ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW"

Transkrypt

1 ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW Szkoła Podstawowa klasy I -III Czy prowadzone w szkole zajęcia dodatkowe spełniają Państwa oczekiwania? mam zdania 14 Razem 44 32% 0% 11% 27% 30% mam zdania Czy Państwa dziecko chętnie korzysta z zajęć dodatkowych w szkole? Razem 43 25% 19% 7% 49%

2 Czy mieli Państwo wpływ na wybór rodzaju zajęć dodatkowych, w których uczestniczy dziecko? Razem 44 27% 16% 23% 34% Czy zainteresowania Państwa dziecka miały, zdaniem Państwa, wpływ na wybór zajęć pozalekcyjnych przez Państwa dziecko? mam zdania 3 Razem 44 2% 7% 14% 36% 41% mam zdania Jakie zajęcia pozalekcyjne powinny, państwa zdaniem, wzbogacić ofertę naszej szkoły? Gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne, plastyczne, sportowe, basen, teatralne, językowe, komputerowe, przyrodnicze, chemiczne, fizyczne, manualne

3 Czy zdaniem Państwa, oferta zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole ma wpływ na promocję szkoły w środowisku lokalnym? mam zdania 7 Razem 44 0% 16% 0% 50% 34% mam zdania ANKIETA PRZEPROWADZONA WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW Szkoła Podstawowa Klasy IV VI Czy Państwa dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w naszej szkole? wiem 0 Razem 109 0% 30% 70% wiem

4 W przypadku odpowiedzi tak na pytanie nr 1, proszę zaznaczyć, z jakiego rodzaju zajęć dodatkowych organizowanych w naszej szkole korzysta Państwa dziecko: zajęcia wyrównawcze 40 zajęcia dodatkowe z wybranego przedmiotu 20 zajęcia artystyczne 11 zajęcia sportowe 26 zajęcia dziennikarskie 2 inne, proszę podać jakie 10 Razem 109 2% 24% 9% 37% zajęcia wyrównawcze zajęcia dodatkowe z wybranego przedmiotu zajęcia artystyczne 10% 18% zajęcia sportowe zajęcia dziennikarskie Inne: origami, kółko informatyczne, techniczne, przyrodnicze, zapasy, języka angielskiego, matematyki Czy według Państwa, uczestniczenie dziecka w wybranych zajęciach pozalekcyjnych wpłynęło korzystnie na : a) Uzyskanie wyższych ocen z wybranego przedmiotu? mam zdania 10 Razem 88 6% 11% 37% 15% 31% mam zdania

5 b) Rozwój zainteresowań i uzdolnień dziecka? mam zdania 6 Razem 79 8% 7% 11% 37% 37% mam zdania c) Udział w Konkursach lub zawodach sportowych? mam zdania 5 Razem 78 6% 18% 10% 17% 49% mam zdania d) Osiągnięcia sukcesów w konkursach lub zawodach sportowych? 16 20

6 7 23 mam zdania 8 Razem 74 31% 11% 22% 27% mam zdania 9% Jeżeli Państwa dziecko nie korzysta lub korzysta w niewielkim stopniu z oferty zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole, proszę zaznaczyć, jakie są Państwa zdaniem, przyczyny takiego stanu rzeczy. Oferta zajęć pozalekcyjnych nie zaspakaja oczekiwań i potrzeb mojego dziecka 18 Pora, w której odbywają się zajęcia jest nieodpowiednia 8 Moje dziecko jest nadmiernie obciążone obowiązkami 16 Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne nie są atrakcyjne 10 Inne, proszę podać, jakie? 30 Razem 82 Inne: poza szkołą, dziecko samo powinno decydować, ze względu na sytuację rodzinną

7 37% 22% Oferta zajęć pozalekcyjnych nie zaspakaja oczekiwań i potrzeb mojego dziecka Pora, w której odbywają się zajęcia jest nieodpowiednia 10% Moje dziecko jest nadmiernie obciążone obowiązkami Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne nie są atrakcyjne 12% 19% Inne, proszę podać, jakie? Jakie zajęcia pozalekcyjne powinny, Państwa zdaniem, wzbogacić ofertę naszej szkoły? inne: poza szkołą, zajęcia języka, zajęcia korekcyjne, kurs tańca, zajęcia muzyczne, zajęcia sportowe ( siatkówka, koszykówka, piłka nożna), kurs szybkiego czytania, zajęcia artystyczne, informatyczne, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów, ZHP, zajęcia teatralne Czy zdaniem Państwa, oferta zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole ma wpływ na promocję szkoły w środowisku lokalnym? mam zdania 9 Razem 91

8 3% 10% 8% 30% 49% mam zdania Gimnazjum Czy Państwa dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w naszej szkole? wiem 3 Razem 95

9 3% 23% 74% wiem W przypadku odpowiedzi tak na pytanie nr 1, proszę zaznaczyć, z jakiego rodzaju zajęć dodatkowych organizowanych w naszej szkole korzysta Państwa dziecko: zajęcia wyrównawcze 33 zajęcia dodatkowe z wybranego przedmiotu 21 zajęcia artystyczne 12 zajęcia sportowe 19 zajęcia dziennikarskie 3 inne, proszę podać jakie 7 Razem 95 3% 7% zajęcia wyrównawcze 20% 35% zajęcia dodatkowe z wybranego przedmiotu zajęcia artystyczne zajęcia sportowe 13% 22% zajęcia dziennikarskie inne, proszę podać jakie Inne: techniczne, klub Moli książkowych, kółko fotograficzne, język niemiecki, biologia, matematyka, język polski Czy według Państwa, uczestniczenie dziecka w wybranych zajęciach pozalekcyjnych wpłynęło korzystnie na : a) Uzyskanie wyższych ocen z wybranego przedmiotu? 21 31

10 5 6 mam zdania 13 Razem 76 8% 6% 17% 28% 41% mam zdania b) Rozwój zainteresowań i uzdolnień dziecka? mam zdania 12 Razem 73 6% 16% 29% 12% 37% mam zdania c) Udział w konkursach lub zawodach sportowych? mam zdania 4 Razem 74

11 31% 14% 5% 18% 32% mam zdania d) Osiągnięcia sukcesów w konkursach lub zawodach sportowych? mam zdania 22 Razem 78 28% 17% 22% 16% mam zdania 17% Jeżeli Państwa dziecko nie korzysta lub korzysta w niewielkim stopniu z oferty zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole, proszę zaznaczyć, jakie są Państwa zdaniem, przyczyny takiego stanu rzeczy. Oferta zajęć pozalekcyjnych nie zaspakaja oczekiwań i potrzeb mojego dziecka 11 Pora, w której odbywają się zajęcia jest nieodpowiednia 9

12 Moje dziecko jest nadmiernie obciążone obowiązkami 13 Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne nie są atrakcyjne 9 Inne, proszę podać, jakie? 23 Razem 65 17% Oferta zajęć pozalekcyjnych nie zaspakaja oczekiwań i potrzeb mojego dziecka 35% Pora, w której odbywają się zajęcia jest nieodpowiednia 14% Moje dziecko jest nadmiernie obciążone obowiązkami Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne nie są atrakcyjne 14% 20% Inne, proszę podać, jakie? Inne: brak zainteresowań, niechęć uczniów, zabawy, konkursy, dyskoteki, nieodpowiedni czas, nauczyciel zniechęca uczniów Jakie zajęcia pozalekcyjne powinny, Państwa zdaniem, wzbogacić ofertę naszej szkoły? Inne: grafika komputerowa, zajęcia taneczne, nauka tańca współczesnego, zajęcia informatyczne, sportowe, motoryzacyjne, teatralne, filmowe, zajęcia wyrównawcze, rozwój ruchowy dziecka, języki obce, konkursy, gry, praktyczne zastosowanie wiedzy w życiu, dyskoteki, kółko plastyczne, artystyczne, teatralno-muzyczne. Czy zdaniem Państwa, oferta zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole ma wpływ na promocję szkoły w środowisku lokalnym? mam zdania 10 Razem 83

13 4% 12% 8% 27% 49% mam zdania

14 Ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli Przy opracowywaniu oferty zajęć dodatkowych dla uczniów kieruję się: Obowiązkiem realizacji podstawy programowej, 1 Potrzebą rozwijania zainteresowań uczniów, 15 Potrzebą uzupełnienia braków wiedzy i umiejętności uczniów, 11 Wszystkimi powyższymi kryteriami, 15 Innymi kryteriami: 0 Razem 42 0% 2% Obowiązkiem realizacji podstawy programowej, 36% 36% Potrzebą rozwijania zainteresowań uczniów, Potrzebą uzupełnienia braków wiedzy i umiejętności uczniów, Wszystkimi powyższymi kryteriami, 26% Innymi kryteriami: Przed opracowaniem programu, który zamierzam realizować na zajęciach pozalekcyjnych w danym roku szkolnym, konsultuję się: z uczniami, 20 z rodzicami uczniów, 6 z nauczycielami przedmiotu, którego uczę, 9 z nauczycielami uczącymi różnych przedmiotów w mojej szkole, 5 podejmuję decyzję bez konsultacji, 6 konsultuję się z innymi, niż wyżej wymienione, osobami: 1 Razem 47

15 2% z uczniami, 13% z rodzicami uczniów, 11% 19% 13% 42% z nauczycielami przedmiotu, którego uczę, z nauczycielami uczącymi różnych przedmiotów w mojej szkole, podejmuję decyzję bez konsultacji, Przy wyborze terminu realizacji zajęć dodatkowych kieruję się: planem lekcji danej klasy/ klas, 20 własnym rozkładem zajęć w szkole, 16 możliwością skorzystania z zajęć wszystkich zainteresowanych, 14 innymi względami: 0 Razem 50 0% planem lekcji danej klasy/ klas, 28% 40% własnym rozkładem zajęć w szkole, możliwością skorzystania z zajęć wszystkich zainteresowanych, 32% innymi względami: Proszę ocenić, jak dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się zajęcia dodatkowe organizowane przez Pana/Panią: niskim, 5 przeciętnym, 24 dużym, 6 bardzo dużym, 1 Razem 36

16 3% 16% 14% 67% niskim, przeciętnym, dużym, bardzo dużym, Które z wymienionych niżej czynników mają według Pana/Pani decydujący wpływ na zainteresowanie uczniów zajęciami pozalekcyjnymi oferowanymi przez szkołę? Proszę wskazać trzy najważniejsze. Poziom motywacji uczniów do zdobywania wiedzy. 15 Brak czasu spowodowany zajęciami i obowiązkami szkolnymi. 8 Korzystanie uczniów z zajęć dodatkowych organizowanych poza szkołą. 6 Atrakcyjność zajęć. 14 Zgodność tematyki zajęć z oczekiwaniami uczniów. 15 Zgodność sposobu prowadzenia zajęć z oczekiwaniami uczniów. 12 Dogodna dla uczniów pora odbywania się zajęć. 20 Inna odpowiedź: 0 Razem 90 0% Poziom motywacji uczniów do zdobywania wiedzy. 22% 17% Brak czasu spowodowany zajęciami i obowiązkami szkolnymi. Korzystanie uczniów z zajęć dodatkowych organizowanych poza szkołą. 9% Atrakcyjność zajęć. 13% 7% Zgodność tematyki zajęć z oczekiwaniami uczniów. Zgodność sposobu prowadzenia zajęć z oczekiwaniami uczniów. 17% 15% Dogodna dla uczniów pora odbywania się zajęć. Inna odpowiedź:

17 Czy realizowane przez Pana/Panią zajęcia pozalekcyjne przynoszą zamierzone efekty dydaktyczno- wychowawcze? mam zdania 3 Razem 33 3% 0% 9% 27% 61% mam zdania Czy realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole ma wpływ na promocję placówki w środowisku lokalnym? mam zdania 2 Razem 31 3% 7% 48% 6% 36% mam zdania

18 ANALIZA ANKIET PRZEPROWADZONYCH POŚRÓD UCZNIÓW. GIMNAZJUM Czy w szkole organizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne (zajęcia pozalekcyjne)? tak 86 nie 7 Razem 93 8% 92% tak nie Czy wiesz, kto i kiedy je prowadzi? tak 66 nie 27 Razem 93 29% 71% tak nie Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne w szkole? tak 39 nie 54 Razem 93

19 58% 42% tak nie Jeśli tak, to napisz, jakie to są zajęcia: zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, geografii, chemii, biologii, kółko matematyczne, kółko historyczne, SKS ( zapasy, siatkówka), biblioteczny klub moli książkowych, zajęcia z jęz. niemieckiego, języka angielskiego, zajęcia informatyczne, realizacja projektów edukacyjnych. Jeśli nie, to wskaż powód: nie ma nic ciekawego 12 nie lubię być w szkole po lekcjach 16 rodzice mi nie pozwalają 1 nie mam czasu 25 Razem 54 46% 22% 30% nie ma nic ciekawego nie lubię być w szkole po lekcjach rodzice mi nie pozwalają nie mam czasu 2% Jeżeli uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne to zaznacz, która z opinii na ich temat zmotywowała Cię do uczestnictwa? Możesz wybrać kilka odpowiedzi. rozwijają zainteresowania 21 wzbogacają wiedzę 19 rozwijają umiejętności 20

20 umożliwiają uzupełnienie braków wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu 27 kształtują cechy charakteru 6 Razem 93 6% 23% rozwijają zainteresowania wzbogacają wiedzę 29% rozwijają umiejętności 22% 20% umożliwiają uzupełnienie braków wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu kształtują cechy charakteru Zajęcia, na które uczęszczasz są dla Ciebie (możesz wybrać kilka odpowiedzi): wartościowe 27 ciekawe 36 nudne 8 stresujące 12 zgodne z oczekiwaniami 26 niezgodne z oczekiwaniami 11 Razem 120 9% 22% wartościowe ciekawe 22% nudne stresujące 10% 7% 30% zgodne z oczekiwaniami niezgodne z oczekiwaniami Czy uważasz, że oprócz proponowanych przez szkołę, powinny być organizowane inne zajęcia pozalekcyjne?

21 tak 45 nie 7 nie mam zdania 41 Razem 93 44% 48% tak nie nie mam zdania 8% Jeżeli tak, to napisz, na jakie zajęcia chętnie byś uczęszczał? kulinarne, fryzjerskie, projektowanie mody, krawieckie, SKS ( boks, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis, hokej), zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne, kurs tańca towarzyskiego, zajęcia dziennikarskie, zajęcia fotograficzne, zajęcia muzyczne ( śpiew, gra na instrumencie), zajęcia fanów gier komputerowych, zajęcia plastyczne, klub hobby, przysposobienie obronne, jakieś ciekawe, samooceny i rozmowy o sobie, ekonomiczne, kółko archeologiczne, kółko z psychologii, medycyny. Co, według Ciebie, brane jest pod uwagę przy tworzeniu oferty zajęć dodatkowych w szkole? Zainteresowania uczniów 35 Problemy uczniów w nauce danego przedmiotu 37 Wybitne uzdolnienia niektórych uczniów 9 wiem 22 Inne: 2 Razem 105

22 2% 9% 21% 33% Zainteresowania uczniów Problemy uczniów w nauce danego przedmiotu Wybitne uzdolnienia niektórych uczniów wiem 35% Inne: Co chciałbyś/chciałabyś zmienić w sposobie organizowania dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkole? Nic - 30 osób - Były jeszcze ciekawsze, filmy, doświadczenia, konkursy, aby szukać talentów, by były dodatkowe oceny, więcej SKS, żeby trwały trochę dłużej, aby nie były zbyt późno, powinny uwzględniać zainteresowania uczniów, aby były luźne, a nie obowiązkowe, większa ich ilość, wcześniejsze godziny organizowania, prowadzone poza szkołą, wychodzić w teren.

23 ANALIZA ANKIET PRZEPROWADZONYCH POŚRÓD UCZNIÓW. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole? tak 74 nie 31 30% 70% tak nie Czy przy wyborze dodatkowych zajęć kierowałeś się swoimi zainteresowaniami? tak 83 nie 22 Razem % tak nie 79% SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY V I Czy w szkole organizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne (zajęcia pozalekcyjne)? tak 100 nie 3

24 Razem 103 3% tak nie 97% Czy wiesz, kto i kiedy je prowadzi? tak 58 nie 45 Razem % 56% tak nie Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne w szkole? tak 58 nie 45 Razem % 56% tak nie

25 Jeśli tak, to napisz, jakie to są zajęcia: zajęcia wspinaczkowe, plastyczne, taneczne, pływanie, koszykówka, sportowe, karate, piłka nożna, przyroda, informatyka, terenowe, aktorskie, zajęcia o zwierzętach, zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego, przygotowanie do konkursu, Jeśli nie, to wskaż powód: nie ma nic ciekawego 26 nie lubię być w szkole po lekcjach 18 rodzice mi nie pozwalają 1 nie mam czasu 19 Razem 64 30% nie ma nic ciekawego 41% nie lubię być w szkole po lekcjach 1% rodzice mi nie pozwalają nie mam czasu 28% Jeżeli uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne to zaznacz, która z opinii na ich temat zmotywowała Cię do uczestnictwa? Możesz wybrać kilka odpowiedzi. rozwijają zainteresowania 29 wzbogacają wiedzę 27 rozwijają umiejętności 35 umożliwiają uzupełnienie braków wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu 19 kształtują cechy charakteru 12 Razem 122

26 15% 10% 24% rozwijają zainteresowania wzbogacają wiedzę rozwijają umiejętności 29% 22% umożliwiają uzupełnienie braków wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu kształtują cechy charakteru Zajęcia, na które uczęszczasz są dla Ciebie (możesz wybrać kilka odpowiedzi): wartościowe 35 ciekawe 54 nudne 9 stresujące 4 zgodne z oczekiwaniami 31 niezgodne z oczekiwaniami 3 Razem 136 2% wartościowe 23% 26% ciekawe 3% 6% nudne stresujące 40% zgodne z oczekiwaniami Czy uważasz, że oprócz proponowanych przez szkołę, powinny być organizowane inne zajęcia pozalekcyjne? tak 62

27 nie 11 nie mam zdania 30 Razem % 11% 60% tak nie nie mam zdania Jeżeli tak, to napisz, na jakie zajęcia chętnie byś uczęszczał? język hiszpański,ceramika, witraż, plastyczne, techniczne, koszykówka, fotograficzne, aktorskie, siatkówka, pływanie, malarstwo, taneczne, muzyczne, chór, wspinaczka, grafika komputerowa, programowanie, tenis stołowy, języki obce, sportowe, literackie, kulinarne, klub młodego ekologa,, historia sztuki, Co, według Ciebie, brane jest pod uwagę przy tworzeniu oferty zajęć dodatkowych w szkole? Zainteresowania uczniów 51 Problemy uczniów w nauce danego przedmiotu 32 Wybitne uzdolnienia niektórych uczniów 21 wiem 20 Inne: 0 Razem 124

28 16% 41% Zainteresowania uczniów 17% Problemy uczniów w nauce danego przedmiotu Wybitne uzdolnienia niektórych uczniów wiem Inne: 26% Co chciałbyś/chciałabyś zmienić w sposobie organizowania dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkole? częściej-nauka poprzez zabawę, ciekawe, skuteczne zachęcanie przez nauczycieli, prowadzone na luzie, w odpowiednich godzinach, harmonogram na tablicy informacyjnej, powinny trwać dłużej, nie powtarzać się w tym samym czasie, więcej zajęć.

29 Analiza wyników prowadzonych badań - podsumowanie. Źródła danych: Ankiety wypełnione przez rodziców uczniów klas I III (44) i IV- VI (109) szkoły podstawowej oraz rodziców uczniów klas I III gimnazjum (95), Ankiety wypełnione przez uczniów klas I III (105) i IV- VI (103) szkoły podstawowej oraz I III gimnazjum (93), Ankiety wypełnione przez nauczycieli (47) Rodzice uczniów klas I-III Większość rodziców (57%) uważa, że zajęcia pozalekcyjne spełniają ich oczekiwania. Większość z nich (74%) deklaruje, że ich dziecko korzysta z zajęć dodatkowych. Ponad połowa rodziców (57%) miała wpływ na wybór zajęć, w których uczestniczy dziecko. Jeszcze więcej rodziców (77%) uważa, że wpływ na wybór zajęć miały zainteresowania dziecka. Zdaniem rodziców (84%) proponowane zajęcia dodatkowe mają wpływ na promocję szkoły w środowisku. Rodzice uczniów klas IV-VI 70% rodziców deklaruje, że ich dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe w szkole. Najczęściej są to zajęcia wyrównawcze lub zajęcia przedmiotowe rozwijające zainteresowania. Uczęszczanie na zajęcia ma wpływ na uzyskanie wyższych ocen z przedmiotu, rozwój zainteresowań i uzdolnień oraz osiągnięcia sukcesów w konkursach lub zawodach sportowych. Jeżeli dziecko nie korzysta z zajęć dodatkowych proponowanych przez szkołę, to głównie dlatego, że chcieliby, aby były to inne zajęcia lub dziecko jest nadmiernie obciążone obowiązkami, czy też korzysta z innych zajęć poza szkołą. Większość rodziców (79%) uznaje, że zajęcia dodatkowe mają istotny wpływ na promocję naszej szkoły. Rodzice uczniów gimnazjum 74% rodziców deklaruje uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe. Najczęściej są to zajęcia wyrównawcze, zajęcia przedmiotowe rozwijające zainteresowania oraz zajęcia sportowe. Większość rodziców uważa, że uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne ma wpływ na uzyskiwanie wyższych ocen z przedmiotów, rozwój zainteresowań i uzdolnień, udział w konkursach i zawodach sportowych oraz uzyskiwanie sukcesów. Jeżeli dziecko nie uczęszcza na tego rodzaju zajęcia, rodzice tłumaczą to tym, że jest nadmiernie obciążone obowiązkami, ma inne zajęcia lub ma inne potrzeby. Rodzice uważają, że organizowane zajęcia dodatkowe promują szkołę w środowisku (76%). Uczniowie szkoły podstawowej z klas I-III 70% uczniów deklaruje uczestnictwo w zajęciach dodatkowych. Wybierając zajęcia kierowali się przede wszystkim zainteresowaniami. Ponad połowa uczniów chętnie uczestniczy w zajęciach. Zajęcia pozwalają im rozwijać swoje zainteresowania. Uczniowie szkoły podstawowej z klas IV-VI

30 97% uczniów uważa, że są poinformowani o tym, że w szkole organizowane są zajęcia dodatkowe. W większości wiedzą, kto je prowadzi i kiedy są prowadzone. Większość uczniów (56%) deklaruje udział w zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w takich zajęciach uważają, że nie ma nic ciekawego, nie lubią być w szkole po lekcjach lub nie mają czasu. Zdaniem uczniów uczestnictwo w zajęciach rozwija umiejętności i zainteresowania, wzbogaca wiedzę, umożliwia uzupełnianie braków. Zajęcia, w których uczestniczą są na ogół wartościowe, ciekawe, zgodne z ich oczekiwaniami. Uczniowie uważają, że nauczyciele tworząc ofertę zajęć dodatkowych biorą pod uwagę ich zainteresowania (41%) oraz problemy w nauce (26%). Uczniowie proponują, aby zajęcia były ciekawsze, dłuższe, miały formę zabawy i odbywały się w innych godzinach. Uczniowie gimnazjum mal wszyscy uczniowie (92%) wiedzą, że w szkole organizowane są zajęcia dodatkowe. co mniejsza grupa uczniów (73%) wie również, kto i kiedy je prowadzi, natomiast 42% uczniów deklaruje udział w takich zajęciach. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach uważają, że nie ma nic ciekawego, nie lubią być w szkole po lekcjach lub nie mają czasu. Według uczniów uczestnictwo w zajęciach rozwija umiejętności i zainteresowania, wzbogaca wiedzę oraz umożliwia uzupełnianie braków. Większość uczniów uważa, że zajęcia, w których uczestniczą są na ogół wartościowe, ciekawe i zgodne z oczekiwaniami. Uczniowie uważają, że nauczyciele tworząc ofertę zajęć dodatkowych biorą pod uwagę ich zainteresowania (33%) oraz problemy w nauce (35%). Część uczniów sugeruje, że zajęcia mogłyby być jeszcze ciekawsze, uwzględniać inne atrakcyjne formy pracy (np. doświadczenia, konkursy), prowadzone poza szkołą, w innych godzinach, a nawet trwać dłużej. Nauczyciele Przy opracowywaniu oferty zajęć większość nauczycieli kieruje się potrzebami uczniów związanymi z koniecznością uzupełniania braków oraz chęcią rozwijania zainteresowań. Nauczyciele biorą również pod uwagę obowiązek realizacji podstawy programowej. Przy opracowywaniu programu zajęć pozalekcyjnych nauczyciele konsultują się przede wszystkim z uczniami, w drugiej kolejności z innymi nauczycielami uczącymi tego samego przedmiotu, a w najmniejszym stopniu z rodzicami. Blisko jedna czwarta (23%) ankietowanych nauczycieli odpowiedziało, że podejmuje decyzję bez konsultacji. Ustalając termin zajęć nauczyciele uwzględniają głównie plan lekcji danej klasy, swój plan zajęć oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach zainteresowanych uczniów. Nauczyciele uważają jednak, że zainteresowanie uczniów zajęciami dodatkowymi jest przeciętne. Według nauczycieli największy wpływ na uczestniczenie uczniów w zajęciach pozalekcyjnych mają: motywacja do nauki, odpowiednia pora zajęć oraz zgodność sposobu prowadzenia zajęć z oczekiwaniami uczniów. Według 78% ankietowanych nauczycieli prowadzone przez nich zajęcia w przynoszą zamierzone efekty dydaktyczno wychowawcze, a 88% nauczycieli twierdzi, że oferta zajęć dodatkowych maj wpływ na promocję szkoły.

Raport ewaluacji wewnętrznej

Raport ewaluacji wewnętrznej Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu w roku szkolnym 2009/2010 1. Opis ewaluowanego obszaru: obszar efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Uczniowie są aktywni. /klasy 4-6/ Rok szkolny 2014/15

Uczniowie są aktywni. /klasy 4-6/ Rok szkolny 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły Uczniowie są aktywni. /klasy 4-6/ Rok szkolny 214/15 Zespół do ewaluacji: Małgorzata Sawko Joanna Lewandowska Anna Drozdowska Danuta Tarkowska Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole

Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole ANALIZA MATERIAŁU ANKIETOWEGO Dot. zajęć pozalekcyjnych w szkole. W roku szkolnym 2010/2011 opracowano ankietę skierowaną do uczniów klas trzecich

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE ROK SZKOLNY 2011/2012 Spis treści: I. Wprowadzenie II. Opis wyników

Bardziej szczegółowo

1) Na pyt. 1. Czy w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne? 102 BO odpowiedziało tak

1) Na pyt. 1. Czy w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne? 102 BO odpowiedziało tak ANALIZA ANKIET DLA BO I RODZICÓW PO ROKU REALIZACJI PROJEKTU w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Ostrowie Celem ankiet jest diagnozowanie stopnia osiągnięcia rezultatów twardych i miękkich po pierwszym

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Metody i materiały:

1. Wstęp. 2. Metody i materiały: Raport ewaluacyjny Ewaluacja pracy szkoły Procesy zachodzące w szkole, z uwzględnieniem oferty edukacyjnej umożliwiającej realizację podstawy programowej. Cel ewaluacji: Ocena jakości działań nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne dla klas I. Zajęcia pozalekcyjne dla klas VII

Zajęcia pozalekcyjne dla klas I. Zajęcia pozalekcyjne dla klas VII Zajęcia pozalekcyjne dla klas I Edukacja Zajęcia rozwijające uzdolnienia poniedziałek 12.40-13.25 wczesnoszkolna kółko taneczne Edukacja Zajęcia korekcyjno - czwartek 11.45-12.30 wczesnoszkolna kompensacyjne

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu rok szkolny 2012/2013

Ewaluacja projektu rok szkolny 2012/2013 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie WYNIKI ANKIETY WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI ZESPÓŁ DS. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie WYNIKI ANKIETY WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI ZESPÓŁ DS. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie WYNIKI ANKIETY WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI ZESPÓŁ DS. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ KOSTKA 2014 Wyniki sporządzono na podstawie analizy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ankiety

Prezentacja wyników ankiety Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej w maju wśród rodziców na temat płatnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych na tere szkoły. Ankieta była anonimowa, zawierała pytań (4 zamknięte i 2 otwarte).

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym?

Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym? Analiza ankiety na temat zainteresowania uczniów zajęciami pozalekcyjnymi Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym? 6 2 1. Tak, bo uczestniczę w większości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN. EDUKACJA XXI WIEKU współfinansowany z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT PN. EDUKACJA XXI WIEKU współfinansowany z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego Kontynuacja programu rozwojowego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 387 320,00 zł Zajęcia dodatkowe 3109 godzin, w tym: matematyczno przyrodnicze (matematyka, geografia, biologia, fizyka), humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz certyfikatu PET

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz certyfikatu PET Lp. Forma zajęć dodatkowych Dzień tygodnia oraz godziny zajęć 1. 1. Koło plastyczne Środa 15:00-15:45 1. 2. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz certyfikatu PET Koło

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r. Informacja o planowanych zajęciach w szkołach prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016 w dniach 15.02 26.02.2016 r. Lp Szkoła Rodzaj planowanych zajęć

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2018/2019

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2018/2019 WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2018/2019 I. WSTĘP Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona została w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej. Raport z ewaluacji dotyczy działań

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu OFERTA EDUKACYJNA W GIMNAZJUM NR 8 W TORUNIU NA ROK SZKOLNY Absolwenci szkół podstawowych mogą w naszym gimnazjum wybrać jedną z niżej wymienionych klas ogólnych, w których realizowana jest podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły OBSZAR I : EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWAJ SZKOŁY. 1.3 UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Gimnazjum nr 2 w Zespole

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE WYNIKI. zwrócono ankiet 189 z rozdanych 515 (gdzie reszta?)

ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE WYNIKI. zwrócono ankiet 189 z rozdanych 515 (gdzie reszta?) ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE WYNIKI zwrócono ankiet 189 z rozdanych 515 (gdzie reszta?) 1. Czy Pani/Pana zdaniem Rodzice powinni aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły? tak /126/

Bardziej szczegółowo

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka?

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe kl. IV VIII. Zajęcia podnoszące kompetencje humanistyczne:

Zajęcia dodatkowe kl. IV VIII. Zajęcia podnoszące kompetencje humanistyczne: Zajęcia dodatkowe kl. IV VIII Zajęcia podnoszące kompetencje humanistyczne: Polonistyczne: Zajęcia rozwijające umiejętności z języka polskiego kl. VI poniedziałek, godz. 14.35-15.20 (p. A. Orzechowska)

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Dane ucznia: Imię Drugie imię Nazwisko Data urodzenia Pesel Miejsce urodzenia Adres zamieszkania ucznia: Ulica Nr lokalu Kod pocztowy Gmina Nr

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu

Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Toruniu OFERTA EDUKACYJNA W GIMNAZJUM NR 8 W TORUNIU NA ROK SZKOLNY Absolwenci szkół podstawowych mogą w naszym gimnazjum wybrać jedną z niżej wymienionych klas ogólnych, w których realizowana jest podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZS W UNISŁAWIU 2014/2015 UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZS W UNISŁAWIU 2014/2015 UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZS W UNISŁAWIU 2014/2015 UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Wymaganie 4. Uczniowie są aktywni Przedmiot ewaluacji: aktywność uczniów w różnych obszarach na terenie szkoły,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Łobżenicy Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Wymaganie: szkoła wspomaga rozwój uczniów,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ Maria Bandziak Psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w DzierŜoniowie PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ Badanie miało charakter pilotaŝowy i dotyczyło

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej Słupsk, dnia. 05.20 Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej "Wpływ zajęć dodatkowych na podnoszenie poziomu wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów" ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICÓW WYPEŁNIONA

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe kl. IV VIII. Zajęcia podnoszące kompetencje humanistyczne:

Zajęcia dodatkowe kl. IV VIII. Zajęcia podnoszące kompetencje humanistyczne: Zajęcia dodatkowe kl. IV VIII Zajęcia podnoszące kompetencje humanistyczne: Polonistyczne: Zajęcia rozwijające umiejętności z języka polskiego kl. VI poniedziałek, godz. 14.35-15.20 (p. A. Orzechowska)

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2016/2017 wykaz godzin dodatkowych. Klasy 0. Czytelnicze Wtorek Plastyczne Poniedziałek

Rok szkolny 2016/2017 wykaz godzin dodatkowych. Klasy 0. Czytelnicze Wtorek Plastyczne Poniedziałek Rok szkolny 2016/2017 wykaz godzin dodatkowych Klasy 0 Czytelnicze Wtorek 13.20-14.05 Plastyczne Poniedziałek 13.20-14.05 Zabawa z językiem angielskim Czwartek i piątek 7.40-8.25 Gry i zabawy Wtorek 14.15-15.00,

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2016/2017 wykaz godzin dodatkowych. Klasy 0. Świetlica czytelnicza Wtorek Świetlica plastyczna Poniedziałek

Rok szkolny 2016/2017 wykaz godzin dodatkowych. Klasy 0. Świetlica czytelnicza Wtorek Świetlica plastyczna Poniedziałek Rok szkolny 2016/2017 wykaz godzin dodatkowych Klasy 0 Świetlica czytelnicza Wtorek 13.20-14.05 Świetlica plastyczna Poniedziałek 13.20-14.05 Świetlicowe zabawy z językiem Czwartek i piątek 7.40-8.25 angielskim

Bardziej szczegółowo

Zakochaj się w Zanie. zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy.

Zakochaj się w Zanie.  zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy. Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 2 Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 3 Zan is fun zdjęcia albumy 4 Zan is fun zdjęcia albumy 5 Zan is fun zdjęcia albumy 6 Zan is fun zdjęcia albumy 7 oferta 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012

Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012

Bardziej szczegółowo

W procesie ewaluacji wewnętrznej szukano odpowiedzi na postawione pytania kluczowe :

W procesie ewaluacji wewnętrznej szukano odpowiedzi na postawione pytania kluczowe : W procesie ewaluacji wewnętrznej szukano odpowiedzi na postawione pytania kluczowe : 1. W jaki sposób nauczyciele zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności? 2. Jakie działania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ. Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ. Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania ZAŁĄCZNIK Nr 7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I - III Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim

Bardziej szczegółowo

Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku

Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku Punktem wyjścia do planowania realizacji 19 była diagnoza potrzeb uczniów oraz możliwości

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA GIMNAZJUM

ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy III (trzeciej) tj. oddziału A lub oddziału trzeciej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole inną

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych w I semestrze 2017/2018

Zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych w I semestrze 2017/2018 Zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych w I semestrze 2017/2018 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 1. Chemia Mitura H. Kl. VII, II, III Poniedziałek 15.15-16.00 34 2. Fizyka Siarkowska M. Kl. VII, II, III

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2014. 3-14.02.2014 r.

FERIE ZIMOWE 2014. 3-14.02.2014 r. FERIE ZIMOWE 2014 3-14.02.2014 r. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY - oferta zajęć dla uczniów - ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. J. TISCHNERA W DOBCZYCACH: FERIE NA SPORTOWO 4.02.2014 WTOREK

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM PLASTYCZNEGO

RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM PLASTYCZNEGO ZAŁĄCZNIK Nr 6 RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM PLASTYCZNEGO Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w 1. Język polski 14 2. Pierwszy język

Bardziej szczegółowo

1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków służących podniesieniu jakości pracy szkoły. Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków służących podniesieniu jakości pracy szkoły. 3. Pozyskiwanie informacji w jakiej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU W zabytkowych murach mieszczą się obecnie nowocześnie wyposażone: dwie sale gimnastyczne, ścianka wspinaczkowa, sala ping-pongowa, siłownia, dwie

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

AKADEMICKA SZKOŁA PODSTAWOWA AKADEMICKA SZKOŁA PODSTAWOWA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Dane dziecka: Imię Drugie imię Nazwisko Data urodzenia Pesel Miejsce urodzenia Adres zamieszkania dziecka: Adres zameldowania dziecka (wypełnić, jeśli

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe klasy 1-3

Zajęcia dodatkowe klasy 1-3 Zajęcia dodatkowe klasy 1- LP. zajęcia dzień i godzina sala uwagi 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 4b, 4e Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 4a,4d,4f Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne a, b, c. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM KLINCZU

WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM KLINCZU WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM KLINCZU Wyniki ankiet "Jaka powinna być nasza szkoła, nasz uczeń, nasz rodzic, nasz nauczyciel?" Nowy Klincz, 12.1.217r. Licza ankietowanych Ilość przebadanych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej Lp Imię i nazwisko nauczyciela Tematyka zajęć Klasy, których uczniowie będą uczestniczyl i w zajęciach Dzień tygodnia Godziny zajęć Zajęcia

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1. IM. GEN. J. ZIĘTKA W KATOWICACH w roku szkolnym 2015/2016

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1. IM. GEN. J. ZIĘTKA W KATOWICACH w roku szkolnym 2015/2016 OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. J. ZIĘTKA W KATOWICACH w roku szkolnym 2015/2016 Imię i nazwisko Beata Krawczyk sportowe, przygotowujące do egzaminu, doradztwo edukacyjnozawodowe,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 13/14 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ CEL BADAŃ EWALUACYJNYCH: Większość nauczycieli potrafi trafnie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie

Ewaluacja Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Ewaluacja Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim Sierpień 2011 1 Rozwój zainteresowań i zdolności

Bardziej szczegółowo

1. Czy uważa Pan/Pani, że program i forma zajęć dodatkowych w ramach projektu Przystanek Nauka jest atrakcyjna dla uczniów?

1. Czy uważa Pan/Pani, że program i forma zajęć dodatkowych w ramach projektu Przystanek Nauka jest atrakcyjna dla uczniów? Ankieta ewaluacyjna dla rodziców uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Przystanek Nauka Gimnazjum w Sierakowicach 16 września 2009 r. PODSUMOWA Ankieta ewaluacyjna stworzona została

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NA ROK SZOKOLNY 2016/2017 DLA KLAS 0 I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W świecie książek KL. 0-I 1. Kangurek matematyczny Kl.0-I 1. -Szachy godz. 14.00 15.00 -od godz.15.00 do 16.00 zajęcia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla uczniów Zespołu Szkół w Kamionce - od klasy III SP WYNIKI. zwrócono 159 ankiet z 376 rozdanych (gdzie reszta - do dziś nie wiemy)

ANKIETA dla uczniów Zespołu Szkół w Kamionce - od klasy III SP WYNIKI. zwrócono 159 ankiet z 376 rozdanych (gdzie reszta - do dziś nie wiemy) ANKIETA dla uczniów Zespołu Szkół w Kamionce - od klasy III SP WYNIKI zwrócono 159 ankiet z 376 rozdanych (gdzie reszta - do dziś nie wiemy) 1. dlaczego się uczysz: o bo ci dorośli każą (26) o bo to ważne

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia, geografia) 1

Przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia, geografia) 1 ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 w ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO i VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM w Toruniu Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Wydział Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Listopad 2015 r.

Wydział Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Listopad 2015 r. Wydział Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnicach Listopad 2015 r. Ankieta została przeprowadzona w dniach 28.10-3.11.2015 r. Badaniem ankietowym zostali objęci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

P O D A N I E. Włoszczowa, dn r. Nazwisko i imię ucznia... Numer rejestru.../2017 ( wpisuje szkoła ponadgimnazjalna )

P O D A N I E. Włoszczowa, dn r. Nazwisko i imię ucznia... Numer rejestru.../2017 ( wpisuje szkoła ponadgimnazjalna ) Włoszczowa, dn. 2017 r. Nazwisko i imię ucznia... Numer rejestru.../2017 ( wpisuje szkoła ponadgimnazjalna ) Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie ul. Wiśniowa

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/

PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ PROPOZYCJE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ KALISKICH /SZKOŁY PROWADZĄ ZAJĘCIA TYLKO DLA SWOICH UCZNIÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 UL. POMORSKA 7, KALISZ, TEL.0-62/760

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Szkoła Podstawowa Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji Upowszechnianie wśród uczniów i rodziców działań szkoły służących wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązujący od r. Klasa I. L.p GODZINY ZAJĘĆ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązujący od r. Klasa I. L.p GODZINY ZAJĘĆ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązujący od 04.09.2017r. Klasa I L.p GODZINY ZAJĘĆ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 1 8.00 8.45 Wych-fiz Ed. techniczna Ed. informatyczna Wych-fiz Wych-fiz

Bardziej szczegółowo

XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org

XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax www:zso8.edupage.org XLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Łódź, ul. Czernika 1/3 tel./fax 42-673-86-83 www:zso8.edupage.org ZSO Nr 8 Czernika 1/3 - Widzew - Wschód - Park Górka Widzewska Szkoła przyjazna dziecku z dysleksją. Szkoła

Bardziej szczegółowo

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie W roku szkol. 2014/2015 Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie planuje utworzenie klas

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA RODZICÓW

PREZENTACJA DLA RODZICÓW PREZENTACJA DLA RODZICÓW Z dniem 15 września 10r. rusza projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Poszerzyć horyzonty szkoła pełniejszych szans. Kwota

Bardziej szczegółowo

Przewidziana ilość osób do wykonywania usługi

Przewidziana ilość osób do wykonywania usługi L.p. NAZWA ZAJĘĆ Zakres wykonywanej usługi Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Liczba grup Liczba dzieci w grupie Dane liczbowe Liczba godzin ogółem w roku szkolnym 014/015 Przewidziana

Bardziej szczegółowo

zespół humanistyczny- j. polski+ WOK+ biblioteka

zespół humanistyczny- j. polski+ WOK+ biblioteka Harmonogram zajęć pozalekcyjnych obowiązkowych w wymiarze 1 godz. tygodniowo organizowanych przez nauczycieli ZSO w Suchej Beskidzkiej w roku szkolnym 2011/2012 zespół humanistyczny- j. polski+ WOK+ biblioteka

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2015/2016 Strona 1 z 70 w Zespole Szkół w Damnie RAPORT 1 PODSUMOWANIE WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2015/2016 Strona 1 z 70 w Zespole Szkół w Damnie RAPORT 1 PODSUMOWANIE WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ Raport z ewaluacji wewnętrznej 2015/2016 Strona 1 z 70 RAPORT 1 PODSUMOWANIE WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ W DAMNIE Przedstawiono na zebraniu Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROFILOWA

DEKLARACJA PROFILOWA A1 DEKLARACJA PROFILOWA Imię i nazwisko kandydata... Preferowane kierunki przyszłych studiów...... Uczeń Gdańskiego Liceum Autonomicznego sam tworzy i modyfikuje swój profil kształcenia. Czyni to poprzez

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie Analiza ankiet 176 uczniów 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 2(11,36%) 16 Czy lubisz sport? 14 12 1 tak 8 6 nie 4 2 2. Czy lubisz zajęcia wychowania fizycznego? Tak 15 (85,22%) Nie 26 (14,77%)

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych?

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO w Słupsku Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo- Informatyczne Społecznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ORAZ PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

DEKLARACJA WYBORU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ORAZ PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH przyroda edukacja informatyczna wos j. łaciński 1 A podstawy filozofii godzin 18 2 7 4, 4, 3, 3, 3, 1 przyroda 2 4, 3 4, wos 3 wszystkie 1 biologia chemia fizyka j. obcy: pierwsza pomoc j. łaciński 1 B

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. 26 Marca 66 44-300 Wodzisław Śląski tel.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019 w pierwszym półroczu

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019 w pierwszym półroczu Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019 w pierwszym półroczu Nazwisko i imię Barbara Kruczek mający edukacja Zajęcia dydaktyczno trudności w pisaniu wczesnoszkolna wyrównawcze dla klasy II i czytaniu

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany jest do potrzeb i umiejętności dzieci sześcioletnich.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WYMAGA :. Uczniowie są aktywni ZESPÓŁ SZKÓŁ W STAROGRODZIE SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DODATKOWE w roku szkolnym 2018/2019

ZAJĘCIA DODATKOWE w roku szkolnym 2018/2019 lp. Imię i nazwisko nauczyciela Zajęcia 1. Baster Agnieszka konsultacje nauczyciel języka niemieckiego czwartek 15.15-16.00 gry planszowe w języku niemieckim kl. V czwartek 14.25-15.10 Spielt mit uns!

Bardziej szczegółowo

Ankieta uczeń w szkole została przeprowadzona w czerwcu 2011 roku we wszystkich klasach Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Ankieta uczeń w szkole została przeprowadzona w czerwcu 2011 roku we wszystkich klasach Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Ankieta uczeń w szkole została przeprowadzona w czerwcu roku we wszystkich klasach Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Klasa Liczba Liczba Udział uczniów respondentów procentowy a 9% b

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W ZWIĄZKU Z REALIZOWANYM W SZKOŁACH PROJEKTEM UNIJNYM

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W ZWIĄZKU Z REALIZOWANYM W SZKOŁACH PROJEKTEM UNIJNYM WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W ZWIĄZKU Z REALIZOWANYM W SZKOŁACH PROJEKTEM UNIJNYM SZKOŁA SZANSĄ I WYZWANIEM W czerwcu 28 roku przeprowadzono badania

Bardziej szczegółowo

2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Załącznik nr 1 do sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE 2 PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWEJ KARCZMIE Obszar: Procesy zachodzące

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013 Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Podsumowanie 2012/2013 Zadania ODN w projekcie 1. Przygotowanie programów szkoleń w ramach zaplanowanej

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rozwój - podejmujemy wyzwania

Wspieramy rozwój - podejmujemy wyzwania Nie ma jeszcze tłumaczenia Wspieramy rozwój - podejmujemy wyzwania Po lekcjach uczniowie ATUTu korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Wspierają one realizację naszej misji - mają za zadanie

Bardziej szczegółowo

PODANIE DO GIMNAZJUM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MILICZU ( proszę wypełnid czytelnie, najlepiej drukowanymi literami)

PODANIE DO GIMNAZJUM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MILICZU ( proszę wypełnid czytelnie, najlepiej drukowanymi literami) ....,.. pieczęd szkoły miejscowośd dnia PODANIE DO GIMNAZJUM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MILICZU ( proszę wypełnid czytelnie, najlepiej drukowanymi literami) I.Proszę o przyjęcie mojego dziecka/ podopiecznego

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoły. Oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6-letnich. Klasa 1 Nauka pływania już od drugiego semestru. Klasa 2 Dodatkowe zajęcia

Oferta szkoły. Oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6-letnich. Klasa 1 Nauka pływania już od drugiego semestru. Klasa 2 Dodatkowe zajęcia Oferta szkoły Oddziały przedszkolne dla dzieci 5- i 6-letnich Dodatkowe zajęcia: Muzycznie i rytmicznie Klasa 1 Nauka pływania już od drugiego semestru Klasa 2 Dodatkowe zajęcia Kreatywne zajęcia z dźwiękiem,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OBSZAR I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, z którego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Augustowie Szkoła Podstawowa Raport z ewaluacji wewnętrznej Wymaganie: Uczniowie są aktywni Rok szkolny 2016/17 I semestr Opracował zespół w składzie Elżbieta Jakubiuk-Bałło Raisa Wawreniuk

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 42. Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Sokólska 1, Białystok

Szkoła Podstawowa nr 42. Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Sokólska 1, Białystok Szkoła Podstawowa nr 42 Nasz cel Poznać, zrozumieć i docenić każde dziecko, by mogło się rozwijać. Bezpieczeństwo Oddzielone skrzydło szkoły dla klas I-III, Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Pewny start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE

Projekt Pewny start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE Projekt Pewny start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Brzeziny Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny OGŁOSZENIE W związku z uzyskaniem dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zajęć Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa w Lubianie

Harmonogram realizacji zajęć Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Szkoła Podstawowa w Lubianie Harmonogram realizacji zajęć Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu - Lubianie Lp. 1 Nazwa udzielonego wsparcia Zajęcia informatycznotechniczne II-III klas gimnazjalnych i klas VII-VIII SP wraz z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Uogólnienie ankietowania uczniów o zajęciach pozalekcyjnych w klasach 1-12

Uogólnienie ankietowania uczniów o zajęciach pozalekcyjnych w klasach 1-12 Klasa uczniów chłopców dziewczynek Brało udział w ankietowaniu chłopców dziewczynek Brało udział w ankietowaniu (%) Chopcy (%) Dziewczynki (%) Uogólnienie ankietowania uczniów o zajęciach pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Badanie losów absolwentów SP3 z perspektywy trzech lat od jej ukończenia. Głównym celem badania było pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego było pozyskanie informacji o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo