lipiec - sierpień 2004 nr 62 nasz str.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lipiec - sierpień 2004 nr 62 nasz str.3"

Transkrypt

1 lipiec - sierpień 2004 nr 62 nasz str.3

2 Wizerunek nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej str. 2 Aktualności ORLEN nasz str. 3 Z prac Zarządu i Rady Nadzorczej str. 4 Klient jest centrum rozmowa z Jackiem Faltynowiczem Prezesem Zarządu str. 5 RDE Letnie biesiadowanie w Koninie str. 8 Investor Relations 22 lipca, tym razem bez manifestu str. 10 Audyt Wynik audytu oczywiście pozytywny str. 11 Regulacje wewnętrzne Poufna giełda str. 12 Liderzy zmian Móc reagować na zmiany zachodzące w firmie. Magdalena Stalewska str. 13 Z życia firmy Nowy Układ Zbiorowy Pracy oceniony pozytywnie str. 14 Wielka czystka komputerowa str. 15 Nowa reklama wizerunkowa str. 16 Redaktor prowadzący: Aleksandra Krzemień tel. (032) fax: (032) tel. kom: mail: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 skład i łamanie: Alatus Katowice, ul. Pogodna 2 projekt: Waldemar Pawlik nakład: 1000 egz. fot. arch. PKN ORLEN S.A. Dariusz Mańko, Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA Dariusz Mańko ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania, marketingu i ekonomii. W latach pracował w firmie SAPA POLAND należącej do szwedzkiego koncernu SAPA jako kierownik marketingu i rozwoju. Od 1996 roku związany zawodowo z Grupą Kęty. W latach był dyrektorem Zakładu Prasowni. Od stycznia 1999 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu spółki Metalplast-Bielsko SA, która zajmuje się dystrybucją systemów aluminiowych. Pod jego kierownictwem firma przeszła gruntowną restrukturyzację, zdobywając wiele prestiżowych nagród, m.in. Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu, Gazelę Biznesu. Dariusz Mańko jest od 2000 roku członkiem zarządu i zastępcą dyrektora generalnego Grupy Kęty SA. Odpowiada za dwa strategiczne biznesy: Segment Wyrobów Wyciskanych i Segment Systemów Aluminiowych.

3 O R L E N n a s z KONTRAKTY PKN ORLEN SA zł Przebudowa stacji 30 i 110 kv GPZ 1 i GPZ 2 w zakładzie produkcyjnym w Płocku. Kompleksowa przebudowa na ruchu Głównych Punktów Zasilania (GPZ 1 i GPZ 2) w PKN ORLEN SA w zakresie: przygotowania wymaganej prawem dokumentacji i projektu budowlanego, wykonania dokumentacji technicznej, dostaw i montażu rozdzielnic 30 kv, dostaw i montażu mostów szynowych, a także wykonanie sieci światłowodowej rozdzielniczej i magistralnej wraz z uruchomieniem. K W B Bełchatów SA zł Dostawa stacji elektroenergetycznych, ich montaż oraz uruchomienie. I stało się. fot. arch. PKN ORLEN S.A. W rocznicę bitwy pod Grunwaldem, 15 lipca, ELEKTROBUDOWA zwyciężyła w walce o największe zamówienie branży elektrotechnicznej ostatnich lat w Polsce. Powodzeniem zakończyły się kilkuletnie starania. Ojcem, a może raczej matką sukcesu jest Jadwiga Sosnowska, Dyrektor Produkcji w Rynku Przemysłu. To jej uporowi i wierze zawdzięczamy ostateczny sukces zamówienie warte 47 milionów złotych. Jak do tego doszło? Zaczęliśmy kilka lat temu od trafnej diagnozy sytuacji technicznej podstawowej stacji zasilającej Zakład Produkcyjny ORLEN-u w Płocku. Poprawnie skojarzyliśmy oczekiwany wzrost niezawodności zasilania związany z planami rozbudowy części chemicznej ORLEN-u. Dosyć wcześnie nawiązaliśmy współpracę z biurami projektowymi przygotowującymi koncepcje modernizacji GPZ. Wykorzystując naszą wiedzę wynikającą z wieloletniej obecności na obiekcie aktywnie staraliśmy się uczestniczyć w opracowaniu kolejnych wariantów. Zaryzykowaliśmy i bez żadnej gwarancji zwycięstwa w ogłoszonym przetargu zainwestowaliśmy pracę naszych ludzi, poważne środki na zakupy materiałów oraz przeprowadzenie badań i zbudowaliśmy prototyp zupełnie nowej rozdzielnicy przeznaczonej na wyłączne potrzeby tego zadania. Ponieważ praca przy wymianie rozdzielnicy musi odbywać się bez przerwania zasilania obiektów przygotowaliśmy specjalną technologię wymiany oraz przedstawiliśmy organizację przebiegu prac. Wszystkie przygotowane przez EB SA materiały zostały ocenione bardzo wysoko przez komisję przetargową. Dzięki wymienionym działaniom, ale również a może głównie konkurencyjnej cenie zwyciężyliśmy. Gratulując współtwórcom sukcesu uszanujmy ich trud. Pozostając z nadzieją, że Zarząd o Was nie zapomni, jeszcze raz gratulujemy. Aleksandra Krzemień Ahold Real Estate Alfa Sp. z o.o zł Kompleksowe wykonanie prac związanych z inwestycją budowy obiektu usługowo-handlowego z hipermarketem HYPERNOVA w Sochaczewie. PKE SA zł Modernizacja pól liniowych nr 22 Włodzimierz i nr 23 Jaworzno 1 w rozdzielnicy napowietrznej 110 kv Siersza. Miejski Klub Sportowy Cracovia zł Oświetlenie płyty stadionu MKS Cracovia SA przy ul. Józefa Kałuży nr 1 w Krakowie.

4 Z prac Zarządu i Rady Nadzorczej Jan Wilk Zarząd W trakcie posiedzeń w dniach 9 czer-wca i 16 lipca br. Zarząd zajmował się analizą bieżących wyników Spółki. Uwaga Zarządu skupiła się na zagadnieniach: poprawy płynności, skuteczniejszej egzekucji należności i usprawnieniu zarządzania strukturą kosztów. Dzięki podjętym krokom wyniki Spółki po I półroczu są lepsze niż budżetowano, nastąpił wyraźny spadek kosztów podwykonawstwa, funduszu płac i pozostałych kosztów bezpośrednich. Zarząd z udziałem Jerzego Grabosza kontynuował prace nad przygotowaniem strategii Spółki na najbliższe lata. Rada Nadzorcza Na posiedzeniu w dniu 23 lipca br. Rada Nadzorcza wybrała spośród swojego grona nowego przewodniczącego w osobie Dariusza Mańko. Rada zaakceptowała przedstawione przez Prezesa Zarządu założenia przygotowywanej strategii rozwoju Spółki na najbliższe kilka lat. Dokonano oceny wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę po I półroczu br., stwierdzając, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpiła radykalna poprawa. przychody ze sprzedaży - 103,5 mln zł (co stanowi wzrost o 13,6 % w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku) zysk ze sprzedaży 4,5 mln zł (czyli przyrost jest czterokrotnie większy od analogicznego okresu roku ubiegłego) zysk netto 1,3 mln zł (podczas, gdy w I półroczu ubiegłego roku Spółka odnotowała stratę w wysokości 2,9 mln zł). Członkowie Rady Nadzorczej (drugi od lewej) Dariusz Mańko, Dariusz Wojda, Michał Wnorowski i Roman Zalewski Wstępne wyniki finansowe po sześciu miesiącach zostały upublicznione raportem bieżącym w przeddzień posiedzenia Rady Nadzorczej tj. 22 lipca br. Raport okresowy z pełnymi wynikami po dwóch kwartałach br. Spółka opublikowała 4 sierpnia br. Po raz pierwszy posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się w siedzibie Oddziału Spółki Rynku Dystrybucji Energii w Koninie. Członkowie Rady mieli okazję zwiedzić hale produkcyjne, poznać technologię i asortyment produkowanych przez ELEKTROBUDOWĘ SA wyrobów. Rada podjęła dyskusję nad ustaleniem kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, które wprowadzone zostaną do Statutu Spółki. Ustalenie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej stanowi bardzo istotny element oceny przestrzegania przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk 2002, o których pisałem w 55 numerze ELEKS-u. Ład korporacyjny W reakcji na zjawiska postępującej na światowych rynkach globalizacji, zrodziła się inicjatywa złagodzenia narastających konfliktów gospodarczych i korporacyjnych oraz ochrony praw mniejszościowych akcjonariuszy poprzez ustalenie zasad ładu korporacyjnego. Zasady dobrych praktyk mają za zadanie wprowadzenie dobrych obyczajów w spółkach, w tych obszarach i sytuacjach, w których nie regulują tego inne przepisy. Inwestorzy giełdowi przywiązują coraz większą uwagę do przestrzegania przez spółki zasad ładu korporacyjnego, również przy ocenie wartości spółki. Z tego też powodu od 19 lipca br. w tabeli notowań akcji zamieszczanej w Gazecie Giełdy Parkiet pojawiła się nowa rubryka ład korporacyjny, w której znajdują się oceny wystawiane emitentom przez inwestorów instytucjonalnych. ELEKTROBUDOWA SA w ocenie Polskiego Instytutu Dyrektorów, który opracował Zasady Dobrych Praktyk, uzyskała najwyższą notę (5).

5 Klient jest centrum wokół którego wszystko musi się obracać Z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarządu ELEKTROBUDOWY rozmawia Aleksandra Krzemień Panie Prezesie, jak Pan ocenia ELEKTROBUDOWĘ po czterech latach od czasu restrukturyzacji? Czy według Pana nasza organizacja uległa zasadniczej zmianie, a jeśli mam nadzieję że tak to, w jaki sposób? Może to nie wypada, lecz chciałbym rozpocząć od krótkiego wyjaśnienia. Restrukturyzacja nie jest projektem, niestety. Jest procesem i jako taki, musi być rozumiany i prowadzony. Co to oznacza? To, czym proces różni się od projektu, a nade wszystko tym, że nie ma ani początku ani końca i prowadzony jest w sposób ciągły. Jeśli zgodzimy się z powyższym, a trudno byłoby podjąć dyskusję merytoryczną, możemy oceniać jedynie pewne, zakończone lub w różny sposób zaawansowane projekty restrukturyzacyjne. Po tym krótkim wstępie, możemy przejść do oceny. Muszę jednak zastrzec jeszcze jedno po czterech latach spędzonych w EB SA pozbawiony jestem obiektywizmu. Jest to moja firma, z nią czuję się związany, również a może nawet głównie emocjonalnie i stąd moja ocena. A merytorycznie ocenia nas, zawsze rynek, nasi klienci. Jak wypadamy na tym tle? W ostatnich artykułach prasowych podsumowujących wyniki spółek giełdowych po pierwszym półroczu 2004 EB SA wymieniana jest jako jedyna, która wyszła z lat głębokiego kryzysu w budownictwie bez drastycznego spadku przychodów, utraty płynności finansowej, konieczności prowadzenia postępowania układowego lub upadłościowego, obecności komorników w firmie i tym podobnych przyjemności. Jeśli spojrzymy na wykres przedstawiony poniżej, ocena naszej pracy, dokonana przez rynek, jest bardzo pozytywna. Jeszcze 3 lata temu EB SA była o wiele mniejsza od obu naszych giełdowych konkurentów Elektromontażu Export i Elektromontażu Warszawa. A teraz? Pierwsze półrocze 2004 jak wygląda? Jesteśmy wielokrotnie więksi. I tak ma pozostać. Czy byłoby to możliwe w przypadku, gdyby nasza organizacja nie uległa zasadniczym zmianom? Moim zdaniem nie. Ci którzy się nie zmienili są w miejscu które pokazuje wykres. Co, oczywiście w mojej ocenie, uległo największym zmianom? Jest kilka takich obszarów, ale do głównych należą: zmiana mentalności polegająca na zaakceptowaniu faktu, iż każda złotówka wydana wewnątrz firmy pochodzi od naszych klientów. W związku z tym to klient, a szczególnie ten płacący, jest centrum, wokół którego wszystko musi się obracać jako zbiorowość zrozumieliśmy i zaakceptowaliśmy sytuację, że od naszych dotychczasowych klientów nie pozyskamy tylu zleceń, by utrzymać firmę i spełnić wymagania właścicieli. W konsekwencji podjęliśmy skuteczną próbę wejścia na nowe rynki zaakceptowaliśmy nowych ludzi w naszej organizacji. Myślę, że wielu z nas doszło do wniosku, że można się od nich czegoś nauczyć, że nie wszystko, co na zewnątrz nas jest złe zaczęliśmy przyjmować nowe wzorce, dzięki szkoleniom, w których wielu z nas uczestniczyło. Przez to wszystko staliśmy się bardziej drapieżni na rynku i ta opinia naszych konkurentów i kontrahentów jest dla mnie osobiście ogromnym komplementem zaczęliśmy z dużym powodzeniem, a niektórzy z nas z dużą wprawą i przyjemnością posługiwać się nowoczesnymi środkami z dziedziny IT. Wielu z nas nie wyobraża już sobie pracy bez dobrego laptopa, codziennego korzystania z przyzwoitej poczty elektronicznej, ogólnie dostępnych baz danych, systemów raportowania i kontroli, co oczywiście nie jest czasami rzeczą przyjemną pogodziliśmy się z faktem, że nie produkujemy rozdzielnic w Mikołowie. Dzięki temu mamy w Koninie największą i najlepszą fabrykę rozdzielnic w Polsce, która budzi zazdrość wszystkich naszych konkurentów, łącznie z tymi największymi działającymi globalnie. Nie mogło się to stać bez zaangażowania w proces zmian większości pra-

6 cowników. Za aktywność w tym zakresie każdemu z osobna i całej naszej zbiorowości należy się podziękowanie. Niech nagrodą dla nas będą efekty w postaci największych w historii EB SA kontraktów z PKN OR- LEN, PKE, KWB Bełchatów, portfel zamówień dochodzący do niebotycznego niedawno poziomu ćwierć miliarda złotych, wiążąca się z tym pewność zatrudnienia, szacunek naszych kontrahentów jak i konkurentów. Uważam, że osiągnęliśmy pewien poziom skuteczności na obecnym etapie rozwoju rynku. Ponieważ jednak, czy na szczęście, restrukturyzacja jest procesem, wyzwania są wciąż przed nami. Spróbujmy odpowiedzieć na kilka pytań: czy nasze nastawienie do każdej zmiany, a już szczególnie tej wprowadzanej nie przez nas samych nie jest od samego początku negatywne w myśl powiedzenia a co też ONI znowu wymyślili! To przecież same bzdury! czy konsekwencja we wdrażaniu nowych pomysłów jest naszą mocna stroną? czy, nieuniknione przecież na etapie wdrażania nowości błędy, jesteśmy skłonni korygować czy raczej odrzucać całość no, bo tyle w tym pomyłek? na ile jesteśmy w stanie zrozumieć i akceptować sytuację w ewidentny sposób korzystne dla EB SA, lecz niosące personalnie dla nas nowe wyzwania lub zagrożenia? Odpowiedzi na te i inne pytania są wstępem do kolejnych projektów, które na nas czekają. Rok 2004, choć przestępny, dla naszej firmy jest niezwykle pomyślny. Początek roku to spektakularny kontrakt z El. Łagisza, pod koniec lipca PKN ORLEN, KWB Bełchatów. Po drodze znaczące kontrakty, chociażby z firmą KOPEX Możemy mówić już o ożywieniu gospodarczym w naszej branży, czy to zbyt daleko idący wniosek? Choć jestem urodzonym optymistą zaczekałbym z twierdzeniami o boomie gospodarczym w naszej branży. Chociaż EB SA jest dużą firmą, to jednak na podstawie kilku wygranych dużych przetargów bałbym się oceniać koniunkturę w całej branży. Wg GUS pierwsze 4 miesiące tego roku były rewelacyjne, maj już niejednoznaczny, a wyników podsumowujących półrocze jeszcze brak. Nie zapisujmy naszych ewidentnych sukcesów na rachunek ożywienia gospodarczego. Wszystkie projekty, prowadzone od długiego czasu, wygrane zostały w ciężkiej, żeby nie powiedzieć morderczej czasami walce z konkurencją. Wiedzą o tym najlepiej ci, którzy pracowali przy tych projektach bezpośrednio i podejmowali kluczowe decyzje. Spotykam się coraz częściej z pytaniem czy poprawa koniunktury zmniejsza konkurencyjność rynku, pozwala łatwiej i mniejszym wysiłkiem pozyskiwać nowe kontrakty i czy w związku z tym widać wyraźny wzrost marż na poszczególnych kontraktach. W podtekście kryją się oczekiwania: a może poluzować kontrolę kosztów, może trochę odpuścić w marketingu, może dość wyciskania wydajności pracy? Moja odpowiedź zawsze jest taka sama: byłoby miło tak zrobić, lecz niestety jest to absolutnie niemożliwe. Sytuacja w każdej firmie, w jej otoczeniu i na rynku jest ogromnie dynamiczna i ciągle się zmienia. Wszyscy czekają na potknięcia wszystkich, a ponieważ to my jesteśmy liderem rynku to oczekujących na naszą wpadkę jest wielu. Teraz przyszedł czas na ugruntowanie naszej pozycji. Mamy ponownie bardzo dobrą opinię w bankach. Ponownie zaczynamy cieszyć się zaufaniem inwestorów giełdowych. Dzięki temu możemy uzyskać dostęp do środków pozwalających na sfinansowanie kolejnego etapu rozwoju ELEKTROBUDOWY. Na przełomie sierpnia i września rozpoczniemy szeroką dyskusję - jak wykorzystać szansę, którą sami sobie stworzyliśmy, jak ustrzec się pomyłek w procesie planowania strategicznego rozwoju EB SA, w którym kierunku skierować środki, do których dostęp możemy uzyskać. Mam nadzieję, że na tym etapie restrukturyzacji rynek będzie nam sprzyjał. Pamiętajmy jednak, że rynek docenia wytrwałych, konsekwentnych i pracowitych. Liczenie na to, że sam wzrost załatwi cokolwiek za nas jest mrzonką. Jeśli taki wzrost nastąpi i ustabilizuje się, to będzie dla nas kolejnym wyzwaniem - w jaki sposób możemy powstałą sytuację wykorzystać bardziej efektywnie od innych? Jak na wzrastającym ryku ugruntować naszą pozycję? Jak uniknąć ryzyka, które nierozerwalnie wiąże się z taką sytuacją? Pomimo tych wszystkich ograniczeń i niebezpieczeństw życzyłbym sobie i nam wszystkim byśmy mogli się z nimi zmierzyć. Ale, popatrzmy choćby na wzrost wartości kursu naszych akcji. Notowania z 26 lipca br. to 28,80 zł, a ostatnia prognoza BRE Banku mówi o 32 zł. Czy rynek kapitałowy, Pana zdaniem, dzięki takim informacjom jak ta, że jesteśmy najbardziej przejrzystą spółką giełdową, reaguje w pozytywny sposób? Rynek kapitałowy reaguje na wszystkie sygnały dochodzące ze Spółki, ale w szczególności ocenia jej pozycję fundamentalną tzn. wyniki, potencjał wzrostu w najbliższych latach, strategię rozwoju, sytuację wewnątrz, relacje z klientami i wiele innych okoliczności. Podstawą jednak jest szeroko rozumiana wiarygodność, której z kolei fundamentem jest przejrzystość. Rozumiemy to i dlatego EB SA stara się spełnić wszystkie warunki, by Spółka mogła zostać zaliczona do prestiżowego segmentu PLUS Warszawskiej GPW. Pozostały nam do spełnienia jeszcze dwa wymagania: wprowadzenie raportowania, w co najmniej jednym obcym języku oraz wprowadzenie do Statutu wymagań określających kryteria niezależności członków RN. Mam nadzieję, że spełnimy je do końca tego roku i stworzymy podstawę budowy pełnego zaufania rynków kapitałowych do EB SA. Podkreślam jednak, że pod-

7 stawą oceny, a w rezultacie wyceny pozostaną wyniki. A wyniki finansowe za pierwsze półrocze napawają optymizmem. Czy oznacza to, że możemy mówić o zmianie prognozy mam na myśli jej podwyższenie? Rzeczywiście wyniki pierwszego półrocza są dobre, wyraźnie lepsze od ubiegłorocznych i w większości parametrów lepsze od założeń budżetu. Poziom zdobytych zamówień pozwala z dużym optymizmem patrzeć na najbliższą przyszłość. Co nie znaczy, że te pozytywne sygnały mogą nastawiać nas hurra optymistycznie. Poczekajmy z podobnymi pomysłami jak zmiana prognozy do wyjaśnienia kilku kluczowych projektów, które nie zależą od nas, czyli głównie finansowanie projektów PAK oraz Łagisza. Dopiero wówczas po zaistnieniu kilku innych warunków będziemy mogli ewentualnie powrócić do tej dyskusji. Dobrze, porozmawiajmy jeszcze o naszej firmie. Co Pana zdaniem stanowi przewagę konkurencyjną w stosunku do innych firm z naszej branży. Może kultura organizacyjna? Jeśli popatrzeć na naszą pozycję i porównać ją z pozycją konkurencji to przewag takich powinno być bez liku. Głównymi, moim zdaniem są: ugruntowana pozycja solidnego, terminowego i rzetelnego dostawcy skomplikowanych rozwiązań technicznych zarówno w zakresie oferowanych produktów jak i usług poziom koszów pozwalający na przygotowanie konkurencyjnych cenowo ofert elastyczność w dostosowaniu się do oczekiwań klienta potencjał, w tym również finansowy, pozwalający na samodzielną realizację każdego, nawet największego i najbardziej skomplikowanego zadania jasna, klarowna struktura organizacji dosyć precyzyjna i jednoznaczna alokacja rynków i klientów. To na poziomie nazwałbym podstawowym czy zasadniczym. Jest oczywiście mnóstwo czynników rzekłbym wspierających realizację tych podstawowych lub ułatwiających ich osiągnięcie. Należą do nich zagadnienia z zakresu kultury organizacyjnej każdej firmy, o których Pani wspomniała. EB SA ma skrystalizowaną, ukształtowaną w ciągu ponad 50 lat istnienia, klientów, dla których pracowała i pracuje, środowisko, z którego wyrosła i w którym funkcjonuje. Włożyliśmy sporo wysiłku w zbadanie, jaki charakter ma ta kultura. I co nam wyszło? Ano, że jest to firma, kulturę której można scharakteryzować kilkoma określeniami takimi jak: hierarchiczność, zależność, perfekcjonizm. Na tę kulturę składają się te, a nie inne zachowania pracowników, ich przyzwyczajenia, oczekiwania, nawyki. Oczywiście będziemy działali w kierunku, by dostosować kulturę naszej organizacji do otwierającego się na nas rynku europejskiego. Będziemy dążyli, by zachowania naszych pracown ików zbliżały się do standardów, które sobie wyznaczymy. Jest to jednak proces bardzo trudny i długotrwały. Może jeden z trudniejszych, które przyjdzie nam realizować. Rola ELEKS-u, który Pani redaguje, będzie nie do przecenienia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zrobię wszystko, aby temu wyzwaniu sprostać. Aleksandra Krzemień Pisali o nas Zyskowne zlecenia ELEKTROBUDOWY Lipiec nie przyniósł zmian głównych indeksów, ale na niektórych spółkach można było sporo zarobić. ELEKTROBUDO- WA poszła w górę już o 13 proc. Katowiczanie mają za sobą najlepszy drugi kwartał od 1999 r. Systematycznie rośnie ich portfel zamówień, który po najnowszym kontrakcie w kopalni Bełchatów znacznie przekroczył już 200 mln zł. Giełda docenia to, że spółka po udanej restrukturyzacji, obejmującej m.in. redukcję etatów (8 proc. w ciągu roku), jest dobrze przygotowana do obecnej sytuacji rynkowej. Może obsługiwać rosnącą liczbę niewielkich i średnich zleceń. Jednocześnie dywersyfikuje źródła przychodów, co może okazać się korzystne, jeśli oczekiwane kontrakty w energetyce będą się opóźniać (jak przy projekcie PĄTNÓW II, na który spółka bardzo liczyła). Po udanym drugim kwartale firma zamknęła półrocze 1,3 mln zł zysku netto i 103,5 mln zł sprzedaży. Plany na cały rok zakładają odpowiednio 5,1 mln i 285 mln zł. Prawdopodobnie roczny zysk okaże się wyższy do takich ocen skłania nie tylko liczba nowych zleceń (lipcowy kontrakt na 47 mln zł z ORLENEM jest najwyższy w historii spółki), ale też dotychczasowe doświadczenia. W okresie firma w pierwszym półroczu straciła łącznie 1,1 mln zł, a w drugim zyskała 10,8 mln zł. ELEKTROBU- DOWA przedstawi nową prognozę po zakończeniu tego kwartału. Zarząd woli zapewne dmuchać na zimne, po tym jak w ubiegłym roku nie udało mu się zrealizować nawet obniżonych szacunków. (...) Katowiczanie chętnie dzielą się sukcesami z akcjonariuszami. Za 2003 r. wypłacili 65 proc. zysku, a relacja ta może w kolejnych latach rosnąć. Puls Biznesu, 28 lipca 2004 r.

8 Letnie biesiad Już po raz trzeci 9 lipca 2004 r. w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "WI- TYNG w Mikorzynie odbył się festyn dla pracowników Rynku Dystrybucji Energii. Organizacja tego typu imprezy staje się coroczną tradycją w RDE, tym bardziej, że z roku na rok liczba uczestników wzrasta. W tym roku było nas ok Jeszcze rok temu ok. 450, a zaczynaliśmy w 2002 r. skromnie. Chętnych do zabawy było wówczas tylko 300 osób. Organizatorów cieszy oczywiście taka frekwencja, chęć do wspólnej zabawy i integracji pracowników. Pogoda, jak co roku nas nie zawiodła, chociaż impreza na świeżym powietrzu nad mikorzyńskim jeziorem omal nie stanęła pod znakiem zapytania z powodu przedpołudniowych burz, jakie przechodziły nad Wielkopolską. Popołudnie okazało się bardzo ładne i festyn odbył się zgodnie z planem zamawialiśmy przecież imprezę wraz z pogodą! Oficjalnie imprezę rozpoczął powitaniem Prezes Zarządu Jacek Faltynowicz, w którym przedstawił optymistyczne wyniki finansowe Oddziału oraz życzył wszystkim dobrej zabawy. Były, więc powody do świętowania. Gospodarz imprezy Dyrektor Oddziału Ariusz Bober nie przedłużając części oficjalnej zachęcał wszystkich do wspólnego biesiadowania. Konin gościł również Dyrektora Zarządzania Zasobami Ludzkimi Piotra Janczyka i Dyrektora Biura Zarządu Jana Wilka, którzy uczestniczyli w konińskiej imprezie. Na pikniku nie zabrakło oczywiście do brej muzyki w wykonaniu profesjonalne go zespołu muzycznego, który zagrzewa wszystkich uczestników do tańca, wyśmie nitych dań z grilla, oraz co najważniejsze wspaniałej atmosfery. Impreza trwała, więc od do ostatnich imprezowiczów, któ rzy opuścili parkiet nad ranem. Tego typu imprezy pracownicze na pewno będą organizowane i wejdą na stałe do tra dycji naszego konińskiego oddziału. Agnieszka Pawłowska Organizatorka

9 - - ł - - owanie w Koninie -

10 Investor Relations 22 lipca, tym razem bez manifestu a z analitykami GPW Ariusz Bober, Grzegorz Stulgis, Jacek Faltynowicz oraz Karol Żbikowski w drodze na hale produkcyjne Uśmiechnięta Joanna Kwiatkowska z Generali PTE Powrót z Bazyliki Uczestnicy spotkania od lewej: Szymon Ożóg, Marek Świętoń, Krzysztof Socha, Bartłomiej Michalski, Jacek Faltynowicz (EB SA), Joanna Kwiatkowska, Bartosz Orzechowski, Konrad Puścian, Karol Żbikowski i Maria Skowroń-Szafrańska Poza wynikami fundamentalnymi dla wyceny spółki giełdowej duże, a czasami decydujące, znaczenie ma znajomość przedmiotu działania, ludzi pełniących kluczowe funkcje, organizacji, warunków lokalizacyjnych, znajomość produktów przez analityków giełdowych oraz zarządzających portfelami inwestycyjnymi dużych funduszy. Chcąc pomóc w zrozumieniu ELEKTROBUDO- WY Zarząd zaprosił do zakładu w Koninie grupę osób głównie z OFE będących posiadaczami dużych pakietów akcji EB SA. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Generali PTE, PTE Nationale Nederlanden Polska, SKARBIEC TFI SA, ING BSK Investment Management, Fortis Securities Polska SA, IDM Kredyt Bank, ING Securities SA, PKO BP, BM BGŻ. W celu zapoznania gości z profilem działalności naszej firmy, spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania przez Stanisława Wapniarskiego, Dyrektora Rozwoju i Marketingu, naszych urządzeń w nowoczesnym Centrum Marketingowym na terenie zakładu. Goście, w towarzystwie gospodarzy obiektu Ariusza Bobera Dyr. Oddziału RDE oraz S. Wapniarskiego zwiedzili hale produkcyjne oraz pomieszczenie, w którym wyro- by poddawane są próbom. Goście, wykazywali duże zainteresowanie procesem powstawania naszych urządzeń. Najważniej- szym punktem spotkania było zapoznanie uczestników z wynikami finansowymi za I półrocze dzięki prezentacji Jacka Faltynowicza, Prezesa Zarządu EB SA. Analitycy pytali zwłaszcza o możliwości zawierania nowych, intratnych kontraktów z tak znaczącymi kontrahentami jak ORLEN. Po lunchu z ofertą Oddziału Rynku Dystrybucji Energii zapoznał gości Dyr. A. Bober. Wizyta w Koninie zakończyła się w Bazylice Licheńskiej, dokąd analitycy pojechali zapalić świeczkę za pomyślność ELEKTROBUDOWY na rynku kapitałowym. Innymi słowy, spotkanie było okazją wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości pojawiających się wśród grona osób dokonujących transakcji akcjami EB SA, pokazaniu co dzieje się w spółce, a zwłaszcza w największym zakładzie produkującym rozdzielnice w Polsce. Jeśli spółka jest otwarta i przejrzysta, a analitycy ją znają, to mogą ją polecać inwestorom, jeśli o spółce nikt nie słyszał i nikt w niej nie był, to nikt jej nie kupi, a bez kupujących kurs jeszcze nigdy nie wzrósł powiedział Michał Wnorowski PZU SA, wiceprzewodniczący RN ELEKTROBUDOWY. Mamy nadzieję, że spotkanie spełniło oczekiwania naszych gości i pozwoliło na wzmocnienie wizerunku EB SA jako solidnej i budzącej zaufanie firmy.

11 Audyt Wynik audytu oczywiście pozytywny ABB. ELEKTROBUDOWA zobowiązała się zakończyć budowę systemu do końca 1996 r. zawarcie umowy z firmą doradczą ZETOM Katowice na usługi doradcze przy budowie i wdrażaniu systemu jakości r. grudzień, audyt certyfikujący przeprowadzony przez firmę RW TUV, wynik audytu pozytywny r. styczeń, przyznanie certyfikatu na funkcjonujący w ELEKTROBUDOWIE system jakości. Józef Pudło przekonuje audytorów Jana Tyrkę (z lewej) i Andrzeja Pozoronskiego o doskonale funkcjonujących w EB SA systemach 22 i 23 czerwca br. w ELEKTROBUDOWIE przeprowadzony został, przez audytorów z Zakładu Zarządzania Systemami i Jakością z Warszawy, audyt systemu zarządzania jakością na zgodność systemu z nowymi wymaganiami NATO zawartymi w AQAP Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym. Już od kwietnia 2002 r. ELEKTROBUDOWA posiada certyfikat na system jakości zgodny z wymaganiami NATO zawartymi w AQAP Audytorzy stwierdzili, że ELEKTROBUDOWA jest bardzo dobrze przygotowana do projektowania, realizacji usług oraz produkcji wyrobów i urządzeń elektroenergetycznych według wymagań określonych w AQAP Historia certyfikacji systemów w ELEKTROBUDOWIE Dla przypomnienia, szczególnie młodym pracownikom i tym, którzy niedawno podjęli pracę w firmie, przedstawiam krótką historię certyfikacji systemów zarządzania w ELEKTROBUDOWIE SA. Byliśmy jedną z pierwszych firm na rynku budowlanym, która zdecydowała się budować system jakości oparty na międzynarodowych standardach. Jak się bardzo szybko okazało, była to słuszna decyzja, bowiem przyznany w 1997 r. certyfikat pozwolił firmie startować w wielu przetargach na dostawę urządzeń elektroenergetycznych i usługi elektromontażowe, gdzie jedną z wielu przepustek był certyfikat na system jakości. A wszystko zaczęło się 10 lat temu: 1994 r. decyzja o budowie systemu zarządzania jakością opartego na wymaganiach normy ISO 9001; - powstają pierwsze procedury dotyczące zarządzania dokumentacją systemu, ukazuje się także pierwsze wydanie Polityki Jakości r. pierwszy prawdziwy audyt kwalifikacyjny na poddostawcę firmy ABB przeprowadzony przez audytorów tej firmy. Wynik audytu to zakwalifikowanie EB SA do grupy B dostawców 1999 r. audyt recertyfikacyjny potwierdzający funkcjonowanie systemu jakości w firmie r. czerwiec, decyzja o budowie systemu zarządzania środowiskowego jako zintegrowanego z systemem jakości r. decyzja Najwyższego Kierownictwa Spółki o dostosowaniu systemu jakości do wymagań NATO określonych w wytycznych AQAP 110; budowa systemu zarządzania środowiskowego r. audyt certyfikujący systemu zarządzenia środowiskowego przeprowadzony przez firmę RW TUV, wynik audytu pozytywny; audyt systemu jakości na zgodność funkcjonującego systemu z wymaganiami NATO określonymi w AQAP 110, wynik audytu pozytywny r. marzec, audyt recertyfikacyjny na zgodność funkcjonującego systemu zarządzania jakością z nową normą ISO 9001: 2000, wynik audytu pozytywny r. czerwiec, audyt recertyfikacyjny na zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami NATO określonymi w nowych wytycznych AQAP 2110, wynik audytu pozytywny. Na uwagę w tej historii zasługuje fakt, że tylko na początku budowy systemu, a było to w latach 1995 i 1996 korzystano z usług konsultanta firmy zewnętrznej. Prace przy budowie i wdrażaniu systemu zarządzania środowiskowego, dostosowanie systemu do wymagań AQAP 110 i 2110 oraz ISO 9001: 2000 były wykonywane przez oddziałowe służby jakości ELEKTROBUDOWY pod kierownictwem Głównego Specjalisty Zarządzania Jakością i Środowiskowego. Taki sposób postępowania należący do rzadkości, pozwolił firmie zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Józef Pudło Główny Specjalista Zarządzania Jakością i Środowiskowego

12 Poufna giełda Tomasz Chrobok Spośród nowoprzyjętych w ELEKTRO- BUDOWIE zarządzeń chciałbym zwrócić szczególną Państwa uwagę na Zarządzenie D/6/04 z 5 lipca br., w sprawie postępowania z informacjami poufnymi o znaczeniu giełdowym. Wybrałem ten akt, aby przybliżyć kolejną grupę informacji, których dostępność zdeterminowana jest rodzajem wykonywanych czynności służbowych jak też charakterem tych informacji. Zanim jednak o samych regulacjach, jakie niesie w sobie owo Zarządzenie, słów kilka na temat informacji poufnych o znaczeniu giełdowym i cechach różniących je od informacji niejawnych, z którymi zazwyczaj jestem utożsamiany w ELEK- TROBUDOWIE. Tak, więc informacja poufna o znaczeniu giełdowym, która szczegółowo zdefiniowana została w art. 4 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Tekst jednolity - Dz. U. nr 49, poz. 447 z 2002 r. z późn. zm.), jako: określona w sposób precyzyjny informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych, nabywania lub zbywania tych instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, ma nieco odmienny charakter od klasycznych informacji niejawnych. Różnicy możemy się doszukiwać na kilku płaszczyznach: po pierwsze żywotność informacji poufnych giełdowych jest znacznie krótsza ze względu na obowiązek ich przekazania w określonym terminie do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i w efekcie ich upublicznienia, po drugie dostęp do informacji nie jest uwarunkowany tak jak w przypadku informacji niejawnych żadnym dokumentem (mam tu na myśli poświadczenie bezpieczeństwa osobowego), a związany jest z rodzajem pełnionych funkcji, po trzecie w przypadku informacji giełdowych mamy do czynienie z jedną tylko grupą informacji informacje poufne (nie należy ich mylić ze stanowiącymi tajemnicę służbową informacjami niejawnymi o klauzuli poufne ) w przypadku informacji niejawnych ich rodzaje, ze względu na wagę podzielone zostały aż na cztery grupy. Wróćmy jednak do samego Zarządzenia, regulującego proces postępowania i dostępu do informacji poufnych o znaczeniu giełdowym. W paragrafie 1 wprowadzono obowiązek utworzenia listy osób mających stały dostęp do informacji giełdowych określając m. in. więzi prawne łączące taką osobę ze Spółką czy poziom dostępu do tych informacji. Każda z osób znajdujących się na tej liście zostanie pouczona o konsekwencjach prawnych niedochowania bądź wykorzystania takich informacji. Lista ta obejmować będzie zasadniczy trzon osób tworzących, bądź mających dostęp do informacji giełdowych, co jednak nie wyklucza możliwości dostępu osób z poza niej. Kolejne regulacje zawarte w 2 Zarządzenia, dotyczą obowiązku sporządzania listy osób, które miały dostęp do danej informacji przekazanej przez Spółkę za pomocą raportu bieżącego lub okresowego do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Zasadniczo dostęp do takich informacji powinny mieć tylko osoby z listy, o której mowa wyżej, jednakże może wystąpić sytuacja, w której krąg osób zaznajomionych z tego rodzaju informacją będzie szerszy (np. dostęp osób z poza firmy), stąd też konieczność sporządzania takiego zestawienia, w układzie, o którym mowa w Zarządzeniu. Ostatnia z merytorycznych części Zarządzenia dotyczy informacji, których upublicznienie decyzją Spółki i za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zostało ze względu na ważny interes ELEKTROBUDOWY opóźnione. W takim przypadku wymogi co do bezpieczeństwa informacji są nieco ostrzejsze, bowiem każda tego rodzaju informacja musi zostać skatalogowana (zgodnie z wymogami Zarządzenia), zaś każdorazowy dostęp do niej bardzo szczegółowo udokumentowany. Praktyka taka ma na celu zapewnienie poufności informacji aż do czasu jej upublicznienia, dając jednocześnie możliwość precyzyjnego określenia osób mających do niej dostęp. Zmiany w przepisach regulujących obrót papierami wartościowymi w Polsce poszerzyły zakres obowiązków spoczywających na pracownikach oraz członkach organów spółek publicznych, wyrazem tego są nowe regulacje wprowadzone w ELEKTROBUDOWIE. Stale postępujący proces legislacyjny i nowe akty prawne regulujące ten zakres, które zostaną wprowadzone w życie z pewnością tak jak i w powyższym przypadku znajdą swoje odzwierciedlenie w formie aktów wewnętrznych Spółki. Zarządzenie D/6/04 z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie postępowania z informacjami poufnymi o znaczeniu giełdowym, Zarządzenie D/7/04 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie obowiązku przekazywania informacji o dokonywanych transakcjach papierami wartościowymi ELEKTROBUDOWY SA Zarządzenie D/8/04 z 30 lipca 2004 r. w sprawie przeniesienia zadań związanych z obsługą indeksu materiałowego do Rynku Dystrybucji Energii.

13 Móc reagować na zmiany zachodzące w firmie i jej otoczeniu Z Magdaleną Stalewską, Specjalistką controllingu rozmawia Aleksandra Krzemień Magdalena Stalewska Madziu, jak długo pracujesz dla ELEKTROBUDOWY? W lipcu tego roku minęło 6 lat. Już 6 lat Kontrola najwyższą formą zaufania, zwykli mówić niektórzy zarządzający. Czym zajmuje się specjalistka controllingu? Właśnie. Wielu ludzi myli pojęcie controllingu z kontrolą. Tymczasem kontrola polega na wyszukiwaniu i stwierdzaniu błędów oraz szukaniu winnych i wnioskowaniu o ich ukaranie, natomiast controlling wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez bieżące wykrywanie i eliminowanie lub ograniczanie odchyleń od zaplanowanych wielkości. Kontroler nie kontroluje, lecz troszczy się o to, żeby każdy mógł kontrolować siebie w ramach zadań określonych przez budżety, dlatego controlling nie jest możliwy bez planowania i każdy specjalista controllingu powinien potrafić stworzyć taki budżet, albo przynajmniej nadzorować jego tworzenie. Specjalista controllingu, zatem ma za zadanie dostarczać kadrze zarządzającej danych o minionych okresach gospodarczych czerpiąc swoje informacje głównie z systemu finansowo-księgowego, porównywać wielkości faktyczne z planowanymi, eliminować odchylenia w czasie teraźniejszym i w przyszłości oraz zapobiegać popełnianiu ewentualnych błędów. Powinien umieć dokonać oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i reagować na zmiany zachodzące w firmie i jego otoczeniu oraz na czyhające zagrożenia. Musi umieć ulepszać rozwiązania przyjętego rachunku ekonomicznego stosując bardziej nowoczesne rozwiązania. Słyszałam kiedyś, że dobry finansista potrafi ocenić, zdefiniować kondycję firmy po jej bilansie. Co myślisz o takiej opinii? Nie zgadzam się z tym, ponieważ bilans przedstawia majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania na dany moment czasowy i to może być czasami przypadek, że dana pozycja aktywów lub pasywów ma taką, a nie inną wielkość. Oczywiście oceniając firmę po jej bilansie można powiedzieć coś o jej płynności lub kapitale pracującym, bo nie wszystkie przecież wielkości będą przypadkowe. Warto jednak prześledzić bilanse przedsiębiorstwa z kilku okresów i analizować zmiany zachodzące w czasie. Osobiście uważam, że o wiele więcej można powiedzieć o firmie poprzez pryzmat wszystkich sprawozdań finansowych, a nie wyłącznie bilansu. W bilansie, np. widać jedynie czy firma osiągnęła zysk, czy stratę nie widać natomiast, na jakiej działalności został ten wynik wygenerowany. Czy była to podstawowa działalność przedsiębiorstwa, do której firma została statutowo powołana, czy może sprzedaż majątku lub rozwiązanie rezerw? Analizując bilans przedsiębiorstwa warto także znać wielkość jego sprzedaży, a tej nie znajdziemy w bilansie tylko w rachunku zysków i strat. Od wielkości sprzedaży, bowiem zależy interpretacja niektórych pozycji bilansowych jak np. należności, czy zobowiązań. Nie znając sprzedaży trudno powiedzieć po ilu dniach spływają należności, czyli jak długo finansujemy swoich odbiorców oraz jak długo sama finansuje się swoimi dostawcami. W jaki sposób oceniasz, zatem naszą firmę? Moim zdaniem ELEKTROBUDOWA jest firmą o dobrej kondycji ekonomiczno- finansowej. W dobie recesji gospodarczej potrafiliśmy generować dodatnie wyniki finansowe, wypłacać dywidendę, zmniejszyć nasze zadłużenie skupując wyemitowane wcześniej papiery wartościowe. Nasza płynność mieści się w ogólnie przyjętym optymalnym przedziale. Jesteśmy dobrym płatnikiem, utrzymujemy dosyć niski stan zobowiązań wobec naszych dostawców i raczej to my dłużej finansujemy naszych odbiorców niż dostawcy nas. Ponadto portfel zamówień, którym aktualnie dysponujemy może dawać dobre rokowania na przyszłość. Jesteś osobą bardzo mocno zaangażowaną w pracę z zintegrowanym systemem zarządzania JD Edwards. Jak oceniasz pracę w systemie? Wdrożenie JD Edwardsa ułatwiło pracę naszej komórki organizacyjnej. Nie musimy już tak dużo czasu poświęcać na przekazywanie informacji do oddziałów o zaewidencjonowanych kosztach i przychodach, ponieważ każdy oddział sam sobie może taką informację czerpać z systemu. My w tym czasie możemy zająć się już analizą danych i tworzeniem raportów. To właśnie generator raportów jest narzędziem w JDE, z którego najczęściej korzystamy. Umożliwia nam wyciągnięcie z systemu informacji w różnych przekrojach. Samo jednak tworzenie raportu w systemie jest dość pracochłonne, a generowanie danych zajmuje dużo czasu, zwłaszcza wtedy, gdy raport zawiera dużo informacji. Man-

14 cd. Liderzy zmian kamentem systemu jest to, że raporty nie zbierają danych, które są wprowadzone do systemu i czekają na księgowanie. Zdarza się, że trzeba sprawdzać poszczególne salda kont i spisywać wprowadzone, a nie zaksięgowane wartości, ręcznie, ponieważ istnieje potrzeba takiej informacji, a nie da się jej pozyskać w żaden inny sposób. Dział, w którym pracujesz ulega zmianom, możesz o nich opowiedzieć? Jak się czujesz jako osoba, która już niedługo obejmie nową funkcję? - Wiesz, na razie o tym nie myślę. Skupiam się raczej na tym, żeby jak najwięcej skorzystać jeszcze na obecności mojej dotychczasowej przełożonej. Od 8 sierpnia br. zasiliła naszą komórkę Anna Cieślik, Ania będzie wspierała mnie w pracy również w dziedzinie controllingu. Życzę dużo sukcesów i dziękuję za rozmowę. - Ja również dziękuję i życzę powodzenia. Magdalena Stalewska to osoba bardzo mocno zaangażowana w pracę dla ELEKTROBUDOWY, mająca wyśmienite relacje z osobami, z którymi współpracuje. Jest skuteczna w pracy w dziale controllingu pod względem ekonomicznym, zwłaszcza płynności finansowej. Świetnie przygotowana z zakresu informatyki, co ułatwia pracę w systemie JD Edwards. Jarosław Tomaszewski Dyrektor finansowy Nowy Układ Zbiorowy Pracy oceniony pozytywnie W dniach 9 lipca w Koninie oraz 22 lipca br. w Katowicach odbyły się spotkania pracodawcy ze związkami zawodowymi, których celem była ocena funkcjonowania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawartego 20 stycznia 2004 r. Ze strony Pracodawcy w spotkaniach uczestniczył Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi Piotr Janczyk, natomiast ze strony Zakładowych Organizacji Związkowych w spotkaniach uczestniczyli: Józef Kędracki, Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność, Eryk Wyduch, Przewodniczący Zarządu Związku Zawodowego Pracowników ELEKTROBUDOWY SA oraz Bogusław Bawoł, Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Techniczno - Administracyjnych KADRA przy ELEKTROBUDOWIE SA. W trakcie spotkania strony pozytywnie oceniły zmianę Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ELEKTROBUDOWY SA. W szczególności uznano, iż zmiana doprowadziła do realizacji zadeklarowanych celów zmiany, a mianowicie: - Uporządkowania i uproszczenia systemu wynagradzania. - Uelastycznienia zasad wynagradzania. - Uwzględnienia celów strategicznych w zakresie wynagradzania. - Dostosowania układu zbiorowego pracy do realiów gospodarczych oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Tym niemniej niektóre kwestie zostały ocenione jako nie w pełni satysfakcjonujące. Dotyczy to w szczególności świadczeń rozłąkowych oraz systemu motywacyjnego. W pierwszym przypadku strony zadeklarowały, iż niezwłocznie rozpoczną prace nad zmianą uregulowań w tym zakresie; w drugim natomiast, zwróciły uwagę na konieczność bezwzględnego przestrzegania postanowień art. 9 układu. Ponadto oceniono, iż realizacja świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzona jest zgodnie z Regulaminem socjalnym oraz preliminarzem wydatków. W zakresie polityki szkoleniowej strony uznały, iż w celu utrzymania właściwego poziomu technicznego produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług oraz lepszego przygotowania do egzaminów SEP, niezbędne jest przygotowanie zestawu pytań i odpowiedzi w zakresie niezbędnym dla uzyskania uprawnień eksploatacyjnych i dozoru oraz rozkolportowanie tych informacji do osób, które są obowiązane takie uprawnienia posiadać. W trakcie spotkań dyskusji poddano również Projekty: - Porozumienia o zasadach współpracy pomiędzy ELEKTROBUDOWA SA a zakładowymi organizacjami związkowymi. - Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Przyjęty został również harmonogram prac nad zmianami w Regulaminie pracy. Strony ustaliły, iż kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2004 r. o godz w Biurze Spółki.

15 Wielka czystka komputerowa Najaktywniejsi członkowie zespołu Tomek Chrobok oraz Rafał Sołyga Biuro Spółki w Katowicach postanowiło uporządkować sprzęt komputerowy. W tym celu poleceniem służbowym powołany został do życia Zespół w składzie: Dariusz Dudek jako przewodniczący oraz członkowie Rafał Sołyga, Piotr Razowski i Tomasz Chrobok, którego zadaniem było dokonanie oceny technicznej wycofanego z użytkowania w ELEKTROBUDO- WIE sprzętu komputerowego i peryferyjnego, pod kątem jego ewentualnego zagospodarowania. Ze względu na szeroki zakres prac rodzący potrzebę ich usystematyzowania działania Zespołu zostały podzielone na kilka etapów. I tak w pierwszym etapie dokonano przeglądu 145 monitorów wycofanych z użytku, 138 monitorów nie nadających się do dalszej eksploatacji ze względu na uszkodzenia i przestarzały typ zakwalifikowano jako złom elektroniczny. Następnie przekazano firmie zajmującej się utylizacją sprzętu elektronicznego 138 niesprawnych monitorów o łącznej wadze 1820 kg. Trzecim etapem prac zespołu było dokonanie przeglądu wycofanych z użytku komputerów, drukarek atramentowych oraz pozostałego sprzętu peryferyjnego. Sprawdzono 26 drukarek atramentowych (wszystkie niesprawne), 125 komputerów (121 niesprawnych) oraz pozostały sprzęt peryferyjny: klawiatury, nagrywarka, telefaksy itp. Na tym etapie dokonany został, także przez pracownika firmy LA- SER przegląd 49 drukarek igłowych (34 okazały się niesprawne). Końcowy etap prac polegający na załadunku i przekazaniu złomu elektronicznego drukarki, komputery (łącznie 191 szt., o wadze 1420 kg) zakończył pracę Zespołu a tym samym proces porządkowania wycofanego z użytku sprzętu komputerowego. Od Redakcji - Reklama wizerunkowa Na ostatniej stronie okładki przedstawiam Państwu nową reklamę ELEKTROBUDOWY. Od drugiego półrocza będzie ona prezentowana na łamach czasopism branżowych takich jak: ENERGETYKA, Przegląd Techniczny, Urządzenia dla Energetyki oraz wielu innych. Idąc z duchem współczesnych trendów w reklamie przedstawiam naszą firmę jako kompleksowego realizatora w sposób wizerunkowy. Żywię nadzieję, iż kroczące cyrkle zostaną przez Państwa zinterpretowane zgodnie z zamierzeniami autora Zapraszam do dyskusji. Aleksandra Krzemień

16

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych ELEKTROTIM S.A. UL. STARGARDZKA 8 54-156 WROCŁAW Wrocław 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 1 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 W trakcie roku obrotowego 2008 nastąpiły dwie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 09 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 2014 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁANOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014 sporządzone zgodnie z Art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych na potrzeby Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk Zarówno Ustawa o rachunkowości, jak i MSR 34 nie określają, które jednostki powinny sporządzać i publikować śródroczne sprawozdania finansowe, ani jak często powinny to czynić. Sprawozdania finansowe sporządzane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2014 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r.

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. Dane porównawcze za IV kw. Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ

Bardziej szczegółowo

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r.

EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. EastSideCapital S.A. Raport za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 r. 30 czerwca 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o spółce... 3 1.1. Dane spółki...

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK.

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK. Oświadczenie OPEN-NET S.A. o przestrzeganiu zasad zawartych w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych

Bardziej szczegółowo

ARCUS Spółka Akcyjna

ARCUS Spółka Akcyjna ARCUS Spółka Akcyjna www.arcus.pl Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Arcus S.A. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

GROCLIN Spółka Akcyjna

GROCLIN Spółka Akcyjna GROCLIN Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej GROCLIN Spółka Akcyjna z działalności w 2016 roku Grodzisk Wielkopolski. Kwiecień 2017 rok. WSTĘP. Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 SPIS TREŚCI 1. Pismo Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2015 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych TERMINY POSZCZEGÓLNYCH SESJI KURSU TERMINY I MIEJSCE I sesja: 30-31.08.2014 r. II sesja: 13-14.09.2014 r. III sesja: 27-28.09.2014 r. IV sesja: 11-12.10.2014 r. V sesja: 25-26.10.2014 r. Warszawa CZAS

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt 1,

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY KORBANK S.A. II KWARTAŁ 2011 R. Wrocław, 12 sierpnia 2011 r. Spis treści 1. Informacje o Emitencie... 3 2. Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO 31 GRUDNIA 2012 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza 1 LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2015 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2015 roku Spółka przestrzegała zasad

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 13 MARCA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2010r.

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2010r. RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od 01.07.2010 roku do 30.09.2010 roku Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2010r. SPIS TREŚCI : 1. Podstawowe dane o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY NR 1/2010

KOMUNIKAT PRASOWY NR 1/2010 KOMUNIKAT PRASOWY NR 1/2010 11 marzec 2010 r. KOLEJNE ZLECENIA OD KLIENTÓW Do najważniejszych wydarzeń Elektromont S.A. w ostatnim okresie można zaliczyć podpisanie w grudniu Umowy Ramowej z wiodącym operatorem

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 31 marca 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku 3.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Warszawa, 14 maja 2013 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r. Poznań, marzec 2012 Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w 2011 r. działała następującym składzie: 1. dr Piotr Gosieniecki Przewodniczący,

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku

Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Raport miesięczny z działalności Columbus Energy S.A. za miesiąc styczeń 2017 roku Data publikacji raportu: 20 luty 2017 roku 1 Wstęp Zarząd COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 roku Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2011 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, podczas

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31.12. 2008 r.

BILANS sporządzony na dzień 31.12. 2008 r. Szanowni Państwo, Po raz kolejny mam przyjemność przedstawić roczne sprawozdanie z działalności PKP Energetyka. W 2008 roku dały znać o sobie pierwsze symptomy globalnego spowolnienia gospodarczego. Jednak

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku. Mostostal Płock Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2011 roku. 2012 r. 2 Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Budżetowanie i zarządzanie kosztami. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Budżetowanie i zarządzanie kosztami. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Budżetowanie i zarządzanie kosztami tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA ZOCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2013 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt 1,

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017. obejmujący okres od do

Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017. obejmujący okres od do Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017 obejmujący okres od 01-07-2016 do 30-06-2017 11-09-2017 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo