WE WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WE WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE R. 79-2011"

Transkrypt

1 WE WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE R SPIS TREŚCI nr 1 3 Analiza moŝliwości zastosowania asymetrycznego operatora mutacji w dziedzinie optymalizacji systemów elektroenergetycznych / Mirosław Gajer 7 Wykorzystanie teorii mocy Fryzego do predykcyjnego sterowania energetycznym filtrem aktywnym / Marcin Maciąźek 11 Efektywność regulacji napięcia w systemie elektroenergetycznym z elektrowniami wiatrowymi / Michał Zeńczak 14 Niedoprecyzowania zapisów w IRiESD 18 Informacja jako bodziec integracji systemów niskoprądowych / Michał Konklewski 24 Perspektywy wdroŝenia smart meteringu w Polsce / Krzysztof Billewicz 16 Suwalski Park Wiatrowy - farma wiatrowa Piecki 23 Innowacyjny inteligentny system otwartej komunikacji z licznikami róŝnych producentów 30 MoŜliwości określania naraŝenia ludzi na pole magnetyczne wytwarzane przez linie napowietrzne / Marek Jaworski, Zbigniew Wróblewski 34 Wyznaczanie wartości współczynnika grupowego obciąŝalności prądowej przewodów / Cezary Łucyk 38 Ograniczanie zagroŝeń poŝarowych i poraŝeniowych w okrętowych sieciach typu IT / Sergiej German-Gałkin, Jarosław Hubert Hrynkiewicz, Ryszard śeludziewicz 44 Połączenie moŝliwości obliczeniowych programów CDEGS i ATP/EMTP w celu analizy zagroŝeń piorunowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w obiektach budowlanych / Tomasz Kuczyński 46 WYDAWNICTWA 47 Z HISTORII ELEKTRYKI 48 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 51 Z śycia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 56 CO PISZĄ INNI

2 nr 2 3 Energetyka słoneczna w Europie i na świecie / Jan M. Olchowik 6 Czy elektroenergetyka rozproszona moŝe stanowić realną alternatywę dla elektroenergetyki konwencjonalnej? / Mirosław Gajer 10 Analiza niezawodności elektroenergetycznej sieci rozdzielczej średniego napięcia z wykorzystaniem sieci bayesowskich / Adam Klimaszewski, Włodzimierz Korniluk 16 Wyznaczanie stopnia zestrojenia kompensacji ziemnozwarciowej w sieciach SN na podstawie pomiaru drgań własnych obwodu doziemnego / Jacek Handke, Józef Lorenc 21 Moment elektromagnetyczny i zaczepowy maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi / Marcin Wardach 26 Silniki z magnesami trwałymi zmieniają się stosownie do potrzeb rynkowych mniejsze rozmiary i waga oraz większa sprawność 33 Nowoczesne rozwiązanie ZPUE S.A. - rozdzielnica Rotoblok VCB 28 Modelowanie obciąŝeń elektroenergetycznych obszaru w celu oceny zarządzania gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwach / Wiktoria Grycan, Bogumiła Wnukowska 36 Wybrane problemy optymalnego doboru transformatorów rozdzielczych / Maciej Zieliński 39 Mikroobróbka folii metalowych za pomocą lasera nanosekundowego / Mateusz Tański, Robert Barbucha, Marek Kocik, Michał Janke, Katarzyna Garasz, Jerzy Mizeraczyk 42 Z HISTORII TECHNIKI 45 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 49 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 55 WYDAWNICTWA 58 CO PISZĄ INNI

3 nr 3 3 Optymalizacja współpracy elektrowni szczytowo-pompowej z elektrownią cieplną, z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego / Mirosław Gajer 7 Prognozowanie obciąŝeń w sieciach niskiego napięcia w aspekcie poprawy efektywności energetycznej / Marcin A. Sulkowski, Dariusz Naruszewicz 11 Minigenerator energii elektrycznej uwzględniający przepływ czynnika roboczego jako środowiska pracy węzłów tribologicznych / Roman Kaczyński 17 Zastosowanie magnetyków amorficznych przy budowie transformatorów / Maciej Zieliński 20 Projekty badawcze (granty) z elektrotechniki finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w 39. konkursie 22 Zabezpieczenia róŝnicowe w pracach rozwojowych Instytutu Energetyki / Zygmunt Kuran, Sławomir Skrodzki, Emil Tomczak 27 System pomiarowy do monitorowania składu mieszanin heterogenicznych w przemyśle wydobywczym i petrochemicznym / Jerzy Kołłątaj 34 Nowoczesne oświetlenie drogowe wykorzystujące diody elektroluminescencyjne - przegląd praktycznych realizacji / Dariusz CzyŜewski 41 Niezawodność i gwarancja jakości - ELBUD Warszawa 42 Automatyczna kompensacja łatwiejsza niŝ myślisz 44 Nowoczesne systemy zasilania i urządzenia rozdzielcze nn w aplikacjach APS S.A. 46 Przetwornice częstotliwości VLT firmy Danfoss to sposób na mądre oszczędzanie w systemach automatyki 48 WYDAWNICTWA 49 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 52 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 58 CO PISZĄ INNI

4 nr 4 3 Analiza moŝliwości wykorzystania w Europie energii elektrycznej wytwarzanej w afrykańskich elektrowniach solarnych / Mirosław Gajer 7 Potencjał fotowoltaiczny Lubelszczyzny / Jan M. Olchowik 12 Badania modułów fotowoltaicznych w warunkach symulowanego promieniowania o róŝnej wartości natęŝenia i długości fali / GraŜyna Frydrychowicz-Jastrzębska, Mikołaj Tadaszak 18 MoŜliwości zwiększenia efektywnego strumienia promieniowania słonecznego przez zastosowanie układów śledzących / Andrzej Binkiewicz 22 Olśnienie przeszkadzające kierowcom / Władysław Dybczyński 10 Schneider Electric tworzy nową gałąź działalności na świecie i w Polsce 27 Jubileusz 30-lecia firmy JM-TRONIK 33 Gospodarka zapasami rezerwowymi transformatorów sieciowych na przykładzie jednego z oddziałów dystrybucji energii / Józef Wajda 36 Sprawdzanie poprawności działania przekaźników elektroenergetycznych za pomocą programu PowerFactory / Adam Smolarczyk, Piotr Sobczyński 42 Inteligentne czujniki w projektowaniu systemów automatyki, pomiarów i sterowania / Jerzy Kołłątaj 46 Pomiary szczelności powłok emalierskich na powierzchniach wewnętrznych zbiorników / Piotr Barmuta, Hanna Dziedzic, Roman Chomczyk, Paweł Pytel NORMALIZACJA - WYMAGANIA - PRZEPISY 48 Systemy oceny zgodności i normalizacja w obszarze wyrobów elektrycznych / Janusz Okólski 54 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 55 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 60 CO PISZĄ INNI

5 nr 5 MATERIAŁY KONFERENCYJNE ELSEP Wybrane aspekty przyłączenia farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej na przykładzie parku wiatrowego Piecki / Andrzej Sasinowski, Jacek Popławski 8 Analiza prowadzenia ruchu elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej SN na podstawie wybranych kryteriów jakości dostaw energii elektrycznej / Grzegorz Dąbrowski 13 Monitoring skuteczności procesu kompensacji mocy biernej oraz kontrola warunków eksploatacji baterii kondensatorów / Przemysław Kwaśnik, Krzysztof Dąbrowski 17 Wymiarowanie układów elektroenergetycznych zasilających odbiorniki nieliniowe / Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko 21 Bezkonfliktowa współpraca systemów WLAN i Bluetooth w środowisku przemysłowym / Andrzej Górczak 26 Obowiązkowe wyposaŝenie nowo projektowanych instalacji elektrycznych oraz wymagania stawiane tym urządzeniom / Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibko 30 Wymagania prawne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach rolniczych i ogrodniczych / Marcin A. Sulkowski 32 Przyczyny działania zabezpieczeń róŝnicowych transformatorów 110 kv/sn w wybranym oddziale spółki dystrybucyjnej / Grzegorz Dąbrowski, Krzysztof Woliński 36 Kompensacja mocy biernej w rozległej sieci kablowej SN / Ryszard Skliński, Wojciech Dzienis 41 Telemetria danych rozproszonych jako istotna funkcjonalność inteligentnej sieci dystrybucyjnej / Jan śurowski 46 Systemy szybkiego diagnozowania i lokalizacji zwarć w sieciach SN poprawa ciągłości zasilania w energię elektryczną / Barbara Baprawska 50 Zwarcia łukowe doświadczenia eksploatacyjne w polskiej energetyce zawodowej i przemysłowej / Michał Kaźmierczak 54 Automatyczna kompensacja łatwiejsza niŝ myślisz 56 System monitorowania jakości energii elektrycznej w stacjach zasilających na przykładzie stacjonarnych analizatorów firmy A-EBERLE i oprogramowania WinPQ 59 Regulator farmy wiatrowej firmy BTC 60 Modernizacja przenośników taśmowych ciągów węglowych na odkrywkach w KWB Konin z wykorzystaniem przetwornic częstotliwości VLT firmy Danfoss 63 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 64 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 65 WYDAWNICTWA 69 Z śycia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 71 CO PISZĄ INNI

6 nr 6 3 Wpływ zakłóceń w sieci przesyłowej na napręŝenia zmęczeniowe wałów turbozespołów duŝej mocy / Jan Machowski, Piotr Kacejko 8 Modelowanie silnika indukcyjnego do symulacji zwarć wewnętrznych doziemnych / Maciej Wieczorek, Eugeniusz Rosołowski 13 Silniki elektryczne z proszkowymi obwodami magnetycznymi / Barbara Ślusarek, Bartosz Jankowski, Dariusz Kapelski, Marcin Karbowiak, Marek Przybylski 18 Dwa warianty zasilania silnika BLDC / Andrzej Sikora, Adam Zielonka 20 Nowoczesne napędy z silnikami asynchronicznymi do pojazdów trakcyjnych / Janusz Biliński, Marek Niewiadomski, Sylwester Buta, Emil Gmurczyk 24 Silnik z wałem drąŝonym do zastosowań specjalnych / Stanisław Gawron 27 Bezrdzeniowy silnik tarczowy z magnesami do napędu pojazdu jednośladowego / Piotr Paplicki, Wojciech Futyma, Krzysztof Garecki 30 Monitorowanie obiektów elektroenergetycznych SN i SN/nN 34 Sterowniki WAGO z komunikacją wg IEC w projektach smart-grid NORMY - WYMAGANIA - PRZEPISY 36 Światowe standardy bezpieczeństwa w konstrukcjach kablowych / Jakub Siemiński 40 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 42 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 46 Z śycia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 53 WYDAWNICTWA 54 CO PISZĄ INNI

7 nr 7 3 Aspekty techniczne i ekonomiczne przyjęcia nieograniczonej wartości mocy zwarciowej w sieci średniego napięcia / Brunon Lejdy 7 Problemy substytucji danych w rozliczaniu zuŝycia energii / Krzysztof Billewicz 9 Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji pracy elektrowni wodnej / Mirosław Gajer 13 ZagroŜenie poraŝenia ludzi od uderzenia pioruna / Stefan Gierlotka 15 Metoda zdalnego prowadzenia pomiarów zagroŝenia piorunowego w trybie wyczekującym / Jarosław Wiater 18 Bezpieczeństwo latania samolotem / Jacek Sosnowski, BoŜenna Boreta 23 Wpływ odnawialnych źródeł energii na automatykę zabezpieczeniową w polskiej i czeskiej energetyce / Jaroslav Pospíšil, Zygmunt Kuran 30 Próby terenowe prototypowych ograniczników przepięć / Krystian Leonard Chrzan, Małgorzata Aleksy 33 Drobne, lecz istotne problemy wynikające z izolowania podziemnej konstrukcji metra / Józef Dąbrowski NORMY - WYMAGANIA - PRZEPISY 42 Normy dotyczące systemu sterowania KNX w inteligentnych budynkach / Mirosław Parol Z HISTORII TECHNIKI 45 Jubileusz 100-lecia odkrycia nadprzewodnictwa / Jacek Sosnowski LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 49 Jeden z pierwszych - Wiktor Tyszko ( ) 52 WYDAWNICTWA 53 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 58 CO PISZĄ INNI

8 nr 8 3 Redukcjonizm i emergentyzm / Mirosław Gajer 9 Metody analizy ryzyka oraz oceny uszkodzeń powodowanych przez wyładowania piorunowe / Jarosław Wiater 13 Metoda wyznaczania probabilistycznych charakterystyk wartości prądów raŝeniowych i impedancji ciała ludzkiego po wystąpieniu raŝenia prądem elektrycznym / Włodzimierz Korniluk, Dariusz Sajewicz 18 Metody badań impedancji ciała człowieka / Stefan Gierlotka 21 Wpływ procesów technologicznych na rozwój astmy zawodowej / Anna Stasiak-Barmuta, Piotr Barmuta 24 Ograniczanie przepięć w sieciach elektroenergetycznych 6 kv / Edward Anderson, Janusz Karolak, Józef Wiśniewski 31 Perspektywy i problemy wdroŝenia smart meteringu w Polsce / Krzysztof Billewicz 35 Wielokanałowy system pomiarowy w standardzie 4-20 ma z komputerową rejestracją wyników / Michał Bonisławski, Marcin Marcinek 40 Cyfrowy demodulator dla systemów bezprzewodowych na platformie Software Defined Radio z uŝyciem FPGA / Grzegorz Haza Z HISTORII ELEKTRYKI 44 Historia 50 Hz w sieci energetycznej / Rafał Gonczarko, Paweł Szymczuk 47 Z śycia STOWARZYSZENIOWEGO 52 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 59 WYDAWNICTWA 60 CO PISZĄ

9 nr 9 4 Potencjał polskiego przemysłu na przykładzie Schneider Electric Energy w Świebodzicach / Jacek Sikorski 11 Dynamika sieci elektroenergetycznych - pomiary zmian, analiza i ocena / Till Sybel, Michael Fette, Radosław Wiśniewski 16 System ochrony kluczowych odbiorów w przypadku utraty lub ograniczenia mocy zasilania obiektu / Mariusz Talaga 21 Zabezpieczenia szyn i układy rezerwy wyłącznikowej w stacjach 110 kv/sn / Zygmunt Kuran, Sławomir Skrodzki, Emil Tomczak 26 Dobór przekładników prądowych / Andrzej Bachry, Dieter Braisch 36 Układy przekształtnikowe w grzejnictwie indukcyjnym / Maciej A. Dzieniakowski 42 Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku. Formy współpracy przy pracach badawczo-rozwojowych / Stanisław Kiszło, Andrzej Frącek 46 Jan sformułować zapytania ofertowe na baterię kondensatorów mocy? / Krzysztof Dąbrowski 52 Analiza jakości energii elektrycznej - technologia ION firmy Schneider Electric / Grzegorz Bułat 56 System do e-diagnozowania rozdzielnic współpracujący z inteligentną siecią elektroenergetyczną - smart grid / Andrzej Nowakowski, Paweł Wlazło 60 Urządzenia do nieinwazyjnego badania aktywności wyładowań niezupełnych oraz oceny kondycji rozdzielnic SN / Grzegorz Zyśko 64 Kompensacja mocy biernej maszyny wyciągowej 66 Przetwornice częstotliwości VLT AutomationDrive firmy Danfoss napędzają bęben suszarni koncentratu w KGHM w Głogowie 70 Urządzenie do wielokanałowej akwizycji sygnałów akustycznych z wykorzystaniem algorytmów formowania wiązki Michał Woldan, Pawet Reymont, Bogusław Sztachetko 74 Woltomierz cyfrowy z przetwornikiem 24-bitowym AD7767 / Tomasz Rudnicki 78 DąŜenie do doskonałości w tworzeniu aparatury EAZ 80 Udział APS SA w kompleksowej modernizacji kotła ciepłowniczego 82 Jeszcze OGiV-y nie zginęły NORMY - WYMAGANIA - PRZEPISY 87 Ochrona odgromowa i przed przepięciami w polskich aktach prawnych i normalizacyjnych / Mirosław Zielenkiewicz 90 Ustawa o bateriach i akumulatorach - zagadnienia praktyczne / Marta Zwierzchowska 94 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI 95 Z śycia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 96 WYDAWNICTWA 99 CO PISZĄ

10 nr 10 3 Chaotyczna dynamika w procesie równoczesnego wykorzystywania energii gazu ze złóŝ konwencjonalnych i skał łupkowych / Zdzisław Trzaska 10 W poszukiwaniu nowych źródeł energii / Mirosław Gajer 15 Numeryczne prognozowanie wytrzymałości zmęczeniowej połączeń lutowanych wybranych układów elektronicznych stosowanych w awionice / Dominik Jurków 18 Mobilny system zasilania małej jednostki pływającej / Michał Bonisławski 22 Lampa oświetlenia awaryjnego LED sterowana mikrokontrolerem / Jacek Chęciński, Zdzisław Filus 26 Układ samowzbudny na bazie wagi kwarcowej do kalibracji mikroskopu AFM / Michał Świątkowski, Grzegorz Wielgoszewski, Jarosław Olszewski, Teodor Gotszalk 29 Bezkontaktowy konduktometr mikroprzepfywowy z nowym rodzajem elektrod / Marcin Juchniewicz, Artur Dybko 32 Odstępy izolacyjne w ochronie odgromowej wolno stojących obiektów budowlanych / Andrzej Sowa 36 Rozkład admitancji odbiornika na składową czynną i bierną w dziedzinie czasu / Maciej Siwczyński, Andrzej Drwal, Sławomir śaba 40 Zastosowanie reakcji impulsywnej i skokowej w analizie działania ochrony odgromowej zwodu aktywnego typu ESE w stanie niestacjonarnego narostu potencjału elektrycznego chmury / Adam Skopec, Eugeniusz Smycz, Czesław Stec 45 Automatyka zabezpieczeniowa z uŝyciem GOOSE w IEC dla rozdzielni SN na przykładzie RS Grzybowa / Rafał Sitkiewicz IFORMACJE FIRM 49 Wybrane nowości w zabezpieczeniach MiCOM firmy Alstom Grid 52 Wyłącznik TGI - trójfunkcyjny łącznik średniego napięcia 54 Z HISTORII TECHNIKI 57 NORMY - WYMAGANIA - PRZEPISY 58 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 60 WYDAWNICTWA 62 CO PISZĄ INNI

11 nr 11 3 Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki - samorząd gospodarczy sektora elektrotechnicznego / Janusz Nowastowski 7 Wyznaczanie dynamicznego obciąŝenia linii na podstawie modelu cieplnego linii uwzględniającego pomiary stanu linii / Adam Babś, Tomasz Samotyjak 10 Konsekwencje związane ze zwiększeniem napręŝenia w przewodach linii średniego napięcia 15 kv z przęsłami płaskimi, spowodowane wymianą izolatora w łańcuchu odciągowym o mniejszej długości montaŝowej / Józef Jacek Zawodniak 18 Ocena przydatności magnetycznych nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych oraz nanokrystalicznych rdzeni proszkowych / Przemysław Pinkosz, Marcin Kwiecień, Tomasz Błaszczyk 21 Silniki piezoelektryczne o ruchu prostym i złoŝonym - przegląd wybranych topologii i sterowania ruchem / Roland Ryndzionek, Łukasz Sienkiewicz, Wojciech Sztabowicz, Marek Grzywacz, Mieczysław Ronkowski 26 Akwizycja i analiza parametrów eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych w określaniu ich klasy energetycznej / Jerzy Kwaśniewski, Tomasz Krakowski 30 Przetwarzanie energii przy zmiennej prędkości obrotowej w małych elektrowniach wodnych / Dariusz Borkowski, Tomasz Węgiel 34 Zminiaturyzowane, planarne filtry pasmowo-przepustowe o nowej topologii / Kamil Radtke, Piotr Kurgan, Adrian Bekasiewicz, Marek Kitliński 37 Hamownie elektryczne stosowane w dydaktycznych laboratoriach napędów i maszyn elektrycznych / Jarosław Werdoni 42 Od metrologii do systemów wizyjnych: środowisko NI LabVIEW w laboratoriach naukowych / Adam Dąbrowski, Andrzej Meyer, Paweł Pawłowski, Radosław Weychan, Piotr Kardyś, Agata Chmielewska, Andrzej Namerła 45 Koncepcja hybrydowego procesora cyfrowego z rdzeniem spintronicznym / Paweł Stebliński, Tomasz Błachowicz 47 Kompaktowy sterownik programowalny z panelem dotykowym / Łukasz Folta, Mirosław Chmiel, Jan Mocha 50 Wzmacniacz klasy E z regulacją mocy wyjściowej metodą grup impulsów / Mirosław Mikołajewski 53 Sterowanie rozpływem mocy w liniach przesyłowych z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych / Mirosław Gajer 57 Projektowanie systemów diagnostyki wibracyjnej turbogeneratora / Sławomir Wróblewski, Andrzej Bytnar, Piotr Pietrzak 62 Kierunki rozwoju systemu komputerowego do diagnostyki magnetycznej szyn torów kolejowych / Georgij Trokhym, Vitalij Niczoga, Petro Dub 64 Danfoss Hygienic Drive" - rozproszone systemy sterowania silnikami 66 LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI

12 67 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 70 Z śycia STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 70 WYDAWNICTWA 71 CO PISZA INNI

13 nr 12 3 Potencjałowa analiza bezpieczeństwa transakcji kartami bankowymi / Tadeusz Dąbrowski, Marcin Bednarek 8 Stanowisko dydaktyczne do badania rozpływu prądów w transformatorze i układzie róŝnicowym przekładników prądowych / Adam Smolarczyk 13 Model empiryczny określający dynamikę niskonapięciowego tuku zwarciowego / Daniel Kowalak 18 ZuŜycie energii elektrycznej w nowoczesnym gospodarstwie domowym / Jakub Kaźmierczak, Jacek Paś 22 Modelowanie wpływu przemiennika częstotliwości na sieć zasilającą / Ryszard Beniak, Arkadiusz Gardecki 25 Analiza stanu elektroenergetycznych pól rozdzielczych / Paweł Wlazło, Maciej Andrzejewski 30 Warystorowe ograniczniki przepięć w obwodach pojemnościowych z łącznikami próŝniowymi / Joanna Budzisz, Zbigniew Wróblewski 34 Zastosowanie zdalnej diagnostyki wyłącznika w układzie zabezpieczenia przeciąŝeniowego transformatora zasilającego / Krzysztof Broda, Andrzej Gacek 37 Problemy rejestracji i regulacji temperatury w budynkach mieszkalnych / Marek Durnaś, Jan Skórski 41 Minimalizacja momentu zaczepowego niesymetrycznej wielobiegunowej maszyny z magnesami trwałymi / Zbigniew Goryca, Marcin Złotek, Artur Pakosz 43 Diagnostyka wejść urządzeń EAZ w trakcie eksploatacji / Zdzisław Kołodziejczyk, Grzegorz Wojtaś 45 Silniki elektryczne w aparatach podwodnych - tendencje rozwoju oraz wybrane problemy doboru układu napędowego / Piotr Szymczak 52 Optymalne rozwiązania dla elektroenergetyki w ofercie firmy ELEKTROBUDOWA 54 Z HISTORII ELEKTRYKI 56 KONFERENCJE - SPOTKANIA - WYDARZENIA 62 WYDAWNICTWA 63 CO PISZĄ INNI 67 SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2011 Oprac. BPK

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn r. Wydział Elektryczny

Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn r. Wydział Elektryczny Zakład Elektroenergetyki Białystok, dn. 16.03.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Mirosław Świercz, Dziekan Wydziału Elektrycznego Zgodnie z procedurą dyplomowania na Wydziale, poniżej przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości ogólne 1

1. Wiadomości ogólne 1 Od Wydawcy xi 1. Wiadomości ogólne 1 dr inż. Stefan Niestępski 1.1. Jednostki miar 2 1.2. Rysunek techniczny 8 1.2.1. Formaty arkuszy, linie rysunkowe i pismo techniczne 8 1.2.2. Symbole graficzne 10 1.3.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Tematy prac inżynierskich Kierunek Elektrotechnika 1. Promotor

Tematy prac inżynierskich Kierunek Elektrotechnika 1. Promotor Kraków, 30 marzec 2005 r. Tematy prac inżynierskich Kierunek Elektrotechnika 1. Elektrotechnika elektroenergetyka, Termowizyjna diagnostyka urządzeń elektrycznych w elektroenergetyce 1 lub 2 Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r.

Zakład Elektroenergetyki r. Wydział Elektryczny. PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy r. Zakład Elektroenergetyki 31.10.2012 r. Wydział Elektryczny Szanowny Pan Marian Dubowski, prof. PB Dziekan Wydziału Elektrycznego PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH (termin złożenia pracy 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa tel. (22) 234 73 66, fax. (22) 234 50 73 http://www.ien.pw.edu.pl/eig/

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 4A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BUDOWY I EKSPLOATACJI ZESTYKÓW ROZŁĄCZNYCH I NIEROZŁĄCZNYCH STOSOWANYCH W TORACH PRĄDOWYCH

ANALIZA BUDOWY I EKSPLOATACJI ZESTYKÓW ROZŁĄCZNYCH I NIEROZŁĄCZNYCH STOSOWANYCH W TORACH PRĄDOWYCH Białystok, 112011 r. Zakład Elektroenergetyki Wydział Elektryczny Szanowny Pan dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB Dziekan Wydziału Elektrycznego Zgodnie z procedurą dyplomowania na Wydziale, poniżej

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Konsultacji Poradni Energetycznej OZW SEP na 2016 roku Aktualizacja r.

Harmonogram Konsultacji Poradni Energetycznej OZW SEP na 2016 roku Aktualizacja r. Harmonogram Konsultacji Poradni Energetycznej OZW SEP na 2016 roku Aktualizacja 14.01.2016 r. L.p. TEMAT KONSULTACJI DATA PRELEGENT NR KOMISJI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. odbiorczych wg

Bardziej szczegółowo

III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina września 2012 r.

III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina września 2012 r. III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 26 28 września 2012 r. Organizator: Patronat: III Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 III Konferencja

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminu dyplomowego: kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia

Pytania egzaminu dyplomowego: kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia kierunek Elektrotechnika, Studia Stacjonarne I Stopnia 1. Podstawowe parametry przebiegu napięcia w sieciach elektroenergetycznych. 2. Zasady ochrony odgromowej przed wyładowaniami atmosferycznymi. 3.

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

Automatyka Zabezpieczeniowa Urządzeń Górniczych

Automatyka Zabezpieczeniowa Urządzeń Górniczych Problemy zasilania i bezpiecznej eksploatacji sieci górniczych niskiego i średniego napięcia. (Power supply and safe exploitation of LV and HV mining networks). Prof. dr hab. inŝ. Bogdan Miedziński (5

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 Cel zajęć: Celem zajęć jest podanie celowości i specyfiki

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11 Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd. 8. - Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa do wydania ósmego 11 1. Klasyfikacja instalacji, urządzeń elektrycznych i środowiska oraz niektóre wymagania

Bardziej szczegółowo

Przesyłanie energii elektrycznej

Przesyłanie energii elektrycznej KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie energii elektrycznej A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission and processing of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika Lp. temat pracy dyplomowej 1. Radiowa transmisja zmiennokodowa w systemach alarmowych 2. 3. 4. Pomiar

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

40. Politechnika Gdańska 5-7 listopada 2015

40. Politechnika Gdańska 5-7 listopada 2015 SEP Oddział Gdańsk zaprasza na jubileuszowe 40. Politechnika Gdańska 5-7 listopada 2015 Gdańskie Dni Elektryki W ramach tegorocznej edycji GDE zorganizowane zostaną przede wszystkim: Dzień 2. 06.11 KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Wrocław 1.01.2013 Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska)

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska) 1. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do SEE Sieć przesyłowa 400 kv (80 kv) S zw = 0 0 GV A Duże elektrownie systemowe Połączenia międzysystemowe Przesył na znaczne odległości S NTW > 00 MV A Duże

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M XX JUBILEUSZOWEGO Sympozjum Naukowo-Technicznego SEMAG 2014. Aktualne problemy automatyki i elektroenergetyki w przemyśle wydobywczym

P R O G R A M XX JUBILEUSZOWEGO Sympozjum Naukowo-Technicznego SEMAG 2014. Aktualne problemy automatyki i elektroenergetyki w przemyśle wydobywczym P R O G R A M XX JUBILEUSZOWEGO Sympozjum Naukowo-Technicznego SEMAG 2014 Aktualne problemy automatyki i elektroenergetyki w przemyśle wydobywczym Złotniki Lubańskie, 26-28 maja 2014 r. PATRONAT HONOROWY

Bardziej szczegółowo

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego:  3 1,1 15,75 3 8,5 6. Obliczenia techniczne 6.1. Dane wyjściowe: prąd zwarć wielofazowych na szynach rozdzielni 15 kv stacji 110/15 kv Brzozów 8,5 czas trwania zwarcia 1 prąd ziemnozwarciowy 36 czas trwania zwarcia 5 moc

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI Wstęp 9 1. Pola elektromagnetyczne 11 1.1. Informacje wstępne 11 1.2. Źródła pół elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka 14 1.3. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Adres strony WWW zakładu Kierunek studiów: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne

Tematyka G1. Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Tematyka G1 1. Podstawowe wiadomości z podstaw elektrotechniki: Obwód elektryczny, podstawowe prawa elektrotechniki Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne Wielkości charakterystyczne dla prądu sinusoidalnego

Bardziej szczegółowo

Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Co to jest EAZ??? EAZ możemy zdefiniować jako grupę urządzeń, które zajmują się przetwarzaniem sygnałów oraz wybierają

Bardziej szczegółowo

REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ

REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ ELMA energia ul. Wioślarska 18 10-192 Olsztyn Tel: 89 523 84 90 Fax: 89 675 20 85 www.elma-energia.pl elma@elma-energia.pl REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ UNIVAR TRIVAR

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marek WANCERZ, Piotr MILLER Politechnika Lubelska OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na etapie planowania inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej (FW) należy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zjazdów V naboru na Zaoczne Studia Doktoranckie przy IEl. Ramowy program zajęć (I semestr)

Harmonogram zjazdów V naboru na Zaoczne Studia Doktoranckie przy IEl. Ramowy program zajęć (I semestr) I semestr Zjazd 1: 24/25 luty 24.02.2006 Harmonogram zjazdów V naboru na Zaoczne Studia Doktoranckie przy IEl Ramowy program zajęć (I semestr) 10:00-11:45 Inauguracja, 12:00-13:35 S.F. Filipowicz: Komputerowe

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów

ELEKTROTECHNIKA. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów ELEKTROTECHNIKA Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów Teoria obwodów 1. Jakimi parametrami (podać definicje) charakteryzowane są okresowe sygnały elektryczne? 2. Wyjaśnić pojecie indukcyjności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...113

Spis treści. Przedmowa...113 Przedmowa...113 1. WYMAGANIA STAWIANE APARATOM ELEKTRYCZNYM I ROZDZIEL- NICOM I ICH FUNKCJE...115 1.1. Aparaty elektryczne i rozdzielnice w układach wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej...115

Bardziej szczegółowo

Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce. Termin: 25 kwietnia 2012 roku. Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124

Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce. Termin: 25 kwietnia 2012 roku. Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 KONFERENCJA Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce. Termin: 25 kwietnia 2012 roku. Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Współpraca i Patronaty: - prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik Prezes

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego

Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ Załącznik nr 5 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO IECI ROZDZIELCZEJ - 1 - 1. POTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011 Nazwa przedmiotu: Urządzenia i sieci elektroenergetyczne KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki 2010/2011 Rodzaj i tryb studiów: Stacjonarne I stopnia Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Automatyka i

Bardziej szczegółowo

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P Wstęp 1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia 1.1. Zasady ogólne 1.2. Wymagane kwalifikacje osób wykonujących sprawdzenia, w tym prace kontrolno-pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C)

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) Kierunek ELEKTROTECHNIKA (RW Elektrycznego 20.04.2005 rok) Przedmioty na studiach dziennych i tygodniowe liczby godzin zajęć (wersja z dnia 7.02.2006 Tadeusz Maciołek) Suma Nazwa przedmiotu Minimum Program

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE)

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE) Wrocław, 14.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE) edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012, 15/2012

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC 91-492 Łódź, ul. Bema 55 Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Konferencja Naukowo-Techniczna Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo

1. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary, sterowanie i sygnalizacja

1. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary, sterowanie i sygnalizacja Spis treści Od Wydawcy 1. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary, sterowanie i sygnalizacja dr inż. Sylwia Wróblewska 1.1. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 1.1.1. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej www.ien.pw.edu.pl/eig/ 1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut

Bardziej szczegółowo

EPSITRON Układy zasilania gwarantowanego dla aplikacji elektroenergetycznych

EPSITRON Układy zasilania gwarantowanego dla aplikacji elektroenergetycznych Układy zasilania gwarantowanego dla aplikacji elektroenergetycznych AGENDA: 1. SMART GRIDS WYMAGANIA DLA OBIEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH 2. FUNKCJONALNOŚĆSYSTEMU ZASILANIA EPSITRON 3. WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRTYKA" Spółka z o.o. Zatwierdził: Gliwice, 2013r.

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRTYKA Spółka z o.o. Zatwierdził: Gliwice, 2013r. KOMPLEKSOWA OFERTA WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI, URUCHAMIANIU I ODBIORZE FARM WIATROWYCH KOMPLEKSOWA OFERTA WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI, URUCHAMIANIU I ODBIORZE FARM WIATROWYCH Oferent: Zakład Pomiarowo-Badawczy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T P R A C Y D Y P L O M O W E J. 410 Prof. Z. RUTKA. 411 Prof. P. KACEJKO. 412 Prof. P.

2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T P R A C Y D Y P L O M O W E J. 410 Prof. Z. RUTKA. 411 Prof. P. KACEJKO. 412 Prof. P. Z b i ó r p r a c dyp l o m ow yc h o b r o n i o n yc h w K a t e dr ze S i e c i E l ektryc z n yc h i Z a b e z p i e czeń w l a t a c h 2 0 07-2012 2 0 0 7 r. Lp. O P I E K U N P R A C Y T E M A T

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r. załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z 28.07.201 r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA KIERUNEK:ENERGETYKA poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia,

nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady 5 Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia, HiP HYDRAULIKA I PNEUMATYKA R. 31-2011 SPIS TREŚCI nr 1 3 Serwis informacyjny 3 Rozmowy-wywiady cz. I / Ryszard Jasiński 9 Koncepcja sterowania elektrohydraulicznym manipulatorem typu tricept / Piotr Woś,

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne A. Pytania wspólne dla Kierunku Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 1. Podstawowe prawa elektrotechniki. 2. Metody rozwiązywania obwodów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor Artykuł ukazał się w Wiadomościach Elektrotechnicznych, nr 7/008 dr inż. Witold Hoppel, docent PP dr hab. inż. Józef Lorenc. profesor PP Politechnika Poznańska Instytut Elektroenergetyki Wpływ impedancji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.7

Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2014 r. Celem sprawozdania G-10.7 jest badanie przepływów energii elektrycznej oraz obliczenie strat i współczynnika strat sieciowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne pomiary w energetyce

Nowoczesne pomiary w energetyce Nowoczesne pomiary w energetyce Smart Grid Smart Metering Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki dr hab. inż. Andrzej Bień prof. n. AGH Kraków 2011-03-30 Agenda 1. Zagadnienia formalno

Bardziej szczegółowo

Metody monitorowania poziomu różnicy bilansowej stosowane w TAURON Dystrybucja S.A.

Metody monitorowania poziomu różnicy bilansowej stosowane w TAURON Dystrybucja S.A. Metody monitorowania poziomu różnicy bilansowej stosowane w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Działania realizowane w ramach wieloletniego planu optymalizacji Różnicy Bilansowej( 2012-2018). 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ Załącznik nr 4 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 1 Linie napowietrzne o napięciu

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE)

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE) Wrocław, 30.04.2012 Program kształcenia i plan studiów : Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE) edycja 2 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia Netcon 100 został opracowany w celu monitorowania i sterowania sieciami średniego napięcia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet:

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet: Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet: http://www.ien.pw.edu.pl Informator o specjalności Elektroenergetyka Studia stacjonarne - I stopień (inżynierski) Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo