Klucz do efektywnych kosztowo i zrównoważonych pod względem środowiskowym budynków: Energia Inteligentna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klucz do efektywnych kosztowo i zrównoważonych pod względem środowiskowym budynków: Energia Inteligentna"

Transkrypt

1 Klucz do efektywnych kosztowo i zrównoważonych pod względem środowiskowym budynków: Energia Inteligentna Raport Frost & Sullivan przygotowany w e współpracy z Schneider Electric Opracowanie: John Raspin, Partner ds. Energii i Środowiska Działamy na rzecz szybszego wzrostu

2 Spis treści Spis treści 2 Wykorzystanie inteligentnej technologii cyfrowej w celu optymalizacji działania systemów zarządzania energią stanowi obecnie najskuteczniejszy środek zapewniający wzrost efektywności energetycznej i zmniejszenie kosztów operacyjnych, jak również istotną redukcję emisji dwutlenku węgla. Frost & Sullivan Szybki rozwój koncepcji energii inteligentnej 3 Wyzwania dla konsumentów i czynniki rynkowe 5 Regulacje promują efektywność energetyczną w skali globalnej 6 Architektura o: kluczowy czynnik wzrostu 6 Zmiana zachowań klientów: klucz do rzeczywistej efektywności 7 Odpowiedzi na wyzwania: System Schneider Electric from Power Plant to Plug (od elektrowni do wtyczki) 9 EcoStruxure : Aktywna architektura zarządzania energią dedykowana dla systemów zintegrowanych 9 Energy University : przemyślane przywództwo i edukacja klientów 10 Siedziba główna Schneider Electric: praktyczne zarządzanie energią w czasie rzeczywistym 10 Konkluzje 12 INFORMACJA O FROST & SULLIVAN 13 Frost & Sullivan 2

3 Szybki rozwój koncepcji energii inteligentnej Szybki rozwój koncepcji energii inteligentnej Już od kilku lat zapotrzebowanie na energię rośnie w wyższym tempie niż jej podaż. Oznacza to, że osiągnięcie każdego kolejnego poziomu zrównoważenia tych wartości wymaga bardziej efektywnego wytwarzania, dostarczania i korzystania z energii.w dużym skrócie, świat zużywa zbyt wiele energii i robi to zbyt nieefektywnie. Globalny popyt na energię w podziale na regiony, w latach Kluczowe wyzwania w obszarze zarządzania energią (cały świat), 2010 r. Łączność i integracja Dostawy energii i koszty Sektor budowlany Środowisko Globalne zapotrzebowanie na energię Inteligentne budynki Źródło: Frost & Sullivan i EIA Aktualnie wykorzystywane, wiodące rozwiązania energetyczne, łączą dodatkowe zdolności wytwarzania energii (pochodzące z nowych i odnawialnych źródeł) z jej bardziej efektywnym wykorzystaniem. Inteligencja cyfrowa, określana powszechnie mianem technologii inteligentnej, ma do odegrania kluczową rolę w niemal wszystkich rodzajach takich rozwiązań. Wyzwanie po stronie podaży polega na efektywnej modernizacji sieci dostawczej przy wdrożeniu bardziej zróżnicowanej oferty technologii wytwarzania energii. Tymczasem po stronie popytu istnieją szerokie możliwości optymalizacji, odnoszące się do miejsc zużycia energii. Już przy wykorzystaniu obecnej technologii, świat mógłby funkcjonować na takim samym poziomie funkcjonalności i wygody jak obecnie, zużywając przy tym o 30% mniej energii. Przemysł energetyczny zdał sobie sprawę z faktu, że inteligentna technologia cyfrowa jest w stanie zwiększyć efektywność energetyczną na każdym etapie cyklu, od miejsca wytworzenia do miejsca zużycia energii. Inteligentne rozwiązania działają na zasadzie objęcia technologią cyfrową obszarów wytwarzania, przesyłu, dystrybucji oraz zarządzania infrastrukturą energetyczną. Stosowne aplikacje komunikacyjne i przeliczeniowe umożliwiają pozyskiwanie danych i kontrolę urządzeń, zapewniając precyzyjne wyniki, efektywne zarządzanie, bezawaryjność, bezpieczeństwo oraz stałą kontrolę kosztów. Ponad 40% światowego zużycia energii generują budynki ich systemy ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia odpowiadają za ok. 25% globalnych emisji CO 2. Co więcej, każdego dnia powstają nowe energochłonne budynki, a miliony już istniejących obecnie będą funkcjonować przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Frost & Sullivan 3

4 Innowacyjne przedsiębiorstwa na rynku energii opracowują praktyczne rozwiązania w jego wszystkich obszarach, od inteligentnych sieci i procesów przemysłowych po systemy zarządzania budynkami, inteligentne techniki pomiaru i czujniki dla gospodarstw domowych. Rozwiązania te przynoszą wszystkim praktyczne oszczędności dotyczy to zarówno wielkich zakładów przemysłowych, jak i najmniejszych odbiorców. Przede wszystkim jednak istnieje możliwość dokonania istotnych ulepszeń przy wykorzystaniu już funkcjonujących doświadczeń i technologii. Szybki rozwój koncepcji inteligentnej energii Wierzymy, że już wkrótce świat wkroczy w erę stosowania inteligentnego zużycia energii jako kluczowego środka na rzecz zapewnienia efektywności energetycznej na każdym etapie jej cyklu - od elektrowni do wtyczki. Technologie umożliwiające takie działania już istnieją i to właśnie one wywrą szybki i istotny wpływ na sposób zarządzania energią w skali globalnej. Światowe zużycie energii w miejscach odbioru (cały świat), 2010 r. Uwaga: kategoria Inne odnosi się do sektora budowlanego, rolnictwa (włączając w to szklarnie) i rybołówstwa; Usługi obejmują sektor rozrywkowy, usługi handlowe i centra danych. Źródło: Frost & Sullivan Frost & Sullivan 4

5 Wyzwania dla konsumentów i czynniki rynkowe Wyzwania dla konsumentów i czynniki rynkowe Powszechnie znane powiedzenie mówi, że czymś, czego nie można zmierzyć, nie można zarządzać, ani tym bardziej poddać ulepszeniu. Frost & Sullivan wspiera tezę, że korzystanie ze skuteczniejszych systemów gromadzenia danych w celu identyfikacji i zarządzania wzrostem wyników może przynieść, w przypadku niemal wszystkich użytkowych budynków i procesów przemysłowych, potencjalne oszczędności energii sięgające 20-30%. Uzyskanie istotnych korzyści wymaga tylko uzyskania dostępu, jak również zdolności pomiaru oraz kontroli danych i urządzeń. Im więcej informacji potrafimy uzyskać, tym łatwiejsze staje się rozwiązywanie problemów, optymalizacja energii i zwiększanie naszego komfortu. Zważywszy na to, że kluczowe funkcje budynków odpowiadają za około 40% światowego zużycia energii, dużego znaczenia nabierają możliwości zapewniające łączność z internetem ze strony urządzeń zwiększających stopień naszej kontroli nad wykorzystaniem energii - zarówno zdalnych, jak i umiejscowionych w miejscach poboru. W przyszłości inwestycje w wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii będą rozstrzygające przy określaniu i ulepszaniu systemów dostaw elektryczności, ale docelowo to właśnie inteligentne zarządzanie zużyciem energii w inteligentnych budynkach i domach pozwoli na osiągnięcie rzeczywistych oszczędności dzięki systemom inteligentnych sieci. Wraz ze wzrostem cen energii i zwiększającą się presją na zapewnienie rzeczywistej efektywności energetycznej, nadchodzi coraz większe zapotrzebowanie na zarządzanie całością budynku jako zintegrowanym systemem. Inteligentny budynek pozwala użytkownikom i zarządcom na optymalizację możliwych korzyści i oszczędności, kiedy urządzenia funkcjonujące w ramach różnych systemów (jak ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja, systemy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa) zostają zintegrowane na jednej wspólnej platformie automatyzacji i kontroli. Niemniej, pomimo wymogów ze strony biznesu i istniejącej technologii, budowa spójnych rozwiązań inteligentnych w szerokim zakresie stanowi nadal istotne wyzwanie dla użytkowników poszukujących elastyczności, niezależności i rzeczywiście zintegrowanych rozwiązań. Frost & Sullivan 5

6 Regulacje promują efektywność energetyczną w skali globalnej regulacje promują efektywność energetyczną w skali globalnej W skali globalnej wiele czynników wywiera wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej budynków i przemysłu. Tworzone są przepisy prawne nakładające na przedsiębiorstwa i indywidualnych użytkowników, pod groźbą kar finansowych, obowiązek spełniania określonych kryteriów i dobrych praktyk. Inwestycje w urządzenia optymalizujące energię i planowanie działań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej stają się już nie wyborem, lecz obowiązkiem, w kontekście wdrażania przez poszczególne kraje stosownych regulacji prawnych i coraz poważniejszych zachęt finansowych. Zarówno rządy, jak i organizacje pozarządowe pracują na rzecz tego samego celu ograniczenia zużycia energii, zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych. Tworzą przy tym programy wspierające takie działania poprzez zapewnianie informacji, propozycje zachęt i dostarczanie zasobów umożliwiających przedsiębiorstwom osiągnięcie ogólnej redukcji wydatków operacyjnych związanych z wykorzystywaniem energii. We wszystkich sektorach panuje przekonanie, że regulacje prawne będą oddziaływać nie tylko na nowo powstające budynki i instalacje, ale już istniejące zakłady, gałęzie przemysłu i systemy infrastrukturalne. Przeprowadzone przez Frost & Sullivan badania nad zachowaniami klientów potwierdziły, że podstawowymi czynnikami w tym obszarze są postawy ludzkie, finanse, osobista motywacja i wiedza o istniejących możliwościach. Legislacja i edukacja mogą odgrywać istotną rolę, a w efekcie wpływać na procesy ulepszeń w obszarze efektywności energetycznej. Należy przy tym zauważyć, że żaden przepis prawny sam z siebie nie zmieni istniejących warunków rynkowych. 1. Architektura otwarta: kluczowy czynnik wzrostu Inteligentne sieci energetyczne opierają koncepcje łączenia produktów i systemów w jedną sieć elementów komunikujących się z sobą w czasie rzeczywistym na zasadach, na jakich działa internet. Rozwiązaniem, które umożliwia zbudowanie rzeczywiście efektywnego energetycznie przedsiębiorstwa jest międzyoperacyjność, stosowana wtedy, gdy elementy powiązane z różnymi systemami, bez względu na ich pochodzenie, rozumieją się i płynnie współdziałają na rzecz całkowitej efektywności operacyjnej. Niemniej jednak zasada wyłączności protokołów, która dominowała w ostatniej dekadzie, uniemożliwiła osiągnięcie pożądanej otwartości i spowolniła rozwój rynku. Architektura otwarta jest kluczowym czynnikiem wdrożenia modeli inteligentnego budynku, który z kolei odgrywa najważniejszą rolę w łączeniu i tworzeniu inteligentnych sieci. Rozwiązania w obszarze automatyki budynków w podziale na protokoły komunikacji (cały świat), 2004 i 2010 r. Źródło: Frost & Sullivan Frost & Sullivan 6

7 Architektura otwarta ustanawia protokoły komunikacyjne, pozwalające na wymianę informacji i synchronizację urządzeń pomiędzy systemami kontroli pochodzącymi od różnych dostawców, w celu osiągnięcia optymalnych parametrów funkcjonowania budynku. Podczas gdy niegdyś wszystkie protokoły były wyłączne, obecnie preferowaną technologią stają się ich otwarte odmiany, zapewniając zarówno istotny potencjał efektywności, jak i wysoki poziom zarządzania energią. Jednym słowem, architektura otwarta oznacza lepszą kontrolę i uproszczenie wszystkich elementów systemu. W tradycyjnym ujęciu, bazowe systemy poboru energii, takie jak ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie lub kontrola dostępu działają niezależnie od siebie. Jeśli systemy pochodzące od różnych producentów nie są kompatybilne, właściciele danego zakładu czy budynku stają przed trudnym zadaniem, chcąc ulepszyć stopień efektywności swoich urządzeń. Kiedy istnieje potrzeba wymiany informacji pomiędzy urządzeniami pochodzącymi z różnych źródeł, konieczne jest stosowanie specjalnych portów dostępu. Wymaga to stosowania dedykowanego oprogramowania i urządzeń IT, co pociąga za sobą niebagatelne koszty i czas niezbędny do ich zainstalowania i serwisowania. Synergia, jaką daje połączenie oddzielnych systemów, zwiększa ilość możliwych strategii zarządzania poszczególnymi urządzeniami i obniżania zużycia energii. Użytkownicy końcowi mogą wybierać najlepsze dostępne możliwości w kategoriach inwestycji i funkcjonalności, maksymalnie wykorzystując swoje systemy kontroli w celu tworzenia bardziej efektywnych energetycznie i kosztowo, przyjaznych dla środowiska budynków.dodatkowe korzyści obejmują m.in. sterowanie procesem z jednego miejsca, skrócony czas szkolenia i koszty serwisowania oraz przyszłościowość systemu, który można łatwo modyfikować wraz z powiększaniem obsługiwanej infrastruktury. Systemy oparte na standardach otwartej komunikacji stanowią autentyczną wartość dodaną dla budynków i przedsiębiorstw. 2. Zmiana zachowań klientów: klucz do rzeczywistej efektywności Najskuteczniejsze rozwiązania w obszarze zarządzania energią są zaprojektowane tak, aby rzeczywiście zmieniać sposób zarządzania i zużywania energii przez poszczególne urządzenia. Wymaga to rzeczywistych zmian zachowań i zrozumienia, jakie inwestycje są niezbędne w celu odejścia od zwyczajowych, ustalonych praktyk. regulacje promują efektywność energetyczną na całym świecie inteligentne systemy zarządzania energią zmieniają jej pasywne wykorzystanie w aktywną optymalizację - z kolei istotnym celem dostawców jest zapewnienie swoim klientom stosownej wiedzy w tym obszarze oraz wsparcie niezbędnych zmian zachowań i praktyk w zarządzaniu energią. Frost & Sullivan Z drugiej strony, przez producentami staje wyzwanie dostarczania klientom takich rozwiązań, które można łatwo przystosowywać do indywidualnych potrzeb, i dzięki którym mogą zmienić swoje nastawienie do kwestii energetycznych oraz podejście do zarządzania energią. Bez potrzeby ponoszenia dużych nakładów, inteligentne systemy zarządzania energią zmieniają jej pasywne wykorzystanie w aktywną optymalizację, oferując użytkownikom zarówno kontrolę, jakiej potrzebują, jak i wymagane przez nich oszczędności. U samej podstawy cyklu energetycznego znajduje się krytyczny punkt konwergencji pomiędzy systemem automatyzacji, inteligencją cyfrową i infrastrukturą energetyczną. Frost & Sullivan 7

8 Podczas, gdy tradycyjnie skonfigurowane systemy pozwalają na zwiększoną międzyoperacyjność i kontrolę w miejscu zużycia energii, użytkownicy końcowi nie zawsze są świadomi wynikających z tego faktu możliwości i dokonują wyborów w oparciu o przestarzałe rozwiązania. Badania Frost & Sullivan przeprowadzone w sektorze budynków biurowych wykazały, że w bliskiej perspektywie w zaledwie 1/3 z nich planowane są inwestycje na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. Tak niski odsetek wynika z przekonania, że nakłady te nie przełożą się na potencjalne korzyści w postaci oszczędności zużytej energii. regulacje promują efektywność energetyczną na całym świecie Ocena stosowania efektywności energetycznej w budynkach z punktu widzenia dużych przedsiębiorstw (cały świat), 2010 r. Źródło: Frost & Sullivan W inteligentnych budynkach, inteligentne rozwiązania zarządzania i kontroli łączą zarządzanie budynkiem i energią z systemami bezpieczeństwa, ochroną przeciwpożarową, komunikacją, serwerowniami IT, automatyzacją maszyn i specyficznymi procesami horyzontalnymi, w celu stworzenia efektywnego kosztowo, łatwo dostosowującego się do nowych warunków i zrównoważonego energetycznie budynku. Obecnie zarządzanie energią w wielu sytuacjach polega wyłącznie na działaniach pasywnych, co ogranicza stosowanie na szeroką skalę inteligentnych rozwiązań energetycznych. Co więcej, mimo, że kwestie ekologiczne, jak redukcja śladu węglowego, nabierają coraz większego znaczenia w procesie zwiększania efektywności energetycznej, zasadniczym powodem takich działań ze strony konsumentów jest nadal czynnik kosztowy. Dlatego konieczne jest zapewnienie w tym względzie zmniejszonych kosztów amortyzacji i szybszego zwrotu poniesionych nakładów. Najważniejsze jednak jest to, że liderzy przemysłu wykazują się aktywnością i podejmowaniem konkretnych działań nie czekając na obligujące ich do tego nowe regulacje lub coraz wyższe ceny energii. Frost & Sullivan 8

9 Odpowiedzi na wyzwania: system Schneider Electric from Power Plant to Plug ODPOWIEDZI NA WYZWANIA: SYSTEM SCHNEIDER ELECTRIC FROM POWER PLANT TO PLUG Uwzględniając ogromny potencjał wzrostu efektywności w cyklu energetycznym, Schneider Electric stworzył rozwiązanie wykorzystujące inteligentne zarządzanie energią. Podejście to polega na objęciu cyfrową inteligencją produktów, technologii i doświadczeń ze wszystkich obszarów działalności firmy oraz procesów dedykowanych dla urządzeń, budynków, centrów danych, sieci i domów mieszkalnych. Wykorzystując otwartą architekturę do ułatwienia integracji systemów i międzyoperacyjności, Schneider Electric konsekwentnie poszerzał swoją działalność poprzez serię precyzyjnych, strategicznych przejęć i stworzenie najszerszej w swojej historii oferty produktów, w efekcie stając się globalnym liderem w obszarze zarządzania energią. Firma wykorzystuje termin from Power Plant to Plug do określenia pakietu specyficznych rozwiązań, które obejmują całość cyklu energetycznego, od punktu wyjściowego w elektrowni po miejsce wykorzystania energii. Rezultaty programu jasno wykazały słuszność takiego podejścia. Schneider Electric odnotowywał stały wzrost przychodów, nawet w okresie ostatniego kryzysu. Firma potwierdza swoje przekonanie, że nowe możliwości rynkowe doprowadzą do powstania kategorii technologii i usług dostarczających inteligentną energię. EcoStruxure: aktywna architektura zarządzania energią dedykowana dla systemów zintegrowanych Podzielając przekonanie, że nie można zarządzać tym, czego nie można zmierzyć, Schneider Electric rozwinął własną architekturę zapewniającą dostarczanie precyzyjnych danych w celu osiągania lepszych wyników efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i działalności biznesowej. Podejście to stanowi kluczowy element oferty firmy w zakresie inteligentnego zarządzania energią i jest elastyczne w użyciu można je stosować zarówno do nowopowstających aplikacji, jak i urządzeń już funkcjonujących, na wszystkich rynkach. Schneider Electric coraz intensywniej pracuje nad zaspokojeniem potrzeb końcowych użytkowników w zakresie indywidualnych rozwiązań zapewniających znakomite wyniki efektywności energetycznej. EcoStruxure: Aktywna architektura zarządzania energią od elektrowni do wtyczki obejmuje zintegrowane systemy łączące w sobie wypróbowane rodzaje oprogramowania i urządzeń umożliwiających projektowanie i zarządzanie systemami energii. EcoStruxure wykorzystuje oprogramowanie do pomiarów, kontroli, łączenia i aktywizacji obiegu danych generowanych przez wszystkie elementy architektury, wyświetlanych na jednym panelu sterującym. Platforma ta, będąca swoistym funkcjonalnym parasolem łączącym systemy, została zaprojektowana do wsparcia procesu konwergencji kluczowych obszarów know-how Schneider Electric: zarządzania energią, urządzeniami i procesami, pomieszczeniami IT, budynkami i bezpieczeństwem. We wszystkich tych obszarach firma jest w stanie przeprowadzić całkowitą integrację systemów, od kompleksowych rozwiązań na szczeblu przedsiębiorstwa po pojedyncze elementy poszczególnych urządzeń. Uznając znaczenie zbliżania technologii w przemyśle, Schneider Electric uznał za istotne wspieranie konwergencji działań konkurentów, dążąc do osiągnięcie pozycji lidera także w tym obszarze. To działanie wymagało szczególnych umiejętności w obszarze IT i komunikacji, jak również w kluczowych domenach działalności firmy energii i automatyce. Wdrożenie projektu EcoStruxure w 2009 r., w strategicznej współpracy z takimi partnerami jak Cisco, IBM i Microsoft, stanowiło szczególny sukces misji Schneider Electric na rzecz tworzenia zaintegrowanych rozwiązań. Frost & Sullivan 9

10 Energy University: przemyślane przywództwo i edukacja klientów Mimo szerokiej świadomości co do istnienia technologicznych możliwości, konsumenci dysponują relatywnie niewielką wiedzą o inteligentnym zarządzaniu energią. Schneider Electric powołał projekt Energy University - profesjonalny portal wiedzy - w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia takiej edukacji i świadomości na wszystkich poziomach funkcjonowania przedsiębiorstw. Łatwy w dostępie dzięki zastosowaniu platformy e-learningowej, portal Energy University oferuje informacje w obszarach dotyczących ludzkich zachowań, planowania finansowego, osobistych motywacji i wiedzy w zakresie zarządzania energią. Jego zasdaniczym celem jest zwiększanie świadomości użytkowników we wszystkich kwestiach odnoszących się do efektywności energetycznej. Promując podejście równego dystansu wobec wszystkich producentów, program Energy University nie tylko skupia się na tworzeniu możliwości biznesowych dla Schneider Electric, lecz także podnoszeniu powszechnej świadomości użytkowników w obszarze kwestii energetycznych. W ramach szkoleń Energy University można uzyskać informacje o regulacjach prawnych i rozwiązaniach w poszczególnych krajach, współpracy biznesowej, technologicznych innowacjach i formach edukacji publicznej. Schneider Electric wspiera, za pośrednictwem edukacji i usług, taką zmianę postaw, która umożliwia użytkownikom praktyczną realizację dewizy firmy: Make the Most of Your Energy SM. Siedziba główna Schneider Electric: praktyczne zarządzanie energią w czasie rzeczywistym Nowa centrala Schneider Electric, mieszcząca się w Paryżu, jest jednym z najlepszych praktycznych przykładów zastosowania inteligentnej energii. Podkreślając swoje zobowiązanie do racjonalnego przywództwa i efektywności energetycznej, firma zoptymalizowała w swojej siedzibie głównej zużycie i systemy energii, zapewniając swoim pracownikom i gościom wysoki komfort dzięki wykorzystaniu architektury EcoStruxure na ponad 35 tys. metrach kwadratowych powierzchni. Firma podkreśliła też swoją wizję technologicznej dominacji, wybierając jako nazwę siedziby akronim HIVE (pochodzący w języku francuskim od terminów Przestrzeń Innowacji i Wystawa Energii ). Budynek Hive uzyskał certyfikaty najwyższej jakości środowiskowej (HQE) i najlepszych wyników wykorzystania energii (HPE). ODPOWIEDZI NA WYZWANIA: SYSTEM SCHNEIDER ELECTRIC FROM POWER PLANT TO PLUG Sukces we wdrożeniu rozwiązań z zakresu inteligentnego zarządzania energią jest pochodną zapewnienia konwergencji. Dla użytkowników końcowych oznacza to praktyczną konwergencję wielu korzyści obejmujących kwestie ekologiczne, zarządzanie kosztami i zasobami, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo. Frost & Sullivan Hive: Inteligentna technologia znalazła zastosowanie w siedzibie głównej Schneider Electric Frost & Sullivan 10

11 Będący znakomitym przykładem praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań Schneider Electric na rzecz zarówno swoich klientów, jak i pracowników, budynek siedziby głównej posiada kilkaset czujników ruchu i zmierzchu, zapewniających efektywną regulację oświetlenia, żaluzji i systemów klimatyzacji w każdym pomieszczeniu, włącznie z odcięciem zasilania w przypadku stwierdzenia nieobecności zajmujących je osób. Poszczególni pracownicy czują się bardziej odpowiedzialni za wykorzystanie energii dzięki skomputeryzowanemu systemowi, wyświetlającemu w czasie rzeczywistym aktualne parametry zużycia energii w budynku. ODPOWIEDZI NA WYZWANIA: SYSTEM SCHNEIDER ELECTRIC FROM POWER PLANT TO PLUG Siedziba Hive w pierwszym roku swojej działalności (2009 r.) osiągnęła standaryzowany wynik zużycia energii na poziomie 121 kwh/m 3, obniżając tę wartość do 80 kwh/m 3 w roku Tak znaczący postęp udało się osiągnąć po analizie danych uzyskanych dzięki precyzyjnemu systemowi czujników rozmieszczonych w całym budynku. Już od pierwszego dnia funkcjonowania siedziby było ich ponad 150, podłączonych do zaawansowanego systemu zarządzania budynkiem. Wystarczy porównać te dane z poprzednią centralą firmy (rozmieszczoną w 7 różnych biurowcach), zużywających w ujęciu rocznym od 320 do 350 kwh/m 3. Co więcej, zaawansowany system automatyki pozwolił firmie na obniżenie kosztów serwisowania o 30%. Nie oznacza to jednak końca działań na rzecz osiągania coraz niższych poziomów zużycia energii. Planowane są tutaj następujące kroki: zainstalowanie paneli słonecznych o powierzchni 400m 2 na dachu budynku indywidualne monitory zużycia energii dla użytkowników, oferujące kilka różnych scenariuszy energetycznych do wyboru adaptacyjny system klimatyzacji, uwzględniający różne warunki atmosferyczne Biurowiec Hive, będący miejscem pracy dla 1700 osób, stanowi przykład tego, co można osiągnąć przy wykorzystaniu inteligentnych technologii cyfrowych zwiększających poziom automatyzacji budynków użytkowych. To także pionier budynków biurowych przyszłości. Dzięki wykorzystaniu 4-stopniowego procesu pomiarów, określenia warunków bazowych, automatyki i monitoringu, Schneider Electric zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, skutkujące nie tylko zmniejszeniem wydatków, lecz także korzyściami dla środowiska. Nowa centrala firmy jest pierwszym użytkowym budynkiem we Francji, który uzyskał w 2010 r. trzy prestiżowe standardy: HQE pod względem parametrów eksploatacji ISO 16001, nowy standard jakości obowiązujący od lipca 2009 r. ISO Frost & Sullivan 11

12 Konkluzje KONKLUZJE Globalny wzrost zapotrzebowania na energię wymaga odpowiedzi skuteczniejszej niż proste zwiększenie jej wolumenu. Pociąga za sobą konieczność bardziej efektywnego wykorzystania i zmiany sposobu myślenia o zarządzaniu energią. Obecnie największe możliwości w obszarze efektywności energetycznej oferuje inteligentne zarządzanie energią. Inteligentne systemy popytu w istotny sposób przyczynią się do zapewnienia systemom inteligentnych sieci możliwości uzyskiwania rzeczywistych oszczędności energii w sieci globalnej ogółem. Schneider Electric stworzył rozwiązanie From Power Plant to Plug (Od elektrowni do wtyczki) w celu zapewnienia swoim klientom rzeczywistych ulepszeń efektywności energetycznej w zakresie jej wykorzystania, kosztów, bezpieczeństwa i wpływu na środowisko. Wraz z ofertą aktywnego zarządzania energią EcoStruxure, firma odniosła się bezpośrednio do jednego z najważniejszych wyzwań rynkowych, dostarczając platformę umożliwiającą integrację systemów. Międzyoperacyjność pozwala klientom uzyskiwać rzeczywiste dane z dowolnego punktu sieci energetycznej. To z kolei umożliwia dzielenie się tymi danymi między poszczególnymi systemami i mierzenie poziomu zużycia energii w skali całego przedsiębiorstwa. Takie szczególne podejście łączy w sobie zarówno zoptymalizowane zarządzanie energią, jak i długoterminowe zmiany w zachowaniach użytkowników, konieczne do osiągnięcia efektywnych i zrównoważonych wyników. Zobowiązanie Schneider Electric na rzecz edukacji, wsparcia i szkolenia klientów w zakresie przywództwa jest doskonale widoczne na przykładzie programu Energy University, stawiającego sobie za najważniejszy cel pomoc użytkownikom w realizacji zasady Make the Most of Your Energy, poprzez edukację. Rozwiązania Schneider Electric w obszarze inteligentnego zarządzania energią stanowią rzeczywiste zintegrowane podejście, oparte o realne profesjonalne doświadczenia i wiodącą rolę w obszarze energii. Tym samym firma utrzymuje reputację firmy wiodącej w tym sektorze przemysłu, na każdym etapie cyklu wykorzystania energii. Najlepsza na rynku oferta obejmuje szeroki przekrój produktów, systemów i usług oraz rozwiązań, umożliwiających klientom zmniejszenie kosztów, bezpośrednią łączność oraz korzystanie z bezpiecznych i nieprzerwanych dostaw energii. Wraz z najnowszym asortymentem, Schneider Electric posiada wszelkie podstawy, aby odpowiedzieć na istotne wyzwanie XXI wieku: jak wytwarzać więcej energii w bardziej efektywny sposób. Frost & Sullivan 12

13 INFORMACJA O FROST & SULLIVAN informacja o frost & sullivan Firma Frost & Sullivan z siedzibą w Mountain View, w Kalifornii, jest światowym liderem usług konsultingowych w zakresie strategicznego wzrostu. Niniejszy raport jest oparty o najnowsze przekrojowe badania, przeprowadzone przez Frost & Sullivan w sektorach energetycznym i dostaw energii. Frost & Sullivan regularnie publikuje strategiczne analizy wybranych rynków związanych z produktami i usługami z zakresu produkcji, dystrybucji i zarządzania energią. Frost & Sullivan zapewnia także indywidualnie dostosowane usługi konsultingowe na rzecz wzrostu wielu przedsiębiorstwom amerykańskim i międzynarodowym. Informacje zgromadzone w niniejszej publikacji zostały oparte na badaniach i wywiadach uzyskanych wyłącznie przez Frost & Sullivan i co za tym idzie, mogą podlegać modyfikacjom. Frost & Sullivan nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek nieprawdziwe informacje dostarczone nam przez producentów lub użytkowników końcowych. Zachowane zostają wszelkie prawa autorskie i inne dane odnoszące się do własności. Zakazane jest publikowanie, ogłaszanie, modyfikowanie, płatne rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie niniejszego dokumentu. W sprawie uzyskania informacji o zezwoleniach, prosimy o pisemny kontakt na następujący adres: Frost & Sullivan 331 E. Evelyn Ave. Suite 100 Mountain View, CA United States of America lub Frost & Sullivan Sullivan House 4 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH Frost & Sullivan 13

14 Oxford 4100 Chancellor Court Oxford Business Park Oxford, OX4 2GX, UK Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Kontakt Londyn 4 Grosvenor Gardens London, SWIW 0DH, UK Tel 44(0) Fax 44(0) Pekin Bangalore Bogotá Buenos Aires Cape Town Madras Delhi Silicon Valley 331 E. Evelyn Ave. Suite 100 Mountain View, CA Tel Fax San Antonio 7550 West Interstate 10 Suite 400 San Antonio, TX Tel Fax Dubaj Frankfurt Kalkuta Kuala Lumpur Londyn Melbourne Mexico City Mediolan Bombaj Nowy York Oxford Paryż San Antonio Sao Paulo Seul Szanghai Silicon Valley Singapur Sydney Tel Aviv Tokio Toronto Warszawa Frost & Sullivan Frost & Sullivan, przedsiębiorstwo partnerujące wzrostowi, zapewnia swoim klientom wyższe tempo wzrostu i najlepsze w obszarach ich działalności wyniki w zakresie rozwoju, innowacji i przywództwa. Świadczone przez firmę usługi partnerstwa na rzecz wzrostu zapewniają prezesom firm i ich zespołom rozwojowym precyzyjne wyniki i modele najlepszych praktyk, pozwalające na generowanie, analizę i wdrażanie skutecznych strategii wzrostu. Frost & Sullivan szczyci się 49-letnim doświadczeniem partnerskiej współpracy z ponad 1000 światowych przedsiębiorstw, wschodzącymi obszarami przedsiębiorczości i społecznościami inwestorów poprzez sieć 40 biur na 6 kontynentach. Aby dołączyć do naszego partnerstwa na rzecz wzrostu, wystarczy wejść na stronę Schneider Electric. Wszelkie prawa zastrzeżone. Schneider Electric, EcoStruxure: Active Energy Management Architecture from Power Plant to Plug, Energy University oraz Make the most of your energy są znakami przemysłowymi stanowiącymi własność Schneider Electric Industries SAS lub jego przedsiębiorstw stowarzyszonych.

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku

Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Trane: Ceremonia wręczenia nagrody Trane Energy Efficiency Leader Award zakładowi Ferrero Polska w Belsku Ferrero może być najbardziej znane z opakowanych w złotą folię czekoladowych kreacji, ale ten globalny

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy pomiarowe

Inteligentne systemy pomiarowe Inteligentne systemy pomiarowe Klucz do lepszego zarządzania energią. Jak mogę ograniczyć zużycie energii? Gdzie niepotrzebnie marnuję energię? Jak mogę oszczędzić pieniądze? Inteligentne systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków

Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

Seminarium Technologie informacyjno - komunikacyjne na rzecz efektywności energetycznej w budownictwie Warszawa, 26.03.2013 r.

Seminarium Technologie informacyjno - komunikacyjne na rzecz efektywności energetycznej w budownictwie Warszawa, 26.03.2013 r. Zastosowanie inteligentnego sterowania, inteligentnych systemów pomiarowych, technologii bezprzewodowej, chmury obliczeniowej i przyjaznego dla użytkownika sposobu wyświetlania informacji jako sposób na

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO

Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO Gminazjum 67 maj 2014 Ogarniamy prąd, żeby nie ogarnęła nas ciemność TŁO 1. Jakie możliwości daje nam 3Rewolucja Przemysłowa? 2. Jaka jest rola sieci społecznościowych? 3. Jak to robią inni? 4. Jaki jest

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami

Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności. Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Racjonalizacja zużycia mediów dzięki innowacjom w służbie oszczędności Metody zrównoważonego gospodarowania zasobami Agenda: Racjonalizacja zużycia mediów poprzez Smart Metering i Smart Management Innowacje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie efektywności użytkowania energii w obiektach naszych klientów poprzez zastosowanie ekonomicznie dochodowych

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych Jachranka, 24 września 2015 roku mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Menadżer ds.

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Historie sukcesu w H2020 Projekt FOSTERREG oraz HISER

Historie sukcesu w H2020 Projekt FOSTERREG oraz HISER Rozwijamy innowacyjne technologie gromadzenia i analizy danych Z wielu źródeł informacji wybieramy te, które pozwolą zrozumieć zależności gwarantujące sukces naszych klientów Historie sukcesu w H2020 Projekt

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020

Strategia GK Energetyka na lata 2015-2020 Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Działalność Klastra Zrównoważonej Energetyki i OZE. Stowarzyszenie Prosumentów OZE.

Działalność Klastra Zrównoważonej Energetyki i OZE. Stowarzyszenie Prosumentów OZE. Działalność Klastra Zrównoważonej Energetyki i OZE. Stowarzyszenie Prosumentów OZE. Agenda prezentacji 1. Stowarzyszenie Prosumentów OZE 2. Klaster Zrównoważonej Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

OZE opłaca się już dzisiaj

OZE opłaca się już dzisiaj OZE opłaca się już dzisiaj Konferencja prasowa, 13 lutego 2014 BOS Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe. Konferencja Inaugurująca projekt POWER w Małopolsce Kraków, 4 marca 2009 r.

Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe. Konferencja Inaugurująca projekt POWER w Małopolsce Kraków, 4 marca 2009 r. Eko-innowacje oraz technologie środowiskowe Cel projektu Promocja rozwoju oraz wyboru technologii, które w małym zakresie obciąŝająśrodowisko naturalne w regionach partnerskich Technologie środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

PANELE I FARMY FOTOWOLTAICZNE (SOLARNE)

PANELE I FARMY FOTOWOLTAICZNE (SOLARNE) JAK CZERPAĆ ENERGIĘ ZE SŁOŃCA? PANELE I FARMY FOTOWOLTAICZNE (SOLARNE) Produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych nie jest już dziś kaprysem jest ekonomiczną i ekologiczną koniecznością. Kto

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

Czy jesteśmy gotowi na nową dyrektywę:

Czy jesteśmy gotowi na nową dyrektywę: Czy jesteśmy gotowi na nową dyrektywę:. obowiązki i korzyści wynikające z wdrożenia jej zapisów. Zbigniew Szpak zszpak@kape.gov.pl Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji: 1/ Lista krajów

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wprowadzenie do zagadnień ochrony. klimatu i gospodarki niskoemisyjnej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zmiany klimatu W ostatnich latach termin

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w ciepłownictwie polskim gdzie jesteśmy? Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP

Efektywność energetyczna w ciepłownictwie polskim gdzie jesteśmy? Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Efektywność energetyczna w ciepłownictwie polskim gdzie jesteśmy? Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP VII Międzynarodowa Konferencja Ciepłownictwo 2010 Wrocław 17 marca 2010 Obszary poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

Koalicja eko-polska. KONFERENCJA PRASOWA 6 czerwca 2013

Koalicja eko-polska. KONFERENCJA PRASOWA 6 czerwca 2013 Koalicja eko-polska KONFERENCJA PRASOWA 6 czerwca 2013 Koalicja eko-polska Wyzwania dla Polski pakiet klimatyczny - Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r., względem 1990 r. - Wzrost udziału

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA I GMINY LUBAWKA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZAŁĄCZNIK 2

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA I GMINY LUBAWKA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZAŁĄCZNIK 2 1 SPIS TREŚCI I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2 1. Cele programu 2 2. Zakres programu 2 3. Finansowanie programu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Mgr inż. Paweł Kwasnowski Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Wydział Elektrotechniki, Automatyki,

Bardziej szczegółowo

Dobrich gmina niezależna energetycznie

Dobrich gmina niezależna energetycznie Dobrich gmina niezależna energetycznie gmina Dobrich (Bułgaria) Wprowadzenie Gmina Dobrich jest jedną z gmin założycielskich Bułgarskiej Miejskiej Sieci Efektywności Energetycznej EcoEnergy i jednym z

Bardziej szczegółowo

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE Podtytuł prezentacji Edward Kolbusz Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki () Politechnika Poznańska Plan. BMS. Integracja systemów budynkowych 3. Poziomy integracji systemów budynkowych. Klasyfikacja IB 5. Kategorie instalacji w IB 6. Integracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Polskie Miasto Przyszłości

Polskie Miasto Przyszłości Polskie Miasto Przyszłości Integruje mieszkańców i ich potrzeby, integrując wiedzę i doświadczenie. Piotr Skirski Dyrektor ds Projektów Strategicznych pskirski@cisco.com 15 kwietnia 2015, Wrocław Quiz

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Rozwiń biznes i zwiększaj sprzedaż z Programem dla Partnerów Handlowych

Rozwiń biznes i zwiększaj sprzedaż z Programem dla Partnerów Handlowych Rozwiń biznes i zwiększaj sprzedaż z Programem dla Partnerów Handlowych Program dostosowany do specyficznych potrzeb firm, któreg celem jest podniesienie ich konkurencyjności na rynku Co stanowi o sukcesie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody.

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Prezentacja - 2013 1. Historia European Security Trading powstało w 1999

Bardziej szczegółowo

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki Urząd Regulacji Energetyki Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5464,stosowanie-inteligentnego-opomiarowania-w-parze-z-och rona-prywatnosci-odbiorcow-.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Miło Cię widzieć. innogy

Miło Cię widzieć. innogy Miło Cię widzieć innogy Miło Cię widzieć, innogy innogy to innowacyjne i zrównoważone produkty oraz usługi, dzięki którym nasi Klienci mogą korzystać z energii w efektywny sposób i podnosić jakość swojego

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII mgr Małgorzata GÓRALCZYK Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Pracownia Badań Strategicznych, ul. Wybickiego

Bardziej szczegółowo

I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji. źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2. 1.

I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji. źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2. 1. 1 SPIS TREŚCI I. Niska Emisja - Założenia systemu wspomagania ograniczenia i likwidacji źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem 2 1. Cele programu 2 2. Zakres programu 2 3. Finansowanie programu

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata

Strategia GK Energetyka na lata Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców.

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna (EE) leży u podstaw europejskiej polityki energetycznej i jest jednym z głównych celów strategii Europa 2020 na

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu Efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach: motywacje, bariery i oczekiwania biznesu Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu 10 XI 2010, Centrum

Bardziej szczegółowo

medavis RIS. W sercu diagnostyki obrazowej.

medavis RIS. W sercu diagnostyki obrazowej. European Medical Distribution s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratysława Słowacja Tel: +48 784 312 903 Fax: +48 22 203 51 14 e-mail: polska@emd-company.eu www.emd-company.eu 2012 medavis GmbH. All rights

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania zespołu ds. opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Szczecin, 15 kwietnia 2016 r. GOSPODARKA NIESKOEMISYJNA zapewnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego KNX? Logo KNX - znak towarowy

Dlaczego KNX? Logo KNX - znak towarowy ZAKOR Sp. z o.o. 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 80/2 Tel: (76) 85 250 50 Fax: (76) 72 30 863 biuro@zakor.com.pl NIP:691-02-04-599 www.zakor.com.pl Dlaczego KNX? Logo KNX - znak towarowy Wprowadzenie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski

Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu Grupa Wymiany Doświadczeń:

Bardziej szczegółowo