Rozkład materiału z języka angielskiego zawodowego w zawodzie technik ekonomista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału z języka angielskiego zawodowego w zawodzie technik ekonomista"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej Rozkład materiału z języka angielskiego zawodowego w zawodzie technik ekonomista Klasa: III TE Liczba godzin tygodniowo: 3 Liczba tygodni: 30 Liczba godzin w ciągu roku szkolnego: 90 Nauczyciel: mgr Ewelina Tasak-Oberska Numer programu nauczania: ZSE TE Oświadczam, że rozkład materiału jest zgodny z aktualną podstawą programową.

2 Numer lekcji 0. Lekcja organizacyjna - regulamin pracowni językowej - przedmiotowy system oceniania - podręcznik 1. What do you do? słownictwo związane z wykonywaniem pracy zawodowej. 2. Ten ways to improve your career czytanie. Temat lekcji Treści szczegółowe Odniesienie do podstawy programowej - słownictwo związane z wykonywaniem pracy zawodowej - Tłumaczenie wypowiedzi osób posługujących się językiem angielskim - słownictwo związane z praca w zawodzie i ścieżką kariery - posługiwanie się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych - sporządzanie notatki na temat przeczytanego 3. Ways of working tryb pracy. - słownictwo związane z określaniem trybu pracy - sporządzanie notatki na temat przeczytanego - udział w dyskusji 4. Rekrutacja pracowników. Rozmowa kwalifikacyjna. 5. Rozmowa kwalifikacyjne tworzenie dialogów. 6. Rozmowa telefoniczna podstawowe wyrażenia i zwroty. - słownictwo związane z prowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej - stosowanie w prawidłowy sposób zwrotów grzecznościowych typowych dla rozmowy kwalifikacyjnej - słownictwo związane z prowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej - stosowanie w prawidłowy sposób zwrotów grzecznościowych typowych dla rozmowy kwalifikacyjnej - dokonywanie autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej - podstawowe zwroty i wyrażenia używane w rozmowach telefonicznych - stosowanie zwrotów grzecznościowych - przeprowadzanie rozmowy zawodowej - sporządzanie notatki z wysłuchanego JOZ (1)1, JOZ (2)1, JOZ (4)4, JOZ (4)7 JOZ (1)1, JOZ (2)3, JOZ (4)2, JOZ (4)7 JOZ (1)1, JOZ (2)4, JOZ (4)7 JOZ (1)1, JOZ (1)3, JOZ (4)1 JOZ (1)1, JOZ (1)3, JOZ (4)1, JOZ (4)6 JOZ (1)1, JOZ (2)1, JOZ (2)3, JOZ (4)2 2

3 7. Wynagrodzenie pracownika słownictwo, mówienie. 8. Struktura przedsiębiorstwa. Wprowadzenie podstawowej terminologii. 9. Zarząd przedsiębiorstwa wprowadzenie terminologii. 10. Rodzaje działalności gospodarczej wprowadzenie terminologii. 11. Rodzaj działalności gospodarczej dyskusja. 12. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości podstawowa terminologia biznesowa 13. Sprawdzian wiadomości z zakresu podstawowej terminologii biznesowej. 14. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. - słownictwo związane z wynagrodzeniem - zabieranie głosu w dyskusji - sporządzanie notatki z przeczytanego - słownictwo związane z zarządzaniem i strukturą przedsiębiorstwa - sporządzanie notatki z przeczytanego - opisywanie struktury przedsiębiorstwa - słownictwo określające osoby zarządzające przedsiębiorstwem - różnice w terminologii pomiędzy angielską i amerykańską odmianą języka - opisywanie zadań zawodowych pracowników na szczeblu kierowniczym - słownictwo określające rodzaje działalności gospodarczej - posługiwanie się podstawową terminologią języka biznesowego - sporządzanie notatki z przeczytanego - posługiwanie się podstawową terminologią języka biznesowego - słuchanie ze zrozumieniem wypowiedzi w języku obcym zgodnie z zasadami aktywnego słuchania - udział w dyskusji na temat zalet i wad wybranego rodzaju działalności gospodarczej - tłumaczenie wypowiedzi osób posługujących się językiem angielskim - podstawowa terminologia związana z tematem - tworzenie słowniczka pojęć na podstawie przeczytanego 3 JOZ (1)1, JOZ (4)7, JOZ (4)2, JOZ (1)1, JOZ (4)2 JOZ (1)1, JOZ (2)1, JOZ (2)3 JOZ (1)1, JOZ (4)2 JOZ (1)1, JOZ (2)3, JOZ (4)7, JOZ (2)1 JOZ (1)1, JOZ (1)2

4 - sporządzanie notatki na podstawie przeczytanego 15. Działalność gospodarcza kluczowe podmioty i ich działania. - wprowadzenie terminologii związanej z działalnością gospodarczą - uzupełnianie na podstawie podanych informacji - tworzenie dialogów dotyczących komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami 16. Rejestracja działalności gospodarczej. - omówienie nazw podstawowych instytucji państwowych - słownictwo określające działania związane z rejestracją działalności gospodarczej 17. Koszty i przychody w działalności gospodarczej. Analiza wykresów. 18. Gospodarka rynkowa. Relacje pomiędzy popytem, podażą a ceną. - wprowadzenie terminologii związanej z tematem - posługiwanie się wiedzą z zakresu słownictwa i gramatyki (stopniowanie przymiotników) w realizacji zadań zawodowych - analizowanie wykresów - omówienie terminologii związanej z tematem - analizowanie wykresów przedstawiających popyt i podaż produktu z wykorzystaniem stopniowania przymiotników JOZ (1)1, JOZ (1)3, JOZ (2)2, JOZ (4)1, JOZ (4)2 JOZ (4)4 JOZ(1)1; JOZ(1)2; JOZ(4)5; JOZ(4)3 JOZ (1)1, JOZ (1)3, JOZ (2)2, JOZ (2)3, JOZ (2)2, JOZ (2)3, JOZ (4)4 JOZ (1)1, JOZ (1)3, JOZ (2)2, JOZ (2)4, JOZ (4)4 19. Elementy marketingu w nagraniu Successful marketing 20. No 5: the film czytanie ze zrozumieniem. 21. Powtórzenie wiadomości działalność gospodarcza, gospodarka rynkowa i marketing. - omówienie podstawowej terminologii związanej z tematem - uzupełnianie na podstawie usłyszanego nagania - udział w dyskusji na temat czynników wpływających na działania marketingowe - powtórzenie słownictwa związanego z działaniami marketingowymi - sporządzanie notatki na temat przeczytanego - udział w dyskusji na podstawie przeczytanego - 4 JOZ (1)1, JOZ (2)1, JOZ (2)3, JOZ (4)2, JOZ (4)4, JOZ (4)7 JOZ (1)1, JOZ (2)1, JOZ (4)2, JOZ (4)7

5 22. Sprawdzian wiadomości z zakresu terminologi związanej z działalnością gospodarczą, gospodarką rynkową i marketingiem. 23. Urządzenia biurowe. Wykonywanie prac biurowych. 24. Główne części listu formalnego i nieformalnego. - - omówienie słownictwa związanego z tematem - opisywanie zastosowań poszczególnych urządzeń biurowych - opisywanie prac biurowych - omówienie układu listu formalnego i nieformalnego - omówienie głównych części listu formalnego i nieformalnego według normy angielskiej i amerykańskiej 25. Sporządzanie listu nieformalnego. - doskonalenie sprawności pisania z wykorzystaniem poznanych zwrotów i zasad sporządzania korespondencji biznesowej 26. Sporządzanie listu formalnego. - - doskonalenie sprawności pisania z wykorzystaniem poznanych zwrotów i zasad sporządzania korespondencji biznesowej 27. Elementy statystyki. Badania statystyczne. - omówienie słownictwa związanego z tematem - określanie zbiorowości, jednostki i cechy statystycznej na podstawie oposów badań - sporządzanie a do pracowników w sprawie przydziału zadań w związku z przeprowadzeniem badania statystycznego. 28. Miary statystyczne. - określanie etapów badania statystycznego według kolejności ich przeprowadzania - dopasowywanie miernika statystycznego do jego interpretacji - tłumaczenie 29. Rodzaje wykresów. - omówienie słownictwa związanego z typami wykresów - odczytywanie informacji z wykresów - porównywanie danych przedstawionych w wykresach z wykorzystaniem stopniowania przymiotników JOZ (1)1, JOZ (1)3, JOZ (2)4, JOZ (4)3, JOZ (4)5 JOZ (1)1, JOZ (1)3, JOZ (2)1, JOZ (2)4, JOZ (4)3, JOZ (4)4 JOZ (1)1, JOZ (1)3, JOZ (2)1, JOZ (2)4, JOZ (4)3, JOZ (4)4 JOZ (1)1, JOZ (1)3, JOZ (2)1, JOZ (2)4, JOZ (4)3, JOZ (4)4 JOZ (1)1, JOZ (1)3, JOZ (2)1, JOZ (2)2, JOZ (2)4, JOZ (4)3, JOZ (4)4 JOZ (1)1, JOZ (1)3, JOZ (2)1, JOZ (2)2, JOZ (2)4, JOZ (4)3, JOZ (4)4 JOZ (1)1, JOZ (1)3, JOZ (2)1, JOZ (2)2, JOZ (2)4, JOZ (4)3, JOZ (4)4 5

6 30. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu prac biurowych. 31. Sprawdzian wiadomości prace biurowe. 32. Podstawowe akty prawne. - omówienie nazw podstawowych aktów prawnych - charakterystyka poszczególnych aktów prawnych 33. Kompetencje i zadania urzędów i instytucji. - wprowadzenie nazw wybranych urzędów i instytucji - określanie zakresu działalności omawianych urzędów i instytucji 34. Elementy produktu. - wprowadzenie złożeń wyrazowych ze słowem produkt -określanie elementów produktu - uzupełnianie luk w tekście odpowiednimi terminami - sporządzanie notatki z przeczytanego 35. Prezentacja wybranego produktu. - doskonalenie sprawności słuchania - sporządzani notatki na podstawie usłyszanego nagrania - prezentacja wybranego produktu Nan forum klasy 36. Promocja wprowadzenie słownictwa. - omówienie słownictwa związanego z promocją - dopasowywanie środków do poszczególnych narzędzi promocji. 37. Analiza SWOT. - omówienie słownictwa związanego z tematem - dobieranie przykładów do odpowiedniego obszaru w analizie SWOT 38. Rozliczenia pieniężne i ich dokumentacja. - omówienie słownictwa związanego z tematem - analiza leksykalna dokumentacji rozliczeń pieniężnych - porównywanie dokumentów w języku polskim i angielskim pod względem leksykalnym - sporządzanie dokumentacji obrotu kasowego na podstawie podanych danych JOZ(1), JOZ (1)3 JOZ(1), JOZ(1)3, JOZ(2)4, JOZ(4)2, JOZ(2)1, JOZ(2)3, JOZ(2)4, JOZ(4)2, JOZ (1)1, JOZ(1)3,JOz (2)3, JOZ(4)2, JOZ(2)1, JOZ(2)2 JOZ(1)1 39. Obrót zapasami. - omówienie słownictwa związanego z tematem, JOZ(2)2 - odpowiadanie na pytania związane z tematem lekcji 40. Dokumentacja sprzedaży i obrotu - omówienie słownictwa związanego z tematem JOZ(1)1 6

7 zapasami. - analiza leksykalna przykładowych dokumentów - sporządzanie dokumentacji podanych operacji 41. Kontakty handlowe. - omówienie przydatnych zwrotów i wyrażeń - tworzenie dialogów pomiędzy kupującym i 42. Powtórzenie wiadomości z zakresu planowania i prowadzenia działalności w organizacji. 43. Sprawdzian wiadomości planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. 44. Formy zatrudnienia. Elementy umowy o pracę. 45. Analiza leksykalna umowy o pracę w języku angielskim. 46. Sporządzanie umowy o pracę w języku angielskim. 47. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 48. Koszty uzyskania przychodu i skala podatkowa. sprzedającym - słownictwo określające rodzaje umów - omawianie form zatrudnienia - omówienie elementów umowy o pracę - analiza leksykalna umowy o pracę w języku angielskim - porównywanie umowy o pracę w języku polskim i angielskim pod względem leksykalnym - doskonalenie sprawności pisania - sporządzanie umowy o pracę w języku angielskim na podstawie podanych danych - wprowadzenie słownictwa związanego z tematem - odpowiedzi na pytania na podstawie przeczytanego - sporządzanie notatki na podstawie przeczytanego - wprowadzenie słownictwa związanego z tematem - odpowiedzi na pytania na podstawie przeczytanego - sporządzanie notatki na podstawie przeczytanego 49. Elementy wynagrodzenia. - wprowadzenie słownictwa związanego z tematem - odpowiedzi na pytania na podstawie przeczytanego - sporządzanie notatki na podstawie przeczytanego, JOZ2(2), JOZ(2)3, JOZ(4)1, JOZ(4)5, JOZ(2)2, JOZ(4)2, JOZ(2)2, JOZ(4)2, JOZ(2)2, JOZ(4)2 7

8 50. Lista płac oraz zestawienie do wypłat, przelewów i kosztów. - opracowanie słowniczka pojęć i zwrotów na podstawie formularza Lista płac w języku polskim i angielskim - analiza leksykalna Listy płac 51. Sporządzanie listy płac i zestawień. - sporządzanie listy płac wraz z zestawieniami na podstawie podanych danych 52. Umowa-zlecenie. Elementy umowy. - powtórzenie słownictwa i zwrotów wykorzystywanego w sporządzaniu umów o pracę - uzupełnianie fragmentów umowy podanymi zwrotami i wyrażeniami 53. Rachunek do umowy-zlecenia. - opracowanie słowniczka pojęć i zwrotów na podstawie porównania rachunku do umowy-zlecenia w języku polskim i angielskim - analiza leksykalna rachunku do umowy-zlecenia 54. Sporządzanie rachunku do umowyzlecenia. - sporządzanie rachunku do umowy-zlecenia na podstawie podanych informacji 55. Rachunek do umowy o dzieło. - opracowanie słowniczka pojęć i zwrotów na podstawie porównania rachunku do umowy o dzieło w języku polskim i angielskim - analiza leksykalna rachunku do umowy o dzieło - sporządzanie rachunku do umowy o dzieło 56. Rodzaje podatków. Konstrukcja podatków. - wprowadzenie podstawowej terminologii związanej z tematem - określanie rodzaju podatku na podstawie opisu - tłumaczenie zdań związanych z tematyką lekcji 57. Zasiłek chorobowy i macierzyński. - wprowadzenie podstawowej terminologii związanej z tematem - odpowiadanie na pytania na podstawie napisanego - sporządzanie notatki na podstawie przeczytanego - opisywanie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego 58. Powtórzenie widomości rozliczanie wynagrodzeń., JOZ(4)2, JOZ(1)1, JOZ(2)1, JOZ(2)4, JOZ(4)2, 8

9 59. Sprawdzian wiadomości z zakresu terminologii stosowanej w rozliczaniu wynagrodzeń. 60. Krótka historia rachunkowości. - omówienie słownictwa związanego z tematyką lekcji - sporządzanie notatki z przeczytanego - odpowiadanie na pytania na podstawie przeczytanego 61. Rachunkowość a księgowość. - omówienie słownictwa związanego z tematyką lekcji - dopasowywanie wyrażeń związanych z tematyką lekcji do definicji 62. Formularz bilansu. - wprowadzenie słownictwa związanego z tematem lekcji - porównywanie zestawienia aktywów i pasywów w języku polskim pod względem leksykalnym 63. Klasyfikacja aktywów. - omówienie słownictwa związanego z tematem lekcji - dopasowywanie przykładów do odpowiednich kategorii oraz pojęć 64. Elementy sprawozdania finansowego. - omówienie słownictwa związanego z tematem lekcji - uzupełnianie podanymi terminami - odpowiadanie na pytania dotyczące tematu lekcji 65. Sporządzanie bilansu. - omówienie słownictwa związanego z tematem lekcji - sporządzanie bilansu salonu piękności Cleopatra - wykonywanie poleceń związanych ze sporządzaniem bilansu na podstawie korespondencji biznesowej 66. Operacje gospodarcze. - omówienie słownictwa związanego z tematem lekcji - odpowiadanie na pytania na podstawie przeczytanego. 67. Dokumentacja operacji gospodarczych. - omówienie nazw dokumentów operacji gospodarczych - podawanie nazw dokumentów odpowiadającym poszczególnym operacjom księgowym. 68. Konta księgowe i ich klasyfikacja. - omówienie słownictwa związanego z tematem lekcji - uzupełnianie tabeli zgodnie z zasadami funkcjonowania kont - określanie rodzaju konta, JOZ(2)4,, JOZ(2)4,, JOZ(2)4,, JOZ(2)1, JOZ(2)2, JOZ(2)4, JOZ(4)2, JOZ(4)2, 9

10 69. Elementy ksiąg rachunkowych. - omówienie słownictwa związanego z tematem lekcji - opisywanie poszczególnych elementów ksiąg rachunkowych 70. Cykl od bilansu do bilansu. - omówienie słownictwa związanego z tematem lekcji - układanie poszczególnych etapów cyklu w odpowiedniej kolejności 71. Zestawienie obrotów i sald. - omówienie słownictwa związanego z tematem lekcji - określanie, które błędy zawiera zestawienie obrotów i sald - odpowiadanie na pytania związane z tematem 72. Plan kont. - omówienie słownictwa związanego z tematem lekcji - porównywanie planu kont stosowanego w brytyjskiej rachunkowości z planem kont stosowanym w Polsce 73. Księgowanie operacji gospodarczych w cyklu od bilansu do bilansu. 74. Inwentaryzacja. - omówienie słownictwa związanego z tematem lekcji - odpowiadanie na pytania dotyczące rozliczania 75. Powtórzenie wiadomości prowadzenie rachunkowości. 76. Sprawdzian wiadomości z terminologii stosowanej w prowadzeniu rachunkowości. 77. Worry for retailers as Web shopping clicks into one place czytanka. 78. Prowadzenie negocjacji. Osiąganie kompromisu. inwentaryzacji 10 - omówienie słownictwa związanego z tematem lekcji - dyskusja na temat wpływu sprzedaży online na sprzedaż detaliczną - sporządzanie notatki n podstawie przeczytanego - odpowiadanie na pytani dotyczące przeczytanego - omówienie zwrotów i wyrażeń stosowanych w negocjacjach -uzupełnianie tabeli na podstawie usłyszanego - uzupełnianie luk w tekście na temat usłyszanego JOZ(4)2,, JOZ(4)7, JOZ(2)1, JOZ(2)3, JOZ(2)4, JOZ(4)1,, JOZ(4)5 79. Negocjacje tworzenie dialogów. - powtórzenie zwrotów stosowanych w negocjacjach, JOZ(2)1, JOZ(2)3,

11 - tworzenie i odgrywanie dialogów JOZ(2)4, JOZ(4)1,, JOZ(4)5 80. A successful company - rozumienie ze słuchu. 81. Prezentacja firmy przydatne zwroty, rozumienie ze słuchu. 82. Prezentacja firmy ćwiczenia w mówieniu. 83. Korespondencja biznesowa doskonalenie sprawności pisania. 84. Powtórzenie wiadomości z bieżącego materiału. 85. Sprawdzian wiadomości z bieżącego materiału. 86. The world s most respected companies czytanie. 87. Prowadzenie spotkań biznesowych przydatne zwroty. 88. Pianie recenzji produktu ćwiczenia w pisaniu. 89. Powtórzenie wiadomości z bieżącego materiału. 90. Sprawdzian z bieżącego materiału. - dyskusja na temat czynników wpływających na sukces firmy - sporządzanie notatki na podstawie wysłuchanego - omówienie struktury prezentacji - omówienie zwrotów i wyrażeń przydatnych w prezentowaniu firmy - uzupełnianie tabeli na podstawie przeczytanego. - utrwalenie zwrotów przydatnych w prezentacji - doskonalenie sprawności mówienia - przypomnienie zwrotów stosowanych w korespondencji biznesowej - pisanie listu do dyrektora naczelnego firmy na podstawie przedstawionego polecenia - czytanie ze zrozumieniem - odpowiadanie na pytania dotyczące - opisywanie najbardziej szanowanych firm na świecie - omówienie przydatnych zwrotów i wyrażeń - uzupełnianie luk w tekście na podstawie usłyszanego nagrania - przypomnienie słownictwa związanego z opisem produktu - pisanie recenzji na podstawie podanych danych JOZ(4)2,, JOZ(4)7, JOZ(2)1, JOZ(2)3, JOZ(2)4, JOZ(4)1,, JOZ(4)5, JOZ(2)1, JOZ(2)3, JOZ(2)4, JOZ(4)1,, JOZ(4)5 JOZ(1)1,JOZ(1)3, JOZ(4)2,, JOZ(4)7, JOZ(2)1, JOZ(2)3, JOZ(2)4, JOZ(4)1,, JOZ(4)5, 11

Rozkład materiału z języka angielskiego zawodowego w zawodzie technik ekonomista

Rozkład materiału z języka angielskiego zawodowego w zawodzie technik ekonomista ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej Rozkład materiału z języka angielskiego zawodowego w zawodzie technik ekonomista Klasa: IV TE Liczba godzin tygodniowo: 2 Liczba

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie stacjonarne/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - symbol 431103

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Szkolenia dla osób pracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z województwa małopolskiego. Kontakt: Business School Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

Język angielski zawodowy. Rozkład materiału i efekty kształcenia dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży. Wymiar godzin: 60

Język angielski zawodowy. Rozkład materiału i efekty kształcenia dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży. Wymiar godzin: 60 Tematy zajęć 1. Liczebniki, działania matematyczne 2. Miary, waluty leksykalne, słuchanie 3. Analiza ofert pracy w języku angielskim 4. Oferty pracy leksykalne, rozumienie tekstu słuchanego, dialogi 5.

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

technik rachunkowości

technik rachunkowości Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać nasze podręczniki do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik rachunkowości. Opisy

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Planowanie i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin: 60. Tematy zajęć. 1. Liczebniki, działania matematyczne 2. Miary, waluty ćwiczenia leksykalne, słuchanie

Wymiar godzin: 60. Tematy zajęć. 1. Liczebniki, działania matematyczne 2. Miary, waluty ćwiczenia leksykalne, słuchanie Język angielski zawodowy Rozkład materiału i efekty kształcenia dla kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301 Tematy zajęć

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KURSU KSIĘGOWOŚĆ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KURSU KSIĘGOWOŚĆ Biuro projektu pn. Bierny dziś aktywny jutro informuję, o terminach rozpoczęcia kursów/szkoleń wg. potrzeb. HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KURSU KSIĘGOWOŚĆ Ilość uczestników: 4 Czas trwania kursu: 120 h Data

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Nu mer lekc ji. 3LO, język angielski

Nu mer lekc ji. 3LO, język angielski Nu mer lekc ji 3LO, język angielski Temat lekcji Zakres treści 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Zapoznanie z PZO. Zapoznanie ze strukturą i formą egzaminu zewnętrznego, wymaganiami egzaminacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego Ocena niedostateczna: Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczający. Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Zawód: Technik rachunkowości 431103

Zawód: Technik rachunkowości 431103 Zawód: Technik rachunkowości 431103 Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista OMZ Technik rachunkowości Technik rachunkowości PKZ(AU.m)

Technik ekonomista OMZ Technik rachunkowości Technik rachunkowości PKZ(AU.m) AU.36. Prowadzenie rachunkowości 331403 Technik ekonomista OMZ 431103 Technik rachunkowości PKZ(AU.m) AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 431103 Technik rachunkowości OMZ PKZ(AU.m) TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum)

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum) Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami. Maria Niewiadoma Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie.

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO I stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego Program nr 542 wpisany do Banku Programów 1 września 2010 r. RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 6

SPIS TREŚCI. Wstęp... 6 SPIS TREŚCI Wstęp... 6 1. Zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w obszarze gastronomii i jej elementy.. 8 1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej... 9 1.1.1. Rynek i warunki

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Technik ekonomista Technik ekonomista OMZ Technik rachunkowości PKZ(AU.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Technik ekonomista Technik ekonomista OMZ Technik rachunkowości PKZ(AU. AU.35. AU.36. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Prowadzenie rachunkowości 331403 Technik ekonomista OMZ PKZ(AU.m) 331403 Technik ekonomista OMZ 431103 Technik rachunkowości PKZ(AU.m)

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36 Prowadzenie rachunkowości Oraz po ukończeniu szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV VI. Rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV VI. Rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV VI Rok szkolny 2015/2016 Jolanta Świerzy Patrycja Deja Zasady 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy zawarte w podstawie programowej z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik rachunkowości 431103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne : Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog Prezentacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 96h szkoleń Podczas szkoleń uczestnicy będą pracować na programie księgowym REWIZOR GT

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 96h szkoleń Podczas szkoleń uczestnicy będą pracować na programie księgowym REWIZOR GT ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W CYKLU SZKOLEŃ, JEŚLI CHCESZ: nauczyć się lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości w NGO, samodzielnie prowadzić księgowość w swojej organizacji, stworzyć lub

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy 1. Ocenie podlegają następujące kompetencje językowe: 1.1. wiedza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE Wstęp Wiadomości podlegające ocenie zawarte są w planie wynikowym lub rozkładzie materiału

Bardziej szczegółowo

semestr IV semestr II semestr III

semestr IV semestr II semestr III Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik administracji; symbol 334306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska,

Politechnika Lubelska, Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Specjalnośd: Elektrotechnika Nazwa przedmiotu: Język niemiecki Forma i poziom kształcenia: Studia stacjonarne Język angielski Semestr Rodzaj

Bardziej szczegółowo

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości.

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości. KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Na lekcje uczniowie zobowiązani są przynosić: podręcznik oraz ćwiczenia. 2.W ramach

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015. I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska

Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska Kryteria oceniania z języka rosyjskiego Opracowała Barbara Piątkowska Uczeń jest oceniany w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych: mówienia, pisania, czytania, słuchania. Uwzględnia się

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO) II stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego Program nr 543 wpisany do Banku Programów 1 września 2010 r. RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik rachunkowości 431103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik Logistyk (333107) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych A.30 ; A.31; A.32 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Wymagania edukacyjne z przedmiotu Rachunkowość Technikum Ekonomiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien umieć: definiować pojęcia: rachunkowość, dokument księgowy, majątek, kapitał, operacja gospodarcza,

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA)

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA) 1) Technikum w zawodzie: technik rachunkowości Nazwa zawodu : Technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: [431103] Cykl kształcenia: Podbudowa programowa: Kwalifikacje do zdobycia: 2 lata (4 semestry)

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr rok / semestr 3, 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik ekonomista biorących udział w projekcie Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem. Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV

Zasady oceniania z języka angielskiego. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem. Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV Zasady oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV Podręcznik Steps in English 2 i 3 - klasa V i VI Obszary aktywności podlegające ocenie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Podstawy księgowości z obsługą programów. finansowo -księgowych (160h)

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Podstawy księgowości z obsługą programów. finansowo -księgowych (160h) Płock, 25.05.2010r. Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo -księgowych (160h) w ramach projektu Wracam do pracy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI ~ ~ RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA I ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI MARIA NIEWIADOMA wydanie 2 zmienione Spis treści Wstęp 11 Wykaz kont według zespołów - I wariant, wersja podstawowa (minimum)

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Zakres treści. Modułdział. nr lekcji

Zakres treści. Modułdział. nr lekcji Modułdział nr lekcji Zakres treści Lekcja organizacyjna, przeprowadzenie testu diagnozującego. 1 Sprawy organizacyjne, Test diagnozujący Zapoznanie z PSO Zapoznanie z formą, strukturą i wymogami 2 Standardy

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa trzecia Gimnazjum nr 19

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa trzecia Gimnazjum nr 19 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa trzecia Gimnazjum nr 19 I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 2. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik prac biurowych; symbol 411004 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne Rachunkowość A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 10-07-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P

Karta (sylabus) przedmiotu. Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Jzyk obcy I WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Jzyk angielski ZIP 1 S 0 17-0_0 Status przedmiotu: Jzyk wykładowy: angielski,

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr 341[02]/MEN/2008.05.20. klasa 3 TE

TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr 341[02]/MEN/2008.05.20. klasa 3 TE TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr [0]/MEN/008.05.0 klasa TE LP TREŚCI NAUCZANIA NAZWA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Lekcja organizacyjna Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania język rosyjski

Przedmiotowe Zasady Oceniania język rosyjski Przedmiotowe Zasady Oceniania język rosyjski I. Uczniowie zostają poinformowani o przedmiotowych zasadach oceniania na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu: Język niemiecki, poziom B2.1

Program nauczania przedmiotu: Język niemiecki, poziom B2.1 Program nauczania przedmiotu: Język niemiecki, poziom B2.1 EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO CELE: 1. Kształcenie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb akademickich i zawodowych. 2. Rozwijanie sprawności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE. Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI. Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Barbara Gołębiewska, Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Rozdział 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Gospodarka i organizacje jako podmiot zainteresowania ekonomii 1.2.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe,

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, PROGRAM NAUCZANIA Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, Wojciech Jodłowski Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH KOMPETENCJI KK2 NA OKRES WRZESIEŃ STYCZEŃ 2011

SCENARIUSZ PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH KOMPETENCJI KK2 NA OKRES WRZESIEŃ STYCZEŃ 2011 SCENARIUSZ PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH KOMPETENCJI KK2 NA OKRES WRZESIEŃ 2010 - STYCZEŃ 2011 NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY PROJEKT: Jolanta Jastrzębska TEMAT PROJEKTU: Liczby w życiu i wokół nas. KLASA: 6

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Autorzy: Piotr Szczypa (red.) W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.rachunkowość

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015 Szczegółowe porównanie egzaminu maturalnego do roku szkolnego 2013/14 i od 2014/15. EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015 Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH KOMPETENCJI KK2 NA OKRES WRZESIEŃ STYCZEŃ 2011

SCENARIUSZ ROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH KOMPETENCJI KK2 NA OKRES WRZESIEŃ STYCZEŃ 2011 SCENARIUSZ ROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH KOMPETENCJI KK2 NA OKRES WRZESIEŃ 2010 - STYCZEŃ 2011 NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY PROJEKT: Jolanta Jastrzębska TEMAT PROJEKTU: Pory roku. KLASA: 5 SEMESTR: 4 CELE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV Podręcznik Steps in English 1 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach,

Bardziej szczegółowo