Instrukcja uzytkowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja uzytkowania"

Transkrypt

1 Aparatura rozdzielcza niskiego napiecia Elektroniczne zespoly zabezpieczen Micrologic Instrukcja uzytkowania

2 2 LV /2008

3 Spis treści Informacje o bezpieczeństwie Odnośnie do Instrukcji Rozdział 1 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Rodzina zespołów zabezpieczeń Micrologic Opis zespołów zabezpieczeń Micrologic 5 i Zasada nawigacji Tryb odczytu Tryb nastaw Lista ekranów dla pomiarów Lista ekranów dla parametrów zabezpieczeń Rozdział 2 Funkcje zabezpieczeniowe Zastosowanie w sieciach rozdzielczych Zabezpieczenia w sieciach rozdzielczych Zabezpieczenie zwłoczne krótkozwłoczne bezzwłoczne ziemnozwarciowe Zabezpieczenie przewodu neutralnego Funkcja ZSI Zastosowanie funkcji ZSI w wyłącznikach Compact NSX Zastosowanie zabezpieczeń w odpływach silnikowych Zabezpieczenia odpływów silnikowych Zabezpieczenie zwłoczne krótkozwłoczne bezzwłoczne ziemnozwarciowe od nierównowagi fazowej od zahamowania wirnika od niedociążenia silnika od przedłużonego rozruchu silnika Rozdział 3 Funkcje pomiarowe Techniki pomiarowe Pomiary w czasie rzeczywistym Przeliczanie wartości średnich lub Demand (Micrologic E) Pomiar mocy (Micrologic E) Algorytm obliczania mocy Pomiary energii (Micrologic E) Prądy wyższych harmonicznych Pomiary wskaźników jakości energii (Micrologic E) Pomiary współczynników mocy PF i cosϕ (Micrologic E) Tabele dokładności pomiarów Dokładność pomiarów Micrologic A pomiary w czasie rzeczywistym Micrologic E - pomiary w czasie rzeczywistym Micrologic E pomiary wartości średnich lub Demand Micrologic E pomiary energii Rozdział 4 Alarmy Alarmy związane z pomiarami Alarmy dotyczące wyłączeń, usterek i czynności obsługowych Szczegółowe tabele alarmów Funkcjonowanie wyjść modułów SDx i SDTAM przypisanych dla alarmów LV /2008 3

4 Rozdział 5 Oprogramowanie konfiguracyjne RSU Konfiguracja za pomocą oprogramowania RSU Konfiguracja parametrów zabezpieczenia Konfiguracja funkcji pomiarowych Konfiguracja alarmów Konfiguracja parametrów wyjść modułu SDx Rozdział 6 Wspomaganie eksploatacji Wskaźniki zespołów zabezpieczeń Micrologic Lokalna sygnalizacja - wskaźnik LED Informacje na wyświetlaczu Micrologic Przykłady wykorzystania alarmów Nadzór cosϕ i współczynnika mocy PF poprzez sygnalizację alarmową Wyświetlacz tablicowy FDM System ULP Opis wyświetlacza tablicowego FDM Przetwarzanie alarmów Menu główne Menu szybkiego podglądu Quick View Menu pomiaru Menu alarmu Menu Services Program operacyjny RCU Opis programu RCU Sieć komunikacyjna Komunikacja z wyłącznikami Compact NSX Historia zdarzeń i informacje datowane Wskaźniki obsługowe Aneks Załączniki A Charakterystyki dodatkowe Compact NSX 100 do 250 Zabezpieczenia dla sieci rozdzielczych Compact NSX 100 do 250 Zabezpieczenia odpływów silnikowych Compact NSX 400 do Zabezpieczenia dla sieci rozdzielczych Compact NSX 400 do Zabezpieczenia odpływów silnikowych Compact NSX 100 do 630 Wyłączanie typu Reflex (refleksyjne) Compact NSX 100 do 630 Charakterystyki ograniczania prądów zwarciowych LV /2008

5 Informacja o bezpieczeństwie Ważna informacja OSTRZEŻENIE Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zapoznać się ze sprzętem jeszcze przed jego zainstalowaniem, uruchomieniem i obsługą. Informacje zamieszczone poniżej, lub bezpośrednio na sprzęcie ostrzegają przed potencjalnym ryzykiem, a także objaśniają i ułatwiają jego obsługę. Umieszczenie tego symbolu przy symbolach Niebezpieczeństwo lub Ostrzeżenie na etykiecie sprzętu wskazuje na istnienie zagrożenia elektrycznego, mogącego skutkować uszkodzeniem ciała w przypadku nieprzestrzegania instrukcji. Symbol alertu bezpieczeństwa, ostrzegający Użytkownika przed ryzykiem niebezpieczeństwa osobistego. Należy podporządkować się wszystkim wymaganiom umieszczonym przy tym symbolu, dla zapobieżenia możliwemu porażeniu, także śmiertelnemu. DANGER Napis ten oznacza sytuację, która bez podjęcia środków zapobiegawczych stwarza bezpośrednie zagrożenie wypadkiem, także śmiertelnym.. WARNING Napis ten oznacza sytuację, która bez podjęcia środków zapobiegawczych stwarza potencjalne zagrożenie wypadkiem, także śmiertelnym, lub uszkodzeniem urządzeń. CAUTION Napis ten oznacza sytuację, która bez podjęcia środków zapobiegawczych stwarza potencjalne zagrożenie uszkodzeniem ciała lub urządzeń. BARDZO WAŻNE Urządzenie elektryczne może być instalowane, uruchamiane, obsługiwane i utrzymywane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie niniejszych materiałów Schneider Electric. Wszelkie prawa zastrzeżone. LV /2008 5

6 Safety Information 6 LV /2008

7 Odnośnie do Instrukcji Uwaga Zawartość dokumentacji Aktualność informacji Dokumenty związane Celem tej Instrukcji jest dostarczenie użytkownikowi, instalatorowi i obsłudze informacji technicznych koniecznych dla użytkowania zespołów zabezpieczeń Micrologic w wyłącznikach Compact NSX. W Instrukcji opisano następujące zespoły zabezpieczeń: Micrologic 5.2 A, 5.3 A, 5.2 E i 5.3 E Micrologic 6.2 A, 6.3 A, 6.2 E i 6.3 E Micrologic 6.2 E-M i 6.3 E-M Inne zespoły zabezpieczeń serii Micrologic i zespoły zabezpieczeń magnetotermicznych do wyłącznika Compact NSX są opisane w Instrukcji użytkowania wyłącznika Compact NSX. Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności za błędy w Instrukcji. Prosimy o kontakt, jeżeli macie Państwo propozycje poprawy, modyfikacji lub znajdujecie błędy w tej dokumentacji. Żadna część tej dokumentacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie (elektronicznie, mechanicznie lub fotograficznie) bez uprzedniej zgody Schneider Electric. Dane techniczne i ilustracje z tej dokumentacji nie stanowią zobowiązań kontraktowych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji naszych produktów zgodnie z polityką ciągłego ich rozwoju. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą podlegać modyfikacji bez uprzedzenia i nie mogą być traktowane jako wiążące dla Schneider Electric. Tytuł dokumentacji Nr referencyjny Wyłącznik Compact NSX Instrukcja użytkowania - Modbus Compact NSX Instrukcja użytkowania - System ULP Instrukcja użytkowania - Compact NSX A Katalog PD4PLKATKT56515 Te publikacje i inne informacje techniczne można pobrać poprzez naszą stronę internetową: Ostrzeżenie dotyczące produktu Uwagi użytkowników W trakcie instalowania i użytkowania omawianych produktów muszą być przestrzegane wszystkie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Także ze względu na bezpieczeństwo i dla zapewnienia zgodności z parametrami systemu, tylko producent jest upoważniony do dokonywania napraw. Oczekujemy Waszych uwag i komentarzy w odniesieniu do tej dokumentacji. Możecie skontaktować się z nami em na adres: LV /2008 7

8 About the Book 8 LV /2008

9 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic 1 Uwaga Cel Co zawiera ten rozdział W tym rozdziale opisano zasady nawigacji / obsługi zespołów zabezpieczeń Micrologic: 5, 6 i 6 E-M. Rozdział obejmuje następujące tematy: Temat Strona Rodzina zespołów zabezpieczeń Micrologic 10 Opis zespołów zabezpieczeń Micrologic 5 i 6 15 Zasada nawigacji 18 Tryb odczytu 19 Tryb nastaw 23 Lista ekranów dla pomiarów 27 Lista ekranów dla parametrów zabezpieczeń 29 LV /2008 9

10 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Rodzina zespołów zabezpieczeń Micrologic Prezentacja Zespoły zabezpieczeń Micrologic są wykorzystywane w rodzinie wyłączników Compact NSX Serię zespołów zabezpieczeń Micrologic tworzą dwie ich odmiany: Micrologic 1 i 2, bez wyświetlacza Micrologic 5 i 6, z wyświetlaczem Opis zespołów zabezpieczeń Micrologic 1 i Micrologic 2 Zespoły zabezpieczeń Micrologic są grupowane w zależności od zastosowań, jako zabezpieczenia w sieciowych systemach rozdzielczych lub jako silnikowe: W zastosowaniach rozdzielczych, zespoły zabezpieczeń Micrologic 2 są dostosowane do ochrony kabli i szyn w sieciach energetyki zawodowej i przemysłowej. W zastosowaniach silnikowych: Zespoły zabezpieczeń Micrologic 1.3 M są przystosowane do ochrony przeciwzwarciowej odpływów silnikowych. Zespoły zabezpieczeń Micrologic 2 M są przystosowane do ochrony przeciwzwarciowej odpływów silnikowych w standardowych zastosowaniach. Charakterystyki termiczne są dostosowane do silników z naturalnym chłodzeniem. Charakterystyki są wybierane przełącznikami wielopozycyjnymi. Zespoły zabezpieczeń Micrologic 1 i 2 są opisane w Instrukcji użytkowania wyłącznika Compact NSX. Zespół zabezpieczeń Micrologic 2.2; 100 A Zespół zabezpieczeń Micrologic 2.2 M; 220 A 10 LV /2008

11 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Opis zespołów Zabezpieczeń Micrologic 5 i 6 Zespoły zabezpieczeń Micrologic 5 i 6 są przystosowane do realizacji wielu funkcji: Ochrona systemów rozdziału energii elektrycznej lub zastosowania specyficzne Pomiary wartości chwilowych, pomiary wartości średnich (Demand) wielkości elektrycznych Pomiary energii elektrycznej Wspomaganie eksploatacji (wartości maksymalne, przyporządkowane alarmy, zliczanie liczby przestawień itp.) Komunikacja A B 5 4 C 6 1 Płytki czołowe zabezpieczeń Micrologic dla zastosowań rozdzielczych i ochrony silników 2 Trójbiegunowe wyłączniki Compact NSX 250 A i 630 A 3 Zespół zabezpieczeń Micrologic 5.2; 250 A (4 biegunowy) 4 Moduły sygnalizacyjne SDx i SDTAM 5 Inteligentny, funkcjonalny zestaw komunikacyjny Compact NSX z systemem ULP zawierający: A: Interfejs komunikacyjny Modbus B: Wyświetlacz tablicowy FDM 121 C: Wyłącznik Compact NSX wyposażony w zabezpieczenie Micrologic, moduł BSCM i oprzewodowanie NSX 6 Interfejs obsługowy Micrologic Więcej informacji dotyczących interfejsu obsługowego, wskaźników i modułów i komunikacyjnych zawiera Instrukcja użytkowania wyłącznika Compact NSX. LV /

12 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Identyfikacja Zabezpieczenia zainstalowane w wyłączniku są oznaczone kombinacją czterech liter umieszczonych z przodu: Micrologic 6.3 E-M X.Y Z -T Identyfikacja elektronicznych zespołów zabezpieczeń Micrologic Zabezpieczenie (X) Obudowa (Y) Pomiary (Z) Zastosowanie (T) 1 I 2 Compact NSX 100/ A prądu Rozdział energii 2 LS 0 160/250 E energii G Generator 5 LSI 3 Compact NSX 400/ AB Odbiór 6 LSIG 630 M Silnik Z 16 i 2/3 Hz Przykłady Micrologic 1.3 M I 400 lub 630 A Silnik Micrologic 2.2 G LS 0 100, 160 lub 250 A Generator Micrologic 2.3 LS lub 630 A Rozdział energii Micrologic 2.3 M LS lub 630 A Silnik Micrologic 5.2 A LSI 100, 160 lub 250 A Prąd Rozdział energii Micrologic 5.3 E LSI 400 lub 630 A Energia Rozdział energii Micrologic 6.3 E-M LSIG 400 lub 630 A Energia Silnik Definicja charakterystyk LSIG I Bezzwłoczna L Zwłoczna (długa zwłoka) S 0 Krótkozwłoczna (zwłoka stała) S Krótkozwłoczna G Ziemnozwarciowa (In) prąd znamionowy zespołu zabezpieczeń Micrologic Prąd znamionowy In (w amperach) dla zespołu zabezpieczeń Micrologic odpowiada wartości jego maksymalnej nastawy. Zakres nastaw (regulacji) jest określony na nalepce z przodu zespołu zabezpieczeniowego. Jest ona widoczna od przodu wyłącznika NSX przy wbudowanym zespole zabezpieczeniowym. O K Mod e Przykład: Zespół zabezpieczeń Micrologic 5.2 A; 250: Zakres nastaw (regulacji: A) Prąd znamionowy In = 250 A 12 LV /2008

13 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Dobór zabezpieczeń Micrologic w serii wyłączników Compact NSX Zabezpieczenia Micrologic 2.5 i 6 mogą być zastosowane w każdym wyłączniku Compact NSX. Poniższa tabela wskazuje jakie elementy mogą być użyte jako zabezpieczenia rozdzielcze stosownie do prądu znamionowego In i wielkości wyłącznika: Prąd Compact NSX100 x x Compact NSX160 x x x Compact NSX250 x x x x Compact NSX400 x (1) x Compact NSX630 x (1) x x (1) Tylko Micrologic 2 Zabezpieczenia Micrologic 2-M i 6 E-M mogą być zastosowane w każdym wyłączniku Compact NSX. Poniższa tabela wskazuje jakie elementy mogą być użyte jako zabezpieczenia silnikowe stosownie do prądu znamionowego In i wielkości wyłącznika: Prąd Compact NSX100 x x x (1) x (2) Compact NSX160 x x x (1) x (2) x Compact NSX250 x x x (1) x (2) x x Compact NSX400 x Compact NSX630 x x (1) Tylko Micrologic 6 E-M (2) Tylko Micrologic 2 M Zabezpieczenia Micrologic 1.3-M mogą być zastosowane w każdym wyłączniku Compact NSX400 i NSX630. Poniższa tabela wskazuje jakie elementy mogą być użyte jako zabezpieczenia silnikowe stosownie do prądu znamionowego In i wielkości wyłącznika: Prąd Compact NSX400 x Compact NSX630 x x Wymiana zabezpieczeń Wymiana zabezpieczeń w miejscu użytkowania jest bezpieczna i łatwa: Nie wymaga wykonywania połączeń Nie są potrzebne specjalne narzędzia (np. kalibrowany klucz dynamometryczny) Zapewniona jest łatwa wymienność (system kalibrowania mechanicznego) Śruby o ograniczonym momencie dociągania zapewniają bezpieczny montaż (patrz rysunek poniżej) Mode OK Bezpieczny system montażu i wymiany zabezpieczenia eliminuje ryzyko niewłaściwych docisków śrub lub pominięcia (przez zapomnienie) zamontowania tego zabezpieczenia. Prosta wymiana zabezpieczeń oznacza też ułatwienie koniecznych regulacji w przypadku rozbudowy jak i czynności serwisowych. Uwaga: Poprawnie zamontowany zespół zabezpieczeń jest demontowalny: łby śrub są łatwo dostępne. LV /

14 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Osłona zabezpieczeń Na zabezpieczeniu Micrologic mogą być zamontowane przeźroczyste osłonki chroniące przed niepożądaną modyfikacją nastaw i dostępem do gniazda testowania. W zabezpieczeniach Micrologic 5 i 6 możliwe jest zastosowanie klawiatury z osłonką umożliwiającą odczyty nastaw i mierzonych wartości. 14 LV /2008

15 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Opis zespołów zabezpieczeń Micrologic 5 i 6 Płytka czołowa Płytka czołowa zespołów zabezpieczeń Micrologic 5 i 6 zawiera: 1. Wskaźniki diodowe LED 2. Gniazdo do prób 3. Dwa przełączniki wielopozycyjne i jeden mikrołącznik 4. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 5. Klawiaturę Wskaźniki diodowe Wskaźniki diodowe na płytce czołowej zespołu wskazują stan pracy zabezpieczenia. Liczba wskaźników i ich przeznaczenie zależy od typu zabezpieczenia: Type of Micrologic Trip Description Unit dla sieci rozdzielczych RGotowość (zielony): Świecenie powolnie migające, oznaczające gotowość pełnienia funkcji zabezpieczenia dla silników Sygnalizacja wysokiego obciążenia (pomarańczowy): Świecenie ciągłe przy obciążeniu przekraczającym 90% wartości nastawionej. Alarm przeciążeniowy (czerwony): Świecenie ciągłe przy obciążeniu przekraczającym 105% wartości nastawionej. Gotowość (zielony): Świecenie powolnie migające, oznaczające gotowość pełnienia funkcji zabezpieczenia Alarm przeciążenia cieplnego (czerwony): Świecenie ciągłe przy temperaturze określonej części silnika przekraczającej 95% wartości nastawionej. Gniazdo do prób Zespół Micrologic jest wyposażony w gniazdo służące do prób eksploatacyjnych do prób (patrz Instrukcja obsługi wyłącznika Compact NSX). Gniazdo jest przeznaczone do: Dołączenia modułu bateryjnego dla przeprowadzenia prób zespołu Micrologic w terenie; Dołączenia modułu serwisowego dla prób, nastawiania lub / i diagnozowania zabezpieczeń instalacji. LV /

16 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Zespół dwóch przełączników i mikrołącznik Oba przełączniki są przeznaczone do wstępnego nastawienia parametrów zabezpieczeń. Mikrołącznik służy do blokowania / odblokowania nastaw parametrów zabezpieczeń A 3 2B 3 Poz. Opis 1 Przełącznik wstępnej nastawy prądu zadziałania zabezpieczenia Ir (występuje we wszystkich zespołach Micrologic) 2 Przełącznik wstępnej nastawy prądu zadziałania zabezpieczeń: 2A (Micrologic 5): Isd - dla zabezpieczenia krótkozwłocznego 2B (Micrologic 6): Ig - dla zabezpieczenia ziemnozwarciowego 3 Mikrołącznik do blokowania / odblokowania nastaw zabezpieczenia Wyświetlacz Wyświetlacz LCD dostarcza wszystkich informacji potrzebnych do eksploatacji zabezpieczeń. Lista parametrów zabezpieczeń jest dostosowana do typu zestawu. Poz. Opis 1 5 piktogramów, których kombinacja określa tryb pracy: : pomiar : odczyt : parametr zabezpieczenia : nastawienie : Blokada 2 Strzałka skierowana w górę wskazuje parametr aktualnie nastawiany 3 Lista parametrów zabezpieczeń, odpowiednio do typu zestawu Micrologic: Micrologic 5: Micrologic 6: Micrologic 6 E-M: 4 Wartość wielkości mierzonej 5 Jednostka wielkości mierzonej 6 Wskaźniki nawigacji 7 Dolna strzałka(-i) wskazuje(-ją) wybraną fazę, przewód neutralny, lub uziemiający 8 Fazy (1/A, 2/B, 3/C, przewód neutralny (N) i uziemiający Podświetlanie płytki czołowej Gdy zabezpieczenie jest zasilane z zewnętrznego źródła 24 V c, jego ekran jest podświetlany: W sposób ciągły, z małą intensywnością Przez czas jednej minuty, z dużą intensywnością, po naciśnięciu jednego z przycisków klawiatury Podświetlenie ekranu może być: Wyłączane, gdy temperatura przekroczy 65 C Włączane, gdy temperatura spadnie poniżej 60 C Ekran nie jest podświetlany przy zasilaniu z kieszonkowego zespołu baterii. 16 LV /2008

17 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Klawiatura Do nawigacji po ekranie służy 5-co przyciskowa klawiatura 5. Przyciski Mode Opis Wybór trybu pracy Przewijanie komunikatów Przewijanie wstecz: (pomiar) lub - (nastawianie parametrów zabezpieczeń) Przewijanie wprzód: (pomiar) lub + (nastawianie parametrów zabezpieczeń) OK Zatwierdzenie Zasilanie zespołu zabezpieczeń Zespół zabezpieczeń Micrologic jest zasilany własnym prądem (autonomia). Przy braku zasilania z zewnętrznego źródła 24 V c, zespół Micrologic działa tylko przy zamkniętym wyłączniku. Przy otwartym wyłączniku, lub przy małej wartości prądu (15 do 50 A, zależnie od prądu znamionowego) zespół traci zasilanie, a jego wyświetlacz ulega wygaszeniu. Opcja zasilania z zewnętrznego źródła 24 V c jest konieczna dla: Zmian nastawień zabezpieczeń przy otwartym wyłączniku; Wyświetlania wartości mierzonych przy małej wartości prądu (15 do 50 A, zależnie od prądu znamionowego) przy zamkniętym wyłączniku; Kontynuacji wyświetlania wartości prądów po zadziałaniu zabezpieczenia i otwarciu wyłącznika Zewnętrzne źródło zasilania 24 V c jest udostępnine w przypadku dołączenia zabezpieczenia do innego modułu w systemie ULP (modułu interfejsu komunikacyjnego Modbus, modułu wyświetlacza FDM 121, lub modułu serwisowego). W przypadku, gdy zespół zabezpieczeń Micrologic nie jest połączony z modułem ULP, może on być połączony bezpośrednio z zewnętrznym źródłem zasilania 24 V c za pomocą opcjonalnej listwy zaciskowej (zalecana LV ). LV /

18 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Zasada nawigacji Blokowanie/ odblokowywanie możliwości nastawiania parametrów zabezpieczeń Określenie trybu pracy Nastawianie parametrów zabezpieczeń jest zablokowane, gdy przezroczysta pokrywka jest zamknięta i zaplombowana dla uniemożliwienia nastawiania zabezpieczeń i zmiany położenia mikrołącznika. Piktogram na wyświetlaczu wskazuje stan blokady nastawiania zabezpieczeń: Kłódka zamknięta : Nastawianie parametrów zabezpieczeń jest zablokowane. Kłódka otwarta : Nastawianie parametrów zabezpieczeń jest odblokowane. W celu odblokowania należy: 1. Otworzyć przezroczystą pokrywkę 2. Wcisnąć mikrołącznik lub obrócić jeden z przełączników nastawiania parametrów W celu zablokowania należy ponownie nacisnąć mikrołącznik będący w położeniu odpowiadającym odblokowaniu. Nastawianie parametrów zabezpieczeń blokuje się także automatycznie po 5 minutach od chwili ostatniego przestawienia któregokolwiek przełącznika lub naciśnięcia przycisku na klawiaturze zespołu Micrologic. Informacje, które można uzyskać na wyświetlaczu Micrologic dzielą się na kilka grup. Sposób dostępu zależy od: Czy nastawianie parametrów zabezpieczeń jest zablokowane; Czy mamy do czynienia z wersją 3-, czy 4-biegunową zespołu Micrologic. Tryb pracy jest określony przez kombinację 5-ciu piktogramów: Piktogram Max Reset? Ok Tryby dostępne przy kłódce zamkniętej Odczyt pomiarów chwilowych; Odczyt i resetowanie licznika kwh Odczyt i resetowanie wartości szczytowej Odczyt parametrów zabezpieczeń Odczyt deklaracji - statusu (wykorzystania lub nie przewodu neutralnego) (dla 3-biegunowej wersji zespołu zabezpieczeń Micrologic) Piktogram Tryby dostępne przy kłódce otwartej Odczyt pomiarów chwilowych; Odczyt i resetowanie licznika kwh Odczyt i resetowanie wartości szczytowej Max Reset? Ok Nastawianie parametrów zabezpieczeń Wybór deklaracji - statusu przewodu neutralnego (dla 3-biegunowej wersji zespołu zabezpieczeń Micrologic) Wybór trybu pracy Wybór trybu pracy następuje przez kolejne wciskanie przycisku Mode : Kolejne tryby przewijają się cyklicznie; Przejście z trybu odczyt do trybu nastawianie odbywa się przez wciśnięcie przycisku blokowanie / odblokowywanie. Oszczędzanie ekranu Wyświetlacz zespołu Micrologic automatycznie powraca do stanu oszczędzanie ekranu : W trybie zamkniętej kłódki, 20 s po ostatnim działaniu na klawiaturze; W trybie otwartej kłódki, 5 min po ostatnim działaniu na klawiaturze lub przestawieniu przełącznika. Przy czynnym oszczędzaniu ekranu wyświetlana jest wartość prądu w najbardziej obciążonej fazie (tryb odczytu wartości chwilowych). 18 LV /2008

19 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Tryb odczytu Odczyt pomiarów Odczytu pomiarów dokonuje się za pomocą przycisków: oraz. Przycisków używa się do wyboru pomiarów, które mają być wyświetlone na ekranie. Odpowiednie strzałki nawigacyjne wskazują możliwe opcje: : Możliwe wciśnięcie przycisku : Możliwe wciśnięcie przycisku : Możliwe wciśnięcie jednego z dwóch przycisków Przy pomiarach prądów i napięć można użyć przycisku celem wyboru ekranu pomiarowego dla każdej fazy: Dolna strzałka wskazuje fazę odpowiadającą wyświetlanej wartości pomiaru.. Przykłady: Wielkość mierzona w fazie 2: Wielkość mierzona we wszystkich 3 fazach: Przez kolejne naciskanie przycisku następuje cykliczne przewijanie zawartości ekranów. Przykład odczytu pomiarów (Micrologic E) Poniższa tabela zawiera wartości prądu odczytane w 3-ch fazach, napięcia międzyprzewodowe (V12) oraz całkowitą moc czynną (Ptot). Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wybór trybu odczytu wartości chwilowych (wyświetlana jest wartość prądu fazy najbardziej obciążonej). Odczyt wartości I2. Mode Wybór kolejnej fazy i odczyt następnej wartości prądu: I Wybór kolejnej fazy i odczyt następnej wartości prądu: I Wybór i pomiar wartości napięcia międzyprzewodowego V V 5 Wybór i pomiar całkowitego obciążenia Ptot. 127 k W LV /

20 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Odczyt licznika energii (Metrologic E) Liczniki energii zmieniają automatycznie jednostki pomiarowe, wyświetlając: Energię czynną Ep - w kwh w zakresie kwh, powyżej - w MWh Energię bierną Eq - w kvarh w zakresie kvarh, powyżej - w Mvarh Energię pozorną Es - w kvah w zakresie kvah, powyżej - w MVAh Wartości wyrażane w MWh, Mvarh, lub MVAh wyświetlane są w postaci czteroznakowej. Zespół zabezpieczeniowy Micrologic zawiera opcję pełnego odczytu stanu liczników. Pełny odczyt wskazań licznika W poniższej tabeli pokazano pełne odczyty wartości energii czynnej Ep. Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wybór trybu odczytu i resetowania licznika energii (wyświetlanie na ekranie głównym. Mode Wybór licznika energii czynnej Ep. Wartości wyświetlanej (w tym przykładzie): 11,3 MWh odpowiada 10 MWh kwh (przybliżenie). Reset? OK 11.3 M Wh 3 Pomiar specyficzny Wartości wyświetlanej (w tym przykładzie): 1318 kwh odpowiada łączna wartość kwh Reset? OK 1318 k Wh 4 Powrót do normalnego wyświetlania wskazań licznika energii. Powrót następuje automatycznie po upływie 5 minut. Reset? OK 11.3 M Wh Resetowanie licznika energii Liczniki energii mogą być resetowane przy kłódce zamkniętej lub otwartej. Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wybór trybu odczytu i resetowania licznika energii (wyświetlanie na ekranie głównym. Mode Wybór licznika do resetowania. Reset? OK 1458 k Wh 3 Potwierdzenie zamiaru resetowania. Występuje migotanie piktogramu OK. OK Reset? OK 1458 k Wh 4 Potwierdzenie resetowania licznika. Piktogram OK jest wyświetlany przez 2 s. OK OK 20 LV /2008

21 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Resetowanie wartości szczytowej Wskazania mocy szczytowej mogą być kasowane przy kłódce zamkniętej lub otwartej. Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wybór trybu odczytu i resetowania wartości szczytowej (wyświetlanie na ekranie głównym). Mode Max Reset? OK 243 A 2 Wybór do resetowania wartości szczytowej. Max Reset? OK 435 V 3 Potwierdzenie zamiaru resetowania. Występuje migotanie piktogramu OK. OK Max Reset? OK 435 V 4 Potwierdzenie resetowania Piktogram OK jest wyświetlany przez 2 s. OK OK Próba zabezpieczenia ziemnozwarciowego (Micrologic 6) Próbę zabezpieczenia ziemnozwarciowego można przeprowadzić przy kłódce zamkniętej otwartej. Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wybór trybu odczytu wartości chwilowych (wyświetlana jest faza najbardziej obciążona). Mode 229 lub 2 Wybór pomiaru prądu ziemnozwarciowego (wyświetlana jest wartość w % nastawienia Ig. Ir tr Isd tsd Ii Ig tg OK 17 % N 1/A 2/B 3/C 3 Dostęp do funkcji testowania zabezpieczenia przez naciśnięcie przycisku OK. Ukazuje się piktogram test, przy migającym OK. OK Ir tr Isd tsd Ii Ig tg OK N 1/A 2/B 3/C test 4 Szybkie testowanie zabezpieczenia przez naciśnięcie przycisku OK. Następuje otwarcie wyłącznika i sygnał (wyświetlenie) zadziałania zabezpieczenia. OK Ir tr Isd tsd Ii Ig tg Reset? OK N 1/A 2/B 3/C trip 5 Potwierdzenie zamiaru wyzwolenia zabezpieczenia ziemnozwarciowego przyciskiem OK. Następuje miganie piktogramu Reset? OK OK Ir tr Isd tsd Ii Ig tg Reset? OK N 1/A 2/B 3/C trip 6 Potwierdzenie przez ponowne naciśnięcie przycisku OK. Piktogram OK jest wyświetlany przez 2 s. OK OK LV /

22 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Odczyt parametrów zabezpieczeń Parametr zabezpieczenia jest wybierany za pomocą przycisku Wybór taki jest możliwy w trybie Odczyt, tj. przy zamkniętej kłódce. Przewijanie jest cykliczne. Górna strzałka (1) wskazuje wybrany parametr zabezpieczenia. Przykład: Wybrano parametr Ir (1) Dla zabezpieczenia przewodu neutralnego zastępujemy strzałkę górną przez dolną, ustawiając ją nad N. Przykład odczytu parametrów zabezpieczeń Odczyt nastawionych wartości dla zabezpieczeń zwłocznych: prąd zadziałania Ir, czas zwłoki tr a dla zabezpieczenia krótkozwłocznego prąd zadziałania Isd: Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wybór trybu odczytu parametrów zabezpieczeń (ekran podświetlony): Prąd zadziałania Ir zabezpieczenia zwłocznego w amperach. Mode 110 A 2 Wybór czasu zwłoki tr zabezpieczenia zwłocznego. Wartość ta jest wyświetlana w sekundach. 8.0 S 3 Wybór wartości prądu zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego Isd. Wartość ta jest wyświetlana w amperach. 715 A Odczyt deklaracji dla przewodu neutralnego (zabezpieczenie 3 - biegunowe) Tryb odczytu deklaracji statusu przewodu neutralnego dotyczy tego tylko parametru, a więc nawigacja ogranicza się do użycia przycisku Mode. Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wybór odczytu deklaracji dla przewodu neutralnego. Wyświetlane są: N: Zabezpieczenie przewodu neutralnego aktywne (3- biegunowe zabezpieczenie z zadeklarowaną opcją ENCT) non: Zabezpieczenie nieaktywne (3-biegunowe zabezpieczenie bez opcji ENCT lub z niezadeklarowaną opcją ENCT) Mode non 22 LV /2008

23 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Tryb nastaw Nastawianie parametrów zabezpieczeń Nastawa parametrów zabezpieczeń jest dostępna: BParametry głównych zabezpieczeń - za pomocą przełącznika na klawiaturze; Pozostałe parametry - za pomocą klawiatury. OSTRZEŻENIE RYZYKO BŁĘDNEGO ODSTAWIENIA ZABEZPIECZENIA LUB BŁĘDNYCH WYŁĄCZEŃ Do zmiany nastaw parametrów są uprawnione jedynie osoby kwalifikowane. Nieprzestrzeganie poniższej instrukcji może skutkować wypadkiem lub uszkodzeniem urządzeń. Górna strzałka na wyświetlaczu wskazuje parametr będący w trakcie nastawiania. Nastawanie parametrów zabezpieczeń za pomocą przełącznika Nastawanie parametrów zabezpieczeń na klawiaturze Nastawianie (także wstępne) parametrów zabezpieczeń obejmuje: TW przypadku Micrologic 5 - wartości Ir i Isd W przypadku Micrologic 6 - wartości Ir i Ig Przestawianie przełącznika skutkuje równocześnie: Wyborem ekranu dla parametru wskazywanego przez przełącznik; Odblokowaniem (jeśli to konieczne) kłódki (Interfejs nawigacyjny jest w trybie nastawiania parametrów zabezpieczeń.) Nastawieniem parametru związanego z położeniem przełącznika i wyświetlanego na ekranie. Dokładne nastawienie parametru dokonywane jest pokrętłem na klawiaturze, przy czym wartość nastawiona nie może przekraczać wartości nastawionej przełącznikiem. Wszystkie nastawienia parametrów są dostępne na klawiaturze. Użytkownik posługuje się w tym przypadku przyciskami: oraz. Dla wyboru parametru, podlegającego nastawieniu można użyć przycisku : Strzałka górna wskazuje parametr wybrany Strzałki dolne wskazują na jednakowe wartości nastaw dla każdej fazy (z wyjątkiem zabezpieczenia przewodu neutralnego) Przewijanie odbywa się cyklicznie. Parametry zabezpieczeń są nastawiane z klawiatury za pomocą przycisku. Strzałki nawigacyjne wskazują na opcje nastawiania: : Możliwe jest użycie przycisku (podwyższanie wartości nastawianej) : Możliwe jest użycie przycisku (obniżanie wartości nastawianej) : Możliwe jest użycie jednego z pary przycisków Sprawdzenie i potwierdzenie nastaw parametrów zabezpieczeń Wartości parametrów nastawione na klawiaturze muszą zostać: 1. Sprawdzone przez pierwsze naciśnięcie OK (migotanie OK na wyświetlaczu) 2. Zatwierdzone przez drugie naciśnięcie OK (wyświetlanie OK przez 2 s.) Uwaga: Wartości wybrane przełącznikiem nie wymagają sprawdzenia ani zatwierdzenia. LV /

24 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Przykład nastawiania parametrów zabezpieczeń za pomocą przełącznika Poniższa tablica zawiera informacje o wybieraniu i nastawianiu prądu zadziałania Ir zabezpieczenia zwłocznego w zespołach zabezpieczeń Micrologic 5.2 z prądem znamionowym 250 A: Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Nastaw przełącznik Ir na wartość maksymalną (ikona kłódki otwiera się automatycznie). Dolne strzałki wskazują wszystkie 3 fazy (wskazania są jednakowe w każdej fazie). 2 Obróć przełącznik Ir do najbliższej pozycji powyżej żądanej wartości Wstępne nastawienie jest kompletne: Ieśli wartość nastawy progu zadziałania jest nastawiona poprawnie; wychodzimy z procedury nastawiania (sprawdzanie nie jest wymagane). Prąd zadziałania Ir zabezpieczenia zwłocznego ustawiony jest na 175 A. Jeśli wartość nastawy progu zadziałania nie jest nastawiona odpowiednio, uściślamy ją z klawiatury. 4 Nastaw żądaną wartości Ir na klawiaturze (skok co 1 A) OK Sprawdź nastawienia (migotanie piktogramu OK) OK OK Potwierdź nastawienia (piktogram OK jest wyświetlany przez 2 s.) OK OK 24 LV /2008

25 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Przykład nastawiania parametrów zabezpieczeń za pomocą klawiatury Poniższa tablica zawiera informacje o nastawianiu wartości zwłoki tr zabezpieczenia zwłocznego w zespołach zabezpieczeń Micrologic 5.2: Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Odblokuj dostęp do nastawiania parametrów (jeżeli wyświetlany jest piktogram) Wybierz tryb nastawiania parametrów zabezpieczenia. Mode Wybierz parametr tr: górna strzałka ustawia się pod symbolem tr. 0.5 S 4 Nastaw wymaganą wartości tr na klawiaturze. OK 8.0 S 5 Sprawdź nastawioną wartość (Miganie piktogramu OK). OK OK 8.0 S 6 Potwierdź nastawioną wartość (piktogram OK jest wyświetlany przez 2 s.). OK OK Sprawdzenie wartości nastaw parametrów zabezpieczeń W trybie nastawiania parametrów zabezpieczeń, wartości nastaw mogą być wyrażane jako wartości względne. W trybie odczytu nastawy są wyrażane wprost w wartościach aktualnych (np. w amperach). Dla odczytania aktualnej wartości parametru, określonego dotąd jako wartość względna, np. przed sprawdzeniem, należy: 1. Wcisnąć jednokrotnie mikrołącznik blokowania / odblokowania (Wyświetlacz wskazuje przełączenie do trybu odczytu nastawionego parametru i wskazuje jego aktualną wartość). 2. Wcisnąć ponownie mikrołącznik. (Wyświetlacz powraca do trybu nastawianie dla aktualnie nastawionego parametru.) LV /

26 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Przykład sprawdzenia nastawień parametrów zabezpieczeń Poniższa tablica zawiera przykład sprawdzenia nastawienia wartości prądu zadziałania Isd zabezpieczenia krótkozwłocznego w zespołach zabezpieczeń Micrologic 5.2: Krok Czynność Przycisk Wyświetlacz 1 Wyświetlacz jest w trybie nastawianie parametru Isd: Wyświetlany jest piktogram. OK Nastawa prądu Isd jest wyrażona w krotnościach wartości prądu Ir. 2 Zablokować nastawianie: Wyświetlacz przechodzi do trybu odczytu parametrów dla Isd (wyświetlany jest piktogram ). Wyświetlana jest wartość prądu Isd (w tym przykładzie 715 A). 3 Odblokować nastawianie: Wyświetlacz powraca do trybu nastawianie parametru Isd. Wyświetlany jest piktogram. OK A 26 LV /2008

27 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Lista ekranów dla pomiarów Micrologic A Pomiary prądów Tryb Opisy ekranów Jedn. Dolne strzałki Odczyt chwilowych wartości skutecznych: A Dolna strzałka wskazuje ou Prądów w trzech fazach I1/A, I2/B, I3/C przewód (fazowy, neutralny, lub uziemiający) w którym Prądu ziemnozwarciowego (Micrologic 6) % Ig dokonuje się pomiaru. Prądu w przewodzie neutralnym IN (w układzie A 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCT) Odczyt i resetowanie: A Dolna strzałka wskazuje ou Wartości Ii MAX prądów w trzech fazach przewód (fazowy, neutralny, Max Reset? Ok lub uziemiający) w którym Maksymalej wartości prądu ziemnozwarciowego % Ig dokonuje się pomiaru (Micrologic 6) Wartości IN MAX prądu w przewodzie A neutralnym (w układzie4- lub 3-biegunowym z opcją ENCT) LV /

28 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Micrologic E Pomiary energii Tryb Opisy ekranów Jedn. Dolne strzałki Odczyt chwilowych wartości skutecznych: A ou Prądów w trzech fazach I1/A, I2/B, I3/C Reset? Ok ou ou Dolna strzałka wskazuje przewód (fazowy, neutralny, lub uziemiający) w którym dokonywany jest pomiar Prądu ziemnozwarciowego (Micrologic 6) % Ig Prądu w przewodzie neutralnym IN (w układzie 4- A lub 3-biegunowym z opcją ENCT) Odczyt chwilowych wartości skutecznych: Napięć międzyprzewodowych V12, V23, V31 Napięć fazowych V1N, V2N, V3N (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENVT) V Dolna strzałka wskazuje przewód (fazowy lub neutralny) w którym dokonywany jest pomiar Odczyt całkowitej mocy czynnej Ptot kw Dolna strzałka wskazuje Odczyt całkowitej mocy pozornej Stot kva przewody wszystkich Odczyt całkowitej biernej Qtot kvar 3 faz. Odczyt i resetowanie licznika energii czynnej Ep kwh, MWh Odczyt i resetowanie licznika energii pozornej Es kvah, MVAh Odczyt i resetowanie licznika energii biernej Eq kvarh, Mvarh Odczyt kolejności faz ou Max Reset? Ok Odczyt i resetowanie: Wartości Ii MAX prądów w trzech fazach Maksymalej wartości prądu ziemnozwarciowego (Micrologic 6) Wartości IN MAX prądu w przewodzie neutralnym (w układzie4- lub 3-biegunowym z opcją ENCT) A % Ig A Dolna strzałka wskazuje przewód (fazowy, neutralny, lub uziemiający) w którym mierzono maksymalną wartość Odczyt i resetowanie wartości maksymalnych: Napięć międzyprzewodowych Vij MAX Napięć fazowych ViN MAX (faza przewód neutralny) (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENVT) V Dolna strzałka wskazuje fazy miedzy którymi mierzono lub fazę, na której mierzono maksymalną wartość napięcia (L-L lub L-N). Odczyt i resetowanie wartości maksymalnej mocy czynnej P MAX Odczyt i resetowanie wartości maksymalnej mocy pozornej S MAX kw kva Dolna strzałka wskazuje przewody wszystkich 3 faz. Odczyt i resetowanie wartości maksymalnej mocy biernej Q MAX kvar 28 LV /2008

29 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Lista ekranów dla parametrów zabezpieczeń Micrologic 5 LSI Ekrany dla odczytów parametrów zabezpieczeń Tryb Opis ekranów Jedn. Dolne/ górne strzałki Ir - prąd zadziałania zabezpieczenia zwłocznego dla faz A Górna strzałka wskazuje parametr Ir. Dolna strzałka wskazuje przewody wszystkich 3 faz. Ir (IN) - prąd zadziałania zabezpieczenia zwłocznego przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCV i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) A Górna strzałka wskazuje parametr Ir. Dolna strzałka wskazuje przewód neutralny. tr - wartość zwłoki czasowej zabezpieczenia zwłocznego (przy 6 Ir) Isd - prądu zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego, dla faz Isd (IN) - prąd zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego dla przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCV i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) tsd - wartość zwłoki czasowej zabezpieczenia krótkozwłocznego. Wartość zwłoki jest związana z odwrotnie proporcjonalną charakterystyką I 2 t zabezpieczenia: ON: Funkcja I 2 t aktywna OFF: Funkcja I 2 t nieaktywna Nastawianie wartości prądu zadziałania Ii zabezpieczenia bezzwłocznego przewodów fazowych i przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCV i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego). Deklaracja statusu przewodu neutralnego (zespół 3- biegunowy z opcją ENCT): N: Zabezpieczenie przewodu neutralnego aktywne non: Zabezpieczenie przewodu neutralnego nieaktywne s A A s A Górna strzałka wskazuje parametr tr. Górna strzałka wskazuje parametr Ir. Dolna strzałka wskazuje przewody wszystkich 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr Isd. Dolna strzałka wskazuje przewód neutralny. Górna strzałka wskazuje parametr Isd. Górna strzałka wskazuje parametr Ii. Dolna strzałka wskazuje przewody wszystkich 3 faz. LV /

30 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Micrologic 5 LSI Ekrany dla nastaw parametrów zabezpieczeń Tryb Opis ekranów Jedn. Dolne/ górne strzałki Ir - Nastawianie wartości prądu zadziałania zabezpieczenia zwłocznego dla faz Wstępne nastawianie przełącznikiem A Górna strzałka wskazuje parametr Ir Dolna strzałka wskazuje przewody wszystkich 3 faz. tr - Nastawianie wartości zwłoki zabezpieczenia zwłocznego Isd - Nastawianie wartości prądu zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego dla faz Wstępne nastawienie przełącznikiem tsd - Nastawianie wartości zwłoki zabezpieczenia z krótkozwłocznego. Aktywacja charakterystyki odwrotnie proporcjonalnej I 2 t zabezpieczenia : ON: Funkcja I 2 t aktywna OFF: Funkcja I 2 t nieaktywna IN - Nastawianie wartości prądu zadziałania zabezpieczenia przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCT i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) Ii - Nastawianie wartości prądu zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego przewodów fazowych i przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3- biegunowym z opcją ENCT i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) Deklaracja statusu przewodu neutralnego (zespół 3- biegunowy z opcją ENCT): N: Zabezpieczenie przewodu neutralnego aktywne non: Zabezpieczenie przewodu neutralnego nieaktywne s Isd/Ir s IN/Ir Ii/In Górna strzałka wskazuje parametr tr. Górna strzałka wskazuje parametr Isd Dolna strzałka wskazuje przewody wszystkich 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr tsd. Dolna strzałka wskazuje przewód neutralny. Górna strzałka wskazuje parametr Ii. Dolna strzałka wskazuje przewody wszystkich 3 faz. 30 LV /2008

31 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Micrologic 6 LSIG: Ekrany dla odczytów parametrów zabezpieczeń Tryb Opis ekranów Jedn. Dolne/ górne strzałki Ir - prąd zadziałania zabezpieczenia zwłocznego faz A Górna strzałka wskazuje parametr Ir Dolne strzałki wskazują przewody wszystkich 3 faz. Ir( IN) - prąd zadziałania zwłocznego zabezpieczenia przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCT i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) A Górna strzałka wskazuje parametr Ir. Dolna strzałka wskazuje przewód neutralny. tr wartość zwłoki czasowej zabezpieczenia zwłocznego (przy 6 Ir) Isd - prąd zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego dla faz Isd (IN) - prąd zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCT i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) tsd - wartość zwłoki czasowej zabezpieczenia krótkozwłocznego. Jest związana z odwrotnie proporcjonalną charakterystyką I 2 t zabezpieczenia: ON: Funkcja I 2 t aktywna OFF: Funkcja I 2 t nieaktywna Ii - prąd zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego przewodów fazowych i przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCV i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) Ig - prąd zadziałania zabezpieczenia ziemnozwarciowego tg - wartość zwłoki czasowej zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Jest związana z odwrotnie proporcjonalną charakterystyką I 2 t zabezpieczenia: ON: Funkcja I 2 t aktywna OFF: Funkcja I 2 t nieaktywna Deklaracja statusu przewodu neutralnego (zespół 3- biegunowy z opcją ENCT): N: zabezpieczenie przewodu neutralnego aktywne non: zabezpieczenie przewodu neutralnego nieaktywne s A A s A A s Górna strzałka wskazuje parametr tr. Górna strzałka wskazuje parametr Isd. Dolne strzałki wskazują przewody wszystkich 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr Isd. Dolna strzałka wskazuje przewód neutralny. Górna strzałka wskazuje parametr tsd. Górna strzałka wskazuje parametr Ii. Dolne strzałki wskazują przewody wszystkich 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr Ig. Dolne strzałki wskazują przewody wszystkich 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr tg. LV /

32 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Micrologic 6 LSIG: Ekrany dla nastawiania parametrów zabezpieczeń Tryb Opis ekranów Jedn. Dolne/ górne strzałki Ir - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia zwłocznego dla faz. Wstępne nastawianie przełącznikiem A Górna strzałka wskazuje parametr Ir Dolne strzałki wskazują przewody 3 faz. tr - Nastawianie zwłoki czasowej zabezpieczenia zwłocznego Isd - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia krotkozwłocznego dla faz tsd - Nastawianie zwłoki czasowej zabezpieczenia krótkozwłocznego. Aktywacja odwrotnie proporcjonalnej charakterystyki I 2 t zabezpieczenia ON: charakterystyka I 2 t aktywna OFF: charakterystyka I 2 t nieaktywna IN - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia przewodu neutralnego (w układzie 4- lub 3-biegunowym z opcją ENCT i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) Ii - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego przewodów fazowych i neutralnego (w układzie 4- lub 3- biegunowym z opcją ENCT i czynnym zabezpieczeniem przewodu neutralnego) Ig - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Nastawienie wstępne za pomocą przełącznika tg - Nastawianie zwłoki czasowej zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Aktywacja odwrotnie proporcjonalnej charakterystyki I 2 t zabezpieczenia ON: Funkcja I 2 t aktywna OFF: Funkcja I 2 t nieaktywna Deklaracji statusu przewodu neutralnego (zespół 3- biegunowy z opcją ENCT): N: Zabezpieczenie przewodu neutralnego aktywne non: Zabezpieczenie przewodu neutralnego nieaktywne s Isd/Ir s IN/Ir Ii/In Ig/In s Górna strzałka wskazuje parametr Ir. Górna strzałka wskazuje parametr Isd. Dolne strzałki wskazują przewody 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr tsd. Dolna strzałka wskazuje przewód neutralny. Górna strzałka wskazuje parametr Ii. Dolne strzałki wskazują przewody wszystkich 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr Ig. Dolne strzałki wskazują przewody 3 faz. Górna strzałka wskazuje parametr tg. 32 LV /2008

33 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Micrologic 6 E-M LSIG: Ekrany dla odczytu nastaw parametrów zabezpieczeń Tryb Opis ekranów Jedn. Dolne/ górne strzałki Ir - Prąd zadziałania zabezpieczenia zwłocznego faz A Górna strzałka wskazuje parametr Ir. Dolne strzałki wskazują przewody faz. Cl - Klasa działania zabezpieczenia zwłocznego (wartość przy 7,2 Ir) s Górna strzałka wskazuje parametr Cl. Y: Rodzaj wentylacji: Auto: Naturalna przy włączonym silniku Moto: Wymuszona przez dodatkowy wentylator z silnikiem Isd - Prąd zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego przewodów fazowych lunbal - Prąd zadziałania zabezpieczenia od nierównowagi fazowej: (wyrażany w % średniej wartości prądów fazowych silnika) tunbal - Wartość zwłoki czasowej zabezpieczenia od nierównowagi fazowej Ijam - Prąd zadziałania zabezpieczenia od zahamowanego wirnika (Jeśli wyświetlany jest komunikat OFF, zabezpieczenie to jest nieaktywne) tjam - Zwłoka czasowa zabezpieczenia od zahamowanego wirnika Ig - Prąd zadziałania zabezpieczenia ziemnozwarciowego tg - Wartość zwłoki czasowej zabezpieczenia ziemnozwarciowego Stale wyświetlany jest komunikat OFF: w zespołach Micrologic 6 E-M zabezpieczenie o charakterystyce odwrotnie proporcjonalnej I 2 t nie jest dostępne. Górna strzałka wskazuje parametr Y. A Górna strzałka wskazuje parametr Isd. Dolne strzałki wskazują przewody faz. % Górna strzałka wskazuje parametr Iunbal. Dolne strzałki wskazują przewody faz. s Górna strzałka wskazuje parametr tunbal. A Górna strzałka wskazuje parametr Ijam. Dolne strzałki wskazują przewody faz. s Górna strzałka wskazuje parametr tjam. A Górna strzałka wskazuje parametr Ig. Dolne strzałki wskazują przewody faz. s Górna strzałka wskazuje parametr tg. LV /

34 Zastosowanie zespołów zabezpieczeń Micrologic Micrologic 6 E-M LSIG: Ekrany nastaw parametrów zabezpieczeń Tryb Opis ekranów Jedn. Dolne/ górne strzałki Ir - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia zwłocznego faz. Wstępne nastawianie przełącznikiem A Górna strzałka wskazuje parametr Ir Dolne strzałki wskazują przewody faz. Cl - Wybór klasy działania zabezpieczenia zwłocznego s Górna strzałka wskazuje parametr Cl. Y: Wybór rodzaju wentylacji: Auto: Naturalna przy włączonym silniku Moto: Wymuszona przez dodatkowy wentylator z silnikiem Isd - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia krótkozwłocznego faz lunbal - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia od nierównowagi fazowej: (wyrażana w % średniej wartości prądów fazowych silnika) tunbal - Nastawianie zwłoki czasowej zabezpieczenia od nierównowagi fazowej Ijam - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia od zahamowanego wirnika (jeśli wyświetlany jest komunikat OFF, zabezpieczenie to nie jest aktywne.) tjam - Nastawianie wartości zwłoki czasowej zabezpieczenia od zahamowanego wirnika Ig - Nastawianie prądu zadziałania zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Wstępne nastawianie przełącznikiem tg - Nastawianie zwłoki czasowej zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Górna strzałka wskazuje parametr Y. Isd/Ir Górna strzałka wskazuje parametr Isd. Dolne strzałki wskazują przewody faz. % Górna strzałka wskazuje parametr Iunbal. Dolne strzałki wskazują przewody faz. s Górna strzałka wskazuje parametr tunbal. Ijam/Ir Górna strzałka wskazuje parametr Ijam. Dolne strzałki wskazują przewody faz. s Górna strzałka wskazuje parametr tjam. Ig/In Górna strzałka wskazuje parametr Ig. s Górna strzałka wskazuje parametr tg. Dolne strzałki wskazują przewody faz. 34 LV /2008

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w ZASTOSOWANIE Analizator parametrów sieci NA 96 powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed montażem analizatora należy koniecznie sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji liczników energii elektrycznej, stanowiących ofertę ZEUP Pozyton. Liczniki typu EAP, FAP, EQABP, FQABP

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji liczników energii elektrycznej, stanowiących ofertę ZEUP Pozyton. Liczniki typu EAP, FAP, EQABP, FQABP Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji liczników energii elektrycznej, stanowiących ofertę ZEUP Pozyton Liczniki typu EAP, FAP, EQABP, FQABP Dariusz Bolingier, Krzysztof Dobiech Zakład Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, CM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, CM-TCS.23 (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Przekaźniki do monitoringu temperatury, seria CM Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży opis techniczny urządzenia Urządzenie BLIX POWER służy do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach jedno i trójfazowych. W urządzeniu zastosowano szereg rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1 Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 1. Cel i Przeznaczenie urządzenia Impulsator KST - 1 W celu poprawy cech jakościowych mięsa, jego kruchości oraz zapobieżeniu następstw skurczu chłodniczego

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK MOCY KEW 630001 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN Spis treści Strona 1. Wstęp...3 2. Przegląd funkcji miernika...4 3. Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901 Tester sieci LAN z LCD Tenmars Electronics Co., LTD 1. WPROWADZENIE TM-901 to przenośny tester służący do weryfikacji połączeń i wykrywania usterek okablowania sieci LAN wykonywanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 Wydanie LS 13/07 OPIS Pirometr przenośny typu ScanTemp 440 służy do bezdotykowego pomiaru temperatury, obsługa urządzenia jest bardzo prosta, wystarczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PANEL OPERATORA izaz200(300)

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PANEL OPERATORA izaz200(300) INSTRUKCJA OBSŁUGI - PANEL OPERATORA izaz200(300) Instrukcja obsługi - panel operatora 2 / 40 izaz200(300) 5000.51.03.00.Fx.011 2012-07-27 izaz200(300) 3 / 40 Instrukcja obsługi - panel operatora SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

CVM-MINI-BACnet-C2. Analizator parametrów energii elektrycznej. Informacje o produkcie

CVM-MINI-BACnet-C2. Analizator parametrów energii elektrycznej. Informacje o produkcie Analizator parametrów energii elektrycznej Analizator parametrów energii elektrycznej CVM-MINI mierzy, oblicza oraz wyświetla podstawowe parametry w trójfazowych sieciach energetycznych (skompensowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM

PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM 2 PU SENS 01 SPIS TREŚCI Wymogi bezpieczeństwa 2 Podstawowe dane techniczne 3 Montaż pulpitu 3 Sterowanie pulpitem 5 Opis kodów

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA AX-L230. Instrukcja obsługi

CYFROWY MIERNIK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA AX-L230. Instrukcja obsługi CYFROWY MIERNIK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA AX-L230 Instrukcja obsługi I.INSTRUKCJA Cyfrowy miernik natężenia oświetlenia jest precyzyjnym urządzeniem służącym do pomiaru natężenia oświetlenia (luxy, stopoświece)

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo