Instrukcja obsługi notebooka ARISTO. Instrukcja obsługi. Wersja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi notebooka ARISTO. Instrukcja obsługi. Wersja 2.0. www.aristo.pl 1-1"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Wersja

2 Urządzenie podlegające przepisom Federalnej Komisji do Spraw Komunikacji (FCC) część 15. może być dopuszczone do użytkowania, kiedy spełnia dwa warunki: 1. Urządzenie to nie jest przyczyną szkodliwej interferencji, oraz 2. Urządzenie to musi akceptować interferencje przychodzące, włączywszy w to te, które mogą powodować niepożądane reakcje samego urządzenia. To urządzenie zostało przetestowane i wyprodukowane, zgodnie z limitami, wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w 15 części przepisów wydanych przez Federalną Komisję do Spraw Komunikacji Federal Communications Commission (FCC). Limity te zostały wyznaczone, aby przeciwdziałać szkodliwej interferencji urządzeń używanych i instalowanych w domach. Urządzenie generuje, używa oraz może wytwarzać energię promieniowania radiowego i, jeśli nie jest zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże, nie ma też gwarancji nie wystąpienia interferencji przy szczególnych sposobach instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje jakiekolwiek zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji (które zanikają po wyłączeniu urządzenia), użytkownik może zaradzić im przez zastosowanie jednego/wszystkich, z poniższych porad: 1. Zmień ustawienie lub przestaw antenę odbiorczą. 2. Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. 3. Podłącz urządzenie do gniazdka należącego do innego obwodu elektrycznego. 4. Poproś o pomoc doświadczonego radiotechnika lub serwisanta RTV. UWAGA! Używaj przewodów ekranowanych w celu utrzymania limitów poziomu napromieniowania FCC oraz do przeciwdziałania zakłóceniom w odbiorze radia i telewizji. Zapamiętaj, aby do tego urządzenia podłączać wyłącznie oryginalne przewody, wraz z nim zakupione. Do podłączania sprzętów typu I/O, do tego urządzenia, używaj tylko kabla ekranowanego. Pamiętaj również, że wszelkie zmiany i modyfikacje, nie zaakceptowane wyraźnie przez instytucje do tego przeznaczone, mogą pozbawić cię możliwości korzystania z urządzenia. Przedruk z Code of Federal Regulations #47, część , Waszyngton DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, USA Drukarnia Rządowa. Urządzenia elektryczne, pobierające prąd o natężeniu do 6A i ważące więcej niż 3kg muszą używać przewodów o parametrach: H05VV-F, 3G, 0.75mm 2 lub H05VV-F, 2G, 0.75mm lub większych. Ten przyrząd cyfrowy nie przekracza limitów Klasy B, dotyczących emisji szumu radiowego, wytwarzanego przez przyrządy cyfrowe, ustanowionych w Regulacjach Radio Interference Regulations Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji. Ten przyrząd cyfrowy klasy B pracuje zgodnie z normą kanadyjską ICES-003. Używany z zasilaczem AC typu (Pour Utiliser Avec Modele): PA (120W), ADP- 90FB (90W), ADP-65DB (65W) 1-2

3 Użyte w notebookach baterie litowe spełniają wymagania normy UL 1642, dotyczącej baterii podlegających lub nie podlegających procesowi ponownego ładowania. Te baterie zawierają lit metaliczny, stop litu lub jony litu. Zbudowane są z jednej, dwóch lub większej ilości cel (połączonych szeregowo i/lub równolegle), które przetwarzają energię reakcji chemicznych na energię elektryczną w sposób odwracalny lub nieodwracalny. 1. Nie wrzucaj baterii Notebooka PC do ognia, mogą wybuchnąć! 2. Wyrzucaj je do specjalnie przeznaczonych do tego kontenerów na zużyte baterie! 3. Nie używaj zasilaczy ani baterii nie dostosowanych do Twojego notebooka PC. Zminimalizujesz w ten sposób ryzyko zranienia się podczas potencjalnego wybuchu. Używaj wyłącznie certyfikowanych zasilaczy oraz akumulatorów, dostarczonych ci przez autoryzowanego sprzedawcę. UWAGA! W przypadku użycia nieprawidłowej baterii istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Wymieniając akumulator stosuj zawsze ten sam typ baterii lub model alternatywny, zalecany przez producenta. Pozbywając się zużytej baterii, postępuj również zgodnie z instrukcjami producenta. Ten produkt podlega ochronie praw autorskich, patentów i prawu ochrony własności intelektualnej, należącej do Macrovision Corporation oraz innych właścicieli praw. Używanie technologii objętej ochroną prawa autorskiego, musi być autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest przeznaczone na użytek domowy, nie publiczny, chyba że Macrovision Corporation zdecyduje inaczej. Zabrania się rozmontowywania i przebudowy urządzenia. OSTRZEŻENIE: Niniejsze urządzenie zawiera układ laserowy i zostało sklasyfikowane jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1. Aby prawidłowo korzystać z załączonego modelu, uważnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją do wglądu w przyszłości. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z posiadanym modelem, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym. Aby uniknąć bezpośredniego narażenia na działanie wiązki laserowej, nie próbuj otwierać obudowy napędu. UWAGA: Odstępowanie od instrukcji podczas używania i instalacji lasera może doprowadzić do ryzykownej ekspozycji lasera i promieniowania. 1-3

4 Środki ostrożności Poniższe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa mogą w znaczny sposób wydłużyć czas użytkowania notebooka PC. Postępuj zgodnie z zamieszczonymi w tej instrukcji wskazaniami. Każdą szkodę lub naprawę sprzętu zlecaj wyłącznie autoryzowanemu serwisantowi. Nie używaj uszkodzonych kabli, akcesoriów i innych dodatków. Do czyszczenia komputera nie używaj żadnych silnych rozpuszczalników (tj.benzyna) ani innych środków chemicznych. WAŻNE! Przed czyszczeniem odłącz komputer od sieci zasilania oraz wyciągnij akumulator. Przecieraj notebooka PC przy użyciu czystej gąbki celulozowej lub lekko wilgotnej, spryskanej mieszaniną specjalnego środka czyszczącego z letnią wodą, ściereczką z irchy. Aby notebook był całkiem suchy, przetrzyj go na końcu suchą, miękką ściereczką. Nie trzymaj notebooka na kolanach lub innej części ciała, kiedy jest włączony lub kiedy go ładujesz. Może być gorący i spowodować oparzenie. Nie uciskaj i nie dotykaj zbyt mocno matrycy ekranu. Nie ustawiaj notebooka na chwiejnych lub niestabilnych powierzchniach. Nie używaj notebooka podczas deszczu i burzy, ani w innych ekstremalnych warunkach Nie kłaść ciężkich przedmiotów na notebooku, ani nie stosować silnego ucisku na obudowę. Nie narażać notebooka na oddziaływanie silnego pola magnetycznego. Nie wystawiać notebooka na działanie silnych promieni słonecznych Nie używać notebooka w niskich i skrajnie niskich temperaturach Zapobiegać nagłym zmianom temperatury otoczenia, w jakim pracuje notebook Nie kłaść notebooka w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła Nie manipuluj bateriami w pobliżu notebooka. Nie pozwól dzieciom na takie zabawy. Nie pozostawiaj notebooka w zakurzonym lub zadymionym pomieszczeniu Nie domykaj notebooka pchając matrycę, ani nie przenoś notebooka trzymając za ekran Nie spryskuj ekrany bezpośrednio wodą ani innym środkiem chemicznym W czasie podróży przechowuj notebooka obok siebie jako bagaż podręczny. Nigdy nie zostawiaj go wraz z pozostałym bagażem Aby zapobiec przegrzewaniu się notebooka z powodu ciepła wydzielanego przez procesor, nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. 1-4

5 Środki bezpieczeństwa podczas transportu Przygotowując notebooka PC do transportu przede wszystkim należy go wyłączyć oraz odłączyć od niego wszelkie zewnętrzne akcesoria. Podczas przenoszenia, gdy notebook jest włączony, może bowiem dojść do uszkodzenia powierzchni twardego dysku. Dlatego też zawsze wyłącz notebooka PC przed transportem! Następnie dokładnie zamknij panel ekranu na specjalny zatrzask, służący do blokowania wyświetlacza w pozycji zamkniętej, co uchroni klawiaturę oraz wyświetlacz przed potencjalnym uszkodzeniem. Wyciąganie dysku optycznego Chcąc przenieść notebooka, zaleca się wyciągnięcie dysku z napędu. Gdyby dysk został w napędzie mogłoby dojść do uszkodzenia dysku poprzez porysowanie jego powierzchni lub uszkodzenie samego napędu a w szczególności jego głowicy laserowej. Ochrona Twojego notebooka PC Podczas przenoszenia chowaj swego notebooka PC w specjalnej torbie, aby chronić go przed pobrudzeniem, zawilgoceniem, zadrapaniem i innymi uszkodzeniami. ZAPAMIĘTAJ: Powierzchnia notebooka jest bardzo delikatna, dlatego uważaj aby podczas transportu nic nie zadrapywało lub ocierało się o Twojego notebooka. Ładowanie baterii Jeżeli zamierzasz korzystać z baterii podczas długiej podróży, pamiętaj o ich "pełnym" doładowaniu przed wyjazdem. Istnieje również możliwość wzięcia ze sobą opcjonalnego drugiego akumulatora. Pamiętaj, że proces ładowania baterii rozpoczyna się automatycznie zawsze wtedy, gdy podłączamy notebooka do zewnętrznego źródła zasilania. Jednak, gdy notebook jest włączony proces ładowania akumulatorów trwa dużo wolniej, niż kiedy ładujemy baterie przy wyłączonym lub uśpionym systemie. Na proces ten mają wpływ także inne czynniki jak temperatura, wiek i stan ogniw baterii, moc zasilacza sieciowego oraz pojemność ogniw baterii. Dlatego też czas pełnego ładowania baterii może trwać od 2 do nawet kilku godzin. Używanie notebooka podczas lotu Skontaktuj się z obsługą, jeśli zamierzasz pracować na notebooku na pokładzie samolotu. Większość linii lotniczych ma bowiem specjalne rozporządzenia dotyczące używania na pokładzie urządzeń elektronicznych. Może się okazać, że nie będziesz mógł użyć swego PC np. podczas startu i lądowania. Wszystkie linie lotnicze zabraniają używania urządzeń będących nadajnikami fal radiowych dlatego zalecane jest wyłączenie na czas lotu karty bezprzewodowej Wifi oraz Bluetooth. 1-5

6 WAŻNE! Istnieją trzy podstawowe typy urządzeń bezpieczeństwa na lotniskach: promienie Rentgena (używane dla rzeczy umieszczonych na przenośniku taśmowym), detektory magnetyczne (używane w przypadku kontroli osób przechodzących przez bramki bezpieczeństwa oraz różdżki magnetyczne (urządzenie ręczne stosowane wobec niewielkich przedmiotów, umieszczonych w bagażu podręcznym). Zaleca się, sprawdzanie notebooka i dyskietek wyłącznie poprzez nieszkodliwe dla niego promienie Rentgena. Zastosowanie dwóch pozostałych urządzeń może spowodować trwałe uszkodzenie notebooka PC. Certyfikat CTR 21 (dla notebooków z wbudowanym modemem) Urządzenie dostało aprobatę, decyzją Komisji Rady Europy nr 98/482/EC, na użycie jako terminal w europejskiej publicznej sieci telefonicznej (ang. public switched telephone network PSTN). Jednakże, w związku z różnicami pomiędzy sieciami PSTN, w poszczególnych krajach, aprobata ta nie daje bezwarunkowej gwarancji na używanie tego urządzenia w każdej z tych sieci. W przypadku problemów skontaktuj się, w pierwszej kolejności, z dostawcą urządzenia. Używając modemu notebooka PC, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, redukując zagrożenie spowodowane kontaktem z ogniem, porażeniem prądem, zranieniem. Kieruj się też poniższymi ostrzeżeniami: 1. Nie używaj notebooka w pobliżu wody, na przykład obok wanny, umywalki, kuchennego zlewu czy pralki. Unikaj mokrych i wilgotnych powierzchni oraz pracy z notebookiem na basenie. 2. Nie używaj notebooka PC podczas burzy. Może to spowodować ryzyko porażenia piorunem. 3. Nie pracuj na notebooku w pobliżu wycieków i ulatniającego się gazu. Informacje o bezpieczeństwie - Laser Napęd optyczny notebooka Wewnętrzne i zewnętrzne napędy optyczne sprzedawane wraz z notebookami PC zawierają lasery I klasy - CLASS 1 LASER PRODUCT (LASER KLASSE 1 PRO- DUKT). Klasyfikację lasera znajdziesz w słowniczku na końcu tej instrukcji obsługi. UWAGA: Odstępowanie od zapisanych w tej instrukcji procedur może doprowadzić do ryzykownej ekspozycji lasera. Nie próbuj więc demontować napędu optycznego na własną rękę. Dla Twojego bezpieczeństwa zleć wszelkie prace autoryzowanemu serwisowi. Ostrzeżenie UWAGA: PO OTWARCIU NAPĘDU LASER WYTWARZA NIEWIDZIALNE PROMIE- NIOWANIE. UNIKAJ WIĘC PATRZENIA BEZPOŚREDNIO NA WIĄZKĘ PROMIENIA LASERA ORAZ NA UKŁAD OPTYCZNY. SPIS TREŚCI 1-6

7 Niniejszym deklarujemy, że notebooki ARISTO, zgodnie z dyrektywami LVD (73/23/EEC, 93/68/EEC), EMC (89/336/EEC, 2004/108/EC) oraz R&TTE (1999/5/EC), spełnia zasadnicze wymagania zawarte w normach: EN 60950; EN 55022; EN ; EN ; EN 55024; EN ; EN ; EN Deklaracja CE Deklaracje Zgodności CE poszczególnych modeli dostępne są w siedzibie firmy COMES S.A. (ul. Kościerzyńska 10; Wrocław). Certyfikat ISO 9001:2000 COMES S.A. producent notebooków ARISTO - wprowadził w 2002 r. Międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO 9001:2000. Certyfikat ten został wydany przez TUV CERT Tuv Thuringen e.v., uznaną w świecie niemiecką jednostkę certyfikującą. Jego zakres obejmuje przede wszystkim procedury zarządzania wewnętrznego w firmie, co bezpośrednio przekłada się na jakość sprzedawanych produktów i świadczonych przez COMES usług. Notebooki ARISTO są produkowane przez firmę COMES zgodnie z systemem jakości ISO 9001:2000. Wymagania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Symbol znajdujący się z prawej strony oznacza, że notebook podlega obowiązkowi poddania go recyklingowi i oddania do punktu zbierania zużytego sprzętu. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy, za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Użytkownik zobowiązany jest do oddania zużytego notebooka do wybranego punktu zbierania zużytego sprzętu lub jego zwrotu do firmy COMES. Jednocześnie informujemy o zakazie umieszczania zużytego sprzętu oznaczonego symbolem łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego lub innymi odpadami. Notebook i zamontowany w nim akumulator litowo-jonowy zbudowany został w oparciu o podzespoły elektroniczne o składzie chemicznym, mogącym niekorzystnie oddziaływać na środowisko lub zdrowie osób znajdujących się w pobliżu zużytego sprzętu. Masa Twojego modelu notebooka podana jest w specyfikacji technicznej znajdującej się na stronie internetowej. 1-7

8 Spis treści 1. Wprowadzenie Uwagi ogólne o instrukcji obsługi Omówienie instrukcji Przygotowanie notebooka PC Budowa notebooka PC Zatrzask zamykający panel ekranu Klawiatura Włącznik Klawisze szybkiego dostępu Ekran Głośnik Mikrofon Lampki kontrolne LED Touchpad i klawisze Kieszeń dysku twardego Komora pamięci Kieszeń na kartę użytkownika Blokada baterii Bateria Port podczerwieni (IrDA; wybrane modele) Port LAN Port modemowy Port Gniazdo PCMCIA (PC Card) i przycisk wyzwalający kartę z gniazda Gniazdo do podłączenia mikrofonu (Mic In) Wyjście Audio (Phone Out) Gniazdo pamięci typu Flash (w wybranych modelach) Otwory wentylacyjne Napęd optyczny Elektroniczny przycisk wysuwający dysk CD i przycisk awaryjny Złącze Kensington Lock Port monitora D-Sub Cyfrowe złącze monitora DVI Port HDMI (w wybranych modelach)

9 Gniazdo zasilania Port równoległy Porty USB Port TV-Out (w wybranych modelach) Zatrzask zamykający panel ekranu Lampki kontrolne Uruchamianie notebooka PC Praca na baterii Instalacja i uruchamianie baterii Ładowanie baterii Jak dbać o baterię? System operacyjny Oprogramowanie diagnostyczne i użytkowe Podłączanie notebooka do sieci Podłączanie zasilacza Włączenie notebooka PC Test wewnętrzny Power-On Self Test(POST) Zarządzanie poborem mocy - "Stand By" i "Hibernate" Restartowanie notebooka Wyłączanie notebooka "Twardy reset" Klawisze szybkiego dostępu (w zależności od modelu) Klawisz szybkiego dostępu do programu pocztowego Klawisz szybkiego dostępu do Internetu Klawisz Wireless LAN (jako opcja) Klawisz blokady Touchpada Wskaźniki i lampki kontrolne (w zależności od modelu) Lampka kontrolna napędu CD Wskaźnik pracy notebooka Wskaźnik stanu baterii Wskaźnik -a (opcja) Wskaźnik Wireless LAN (opcja) Wskaźnik pracy dysku twardego Wskaźnik funkcji Num Lock Wskaźnik funkcji Caps Lock

10 Używanie klawiatury Kolorowe klawisze (funkcje specjalne; dostępne w zależności od modelu) Klawiatura numeryczna Klawisze Microsoft Windows TM Klawisze kursorów Praca z notebookiem Urządzenie wskazujące Posługiwanie się touchpadem Jak dbać o touchpad? Napęd optyczny Wkładanie dysku optycznego Słuchanie płyt CD Używanie napędu optycznego Gniazdo kart PC Card (PCMCIA) lub ExpressCard Wkładanie kart PC (PCMCIA) Wyjmowanie kart PC Card (PCMCIA) Gniazdo kart Express Card Wyjmowanie kart Express Card Czytnik kart pamięci typu Flash Rodzaje kart pamięci Modem i gniazdo sieciowe Gniazdo sieciowe Przewód typu Twisted-Pair (skrętka) Komunikacja bezprzewodowa Karta Wifi IEEE BlueTooth TPM Trusted Platform Module (opcja) System zasilania zewnętrznego System zasilania bateryjnego Ładowanie baterii Używanie zasilania bateryjnego Kontrola zasilania bateryjnego Tryby zarządzania systemem poboru mocy Praca notebooka w trybie maksymalnej wydajności ACPI - Zarządzanie poborem mocy

11 Tryb suspend (uśpienia) Tryb oszczędzania energii Rozbudowa notebooka PC Rozszerzanie pamięci Rozbudowa dysku twardego Rozbudowa procesora Dodatek 5-47 Akcesoria USB Hub (jako opcja) Napęd USB 2.0 Slim Combo Drive (jako opcja) Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN Cardbus Card/USB Kabel komunikacyjny USB Dyski typu Flash Memory (PenDrive) Myszka i klawiatura USB Napęd dyskietek USB Podłączenie monitora zewnętrznego Inne urządzenia Podłączenie zewnętrznych urządzeń audio Podłączenie urządzeń do portu IEEE Podłączenie drukarki do portu równoległego Zabezpieczenia notebooka PC Informacje o napędzie DVD-ROM Informacje na temat odtwarzania filmów DVD w różnych regionach Definicje Regionów Homologacja modemu wewnętrznego Omówienie Deklaracja zgodności sieci Deklaracja zgodności sieci Urządzenia niegłosowe Słownik Informacje o Twoim notebooku PC

12 1. Wprowadzenie UWAGA! Niniejsza instrukcja obsługi omawia ogólne zasady obsługi notebooków ARISTO. Zostały w niej omówione i opisane najważniejsze podzespoły, schematy budowy i działanie podstawowych komponentów. Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić od faktycznego wyglądu Twojego notebooka. W instrukcji mogą pojawić się opisy komponentów, interfejsów i funkcji, które nie są dostępne w Twoim notebooku lub są wyposażeniem dodatkowym lub opcjonalnym. Opis portów oraz ogólna budowa notebooka znajduje się w Instrukcji Startowej (tzw. Qiuck Star Guide). Natomiast specyfikację techniczną do Twojego notebooka znajdziesz na stronie internetowej. Uwagi ogólne o instrukcji obsługi Czytasz instrukcję obsługi notebooka PC. Dostarczy Ci ona informacji na temat poszczególnych części notebooka, ich budowy i sposobu używania. Instrukcja podzielona została na pięć części: 1. Wprowadzenie W którym przeczytasz o przygotowaniu swojego notebooka do pracy oraz poznasz szczegóły na temat instrukcji obsługi. 2. Budowa notebooka PC W tej części znajdziesz informacje o budowie notebooka PC. 3. Uruchomienie notebooka PC Część ta dostarczy Ci wszelkich informacji, jak zacząć pracę z notebookiem PC. 4. Praca z notebookiem Dzięki której dowiesz się, jak używać poszczególnych elementów notebooka PC. 5. Dodatek Wprowadzi Cię w świat akcesoriów i dostarczy dodatkowych informacji. Omówienie instrukcji Niektóre zdania w tej instrukcji zostały specjalnie pogrubione i oznaczone symbolami. Wyróżnione one zostały, ponieważ pomagają wykonać pewne działania kompletnie i bezpiecznie. Informacje te posiadają różne stopnie ważności, opisane poniżej: ZAPAMIĘTAJ: Użyteczne informacje i wskazówki dotyczące sytuacji specjalnych. WSKAZÓWKA: Informacje użyteczne do kompletnego wykonania zadań. 1-12

13 Tekst w nawiasach < > lub [ ] reprezentuje klawisze na klawiaturze; Aby wywołać polecenie/uruchomić funkcję użyj klawisze wpisane pomiędzy znakami < > lub [ ]. UWAGA! Bardzo ważne informacje, których trzeba przestrzegać dla bezpieczeństwa operacji. WAŻNE! Istotne informacje, których należy przestrzegać, aby zredukować ryzyko utraty danych, uszkodzenia sprzętu i zranienia. Przygotowanie notebooka PC Poniższe informacje bardzo ogólnie traktują kwestie używania Notebooka PC. Przeczytaj dalszą część instrukcji w celu zapoznania się ze szczegółami. 1. Zainstaluj baterię. Włóż baterię tak, by automatycznie "wskoczyła" na miejsce. 2. Podłącz zasilacz zewnętrzny 3. Podłącz wtyczkę zasilającą do zasilacza AC-DC. 4. Włącz przewód zasilający "AC Power Cord" do gniazdka elektrycznego (100V - 240V). 5. Połącz zasilacz z notebookiem. 6. Otwórz panel ekranu 7. Włącz notebooka 1-13

14 2. Budowa notebooka PC Zatrzask zamykający panel ekranu Zatrzask umieszczony z przodu notebooka PC wykorzystywany jest do blokowania wyświetlacza w pozycji zamkniętej, kiedy notebook nie jest używany. Aby otworzyć panel ekranu, naciśnij delikatnie zatrzask i przesuń go w bok kciukiem. Tym samym kciukiem unieś panel. Aby ustawić idealny dla siebie kąt widzenia odchylaj panel delikatnie w górę lub dół. W niektórych nowych modelach mechaniczny zatrzask został zastąpiony przez system magnetyczny który automatycznie przytrzymuje pokrywę po jej domknięciu. W systemach tych brak jest mechanicznego przycisku zwalniającego klapę a przy jej otwieraniu należy użyć nieco większej siły aby pokonać pole magnetyczne przytrzymujące ją. UWAGA! Gdy notebook jest już otwarty, nie próbuj popychać ekranu w kierunku stołu. Zawiasy mogą pęknąć! Nigdy nie przenoś notebooka trzymając go za wyświetlacz! Klawiatura Każdy notebook wyposażony jest w klawiaturę, poniżej której umiejscowione są wygodne podpórki na obie dłonie. Dwa klawisze funkcyjne Windows TM pozwalają na łatwą nawigację w systemie operacyjnym Windows TM. Włącznik Włącznik służy do uruchamiania, wyłączania notebooka PC oraz wychodzenia z trybu uśpienia. Naciśnij włącznik raz, by uruchomić notebooka, i kolejny raz, aby go wyłączyć. Klawisze szybkiego dostępu Klawisze szybkiego dostępu pomogą Ci korzystać z najczęściej używanych aplikacji za pomocą naciśnięcia jednego klawisza. Szczegóły na ten temat znajdziesz w dalszej części tej instrukcji. Ekran Wyświetlacz w notebooku PC pełni taką samą funkcję jak monitor w komputerze stacjonarnym. Notebook wyposażony jest w aktywną matrycę TFT LCD, która zapewnia równie doskonałą jakość obrazu, jak w monitorach zwykłych komputerów stacjonarnych. Panel LCD wytwarza minimalne ilości szkodliwego promieniowania oraz zapewnia stabilny obraz (bez migotania) w porównaniu do tradycyjnych monitorów kineskopowych. Panel LCD Laptopa w porównaniu do stacjonarnych monitorów LCD nie posiada menu ekranowego OSD oraz przycisków do konfiguracji. Zmiana jasności odbywa się przy pomocy specjalnych przycisków funkcyjnych (więcej w części dalszej) a pozostałe parametry ustawiane są w sposób automatyczny przez autokalibrację. 2-14

15 Głośniki Instrukcja obsługi notebooka ARISTO Wbudowane głośniki pozwalają na słuchanie muzyki bez potrzeby przyłączania dodatkowych urządzeń. Dźwięki kontrolowane są przez zintegrowany cyfrowy kodek dźwiękowy w standardzie HD Audio, przez co mają one bogate i czyste brzmienie (efekt ten szczególnie zauważysz, używając słuchawek lub zewnętrznych głośników). System audio kontrolowany jest też przez oprogramowanie. Wybrane modele mają dwa dodatkowe głośniki i zapewniają przestrzenny dźwięk w standardzie 4.1 bez podłączania dodatkowych głośników, przez co wrażenia przy odtwarzaniu treści multimedialnych są zdecydowanie bardziej bogate. Mikrofon (w wybranych modelach) Wbudowany mikrofon służy przede wszystkim do prowadzenia rozmów przez Internet, nagrywania i głosowych czy zastosowania w innych aplikacjach internetowych. Oprócz tego możliwe jest również podłączenie do notebooka zewnętrznego mikrofonu oraz innych urządzeń audio które posłużą za źródła przy nagrywaniu. Lampki kontrolne LED Lampki kontrolne zostały szczegółowo opisane w części 3. Touchpad i klawisze Touchpad z wbudowanymi klawiszami jest urządzeniem wskazującym, pełniącym identyczną funkcję, jak mysz komputerowa. Funkcja przewijania, kontrolowana przez oprogramowanie, jest szczególnie przydatna przy pracy w środowisku Windows oraz nawigacji w Internecie. Praca z touchpadem wymaga prawy i praktyki, dlatego osoby przyzwyczajone do trakcyjnego urządzenia wskaźnikowego jakim jest myszka mają możliwość podpięcie myszki ze złączem USB i jednoczesnej pracy z oba urządzeniami wskaźnikowymi. Kieszeń dysku twardego Twardy dysk jest ochraniany w specjalnej komorze. Jakakolwiek ingerencja (np. wymiana twardego dysku) może być wykonana wyłącznie przez autoryzowanego serwisanta lub sprzedawcę. Komora pamięci W komorze pamięci znajdują się gniazda, umożliwiające w przyszłości rozbudowę pamięci. Pamiętaj jednak, że instalacja i wymiana pamięci muszą być zlecone autoryzowanemu sprzedawcy lub serwisowi. Dokonanie takiej rozbudowy we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji i dlatego zalecane jest dopiero po jej wygaśnięciu. Blokada baterii Bateria jest przytrzymywana przez specjalny zatrzask. Zaskoczy on automatycznie, kiedy prawidłowo włożysz baterię na miejsce. Oprócz zatrzasku spotyka się także dodatkową blokadę którą należy przesunąć w przypadku gdy podróżujemy z laptopem i gdy może być on narażony na wibracje i wstrząsy. Uważaj, bo niezablokowa- 2-15

16 na, będąca w nieprawidłowej dla siebie pozycji bateria może się przesunąć lub wypiąć. Szczegóły na temat używania baterii znajdziesz w dalszej części instrukcji. Bateria Bateria do notebooka to zespół ogniw akumulatorów umożliwiających wielokrotne ładowanie i rozładowywanie. Bateria wraz ze swoją osłoną wygląda jak jednoczęściowy element. Pamiętaj, że osłona i bateria nie powinny być nigdy rozłączane ani rozmontowywane. Nie zwieraj styków kontaktowych baterii może doprowadzić do jej uszkodzenia lub pożaru. Gdy bateria jest odłączona chroń jej styki przed zabrudzeniem lub zalaniem. WAŻNE! Spód notebooka PC może być bardzo gorący! Gdy notebook jest włączony oraz podczas ładowania akumulatorów rozgrzewa się, osiągając wysoką temperaturę. Zachowaj więc ostrożność dotykając notebooka podczas pracy lub bezpośrednio po jej zakończeniu. NIGDŹ NIE KŁADŹ SWOJEGO NOTEBOOKA PC NA UDACH LUB INNEJ CZĘŚCI CIAŁA. MOŻESZ ULEC POPARZENIU! Port podczerwieni (IrDA; wybrane modele) Port służący do transmisji danych w podczerwieni (IrDA) jest bardzo wygodny w użyciu pomiędzy urządzeniami/komputerami z aktywnym portem IR. Port ten pozwala na łatwą bezprzewodową komunikację z PDA, telefonami komórkowymi a nawet drukarkami. Jeśli twoje biuro pracuje w systemie IrDA, możesz uzyskać połączenie z siecią w każdym miejscu, pod warunkiem utrzymania łączności z węzłem IrDA. Małe biura mogą używać technologii IrDA, aby obsługiwać jedną drukarkę przez kilka najbliżej stojących komputerów lub do przesyłania danych z jednego komputera do drugiego, bez konieczności połączenia ich w sieć. Port LAN Gniazdo typu RJ-45 LAN do podłączania kabla sieciowego RJ-45, umożliwiającego pracę notebooka w sieci Ethernet. Rozwiązanie to pozwala na łatwe podłączenie się do sieci bez pomocy innych urządzeń dodatkowych. W zależności od wbudowanej karty sieciowej, kategorii zastosowanego kabla połączeniowego, infrastruktury sieciowej i urządzeń dostępowych karta może pracować z różnymi prędkościami transmisji odpowiednio 10, 100 lub 1000 Mb/s Port modemowy Gniazdo typu RJ-11służy do podłączania kabla telefonicznego RJ-11. Modem wewnętrzny pozwala przesyłać dane z prędkością do 56Kb/s z wykorzystaniem protokołu V.90. Rozwiązanie to pozwala na łatwe podłączenie się do sieci bez pomocy innych urządzeń dodatkowych wtedy gdy jesteśmy poza dostępem do sieci Ethernet. Wymagane jest jedynie przyłącze do tradycyjnej analogowej sieci telefonicznej. WAŻNE! Wbudowany modem nie wymaga zasilania z sieci telefonicznej. Nie łącz więc gniazda modemowego bezpośrednio z tą siecią, bo może to narazić notebo- 2-16

17 oka PC na uszkodzenie. W celu podłączenia notebooka do sieci użyj kabla dołączonego do notebooka. Port 1394 (w wybranych modelach) IEEE1394 jest to port do szybkiej transmisji szeregowej, znany tez pod nazwą FireWire. Zapewnia on możliwość łatwego podłączania urządzeń "na gorąco" jak USB tworząc połączenia bezpośrednie punkt-punkt. Szybkość transmisji danych poprzez port IEEE1394 wynosi Mbit/s a w najnowszych rozwiązaniach nawet 800 Mbit/s. Port IEEE1394 jest również wykorzystywany w urządzeniach cyfrowych wyższej klasy (np. kamery cyfrowe). W urządzeniach tych oznaczony jest skrótem "DV". Gniazdo PCMCIA (PC Card) i przycisk wyzwalający kartę z gniazda (w wybranych modelach) Gniazdo PCMCIA 2.1 umożliwia użycie kart PC Card (typu I/II PC Card oraz pracuje w standardzie 32-bit CardBus). Wykorzystywane jest do prostej rozbudowywania notebooka o nowe urządzenia, takie jak: karty pamięci, modemy ISDN, karty SCSI, karty Smart oraz modemy GSM, zewnętrzne karty dźwiękowe, moduły GPS, bezprzewodowe karty sieciowe typu Wireless, tunery telewizyjne. Kontroler w standardzie 2.1 zapewnia zgodność ze starszymi urządzeniami pracującymi w trybie 16-bit jednak w przypadku bardzo starych urządzeń mogą wystąpić problemy natury kompatybilnościowej. Podstawową zaletą tego gniazda jest możliwość prostej rozbudowy z zewnątrz bez ingerencji w konstrukcję laptopa oraz możliwość dodawania i usuwania urządzeń nawet podczas pracy systemu (tzw. Hot-plug). Gniazdo do podłączenia mikrofonu (Mic In) Gniazdo służące do podłączenia mikrofonu (1/8 cala) służy do podłączania mikrofonu zewnętrznego lub zewnętrznych urządzeń audio. Używając tego gniazda automatycznie powodujesz odłączenie się mikrofonu wewnętrznego. Możesz wykorzystywać je przy okazji videokonferencji, narracji głosowej czy zwykłym nagrywaniu dźwięków. Wyjście Audio (Phone Out) Wyjście Audio (1/8 cala) używane jest do podłączania do notebooka ze- wnętrznych słuchawek lub głośników. Używając tego gniazda automatycznie powodujesz odłączenie się głośników wewnętrznych. Wyjście cyfrowe Audio (SPDIF) (w wybranych modelach) Wyście to jest współdzielone razem z wyjściem Audio to znaczy wykorzystywane jest to samo gniazdo. Jednak w odróżnieniu od tradycyjnego sygnału elektrycznego w zastosowanym tutaj rozwiązaniu nośnikiem informacji jest sygnał optyczny a medium transmisyjnym światłowód. Dzięki temu sygnał może być przenoszony na duże odległości bez utraty jakości. Standard SPDIF przewiduje przesyłanie sygna- 2-17

18 łów PCM z jakością studyjną oraz sygnałów wielokanałowych w standardach takich jak Dolby Prologic czy DTS. e-sata (w wybranych modelach) Złącze e-sata służy do podpinania zewnętrznych dysków twardych z takim złączem. Przepustowość złącza e-sata jest znacznie wyższa od USB 2.0 które dla dysków twardych stanowi wąskie gardło i ogranicza ich wydajność. Dodatkowo złącze to umożliwia podłączanie urządzeń na gorąco oraz zapewnia sprawcie dla innych technologii związanych ze standardem SATA jak chodźmy kolejkowanie komend NCQ. Gniazdo pamięci typu Flash (w wybranych modelach) W większości przypadków, aby używać kart pamięci takiego sprzętu jak: kamery cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA należy zaopatrzyć się w adapter (czytnik kart pamięci), który jest sprzedawany osobno. Niektóre notebooki PC mają wbudowany czytnik kart, który umożliwia użycie kart typu Flash: Secure Digital (SD), Multi-Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Selekt (MS Select), Memory Stick Duo (z adapterem MS), Memory Stick Pro oraz Memory Stick Pro Duo (z adapterem MS Pro). Wbudowany czytnik kart jest nie tylko wygodny w użyciu, ale również dużo szybszy od większości innych czytników, ponieważ korzysta on z wysokiej przepustowości szyny PCI. WAŻNE! Nigdy nie wyjmuj kart podczas lub bezpośrednio po zakończeniu czytania, kopiowania, formatowania i kasowania danych z karty. Może to spowodować utratę wszystkich danych na karcie! Otwory wentylacyjne Otwory wentylacyjne pozwalają na wymianę powietrza, chłodząc notebooka PC w czasie pracy. WAŻNE! Upewnij się, że papier, książki, ubrania, kable ani żadne inne przedmioty nie blokują otworów wentylacyjnych. Może dojść do przegrzania i uszkodzenia notebooka! Napęd optyczny W notebooku PC mogą występować różne napędy dysków optycznych (w zależności od modelu): DVD/CD-RW, DVDRW lub Super Multi. Elektroniczny przycisk wysuwający dysk CD i przycisk awaryjny Przycisk wysuwający dysk CD (wymaga pracy notebooka) służy do otwierania szuflady napędu. Możesz również otwierać szufladę na dwa inne sposoby: używając 2-18

19 bezpośredniego oprogramowania napędu lub też klikając na odpowiednią ikonę w systemie Windows TM "Mój komputer". Przycisk awaryjny używany może być w przypadku, gdy nie odpowiada przycisk elektroniczny. Nie stosuj go jednak zbyt często bez potrzeby. Tacka napędów optycznych w laptopie wysuwa się tylko częściowo i wymaga od użytkownika odciągnięci jej do końca przed zamontowaniem płytki. Płytkę mocuje się na centralnym czarnym owalnym zaczepie lekko ją przyciskając tak aby zaskoczyła. Następnie zamykamy tackę ręcznie wsuwając ją aż do momentu aż zaskoczy. Złącze Kensington Lock Port Kensington lock umożliwia podłączenie zabezpieczenia przed kradzieżą, kompatybilnego z notebookiem PC. Zabezpieczenia te zbudowane są zwykle z metalowego kabla i zamknięcia. Pozwala to na przytwierdzenie komputera do innych stałych przedmiotów. Niektóre z zabezpieczeń mogą zawierać również czujniki ruchu, uruchamiające alarm przy próbie kradzieży. Port monitora D-Sub (w wybranych modelach) 15-pinowy port do podłączania zewnętrznego monitora komputerowego obsługującego standard VGA/SVGA oraz innych urządzeń kompatybilnych z tym standardem (takie jak panele LCD, telewizory projekcyjne i plazmowe lub projektory multimedialne). Przesyłany sygnał jest sygnałem analogowym i dlatego zaleca się stosowanie kabli dobrej jakości z odpowiednimi filtrami. Stosowanie długich kilkumetrowych przedłużaczy powoduje pogorszenie jakości obrazu. Cyfrowe złącze monitora DVI (w wybranych modelach) W odróżnieniu od tradycyjnego złącza D-Sub złącze DVI przesyła cyfrowy sygnał wizyjny zapewniający lepszą jakość obrazu na urządzeniach takich jak monitor lub telewizor LCD, telewizor plazmowy czy projektor. Złącze DVI to nie tylko lepsza jakość ale i obsługa większych rozdzielczości. Dodatkowo dla zapewnienia kompatybilności na złączu tym wyprowadzono tradycyjne sygnały analogowe RGB jak na D- Sub. Dzięki temu po zastosowaniu specjalnej przejściówki możemy do złącza DVI podpiąć także urządzenia z interfejsem D-Sub. Port HDMI (w wybranych modelach) HDMI (High-Definition Multimedia Interface [Wysokiej jakości interfejs multimedialny]) cyfrowy interfejs audio/video pomiędzy dowolnymi źródłami audio/video, takimi jak przystawka telewizyjna, odtwarzacz DVD i odbiornik A/V oraz monitor audio i/lub video, telewizor cyfrowy (DTV). Obsługuje w pojedynczym kablu standardowe, rozszerzone lub wysokiej jakości obrazy video, plus wielokanałowe audio. Sygnałowo i jakościowo przypomina złącze DVI jednak dodatkowo wspiera cyfrowy dźwięk (parametry jak sygnał SPDIF). Cechą ważną w przypadku HDMI jest także znacznie mniejsza i wygodniejsza wtyczka oraz kabel o mniejszej ilości linii i umożliwiający przesyłanie na większą odległość. 2-19

20 Gniazdo zasilania Zasilacz konwertuje prąd z gniazdka sieciowego AC na zasilanie DC, używane przez notebooka. Zasilanie to pozwala na normalną pracę notebooka oraz ładowanie baterii. Aby uniknąć uszkodzenia komputera i baterii używaj zawsze zasilacza i kabla sieciowego, dołączonego do zakupionego notebooka PC. Port równoległy (w wybranych modelach) 25-pinowy port równoległy służy do podłączania urządzeń zewnętrznych, kompatybilnych z tym standardem połączeń. Wykorzystywany był głównie do podłączenia drukarek, zewnętrznych dysków twardych, skanerów, wymiennych napędów oraz aparatury przemysłowej. Ze względu na duże wymiary i nietypowe napięcia zasilające obecnie poszukiwany tylko do zastosowań przemysłowych. Występuje tylko na przystawkach takich jak port replikator. Porty USB Uniwersalne porty USB służą do podłączania dowolnych urządzeń zewnętrznych wyposażonych w kontroler USB. Mogą to być klawiatury, urządzenia wskazujące, kamery video, modemy, napędy dysku twardego, drukarki, skanery, tunery telewizyjne, karty sieciowe przewodowe i bezprzewodowe, modemy, pamięci flesz, karty dźwiękowe itd. Port USB jest na tyle uniwersalny, że w chwili obecnej standardem stało się realizowanie połączeń z telefonami komórkowymi lub aparatami cyfrowymi a i ekstremalnie dziwne urządzenia jak na przykład lampka nocna z USB nie dziwią już nikogo. Porty te umożliwiają transfer danych z szybkością do 480Mbit/s (USB 2.0) lub 11MBit/s dla USB 1.1. Laptopy posiadają zazwyczaj 3 lub 4 porty USB jednak dla osób, które potrzebują większej ilości możliwe jest zastosowanie specjalnych rozgałęźników (huby). Urządzenia mogą być podłączane i odłączane do USB podczas pracy notebooka, bez potrzeby jego restartowania. Dodatkowo system pamięta podłączane do niego urządzenia tak, że instalacja sterowników wymagana jest tylko przy pierwszym jego podpięciu. Port TV-Out (w wybranych modelach) W przypadku, kiedy potrzebujesz wyświetlić obraz na dużym ekranie/telewizorze, użyj portu TV-out. Pozwoli Ci on na wysokiej jakości połączenie z odbiornikiem telewizyjnym lub projektorem video, poprzez kabel S-Video (sprzedawany osobno). Zatrzask zamykający panel ekranu Zatrzask umieszczony z przodu notebooka PC wykorzystywany jest do blokowania wyświetlacza w pozycji zamkniętej. Aby otworzyć panel ekranu, naciśnij delikatnie zatrzask i przesuń go w bok kciukiem. Tym samym kciukiem unieś panel. Aby ustawić idealny dla siebie kąt widzenia odchylaj panel delikatnie w górę lub w dół. W wielu nowych modelach mechaniczny zatrzask został zastąpiony przez silny magnes który automatycznie domyka klapę i ją przytrzymuje po zamknięciu. Lampki kontrolne Szczegóły dotyczące lampek kontrolnych opisane zostały w części

21 3. Uruchamianie notebooka PC Praca na baterii System operacyjny Uruchamianie notebooka PC Włączanie notebooka Zarządzanie poborem mocy - Stand By & Hibernate Restartowanie notebooka Wyłączanie notebooka Używanie klawiatury Klawisze szybkiego dostępu i lampki kontrolne Praca na baterii Instalacja i uruchamianie baterii Twój notebook może, ale nie musi mieć zainstalowanej baterii. Jeżeli kupiłeś notebooka z niezainstalowaną baterią, użyj poniższych procedur, aby zainstalować ją na własną rękę. WAŻNE! Nigdy nie próbuj wyciągać baterii podczas, gdy notebook jest włączony. Może to spowodować utratę danych! Aby zainstalować baterię: 1. Włóż baterię tak, aby "wskoczyła" na miejsce. 2. Zatrzask automatycznie zablokuje baterię. Aby wyciągnąć baterię: 1. Wciśnij mechanizm blokujący tak, aby zwolnić zatrzask i przytrzymaj. 2. Unieś baterię za jej krawędź. WAŻNE! Używaj tylko baterię i zasilacz załączone do zakupionego notebooka lub zatwierdzone przez autoryzowanego sprzedawcę. Każdy inny, nawet podobny, może doprowadzić do uszkodzenia Twojego notebooka PC! Ładowanie baterii Zanim zaczniesz używać swojego notebooka poza domem musisz naładować baterię. Bateria zaczyna się ładować za każdym razem, kiedy notebook jest podłączony do zasilania zewnętrznego. Przed rozpoczęciem pracy na baterii należy ją naładować do stanu pełnego naładowania. I nie odłączać notebooka od zasilania zewnętrznego, dopóki nie zgaśnie lampka kontrolna ładowania (co oznacza, że ładowanie zostało zakończone). Proces ten trwa do kilku godzin, gdy notebook jest wy- 3-21

22 łączony. Czas ten wydłuża się niemal dwukrotnie, kiedy ładujesz baterię przy włączonym notebooku. Jak dbać o baterię? Bateria do notebooka PC, podobnie jak wszystkie akumulatory, może być ładowana ograniczoną ilość razy. Bateria będzie zachowywała swoje właściwości przez ponad rok codziennego ładowania i rozładowywania, jeśli będziesz dbał o to, by proces ten przebiegał prawidłowo. Ale żywotność baterii uzależniona jest też od wielu innych czynników, takich jak np. temperatura otoczenia, wilgotność, czy inne czynniki tj. konfiguracja notebooka, sposób jego użytkowania. Idealnie jest, jeśli bateria jest używana w temperaturze od 10 C do 29 C (50½F do 85½F). Temperatura wyższa lub niższa od podanych skrócą życie baterii. Ponadto po wielu ładowaniach i rozładowniach, pojemność baterii stopniowo się zmniejsza. Wtedy należy zakupić u autoryzowanego sprzedawcy nowy akumulator. Ponieważ bateria posiada również określony czas przechowywania, nie kupuj jej na zapas! System operacyjny Do zakupionego notebooka sprzedawca może dołączyć zainstalowany już system operacyjny. Jest to rozwiązanie opcjonalne i użytkownik może sam wybrać jeden z dostępnych na rynku systemów operacyjnych. Najpopularniejsze z nich to systemy z rodziny Windows XP i Windows Vista. Nie każdy produkt wspiera wszystkie odmiany i wersje systemów operacyjnych w przypadku instalacji systemu przez użytkownika warto przez zakupem sprawdzić który z nich posiada pełne wsparcie. Oprogramowanie diagnostyczne i użytkowe Do notebooka PC dołączony jest dysk CD z oprogramowaniem użytkowym, sterownikami i aplikacjami, umożliwiającymi zainstalowanie sprzętu dodatkowego i skonfigurowanie systemu operacyjnego w sposób optymalny do indywidualnych potrzeb. Jeśli potrzebne Ci są nowe wersje sterowników wejdź na stronę internetową, aby na własną rękę ściągnąć sobie nowe sterowniki i programy użytkowe. WSKAZÓWKA: Sterowniki i aktualizacje oprogramowania dostępne są na stronie internetowej lub serwerze ftp.comes.com.pl Pomocnicze CD zawiera oprogramowanie diagnostyczne i użytkowe, dostosowane do systemu operacyjnego, który został zainstalowany w Twoim notebooku. Nie zawiera jednak samego systemu operacyjnego. Pomocnicze CD umożliwi Ci wprowadzenie zmian do konfiguracji systemu, tak by na przykład zainstalować dodatkowe aplikacje. Podłączanie notebooka do sieci Do notebooka PC dołączony jest uniwersalny zasilacz zewnętrzny AC-DC. Umożliwia on korzystanie z prądu zmiennego, którego napięcie może wahać się pomiędzy 100V-120V aż do 220V-240V, bez potrzeby używania innych urządzeń konwertujących. Niemniej jednak w różnych krajach może okazać się konieczne użycie specjalnej przejściówki do zasilacza zapewniającej kompatybilność mechaniczną z 3-22

23 gniazdkami danego kraju. Większość hoteli oferuje już korzystanie z uniwersalnych gniazdek, dostosowanych zarówno do różnych wtyczek, jak i napięcia. WSKAZÓWKA: Możesz zakupić specjalny zestaw podróżny do notebooka, zawierający adaptery do zasilaczy i modemów używane w niemal każdym kraju świata. Kabel AC podłącz do zasilacza AC-DC, następnie zasilacz podłącz do gniazdka (zalecane jest przy tym użycie listwy zabezpieczającej przed skokami napięcia). Na końcu przewód DC podłącz do notebooka PC. Podłączenie zasilacza AC-DC do gniazdka przed podłączeniem notebooka do zasilacza, pozwoli na sprawdzenie, czy nie pojawią się ewentualne problemy z akceptowanym przez zasilacz napięciem. Kiedy wszystko będzie w porządku na zasilaczu powinna zapalić się zielona lampka kontrolna LED. WAŻNE! Nie używaj żadnego innego zasilacza, niż ten dołączony do notebooka! Nie próbuj też podłączać tego zasilacza do innych urządzeń. Kiedy zauważysz, że zasilacz jest uszkodzony, pali się lub się dymi, zanieś go do autoryzowanego serwisanta. Nie próbuj go rozmontowywać lub naprawiać na własną rękę. Możesz spowodować uszkodzenie notebooka PC i baterii! Podłączanie zasilacza 1. Połącz zasilacz z notebookiem. 2. Podłącz wtyczkę zasilającą do zasilacza AC-DC. 3. Włącz przewód zasilający "AC Power Cord" do gniazdka elektrycznego (100V - 240V). ZAPAMIĘTAJ: Notebooki PC mogą korzystać z zarówno dwu-, jak i trójbolcowych wtyczek. Przy trójbolcowych zalecane jest użycie specjalnie uziemionych gniazdek lub zasilaczy, aby praca z notebookiem była bezpieczna. Włączenie notebooka PC Kiedy włączysz notebooka na ekranie pojawi się informacja, że notebook zaczął pracę. W razie potrzeby, możesz za pomocą odpowiedniej kombinacji klawiszy ustawić jasność i kontrast wyświetlacza. Jeśli chcesz wejść do programu użytkowego BIOS, aby zmodyfikować konfigurację notebooka, po ukazaniu się na ekranie komunikatu "Press <F2> to enter Setup", wciśnij klawisz [F2]. Jeśli wciśniesz klawisz [Tab] podczas wyświetlania ekranu powitalnego, wyświetlone zostaną podstawowe informacje, takie jak wersja systemu BIOS. Wciśnięcie klawisza [ESC] lub [F11] spowoduje pojawienie się okna dialogowego, w którym będziesz mógł wybrać napęd, z którego uruchomiony zostanie system operacyjny. 3-23

24 WAŻNE! Nigdy nie wyłączaj ani nie resetuj notebooka w czasie, gdy odczytujesz dane z twardego dysku lub z dyskietki, co sygnalizowane jest przez świecącą lampkę LED! Możesz stracić wszystkie dane! Aby chronić dysk twardy, poczekaj zawsze przynajmniej 5 sekund pomiędzy wyłączeniem, a ponownym uruchomieniem notebooka! ZAPAMIĘTAJ: Po włączeniu notebooka, przed rozpoczęciem procesu bootowania, wyświetlacz może rozbłysnąć na chwilę. Jest to częścią procedury testowej i nie świadczy o uszkodzeniu wyświetlacza. Test wewnętrzny Power-On Self Test (POST) Kiedy uruchamiasz notebooka pierwszą czynnością, jaką wykonuje komputer jest przeprowadzenie serii testów diagnostycznych zwanych Power-On Self Test (POST). Oprogramowanie testujące POST jest zainstalowane na stałe w układzie BIOS notebooka. Oprogramowanie to zawiera dane o konfiguracji sprzętowej notebooka, która to informacja wykorzystywana jest do przeprowadzenia testów systemu. Wpisy o konfiguracji tworzone są przez oprogramowanie BIOS. Jeśli testy POST, wykryją różnice pomiędzy informacjami o konfiguracji notebooka, a jego aktualnymi ustawieniami, wyświetlona zostanie informacja z prośbą o wprowadzenie prawidłowych danych poprzez uruchomienie panelu BIOS i uzupełnienie odpowiednich wpisów. W większości przypadków zapisane dane powinny odpowiadać konfiguracji notebooka, jaką zakupiłeś. Kiedy test POST się zakończy możesz zobaczyć wiadomość "No operating system found", jeśli na dysku twardym nie został wcześniej zainstalowny system operacyjny. Wiadomość ta wskazuje, że dysk twardy został prawidłowo wykryty oraz, że jest on gotowy do rozpoczęcia instalacji systemu operacyjnego. Procedura S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) sprawdza twardy dysk podczas testu POST i ostrzega, jeśli dysk wymaga naprawy. Przy ostrzeżeniu o krytycznym błędzie, niezwłocznie zarchiwizuj swoje dane i uruchom program diagnozujący dysk w systemie Windows. Aby uruchomić ten program postępuj wg poniższej procedury: (1) prawym klawiszem touchpada kliknij na ikonę "Mój Komputer", (2) wybierz polecenie "Właściwości", (3) kliknij zakładkę "Narzędzia", (4) kliknij klawisz "Sprawdź teraz", (5) wybierz dysk, (6) zaznacz opcję "Dokładny", aby sprawdzić fizyczną strukturę dysku; (7) Kliknij "Start". Oprogramowanie innych producentów (np. Symantec's Norton Disk Doctor) funkcjonuje podobnie, zapewniając jednak więcej możliwości ustawień i lepsze kontrolowanie procesu. WAŻNE! Jeśli w czasie bootowania, już po zakończeniu testu wciąż pojawiają się ostrzeżenia o błędach, zanieś notebooka do naprawy. Dalsze jego używanie może grozić utratą wszystkich danych. Zarządzanie poborem mocy - "Stand By" i "Hibernate" Ustawienia programu zarządzania poborem mocy znajdziesz w Panelu Sterowania systemu Windows. System daje Ci możliwość samodzielnego zdefiniowania czy 3-24

25 przy zamknięciu panelu ekranu, wciśnięciu włącznika lub przy aktywowaniu "stanu uśpienia" ma włączyć się opcja oszczędzania energii "Stand By" czy też komputer ma się samoistnie wyłączyć."stand By" i "Hibernate" oszczędzają energię poprzez wyłączanie niektórych elementów po pewnym czasie braku aktywności systemu. Co ważne, po wznowieniu pracy notebook wraca do stanu poprzednio wykonywanej czynności (np. napisany do połowy wygląda, jakbyś nigdy nie przerwał pracy). Przy opcji "Shut down" zamykasz wszelkie zaczęte aplikacje. System pyta Cię tylko czy zachować w danym dokumencie zmiany. "Stand by" jest tym samym, co Suspend-to-RAM (STR). Funkcja ta polega na zapisaniu aktualnego stanu systemu do pamięci RAM i jednoczesnym wyłączeniu zasilania innych elementów. Funkcja ta wymaga stałego utrzymania zasilania pamięci RAM. Aby włączyć tę funkcję, naciśnij "Start", następnie "Zamknij" i "Stan uśpienia". "Hibernate" to to samo, co Suspend-to-Disk (STD). Funkcja ta zachowuje aktualny stan systemu i zawartość pamięci operacyjnej na dysku twardym. Przy aktywacji tej funkcji, pamięć RAM nie musi być stale zasilana, co powoduje większą oszczędność energii. "Hibernate" oszczędza dużo więcej mocy niż "Stand by" jednak powrót z tego stanu do pełnej gotowości systemu trwa kilka do kilkunastu sekund dłużej. Aby włączyć tę funkcję: wybierz "Power Options" w Panelu Sterowania aktywuj funkcję hibernacji. Potem włącz "Start", "Zamknij" i "Hibernacja". Restartowanie notebooka Po dokonaniu zmian w systemie operacyjnym, możesz być poproszony o restartowanie systemu. Niektóre operacje (procesy instalacyjne) przewidują opcję restartowania w oknie dialogowym. Czasami trzeba jednak restartować system manualnie. Aby to zrobić, należy: Kliknąć Start, wybrać Zamknij i następnie Uruchom ponownie. W przypadku, gdy system się zawiesi, spróbuj zastosować tzw. "miękki reset", operując kombinacją klawiszy [Ctrl][Alt][Del] naciskanych jednocześnie. (Możesz spróbować kilka razy, jeśli nie ma żadnej reakcji) Wyłączanie notebooka W systemie operacyjnym Windows XP, notebook powinien być wyłączany przy użyciu opcji Start Zamknij... Zamknij system. W innych starszych systemach operacyjnych (DOS, Windows NT), musisz wyłączać notebooka manualnie (po zamknięciu wszystkich aplikacji), przyciskając klawisz włącznika przez ok. 2 sekundy (przy włączaniu wystarczy przytrzymać klawisz ok. 1 sekundy). Przymus przytrzymania włącznika przez dwie sekundy chroni system przed przypadkowym wyłączeniem. "Twardy reset" Jeśli system operacyjny nie reaguje prawidłowo na próbę zamknięcia lub "miękki reset", możesz zastosować jeszcze dwa inne sposoby: 1. Przytrzymać przez około 4 sekundy przycisk włącznika, lub 2. Wcisnąć wyłącznik (dostępny tylko w niektórych modelach). WSKAZÓWKA: Do wciśnięcia wyłącznika użyj wyprostowanego spinacza biurowego. 3-25

26 Klawisze szybkiego dostępu (w zależności od modelu) Klawisz szybkiego dostępu do programu pocztowego Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie programu pocztowego podczas pracy systemu Windows. Klawisz szybkiego dostępu do Internetu Naciskając go spowodujesz uruchomienie przeglądarki internetowej podczas pracy systemu Windows. Klawisz Wireless LAN (jako opcja) Ten klawisz znajduje się wyłącznie w modelach z wbudowaną kartą wireless LAN. Kiedy karta wireless LAN jest aktywowana, świeci się lampka kontrolna. (Do używania karty wireless LAN potrzebne są specjalne ustawienia oprogramowania Windows.) Klawisz blokady Touchpada (tylko w wybranych modelach) Naciśnięcie tego klawisza spowoduje blokadę touchpada, kiedy używana jest myszka zewnętrzna. Ta funkcja chroni przed przypadkowym przesuwaniem kursora podczas pisania. Aby wrócić do normalnego funkcjonowania touchpada, należy ponownie wcisnąć klawisz blokady. Wskaźniki i lampki kontrolne (w zależności od modelu) Lampka kontrolna napędu CD Lampka kontrolna napędu świeci się, sygnalizując, że napęd CD został uruchomiony. Użycie napędu CD jest możliwe nawet kiedy notebook jest wyłączony. Wskaźnik pracy notebooka Świecąca się zielona lampka kontrolna LED sygnalizuje, że notebook jest włączony. Mruga ona, gdy włączona jest funkcja Suspend-to-RAM (Standby). Lampka gaśnie, gdy notebook jest wyłączony lub włączona jest funkcja Suspend-to-Disk (Hibernacja). Wskaźnik stanu baterii Lampka kontrolna wskaźnika stanu baterii LED sygnalizuje pracę na baterii lub proces jej ładowania 3-26

27 Wskaźnik -a (opcja) Świeci się, gdy otrzymamy nową wiadomość poczty elektronicznej. Miga, gdy w skrzynce odbiorczej jest jedna lub więcej nowych wiadomości. Funkcja ta wymaga zainstalowania odpowiedniego oprogramowania i jest zaprojektowana do obsługi programów pocztowych Microsoft. (Może nie działać przy oprogramowaniu innych producentów). Dostępne w zależności od modelu Wskaźnik Wireless LAN (opcja) Lampka ta znajduje się w modelach z wbudowaną kartą sieci bezprzewodowej LAN. Lampka świeci się, kiedy karta wireless LAN jest aktywowana, miga, kiedy dochodzi do transmisji danych poprzez tę kartę. (Do używania karty wireless LAN potrzebne są specjalne ustawienia oprogramowania Windows.) Wskaźnik pracy dysku twardego Świeci się, gdy wykorzystywany jest któryś z napędów (miejsc przechowywania danych), na przykład dysk twardy. Lampka świeci się proporcjonalnie do czasu dostępu. Wskaźnik funkcji Num Lock Świeci się, po aktywowaniu funkcji [Num Lk], kiedy wbudowana klawiatura pracuje w trybie Num Lock. Funkcja ta pozwala na szybsze operacje na liczba mamy dostępną klawiaturę z układem klawiszy jak w kalkulatorze, pozwala to na szybsze wprowadzanie liczb i podstawowych symboli operacji matematycznych znaków. Wskaźnik funkcji Caps Lock Świeci się, gdy wbudowana klawiatura pracuje w trybie [Caps Lock]. Funkcja ta pozwala na szybkie posługiwanie się dużymi literami (A, B, C). Kiedy lampka nie świeci, funkcja jest wyłączona. Oznacza to powrót do pisania małymi literami (a,b,c). 3-27

28 Używanie klawiatury Kolorowe klawisze (funkcje specjalne; dostępne w zależności od modelu) Funkcje specjalne uruchamiane z klawiatury notebooka PC służą do szybkiej zmiany parametrów pracy notebooka. Funkcje te uruchamiane są przez jednoczesne wciśnięcie klawiszy: funkcyjnego z ikoną i funkcyjnego [Fn]: UWAGA: Usytuowanie i występowanie klawiszy funkcyjnych może różnić się w poszczególnych modelach. Chcąc aktywować poszczególne funkcje, kieruj się umieszczonymi na nich symbolami w postaci ikon, a nie numerami klawiszy funkcyjnych. ZAPAMIĘTAJ: Zaprezentowane tu znaki i symbole na klawiszach zostały zestawione tylko dla przykładu i mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu. Ikona "Z": wprowadza notebooka w stan uśpienia (lub Save-to-RAM czy też Save-to-Disk w zależności od wcześniejszych ustawień). Ikona "Antena radiowa": działa tylko w modelach wyposażonych w moduł Wireless LAN. Włącza lub wyłącza moduł sieci bezprzewodowej. Kiedy jest aktywna, zapala się lampka kontrolna Wireless LAN. (Do używania karty wireless LAN lub Bluetooth potrzebne są specjalne ustawienia oprogramowania Windows.) Ikona "Wypełnione słońce": zmniejsza jasność wyświetlacza. Ikona "Puste słońce": zwiększa jasność wyświetlacza. Ikona LCD: włącza lub wyłącza wyświetlacz LCD. W niektórych modelach zastosowanie tej ikony rozciąga lub zawęża obszar wyświetlacza. Ikona LCD/Ekran: Każde naciśnięcie tej kombinacji klawiszy powoduje przełączenie się na inne urządzenie wyświetlające: Notebook LCD ->zewn. monitor - >odbiornik TV. WAŻNE: Aby funkcja działała poprawnie, podłącz zewnętrzne urządzenie wyświetlające przed uruchomieniem notebooka. 3-28

29 Ikona "Głośnik": włącza i wyłącza głośniki (tylko dla Windows). Ikona "Zmniejsz siłę głośnika": zmniejsza poziom głośności (tylko dla Windows). Ikona "Zwiększ siłę głośnika": zwiększa poziom głośności (tylko dla Windows). Ikona NumLk: włącza i wyłącza klawiaturę numeryczną (Num lock). Pozwala na szybsze i wygodniejsze posługiwanie się liczbami na klawiaturze. Ikona ScrLk (Del): włącza i wyłącza kursory przewijania na klawiaturze. Pozwala na używanie klawiatury w celu szybszej nawigacji. ZAPAMIĘTAJ: Zaprezentowane tu znaki i symbole na klawiszach zostały zestawione tylko dla przykładu i mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu. W zależności od modelu ich rozmieszczenie może być inne. Klawiatura numeryczna Klawiatura numeryczna składa się z 15 klawiszy, umieszczonych na klawiaturze ogólnej. Klawisze te są dwufunkcyjne i oznaczone kolorową ramką. Uruchomienie klawiatury numerycznej kombinacją Fn+NumLk, powoduje szybkie i wygodne posługiwanie się symbolami, umieszczonymi w prawym górnym rogu każdego z 15 klawiszy. Włączenie klawiatury numerycznej sygnalizowane jest zapaleniem się odpowiedniej lampki kontrolnej LED. W przypadku podłączenia dodatkowej klawiatury zewnętrznej, naciśnięcie na klawiaturze zewnętrznej NumLk włączy/wyłączy funkcję NumLock jednocześnie na obu klawiaturach. Aby wyłączyć funkcję na jednej z klawiatur, podczas gdy na klawiaturze pomocniczej jest ona aktywowana, wciśnij Fn+NumLk na klawiaturze notebooka PC. Klawisze Microsoft Windows TM Na klawiaturze znajdują się dwa specjalne klawisze Windows TM : Klawisz z logo Windows TM aktywuje menu Start umieszczone w lewym rogu na dole pulpitu Windows TM. 3-29

30 Drugi klawisz wyglądający jak menu Windows TM z małym kursorem, aktywuje menu danego obiektu. Działa identycznie jak prawy klawisz myszy w Windows TM. Klawisze kursorów Klawiatura może być używana także do szybkiego przewijania. Do celu tego służą kursory. Mogą one być aktywowane zarówno w przypadku pracy na klawiaturze numerycznej, jak i na klawiaturze ogólnej. Praca z kursorami jest wygodna, na przykład przy okazji przeglądania arkuszy kalkulacyjnych. Przy wyłączonej funkcji NumLock, naciśnij klawisz Fn wraz z klawiszem kursora, którego potrzebujesz. Na przykład [Fn][8] do przesuwania w górę, [Fn][K] w dół, [Fn][U] w lewo i [Fn][O] w prawo. Przy włączonej funkcji NumLock, użyj [Shift] wraz z klawiszem kursora, którego potrzebujesz. Np. [Shift][8] do przesuwania w górę, [Shift][K] w dół, [Shift][U] w lewo oraz [Shift][O]w prawo. Niektóre model mają wydzielone klawisze kursorów, całkowicie niezależne od tych z klawiatury numerycznej. Możliwe jest także posiadanie całkowicie niezależnej klawiatury numerycznej, niepokrywającej się funkcyjnie z klawiszami podstawowymi. Praca na takiej klawiaturze nie odbiega wygodą od pracy na tradycyjnej pełnej klawiaturze 98 przyciskowej. ZAPAMIĘTAJ: Zaprezentowane tu znaki i symbole na klawiszach zostały zestawione tylko dla przykładu i mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu. 3-30

31 4. Praca z notebookiem Urządzenie wskazujące Touchpad jest urządzeniem wskazującym notebooka, sprzętowo i programowo kompatybilnym z Microsoft Mouse i IBM PS/2. Jest urządzeniem czułym na dotyk, ale nie zawiera części ruchomych, co czyni go odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Do prawidłowej pracy touchpada wymagane jest zainstalowanie oprogramowania użytkowego. Posługiwanie się touchpadem Aby posłużyć się touchpadem, delikatnie przesuwaj palec wskazujący po jego płytce, lekko go dotykając. Podstawową funkcją touchpada jest przesuwanie kursora po ekranie notebooka oraz zaznaczanie/wybieranie obiektów na wyświetlaczu. Poniższe ilustracje demonstrują prawidłowe użycie touchpada. Poruszanie kursorem Przesuwaj palec po płytce touchpada, kursor będzie poruszał się po ekranie zgodnie z kierunkiem ruchu palca. Ilustracje użycia touchpada WAŻNE! Obsługuj touchpada wyłącznie palcem. Używając do jego obsługi narzędzi lub przedmiotów, narażasz na uszkodzenie powierzchnię touchpada! Podwójne kliknięcie/podwójne stuknięcie - Jest to umiejętność, pozwalająca na uruchomienie aplikacji z zaznaczonego już obiektu/ikony. Najedź kursorem na ikonę, którą chcesz otworzyć, następnie kliknij dwukrotnie w lewy klawisz lub puknij dwa razy w płytkę touchpada. Puknięcia muszą być energiczne, bo w przypadku zbyt długiej przerwy pomiędzy jednym a drugim stuknięciem operacja się nie uda. 4-31

32 Możesz dostosować "tryb klikania" do swoich potrzeb, wchodząc do Panelu Sterowania Windows/ "Mysz". Poniższe rysunki, ilustrują 2 czynności wykonywane w celu uruchomienia aplikacji. Kliknięcie/Stuknięcie - W celu zaznaczenia obiektu na ekranie, ustaw na nim kursor, a następnie kliknij w lewy klawisz lub delikatnie puknij w płytkę touchpada, trzymając palec na płytce, dopóki obiekt nie zostanie zaznaczony. Wybrany obiekt zmieni kolor. Poniższe 2 rysunki, ilustrują te dwie czynności, których efektem jest właśnie zaznaczenie obiektu. Jak dbać o touchpad? Touchpad jest bardzo czułym narzędziem. Można go łatwo uszkodzić. Dlatego przestrzegaj poniższych porad, dotyczących sposobu jego użytkowania: Nie dopuść, aby touchpad miał kontakt z brudem, płynami i tłuszczem. Nie dotykaj touchpada zakurzonymi lub mokrymi palcami. Nie kładź na touchpadzie ani na klawiszach żadnych ciężkich przedmiotów. Nie dotykaj touchpada paznokciami ani ostrymi przedmiotami. Przesuwanie - Aby przesunąć obiekt z jednego miejsca na drugi, umieść kursor na obiekcie i trzymając wciśnięty lewy klawisz, przesuwaj kursor w żądanym kierunku. Na końcu uwolnij klawisz. Używając płytki touchpada, osiągniesz ten sam efekt, pukając na obiekt dwukrotnie i przesuwając zablokowany w ten sposób obiekt w żą- 4-32

33 danym kierunku. Poniższe rysunki, ilustrują 2 czynności wykonywane w celu przesunięcia obiektu. ZAPAMIĘTAJ: Użyteczna w nawigacji w systemie Windows i internecie funkcja przesuwania (scroll) jest uruchomiona po zaprogramowaniu odpowiednich narzędzi. Inne funkcje możesz dostosowywać do indywidualnych potrzeb w Panelu Sterowania. ZAPAMIĘTAJ: Touchpad reaguje na ruch, nie na siłę. Nie ma sensu naciskać na płytkę touchpada zbyt mocno, na pewno nie przyspieszy to jego działania. Najlepiej touchpad reaguje na bardzo lekki dotyk. Napęd optyczny Wkładanie dysku optycznego 1. Kiedy notebook jest włączony, delikatnie naciśnij przycisk otwierający kieszeń napędu. Kieszeń częściowo się wysunie. 2. Delikatnie chwyć za krawędź panelu kieszeni i wysuń ją do końca. Pamiętaj, by nie dotykać żadnych mechanizmów napędu! Upewnij się, że nic nie blokuje kieszeni napędu optycznego. 4-33

34 3. Chwyć dysk za krawędź i umieść go delikatnie, stroną odczytu do dołu. Naciśnij lekko w środek dysku, tak by zablokował się w centralnym uchwycie. Uchwyt powinien lekko wystawać, przy prawidłowo włożonym dysku. 4. Lekko pchnij szufladę, która zamknie się automatycznie. Napęd zacznie odczytywać dane na dysku (TOC). Dysk będzie gotowy do użycia, kiedy napęd się zatrzyma. ZAPAMIĘTAJ: To normalne, że podczas odczytywania danych dysk kręci się bardzo szybko w kieszeni napędu. Może wydawać wtedy nawet intensywny dźwięk. System oznacza napęd optyczny odpowiednią literą, niezależnie od tego czy włożony jest do niego dysk CD. Po poprawnym włożeniu dysku CD do napędu, powinieneś mieć dostęp do danych, zapisanych na dysku, tak samo jak do danych na dysku twardym. Przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, dyski CD-RW, DVD+CD-RW działają identycznie ja dysk twardy. Możesz na nich zapisywać, edytować dane i je kasować. Wibracje są normalne dla napędu optycznego, który odczytuje dane z dysków CD z dużą prędkością. Aby ograniczyć te wibracje kładź notebooka na równej powierzchni i nie naklejaj żadnych etykiet/nalepek na wierzchnią stronę dysków CD. Słuchanie płyt CD Napęd optyczny odczytuje dźwięki z dysków CD. Dane DVD odczytuje wyłącznie napęd DVD-ROM. Po włożeniu dysku, Windows TM automatycznie zacznie odtwarzać dźwięk. Poziom głośności odtwarzania możesz regulować za pomocą klawiszy 4-34

35 funkcyjnych lub ikony głośnika, umieszczonej na pasku zadań w systemie operacyjnym Windows TM. Używanie napędu optycznego Dyski optyczne i urządzenia je odczytujące powinny być traktowane bardzo delikatnie i ostrożnie. Zapoznaj się i przestrzegaj wszystkich instrukcji, dołączonych do zakupionych dysków CD. W odróżnieniu od napędów w komputerach stacjonarnych, napęd optyczny w notebooku posiada specjalny uchwyt utrzymujący dysk na właściwym miejscu. Kiedy wkładasz dysk, pamiętaj więc o umieszczeniu go w centralnym uchwycie. W innym przypadku może dojść do porysowania dysku CD. UWAGA! Jeśli dysk CD nie jest dobrze włożony i zablokowany w centralnym uchwycie, może dojść do jego uszkodzenia po zamknięciu kieszeni! Aby temu zapobiec za każdym razem sprawdź, czy dysk został dobrze zablokowany w uchwycie. Wyjmowanie dysku optycznego 1. Kiedy notebook jest włączony, naciśnij lekko przycisk otwierający kieszeń napędu. Kieszeń częściowo się wysunie. 2. Delikatnie podważ pod kątem krawędź dysku z jednej strony i wyciągnij dysk z centralnego uchwytu. Gniazdo kart PC Card (PCMCIA) lub ExpressCard UWAGA! Sprawdź w specyfikacji swojego notebooka (na ) jaki rodzaj kart rozszerzeń obsługuje Twój model notebooka. Notebooki PC wyposażone są w gniazda kart PC (zwanych czasami PCMCIA), co pozwala na rozbudowanie notebooka o nowe funkcje i urządzenia, których w danej chwili potrzebujesz. Gniazdo kart PCMCIA obsługuje karty PC typu I i II (w zależności od modelu notebooka). Karty PC wielkością przypominają plik złożony z kilku kart kredytowych, na końcu wyposażone są w specjalne 68-pinowe złącze. Gniazdo kart PC działa na zasadzie szybkiego portu komunikacyjnego. Wykorzystywane jest do rozbudowywania notebooka o nowe urządzenia, takie jak: karty pamięci, modemy ISDN, faksy, karty SCSI, karty sieciowe, karty Smart, dekodery MPEG I/II oraz karty sieci bezprzewodowej i modemy bezprzewodowe. Notebook obsługuje karty zgodnie ze standardem PCMCIA 2.1 oraz rozszerzonym 32-bitowym standardem CardBus. Trzy dopuszczalne standardy kart PC posługują się różną grubością kart. Typ I ma ok. 3.3 mm, typ II - 5mm, a typ III mm grubości. I i II typ kart obsługiwany jest przez pojedyncze gniazdo, typ III zajmuje dwa gniazda. Pamiętaj - III typ kart PC wymaga użycia notebooka z dwoma gniazdami PCMCIA. Rozszerzenie standardu PCMCIA CardBus 32-bit CardBus jest 32-bitowym rozszerzeniem standardu PCMCIA, oferującym szybkość porównywalną do gniazda PCI w komputerach stacjonarnych.. Od czasu wprowadzenia standardu CardBus, rozszerzył się zakres możliwych zastosowań tego typu kart, umożliwiając pracę z np. sie- 4-35

36 ciami 100Mbps Fast Ethernet, peryferiami SCSI oraz urządzeniami videokonferencyjnymi typu ISDN. Urządzenia standardu CardBus pracują w trybie plug-and-play (nie wymagają specjalnych ustawień konfiguracji). Gniazdo standardu CardBus jest wstecznie kompatybilne z kartami 16-bitowymi PC Cards, pracującymi pod napięciem 5V, podczas gdy sam wymaga napięcia 3.3V. Wkładanie kart PC (PCMCIA) Jeśli w notebooku znajduje się zabezpieczenie gniazda, usuń je, używając procedury "Wyjmowanie kart PC", zilustrowanej poniżej. Włóż kartę PC złączem do przodu, naklejką ku górze. Wsuń ją tak głęboko, aż zablokuje się ona we właściwym miejscu Delikatnie podłącz przewody, dołączone do danej karty. Zwykle końcówki przewodów, zbudowane są w taki sposób, aby uniemożliwić niewłaściwy sposób ich podłączenia. Zwróć uwagę na ikonę, obrazującą właściwy sposób montażu przewodu. Upewniwszy się, że karta nie jest już obsługiwana przez port, naciśnij przycisk, umieszczony na odpowiednim gnieździe i puść go. Przycisk powinien wyskoczyć. Naciśnij przycisk ponownie, karta powinna się wysunąć. Następnie delikatnie wyjmij kartę z gniazda. Wyjmowanie kart PC Card (PCMCIA) Aby wyjąć kartę PC, najpierw odłącz wszystkie przewody i zasilacze do niej podłączone, następnie kliknij na jej ikonę w pasku zadań Windows i zatrzymaj odczyt z karty, którą chcesz wyciągnąć. Upewnij się, że karta została równo włożona. 4-36

Komputer notebook. Podręcznik użytkownika sprzętu

Komputer notebook. Podręcznik użytkownika sprzętu EXPRESS Komputer notebook Podręcznik użytkownika sprzętu ASUS F5 ENTERTAINMENT SYSTEM OFF ON Pl2915 / Listopad 2006 Spis treści Spis treści 1. Wprowadzenie do komputera notebook O tym podręczniku użytkownika...6

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL5093. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL5093. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL5093 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Listopad 2009 Spis treści Rozdział 1: Wstęp O podręczniku użytkownika...6 Uwagi dotyczące podręcznika...6 Zasady bezpieczeństwa...7 Przygotowanie do pierwszego

Bardziej szczegółowo

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6591 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Maj 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7419 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Czerwiec 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Spis treści Spis treści...ii Spis treści... iii Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera Eee

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku. NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami

Bardziej szczegółowo

PL5397. Eee PC. Podręcznik użytkownika komputera. Windows XP Edition Eee PC 1001PX 15G06Q2390N0

PL5397. Eee PC. Podręcznik użytkownika komputera. Windows XP Edition Eee PC 1001PX 15G06Q2390N0 PL5397 Eee PC Podręcznik użytkownika komputera Windows XP Edition Eee PC 1001PX 15G06Q2390N0 Spis treści Spis treści... ii Informacje dotyczące podręcznika użytkownika...iv Uwagi dotyczące tego podręcznika...iv

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne... 4 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Dla udokumentowania własności należy zapisać następujące dane:

Dla udokumentowania własności należy zapisać następujące dane: WSKAZÓWKI DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi została podzielona w taki sposób, aby w spisie treści można było szybko odnaleźć pożądane informacje na dany temat. Spis haseł (indeks)

Bardziej szczegółowo

PL5112. Eee PC. Podręcznik użytkownika komputera. Windows 7 Edition Seria Eee PC 1008P 15G06Q2090N0

PL5112. Eee PC. Podręcznik użytkownika komputera. Windows 7 Edition Seria Eee PC 1008P 15G06Q2090N0 PL5112 Eee PC Podręcznik użytkownika komputera Windows 7 Edition Seria Eee PC 1008P 15G06Q2090N0 Spis treści Spis treści... ii Informacje dotyczące podręcznika użytkownika...iv Uwagi dotyczące tego podręcznika...iv

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4150/4650 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4150/4650 Wydanie oryginalne: Styczeń

Bardziej szczegółowo

ULTRA MOBILE PC. pico740. Przewodnik użytkownika

ULTRA MOBILE PC. pico740. Przewodnik użytkownika ULTRA MOBILE PC pico740 Przewodnik użytkownika UMPC Aristo pico740 Przewodnik użytkownika OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE NORM EUROPEJSKICH Produkty oznaczone znakiem CE są zgodne z Dyrektywą o kompatybilności

Bardziej szczegółowo

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu peceta i mieć ją stale w zasięgu ręki. Zachować należy zarówno instrukcję obsługi jak i opakowanie

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6518. Eee PC. Podręcznik użytkownika komputera. Windows 7 Edition Seria Eee PC 1011/1015/ R051/R011

PL6518. Eee PC. Podręcznik użytkownika komputera. Windows 7 Edition Seria Eee PC 1011/1015/ R051/R011 Eee PC Podręcznik użytkownika komputera Windows 7 Edition Seria Eee PC 1011/1015/ R051/R011 PL6518 Spis treści Spis treści... ii Informacje dotyczące podręcznika użytkownika...iv Uwagi dotyczące tego podręcznika...iv

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 6592G/6592 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 6592G/6592 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5670 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5670 Wydanie oryginalne: 12. 2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

UWAGI ODNOŚNIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

UWAGI ODNOŚNIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UWAGI ODNOŚNIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu peceta i mieć ją stale w zasięgu ręki. Zachować należy zarówno instrukcję obsługi jak i opakowanie

Bardziej szczegółowo

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Extensa 5620/5620Z/5220 Wydanie oryginalne: 01/2008

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4100/4600. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4100/4600. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4100/4600 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4100/4600 Wydanie oryginalne: Grudzień

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2400/3210/3220. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2400/3210/3220. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2400/3210/3220 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2400/3210/3220 Wydanie oryginalne:

Bardziej szczegółowo