Finansowanie inwestycji w świetle ustawy deweloperskiej i jej nowelizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie inwestycji w świetle ustawy deweloperskiej i jej nowelizacji"

Transkrypt

1 GŁÓWNE ZAGADNIENIA 1-2 czerwca 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Finansowa relacja bank deweloper Rachunek powierniczy nowe wymagania ustawy deweloperskiej Problematyczne aspekty związane z finansowaniem inwestycji deweloperskich case study Wymogi banków odnoszące się do finansowania nieruchomości mieszkaniowych omówienie różnic Ryzyko nieukończenia inwestycji deweloperskiej dr Katarzyna Barańska radca prawny, PwC Legal Krzysztof Czerkas Prezes Zarządu Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Karol Dzięcioł MRICS, Partner, Dział Doradztwa Deweloperskiego i Wycen REAS Aleksander Hetko Radca Prawny, Kancelaria Wolf Theiss Paweł Kuglarz Partner, Kancelaria Wolf Theiss Paweł Pucher Adwokat, Kancelaria Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci Piotr Tuzinek Adwokat, Współzałożyciel, Kancelaria BKTC Iwona Załuska Prezes Zarządu Upper Finance Consulting Sp. z o.o. PATRONI MEDIALNI WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR

2 PROGRAM, DZIEŃ I 09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 09:30 Projektowane zmiany w ustawie deweloperskiej- najistotniejsze założenia Obowiązki nakładane na dewelopera wynikające z ustawy deweloperskiej Terminy wynikające z ustawy w relacji bank deweloper Dostosowanie procedury finansowej do nowych wytycznych omówienia trudności Błędy w procesie inwestycyjnym wynikające z niewłaściwej interpretacji wytycznych ustawy case study Sugerowane przez Związek Banków Polskich kierunki interpretacji ustawy deweloperskiej Katarzyna Barańska, radca prawny, PwC Legal 11:00 Przerwa kawowa 11:30 Rachunek powierniczy - nowe wymagania ustawy deweloperskiej Otwarty i zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy Zasady przekazywania deweloperowi przez bank środków wpłaconych przez nabywców na otwarty rachunek powierniczy 13:45 Finansowa Relacja bank deweloper Proponowane zmiany w zakresie kontrolnym banków Proces ubiegania się o finansowanie inwestycji deweloperskich Dokumentacja związana z finansowaniem inwestycji przedstawiana w banku - najczęstsze problemy Audyt dokumentacji inwestycyjnej przez bank Iwona Załuska, Prezes Zarządu, Upper Finance Consulting Sp. z o.o. Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu, Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. 15:00 Prospekt informacyjny jako część umowy deweloperskiej omówienie kierunków zmian Dane zawarte w prospekcie informacyjnym dotyczące finansowania inwestycji Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej oraz sankcje za niedopełnienie wymogów ustawowych Karol Dzięcioł, MRICS, Partner, Dział Doradztwa Deweloperskiego i Wycen REAS 16:00 Zakończenie I dnia warsztatów. Odpowiedzialność karna dla dewelopera za niestosowanie mieszkaniowego rachunku powierniczego Wytyczne UOKiK dotyczące likwidacji otwartych rachunków powierniczych Piotr Tuzinek, Adwokat, Współzałożyciel, Kancelaria BKTC 13:00 Przerwa na lunch

3 PROGRAM, DZIEŃ II 09:00 Rejestracja uczestników, Poranna kawa 09:30 Wymogi banków odnoszące się do finansowania nieruchomości mieszkaniowych omówienie różnic Na co banki zwracają uwagę? Co musi zawierać biznesplan dewelopera? Jaki procent całej inwestycji najczęściej decydują się finansować banki? Jak banki weryfikują płynność finansową inwestora? W jaki sposób udzielane są wypłaty na realizację inwestycji? Dostępność kredytów na inwestycje deweloperskie Zmiany związane z nowelizacją ustawy deweloperskiej 10:30 Przerwa kawowa 11:00 Problematyczne aspekty związane z finansowaniem inwestycji deweloperskich case study 12:45 Ryzyko nieukończenia inwestycji deweloperskiej Zagrożenia związane z finansowaniem nieruchomości Wypowiedzenie umowy o prowadzenie rachunku powierniczego przez bank Obciążenie kosztami Roszczenia dewelopera Aleksander Hetko, Radca Prawny, Kancelaria Wolf Theiss 13:45 Upadłość deweloperska w trakcie przedsięwzięcia Zobowiązania wobec banku Co dzieje się z inwestycją w przypadku bankructwa dewelopera? Paweł Kuglarz, Partner, Kancelaria Wolf Theiss 15:00 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom Przypadki nienależytego wykonywania umowy przez bank Sytuacje niekorzystne dla dewelopera i sposoby ich rozwiązywania Spory między inwestorem a uczestnikami procesu inwestycyjnego w aspekcie finansowym Paweł Pucher, Adwokat, Kancelaria Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach 12:00 Przerwa na lunch

4 Dlaczego warto: Od 2012 roku obowiązuje ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa nakłada na deweloperów obowiązek wykonania szeregu czynności jeszcze przed podpisaniem umowy z nabywcą. Ważną a zarazem kontrowersyjną kwestią z punktu widzenia dewelopera jest proces finansowania inwestycji. Część planowanej doprecyzowuje obowiązki kontrolne banków. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami ma zostać także zlikwidowany otwarty powierniczy rachunek. W związku z tym pojawia się coraz więcej wątpliwości w zakresie finansowej relacji dewelopera z bankiem. Ponadto zauważalne są trudności w zakresie dokumentacji inwestycyjnej, aktualizacji prospektu informacyjnego oraz interpretacji zapisów. Takie problematyczne sytuacje budzą wiele pytań, na które odpowiedzi uzyskają Państwo uczestnicząc w spotkaniu. Udział w warsztatach pozwoli na ugruntowanie a także aktualizację swojej wiedzy z zakresu regulacji ustawy deweloperskiej. Wydarzenie stwarza możliwość poznania interesujących rozwiązań praktycznych i jest szansą na skonfrontowanie własnych doświadczeń a także poznania sytuacji innych firm w tym zakresie, aby unikać błędów w procesie inwestycyjnym. Co więcej, poznają Państwo wymogi banków odnoszące się do finansowania nieruchomości deweloperskich. Zostaną omówione różnice w dostępności kredytów oraz zagrożenia związane z upadłością deweloperską w trakcie przedsięwzięcia. Kontakt do Producenta: Dominika Sapielak Młodszy Kierownik Projektu T: Grupa docelowa: Warsztaty kierujemy przede wszystkim do firm deweloperskich, w szczególności dyrektorów, kontrolerów, specjalistów finansowych. Ponadto adresatami warsztatów są także działy księgowe spółek deweloperskich zajmujące się inwestycjami, wszystkie sektory związane z funkcjonowaniem i finansowaniem rynku nieruchomości. Organizator: MM Conferences (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. Hotel Sheraton ul. Bolesława Prusa Warszawa Adres warsztatu:

5 dr Katarzyna Barańska Radca prawny, PwC Legal Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warwick w Wielkiej Brytanii, ukończyła również Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego WPiA UW. Od ponad 7 lat specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym, w szczególności w zagadnieniach dotyczących procesu inwestycyjnego oraz transakcjach na rynku nieruchomości. Doradza także w projektach infrastrukturalnych. Katarzyna Barańska ukończyła aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie, a także posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na szkoleniach dotyczących prawnych zagadnień związanych z rynkiem nieruchomości. Krzysztof Czerkas Prezes Zarządu firmy doradczej Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Współwłaściciel firmy Szkoleniowej Krzysztof Czerkas, Jolanta Nowak S.C. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S. A. Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych. Był odpowiedzialny za budowę sieci sprzedaży kredytów komercyjnych oraz za wdrożenie nowych produktów bankowych tj. finansowanie dewelopera mieszkaniowego oraz finansowanie jednostek samorządu terytorialnego i szpitali. Następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Był odpowiedzialny za budowę pionu ryzyka, tworzenie modeli ryzyka i procedur w zakresie ryzyka kredytowego. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki (studia podyplomowe Pieniądz i Bankowość Uniwersytet Warszawski, Bankowość Hipoteczna - Uniwersytet Warszawski, Studia podyplomowe dla deweloperów mieszkaniowych - SGH ). Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. ( m.in. Project Finance w Polskiej Praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej, Twigger. Warszawa 2002; Finansowanie nieruchomości komercyjnych. Czynniki ryzyka i modele transakcji. Doktor nauk ekonomicznych (SGH). Obecnie członek Rad Nadzorczych firm Dekpol S.A (branża deweloperska) i MDI S.A (branża budowlana i energetyczna). Karol Dzięcioł MRICS, Partner, Dział Doradztwa Deweloperskiego i Wycen REAS Karol Dzięcioł specjalizuje się w analizach i doradztwie projektowym dla deweloperów mieszkaniowych, wycenach oraz analizach finansowych oraz doradztwie związanym z ustawą deweloperską. Jest członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS) oraz Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości. Od 2007 roku związany z REAS. Doradzał firmom takim jak: Chayton Capital, Warburg & Pincus, Dom Development, Europa Capital, GE Real Estate, GTC, ING Real Estate czy Pirelli RE.

6 Aleksander Hetko Radca Prawny, Kancelaria Wolf Theiss Dr. Aleksander Hetko, radca prawny w kancelarii Wolf Theiss w Polsce oraz członek zespołu praktyki prawa nieruchomości i praktyki procesowej. Specjalizuje się w prawie nieruchomości obejmującym kwestie zarówno transakcyjne, jak i sporne. Świadczy doradztwo prawne w zakresie nieruchomości także z punktu widzenia prawa administracyjnego oraz inwestycji publicznych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy licznych złożonych projektach inwestycyjnych na każdym etapie ich realizacji; występuje jako pełnomocnik procesowy w licznych procesach sądowo-administracyjnych, administracyjnych i sądowych oraz w postępowaniach arbitrażowych; świadczył usługi prawne w zakresie kształtowania procedur zarządzania jednostkami do emisji gazów cieplarnianych w międzynarodowym holdingu a także doradzał przy tworzeniu międzynarodowych systemów monitorowania skażenia powietrza oraz przy wdrażaniu projektów joint implementation. Aleksander ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w 1998 (Mag. iur.), Uczelni Łazarskiego w 2012 r. (Dr. iur.) Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Paweł Kuglarz Partner, Kancelaria Wolf Theiss Paweł Kuglarz jest partnerem w kancelarii Wolf Theiss w Warszawie, w ramach której prowadzi departament nieruchomości oraz spraw sądowych i arbitrażowych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, budowlanym, prawie zabezpieczeń kredytowych, w szczególności hipoteki oraz prawie nieruchomości. Paweł Kuglarz jest specjalistą o wszechstronnym doświadczeniu w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw, w tym różnych rodzajów inwestycji infrastrukturalnych i ich finansowania, partnerstwa publiczno-prywatnego, a także prowadzenia gospodarczych postępowań sądowych i arbitrażowych. Paweł Kuglarz jest współzałożycielem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego na UJ. W latach Dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa UJ. Od 2003 dyrektor Szkoły Prawa Austriackiego. W latach współpracownik w warszawskim biurze Kancelarii Adwokackiej Pünder, Volhard, Weber i Axter, później w Clifford Chance Pünder. Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda; członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego oraz członek międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL Europe. Od 2012 członek Zespołu Eksperckiego Ministra Sprawiedliwości ds. prawa upadłościowego. Autor wielu książek oraz artykułów z dziedziny prawa. Paweł Pucher Adwokat, Kancelaria Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci Adwokat, partner w kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci, która świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów, działających zwłaszcza na rynku nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w międzynarodowej kancelarii Gaedertz w Berlinie. Koncentruje się na obsłudze transakcji na rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych, zarówno prywatnych jak i prowadzonych w trybie zamówień publicznych. Doradza na wszystkich etapach przygotowania, finansowania, realizacji i komercjalizacji inwestycji. Największe doświadczenie posiada w zakresie inwestycji w sektorze energetycznym oraz inwestycji deweloperskich. Członek DPJV (Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung), AHK (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa), IGG (Izba Gospodarcza Gazownictwa), PLGBC (Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego).

7 Piotr Tuzinek Adwokat, Współzałożyciel, Kancelaria BKTC Piotr Tuzinek jest adwokatem, współzałożycielem Kancelarii BKTC, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2006 jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie cywilistycznych oraz administracyjnych aspektów prawa nieruchomości oraz procesu inwestycyjnego na wszystkich jego etapach. Doświadczenie w tej dziedzinie zdobył doradzając znanym firmom deweloperskim. W Kancelarii BKTC kieruje zespołem specjalizującym się w doradztwie z zakresu nieruchomości, procesu inwestycyjnego oraz projektów realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Do roku 2009 związany był z renomowaną warszawską kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze rynku nieruchomości. IWONA ZAŁUSKA Prezes Upper Finance Consulting Iwona Załuska jest założycielem i Prezesem Spółki Upper Finance Consulting, która jako wiodący broker finansowy specjalizuje się w zakresie pozyskiwania finansowania dla inwestycji komercyjnych. Ekspert w dziedzinie finansów. Doświadczenie zdobyła w latach w trakcie pracy na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży w BPH Bank Hipoteczny S.A., Dyrektora Sprzedaży Sieci Bezpośredniej w Citibanku Handlowym oraz Kierownika Sprzedaży w Banku ING Nationale Nederlanden. Od 2007r. jako założyciel Upper Finance Sp. z o. o. i obecnie Prezes Upper Finance Consulting, dynamicznie udziela się na rynku nieruchomości współpracując również z wieloma deweloperami mieszkaniowymi, komercyjnymi i logistycznymi. Jest zaangażowana w działania mediów branżowych w zakresie edukowania i dostarczania bieżących informacji na temat transakcji finansowych na rynku nieruchomości.

Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloper skiej

Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloper skiej 9 10 grudnia 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa ustawy deweloper skiej Główne Zagadnienia Biorą w warsc udział otrzym ztatach ują 15 pun Państwo któ do prz edstaww w KRR ienia P Najczęstsze problemy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSUMENCKIE. w branży DEWELOPERSKIEJ i nieruchomościach. 29 30 września 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztat

PRAWO KONSUMENCKIE. w branży DEWELOPERSKIEJ i nieruchomościach. 29 30 września 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztat , Warsztat GŁÓWNE ZAGADNIENIA ZAWIERANIE UMÓW POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA - WPŁYW WYMOGÓW USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA NA ZAWIERANIE AKTÓW NOTARIALNYCH W RAMACH UMÓW Z DEWELOPEREM KLAUZULE ABUZYWNE W

Bardziej szczegółowo

System aukcyjny jako nowy model wsparcia dla OZE

System aukcyjny jako nowy model wsparcia dla OZE GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Mechanizm funkcjonowania systemu aukcyjnego Konrad Kosicki Kancelaria GIDE Karol Lasocki Kancelaria K&L Gates Kategorie aukcji i wolumeny energii Prekwalifikacja wnioski w

Bardziej szczegółowo

Standard LMA w praktyce

Standard LMA w praktyce Główne zagadnienia Zobowiązania w standardzie LMA Praktyka zapisów oświadczeń i zapewnień dłużników w umowie kredytowej LMA Zabezpieczenia w standardzie LMA Problematy naruszenia umowy kredytowej Główne

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa ZAFI - implementacja przepisów i istniejące problemy

Dyrektywa ZAFI - implementacja przepisów i istniejące problemy Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 14 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problemy prawne i praktyczne implementacji dyrektywy ZAFI Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie funkcjonowania prawa konsumenckiego w bankach

Podsumowanie funkcjonowania prawa konsumenckiego w bankach Warszawa Podsumowanie funkcjonowania prawa konsumenckiego Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 14 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH GŁÓWNE ZAGADNIENIA Najnowsze

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

10 11 września 2014r. Hotel Sheraton, Warszawa Główne Zagadnienia

10 11 września 2014r. Hotel Sheraton, Warszawa Główne Zagadnienia Strona Główne Zagadnienia Dotychczasowe doświadczenia i praktyki EPU Planowane zmiany w zakresie bankowego tytułu egzekucyjnego Plany wprowadzenia e-bte i perspektywy rozwoju e-bte Prawne i praktyczne

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy konsumenckiej na umowy w branży energetycznej i gazowej

Wpływ ustawy konsumenckiej na umowy w branży energetycznej i gazowej Prelegenci Tomasz Dobrowolski K&L Gates Adam Kowalski Kancelaria Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy Edyta Krukowska Szczerba K&L Gates Elżbieta Modzelewska Wąchal Kancelaria Centrum Prawa Konkurencji

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Prelegenci. 7 8 października 2014 r. Hotel Westin, WARSZAWA. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Główne Zagadnienia

Prelegenci. 7 8 października 2014 r. Hotel Westin, WARSZAWA. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Główne Zagadnienia Strona tytułowa 7 8 października 2014 r. Hotel Westin, WARSZAWA Główne Zagadnienia $ $ MOŻLIWE MODELE WSPÓŁPRACY W KONTEKŚCIE REKOMENDACJI U, WYTYCZNYCH ORAZ USTAWY O POŚREDNICTWIE UBEZPIECZENIOWYM I PRZYSZŁEJ

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym

Wzajemna relacja odpowiedzialności w procesie budowlanym Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Nowe zasady gwarancji i rękojmi Problematyka solidarnej odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego Posługiwanie się podwykonawcami w procesie inwestycyjno-budowlanym

Bardziej szczegółowo

08 09 października 2014r., Hotel Sheraton, Warszawa

08 09 października 2014r., Hotel Sheraton, Warszawa 08 09 października 2014r., Hotel Sheraton, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI 嵣 嵣 Nowe przepisy regulujące prawa konsumenta, a umowy na rynku energii 嵣 嵣 Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 11 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Procedura formalno-prawna budowy linii wysokiego napięcia Prawne

Bardziej szczegółowo

Prelegenci. Główne Zagadnienia

Prelegenci. Główne Zagadnienia Główne Zagadnienia PODEJŚCIE STRATEGICZNE SPÓŁKI DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI IT WYKORZYSTANIE ZASOBÓW IT PRZY TWORZENIU CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: 4-5.11.2014, Hotel Sheraton, Warszawa. organizator: Strona Tytułowa. Dr Karolina Kocemba. Jakub Kraszkiewicz

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: 4-5.11.2014, Hotel Sheraton, Warszawa. organizator: Strona Tytułowa. Dr Karolina Kocemba. Jakub Kraszkiewicz GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Efektywne procedury audytu w Grupie Kapitałowej Strategia komunikacji i współpracy działu audytu z grupą kapitałową Najczęściej pojawiające się trudności przeprowadzania audytu w spółkach

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty DZIAŁAŃ BENCHMARKINGOWYCH w Grupach Kapitałowych

Praktyczne aspekty DZIAŁAŃ BENCHMARKINGOWYCH w Grupach Kapitałowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Benchmarking jako narzędzie wsparcia przy budowie pozycji konkurencyjnej firmy Najczęściej występujące błędy podczas praktyk wdrażania Benchmarkingu Zestaw wskaźników stanowiących najbardziej

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY Strona Tytułowa 13 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI 嵣 嵣 Zakres odpowiedzialności według nowej ustawy antymonopolowej 嵣 嵣 Najczęstsze przypadki porozumień ograniczających

Bardziej szczegółowo

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa Z ag a d n i e n i a Głó w n e P r e l e g e n c i CENTRALIZACJA ZAKUPÓW TWORZENIE I USTALANIE RAM ORGANIZACYJNYCH MODELE TWORZENIA STRUKTURY CENTRALNEGO BIURA ZAKUPÓW CASE STUDY MATEUSZ BOROWIECKI PIOTR

Bardziej szczegółowo

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Główne zagadnienia Prawidłowa organizacja procesu monitorowania ryzyka Opracowanie optymalnej skali ocen ryzyka dla całej Grupy Kapitałowej definiowanie wskaźników KRI Agregacja ryzyk Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist

dr Jan Byrski Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Ewelina Madej Kancelaria K&L Gates Przemysław Zegarek Kancelaria Lex Artist Strona tytułowa 9 10 marca 2015r. Hotel Westin Warszawa Główne Zagadnienia Prelegenci $ $ NOWE ZADANIA GIODO I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH $ $ PRAKTYCZNY ASPEKT SKŁADANIA dr Jan Byrski Traple Konarski

Bardziej szczegółowo

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator Strona Tytułowa 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa Mariusz Kozłowski Zespół Cen Transferowych EY Tomasz Kurdelski Prezes Zarządu EBtICOM Joanna Pachnik Zespół Cen Transferowych EY Paweł Rychlik

Bardziej szczegółowo

Prelegenci. Główne zagadnienia. Certyfikaty. zarządzanie wskaźnikami efektywności w grupie kapitałowej. Współpraca. Patroni medialni.

Prelegenci. Główne zagadnienia. Certyfikaty. zarządzanie wskaźnikami efektywności w grupie kapitałowej. Współpraca. Patroni medialni. poświadczający udział w warsztatach. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat Strona Tytułowa Główne zagadnienia KPI, które wpływają na poprawę sprawności operacyjnej grupy (case: KPI finansowe i operacyjne)

Bardziej szczegółowo