Każdy inny, wszyscy równi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Każdy inny, wszyscy równi"

Transkrypt

1 Europejski Ruch Młodzieży przeciwko Rasizmowi, Ksenofobii, Przejawom Antysemityzmu i Nietolerancji Każdy inny, wszyscy równi 1 Warszawa 2003

2 Tytuł oryginalny: All different, all equal education pack Copyright Rada Europy na publikacje w angielskim i francuskim Tłumaczenie na język polski jest publikowane za zgodą Rady Europy na własną odpowiedzialność tłumacza Tłumaczenie wstępne: Tłumaczenie ostateczne: Załęczański Klan Lingwistów przy CSI w Załęczu Wielkim Anita Regucka-Kwaśnik ISBN Wydawca: Harcerskie Biuro Wydawnicze Horyzonty ul. Marii Konopnickiej Warszawa Broszura powstała dzięki wsparciu finansowemu UNHCR ze środków pozyskanych od UNDP. 2

3 Szanowni Państwo Druhny i Druhowie Z przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk książkę Każdy inny, wszyscy równi... Jest to pakiet edukacyjny przygotowany przez Radę Europy, który stanowi jeden z elementów programu międzykulturowej edukacji młodzieży i dorosłych. Pakiet edukacyjny Każdy inny, wszyscy równi... jest także elementem wspomagającym program wychowawczy Związku Harcerstwa Polskiego Barwy przyszłości. Jednym z jego celów jest wychowanie młodych ludzi w otwartości i tolerancji. Wykorzystując zawarte w nim materiały, macie znakomitą szansę kształtowania w kierowanych lub kształconych przez Was zespołach postaw otwartości i zrozumienia dla drugiego człowieka. Polska wersja książki ukazuje się w doskonałym momencie, gdy kontakty Polaków z ludźmi innych kultur są coraz częstsze. Coraz częściej młodzi Polacy studiują czy podróżują za granicą, a cudzoziemcy odwiedzają nasz kraj. Coraz większa liczba obcokrajowców mieszka też w Polsce. Wśród nich liczną grupą są uchodźcy. We współczesnym świecie, kiedy prawie każdy doświadcza kontaktu z innymi kulturami, wzajemna tolerancja staje się konieczna. Otwartość na drugiego człowieka pozwala dostrzec w różnorodności bogactwo, a jednocześnie pomaga lepiej zrozumieć własną tożsamość. Uczenie otwartości i zrozumienia dla innych często wymaga wysiłku, przełamania stereotypów, pokonania strachu przed nieznanym to trudne zadanie i wymaga wielu działań i współpracy wielu aktorów. Liczymy, że wydawnictwo Każdy inny, wszyscy równi... będzie pomocne w realizacji tego zdania. Bardzo dziękujemy Programowi ONZ ds. Rozwoju za finansowe wsparcie, bez którego wydanie tej książki nie byłoby możliwe. Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Jaime Ruiz de Santiago Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Wiesław Maślanka 3

4 4

5 Wprowadzenie Łatwo powiedzieć: nie mam żadnych uprzedzeń, nie jestem rasistą, więc to mnie nie dotyczy albo to nie ja zapraszałem tych uchodźców. Trudniej już powiedzieć: nie jestem winny temu, co się stało, ale chciałbym wziąć na siebie odpowiedzialność za to, aby to się już więcej nie powtórzyło. Kampania Każdy inny, wszyscy równi Współczesne społeczeństwa europejskie cierpią z powodu nasilania się wrogości związanej z rasizmem i nietolerancją wobec różnych mniejszości. Wielu ludzi w Europie próbuje temu przeciwdziałać, sięgając po możliwości, jakie daje monitorowanie organów władzy, współdziałanie w organizacjach pozarządowych oraz tworzenie inicjatyw lokalnych. Europejski Ruch Młodzieży (Każdy inny, wszyscy równi ) przeciw Rasizmowi, Ksenofobii, Przejawom Antysemityzmu i Nietolerancji ma na celu połączenie sił dla przeciwdziałania wszelkim formom nierównego traktowania ludzi. Rosnący problem rasizmu i nietolerancji stał się tematem numer jeden podczas spotkania przywódców 32 państw członkowskich Rady Europy w Wiedniu w 1993 roku. Podjęto decyzję o opracowaniu planu współpracy krajów członkowskich, szczególnie w sferze ustawodawstwa i wychowania zwalczających rasizm, ksenofobię, antysemityzm i nietolerancję. Plan ten też przewidywał europejską kampanię młodzieżową. Kampania ta jest w pełni popierana przez dwie europejskie trybuny pozarządowych organizacji młodzieżowych, CENYC i ECB. Ponieważ problematyka ta ma zasięg światowy, rok 1995 został ogłoszony przez UNESCO Międzynarodowym Rokiem Tolerancji. Zamierzeniem prezentowanej kampanii jest mobilizacja wszystkich grup społecznych do wspólnego działania na rzecz tolerancji i równowagi, poszanowania godności i praw człowieka, gwarantowania demokracji. Kampania ma rozpocząć proces trwający przez lata. Cele te nie mogą być nigdy w pełni osiągnięte. Należy jednak stwarzać warunki do poprawiania sytuacji, angażując przy tym możliwie największą liczbę osób. Pakiet edukacyjny 5 Młodzi ludzie nie mogą zdać sobie sprawy ze swej pozycji, zdobywać wiedzy i doskonalić swoich umiejętności, jeśli nie zrozumieją sytuacji międzynarodowej i narodowej, kształtującej ich świat. Wychowanie międzykulturowe może zmieniać ten stan rzeczy. Dążyliśmy do stworzenia praktycznych i teoretycznych materiałów, które będą mogły być wykorzystane przez wychowawców i trenerów pracujących z młodzieżą. Korzystaliśmy z doświadczeń programu Ruchu Młodzieży przeciw Rasizmowi i Ksenofobii ALIEN 93, opublikowanego w 1993 r.

6 Pakiet nie jest zbiorem akademickich tez staraliśmy się, aby był on jak najbardziej przystępny. Doświadczeni praktycy znajdą tu być może nowe idee, ale swoje opracowanie kierujemy głównie do tych, którzy dopiero zaczynają pracować z młodzieżą w tym zakresie. Mimo że mówimy o młodzieży, materiały te i proponowane działania mogą być dostosowywane także dla innych grup wiekowych podlegających edukacji nieformalnej. Część A jest ogólnym przeglądem bieżącej sytuacji w Europie i wskazaniem potrzeby edukacji międzykulturowej. Zaprezentowane zostały historyczne, polityczne i gospodarcze czynniki, które ukształtowały nasze społeczeństwa. Po zdefiniowaniu głównych pojęć przedstawiono podstawy wychowania międzykulturowego. Stawiane w tekście pytania mają ożywić omawiane kwestie i zasugerować tematy dyskusji z młodzieżą. Część A dostarcza informacji potrzebnych osobom prowadzącym do prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych, przedstawionych w części B. Część B jest prezentacją konkretnych metod i ćwiczeń, które można wykorzystać w procesie wychowania międzykulturowego. Po przedstawieniu metodyki przedstawiono wiele ćwiczeń, opartych na pracy w grupie i aktywnemu uczestnictwie poszczególnych osób. Dzięki gromadzeniu doświadczeń przy realizacji proponowanych w części B zajęć młodzież zostaje zachęcona do działania. Przy tworzeniu tego pakietu zwracaliśmy szczególną uwagę na to, żeby był pomocny przy planowaniu różnych zajęć edukacyjnych. Tę część możesz zacząć czytać od każdego miejsca, które cię zainteresuje. Zachęcamy do krytycznego podejścia do jego zawartości i przystosowywania go do potrzeb różnych grup dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że dzięki korzystaniu z tego pakietu młodzi ludzie lepiej zrozumieją zagadnienia rasizmu i nietolerancji i będą w stanie dostrzegać ich występowanie w społeczeństwie. Przez proces wychowania międzykulturowego pragniemy skłonić młodzież do docenienia różnic pomiędzy ludźmi, kulturami i poglądami na życie. To pozwala nam żyć i pracować razem w duchu współpracy, budowania społeczności ceniących pokój, gdzie godność ludzi przejawia się w ich równym traktowaniu. Powstanie pakietu edukacyjnego i zastosowane metody pracy Jaki jest sens publikowania takiego pakietu edukacyjnego? Radziliśmy się naszych partnerów w tej kampanii i ich przesłanie było jasne zajęcia edukacyjne muszą być podstawą kampanii, jeżeli przynieść ma ona trwałe efekty. W całej Europie obserwujemy potrzebę dostępu do tego rodzaju materiałów edukacyjnych. Czynnikiem, który wyróżnia ten pakiet wśród innych, jest to, że był wymyślony i napisany przez zróżnicowaną kulturowo grupę ludzi poruszających tematykę kampanii w pracy z młodzieżą. Uważamy, że przedstawienie sposobu tworzenia pakietu pokazuje niektóre wyzwania i problemy, z którymi możesz się spotkać w swojej pracy. Koordynacja prac takiej grupy nie jest łatwa. Komunikacja przez telefon albo faks nie zawsze jest skuteczna, wspólne spotkania są kosztowne i oczywiście presja czasu nie może sprzyjać efektywności. Pierwotny skład naszej grupy, która po raz pierwszy spotkała się w Europejskim Centrum Młodzieży w Strasburgu we wrześniu 1994 r., był następujący: Pat at Brander, Beccles, Wielka Brytania trener i pisarz Carmen Carderas, Madryt, Hiszpania Equipo Claves Philippe Crosnier de Bellaistre, Berlin, Niemcy trener Mohammed Dhalech, Gloucester, Wlk. Bryt. CEMYC, reprezentant Europejskiej Grupy Sterującej Kampanią Rui ui Gomes, Strasburg, Francja nauczyciel EYC 6

7 7 Erzsebet Kovacs ovacs, Budapeszt, Węgry trener Mark Taylor aylor, Strasburg, Francja trener i pisarz Juan de Vicente Abad, Madryt, Hiszpania Colectivo AMANI Wszyscy członkowie przyczynili się do powstania koncepcji tej publikacji, jednak powody osobiste i zawodowe uniemożliwiły kilkorgu uczestniczenie w drugim spotkaniu w grudniu 1994 r. w podobnym centrum w Mollinie (Hiszpania). Naszą pracę charakteryzował twórczy konflikt, który wyrażał się między innymi w pytaniach: Jak połączyć nasze odmienne doświadczenia, definicje, ideologie i praktykę wychowawczą? Na jaką skalę ta kampania rzeczywiście pomoże zwalczać przyczyny dyskryminacji i nietolerancji? Jak uwzględnimy odmienne realia wszystkich europejskich krajów i kultur? Jak połączymy nasze różne analizy tych zjawisk? Dlaczego nie ma bezpośredniego tłumaczenia słowa międzykulturowy na przykład na węgierski? Czy język angielski stosowany w pakiecie powinien być brytyjskim angielskim czy międzynarodowym angielskim? Dlaczego nie mówisz po hiszpańsku? Jaką strukturę powinien mieć ten pakiet? Czy możliwe jest przekazanie myśli w sposób prosty na tyle, aby nie okazał się naiwny? I wreszcie pytanie bardzo praktyczne jak wiele informacji potrzeba do opisu metody albo konkretnych zajęć? Udzielenie odpowiedzi na te pytania wymagało pełnego zaangażowania wszystkich członków i umiejętności wyjaśniania tych i innych kwestii w twórczy sposób. Tylko użytkownicy tego pakietu mogą stwierdzić, czy udało się nam na te pytania odpowiedzieć. Zdecydowaliśmy wykorzystać publikację Equipo Claves i Cruz Roja Juventud's W świecie różnic świecie różnym jako podstawę dla części A. Większość tekstu została radykalnie przekształcona i zredagowana na nowo, aby uwzględnić rozmaite realia w całej Europie. Wspólne wymyślanie i przystosowywanie ćwiczeń do części B pomogło nam jako zespołowi znacznie lepiej zrozumieć, dokąd i w jaki sposób zmierzamy. Bardzo często osiągaliśmy zupełnie nieoczekiwane rozwiązania. Spoglądając na te wędrówki, wyciągnąć możemy wniosek, że wychowanie międzykulturowe jest procesem otwartym. Ekscytujące debaty na temat wartości, na podstawie których powinniśmy budować ten pakiet, doprowadziły nas do wniosku, że powinien on promować: sposoby doświadczania i poznawania różnic i dyskryminacji, nowe lub inne zrozumienie społeczeństwa, poszukiwania i zaangażowanie się w równe i godne traktowanie wszystkich członków społeczeństwa, wskazówki i drogi działań i zmian Byliśmy wszyscy całkowicie świadomi faktu, że wychowanie międzykulturowe ma swoje ograniczenia, dla swej efektywności wymaga politycznego i gospodarczego wsparcia. Wspólny plan podjęty na spotkaniu w Wiedniu zawiera propozycje, które mają wesprzeć ten proces. Powaga tych zobowiązań może być oceniona dopiero po rozpoczęciu kampanii, a może nawet po jej zakończeniu.

8 Terminologia ostrzeżenie Słowa mają moc. Słowa reprezentują wartości. W zależności od kontekstu słowa mogą zmieniać znaczenie nawet w obrębie tego samego języka. Próbowaliśmy wyjaśnić konteksty i znaczenia słów, których używamy. W relacjach międzykulturowych wymaga to dyplomacji, ponieważ słowa nie mogą być właściwie zrozumiane poza ich społeczno-gospodarczym kontekstem. W zależności od twojego doświadczenia i wiedzy, możesz stwierdzić, że nigdy nie użyłbyś w danej sytuacji takich samych słów albo wyrażeń, jakich my użyliśmy. Nalegamy, żebyś odłożył na chwilę osądy i pytania, dlaczego twoim zdania niektóre słowa i zdania są złe i zamiast tego poszukał tych właściwych. Nasz pakiet edukacyjny będzie przetłumaczony na wiele języków i choć każdy tłumacz będzie chciał zapewnić wierność pierwotnemu tekstowi, efekt będzie różny. Ekscytujące czyż nie? 8

9 Część A Rozdział 1 WYZWANIA, PROBLEMY I ICH GENEZA Problemy kluczowe: Cenienie różnic Fakt podziału gospodarczego świata na Północ i Południe Nasz zmieniający się kontynent Ludzie w ruchu Nasza reakcja na zmiany Potrzeba nowych reakcji na nowe sytuacje Realia naszych społeczeństw: Zróżnicowanie Jako istoty ludzkie wszyscy jesteśmy różni na wiele sposobów. Możemy być rozpoznawani według wielu rozmaitych kryteriów, jest to np. płeć, wiek, charakterystyczne cechy fizyczne, orientacje seksualne, osobowość, hobby, standard życia, wierzenia W tym pakiecie skupiamy się na różnicach kulturowych, społecznych i etnicznych. Będziemy zwracać uwagę na kontakty między ludźmi, którzy różnią się sposobem życia, zasadami, kulturą oraz na relacje między większościami i mniejszościami w naszych społeczeństwach. Punktem wyjścia będą podstawy różnic: dostrzegania różnych światopoglądów, idei, wartości i zachowań, po czym będziemy podążać w kierunku wspólnych obszarów. Przez wzajemne oddziaływanie różnic możemy osiągnąć nowe rozwiązania i wypracować nowe zasady działania, które zostaną oparte na jednakowej godności i prawach dla wszystkich. 9 Te kwestie mogą pojawić się wyraźniej, ilekroć myślimy o ludziach z innych społeczności albo krajów, ale powinniśmy rozmawiać o tym, co się dzieje w obrębie naszych własnych granic geograficznych. Czujemy się inni od tych, którzy urodzili się i żyją w naszym kraju, ale których kultura i sposoby życia jakoś różnią się od naszych. Wielkim wyzwaniem każdego z nas jest więc odkrywać, jak żyć z innymi i twórczo wzajemnie na siebie oddziaływać.

10 W dziejach Europy mieliśmy wiele fal migracji, więc dziś nasz kontynent jest wspólnym domem dla ludzi różnych kultur. To wnosi do naszego życia wyzwania i ekscytacje, ale oczywiście czyni go też bardziej skomplikowanym. To właśnie jest rzeczywistość, z którą wkroczyliśmy w XXI wiek żyjemy w wielokulturowych społeczeństwach. Różnice między ludźmi nie są uznawane za rzecz wartościową, częściej prowadzą do podejrzeń lub odrzucenia. Żyjemy w świecie, który niejednokrotnie wywołuje uczucie mieszane. Wygląda na to, że stajemy się sobie coraz bliżsi. Dla tych nielicznych, którzy mają dostęp do szybkich kanałów informacji lub telewizji satelitarnej, możliwy jest kontakt z drugą półkulą w ciągu kilku sekund. Ale bliżej domu odległości między nami wzrastają. Nie cieszy nas nasze wielokulturowe społeczeństwo, tak jakby mogło zjawisko, które wzbogaca nas o tę rozmaitość, którego nie wolno nam zmarnować. Niestety obecność innych ludzi w kraju może prowadzić nie tylko do braku zainteresowania i obojętności, ale i do dyskryminacji i braku tolerancji. Dyskryminacja wobec mniejszości w naszych społeczeństwach przenika wszystkie aspekty życia: opiekę społeczną, możliwości zatrudnienia, stopień ochrony przez policję, budownictwo mieszkaniowe, organizacje i reprezentacje polityczne, dostęp do edukacji. Narastające zjawisko nietolerancji często prowadzi do przemocy, a w najgorszych przypadkach nawet do zbrojnych konfliktów. Według Wydziału ds. badania pokoju i konfliktów na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja) między 1989 a 1994 rokiem na świecie doszło co najmniej do 90 takich starć. W tym tylko 4 konflikty były pomiędzy krajami, a pozostałe 86 miało miejsce wewnątrz krajów. Były to wojny domowe o charakterze geograficznym, politycznym, etnicznym, narodowym i religijnym. Prawie każdy kraj powstawał dzięki integracji różnych kultur. W Europie tylko o Islandii można powiedzieć, że jest społeczeństwem monokulturowym, ale nawet tam coś się zaczyna zmieniać. Jeśli rozmaitość jest normą w obrębie naszych własnych społeczności, to dlaczego jesteśmy tak nietolerancyjni dla ludzi, którzy różnią się od nas i uważamy ich za innych? Oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, a na rozważenie każdego możliwego aspektu, który powinien być wzięty pod uwagę, potrzebowalibyśmy kilku takich pakietów. Niemniej sprawy mogą się trochę wyjaśnić, jeśli spróbujemy odkryć pochodzenie tych nowych wielokulturowych społeczeństw, których pojawienie jest mniej nagłe, niż nam się zdaje. Pytanie Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś wyrażenie społeczeństwo wielokulturowe? Co to wtedy dla ciebie znaczyło, a co znaczy teraz? Dzisiejsze społeczeństwa wielokulturowe są w znacznym stopniu konsekwencją procesów politycznych i ekonomicznych. W Europie rozwój społeczeństw wielokulturowych stał się bardziej dostrzegalny od końca II wojny światowej, w miarę jak rósł podział ideologiczny kontynentu. Wielkie ruchy ludzi miały miejsce w obrębie i wokół sfery wpływów ZSRR i świata rozdzielonego żelazną kurtyną. Rozwój gospodarczy północnych i centralnych państw (głównie Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Holandii) oznaczał większe zapotrzebowanie na siłę roboczą. W latach 50-tych i 60-tych występowały dwa główne typy migracji. Pierwszy dotyczy osób twierdzących, że jesteśmy tu u was, bo wy byliście u nas. Imigracje z kolonii i byłych kolonii składały się z ludzi powracających do ojczyzny i z osób z różnych grup etnicznych przykładem może być Wielka Brytania przyjazdy z Indii, Francja 10

11 z Algierii, Holandia z Indonezji. Po drugie bardziej uprzemysłowione kraje zaczęły rekrutować ludzi z południowej Europy (z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Grecji, byłej Jugosławii, Turcji) i innych. Ogólnie mówiąc, weszli na rynek pracy tych państw jako robotnicy fizyczni i w zasadzie zostali przyjęci przyjaźnie, gdyż byli potrzebni. Pytanie Jakie typy migracji wystąpiły do albo z kraju, w którym żyjesz, w latach ? Kryzys ekonomiczny, który rozpoczął się w 1973 r., zmienił sytuację. Najpierw niesamowity wzrost cen ropy zapoczątkował rozwój nowej technologii i form produkcji. W konsekwencji szybki wzrost bezrobocia był dostrzegany w każdym kraju uprzemysłowionym. Było to bezrobocie strukturalne i dotknęło głównie najsłabszych w systemie produkcyjnym, czyli tych, którzy pracowali bez kwalifikacji szczególnie imigrantów z innych krajów. Początkowe ciepłe przyjęcie obróciło się w obawy, strach i podejrzenia: Nie jesteś nam już więcej potrzebny. Cudzoziemcy stali się kozłami ofiarnymi przyczyną problemów ekonomicznych i byli obwiniani za zabieranie pracy rodzimym mieszkańcom. Wielu emigrantów z lat 50-tych i 60-tych wróciło do ojczystych krajów, które także cierpiały z powodu kryzysu. Jednym z mniej znanych efektów masowych zmian w Europie Centralnej i Wschodniej w ostatnich latach był powrót robotników i studentów do takich krajów, jak Wietnam, Mozambik czy Kuba nie byli już więcej potrzebni. Od końca lat 70-tych Europa stała się ważnym celem nowej powodzi migracyjnej, składającej się głównie z ludzi z krajów na południu Morza Śródziemnego i tzw. krajów trzeciego świata. W odróżnieniu od imigracji lat 50-tych, 60-tych ta nie była inicjowana przez kraje europejskie, ale wynikła z niepewnej sytuacji społecznej, ekonomicznej i politycznej większości państw świata. Północ Południe. Pytanie o brak równowagi Międzynarodowy system ekonomiczny Nasz świat w historii był przedmiotem niezliczonych podziałów. Rzymianie podzielili go na Cesarstwo Rzymskie i świat barbarzyński, po wyprawach Kolumba ludzie mówili o Nowym i Starym Świecie, żelazną kurtynę zbudowano po II wojnie światowej dla oddzielenia Europy Zachodniej i Wschodniej, a ostatnio zaczęliśmy mówić o podziałach świata na Północ i Południe. Pytanie Jakie inne podziały przychodzą ci na myśl? 11 To zróżnicowanie pomiędzy Północą i Południem nie odnosi się do położenia geograficznego każdego kraju w zależności od równika (Australia z ekonomicznego punktu widzenia należy do Północy), ale do bardziej złożonej sytuacji gospodarczej i politycznej. Tylko niewielka część mieszkańców planety korzysta z dobrodziejstw tego mniejszego świata, o którym wcześniej wspominaliśmy: postęp technologiczny i poziom spożycia przewyższają podstawowe potrzeby. Terminy Północ i Południe są uogólnieniem, ale jest mnóstwo różnic między krajami z obu tych grup. Niezaprzeczalne jest jednak, że prawdziwą barierą dzielącą Północ od Południa jest bieda. Chociaż występuje ona również w krajach Północy, to sytuacja ich biedoty jest nieporównywalna z biedą na Południu.

12 Pytanie Jak wyobrażasz sobie biedę? Jak wielu ludzi wokół ciebie żyje w nędzy? Statystyki prezentowane w Equipo Claves od 1990 r. podają, że na 159 państw członkowskich ONZ, tylko 16 uważane są za rozwinięte. Pozostałe 143 nie są takie. Charakterystyczne dla państwa nierozwiniętego jest, iż państwo takie traci zdolność wyznaczania kierunku własnego rozwoju jest zależne gospodarczo i kulturowo od innych krajów. Pytanie Co to jest rozwój? Kto określa kryteria rozwoju? Ten stan nędzy nie jest czymś naturalnym: w wielu przypadkach omawiane państwa mają więcej bogactw naturalnych od tych rozwiniętych i w przeszłości miały kwitnącą gospodarkę. Jakie są więc przyczyny tej nierównej i niesprawiedliwej sytuacji? Ryzykując pewne uproszczenie, można powiedzieć, że zmianę sytuacji w tych krajach wstrzymuje międzynarodowy system, który politycznie i mimo wszystko ekonomicznie opanowuje nasz świat. Każdy z nas pomaga podtrzymywać brak równowagi. Po II wojnie światowej obecny międzynarodowy porządek gospodarczy był tworzony przez niewielką liczbę państw północnych. Te kraje ustalały zasady i stworzyły struktury odzwierciedlające ich potrzeby (np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, związki zawodowe ) i używały zasobów, które do nich nie należały. Jednym słowem stworzyli system, w którym rozwojowi mniejszości towarzyszyło ubóstwo większości. Pomiędzy latami 1950 a 1990 realny dochód na osobę potroił się w krajach bogatych, ale niewiele wzrósł w tych biedniejszych. Pewne subtelne formy zależności stały się normą ich głównym wyrazem może być idea kredytów zagranicz- nych, udzielanych przez najbardziej rozwinięte kraje. Kraje Południa wpadają w pułapkę systemu eksploatowania i sprzedawania własnych bogactw jako zapłaty za maszyny i technologię sprowadzaną z Północy. Pytanie Czy trudno jest krajowi takiemu jak Filipiny angażować się we własny rozwój, jeżeli musi przeznaczać 47% całkowitego krajowego budżetu tylko na spłatę długu narodowego? Jak myślisz, kto odpowiada za taką sytuację? Jaki efekt mógłby mieć taki dług w kraju, gdzie żyjesz? Nierówność systemów gospodarczych, wojny domowe (Rwanda, Salwador), kataklizmy i katastrofy ekologiczne (pustynnienie, trzęsienia ziemi), głód i silny przyrost populacji (szczególnie w Afryce) wszystko to razem tworzy dramatyczną sytuację. Coraz większa liczba ludzi jest zmuszana do podejmowania bolesnej, a nawet traumatycznej decyzji opuszczają swoje domy, emigrują lub szukają azylu. Robią to, żeby przeżyć, chociaż są świadomi trudności związanych z życiem zagranicą. Pytanie Jaka jest różnica między imigrantem, uchodźcą a osobą przesiedloną? W grudniu 1994 r. ONZ-owski Wysoki Komisarz ds. Uchodźców (UNHCR) wziął odpowiedzialność za 23 miliony uchodźców (w 1974 r. było ich 2,4 miliona), do których trzeba dodać 25 mln przesiedleńców. Czy możesz sobie wyobrazić, co te liczby znaczą naprawdę w kategorii ludzkiej tragedii? Na Północy nasza uwaga była coraz bardziej odwrócona od Południa szczególnie w Europie byliśmy skupieni wyłącznie na sobie. 12

13 Wschód Zachód: Nowe poszukiwania równowagi Zmieniające się oblicza Europy Czym jest Europa? Kiedy się zaczęła? Kiedy się skończyła? Ile mamy krajów w Europie? Kto może uważać się za Europejczyka? Czy jest jakaś kultura europejska? Kto się tym przejmuje? Możliwość odpowiedzi na takie pytania jest coraz bardziej skomplikowana od końca 1988 r. Rozpad ZSRR, ponad trzy lata wojny w byłej Jugosławii, zjednoczenie Niemiec, niezależność republik Czech i Słowacji konsekwencje tych przemian są olbrzymie. Pytanie Co, twoim zdaniem, należy do najważniejszych zmian w twoim kraju od 1989 r.? Mimo że ze Strasburga jest bliżej do Pragi niż do Paryża, wiele czasu zajmie nam zmniejszenie odległości w naszym sposobie myślenia. Tak ogromne zmiany wywołują wiele emocji: nadzieja na Powszechny Dom Europejski z otwartymi granicami, obawa przed masowymi falami migracji, nadzieja dla nowych narodów, strach przed kolejnymi konfliktami. Relacje między państwami a narodami, które wydawały się być już ustalone, są obecnie renegocjowane. (Nawet to stwierdzenie może być odniesione tylko do części państw, jeżeli spojrzysz na przykład na historię Cypru czy Irlandii Północnej po 1960 r.). To, jak widzimy siebie nawzajem, jest coraz bardziej złożone przez różne kolejne elementy rodzącej się Europy. Różne Europy Nie jest tajemnicą, że władze dążące do integracji europejskiej napotykają na duże trudności. Rośnie przekonanie, że państwa są złożone z ludzi różnego pochodzenia i wyznających różne wartości. Nie są tylko podmiotami gospodarczymi, które należy łączyć dla podwyższenia skali wzrostu gospodarczego. Na przykład rozszerzanie Unii Europejskiej dowiodło, że nie jest to proces tak prosty, jak na początku oczekiwano. Pytanie Szwecja, Austria i Finlandia głosowały za przyjęciem do UE. Jak sądzisz, dlaczego więk- szość głosujących w Norwegii była przeciw wejściu tego państwa do Unii? Liczba członków Rady Europy powiększyła się z 23 do 34 państw między 1989 i 1995 rokiem. Rada wciąż nie jest największym forum współpracy między krajami europejskimi. Pierwszeństwo należy do Organizacji do spraw Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE), do której należy ponad 50 członków z USA i Kanadą. Takie instytucje odgrywają różnorodne role, ale mają coś wspólnego poszukują europejskich rozwiązań wyzwań, z którymi wkroczyliśmy w XXI wiek. Nie tylko rządy i przemysł intensyfikują jakość i kształt współpracy państw w Europie. Wiele czynią związki zawodowe, kontakty organizacji młodzieżowych oraz współpraca kulturalna Europa zyskuje ludzką twarz. Pytanie Jakie znasz inne formy współpracy europejskiej? Jakie są odnoszone sukcesy i jakie wystę- pują problemy? 13 Dosyć interesujące jest, że nie każdy mieszkaniec Europy czuje się Europejczykiem. O tożsamości będziemy mówić później, ale tutaj wypadałoby zapytać: czy jest możliwe posiadanie tożsamości europejskiej? Ścisła współ-

14 praca części państw europejskich prowadzi do wyłączenia innych. Gdy granice zanikają pomiędzy niektórymi krajami europejskimi, bariery rosną dla pozostałych. Widać to było wyraźnie po podpisaniu układu w Schengen międzyrządowej umowy, która likwiduje kontrolę granic pomiędzy zainteresowanymi krajami. Państwa te ujednolicają politykę wizową, koordynują zapobieganie przestępczości, prowadzą wspólne akcje poszukiwawcze oraz wymieniają informacje o poszukujących azylu. W momencie tworzenia pakietu układ został ratyfikowany przez parlamenty Niemiec, Luksemburga, Belgii, Francji, Holandii i Hiszpanii (Włochy, Grecja, Portugalia i Austria przygotowywały się wówczas do przyłączenia). W dniu, w którym układ wszedł w życie, na początku roku 1995, na granicy niemiecko-polskiej tworzyły się 24-godzinne kolejki. Pytanie W miarę jak zewnętrzne granice zjednoczonej Europy są wzmacniane, można wniosko- wać, że budowana jest forteca Europa. Czy zgadzasz się z taką opinią? Znając część informacji o rozwoju naszego kontynentu i jego powiązań z innymi częściami świata, nadszedł czas, aby bliżej przyjrzeć się temu, co się dzieje na ziemi. Mniejszości w Europie Uwaga! Mniejszość w jednym miejscu może z łatwością okazać się większością w innym. Pytanie Kiedy mniejszość nie jest mniejszością? Gdy jest znaczącą elitą! Czy zgadzasz się z taką odpowiedzią? Mniejszości lokalne Prawie w każdym kraju są tradycyjne mniejszości: grupy etniczne, które przez wieki były tam obecne przedstawiciele tych mniejszości mają odmienne charaktery, zwyczaje, nawyki i różnią się od większości sposobem życia. Można tu przytoczyć mnóstwo przykładów, my przedstawiamy tylko kilka, ale ty możesz znaleźć znacznie więcej. Historia europejska jest wypełniona ruchami ekspansywnymi, związkami handlowymi, podbojami religijnymi i militarnymi. Wszystkie wywołały ruchy ludzi i przenikanie kultur XI-wieczni rycerze normandzcy zdołali podbić daleką Anglię, Hiszpanię i Sycylię. Siły Imperium Otomańskiego sięgnęły bram Wiednia w 1529 i w 1683 r. Litwa była najsilniejszym państwem w XVI-wiecznej Europie. (Musimy być ostrożni w wyrażaniu takich opinii, bo na przykład twoim zdaniem najpotężniejszym państwem Europy może być uznana Polska, nie Litwa ta istotna różnica w analizie jest nawet dzisiaj przedmiotem dyskusji). Richard Hill wskazuje, że miasto Ilok we wschodniej Chorwacji dostarcza przykładu zmian: w 1992 r. populacja składała się z 3000 Serbów, zaś rok wcześniej liczyła 3000 Chorwatów, 500 Serbów i 1900 słowackich potomków XIX-wiecznych imigrantów. 70 lat temu ok r. wielu mieszkańców to byli Niemcy i Żydzi. W czasach Imperium Otomańskiego Ilok było osiedlem muzułmańskim. Przedtem było miastem katolickim. Pytanie Czy jakieś miasto w twojej okolicy ma podobną historię? W Hiszpanii tymi mniejszościami są przede wszystkim cygańskie grupy Roma i Sinti, które także są mniejszością etniczną w wielu innych krajach, a także muzułmańskie, żydowskie i hinduskie wspólnoty mieszkające w Ceuta 14

15 i Melilla. W Szwecji mamy pokaźną mniejszość Finów. Szacuje się, że w Turcji 17% populacji to Kurdowie. Około 9% społeczeństwa Rumunii to Węgrzy. Aż do lat 80-tych wyglądało na to, że Jugosławia jest jednym z najbardziej pozytywnych przykładów ludzi różnych narodowości żyjących razem w atmosferze pokoju. Obecnie trudno powiedzieć, jak bardzo ten obraz był fałszywy lub jakich rozmiarów prawdziwe nierówności były ukryte przed naszym wzrokiem. Jasna jest tylko złożoność relacji między Słoweńcami, Bośniakami, Chorwatami, Muzułmanami, Serbami, Czarnogórcami, Macedończykami, Rumunami, Bułgarami, Węgrami, Albańczykami, Grekami i Cyganami aby nazwać tylko tych uwzględnionych w spisie z 1991 r. Pytanie Jak wielu ludzi potrzeba, aby nazwać ich mniejszością? Będąc w mniejszości w obrębie federacji byłej Jugosławii, Słoweńcy są obecnie większością w Słowenii stanowiąc 87,6% populacji. Deklaracja niepodległości i podział terytorium w wyniku konfliktów zbrojnych odegrał ogromną rolę w tworzeniu mniejszości. Po rozpadzie Związku Radzieckiego 25 mln Rosjan żyło poza terytorium Federacji Rosyjskiej (szczególnie w Estonii, na Litwie, Łotwie, Ukrainie), tworząc znaczące mniejszości w nowych niepodległych krajach. W 1920 traktat w Trianon zmniejszył o dwie trzecie węgierskie terytorium i odciął jedną trzecią jego populacji. Wielu z tych ludzi pozostało w swoich miastach i wioskach. W efekcie ich potomków można znaleźć w Republice Słowacji, w Rumunii i byłej Jugosławii. Decyzja, aby uznać lub definiować grupę ludzi jako mniejszość, jest podstawowym wyzwaniem i niebezpieczeństwem. Jest niebezpieczna, ponieważ może prowadzić do wzmożonej dyskryminacji i segregacji ludzi. Z drugiej strony może jednak prowadzić do powiększenia praw i odpowiedzialności takiej grupy. Nie ma kraju w Europie, w którego granicach żyją ludzie mówiący tylko jednym językiem, ale są takie, które wybrały jeden język jako urzędowy. Język odgrywa ogromną rolę w kulturze narodów, szczególnie w ostatnich kilku dekadach. Reprezentanci mniejszości posiadających własny język domagają się oficjalnego uznania, nauki w szkołach we własnym języku oraz posiadania mediów (prasy, radia, programów TV). Pytanie Jakie inne rodzaje praw mogłyby/powinny posiadać takie mniejszości? Rada Europy od 1949 r. pierwszego roku jej egzystowania wielokrotnie analizowała sytuację mniejszości narodowych w krajach członkowskich. Chociaż możemy rozumieć, że określenie mniejszość narodowa odnosi się do ludzi, którzy byli zmuszeni do uchodźstwa do innego kraju albo którzy musieli przywyknąć do życia w innym kraju ze względu na zmianę granic, kontrole te dowiodły niemożności uzyskania jednolitej definicji tego terminu. Deklaracja Szczytu Wiedeńskiego w 1993 r. (patrz Załącznik nr 1) daje nowy bodziec do chronienia takich mniejszości. W rezultacie państwa członkowskie zdecydowały się w Ramowej Konwencji ds. Ochrony Mniejszości Narodowych, przyjętej w listopadzie 1994 r., użyć bardzo pragmatycznej formuły. Konwencja nie zawiera definicji mniejszości narodowej, przyznając, że każda sprawa ma być rozpatrywana na podstawie konkretnych okoliczności i warunków w danym państwie. Te państwa, które podpisały i ratyfikowały konwencję, zobowiązują się prawnie umożliwić mniejszościom narodowym zachowanie istotnych elementów ich tożsamości, w szczególności religii, języka, tradycji i dziedzictwa kulturowego. Artykuł 3.1 przyznaje każdemu prawo do wyboru swej narodowości, w tym narodowości mniejszościowej. Pytanie Czy kraj, w którym mieszkasz, podpisał i ratyfikował tę konwencję? 15

16 Migranci, imigranci, uchodźcy Terminologia jest skomplikowana także i w tym zakresie. Akceptowane i praktykowane w wielu krajach europejskich jest mówienie o migrantach jako o ludziach, którzy mają swoje korzenie na terenie innego kraju. Istnieje nawet Forum Migrantów, stworzone przy Komisji Wspólnot Europejskich. Dla młodych Brytyjczyków z Jamajki, mieszkających w Manchesterze, a których rodzice także urodzili się w Anglii, czymś zaskakującym staje się fakt, że takie Forum może dotyczyć także ich. Niektórzy mówią o imigrantach, inni o robotnikach-gościach, zaś niektóre raporty Rady Europy mówią o zapasowej populacji cudzoziemców. Chociaż niektórym siłom pasowałoby, gdyby migranci wrócili to krajów przodków, coraz bardziej jest widoczne, że większość z nich zamierza pozostać tam, gdzie są. I wielu z nich jest obywatelami krajów, w których żyją. Pytanie Czy dziecko pary cudzoziemców,, urodzone w twoim kraju, także jest obcokrajowcem? Problemy definicji i różnych metod tworzenia statystyk oznacza często, że nie istnieją dane, które mogą być porównane pomiędzy krajami. Z definicji nielegalnych imigrantów niewiarygodnie trudno jest ich policzyć, ale, szczególnie dla pozbawionych skrupułów polityków, niewiarygodnie łatwo jest ich oszacować. (To jest trochę jak koncepcja milczącej większości skoro jest milcząca, każdy może twierdzić, że przemawia w jej imieniu). Ludzie nie są nielegalni, to system prawny tak ich określa. Jeżeli dodasz do tych rozważań fakt, że każdy kraj ma inne zasady związane z otrzymaniem obywatelstwa, wydaje się oczywiste, że należy przeglądać statystyki z ogromną ostrożnością. Tak, nawet tych kilka, które wykorzystujemy w tej książce. Pytanie Gdzie możesz znaleźć takie informacje? Kto je opracowuje? Kto z nich korzysta? Wcześniej powoływaliśmy się na różne wzory migracji w obrębie Europy. Do początku lat dziewięćdziesiątych główną przyczyną imigracji był powrót rodzin robotników, którzy osiedlili się poza własnym państwem w latach 60. i 70. Włochy, Portugalia i Hiszpania stały się ostatnio krajami imigracji, będąc wcześniej krajami, z których emigrowano. Francja, Włochy i Hiszpania są głównymi celami podróży dla imigrantów z Afryki Północnej. W większości krajów populacje cudzoziemców są zdominowane przez niewielką liczbę grup narodowych: w 1990 r. dla przykładu, 39% cudzoziemców we Francji było obywatelami Algierii, Maroka albo Tunezji; w Szwajcarii 32% obcokrajowców to Włosi, a w Holandii 29% to Turcy. Na konferencji Rady Europy ds. migrantów w 1991 r. przewidywano, że w ciągu trzech lat z byłych krajów ZSRR ok. 20 mln ludzi wyemigruje na zachód. To prognoza się nie sprawdziła, ale takie dzikie przewidywania pomogły stworzyć publiczne poparcie dla rosnących ścisłych kontroli imigracyjnych w Europie Zachodniej. Pytanie Jaka jest różnica między uchodźcą a szukającym azylu? W ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy na świecie masowy wzrost liczby uchodźców i poszukujących azylu. Wzrost taki miał na przykład miejsce w Europie w latach o 980% z do Pochodzili oni z całego świata, w większości z Europy Wschodniej i Turcji. Liczba uchodźców i szukających azylu w Europie stanowi w przybliżeniu 5% ogólnej liczby uchodźców na świecie. Przerażający konflikt, jaki miał miejsce na terenie Chorwacji i Bośni-Hercegowiny spowodował olbrzymi wzrost ruchów migracyjnych w Europie. W statystyce UNHCR (Wysokiego Narodów Zjednoczonych Komisarza ds. Uchodźców) w kwietniu 1994 r. stwierdzono, iż do poniższych krajów dotarły z Bałkanów następujące grupy osób szukających azylu: 16

17 Niemcy: Szwecja: Austria: Holandia: Turcja: Francja: Wielka Brytania: 8027 Ale nie zapominaj, że wciąż pozostawało ok. 3 mln uchodźców lub przesiedleńców w obrębie byłej Jugosławii. Pytanie Konwencja Genewska ONZ z 1951 r.. określa, jak należy postępować w stosunku do osób poszukujących azylu. Jak kraj, w którym mieszkasz, wprowadza w życie postanowienia tej konwencji? Formalne witajcie dla tych, którzy przybywają z zewnątrz W zależności od miejsca, gdzie żyjesz, twojej narodowości i twojej sytuacji materialnej, będzie ci łatwiej albo trudniej przeprowadzić się i pracować w kraju europejskim. Jeżeli masz przynajmniej dolarów w banku, w większości krajów możesz doświadczyć tylko paru problemów w otrzymaniu wizy lub w pozwoleniu na pobyt. Wiele krajów przestało wydawać wizy obywatelom innych narodowości, pozostających już w obrębie ich granic. Weźmy na przykład kogoś, kto odwiedza swoją rodzinę mając wizę turystyczną i chciałby zostać na dłużej. Ta osoba musi najpierw opuścić dany kraj i dopiero wtedy poprosić o nową wizę, ponosząc wszystkie koszty i przeżywając stres separacji. Precyzyjne przepisy opracowano w stosunku do firm przewozowych, by było wiadome, że przewożą tylko pasażerów z prawem wjazdu do danego kraju. Firma, która nie przestrzega tych przepisów, jest zobowiązana do zapłacenia grzywny i musi pokryć koszty repatriacji pasażerów, na przykład bez wiz. Pytanie Jaka jest różnica między wizą i American Express? Mimo że pracujesz dla dużej firmy międzynarodowej, możesz mieć ogromne problemy z uzyskaniem pozwolenia na to, żeby żyć i pracować w jakimkolwiek z krajów Europejskiej Strefy Ekonomicznej (EEA). Ale obywatele tych krajów mogą przeprowadzać się w miarę swobodnie z jednego państwa do drugiego. Chociaż regulacje różnią się niuansami, podstawowe wyzwania pozostają podobne. Jeżeli chcesz legalnie zostać w jednym z tych krajów, będziesz musiał podporządkować się poniższym wymaganiom: Pozwolenie na pobyt będzie zagwarantowane, jeżeli już uzyskałeś pozwolenie na pracę. Umowa o zatrudnienie w określonym przedsiębiorstwie. Bez tego nie możesz otrzymać pozwolenia na pracę. Pozwolenie na pracę będziesz mógł otrzymać na pewno tylko wtedy, gdy twój pracodawca udowodni, że nikt z rodzimych mieszkańców nie jest w stanie wykonać zleconej pracy. 17

18 Oficjalne procedury i opóźnienia w otrzymaniu pozwolenia na pracę zniechęcają wielu pracodawców nawet do rozpoczęcia rekrutacji pracowników spośród obywateli krajów trzecich. Jeśli w międzyczasie podejmiesz pracę, zanim otrzymasz oficjalne pozwolenie, ryzykujesz natychmiastową ekstradycją z kraju. Niektóre przestępstwa mogą być popełnione tylko przez obcokrajowców. Regulacje prawne zmieniają się i w twoim interesie jest udowodnienie, że dostosowujesz się do nich. Pytanie Jak wielu ludzi przyjeżdża do twojego kraju, aby zamieszkać w nim i pracować? Wyjątki od reguły także istnieją. W Europie Środkowej i Wschodniej, a szczególnie w Niemczech, stałe osiedlenia w ostatnich latach były kojarzone ze specyficznymi grupami etnicznymi, powracającymi do własnych krajów, w których mieli automatycznie przyznane prawo do zamieszkania. Są to między innymi niemieccy wypędzeni, ingryjscy Finowie, bułgarscy Turcy, pontyjcy Grecy i rumuńscy Węgrzy. I co my na to wszystko? Rozważaliśmy kilka aspektów, pisaliśmy nieco o historii, wskazaliśmy siły, które działają w naszych społeczeństwach. W jednym i tym samym czasie byliśmy zbliżani do siebie i byliśmy odpychani. Twarz i twarze Europy zmieniały się dramatycznie w czasie ostatnich lat i w dzisiejszych wielokulturowych społeczeństwach spotykamy się z większymi stresami i napięciami niż wcześniej. Model do zaadaptowania Na sympozjum w 1993 r., gdzie przygotowywaliśmy kampanię Każdy inny, wszyscy równi, przedstawiliśmy wyniki badań, ukazujące w nowym świetle stawiane przed nami zadania. Badania, prowadzone w Belgii, sugerują możliwy podział populacji na cztery główne grupy: A. Ludzi, którzy już są świadomi, czym jest rasizm i mniej lub bardziej aktywnie angażujących się w antyrasistowskie działania (około 10%). B. Tych, którzy są tolerancyjni, ale nie są (jeszcze) zaangażowani w działalność antyrasistowską (około 40%). populacja 18

19 C. Tych, którzy mają przekonania rasistowskie, ale nie występują ze swoimi poglądami na zewnątrz (około 40%). D. Rasiści, którzy otwarcie pokazują swoje stanowisko (około 10%). To, co może być reprezentatywne dla Belgii, niekoniecznie da się zastosować w całej Europie, ale działacze antyrasistowscy z innych krajów, którzy widzieli te wyniki, zgadzają się, że generalne proporcje są podobne w ich krajach. Sugerują, że większość młodych ludzi jest reprezentowana w grupach A i D. Pytanie Czy myślisz, że ten model pasuje do twojego kraju? Nawet jeśli proporcje nie są takie same, możesz wykorzystać je jako model do analizy sytuacji w kraju, gdzie żyjesz. Może to być także użyteczne podczas podejmowania decyzji związanych ze strategiami wyboru grup docelowych kampanii lub opracowywania materiałów edukacyjnych. Czy próbujemy wzmocnić aktywną tolerancję pomiędzy ludźmi z grupy B? Czy próbujemy pokazać otwartą opozycję wobec tych z grupy D? Czy będziemy pracować z tymi z grupy A? Inny przykład. La Republica z 19 maja 1995 r. relacjonuje badania uprzedzeń w grupie 2500 młodych ludzi we Włoszech. Analiza była prowadzony przez Instytutu Badań Socjologicznych w Mediolanie. W efekcie podzielono młodzież na cztery poniższe grupy: 1. Ksenofobi grupę osób, które obawiają się lub są przeciwni cudzoziemcom 12,3 %, 2. Niestabilni niestali 31,6 %, 3. Neutralni 35,2 %, 4. Antyksenofobi nastawionych antyksenofobicznie 20,9 %. Te cztery grupy są być może porównywalne z tymi ocenianymi przez badaczy z Belgii, ale ważne jest, aby dostrzec, że terminologia jest zupełnie inna. Rasizm, antysemityzm, ksenofobia i nietolerancja przybierają bardzo różne formy w Europie. I bardzo możliwe, że dla twojej sytuacji powinieneś poszukać innych opisów, analiz dla innych grup. Spójrzymy na wyzwania związane z definiowaniem tych terminów w następnym rozdziale. Jeżeli to Aby podsumować ten rozdział, potrzebujemy nowych opinii na temat nowych sytuacji, w których się znajdziemy. JEŻELI społeczeństwa wielokulturowe są rzeczywistością i będą istniały także w przyszłości JEŻELI następuje eksploatacja jednych społeczeństw, by utrzymać inne uprzywilejowane społeczeństwa JEŻELI na naszym świecie, który staje się wciąż mniejszy i bardziej współzależny, bardzo niewiele problemów pozostaje w obrębie obecnych granic i może dotknąć nas wcześniej czy później JEŻELI są państwa świadome, iż niemożliwe jest pozostawanie w izolacji JEŻELI wierzymy w równość praw obywatelskich dla wszystkich 19

20 TO TO TO TO TO nasze działania powinny także wyrażać nasze przekonanie co do koniecznych zmian. nasze postawy nie mogą budować instytucjonalnych albo osobistych murów mających na celu zatrzymanie innych w ich miejscu. nasze poglądy nie mogą być narzucane innym. powinniśmy zacząć porozumiewać się ze sobą na równym poziomie czy to pomiędzy różnymi społecznościami i kulturami, czy między większościami i mniejszościami w ramach jednego społeczeństwa. dyskryminacja w międzynarodowym systemie ekonomicznym musi być zwalczona, bo w przeciwnym przypadku marginalizacja oraz bieda będą trwać w skali globalnej. TO potrzebujemy pracować nad zrozumieniem i zmianą uprzedzeń i stereotypów. Jak najszybciej musimy ustalić drogę zmiany naszych społeczeństw wielokulturowych w międzykulturowe. 20

21 Rozdział 2 ZROZUMIEĆ RÓŻNICE I DYSKRYMINACJĘ Problemy kluczowe: Kultura Ja, my,, oni Nasze ograniczenia Obrazy Od dyskryminacji do rasizmu Możliwe pytania i odpowiedzi Definiowanie, ilustrowanie, wyjaśnianie próbujemy dokonać tu tego wszystkiego. Co myślisz, kiedy będziesz czytać ten rozdział? Jeżeli się z czymś nie zgadzasz albo dostrzegasz duże luki w naszych argumentach, zanotuj swoje uwagi i zasugeruj nam konkretne zmiany. Od społeczeństw wielokulturowych do międzykulturowych 21 Na pierwszy rzut oka termin społeczeństwo wielokulturowe i międzykulturowe wygląda podobnie, ale oba pojęcia nie są synonimami. Czym więc się różnią? Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych koncepcji, do których możesz dodać coś od siebie. SPOŁECZEŃSTWA WIELOK OKUL ULTUROWE: różne kultury, grupy zróżnicowane narodowościowo, etnicznie, religijnie żyjące na terenie tego samego terytorium, ALE niekoniecznie kontaktujące się ze sobą. Społeczność, w której różnice są często odbierane negatywnie i wywołują powszechne usprawiedliwienie dla dyskryminacji. Mniejszości mogą być tolerowane, ale nie akceptowane czy postrzegane jako wartości. Nawet w przypadkach, gdzie są przepisy mające powstrzymać takie praktyki, prawo to może nie być przestrzegane. SPOŁECZEŃSTWA A MIĘDZYKUL ULTUROWE: różne kultury, grupy narodowe itd. żyjące razem na jednym terytorium, pozostają stale otwarte na wzajemne oddziaływanie, wymianę oraz wzajemne uznawanie własnych i cudzych wartości oraz sposobów na życie. W społeczeństwie takim następuje proces aktywnej tolerancji i utrzymania równych stosunków, gdzie każdy jest tak samo ważny, gdzie nie ma zwierzchników i podwładnych, lepszych lub gorszych ludzi

22 Międzykulturowość to proces, nie cel sam w sobie. Teraz przyjrzyjmy się niektórym najważniejszym elementom tego procesu. Porozmawiajmy o kulturze Mężczyźni i kobiety są nie tylko nimi samymi, są też regionem, w którym się urodzili, mieszkaniem w mieście lub gospodarstwem wiejskim, gdzie uczyli się chodzić; grami, w które bawili się jako dzieci, historiami, których słuchali, jedzeniem, które jedli, szkołami, do których chodzili, sportami, które uprawiali, poezjami, które czytali i Bogiem, w którego wierzyli. (W. Somerset Maugham Ostrze brzytwy) Pytanie Jakie znaczenie ma dla ciebie określenie kultura? Istnieją setki definicji pojęcia kultura, każda dłuższa i trudniejsza niż poprzednia. Ostatnio coraz częściej mówi się o kulturze organizacji, szczególnie w międzynarodowych korporacjach. Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, może być to, co znajdujemy na stronach gazet: balet, opera, muzyka, książki i inne intelektualne lub artystyczne działania. Można spojrzeć na kulturę ze znacznie szerszej perspektywy. Szukamy takich wartości i sposobów zachowania, które pozwalają grupom ludzi nabrania sensu życia. Jest to rzecz złożona i próba zrozumienia kultur, z twoją własną włącznie, będzie oznaczało sprawdzenie wielu aspektów życia. Niektóre z nich są natychmiast zauważalne, żeby znaleźć inne, będziesz musiał poszukać nieco głębiej: Co jest definiowane jako dobro i zło? Jaką strukturę ma rodzina? Jakie są relacje między mężczyzną i kobietą? Jakie jest postrzeganie czasu? Które tradycje są ważne? Jakimi językami się mówi? Jakie zasady regulują spożywanie posiłków? Jak jest przekazywana informacja? Kto ma władzę i jak ją się osiąga? Jakie są reakcje na inne kultury? Co jest zabawne? Jaką rolę odgrywa religia? 22

23 Lista mogłaby być znacznie dłuższa i sam możesz poszukać innych kolejnych aspektów. Należy podkreślić, że odpowiedzi na takie pytania są najczęściej wspólne dla członków jednej kultury to jest oczywiste, normalne, tak po prostu jest. Zachowują się podobnie, dzielą podobne poglądy i oceniają rzeczywistość w podobny sposób. Taka obserwacja jest bardziej oczywista, kiedy konfrontujesz twoją kulturę z inną kulturą albo wyjeżdżasz za granicę. Kultury nie są statyczne, zmieniają się, więc odpowiedzi a czasami też i pytania z czasem się zmieniają. Pytanie Wybierz jedno z powyższych pytań. Jak mogliby odpowiedzieć na nie twoi dziadkowie? Istnienie różnic pomiędzy kulturami odzwierciedla wysiłek każdego społeczeństwa, które chciało przetrwać w określonej rzeczywistości. Na tę rzeczywistość składają się: a) czynniki geograficzne, b) czynniki społeczne, czyli inne grupy ludzi, z którymi miało ono kontakt i wymianę, c) czynniki metafizyczne, poszukiwanie sensu życia. Pytanie Jeżeli kultury są różne, czy znaczy to, że niektóre są lepsze od innych? Nawet w obrębie jednej kultury są tacy, którzy nie zgadzają się z powszechnymi normami i mogą określać się jako subkultury. Członkowie subkultur są często ofiarami nietolerancji w obrębie społeczności. Przykłady obejmują ludzi niepełnosprawnych, gejów i lesbijki, pewne grupy religijne i szerokie spektrum subkultur młodzieżowych. Charakteryzuje ich swoisty język, oryginalny ubiór, inna muzyka i obrzędowość. Pytanie Do której subkultury należysz? Uczenie się własnej kultury rzecz tak naturalna jak oddychanie Jesteśmy urodzeni w obrębie jakiejś kultury i w czasie pierwszych lat życia uczymy się jej. Proces ten jest nazywany też socjalizacją. Każda społeczność przekazuje swoim członkom system wartości podkreślający ich kulturę. Dzieci uczą się, jak rozumieć i używać znaków i symboli, których znaczenie dowolnie zmienia się między kulturami. Bez tego procesu dziecko będzie niezdolne do istnienia w obrębie danej kultury. Banalny przykład wyobraź sobie, co stałoby się, jeżeli twoje dzieci nie rozumiałyby znaczenia czerwonego światła na skrzyżowaniu. Nie ma obiektywnego powodu, dla którego czerwone oznacza stop, a zielone idź. Rodzice i rodzina, szkoła, przyjaciele i środki masowej informacji, szczególnie telewizja wszystkie z nich przyczyniają się do socjalizacji dzieci. Często nawet nie jesteśmy świadomi, że jesteśmy częścią tego procesu. Pytanie Co miało największy wpływ na twoją socjalizację? Kultura jest przeżywana w różny sposób przez każdego z nas. Każda osoba jest mieszaniną kultury, indywidualnych cech charakteru i doświadczenia. Ten proces jest bogatszy, jeżeli żyjesz wśród dwu albo kilku kultur. Na przykład, gdy jesteś drugim pokoleniem imigrantów i możesz w rodzinie uczyć się swojej kultury, z której pochodzisz, a w szkole i przez media kultury kraju, w którym żyjesz. 23

24 Tożsamość Kim jestem? Czym jestem? Tożsamość jest jak kultura, ma wiele aspektów, niektóre widoczne, niektóre schowane. Można się jej przyglądać, wyobrażając sobie siebie samego jako cebulę (nawet jeśli się nie lubi cebuli). Każda warstwa odpowiada różnej części tożsamości. Pytanie Jakie ważne dla ciebie elementy tworzą twoją tożsamość? Wpisz je do rysunku obok numerów 1 5, zaczynając od najważniejszego. Niektóre z nich będą związane z następującymi sprawami: role, jakie pełnisz w życiu: córki, przyjaciela, ucznia, piekarza, bankowca; części twojej tożsamości, które możesz wybrać: miłośnik pewnego typu muzyki, członek partii politycznej, styl ubrań; gdzie się urodziłeś, gdzie teraz mieszkasz; przynależność do mniejszości; twoja płeć i twoja seksualność; twoje wyznanie. A może dziwniej: czym nie jesteś lub czym nie chcesz być: nie kobietą, nie socjalistą, nie Francuzem, nie alkoholikiem. 24

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki 1 Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki Opracowanie: Global Education Week Network, w porozumieniu z Centrum Północ-Południe Rady

Bardziej szczegółowo

Aby to, o czym mówimy, zmieniło nasze życie

Aby to, o czym mówimy, zmieniło nasze życie Aby to, o czym mówimy, zmieniło nasze życie O tym, jak małe kroki mogą doprowadzić do większych zmian O doświadczeniach i przemyśleniach, wspierających proces bezpośredniego uczestnictwa w życiu wszystkich

Bardziej szczegółowo

europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH europejskie modele aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice www.kana.gliwice.pl www.intereol.net info@intereol.net Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e.v. CJD Maximiliansau

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN)

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Publikacja powstała w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość.

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce PRZESTRZEGANIE PRAW CUDZOZIEMCÓW w Polsce Warszawa 2012 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2012, nr 11 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 7 Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce

Bardziej szczegółowo

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Jak mówić o większości świata Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa Zdjęcie na okładce: Afganistan, Kabul, 2008 r. Mieszkaniec Kabulu z córką kupują klatkę z ptakiem na Kuczi Morohan (Ulicy Ptaków),

Bardziej szczegółowo

Pracownicy bez granic 2008 r. Raport ekspercki Manpower

Pracownicy bez granic 2008 r. Raport ekspercki Manpower podaż popyt Pracownicy bez granic 2008 r. Raport ekspercki Manpower Spis treści Wstęp 1 Praca w toku 3 Pracownicy w ruchu: kto się przemieszcza i dlaczego? 8 Przyciąganie talentów z daleka: wyzwania przed

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Inny w polskiej szkole

Inny w polskiej szkole Inny w polskiej szkole poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa www.edukacja.warszawa.pl e-mail: edukacja@um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Inspiracje ze Szkół Globalnych. Edukacja Globalna w praktyce

Inspiracje ze Szkół Globalnych. Edukacja Globalna w praktyce Inspiracje ze Szkół Globalnych Edukacja Globalna w praktyce Zdjęcie na okładce oraz pozostałe zdjęcia wielkoformatowe są autorstwa fotografa Barta Pogody. Zostały wykonane w kwietniu 2011 r. podczas wizyty

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna?

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? kg601168_001 28/02/06 15:36 Page 1 Komisja Europejska Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise Raport przygotowany dla Komisji Europejskiej przez Grupę Ekspercką

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Integracja i przeciwdziałanie dyskryminacji imigrantów na szwedzkim rynku pracy. Patrycja Pogodzińska

Integracja i przeciwdziałanie dyskryminacji imigrantów na szwedzkim rynku pracy. Patrycja Pogodzińska Integracja i przeciwdziałanie dyskryminacji imigrantów na szwedzkim rynku pracy Patrycja Pogodzińska 1 Wstęp Polityka imigracyjna oraz przebieg procesu integracji, a także filozoficzne podejście do zjawiska

Bardziej szczegółowo

WIELOKULTUROWOŚĆ A EDUKACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

WIELOKULTUROWOŚĆ A EDUKACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI WIELOKULTUROWOŚĆ A EDUKACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI RAPORT KOŃCOWY Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej BerlYiongy O PUBLIKACJI Publikacja Zasady Yogyakarty jest polskim przekładem deklaracji uchwalonej przez grupę ekspertów z 25 krajów podczas konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Komisję Prawników

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich

Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich 1 Kuratorium Oświaty w Katowicach Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich publikacja sfinansowana ze środków projektu Współpraca Swansea i Śląska

Bardziej szczegółowo

DZIECIWEUROPIE DWADZIEŚCIA LAT PRAW DZIECKA. Irene Balaguer i Peter Moss - Dwudziestolecie Konwencji ONZ Marek Michalak - Dziecko jest podmiotem

DZIECIWEUROPIE DWADZIEŚCIA LAT PRAW DZIECKA. Irene Balaguer i Peter Moss - Dwudziestolecie Konwencji ONZ Marek Michalak - Dziecko jest podmiotem DZIECIWEUROPIE Dzieci w Europie publikacja wydawana wspólnie przez sieć wydawców w 17 krajach Europy. Numer17(5)/2010 Biuletyn Informacyjny Rzecznika Praw Dziecka Numer1/2010 Irene Balaguer i Peter Moss

Bardziej szczegółowo

MEDIA A REPREZENTACJA ORAZ INTEGRACJA IMIGRANTÓW

MEDIA A REPREZENTACJA ORAZ INTEGRACJA IMIGRANTÓW BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE ARTUR LIPIŃSKI MEDIA A REPREZENTACJA ORAZ INTEGRACJA IMIGRANTÓW Artur Lipiński 1 Trwający od 2008 roku kryzys ekonomiczny, pogłębiające się bezrobocie w wielu krajach Europy

Bardziej szczegółowo

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Autorzy: Agata Bieleń Wojciech Dobrowolski Wstęp.... 3 I. Niepełnosprawność... 4 Definicje niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise

Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise Badania Wspólnotowe KOMISJA EUROPEJSKA Marnowanie talentów: sprawa prywatna czy publiczna? Kobiety i nauka w krajach Enwise NAUKA I SPOŁECZEŃSTWO Interested in European research? RTD info is our quarterly

Bardziej szczegółowo

Edukacja międzykulturowa

Edukacja międzykulturowa Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 2 Edukacja międzykulturowa SPOTKANIE Z INNĄ KULTURĄ PROCES MIĘDZYKULTUROWEGO UCZENIA SIĘ MIĘDZYKULTUROWY WYMIAR PROJEKTÓW Pakiet Edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Wolontariat międzynarodowy. partnerstwo rada europy i komisja europejska. szkolenie-młodzież WWW.TRAINING-YOUTH.NET

Wolontariat międzynarodowy. partnerstwo rada europy i komisja europejska. szkolenie-młodzież WWW.TRAINING-YOUTH.NET Pakiet szkoleniowy nr 5 Wolontariat partnerstwo rada europy i komisja europejska szkolenie-młodzież WWW.TRAINING-YOUTH.NET Pakiet szkoleniowy Witamy w serii T-kit Niektórzy z was mogą zastanawiać się,

Bardziej szczegółowo

Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR

Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR Nr 2/2014 (3) Migracje Współpraca miast na rzecz migracji Rozmowa z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim Społeczne konsekwencje nielegalnej imigracji do Polski Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo