inside 02/08 GOSPODARKA ŚWIATA W KRYZYSIE Plajty, pech i panika BRAMA NA ZACHÓD Nasze nowe biuro w Rumunii MAGAZYN INFORMACYJNY FIRMY FERDINAND GROSS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "inside 02/08 GOSPODARKA ŚWIATA W KRYZYSIE Plajty, pech i panika BRAMA NA ZACHÓD Nasze nowe biuro w Rumunii MAGAZYN INFORMACYJNY FIRMY FERDINAND GROSS"

Transkrypt

1 02/08 inside MAGAZYN INFORMACYJNY FIRMY FERDINAND GROSS GOSPODARKA ŚWIATA W KRYZYSIE Plajty, pech i panika Na rynkach finansowych lawina wydarzeń banki plajtują, fundusze hedgingowe padają. Zawirowania objęty także rynki surowców. Strona 4 BRAMA NA ZACHÓD Nasze nowe biuro w Rumunii Firma Ferdinand Gross otworzyła kolejne przedstawicielstwo w Arad w zachodniej Rumunii w pobliżu granicy z Węgrami i zaopatruje klientów z węgierskiego magazynu Strona 8 Bruksela uchwaliła, Europa realizuje Prawie 80 % ustaw obowiązujących w Niemczech ma dziś swoje źródło w inicjatywach prawodawczych podejmowanych przez organy UE i Komisję Europejską. Na poziomie europejskim te przepisy prawne nazywają się dyrektywami, rozporządzeniami lub są decyzjami odnoszącymi się do konkretnych spraw. Wiele z nich ma bezpośredni wpływ na przemysł i gospodarkę w Niemczech jak np. Ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji z powodu niepełnosprawności lub dyrektywa RoHS, której celem jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Więcej na stronach 2 i 3

2 ROSNĄCE ZNACZENIE organów europejskich. Ponieważ ich decyzje powinny być wiążące dla wszystkich, ciągle powstają nowe ustawy. Jednak na poziomie UE unika się słowa Ustawa : mówi się o dyrektywach, rozporządzeniach i decyzjach w konkretnych sprawach (patrz także: Leksykon na następnej stronie). Przez długie lata o ustawodawstwie decydowała Rada Ministrów. Natomiast rosnące znaczenie Parlamentu Europejskiego przejawiało się w minionej dekadzie w tym, że coraz bardziej ogranicza się wyłączną kompetencję decyzyjną Rady: europosłowie tworzą już silną przeciwwagę dla forsowanej w Radzie woli rządów. TEMAT NUMERU O dyrektywach, rozporządzeniach i decyzjach Czy wiedzieli Państwo o tym? Duża część uchwalanych obecnie w Niemczech ustaw opiera się na inicjatywach ustawodawczych Unii. Oczywiście wiele z tych dyrektyw, rozporządzeń i decyzji ma bezpośredni wpływ na przemysł i gospodarkę w Niemczech Foto: Bilderbox (fotolia.com) Wydawca: Ferdinand Gross GmbH & Co. KG Leinfelden-Echterdingen Daimlerstraße 8 Phone: , Fax:-253 Redakcja: Thomas Erb (red. odpowiedzialny) Regina Kutzborski Koncepcja, text, layout: KKM Kauer Kommunikation und Marketing, Fellbach _2 Pomimo starannego opracowania nie odpowiadamy za treść. Wszystkie prawa zastrzeżone. IMPRESSUM Już w zeszłym roku uznaliśmy, że ten wniosek zasługuje na komunikat specjalny: Pod koniec września 2007 r. europejska organizacja producentów elementów złącznych (E.I.F.I.) złożyła do Komisji Europejskiej, najważniejszego gremium UE, wniosek o cła antydumpingowe na określone elementy złączne z Chin. Komisja faktycznie zareagowała na wniosek i wszczęła postępowanie antydumpingowe, przeciwko któremu sprzeciw zgłosił Związek Hurtowników Elementów Złącznych (Fachverband des Schraubengroßhandels - FDS), obawiający się ogromnych wzrostów cen w Europie. Do tej pory nie wprowadzono żadnego tymczasowego cła antydumpingowego, a ostateczna decyzja musi zapaść najpóźniej w lutym 2009 r. Cła antydumpingowe są dobrym przykładem na to, jak daleko polityka UE sięga w interesy niemieckiej gospodarki i przemysłu. Nawet jeśli cła antydumpingowe pomyślane są jako krótkookresowy środek ochrony rynku przed zakłócaniem równowagi przez subwencjonowane towary importowane z krajów trzecich, to krytyka ze strony gospodarki bywa często gwałtowna i nie dotyczy to tylko branży stalowej i metalowej. Kręgi gospodarcze ciągle ostro krytykują cła antydumpingowe Przykładowo od października 2006 pobierane jest cło karne w wysokości 16,5 % od importu skórzanego obuwia z Chin. Pierwotnie przewidziany okres obowiązywania tego cła antydumpingowego do października 2008 r. ma być teraz przedłużony o co najmniej rok konsumenci będą musieli płacić więcej za chińskie buty także w przyszłości. Bruksela oskarża Pekin o zaniżanie

3 Zdjęcia: Markus Würfel (1); Cornischong (1); Szilas (1); Felix Koenig (1) cen przez niedopuszczalne subwencje i psucie rynku dla europejskich producentów. Także na buty wietnamskie UE nakłada karne cła. Obecnie sięgają one 10%. Związek Importerów Towarów Gotowych (VFI) zarzuca Komisji, że angażuje się ona stronniczo w rzekomą ochronę producentów nie będących w stanie konkurować z Chinami i Wietnamem, taktycznie karząc przygotowane do nowej sytuacji konkurencyjnej europejskie przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe oraz konsumentów. Ale nie tylko cła antydumpingowe wywierają wpływ na codzienność gospodarczą. Przede wszystkim branża motoryzacyjna i przemysł elektryczny i elektroniczny jako masywną ingerencję w procesy konstrukcyjne i produkcyjne odczuły wprowadzenie dyrektywy ELV w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz dyrektyw RoHS i WEEE w sprawie zmniejszenia ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Kluczowe znaczenie ma tu zakaz stosowania zawierających chrom (VI) powłok przeciwkorozyjnych, który postawił specjalistów z dziedziny elementów złącznych przed nowymi wyzwaniami. Czy tylko więcej biurokracji i mniej gospodarczej dynamiki? GŁÓWNE ORGANY POLITYCZNE UNII EROPEJSKIEJ Komisja Europejska: Proponuje ustawy, opracowuje plany budżetowe i nadzoruje realizację. Najważniejsze gremium UE. Siedzibą Komisji jest gmach Berlaymont w Brukseli. Parlament Europejski: Decyduje o ustawach i budżecie, kontroluje Komisję. Parlament jest wybierany co pięć lat i ma siedzibę w Strasburgu. Zanim europejskie dyrektywy staną się prawem krajowym, często upływa dużo czasu. Przykładem może być powszechnie dyskutowana Ogólna Ustawa o Jednakowym Traktowaniu (AGG, często nazywana także Ustawą o przeciwdziałaniu dyskryminacji z powodu niepełnosprawności ), służąca wprowadzeniu czterech dyrektyw europejskich z lat , która weszła w życie dopiero w roku Celem tej ustawy jest ograniczenie lub likwidacja dyskryminacji przy zatrudnianiu ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną. Ustawę tę krytykowano i krytykuje się ostro w dalszym ciągu także dlatego, że w niektórych dziedzinach wykracza ona daleko poza zakres wyznaczony przez UE. I tak Związek Przemysłu Niemieckiego (BDI) od samego początku zarzucał, że doprowadzi ona do zwiększenia biurokracji i zahamowania dynamiki gospodarczej, co utrudni tworzenie nowych miejsc pracy. Zamiast koncentrować się na interesach, przedsiębiorcy mieli dokumentować, regulować i narażać się na dodatkowe skargi rad zakładowych i związków zawodowych. Ponadto ustawa miała poważnie naruszać swobodę umów. Podobna krytyka napływała z wielu innych organizacji. W międzyczasie nastroje trochę uspokoiły się, ponieważ obciążenia dla przedsiębiorstw okazały się być znacznie mniejszymi od tych, których obawiali się lobbyści. Wykazało to przeprowadzone na zlecenie rządu federalnego badanie, którego wyniki przedstawiono w sierpniu 2008 r. Ten krótki wykład ukazuje, jak złożona jest realizacja dyrektyw UE i jak szybko może się ona rozminąć z celami: W wypadku ustawy AGG Unia Europejska widzi potrzebę ulepszeń i to pomimo tego, że niemiecka ustawa w wielu obszarach idzie znacznie dalej niż tego wymagały wytyczne Unii. Rada Unii Europejskiej: Decyduje o ustawach i budżecie, zawiera umowy międzynarodowe. Nazywana jest także Radą Ministrów UE. Siedzibą Rady jest Consilium w Brukseli. Europejski Trybunał Sprawiedliwości: Zapewnia jednolitość interpretacji prawa europejskiego. Nie należy go mylić z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. ETS ma siedzibę w Luksemburgu. *Źródła do naszego artykułu o UE: Axel Heyer: Ustawodawstwo UE (europadigital); Związek Importerów Towarów Gotowych; Stern.de; Der Spiegel; EUR-lex; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; Związek Samodzielnych Przedsiębiorców; Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Stuttgarcie; Niemiecki Związek Przemysłu; Federalna Centrala Edukacji Politycznej; wikipedia.de LEKSYKON POJĘĆ Rozporządzenie Rozporządzenia są przyjmowane przez Radę wspólnie z Parlamentem lub przez samą Komisję. Rozporządzenie obowiązuje ogólnie i wszystkie jego części są wiążące. W przeciwieństwie do dyrektyw, które są skierowane do państw członkowskich, i do mających określonych adresatów decyzji, rozporządzenie obowiązuje wszystkich. Działa ono bezpośrednio, tzn. tworzy prawo, które obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich jak ustawy krajowe. Dyrektywa Dyrektywy są przyjmowane przez Radę wspólnie z Parlamentem lub przez samą Komisję i są skierowane do państw członkowskich. Dyrektywa służy przede wszystkim do ujednolicania przepisów prawnych. Dyrektywa jest wiążąca dla państw członkowskich w odniesieniu do jej celu, ale pozostawia państwom członkowskim wybór formy i środków realizacji celów wspólnotowych w ramach ich wewnętrznego systemu prawnego. Decyzja Decyzje są przyjmowane albo przez Radę albo przez Radę wspólnie z Parlamentem albo przez Komisję i dotyczą konkretnych spraw. Poprzez decyzję organy UE mogą żądać od państwa członkowskiego lub obywatela Unii określonego działania lub zaniechania działania, mogą nadawać państwom członkowskim i obywatelom Unii prawa i nakładać obowiązki. 3_

4 KOREKTY PROGNOZ Późnym latem 2008 r. agencja informacyjna Reuters chciała dowiedzieć się od wiodących analityków z banków, firm handlujących metalami i instytutów badawczych, jak oceniają oni pierwsze półrocze roku 2008 i co przewidują na sześć nadchodzących miesięcy. Łącznie o zdanie poproszono 45 respondentów, z których wszyscy oprócz trzech ekspertów, wypowiedzieli się na temat kursu niklu. Patrząc na szczegółowe wyniki ankiety można stwierdzić, że prognozy umiarkowanie obniżyły się w stosunku do oczekiwań z początku roku. Przeciętnie analitycy zakładają dziś kurs cash dla niklu na londyńskiej giełdzie metali (LME) w wysokości ,00 USD/mt dla Kryzys dotknął także branżę stalową Na rynkach finansowych lawina wydarzeń banki plajtują, fundusze hedgingowe padają. Zawirowania objęły także rynki surowców. Foto: Benjamin Haas (fotolia.com) _4 roku 2008 wzgl ,00 USD/mt na rok Mająca większe znaczenie statystyczne mediana, neutralizująca wpływ wyników skrajnych, osiąga wartości ,00 USD/mt wzgl ,00 USD/mt dla tych samych okresów. Dla porównania prognoza z początku roku przewidywała wartość ,00 USD/mt na rok 2008, podczas gdy faktyczna średnia z poprzedniego roku 2007 miała rekordową wartość ,00 USD/mt. W obliczu wydarzeń wstrząsających światowymi rynkami finansowymi kolejnymi szczytowymi momentami były upadłości amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers i amerykańskiej kasy oszczędnościowej Washington Mutual trudno jest ocenić rozwój sytuacji na rynkach surowcowych. Globalny kryzys finansowy przyczynił się do renesansu złota, przede wszystkim po tym, jak klasyfikowane dotychczas jako bezpieczne fundusze amerykańskie musiały odnotować straty w wyniku upadłości Lehman Brothers. Tyle że w złoto inwestują dziś już nie tylko spekulujący inwestorzy, lecz także zdezorientowane osoby poszukujące bezpiecznych lokat. Złoto wydaje się im być bezpiecznym portem, w którym mogą zacumować swoje majątki. Jeśli chodzi o metale podstawowe, jak nikiel, miedź i aluminium, sytuacja wygląda obecnie inaczej. Na tle wyraźnego zachmurzenia w perspektywach światowej koniunktury wszelkie oczekiwania szybkiej rekonwalescencji rynków są nierealistyczne. Ponadto przedsiębiorstwa stalowe wciąga wir dekoniunktury: w ciągu pięciu miesięcy akcje takich gigantów stalowych jak Thyssen-Krupp, Arcelor Mittal i Salzgitter straciły na wartości średnio po 60%. Hiobowe wieści dla stalowników nadchodzą szczególnie z branży motoryzacyjnej, która z powodu uwarunkowanego słabą koniunkturą braku zleceń redukuje zamówienia. Dwaj inni spośród To tylko początek serii upadków najważniejszych odbiorców stali, mianowicie przemysł maszynowy i budownictwo, również niedomagają i powstrzymują się z zamawianiem. Czołowe banki, jak Goldmann Sachs, zaczęły już poddawać branżę stalową krytycznemu przeszacowaniu. Oznaki tego, że boom, który rozpoczął się w roku 2003, minął już swój punkt szczytowy, są dziś widoczne dla wszystkich. Mimo to przedsiębiorstwa stalowe nie tracą optymizmu: branżowy prymus Arcelor-Mittal zakłada, że branża stalowa będzie dalej odnotowywać wzrost rzędu 3 5 % rocznie. O tym, że fundusze hedgingowe nie są absolutnie wolne od strat, świadczy zamknięcie flagowego funduszu surowcowego Ospraie Management, który w sierpniu zarządzał jeszcze kwotą 2,8 mld USD. Po spadku majątku funduszu o 27% spowodowanym przez nieudane inwestycje w energię, kopalnie i surowce, zarządzający funduszem poinformował w liście do inwestorów o zamiarze zamknięcia funduszu. Powodem tego kroku jest szczególnie to, że od progu 30% straty inwestorzy mają prawo do natychmiastowego wycofywania wkładów. Zapowiedź zamknięcia funduszu poprzedza zatem spowodowany brakiem płynności upadek. W ciągu roku fundusz stracił już 38,6 %. Obserwatorzy rynku oceniają, że ten upadek będzie tylko początkiem szeregu zamknięć i załamań Źródła: m.in. kmr newsletter, Handelsblatt

5 Luzowanie, osiadanie, pełzanie, odkręcanie Połączenia śrubowe powinny pozostawać niewzruszone nawet w najbardziej skrajnych warunkach ale nie zawsze tak jest. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje. UTRATA SIŁY NAPRĘŻENIA MONTAŻOWEGO Utrata siły naprężenia montażowego może mieć różne przyczyny Foto: Gabriele Rohde (fotolia.com) Z połączeniami śrubowymi to jest tak: Teoretycznie prawidłowo zaprojektowane i fachowo zamontowane połączenia powinny w warunkach roboczych zachowywać siłę naprężenia montażowego bez dodatkowych zabezpieczeń. Praktyka pokazuje jednak, że różne przyczyny powodują utratę siły zacisku i prowadzą do samoczynnego luzowania połączenia aż do jego rozpadnięcia się co może mieć fatalne skutki. Dlatego dla zastosowania właściwych metod zabezpieczenia wzgl. elementów zabezpieczających niezbędna jest znajomość przyczyn powodujących w konkretnym przypadku luzowanie połączenia. Właśnie te przyczyny chcielibyśmy objaśnić Państwu na tej stronie. Ponadto: W następnym wydaniu inside (wiosną 2009 r.) zaprezentujemy Państwu właściwe i niewłaściwe produkty do zabezpieczania połączeń śrubowych Osiadanie: Przez osiadanie rozumie się wyrównywanie szorstkości powierzchni przylegania między przedmiotem i elementem złącznym pod działaniem nacisku. Liczba spoin, np. przy montażu kilku podkładek, zwiększa intensywność osiadania i niekorzystnie wpływa na naprężenie montażowe połączenia śrubowego. Pełzanie: Wywoływane przez płynięcie obciążonych materiałów luzowanie połączenia. Występuje szczególnie przy wyższych temperaturach. Odkręcanie: UTRATA SIŁY NAPRĘŻENIA MONTAŻOWEGO WSKUTEK LUZOWANIA Osiadanie Wygładzanie szorstkości powierzchni stykowych pod działaniem nacisku Luzowanie Przyczyny utraty siły naprężenia montażowego Pełzanie Zale na od czasu plastyfikacja wskutek przekroczenia granicy plastyczności Odkręcanie Obni enie lub zniesienie efektu samohamowania Ruchy względne powierzchni stykowych w płaszczyźnie poprzecznej do osi śruby Oddychanie gwintu nakrętki przy abcią eniu osiowym Połączenia śrubowe mogą odkręcać się pod działaniem dynamicznego obciążenia poprzecznego, kiedy zniesiony będzie efekt samohamowania. Ma to miejsce, kiedy np. przy połączeniu obciążonym dynamicznie prostopadle do osi śruby występujące siły poprzeczne przesuwają połączone części względem siebie (patrz: rys.). 5_

6 SPOTKAJMY SIĘ W ROKU 2009: FREIBURG Industrie + Elektronik (i+e) stycznia 2009 r. Neue Messe Freiburg LIPSK intec lutego 2009 r. Leipziger Messe www. messe-intec.de VILLINGEN- SCHWENNINGEN Turning Days kwietnia 2009 r. Messegelände Villingen-Schwenningen Znakomity poziom jakości Firma Ferdinand Gross uzyskała nagrodę za jej znakomite usługi Zarządzanie częściami typu C to pojęcie obejmuje wszystkie działania firmy Ferdinand Gross, których celem jest oferowanie klientom ekonomicznych i dostosowanych do ich szczególnych potrzeb systemów logistycznych. Pięknie jest, kiedy takie starania zostają nagrodzone: Firma Ferdinand Gross GmbH & Co. KG została wyróżniona przez Festool nagrodą Lieferanten Award Tą nagrodą firma Festool GmbH honoruje wzorową współpracę ze swoimi najlepszymi dostawcami. Firma Ferdinand Gross uzyskała to wyróżnienie za wysoki poziom jakości, techniczną kompetencję, odpowiadające sytuacji rynkowej ceny i wybitną punktualność dostaw części znormalizowanych. Festool GmbH z siedzibą w Wendlingen nad Neckarem jest wiodącym producentem narzędzi elektrycznych i pneumatycznych. Części wykonywane według rysunków Nowy specjalny prospekt firmy Ferdinand Gross dowodzi rosnącego znaczenia dostaw części spełniających szczególne wymagania klientów BUDAPESZT Mach Tech maja 2009 r. Centrum Targowe Hungexpo POZNAŃ Mach Tool czerwca 2009 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie _6 STUTTGART Fastener Fair 7 8 października 2009 r. Neue Messe Stuttgart Dostawy części wykonywanych według rysunków, danych technicznych i specyfikacji klienta zyskują na znaczeniu. W ostatnim okresie udział takich części w wolumenie dostaw firmy Ferdinand Gross osiągnął już poziom 25%. Nowy specjalny prospekt Części wykonywane wg rysunków i asortymenty techniczne przedstawia w przejrzysty sposób całą paletę naszych usług w tej dziedzinie: dla części toczonych, frezowanych, prasowanych na zimno i gorąco, tłoczonych i giętych i dla części montażowych firma Ferdinand Gross opracowuje technologię produkcji i wyszukuje wykonawcę gwarantującego odpowiedni standard jakości. Czy to Państwa zainteresowało? Prospekt zawierający także przegląd naszych asortymentów technicznych mogą Państwo uzyskać od naszych doradców lub po przesłaniu zamówienia na adres

7 Dawno, dawno temu, za górami Tak zaczyna się wiele bajek ale naprawdę bajeczne jest to, co pracownicy firmy Ferdinand Gross wyprawiają w nowym kalendarzu Produkcja gorąco oczekiwanego kalendarza firmy Ferdinand Gross to już strategiczne przedsięwzięcie na wielką skalę nasi pracownicy muszą wcielać się w niezwykle postaci w niezwykłych miejscach. W roku 2008 członkowie zespołu crew behind the screw przemienili się w sławne gwiazdy muzyki popularnej: w perfekcyjnych inscenizacjach przez cały rok grali rolę Madonny, Abby, Kiss lub Beatlesów. Tego, że kalendarz na rok 2009 także będzie czymś nadzwyczajnym, można było oczywiście oczekiwać. Tym razem będą to popularne bajki i legendy. Teraz nie chcemy jeszcze zdradzić zbyt wiele powiedzmy więc tylko tyle: zdjęcia powstawały na zamku Burg Stettenfels, w skansenie w Beuren lub na zamku Schloss Hohenheim. A obok Maksa i Moryca, Siedmiu Szwabów, Barona Münchhausena i Śpiącej Królewny będzie można na nich zobaczyć elementy złączne z firmy Ferdinand Gross naturalnie w rolach istotnych dla konstrukcji (czytaj: dla fabuły). Przygotujcie się Państwo na niespodzianki i zamówcie osobisty egzemplarz naszego kalendarza w wygodny sposób - wysyłając zamówienie na adres: OSIEM RAZY NA CZELE Fakty o średnich przedsiębiorstwach regionu Stuttgart Średnie przedsiębiorstwo oznacza właściwie przedsiębiorstwo zatrudniające maks. 500 pracowników. Ale w regionie Stuttgartu liczy się jeszcze przynależność do kategorii firm rodzinnych. Izba Rzemieślnicza w Stuttgarcie posiada w swoim rejestrze średnich przedsiębiorstw. W Izbie Przemysłowo- Handlowej w Stuttgarcie zarejestrowało się średnich przedsiębiorstw. Średnie przedsiębiorstwa są najważniejszym pracodawcą w regionie stworzyły one 70% wszystkich miejsc pracy. Ponad 60 % wszystkich uczniów zawodu kształci się w średnich przedsiębiorstwach. Średnie przedsiębiorstwa wyróżniają się lokalnym patriotyzmem i są przywiązane do swojego regionu. Coraz więcej firm z regionu Stuttgartu rozszerza działalność na zagranicę. Tutejsze firmy mają już oddziałów zagranicznych na całym świecie. W całych Niemczech nie ma innego regionu, w którym siedziby miałaby większa liczba średnich przedsiębiorstw niż w regionie Stuttgartu. Na śrubie cwałuje Baron Münchhausen w kwietniu (zdjęcie trickowe zrealizowane w studio) W listopadzie Kopciuszek czeka na swojego księcia (zdjęcie zrealizowane w skansenie w Beuren) W Nowych szatach króla wystąpi luty (zdjęcie z Niebieskiej Sali na zamku Schloss Hohenheim) Źródło: Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart (wrs.region-stuttgart.de) 7_

8 ATRAKCJE NIE TYL- KO DLA FANÓW ARCHITEKTURY Spacerem przez perłę Banatu _8 Imponujący gmach: Neorenesansowy ratusz 1 Świątynia kultury: Klasycystyczny teatr im. Iona Slavici 2 Idylla: Arad rozciąga się po obu brzegach rzeki Mureş 3 Miasto kościołów: Katolicki kościół św. Józefa 4 Wszystkie zdjęcia (creative commons cc-by-sa 2.5 license): Wikipedia-User Bg B. Proksch 2,4 Norbert Arthur 3 Brama na Zachód To dla Rumunii brama na zachód: Arad, liczące mieszkańców miasto w pięknym regionie Banatu, jest także siedzibą rumuńskiego oddziału specjalizującej się w elementach złącznych firmy Ferdinand Gross. IW zachodniej Rumunii w pobliżu granicy z Węgrami nad przełomem rzeki Mureş leży liczące mieszkańców miasto Arad. Dla Rumunii jest ono bramą na zachód: połączenia komunikacyjne są idealne miasto dysponuje międzynarodowym portem lotniczym i jest bezpośrednio powiązane z siecią kolejową Orientexpress. Samochodem jest stąd niedaleko na Zachód: do Budapesztu jedzie się cztery godziny, do Wiednia sześć, a do Monachium jedenaście. Banat, region geograficzny, w którym leży Arad, jest niezwykle atrakcyjny: ku zachodowi rozciąga się Kotlina Panońska, a na wschodzie wznosi się pasmo Gór Zarand, które w Transylwanii wzgl. Siedmiogrodzie przechodzą w Zachodnie Karpaty. Dzięki swoim imponującym budowlom Arad zasługuje na określenie plenerowego muzeum stylów architektonicznych XVIII i XIX wieku: barok, klasycyzm, neorenesans, neobarok i secesja przeplatają się tu pięknej, nieregularnej układance. Dziś region (w powiecie Arad żyje mieszkańców) korzysta z tego, że nawet w czasach komunistycznych nigdy nie zerwał tradycyjnych więzi z Zachodem po przełomie politycznym stare kontakty można było szybko ożywić. Dynamiczne początki rozwoju ekonomicznego sprawiły, że już dziś w Aradzie działa i mieszka wielu zagranicznych businessmanów. Działające od marca 2008 r. biuro firmy Ferdinand Gross w Aradzie zatrudnia dwóch specjalistów w dziale sprzedaży i trzech handlowców terenowych a planowane jest jego kadrowe wzmocnienie jeszcze w tym roku. Pierwsze zlecenia wpłynęły już w marcu. Dostawy Plenerowe muzeum najważniejszych stylów w architekturze są w praktyczny sposób realizowane z naszego węgierskiego magazynu. Dalsze informacje o Aradzie: Ferdinand Gross w Rumunii: Biuro rozpoczęło działalność, pierwsze zlecenia są już realizowane. Źródła: Bawarska Centrala Edukacji Politycznej, Izba Przemysłowo-Handlowa Palatynatu, Romanian Travel Guide, bucovine.com, Romania Consult & Investment, virtualarad.net. Wikipedia; Foto: Nick Csakany

Części wykonywane wg rysunków i asortymenty techniczne

Części wykonywane wg rysunków i asortymenty techniczne Części wykonywane wg rysunków i asortymenty techniczne NASZE USŁUGI Doświadczony partner po Państwa stronie Ponad 140 lat doświadczenia w dziedzinach elementów złącznych i techniki zamocowań to solidna

Bardziej szczegółowo

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 2 Wiedeń jest stolicą i największym miastem Austrii z 1,6 mln mieszkańców. Od lat to jedna z najzamożniejszych aglomeracji świata. Aglomeracja nad Dunajem leży we wschodniej

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim Rynek pracy tymczasowej w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. praca tymczasowa w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim cieszy się coraz większą

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z 2014 r. poz. 1662. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Tomasz Salomon Radca Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wrocław, 20.06.2013

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych Doświadczenia innych państw w zakresie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Główny Specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa 15 maja 2013

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej, działający w ramach Polskiego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.10.2006 KOM(2006) 634 wersja ostateczna Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Anna Błaszczak Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROFIL FIRMY. Wyobraź sobie firmę, która realizuje Twoje potrzeby

PROFIL FIRMY. Wyobraź sobie firmę, która realizuje Twoje potrzeby PROFIL FIRMY Wyobraź sobie firmę, która realizuje Twoje potrzeby O FIRMIE Historia firmy WENTOR sięga 2000 roku. Na początku był pomysł i kilka osób, które udało się do niego przekonać. W ciągu kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Prowadzisz agencję zatrudnienia? Sprawdź czy działasz zgodnie z przepisami

Prowadzisz agencję zatrudnienia? Sprawdź czy działasz zgodnie z przepisami Prowadzisz agencję zatrudnienia? Sprawdź czy działasz zgodnie z przepisami Zachęcamy podmioty gospodarcze działające na rynku pracy na terenie województwa pomorskiego jako agencje zatrudnienia do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Podstawy prawne finansów lokalnych Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Dr Izabella Ewa Cech Materiały wewnętrzne PWSZ Głogów Wstęp - zakres wykładu - Pojęcie i kształt systemu finansowoprawnego

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-13 15:19:37 2 Algieria należy do liczących się eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego. Sytuacja ekonomiczna i finansowa kraju zależy więc głównie od światowego

Bardziej szczegółowo

Forum Recyklingu. Poznań 9 października 2013. Temat: Gospodarka akumulatorami ołowiowo-kwasowymi

Forum Recyklingu. Poznań 9 października 2013. Temat: Gospodarka akumulatorami ołowiowo-kwasowymi Forum Recyklingu Poznań 9 października 2013 Temat: Gospodarka akumulatorami ołowiowo-kwasowymi Agenda wystąpienia 1. Czym jest akumulator kwasowo-ołowiowy? 2. Prawo jako stymulator procesów technologicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU ...... (oznaczenie pracodawcy) INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 94 1 k.p., udostępniam pracownikom zatrudnionym w tekst przepisów

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE 2014

KONSTRUKCJE STALOWE 2014 KONSTRUKCJE STALOWE 2014 SPIS TREŚCI nr 1(126) KODEKS BUDOWLANY 3 Zgodnie z planem KOMPETENCJE UDT 6 Bezpieczeństwo techniczne na placach budów INWESTYCJE W ELEKTROENERGETYCE 8 Planowane inwestycje DYSKUSJA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Mimo, że w tym roku upływa już 20 lat od uchwalenia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, to w warunkach globalnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 2 Rynek budowlany na Węgrzech I. Ogólne podsumowanie roku 2014. W grudniu 2014 r. produkcja budowlana oraz prace montażowe były o 2,2% niższe niż w grudniu

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P Polski rynek IT Wartość polskiego rynku IT w 2009 r. wg raportu PMR Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014" ukształtowała się na poziomie 24,1 mld zł. Analitycy spodziewają się, iż

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 r. Warszawa, luty 2013 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Program. Transgraniczne zatrudnianie pracowników. Świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od dnia 1.1.2015

Program. Transgraniczne zatrudnianie pracowników. Świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od dnia 1.1.2015 Program Transgraniczne zatrudnianie pracowników Świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od dnia 1.1.2015 Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązywać będzie w Niemczech na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów al. Ujazdowskie 1/3 00-583 WARSZAWA

Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów al. Ujazdowskie 1/3 00-583 WARSZAWA RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO - 607834 - I/10/AWO 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Ai. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowo - Wdrożeniowe Likaon Sp. z o.o. ul. Solec 81B/A51 00-382 Warszawa

Biuro Projektowo - Wdrożeniowe Likaon Sp. z o.o. ul. Solec 81B/A51 00-382 Warszawa IMPORT Z KRAJÓW AZJI Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę importu z krajów Azji (Chin, Tajwanu, Korei Południowej). Oferujemy dwa modele współpracy: IMPORT POD DRZWI Sprowadzamy na zamówienie

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki.

Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Analiza zasadności uruchomienia przez NCBiR agendy badawczej w obszarze substytucji surowców nieenergetycznych istotnych dla polskiej gospodarki. Dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. nzw. Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy ewidencja spraw o odszkodowania w sądach pracy w 2013 roku w ujęciu retrospektywnym 2009 2012 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI DEPARTAMENT STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia

Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia Tomasz Wiktorski B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli 2011 Meble tapicerowane i inne meble do siedzenia Opracowanie

Bardziej szczegółowo

W 2011 r. po raz pierwszy w Kolonii

W 2011 r. po raz pierwszy w Kolonii W 2011 r. po raz pierwszy w Kolonii Supported by Międzynarodowe Targi Techniki Używanej 6 8 kwietnia 2011 r. Kolonia, Niemcy Nowe perspektywy! USETEC 2011 odbędzie się po raz pierwszy w Kolonii. Hess GmbH,

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie i powłoki chemiczne elementów złącznych

Powierzchnie i powłoki chemiczne elementów złącznych Powierzchnie i powłoki chemiczne elementów złącznych N A S Z E O S I Ą G N I Ę C I A Na nas można zawsze polegać już od ponad 140 lat Doświadczony partner u Państwa boku: Tradycje i zorientowane na klienta

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r.

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Europejski Rok Praw Obywateli 2013 Obywatelstwo Unii Europejskiej Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego

Bardziej szczegółowo

Nadajemy stali formę. Meusburger gwarantuje Państwu. Odprężone cieplnie płyty, umożliwiające dalszę obróbkę przy minimalnym ryzyku wypaczenia

Nadajemy stali formę. Meusburger gwarantuje Państwu. Odprężone cieplnie płyty, umożliwiające dalszę obróbkę przy minimalnym ryzyku wypaczenia Nadajemy stali formę Nasza firma jest wiodącym producentem normalii do budowy form i narzędzi. Już ponad 10.000 uznanych na rynku klientów czerpie korzyści z naszego nienagannego serwisu oraz bogatego,

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Interreg IV programy UE 2007-2013. Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1

Interreg IV programy UE 2007-2013. Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1 Interreg IV programy UE 2007-2013 Anke Wiegand, Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg, Berlin Partner GmbH 10.10.2008 1 Nasza sieć Bazy danych UE Narodowi koordynatorzy programów Komisja UE Przedstawicielstwo

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

KOŁA ZĘBATE KOŁA ŁAŃCUCHOWE SPECJALNE KOŁA ŁAŃCUCHOWE KÓŁKA DO TRANSPORTERÓW ODLEWANE TAPER LOCK

KOŁA ZĘBATE KOŁA ŁAŃCUCHOWE SPECJALNE KOŁA ŁAŃCUCHOWE KÓŁKA DO TRANSPORTERÓW ODLEWANE TAPER LOCK Bardzo szeroka gama produktów jaką oferujemy, która nadal się powiększa, wymaga od nas ciągłego doskonalenia procesów logistycznych oraz ciągłych szkoleń technicznych. Kilkudziesięciu dostawców, których

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2013 r. Warszawa, kwiecień 2013 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie Aneks Nr 1 z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie dotyczy: 1. Równego traktowania w zatrudnieniu na podstawie ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektywy ELV szansą rozwoju polskiej motoryzacji.

Implementacja Dyrektywy ELV szansą rozwoju polskiej motoryzacji. What s going on in Automotive industry Implementacja Dyrektywy ELV szansą rozwoju polskiej motoryzacji. Adam Małyszko Warszawa 22-23 października 2008 r. Implementacja Dyrektywy ELV Główne cele Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE. z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE. z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora "Złota Łuska". Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 17 i 18, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE. Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa

ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE. Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa Prawo Unii Europejskiej ogólne założenia mechanizmu reverse charge Dyrektywa 2006/69/WE

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim Rynek pracy tymczasowej w województwie śląskim i dolnośląskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwach śląskim i dolnośląskim perspektywy rozwoju pracy tymczasowej są bardzo obiecujące. Jest

Bardziej szczegółowo

O firmie. O DB Schenker Logistics

O firmie. O DB Schenker Logistics O firmie Wchodzimy w skład międzynarodowej grupy DB Schenker, która jest częścią koncernu Deutsche Bahn AG. Grupa DB Schenker jest wiodącym dostawcą zintegrowanych usług logistycznych na świecie z roczną

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne:

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne: DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Zdaję się na to Was. I zawsze się udaje. Specjalista w dziedzinie konstrukcji metalowych, Harry Schmidt, w rozmowie o terminach i planowaniu. Liczą się

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce X Spotkanie Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce Warszawa 26 maj 2012 Wspieranie odzysku i recyklingu w PRL Gospodarka odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Małgorzata Lelińska, Warszawa, 12 maja 2015 r. www.konfederacjalewiatan.pl str. 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku

Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku Anna Fornalczyk Gdańsk 2010 Treść prezentacji System prawny ochrony konkurencji w Polsce Konkurencja i jej znaczenie w gospodarce Polityka

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury wakacyjnego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

News Flash. Lipiec, 2015. Kwartalny przegląd projektowanych oraz wchodzących w życie zmian w prawie pracy

News Flash. Lipiec, 2015. Kwartalny przegląd projektowanych oraz wchodzących w życie zmian w prawie pracy News Flash Lipiec, 2015 Kwartalny przegląd projektowanych oraz wchodzących w życie zmian w prawie pracy II kwartał 2015 Składki na ubezpieczenie społeczne kontraktów menadżerskich 17 czerwca 2015 r. Sąd

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie KOMUNIKAT PRASOWY Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie W Europie Zachodniej tylko co piąta faktura jest regulowana po terminie

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma przed sobą olbrzymie perspektywy. Silna pozycja polskiej gospodarki, najmniejsze

Bardziej szczegółowo

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek artykułów

Bardziej szczegółowo

Główne aspekty działalności scn

Główne aspekty działalności scn scn energy AG Siedziba scn-energy AG mieści się w północno-wschodniej części Niemiec. Firma zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem oraz eksploatacją instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo