inside 02/08 GOSPODARKA ŚWIATA W KRYZYSIE Plajty, pech i panika BRAMA NA ZACHÓD Nasze nowe biuro w Rumunii MAGAZYN INFORMACYJNY FIRMY FERDINAND GROSS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "inside 02/08 GOSPODARKA ŚWIATA W KRYZYSIE Plajty, pech i panika BRAMA NA ZACHÓD Nasze nowe biuro w Rumunii MAGAZYN INFORMACYJNY FIRMY FERDINAND GROSS"

Transkrypt

1 02/08 inside MAGAZYN INFORMACYJNY FIRMY FERDINAND GROSS GOSPODARKA ŚWIATA W KRYZYSIE Plajty, pech i panika Na rynkach finansowych lawina wydarzeń banki plajtują, fundusze hedgingowe padają. Zawirowania objęty także rynki surowców. Strona 4 BRAMA NA ZACHÓD Nasze nowe biuro w Rumunii Firma Ferdinand Gross otworzyła kolejne przedstawicielstwo w Arad w zachodniej Rumunii w pobliżu granicy z Węgrami i zaopatruje klientów z węgierskiego magazynu Strona 8 Bruksela uchwaliła, Europa realizuje Prawie 80 % ustaw obowiązujących w Niemczech ma dziś swoje źródło w inicjatywach prawodawczych podejmowanych przez organy UE i Komisję Europejską. Na poziomie europejskim te przepisy prawne nazywają się dyrektywami, rozporządzeniami lub są decyzjami odnoszącymi się do konkretnych spraw. Wiele z nich ma bezpośredni wpływ na przemysł i gospodarkę w Niemczech jak np. Ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji z powodu niepełnosprawności lub dyrektywa RoHS, której celem jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Więcej na stronach 2 i 3

2 ROSNĄCE ZNACZENIE organów europejskich. Ponieważ ich decyzje powinny być wiążące dla wszystkich, ciągle powstają nowe ustawy. Jednak na poziomie UE unika się słowa Ustawa : mówi się o dyrektywach, rozporządzeniach i decyzjach w konkretnych sprawach (patrz także: Leksykon na następnej stronie). Przez długie lata o ustawodawstwie decydowała Rada Ministrów. Natomiast rosnące znaczenie Parlamentu Europejskiego przejawiało się w minionej dekadzie w tym, że coraz bardziej ogranicza się wyłączną kompetencję decyzyjną Rady: europosłowie tworzą już silną przeciwwagę dla forsowanej w Radzie woli rządów. TEMAT NUMERU O dyrektywach, rozporządzeniach i decyzjach Czy wiedzieli Państwo o tym? Duża część uchwalanych obecnie w Niemczech ustaw opiera się na inicjatywach ustawodawczych Unii. Oczywiście wiele z tych dyrektyw, rozporządzeń i decyzji ma bezpośredni wpływ na przemysł i gospodarkę w Niemczech Foto: Bilderbox (fotolia.com) Wydawca: Ferdinand Gross GmbH & Co. KG Leinfelden-Echterdingen Daimlerstraße 8 Phone: , Fax:-253 Redakcja: Thomas Erb (red. odpowiedzialny) Regina Kutzborski Koncepcja, text, layout: KKM Kauer Kommunikation und Marketing, Fellbach _2 Pomimo starannego opracowania nie odpowiadamy za treść. Wszystkie prawa zastrzeżone. IMPRESSUM Już w zeszłym roku uznaliśmy, że ten wniosek zasługuje na komunikat specjalny: Pod koniec września 2007 r. europejska organizacja producentów elementów złącznych (E.I.F.I.) złożyła do Komisji Europejskiej, najważniejszego gremium UE, wniosek o cła antydumpingowe na określone elementy złączne z Chin. Komisja faktycznie zareagowała na wniosek i wszczęła postępowanie antydumpingowe, przeciwko któremu sprzeciw zgłosił Związek Hurtowników Elementów Złącznych (Fachverband des Schraubengroßhandels - FDS), obawiający się ogromnych wzrostów cen w Europie. Do tej pory nie wprowadzono żadnego tymczasowego cła antydumpingowego, a ostateczna decyzja musi zapaść najpóźniej w lutym 2009 r. Cła antydumpingowe są dobrym przykładem na to, jak daleko polityka UE sięga w interesy niemieckiej gospodarki i przemysłu. Nawet jeśli cła antydumpingowe pomyślane są jako krótkookresowy środek ochrony rynku przed zakłócaniem równowagi przez subwencjonowane towary importowane z krajów trzecich, to krytyka ze strony gospodarki bywa często gwałtowna i nie dotyczy to tylko branży stalowej i metalowej. Kręgi gospodarcze ciągle ostro krytykują cła antydumpingowe Przykładowo od października 2006 pobierane jest cło karne w wysokości 16,5 % od importu skórzanego obuwia z Chin. Pierwotnie przewidziany okres obowiązywania tego cła antydumpingowego do października 2008 r. ma być teraz przedłużony o co najmniej rok konsumenci będą musieli płacić więcej za chińskie buty także w przyszłości. Bruksela oskarża Pekin o zaniżanie

3 Zdjęcia: Markus Würfel (1); Cornischong (1); Szilas (1); Felix Koenig (1) cen przez niedopuszczalne subwencje i psucie rynku dla europejskich producentów. Także na buty wietnamskie UE nakłada karne cła. Obecnie sięgają one 10%. Związek Importerów Towarów Gotowych (VFI) zarzuca Komisji, że angażuje się ona stronniczo w rzekomą ochronę producentów nie będących w stanie konkurować z Chinami i Wietnamem, taktycznie karząc przygotowane do nowej sytuacji konkurencyjnej europejskie przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe oraz konsumentów. Ale nie tylko cła antydumpingowe wywierają wpływ na codzienność gospodarczą. Przede wszystkim branża motoryzacyjna i przemysł elektryczny i elektroniczny jako masywną ingerencję w procesy konstrukcyjne i produkcyjne odczuły wprowadzenie dyrektywy ELV w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz dyrektyw RoHS i WEEE w sprawie zmniejszenia ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Kluczowe znaczenie ma tu zakaz stosowania zawierających chrom (VI) powłok przeciwkorozyjnych, który postawił specjalistów z dziedziny elementów złącznych przed nowymi wyzwaniami. Czy tylko więcej biurokracji i mniej gospodarczej dynamiki? GŁÓWNE ORGANY POLITYCZNE UNII EROPEJSKIEJ Komisja Europejska: Proponuje ustawy, opracowuje plany budżetowe i nadzoruje realizację. Najważniejsze gremium UE. Siedzibą Komisji jest gmach Berlaymont w Brukseli. Parlament Europejski: Decyduje o ustawach i budżecie, kontroluje Komisję. Parlament jest wybierany co pięć lat i ma siedzibę w Strasburgu. Zanim europejskie dyrektywy staną się prawem krajowym, często upływa dużo czasu. Przykładem może być powszechnie dyskutowana Ogólna Ustawa o Jednakowym Traktowaniu (AGG, często nazywana także Ustawą o przeciwdziałaniu dyskryminacji z powodu niepełnosprawności ), służąca wprowadzeniu czterech dyrektyw europejskich z lat , która weszła w życie dopiero w roku Celem tej ustawy jest ograniczenie lub likwidacja dyskryminacji przy zatrudnianiu ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną. Ustawę tę krytykowano i krytykuje się ostro w dalszym ciągu także dlatego, że w niektórych dziedzinach wykracza ona daleko poza zakres wyznaczony przez UE. I tak Związek Przemysłu Niemieckiego (BDI) od samego początku zarzucał, że doprowadzi ona do zwiększenia biurokracji i zahamowania dynamiki gospodarczej, co utrudni tworzenie nowych miejsc pracy. Zamiast koncentrować się na interesach, przedsiębiorcy mieli dokumentować, regulować i narażać się na dodatkowe skargi rad zakładowych i związków zawodowych. Ponadto ustawa miała poważnie naruszać swobodę umów. Podobna krytyka napływała z wielu innych organizacji. W międzyczasie nastroje trochę uspokoiły się, ponieważ obciążenia dla przedsiębiorstw okazały się być znacznie mniejszymi od tych, których obawiali się lobbyści. Wykazało to przeprowadzone na zlecenie rządu federalnego badanie, którego wyniki przedstawiono w sierpniu 2008 r. Ten krótki wykład ukazuje, jak złożona jest realizacja dyrektyw UE i jak szybko może się ona rozminąć z celami: W wypadku ustawy AGG Unia Europejska widzi potrzebę ulepszeń i to pomimo tego, że niemiecka ustawa w wielu obszarach idzie znacznie dalej niż tego wymagały wytyczne Unii. Rada Unii Europejskiej: Decyduje o ustawach i budżecie, zawiera umowy międzynarodowe. Nazywana jest także Radą Ministrów UE. Siedzibą Rady jest Consilium w Brukseli. Europejski Trybunał Sprawiedliwości: Zapewnia jednolitość interpretacji prawa europejskiego. Nie należy go mylić z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. ETS ma siedzibę w Luksemburgu. *Źródła do naszego artykułu o UE: Axel Heyer: Ustawodawstwo UE (europadigital); Związek Importerów Towarów Gotowych; Stern.de; Der Spiegel; EUR-lex; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; Związek Samodzielnych Przedsiębiorców; Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Stuttgarcie; Niemiecki Związek Przemysłu; Federalna Centrala Edukacji Politycznej; wikipedia.de LEKSYKON POJĘĆ Rozporządzenie Rozporządzenia są przyjmowane przez Radę wspólnie z Parlamentem lub przez samą Komisję. Rozporządzenie obowiązuje ogólnie i wszystkie jego części są wiążące. W przeciwieństwie do dyrektyw, które są skierowane do państw członkowskich, i do mających określonych adresatów decyzji, rozporządzenie obowiązuje wszystkich. Działa ono bezpośrednio, tzn. tworzy prawo, które obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich jak ustawy krajowe. Dyrektywa Dyrektywy są przyjmowane przez Radę wspólnie z Parlamentem lub przez samą Komisję i są skierowane do państw członkowskich. Dyrektywa służy przede wszystkim do ujednolicania przepisów prawnych. Dyrektywa jest wiążąca dla państw członkowskich w odniesieniu do jej celu, ale pozostawia państwom członkowskim wybór formy i środków realizacji celów wspólnotowych w ramach ich wewnętrznego systemu prawnego. Decyzja Decyzje są przyjmowane albo przez Radę albo przez Radę wspólnie z Parlamentem albo przez Komisję i dotyczą konkretnych spraw. Poprzez decyzję organy UE mogą żądać od państwa członkowskiego lub obywatela Unii określonego działania lub zaniechania działania, mogą nadawać państwom członkowskim i obywatelom Unii prawa i nakładać obowiązki. 3_

4 KOREKTY PROGNOZ Późnym latem 2008 r. agencja informacyjna Reuters chciała dowiedzieć się od wiodących analityków z banków, firm handlujących metalami i instytutów badawczych, jak oceniają oni pierwsze półrocze roku 2008 i co przewidują na sześć nadchodzących miesięcy. Łącznie o zdanie poproszono 45 respondentów, z których wszyscy oprócz trzech ekspertów, wypowiedzieli się na temat kursu niklu. Patrząc na szczegółowe wyniki ankiety można stwierdzić, że prognozy umiarkowanie obniżyły się w stosunku do oczekiwań z początku roku. Przeciętnie analitycy zakładają dziś kurs cash dla niklu na londyńskiej giełdzie metali (LME) w wysokości ,00 USD/mt dla Kryzys dotknął także branżę stalową Na rynkach finansowych lawina wydarzeń banki plajtują, fundusze hedgingowe padają. Zawirowania objęły także rynki surowców. Foto: Benjamin Haas (fotolia.com) _4 roku 2008 wzgl ,00 USD/mt na rok Mająca większe znaczenie statystyczne mediana, neutralizująca wpływ wyników skrajnych, osiąga wartości ,00 USD/mt wzgl ,00 USD/mt dla tych samych okresów. Dla porównania prognoza z początku roku przewidywała wartość ,00 USD/mt na rok 2008, podczas gdy faktyczna średnia z poprzedniego roku 2007 miała rekordową wartość ,00 USD/mt. W obliczu wydarzeń wstrząsających światowymi rynkami finansowymi kolejnymi szczytowymi momentami były upadłości amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers i amerykańskiej kasy oszczędnościowej Washington Mutual trudno jest ocenić rozwój sytuacji na rynkach surowcowych. Globalny kryzys finansowy przyczynił się do renesansu złota, przede wszystkim po tym, jak klasyfikowane dotychczas jako bezpieczne fundusze amerykańskie musiały odnotować straty w wyniku upadłości Lehman Brothers. Tyle że w złoto inwestują dziś już nie tylko spekulujący inwestorzy, lecz także zdezorientowane osoby poszukujące bezpiecznych lokat. Złoto wydaje się im być bezpiecznym portem, w którym mogą zacumować swoje majątki. Jeśli chodzi o metale podstawowe, jak nikiel, miedź i aluminium, sytuacja wygląda obecnie inaczej. Na tle wyraźnego zachmurzenia w perspektywach światowej koniunktury wszelkie oczekiwania szybkiej rekonwalescencji rynków są nierealistyczne. Ponadto przedsiębiorstwa stalowe wciąga wir dekoniunktury: w ciągu pięciu miesięcy akcje takich gigantów stalowych jak Thyssen-Krupp, Arcelor Mittal i Salzgitter straciły na wartości średnio po 60%. Hiobowe wieści dla stalowników nadchodzą szczególnie z branży motoryzacyjnej, która z powodu uwarunkowanego słabą koniunkturą braku zleceń redukuje zamówienia. Dwaj inni spośród To tylko początek serii upadków najważniejszych odbiorców stali, mianowicie przemysł maszynowy i budownictwo, również niedomagają i powstrzymują się z zamawianiem. Czołowe banki, jak Goldmann Sachs, zaczęły już poddawać branżę stalową krytycznemu przeszacowaniu. Oznaki tego, że boom, który rozpoczął się w roku 2003, minął już swój punkt szczytowy, są dziś widoczne dla wszystkich. Mimo to przedsiębiorstwa stalowe nie tracą optymizmu: branżowy prymus Arcelor-Mittal zakłada, że branża stalowa będzie dalej odnotowywać wzrost rzędu 3 5 % rocznie. O tym, że fundusze hedgingowe nie są absolutnie wolne od strat, świadczy zamknięcie flagowego funduszu surowcowego Ospraie Management, który w sierpniu zarządzał jeszcze kwotą 2,8 mld USD. Po spadku majątku funduszu o 27% spowodowanym przez nieudane inwestycje w energię, kopalnie i surowce, zarządzający funduszem poinformował w liście do inwestorów o zamiarze zamknięcia funduszu. Powodem tego kroku jest szczególnie to, że od progu 30% straty inwestorzy mają prawo do natychmiastowego wycofywania wkładów. Zapowiedź zamknięcia funduszu poprzedza zatem spowodowany brakiem płynności upadek. W ciągu roku fundusz stracił już 38,6 %. Obserwatorzy rynku oceniają, że ten upadek będzie tylko początkiem szeregu zamknięć i załamań Źródła: m.in. kmr newsletter, Handelsblatt

5 Luzowanie, osiadanie, pełzanie, odkręcanie Połączenia śrubowe powinny pozostawać niewzruszone nawet w najbardziej skrajnych warunkach ale nie zawsze tak jest. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje. UTRATA SIŁY NAPRĘŻENIA MONTAŻOWEGO Utrata siły naprężenia montażowego może mieć różne przyczyny Foto: Gabriele Rohde (fotolia.com) Z połączeniami śrubowymi to jest tak: Teoretycznie prawidłowo zaprojektowane i fachowo zamontowane połączenia powinny w warunkach roboczych zachowywać siłę naprężenia montażowego bez dodatkowych zabezpieczeń. Praktyka pokazuje jednak, że różne przyczyny powodują utratę siły zacisku i prowadzą do samoczynnego luzowania połączenia aż do jego rozpadnięcia się co może mieć fatalne skutki. Dlatego dla zastosowania właściwych metod zabezpieczenia wzgl. elementów zabezpieczających niezbędna jest znajomość przyczyn powodujących w konkretnym przypadku luzowanie połączenia. Właśnie te przyczyny chcielibyśmy objaśnić Państwu na tej stronie. Ponadto: W następnym wydaniu inside (wiosną 2009 r.) zaprezentujemy Państwu właściwe i niewłaściwe produkty do zabezpieczania połączeń śrubowych Osiadanie: Przez osiadanie rozumie się wyrównywanie szorstkości powierzchni przylegania między przedmiotem i elementem złącznym pod działaniem nacisku. Liczba spoin, np. przy montażu kilku podkładek, zwiększa intensywność osiadania i niekorzystnie wpływa na naprężenie montażowe połączenia śrubowego. Pełzanie: Wywoływane przez płynięcie obciążonych materiałów luzowanie połączenia. Występuje szczególnie przy wyższych temperaturach. Odkręcanie: UTRATA SIŁY NAPRĘŻENIA MONTAŻOWEGO WSKUTEK LUZOWANIA Osiadanie Wygładzanie szorstkości powierzchni stykowych pod działaniem nacisku Luzowanie Przyczyny utraty siły naprężenia montażowego Pełzanie Zale na od czasu plastyfikacja wskutek przekroczenia granicy plastyczności Odkręcanie Obni enie lub zniesienie efektu samohamowania Ruchy względne powierzchni stykowych w płaszczyźnie poprzecznej do osi śruby Oddychanie gwintu nakrętki przy abcią eniu osiowym Połączenia śrubowe mogą odkręcać się pod działaniem dynamicznego obciążenia poprzecznego, kiedy zniesiony będzie efekt samohamowania. Ma to miejsce, kiedy np. przy połączeniu obciążonym dynamicznie prostopadle do osi śruby występujące siły poprzeczne przesuwają połączone części względem siebie (patrz: rys.). 5_

6 SPOTKAJMY SIĘ W ROKU 2009: FREIBURG Industrie + Elektronik (i+e) stycznia 2009 r. Neue Messe Freiburg LIPSK intec lutego 2009 r. Leipziger Messe www. messe-intec.de VILLINGEN- SCHWENNINGEN Turning Days kwietnia 2009 r. Messegelände Villingen-Schwenningen Znakomity poziom jakości Firma Ferdinand Gross uzyskała nagrodę za jej znakomite usługi Zarządzanie częściami typu C to pojęcie obejmuje wszystkie działania firmy Ferdinand Gross, których celem jest oferowanie klientom ekonomicznych i dostosowanych do ich szczególnych potrzeb systemów logistycznych. Pięknie jest, kiedy takie starania zostają nagrodzone: Firma Ferdinand Gross GmbH & Co. KG została wyróżniona przez Festool nagrodą Lieferanten Award Tą nagrodą firma Festool GmbH honoruje wzorową współpracę ze swoimi najlepszymi dostawcami. Firma Ferdinand Gross uzyskała to wyróżnienie za wysoki poziom jakości, techniczną kompetencję, odpowiadające sytuacji rynkowej ceny i wybitną punktualność dostaw części znormalizowanych. Festool GmbH z siedzibą w Wendlingen nad Neckarem jest wiodącym producentem narzędzi elektrycznych i pneumatycznych. Części wykonywane według rysunków Nowy specjalny prospekt firmy Ferdinand Gross dowodzi rosnącego znaczenia dostaw części spełniających szczególne wymagania klientów BUDAPESZT Mach Tech maja 2009 r. Centrum Targowe Hungexpo POZNAŃ Mach Tool czerwca 2009 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie _6 STUTTGART Fastener Fair 7 8 października 2009 r. Neue Messe Stuttgart Dostawy części wykonywanych według rysunków, danych technicznych i specyfikacji klienta zyskują na znaczeniu. W ostatnim okresie udział takich części w wolumenie dostaw firmy Ferdinand Gross osiągnął już poziom 25%. Nowy specjalny prospekt Części wykonywane wg rysunków i asortymenty techniczne przedstawia w przejrzysty sposób całą paletę naszych usług w tej dziedzinie: dla części toczonych, frezowanych, prasowanych na zimno i gorąco, tłoczonych i giętych i dla części montażowych firma Ferdinand Gross opracowuje technologię produkcji i wyszukuje wykonawcę gwarantującego odpowiedni standard jakości. Czy to Państwa zainteresowało? Prospekt zawierający także przegląd naszych asortymentów technicznych mogą Państwo uzyskać od naszych doradców lub po przesłaniu zamówienia na adres

7 Dawno, dawno temu, za górami Tak zaczyna się wiele bajek ale naprawdę bajeczne jest to, co pracownicy firmy Ferdinand Gross wyprawiają w nowym kalendarzu Produkcja gorąco oczekiwanego kalendarza firmy Ferdinand Gross to już strategiczne przedsięwzięcie na wielką skalę nasi pracownicy muszą wcielać się w niezwykle postaci w niezwykłych miejscach. W roku 2008 członkowie zespołu crew behind the screw przemienili się w sławne gwiazdy muzyki popularnej: w perfekcyjnych inscenizacjach przez cały rok grali rolę Madonny, Abby, Kiss lub Beatlesów. Tego, że kalendarz na rok 2009 także będzie czymś nadzwyczajnym, można było oczywiście oczekiwać. Tym razem będą to popularne bajki i legendy. Teraz nie chcemy jeszcze zdradzić zbyt wiele powiedzmy więc tylko tyle: zdjęcia powstawały na zamku Burg Stettenfels, w skansenie w Beuren lub na zamku Schloss Hohenheim. A obok Maksa i Moryca, Siedmiu Szwabów, Barona Münchhausena i Śpiącej Królewny będzie można na nich zobaczyć elementy złączne z firmy Ferdinand Gross naturalnie w rolach istotnych dla konstrukcji (czytaj: dla fabuły). Przygotujcie się Państwo na niespodzianki i zamówcie osobisty egzemplarz naszego kalendarza w wygodny sposób - wysyłając zamówienie na adres: OSIEM RAZY NA CZELE Fakty o średnich przedsiębiorstwach regionu Stuttgart Średnie przedsiębiorstwo oznacza właściwie przedsiębiorstwo zatrudniające maks. 500 pracowników. Ale w regionie Stuttgartu liczy się jeszcze przynależność do kategorii firm rodzinnych. Izba Rzemieślnicza w Stuttgarcie posiada w swoim rejestrze średnich przedsiębiorstw. W Izbie Przemysłowo- Handlowej w Stuttgarcie zarejestrowało się średnich przedsiębiorstw. Średnie przedsiębiorstwa są najważniejszym pracodawcą w regionie stworzyły one 70% wszystkich miejsc pracy. Ponad 60 % wszystkich uczniów zawodu kształci się w średnich przedsiębiorstwach. Średnie przedsiębiorstwa wyróżniają się lokalnym patriotyzmem i są przywiązane do swojego regionu. Coraz więcej firm z regionu Stuttgartu rozszerza działalność na zagranicę. Tutejsze firmy mają już oddziałów zagranicznych na całym świecie. W całych Niemczech nie ma innego regionu, w którym siedziby miałaby większa liczba średnich przedsiębiorstw niż w regionie Stuttgartu. Na śrubie cwałuje Baron Münchhausen w kwietniu (zdjęcie trickowe zrealizowane w studio) W listopadzie Kopciuszek czeka na swojego księcia (zdjęcie zrealizowane w skansenie w Beuren) W Nowych szatach króla wystąpi luty (zdjęcie z Niebieskiej Sali na zamku Schloss Hohenheim) Źródło: Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart (wrs.region-stuttgart.de) 7_

8 ATRAKCJE NIE TYL- KO DLA FANÓW ARCHITEKTURY Spacerem przez perłę Banatu _8 Imponujący gmach: Neorenesansowy ratusz 1 Świątynia kultury: Klasycystyczny teatr im. Iona Slavici 2 Idylla: Arad rozciąga się po obu brzegach rzeki Mureş 3 Miasto kościołów: Katolicki kościół św. Józefa 4 Wszystkie zdjęcia (creative commons cc-by-sa 2.5 license): Wikipedia-User Bg B. Proksch 2,4 Norbert Arthur 3 Brama na Zachód To dla Rumunii brama na zachód: Arad, liczące mieszkańców miasto w pięknym regionie Banatu, jest także siedzibą rumuńskiego oddziału specjalizującej się w elementach złącznych firmy Ferdinand Gross. IW zachodniej Rumunii w pobliżu granicy z Węgrami nad przełomem rzeki Mureş leży liczące mieszkańców miasto Arad. Dla Rumunii jest ono bramą na zachód: połączenia komunikacyjne są idealne miasto dysponuje międzynarodowym portem lotniczym i jest bezpośrednio powiązane z siecią kolejową Orientexpress. Samochodem jest stąd niedaleko na Zachód: do Budapesztu jedzie się cztery godziny, do Wiednia sześć, a do Monachium jedenaście. Banat, region geograficzny, w którym leży Arad, jest niezwykle atrakcyjny: ku zachodowi rozciąga się Kotlina Panońska, a na wschodzie wznosi się pasmo Gór Zarand, które w Transylwanii wzgl. Siedmiogrodzie przechodzą w Zachodnie Karpaty. Dzięki swoim imponującym budowlom Arad zasługuje na określenie plenerowego muzeum stylów architektonicznych XVIII i XIX wieku: barok, klasycyzm, neorenesans, neobarok i secesja przeplatają się tu pięknej, nieregularnej układance. Dziś region (w powiecie Arad żyje mieszkańców) korzysta z tego, że nawet w czasach komunistycznych nigdy nie zerwał tradycyjnych więzi z Zachodem po przełomie politycznym stare kontakty można było szybko ożywić. Dynamiczne początki rozwoju ekonomicznego sprawiły, że już dziś w Aradzie działa i mieszka wielu zagranicznych businessmanów. Działające od marca 2008 r. biuro firmy Ferdinand Gross w Aradzie zatrudnia dwóch specjalistów w dziale sprzedaży i trzech handlowców terenowych a planowane jest jego kadrowe wzmocnienie jeszcze w tym roku. Pierwsze zlecenia wpłynęły już w marcu. Dostawy Plenerowe muzeum najważniejszych stylów w architekturze są w praktyczny sposób realizowane z naszego węgierskiego magazynu. Dalsze informacje o Aradzie: Ferdinand Gross w Rumunii: Biuro rozpoczęło działalność, pierwsze zlecenia są już realizowane. Źródła: Bawarska Centrala Edukacji Politycznej, Izba Przemysłowo-Handlowa Palatynatu, Romanian Travel Guide, bucovine.com, Romania Consult & Investment, virtualarad.net. Wikipedia; Foto: Nick Csakany

nside 02/09 Klient jest naszym panem i jeszcze dużo więcej ZABEZPIECZONE NIEZAWODNIE Pigułka wiedzy CHYBA ODBIJAMY SIĘ OD DNA Już po recesji?

nside 02/09 Klient jest naszym panem i jeszcze dużo więcej ZABEZPIECZONE NIEZAWODNIE Pigułka wiedzy CHYBA ODBIJAMY SIĘ OD DNA Już po recesji? nside 02/09 MAGAZYN DAS NEWS-MAGAZIN INFORMACYJNY VON FIRMY FERDINAND GROSS ZABEZPIECZONE NIEZAWODNIE Pigułka wiedzy Połączenia skręcane powinny łączyć niezawodnie ale nie zawsze tak jest. Powiemy Państwu,

Bardziej szczegółowo

Supply Chain Management albo marzenie o kontroli nad wszystkim. jeden07 NA PÓŁNOC!

Supply Chain Management albo marzenie o kontroli nad wszystkim. jeden07 NA PÓŁNOC! Supply Chain Management albo marzenie o kontroli nad wszystkim. jeden07 inside MAGAZYN INFORMACYJNY FIRMY FERDINAND GROSS. CZY NIEMIECKIM ZAKŁADOM PRZEMYSŁOW- YM KOŃCZĄ SIĘ SUROWCE? BRAKI I WZROST CEN.

Bardziej szczegółowo

inside Dolnośląska piękność Ferdinand Gross rozbudowuje się we Wrocławiu Z praktyki Co szczególnego mają tak zwane śruby ze słabym łbem?

inside Dolnośląska piękność Ferdinand Gross rozbudowuje się we Wrocławiu Z praktyki Co szczególnego mają tak zwane śruby ze słabym łbem? inside 02/10 DMAGAZYN INFORMACYJNY FIRMY FIRMY FERDINAND FERDINAND GROSS GROSS TEMAT NUMERU: Logistyka transportu bez niej nic się nie porusza Nawet bolidy Formuły 1 stają w miejscu, kiedy transport towarów

Bardziej szczegółowo

inside Z praktyki W naszym nowym dziale zajmujemy się specjalnymi rozwiązaniami technicznymi

inside Z praktyki W naszym nowym dziale zajmujemy się specjalnymi rozwiązaniami technicznymi 01/10 inside DMAGAZYN A S N E W S -INFORMACYJNY M A G A Z I N V O N FIRMY F E R DFERDINAND I N A N D G R OGROSS S S 10-te wydanie! TEMAT NUMERU: E-Business dlaczego nie zawsze wszystko idzie gładko Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

inside Historia handlującego śrubami Ferdinanda Grossa dobitnie 150 lat firmy Ferdinand Gross Żywa historia przemysłu Druga wojna światowa sprowadziła

inside Historia handlującego śrubami Ferdinanda Grossa dobitnie 150 lat firmy Ferdinand Gross Żywa historia przemysłu Druga wojna światowa sprowadziła inside SPECJALNE WYDANIE JUBILEUSZOWE 150 lat firmy Ferdinand Gross Kontynuator i kreator Emil Gross przejmuje firmę handlową w trudnych czasach. W latach dwudziestych XX w. skutki pierwszej wojny światowej

Bardziej szczegółowo

6 (88) październik 2006. Jakie jest Państwo Środka? Polsko-chińskie stosunki gospodarcze

6 (88) październik 2006. Jakie jest Państwo Środka? Polsko-chińskie stosunki gospodarcze 6 (88) październik 2006 Jakie jest Państwo Środka? Polsko-chińskie stosunki gospodarcze Wsparcie dla unijnego eksportu w Azji Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.: faks: e-mail:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007-2011 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CZEŚĆ I. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM

PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM Stowarzyszenie Trenerów i Doradców Biznesu w Rzeszowie Rzeszów 2004 Stowarzyszenie Trenerów i Doradców Biznesu w Rzeszowie ul. Słowackiego 7a, 35-060 Rzeszów Publikacja powstała

Bardziej szczegółowo

Głód energii jest dziś większy niż kiedykolwiek: Czas tanich surowców minął 01/08. n s i d e W R E S Z C I E WIĘCEJ MIEJSCA

Głód energii jest dziś większy niż kiedykolwiek: Czas tanich surowców minął 01/08. n s i d e W R E S Z C I E WIĘCEJ MIEJSCA Głód energii jest dziś większy niż kiedykolwiek: Czas tanich surowców minął 01/08 n s i d e MAGAZYN INFORMACYJNY FIRMY FERDINAND GROSS NIC SIĘ NIE DZIEJE BEZ S U R O W C Ó W G ó rnictwo było przed laty

Bardziej szczegółowo

Rynek Biznes Praca. Balansujący. między ryzykiem a niezależnością. Porządkowanie rynku pracy Rozmowa z Arkadiuszem Piecykiem

Rynek Biznes Praca. Balansujący. między ryzykiem a niezależnością. Porządkowanie rynku pracy Rozmowa z Arkadiuszem Piecykiem I S S N 2 3 5 4-0 0 1 X Rynek Biznes Praca M a g a z y n Ś Z P P L e w i a t a n 3 / 2 0 1 4 Porządkowanie rynku pracy Rozmowa z Arkadiuszem Piecykiem Jak przeciwdziałać bezrobociu? CO NAM DOSKWIERA, czyli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

kpmg.pl KPMG Forum Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor prowadzący: Marta Tyszer Studio graficzne: KPMG Sp. z o.o.

kpmg.pl KPMG Forum Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor prowadzący: Marta Tyszer Studio graficzne: KPMG Sp. z o.o. nr 2 2012 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor prowadzący: Marta

Bardziej szczegółowo

inside Genialnie proste Mocne niedźwiedzie Ferdinand Gross pod nazwą Grizzly oferuje produkty chemiczne Strona 2

inside Genialnie proste Mocne niedźwiedzie Ferdinand Gross pod nazwą Grizzly oferuje produkty chemiczne Strona 2 02/13 inside MAGAZYN INFORMACYJNY FIRMY FERDINAND GROSS PLUS: Miedź czerwone złoto TEMAT NUMERU: Genialnie proste Zawsze właściwa część we właściwym czasie na właściwym miejscu: Kanban może znacznie uprościć

Bardziej szczegółowo

O Polskim Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU 2

O Polskim Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU 2 RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU 2 O Polskim Forum HR Polskie Forum HR (wcześniej Związek Agencji Pracy Tymczasowej) powstało w 2002 roku z inicjatywy wiodących firm z branży agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 28 lipca 2010 r. Sprawozdanie nr 54/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) 1. FINANSE - Komisja proponuje pakiet przepisów zwiększających ochronę konsumentów

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Motoryzacyjny

Tygodnik Motoryzacyjny nr 1(2)/2009, 16 styczeń 2009 Tygodnik Motoryzacyjny Tygodnik Motoryzacyjny b r a n ż o w y p r z e g l ą d w y d a r z e ń z k r a j u i z e ś w i a t a RBH: minimalny wzrost stawek w roku ubiegłym W

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2007 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom?

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? 15.1.2008 C 10/59 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? (2008/C 10/17) Dnia 16 lutego 2007 r. Europejski

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig

Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig Sprawozdanie roczne Koncernu Stadtwerke Leipzig Koncern Stadtwerke Leipzig w liczbach 2011 2010 2009 2008 2007 PRACOWNICY I UCZNIOWIE (NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA BILANSU) [Ilość] 2 093 2 107 2 243 2 356 2 357

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2008 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

40 mln USD. Korzystny stosunek ceny do wyposażenia

40 mln USD. Korzystny stosunek ceny do wyposażenia 16 Temat z bliska: Pozyskanie, transport i logistyka drewna Dobrze przygotowany do przewozu drewna niezawodny samochód jest tak samo istotny jak późniejsza logistyka produkcji. Automatyzację prac transportowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

C Z A S O PI S M O PO L S K I E G O Z W I Ą Z K U PR A C O D A W C Ó W B U D O W N I C T W A

C Z A S O PI S M O PO L S K I E G O Z W I Ą Z K U PR A C O D A W C Ó W B U D O W N I C T W A nr. 1 (82) październik 2013 ISSN 1505-2265 C Z A S O PI S M O PO L S K I E G O Z W I Ą Z K U PR A C O D A W C Ó W B U D O W N I C T W A Szanowni Państwo! Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 23 lutego 2013 r. Sprawozdanie nr 15/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. 1. RYNEK WEWNĘTRZNY - Komisja przyjmuje europejski plan działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

inside Dobre interesy Obecność firmy Ferdinand Gross na targach przynosi owoce Str. 2

inside Dobre interesy Obecność firmy Ferdinand Gross na targach przynosi owoce Str. 2 01/13 inside DAS MAGAZYN NEWS-MAGAZIN INFORMACYJNY VON FIRMY FERDINAND FERDINAND GROSS GROSS TEMAT NUMERU: Klasowy prymus Google przeszukuje cały świat. Ale jak to właściwie działa? Str. 4 i 5 PONADTO:

Bardziej szczegółowo

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Rozdział IV Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Wprowadzenie Mimo że miejsca pracy powstają w firmach i instytucjach, a decydują o tym pracodawcy, to politykę w tej dziedzinie tworzą podmioty

Bardziej szczegółowo