VII Forum Nowej Gospodarki KIERUNEK MIASTO PRZYSZŁOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII Forum Nowej Gospodarki KIERUNEK MIASTO PRZYSZŁOŚCI"

Transkrypt

1 VII Forum Nowej Gospodarki KIERUNEK MIASTO PRZYSZŁOŚCI Kraków, 15 grudnia 2014 r. Aula AGH, paw. A-0 Program konferencji 8:00 8:45 Rejestracja uczestników 9:00 Otwarcie konferencji prof. Tadeusz Słomka (Rektor AGH), Marek Sowa (Marszałek Województwa Małopolskiego), Jerzy Miller (Wojewoda Małopolski) 9:15 11:00 Sesja 1. Kierunek miasto przyszłości W obliczu szybko postępującej urbanizacji staje się oczywiste, że problemy i dylematy rozwojowe miast już obecnie palące będą tylko przybierać na znaczeniu. Uniwersalne pytania, jak zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, dobrobyt, zdrowe i komfortowe życie, będą coraz mocniej stawać w centrum debaty publicznej. Zrównoważony rozwój miast wiąże się jednak nie tylko z narastającymi problemami to także nowe, ogromne możliwości. Aby sprostać społecznym, gospodarczym i ekologicznym wyzwaniom, miasta muszą się przekształcać w inteligentne środowiska życia. Oznacza to, że mogą być żywym laboratorium dla wprowadzania, testowania i sprzedaży nowatorskich rozwiązań. Szczególnie duży potencjał tkwi w integracji usług i infrastruktury z obszarów energii, transportu i ICT w celu optymalizacji konsumpcji zasobów i poprawy jakości usług poprzez lepsze zarządzanie podażą i popytem. Zrozumienie znaczenia inteligentnych rozwiązań miejskich dla rozwoju społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej znajduje odbicie w konkretnych inicjatywach. W perspektywie finansowej UE widoczne są liczne potencjalne źródła finansowania zintegrowanych, innowacyjnych przedsięwzięć umożliwiających inteligentny i zrównoważony rozwój środowiska życia. Dla Polski perspektywa oznacza niepowtarzalną szansę, by środki UE wykorzystać do zbudowania trwałych podstaw rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego polskich miast i regionów. Równocześnie priorytetem powinno być efektywne wykorzystanie funduszy służących zwiększeniu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, włączaniu jej w globalne nurty rozwojowe, przy koncentracji na naszych specjalizacjach przemysłowych. Orientacja na rozwijanie rozwiązań inteligentnego miasta jest w tym kontekście wyborem optymalnym. W ramach sesji prelegenci wskażą ze swej perspektywy kluczowe czynniki wpływające na zdolność sprostania wyzwaniom i wykorzystania otwierających się możliwości dla polskich miast, firm i uczelni. Moderator: prof. Tomasz Szmuc (Prorektor ds. Współpracy AGH, Przewodniczący Komitetu Naukowego Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH) 14/12/15 str. 1

2 9:20 9:40 Wykład wprowadzający: Inteligentne miasto inteligentna wieś a spójność społeczna Olgierd Dziekoński (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP) 9:40 9:55 Miasto Przyszłości perspektywa lidera samorządu terytorialnego prof. Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa) 9:55 10:10 Inteligentne Miasto w perspektywie politycznej Unii Europejskiej dr Jan Olbrycht (Poseł do Parlamentu Europejskiego) 10:10 10:25 Inicjatywy Inteligentnego Miasta w perspektywie finansowej UE polskie wyzwania Iwona Wendel (Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju) 10:25 10:40 Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz Inteligentnego Miasta prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski (Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) 10:40 10:55 Inteligentne Miasto wymiar technologiczny Mirosław Bieliński (Prezes Zarządu Energa SA) 10:55 11:00 Podsumowanie sesji: prof. Tomasz Szmuc 11:00 11:30 Przerwa 11:30 13:40 Sesja 2. Rozwiązania dla miasta przyszłości W ramach sesji zostaną przedstawione udane, wdrożone rozwiązania inteligentnego miasta w czterech istotnych dla miasta i jego mieszkańców obszarach. Dla każdego z obszarów prezentacja dwóch innowacyjnych projektów będzie poprzedzoną wystąpieniem uznanego eksperta. Moderator: prof. Krzysztof Zieliński (Kierownik Katedry Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH) 11:35 12:05 Mobilność miejska inteligentne rozwiązania Inteligentny transport, efektywna logistyka, spersonalizowane usługi, zarządzanie energią i paliwami etc. Wprowadzenie: dr Bartosz Wojszczyk (Chief Innovation Officer, Meralco) Droga przez Miasto Przyszłości miejska mobilność z perspektywy mieszkańca Piotr Chomczyk (Architekt Rozwiązań, Cisco) E-mobility nowy element na rynku energii i game changer rynku motoryzacyjnego? Maciej Chmieliński (Kierownik Projektów Rozwój Przedsiębiorstwa / M&A RWE Polska S. A.) 12:05 12:35 Inteligentna energetyka Inteligentne zarządzanie energią, technologie nowej generacji (oświetlenie uliczne, bezpieczeństwo etc.) 14/12/15 str. 2

3 Wprowadzenie: Marek Woszczyk (Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Prezes Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej) Miasto pod świet(l)ną kontrolą Bartosz Soroczyński (General Manager i Vice President Poland & Baltics, Philips Lighting Poland S.A.) Konwergencja IT i OT w inteligentnych sieciach Michał Ajchel (Wiceprezes Rynku Energetyki, Schneider Electric Polska) 12:35 13:05 Inteligentne środowisko budowlane i urbanistyczne Efektywność energetyczna miast, osiedli i budynków planowanie, technologie, inteligentne systemy zarządzania Wprowadzenie: Inteligentny rozwój miast na korzyść mieszkańców prof. Janina Kopietz-Unger (Uniwersytet Zielonogórski) Projekt Kraków Nowa Huta Przyszłości Elżbieta Koterba (Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa) Zarządzanie strefą aktywności gospodarczej przy wykorzystaniu rozwiązań inteligentnego miasta na przykładzie Euro-Centrum Mirosław Bobrzyński (Prezes Zarządu Euro-Centrum S.A.) 13:05 13:35 Jakość życia Usługi i aplikacje podwyższające standard życia (m.in. w z obszarów zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i kultury) oraz wspierające efektywność wdrażania polityk miejskich Wprowadzenie: dr hab. Paweł Węgrzyn (Zakład Technologii Gier, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego) Mobilna edukacja pierwszy krok do Miast Przyszłości Katarzyna Węglińska (Key Account Manager Enterprise Business Division, Samsung Electronics Polska Sp z o.o.) Zastosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych w komunikacji społecznej Jarosław Romaniuk (Business Development Manager, Information management & Analytics, HP Polska) 13:35 13:40 Podsumowanie: prof. Krzysztof Zieliński 13:40 14:30 Przerwa (lunch) 14:30 16:00 Sesja 3. Mieszkaniec podmiot inteligentnego miasta Kluczem do sukcesu inicjatyw inteligentnego miasta jest zapewnienie dla nich akceptacji i aktywnego wsparcia ze strony mieszkańców. Włączenie mieszkańców w procesy zarządzania miastem wyzwala ich kreatywność i przedsiębiorczość, decyduje o charakterze miasta otwiera je, nadaje mu indywidualny charakter i rozwija jego inteligencję. Jednym z najistotniejszych, a zarazem newralgicznych, obszarów inteligentnego miasta jest zbieranie danych publicznych i zarządzanie nimi. Zasadnicze znaczenie ma taka organizacja zarządzania danymi 14/12/15 str. 3

4 i otwartego do nich dostępu, by wspierały procesy decyzyjne, ale też stymulowały przedsiębiorczość przez umożliwienie rozwijania innowacyjnych aplikacji. W tym kontekście podstawowe znaczenie ma zapewnienie poszanowania prywatności obywateli i bezpieczeństwa związanych z nim danych. Podczas sesji uczestnicy odniosą się do naturalnych w tym kontekście pytań: jak włączyć mieszkańców w życia miasta i zarządzanie jego procesami? jak umożliwić rozwój twórczych procesów społecznych w mieście? jak wykorzystać dostęp do danych miejskich w celu pobudzenia przedsiębiorczości? jak zapewnić prywatność i bezpieczeństwo obywatela w mieście przyszłości? jak zadbać o spójność społeczną w mieście przyszłości? Moderator: prof. Janusz Mucha, Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH 14:35 14:40 Wprowadzenie: dr hab. Jacek Gądecki (AGH) 14:40 14:50 Miasto i innowacja Edwin Bendyk (Kierownik Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas, Szef Działu Naukowego tygodnika Polityka ) 14:50 15:00 Inteligentne miasto a ochrona prywatności obywatela Andrzej Lewiński (Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) 15:00 15:35 Dyskusja: Jak zapewnić akceptację mieszkańców i ich partycypację w inicjatywach inteligentnego miasta? Paweł Czajkowski (Dyrektor Zarządzający HP Polska) dr Paweł Kubicki (Uniwersytet Jagielloński) Jerzy Miller (Wojewoda Małopolski) Wiesław Paluszyński (Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji) dr inż. Jarosław Tworóg (Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji) 15:35 15:55 Dyskusja otwarta 15:55 16:00 Podsumowanie: prof. Janusz Mucha 16:00 16:20 Przerwa 16:20 18:30 Sesja 4. Jak rozwijać miasto przyszłości rekomendacje Aby inteligentne miasto umożliwiało rozwój gospodarczy i społeczny, nie wystarczy zapewnienie szerokiej podaży skalowalnych, replikowalnych i dopasowanych do lokalnych realiów rozwiązań technologicznych. Należy dopasować istniejące modele zarządzania i finansowania oraz przeprowadzania zamówień publicznych do specyfiki i wymagań wdrażania zintegrowanych projektów. Kluczowi interesariusze, zwłaszcza administracja i służby miejskie, muszą rozumieć uwarunkowania implementowanych zintegrowanych technologii i procesów. Niezbędny jest nowy, zintegrowany model operacyjny 14/12/15 str. 4

5 inteligentnego miasta, nastawiony na integrację systemów miejskich oraz szeroką partycypację mieszkańców w procesach zarządzania miastem. W ramach sesji prelegenci i paneliści przedstawią swoje przemyślenia i rekomendacje jak przełamywać bariery technologiczne, organizacyjne i mentalne, by skutecznie realizować projekty smart city związane zarówno z codziennym życiem miasta, jak i sytuacjami nadzwyczajnymi. Podczas sesji wybrzmią także głosy praktyków nowo wybranych prezydentów miast, którzy przybliżą zebranym dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane na rozpoczynającą się kadencję. Moderator: prof. Jerzy Lis (Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Prezes Zarządu INNOAGH Sp. z o.o.) 16:25 16:35 Administracja miasta przyszłości Marek Wójcik (Wiceminister Administracji i Cyfryzacji) 16:35 16:45 Nowy model operacyjny miasta Marek Bąkowski (Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji) 16:45 16:55 Jak organizować badania dla miasta przyszłości? prof. Andrzej Jajszczyk (Dyrektor Narodowego Centrum Nauki) prof. Zbigniew Kąkol (Prorektor ds. Nauki AGH) 16:55 17:20 Głos dla prezydentów Roman Ciepiela (Prezydent Tarnowa) Tadeusz Ferenc (Prezydent Rzeszowa) dr hab. inż. Zygmunt Frankiewicz (Prezydent Gliwic) Małgorzata Mańka-Szulik (Prezydent Zabrza) Krzysztof Matyjaszczyk (Prezydent Częstochowy) 17:20 17:50 Dyskusja: Plan działania dla polskiego miasta przyszłości Janusz Sepioł (Senator RP) Piotr Skirski (Dyrektor ds. Projektów Strategicznych Cisco Systems, Reprezentant inicjatywy Polskie Miasto Przyszłości) Jacek Woźniak (Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego) prof. Tomasz Szmuc (Prorektor ds. Współpracy AGH) Iwona Wendel (Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju) 17:50 18:10 Wystąpienia z sali 18:10 18:25 Końcowe rekomendacje moderatorów sesji 1 4. prof. Tomasz Szmuc, prof. Krzysztof Zieliński, prof. Janusz Mucha, prof. Jerzy Lis 18:25 18:30 14/12/15 str. 5

6 Finałowa rekomendacja: Marek Wójcik (Wiceminister Administracji i Cyfryzacji) 18:30 18:35 Podsumowanie konferencji dr Sławomir Kopeć (Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH, Przewodniczący Forum Nowej Gospodarki) 18:35 18:45 Zamknięcie konferencji prof. Tadeusz Słomka (Rektor AGH), Marek Sowa (Marszałek Województwa Małopolskiego) 14/12/15 str. 6

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

22 września 10.00-11.30 Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Sala kameralna

Bardziej szczegółowo

22 września Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu 10.00-11.30 Rejestracja Konferencja prasowa 10.30-11.30 Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Sala kameralna

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Gdansk Smarter City 10/11 sierpien 2011 Gdańsk Smarter Cities Synteza warsztatów i rekomendacje

Gdansk Smarter City 10/11 sierpien 2011 Gdańsk Smarter Cities Synteza warsztatów i rekomendacje Gdańsk Smarter Cities Synteza warsztatów i rekomendacje 2 07.09.2011 Smarter Cities Innovation Discovery Workshop Gdańsk 10-11 sierpnia 2011 3 07.09.2011 Agenda Sesja Plenarna Agenda Uczesnicty Integracja

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Konferencji E ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E USŁUGI DLA BIZNESU Warszawa, 14 15 kwietnia 2015

PROGRAM Konferencji E ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E USŁUGI DLA BIZNESU Warszawa, 14 15 kwietnia 2015 PROGRAM Konferencji E ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E USŁUGI DLA BIZNESU Warszawa, 14 15 kwietnia 2015 DZIEŃ 1 14 kwietnia 2015 (wtorek) 09:00 10:00 Rejestracja uczestników i otwarcie miasteczka konferencyjnego,

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 31 maja 2010 (poniedziałek) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)

Bardziej szczegółowo

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Lipiec 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Nowa usługa dla przedsiębiorców:

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

europejskie forum gospodarcze łódzkie 2013

europejskie forum gospodarcze łódzkie 2013 europejskie forum gospodarcze łódzkie 2013 Łódź, 13-14 listopada 2013 r. Andel's Hotel Łódź www.forum.lodzkie.pl 13 listopada 2013 r. godzina wydarzenie sala 8:00 9:30 Rejestracja lobby hotelowe Uroczyste

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress

MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI International Maritime Congress SZCZECIN, 10-12.06.2015 PROGRAM I STRESZCZENIA REFERATÓW PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS Wstęp Mijają trzy lata od kiedy narodziła się idea

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA

STRATEGIA BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA STRATEGIA BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA LATA 2006-2015 Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, czerwiec 2005 roku

Bardziej szczegółowo

7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa. Patronat Honorowy. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki

7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa. Patronat Honorowy. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki 7-8 listopada 2012, Tradycja odsłonie Tradycjaw w nowej nowej odsłonie Zagadnienia: Rozwój sektora energetycznego z punktu widzenia strategii głównych graczy rynkowych (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

Gdansk Smarter City 10/11 sierpien 2011 Gdańsk Smarter Cities Synteza warsztatów i rekomendacje

Gdansk Smarter City 10/11 sierpien 2011 Gdańsk Smarter Cities Synteza warsztatów i rekomendacje Gdańsk Smarter Cities Synteza warsztatów i rekomendacje 2 07.09.2011 Smarter Cities Innovation Discovery Workshop Gdańsk 10-11 sierpnia 2011 3 07.09.2011 Agenda Sesja Plenarna Agenda Uczesnicty Integracja

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda 14.04.2010 r. (środa) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.20)

Bardziej szczegółowo

Kongres jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kongres jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Kongres Polski Wschodniej 20-21 listopada 2012 r. W imieniu 9 Klastrów Polski Wschodniej zrzeszających ponad 400 przedsiębiorców serdecznie zapraszamy Państwa na ogólnopolski Kongres Polski Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo