Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne HP CM8060/CM8050 z Edgeline Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne HP CM8060/CM8050 z Edgeline Technology"

Transkrypt

1 Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne HP CM8060/CM8050 z Edgeline Technology Skrócona instrukcja obsługi Funkcje podstawowe... ii Przegląd produktu... ii Kopiowanie... 1 Cyfrowa dystrybucja... 5 Drukowanie z komputera... 7 Sprawdzanie stanu zlecenia i korzystanie z kolejki zleceń...11 Włączanie i wyłączanie urządzenia...12 Wymiana kaset z tuszem...12 Wymiana kaset ze zszywkami...13 Ładowanie podajników...14 Obsługiwane rodzaje papieru dla każdego podajnika...17 Materiały...18

2 Funkcje podstawowe Działanie Kopiowanie z automatycznego podajnika dokumentów (ADF) lub szyby skanera Drukowanie z komputera Faks (jeżeli usługa jest aktywowana) Skanowanie i wysyłanie do programu pocztowego Skanowanie i wysyłanie do folderu sieciowego Przechowywanie i pobieranie zleceń Edgeline technology Technologia Edgeline technology wykorzystuje sześć głowic drukujących, które rozprowadzają strumienie tuszu na szerokości strony Pięć kaset z tuszem (turkusowy, purpurowy, żółty, czarny i środek spajający) Środek spajający polepsza ostrość i trwałość obrazu Drukowanie stron z różną prędkością, w zależności od zawartości strony Wydrukowane strony są chłodne w dotyku Przegląd produktu 1 Przycisk wł./wył. 2 Podajnik dokumentów 3 Panel sterowania HP Easy Select 4 Pokrywa przednia 5 Podajnik 1 (podawanie ręczne; pojemność 80 arkuszy papieru standardowego) 6 Podajnik 5 (opcjonalny podajnik o wysokiej pojemności; pojemność arkuszy papieru standardowego) 7 Podajnik 4 (pojemność 500 arkuszy papieru standardowego) 8 Podajnik 3 (pojemność 500 arkuszy papieru standardowego) 9 Podajnik 2 (pojemność 500 arkuszy papieru standardowego) 10 drzwiczki kasety z tuszem 11 Opcjonalne urządzenie wykańczające Pojemnik 1 (pojemność 400 arkuszy papieru standardowego) Pojemnik 2 (pojemność 400 arkuszy papieru standardowego) Pojemnik 3 (pojemność 200 arkuszy papieru standardowego) Pojemnik 4 (pojemność 200 arkuszy papieru standardowego) Pojemnik 5 (pojemność 2500 arkuszy papieru standardowego) ii

3 Kopiowanie Kopiowanie z podajnika dokumentów Do podajnika dokumentów można włożyć maksymalnie 100 arkuszy papieru. Umieść oryginalny dokument zadrukowaną stroną w górę w podajniku dokumentów, górną krawędzią w kierunku tyłu podajnika dokumentów lub szczeliny wejściowej podajnika. Oryginały dwustronne umieszczaj pierwszą zadrukowaną stroną w górę. UWAGA: Kiedy oryginał jest prawidłowo załadowany, słychać charakterystyczny dźwięk, a lampka podajnika zapala się na zielono. Dostosuj prowadnice papieru w ten sposób, aby dotykały oryginalnego dokumentu. UWAGA: W celu zmaksymalizowania szybkości drukowania na papierze w formacie Letter lub A4 dokumenty należy umieszczać krótką krawędzią w kierunku tyłu podajnika dokumentów. Aby użyć domyślnych opcji kopiowania, użyj klawiatury numerycznej na panelu kontrolnym, aby wybrać liczbę kopii, a następnie naciśnij przycisk Start. Aby korzystać z ustawień niestandardowych, dotknij opcji Kopiowanie. Określ ustawienia i naciśnij przycisk Start. UWAGA: Można użyć przycisku Start na panelu sterowania lub przycisku Rozpocznij kopiowanie na ekranie dotykowym. Pobierz oryginalny dokument z pojemnika wyjściowego znajdującego się pod podajnikiem wejściowym podajnika dokumentów. Wyjmij kopię z pojemnika wyjściowego znajdującego się po lewej stronie urządzenia. Kopiowanie z szyby skanera 1 Umieść oryginalny dokument stroną zadrukowaną w dół na szybie skanera. 2 Ustaw oryginał w taki sposób, aby jego narożnik pokrywał się z lewym górnym narożnikiem szyby. Aby kopiować korzystając z opcji domyślnego kopiowania, za pomocą klawiatury numerycznej na panelu sterowania wybierz liczbę kopii i naciśnij przycisk Start. Aby korzystać z ustawień niestandardowych, dotknij opcji Kopiowanie. Określ ustawienia i naciśnij przycisk Start. UWAGA: Można użyć przycisku Start na panelu sterowania lub przycisku Rozpocznij kopiowanie na ekranie dotykowym. Kopiowanie oryginałów mających różny format Kopiowanie oryginalnych dokumentów wydrukowanych na papierze różnego formatu możliwe jest wtedy, gdy arkusze papieru mają jeden wspólny wymiar nieprzekraczający 297 mm (11,7 cala). Na przykład można łączyć formaty Letter i Legal lub formaty A4 i A5. 1 Ułóż arkusze oryginału w taki sposób, aby miały taką samą szerokość. 2 Umieść strony wydrukiem do góry w podajniku i dostosuj szerokość prowadnic papieru do dokumentu. 1

4 3 Na ekranie głównym dotknij Kopiuj. 4 Dotknij Więcej opcji. 5 Dotknij Rozmiar oryginalny. 6 Wybierz Formaty mieszane(tej samej szerokości), a następnie dotknij OK. 7 Dotknij Rozpocznij kopiowanie. Dostosowywanie ustawień kopiowania Dzięki kilku funkcjom urządzenia można zoptymalizować kopiowane wydruki. Wszystkie funkcje dostępne są na ekranie Kopiowanie. Ekran Kopiowanie (patrz powyżej) składa się z kilku stron. Na pierwszej stronie dotknij opcji Więcej opcji, aby przejść do następnej strony. Dotykanie przycisków strzałki w górę lub strzałki w dół pozwala na przechodzenie do innych stron. W celu uzyskania informacji na temat opcji dotknij opcji, a następnie przycisku pomocy w prawym górnym rogu ekranu. Poniższa tabela przedstawia przegląd najczęściej używanych opcji kopiowania. Strony Kolor/czarny Zszywaj/Sortuj lub Sortowanie Zmniejsz/Powiększ Regulacja obrazu Wybór papieru Rozmiar oryginalny Ta funkcja umożliwia określenie, czy oryginał został wydrukowany jedno- czy dwustronnie oraz czy kopie powinny być drukowane jedno- czy dwustronnie. Ta funkcja umożliwia wybranie, czy kopie mają być drukowane w trybie czarnobiałym czy w kolorze. Wybierz opcję Autom. wykrywanie, aby urządzenie automatycznie wykrywało, czy poszczególne strony oryginału są czarno-białe czy kolorowe oraz wykonywało kopię w tym samym kolorze co strony oryginału. Jeżeli wybierzesz Kolor lub Autom. wykrywanie, możesz wybrać także opcję Jakość koloru. Wybierz Robocza lub Profesjonalna. W przypadku niektórych typów papieru jakość koloru może zostać ustawiona tylko na wartość Profesjonalna. Jeżeli opcjonalne wielofunkcyjne urządzenie do wykańczaniahp jest podłączone, opcja Zszywaj/Kopiuj jest dostępna. Ta funkcja pozwala konfigurować opcje zszywania i układania stron w zestawach kopii. Jeżeli opcjonalne wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania HP nie jest podłączone, dostępna jest opcja Sortowanie. Ta funkcja umożliwia układanie każdego zestawu skopiowanych stron w tym samym porządku co oryginał (123, 123 itd.) lub układanie zestawów zawierających kopie każdej strony oryginału (111, 222 itd.). Ta funkcja umożliwia zmniejszanie lub powiększanie kopiowanego obrazu. Dotknij pola poniżej opcji Skalowanie: aby określić niestandardowy procent. Aby zmniejszyć obraz, wybierz wartość mniejszą niż 100%. Aby powiększyć obraz, wybierz wartość większą niż 100%. Ta funkcja umożliwia poprawienie jakości kopii. MOżna na przykład dostosować opcje Jasność, Ostrość i Kontrast, jak równie użyć ustawienia Czyszczenie tła, które umożliwia usunięcie wyblakłych obrazów z tła lub usunięcie jasnego koloru tła. Ta funkcja umożliwia wybranie podajnika zawierającego papier w pożądanym formacie i rodzaju. Ta funkcja umożliwia określenie formatu strony oryginału. 2

5 Zszywanie kopii 1 Dotknij Kopiowanie. 2 Dotknij opcji Zszywaj/Sortuj. 3 Dotknij opcji zszywania --- Brak, W lewym górnym rogu, W lewym górnym rogu, pod kątem, Dwie po lewej, or Trzy po lewej. 4 Dotknij OK. 5 Dotknij Rozpocznij kopiowanie. 6 Informacje na panelu sterowania pomogą śledzić stan zlecenia. Po zakończeniu kopiowania, kopiarka powróci do stanu gotowości. 7 Dotknij ikony Dom, aby powrócić do menu głównego. Kopiowanie dwustronne 1 Dotknij Kopiowanie. 2 Dotknij opcji Strony. 3 W oknie Strony kopii wybierz porządany typ kopii. Dotknij OK. 4 Dotknij Rozpocznij kopiowanie. 5 Informacje na panelu sterowania pomogą śledzić stan zlecenia. Po zakończeniu kopiowania, kopiarka powróci do stanu gotowości. 6 Dotknij ikony Dom, aby powrócić do menu głównego. Zmniejszanie i powiększanie kopii 1 Dotknij Kopiowanie. 2 Dotknij opcji Zmniejsz/Powiększ. 3 Dotknij wnętrza okna Skalowanie, lub dotknij jednego ze wstępnych wartości procentowych powiększenia/pomniejszenia. 4 Używając klawiatury, wprowadź ręcznie wartość procentową powiększenia/pomniejszenia, a następnie dotknij OK. 5 Dotknij OK, aby zapisac ustawienie. 6 Dotknij Rozpocznij kopiowanie. 7 Informacje na panelu sterowania pomogą śledzić stan zlecenia. Po zakończeniu kopiowania, kopiarka powróci do stanu gotowości. 8 Dotknij ikony Dom, aby powrócić do menu głównego. 3

6 Korzystanie z funkcji kompilacji zlecenia Skorzystaj z opcji Kompilacja zlecenia, aby dzielić złożone zlecenie na mniejsze segmenty. Ta funkcja jest użyteczna, kiedy kopiowany lub przygotowywany do cyfrowej dystrybucji oryginał ma więcej stron, niż może pomieścić podajnik dokumentów, lub w przypadku łączenia stron o różnych wymiarach w jedno zlecenie w celu utworzenia wielu kopii. UWAGA: Opcja Kompilacja zleceń jest dostępna w funkcjach Kopiowanie, Poczta i Folder sieciowy. 1 Umieść pierwszą część zlecenia w podajniku dokumentów lub na szybie skanera. UWAGA: Przy skanowaniu z szyby skanera, każda skanowana strona stanowi osobny segment zlecenia. 2 Dotknij opcji Kopiowanie, Poczta lub Folder sieciowy, a następnie ustaw opcje, których chcesz użyć. 3 Dotknij opcji Kompilacja zlecenia, a następnie wybierz Kompilacja zlecenia wł.. Dotknij OK. 4 Naciśnij przycisk Start, aby skanować pierwszy segment. 5 Urządzenie wyświetli monit o załadowanie następnej części. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dla tego segmentu lub zmienić ustawienia, które dotyczą całego zlecenia, dotknij Opcje. Aby zeskanować kolejną część, dotknij opcji Skanuj. Aby zakończyć skanowanie, dotknij opcji Zakończ. Aby ponownie rozpocząć zlecenie, dotknij opcji Anuluj zlecenie. 6 Po wybraniu opcji Zakończ, rozpocznie się przetwarzanie zlecenia. 4

7 Cyfrowa dystrybucja Wysyłanie na adres 1 Umieść dokument zadrukowaną stroną w dół na szybie skanera lub zadrukowaną stroną do góry w podajniku dokumentów. 2 Na ekranie głównym wybierz opcję . 3 Po wyświetleniu monitu, wpisz nazwę użytkownika i hasło. 4 Dotknij obszaru, aby otworzyć okno z klawiaturą. 5 Wypełnij pola Od:, Do: i Temat:. Przewiń i uzupełnij pola DW:, UDw: i Wiadomość jeżeli dotyczy (aby zobaczyć te pola, należy przewinąć zawartość ekranu). W polu Od: może pojawić się nazwa użytkownika i inne domyślne informacje. Jeżeli tak się stanie, nie można ich zmieniać. 6 Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć wysyłanie. Skanowanie do folderu 1 Umieść dokument zadrukowaną stroną w dół na szybie skanera lub zadrukowaną stroną do góry w podajniku dokumentów. 2 NA ekranie głównym dotknij opcji Folder sieciowy. 3 Z listy Foldery szybkiego dostępu wybierz folder lub dotknij pola Śc. fold. siec.:, aby wprowadzić lokalizację folderu, w którym dokument ma zostać zapisany. 4 Dotknij pola Nazwa pliku, aby otworzyć okno klawiatury, a następnie wpisz nazwę pliku. 5 Dotknij Start. 5

8 Wysyłanie faksu po ręcznym wpisaniu numeru 1 Umieść dokument zadrukowaną stroną w dół na szybie skanera lub zadrukowaną stroną do góry w podajniku dokumentów. 2 Na ekranie głównym dotknij ikony Faks. Może pojawić się żądanie wprowadzenia Nazwy użytkownika i Hasła. 3 Dotknij Więcej opcji, aby dostosować ustawienia skanowania. 4 Dotknij Więcej opcji, a następnie dotknij przycisku Regulacja obrazu, aby ustawić jasność, kontrast i ostrość wysyłanego faksu. 5 Użyj klawiszy urządzenia lub dotknij pola tekstowego Numer faksu i użyj okna klawiatury, aby wprowadzić numer faksu. Naciśnij przycisk strzałki w dół, aby dodać więcej niż jeden numer faksu. 6 Dotknij ikony Faks na ekranie dotykowym, lub naciśnij zielony przyciskstart na panelu kontrolnym. 6

9 Drukowanie z komputera Druk na obu stronach (dupleks) 1 W aplikacji, kliknij Plik, Drukuj, a następnie wybierz Właściwości. 2 Kliknij kartę Wykończenie, a następnie kliknij opcję Druk na obu stronach. Jeżeli dokument będzie bindowany u góry, kliknij Odwracaj strony górą. 2 Wybór formatu papieru 1 W aplikacji, kliknij Plik, Drukuj, a następnie wybierz Właściwości. 2 Kliknij kartę Papier/Jakość, a następnie kliknij menu rozwijane Format papieru i wybierz format papieru. Kliknij opcję Niestandardowy, jeżeli format papieru, którego chcesz użyć nie znajduje się w menu. 2 7

10 Wybór rodzaju papieru 1 W aplikacji, kliknij Plik, Drukuj, a następnie wybierz Właściwości. 2 Kliknij kartę Papier/Jakość. 3 Kliknij menu rozwijane Rodzaj papieru, a następnie wybierz rodzaj papieru. 2 3 Wybieranie pojemnika wyjściowego dla zleceń drukowania 1 W aplikacji, kliknij Plik, Drukuj, a następnie wybierz Właściwości. 2 Kliknij kartę Wyjście. 3 Użyj opcji Opcje pojemnika wyjściowego, aby określić, w którym miejscu strony powinny opuszczać urządzenie. Dostępne opcje pojemników wyjściowych zależą od tego, czy opcjonalny pojemnik wyjściowy lub opcjonalne urządzenie wykańczające są zainstalowane w urządzeniu

11 Wybór opcji zszywania wydruku 1 W aplikacji, kliknij Plik, Drukuj, a następnie wybierz Właściwości. 2 Kliknij kartę Wyjście. 3 Użyj menu rozwijanego Opcje wyjścia, aby określić, czy strony zlecenia mają być zszywane. Dostępne opcje pojemnika wyjściowego zależą od tego, czy opcjonalny pojemnik wyjściowy lub opcjonalne urządzenie wykańczające są zainstalowane w urządzeniu. 2 3 Przechowywanie zlecenia drukowania 1 W aplikacji, kliknij Plik, Drukuj, a następnie wybierz Właściwości. 2 Kliknij kartę Przechowywanie zleceń. 3 Wybierz tryb przechowywania zleceń i pożądane opcje. 4 Aby ustawić zlecenie jako poufne, zaznacz pole PIN do drukowania, a następnie wpisz w polu 4- cyfrowy kod PIN. Zlecenie jest przesyłane do urządzenia; aby pobrać zapisane zlecenie, uzytkownik musi wpisac 4-cyfrowy kod PIN. 5 Kliknij przycisk OK

12 Pobieranie przechowywanych zleceń 1 Na ekranie głównym, dotknij Przechowywanie zadań, aby otworzyć funkcjęprzechowywanie zadań. Wybierz kartę Pobieranie. 2 Wybierz folder, w którym przechowywane jest zlecenie, z listy po lewej stronie ekranu. Wyświetli się lista przechowywanych zleceń. 3 Wybierz zlecenie z listy. Jeżeli zlecenie jest poufne, dotknij pola poniżej opcji PIN: i wpisz odpowiedni PIN. 4 Dotknij przycisku Pobierz przechowywane zadania, aby wydrukować zlecenie. Używanie skrótu drukowania 1 W aplikacji, kliknij Plik, Drukuj, a następnie wybierz Właściwości. 2 Kliknij kartę Skróty drukowania. Wybierz jeden ze zdefiniowanych lub niestandardowych skrótów drukowania, a następnie kliknij OK, aby wydrukować zlecenie ze specjanymi usttawieniami sterownika drukarki. 2 UWAGA: Skrót drukowania jest zbiorem ustawień drukowania, które można wybrać za pomocą jednego kliknięcia. Po wybraniu skrótu drukowania, niektóre wcześniej zmienione ustawienia wydruku mogą być zmodyfikowane przez skrót. UWAGA: Obecnie używane ustawienia mogą zostać zapisane jako skrót drukowania. Wybierz ustawienia drukowania, które chcesz zapisać, a następnie kliknij opcję Zapisz jako.... Tak przygotowany skrót można zapisać do późniejszego użytku, nadając mu odpowiednią nazwę. 10

13 Sprawdzanie stanu zlecenia i korzystanie z kolejki zleceń 1 Na ekranie głównym przewiń opcje i dotknijstan zlecenia. Otworzy się kolejka zleceń. 2 Na karcie Aktywne będą widoczne obecnie wykonywane zadania. Wybierz kategorię i nazwę zlecenia z rozwijanego menu. Dotknij opcji Zatrzymaj wszystko, aby zatrzymać wszystkie aktywne zlecenia. Aby wznowić przetwarzanie zleceń, dotknij opcji Wznów wszystko. Dotknij Anuluj zlecenie, aby anulować wybrane zlecenie i usunąć je z kolejki zleceń. Dotknij opcji Szczegóły, aby uzyskać dostęp do informacji na temat wybranego zlecenia. Dotknij opcji Podniesienie, aby przesunąć wybrane zlecenie w górę kolejki w celu jego szybszego wykonania. 3 Na karcie Dziennik zleceń znajduje się lista ukończonych zleceń. Wybierz kategorię i nazwę zlecenia z rozwijanego menu. Dotknij opcji Szczegóły, aby uzyskać dostęp do informacji na temat wybranego zlecenia. Dotknij przycisku Moje zlecenia, aby zobaczyć zlecenia przypisane zalogowanemu uzytkownikowi. NAciśnij przycisk Wszystkie zlecenia, aby wyświetlić zlecenia innych użytkowników. 4 Przycisk Stop zatrzymuje urządzenie i otwiera ekran Stan zelcenia na karcieaktywne. W tym oknie można wykonać wszystkie powyższe czynności. Aby wydrukować jakiekolwiek ze zleceń przychodzących po zatrzymaniu urządzenia, należy nacisnąć przycisk Wznów wszystkie. 11

14 Włączanie i wyłączanie urządzenia Aby włączyć i wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk wł./wył. na panelu sterowania urządzenia. OSTRZEŻENIE! Nie należy używać głównego wyłącznika zasilania ani wyłączać urządzenia z sieci przed wyłączeniem urządzenia za pomocą przycisku wł./wył. na panelu sterowania. Wymiana kaset z tuszem 1 Otwórz osłonę kasety z tuszem. 2 Aby wyciągnąć kasetę, wciśnij ją i podnieś, a następnie wyjmij kasetę. 3 Wepchnij na wprost nową kasetę, aż do zablokowania na miejscu. 4 Materiały eksploatacyjne HP można zwrócić do firmy Hewlett-Packardw celu przeprowadzenia ich recyklingu. 12

15 Wymiana kaset ze zszywkami 1 Otwórz drzwiczki zszywacza. 2 Aby wyjąć kasetę zszywacza, pociągnij do przodu zieloną dźwignię, która znajduje się z przodu kasety, a następnie wyciągnij kasetę. 3 Aby wyjąć kasetę ze zszywkami z kasety zszywacza, naciśnij z każdej strony w miejscu wskazywanym strzałką i pociągnij w górę, uwalniając kasetę. 4 Włóż nową kasetę ze zszywkami do kasety zszywacza. Popchnij kasetę w dół, aż do zablokowania na miejscu. 13

16 5 Wepchnij kasetę zszywacza prosto do gniazda. 6 Obracaj zieloną dźwignią do momentu, aż zaskoczy na swoje miejsce. 7 Zamknij drzwiczki zszywacza. Ładowanie podajników Ładowanie podajnika 1 (podajnik ręczny) Do tego podajnika można ładować papier standardowy i niestandardowy. Można załadować na raz do 80 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 (20 funtów). Podajnik nadaje się także do grubszego papieru, na przykład kartonu, papieru błyszczącego HP Edgeline Glossy lub papieru broszurowego. 1 Wysuń do góry podporę podajnika, wyciągnij ją, a następnie wyciągnij przedłużenie podajnika. 14

17 2 Przesuń prowadnicę na zewnątrz. 3 Załaduj papier. Papier należy zawsze ładować krótką krawędzią do przodu. Papier firmowy lub z nadrukiem należy ładować zadrukowaną stroną skierowaną do dołu i górną krawędzią skierowaną w prawo. UWAGA: W przypadku drukowania dwustronnego papier firmowy lub z nadrukiem należy ładować zadrukowaną stroną skierowaną do góry, z górną krawędzią podawaną jako pierwszą. Papier dziurkowany należy ładować stroną z dziurkami skierowaną do przodu urządzenia. Nalepki należy ładować przednią stroną skierowaną do dołu. W przypadku papieru błyszczącego HP Edgeline Glossy, przed umieszczeniem arkuszy w podajniku należy przekartkować stos papieru, aby oddzielić arkusze. To pomoże zapobiec sklejaniu się arkuszy. 4 Dostosuj prowadnicę tak, żeby dotykała papieru. 5 Skonfiguruj rodzaj i format papieru w podajniku. a. NA ekranie głównym dotknij opcji Stan materiałów eksploatacyjnych. b. Dotknij karty Podajniki. c. Jeżeli format i rodzaj papieru wyświetlone na liście obok nazwy podajnika nie są poprawne, dotknij nazwy podajnika, a następnie dotknij opcji Zmień. d. Wybierz odpowiedni format i rodzaj papieru, a następnie dotknij opcji OK. -lub- W przypadku papieru o formacie niestandardowym dotknij opcji Niestandardowy. Wprowadź wymiary papieru, a następnie dotknij przycisku OK, aby wrócić do ekranu Zmiana podajnika. e. Dotknij OK, aby zapisac ustawienia. 15

18 Ładowanie podajników 2, 3, i 4 1 Otwórz podajnik 2, 3 lub 4. 2 Załaduj całą ryzę papieru na jeden raz. Długą krawędź umieszczaj zawsze wzdłuż przedniej strony podajnika. Papier firmowy lub z nadrukiem należy ładować zadrukowaną stroną skierowaną do góry i górną krawędzią skierowaną w lewo. UWAGA: W przypadku drukowania dwustronnego papier firmowy lub z nadrukiem należy ładować zadrukowaną stroną skierowaną do dołu i górną krawędzią skierowaną w prawo. Papier z dziurkami należy ładować, ustawiając krawędź z dziurkami wzdłuż przedniej strony podajnika. 3 Dostosuj prowadnice w ten sposób, aby zaskoczyły w miejsce oznaczone dla formatu papieru. 4 Wsuń podajnik do urządzenia. 5 Skonfiguruj podajnik dla rodzaju papieru, odpowiadając na komunikat w wyskakującym okienku, które pojawia się na ekranie dotykowym po zamknięciu podajnika. Lub wykonaj następujące czynności: a. NA ekranie głównym dotknij opcji Stan materiałów eksploatacyjnych. b. Dotknij karty Podajniki. c. Jeżeli format papieru wyświetlony na liście obok nazwy podajnika nie jest poprawny, dotknij nazwy podajnika, a następnie dotknij opcji Zmień. d. Wybierz poprawny rodzaj papieru, a następnie dotknij opcji OK. 16

19 Obsługiwane rodzaje papieru dla każdego podajnika Wybierając rodzaj papieru, użytkownik instruuje urządzenie do użycia zdefiniowanych ustawień w celu uzyskania najlepszej jakości wydruku dla danego rodzaju papieru. UWAGA: Wybranie rodzaju papieru nieodpowiadającego rodzajowi papieru imieszczonemu w podajniku może spowodować uszkodzenie urządzenia. Rodzaj papieru wyszczególniony w sterowniku drukarki lub na panelu kontrolnym Zwykły Opis Gładki, niepowlekany papier o gramaturze mniejszej niż 150 g/m 2 (40 funtów) HP Matte Premium 120g Należy używać tylko dla papieru X matowego HP Premium Presentation Paper, 120 g/m 2 HP Matte Brochure 180g Należy używać tylko dla papieru X matowego HP Brochure and Flyer Paper, 180 g/m 2 HP Matte Cover 200g Należy używać tylko dla papieru HP. X Papier HP Edgeline Należy używać tylko dla papieru X błyszczący, 180 g błyszczącego HP Edgeline Paper, 180 g/m 2 Karton Gładki, niepowlekany papier o X gramaturze z zakresu od 160 do Karton 220 g/m 2 (od 60 do 80 funtów) Gładki, niepowlekany papier o gramaturze z zakresu od 160 do 180 g/m 2 (od 60 do 67 funtów) Podajnik 1 Podajniki 2, 3 i 4 X X X X X X Matowy Gładki niepowlekany papier. X X X Matowy broszurowy Gładki niepowlekany papier. X X X Matowy okładkowy Gładki, niepowlekany papier o X gramaturze z zakresu od 160 do 220 g/m 2 (od 60 do 80 funtów) Nalepki Niepowlekane, nieblyszczące nalepki X Firmowy Gładki, niepowlekany papier o X X X gramaturze mniejszej niż 150 g/m 2 (40 funtów) Z nadrukiem Gładki, niepowlekany papier o X X X gramaturze mniejszej niż 150 g/m 2 (40 funtów) Papier dziurkowany Papier Letter (3 dziurki) lub A4 (2 lub X X X 4 dziurki) o gramaturze mniejszej niż 150 g/m 2 (40 funtów) Kolorowy Gładki, niepowlekany papier o X X X gramaturze mniejszej niż 150 g/m 2 (40 funtów) Dokumentowy Gładki, niepowlekany papier o X X X gramaturze mniejszej niż 150 g/m 2 (40 funtów) Makulaturowy Gładki, niepowlekany papier o gramaturze mniejszej niż 150 g/m 2 (40 funtów) X X X Podajnik 5 17

20 Materiały Informacje dotyczące produktu dostępne są w witrynie : Plakat Podręcznik użytkownika Przewodnik administratora systemu Instrukcje obsługi znajdują się w witrynie HP Business Support Center: /support/cm8060edgeline Symulacje urządzeń wielofunkcyjnych z technologią Edgeline znajdują się w witrynie HP Use My MFP: /go/usemymfp 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 18

21 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. *C * *C * C

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET ENTERPRISE MFP. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET ENTERPRISE MFP Skrócona instrukcja obsługi M725dn M725f M725z M725z+ Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Skrócona instrukcja obsługi M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Skrócona instrukcja obsługi M575 Drukowanie zapisanego zadania Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę. 1. Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M9040/9050 Skrócona instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M9040/9050 Skrócona instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M9040/9050 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/ljm9040mfp www.hp.com/support/ljm9050mfp www.hp.com/go/usemymfp

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie

Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. Kopiowanie Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera. Uwaga: Do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i kopii są identyczne.

Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i kopii są identyczne. Strona 1 z 5 Kopiowanie Szybkie kopiowanie 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera. Uwagi: Do automatycznego podajnika dokumentów nie

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525

LASERJET ENTERPRISE 500 MFP. Skrócona instrukcja obsługi M525 LASERJET ENTERPRISE 500 MFP Skrócona instrukcja obsługi 2 M525 Drukowanie zapisanego zadania Use the following procedure to print a job that is stored in the product memory. 1. Na ekranie głównym panelu

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis 5210 / 5310

Skrócony opis 5210 / 5310 Skrócony opis 5210 / 5310 1 2 3 4 UWAGA: Przed skonfigurowaniem i rozpoczęciem pracy z drukarką firmy Dell, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w Podręczniku właściciela

Bardziej szczegółowo

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania

documaster documaster Campus Instrukcja obsługi www.documaster.pl Bezobsługowy system drukowania, kopiowania i skanowania documaster Campus Instrukcja obsługi 1 Zawartość 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus... 3 3. Zakładanie konta... 4 4. Zmiana hasła

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M276 Optymalizacja jakości kopiowania Dostępne są następujące ustawienia jakości kopii: Wybór automat.: Używaj tego ustawienia, gdy jakość kopii nie

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu Wersja: 1.16 styczeń 2014 Spis treści 1. Elementy funkcjonalne Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania Documaster

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 5 Zwalnianie drzwiczek dostępowych

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Panel sterowania Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika.? Menu

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach i foliach przezroczystych 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj. 2. Wybierz urządzenie,

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki.

Informacje. Dysk CD-ROM z oprogramowaniem i dokumentacją. Strony pomocy. Strona internetowa firmy Lexmark. Inne języki. Informacje Strona 1 z 1 Informacje Istnieje szereg publikacji ułatwiających zapoznanie się z drukarką wielofunkcyjną i jej funkcjami. Informacje dostępne na tej stronie mają na celu ułatwienie poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu

audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu audyt redukcja kosztów optymalizacja Documaster Campus Instrukcja użytkownika systemu Wersja: 1.17 kwiecień 2015 Spis treści 1. Elementy funkcjonalne Documaster Campus... 3 2. Sposób funkcjonowania Documaster

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 kontrolki i 2 przyciski. Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania i anulowania bieżącego zadania

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 5.0 5.3.3.5 Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz korzystać z narzędzi administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Luty 2013. Prasa Xerox Color C75 Skrócona instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Luty 2013. Prasa Xerox Color C75 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 Luty 2013 2012 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Bardziej szczegółowo

Usuwanie zacięć papieru

Usuwanie zacięć papieru W większości przypadków można uniknąć zacięć nośników dzięki starannemu ich doborowi oraz właściwemu sposobowi ładowania. W przypadku zacięcia się nośnika należy wykonać czynności opisane w poniższych

Bardziej szczegółowo

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2016 Copyright

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

4 przycisk Zatrzymaj Zatrzymuje działanie drukarki.

4 przycisk Zatrzymaj Zatrzymuje działanie drukarki. Skrócony opis Informacje na temat drukarki Korzystanie z panelu sterowania drukarki 3 9 8 7 6 5 4 Użyj Działanie przycisk Menu Umożliwia otwarcie menu. Menu są dostępne tylko wtedy, gdy drukarka znajduje

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z opcjonalnego zasobnika etykiet

Korzystanie z opcjonalnego zasobnika etykiet Drukarka wyposażona jest w dwa standardowe źródła nośników, zasobnik na 250 arkuszy (zasobnik standardowy) oraz podajnik uniwersalny. Dalsze informacje można znaleźć wrozdziale Ładowanie i korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego Drukarka wyposażona jest w podajnik uniwersalny, do którego można ładować nośniki wydruku różnych rozmiarów i rodzajów. Podajnik umieszczony jest z przodu drukarki i może być zamknięty, gdy nie jest wykorzystywany.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi

Instrukcja. Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi Instrukcja Systemu Centralnego Wydruku (SCW) Podstawy obsługi System Centralnego Wydruku podstawy obsługi 2 SPIS TREŚCI 1. PANEL DOTYKOWY PODSTAWOWE FUNKCJE... 3 2. ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE PRACY NA URZĄDZENIU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie

Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Drukarka HP Color LaserJet CP1510 serii Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp przewodnik z najwa niejszymi informacjami

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp przewodnik z najwa niejszymi informacjami hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp przewodnik z najwa niejszymi informacjami hp LaserJet 9055mfp i 9065mfp przewodnik z najważniejszymi informacjami Informacje o prawach autorskich 2003 Copyright

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika. M435nw

LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika. M435nw LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika M435nw HP LaserJet Pro MFP M435nw Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Usług Internetowych

Przewodnik Usług Internetowych Przewodnik Usług Internetowych Wersja A POL Omawiane modele Niniejszy Podręcznik Użytkownika jest przeznaczony dla następujących modeli: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definicje oznaczeń W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie...

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie... Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 2 3. Główny interfejs aplikacji... 2 3.1. Ogólny opis interfejsu... 2 3.2. Poruszanie się po mapie... 3 3.3. Przełączanie widocznych warstw... 3 4. Urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Usług Internetowych

Przewodnik Usług Internetowych Przewodnik Usług Internetowych Wersja B POL Omawiane modele Niniejszy Podręcznik Użytkownika jest przeznaczony dla następujących modeli: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definicje oznaczeń W niniejszym

Bardziej szczegółowo

SL-C460FW USB2. 0 4/18cpm NFC,WiFi,FAX

SL-C460FW USB2. 0 4/18cpm NFC,WiFi,FAX SL-C46FW USB2. 4/18cpm NFC,WiFi,FAX KOD PRODUCENT GWARANCJA PPSAMLCSLC46FW Samsung 24 miesięcy - gwarancja normalna Model SL-C46FW Opis Samsung Xpress C46FW - Przedstawiamy nowy sposób drukowaniaz urządzeń

Bardziej szczegółowo

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Rozpoczęcie pracy Czerwiec 2002 www.lexmark.com Oświadczenie o zgodności z przepisami komisji FCC (Federal Communications Commission) Niniejszy produkt spełnia ograniczenia dla

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe

GreenPro Cash i urządzenia parkingowe GreenPro Cash i urządzenia parkingowe Instrukcja obsługi systemu parkingowego GREEN Center Polska Sp. z o.o. ul. Opalenicka 67 60-362 Poznań 1. Obsługa komputera 1.1 Włączenie komputera i logowanie 1.2

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Korzystanie z modelu drukarki z wyświetlaczem 2-wierszowym. Informacje na temat drukarki

Skrócony opis. Korzystanie z modelu drukarki z wyświetlaczem 2-wierszowym. Informacje na temat drukarki Skrócony opis Korzystanie z modelu drukarki z wyświetlaczem 2-wierszowym Informacje na temat drukarki Przy użyciu panelu sterowania drukarki Przyciski Przeznaczenie 1 Przycisk Menu Umożliwia otwarcie menu.

Bardziej szczegółowo

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się opcja Menu konfiguracji.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się opcja Menu konfiguracji. Strona 1 z 7 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Online (drukarki sieciowej)

Instrukcja Obsługi Online (drukarki sieciowej) Instrukcja Obsługi Online (drukarki sieciowej) Start Kliknij ten przycisk "Start". MX-M260N/M260/M310N/M310 Wprowadzenie W tym podręczniku opisano funkcję drukarki cyfrowego systemu multifunkcyjnego. Informacje

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Ogólne informacje o drukarce. Skrócony opis

Skrócony opis. Ogólne informacje o drukarce. Skrócony opis Skrócony opis Ogólne informacje o drukarce 7 6 5 4 1 1 Odbiornik na 150 arkuszy 2 Zasobnik na 250 arkuszy 3 Szuflada na 250 arkuszy lub szuflada na 550 arkuszy (opcjonalna) 4 Podajnik ręczny 5 Przednie

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Zestawienie lokalizacji, wymaganych funkcjonalności oraz przekazywanego sprzętu

Zestawienie lokalizacji, wymaganych funkcjonalności oraz przekazywanego sprzętu Załączniki nr 1 do umowy 1 wymagania dla urządzenia typu "podstawowa" 4) 1 co najmniej dwa podajniki papieru, 1 14) 1 1 1 Zestawienie lokalizacji, wymaganych funkcjonalności oraz przekazywanego sprzętu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo