Dialog 4224 Operator. Podręcznik użytkownika. Terminal operatora dla systemu telekomunikacyjnego MD110

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dialog 4224 Operator. Podręcznik użytkownika. Terminal operatora dla systemu telekomunikacyjnego MD110"

Transkrypt

1 Terminal operatora dla systemu telekomunikacyjnego MD110 Podręcznik użytkownika Obrazek na okładce Umieść obrazek bezpośrednio na stronie, nie troszcząc się o jego położenie w tekście. Wybierz kolejno opcje: Graphics (Obrazki) > Properties (Właściwości) i wprowadź następujące ustawienia: Width (szerokość): 15,4 cm (ważne!) Height (wysokość): 11,2 cm (może być mniejsza) Top (od góry): 5,3 cm (ważne!) Left (z lewej): -0,3 cm (ważne!)?

2 PL/LZT R2A Ericsson Enterprise AB

3 Spis treści Spis treści Witamy... 5 Opis... 8 Przygotowanie terminalu Połączenia przychodzące Przełączanie rozmów Funkcje usługowe Pomoc Połączenia wychodzące Inne użyteczne funkcje Akcesoria Instalacja Rozwiązywanie problemów Słownik Indeks

4 Spis treści 4

5 Witamy Witamy Witamy w Podręczniku użytkownika telefonu dla systemu Ericsson MD110, wersja BC11. Jest to nowoczesny system do komunikacji biznesowej. Udostępniane funkcje znacząco usprawnią komunikację wkażdej organizacji. Urządzenie to należy do serii telefonów zaprojektowanych z myślą o łatwości użytkowania w każdej sytuacji, tak aby można było wpełni wykorzystać jego zaawansowane funkcje. Telefon jest wyposażony w przyciski programowalne umożliwiające szybki dostęp do często używanych funkcji i numerów. Pojawiające się na wyświetlaczu instrukcje ułatwiają korzystanie z telefonu. Wpodręczniku przedstawiono jednak tylko wybrane stany wyświetlacza. Na różnych rynkach telekomunikacyjnych pewnym funkcjom są przypisywane różne kody. W niniejszym podręczniku wszystkie funkcje opisano przy użyciu najczęściej stosowanych kodów. W Podręczniku użytkownika opisano te funkcje telefonu, które są zaprogramowane fabrycznie. Używany telefon można również zaprogramować w inny sposób. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od administratora systemu. Najnowszą wersję podręcznika można pobrać pod adresem: Uwaga: Telefon jest terminalem systemowym, tj. można go używać tylko z centralą Ericsson, która obsługuje ten typ telefonu. 5

6 Witamy Prawa autorskie Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być odtwarzana, przechowywana w systemach informacyjnych lub przesyłana w dowolnej postaci ani w żaden sposób, elektroniczny lub mechaniczny, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie i inne techniki, bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody wydawcy zwyjątkiem opisanych poniżej przypadków. Jeśli niniejsza publikacja jest dostarczana na nośniku pochodzącym od firmy Ericsson, firma Ericsson wyraża zgodę na pobieranie i drukowanie kopii tekstu tej publikacji wyłącznie do użytku własnego, ale nie do dalszej dystrybucji. Żadna część tej publikacji nie może być zmieniana, modyfikowana ani używana do celów komercyjnych. Firma Ericsson nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z używania nielegalnie zmienionej lub zmodyfikowanej publikacji. Gwarancja FIRMA ERICSSON NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI WZWIĄZKU Z NINIEJSZYM MATERIAŁEM, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE TYLKO, DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Ericsson nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie, ani za przypadkowe lub będące ich następstwem uszkodzenia związane z dostarczeniem, wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiału. Deklaracja zgodności Niniejszym firma Ericsson Enterprise AB oświadcza, że terminal ten spełnia najważniejsze wymagania i inne stosowne warunki dyrektywy 1999/5/EC wydanej przez organizację R&TTE w Europie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: 6

7 Witamy Korzystanie z tego podręcznika Ô Automatyczne odbieranie Na początku niniejszego podręcznika znajduje się opis terminalu. W głównej części podręcznika opisano wszystkie funkcje telefonu, np. odbieranie i przełączanie połączeń. W tej części zastosowano następujące konwencje: Czynności wyróżnione są pogrubioną czcionką, natomiast obok tekstu na marginesie z lewej strony znajduje się rysunek przycisku. Na przykład: Odpowiedź systemu jest przedstawiona za pomocą tekstu wyjaśniającego i odpowiedniego wskazania wyświetlacza, jeśli takie istnieje. 7

8 Opis Opis Terminal W terminalu połączono zaawansowaną technikę cyfrową, zasady komunikacji ISDN i system sterowania programami rozproszonymi. Dzięki temu stanowi on doskonały wybór dla organizacji ceniących szybkie i precyzyjne przekazywanie informacji. Terminal składa się z dwóch elementów: modułu wyświetlacza, na którym przy użyciu znaków alfanumerycznych wyświetlane są informacje o połączeniu; słuchawki lub zestawu słuchawkowego (zestaw słuchawkowy jest opcjonalny). Słuchawka jest standardowo wyposażona w funkcją aparatu słuchowego. 8

9 Opis

10 Opis 1 Wyświetlacz 5x40 znaków. Patrz sekcja Informacje na wyświetlaczu na stronie On/Off Przycisk ten służy do włączania lub wyłączania terminalu operatora. Ponadto może być używany do odrzucania kolejnych połączeń z terminalem. Patrz sekcja Czynne/nieczynne na stronie 19. Uwaga: Jeśli wszystkie terminale operatora są wyłączone, centrala przełącza się w tryb serwisu nocnego. 3 Meter Przycisk informacji o połączeniu umożliwiający zaznaczenie wychodzącego połączenia zewnętrznego celu uzyskania informacji otym połączeniu. Patrz sekcja Wywołanie zwrotne z informacjami opołączeniu na stronie Serial Przycisk połączenia seryjnego jest używany w przypadku, gdy rozmówca zewnętrzny chce rozmawiać z kilkoma osobami po kolei. Po odłożeniu słuchawki przez rozmówcę wewnętrznego połączenie jest automatycznie kierowane z powrotem do terminalu. Patrz sekcja Połączenia seryjne na stronie Page Przycisk ten umożliwia dostęp do funkcji wywoływania. Patrz sekcje Urządzenie przywoławcze na stronie 42 i Do urządzenia przywoławczego na stronie Alarm Przycisk ten służy do potwierdzania alarmów systemowych. Po wystąpieniu alarmu lampka przycisku powoli miga, a po jego potwierdzeniu świeci w sposób ciągły. Patrz sekcja Alarm na stronie Automatyczne odbieranie Tryb automatycznego odbierania. Połączenia są automatycznie przełączane w kolejności odbierania, bez potrzeby naciskania przycisku odbierania/przełączania (answer/extend). Jeśli włączony jest tryb automatycznego odbierania, lampka przycisku świeci w sposób ciągły. Patrz sekcja Odbieranie ręczne lub automatyczne na stronie Automatyczne przełączenie Tryb automatycznego przełączania połączeń. Połączenia są automatycznie przełączane po odebraniu ostatniej cyfry, bez potrzeby naciskania przycisku odbierania/przełączania (answer/extend). Jeśli włączony jest tryb automatycznego odbierania, lampka przycisku świeci w sposób ciągły. Patrz sekcja Ręczne lub automatyczne przełączanie połączeń na stronie

11 Opis 9 Ciągły dzwonek Tryb ciągłego dzwonka. Połączenia przychodzące sygnalizowane są powtarzającymi się sygnałami dzwonka. Jeśli włączony jest tryb ciągłego dzwonka, lampka przycisku świeci w sposób ciągły. 10 Przerwa Naciśnięcie tego przycisku powoduje chwilową przerwę na podłączonej linii zewnętrznej. Można na przykład sygnalizować płatnego operatora lub inne centrale. 11 Przyciski pętli nadzoru Przyciski te służą do zawieszania indywidualnych połączeń, umieszczenia połączeń wkolejce do zajętej linii zewnętrznej lub obsługi funkcji wywoływania i konferencji. Lampka przycisku miga wolno, gdy funkcja jest aktywna; po upływie czasu określonego dla zawieszonego połączenia zaczyna migać szybko. Patrz sekcja Aby zawiesić połączenie za pomocą przycisków pętli 1 4 na stronie Pętla monitorowania Przycisk ten służy do monitorowania zawieszonego połączenia. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wznowić monitorowane połączenie, np. podczas połączeń skonfigurowanych jako: wywoływanie, połączenia międzynarodowe, połączenia międzymiastowe lub połączenia wewnętrzne. Gdy funkcja monitorowania jest aktywna, lampka przycisku miga powoli. Patrz sekcja Aby zawiesić połączenie za pomocą przycisku pętli monitorowania na stronie Rozmowa Przyciski rozmowy umożliwiają jednoczesną rozmowę zdwoma rozmówcami. Patrz sekcje Zapowiedź na stronie 47, Informacje opołączeniu na stronie 51 i Metody pomocy na stronie 58. Przycisków rozmowy używa się wnastępujących przypadkach: Ręczne uruchomienie sygnału dzwonka. Uruchomienie funkcji rozdzielenia połączenia i ingerencji w połączenie. Wysyłanie sygnału dzwonka do numeru wewnętrznego, który jest zarezerwowany. Anonsowanie połączenia abonentowi wewnętrznemu. Sprawdzanie połączenia kierowanego do zajętego numeru wewnętrznego. 11

12 Opis 14 Lewy przycisk kasowania/prawy przycisk kasowania Lewy przycisk kasowania Przycisk ten służy do rozłączania rozmówcy wywołującego i usuwania informacji z lewej części wyświetlacza (środkowy wiersz). Można go również użyć do odzyskania ostatnio przełączonego lub zawieszonego połączenia. Prawy przycisk kasowania Przycisk ten służy do rozłączania rozmówcy wywoływanego i usuwania informacji z prawej części wyświetlacza (środkowy wiersz). Można go również użyć do odzyskania ostatnio przełączonego lub zawieszonego połączenia. 15 Lewy przycisk rozmowy/prawy przycisk rozmowy Lewy przycisk rozmowy Przycisk ten umożliwia rozmowę zabonentem wywołującym. Prawy przycisk rozmowy Przycisk ten umożliwia rozmowę zabonentem wywoływanym. 16 Mikrofon Nieużywany. 17 Answer/Extend Przycisk ten umożliwia odbieranie i przełączanie połączeń przychodzących z linii zewnętrznej. Ponadto można go użyć do uruchomienia automatycznego sygnału dzwonka i do zawieszenia połączenia. 18 Przycisk zestawu słuchawkowego Przycisk ten służy do przełączania się ze słuchawki na zestaw słuchawkowy. Lampka przycisku świeci cały czas, gdy rozmowy kierowane są na zestaw słuchawkowy. Patrz sekcja Akcesoria na stronie 86. Uwaga: Zestaw słuchawkowy jest opcjonalny. 19 Announce Przycisk ten umożliwia włączenie funkcji przełączenia z zapowiedzią lub kolejkowania połączeń w przypadku zajętości linii wewnętrznej lub zewnętrznej. 20 Mute Podczas połączenia: Włączanie lub wyłączania mikrofonu. W trybie spoczynku lub podczas dzwonienia: Wyłączanie sygnału dzwonka. 12

13 Opis 21 Regulacja głośności Przyciski służące do regulowania głośności. 22 Głośnik dla sygnału dzwonka 23 Słuchawka Słuchawka z funkcją aparatu słuchowego jako wyposażenie standardowe. Uwaga: Słuchawka może przyciągać i zatrzymywać niewielkie metalowe przedmioty. 24 Przycisk mówienia Umieszczony w słuchawce. Używany w dwojaki sposób: Naciśnij i przytrzymaj: Połączenie głosowe z połączonymi rozmówcami. Zwolnij: Rozłączenie się zpołączonymi rozmówcami. Uwaga: Przycisk mówienia można zablokować lub zwolnić, przesuwając mały przycisk do przodu lub do tyłu. 25 Wyciągana wkładka na osobistą listę numerów telefonicznych (opcja) Patrz sekcja Akcesoria na stronie Karta opisu przycisków panelu Do tworzenia i drukowania kart opisu przycisków panelu służy program Designation Card Manager. Program Designation Card Manager znajduje się na dysku CD-ROM zatytułowanym Telephone Toolbox CD, przeznaczonym dla systemu telekomunikacyjnego MD110. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z certyfikowanym partnerem handlowym firmy Ericsson Enterprise. 13

14 Opis Informacje na wyświetlaczu Kody na wyświetlaczu pokazują, która funkcja terminalu jest aktualnie wykonywana. Wyświetlacz składa się z matrycy 5x40 znaków Górny wiersz (1 4) W wierszu tym wyświetlane są następujące informacje: 1 Informacje dotyczące kolejkowania połączeń C = 00 I = 00 Wspólna kolejka operatora, dwie cyfry Indywidualna kolejka operatora, dwie cyfry 2Typ połączenia przychodzącego DIVERTED EMERGENCY INTERNAL PRIVATE TRK PUBLIC TRK RECALL REROUTED Połączenie przekierowane Połączenie alarmowe (wewnętrzne) Połączenie wewnętrzne Połączenie z linii sieci prywatnej Połączenie z linii publicznej Połączenie zwrotne Połączenie przekierowane 3Włączona funkcja rejestrowania informacji o połączeniu, funkcja wywoływania lub funkcja połączenia seryjnego METER PAGING SERIAL Połączenie z informacjami o nim Wywoływanie Połączenie seryjne 14

15 Opis 4 Stan terminalu lub centrali BLOCKED EXG EMER. NIGHT SERV. OFF DUTY Terminal jest zablokowany Centrala pracuje w trybie alarmowym Centrala pracuje w trybie serwisu nocnego Terminal pracuje w trybie nieobecny Drugi wiersz (5) W wierszu tym wyświetlane są następujące informacje: Ródło (z lewej strony) pokazuje szczegółowe informacje o pierwszym połączeniu; zwykle jest to połączenie przychodzące, które ma zostać przełączone przez operatora, ale może to być również połączenie wychodzące, jeśli jest zainicjowane przez operatora. Przeznaczenie (z prawej strony) pokazuje szczegółowe informacje odrugim połączeniu. Zwykle jest to numer wewnętrzny, do którego jest kierowane połączenie przychodzące. abc ABSENT ANSWER BLOCKED BUSY CONFER. CONGEST. C.WAITING DATA EXT DTMF-TONE EXTENSION FREE FORWARD TO TRUNK INCOMING INTERCEPT ISDN EXT L.LOCKED Identyfikacja linii, domyślnie TRK (może być zmieniona przez administratora systemu) Wywoływany rozmówca jest nieobecny Połączenie jest odebrane Wywoływany numer lub linia są zablokowane Wywoływany rozmówca jest zajęty Połączenie konferencyjne Natłok Połączenie oczekujące Numer wewnętrzny dla transmisji danych Wybieranie w trybie rozmowy Numer wewnętrzny dla połączeń głosowych Wywoływany rozmówca jest wolny Wywoływany abonent włączył funkcję przekierowania zewnętrznego Połączenie przychodzące Połączenie przechwycone Terminal ISDN Linia zablokowana 15

16 Opis LOCAL Tryb lokalny MEMBER Uczestnik konferencji NO DIST Nie przeszkadzać NO RESP Brak odpowiedzi OPERATOR Operator OUTGOING Linia zewnętrzna dla połączeń wychodzących RECALL Połączenie zwrotne RESERVED Zarezerwowane SPEECH Tryb rozmowy TEST Tryb testowy TRANSFER Połączenie przekazane TRK Linia zewnętrzna UNAVAIL Numer niedostępny VACANT Numer niewykorzystywany WAIT Czekaj <- Terminal jest podłączony z lewej strony -> Terminal jest podłączony z prawej strony <--> Terminal jest podłączony z obu stron Trzeci wiersz (6 7) W wierszu tym wyświetlane są następujące informacje: 6 Identyfikacja rozmówcy, strona wywołująca 1 19 cyfr Numer (wewnętrzny lub operatora) 9 cyfr Dane o linii zewnętrznej (linia zewnętrzna) 7 Identyfikacja rozmówcy, strona wywoływana 1 19 cyfr Numer (wewnętrzny lub operatora) 16

17 Opis Czwarty wiersz (8 9) W wierszu tym wyświetlane są następujące informacje: Uwaga: Nazwa jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zostanie odebrana od abonenta wywołującego lub wywoływanego. Funkcja Identyfikacja nazwy musi być zainstalowana na centrali znaków Nazwa 8 identyfikacja nazwy strona wywołująca i 9 strona wywoływana Piąty wiersz (10 11) W wierszu tym wyświetlane są następujące informacje: Uwaga: Nazwy wyświetlane są tylko wtedy, gdy centrala jest wyposażona w funkcję prezentacji nazw i gdy numer wewnętrzny lub grupa ma przypisaną nazwę. 10 Wybrany numer, nazwa i numer dla przekierowanego numeru wewnętrznego, impulsy pomiarowe, informacje o nieobecności itd znaków, Nazwa i numer dla przekierowanego numeru wewnętrznego 1 10 cyfr 1 19 cyfr Wybrany numer ACCEPTED Zaakceptowany C.WAIT PERMIT Zezwolenie na połączenie oczekujące CONGESTION MISCALL REJECTED RESTRICTED Natłok Połączenie nieodebrane. Niewłaściwy format procedury wybierania Połączenie odrzucone Ograniczone 17

18 Opis 11 Czas systemowy, klasa alarmu lub stan obsługi 15:25 Czas systemowy w formacie 24-godzinnym 3:25 AM Czas systemowy AM w formacie 12-godzinnym 3:25 PM Czas systemowy PM w formacie 12-godzinnym ALARM:n Klasa alarmu, n=2, 3 lub 4 EXG SERV NO ALARM Usługa w trakcie realizacji Brak alarmu w dzienniku 18

19 Przygotowanie terminalu Przygotowanie terminalu Czynne/nieczynne Aby odbierać połączenia, terminal musi być włączony. Uwaga: Opcjonalnie połączenia kierowane na indywidualny numer operatora mogą być odbierane nawet wtedy, gdy terminal jest wyłączony, jeśli wymagają kontaktu z administratorem systemu. Jeśli terminal jest wyłączony, w górnym wierszu wyświetlacza pojawia się komunikat OFF DUTY. Jeśli terminal pracuje w trybie serwisu nocnego, w górnym wierszu wyświetlacza pojawia się komunikat NIGHT SERV. Aby włączyć terminal lub przełączyć go w tryb serwisu dziennego: = (Aby wyłączyć terminal, naciśnij przycisk ponownie). Jeśli połączenie przychodzące nie zostanie odebrane w określonym czasie, terminal zostanie automatycznie wyłączony. 19

20 Przygotowanie terminalu Sygnał dzwonka W terminalu używane są różne sygnały akustyczne do sygnalizacji połączeń przychodzących. Dzwonek jednotonowy sygnalizuje połączenie wewnętrzne skierowane do terminalu; używany jest w przypadku normalnego idużego natężenia ruchu. Dzwonek dwutonowy sygnalizuje połączenie zewnętrzne lub zwrotne do terminalu; używany jest w przypadku normalnego idużego natężenia ruchu. Dzwonek ciągły sygnalizuje połączenie alarmowe lub zwykłe połączenie, które nie zostało odebrane w ciągu określonego czasu. Uwaga: Nie można zmienić poziomu sygnału dzwonka. Ô Ciągły dzwonek Normalnie połączenie jest sygnalizowane przez terminal tylko raz. Jeśli użytkownik musi poruszać się wzasięgu słyszalności sygnałów z terminalu, może ustawić terminal w tryb sygnalizacji ciągłej: Lampka przycisku świeci, sygnalizując, że terminal pracuje w trybie sygnalizacji ciągłej. ÕÔ Ciągły dzwonek Aby wrócić do normalnego sygnału dzwonienia: 20

21 Przygotowanie terminalu Odbieranie ręczne lub automatyczne Ô Automatyczne odbieranie Terminal może być używany w trybie ręcznym lub automatycznym. W trybie automatycznym połączenia są odbierane natychmiast bez naciskania przycisku. Aby włączyć tryb automatycznego odbierania: Lampka przycisku świeci, sygnalizując, że połączenia będą odbierane automatyczne. ÕÔ Automatyczne odbieranie Aby wrócić do ręcznego odbierania połączeń: Uwaga: Jeśli terminal został zaprogramowany na automatyczne odbieranie połączeń, nie trzeba naciskać przycisku answer/extend, aby odbierać połączenia. Ręczne lub automatyczne przełączanie połączeń Ô Automatyczne przełączenie Połączenia przychodzące mogą być przełączane automatycznie lub ręcznie; połączenia przełączane automatycznie są kierowane do numerów wewnętrznych bez naciskania przycisku. Aby włączyć automatyczne przełączanie połączeń: Lampka przycisku świeci, sygnalizując, że połączenia będą przełączane automatyczne. ÕÔ Automatyczne przełączenie Aby wrócić do ręcznego przełączania połączeń: Funkcje operatora opisane w tym podręczniku dotyczą terminalu ustawionego w trybie ręcznego przełączania połączeń. Uwaga: Jeśli terminal został zaprogramowany na automatyczne przełączanie połączeń, nie trzeba naciskać przycisku answer/extend, aby przełączać połączenia. 21

22 Przygotowanie terminalu Wybór języka (opcjonalny) Język, który będzie używany do wyświetlania informacji na wyświetlaczu terminalu, można wybrać spośród następujących: Cyfra 0 9 = kod języka: 0 angielski 1 francuski 2 niemiecki 3 hiszpański 4 włoski Uwaga: Domyślnie cyfry 5 9 są zaprogramowane dla języka angielskiego. Lokalnie można je zmienić na inne języki. Aby wybrać nowy język: *08* Wybierz. (0 4)# Wprowadź kod języka i naciśnij. Głośność w słuchawce i w zestawie słuchawkowym ì Do zmiany głośności słuchawki lub zestawu słuchawkowego podczas połączenia służą przyciski głośności. Naciskaj, aby zmienić głośność. Poziom głośności zostanie zapisany. *5 W przypadku osób niedosłyszących poziom głośności słuchawki może zostać dodatkowo wzmocniony. Aby zmienić poziom: Naciśnij jednocześnie przez co najmniej 1 sekundę. Słychać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się napis Setting Mode. Ò <Rozmowa Naciśnij, aby ustawić lub zresetować poziom głośności. Włączona lampka przycisku wskazuje podwyższony poziom głośności. Wyłączona lampka przycisku wskazuje domyślny poziom głośności. # Naciśnij, aby zakończyć konfigurowanie. Po wybraniu opcji dodatkowego wzmocnienia lampka przycisku Linia 1 gaśnie. Uwaga: Zmiana poziomu głośności wpływa także na słuchawkę podłączoną do gniazda zestawu słuchawkowego. 22

23 Przygotowanie terminalu Melodia sygnału dzwonka *7 Użytkownik, który chce zastąpić sygnał dzwonka własnymi melodiami, gdy dzwoni telefon, może zaprogramować jedną melodię do sygnalizowania połączenia wewnętrznego, a inną do sygnalizowania połączenia zwrotnego. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie, aby uruchomić tryb melodii. Melody Mode Jeśli melodia dla połączeń wewnętrznych (< Rozmowa) lub połączeń zwrotnych (Przerwa) jest zapisana i aktywna, zaświeci lampka odpowiedniego przycisku. W trybie melodii można: programować nowe melodie, edytować lub usuwać zapisane melodie, włączać lub wyłączać zapisane melodie. # Naciśnij, aby wyjść z trybu melodii. Uwaga: Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb melodii zostanie automatycznie anulowany. 23

24 Przygotowanie terminalu Ô Alarm Programowanie nowej melodii, edytowanie lub usuwanie bieżącej melodii Program Melody Naciśnij przycisk dla żądanego typu połączenia: Jeśli bieżąca melodia istnieje, zostanie odtworzona i na wyświetlaczu pojawi się 19 ostatnich nut lub znaków. Ò <Rozmowa Ô Przerwa Naciśnij dla połączeń wewnętrznych lub naciśnij dla połączeń zwrotnych. ì Aby przeprowadzić edycję bieżącej melodii: Naciśnij, aby ustawić kursor po prawej stronie pozycji, która ma być edytowana. Przytrzymaj naciśnięty, aby przejść na początek lub na koniec melodii. Naciśnij, aby usunąć nutę znajdującą się po lewej stronie kursora. Przytrzymaj naciśnięty, aby usunąć wszystkie nuty. Aby wprowadzić nową melodię lub nowe nuty, należy użyć instrukcji znajdującej się w sekcji Wprowadzanie nut na stronie 26. ÑÒ <Rozmowa Naciśnij dla połączeń wewnętrznych lub Aby zapisać w pamięci bieżącą melodię: ÖÔ Przerwa ÕÔ Alarm naciśnij dla połączeń zwrotnych. Bieżąca melodia zostanie zapisana w pamięci. Uwaga: Melodia nie jest aktywna. Patrz sekcja Włączanie lub wyłączanie zapisanej melodii na stronie

25 Przygotowanie terminalu Aby usunąć bieżącą melodię: Naciśnij i przytrzymaj naciśnięty, dopóki z wyświetlacza nie zniknie ostatnia nuta. ÑÒ <Rozmowa ÖÔ Przerwa ÕÔ Alarm Naciśnij dla połączeń wewnętrznych lub naciśnij dla połączeń zwrotnych. Włączanie lub wyłączanie zapisanej melodii Zapisaną melodię należy uaktywnić w trybie melodii, aby była odtwarzana, gdy pojawi się połączenie przychodzące. ÑÒ <Rozmowa Naciśnij dla połączeń wewnętrznych lub Aby włączyć (w trybie melodii): ÖÔ Przerwa naciśnij dla połączeń zwrotnych. Zaświeci lampka odpowiedniego przycisku: Przycisk < Rozmowa = połączenia wewnętrzne Przycisk Przerwa = połączenia zwrotne Uwaga: Aby powrócić do zwykłego sygnału dzwonka, nie usuwając zaprogramowanej melodii z pamięci, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk żądanego typu połączenia. Gdy lampka przycisku nie świeci, oznacza to, że melodia jest wyłączona. # Naciśnij, aby wyjść z trybu melodii. 25

26 Przygotowanie terminalu Wprowadzanie nut W trybie melodii do wprowadzania nut, pauz i innych znaków służy klawiatura. Można zaprogramować maksymalnie 40 nut dla połączeń przychodzących i 20 nut dla połączeń zwrotnych. ì Á Poniżej przedstawiono, w jaki sposób należy używać przycisków: Naciśnij, aby wstawić nuty (1 9). Uwaga: Krótkie naciśnięcie powoduje utworzenie krótkiego dźwięku, a długie naciśnięcie długiego dźwięku (wyświetlanego jako duża litera). Znaki +c i +d oznaczają wyższą oktawę. * Naciśnij, aby wstawić krótką pauzę (p). Przytrzymaj, aby utworzyć długą pauzę (P). Powtórz, aby otrzymać dłuższą pauzę (pp...p). 0 Naciśnij, aby uzyskać wyższą oktawę dla wstawionej nuty. Znak + wyświetlany przed nutą wskazuje wyższą oktawę. Przykład: 30, aby zaprogramować +e. # Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wstawionej nuty. Naciśnij raz, aby podwyższyć o pół tonu, dwa razy, aby obniżyć o pół tonu i trzy razy, aby podwyższyć o cały ton. Naciśnij, aby przesunąć kursor w lewo lub w prawo. Przytrzymaj naciśnięty, aby przejść na początek lub na koniec melodii. Naciśnij, aby odsłuchać melodię złożoną z wprowadzonych nut. Naciśnij, aby usunąć nutę znajdującą się po lewej stronie kursora. Przytrzymaj naciśnięty, aby usunąć wszystkie nuty. Przykład melodii: Temat James Bond zaprogramowany dla połączeń wewnętrznych: C d d D D pp C C C C #d #d #D #D pp D D D ##A G pppp G F G Wprowadź nuty. Szara cyfra = długie naciśnięcie. Uwaga: Przycisk # (do wstawiania znaku krzyżyka lub bemola) jest naciskany po wprowadzeniu nuty, ale jest wyświetlany przed nutą. 26

27 Przygotowanie terminalu Po wprowadzeniu pierwszych 19 pozycji na wyświetlaczu będą następujące informacje (wyświetlanych może być tylko ostatnich 19 pozycji): Program Intern <CpFpGp+dP+cp#aapgfP Po wprowadzeniu wszystkich nut na wyświetlaczu będą następujące informacje (wyświetlanych może być tylko ostatnich 19 pozycji): Program Callback <GpGpgab+CbpaA Uwaga: Nuta A z bemolem (##A) jest wyświetlana jako ba, tzn. litera b używana jest zarówno jako nuta b (w polskiej konwencji h z bemolem), jak i znak bemola. *5 Kontrast wyświetlacza Istnieje możliwość zmiany kontrastu wyświetlacza. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie, aż usłyszysz sygnał dzwonka. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Setting Mode. ÕÔ Alarm ì Naciskaj, aby zmienić kontrast. # Naciśnij, aby zapisać i zakończyć. Uwaga: Aby wyjść z menu bez zapisywania zmian, przed naciśnięciem któregokolwiek z przycisków ustawień naciśnij przycisk #. 27

28 Połączenia przychodzące Połączenia przychodzące Normalne połączenia przychodzące Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez terminal dzwonkiem. Na wyświetlaczu pokazywana jest liczba połączeń oczekujących w kolejce wspólnej i w kolejkach osobistych, typ połączenia przychodzącego, dane dotyczące linii zewnętrznej lub numer i nazwa dzwoniącego abonenta wewnętrznego. Przykładowe wskazania: Przychodzące połączenie zewnętrzne C= 1 I= 0 PUBLIC TRK TRK INCOMING :25 Przychodzące połączenie wewnętrzne C= 1 I= 0 INTERNAL EXTENSION INCOMING 206 JAN NOWAK 15:25 Naciśnij, aby odebrać połączenie. Lampka przycisku < Rozmowa świeci, wskazując nawiązanie połączenia z abonentem wywołującym. 28

29 Połączenia przychodzące Połączenia przekierowane Jeśli połączenie nie osiągnie miejsca przeznaczenia, jest kierowane do terminalu. Terminal generuje sygnał dzwonka, a na wyświetlaczu pojawiają się informacje, że połączenie zostało przekierowane i z jakiej przyczyny: Przykładowe wskazanie: Wywoływany numer wewnętrzny jest zajęty. C= 1 I= 0 INTERNAL EXTENSION BUSY 206 JAN NOWAK 15:25 BUSY CONGEST. BLOCKED VACANT Wywoływany numer wewnętrzny jest zajęty. Wystąpił natłok zasobów. Wywoływany numer wewnętrzny jest zablokowany. Wywoływany numer wewnętrzny jest niewykorzystywany lub numer jest niekompletny. Naciśnij, aby odebrać połączenie. Lampka przycisku < Rozmowa świeci, wskazując nawiązanie połączenia z abonentem wywołującym. Popraw, jeśli to możliwe, i poinformuj abonenta dzwoniącego. 29

30 Połączenia przychodzące Połączenie numeru wewnętrznego zterminalem Numer wewnętrzny może kontaktować się z terminalem za pomocą jednej z dwóch metod: przez wybranie wspólnego numeru operatora lub przez wybranie indywidualnego numeru operatora. Przykładowe wskazanie: Został wybrany wspólny numer operatora (9). C= 1 I= 0 INTERNAL EXTENSION INCOMING 206 JAN NOWAK 9 15:25 Uwagi: Jeśli stroną wywołującą jest terminal ISDN, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ISDN EXT w miejsce EXTENSION. Jeśli abonent wywołujący wybrał indywidualny numer operatora, numer ten zostanie wyświetlony zamiast numeru wspólnego. Naciśnij, aby odebrać połączenie. Lampka przycisku < Rozmowa świeci, wskazując nawiązanie połączenia z abonentem wywołującym. 30

31 Połączenia przychodzące Połączenie operatora z terminalem Jeśli operator wybierze wspólny numer operatora, wszystkie pozostałe terminale operatora w systemie zaczną dzwonić. Przykładowe wskazanie: Został wybrany wspólny numer operatora (9). C= 1 I= 0 INTERNAL EXTENSION INCOMING 202 MARIA KOWAL 9 15:25 Uwaga: Jeśli operator wybrał indywidualny numer operatora, numer ten zostanie wyświetlony zamiast numeru wspólnego. Naciśnij, aby odebrać połączenie. Lampka przycisku < Rozmowa świeci, wskazując nawiązanie połączenia z abonentem wywołującym. Zapytanie Jeśli numer wewnętrzny kontaktuje się z operatorem, gdy połączenie zewnętrzne jest zawieszone, należy postępować w taki sam sposób, jak w sekcji Połączenie numeru wewnętrznego z terminalem na stronie 30. Ò <Kasuj Terminal zostanie wyzerowany. Aby przywrócić połączenie numeru wewnętrznego z linią zewnętrzną: Aby połączyć terminal z połączeniem zewnętrznym: Poproś abonenta wewnętrznego o odłożenie słuchawki. Gdy abonent wewnętrzny odłoży słuchawkę, połączenie zostanie nawiązane automatycznie. Na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje: TRK, TRANSFER oraz dane dotyczące linii zewnętrznej. 31

32 Połączenia przychodzące Połączenia alarmowe Połączenie alarmowe z numeru wewnętrznego jest sygnalizowane ciągłym sygnałem dzwonka. Przykładowe wskazanie: Przychodzące połączenie alarmowe. C= 1 I= 0 INTERNAL EMERGENCY INCOMING 207 DAWID GAJOWY :25 Uwaga: Jeśli połączenie alarmowe pochodzi z łącza dzierżawionego, na wyświetlaczu pojawi się komunikat PRIVATE TRK. Naciśnij, aby odebrać połączenie. Lampka przycisku < Rozmowa świeci, wskazując nawiązanie połączenia z abonentem wywołującym. Połączenia przekierowane Jeśli abonent wywołujący został przekierowany na terminal. Przykładowe wskazanie: Przychodzące połączenie zewnętrzne skierowane do numeru wewnętrznego 207. C= 1 I= 0 DIVERTED TRK FORWARD DAWID GAJOWY :25 Uwaga: Jeśli połączenie pochodzi z numeru wewnętrznego, na wyświetlaczu pojawi się komunikat EXTENSION oraz nazwa i numer abonenta wewnętrznego. Naciśnij, aby odebrać połączenie. Lampka przycisku < Rozmowa świeci, wskazując nawiązanie połączenia z abonentem wywołującym. 32

33 Połączenia przychodzące Informacje o nieobecności (przekierowanie wiadomości) Informacje o nieobecności dla numeru wewnętrznego można uaktywnić z terminalu operatora lub z telefonu wewnętrznego. Gdy wywoływany numer wewnętrzny ma włączoną funkcję informacji o nieobecności i połączenie zostanie przekierowane na terminal, słyszalny jest pojedynczy sygnał. Przykładowe wskazania: Połączenie zewnętrzne przekierowane do numeru wewnętrznego 206. C= 1 I= 0 PUBLIC TRK TRK FORWARD EXTENSION JAN NOWAK SPOTKANIE :25 Połączenie wewnętrzne przekierowane do numeru wewnętrznego 206. C= 1 I= 0 DOVERTED EXTENSION FORWARD EXTENSION DAWID GAJOWY JAN NOWAK SPOTKANIE :25 Naciśnij, aby odebrać połączenie. Lampka przycisku < Rozmowa świeci, wskazując nawiązanie połączenia z abonentem wywołującym. Ò <Kasuj Terminal zostanie wyzerowany. Przekaż informacje abonentowi wywołującemu. Uwaga: Włączoną funkcję informacji o nieobecności można obejść, patrz sekcja Obejście na stronie

34 Przełączanie rozmów Przełączanie rozmów W tym rozdziale opisano sposób przełączania połączeń do numerów wewnętrznych, operatorów, urządzeń przywoławczych i linii zewnętrznych. Wolny numer wewnętrzny z Aby przekazać połączenie wyświetlane z lewej strony wyświetlacza na numer wewnętrzny: Wybierz numer wewnętrzny. Z prawej strony wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat EXTENSION FREE oraz numer i nazwa wywoływanego abonenta wewnętrznego. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. Uwaga: Jeśli terminal pracuje w trybie automatycznego przełączania rozmów, połączenie jest automatycznie przełączane po odebraniu ostatniej cyfry numeru wewnętrznego, a terminal jest zerowany. 34

35 Przełączanie rozmów z Rozmowa > Ò Zapowiedź połączenia Jeśli przed przełączeniem połączenie ma być zapowiadane (terminal musi pracować wtrybie ręcznego przełączania połączeń): Wybierz numer wewnętrzny. Z prawej strony wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat EXTENSION oraz numer i nazwa wywoływanego abonenta wewnętrznego. Lampka przycisku Rozmowa > świeci, a terminal wysyła sygnał dzwonienia do numeru wewnętrznego. Uwaga: Jeśli wywoływany numer wewnętrzny znajduje się w sieci prywatnej, nie trzeba naciskać przycisku Rozmowa >, ponieważ połączenie jest realizowane automatycznie. Gdy wywoływany abonent odbierze połączenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ANSWER. Zapowiedz połączenie. Uwaga: W zależności od systemu abonent wywołujący może słyszeć zapowiedź. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. Odzyskiwanie połączenia Istnieje możliwość odzyskania przełączonego połączenia, zanim zostanie odebrane, np. po wybraniu niewłaściwego numeru. Ò <Kasuj Można także nacisnąć przycisk Kasuj >. Na wyświetlaczu pojawią się dane związane z przełączanym połączeniem. Kasuj > Ò Aby poprawić błędnie wprowadzony numer: Kontynuuj przełączanie połączenia w zwykły sposób. 35

36 Przełączanie rozmów Zajęty numer wewnętrzny Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat BUSY, oznacza to, że numer wewnętrzny jest zajęty; poinformuj o tym abonenta wywołującego i spytaj, czy chce zawiesić połączenie, czy zadzwonić później. Jeśli abonent wywołujący chce zawiesić połączenie: Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone i ustawione w kolejce do zajętego numeru wewnętrznego. Terminal zostanie wyzerowany. Ò <Kasuj Kasuj > Ò Połączenie zostanie rozłączone, a terminal wyzerowany. Jeśli abonent wywołujący chce zadzwonić później: Kasuj > Ò z Jeśli abonent wywołujący chce połączyć się z innym numerem wewnętrznym: Wybierz numer wewnętrzny. Kontynuuj przełączanie połączenia w zwykły sposób. Jeśli w kolejce do zajętego numeru wewnętrznego znajduje się wcześniejsze połączenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat C. WAITING i RESTRICTED: Można zawiesić to połączenie, patrz sekcja Zawieszanie połączenia na stronie

37 Przełączanie rozmów Zastrzeżony numer wewnętrzny Jeśli zastrzeżono, że dany numer wewnętrzny nie może odbierać bezpośrednich połączeń z sieci publicznej, połączenia takie są przekierowywane na ten terminal. Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 REROUTED TRK INTERCEPT<- EXTENSION JAN NOWAK RESTRICTED 15:25 Poinformuj abonenta dzwoniącego, że żądany numer wewnętrzny jest zastrzeżony do bezpośredniego odbierania połączeń. Kasuj > Òz Jeśli abonent dzwoniący chce, aby operator przełączył połączenie do danego numeru wewnętrznego: Naciśnij i wybierz numer wewnętrzny. Przełącz połączenie w zwykły sposób. Kasuj > Òz Rozmowa > Ò Ò <Rozmowa Jeśli abonent wywoływany nie może w ogóle odbierać połączeń zewnętrznych, można przekazać mu wiadomość: Naciśnij i wybierz numer wewnętrzny. Numer wewnętrzny jest wolny. Terminal wysyła sygnał dzwonienia do numeru wewnętrznego. Jeśli numer wewnętrzny odbierze (na wyświetlaczu pojawi się komunikat ANSWER) można przekazać wiadomość. Przekaż odpowiedź abonentowi dzwoniącemu. Ò <Kasuj Kasuj > Ò Połączenia zostaną rozłączone, a terminal wyzerowany. Aby zakończyć połączenia: 37

38 Przełączanie rozmów Numer niewykorzystywany Jeśli abonent dzwoniący poda niewykorzystywany numer wewnętrzny, na wyświetlaczu pojawi się komunikat VACANT. Ò <Kasuj Kasuj > Ò Połączenia zostaną rozłączone, a terminal wyzerowany. Poinformuj abonenta dzwoniącego o tej sytuacji. Informacje o nieobecności (włączona funkcja przekierowania wiadomości) z Jeśli abonent zewnętrzny chce rozmawiać z abonentem wewnętrznym, gdy włączona jest funkcja informacji o nieobecności. Wybierz numer wewnętrzny. Na wyświetlaczu terminalu zostanie wyświetlona przyczyna nieobecności i, jeśli zostały podane, data i godzina powrotu. Ò <Kasuj Kasuj > Ò Połączenia zostaną rozłączone, a terminal wyzerowany. Przekaż te informacje abonentowi dzwoniącemu. Uwaga: Włączoną funkcję informacji o nieobecności można obejść, patrz sekcja Obejście na stronie

39 Przełączanie rozmów Przekierowany numer wewnętrzny z Jeśli połączenie jest przełączane na przekierowany numer wewnętrzny. Wybierz numer wewnętrzny. Z prawej strony wyświetlacza wyświetlany jest numer odbierający połączenie (na który przekierowano numer wewnętrzny), a w dolnym wierszu wybrany numer. Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 PUBLIC TRK TRK INCOMING EXTENSION FREE JAN NOWAK DAWID GAJOWY :25 Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. Przekierowanie zewnętrzne z W przypadku przełączenia połączenia na numer wewnętrzny, w którym zostało uaktywnione przekierowanie zewnętrzne, tzn. zostało zamówione przekazywanie połączeń przychodzących na zewnętrzny numer telefoniczny. Wybierz numer wewnętrzny. Na wyświetlaczu na chwilę pojawi się komunikat FORWARD TO TRUNK. Lampka przycisku Rozmowa > świeci, z prawej strony wyświetlacza wyświetlane są dane dotyczące linii itd., a w dolnym wierszu wybrany numer i nazwa. Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 PUBLIC TRK TRK INCOMING TRK OUTGOING DAWID GAJOWY :25 Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. 39

40 Przełączanie rozmów Numer osobisty Jeśli połączenie jest przełączane na numer wewnętrzny z włączonym profilem Numer osobisty. Uwaga: W przypadku automatycznego przełączania połączeń lub przełączania połączeń przed wysłaniem sygnału dzwonienia do numeru wewnętrznego na terminalu wyświetlane są normalne informacje. z Rozmowa > Ò Jeśli chcesz wysłać sygnał dzwonienia przed przekazaniem połączenia: Wybierz numer wewnętrzny. Uwaga: Sygnału dzwonienia nie można wysyłać ręcznie do telefonu bezprzewodowego, telefonu wewnętrznego IP ido terminalu ISDN. Naciśnij, aby wysłać sygnał dzwonienia. Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 PUBLIC TRK TRK INCOMING EXTENSION FREE JAN NOWAK DAWID GAJOWY :25 Uwaga: Jeśli numer miejsca odebrania połączenia jest taki sam jak wybrany numer, numer ten jest wyświetlany zarówno jako numer wybrany, jak i numer odbierający połączenie. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. 40

41 Przełączanie rozmów Operatorzy i grupy Aby przełączyć połączenie do innego operatora lub grupy w obrębie własnej centrali lub sieci prywatnej. z Operatorzy Wybierz numer wewnętrzny. Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 PUBLIC TRK TRK INCOMING ->OPERATOR FREE MARIA KOWAL 15:25 Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. z Grupy Aby przełączyć połączenie na numer grupy: Wybierz numer grupy. Z prawej strony wyświetlacza wyświetlany jest członek grupy odbierający połączenie, a w piątym wierszu nazwa i numer grupy. Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 PUBLIC TRK TRK INCOMING EXTENSION FREE JAN NOWAK GRUPA MARKET :25 Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. 41

42 Przełączanie rozmów z ^ Urządzenie przywoławcze Połączenia można przełączać na urządzenie przywoławcze. Wybierz numer wewnętrzny. Naciśnij, aby uaktywnić funkcję wywoływania. W pierwszy wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat PAGING. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. Uwaga: Wywoływanie rozpocznie się automatycznie, jeśli połączenie jest przełączane na numer wewnętrzny, dla którego włączono funkcję przenoszenia połączeń na urządzenie przywoławcze. Normalnie operator nie uczestniczy w odbieraniu połączenia. Jest wywoływany tylko w sytuacji, gdy połączenie nie zostanie odebrane wokreślonym czasie. Jeśli nie można wywołać abonenta, do którego kierowane jest połączenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat RESTRICTED. ^ Á Jeśli wybrany numer wewnętrzny jest zajęty, można umieścić w kolejce zapowiedź połączenia: Naciśnij, aby uaktywnić funkcję wywoływania. W pierwszym wierszu wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat PAGING. Naciśnij, aby włączyć zapowiedź połączenia. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie umieszczone w kolejce za pośrednictwem urządzenia przywoławczego, a terminal wyzerowany. 42

43 Przełączanie rozmów Wywoływanie z wiadomością Urządzenie przywoławcze może być wyposażone w funkcję odbioru wywołań zwiadomościami. Wiadomości są przesyłane jako określone kody cyfrowe składające się maksymalnie z 10 cyfr. Wiadomość jest wyświetlana na wyświetlaczu odbiornika przywoławczego. *81* Wybierz. z* Wybierz numer wewnętrzny urządzenia przywoławczego inaciśnij. z Wybierz kod wiadomości (1 10 cyfr). # Terminal zostanie wyzerowany. Linia zewnętrzna z Może to być połączenie skierowane do innej centrali w sieci prywatnej lub do sieci publicznej. Wybierz kod dostępu do odpowiedniej linii zewnętrznej i numer zewnętrzny. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat TRK OUTGOING oraz dane dotyczące linii zewnętrznej; na chwilę pojawi się też wybrany numer. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. 43

44 Przełączanie rozmów Obejście Kasuj > Ò Przekierowany numer wewnętrzny Jeśli został wybrany przekierowany numer wewnętrzny (z prawej strony wyświetlacza wyświetlany jest numer miejsca odbierania połączeń, a w dolnym wierszu wybrany numer). *60* Wybierz. z Wybierz numer wewnętrzny. # Naciśnij, aby uaktywnić obejście. Rozmowa > Ò Rozmowa > Ò Rozmowa > Ò Jeśli połączenie zostanie zaakceptowane przez przekierowany numer wewnętrzny: Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Informacje o nieobecności Jeśli po wybraniu numeru wewnętrznego usłyszysz informacje o nieobecności. Numer wewnętrzny zostanie wywołany jeszcze raz, ale tym razem nie będzie informacji o nieobecności. Jeśli połączenie zostanie zaakceptowane przez przekierowany numer wewnętrzny: Naciśnij, aby przełączyć połączenie. 44

45 Funkcje usługowe Funkcje usługowe Zawieszanie połączenia Tymczasowe zawieszenie trwającego połączenia umożliwia terminalowi wykonanie innych czynności. Połączenie jest cały czas nadzorowane, co oznacza, że jeśli nie zostanie wznowione po określonym czasie, operator otrzyma sygnał przypomnienia. Zawieszone połączenie powinno mieć połączenie głosowe z terminalem, tzn. powinien być wyświetlany symbol <- lub ->, a druga strona wyświetlacza powinna być pusta. Ò <Kasuj Aby zawiesić połączenie: Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Aby wrócić do ostatnio zawieszonego połączenia, terminal powinien być w trybie spoczynku. Można także nacisnąć przycisk Kasuj >. Połączenie zostanie przywrócone. Uwaga: Jeśli po zawieszeniu połączenia zostały przełączone inne połączenia i dowolne z tych połączeń nie zostało odebrane, zostanie przywrócone ostatnio przełączone połączenie. W przypadku połączenia przywróconego wyświetlane są następujące informacje: RECALL iw zależności od typu połączenia EXTENSION lub TRK z odpowiednim numerem, nazwą lub danymi o linii. 45

46 Funkcje usługowe Aby zawiesić połączenie za pomocą przycisków pętli 1 4 Inną metodą zawieszenia połączenia jest użycie przycisku pętli. Pętla 2 Ô Aby zawiesić połączenie: Naciśnij wolny przycisk pętli. Odpowiednia lampka przycisku zacznie migać, a terminal zostanie wyzerowany. Pętla 2 ÖÔ Aby przywrócić połączenie: Naciśnij odpowiedni przycisk pętli. Lampka zgaśnie i zostanie nawiązane połączenie głosowe z abonentem, który był zawieszony. Na wyświetlaczu widoczne są następujące informacje: RECALL iwzależności od typu połączenia EXTENSION lub TRK z odpowiednim numerem, nazwą lub danymi o linii. Pętla monitorowania Pętla monitorowania Aby zawiesić połączenie za pomocą przycisku pętli monitorowania Połączenia można również zawiesić za pomocą przycisku pętli monitorowania. Używając tej metody, operator może słyszeć zawieszonego abonenta. Połączenie nie jest nadzorowane w czasie i nie jest generowane przypomnienie o nim. Uwaga: Przycisku pętli monitorowania nie można używać w przypadku połączenia konferencyjnego. Ô Naciśnij, aby zawiesić połączenie. Lampka zaświeci i zacznie wolno migać. Terminal zostanie wyzerowany i zostanie ustanowione jednokierunkowe połączenie umożliwiające operatorowi monitorowanie zawieszonego abonenta. ÖÔ Naciśnij, aby przywrócić zawieszone połączenie. Na wyświetlaczu wyświetlane są następujące informacje: RECALL iw zależności od typu połączenia EXTENSION lub TRK z odpowiednim numerem, nazwą lub danymi o linii. 46

47 Funkcje usługowe Zapowiedź Po odebraniu połączenia, które wymaga zapowiedzi przed przełączeniem go na numer wewnętrzny (terminal musi pracować w trybie przełączania ręcznego), należy wykonać poniższe czynności. z Rozmowa > Ò Numer wewnętrzny jest wolny Wybierz numer wewnętrzny. Z prawej strony wyświetlacza zostanie wyświetlony komunikat EXTENSION oraz numer i nazwa wywoływanego abonenta wewnętrznego. Gdy wywoływany abonent odbierze połączenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ANSWER. Uwaga: Jeśli wywoływany numer wewnętrzny znajduje się w sieci prywatnej, nie trzeba naciskać przycisku Rozmowa >, ponieważ połączenie jest realizowane automatycznie. Zapowiedz połączenie. Uwaga: Jeśli chcesz mówić jednocześnie do obu rozmówców, przed przełączeniem połączenia naciśnij przycisk < Rozmowa >. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. Á Numer wewnętrzny jest zajęty Jeśli zapowiadasz połączenie skierowane do zajętego numeru wewnętrznego i włączona jest opcja połączenia oczekującego. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat BUSY i C.WAIT PERMIT. Jeśli abonent wywołujący chce czekać: Naciśnij, aby włączyć zapowiedź połączenia. Naciśnij, aby umieścić połączenie w kolejce. Połączenie zostanie umieszczone w kolejce do numeru wewnętrznego z zapowiedzią, a terminal wyzerowany. Gdy numer wewnętrzny będzie wolny, operator otrzyma sygnał przypomnienia. 47

48 Funkcje usługowe Przykładowe wskazanie: Rozmowa > Ò <Rozmowa>Ô C= 1 I= 0 RECALL TRK RECALL EXTENSION RESERVED JAN NOWAK 15:25 Połączenie głosowe z abonentem, który był zawieszony. Terminal wysyła sygnał dzwonienia do numeru wewnętrznego. Gdy wywoływany abonent odbierze połączenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ANSWER. Zapowiedz połączenie. Połączenie głosowe z abonentem dzwoniącym i z abonentem wewnętrznym. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. 48

49 Funkcje usługowe Wywołanie zwrotne Wywołanie zwrotne jest to: Połączenie zawieszone za pomocą przycisku answer/extend. Połączenie zawieszone za pomocą przycisku pętli. Połączenie przełączone na wolny numer wewnętrzny, który nie odpowiada. Połączenie przełączone na zajęty numer wewnętrzny. Połączenia są nadzorowane w czasie. Jeśli połączenie nie zostanie przywrócone lub odebrane w przewidzianym czasie (czas ten może być zmieniany przez administratora systemu), połączenie zostanie zwrócone do terminalu. Połączenia zawieszone za pomocą przycisku answer/ extend lub przycisku pętli Terminal dzwoni (jeśli zawieszenie odbywa się za pomocą przycisku pętli, miga lampka odpowiedniego przycisku pętli). Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 RECALL TRK RECALL :25 Jeśli wywołanie zwrotne pochodzi z numeru wewnętrznego, zamiast komunikatu TRK i danych o linii na wyświetlaczu pojawi się komunikat EXTENSION oraz numer i nazwa abonenta wewnętrznego. Naciśnij, aby odebrać połączenie. 49

50 Funkcje usługowe Numer wewnętrzny nie odpowiada lub jest zajęty Terminal dzwoni. Przykładowe wskazanie: C= 1 I= 0 RECALL TRK RECALL EXTENSION BUSY JAN NOWAK 15:25 Jeśli wywołanie zwrotne pochodzi z numeru wewnętrznego, zamiast komunikatu TRK i danych o linii na wyświetlaczu pojawi się komunikat EXTENSION oraz numer i nazwa abonenta wewnętrznego. Jeśli wywoływany numer wewnętrzny jest wolny, na wyświetlaczu zamiast komunikatu BUSY pojawi się komunikat FREE. Naciśnij, aby odebrać połączenie. Jeśli numer wewnętrzny odbierze połączenie: Słyszalny jest sygnał ostrzegawczy, wyświetlany jest komunikat ANSWER inastępuje nawiązanie połączenia głosowego między operatorem i obu rozmówcami. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. 50

51 Funkcje usługowe Informacje o połączeniu Użytkownik numeru wewnętrznego może zażądać rejestrowania informacji o linii zewnętrznej. W tym celu należy użyć jednej z czterech poniższych metod. Uwaga: Dwóch pierwszych metod nie można stosować w przypadku aparatów bezprzewodowych, wewnętrznych numerów IP oraz terminali ISDN, ponieważ ręczne wysyłanie sygnału dzwonienia nie dotyczy tych typów aparatów. Najpierw wywołanie abonenta wewnętrznego Metoda ta powoduje zatrzymanie odbierania lub wybierania innych połączeń przez numer wewnętrzny, gdy przygotowywane jest połączenie z informacjami o nim. z & z Ò <Rozmowa <Rozmowa>Ô Poproś abonenta numeru wewnętrznego o odłożenie słuchawki. Wybierz numer wewnętrzny. Wybierz numer zewnętrzny. Poproś wywołanego abonenta, aby zawiesił linię. Naciśnij i zapowiedz połączenie. Operator zostanie ponownie połączony z numerem wewnętrznym. Naciśnij, aby rozmawiać z obu abonentami. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przekazane, a terminal wyzerowany. 51

52 Funkcje usługowe Najpierw wywołanie abonenta zewnętrznego & z z Rozmowa > Ò <Rozmowa>Ô Poproś abonenta numeru wewnętrznego o odłożenie słuchawki. Wykonaj połączenie zewnętrzne w zwykły sposób. Poproś wywołanego abonenta, aby zawiesił linię. Połącz się z numerem wewnętrznym. Gdy abonent wewnętrzny odbierze, zapowiedz połączenie. Naciśnij, aby rozmawiać z obu abonentami. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. & z <Rozmowa>Ô Abonent wewnętrzny czeka z podniesioną słuchawką Wybierz numer zewnętrzny. Poinformuj wywołanego abonenta, że jest do niego rozmowa. Naciśnij, aby rozmawiać z obu abonentami. Zapowiedz połączenie. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Połączenie zostanie przełączone, a terminal wyzerowany. 52

53 Funkcje usługowe Zamawianie sygnału wybierania Abonent wewnętrzny dzwoni do terminalu i żąda udostępnienia linii zewnętrznej z informacjami o połączeniu. & z Poproś dzwoniącego abonenta, aby zawiesił linię. Wybierz kod dostępu do linii zewnętrznej. Sygnał wybierania. Naciśnij, aby przełączyć połączenie. Linia zostanie przełączona, a terminal wyzerowany. Wywołanie zwrotne z informacjami o połączeniu Na zakończenie wszystkie połączenia z informacjami o nich są zwracane do operatora w celu odczytu licznika impulsów. Przykładowe wskazanie: & C= 1 I= 0 RECALL METER EXTENSION 206 JAN NOWAK 76 15:25 Zanotuj liczbę impulsów i numer/nazwę abonenta wewnętrznego. W ostatnim wierszu pojawi się numer abonenta zewnętrznego. Ò <Kasuj Połączenie z informacjami o nim i terminal zostaną wyzerowane. Zanotuj numer wewnętrzny. Uwaga: Istnieje możliwość odczytania numerów zewnętrznych składających się maksymalnie z 20 cyfr. Ponowne naciśnięcie przycisku licznika spowoduje ponowne wyświetlenie liczby zmierzonych impulsów. 53

SGH-E420 Instrukcja obsługi

SGH-E420 Instrukcja obsługi SGH-E420 Instrukcja obsługi Informacje podstawowe Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Należy zawsze zachować ostrożność

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.04.01

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.04.01 PBX SERVER Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio Uwaga (znak umieszczony

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

CL75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

CL75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Bardziej szczegółowo

Avena 135/135 Duo. Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT. Instrukcja Obsługi

Avena 135/135 Duo. Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT. Instrukcja Obsługi Avena 135/135 Duo Bezprzewodowy telefon analogowy D ECT Instrukcja Obsługi Instrukcja obsługi zawiera uwagi o bezpieczeństwie! Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Telefon IP Cisco 7961G/7961G-GE i 7941G/7941G-GE dla programu Cisco CallManager 4.1(3)

Telefon IP Cisco 7961G/7961G-GE i 7941G/7941G-GE dla programu Cisco CallManager 4.1(3) Podręcznik obsługi telefonu Telefon IP Cisco 7961G/7961G-GE i 7941G/7941G-GE dla programu Cisco CallManager 4.1(3) ZAWIERA LICENCJĘ I GWARANCJĘ Siedziba firmy Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-2

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-2 MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM LT-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programowa 2.13 gsmlt-2_pl 06/12 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa moduł powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

Można w nim zarejestrować aż sześć słuchawek. Każdemu z urządzeń można przypisać oddzielny numer telefonu.

Można w nim zarejestrować aż sześć słuchawek. Każdemu z urządzeń można przypisać oddzielny numer telefonu. C530 IP Gratulujemy! Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska! Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 3.00.01 W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. Open Scape Voice OpenStage15. Komunikacja dla ludzi o otwartych umysłach. Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Dokumentacja. Open Scape Voice OpenStage15. Komunikacja dla ludzi o otwartych umysłach. Siemens Enterprise Communications www.siemens. Dokumentacja Open Scape Voice OpenStage15 Komunikacja dla ludzi o otwartych umysłach Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Ważna informacja Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, telefon

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności Niniejszym stwierdza się, że telefon ten spełnia istotne wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi postanowieniami CE, FCC.

Deklaracja Zgodności Niniejszym stwierdza się, że telefon ten spełnia istotne wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi postanowieniami CE, FCC. Instrukcja obsługi Dziękujemy, za wybór tego prostego w użyciu telefonu IP, który jest zaprojektowany zwłaszcza dla doświadczonych użytkowników w środowisku biurowym. Jego cechy to modny i elegancki design,

Bardziej szczegółowo

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 7911G firmy Cisco do systemu Cisco CallManager 4.1(3)

Telefon IP 7911G firmy Cisco do systemu Cisco CallManager 4.1(3) Podręcznik obsługi telefonu Telefon IP 7911G firmy Cisco do systemu Cisco CallManager 4.1(3) Siedziba firmy Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel.:

Bardziej szczegółowo

Konftel 300 Instrukcja użytkownika

Konftel 300 Instrukcja użytkownika Konftel 300 Instrukcja użytkownika POLSKI OmniSound HD Optymalny dźwięk Dzięki zastosowaniu dźwięku full duplex, niezwykle czułego mikrofonu zbierającego dźwięk w promieniu 360 oraz głośników, które skutecznie

Bardziej szczegółowo

21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619

21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619 21.8.01 k45e-u2- K 45 - U2,Eagle,englisch, A31008-H4500-A1-2-7619 Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Siemens. Życzymy przyjemnego użytkowania i satysfakcji z nabycia. Czytając uważnie ten przewodnik

Bardziej szczegółowo

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Instrukcja obsługi Telefon bezprzewodowy SIP Model KX-TGP600 Słuchawka bezprzewodowa SIP Model KX-TPA60 Bezprzewodowy stacjonarny telefon SIP Model KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Dziękujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM820 1. Opis telefonu... 5 2. Instalacja karty SIM i MicroSD.... 7 3. Środki ostrożności karty SIM... 9 4. Instalacja baterii i tylnej pokrywy... 9 4.1

Bardziej szczegółowo

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8 00

Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Aby zainstalować program Kies (PC Sync)

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. * W zależności od kraju i operatora,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia C5 03

Podręcznik użytkownika Nokia C5 03 Podręcznik użytkownika Nokia C5 03 Wydanie 2.3 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wyjmowanie baterii 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii 6 Wkładanie karty pamięci 8 Wyjmowanie karty

Bardziej szczegółowo

A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Bardziej szczegółowo

Gigaset C470 IP. Gigaset

Gigaset C470 IP. Gigaset s Gigaset C470 IP Gigaset Krótkie omówienie funkcji słuchawki Krótkie omówienie funkcji słuchawki 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V WEWN 1 15.01.08 09:45 WEWN SMS 1 2 Klawisze słuchawki 1Wyświetlacz w

Bardziej szczegółowo

nowe i zmienione funkcje

nowe i zmienione funkcje Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: nowe i zmienione funkcje Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie instrukcji obsługi telefonów Gigaset VoIP: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E7-00

Instrukcja obsługi Nokia E7-00 Instrukcja obsługi Nokia E7-00 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wprowadzenie 7 Klawisze i części 7 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 11 Blokowanie i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM i baterii 8 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

Bardziej szczegółowo

Rejestrując się na stronie www.sonyericsson.com/register, otrzymasz wyjątkową ofertę. Zrób to teraz, aby nie przegapić okazji.

Rejestrując się na stronie www.sonyericsson.com/register, otrzymasz wyjątkową ofertę. Zrób to teraz, aby nie przegapić okazji. Gratulujemy zakupu telefonu Sony Ericsson P1i. Korzystaj z wydajnych narzędzi do obsługi poczty elektronicznej, aparatu fotograficznego o rozdzielczości 3,2 megapiksela oraz ciągłego dostępu do szybkiego

Bardziej szczegółowo

Telefony IP SPA921, SPA922, SPA941, SPA942. Przewodnik użytkownika. Model: Voice

Telefony IP SPA921, SPA922, SPA941, SPA942. Przewodnik użytkownika. Model: Voice Voice Przewodnik użytkownika Model: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys

Bardziej szczegółowo