Podstawy informatyki. Temat 04 OPROGRAMOWANIE cz.2 Systemy operacyjne. "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy informatyki. Temat 04 OPROGRAMOWANIE cz.2 Systemy operacyjne. "Informatyka I", Tadeusz Wilusz 2005 2. "Informatyka I", Tadeusz Wilusz 2005 1"

Transkrypt

1 Podstawy informatyki Temat 04 OPROGRAMOWANIE cz.2 Systemy operacyjne "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

2 "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

3 "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

4 "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

5 "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

6 "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Interfejs znakowy Microsoft(R) MS-DOS(R) Version 6.20 (C)Copyright Microsoft Corp C:\WINDOWS> "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

7 Polecenia trybu znakowego Nakładki sterowane przez menu C:\UTIL>help C:\UTIL>format/? Formats a disk for use with MS-DOS. FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/U] [/F: size] [/B /S] [/C] FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/U] [/T: tracks /N:sectors] [/B /S] [/C] FORMAT drive: [/V[:label]] [/Q] [/U] [/1] [/4] [/B /S] [/C] FORMAT drive: [/Q] [/U] [/1] [/4] [/8] [/B /S] [/C] /V[:label] Specifies the vol ume label. /Q Performs a qui ck format. /U Performs an unconditional format. /F: size Specifies the size of the floppy di sk to format (such as 160, 180, 320, 360, 720, 1.2, 1. 44, 2.88). /B Allocates space on the formatted di sk for system files. /S Copies system files to the formatted di sk. /T: tracks Specifies the number of tracks per disk side. /N:sectors Specifies the number of sectors per track. /1 Formats a single side of a floppy disk. /4 Formats a 5.25-inch 360K floppy disk in a high-density drive. /8 Formats eight sectors per track. /C Tests clusters that are current ly marked "bad." C:\UTIL> "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Interfejs graficzny MS Windows 3.1 Interfejs graficzny - MS Windows 98 "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Rozwój koncepcji systemów operacyjnych Multics Kompilatory Podział Wielodostępność Systemy Brak czasu rozproszone oprogramowania Systemy Wsadowe Monitory Wieloprocesory Tolerowanie awarii rezydentne Minikomputery UNIX Brak Kompilatory oprogramowania Podział Wielodostępność Wieloprocesory Monitoryczasu Tolerowanie awarii rezydentne Mikrokopmputery Brak 1970 Kompilatory 1980 UNIX 1990 oprogramowania Interakcyjność Wieloprocesory Monitory Komputery sieciowe rezydentne Wielodostępność Brak oprogramowania Kompilatory "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

8 System MS-DOS Programy użytkowe Rezydentne programy systemowe Moduły obsługi urządzeń z poziomu MS-DOS Moduły obsługi urządzeń w pamięci ROM BIOS "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Struktura systemu Unix Użytkownicy Powłoki i polecenia Kompilatory i interpretery Biblioteki systemowe Interfejs funkcji systemowych jądra Sygnały System plików Planowanie przydziału procesora Obsługa terminali Wymiana Zast ępowanie stron Stronicowanie na żądanie Pamięć wirtualna System znakowego WE/WY System blokowego WE/WY Moduły sterujące terminali Moduły sterujące dysków i ta śm Interfejs między jądrem a sprzętem Sterowniki terminali Sterowniki urz ądzeń Sterowniki pamięci Terminale Dyski i taśmy Pamięć operacyjna "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Sieci rozległe Podstawy informatyki PC 33.6K PC Temat 05 Sieci komputerowe 56K 56K Serwer Internetowy "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Standardy - organizacje ISO - International Organization for Standardization ISO - International Organization for Standardization ANSI - American National Standards Institute IEEE - Institute of Electrical and Electronic IEC - International Electrotechnical Commission IAB - Internet Architecture Board PKN - Polski Komitet Normalizacyjny Międzynarodowa Organizcja Normalizacyjna. Utworzona w 1946 roku w Szwajcarii, w Genewie. ISO jest niezależnym podmiotem afiliowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych do określania standardów międzynarodowych. Zakres jej działania obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny wiedzy ludzkiej, poza elektrotechniką i elektroniką. Aktualnie ISO składa się z ponad 90 różnych organizacji standaryzacyjnych z siedzibami na całym świecie. Najważniejszym standardem opracowanym przez ISO jest Referencyjny Model Systemu Otwartych Połączeń (Open System Interconnection), czyli model OSI. "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

9 ANSI - American National Standards Institute IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers Amerykański Narodowy Instytut Normalizacji jest prywatną, niekomercyjną (non-profit). Jej misją jest ułatwianie rozwoju, koordynacji oraz publikowanie nieobligatoryjnych standardów. Organizacja ta nie wdraża aktywnie ani nie narzuca nikomu swoich standardów. Uczestniczy natomiast w pracach organizacji ustanawiających standardy globalne, takich jak ISO, IEC itp., w związku z tym niezgodność z jej standardami powoduje niezgodność ze standardami globalnymi. Instytut Elektryków i Elektroników jest odpowiedzialny za definiowanie i publikowanie standardów telekomunikacyjnych oraz przesyłania danych. Jego największym osiągnięciem jest zdefiniowanie standardów LAN oraz MAN. Standardy te tworzą wielki i skomplikowany zbiór norm technicznych, ogólnie określany jako "Project 802" lub jako seria standardów 802. Celem IEEE jest tworzenie norm, które byłyby akceptowalne dla ANSI. Akceptacja taka zwiększa bowiem forum norm dzięki uczestnictwa ANSI w globalnych organizacjach określających standardy. "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz IEC - International Electrotechnical Commission IAB - Internet Architecture Board Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna z siedzibą w Genewie, założona w 1909 roku. Komisja IEC ustanawia międzynarodowe standardy dotyczące wszelkich zagadnień elektrycznych i elektronicznych. Aktualnie w jej skład wchodzą komitety z 40 państw. W Stanach Zjednoczonych Instytut ANSI reprezentuje zarówno IEC, jak i ISO. IEC oraz ISO dostrzegły, że technologie informatyczne stanowią potencjalny obszar zazębiania się ich kompetencji; w celu określenia standardów dla technologii informatycznych utworzyły, więc Połączony Komitet Techniczny (ang. JTC - Join Technical Committee). Komisja Architektury Internetu zarządza techniczną stroną rozwoju sieci Internet. Składa się z dwóch komisji roboczych: Grupy Roboczej ds. Technicznych Internetu oraz z Grupy Roboczej ds. Naukowych Internetu. Grupy te są odpowiedzialne za ustanawianie standardów technicznych dla Internetu, jak również nowych standardów, przykładowo, takich jak protokół IP "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz PKN - Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości(http://www.pkn.pl) PKN - istnieje od 1923 r. Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości (PKNMiJ), centralny organ administracji państwowej do spraw normalizacji, metrologii, jakości Nowa ustawa o normalizacji uchwalona przez Sejm 12 września 2002 r. (weszła w życie 1 stycznia 2003 r.): Polskie Normy są zatwierdzane przez krajową jednostkę normalizacyjną; wprowadza całkowitą dobrowolność stosowania norm; dopuszcza powoływanie Polskich Norm w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim, co nie zmienia ich statusu jako dokumentu do dobrowolnego stosowania; "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Model ISO OSI "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

10 "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Standardy LAN "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

11 "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Sieci lokalne PC Server karty sieciowe Hub lub repeater wysyła pakiety do wszystkich portów nie potrafiąc ich rozdzielić na poszczególne porty. "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz C D E Zasady pracy przełączników Server F G H I J K I M N B Hub 10 Hub 10/100 Hub 100 Szybkie połączenie do serwera Przełącznik 10/100 Przełącznik wysyła pakiety tylko pod wskazane adresy "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

12 "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Przepustowość Kat 5 UTP Gigabit Ethernet - przyszłość Ethernet 10Mbps Fast Ethernet Gigabit Ethernet 100 Mbps 100 m (min) 100 m 1000 Mbps 100 m Architektura TCP/IP TCP/IP a model OSI Adresowanie STP/Coax. 300 m 100 m 25m Warstwy TCP/IP Wielomodowy Światłowód 2 km 412 m m Jednomodowy Światłowód 25 km 20 km 3 km "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz TCP/IP a model OSI TCP/IP a model OSI Zestaw protokołów TCP/IP nie jest w pełni zgodny z siedmiowarstwowym modelem odniesienia OSI. wyłącznie trzy warstwy ponad warstwą łącza danych nie tworzy pełnej hierarchii w ścisłym znaczeniu tego słowa funkcje spełniane przez poszczególne warstwy modelu OSI nie pokrywają się z funkcjami warstw modelu TCP/IP siłą napędową rozwoju TCP/IP są użytkownicy końcowi "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

13 Adresowanie Istnieje tzw. lista dobrze znanych portów, zawierająca adresy standardowych aplikacji i usług TCP/IP. Porty służą do identyfikacji aplikacji i usług wykorzystujących TCP lub UDP jako protokół transportowy. Każdy komputer w sieci TCP/IP ma niepowtarzalny, 32-bitowy adres IP identyfikujący nie tylko komputer, lecz również sieć do której należy. Adresy IP są 32-bitowe i zapisuje się je w notacji dziesiętnej oddzielając poszczególne segmenty adresu kropkami. Na adres IP składają się trzy podstawowe elementy : bity określające klasę adresu część identyfikująca sieć lokalną część identyfikującą konkretny komputer w sieci "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Adresowanie Internetowe adresy domenowe Na poniższym rysunku pokazano schemat adresowania IP i to, jak klasa adresu determinuje liczbę adresów dla podsieci i komputerów. klasę A rozpoczyna liczba od 0 do 127. klasę B rozpoczyna liczba od 128 do 191. klasę C rozpoczyna liczba od 192 do 223. klasę D rozpoczyna liczba od 224 do 239. klasę E rozpoczyna liczba od 240 do 255. Internetowe adresy domenowe wprowadzono w celu ułatwienia zapamiętania adresów. Podstawowa składnia takiego adresu wygląda następująco: ftp www archie gopher irc Wykaz dostępnych usług serwer FTP serwer World Wide Web serwer usługi Archie serwer usługi Gopher serwer usługi IRC usługa.nazwa.kategoria.kraj Lista podstawowych kategorii com (commercial) komercjalny edu (educational) edukacyjny gov (governemet) rządowy mil (military) wojskowy org (organization) inne organizacje net (network) zasobów sieciowych "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Nowe domeny główne W dniu 16 października 2000 r. ICANN, amerykańska Niezależna Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów, zatwierdziła po raz pierwszy w historii Internetu zmiany w systemie domen internetowych..info - dla stron informacyjnych takich jak "żółte strony";.biz - dla firm;.name - dla stron prywatnych (coś dla nas);.pro - dla prawników, lekarzy i zawodów wymagających specyficznych kwalifikacji;.museum - dla muzeów;.coop - dla spółek i związków;.aero - dla przemysłu lotniczego. Warstwy TCP/IP Warstwa aplikacji Warstwa transportowa Warstwa sieciowa Warstwa łącza danych "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

14 Reprezentacja graficzna "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Zasada działania ARP Zasada działania RARP "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Najważniejsze usługi Internetowe 1/2] Telnet (Network Terminal Protocol) jest protokołem terminala sieciowego, służy do zalogowania się i zdalnej pracy na odległym komputerze z wykorzystaniem konsoli tekstowej. FTP (File Transfer Protocol) jest protokołem transmisji plików, umożliwia transmisję i odbiór plików z odległego systemu. Ponadto jest oczywi ście możliwość wylistowania zawartości katalogów. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) jest podstawowym protokołem transmisji poczty. Umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej . POP (postoffice) jest protokołem pocztowym, za jego pomocą możemy odbierać naszą pocztę z serwera. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) jest protokołem odpowiedzialnym za przesyłanie w Internecie stron WWW. "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Najważniejsze usługi Internetowe [2/2] SSH (Secure Shell Login) jest bezpiecznym protokołem terminala sieciowego udostępniającym usługi szyfrowania połączenia. Zalecany do stosowania zamiast telnetu. Finger jest usługą dostarczania informacji o użytkowniku, umożliwia zapytywanie odległego serwera o dane osobiste interesującego nas użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa wychodzi z użycia. NNTP (USENET News Transfer Protocol) protokół transmisji USENET-owej. Służy do transmisji listów na grupę dyskusyjną i odczytywania listów z grup dyskusyjnych. SNMP (Simple Network Management Protocol) prosty protokół zarządzania siecią. Służy do konfiguracji urządzeń sieciowych (tych udostępniających tę usługę) oraz do zbierania informacji o ich działaniu. IRC (Internet Relay Chat) protokół służący do prowadzenia rozmów za pomocą konsoli tekstowej. "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

15 MS Windows - organizacja sieci - protokoły sieciowe Dostęp do sieci w środowisku Ms Windows Składniki architektury sieciowej Sterowniki urządzeń wirtualnych Sieciowe mechanizmy wymiany informacji: NetBIOS gniazda skrzynki pocztowe (mailslots) nazwane potoki zdalne wywołanie procedury Poczta elektroniczna jako przykład usługi sieciowej "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Model OSI Windows warstwa zastosowań 6. warstwa prezentacji 5. warstwa sesji 4. warstwa transportu 3. warstwa sieci 2. warstwa łącza 1. warstwa fizyczna nośnik transmisji 7. Dostęp do plików, potoki, skrzynki pocztowe, poczta, System MPR 5. Redirector TDI 4. Net BE TCP/IP 3. UI "Informatyka I", Tadeusz Wilusz NetBIOS NDIS 5 Gniazda 1. Ethernet, Token Ring,... Architektura sieciowa Sterownik urządzenia wirtualnego (virtual device driver) proces działający w trybie jądra rozszerzający możliwości systemu składniki sterownika: inicjalizacja procedury obsługi przerwań i wyjątków obsługa komunikatów systemowych usługi (dla innych sterowników) funkcje (dla programów użytkowych) "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Sterownik karty sieciowej (Network Adapter Driver) sterownik urządzenia wirtualnego odpowiedzialny za obsługę karty sieciowej implementacja funkcji wywoływanych przez sterownik NDIS funkcje sterownika: MiniportXXX lub MacXXX zwany inaczej Network Interface Card (NIC) Driver NDIS (Network Driver Interface Specification) sterownik urządzenia wirtualnego odpowiedzialny za komunikację ze sterownikami kart sieciowych udostępnia funkcje systemu operacyjnego na potrzeby sterownika karty sieciowej wywołuje funkcje sterownika karty sieciowej implementuje funkcje wywoływane przez sterownik urządzenia wirtualnego implementujący protokół sieciowy współdziałanie wielu kart sieciowych jednocześnie funkcje sterownika: ProtocolXXX "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

16 TDI (Transport Driver Interface) zestaw operacji udostępnianych przez sterownik urządzenia wirtualnego implementujący protokół sieciowe zapewnia komunikację dwukierunkową z wyższą warstwą obsługa komunikacji w trybie połączeniowym i bezpołączeniowym współdziałanie wielu protokołów jednocześnie MPR (Multiple Provider Router) implementacja operacji sieciowych udostępnianych programom użytkowym: przeglądanie i zarządzanie zasobami sieciowymi - funkcji WNetXxx izolacja programu użytkowego od protokołów sieciowych komunikacja z TDI za pośrednictwem sterowników zdalnych systemów plików: network redirector - korzystanie z zasobów sieciowych network server - udostępnianie zasobów lokalnych "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz Gniazda Dziękuję za uwagę "Informatyka I", Tadeusz Wilusz "Informatyka I", Tadeusz Wilusz

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieci komputerowe MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Technologie informacyjne. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Technologie informacyjne. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Technologie informacyjne Semestr VI Wykłady 1 Temat 1 (2 godziny): Sieci komputerowe. Wiadomości podstawowe. Zagadnienia tematyczne: A. Powstanie Internetu; B. Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Wykład 7 Model TCP/IP protokoły warstwy aplikacji Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Bielsko-Biała 1999 Spis treści Spis treści...2 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych...4 1.1 Historia sieci komputerowych...

Bardziej szczegółowo

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization Model OSI Model OSI, czyli Model Referencyjnych Połączonych Systemów Otwartych (ang. Open Systems Interconnection Model) stworzony został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieci komputerowych

Wprowadzenie do sieci komputerowych 16 Wprowadzenie do sieci komputerowych Siecią komputerową nazywa się grupę komputerów lub innych urządzeń połączonych z sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia zasobów, na przykład: korzystania ze

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Sieci komputerowe Tomasz Lewicki WWSIS, Wrocław czerwiec 2007 Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Definicja sieci komputerowej Sieć komputerową możemy najogólniej zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe. Sieć terminalowa. Podział sieci komputerowych. Sieć kliencka. Podział sieci komputerowych. Podstawowe pojęcia

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe. Sieć terminalowa. Podział sieci komputerowych. Sieć kliencka. Podział sieci komputerowych. Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieci komputerowe Podstawowe pojęcia to grupy połączonych ze sobą komputerów w celu wspólnego korzystania z informacji i zasobów sprzętowych; użytkownicy mogą wymieniać między sobą informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Zarządzanie systemami informatycznymi Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Historia sieci ARPANET sieć stworzona w latach 1960-1970 przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA) sponsorowaną

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Lis Zbigniew Zieliński

Zbigniew Lis Zbigniew Zieliński Zbigniew Lis Zbigniew Zieliński Sieci Komputerowe - Wprowadzenie do INTERNETU 5 WSTĘP SIECI KOMPUTEROWE - WPROWADZENIE 1. Praca w sieci z wykorzystaniem Otoczenie sieciowe Windows 9 1.1 Typy sieci 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Początki World Wide Web

Początki World Wide Web Historia Internetu Sieć Internet, która niegdyś była wyłącznie domeną naukowców, obecnie stała się powszechnym narzędziem globalnej komunikacji i dostępu do informacji, staje się dla tysięcy osób nieodzownym

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie SIECI KOMPUTEROWE. Autor Joanna Kryśkiewicz Kl. II LB. Koszalin 2006

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie SIECI KOMPUTEROWE. Autor Joanna Kryśkiewicz Kl. II LB. Koszalin 2006 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie SIECI KOMPUTEROWE Koszalin 2006 Autor Joanna Kryśkiewicz Kl. II LB PODZIAŁ SIECI KOMPUTEROWYCH a) zasięg: - lokalne (LAN - Local Area Network) - sieci

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Organizacje i standardy sieci

Sieci Komputerowe. Organizacje i standardy sieci Sieci Komputerowe Organizacje i standardy sieci dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zadania organizacji opracowujących standardy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną

Zarządzanie pamięcią operacyjną Rok akademicki 2013/2014, Wykład nr 7 2/70 Plan wykładu nr 7 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Halina Abramczyk

Prof.dr hab. Halina Abramczyk PODSTAWY FIZYCZNE OPTOELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI ŚWIATŁOWODOWEJ Prof.dr hab. Halina Abramczyk 1 Wstęp 1. Podstawy fizyczne transmisji światłowodowej 1.1. Wprowadzenie 1.2. Prawo Snelliusa i kąt graniczny

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 2. Sieci komputerowe. Cele kształcenia: Rodzaje sieci komputerowych. Metody

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo