lipiec - sierpień 2004 nr 62 nasz str.3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lipiec - sierpień 2004 nr 62 nasz str.3"

Transkrypt

1 lipiec - sierpień 2004 nr 62 nasz str.3

2 Wizerunek nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej str. 2 Aktualności ORLEN nasz str. 3 Z prac Zarządu i Rady Nadzorczej str. 4 Klient jest centrum rozmowa z Jackiem Faltynowiczem Prezesem Zarządu str. 5 RDE Letnie biesiadowanie w Koninie str. 8 Investor Relations 22 lipca, tym razem bez manifestu str. 10 Audyt Wynik audytu oczywiście pozytywny str. 11 Regulacje wewnętrzne Poufna giełda str. 12 Liderzy zmian Móc reagować na zmiany zachodzące w firmie. Magdalena Stalewska str. 13 Z życia firmy Nowy Układ Zbiorowy Pracy oceniony pozytywnie str. 14 Wielka czystka komputerowa str. 15 Nowa reklama wizerunkowa str. 16 Redaktor prowadzący: Aleksandra Krzemień tel. (032) fax: (032) tel. kom: mail: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 skład i łamanie: Alatus Katowice, ul. Pogodna 2 projekt: Waldemar Pawlik nakład: 1000 egz. fot. arch. PKN ORLEN S.A. Dariusz Mańko, Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA Dariusz Mańko ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania, marketingu i ekonomii. W latach pracował w firmie SAPA POLAND należącej do szwedzkiego koncernu SAPA jako kierownik marketingu i rozwoju. Od 1996 roku związany zawodowo z Grupą Kęty. W latach był dyrektorem Zakładu Prasowni. Od stycznia 1999 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu spółki Metalplast-Bielsko SA, która zajmuje się dystrybucją systemów aluminiowych. Pod jego kierownictwem firma przeszła gruntowną restrukturyzację, zdobywając wiele prestiżowych nagród, m.in. Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu, Gazelę Biznesu. Dariusz Mańko jest od 2000 roku członkiem zarządu i zastępcą dyrektora generalnego Grupy Kęty SA. Odpowiada za dwa strategiczne biznesy: Segment Wyrobów Wyciskanych i Segment Systemów Aluminiowych.

3 O R L E N n a s z KONTRAKTY PKN ORLEN SA zł Przebudowa stacji 30 i 110 kv GPZ 1 i GPZ 2 w zakładzie produkcyjnym w Płocku. Kompleksowa przebudowa na ruchu Głównych Punktów Zasilania (GPZ 1 i GPZ 2) w PKN ORLEN SA w zakresie: przygotowania wymaganej prawem dokumentacji i projektu budowlanego, wykonania dokumentacji technicznej, dostaw i montażu rozdzielnic 30 kv, dostaw i montażu mostów szynowych, a także wykonanie sieci światłowodowej rozdzielniczej i magistralnej wraz z uruchomieniem. K W B Bełchatów SA zł Dostawa stacji elektroenergetycznych, ich montaż oraz uruchomienie. I stało się. fot. arch. PKN ORLEN S.A. W rocznicę bitwy pod Grunwaldem, 15 lipca, ELEKTROBUDOWA zwyciężyła w walce o największe zamówienie branży elektrotechnicznej ostatnich lat w Polsce. Powodzeniem zakończyły się kilkuletnie starania. Ojcem, a może raczej matką sukcesu jest Jadwiga Sosnowska, Dyrektor Produkcji w Rynku Przemysłu. To jej uporowi i wierze zawdzięczamy ostateczny sukces zamówienie warte 47 milionów złotych. Jak do tego doszło? Zaczęliśmy kilka lat temu od trafnej diagnozy sytuacji technicznej podstawowej stacji zasilającej Zakład Produkcyjny ORLEN-u w Płocku. Poprawnie skojarzyliśmy oczekiwany wzrost niezawodności zasilania związany z planami rozbudowy części chemicznej ORLEN-u. Dosyć wcześnie nawiązaliśmy współpracę z biurami projektowymi przygotowującymi koncepcje modernizacji GPZ. Wykorzystując naszą wiedzę wynikającą z wieloletniej obecności na obiekcie aktywnie staraliśmy się uczestniczyć w opracowaniu kolejnych wariantów. Zaryzykowaliśmy i bez żadnej gwarancji zwycięstwa w ogłoszonym przetargu zainwestowaliśmy pracę naszych ludzi, poważne środki na zakupy materiałów oraz przeprowadzenie badań i zbudowaliśmy prototyp zupełnie nowej rozdzielnicy przeznaczonej na wyłączne potrzeby tego zadania. Ponieważ praca przy wymianie rozdzielnicy musi odbywać się bez przerwania zasilania obiektów przygotowaliśmy specjalną technologię wymiany oraz przedstawiliśmy organizację przebiegu prac. Wszystkie przygotowane przez EB SA materiały zostały ocenione bardzo wysoko przez komisję przetargową. Dzięki wymienionym działaniom, ale również a może głównie konkurencyjnej cenie zwyciężyliśmy. Gratulując współtwórcom sukcesu uszanujmy ich trud. Pozostając z nadzieją, że Zarząd o Was nie zapomni, jeszcze raz gratulujemy. Aleksandra Krzemień Ahold Real Estate Alfa Sp. z o.o zł Kompleksowe wykonanie prac związanych z inwestycją budowy obiektu usługowo-handlowego z hipermarketem HYPERNOVA w Sochaczewie. PKE SA zł Modernizacja pól liniowych nr 22 Włodzimierz i nr 23 Jaworzno 1 w rozdzielnicy napowietrznej 110 kv Siersza. Miejski Klub Sportowy Cracovia zł Oświetlenie płyty stadionu MKS Cracovia SA przy ul. Józefa Kałuży nr 1 w Krakowie.

4 Z prac Zarządu i Rady Nadzorczej Jan Wilk Zarząd W trakcie posiedzeń w dniach 9 czer-wca i 16 lipca br. Zarząd zajmował się analizą bieżących wyników Spółki. Uwaga Zarządu skupiła się na zagadnieniach: poprawy płynności, skuteczniejszej egzekucji należności i usprawnieniu zarządzania strukturą kosztów. Dzięki podjętym krokom wyniki Spółki po I półroczu są lepsze niż budżetowano, nastąpił wyraźny spadek kosztów podwykonawstwa, funduszu płac i pozostałych kosztów bezpośrednich. Zarząd z udziałem Jerzego Grabosza kontynuował prace nad przygotowaniem strategii Spółki na najbliższe lata. Rada Nadzorcza Na posiedzeniu w dniu 23 lipca br. Rada Nadzorcza wybrała spośród swojego grona nowego przewodniczącego w osobie Dariusza Mańko. Rada zaakceptowała przedstawione przez Prezesa Zarządu założenia przygotowywanej strategii rozwoju Spółki na najbliższe kilka lat. Dokonano oceny wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę po I półroczu br., stwierdzając, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpiła radykalna poprawa. przychody ze sprzedaży - 103,5 mln zł (co stanowi wzrost o 13,6 % w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku) zysk ze sprzedaży 4,5 mln zł (czyli przyrost jest czterokrotnie większy od analogicznego okresu roku ubiegłego) zysk netto 1,3 mln zł (podczas, gdy w I półroczu ubiegłego roku Spółka odnotowała stratę w wysokości 2,9 mln zł). Członkowie Rady Nadzorczej (drugi od lewej) Dariusz Mańko, Dariusz Wojda, Michał Wnorowski i Roman Zalewski Wstępne wyniki finansowe po sześciu miesiącach zostały upublicznione raportem bieżącym w przeddzień posiedzenia Rady Nadzorczej tj. 22 lipca br. Raport okresowy z pełnymi wynikami po dwóch kwartałach br. Spółka opublikowała 4 sierpnia br. Po raz pierwszy posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się w siedzibie Oddziału Spółki Rynku Dystrybucji Energii w Koninie. Członkowie Rady mieli okazję zwiedzić hale produkcyjne, poznać technologię i asortyment produkowanych przez ELEKTROBUDOWĘ SA wyrobów. Rada podjęła dyskusję nad ustaleniem kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, które wprowadzone zostaną do Statutu Spółki. Ustalenie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej stanowi bardzo istotny element oceny przestrzegania przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk 2002, o których pisałem w 55 numerze ELEKS-u. Ład korporacyjny W reakcji na zjawiska postępującej na światowych rynkach globalizacji, zrodziła się inicjatywa złagodzenia narastających konfliktów gospodarczych i korporacyjnych oraz ochrony praw mniejszościowych akcjonariuszy poprzez ustalenie zasad ładu korporacyjnego. Zasady dobrych praktyk mają za zadanie wprowadzenie dobrych obyczajów w spółkach, w tych obszarach i sytuacjach, w których nie regulują tego inne przepisy. Inwestorzy giełdowi przywiązują coraz większą uwagę do przestrzegania przez spółki zasad ładu korporacyjnego, również przy ocenie wartości spółki. Z tego też powodu od 19 lipca br. w tabeli notowań akcji zamieszczanej w Gazecie Giełdy Parkiet pojawiła się nowa rubryka ład korporacyjny, w której znajdują się oceny wystawiane emitentom przez inwestorów instytucjonalnych. ELEKTROBUDOWA SA w ocenie Polskiego Instytutu Dyrektorów, który opracował Zasady Dobrych Praktyk, uzyskała najwyższą notę (5).

5 Klient jest centrum wokół którego wszystko musi się obracać Z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarządu ELEKTROBUDOWY rozmawia Aleksandra Krzemień Panie Prezesie, jak Pan ocenia ELEKTROBUDOWĘ po czterech latach od czasu restrukturyzacji? Czy według Pana nasza organizacja uległa zasadniczej zmianie, a jeśli mam nadzieję że tak to, w jaki sposób? Może to nie wypada, lecz chciałbym rozpocząć od krótkiego wyjaśnienia. Restrukturyzacja nie jest projektem, niestety. Jest procesem i jako taki, musi być rozumiany i prowadzony. Co to oznacza? To, czym proces różni się od projektu, a nade wszystko tym, że nie ma ani początku ani końca i prowadzony jest w sposób ciągły. Jeśli zgodzimy się z powyższym, a trudno byłoby podjąć dyskusję merytoryczną, możemy oceniać jedynie pewne, zakończone lub w różny sposób zaawansowane projekty restrukturyzacyjne. Po tym krótkim wstępie, możemy przejść do oceny. Muszę jednak zastrzec jeszcze jedno po czterech latach spędzonych w EB SA pozbawiony jestem obiektywizmu. Jest to moja firma, z nią czuję się związany, również a może nawet głównie emocjonalnie i stąd moja ocena. A merytorycznie ocenia nas, zawsze rynek, nasi klienci. Jak wypadamy na tym tle? W ostatnich artykułach prasowych podsumowujących wyniki spółek giełdowych po pierwszym półroczu 2004 EB SA wymieniana jest jako jedyna, która wyszła z lat głębokiego kryzysu w budownictwie bez drastycznego spadku przychodów, utraty płynności finansowej, konieczności prowadzenia postępowania układowego lub upadłościowego, obecności komorników w firmie i tym podobnych przyjemności. Jeśli spojrzymy na wykres przedstawiony poniżej, ocena naszej pracy, dokonana przez rynek, jest bardzo pozytywna. Jeszcze 3 lata temu EB SA była o wiele mniejsza od obu naszych giełdowych konkurentów Elektromontażu Export i Elektromontażu Warszawa. A teraz? Pierwsze półrocze 2004 jak wygląda? Jesteśmy wielokrotnie więksi. I tak ma pozostać. Czy byłoby to możliwe w przypadku, gdyby nasza organizacja nie uległa zasadniczym zmianom? Moim zdaniem nie. Ci którzy się nie zmienili są w miejscu które pokazuje wykres. Co, oczywiście w mojej ocenie, uległo największym zmianom? Jest kilka takich obszarów, ale do głównych należą: zmiana mentalności polegająca na zaakceptowaniu faktu, iż każda złotówka wydana wewnątrz firmy pochodzi od naszych klientów. W związku z tym to klient, a szczególnie ten płacący, jest centrum, wokół którego wszystko musi się obracać jako zbiorowość zrozumieliśmy i zaakceptowaliśmy sytuację, że od naszych dotychczasowych klientów nie pozyskamy tylu zleceń, by utrzymać firmę i spełnić wymagania właścicieli. W konsekwencji podjęliśmy skuteczną próbę wejścia na nowe rynki zaakceptowaliśmy nowych ludzi w naszej organizacji. Myślę, że wielu z nas doszło do wniosku, że można się od nich czegoś nauczyć, że nie wszystko, co na zewnątrz nas jest złe zaczęliśmy przyjmować nowe wzorce, dzięki szkoleniom, w których wielu z nas uczestniczyło. Przez to wszystko staliśmy się bardziej drapieżni na rynku i ta opinia naszych konkurentów i kontrahentów jest dla mnie osobiście ogromnym komplementem zaczęliśmy z dużym powodzeniem, a niektórzy z nas z dużą wprawą i przyjemnością posługiwać się nowoczesnymi środkami z dziedziny IT. Wielu z nas nie wyobraża już sobie pracy bez dobrego laptopa, codziennego korzystania z przyzwoitej poczty elektronicznej, ogólnie dostępnych baz danych, systemów raportowania i kontroli, co oczywiście nie jest czasami rzeczą przyjemną pogodziliśmy się z faktem, że nie produkujemy rozdzielnic w Mikołowie. Dzięki temu mamy w Koninie największą i najlepszą fabrykę rozdzielnic w Polsce, która budzi zazdrość wszystkich naszych konkurentów, łącznie z tymi największymi działającymi globalnie. Nie mogło się to stać bez zaangażowania w proces zmian większości pra-

6 cowników. Za aktywność w tym zakresie każdemu z osobna i całej naszej zbiorowości należy się podziękowanie. Niech nagrodą dla nas będą efekty w postaci największych w historii EB SA kontraktów z PKN OR- LEN, PKE, KWB Bełchatów, portfel zamówień dochodzący do niebotycznego niedawno poziomu ćwierć miliarda złotych, wiążąca się z tym pewność zatrudnienia, szacunek naszych kontrahentów jak i konkurentów. Uważam, że osiągnęliśmy pewien poziom skuteczności na obecnym etapie rozwoju rynku. Ponieważ jednak, czy na szczęście, restrukturyzacja jest procesem, wyzwania są wciąż przed nami. Spróbujmy odpowiedzieć na kilka pytań: czy nasze nastawienie do każdej zmiany, a już szczególnie tej wprowadzanej nie przez nas samych nie jest od samego początku negatywne w myśl powiedzenia a co też ONI znowu wymyślili! To przecież same bzdury! czy konsekwencja we wdrażaniu nowych pomysłów jest naszą mocna stroną? czy, nieuniknione przecież na etapie wdrażania nowości błędy, jesteśmy skłonni korygować czy raczej odrzucać całość no, bo tyle w tym pomyłek? na ile jesteśmy w stanie zrozumieć i akceptować sytuację w ewidentny sposób korzystne dla EB SA, lecz niosące personalnie dla nas nowe wyzwania lub zagrożenia? Odpowiedzi na te i inne pytania są wstępem do kolejnych projektów, które na nas czekają. Rok 2004, choć przestępny, dla naszej firmy jest niezwykle pomyślny. Początek roku to spektakularny kontrakt z El. Łagisza, pod koniec lipca PKN ORLEN, KWB Bełchatów. Po drodze znaczące kontrakty, chociażby z firmą KOPEX Możemy mówić już o ożywieniu gospodarczym w naszej branży, czy to zbyt daleko idący wniosek? Choć jestem urodzonym optymistą zaczekałbym z twierdzeniami o boomie gospodarczym w naszej branży. Chociaż EB SA jest dużą firmą, to jednak na podstawie kilku wygranych dużych przetargów bałbym się oceniać koniunkturę w całej branży. Wg GUS pierwsze 4 miesiące tego roku były rewelacyjne, maj już niejednoznaczny, a wyników podsumowujących półrocze jeszcze brak. Nie zapisujmy naszych ewidentnych sukcesów na rachunek ożywienia gospodarczego. Wszystkie projekty, prowadzone od długiego czasu, wygrane zostały w ciężkiej, żeby nie powiedzieć morderczej czasami walce z konkurencją. Wiedzą o tym najlepiej ci, którzy pracowali przy tych projektach bezpośrednio i podejmowali kluczowe decyzje. Spotykam się coraz częściej z pytaniem czy poprawa koniunktury zmniejsza konkurencyjność rynku, pozwala łatwiej i mniejszym wysiłkiem pozyskiwać nowe kontrakty i czy w związku z tym widać wyraźny wzrost marż na poszczególnych kontraktach. W podtekście kryją się oczekiwania: a może poluzować kontrolę kosztów, może trochę odpuścić w marketingu, może dość wyciskania wydajności pracy? Moja odpowiedź zawsze jest taka sama: byłoby miło tak zrobić, lecz niestety jest to absolutnie niemożliwe. Sytuacja w każdej firmie, w jej otoczeniu i na rynku jest ogromnie dynamiczna i ciągle się zmienia. Wszyscy czekają na potknięcia wszystkich, a ponieważ to my jesteśmy liderem rynku to oczekujących na naszą wpadkę jest wielu. Teraz przyszedł czas na ugruntowanie naszej pozycji. Mamy ponownie bardzo dobrą opinię w bankach. Ponownie zaczynamy cieszyć się zaufaniem inwestorów giełdowych. Dzięki temu możemy uzyskać dostęp do środków pozwalających na sfinansowanie kolejnego etapu rozwoju ELEKTROBUDOWY. Na przełomie sierpnia i września rozpoczniemy szeroką dyskusję - jak wykorzystać szansę, którą sami sobie stworzyliśmy, jak ustrzec się pomyłek w procesie planowania strategicznego rozwoju EB SA, w którym kierunku skierować środki, do których dostęp możemy uzyskać. Mam nadzieję, że na tym etapie restrukturyzacji rynek będzie nam sprzyjał. Pamiętajmy jednak, że rynek docenia wytrwałych, konsekwentnych i pracowitych. Liczenie na to, że sam wzrost załatwi cokolwiek za nas jest mrzonką. Jeśli taki wzrost nastąpi i ustabilizuje się, to będzie dla nas kolejnym wyzwaniem - w jaki sposób możemy powstałą sytuację wykorzystać bardziej efektywnie od innych? Jak na wzrastającym ryku ugruntować naszą pozycję? Jak uniknąć ryzyka, które nierozerwalnie wiąże się z taką sytuacją? Pomimo tych wszystkich ograniczeń i niebezpieczeństw życzyłbym sobie i nam wszystkim byśmy mogli się z nimi zmierzyć. Ale, popatrzmy choćby na wzrost wartości kursu naszych akcji. Notowania z 26 lipca br. to 28,80 zł, a ostatnia prognoza BRE Banku mówi o 32 zł. Czy rynek kapitałowy, Pana zdaniem, dzięki takim informacjom jak ta, że jesteśmy najbardziej przejrzystą spółką giełdową, reaguje w pozytywny sposób? Rynek kapitałowy reaguje na wszystkie sygnały dochodzące ze Spółki, ale w szczególności ocenia jej pozycję fundamentalną tzn. wyniki, potencjał wzrostu w najbliższych latach, strategię rozwoju, sytuację wewnątrz, relacje z klientami i wiele innych okoliczności. Podstawą jednak jest szeroko rozumiana wiarygodność, której z kolei fundamentem jest przejrzystość. Rozumiemy to i dlatego EB SA stara się spełnić wszystkie warunki, by Spółka mogła zostać zaliczona do prestiżowego segmentu PLUS Warszawskiej GPW. Pozostały nam do spełnienia jeszcze dwa wymagania: wprowadzenie raportowania, w co najmniej jednym obcym języku oraz wprowadzenie do Statutu wymagań określających kryteria niezależności członków RN. Mam nadzieję, że spełnimy je do końca tego roku i stworzymy podstawę budowy pełnego zaufania rynków kapitałowych do EB SA. Podkreślam jednak, że pod-

7 stawą oceny, a w rezultacie wyceny pozostaną wyniki. A wyniki finansowe za pierwsze półrocze napawają optymizmem. Czy oznacza to, że możemy mówić o zmianie prognozy mam na myśli jej podwyższenie? Rzeczywiście wyniki pierwszego półrocza są dobre, wyraźnie lepsze od ubiegłorocznych i w większości parametrów lepsze od założeń budżetu. Poziom zdobytych zamówień pozwala z dużym optymizmem patrzeć na najbliższą przyszłość. Co nie znaczy, że te pozytywne sygnały mogą nastawiać nas hurra optymistycznie. Poczekajmy z podobnymi pomysłami jak zmiana prognozy do wyjaśnienia kilku kluczowych projektów, które nie zależą od nas, czyli głównie finansowanie projektów PAK oraz Łagisza. Dopiero wówczas po zaistnieniu kilku innych warunków będziemy mogli ewentualnie powrócić do tej dyskusji. Dobrze, porozmawiajmy jeszcze o naszej firmie. Co Pana zdaniem stanowi przewagę konkurencyjną w stosunku do innych firm z naszej branży. Może kultura organizacyjna? Jeśli popatrzeć na naszą pozycję i porównać ją z pozycją konkurencji to przewag takich powinno być bez liku. Głównymi, moim zdaniem są: ugruntowana pozycja solidnego, terminowego i rzetelnego dostawcy skomplikowanych rozwiązań technicznych zarówno w zakresie oferowanych produktów jak i usług poziom koszów pozwalający na przygotowanie konkurencyjnych cenowo ofert elastyczność w dostosowaniu się do oczekiwań klienta potencjał, w tym również finansowy, pozwalający na samodzielną realizację każdego, nawet największego i najbardziej skomplikowanego zadania jasna, klarowna struktura organizacji dosyć precyzyjna i jednoznaczna alokacja rynków i klientów. To na poziomie nazwałbym podstawowym czy zasadniczym. Jest oczywiście mnóstwo czynników rzekłbym wspierających realizację tych podstawowych lub ułatwiających ich osiągnięcie. Należą do nich zagadnienia z zakresu kultury organizacyjnej każdej firmy, o których Pani wspomniała. EB SA ma skrystalizowaną, ukształtowaną w ciągu ponad 50 lat istnienia, klientów, dla których pracowała i pracuje, środowisko, z którego wyrosła i w którym funkcjonuje. Włożyliśmy sporo wysiłku w zbadanie, jaki charakter ma ta kultura. I co nam wyszło? Ano, że jest to firma, kulturę której można scharakteryzować kilkoma określeniami takimi jak: hierarchiczność, zależność, perfekcjonizm. Na tę kulturę składają się te, a nie inne zachowania pracowników, ich przyzwyczajenia, oczekiwania, nawyki. Oczywiście będziemy działali w kierunku, by dostosować kulturę naszej organizacji do otwierającego się na nas rynku europejskiego. Będziemy dążyli, by zachowania naszych pracown ików zbliżały się do standardów, które sobie wyznaczymy. Jest to jednak proces bardzo trudny i długotrwały. Może jeden z trudniejszych, które przyjdzie nam realizować. Rola ELEKS-u, który Pani redaguje, będzie nie do przecenienia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zrobię wszystko, aby temu wyzwaniu sprostać. Aleksandra Krzemień Pisali o nas Zyskowne zlecenia ELEKTROBUDOWY Lipiec nie przyniósł zmian głównych indeksów, ale na niektórych spółkach można było sporo zarobić. ELEKTROBUDO- WA poszła w górę już o 13 proc. Katowiczanie mają za sobą najlepszy drugi kwartał od 1999 r. Systematycznie rośnie ich portfel zamówień, który po najnowszym kontrakcie w kopalni Bełchatów znacznie przekroczył już 200 mln zł. Giełda docenia to, że spółka po udanej restrukturyzacji, obejmującej m.in. redukcję etatów (8 proc. w ciągu roku), jest dobrze przygotowana do obecnej sytuacji rynkowej. Może obsługiwać rosnącą liczbę niewielkich i średnich zleceń. Jednocześnie dywersyfikuje źródła przychodów, co może okazać się korzystne, jeśli oczekiwane kontrakty w energetyce będą się opóźniać (jak przy projekcie PĄTNÓW II, na który spółka bardzo liczyła). Po udanym drugim kwartale firma zamknęła półrocze 1,3 mln zł zysku netto i 103,5 mln zł sprzedaży. Plany na cały rok zakładają odpowiednio 5,1 mln i 285 mln zł. Prawdopodobnie roczny zysk okaże się wyższy do takich ocen skłania nie tylko liczba nowych zleceń (lipcowy kontrakt na 47 mln zł z ORLENEM jest najwyższy w historii spółki), ale też dotychczasowe doświadczenia. W okresie firma w pierwszym półroczu straciła łącznie 1,1 mln zł, a w drugim zyskała 10,8 mln zł. ELEKTROBU- DOWA przedstawi nową prognozę po zakończeniu tego kwartału. Zarząd woli zapewne dmuchać na zimne, po tym jak w ubiegłym roku nie udało mu się zrealizować nawet obniżonych szacunków. (...) Katowiczanie chętnie dzielą się sukcesami z akcjonariuszami. Za 2003 r. wypłacili 65 proc. zysku, a relacja ta może w kolejnych latach rosnąć. Puls Biznesu, 28 lipca 2004 r.

8 Letnie biesiad Już po raz trzeci 9 lipca 2004 r. w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "WI- TYNG w Mikorzynie odbył się festyn dla pracowników Rynku Dystrybucji Energii. Organizacja tego typu imprezy staje się coroczną tradycją w RDE, tym bardziej, że z roku na rok liczba uczestników wzrasta. W tym roku było nas ok Jeszcze rok temu ok. 450, a zaczynaliśmy w 2002 r. skromnie. Chętnych do zabawy było wówczas tylko 300 osób. Organizatorów cieszy oczywiście taka frekwencja, chęć do wspólnej zabawy i integracji pracowników. Pogoda, jak co roku nas nie zawiodła, chociaż impreza na świeżym powietrzu nad mikorzyńskim jeziorem omal nie stanęła pod znakiem zapytania z powodu przedpołudniowych burz, jakie przechodziły nad Wielkopolską. Popołudnie okazało się bardzo ładne i festyn odbył się zgodnie z planem zamawialiśmy przecież imprezę wraz z pogodą! Oficjalnie imprezę rozpoczął powitaniem Prezes Zarządu Jacek Faltynowicz, w którym przedstawił optymistyczne wyniki finansowe Oddziału oraz życzył wszystkim dobrej zabawy. Były, więc powody do świętowania. Gospodarz imprezy Dyrektor Oddziału Ariusz Bober nie przedłużając części oficjalnej zachęcał wszystkich do wspólnego biesiadowania. Konin gościł również Dyrektora Zarządzania Zasobami Ludzkimi Piotra Janczyka i Dyrektora Biura Zarządu Jana Wilka, którzy uczestniczyli w konińskiej imprezie. Na pikniku nie zabrakło oczywiście do brej muzyki w wykonaniu profesjonalne go zespołu muzycznego, który zagrzewa wszystkich uczestników do tańca, wyśmie nitych dań z grilla, oraz co najważniejsze wspaniałej atmosfery. Impreza trwała, więc od do ostatnich imprezowiczów, któ rzy opuścili parkiet nad ranem. Tego typu imprezy pracownicze na pewno będą organizowane i wejdą na stałe do tra dycji naszego konińskiego oddziału. Agnieszka Pawłowska Organizatorka

9 - - ł - - owanie w Koninie -

10 Investor Relations 22 lipca, tym razem bez manifestu a z analitykami GPW Ariusz Bober, Grzegorz Stulgis, Jacek Faltynowicz oraz Karol Żbikowski w drodze na hale produkcyjne Uśmiechnięta Joanna Kwiatkowska z Generali PTE Powrót z Bazyliki Uczestnicy spotkania od lewej: Szymon Ożóg, Marek Świętoń, Krzysztof Socha, Bartłomiej Michalski, Jacek Faltynowicz (EB SA), Joanna Kwiatkowska, Bartosz Orzechowski, Konrad Puścian, Karol Żbikowski i Maria Skowroń-Szafrańska Poza wynikami fundamentalnymi dla wyceny spółki giełdowej duże, a czasami decydujące, znaczenie ma znajomość przedmiotu działania, ludzi pełniących kluczowe funkcje, organizacji, warunków lokalizacyjnych, znajomość produktów przez analityków giełdowych oraz zarządzających portfelami inwestycyjnymi dużych funduszy. Chcąc pomóc w zrozumieniu ELEKTROBUDO- WY Zarząd zaprosił do zakładu w Koninie grupę osób głównie z OFE będących posiadaczami dużych pakietów akcji EB SA. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Generali PTE, PTE Nationale Nederlanden Polska, SKARBIEC TFI SA, ING BSK Investment Management, Fortis Securities Polska SA, IDM Kredyt Bank, ING Securities SA, PKO BP, BM BGŻ. W celu zapoznania gości z profilem działalności naszej firmy, spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania przez Stanisława Wapniarskiego, Dyrektora Rozwoju i Marketingu, naszych urządzeń w nowoczesnym Centrum Marketingowym na terenie zakładu. Goście, w towarzystwie gospodarzy obiektu Ariusza Bobera Dyr. Oddziału RDE oraz S. Wapniarskiego zwiedzili hale produkcyjne oraz pomieszczenie, w którym wyro- by poddawane są próbom. Goście, wykazywali duże zainteresowanie procesem powstawania naszych urządzeń. Najważniej- szym punktem spotkania było zapoznanie uczestników z wynikami finansowymi za I półrocze dzięki prezentacji Jacka Faltynowicza, Prezesa Zarządu EB SA. Analitycy pytali zwłaszcza o możliwości zawierania nowych, intratnych kontraktów z tak znaczącymi kontrahentami jak ORLEN. Po lunchu z ofertą Oddziału Rynku Dystrybucji Energii zapoznał gości Dyr. A. Bober. Wizyta w Koninie zakończyła się w Bazylice Licheńskiej, dokąd analitycy pojechali zapalić świeczkę za pomyślność ELEKTROBUDOWY na rynku kapitałowym. Innymi słowy, spotkanie było okazją wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości pojawiających się wśród grona osób dokonujących transakcji akcjami EB SA, pokazaniu co dzieje się w spółce, a zwłaszcza w największym zakładzie produkującym rozdzielnice w Polsce. Jeśli spółka jest otwarta i przejrzysta, a analitycy ją znają, to mogą ją polecać inwestorom, jeśli o spółce nikt nie słyszał i nikt w niej nie był, to nikt jej nie kupi, a bez kupujących kurs jeszcze nigdy nie wzrósł powiedział Michał Wnorowski PZU SA, wiceprzewodniczący RN ELEKTROBUDOWY. Mamy nadzieję, że spotkanie spełniło oczekiwania naszych gości i pozwoliło na wzmocnienie wizerunku EB SA jako solidnej i budzącej zaufanie firmy.

11 Audyt Wynik audytu oczywiście pozytywny ABB. ELEKTROBUDOWA zobowiązała się zakończyć budowę systemu do końca 1996 r. zawarcie umowy z firmą doradczą ZETOM Katowice na usługi doradcze przy budowie i wdrażaniu systemu jakości r. grudzień, audyt certyfikujący przeprowadzony przez firmę RW TUV, wynik audytu pozytywny r. styczeń, przyznanie certyfikatu na funkcjonujący w ELEKTROBUDOWIE system jakości. Józef Pudło przekonuje audytorów Jana Tyrkę (z lewej) i Andrzeja Pozoronskiego o doskonale funkcjonujących w EB SA systemach 22 i 23 czerwca br. w ELEKTROBUDOWIE przeprowadzony został, przez audytorów z Zakładu Zarządzania Systemami i Jakością z Warszawy, audyt systemu zarządzania jakością na zgodność systemu z nowymi wymaganiami NATO zawartymi w AQAP Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym. Już od kwietnia 2002 r. ELEKTROBUDOWA posiada certyfikat na system jakości zgodny z wymaganiami NATO zawartymi w AQAP Audytorzy stwierdzili, że ELEKTROBUDOWA jest bardzo dobrze przygotowana do projektowania, realizacji usług oraz produkcji wyrobów i urządzeń elektroenergetycznych według wymagań określonych w AQAP Historia certyfikacji systemów w ELEKTROBUDOWIE Dla przypomnienia, szczególnie młodym pracownikom i tym, którzy niedawno podjęli pracę w firmie, przedstawiam krótką historię certyfikacji systemów zarządzania w ELEKTROBUDOWIE SA. Byliśmy jedną z pierwszych firm na rynku budowlanym, która zdecydowała się budować system jakości oparty na międzynarodowych standardach. Jak się bardzo szybko okazało, była to słuszna decyzja, bowiem przyznany w 1997 r. certyfikat pozwolił firmie startować w wielu przetargach na dostawę urządzeń elektroenergetycznych i usługi elektromontażowe, gdzie jedną z wielu przepustek był certyfikat na system jakości. A wszystko zaczęło się 10 lat temu: 1994 r. decyzja o budowie systemu zarządzania jakością opartego na wymaganiach normy ISO 9001; - powstają pierwsze procedury dotyczące zarządzania dokumentacją systemu, ukazuje się także pierwsze wydanie Polityki Jakości r. pierwszy prawdziwy audyt kwalifikacyjny na poddostawcę firmy ABB przeprowadzony przez audytorów tej firmy. Wynik audytu to zakwalifikowanie EB SA do grupy B dostawców 1999 r. audyt recertyfikacyjny potwierdzający funkcjonowanie systemu jakości w firmie r. czerwiec, decyzja o budowie systemu zarządzania środowiskowego jako zintegrowanego z systemem jakości r. decyzja Najwyższego Kierownictwa Spółki o dostosowaniu systemu jakości do wymagań NATO określonych w wytycznych AQAP 110; budowa systemu zarządzania środowiskowego r. audyt certyfikujący systemu zarządzenia środowiskowego przeprowadzony przez firmę RW TUV, wynik audytu pozytywny; audyt systemu jakości na zgodność funkcjonującego systemu z wymaganiami NATO określonymi w AQAP 110, wynik audytu pozytywny r. marzec, audyt recertyfikacyjny na zgodność funkcjonującego systemu zarządzania jakością z nową normą ISO 9001: 2000, wynik audytu pozytywny r. czerwiec, audyt recertyfikacyjny na zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami NATO określonymi w nowych wytycznych AQAP 2110, wynik audytu pozytywny. Na uwagę w tej historii zasługuje fakt, że tylko na początku budowy systemu, a było to w latach 1995 i 1996 korzystano z usług konsultanta firmy zewnętrznej. Prace przy budowie i wdrażaniu systemu zarządzania środowiskowego, dostosowanie systemu do wymagań AQAP 110 i 2110 oraz ISO 9001: 2000 były wykonywane przez oddziałowe służby jakości ELEKTROBUDOWY pod kierownictwem Głównego Specjalisty Zarządzania Jakością i Środowiskowego. Taki sposób postępowania należący do rzadkości, pozwolił firmie zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Józef Pudło Główny Specjalista Zarządzania Jakością i Środowiskowego

12 Poufna giełda Tomasz Chrobok Spośród nowoprzyjętych w ELEKTRO- BUDOWIE zarządzeń chciałbym zwrócić szczególną Państwa uwagę na Zarządzenie D/6/04 z 5 lipca br., w sprawie postępowania z informacjami poufnymi o znaczeniu giełdowym. Wybrałem ten akt, aby przybliżyć kolejną grupę informacji, których dostępność zdeterminowana jest rodzajem wykonywanych czynności służbowych jak też charakterem tych informacji. Zanim jednak o samych regulacjach, jakie niesie w sobie owo Zarządzenie, słów kilka na temat informacji poufnych o znaczeniu giełdowym i cechach różniących je od informacji niejawnych, z którymi zazwyczaj jestem utożsamiany w ELEK- TROBUDOWIE. Tak, więc informacja poufna o znaczeniu giełdowym, która szczegółowo zdefiniowana została w art. 4 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Tekst jednolity - Dz. U. nr 49, poz. 447 z 2002 r. z późn. zm.), jako: określona w sposób precyzyjny informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych, nabywania lub zbywania tych instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, ma nieco odmienny charakter od klasycznych informacji niejawnych. Różnicy możemy się doszukiwać na kilku płaszczyznach: po pierwsze żywotność informacji poufnych giełdowych jest znacznie krótsza ze względu na obowiązek ich przekazania w określonym terminie do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i w efekcie ich upublicznienia, po drugie dostęp do informacji nie jest uwarunkowany tak jak w przypadku informacji niejawnych żadnym dokumentem (mam tu na myśli poświadczenie bezpieczeństwa osobowego), a związany jest z rodzajem pełnionych funkcji, po trzecie w przypadku informacji giełdowych mamy do czynienie z jedną tylko grupą informacji informacje poufne (nie należy ich mylić ze stanowiącymi tajemnicę służbową informacjami niejawnymi o klauzuli poufne ) w przypadku informacji niejawnych ich rodzaje, ze względu na wagę podzielone zostały aż na cztery grupy. Wróćmy jednak do samego Zarządzenia, regulującego proces postępowania i dostępu do informacji poufnych o znaczeniu giełdowym. W paragrafie 1 wprowadzono obowiązek utworzenia listy osób mających stały dostęp do informacji giełdowych określając m. in. więzi prawne łączące taką osobę ze Spółką czy poziom dostępu do tych informacji. Każda z osób znajdujących się na tej liście zostanie pouczona o konsekwencjach prawnych niedochowania bądź wykorzystania takich informacji. Lista ta obejmować będzie zasadniczy trzon osób tworzących, bądź mających dostęp do informacji giełdowych, co jednak nie wyklucza możliwości dostępu osób z poza niej. Kolejne regulacje zawarte w 2 Zarządzenia, dotyczą obowiązku sporządzania listy osób, które miały dostęp do danej informacji przekazanej przez Spółkę za pomocą raportu bieżącego lub okresowego do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Zasadniczo dostęp do takich informacji powinny mieć tylko osoby z listy, o której mowa wyżej, jednakże może wystąpić sytuacja, w której krąg osób zaznajomionych z tego rodzaju informacją będzie szerszy (np. dostęp osób z poza firmy), stąd też konieczność sporządzania takiego zestawienia, w układzie, o którym mowa w Zarządzeniu. Ostatnia z merytorycznych części Zarządzenia dotyczy informacji, których upublicznienie decyzją Spółki i za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zostało ze względu na ważny interes ELEKTROBUDOWY opóźnione. W takim przypadku wymogi co do bezpieczeństwa informacji są nieco ostrzejsze, bowiem każda tego rodzaju informacja musi zostać skatalogowana (zgodnie z wymogami Zarządzenia), zaś każdorazowy dostęp do niej bardzo szczegółowo udokumentowany. Praktyka taka ma na celu zapewnienie poufności informacji aż do czasu jej upublicznienia, dając jednocześnie możliwość precyzyjnego określenia osób mających do niej dostęp. Zmiany w przepisach regulujących obrót papierami wartościowymi w Polsce poszerzyły zakres obowiązków spoczywających na pracownikach oraz członkach organów spółek publicznych, wyrazem tego są nowe regulacje wprowadzone w ELEKTROBUDOWIE. Stale postępujący proces legislacyjny i nowe akty prawne regulujące ten zakres, które zostaną wprowadzone w życie z pewnością tak jak i w powyższym przypadku znajdą swoje odzwierciedlenie w formie aktów wewnętrznych Spółki. Zarządzenie D/6/04 z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie postępowania z informacjami poufnymi o znaczeniu giełdowym, Zarządzenie D/7/04 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie obowiązku przekazywania informacji o dokonywanych transakcjach papierami wartościowymi ELEKTROBUDOWY SA Zarządzenie D/8/04 z 30 lipca 2004 r. w sprawie przeniesienia zadań związanych z obsługą indeksu materiałowego do Rynku Dystrybucji Energii.

13 Móc reagować na zmiany zachodzące w firmie i jej otoczeniu Z Magdaleną Stalewską, Specjalistką controllingu rozmawia Aleksandra Krzemień Magdalena Stalewska Madziu, jak długo pracujesz dla ELEKTROBUDOWY? W lipcu tego roku minęło 6 lat. Już 6 lat Kontrola najwyższą formą zaufania, zwykli mówić niektórzy zarządzający. Czym zajmuje się specjalistka controllingu? Właśnie. Wielu ludzi myli pojęcie controllingu z kontrolą. Tymczasem kontrola polega na wyszukiwaniu i stwierdzaniu błędów oraz szukaniu winnych i wnioskowaniu o ich ukaranie, natomiast controlling wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez bieżące wykrywanie i eliminowanie lub ograniczanie odchyleń od zaplanowanych wielkości. Kontroler nie kontroluje, lecz troszczy się o to, żeby każdy mógł kontrolować siebie w ramach zadań określonych przez budżety, dlatego controlling nie jest możliwy bez planowania i każdy specjalista controllingu powinien potrafić stworzyć taki budżet, albo przynajmniej nadzorować jego tworzenie. Specjalista controllingu, zatem ma za zadanie dostarczać kadrze zarządzającej danych o minionych okresach gospodarczych czerpiąc swoje informacje głównie z systemu finansowo-księgowego, porównywać wielkości faktyczne z planowanymi, eliminować odchylenia w czasie teraźniejszym i w przyszłości oraz zapobiegać popełnianiu ewentualnych błędów. Powinien umieć dokonać oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i reagować na zmiany zachodzące w firmie i jego otoczeniu oraz na czyhające zagrożenia. Musi umieć ulepszać rozwiązania przyjętego rachunku ekonomicznego stosując bardziej nowoczesne rozwiązania. Słyszałam kiedyś, że dobry finansista potrafi ocenić, zdefiniować kondycję firmy po jej bilansie. Co myślisz o takiej opinii? Nie zgadzam się z tym, ponieważ bilans przedstawia majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania na dany moment czasowy i to może być czasami przypadek, że dana pozycja aktywów lub pasywów ma taką, a nie inną wielkość. Oczywiście oceniając firmę po jej bilansie można powiedzieć coś o jej płynności lub kapitale pracującym, bo nie wszystkie przecież wielkości będą przypadkowe. Warto jednak prześledzić bilanse przedsiębiorstwa z kilku okresów i analizować zmiany zachodzące w czasie. Osobiście uważam, że o wiele więcej można powiedzieć o firmie poprzez pryzmat wszystkich sprawozdań finansowych, a nie wyłącznie bilansu. W bilansie, np. widać jedynie czy firma osiągnęła zysk, czy stratę nie widać natomiast, na jakiej działalności został ten wynik wygenerowany. Czy była to podstawowa działalność przedsiębiorstwa, do której firma została statutowo powołana, czy może sprzedaż majątku lub rozwiązanie rezerw? Analizując bilans przedsiębiorstwa warto także znać wielkość jego sprzedaży, a tej nie znajdziemy w bilansie tylko w rachunku zysków i strat. Od wielkości sprzedaży, bowiem zależy interpretacja niektórych pozycji bilansowych jak np. należności, czy zobowiązań. Nie znając sprzedaży trudno powiedzieć po ilu dniach spływają należności, czyli jak długo finansujemy swoich odbiorców oraz jak długo sama finansuje się swoimi dostawcami. W jaki sposób oceniasz, zatem naszą firmę? Moim zdaniem ELEKTROBUDOWA jest firmą o dobrej kondycji ekonomiczno- finansowej. W dobie recesji gospodarczej potrafiliśmy generować dodatnie wyniki finansowe, wypłacać dywidendę, zmniejszyć nasze zadłużenie skupując wyemitowane wcześniej papiery wartościowe. Nasza płynność mieści się w ogólnie przyjętym optymalnym przedziale. Jesteśmy dobrym płatnikiem, utrzymujemy dosyć niski stan zobowiązań wobec naszych dostawców i raczej to my dłużej finansujemy naszych odbiorców niż dostawcy nas. Ponadto portfel zamówień, którym aktualnie dysponujemy może dawać dobre rokowania na przyszłość. Jesteś osobą bardzo mocno zaangażowaną w pracę z zintegrowanym systemem zarządzania JD Edwards. Jak oceniasz pracę w systemie? Wdrożenie JD Edwardsa ułatwiło pracę naszej komórki organizacyjnej. Nie musimy już tak dużo czasu poświęcać na przekazywanie informacji do oddziałów o zaewidencjonowanych kosztach i przychodach, ponieważ każdy oddział sam sobie może taką informację czerpać z systemu. My w tym czasie możemy zająć się już analizą danych i tworzeniem raportów. To właśnie generator raportów jest narzędziem w JDE, z którego najczęściej korzystamy. Umożliwia nam wyciągnięcie z systemu informacji w różnych przekrojach. Samo jednak tworzenie raportu w systemie jest dość pracochłonne, a generowanie danych zajmuje dużo czasu, zwłaszcza wtedy, gdy raport zawiera dużo informacji. Man-

14 cd. Liderzy zmian kamentem systemu jest to, że raporty nie zbierają danych, które są wprowadzone do systemu i czekają na księgowanie. Zdarza się, że trzeba sprawdzać poszczególne salda kont i spisywać wprowadzone, a nie zaksięgowane wartości, ręcznie, ponieważ istnieje potrzeba takiej informacji, a nie da się jej pozyskać w żaden inny sposób. Dział, w którym pracujesz ulega zmianom, możesz o nich opowiedzieć? Jak się czujesz jako osoba, która już niedługo obejmie nową funkcję? - Wiesz, na razie o tym nie myślę. Skupiam się raczej na tym, żeby jak najwięcej skorzystać jeszcze na obecności mojej dotychczasowej przełożonej. Od 8 sierpnia br. zasiliła naszą komórkę Anna Cieślik, Ania będzie wspierała mnie w pracy również w dziedzinie controllingu. Życzę dużo sukcesów i dziękuję za rozmowę. - Ja również dziękuję i życzę powodzenia. Magdalena Stalewska to osoba bardzo mocno zaangażowana w pracę dla ELEKTROBUDOWY, mająca wyśmienite relacje z osobami, z którymi współpracuje. Jest skuteczna w pracy w dziale controllingu pod względem ekonomicznym, zwłaszcza płynności finansowej. Świetnie przygotowana z zakresu informatyki, co ułatwia pracę w systemie JD Edwards. Jarosław Tomaszewski Dyrektor finansowy Nowy Układ Zbiorowy Pracy oceniony pozytywnie W dniach 9 lipca w Koninie oraz 22 lipca br. w Katowicach odbyły się spotkania pracodawcy ze związkami zawodowymi, których celem była ocena funkcjonowania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawartego 20 stycznia 2004 r. Ze strony Pracodawcy w spotkaniach uczestniczył Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi Piotr Janczyk, natomiast ze strony Zakładowych Organizacji Związkowych w spotkaniach uczestniczyli: Józef Kędracki, Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność, Eryk Wyduch, Przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Pracowników ELEKTROBUDOWY SA oraz Bogusław Bawoł, Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Techniczno - Administracyjnych KADRA przy ELEKTROBUDOWIE SA. W trakcie spotkania strony pozytywnie oceniły zmianę Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ELEKTROBUDOWY SA. W szczególności uznano, iż zmiana doprowadziła do realizacji zadeklarowanych celów zmiany, a mianowicie: - Uporządkowania i uproszczenia systemu wynagradzania. - Uelastycznienia zasad wynagradzania. - Uwzględnienia celów strategicznych w zakresie wynagradzania. - Dostosowania układu zbiorowego pracy do realiów gospodarczych oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Tym niemniej niektóre kwestie zostały ocenione jako nie w pełni satysfakcjonujące. Dotyczy to w szczególności świadczeń rozłąkowych oraz systemu motywacyjnego. W pierwszym przypadku strony zadeklarowały, iż niezwłocznie rozpoczną prace nad zmianą uregulowań w tym zakresie; w drugim natomiast, zwróciły uwagę na konieczność bezwzględnego przestrzegania postanowień art. 9 układu. Ponadto oceniono, iż realizacja świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzona jest zgodnie z Regulaminem socjalnym oraz preliminarzem wydatków. W zakresie polityki szkoleniowej strony uznały, iż w celu utrzymania właściwego poziomu technicznego produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług oraz lepszego przygotowania do egzaminów SEP, niezbędne jest przygotowanie zestawu pytań i odpowiedzi w zakresie niezbędnym dla uzyskania uprawnień eksploatacyjnych i dozoru oraz rozkolportowanie tych informacji do osób, które są obowiązane takie uprawnienia posiadać. W trakcie spotkań dyskusji poddano również Projekty: - Porozumienia o zasadach współpracy pomiędzy ELEKTROBUDOWA SA a zakładowymi organizacjami związkowymi. - Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Przyjęty został również harmonogram prac nad zmianami w Regulaminie pracy. Strony ustaliły, iż kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2004 r. o godz w Biurze Spółki.

15 Wielka czystka komputerowa Najaktywniejsi członkowie zespołu Tomek Chrobok oraz Rafał Sołyga Biuro Spółki w Katowicach postanowiło uporządkować sprzęt komputerowy. W tym celu poleceniem służbowym powołany został do życia Zespół w składzie: Dariusz Dudek jako przewodniczący oraz członkowie Rafał Sołyga, Piotr Razowski i Tomasz Chrobok, którego zadaniem było dokonanie oceny technicznej wycofanego z użytkowania w ELEKTROBUDO- WIE sprzętu komputerowego i peryferyjnego, pod kątem jego ewentualnego zagospodarowania. Ze względu na szeroki zakres prac rodzący potrzebę ich usystematyzowania działania Zespołu zostały podzielone na kilka etapów. I tak w pierwszym etapie dokonano przeglądu 145 monitorów wycofanych z użytku, 138 monitorów nie nadających się do dalszej eksploatacji ze względu na uszkodzenia i przestarzały typ zakwalifikowano jako złom elektroniczny. Następnie przekazano firmie zajmującej się utylizacją sprzętu elektronicznego 138 niesprawnych monitorów o łącznej wadze 1820 kg. Trzecim etapem prac zespołu było dokonanie przeglądu wycofanych z użytku komputerów, drukarek atramentowych oraz pozostałego sprzętu peryferyjnego. Sprawdzono 26 drukarek atramentowych (wszystkie niesprawne), 125 komputerów (121 niesprawnych) oraz pozostały sprzęt peryferyjny: klawiatury, nagrywarka, telefaksy itp. Na tym etapie dokonany został, także przez pracownika firmy LA- SER przegląd 49 drukarek igłowych (34 okazały się niesprawne). Końcowy etap prac polegający na załadunku i przekazaniu złomu elektronicznego drukarki, komputery (łącznie 191 szt., o wadze 1420 kg) zakończył pracę Zespołu a tym samym proces porządkowania wycofanego z użytku sprzętu komputerowego. Od Redakcji - Reklama wizerunkowa Na ostatniej stronie okładki przedstawiam Państwu nową reklamę ELEKTROBUDOWY. Od drugiego półrocza będzie ona prezentowana na łamach czasopism branżowych takich jak: ENERGETYKA, Przegląd Techniczny, Urządzenia dla Energetyki oraz wielu innych. Idąc z duchem współczesnych trendów w reklamie przedstawiam naszą firmę jako kompleksowego realizatora w sposób wizerunkowy. Żywię nadzieję, iż kroczące cyrkle zostaną przez Państwa zinterpretowane zgodnie z zamierzeniami autora Zapraszam do dyskusji. Aleksandra Krzemień

16

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering polska EnerGIA magazyn NR 11 (25) listopad 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jarosław Dominiak inwestorzy indywidualni są ważni Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering wydarzenia spis

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego z siedzibą w Bogatyni 59-916 Bogatynia 3 tel. (075) 77 35 262 www.ppwb.org.pl Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego Węgiel Brunatny Biuletyn

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej. KOSZYKI WEDŁUG POTRZEB: DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI OUTSOURCINGOWEJ RYNEK USŁUG OUTSOURCINGU W OBSZARZE KADROWO PŁACOWYM W POLSCE OUTSOURCING CONTACT CENTER JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA BIZNESU NAJNOWSZE ARTYKUŁY,

Bardziej szczegółowo

OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU ROZDZIAŁ V OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta i Grupy Kapitałowej W związku z faktem, iż Spółka nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IPO 2008

Raport półroczny IPO 2008 www.ipo.pl 1 Raport półroczny IPO 2008 Anna Janus Prezes IPO.pl SPIS TREŚCI Wstęp 4 Struktura debiutów 6 Ranking debiutów giełdowych 9 Największy debiut 9 Najatrakcyjniejszy debiut 9 Najbardziej znaczący

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusz. Nowe emisje. szeroko pojęte RYZYKO. Metastock od podstaw - wszystko o tworzeniu wskaźników analizy technicznej. Giełda to nie wszystko,

Akcjonariusz. Nowe emisje. szeroko pojęte RYZYKO. Metastock od podstaw - wszystko o tworzeniu wskaźników analizy technicznej. Giełda to nie wszystko, 2/2007 Akcjonariusz Partnerzy wydawnictwa Metastock od podstaw - wszystko o tworzeniu wskaźników analizy technicznej Opcje alternatywa do akcji i kontraktów Giełda to nie wszystko, czyli barometr inwestora

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i środowisko. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012

Społeczeństwo i środowisko. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 Społeczeństwo i środowisko Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 Społeczeństwo i środowisko raport 2012 2 www.budimex.pl Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 1 opinia biegłego rewidenta budujemy

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusz. CEE Market Forum. Dni Otwarte Rynku Giełdowego. Giełdowe asy na podium. MetaStock krok po kroku Testowanie systemów transakcyjnych

Akcjonariusz. CEE Market Forum. Dni Otwarte Rynku Giełdowego. Giełdowe asy na podium. MetaStock krok po kroku Testowanie systemów transakcyjnych 1/2007 Akcjonariusz Giełdowe asy na podium Ranking spółek MetaStock krok po kroku Testowanie systemów transakcyjnych CEE Market Forum Dni Otwarte Rynku Giełdowego 18-19 stycznia 2007 OD REDAKCJI Spis

Bardziej szczegółowo

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania:

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania: Suplement promocyjny do Harvard Business Review Polska Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie Partnerzy wydania: Spis treści Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

celem numer jeden Wywiad z Ryszardem Kunickim, Prezesem Zarządu Ciech SA Poprawa płynności

celem numer jeden Wywiad z Ryszardem Kunickim, Prezesem Zarządu Ciech SA Poprawa płynności GIEŁDA EDUKACJA ANALIZY AKCJONARIUSZ ISSN 1644-3004 4/2009 RANKING DOMÓW MAKLERSKICH Inwestorzy żądają nowoczesnych rozwiązań Użyj kontraktów terminowych I STWÓRZ SWOJE WŁASNE TFI NOWY CYKL Co kwartał

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOÂCI BRE BANKU 2007 Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 Spis treści I. Krótko o BRE Banku...4 I.1. Kim jesteśmy...4 I.2. Władze spółki (od 15 marca 2008

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

ZA 2014 ROK. (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.)

ZA 2014 ROK. (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.) ZA 2014 ROK (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Zarządu 2. Oświadczenia Zarządu 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za 2014 rok wraz z danymi porównywalnymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki PYTANIE Dzień dobry, czy spółka będzie publikowała prognozy finansowe na rok 2014?

Bardziej szczegółowo