Klucz do efektywnych kosztowo i zrównoważonych pod względem środowiskowym budynków: Energia Inteligentna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klucz do efektywnych kosztowo i zrównoważonych pod względem środowiskowym budynków: Energia Inteligentna"

Transkrypt

1 Klucz do efektywnych kosztowo i zrównoważonych pod względem środowiskowym budynków: Energia Inteligentna Raport Frost & Sullivan przygotowany w e współpracy z Schneider Electric Opracowanie: John Raspin, Partner ds. Energii i Środowiska Działamy na rzecz szybszego wzrostu

2 Spis treści Spis treści 2 Wykorzystanie inteligentnej technologii cyfrowej w celu optymalizacji działania systemów zarządzania energią stanowi obecnie najskuteczniejszy środek zapewniający wzrost efektywności energetycznej i zmniejszenie kosztów operacyjnych, jak również istotną redukcję emisji dwutlenku węgla. Frost & Sullivan Szybki rozwój koncepcji energii inteligentnej 3 Wyzwania dla konsumentów i czynniki rynkowe 5 Regulacje promują efektywność energetyczną w skali globalnej 6 Architektura o: kluczowy czynnik wzrostu 6 Zmiana zachowań klientów: klucz do rzeczywistej efektywności 7 Odpowiedzi na wyzwania: System Schneider Electric from Power Plant to Plug (od elektrowni do wtyczki) 9 EcoStruxure : Aktywna architektura zarządzania energią dedykowana dla systemów zintegrowanych 9 Energy University : przemyślane przywództwo i edukacja klientów 10 Siedziba główna Schneider Electric: praktyczne zarządzanie energią w czasie rzeczywistym 10 Konkluzje 12 INFORMACJA O FROST & SULLIVAN 13 Frost & Sullivan 2

3 Szybki rozwój koncepcji energii inteligentnej Szybki rozwój koncepcji energii inteligentnej Już od kilku lat zapotrzebowanie na energię rośnie w wyższym tempie niż jej podaż. Oznacza to, że osiągnięcie każdego kolejnego poziomu zrównoważenia tych wartości wymaga bardziej efektywnego wytwarzania, dostarczania i korzystania z energii.w dużym skrócie, świat zużywa zbyt wiele energii i robi to zbyt nieefektywnie. Globalny popyt na energię w podziale na regiony, w latach Kluczowe wyzwania w obszarze zarządzania energią (cały świat), 2010 r. Łączność i integracja Dostawy energii i koszty Sektor budowlany Środowisko Globalne zapotrzebowanie na energię Inteligentne budynki Źródło: Frost & Sullivan i EIA Aktualnie wykorzystywane, wiodące rozwiązania energetyczne, łączą dodatkowe zdolności wytwarzania energii (pochodzące z nowych i odnawialnych źródeł) z jej bardziej efektywnym wykorzystaniem. Inteligencja cyfrowa, określana powszechnie mianem technologii inteligentnej, ma do odegrania kluczową rolę w niemal wszystkich rodzajach takich rozwiązań. Wyzwanie po stronie podaży polega na efektywnej modernizacji sieci dostawczej przy wdrożeniu bardziej zróżnicowanej oferty technologii wytwarzania energii. Tymczasem po stronie popytu istnieją szerokie możliwości optymalizacji, odnoszące się do miejsc zużycia energii. Już przy wykorzystaniu obecnej technologii, świat mógłby funkcjonować na takim samym poziomie funkcjonalności i wygody jak obecnie, zużywając przy tym o 30% mniej energii. Przemysł energetyczny zdał sobie sprawę z faktu, że inteligentna technologia cyfrowa jest w stanie zwiększyć efektywność energetyczną na każdym etapie cyklu, od miejsca wytworzenia do miejsca zużycia energii. Inteligentne rozwiązania działają na zasadzie objęcia technologią cyfrową obszarów wytwarzania, przesyłu, dystrybucji oraz zarządzania infrastrukturą energetyczną. Stosowne aplikacje komunikacyjne i przeliczeniowe umożliwiają pozyskiwanie danych i kontrolę urządzeń, zapewniając precyzyjne wyniki, efektywne zarządzanie, bezawaryjność, bezpieczeństwo oraz stałą kontrolę kosztów. Ponad 40% światowego zużycia energii generują budynki ich systemy ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia odpowiadają za ok. 25% globalnych emisji CO 2. Co więcej, każdego dnia powstają nowe energochłonne budynki, a miliony już istniejących obecnie będą funkcjonować przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Frost & Sullivan 3

4 Innowacyjne przedsiębiorstwa na rynku energii opracowują praktyczne rozwiązania w jego wszystkich obszarach, od inteligentnych sieci i procesów przemysłowych po systemy zarządzania budynkami, inteligentne techniki pomiaru i czujniki dla gospodarstw domowych. Rozwiązania te przynoszą wszystkim praktyczne oszczędności dotyczy to zarówno wielkich zakładów przemysłowych, jak i najmniejszych odbiorców. Przede wszystkim jednak istnieje możliwość dokonania istotnych ulepszeń przy wykorzystaniu już funkcjonujących doświadczeń i technologii. Szybki rozwój koncepcji inteligentnej energii Wierzymy, że już wkrótce świat wkroczy w erę stosowania inteligentnego zużycia energii jako kluczowego środka na rzecz zapewnienia efektywności energetycznej na każdym etapie jej cyklu - od elektrowni do wtyczki. Technologie umożliwiające takie działania już istnieją i to właśnie one wywrą szybki i istotny wpływ na sposób zarządzania energią w skali globalnej. Światowe zużycie energii w miejscach odbioru (cały świat), 2010 r. Uwaga: kategoria Inne odnosi się do sektora budowlanego, rolnictwa (włączając w to szklarnie) i rybołówstwa; Usługi obejmują sektor rozrywkowy, usługi handlowe i centra danych. Źródło: Frost & Sullivan Frost & Sullivan 4

5 Wyzwania dla konsumentów i czynniki rynkowe Wyzwania dla konsumentów i czynniki rynkowe Powszechnie znane powiedzenie mówi, że czymś, czego nie można zmierzyć, nie można zarządzać, ani tym bardziej poddać ulepszeniu. Frost & Sullivan wspiera tezę, że korzystanie ze skuteczniejszych systemów gromadzenia danych w celu identyfikacji i zarządzania wzrostem wyników może przynieść, w przypadku niemal wszystkich użytkowych budynków i procesów przemysłowych, potencjalne oszczędności energii sięgające 20-30%. Uzyskanie istotnych korzyści wymaga tylko uzyskania dostępu, jak również zdolności pomiaru oraz kontroli danych i urządzeń. Im więcej informacji potrafimy uzyskać, tym łatwiejsze staje się rozwiązywanie problemów, optymalizacja energii i zwiększanie naszego komfortu. Zważywszy na to, że kluczowe funkcje budynków odpowiadają za około 40% światowego zużycia energii, dużego znaczenia nabierają możliwości zapewniające łączność z internetem ze strony urządzeń zwiększających stopień naszej kontroli nad wykorzystaniem energii - zarówno zdalnych, jak i umiejscowionych w miejscach poboru. W przyszłości inwestycje w wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii będą rozstrzygające przy określaniu i ulepszaniu systemów dostaw elektryczności, ale docelowo to właśnie inteligentne zarządzanie zużyciem energii w inteligentnych budynkach i domach pozwoli na osiągnięcie rzeczywistych oszczędności dzięki systemom inteligentnych sieci. Wraz ze wzrostem cen energii i zwiększającą się presją na zapewnienie rzeczywistej efektywności energetycznej, nadchodzi coraz większe zapotrzebowanie na zarządzanie całością budynku jako zintegrowanym systemem. Inteligentny budynek pozwala użytkownikom i zarządcom na optymalizację możliwych korzyści i oszczędności, kiedy urządzenia funkcjonujące w ramach różnych systemów (jak ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja, systemy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa) zostają zintegrowane na jednej wspólnej platformie automatyzacji i kontroli. Niemniej, pomimo wymogów ze strony biznesu i istniejącej technologii, budowa spójnych rozwiązań inteligentnych w szerokim zakresie stanowi nadal istotne wyzwanie dla użytkowników poszukujących elastyczności, niezależności i rzeczywiście zintegrowanych rozwiązań. Frost & Sullivan 5

6 Regulacje promują efektywność energetyczną w skali globalnej regulacje promują efektywność energetyczną w skali globalnej W skali globalnej wiele czynników wywiera wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej budynków i przemysłu. Tworzone są przepisy prawne nakładające na przedsiębiorstwa i indywidualnych użytkowników, pod groźbą kar finansowych, obowiązek spełniania określonych kryteriów i dobrych praktyk. Inwestycje w urządzenia optymalizujące energię i planowanie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej stają się już nie wyborem, lecz obowiązkiem, w kontekście wdrażania przez poszczególne kraje stosownych regulacji prawnych i coraz poważniejszych zachęt finansowych. Zarówno rządy, jak i organizacje pozarządowe pracują na rzecz tego samego celu ograniczenia zużycia energii, zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych. Tworzą przy tym programy wspierające takie działania poprzez zapewnianie informacji, propozycje zachęt i dostarczanie zasobów umożliwiających przedsiębiorstwom osiągnięcie ogólnej redukcji wydatków operacyjnych związanych z wykorzystywaniem energii. We wszystkich sektorach panuje przekonanie, że regulacje prawne będą oddziaływać nie tylko na nowo powstające budynki i instalacje, ale już istniejące zakłady, gałęzie przemysłu i systemy infrastrukturalne. Przeprowadzone przez Frost & Sullivan badania nad zachowaniami klientów potwierdziły, że podstawowymi czynnikami w tym obszarze są postawy ludzkie, finanse, osobista motywacja i wiedza o istniejących możliwościach. Legislacja i edukacja mogą odgrywać istotną rolę, a w efekcie wpływać na procesy ulepszeń w obszarze efektywności energetycznej. Należy przy tym zauważyć, że żaden przepis prawny sam z siebie nie zmieni istniejących warunków rynkowych. 1. Architektura otwarta: kluczowy czynnik wzrostu Inteligentne sieci energetyczne opierają koncepcje łączenia produktów i systemów w jedną sieć elementów komunikujących się z sobą w czasie rzeczywistym na zasadach, na jakich działa internet. Rozwiązaniem, które umożliwia zbudowanie rzeczywiście efektywnego energetycznie przedsiębiorstwa jest międzyoperacyjność, stosowana wtedy, gdy elementy powiązane z różnymi systemami, bez względu na ich pochodzenie, rozumieją się i płynnie współdziałają na rzecz całkowitej efektywności operacyjnej. Niemniej jednak zasada wyłączności protokołów, która dominowała w ostatniej dekadzie, uniemożliwiła osiągnięcie pożądanej otwartości i spowolniła rozwój rynku. Architektura otwarta jest kluczowym czynnikiem wdrożenia modeli inteligentnego budynku, który z kolei odgrywa najważniejszą rolę w łączeniu i tworzeniu inteligentnych sieci. Rozwiązania w obszarze automatyki budynków w podziale na protokoły komunikacji (cały świat), 2004 i 2010 r. Źródło: Frost & Sullivan Frost & Sullivan 6

7 Architektura otwarta ustanawia protokoły komunikacyjne, pozwalające na wymianę informacji i synchronizację urządzeń pomiędzy systemami kontroli pochodzącymi od różnych dostawców, w celu osiągnięcia optymalnych parametrów funkcjonowania budynku. Podczas gdy niegdyś wszystkie protokoły były wyłączne, obecnie preferowaną technologią stają się ich otwarte odmiany, zapewniając zarówno istotny potencjał efektywności, jak i wysoki poziom zarządzania energią. Jednym słowem, architektura otwarta oznacza lepszą kontrolę i uproszczenie wszystkich elementów systemu. W tradycyjnym ujęciu, bazowe systemy poboru energii, takie jak ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie lub kontrola dostępu działają niezależnie od siebie. Jeśli systemy pochodzące od różnych producentów nie są kompatybilne, właściciele danego zakładu czy budynku stają przed trudnym zadaniem, chcąc ulepszyć stopień efektywności swoich urządzeń. Kiedy istnieje potrzeba wymiany informacji pomiędzy urządzeniami pochodzącymi z różnych źródeł, konieczne jest stosowanie specjalnych portów dostępu. Wymaga to stosowania dedykowanego oprogramowania i urządzeń IT, co pociąga za sobą niebagatelne koszty i czas niezbędny do ich zainstalowania i serwisowania. Synergia, jaką daje połączenie oddzielnych systemów, zwiększa ilość możliwych strategii zarządzania poszczególnymi urządzeniami i obniżania zużycia energii. Użytkownicy końcowi mogą wybierać najlepsze dostępne możliwości w kategoriach inwestycji i funkcjonalności, maksymalnie wykorzystując swoje systemy kontroli w celu tworzenia bardziej efektywnych energetycznie i kosztowo, przyjaznych dla środowiska budynków.dodatkowe korzyści obejmują m.in. sterowanie procesem z jednego miejsca, skrócony czas szkolenia i koszty serwisowania oraz przyszłościowość systemu, który można łatwo modyfikować wraz z powiększaniem obsługiwanej infrastruktury. Systemy oparte na standardach otwartej komunikacji stanowią autentyczną wartość dodaną dla budynków i przedsiębiorstw. 2. Zmiana zachowań klientów: klucz do rzeczywistej efektywności Najskuteczniejsze rozwiązania w obszarze zarządzania energią są zaprojektowane tak, aby rzeczywiście zmieniać sposób zarządzania i zużywania energii przez poszczególne urządzenia. Wymaga to rzeczywistych zmian zachowań i zrozumienia, jakie inwestycje są niezbędne w celu odejścia od zwyczajowych, ustalonych praktyk. regulacje promują efektywność energetyczną na całym świecie inteligentne systemy zarządzania energią zmieniają jej pasywne wykorzystanie w aktywną optymalizację - z kolei istotnym celem dostawców jest zapewnienie swoim klientom stosownej wiedzy w tym obszarze oraz wsparcie niezbędnych zmian zachowań i praktyk w zarządzaniu energią. Frost & Sullivan Z drugiej strony, przez producentami staje wyzwanie dostarczania klientom takich rozwiązań, które można łatwo przystosowywać do indywidualnych potrzeb, i dzięki którym mogą zmienić swoje nastawienie do kwestii energetycznych oraz podejście do zarządzania energią. Bez potrzeby ponoszenia dużych nakładów, inteligentne systemy zarządzania energią zmieniają jej pasywne wykorzystanie w aktywną optymalizację, oferując użytkownikom zarówno kontrolę, jakiej potrzebują, jak i wymagane przez nich oszczędności. U samej podstawy cyklu energetycznego znajduje się krytyczny punkt konwergencji pomiędzy systemem automatyzacji, inteligencją cyfrową i infrastrukturą energetyczną. Frost & Sullivan 7

8 Podczas, gdy tradycyjnie skonfigurowane systemy pozwalają na zwiększoną międzyoperacyjność i kontrolę w miejscu zużycia energii, użytkownicy końcowi nie zawsze są świadomi wynikających z tego faktu możliwości i dokonują wyborów w oparciu o przestarzałe rozwiązania. Badania Frost & Sullivan przeprowadzone w sektorze budynków biurowych wykazały, że w bliskiej perspektywie w zaledwie 1/3 z nich planowane są inwestycje na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. Tak niski odsetek wynika z przekonania, że nakłady te nie przełożą się na potencjalne korzyści w postaci oszczędności zużytej energii. regulacje promują efektywność energetyczną na całym świecie Ocena stosowania efektywności energetycznej w budynkach z punktu widzenia dużych przedsiębiorstw (cały świat), 2010 r. Źródło: Frost & Sullivan W inteligentnych budynkach, inteligentne rozwiązania zarządzania i kontroli łączą zarządzanie budynkiem i energią z systemami bezpieczeństwa, ochroną przeciwpożarową, komunikacją, serwerowniami IT, automatyzacją maszyn i specyficznymi procesami horyzontalnymi, w celu stworzenia efektywnego kosztowo, łatwo dostosowującego się do nowych warunków i zrównoważonego energetycznie budynku. Obecnie zarządzanie energią w wielu sytuacjach polega wyłącznie na działaniach pasywnych, co ogranicza stosowanie na szeroką skalę inteligentnych rozwiązań energetycznych. Co więcej, mimo, że kwestie ekologiczne, jak redukcja śladu węglowego, nabierają coraz większego znaczenia w procesie zwiększania efektywności energetycznej, zasadniczym powodem takich działań ze strony konsumentów jest nadal czynnik kosztowy. Dlatego konieczne jest zapewnienie w tym względzie zmniejszonych kosztów amortyzacji i szybszego zwrotu poniesionych nakładów. Najważniejsze jednak jest to, że liderzy przemysłu wykazują się aktywnością i podejmowaniem konkretnych działań nie czekając na obligujące ich do tego nowe regulacje lub coraz wyższe ceny energii. Frost & Sullivan 8

9 Odpowiedzi na wyzwania: system Schneider Electric from Power Plant to Plug ODPOWIEDZI NA WYZWANIA: SYSTEM SCHNEIDER ELECTRIC FROM POWER PLANT TO PLUG Uwzględniając ogromny potencjał wzrostu efektywności w cyklu energetycznym, Schneider Electric stworzył rozwiązanie wykorzystujące inteligentne zarządzanie energią. Podejście to polega na objęciu cyfrową inteligencją produktów, technologii i doświadczeń ze wszystkich obszarów działalności firmy oraz procesów dedykowanych dla urządzeń, budynków, centrów danych, sieci i domów mieszkalnych. Wykorzystując otwartą architekturę do ułatwienia integracji systemów i międzyoperacyjności, Schneider Electric konsekwentnie poszerzał swoją działalność poprzez serię precyzyjnych, strategicznych przejęć i stworzenie najszerszej w swojej historii oferty produktów, w efekcie stając się globalnym liderem w obszarze zarządzania energią. Firma wykorzystuje termin from Power Plant to Plug do określenia pakietu specyficznych rozwiązań, które obejmują całość cyklu energetycznego, od punktu wyjściowego w elektrowni po miejsce wykorzystania energii. Rezultaty programu jasno wykazały słuszność takiego podejścia. Schneider Electric odnotowywał stały wzrost przychodów, nawet w okresie ostatniego kryzysu. Firma potwierdza swoje przekonanie, że nowe możliwości rynkowe doprowadzą do powstania kategorii technologii i usług dostarczających inteligentną energię. EcoStruxure: aktywna architektura zarządzania energią dedykowana dla systemów zintegrowanych Podzielając przekonanie, że nie można zarządzać tym, czego nie można zmierzyć, Schneider Electric rozwinął własną architekturę zapewniającą dostarczanie precyzyjnych danych w celu osiągania lepszych wyników efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i działalności biznesowej. Podejście to stanowi kluczowy element oferty firmy w zakresie inteligentnego zarządzania energią i jest elastyczne w użyciu można je stosować zarówno do nowopowstających aplikacji, jak i urządzeń już funkcjonujących, na wszystkich rynkach. Schneider Electric coraz intensywniej pracuje nad zaspokojeniem potrzeb końcowych użytkowników w zakresie indywidualnych rozwiązań zapewniających znakomite wyniki efektywności energetycznej. EcoStruxure: Aktywna architektura zarządzania energią od elektrowni do wtyczki obejmuje zintegrowane systemy łączące w sobie wypróbowane rodzaje oprogramowania i urządzeń umożliwiających projektowanie i zarządzanie systemami energii. EcoStruxure wykorzystuje oprogramowanie do pomiarów, kontroli, łączenia i aktywizacji obiegu danych generowanych przez wszystkie elementy architektury, wyświetlanych na jednym panelu sterującym. Platforma ta, będąca swoistym funkcjonalnym parasolem łączącym systemy, została zaprojektowana do wsparcia procesu konwergencji kluczowych obszarów know-how Schneider Electric: zarządzania energią, urządzeniami i procesami, pomieszczeniami IT, budynkami i bezpieczeństwem. We wszystkich tych obszarach firma jest w stanie przeprowadzić całkowitą integrację systemów, od kompleksowych rozwiązań na szczeblu przedsiębiorstwa po pojedyncze elementy poszczególnych urządzeń. Uznając znaczenie zbliżania technologii w przemyśle, Schneider Electric uznał za istotne wspieranie konwergencji działań konkurentów, dążąc do osiągnięcie pozycji lidera także w tym obszarze. To działanie wymagało szczególnych umiejętności w obszarze IT i komunikacji, jak również w kluczowych domenach działalności firmy energii i automatyce. Wdrożenie projektu EcoStruxure w 2009 r., w strategicznej współpracy z takimi partnerami jak Cisco, IBM i Microsoft, stanowiło szczególny sukces misji Schneider Electric na rzecz tworzenia zaintegrowanych rozwiązań. Frost & Sullivan 9

10 Energy University: przemyślane przywództwo i edukacja klientów Mimo szerokiej świadomości co do istnienia technologicznych możliwości, konsumenci dysponują relatywnie niewielką wiedzą o inteligentnym zarządzaniu energią. Schneider Electric powołał projekt Energy University - profesjonalny portal wiedzy - w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia takiej edukacji i świadomości na wszystkich poziomach funkcjonowania przedsiębiorstw. Łatwy w dostępie dzięki zastosowaniu platformy e-learningowej, portal Energy University oferuje informacje w obszarach dotyczących ludzkich zachowań, planowania finansowego, osobistych motywacji i wiedzy w zakresie zarządzania energią. Jego zasdaniczym celem jest zwiększanie świadomości użytkowników we wszystkich kwestiach odnoszących się do efektywności energetycznej. Promując podejście równego dystansu wobec wszystkich producentów, program Energy University nie tylko skupia się na tworzeniu możliwości biznesowych dla Schneider Electric, lecz także podnoszeniu powszechnej świadomości użytkowników w obszarze kwestii energetycznych. W ramach szkoleń Energy University można uzyskać informacje o regulacjach prawnych i rozwiązaniach w poszczególnych krajach, współpracy biznesowej, technologicznych innowacjach i formach edukacji publicznej. Schneider Electric wspiera, za pośrednictwem edukacji i usług, taką zmianę postaw, która umożliwia użytkownikom praktyczną realizację dewizy firmy: Make the Most of Your Energy SM. Siedziba główna Schneider Electric: praktyczne zarządzanie energią w czasie rzeczywistym Nowa centrala Schneider Electric, mieszcząca się w Paryżu, jest jednym z najlepszych praktycznych przykładów zastosowania inteligentnej energii. Podkreślając swoje zobowiązanie do racjonalnego przywództwa i efektywności energetycznej, firma zoptymalizowała w swojej siedzibie głównej zużycie i systemy energii, zapewniając swoim pracownikom i gościom wysoki komfort dzięki wykorzystaniu architektury EcoStruxure na ponad 35 tys. metrach kwadratowych powierzchni. Firma podkreśliła też swoją wizję technologicznej dominacji, wybierając jako nazwę siedziby akronim HIVE (pochodzący w języku francuskim od terminów Przestrzeń Innowacji i Wystawa Energii ). Budynek Hive uzyskał certyfikaty najwyższej jakości środowiskowej (HQE) i najlepszych wyników wykorzystania energii (HPE). ODPOWIEDZI NA WYZWANIA: SYSTEM SCHNEIDER ELECTRIC FROM POWER PLANT TO PLUG Sukces we wdrożeniu rozwiązań z zakresu inteligentnego zarządzania energią jest pochodną zapewnienia konwergencji. Dla użytkowników końcowych oznacza to praktyczną konwergencję wielu korzyści obejmujących kwestie ekologiczne, zarządzanie kosztami i zasobami, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo. Frost & Sullivan Hive: Inteligentna technologia znalazła zastosowanie w siedzibie głównej Schneider Electric Frost & Sullivan 10

11 Będący znakomitym przykładem praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań Schneider Electric na rzecz zarówno swoich klientów, jak i pracowników, budynek siedziby głównej posiada kilkaset czujników ruchu i zmierzchu, zapewniających efektywną regulację oświetlenia, żaluzji i systemów klimatyzacji w każdym pomieszczeniu, włącznie z odcięciem zasilania w przypadku stwierdzenia nieobecności zajmujących je osób. Poszczególni pracownicy czują się bardziej odpowiedzialni za wykorzystanie energii dzięki skomputeryzowanemu systemowi, wyświetlającemu w czasie rzeczywistym aktualne parametry zużycia energii w budynku. ODPOWIEDZI NA WYZWANIA: SYSTEM SCHNEIDER ELECTRIC FROM POWER PLANT TO PLUG Siedziba Hive w pierwszym roku swojej działalności (2009 r.) osiągnęła standaryzowany wynik zużycia energii na poziomie 121 kwh/m 3, obniżając tę wartość do 80 kwh/m 3 w roku Tak znaczący postęp udało się osiągnąć po analizie danych uzyskanych dzięki precyzyjnemu systemowi czujników rozmieszczonych w całym budynku. Już od pierwszego dnia funkcjonowania siedziby było ich ponad 150, podłączonych do zaawansowanego systemu zarządzania budynkiem. Wystarczy porównać te dane z poprzednią centralą firmy (rozmieszczoną w 7 różnych biurowcach), zużywających w ujęciu rocznym od 320 do 350 kwh/m 3. Co więcej, zaawansowany system automatyki pozwolił firmie na obniżenie kosztów serwisowania o 30%. Nie oznacza to jednak końca działań na rzecz osiągania coraz niższych poziomów zużycia energii. Planowane są tutaj następujące kroki: zainstalowanie paneli słonecznych o powierzchni 400m 2 na dachu budynku indywidualne monitory zużycia energii dla użytkowników, oferujące kilka różnych scenariuszy energetycznych do wyboru adaptacyjny system klimatyzacji, uwzględniający różne warunki atmosferyczne Biurowiec Hive, będący miejscem pracy dla 1700 osób, stanowi przykład tego, co można osiągnąć przy wykorzystaniu inteligentnych technologii cyfrowych zwiększających poziom automatyzacji budynków użytkowych. To także pionier budynków biurowych przyszłości. Dzięki wykorzystaniu 4-stopniowego procesu pomiarów, określenia warunków bazowych, automatyki i monitoringu, Schneider Electric zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, skutkujące nie tylko zmniejszeniem wydatków, lecz także korzyściami dla środowiska. Nowa centrala firmy jest pierwszym użytkowym budynkiem we Francji, który uzyskał w 2010 r. trzy prestiżowe standardy: HQE pod względem parametrów eksploatacji ISO 16001, nowy standard jakości obowiązujący od lipca 2009 r. ISO Frost & Sullivan 11

12 Konkluzje KONKLUZJE Globalny wzrost zapotrzebowania na energię wymaga odpowiedzi skuteczniejszej niż proste zwiększenie jej wolumenu. Pociąga za sobą konieczność bardziej efektywnego wykorzystania i zmiany sposobu myślenia o zarządzaniu energią. Obecnie największe możliwości w obszarze efektywności energetycznej oferuje inteligentne zarządzanie energią. Inteligentne systemy popytu w istotny sposób przyczynią się do zapewnienia systemom inteligentnych sieci możliwości uzyskiwania rzeczywistych oszczędności energii w sieci globalnej ogółem. Schneider Electric stworzył rozwiązanie From Power Plant to Plug (Od elektrowni do wtyczki) w celu zapewnienia swoim klientom rzeczywistych ulepszeń efektywności energetycznej w zakresie jej wykorzystania, kosztów, bezpieczeństwa i wpływu na środowisko. Wraz z ofertą aktywnego zarządzania energią EcoStruxure, firma odniosła się bezpośrednio do jednego z najważniejszych wyzwań rynkowych, dostarczając platformę umożliwiającą integrację systemów. Międzyoperacyjność pozwala klientom uzyskiwać rzeczywiste dane z dowolnego punktu sieci energetycznej. To z kolei umożliwia dzielenie się tymi danymi między poszczególnymi systemami i mierzenie poziomu zużycia energii w skali całego przedsiębiorstwa. Takie szczególne podejście łączy w sobie zarówno zoptymalizowane zarządzanie energią, jak i długoterminowe zmiany w zachowaniach użytkowników, konieczne do osiągnięcia efektywnych i zrównoważonych wyników. Zobowiązanie Schneider Electric na rzecz edukacji, wsparcia i szkolenia klientów w zakresie przywództwa jest doskonale widoczne na przykładzie programu Energy University, stawiającego sobie za najważniejszy cel pomoc użytkownikom w realizacji zasady Make the Most of Your Energy, poprzez edukację. Rozwiązania Schneider Electric w obszarze inteligentnego zarządzania energią stanowią rzeczywiste zintegrowane podejście, oparte o realne profesjonalne doświadczenia i wiodącą rolę w obszarze energii. Tym samym firma utrzymuje reputację firmy wiodącej w tym sektorze przemysłu, na każdym etapie cyklu wykorzystania energii. Najlepsza na rynku oferta obejmuje szeroki przekrój produktów, systemów i usług oraz rozwiązań, umożliwiających klientom zmniejszenie kosztów, bezpośrednią łączność oraz korzystanie z bezpiecznych i nieprzerwanych dostaw energii. Wraz z najnowszym asortymentem, Schneider Electric posiada wszelkie podstawy, aby odpowiedzieć na istotne wyzwanie XXI wieku: jak wytwarzać więcej energii w bardziej efektywny sposób. Frost & Sullivan 12

13 INFORMACJA O FROST & SULLIVAN informacja o frost & sullivan Firma Frost & Sullivan z siedzibą w Mountain View, w Kalifornii, jest światowym liderem usług konsultingowych w zakresie strategicznego wzrostu. Niniejszy raport jest oparty o najnowsze przekrojowe badania, przeprowadzone przez Frost & Sullivan w sektorach energetycznym i dostaw energii. Frost & Sullivan regularnie publikuje strategiczne analizy wybranych rynków związanych z produktami i usługami z zakresu produkcji, dystrybucji i zarządzania energią. Frost & Sullivan zapewnia także indywidualnie dostosowane usługi konsultingowe na rzecz wzrostu wielu przedsiębiorstwom amerykańskim i międzynarodowym. Informacje zgromadzone w niniejszej publikacji zostały oparte na badaniach i wywiadach uzyskanych wyłącznie przez Frost & Sullivan i co za tym idzie, mogą podlegać modyfikacjom. Frost & Sullivan nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek nieprawdziwe informacje dostarczone nam przez producentów lub użytkowników końcowych. Zachowane zostają wszelkie prawa autorskie i inne dane odnoszące się do własności. Zakazane jest publikowanie, ogłaszanie, modyfikowanie, płatne rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie niniejszego dokumentu. W sprawie uzyskania informacji o zezwoleniach, prosimy o pisemny kontakt na następujący adres: Frost & Sullivan 331 E. Evelyn Ave. Suite 100 Mountain View, CA United States of America lub Frost & Sullivan Sullivan House 4 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH Frost & Sullivan 13

14 Oxford 4100 Chancellor Court Oxford Business Park Oxford, OX4 2GX, UK Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Kontakt Londyn 4 Grosvenor Gardens London, SWIW 0DH, UK Tel 44(0) Fax 44(0) Pekin Bangalore Bogotá Buenos Aires Cape Town Madras Delhi Silicon Valley 331 E. Evelyn Ave. Suite 100 Mountain View, CA Tel Fax San Antonio 7550 West Interstate 10 Suite 400 San Antonio, TX Tel Fax Dubaj Frankfurt Kalkuta Kuala Lumpur Londyn Melbourne Mexico City Mediolan Bombaj Nowy York Oxford Paryż San Antonio Sao Paulo Seul Szanghai Silicon Valley Singapur Sydney Tel Aviv Tokio Toronto Warszawa Frost & Sullivan Frost & Sullivan, przedsiębiorstwo partnerujące wzrostowi, zapewnia swoim klientom wyższe tempo wzrostu i najlepsze w obszarach ich działalności wyniki w zakresie rozwoju, innowacji i przywództwa. Świadczone przez firmę usługi partnerstwa na rzecz wzrostu zapewniają prezesom firm i ich zespołom rozwojowym precyzyjne wyniki i modele najlepszych praktyk, pozwalające na generowanie, analizę i wdrażanie skutecznych strategii wzrostu. Frost & Sullivan szczyci się 49-letnim doświadczeniem partnerskiej współpracy z ponad 1000 światowych przedsiębiorstw, wschodzącymi obszarami przedsiębiorczości i społecznościami inwestorów poprzez sieć 40 biur na 6 kontynentach. Aby dołączyć do naszego partnerstwa na rzecz wzrostu, wystarczy wejść na stronę Schneider Electric. Wszelkie prawa zastrzeżone. Schneider Electric, EcoStruxure: Active Energy Management Architecture from Power Plant to Plug, Energy University oraz Make the most of your energy są znakami przemysłowymi stanowiącymi własność Schneider Electric Industries SAS lub jego przedsiębiorstw stowarzyszonych.

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Architektura aktywnego zarządzania energią from Power Plant to Plug

Architektura aktywnego zarządzania energią from Power Plant to Plug Architektura aktywnego zarządzania energią from Power Plant to Plug Centra danych Zakłady przemysłowe Budynki Energetyka i infrastruktura www.schneider-electric.com 1 Jak zaoszczędzić do 30% kosztów energii

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL luty 2015 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA AUTOMATYKA BUDYNKOWA siła integracji Przez dziesięciolecia Honeywell udowadnia swoim klientom, że potrafi zapewnić bezpieczeństwo i optymalne

Bardziej szczegółowo

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH W POLSCE DIAGNOZA POTENCJAŁU. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH W POLSCE DIAGNOZA POTENCJAŁU. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH W POLSCE DIAGNOZA POTENCJAŁU Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Wprowadzenie...3 1. Smart grids - zagadnienia teoretyczne...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. celów związanych z klimatem i energią w zakresie konkurencyjnej, bezpiecznej i niskoemisyjnej gospodarki UE na rok 2030

Sprawozdanie nt. celów związanych z klimatem i energią w zakresie konkurencyjnej, bezpiecznej i niskoemisyjnej gospodarki UE na rok 2030 Bruksela, dnia 28 stycznia 2014 r. Sprawozdanie nr 7/2014 Sprawozdanie nt. celów związanych z klimatem i energią w zakresie konkurencyjnej, bezpiecznej i niskoemisyjnej gospodarki UE na rok 2030 Bruksela,

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy.

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy. WPROWADZENIE DO BSI Kim jesteśmy. Podobno jednym z najpopularniejszych słów na świecie jest OK. Ale nie w BSI. Uważamy, że nie powinno się poprzestawać na byciu zaledwie OK. Stawiamy na więcej. Znacznie

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY BUDYNEK ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURY

INTELIGENTNY BUDYNEK ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURY INTELIGENTNY BUDYNEK ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURY Firma CommScope oferuje rozwiązania infrastruktury stosowane w inteligentnych budynkach, zapewniające solidną, wspólną platformę i możliwość konwergencji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Centrum. Centrum Danych 2025 Odkrywajmy możliwości

Centrum. Centrum Danych 2025 Odkrywajmy możliwości Centrum danych Centrum Danych 2025 Odkrywajmy możliwości Witamy w Centrum Danych 2025 Inicjatywa obejmująca całą branżę pod przewodnictwem spółki Emerson Network Power ma na celu stworzenie wizji centrum

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Praktyczne metody transformacji struktury organizacji poprzez nowe sposoby pracy Alan Greenberg & Andy Nilssen Wainhouse Research

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.7.2014 r. COM(2014) 398 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Ku gospodarce o

Bardziej szczegółowo