyt pomiarów chwilowych; Odczyt i resetowanie licznika kwh Odczyt i resetowanie wartości szczytowej Odczyt parametrów zabezpieczeń Odczyt deklaracji - statusu (wykorzystania lub nie przewodu neutralnego) (dla 3-biegunowej wersji zespołu zabezpieczeń Micrologic) Piktogram Tryby dostępne przy kłódce otwartej Odczyt pomiarów chwilowych; Odczyt i resetowanie licznika kwh Odczyt i resetowanie wartości szczytowej Max Reset? Ok Nastawianie parametrów zabezpieczeń Wybór deklaracji - statusu przewodu neutralnego (dla 3-biegunowej wersji zespołu zabezpieczeń Micrologic) Wybór trybu pracy Wybór trybu pracy następuje przez kolejne wciskanie przycisku Mode : Kolejne tryby przewijają się cyklicznie; Przejście z trybu odczyt do trybu nastawianie odbywa się przez wciśnięcie przycisku blokowanie / odblokowywanie. Oszczędzanie ekranu Wyświetlacz zespołu Micrologic automatycznie powraca do stanu oszczędzanie ekranu : W trybie zamkniętej kłódki, 20 s po ostatnim działaniu na klawiaturze; W trybie otwartej kłódki, 5 min po ostatnim działaniu na klawiaturze lub przestawieniu przełącznika. Przy czynnym oszczędzaniu ekranu wyświetlana jest wartość prądu w najbardziej obciążonej fazie (tryb odczytu wartości chwilowych). 18 LV /2008

19 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Tryb odczytu Odczyt pomiarów Odczytu pomiarów dokonuje się za pomocą przycisków: oraz. Przycisków używa się do wyboru pomiarów, które mają być wyświetlone na ekranie. Odpowiednie strzałki nawigacyjne wskazują możliwe opcje: : Możliwe wciśnięcie przycisku : Możliwe wciśnięcie przycisku : Możliwe wciśnięcie jednego z dwóch przycisków Przy pomiarach prądów i napięć można użyć przycisku celem wyboru ekranu pomiarowego dla każdej fazy: Dolna strzałka wskazuje fazę odpowiadającą wyświetlanej wartości pomiaru.. Przykłady: Wielkość mierzona w fazie 2: Wielkość mierzona we wszystkich 3 fazach: Przez kolejne naciskanie przycisku następuje cykliczne przewijanie zawartości ekranów. Przykład odczytu pomiarów (Micrologic E) Poniższa tabela zawiera wartości prądu odczytane w 3-ch fazach, napięcia międzyprzewodowe (V12) oraz całkowitą moc czynną (Ptot). Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wybór trybu odczytu wartości chwilowych (wyświetlana jest wartość prądu fazy najbardziej obciążonej). Odczyt wartości I2. Mode Wybór kolejnej fazy i odczyt następnej wartości prądu: I Wybór kolejnej fazy i odczyt następnej wartości prądu: I Wybór i pomiar wartości napięcia międzyprzewodowego V V 5 Wybór i pomiar całkowitego obciążenia Ptot. 127 k W LV /

20 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Odczyt licznika energii (Metrologic E) Liczniki energii zmieniają automatycznie jednostki pomiarowe, wyświetlając: Energię czynną Ep - w kwh w zakresie kwh, powyżej - w MWh Energię bierną Eq - w kvarh w zakresie kvarh, powyżej - w Mvarh Energię pozorną Es - w kvah w zakresie kvah, powyżej - w MVAh Wartości wyrażane w MWh, Mvarh, lub MVAh wyświetlane są w postaci czteroznakowej. Zespół zabezpieczeniowy Micrologic zawiera opcję pełnego odczytu stanu liczników. Pełny odczyt wskazań licznika W poniższej tabeli pokazano pełne odczyty wartości energii czynnej Ep. Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wybór trybu odczytu i resetowania licznika energii (wyświetlanie na ekranie głównym. Mode Wybór licznika energii czynnej Ep. Wartości wyświetlanej (w tym przykładzie): 11,3 MWh odpowiada 10 MWh kwh (przybliżenie). Reset? OK 11.3 M Wh 3 Pomiar specyficzny Wartości wyświetlanej (w tym przykładzie): 1318 kwh odpowiada łączna wartość kwh Reset? OK 1318 k Wh 4 Powrót do normalnego wyświetlania wskazań licznika energii. Powrót następuje automatycznie po upływie 5 minut. Reset? OK 11.3 M Wh Resetowanie licznika energii Liczniki energii mogą być resetowane przy kłódce zamkniętej lub otwartej. Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wybór trybu odczytu i resetowania licznika energii (wyświetlanie na ekranie głównym. Mode Wybór licznika do resetowania. Reset? OK 1458 k Wh 3 Potwierdzenie zamiaru resetowania. Występuje migotanie piktogramu OK. OK Reset? OK 1458 k Wh 4 Potwierdzenie resetowania licznika. Piktogram OK jest wyświetlany przez 2 s. OK OK 20 LV /2008

21 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Resetowanie wartości szczytowej Wskazania mocy szczytowej mogą być kasowane przy kłódce zamkniętej lub otwartej. Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wybór trybu odczytu i resetowania wartości szczytowej (wyświetlanie na ekranie głównym). Mode Max Reset? OK 243 A 2 Wybór do resetowania wartości szczytowej. Max Reset? OK 435 V 3 Potwierdzenie zamiaru resetowania. Występuje migotanie piktogramu OK. OK Max Reset? OK 435 V 4 Potwierdzenie resetowania Piktogram OK jest wyświetlany przez 2 s. OK OK Próba zabezpieczenia ziemnozwarciowego (Micrologic 6) Próbę zabezpieczenia ziemnozwarciowego można przeprowadzić przy kłódce zamkniętej otwartej. Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wybór trybu odczytu wartości chwilowych (wyświetlana jest faza najbardziej obciążona). Mode 229 lub 2 Wybór pomiaru prądu ziemnozwarciowego (wyświetlana jest wartość w % nastawienia Ig. Ir tr Isd tsd Ii Ig tg OK 17 % N 1/A 2/B 3/C 3 Dostęp do funkcji testowania zabezpieczenia przez naciśnięcie przycisku OK. Ukazuje się piktogram test, przy migającym OK. OK Ir tr Isd tsd Ii Ig tg OK N 1/A 2/B 3/C test 4 Szybkie testowanie zabezpieczenia przez naciśnięcie przycisku OK. Następuje otwarcie wyłącznika i sygnał (wyświetlenie) zadziałania zabezpieczenia. OK Ir tr Isd tsd Ii Ig tg Reset? OK N 1/A 2/B 3/C trip 5 Potwierdzenie zamiaru wyzwolenia zabezpieczenia ziemnozwarciowego przyciskiem OK. Następuje miganie piktogramu Reset? OK OK Ir tr Isd tsd Ii Ig tg Reset? OK N 1/A 2/B 3/C trip 6 Potwierdzenie przez ponowne naciśnięcie przycisku OK. Piktogram OK jest wyświetlany przez 2 s. OK OK LV /

22 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Odczyt parametrów zabezpieczeń Parametr zabezpieczenia jest wybierany za pomocą przycisku Wybór taki jest możliwy w trybie Odczyt, tj. przy zamkniętej kłódce. Przewijanie jest cykliczne. Górna strzałka (1) wskazuje wybrany parametr zabezpieczenia. Przykład: Wybrano parametr Ir (1) Dla zabezpieczenia przewodu neutralnego zastępujemy strzałkę górną przez dolną, ustawiając ją nad N. Przykład odczytu parametrów zabezpieczeń Odczyt nastawionych wartości dla zabezpieczeń zwłocznych: prąd zadziałania Ir, czas zwłoki tr a dla zabezpieczenia krótkozwłocznego prąd zadziałania Isd: Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wybór trybu odczytu parametrów zabezpieczeń (ekran podświetlony): Prąd zadziałania Ir zabezpieczenia zwłocznego w amperach. Mode 110 A 2 Wybór czasu zwłoki tr zabezpieczenia zwłocznego. Wartość ta jest wyświetlana w sekundach. 8.0 S 3 Wybór wartości prądu zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego Isd. Wartość ta jest wyświetlana w amperach. 715 A Odczyt deklaracji dla przewodu neutralnego (zabezpieczenie 3 - biegunowe) Tryb odczytu deklaracji statusu przewodu neutralnego dotyczy tego tylko parametru, a więc nawigacja ogranicza się do użycia przycisku Mode. Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wybór odczytu deklaracji dla przewodu neutralnego. Wyświetlane są: N: Zabezpieczenie przewodu neutralnego aktywne (3- biegunowe zabezpieczenie z zadeklarowaną opcją ENCT) non: Zabezpieczenie nieaktywne (3-biegunowe zabezpieczenie bez opcji ENCT lub z niezadeklarowaną opcją ENCT) Mode non 22 LV /2008

23 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Tryb nastaw Nastawianie parametrów zabezpieczeń Nastawa parametrów zabezpieczeń jest dostępna: BParametry głównych zabezpieczeń - za pomocą przełącznika na klawiaturze; Pozostałe parametry - za pomocą klawiatury. OSTRZEŻENIE RYZYKO BŁĘDNEGO ODSTAWIENIA ZABEZPIECZENIA LUB BŁĘDNYCH WYŁĄCZEŃ Do zmiany nastaw parametrów są uprawnione jedynie osoby kwalifikowane. Nieprzestrzeganie poniższej instrukcji może skutkować wypadkiem lub uszkodzeniem urządzeń. Górna strzałka na wyświetlaczu wskazuje parametr będący w trakcie nastawiania. Nastawanie parametrów zabezpieczeń za pomocą przełącznika Nastawanie parametrów zabezpieczeń na klawiaturze Nastawianie (także wstępne) parametrów zabezpieczeń obejmuje: TW przypadku Micrologic 5 - wartości Ir i Isd W przypadku Micrologic 6 - wartości Ir i Ig Przestawianie przełącznika skutkuje równocześnie: Wyborem ekranu dla parametru wskazywanego przez przełącznik; Odblokowaniem (jeśli to konieczne) kłódki (Interfejs nawigacyjny jest w trybie nastawiania parametrów zabezpieczeń.) Nastawieniem parametru związanego z położeniem przełącznika i wyświetlanego na ekranie. Dokładne nastawienie parametru dokonywane jest pokrętłem na klawiaturze, przy czym wartość nastawiona nie może przekraczać wartości nastawionej przełącznikiem. Wszystkie nastawienia parametrów są dostępne na klawiaturze. Użytkownik posługuje się w tym przypadku przyciskami: oraz. Dla wyboru parametru, podlegającego nastawieniu można użyć przycisku : Strzałka górna wskazuje parametr wybrany Strzałki dolne wskazują na jednakowe wartości nastaw dla każdej fazy (z wyjątkiem zabezpieczenia przewodu neutralnego) Przewijanie odbywa się cyklicznie. Parametry zabezpieczeń są nastawiane z klawiatury za pomocą przycisku. Strzałki nawigacyjne wskazują na opcje nastawiania: : Możliwe jest użycie przycisku (podwyższanie wartości nastawianej) : Możliwe jest użycie przycisku (obniżanie wartości nastawianej) : Możliwe jest użycie jednego z pary przycisków Sprawdzenie i potwierdzenie nastaw parametrów zabezpieczeń Wartości parametrów nastawione na klawiaturze muszą zostać: 1. Sprawdzone przez pierwsze naciśnięcie OK (migotanie OK na wyświetlaczu) 2. Zatwierdzone przez drugie naciśnięcie OK (wyświetlanie OK przez 2 s.) Uwaga: Wartości wybrane przełącznikiem nie wymagają sprawdzenia ani zatwierdzenia. LV /

24 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Przykład nastawiania parametrów zabezpieczeń za pomocą przełącznika Poniższa tablica zawiera informacje o wybieraniu i nastawianiu prądu zadziałania Ir zabezpieczenia zwłocznego w zespołach zabezpieczeń Micrologic 5.2 z prądem znamionowym 250 A: Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Nastaw przełącznik Ir na wartość maksymalną (ikona kłódki otwiera się automatycznie). Dolne strzałki wskazują wszystkie 3 fazy (wskazania są jednakowe w każdej fazie). 2 Obróć przełącznik Ir do najbliższej pozycji powyżej żądanej wartości Wstępne nastawienie jest kompletne: Ieśli wartość nastawy progu zadziałania jest nastawiona poprawnie; wychodzimy z procedury nastawiania (sprawdzanie nie jest wymagane). Prąd zadziałania Ir zabezpieczenia zwłocznego ustawiony jest na 175 A. Jeśli wartość nastawy progu zadziałania nie jest nastawiona odpowiednio, uściślamy ją z klawiatury. 4 Nastaw żądaną wartości Ir na klawiaturze (skok co 1 A) OK Sprawdź nastawienia (migotanie piktogramu OK) OK OK Potwierdź nastawienia (piktogram OK jest wyświetlany przez 2 s.) OK OK 24 LV /2008

25 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Przykład nastawiania parametrów zabezpieczeń za pomocą klawiatury Poniższa tablica zawiera informacje o nastawianiu wartości zwłoki tr zabezpieczenia zwłocznego w zespołach zabezpieczeń Micrologic 5.2: Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Odblokuj dostęp do nastawiania parametrów (jeżeli wyświetlany jest piktogram) Wybierz tryb nastawiania parametrów zabezpieczenia. Mode Wybierz parametr tr: górna strzałka ustawia się pod symbolem tr. 0.5 S 4 Nastaw wymaganą wartości tr na klawiaturze. OK 8.0 S 5 Sprawdź nastawioną wartość (Miganie piktogramu OK). OK OK 8.0 S 6 Potwierdź nastawioną wartość (piktogram OK jest wyświetlany przez 2 s.). OK OK Sprawdzenie wartości nastaw parametrów zabezpieczeń W trybie nastawiania parametrów zabezpieczeń, wartości nastaw mogą być wyrażane jako wartości względne. W trybie odczytu nastawy są wyrażane wprost w wartościach aktualnych (np. w amperach). Dla odczytania aktualnej wartości parametru, określonego dotąd jako wartość względna, np. przed sprawdzeniem, należy: 1. Wcisnąć jednokrotnie mikrołącznik blokowania / odblokowania (Wyświetlacz wskazuje przełączenie do trybu odczytu nastawionego parametru i wskazuje jego aktualną wartość). 2. Wcisnąć ponownie mikrołącznik. (Wyświetlacz powraca do trybu nastawianie dla aktualnie nastawionego parametru.) LV /

26 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Przykład sprawdzenia nastawień parametrów zabezpieczeń Poniższa tablica zawiera przykład sprawdzenia nastawienia wartości prądu zadziałania Isd zabezpieczenia krótkozwłocznego w zespołach zabezpieczeń Micrologic 5.2: Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wyświetlacz jest w trybie nastawianie parametru Isd: Wyświetlany jest piktogram. OK Nastawa prądu Isd jest wyrażona w krotnościach wartości prądu Ir. 2 Zablokować nastawianie: Wyświetlacz przechodzi do trybu odczytu parametrów dla Isd (wyświetlany jest piktogram ). Wyświetlana jest wartość prądu Isd (w tym przykładzie 715 A). 3 Odblokować nastawianie: Wyświetlacz powraca do trybu nastawianie parametru Isd. Wyświetlany jest piktogram. OK A 26 LV /2008

27 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Lista ekranów dla pomiarów Micrologic A Pomiary prądów Tryb Opisy ekranów Jedn. Dolne strzałki Odczyt chwilowych wartości skutecznych: A Dolna strzałka wskazuje ou Prądów w trzech fazach I1/A, I2/B, I3/C przewód (fazowy, neutralny, lub uziemiający) w którym Prądu ziemnozwarciowego (Micrologic 6) % Ig dokonuje się pomiaru. Prądu w przewodzie neutralnym IN (w układzie A 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCT) Odczyt i resetowanie: A Dolna strzałka wskazuje ou Wartości Ii MAX prądów w trzech fazach przewód (fazowy, neutralny, Max Reset? Ok lub uziemiający) w którym Maksymalej wartości prądu ziemnozwarciowego % Ig dokonuje się pomiaru (Micrologic 6) Wartości IN MAX prądu w przewodzie A neutralnym (w układzie4- lub 3-biegunowym z opcją ENCT) LV /

28 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Micrologic E Pomiary energii Tryb Opisy ekranów Jedn. Dolne strzałki Odczyt chwilowych wartości skutecznych: A ou Prądów w trzech fazach I1/A, I2/B, I3/C Reset? Ok ou ou Dolna strzałka wskazuje przewód (fazowy, neutralny, lub uziemiający) w którym dokonywany jest pomiar Prądu ziemnozwarciowego (Micrologic 6) % Ig Prądu w przewodzie neutralnym IN (w układzie 4- A lub 3-biegunowym z opcją ENCT) Odczyt chwilowych wartości skutecznych: Napięć międzyprzewodowych V12, V23, V31 Napięć fazowych V1N, V2N, V3N (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENVT) V Dolna strzałka wskazuje przewód (fazowy lub neutralny) w którym dokonywany jest pomiar Odczyt całkowitej mocy czynnej Ptot kw Dolna strzałka wskazuje Odczyt całkowitej mocy pozornej Stot kva przewody wszystkich Odczyt całkowitej biernej Qtot kvar 3 faz. Odczyt i resetowanie licznika energii czynnej Ep kwh, MWh Odczyt i resetowanie licznika energii pozornej Es kvah, MVAh Odczyt i resetowanie licznika energii biernej Eq kvarh, Mvarh Odczyt kolejności faz ou Max Reset? Ok Odczyt i resetowanie: Wartości Ii MAX prądów w trzech fazach Maksymalej wartości prądu ziemnozwarciowego (Micrologic 6) Wartości IN MAX prądu w przewodzie neutralnym (w układzie4- lub 3-biegunowym z opcją ENCT) A % Ig A Dolna strzałka wskazuje przewód (fazowy, neutralny, lub uziemiający) w którym mierzono maksymalną wartość Odczyt i resetowanie wartości maksymalnych: Napięć międzyprzewodowych Vij MAX Napięć fazowych ViN MAX (faza przewód neutralny) (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENVT) V Dolna strzałka wskazuje fazy miedzy którymi mierzono lub fazę, na której mierzono maksymalną wartość napięcia (L-L lub L-N). Odczyt i resetowanie wartości maksymalnej mocy czynnej P MAX Odczyt i resetowanie wartości maksymalnej mocy pozornej S MAX kw kva Dolna strzałka wskazuje przewody wszystkich 3 faz. Odczyt i resetowanie wartości maksymalnej mocy biernej Q MAX kvar 28 LV /2008

29 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Lista ekranów dla parametrów zabezpieczeń Micrologic 5 LSI Ekrany dla odczytów parametrów zabezpieczeń Tryb Opis ekranów Jedn. Dolne/ górne strzałki Ir - prąd zadziałania zabezpieczenia zwłocznego dla faz A Górna strzałka wskazuje parametr Ir. Dolna strzałka wskazuje przewody wszystkich 3 faz. Ir (IN) - prąd zadziałania zabezpieczenia zwłocznego przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCV i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) A Górna strzałka wskazuje parametr Ir. Dolna strzałka wskazuje przewód neutralny. tr - wartość zwłoki czasowej zabezpieczenia zwłocznego (przy 6 Ir) Isd - prądu zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego, dla faz Isd (IN) - prąd zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego dla przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCV i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) tsd - wartość zwłoki czasowej zabezpieczenia krótkozwłocznego. Wartość zwłoki jest związana z odwrotnie proporcjonalną charakterystyką I 2 t zabezpieczenia: ON: Funkcja I 2 t aktywna OFF: Funkcja I 2 t nieaktywna Nastawianie wartości prądu zadziałania Ii zabezpieczenia bezzwłocznego przewodów fazowych i przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCV i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego). Deklaracja statusu przewodu neutralnego (zespół 3- biegunowy z opcją ENCT): N: Zabezpieczenie przewodu neutralnego aktywne non: Zabezpieczenie przewodu neutralnego nieaktywne s A A s A Górna strzałka wskazuje parametr tr. Górna strzałka wskazuje parametr Ir. Dolna strzałka wskazuje przewody wszystkich 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr Isd. Dolna strzałka wskazuje przewód neutralny. Górna strzałka wskazuje parametr Isd. Górna strzałka wskazuje parametr Ii. Dolna strzałka wskazuje przewody wszystkich 3 faz. LV /

30 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Micrologic 5 LSI Ekrany dla nastaw parametrów zabezpieczeń Tryb Opis ekranów Jedn. Dolne/ górne strzałki Ir - Nastawianie wartości prądu zadziałania zabezpieczenia zwłocznego dla faz Wstępne nastawianie przełącznikiem A Górna strzałka wskazuje parametr Ir Dolna strzałka wskazuje przewody wszystkich 3 faz. tr - Nastawianie wartości zwłoki zabezpieczenia zwłocznego Isd - Nastawianie wartości prądu zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego dla faz Wstępne nastawienie przełącznikiem tsd - Nastawianie wartości zwłoki zabezpieczenia z krótkozwłocznego. Aktywacja charakterystyki odwrotnie proporcjonalnej I 2 t zabezpieczenia : ON: Funkcja I 2 t aktywna OFF: Funkcja I 2 t nieaktywna IN - Nastawianie wartości prądu zadziałania zabezpieczenia przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCT i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) Ii - Nastawianie wartości prądu zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego przewodów fazowych i przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3- biegunowym z opcją ENCT i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) Deklaracja statusu przewodu neutralnego (zespół 3- biegunowy z opcją ENCT): N: Zabezpieczenie przewodu neutralnego aktywne non: Zabezpieczenie przewodu neutralnego nieaktywne s Isd/Ir s IN/Ir Ii/In Górna strzałka wskazuje parametr tr. Górna strzałka wskazuje parametr Isd Dolna strzałka wskazuje przewody wszystkich 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr tsd. Dolna strzałka wskazuje przewód neutralny. Górna strzałka wskazuje parametr Ii. Dolna strzałka wskazuje przewody wszystkich 3 faz. 30 LV /2008

31 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Micrologic 6 LSIG: Ekrany dla odczytów parametrów zabezpieczeń Tryb Opis ekranów Jedn. Dolne/ górne strzałki Ir - prąd zadziałania zabezpieczenia zwłocznego faz A Górna strzałka wskazuje parametr Ir Dolne strzałki wskazują przewody wszystkich 3 faz. Ir( IN) - prąd zadziałania zwłocznego zabezpieczenia przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCT i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) A Górna strzałka wskazuje parametr Ir. Dolna strzałka wskazuje przewód neutralny. tr wartość zwłoki czasowej zabezpieczenia zwłocznego (przy 6 Ir) Isd - prąd zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego dla faz Isd (IN) - prąd zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCT i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) tsd - wartość zwłoki czasowej zabezpieczenia krótkozwłocznego. Jest związana z odwrotnie proporcjonalną charakterystyką I 2 t zabezpieczenia: ON: Funkcja I 2 t aktywna OFF: Funkcja I 2 t nieaktywna Ii - prąd zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego przewodów fazowych i przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCV i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) Ig - prąd zadziałania zabezpieczenia ziemnozwarciowego tg - wartość zwłoki czasowej zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Jest związana z odwrotnie proporcjonalną charakterystyką I 2 t zabezpieczenia: ON: Funkcja I 2 t aktywna OFF: Funkcja I 2 t nieaktywna Deklaracja statusu przewodu neutralnego (zespół 3- biegunowy z opcją ENCT): N: zabezpieczenie przewodu neutralnego aktywne non: zabezpieczenie przewodu neutralnego nieaktywne s A A s A A s Górna strzałka wskazuje parametr tr. Górna strzałka wskazuje parametr Isd. Dolne strzałki wskazują przewody wszystkich 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr Isd. Dolna strzałka wskazuje przewód neutralny. Górna strzałka wskazuje parametr tsd. Górna strzałka wskazuje parametr Ii. Dolne strzałki wskazują przewody wszystkich 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr Ig. Dolne strzałki wskazują przewody wszystkich 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr tg. LV /

32 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Micrologic 6 LSIG: Ekrany dla nastawiania parametrów zabezpieczeń Tryb Opis ekranów Jedn. Dolne/ górne strzałki Ir - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia zwłocznego dla faz. Wstępne nastawianie przełącznikiem A Górna strzałka wskazuje parametr Ir Dolne strzałki wskazują przewody 3 faz. tr - Nastawianie zwłoki czasowej zabezpieczenia zwłocznego Isd - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia krotkozwłocznego dla faz tsd - Nastawianie zwłoki czasowej zabezpieczenia krótkozwłocznego. Aktywacja odwrotnie proporcjonalnej charakterystyki I 2 t zabezpieczenia ON: charakterystyka I 2 t aktywna OFF: charakterystyka I 2 t nieaktywna IN - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCT i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) Ii - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego przewodów fazowych i neutralnego (w układzie 4- lub 3- biegunowym z opcją ENCT i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) Ig - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Nastawienie wstępne za pomocą przełącznika tg - Nastawianie zwłoki czasowej zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Aktywacja odwrotnie proporcjonalnej charakterystyki I 2 t zabezpieczenia ON: Funkcja I 2 t aktywna OFF: Funkcja I 2 t nieaktywna Deklaracji statusu przewodu neutralnego (zespół 3- biegunowy z opcją ENCT): N: Zabezpieczenie przewodu neutralnego aktywne non: Zabezpieczenie przewodu neutralnego nieaktywne s Isd/Ir s IN/Ir Ii/In Ig/In s Górna strzałka wskazuje parametr Ir. Górna strzałka wskazuje parametr Isd. Dolne strzałki wskazują przewody 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr tsd. Dolna strzałka wskazuje przewód neutralny. Górna strzałka wskazuje parametr Ii. Dolne strzałki wskazują przewody wszystkich 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr Ig. Dolne strzałki wskazują przewody 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr tg. 32 LV /2008

33 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Micrologic 6 E-M LSIG: Ekrany dla odczytu nastaw parametrów zabezpieczeń Tryb Opis ekranów Jedn. Dolne/ górne strzałki Ir - Prąd zadziałania zabezpieczenia zwłocznego faz A Górna strzałka wskazuje parametr Ir. Dolne strzałki wskazują przewody faz. Cl - Klasa działania zabezpieczenia zwłocznego (wartość przy 7,2 Ir) s Górna strzałka wskazuje parametr Cl. Y: Rodzaj wentylacji: Auto: Naturalna przy włączonym silniku Moto: Wymuszona przez dodatkowy wentylator z silnikiem Isd - Prąd zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego przewodów fazowych lunbal - Prąd zadziałania zabezpieczenia od nierównowagi fazowej: (wyrażany w % średniej wartości prądów fazowych silnika) tunbal - Wartość zwłoki czasowej zabezpieczenia od nierównowagi fazowej Ijam - Prąd zadziałania zabezpieczenia od zahamowanego wirnika (Jeśli wyświetlany jest komunikat OFF, zabezpieczenie to jest nieaktywne) tjam - Zwłoka czasowa zabezpieczenia od zahamowanego wirnika Ig - Prąd zadziałania zabezpieczenia ziemnozwarciowego tg - Wartość zwłoki czasowej zabezpieczenia ziemnozwarciowego Stale wyświetlany jest komunikat OFF: w zespołach Micrologic 6 E-M zabezpieczenie o charakterystyce odwrotnie proporcjonalnej I 2 t nie jest dostępne. Górna strzałka wskazuje parametr Y. A Górna strzałka wskazuje parametr Isd. Dolne strzałki wskazują przewody faz. % Górna strzałka wskazuje parametr Iunbal. Dolne strzałki wskazują przewody faz. s Górna strzałka wskazuje parametr tunbal. A Górna strzałka wskazuje parametr Ijam. Dolne strzałki wskazują przewody faz. s Górna strzałka wskazuje parametr tjam. A Górna strzałka wskazuje parametr Ig. Dolne strzałki wskazują przewody faz. s Górna strzałka wskazuje parametr tg. LV /

34 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Micrologic 6 E-M LSIG: Ekrany nastaw parametrów zabezpieczeń Tryb Opis ekranów Jedn. Dolne/ górne strzałki Ir - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia zwłocznego faz. Wstępne nastawianie przełącznikiem A Górna strzałka wskazuje parametr Ir Dolne strzałki wskazują przewody faz. Cl - Wybór klasy działania zabezpieczenia zwłocznego s Górna strzałka wskazuje parametr Cl. Y: Wybór rodzaju wentylacji: Auto: Naturalna przy włączonym silniku Moto: Wymuszona przez dodatkowy wentylator z silnikiem Isd - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego faz lunbal - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia od nierównowagi fazowej: (wyrażana w % średniej wartości prądów fazowych silnika) tunbal - Nastawianie zwłoki czasowej zabezpieczenia od nierównowagi fazowej Ijam - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia od zahamowanego wirnika (jeśli wyświetlany jest komunikat OFF, zabezpieczenie to nie jest aktywne.) tjam - Nastawianie wartości zwłoki czasowej zabezpieczenia od zahamowanego wirnika Ig - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Wstępne nastawianie przełącznikiem tg - Nastawianie zwłoki czasowej zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Górna strzałka wskazuje parametr Y. Isd/Ir Górna strzałka wskazuje parametr Isd. Dolne strzałki wskazują przewody faz. % Górna strzałka wskazuje parametr Iunbal. Dolne strzałki wskazują przewody faz. s Górna strzałka wskazuje parametr tunbal. Ijam/Ir Górna strzałka wskazuje parametr Ijam. Dolne strzałki wskazują przewody faz. s Górna strzałka wskazuje parametr tjam. Ig/In Górna strzałka wskazuje parametr Ig. s Górna strzałka wskazuje parametr tg. Dolne strzałki wskazują przewody faz. 34 LV /2008

X1 z rodziny Emax Wyłączniki powietrzne niskiego napięcia

X1 z rodziny Emax Wyłączniki powietrzne niskiego napięcia X1 z rodziny Emax Wyłączniki powietrzne niskiego napięcia Katalog techniczny ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 Łódź Telefon: (0 49) 29 93 042 Telefax: (0 49) 29 93 043 W związku

Bardziej szczegółowo

SENTRON. Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200. Wstęp. Instrukcje bezpieczeństwa. Opis. Rozplanowanie miejsca zainstalowania

SENTRON. Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200. Wstęp. Instrukcje bezpieczeństwa. Opis. Rozplanowanie miejsca zainstalowania SENTRON Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci Podręcznik Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa Opis Rozplanowanie miejsca zainstalowania Czynności instalacyjne Połączenia Uruchomienie Sterowanie przez operatora

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU VARkombi-PC (Trivar12) Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU Instrukcja obsługi 1. Wstęp Wszystkie informacje i wymagane środki ostrożności dotyczące używania 3-fazowych regulatorów współczynnika

Bardziej szczegółowo

CVM-C10 INSTRUKCJA OBSŁUGI (M001B01-18-15A)

CVM-C10 INSTRUKCJA OBSŁUGI (M001B01-18-15A) Analizator sieci CVM-C10 INSTRUKCJA OBSŁUGI (M001B01-18-15A) 2 ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Należy postępować zgodnie z ostrzeżeniami podanymi w niniejszej instrukcji za pomocą symboli, które zostały

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM5500 Instrukcja obsługi

Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM5500 Instrukcja obsługi Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM5500 Instrukcja obsługi HRB1684301-01 12/2013 Licznik elektroenergetyczny PowerLogic serii PM5100 - instrukcja obsługi Spis treści Informacje dot. bezpieczeństwa...11

Bardziej szczegółowo

Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny

Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny Wydanie 2.3 CE1P3101pl 29.08.2008 Building Technologies Siemens Sp. z o.o. Building Technologies HVAC Products ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Dedicated Controls Opis programu Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

RMA42. Instrukcja obsługi. Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych. Ba287R/31/pl/02.10. Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy

RMA42. Instrukcja obsługi. Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych. Ba287R/31/pl/02.10. Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Poziom Ciœnienie Przep³yw Temperatura Analiza cieczy Rejestracja Komponenty systemów Us³ugi Rozwi¹zania Instrukcja obsługi RMA42 Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych Ba287R/31/pl/02.10 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

The power behind competitiveness. Delta UPS - rodzina Amplon. Seria RT, jednofazowa 5/6/10 kva. Instrukcja użytkowania. www.deltapowersolutions.

The power behind competitiveness. Delta UPS - rodzina Amplon. Seria RT, jednofazowa 5/6/10 kva. Instrukcja użytkowania. www.deltapowersolutions. The power behind competitiveness Delta UPS - rodzina Amplon Seria RT, jednofazowa 5/6/10 kva Instrukcja użytkowania www.deltapowersolutions.com Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Sterownik MR65-KLIM3 jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania centralą wentylacyjną z nagrzewnicą wodną w układzie jak na rysunku: Tzew W2 Twew Z M F ZR M TAZ W1 P

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Hydro MPC. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Hydro MPC. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Hydro MPC Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS TREŚCI Strona 1. Symbole

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator wizyjny serii 600 8/16 ch. DVR. Instrukcja instalacji i obsługi

Rejestrator wizyjny serii 600 8/16 ch. DVR. Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator wizyjny serii 600 8/16 ch. DVR pl Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator wizyjny serii 600 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 7 1.1 Ostrzeżenia 7 1.2 Zalecenia eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit Mindy Control unit A6 - A6F A700F Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l installateur Anweisungen und Hinweise für den

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1 LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika Numer oprogramowania: 60364, wersja: 1.90 Numer dokumentu: MAN-XXXXX-$00 Data wydania: Marzec 2012 r. E: info@loadritescales.com W: www.loadritescales.com Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi zasilaczy serii SINLINE PRO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INFORMACJE OGÓLE... 3 PRZEZNACZENIE ZASILACZA... 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASILACZA... 4 BUDOWA ZASILACZA wersja Tower... 5 PANEL CZOŁOWY... 5 PANEL TYLNY... 7 BUDOWA ZASILACZA wersja

Bardziej szczegółowo