Infor ERP LN tworzy ciepło w naszych domach. Grupa The Heating Company. Wdrożenie Infor ERP LN 6 w Grupie The Heating Company

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infor ERP LN tworzy ciepło w naszych domach. Grupa The Heating Company. Wdrożenie Infor ERP LN 6 w Grupie The Heating Company"

Transkrypt

1 Infor ERP LN tworzy ciepło w naszych domach Wdrożenie Infor ERP LN 6 w Grupie The Heating Company The Heating Company w Polsce: The Heating Company Poland Sp. z o.o. Brugman Fabryka Grzejników Sp. z o.o. ul. Jaworzyoska Legnica Rozwiązanie Infor ERP LN 6.1, Wersja polska Liczba użytkowników: 240 Zakres geograficzny projektu: 5 krajów Zakres funkcjonalny Finanse, gospodarka magazynowa, zakupy, sprzedaż, produkcja Współgospodarz XXIV Konferencji Użytkowników Baan/LN, czerwiec 2011 Biura S&T The Heating Company w Polsce Grupa The Heating Company Ciepło naszych domów tworzą przede wszystkim bliscy nam ludzie. Jednak właściwą temperaturę powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych osiągamy dzięki systemom grzewczym. Misją The Heating Company jest zwiększenie komfortu w naszych domach. The Heating Company osiąga to proponując szeroką gamę grzejników: tradycyjne grzejniki panelowe i kolumnowe, lecz przede wszystkim grzejniki dekoracyjne. Grzejniki te, dzięki swojemu innowacyjnemu wzornictwu, szerokiej gamie kolorystycznej oraz najwyższej jakości wykonania stają się ozdobą naszych domów i mogą byd umieszczane w najbardziej eksponowanych miejscach. Łączymy w ten sposób wymogi komfortu cieplnego z estetyką wnętrz. Dlatego też współpracujemy od wielu lat z architektami i projektantami wnętrz. Motto Grupy brzmi: Grzejniki są najbliżej ludzi. Niech będą piękne!, a jej flagowe marki to: Brugman, Vasco, Superia, Dura oraz Thermic. Projekt wnętrza z wykorzystaniem grzejnika aluminiowego, marka VASCO, kolekcja ALU-ZEN. Foto: THC S&T Services Polska jest polskim oddziałem Grupy S&T, będącej największą w naszym regionie Europy firmą konsultingową. Firma oferuje usługi konsultingowe, outsourcing, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych oraz całodobowe wsparcie, dostosowane do wymagao klientów z sektorów: bankowości, administracji publicznej, handlu detalicznego, energetyki i przemysłu. Dla przemysłu i handlu S&T oferuje m.in. kompletne rozwiązania dla przemysłu i handlu oparte na systemach Infor Baan ERP/LN: konsulting, dostawę licencji, wdrożenia, szkolenia i opiekę powdrożeniową. S&T jest największym, najstarszym i najbardziej doświadczonym partnerem Infor Baan/LN w Polsce, opiekującym się 100 firmami używającymi systemów Baan/LN. Jakośd świadczonych usług potwierdza certyfikat ISO 9001:2009. Zespół S&T w Polsce liczy ponad 300 osób, biura znajdują się w 12 miastach, a sied serwisowa obejmuje cały kraj.

2 2 Struktura Grupy Główna siedziba firmy zlokalizowana jest w Dilsen, w Belgii. Grupa posiada cztery zakłady produkcyjne: dwa w Belgii, jeden w Holandii i jeden w Polsce. Jednostki handlowe mieszczą się w: Belgii, Holandii, Polsce, Francji, Niemczech, Danii oraz we Włoszech. Produkty The Heating Company cieszą się uznaniem na całym świecie, jednak strategicznym rynkiem zbytu są kraje Europy Zachodniej i Północnej. Wyzwania W roku 2004 firma Brugman oraz pozostali europejscy producenci stalowych grzejników należących do Masco utworzyli grupę The Heating Company. Od początku grupy widoczne była potrzeba standaryzacji systemów ERP i połączenia systemów informacyjnych w jedno spójne rozwiązanie wspierające zarządzanie łaocuchem dostaw. Firmy tworzące THC wniosły w wianie 5 różnych systemów ERP. W kwietniu 2008 roku nowym właścicielem The Heating Company został Jos Veassen założyciel firmy Vasco belgijskiej fabryki ekskluzywnych grzejników dekoracyjnych - pasjonat z niezwykłym zmysłem przedsiębiorczości, który od lat jest liderem w branży metalurgicznej. Proces wyboru w koocu 2008 roku wskazał na rozwiązanie Infor ERP LN, dysponujące skutecznym wsparciem we wszystkich krajach Grupy THC. Projekt Projekt rozpoczął się na początku 2009 roku od zbudowania prototypu korporacyjnego. Główne cele obejmowały: Migrację ujednoliconych i uporządkowanych danych z poprzednich systemów. Dostosowanie interfejsów aplikacji pod kątem kontrahentów THC, co miało zapewnid lepszą i bardziej elastyczną reakcję na potrzeby kontrahentów. Polepszenie przejrzystości procesu przepływu informacji w ramach THC. Integrację danych w ramach jednego modelu. Polepszenie przejrzystości łaocucha dostaw THC. Lepszy dostęp do informacji i wiedzy w ramach THC. Poprawa sprawozdawczości zarządczej. Poprawa przejrzystości danych. Zdefiniowanie firmy z danymi podstawowymi wspólnymi dla wszystkich jednostek biznesowych. Jeden interfejs oraz definicje szablonów (EDI). Uruchomienie centrum kompetencyjnego ERP w THC realizującego wsparcie best practice. Wykorzystanie efektu skali umożliwiające budowanie przewagi konkurencyjnej. Po analizie modelu korporacyjnego w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw Grupy wykonanej w sierpniu 2009 roku, z udziałem konsultantów S&T, projekt wdrożeniowy rozpoczął się we wrześniu 2009 od przygotowao modelu pilotażowego oraz szkoleo. W grudniu 2009 przeprowadzona została symulacja kompletnego rozwiązania, głównie przez polskich użytkowników kluczowych. Po przygotowaniu danych początkowych i koocowej symulacji pracy systemu w koocu lutego 2010, system został uruchomiony operacyjnie w dniu 1 marca 2010 łącznie z rozwijanym równolegle przez S&T systemem do wsparcia logistyki przy pomocy kodów kreskowych. Po uruchomieniu Infor ERP LN w polskich spółkach The Heating Company konsultanci S&T wspierali prace wdrożeniowe w dwóch kolejnych projektach The Heating Company w Belgii i Holandii, pomagając w zagadnieniach związanych ze strukturami wielofirmowymi o wspólnej logistyce.

3 3 Korzyści Zaproponowany i wdrożony system Infor ERP LN 6.1 obejmuje następujące obszary funkcjonalne: finanse, gospodarka magazynowa, zakupy, sprzedaż, produkcja i przyniósł Grupie m.in. następujące korzyści: złączenie w ramach jednego systemu ERP wszystkich jednostek biznesowych grupy THC, pełna integracja w finansach oparta o wspólny plan kont dla całej Grupy możliwośd uzyskania informacji w każdym miejscu przepływu wzdłuż całego łaocucha dostaw, dostępnośd informacji dla wszystkich jednostek biznesowych grupy THC, szybkie i dokładne wprowadzanie informacji do systemu oraz satysfakcjonująca szybkośd przepływu aktualnej informacji, możliwośd przetwarzania informacji w celu wspierania procesu decyzyjnego, automatyzacja procesów związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji, prowadzeniem analiz, śledzeniem popytu, identyfikacja zbiorczych opakowao transportowych (palet, nadstawek), przyśpieszenie cyklu zamawiania pomiędzy poszczególnymi jednostkami grupy The Heating Company, możliwośd zintegrowanego planowania strategicznego z planowaniem operacyjnym, uproszczenie procedur organizacyjnych (np. automatyzacja procedury obsługi zleceo), uproszczony dostęp do informacji - korzystanie z sesji typu pulpit sterowania (dashboard) umożliwiających dostęp do szeregu informacji z jednego miejsca w systemie), prostota obsługi (intuicyjna obsługa, personalizacja interfejsu użytkownika, integracja z pakietem biurowym MS Office), możliwośd zarządzania przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym. zwiększona znacznie (ok. dwukrotnie) została liczba transakcji transferowych w ramach grupy oraz liczba transakcji generowanych automatycznie przez moduł planowania. Plany W roku 2011 polskich spółkach The Heating Company są prowadzone przez S&T Services Polska prace mające na celu jeszcze szersze wsparcie i automatyzację procesów logistycznych w oparciu o rozwiązania bazujące na wykorzystaniu kodów kreskowych. W kolejnym etapie planowana jest pełna integracja systemu Infor ERP LN z równolegle wdrożonym systemem Microsoft CRM (oferowanym obecnie także przez Infor oraz S&T) przy pomocy technologii Infor Open Network. Foto: The Heating Company

4 4 Zmiany w logistyce Priorytety w zarządzaniu logistyką Podejście systemowe Orientacja na czas (redukcja czasu) Konsekwencje Logistyka obejmuje cały łaocuch dostaw. Jednym z podstawowych wskaźników jest terminowa realizacja dostaw, stosowane są strategie JiT. Upraszczanie przepływów Eliminuje zbędne czynności i koszty, zmniejszając koszty systemu logistycznego i skracając czas cykli w łaocuchu dostaw. Szybkie reagowanie potrzeby na klienta Informatyzacja Zastosowanie technologii automatycznej identyfikacji Synchronizacja i integracja swobodne przepływy informacji ( information sharing ) System oceny i kontroli W większości przypadków najkorzystniej jest nadad najwyższe znaczenie popytowi, jako informacji sterującej (zamiast prognoz), kompresja czasu. Zastosowanie systemów komputerowych zwiększa dostępnośd informacji o wewnętrznych i zewnętrznych procesach przedsiębiorstwa oraz przyspiesza ich realizację. Wykorzystanie kodów kreskowych redukuje czynności związane z kontrolą zapasów i przepływów rzeczowych w łaocuchach dostaw, umożliwia również gromadzenie informacji o bieżącej sprzedaży w czasie rzeczywistym. Powszechne zastosowanie systemów informatycznych (różnych kombinacji modułów ERP) oraz rosnące zaufanie między partnerami, jest podstawą zwiększania dostępności informacji oraz integracji systemów informatycznych (collaborative commerce). Zarządzający firmami uświadamiają sobie, iż wdrożenie rozwiązao standardowych i specyficznych dla danego systemu logistycznego oraz ciągłe innowacje w procesach logistycznych są warunkiem sine qua non powodzenia przedsiębiorstwa. Konieczne jest zatem cykliczne ocenianie własnych systemów logistycznych oraz śledzenie tendencji w logistyce. Elementy wdrożenia systemu INFOR ERP LN w The Heating Company w Polsce Zastosowanie wielofirmowości. Wspólna jedna logistyka. Wariant UEF jako podstawowa jednostka logistyczna identyfikująca pozycję asortymentową od momentu zlecenia sprzedaży, poprzez transfery międzyfirmowe, aż do momentu wysyłki do finalnego odbiorcy. Jedna firma logistyczna i działający w jej obrębie jeden moduł planistyczny pozwala na kontrolowanie przepływów materiałowych i towarowych w ramach całego łaocucha dostaw. Wszystkie transakcje pomiędzy firmami wchodzącymi w skład THC generowane są automatycznie przy użyciu modułu planowania. Odpowiednia parametryzacja systemu sprawia, że podczas planowania zapotrzebowanie netto dla pozycji asortymentowej lub materiałów jest odpowiedzią na popyt wynikający ze sprzedaży. Jeden system ERP dla jednostek biznesowych całej grupy. Zastosowanie kodów kreskowych podczas produkcji umożliwia rejestrację zakooczenia poszczególnych etapów wytwarzania w czasie rzeczywistym. Zastosowanie kodów kreskowych podczas kompletacji wysyłek. Swobodny i pełny dostęp do informacji decydentów w ramach całego łaocucha dostaw przy wykorzystaniu odpowiednich autoryzacji. Foto: The Heating Company Polepszenie przejrzystości łaocucha dostaw i zastosowanie jednego, wspólnego rozwiązania bazującego na pośrednich celach poszczególnych jednostek biznesowych oraz powołanie centrum kompetencyjnego ERP realizującego wsparcie best practice umożliwia bieżącą ocenę wdrożonych procedur logistycznych. System INFOR ERP LN umożliwia dalszy rozwój. Za: Ewa Gajoszek, Narzędzia informatyczne wspierające innowacyjny łaocuch dostaw na przykładzie wdrożenia systemu ERP w międzynarodowej grupie firm, 2010

5 5 Opinie Z punktu widzenia lokalnego zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie projektu, integracja w Grupie pogłębiła się na co najmniej trzech dodatkowych płaszczyznach: pomiędzy polskimi zespołami odpowiedzialnymi za poszczególne funkcje w przedsiębiorstwie, pomiędzy polskimi zespołami a zespołem centralnym Grupy, pomiędzy zespołami z różnych jednostek Grupy, centralnymi i lokalnymi, współodpowiedzialnymi za konkretne procesy. Poznaliśmy się także lepiej w czysto ludzkim wymiarze. Odkryliśmy mocne strony w nas samych oraz w naszych koleżankach i kolegach. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, iż jako zespół, przy czym jako zespół rozumiem wspólny zespół The Heating Company i firmy doradczej (S&T), możemy na siebie liczyd w trudnych i ambitnych wyzwaniach. (Leszek Babiarz, THC, Kontroler Finansowy) UŻYTKOWNICY KLUCZOWI Oto kilka przykładów opinii zebranych wśród Kluczowych Użytkowników systemu Infor ERP LN w Polsce: Projekt LN był wspaniałą okazją do poznania pracy moich kolegów. Teraz łatwiej nam zrozumied współzależnośd procesów, za które jesteśmy odpowiedzialni. Przestaliśmy przerzucad na siebie odpowiedzialnośd za błędy. Wreszcie miałam okazję spotkad Johna z Holandii! To przesympatyczny facet, a w mailach sprawia wrażenie takiego sztywniaka. Teraz już rozumiem, dlaczego Bram z centrali co miesiąc prosił mnie o przesłanie tego znienawidzonego raportu uzgodnieo intercompany. Ciekawostki Grzejniki VASCO projektowane przez Wima Segersa należą do najczęściej nagradzanych produktów na międzynarodowych konkursach wzornictwa. Także w Polsce produkty te zyskują uznanie jurorów. Foto: The Heating Company W X edycji konkursu miesięcznika Łazienka (rok 2011) marka VASCO uzyskała nagrodę główną w kategorii Grzejnik łazienkowy dla nowego modelu ZANA LIBRA. The Heating Group zapewnia też ochronę naszego dziedzictwa historycznego, ogrzewając m.in. Trybunał Koronny w Lublinie Pałac w Łaocucie. Pałac w Łańcucie. Foto: The Heating Company

6 6 Zespół Ewa Gajoszek, S&T Kody kreskowe, Hidox Magda Myśliwiec, S&T Finanse Agnieszka Marut, THC Kierownik Logistyki Szczepan Filipowski, S&T Produkcja, planowanie, logistyka wielozakładowa Alicja Figiel, THC Główny Księgowy Izabela Ilnicka, THC Kierownik ds. Organizacji Sprzedaży Hans Steenbreker THC Corporate IT & PM Maciek Sitko S&T Finanse wielozakładowe, kontroling Sebastian Halikowski, THC Planista Produkcji i Koordynator IT Marian Zych, THC Dyrektor Produkcji Darek Wróbel, S&T Logistyka, sprzedaż Leszek Babiarz, THC Kontroler Finansowy, zarządzanie projektem Przemek Domański, S&T Zarządzenie projektem Tomek Ligara, S&T Instalacje, import danych