Dialog 4224 Operator. Podręcznik użytkownika. Terminal operatora dla systemu telekomunikacyjnego MD110

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dialog 4224 Operator. Podręcznik użytkownika. Terminal operatora dla systemu telekomunikacyjnego MD110"

Transkrypt

1 Terminal operatora dla systemu telekomunikacyjnego MD110 Podręcznik użytkownika Obrazek na okładce Umieść obrazek bezpośrednio na stronie, nie troszcząc się o jego położenie w tekście. Wybierz kolejno opcje: Graphics (Obrazki) > Properties (Właściwości) i wprowadź następujące ustawienia: Width (szerokość): 15,4 cm (ważne!) Height (wysokość): 11,2 cm (może być mniejsza) Top (od góry): 5,3 cm (ważne!) Left (z lewej): -0,3 cm (ważne!)?

2 PL/LZT R2A Ericsson Enterprise AB

3 Spis treści Spis treści Witamy... 5 Opis... 8 Przygotowanie terminalu Połączenia przychodzące Przełączanie rozmów Funkcje usługowe Pomoc Połączenia wychodzące Inne użyteczne funkcje Akcesoria Instalacja Rozwiązywanie problemów Słownik Indeks

4 Spis treści 4

5 Witamy Witamy Witamy w Podręczniku użytkownika telefonu dla systemu Ericsson MD110, wersja BC11. Jest to nowoczesny system do komunikacji biznesowej. Udostępniane funkcje znacząco usprawnią komunikację wkażdej organizacji. Urządzenie to należy do serii telefonów zaprojektowanych z myślą o łatwości użytkowania w każdej sytuacji, tak aby można było wpełni wykorzystać jego zaawansowane funkcje. Telefon jest wyposażony w przyciski programowalne umożliwiające szybki dostęp do często używanych funkcji i numerów. Pojawiające się na wyświetlaczu instrukcje ułatwiają korzystanie z telefonu. Wpodręczniku przedstawiono jednak tylko wybrane stany wyświetlacza. Na różnych rynkach telekomunikacyjnych pewnym funkcjom są przypisywane różne kody. W niniejszym podręczniku wszystkie funkcje opisano przy użyciu najczęściej stosowanych kodów. W Podręczniku użytkownika opisano te funkcje telefonu, które są zaprogramowane fabrycznie. Używany telefon można również zaprogramować w inny sposób. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od administratora systemu. Najnowszą wersję podręcznika można pobrać pod adresem: Uwaga: Telefon jest terminalem systemowym, tj. można go używać tylko z centralą Ericsson, która obsługuje ten typ telefonu. 5

6 Witamy Prawa autorskie Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być odtwarzana, przechowywana w systemach informacyjnych lub przesyłana w dowolnej postaci ani w żaden sposób, elektroniczny lub mechaniczny, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie i inne techniki, bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody wydawcy zwyjątkiem opisanych poniżej przypadków. Jeśli niniejsza publikacja jest dostarczana na nośniku pochodzącym od firmy Ericsson, firma Ericsson wyraża zgodę na pobieranie i drukowanie kopii tekstu tej publikacji wyłącznie do użytku własnego, ale nie do dalszej dystrybucji. Żadna część tej publikacji nie może być zmieniana, modyfikowana ani używana do celów komercyjnych. Firma Ericsson nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z używania nielegalnie zmienionej lub zmodyfikowanej publikacji. Gwarancja FIRMA ERICSSON NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI WZWIĄZKU Z NINIEJSZYM MATERIAŁEM, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE TYLKO, DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Ericsson nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie, ani za przypadkowe lub będące ich następstwem uszkodzenia związane z dostarczeniem, wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiału. Deklaracja zgodności Niniejszym firma Ericsson Enterprise AB oświadcza, że terminal ten spełnia najważniejsze wymagania i inne stosowne warunki dyrektywy 1999/5/EC wydanej przez organizację R&TTE w Europie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: 6

7 Witamy Korzystanie z tego podręcznika Ô Automatyczne odbieranie Na początku niniejszego podręcznika znajduje się opis terminalu. W głównej części podręcznika opisano wszystkie funkcje telefonu, np. odbieranie i przełączanie połączeń. W tej części zastosowano następujące konwencje: Czynności wyróżnione są pogrubioną czcionką, natomiast obok tekstu na marginesie z lewej strony znajduje się rysunek przycisku. Na przykład: Odpowiedź systemu jest przedstawiona za pomocą tekstu wyjaśniającego i odpowiedniego wskazania wyświetlacza, jeśli takie istnieje. 7

8 Opis Opis Terminal W terminalu połączono zaawansowaną technikę cyfrową, zasady komunikacji ISDN i system sterowania programami rozproszonymi. Dzięki temu stanowi on doskonały wybór dla organizacji ceniących szybkie i precyzyjne przekazywanie informacji. Terminal składa się z dwóch elementów: modułu wyświetlacza, na którym przy użyciu znaków alfanumerycznych wyświetlane są informacje o połączeniu; słuchawki lub zestawu słuchawkowego (zestaw słuchawkowy jest opcjonalny). Słuchawka jest standardowo wyposażona w funkcją aparatu słuchowego. 8

9 Opis

10 Opis 1 Wyświetlacz 5x40 znaków. Patrz sekcja Informacje na wyświetlaczu na stronie On/Off Przycisk ten służy do włączania lub wyłączania terminalu operatora. Ponadto może być używany do odrzucania kolejnych połączeń z terminalem. Patrz sekcja Czynne/nieczynne na stronie 19. Uwaga: Jeśli wszystkie terminale operatora są wyłączone, centrala przełącza się w tryb serwisu nocnego. 3 Meter Przycisk informacji o połączeniu umożliwiający zaznaczenie wychodzącego połączenia zewnętrznego celu uzyskania informacji otym połączeniu. Patrz sekcja Wywołanie zwrotne z informacjami opołączeniu na stronie Serial Przycisk połączenia seryjnego jest używany w przypadku, gdy rozmówca zewnętrzny chce rozmawiać z kilkoma osobami po kolei. Po odłożeniu słuchawki przez rozmówcę wewnętrznego połączenie jest automatycznie kierowane z powrotem do terminalu. Patrz sekcja Połączenia seryjne na stronie Page Przycisk ten umożliwia dostęp do funkcji wywoływania. Patrz sekcje Urządzenie przywoławcze na stronie 42 i Do urządzenia przywoławczego na stronie Alarm Przycisk ten służy do potwierdzania alarmów systemowych. Po wystąpieniu alarmu lampka przycisku powoli miga, a po jego potwierdzeniu świeci w sposób ciągły. Patrz sekcja Alarm na stronie Automatyczne odbieranie Tryb automatycznego odbierania. Połączenia są automatycznie przełączane w kolejności odbierania, bez potrzeby naciskania przycisku odbierania/przełączania (answer/extend). Jeśli włączony jest tryb automatycznego odbierania, lampka przycisku świeci w sposób ciągły. Patrz sekcja Odbieranie ręczne lub automatyczne na stronie Automatyczne przełączenie Tryb automatycznego przełączania połączeń. Połączenia są automatycznie przełączane po odebraniu ostatniej cyfry, bez potrzeby naciskania przycisku odbierania/przełączania (answer/extend). Jeśli włączony jest tryb automatycznego odbierania, lampka przycisku świeci w sposób ciągły. Patrz sekcja Ręczne lub automatyczne przełączanie połączeń na stronie

11 Opis 9 Ciągły dzwonek Tryb ciągłego dzwonka. Połączenia przychodzące sygnalizowane są powtarzającymi się sygnałami dzwonka. Jeśli włączony jest tryb ciągłego dzwonka, lampka przycisku świeci w sposób ciągły. 10 Przerwa Naciśnięcie tego przycisku powoduje chwilową przerwę na podłączonej linii zewnętrznej. Można na przykład sygnalizować płatnego operatora lub inne centrale. 11 Przyciski pętli nadzoru Przyciski te służą do zawieszania indywidualnych połączeń, umieszczenia połączeń wkolejce do zajętej linii zewnętrznej lub obsługi funkcji wywoływania i konferencji. Lampka przycisku miga wolno, gdy funkcja jest aktywna; po upływie czasu określonego dla zawieszonego połączenia zaczyna migać szybko. Patrz sekcja Aby zawiesić połączenie za pomocą przycisków pętli 1 4 na stronie Pętla monitorowania Przycisk ten służy do monitorowania zawieszonego połączenia. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wznowić monitorowane połączenie, np. podczas połączeń skonfigurowanych jako: wywoływanie, połączenia międzynarodowe, połączenia międzymiastowe lub połączenia wewnętrzne. Gdy funkcja monitorowania jest aktywna, lampka przycisku miga powoli. Patrz sekcja Aby zawiesić połączenie za pomocą przycisku pętli monitorowania na stronie Rozmowa Przyciski rozmowy umożliwiają jednoczesną rozmowę zdwoma rozmówcami. Patrz sekcje Zapowiedź na stronie 47, Informacje opołączeniu na stronie 51 i Metody pomocy na stronie 58. Przycisków rozmowy używa się wnastępujących przypadkach: Ręczne uruchomienie sygnału dzwonka. Uruchomienie funkcji rozdzielenia połączenia i ingerencji w połączenie. Wysyłanie sygnału dzwonka do numeru wewnętrznego, który jest zarezerwowany. Anonsowanie połączenia abonentowi wewnętrznemu. Sprawdzanie połączenia kierowanego do zajętego numeru wewnętrznego. 11

12 Opis 14 Lewy przycisk kasowania/prawy przycisk kasowania Lewy przycisk kasowania Przycisk ten służy do rozłączania rozmówcy wywołującego i usuwania informacji z lewej części wyświetlacza (środkowy wiersz). Można go również użyć do odzyskania ostatnio przełączonego lub zawieszonego połączenia. Prawy przycisk kasowania Przycisk ten służy do rozłączania rozmówcy wywoływanego i usuwania informacji z prawej części wyświetlacza (środkowy wiersz). Można go również użyć do odzyskania ostatnio przełączonego lub zawieszonego połączenia. 15 Lewy przycisk rozmowy/prawy przycisk rozmowy Lewy przycisk rozmowy Przycisk ten umożliwia rozmowę zabonentem wywołującym. Prawy przycisk rozmowy Przycisk ten umożliwia rozmowę zabonentem wywoływanym. 16 Mikrofon Nieużywany. 17 Answer/Extend Przycisk ten umożliwia odbieranie i przełączanie połączeń przychodzących z linii zewnętrznej. Ponadto można go użyć do uruchomienia automatycznego sygnału dzwonka i do zawieszenia połączenia. 18 Przycisk zestawu słuchawkowego Przycisk ten służy do przełączania się ze słuchawki na zestaw słuchawkowy. Lampka przycisku świeci cały czas, gdy rozmowy kierowane są na zestaw słuchawkowy. Patrz sekcja Akcesoria na stronie 86. Uwaga: Zestaw słuchawkowy jest opcjonalny. 19 Announce Przycisk ten umożliwia włączenie funkcji przełączenia z zapowiedzią lub kolejkowania połączeń w przypadku zajętości linii wewnętrznej lub zewnętrznej. 20 Mute Podczas połączenia: Włączanie lub wyłączania mikrofonu. W trybie spoczynku lub podczas dzwonienia: Wyłączanie sygnału dzwonka. 12

13 Opis 21 Regulacja głośności Przyciski służące do regulowania głośności. 22 Głośnik dla sygnału dzwonka 23 Słuchawka Słuchawka z funkcją aparatu słuchowego jako wyposażenie standardowe. Uwaga: Słuchawka może przyciągać i zatrzymywać niewielkie metalowe przedmioty. 24 Przycisk mówienia Umieszczony w słuchawce. Używany w dwojaki sposób: Naciśnij i przytrzymaj: Połączenie głosowe z połączonymi rozmówcami. Zwolnij: Rozłączenie się zpołączonymi rozmówcami. Uwaga: Przycisk mówienia można zablokować lub zwolnić, przesuwając mały przycisk do przodu lub do tyłu. 25 Wyciągana wkładka na osobistą listę numerów telefonicznych (opcja) Patrz sekcja Akcesoria na stronie Karta opisu przycisków panelu Do tworzenia i drukowania kart opisu przycisków panelu służy program Designation Card Manager. Program Designation Card Manager znajduje się na dysku CD-ROM zatytułowanym Telephone Toolbox CD, przeznaczonym dla systemu telekomunikacyjnego MD110. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z certyfikowanym partnerem handlowym firmy Ericsson Enterprise. 13

14 Opis Informacje na wyświetlaczu Kody na wyświetlaczu pokazują, która funkcja terminalu jest aktualnie wykonywana. Wyświetlacz składa się z matrycy 5x40 znaków Górny wiersz (1 4) W wierszu tym wyświetlane są następujące informacje: 1 Informacje dotyczące kolejkowania połączeń C = 00 I = 00 Wspólna kolejka operatora, dwie cyfry Indywidualna kolejka operatora, dwie cyfry 2Typ połączenia przychodzącego DIVERTED EMERGENCY INTERNAL PRIVATE TRK PUBLIC TRK RECALL REROUTED Połączenie przekierowane Połączenie alarmowe (wewnętrzne) Połączenie wewnętrzne Połączenie z linii sieci prywatnej Połączenie z linii publicznej Połączenie zwrotne Połączenie przekierowane 3Włączona funkcja rejestrowania informacji o połączeniu, funkcja wywoływania lub funkcja połączenia seryjnego METER PAGING SERIAL Połączenie z informacjami o nim Wywoływanie Połączenie seryjne 14

15 Opis 4 Stan terminalu lub centrali BLOCKED EXG EMER. NIGHT SERV. OFF DUTY Terminal jest zablokowany Centrala pracuje w trybie alarmowym Centrala pracuje w trybie serwisu nocnego Terminal pracuje w trybie nieobecny Drugi wiersz (5) W wierszu tym wyświetlane są następujące informacje: Ródło (z lewej strony) pokazuje szczegółowe informacje o pierwszym połączeniu; zwykle jest to połączenie przychodzące, które ma zostać przełączone przez operatora, ale może to być również połączenie wychodzące, jeśli jest zainicjowane przez operatora. Przeznaczenie (z prawej strony) pokazuje szczegółowe informacje odrugim połączeniu. Zwykle jest to numer wewnętrzny, do którego jest kierowane połączenie przychodzące. abc ABSENT ANSWER BLOCKED BUSY CONFER. CONGEST. C.WAITING DATA EXT DTMF-TONE EXTENSION FREE FORWARD TO TRUNK INCOMING INTERCEPT ISDN EXT L.LOCKED Identyfikacja linii, domyślnie TRK (może być zmieniona przez administratora systemu) Wywoływany rozmówca jest nieobecny Połączenie jest odebrane Wywoływany numer lub linia są zablokowane Wywoływany rozmówca jest zajęty Połączenie konferencyjne Natłok Połączenie oczekujące Numer wewnętrzny dla transmisji danych Wybieranie w trybie rozmowy Numer wewnętrzny dla połączeń głosowych Wywoływany rozmówca jest wolny Wywoływany abonent włączył funkcję przekierowania zewnętrznego Połączenie przychodzące Połączenie przechwycone Terminal ISDN Linia zablokowana 15

16 Opis LOCAL Tryb lokalny MEMBER Uczestnik konferencji NO DIST Nie przeszkadzać NO RESP Brak odpowiedzi OPERATOR Operator OUTGOING Linia zewnętrzna dla połączeń wychodzących RECALL Połączenie zwrotne RESERVED Zarezerwowane SPEECH Tryb rozmowy TEST Tryb testowy TRANSFER Połączenie przekazane TRK Linia zewnętrzna UNAVAIL Numer niedostępny VACANT Numer niewykorzystywany WAIT Czekaj <- Terminal jest podłączony z lewej strony -> Terminal jest podłączony z prawej strony <--> Terminal jest podłączony z obu stron Trzeci wiersz (6 7) W wierszu tym wyświetlane są następujące informacje: 6 Identyfikacja rozmówcy, strona wywołująca 1 19 cyfr Numer (wewnętrzny lub operatora) 9 cyfr Dane o linii zewnętrznej (linia zewnętrzna) 7 Identyfikacja rozmówcy, strona wywoływana 1 19 cyfr Numer (wewnętrzny lub operatora) 16

17 Opis Czwarty wiersz (8 9) W wierszu tym wyświetlane są następujące informacje: Uwaga: Nazwa jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zostanie odebrana od abonenta wywołującego lub wywoływanego. Funkcja Identyfikacja nazwy musi być zainstalowana na centrali znaków Nazwa 8 identyfikacja nazwy strona wywołująca i 9 strona wywoływana Piąty wiersz (10 11) W wierszu tym wyświetlane są następujące informacje: Uwaga: Nazwy wyświetlane są tylko wtedy, gdy centrala jest wyposażona w funkcję prezentacji nazw i gdy numer wewnętrzny lub grupa ma przypisaną nazwę. 10 Wybrany numer, nazwa i numer dla przekierowanego numeru wewnętrznego, impulsy pomiarowe, informacje o nieobecności itd znaków, Nazwa i numer dla przekierowanego numeru wewnętrznego 1 10 cyfr 1 19 cyfr Wybrany numer ACCEPTED Zaakceptowany C.WAIT PERMIT Zezwolenie na połączenie oczekujące CONGESTION MISCALL REJECTED RESTRICTED Natłok Połączenie nieodebrane. Niewłaściwy format procedury wybierania Połączenie odrzucone Ograniczone 17

18 Opis 11 Czas systemowy, klasa alarmu lub stan obsługi 15:25 Czas systemowy w formacie 24-godzinnym 3:25 AM Czas systemowy AM w formacie 12-godzinnym 3:25 PM Czas systemowy PM w formacie 12-godzinnym ALARM:n Klasa alarmu, n=2, 3 lub 4 EXG SERV NO ALARM Usługa w trakcie realizacji Brak alarmu w dzienniku 18

19 Przygotowanie terminalu Przygotowanie terminalu Czynne/nieczynne Aby odbierać połączenia, terminal musi być włączony. Uwaga: Opcjonalnie połączenia kierowane na indywidualny numer operatora mogą być odbierane nawet wtedy, gdy terminal jest wyłączony, jeśli wymagają kontaktu z administratorem systemu. Jeśli terminal jest wyłączony, w górnym wierszu wyświetlacza pojawia się komunikat OFF DUTY. Jeśli terminal pracuje w trybie serwisu nocnego, w górnym wierszu wyświetlacza pojawia się komunikat NIGHT SERV. Aby włączyć terminal lub przełączyć go w tryb serwisu dziennego: = (Aby wyłączyć terminal, naciśnij przycisk ponownie). Jeśli połączenie przychodzące nie zostanie odebrane w określonym czasie, terminal zostanie automatycznie wyłączony. 19

20 Przygotowanie terminalu Sygnał dzwonka W terminalu używane są różne sygnały akustyczne do sygnalizacji połączeń przychodzących. Dzwonek jednotonowy sygnalizuje połączenie wewnętrzne skierowane do terminalu; używany jest w przypadku normalnego idużego natężenia ruchu. Dzwonek dwutonowy sygnalizuje połączenie zewnętrzne lub zwrotne do terminalu; używany jest w przypadku normalnego idużego natężenia ruchu. Dzwonek ciągły sygnalizuje połączenie alarmowe lub zwykłe połączenie, które nie zostało odebrane w ciągu określonego czasu. Uwaga: Nie można zmienić poziomu sygnału dzwonka. Ô Ciągły dzwonek Normalnie połączenie jest sygnalizowane przez terminal tylko raz. Jeśli użytkownik musi poruszać się wzasięgu słyszalności sygnałów z terminalu, może ustawić terminal w tryb sygnalizacji ciągłej: Lampka przycisku świeci, sygnalizując, że terminal pracuje w trybie sygnalizacji ciągłej. ÕÔ Ciągły dzwonek Aby wrócić do normalnego sygnału dzwonienia: 20

21 Przygotowanie terminalu Odbieranie ręczne lub automatyczne Ô Automatyczne odbieranie Terminal może być używany w trybie ręcznym lub automatycznym. W trybie automatycznym połączenia są odbierane natychmiast bez naciskania przycisku. Aby włączyć tryb automatycznego odbierania: Lampka przycisku świeci, sygnalizując, że połączenia będą odbierane automatyczne. ÕÔ Automatyczne odbieranie Aby wrócić do ręcznego odbierania połączeń: Uwaga: Jeśli terminal został zaprogramowany na automatyczne odbieranie połączeń, nie trzeba naciskać przycisku answer/extend, aby odbierać połączenia. Ręczne lub automatyczne przełączanie połączeń Ô Automatyczne przełączenie Połączenia przychodzące mogą być przełączane automatycznie lub ręcznie; połączenia przełączane automatycznie są kierowane do numerów wewnętrznych bez naciskania przycisku. Aby włączyć automatyczne przełączanie połączeń: Lampka przycisku świeci, sygnalizując, że połączenia będą przełączane automatyczne. ÕÔ Automatyczne przełączenie Aby wrócić do ręcznego przełączania połączeń: Funkcje operatora opisane w tym podręczniku dotyczą terminalu ustawionego w trybie ręcznego przełączania połączeń. Uwaga: Jeśli terminal został zaprogramowany na automatyczne przełączanie połączeń, nie trzeba naciskać przycisku answer/extend, aby przełączać połączenia. 21

22 Przygotowanie terminalu Wybór języka (opcjonalny) Język, który będzie używany do wyświetlania informacji na wyświetlaczu terminalu, można wybrać spośród następujących: Cyfra 0 9 = kod języka: 0 angielski 1 francuski 2 niemiecki 3 hiszpański 4 włoski Uwaga: Domyślnie cyfry 5 9 są zaprogramowane dla języka angielskiego. Lokalnie można je zmienić na inne języki. Aby wybrać nowy język: *08* Wybierz. (0 4)# Wprowadź kod języka i naciśnij. Głośność w słuchawce i w zestawie słuchawkowym ì Do zmiany głośności słuchawki lub zestawu słuchawkowego podczas połączenia służą przyciski głośności. Naciskaj, aby zmienić głośność. Poziom głośności zostanie zapisany. *5 W przypadku osób niedosłyszących poziom głośności słuchawki może zostać dodatkowo wzmocniony. Aby zmienić poziom: Naciśnij jednocześnie przez co najmniej 1 sekundę. Słychać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się napis Setting Mode. Ò <Rozmowa Naciśnij, aby ustawić lub zresetować poziom głośności. Włączona lampka przycisku wskazuje podwyższony poziom głośności. Wyłączona lampka przycisku wskazuje domyślny poziom głośności. # Naciśnij, aby zakończyć konfigurowanie. Po wybraniu opcji dodatkowego wzmocnienia lampka przycisku Linia 1 gaśnie. Uwaga: Zmiana poziomu głośności wpływa także na słuchawkę podłączoną do gniazda zestawu słuchawkowego. 22

23 Przygotowanie terminalu Melodia sygnału dzwonka *7 Użytkownik, który chce zastąpić sygnał dzwonka własnymi melodiami, gdy dzwoni telefon, może zaprogramować jedną melodię do sygnalizowania połączenia wewnętrznego, a inną do sygnalizowania połączenia zwrotnego. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie, aby uruchomić tryb melodii. Melody Mode Jeśli melodia dla połączeń wewnętrznych (< Rozmowa) lub połączeń zwrotnych (Przerwa) jest zapisana i aktywna, zaświeci lampka odpowiedniego przycisku. W trybie melodii można: programować nowe melodie, edytować lub usuwać zapisane melodie, włączać lub wyłączać zapisane melodie. # Naciśnij, aby wyjść z trybu melodii. Uwaga: Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb melodii zostanie automatycznie anulowany. 23

24 Przygotowanie terminalu Ô Alarm Programowanie nowej melodii, edytowanie lub usuwanie bieżącej melodii Program Melody Naciśnij przycisk dla żądanego typu połączenia: Jeśli bieżąca melodia istnieje, zostanie odtworzona i na wyświetlaczu pojawi się 19 ostatnich nut lub znaków. Ò <Rozmowa Ô Przerwa Naciśnij dla połączeń wewnętrznych lub naciśnij dla połączeń zwrotnych. ì Aby przeprowadzić edycję bieżącej melodii: Naciśnij, aby ustawić kursor po prawej stronie pozycji, która ma być edytowana. Przytrzymaj naciśnięty, aby przejść na początek lub na koniec melodii. Naciśnij, aby usunąć nutę znajdującą się po lewej stronie kursora. Przytrzymaj naciśnięty, aby usunąć wszystkie nuty. Aby wprowadzić nową melodię lub nowe nuty, należy użyć instrukcji znajdującej się w sekcji Wprowadzanie nut na stronie 26. ÑÒ <Rozmowa Naciśnij dla połączeń wewnętrznych lub Aby zapisać w pamięci bieżącą melodię: ÖÔ Przerwa ÕÔ Alarm naciśnij dla połączeń zwrotnych. Bieżąca melodia zostanie zapisana w pamięci. Uwaga: Melodia nie jest aktywna. Patrz sekcja Włączanie lub wyłączanie zapisanej melodii na stronie

25 Przygotowanie terminalu Aby usunąć bieżącą melodię: Naciśnij i przytrzymaj naciśnięty, dopóki z wyświetlacza nie zniknie ostatnia nuta. ÑÒ <Rozmowa ÖÔ Przerwa ÕÔ Alarm Naciśnij dla połączeń wewnętrznych lub naciśnij dla połączeń zwrotnych. Włączanie lub wyłączanie zapisanej melodii Zapisaną melodię należy uaktywnić w trybie melodii, aby była odtwarzana, gdy pojawi się połączenie przychodzące. ÑÒ <Rozmowa Naciśnij dla połączeń wewnętrznych lub Aby włączyć (w trybie melodii): ÖÔ Przerwa naciśnij dla połączeń zwrotnych. Zaświeci lampka odpowiedniego przycisku: Przycisk < Rozmowa = połączenia wewnętrzne Przycisk Przerwa = połączenia zwrotne Uwaga: Aby powrócić do zwykłego sygnału dzwonka, nie usuwając zaprogramowanej melodii z pamięci, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk żądanego typu połączenia. Gdy lampka przycisku nie świeci, oznacza to, że melodia jest wyłączona. # Naciśnij, aby wyjść z trybu melodii. 25

26 Przygotowanie terminalu Wprowadzanie nut W trybie melodii do wprowadzania nut, pauz i innych znaków służy klawiatura. Można zaprogramować maksymalnie 40 nut dla połączeń przychodzących i 20 nut dla połączeń zwrotnych. ì Á Poniżej przedstawiono, w jaki sposób należy używać przycisków: Naciśnij, aby wstawić nuty (1 9). Uwaga: Krótkie naciśnięcie powoduje utworzenie krótkiego dźwięku, a długie naciśnięcie długiego dźwięku (wyświetlanego jako duża litera). Znaki +c i +d oznaczają wyższą oktawę. * Naciśnij, aby wstawić krótką pauzę (p). Przytrzymaj, aby utworzyć długą pauzę (P). Powtórz, aby otrzymać dłuższą pauzę (pp...p). 0 Naciśnij, aby uzyskać wyższą oktawę dla wstawionej nuty. Znak + wyświetlany przed nutą wskazuje wyższą oktawę. Przykład: 30, aby zaprogramować +e. # Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wstawionej nuty. Naciśnij raz, aby podwyższyć o pół tonu, dwa razy, aby obniżyć o pół tonu i trzy razy, aby podwyższyć o cały ton. Naciśnij, aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo. Przytrzymaj naciśnięty, aby przejść na początek lub na koniec melodii. Naciśnij, aby odsłuchać melodię złożoną z wprowadzonych nut. Naciśnij, aby usunąć nutę znajdującą się po lewej stronie kursora. Przytrzymaj naciśnięty, aby usunąć wszystkie nuty. Przykład melodii: Temat James Bond zaprogramowany dla połączeń wewnętrznych: C d d D D pp C C C C #d #d #D #D pp D D D ##A G pppp G F G Wprowadź nuty. Szara cyfra = długie naciśnięcie. Uwaga: Przycisk # (do wstawiania znaku krzyżyka lub bemola) jest naciskany po wprowadzeniu nuty, ale jest wyświetlany przed nutą. 26

27 Przygotowanie terminalu Po wprowadzeniu pierwszych 19 pozycji na wyświetlaczu będą następujące informacje (wyświetlanych może być tylko ostatnich 19 pozycji): Program Intern <CpFpGp+dP+cp#aapgfP Po wprowadzeniu wszystkich nut na wyświetlaczu będą następujące informacje (wyświetlanych może być tylko ostatnich 19 pozycji): Program Callback <GpGpgab+CbpaA Uwaga: Nuta A z bemolem (##A) jest wyświetlana jako ba, tzn. litera b używana jest zarówno jako nuta b (w polskiej konwencji h z bemolem), jak i znak bemola. *5 Kontrast wyświetlacza Istnieje możliwość zmiany kontrastu wyświetlacza. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie, aż usłyszysz sygnał dzwonka. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Setting Mode. ÕÔ Alarm ì Naciskaj, aby zmienić kontrast. # Naciśnij, aby zapisać i zakończyć. Uwaga: Aby wyjść z menu bez zapisywania zmian, przed naciśnięciem któregokolwiek z przycisków ustawień naciśnij przycisk #. 27

28 Połączenia przychodzące Połączenia przychodzące Normalne połączenia przychodzące Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez terminal dzwonkiem. Na wyświetlaczu pokazywana jest liczba połączeń oczekujących w kolejce wspólnej i w kolejkach osobistych, typ połączenia przychodzącego, dane dotyczące linii zewnętrznej lub numer i nazwa dzwoniącego abonenta wewnętrznego. Przykładowe wskazania: Przychodzące połączenie zewnętrzne C= 1 I= 0 PUBLIC TRK TRK INCOMING :25 Przychodzące połączenie wewnętrzne C= 1 I= 0 INTERNAL EXTENSION INCOMING 206 JAN NOWAK 15:25 Naciśnij, aby odebrać połączenie. Lampka przycisku < Rozmowa świeci, wskazując nawiązanie połączenia z abonentem wywołującym. 28

29 Połączenia przychodzące Połączenia przekierowane Jeśli połączenie nie osiągnie miejsca przeznaczenia, jest kierowane do terminalu. Terminal generuje sygnał dzwonka, a na wyświetlaczu pojawiają się informacje, że połączenie zostało przekierowane i z jakiej przyczyny: Przykładowe wskazanie: Wywoływany numer wewnętrzny jest zajęty. C= 1 I= 0 INTERNAL EXTENSION BUSY 206 JAN NOWAK 15:25 BUSY CONGEST. BLOCKED VACANT Wywoływany numer wewnętrzny jest zajęty. Wystąpił natłok zasobów. Wywoływany numer wewnętrzny jest zablokowany. Wywoływany numer wewnętrzny jest niewykorzystywany lub numer jest niekompletny. Naciśnij, aby odebrać połączenie. Lampka przycisku < Rozmowa świeci, wskazując nawiązanie połączenia z abonentem wywołującym. Popraw, jeśli to możliwe, i poinformuj abonenta dzwoniącego. 29

30 Połączenia przychodzące Połączenie numeru wewnętrznego zterminalem Numer wewnętrzny może kontaktować się z terminalem za pomocą jednej z dwóch metod: przez wybranie wspólnego numeru operatora lub przez wybranie indywidualnego numeru operatora. Przykładowe wskazanie: Został wybrany wspólny numer operatora (9). C= 1 I= 0 INTERNAL EXTENSION INCOMING 206 JAN NOWAK 9 15:25 Uwagi: Jeśli stroną wywołującą jest terminal ISDN, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ISDN EXT w miejsce EXTENSION. Jeśli abonent wywołujący wybrał indywidualny numer operatora, numer ten zostanie wyświetlony zamiast numeru wspólnego. Naciśnij, aby odebrać połączenie. Lampka przycisku < Rozmowa świeci, wskazując nawiązanie połączenia z abonentem wywołującym. 30

31 Połączenia przychodzące Połączenie operatora z terminalem Jeśli operator wybierze wspólny numer operatora, wszystkie pozostałe terminale operatora w systemie zaczną dzwonić. Przykładowe wskazanie: Został wybrany wspólny numer operatora (9). C= 1 I= 0 INTERNAL EXTENSION INCOMING 202 MARIA KOWAL 9 15:25 Uwaga: Jeśli operator wybrał indywidualny numer operatora, numer ten zostanie wyświetlony zamiast numeru wspólnego. Naciśnij, aby odebrać połączenie. Lampka przycisku < Rozmowa świeci, wskazując nawiązanie połączenia z abonentem wywołującym. Zapytanie Jeśli numer wewnętrzny kontaktuje się z operatorem, gdy połączenie zewnętrzne jest zawieszone, należy postępować w taki sam sposób, jak w sekcji Połączenie numeru wewnętrznego z terminalem na stronie 30. Ò <Kasuj Terminal zostanie wyzerowany. Aby przywrócić połączenie numeru wewnętrznego z linią zewnętrzną: Aby połączyć terminal z połączeniem zewnętrznym: Poproś abonenta wewnętrznego o odłożenie słuchawki. Gdy abonent wewnętrzny odłoży słuchawkę, połączenie zostanie nawiązane automatycznie. Na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje: TRK, TRANSFER oraz dane dotyczące linii zewnętrznej. 31

32 Połączenia przychodzące Połączenia alarmowe Połączenie alarmowe z numeru wewnętrznego jest sygnalizowane ciągłym sygnałem dzwonka. Przykładowe wskazanie: Przychodzące połączenie alarmowe. C= 1 I= 0 INTERNAL EMERGENCY INCOMING 207 DAWID GAJOWY :25 Uwaga: Jeśli połączenie alarmowe pochodzi z łącza dzierżawionego, na wyświetlaczu pojawi się komunikat PRIVATE TRK. Naciśnij, aby odebrać połączenie. Lampka przycisku < Rozmowa świeci, wskazując nawiązanie połączenia z abonentem wywołującym. Połączenia przekierowane Jeśli abonent wywołujący został przekierowany na terminal. Przykładowe wskazanie: Przychodzące połączenie zewnętrzne skierowane do numeru wewnętrznego 207. C= 1 I= 0 DIVERTED TRK FORWARD DAWID GAJOWY :25 Uwaga: Jeśli połączenie pochodzi z numeru wewnętrznego, na wyświetlaczu pojawi się komunikat EXTENSION oraz nazwa i numer abonenta wewnętrznego. Naciśnij, aby odebrać połączenie. Lampka przycisku < Rozmowa świeci, wskazując nawiązanie połączenia z abonentem wywołującym. 32

33 Połączenia przychodzące Informacje o nieobecności (przekierowanie wiadomości) Informacje o nieobecności dla numeru wewnętrznego można uaktywnić z terminalu operatora lub z telefonu wewnętrznego. Gdy wywoływany numer wewnętrzny ma włączoną funkcję informacji o nieobecności i połączenie zostanie przekierowane na terminal, słyszalny jest pojedynczy sygnał. Przykładowe wskazania: Połączenie zewnętrzne przekierowane do numeru wewnętrznego 206. C= 1 I= 0 PUBLIC TRK TRK FORWARD EXTENSION JAN NOWAK SPOTKANIE :25 Połączenie wewnętrzne przekierowane do numeru wewnętrznego 206. C= 1 I= 0 DOVERTED EXTENSION FORWARD EXTENSION DAWID GAJOWY JAN NOWAK SPOTKANIE :25 Naciśnij, aby odebrać połączenie. Lampka przycisku < Rozmowa świeci, wskazując nawiązanie połączenia z abonentem wywołującym. Ò <Kasuj Terminal zostanie wyzerowany. Przekaż informacje abonentowi wywołującemu. Uwaga: Włączoną funkcję informacji o nieobecności można obejść, patrz sekcja Obejście na stronie

34 Przełączanie rozmów Przełączanie rozmów W tym rozdziale opisano sposób przełączania połączeń do numerów wewnętrznych, operatorów, urządzeń przywoławczych i linii zewnętrznych. Wolny numer wewnętrzny z Aby przekazać połączenie wyświetlane z lewej strony wyświetlacza na numer wewnętrzny: Wybierz numer wewnętrzny. Z prawej strony wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat EXTENSION FREE oraz numer i nazwa wywoływanego abonenta wewnętrznego. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. Uwaga: Jeśli terminal pracuje w trybie automatycznego przełączania rozmów, połączenie jest automatycznie przełączane po odebraniu ostatniej cyfry numeru wewnętrznego, a terminal jest zerowany. 34

35 Przełączanie rozmów z Rozmowa > Ò Zapowiedź połączenia Jeśli przed przełączeniem połączenie ma być zapowiadane (terminal musi pracować wtrybie ręcznego przełączania połączeń): Wybierz numer wewnętrzny. Z prawej strony wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat EXTENSION oraz numer i nazwa wywoływanego abonenta wewnętrznego. Lampka przycisku Rozmowa > świeci, a terminal wysyła sygnał dzwonienia do numeru wewnętrznego. Uwaga: Jeśli wywoływany numer wewnętrzny znajduje się w sieci prywatnej, nie trzeba naciskać przycisku Rozmowa >, ponieważ połączenie jest realizowane automatycznie. Gdy wywoływany abonent odbierze połączenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ANSWER. Zapowiedz połączenie. Uwaga: W zależności od systemu abonent wywołujący może słyszeć zapowiedź. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. Odzyskiwanie połączenia Istnieje możliwość odzyskania przełączonego połączenia, zanim zostanie odebrane, np. po wybraniu niewłaściwego numeru. Ò <Kasuj Można także nacisnąć przycisk Kasuj >. Na wyświetlaczu pojawią się dane związane z przełączanym połączeniem. Kasuj > Ò Aby poprawić błędnie wprowadzony numer: Kontynuuj przełączanie połączenia w zwykły sposób. 35

36 Przełączanie rozmów Zajęty numer wewnętrzny Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat BUSY, oznacza to, że numer wewnętrzny jest zajęty; poinformuj o tym abonenta wywołującego i spytaj, czy chce zawiesić połączenie, czy zadzwonić później. Jeśli abonent wywołujący chce zawiesić połączenie: Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone i ustawione w kolejce do zajętego numeru wewnętrznego. Terminal zostanie wyzerowany. Ò <Kasuj Kasuj > Ò Połączenie zostanie rozłączone, a terminal wyzerowany. Jeśli abonent wywołujący chce zadzwonić później: Kasuj > Ò z Jeśli abonent wywołujący chce połączyć się z innym numerem wewnętrznym: Wybierz numer wewnętrzny. Kontynuuj przełączanie połączenia w zwykły sposób. Jeśli w kolejce do zajętego numeru wewnętrznego znajduje się wcześniejsze połączenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat C. WAITING i RESTRICTED: Można zawiesić to połączenie, patrz sekcja Zawieszanie połączenia na stronie

37 Przełączanie rozmów Zastrzeżony numer wewnętrzny Jeśli zastrzeżono, że dany numer wewnętrzny nie może odbierać bezpośrednich połączeń z sieci publicznej, połączenia takie są przekierowywane na ten terminal. Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 REROUTED TRK INTERCEPT<- EXTENSION JAN NOWAK RESTRICTED 15:25 Poinformuj abonenta dzwoniącego, że żądany numer wewnętrzny jest zastrzeżony do bezpośredniego odbierania połączeń. Kasuj > Òz Jeśli abonent dzwoniący chce, aby operator przełączył połączenie do danego numeru wewnętrznego: Naciśnij i wybierz numer wewnętrzny. Przełącz połączenie w zwykły sposób. Kasuj > Òz Rozmowa > Ò Ò <Rozmowa Jeśli abonent wywoływany nie może w ogóle odbierać połączeń zewnętrznych, można przekazać mu wiadomość: Naciśnij i wybierz numer wewnętrzny. Numer wewnętrzny jest wolny. Terminal wysyła sygnał dzwonienia do numeru wewnętrznego. Jeśli numer wewnętrzny odbierze (na wyświetlaczu pojawi się komunikat ANSWER) można przekazać wiadomość. Przekaż odpowiedź abonentowi dzwoniącemu. Ò <Kasuj Kasuj > Ò Połączenia zostaną rozłączone, a terminal wyzerowany. Aby zakończyć połączenia: 37

38 Przełączanie rozmów Numer niewykorzystywany Jeśli abonent dzwoniący poda niewykorzystywany numer wewnętrzny, na wyświetlaczu pojawi się komunikat VACANT. Ò <Kasuj Kasuj > Ò Połączenia zostaną rozłączone, a terminal wyzerowany. Poinformuj abonenta dzwoniącego o tej sytuacji. Informacje o nieobecności (włączona funkcja przekierowania wiadomości) z Jeśli abonent zewnętrzny chce rozmawiać z abonentem wewnętrznym, gdy włączona jest funkcja informacji o nieobecności. Wybierz numer wewnętrzny. Na wyświetlaczu terminalu zostanie wyświetlona przyczyna nieobecności i, jeśli zostały podane, data i godzina powrotu. Ò <Kasuj Kasuj > Ò Połączenia zostaną rozłączone, a terminal wyzerowany. Przekaż te informacje abonentowi dzwoniącemu. Uwaga: Włączoną funkcję informacji o nieobecności można obejść, patrz sekcja Obejście na stronie

39 Przełączanie rozmów Przekierowany numer wewnętrzny z Jeśli połączenie jest przełączane na przekierowany numer wewnętrzny. Wybierz numer wewnętrzny. Z prawej strony wyświetlacza wyświetlany jest numer odbierający połączenie (na który przekierowano numer wewnętrzny), a w dolnym wierszu wybrany numer. Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 PUBLIC TRK TRK INCOMING EXTENSION FREE JAN NOWAK DAWID GAJOWY :25 Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. Przekierowanie zewnętrzne z W przypadku przełączenia połączenia na numer wewnętrzny, w którym zostało uaktywnione przekierowanie zewnętrzne, tzn. zostało zamówione przekazywanie połączeń przychodzących na zewnętrzny numer telefoniczny. Wybierz numer wewnętrzny. Na wyświetlaczu na chwilę pojawi się komunikat FORWARD TO TRUNK. Lampka przycisku Rozmowa > świeci, z prawej strony wyświetlacza wyświetlane są dane dotyczące linii itd., a w dolnym wierszu wybrany numer i nazwa. Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 PUBLIC TRK TRK INCOMING TRK OUTGOING DAWID GAJOWY :25 Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. 39

40 Przełączanie rozmów Numer osobisty Jeśli połączenie jest przełączane na numer wewnętrzny z włączonym profilem Numer osobisty. Uwaga: W przypadku automatycznego przełączania połączeń lub przełączania połączeń przed wysłaniem sygnału dzwonienia do numeru wewnętrznego na terminalu wyświetlane są normalne informacje. z Rozmowa > Ò Jeśli chcesz wysłać sygnał dzwonienia przed przekazaniem połączenia: Wybierz numer wewnętrzny. Uwaga: Sygnału dzwonienia nie można wysyłać ręcznie do telefonu bezprzewodowego, telefonu wewnętrznego IP ido terminalu ISDN. Naciśnij, aby wysłać sygnał dzwonienia. Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 PUBLIC TRK TRK INCOMING EXTENSION FREE JAN NOWAK DAWID GAJOWY :25 Uwaga: Jeśli numer miejsca odebrania połączenia jest taki sam jak wybrany numer, numer ten jest wyświetlany zarówno jako numer wybrany, jak i numer odbierający połączenie. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. 40

41 Przełączanie rozmów Operatorzy i grupy Aby przełączyć połączenie do innego operatora lub grupy w obrębie własnej centrali lub sieci prywatnej. z Operatorzy Wybierz numer wewnętrzny. Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 PUBLIC TRK TRK INCOMING ->OPERATOR FREE MARIA KOWAL 15:25 Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. z Grupy Aby przełączyć połączenie na numer grupy: Wybierz numer grupy. Z prawej strony wyświetlacza wyświetlany jest członek grupy odbierający połączenie, a w piątym wierszu nazwa i numer grupy. Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 PUBLIC TRK TRK INCOMING EXTENSION FREE JAN NOWAK GRUPA MARKET :25 Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. 41

42 Przełączanie rozmów z ^ Urządzenie przywoławcze Połączenia można przełączać na urządzenie przywoławcze. Wybierz numer wewnętrzny. Naciśnij, aby uaktywnić funkcję wywoływania. W pierwszy wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat PAGING. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. Uwaga: Wywoływanie rozpocznie się automatycznie, jeśli połączenie jest przełączane na numer wewnętrzny, dla którego włączono funkcję przenoszenia połączeń na urządzenie przywoławcze. Normalnie operator nie uczestniczy w odbieraniu połączenia. Jest wywoływany tylko w sytuacji, gdy połączenie nie zostanie odebrane wokreślonym czasie. Jeśli nie można wywołać abonenta, do którego kierowane jest połączenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat RESTRICTED. ^ Á Jeśli wybrany numer wewnętrzny jest zajęty, można umieścić w kolejce zapowiedź połączenia: Naciśnij, aby uaktywnić funkcję wywoływania. W pierwszym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat PAGING. Naciśnij, aby włączyć zapowiedź połączenia. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie umieszczone w kolejce za pośrednictwem urządzenia przywoławczego, a terminal wyzerowany. 42

43 Przełączanie rozmów Wywoływanie z wiadomością Urządzenie przywoławcze może być wyposażone w funkcję odbioru wywołań zwiadomościami. Wiadomości są przesyłane jako określone kody cyfrowe składające się maksymalnie z 10 cyfr. Wiadomość jest wyświetlana na wyświetlaczu odbiornika przywoławczego. *81* Wybierz. z* Wybierz numer wewnętrzny urządzenia przywoławczego inaciśnij. z Wybierz kod wiadomości (1 10 cyfr). # Terminal zostanie wyzerowany. Linia zewnętrzna z Może to być połączenie skierowane do innej centrali w sieci prywatnej lub do sieci publicznej. Wybierz kod dostępu do odpowiedniej linii zewnętrznej i numer zewnętrzny. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat TRK OUTGOING oraz dane dotyczące linii zewnętrznej; na chwilę pojawi się też wybrany numer. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. 43

44 Przełączanie rozmów Obejście Kasuj > Ò Przekierowany numer wewnętrzny Jeśli został wybrany przekierowany numer wewnętrzny (z prawej strony wyświetlacza wyświetlany jest numer miejsca odbierania połączeń, a w dolnym wierszu wybrany numer). *60* Wybierz. z Wybierz numer wewnętrzny. # Naciśnij, aby uaktywnić obejście. Rozmowa > Ò Rozmowa > Ò Rozmowa > Ò Jeśli połączenie zostanie zaakceptowane przez przekierowany numer wewnętrzny: Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Informacje o nieobecności Jeśli po wybraniu numeru wewnętrznego usłyszysz informacje o nieobecności. Numer wewnętrzny zostanie wywołany jeszcze raz, ale tym razem nie będzie informacji o nieobecności. Jeśli połączenie zostanie zaakceptowane przez przekierowany numer wewnętrzny: Naciśnij, aby przełączyć połączenie. 44

45 Funkcje usługowe Funkcje usługowe Zawieszanie połączenia Tymczasowe zawieszenie trwającego połączenia umożliwia terminalowi wykonanie innych czynności. Połączenie jest cały czas nadzorowane, co oznacza, że jeśli nie zostanie wznowione po określonym czasie, operator otrzyma sygnał przypomnienia. Zawieszone połączenie powinno mieć połączenie głosowe z terminalem, tzn. powinien być wyświetlany symbol <- lub ->, a druga strona wyświetlacza powinna być pusta. Ò <Kasuj Aby zawiesić połączenie: Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Aby wrócić do ostatnio zawieszonego połączenia, terminal powinien być w trybie spoczynku. Można także nacisnąć przycisk Kasuj >. Połączenie zostanie przywrócone. Uwaga: Jeśli po zawieszeniu połączenia zostały przełączone inne połączenia i dowolne z tych połączeń nie zostało odebrane, zostanie przywrócone ostatnio przełączone połączenie. W przypadku połączenia przywróconego wyświetlane są następujące informacje: RECALL iw zależności od typu połączenia EXTENSION lub TRK z odpowiednim numerem, nazwą lub danymi o linii. 45

46 Funkcje usługowe Aby zawiesić połączenie za pomocą przycisków pętli 1 4 Inną metodą zawieszenia połączenia jest użycie przycisku pętli. Pętla 2 Ô Aby zawiesić połączenie: Naciśnij wolny przycisk pętli. Odpowiednia lampka przycisku zacznie migać, a terminal zostanie wyzerowany. Pętla 2 ÖÔ Aby przywrócić połączenie: Naciśnij odpowiedni przycisk pętli. Lampka zgaśnie i zostanie nawiązane połączenie głosowe z abonentem, który był zawieszony. Na wyświetlaczu widoczne są następujące informacje: RECALL iwzależności od typu połączenia EXTENSION lub TRK z odpowiednim numerem, nazwą lub danymi o linii. Pętla monitorowania Pętla monitorowania Aby zawiesić połączenie za pomocą przycisku pętli monitorowania Połączenia można również zawiesić za pomocą przycisku pętli monitorowania. Używając tej metody, operator może słyszeć zawieszonego abonenta. Połączenie nie jest nadzorowane w czasie i nie jest generowane przypomnienie o nim. Uwaga: Przycisku pętli monitorowania nie można używać w przypadku połączenia konferencyjnego. Ô Naciśnij, aby zawiesić połączenie. Lampka zaświeci i zacznie wolno migać. Terminal zostanie wyzerowany i zostanie ustanowione jednokierunkowe połączenie umożliwiające operatorowi monitorowanie zawieszonego abonenta. ÖÔ Naciśnij, aby przywrócić zawieszone połączenie. Na wyświetlaczu wyświetlane są następujące informacje: RECALL iw zależności od typu połączenia EXTENSION lub TRK z odpowiednim numerem, nazwą lub danymi o linii. 46

47 Funkcje usługowe Zapowiedź Po odebraniu połączenia, które wymaga zapowiedzi przed przełączeniem go na numer wewnętrzny (terminal musi pracować w trybie przełączania ręcznego), należy wykonać poniższe czynności. z Rozmowa > Ò Numer wewnętrzny jest wolny Wybierz numer wewnętrzny. Z prawej strony wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat EXTENSION oraz numer i nazwa wywoływanego abonenta wewnętrznego. Gdy wywoływany abonent odbierze połączenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ANSWER. Uwaga: Jeśli wywoływany numer wewnętrzny znajduje się w sieci prywatnej, nie trzeba naciskać przycisku Rozmowa >, ponieważ połączenie jest realizowane automatycznie. Zapowiedz połączenie. Uwaga: Jeśli chcesz mówić jednocześnie do obu rozmówców, przed przełączeniem połączenia naciśnij przycisk < Rozmowa >. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. Á Numer wewnętrzny jest zajęty Jeśli zapowiadasz połączenie skierowane do zajętego numeru wewnętrznego i włączona jest opcja połączenia oczekującego. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat BUSY i C.WAIT PERMIT. Jeśli abonent wywołujący chce czekać: Naciśnij, aby włączyć zapowiedź połączenia. Naciśnij, aby umieścić połączenie w kolejce. Połączenie zostanie umieszczone w kolejce do numeru wewnętrznego z zapowiedzią, a terminal wyzerowany. Gdy numer wewnętrzny będzie wolny, operator otrzyma sygnał przypomnienia. 47

48 Funkcje usługowe Przykładowe wskazanie: Rozmowa > Ò <Rozmowa>Ô C= 1 I= 0 RECALL TRK RECALL EXTENSION RESERVED JAN NOWAK 15:25 Połączenie głosowe z abonentem, który był zawieszony. Terminal wysyła sygnał dzwonienia do numeru wewnętrznego. Gdy wywoływany abonent odbierze połączenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ANSWER. Zapowiedz połączenie. Połączenie głosowe z abonentem dzwoniącym i z abonentem wewnętrznym. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. 48

49 Funkcje usługowe Wywołanie zwrotne Wywołanie zwrotne jest to: Połączenie zawieszone za pomocą przycisku answer/extend. Połączenie zawieszone za pomocą przycisku pętli. Połączenie przełączone na wolny numer wewnętrzny, który nie odpowiada. Połączenie przełączone na zajęty numer wewnętrzny. Połączenia są nadzorowane w czasie. Jeśli połączenie nie zostanie przywrócone lub odebrane w przewidzianym czasie (czas ten może być zmieniany przez administratora systemu), połączenie zostanie zwrócone do terminalu. Połączenia zawieszone za pomocą przycisku answer/ extend lub przycisku pętli Terminal dzwoni (jeśli zawieszenie odbywa się za pomocą przycisku pętli, miga lampka odpowiedniego przycisku pętli). Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 RECALL TRK RECALL :25 Jeśli wywołanie zwrotne pochodzi z numeru wewnętrznego, zamiast komunikatu TRK i danych o linii na wyświetlaczu pojawi się komunikat EXTENSION oraz numer i nazwa abonenta wewnętrznego. Naciśnij, aby odebrać połączenie. 49

50 Funkcje usługowe Numer wewnętrzny nie odpowiada lub jest zajęty Terminal dzwoni. Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 RECALL TRK RECALL EXTENSION BUSY JAN NOWAK 15:25 Jeśli wywołanie zwrotne pochodzi z numeru wewnętrznego, zamiast komunikatu TRK i danych o linii na wyświetlaczu pojawi się komunikat EXTENSION oraz numer i nazwa abonenta wewnętrznego. Jeśli wywoływany numer wewnętrzny jest wolny, na wyświetlaczu zamiast komunikatu BUSY pojawi się komunikat FREE. Naciśnij, aby odebrać połączenie. Jeśli numer wewnętrzny odbierze połączenie: Słyszalny jest sygnał ostrzegawczy, wyświetlany jest komunikat ANSWER inastępuje nawiązanie połączenia głosowego między operatorem i obu rozmówcami. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. 50

51 Funkcje usługowe Informacje o połączeniu Użytkownik numeru wewnętrznego może zażądać rejestrowania informacji o linii zewnętrznej. W tym celu należy użyć jednej z czterech poniższych metod. Uwaga: Dwóch pierwszych metod nie można stosować w przypadku aparatów bezprzewodowych, wewnętrznych numerów IP oraz terminali ISDN, ponieważ ręczne wysyłanie sygnału dzwonienia nie dotyczy tych typów aparatów. Najpierw wywołanie abonenta wewnętrznego Metoda ta powoduje zatrzymanie odbierania lub wybierania innych połączeń przez numer wewnętrzny, gdy przygotowywane jest połączenie z informacjami o nim. z & z Ò <Rozmowa <Rozmowa>Ô Poproś abonenta numeru wewnętrznego o odłożenie słuchawki. Wybierz numer wewnętrzny. Wybierz numer zewnętrzny. Poproś wywołanego abonenta, aby zawiesił linię. Naciśnij i zapowiedz połączenie. Operator zostanie ponownie połączony z numerem wewnętrznym. Naciśnij, aby rozmawiać z obu abonentami. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przekazane, a terminal wyzerowany. 51

52 Funkcje usługowe Najpierw wywołanie abonenta zewnętrznego & z z Rozmowa > Ò <Rozmowa>Ô Poproś abonenta numeru wewnętrznego o odłożenie słuchawki. Wykonaj połączenie zewnętrzne w zwykły sposób. Poproś wywołanego abonenta, aby zawiesił linię. Połącz się z numerem wewnętrznym. Gdy abonent wewnętrzny odbierze, zapowiedz połączenie. Naciśnij, aby rozmawiać z obu abonentami. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. & z <Rozmowa>Ô Abonent wewnętrzny czeka z podniesioną słuchawką Wybierz numer zewnętrzny. Poinformuj wywołanego abonenta, że jest do niego rozmowa. Naciśnij, aby rozmawiać z obu abonentami. Zapowiedz połączenie. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. 52

53 Funkcje usługowe Zamawianie sygnału wybierania Abonent wewnętrzny dzwoni do terminalu i żąda udostępnienia linii zewnętrznej z informacjami o połączeniu. & z Poproś dzwoniącego abonenta, aby zawiesił linię. Wybierz kod dostępu do linii zewnętrznej. Sygnał wybierania. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Linia zostanie przełączona, a terminal wyzerowany. Wywołanie zwrotne z informacjami o połączeniu Na zakończenie wszystkie połączenia z informacjami o nich są zwracane do operatora w celu odczytu licznika impulsów. Przykładowe wskazanie: & C= 1 I= 0 RECALL METER EXTENSION 206 JAN NOWAK 76 15:25 Zanotuj liczbę impulsów i numer/nazwę abonenta wewnętrznego. W ostatnim wierszu pojawi się numer abonenta zewnętrznego. Ò <Kasuj Połączenie z informacjami o nim i terminal zostaną wyzerowane. Zanotuj numer wewnętrzny. Uwaga: Istnieje możliwość odczytania numerów zewnętrznych składających się maksymalnie z 20 cyfr. Ponowne naciśnięcie przycisku licznika spowoduje ponowne wyświetlenie liczby zmierzonych impulsów. 53

Telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211 i 3212

Telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211 i 3212 Telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211 i 3212 Systemy telekomunikacyjne BusinessPhone Instrukcja obsługi Obrazek na okładce Umieść obrazek bezpośrednio na stronie, nie troszcząc się o jego położenie w

Bardziej szczegółowo

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Telefony systemowe dla systemu telekomunikacyjnego MD110 Podręcznik użytkownika Obrazek na okładce Umieść obrazek bezpośrednio na stronie, nie troszcząc się o jego położenie w tekście. Wybierz kolejno

Bardziej szczegółowo

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Telefony systemowe dla systemu telekomunikacyjnego MD110 Tryb D4 Podręcznik użytkownika Obrazek na okładce Umieść obrazek bezpośrednio na stronie, nie troszcząc się o jego położenie w tekście. Wybierz

Bardziej szczegółowo

Telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211i 3212

Telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211i 3212 Telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211i 3212 Systemy telekomunikacyjne BusinessPhone Instrukcja obsługi Obrazek na okładce Umieść obrazek bezpośrednio na stronie, nie troszcząc się o jego położenie w tekście.

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Uzyskiwanie połączenia 1. Wybierz spis telefonów. Aby wyświetlić spis telefonów, kliknij

Bardziej szczegółowo

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Telefon IP dla systemu telekomunikacyjnego MD110 oraz systemów tworzących mobilne sieci biznesowe Podręcznik użytkownika Obrazek na okładce Umieść obrazek bezpośrednio na stronie, nie troszcząc się o jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi Podłączenia Baza Kliknięcie Używaj wyłącznie dołączonego przewodu

Bardziej szczegółowo

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane.

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane. KODY FUNKCJI CENTRALI A4400. 0 - zajęcie linii miejskiej 9 lub [8000] - wywołanie operatora (telefonistki) #* - powtórne wybranie numeru (REDIAL) #1 - szybkie wybranie aparatu wspomagającego (numer wspomagający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Współpraca z centralą abonencką UWAGA: Współpraca z centralą abonencką może przyjmować różną formę, w zależności od dostępności funkcji tego typu. Przekazanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Usługi dostępne dla abonenta platformy telefonicznej

Usługi dostępne dla abonenta platformy telefonicznej Usługi dostępne dla abonenta platformy telefonicznej Spis treści 1. Przenoszenie wywołań w przypadku nieobecności abonenta (CFU)...4 2. Przenoszenie wywołań w przypadku zajętości abonenta (CFB)...5 3.

Bardziej szczegółowo

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

Telefon systemowy OpenScape Desk Phone IP 35G. Instrukcja obsługi A31003-D3500-U101-2-7619-B-PL

Telefon systemowy OpenScape Desk Phone IP 35G. Instrukcja obsługi A31003-D3500-U101-2-7619-B-PL Telefon systemowy OpenScape Desk Phone IP 35G Instrukcja obsługi A31003-D3500-U101-2-7619-B-PL Nasze systemy zapewnienia jakości i ochrony środowiska zostały zaimplementowane zgodnie z wymaganiami norm

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Dialog 3213. Podrecznik uzytkownika. Telefon systemowy pracujacy w systemie telekomunikacyjnym MD110

Dialog 3213. Podrecznik uzytkownika. Telefon systemowy pracujacy w systemie telekomunikacyjnym MD110 Telefon systemowy pracujacy w systemie telekomunikacyjnym MD110 Podrecznik uzytkownika obrazek na okladce Umiesc obrazek bezposrednio na stronie, nie troszczac sie o jego polozenie w tekscie. Wybierz kolejno

Bardziej szczegółowo

Omni PCX 4400. Skrócona instrukcja obsługi. dla aparatów analogowych z wybieraniem tonowym.

Omni PCX 4400. Skrócona instrukcja obsługi. dla aparatów analogowych z wybieraniem tonowym. Omni PCX 4400 Skrócona instrukcja obsługi dla aparatów analogowych z wybieraniem tonowym. Dział Łączności - Janusz Borowski - Gliwice 2003 1 UWAGA!! Centrala przy wykonywaniu niektórych funkcji podaje

Bardziej szczegółowo

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM X Link BTTN Instrukcja obsługi 1. Wg rysunku OSTRZEŻENIE Ponieważ XLink zasila Państwa telefony domowe, prosimy nigdy nie podłączać gniazda słuchawki Xlink do naziemnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

innovaphone IP222 / IP232

innovaphone IP222 / IP232 Instrukcja obsługi innovaphone IP222 / IP232 Wersja 11 R1 [110896] Numer wewnętrzny Nazwa Symbole w polu kontaktowym Data, Godzina Przełączanie stron Informacje o stanie dostępności Wyświetlane informacje

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja Web Softphone? Klient internetowy Alcatel-Lucent Web Softphone umożliwia wygodne korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308)

Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308) Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308) Spis treści 2.1 Parametry techniczne 2.2 Bezpośredni dostęp do linii miejskich przy awarii zasilania 3 Programowanie systemu 3.1 Przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji Kolejowej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 6 OBSŁUGA APARATU

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi osobistego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi osobistego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi osobistego portalu głosowego Dostęp do portalu głosowego Z portalu głosowego możesz skorzystać, używając własnego aparatu telefonicznego lub aparatu należącego do innej osoby.

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe MD110 i BusinnesPhone

Telefony systemowe MD110 i BusinnesPhone Warszawa, Grudzień 2003 Telefony systemowe MD110 i BusinnesPhone Opis funkcjonalny Damovo Polska Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa, Polska t +48 22 533 71 00 f +48 22 533 72 00 www.damovo.com

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

System IVR. Opis elementów systemu

System IVR. Opis elementów systemu System IVR Opis elementów systemu 1. Wstęp Na system IVR (IVR Pack) składają się następujące usługi: IVR Player, IVR Menu, IVR List, IVR Switch. Cennik usług IVR dostępny jest na stronie www.ipfon.pl.

Bardziej szczegółowo

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Z. Serweciński 22-10-2011 Struktura łącza abonenckiego okablowanie centrali kable magistralne kable rozdzielcze kable abonenckie centrala telefoniczna przełącznica

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora

Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora Zaplanuj, zdefiniuj i przetestuj systemy automatycznego operatora 1. Zaprojektuj własny interaktywny system zapowiedzi słownych. 2. Ustal godziny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi wideokonferencji PLATON

Instrukcja korzystania z usługi wideokonferencji PLATON Instrukcja korzystania z usługi wideokonferencji PLATON 1. Urządzenia wchodzące w skład zestawu W ramach realizacji projektu PLATON, zostały zakupione i zainstalowane we wszystkich MANach tworzących konsorcjum

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate JABRA solemate mini Instrukcja obsługi jabra.com/solemate 2013 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Seria Motorola D1110. Cyfrowy, bezprzewodowy telefon z automatyczną sekretarką. Ostrzeżenie

Seria Motorola D1110. Cyfrowy, bezprzewodowy telefon z automatyczną sekretarką. Ostrzeżenie Seria Motorola D1110 Cyfrowy, bezprzewodowy telefon z automatyczną sekretarką Ostrzeżenie Używaj tylko baterii akumulatorowych. Przed użyciem ładuj telefon przez 24 godziny. Witamy... w świecie Twojego

Bardziej szczegółowo

Opis uruchomienia i programowania

Opis uruchomienia i programowania Opis uruchomienia i programowania Uruchomienie 1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu należy ten kod zmienić

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

PRZED UŻYCIEM TELEFONU PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

PRZED UŻYCIEM TELEFONU PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ. KX-TS17PD(01) \ (PD) 99614 6:40 PM y[w 1 Zintegrowany System Telefoniczny Model KX-TS17PD-W Telefon w wybieraniem impulsowym i tonowym Instrukcja obsługi PRZED UŻYCIEM TELEFONU PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJȨ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy do Twoich usług

Jesteśmy do Twoich usług Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome Masz pytanie? Skontaktuj się z firmą Philips D400 D405 Rozszerzona dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEOMONITORA ADS LOFT Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

Naciśnij i mów. Wydanie 1

Naciśnij i mów. Wydanie 1 Naciśnij i mów Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

System automatycznego operatora

System automatycznego operatora System automatycznego operatora System automatycznego operatora stanowi wielofunkcyjne narzędzie o szerokich możliwościach, pozwalające na łatwe zarządzanie przychodzącymi do przedsiębiorstwa połączeniami

Bardziej szczegółowo

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jak prawidłowo obsługiwać telefoniczne zdalne sterowanie. Przed instalacją i obsługą urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

Telefon TEL36CLIP Nr produktu 000923308

Telefon TEL36CLIP Nr produktu 000923308 INSTRUKCJA OBSŁUGI Telefon TEL36CLIP Nr produktu 000923308 Strona 1 z 13 2 Uruchomienie telefonu Informacje w zakresie bezpieczeństwa Uwaga: przed przygotowaniem telefonu do użycia należy koniecznie zapoznać

Bardziej szczegółowo

JABRA EVOLVE 80. Podręcznik użytkownika. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Podręcznik użytkownika. jabra.com/evolve80 Podręcznik użytkownika jabra.com/evolve80 2014 GN A/S / GN Netcom US, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo