Sprawdzian także dla rodziców czyli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawdzian także dla rodziców czyli"

Transkrypt

1 Sprawdzian także dla rodziców czyli JAK POMÓC DZIECKU W PRZYGOTOWANIU DO SPRAWDZIANU? POMAGA OSWOID STRES MĄDRZE CHWALI I ZACHĘCA RODZIC DOPILNOWUJE POWTÓREK MATERIAŁU BAWI SIĘ I UCZY RAZEM Z DZIECKIEM

2 DOPILNOWUJE POWTÓREK MATERIAŁU ~ Podstawowe informacje o sprawdzianie szóstoklasisty: czas trwania: 60 minut lub 90 minut (dyslektycy lub uczniowie z innymi orzeczeniami) sprawdzian interdyscyplinarny (sprawdzanie wiadomości i umiejętności z różnych przedmiotów) po co ten sprawdzian? - badane umiejętności: Czytanie Uczeń musi przeczytać i zrozumieć fragmenty tekstów w arkuszu egzaminacyjnym, zrozumieć o czym mówią, a także wyszukać informacje, dostrzec między nimi związki i zależności, odkryć drugie dno tekstu, czyli metafory i przenośnie. Czytanie rozumiane jest szeroko - chodzi nie tylko o teksty literackie, także wykresy, mapy, tabele. Uczeń powinien znać zamieszczane tam symbole i oznaczenia. Pisanie Uczeń powinien umieć napisać: - opowiadanie - opis przedmiotu/ osoby/ krajobrazu/ emocji - sprawozdanie - notatkę - streszczenie - list - instrukcję - zaproszenie - ogłoszenie. Dostaje punkty za zgodność pracy z tematem, poziom wyczerpania tematu, gramatykę, interpunkcję i kompozycję pracy. Pisanie rozumiane jest również szerzej - to nie tylko wypracowanie czy krótkie formy tekstowe, ale ocenia się także umiejętność przedstawiania informacji na mapach czy wykresach).

3 Rozumowanie i korzystanie z informacji Te dwie umiejętności ściśle się ze sobą łączą. Uczeń wykorzystuje je, rozwiązując np. zadania, które wymagają porządkowania rozmaitych informacji - układanie ich chronologicznie, alfabetycznie albo w inne ciągi zjawisk. Zadania sprawdzają też, czy uczeń dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń. Szóstoklasista na sprawdzianie musi wskazać źródła informacji, wybrać właściwe informacje spośród większej liczby podanych). Wykorzystanie wiedzy w praktyce Tę umiejętność bada właściwie cały sprawdzian, uczeń musi umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu np. obliczyć nie pole prostokąta, ale ilość wykładziny potrzebnej do położenia w pokoju o kształcie prostokąta, zaplanowanie budżetu na wyprawę wakacyjną, wyjazd do kina itp. Typy zadań sprawdzających 5 kluczowych umiejętności: Zadania zamknięte polegają na: - wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród kilku podanych (zadanie wielokrotnego wyboru) - dobraniu słowa lub wyrażenia w pary zgodnie z poleceniem (zadanie na dobieranie) - ocenianie prawidłowości podanych stwierdzeń (zadanie typu prawda-fałsz") Zadania otwarte polegają na: - uzupełnianiu zdania brakującym słowem (zadania z luką) - podaniu rozwiązania zadania w formie 1-2 zdań, kilku słów, liczb, symboli (zadania krótkiej odpowiedzi) - napisaniu dłuższego tekstu na zadany temat lub wykonaniu kilku operacji według planu (zadania rozszerzonej odpowiedzi) Po co próbne sprawdziany? - trening jak u sportowca - trening systematyczny, długofalowy, nie na ostatnią chwilę, jeden dzień, spinanie się w ostatnim momencie tylko osłabia koncentrację. - próby generalne- podczas sprawdzianowego treningu przydają się próby generalne czyli rozwiązywanie przykładowego testu na czas. Takie próby przepro-

4 wadzone w szkole, czy to w domu są potrzebne, aby uczeń zaznajomił się ze sprawdzianem, oswoił się z jego formą, tak aby na kwietniowym teście mógł skoncentrować się na treści, a nie na sposobie wypełniania kwestionariusza odpowiedzi. Bardzo ważne jest wyrobienie umiejętności rozłożenia sił w czasie, aby dziecko nauczyło się pracować na czas. Jak rozwiązywać zadania na sprawdzianie szóstoklasisty? - zadania zamknięte (wyboru) - są to zadania, które nie wymagają od dziecka napisania odpowiedzi, tylko jej wybrania spośród podanych możliwości. Należy wskazać jedną z czterech tę, którą uczeń uznaje za poprawną i trafną. Co należy zrobić, aby wybrać poprawną odpowiedź? - bardzo uważnie przeczytać, nawet kilkakrotnie, treść zadania, pytania (od zrozumienia poleceń zależy poprawność odpowiedzi) - przeanalizować każdą z odpowiedzi, a dopiero potem dokonać wyboru (czasem może się zdawać, że już jest ta właściwa, ale w kolejnym punkcie może być ta w pełni poprawna) - dokładnie przeczytać i zrozumieć tekst dotyczący zadania - sięgnąć czasem do zapamiętanych ze szkoły wiadomości - pamiętać o większym zaufaniu dla swojego rozumowania niż pamięci - nie rezygnować ze wskazania odpowiedzi, nawet jeżeli uczeń nie zna poprawnej (jeżeli odpowiedź będzie błędna uczeń nie straci punktu) - udzielić przemyślanej odpowiedzi, pochopność jest zgubna - zadania otwarte (krótkiej odpowiedzi) - zadania te wymagają napisania odpowiedzi, która może zawierać się w 1-4 zdaniach. Są to bardzo często zadania z treścią np. matematyczne, więc przed udzieleniem odpowiedzi konieczne jest zaplanowanie sposobu rozwiązania, wykonanie obliczeń i dopiero wtedy wpisanie odpowiedzi. O czym należy pamiętać? - bardzo uważnym przeczytaniu treści zadania, polecenia, nawet kilkakrotnym (od dobrego zrozumienia zależy, czy pomysł rozwiązania będzie trafny, a rozwiązanie kompletne) - ustaleniu pomysłu rozwiązania - prawidłowym myśleniu, rozumowaniu

5 - podejmowaniu próby rozwiązania, mino iż zadanie wydaje się zbyt trudne (częściowe rozwiązanie daje szanse na zdobycie części punktów za np. dobre wykonanie rachunków, rozumowanie) - zadania otwarte (rozszerzonej odpowiedzi) - zadania rozszerzonej odpowiedzi to krótkie wypracowanie lub tekst użytkowy (np. kartka pocztowa, list, instrukcja itp.). Wykonując takie zadanie uczeń pokazuje, że potrafi tworzyć obszerniejsze teksty, zawierające kilka lub kilkanaście zdań powiązanych ze sobą i poprawnie zbudowanych. Wykazuje, że pisze poprawnie pod względem ortograficznym, poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne, nadaje właściwą formę swojemu tekstowi. O czym warto pamiętać? - o zwracaniu uwagi na: trzymanie się tematu, zgodność treści z poleceniem, zachowanie formy tekstu, dobór słownictwa, poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną - o podejmowaniu próby napisania wypracowania bądź tekstu (mimo popełnienia dużej ilości błędów ortograficznych, językowych można dostać kilka punktów) ~ Jak dopilnować powtórek materiału? Bardzo ważne jest okazywanie spokoju i zaufania - pamiętać należy jednak o zasadzie ograniczonego zaufania, należy dopilnować, aby dziecko przećwiczyło daną partię materiału, przerobiło test, nauczyło się, powtórzyło, nie należy zbyt pochopnie polegać na jego słowie, że wszystko już umie, że przecież chodzi do 6. klasy i zalicza się już do młodzieży, więc nie trzeba go na każdym kroku kontrolować. Planowanie Przed zaplanowaniem powtórek, które w tym roku będą dodatkiem do codziennego przygotowania na zajęcia, należy określić optymalny czas koncentracji uwagi swojego dziecka. Poziom skupienia uwagi nie jest stały; zazwyczaj to ok minut, jednak są dzieci, i to bardzo często, których czas skupienia na zadaniu jest krótszy, nawet 20-minutowy; należy zaakceptować ten stan rzeczy i tak zaplanować młodemu człowiekowi naukę, by wykorzystać nawet krót-

6 kie odcinki koncentracji uwagi, potem dziecku należy się odpoczynek (nie dłuższy niż 10 minut), gdyż jego uwaga słabnie, po czym znowu się intensyfikuje. Powtórki danej partii materiału powinny być dwie, przy czym druga powinna nastąpić w czasie do 12 godzin po uczeniu się, bo inaczej wyuczony materiał nie trafi do magazynu pamięci długotrwałej, a tym samym wysiłek dziecka pójdzie na marne. Dobrze jest zorientować się, na jakim poziomie znajduje się dziecko, aby wpisać w kalendarz, co i kiedy będzie powtarzane. Systematyczność Nie jest możliwe nauczenie się wszystkiego na raz. Ważne, aby każdego dnia zrobić coś małego w kierunku powtórki do testu. Powstało wiele książek, które ułatwiają przygotowanie. Są też takie, które na każdy dzień wyznaczają jakąś partię materiału do opanowania ( Kalendarze szóstoklasisty GWO), czy stanowią kompendium materiału wymaganego do opanowania ( Repetytorium szóstoklasisty PARK/PWN). Warto z takich pozycji korzystać! Trening Dobrze robić testy w domu, stwarzając dziecku atmosferę podobną do tej, która będzie panować na egzaminie. Czas wykonywania testu dla szóstoklasisty to 60 minut, a dla dyslektyka 90 minut. Testy z ubiegłych lat można pobrać ze stron internetowych OKE różnych miast. Są tam też klucze, czyli odpowiedzi i zasady punktowania, więc sprawdzenie takiego testu też nie będzie trudne. Raz w tygodniu rodzice mogą wejść w rolę nauczyciela z komisji egzaminacyjnej, a dziecko w rolę zdającego egzamin. Warto zaaranżować taką sytuację. Rodzic przez 60 lub 90 minut nie powinien komunikować się z dzieckiem. Może odpowiadać tylko na pytania dotyczące strony formalnej egzaminu, a mianowicie: czy pisać długopisem, gdzie wpisać numer z dziennika i datę urodzenia, czy pisać drukowanymi literami itp. Na pytania dotyczące części testowej, rodzic nie może odpowiadać. Po takim doświadczeniu o wiele łatwiej będzie dziecku zasiąść w ławce już w czasie pisania prawdziwego testu. Relaks Nic tak dobrze nie łagodzi stresu, jak relaks. Dziecko oprócz intensywnej nauki musi mieć czas na odpoczynek. I nie musi to być bierny odpoczynek: le-

7 żenie czy siedzenie. Aktywny relaks pobudza małego intelektualistę do działania. Aktywizuje nie tylko jego ciało, ale także umysł, aby był zawsze w gotowości. Zapewnienie aktywności uczącego się, niepodsuwanie dziecku gotowych rozwiązań, samodzielne rozwiązanie zadań przez dziecko, tworzenie przez nie własnych notatek, schematów itp. jest skuteczniejsze niż podawanie gotowych treści. Należy znaleźć u dziecka kanał zmysłowy, przez który trafia do niego najwięcej informacji i starać się go wykorzystać przy podawaniu nowych wiadomości: - jeśli dziecko jest wzrokowcem- niech czyta, rozrysowuje, tworzy notatki, schematy, podkreśla kolorowym mazakiem ważne informacje, ogląda filmy, albumy, zdjęcia; - jeśli głównym kanałem przyswajania wiedzy jest słuch - niech opowiada głośno o tym, czego się uczy, mówi do lustra, nagrywa na kasetę; - jeżeli jest kinestetykiem niech dotyka, samo tworzy, konstruuje; Ważne, aby uruchomić jak najwięcej kanałów zmysłowych, a nie tylko jeden.

8 MĄDRZE CHWALI I ZACHĘCA ~Motywacja Motywacja dziecka do nauki odgrywa podstawową rolę w procesie uczenia się. Dziecko, które ma motywację do nauki, osiąga dużo większe sukcesy w zdobywaniu wiedzy. Uczy się, bo tego chce, bo przyswajanie wiadomości sprawia mu przyjemność, bo widzi sens i cel swojej pracy. I dużo ważniejszą rolę odgrywa tutaj przyjemność i celowość płynąca z nauki, a nie chęć zdobycia dobrych ocen. Jeśli jedyną motywacją ucznia są stopnie, przyswajanie wiedzy odbywa się mechanicznie, jest powierzchowne, a efekty są krótkotrwałe. Motywacja musi pochodzić z wnętrza dziecka, a nie być wynikiem presji z zewnątrz. Co więc możemy zrobić, żeby wykształcić w naszym dziecku motywację do nauki? Odkrywanie talentów i nauka poprzez zabawę Przede wszystkim nie zaprzepaścić naturalnej dziecięcej ciekawości świata, a nieustannie ją podsycać. W rozmowie należy traktować dziecko jak równorzędnego partnera i starać sie odpowiadać na jego pytania możliwie dokładnie i zrozumiale. A gdy nie znamy odpowiedzi na pytanie, pokażmy dziecku, w jaki sposób takiej odpowiedzi szukać: w Internecie, atlasie, encyklopedii itp. To pierwszy krok do odpowiedniej motywacji dziecka do zdobywania wiedzy. Kolejnym jest pokazanie dziecku, że zdobywanie wiedzy to świetna zabawa. Rodzinne oglądanie programów edukacyjnych, czytanie książek, wyprawy do muzeum czy zwiedzanie zabytków to tylko przykłady takiej zabawy. Nie oczekujmy jednak, że wszystkie tego rodzaju rozrywki spotkają się z entuzjazmem naszych pociech. Dla jednych znakomitą zabawą będzie wizyta w muzeum techniki, inne będą zachwycone wycieczką do zoo czy do filharmonii. I tu kolejne wyzwanie dla rodziców. Niezmiernie istotną sprawą w wychowaniu dziecka jest wychwycenie jego zainteresowań i zdolności oraz rozwijanie ich. Bowiem wiadomo, że łatwiej i szybciej uczymy się tego, co nas interesuje, nauka wtedy sprawia nam przyjemność. Jeśli dziecko uwielbia przyrodę,

9 a nie znosi matematyki, pozwólmy mu na poświęcanie czasu i uwagi temu, co przynosi mu satysfakcję. W problemach z matematyką należy dziecku pomóc, a jednocześnie wytłumaczyć mu, że nie musi mieć samych piątek, że najważniejsze jest, żeby dziecko realizowało własne pomysły na życie. Najczęściej jednak odniesienie sukcesu w jednej dziedzinie, łączy się z łatwiejszym pokonywaniem problemów z innymi przedmiotami. Pewność siebie i wiara we własne możliwości, jakiej dziecko wówczas nabywa, jest siłą napędową do podejmowania innych wyzwań. Motywacja do nauki szkolnej Wiadomo, że dziecko, chodząc do szkoły, musi uczyć się wszystkich przedmiotów. Z tego powodu należy zmotywować dziecko do zainteresowania nauką jako taką. Nie możemy oczekiwać, że dziecko będzie świetne ze wszystkich przedmiotów, i nie o to chodzi. Chodzi o to, aby wpoić mu przekonanie o celowości przyswajania sobie wiedzy. Najłatwiej to zrobić poprzez wskazywanie związków uczenia się konkretnych rzeczy z wykorzystaniem ich w życiu, np. połączenia wiedzy z biologii i fizyki ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, wykorzystania zadań z matematyki w życiu, wskazywania problemów bohaterów literackich, które dotykają każdego z nas. W sytuacji, gdy sami widzimy bezsens wymagań szkolnego programu lub nie odpowiada nam sposób nauczania jakiegoś nauczyciela, nigdy nie wolno mówić o tym przy dziecku. Jeśli obalimy autorytet szkoły i nauczyciela, zwłaszcza w początkowych klasach szkolnych, dziecko straci motywację do pracy, nabywania nowych umiejętności. Może stać się to łatwą wymówką od konieczności odrabiania zadań domowych czy uczenia się w ogóle: nie będę tego robił, bo pani jest głupia, a zadanie bez sensu. Nie za trudno, nie za łatwo W motywowaniu dziecka do nauki ważną rolę odgrywa poczucie kompetencji. Lubimy robić to, co nam wychodzi. Jeśli dziecko dojdzie do przekonania, że zadanie jest zbyt trudne, ponad jego możliwości, zniechęci się do jego wykonywania. W takiej sytuacji należy przede wszystkim pomóc zrozumieć dziecku, gdzie tkwi trudność zadania. Może po prostu dziecko nie rozumie, co należy zrobić? Czasem pomaga podzielenie zadania na mniejsze części nie musimy

10 dziś przeczytać całej książki, przeczytajmy tylko część. Jeśli zadania z matematyki są trudne, zacznijmy od najłatwiejszych. Czasem dziecko jest wręcz sparaliżowane dużą ilością pracy do wykonania. Należy wówczas pomóc dziecku w podjęciu decyzji od czego zacząć i zawsze w takiej sytuacji najlepiej zacząć od najłatwiejszego zadania lub ulubionego przedmiotu. Jeśli pierwsze wyzwania pójdą gładko, uczeń zdobywa motywację i chęć działania w stosunku do następnych. Wtedy warto przejść do przedmiotu, z którego zadane jest najwięcej- po wykonaniu takiej pracy dziecko poczuje, że dużą część ma już za sobą. Z kolei zbyt łatwe zadania nie motywują dziecka ani nie powodują zdobywania nowych umiejętności. Podczas pracy dziecko powinno siedzieć w przy uporządkowanym biurku, w pomieszczeniu, w którym nic go nie rozprasza, powinno być najedzone i wypoczęte - wychodzenie do kuchni, na film, podchodzenie do telefonu zakłóca koncentrację. Zadaniem rodzica jest więc troska o komfort nauki dziecka. ~Pochwała Rodzic jest trochę jak trener, który wpływa na sukces swojego zawodnika - dziecka poprzez umiejętne połączenie krytyki i pochwały. I chociaż wydaje się, że nie ma nic prostszego od komplementowania swoich pociech, wielu rodziców popełnia błędy, które obniżają wartość ich słów. Jak chwalić skutecznie? Oto 7 wskazówek dr Gregory ego Rameya, psychologa dziecięcego. 1. Bądź realistyczny. Jeśli chwalisz dziecko bez wyraźnego powodu albo tylko po to, by je pocieszyć, pochwała z Twojej strony wkrótce nie będzie miała dla niego żadnej wartości. Przekonując syna, że świetnie zagrał w meczu, kiedy w rzeczywistości było odwrotnie, tracisz w jego oczach wiarygodność. 2. Nie uzależniaj dzieci od pochwał. Uważaj, jak często je chwalisz najwięcej słów uznania potrzebują dzieci w młodszym wieku oraz te, które właśnie zdobywają nowe umiejętności. 3. Bądź konkretny. Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko ma trzy czy trzynaście lat, dobrze jest, by wiedziało, za co je chwalisz. Zamiast więc mówić córce,

11 że jest wspaniała, skoncentruj się na konkretnej rzeczy, która zdobyła twoje uznanie. Możesz jej na przykład powiedzieć: Aniu, twoje wypracowanie jest bardzo dobre. Podoba mi się szczególnie zakończenie bardzo pomysłowe!. 4. Nie zwlekaj z pochwałami. Twoje słowa odniosą największy skutek, kiedy dziecko usłyszy je od razu. Małe dzieci najlepiej chwalić zaraz po tym, gdy udało im się coś zrobić, a starsze przynajmniej tego samego dnia. 5. Nagradzaj również za wysiłek, nie tylko za osiągnięcia. Czwórka ze sprawdzianu znaczy co innego dla dziecka, które do tej pory miało same trójki, a co innego dla piątkowego ucznia. Jeśli Twoje dziecko ciężko pracowało na czwórkę, dobrze jest je pochwalić. 6. Chwalić na oczach wszystkich, czy raczej wtedy, gdy jesteście sami? Tutaj wszystko zależy od konkretnego dziecka dla niektórych publiczna pochwała jest powodem do dumy, inne może zawstydzić. Zobacz, co sprawdza się najlepiej u Twoich pociech. 7. Pochwała niekoniecznie musi być werbalna. Jest wiele sposobów, by okazać dziecku uznanie na przykład uśmiech, przytulenie, poklepanie po ramieniu, SMS. Najważniejsze jest, by komplementy nie były ciągle takie same i odpowiadały konkretnym dokonaniom dziecka.

12 POMAGA OSWOIĆ STRES ~ Opanowanie Przede wszystkim należy pamiętać, że jest to tylko test, który pozwala na kształtowanie w sobie wielu umiejętności. Pisząc klasówki, odpowiadając przy tablicy czy wypełniając testy końcowe, od najmłodszych klas dziecko uczy się panowania nad sobą i własnym strachem. czujność - dziecko tylko pozornie udaje wyluzowanego, w głębi jest wystraszone a nawet przerażone, w końcu to tylko 13-latek, oswajanie stresu dziecka- stres działa z jednej strony paraliżująco, z drugiej mobilizująco, pomaga koncentrować uwagę, sprzyja spostrzegawczości i szybkim reakcjom. Rodzic uważnie obserwujący dziecko potrafi określić, jaki wpływ na jego funkcjonowanie ma stres. Należy uczynić ze stresu sojusznika i nauczyć się panować nad nim. By utrzymać energię dziecka na optymalnym poziomie należy zadbać o 3 rzeczy: relaks, ruch i prawidłowe odżywianie. Należy znaleźć coś, co młody człowiek lubi robić i co jest zgodne z jego temperamentem. Dziecko może też stosować techniki relaksacyjne: wyobrażenia przy muzyce, kontrolę oddechu, napinanie i rozluźnianie mięśni; bardzo ważną rolę w walce ze stresem odgrywa ruch, który powoduje dotlenianie mózgu, a dzięki temu lepsze przyswajanie wiadomości; w planowaniu jadłospisu należy pamiętać, aby w diecie 13-latka znalazły się wszystkie składniki odżywcze. Łatwo dziecku stracić wiarę we własne możliwości, szczególnie gdy ma ono już negatywne doświadczenia związane ze sprawdzianem czy egzaminem. Dodatkowym elementem tej układanki jest fakt, że w stresie człowiek traci umiejętność realnej oceny sytuacji. Często zdarza się, że opinia, iż egzamin źle wypadł, jest iluzją. Każdego dnia Warto nastawiać dziecko pozytywnie. Jak? Bombardujmy je wzmacniającymi hasłami: Jesteś dobrze przygotowany", Jesteś mądry, dobry w tym",

13 Poradziłeś sobie już z niejednym trudnym egzaminem", Jesteś silny i poradzisz sobie, Przypomnij sobie, jak dobrze poszło ci, gdy..., Dobrze ci idzie. Ważne, aby formułować takie wypowiedzi w sposób pozytywny, to znaczy unikając zaprzeczeń typu: Nie martw się", Nie będzie tak źle." Unikajmy również stwierdzeń, sloganów typu: Weź się w garść", Nie rozklejaj się.", Nie jesteś małym dzieckiem". Przed sprawdzianem Stres i napięcie z nim związane sprawiają, że człowiek staje się pobudzony. Zdarza się, że w takiej sytuacji stracimy głowę - mamy poczucie, że nic nie umiemy ( pustka w głowie ), że sytuacja nas przerasta, że jesteśmy słabsi od innych. Warto z wyprzedzeniem zaplanować wspólnie popołudnie poprzedzające egzaminy. Im większa przewidywalność sytuacji, tym mniejszy stres. Dobrym pomysłem będzie wyjście do kina, na kręgle, na rower, wspólna kolacja, którą razem przygotujecie. Jak opanować stres, uniknąć mentalnej czarnej dziury"? Jest wiele strategii obniżających napięcie wynikające ze stresu. Jedną z najbardziej efektywnych są wizualizacje. Polegają one na wyobrażeniu sobie konkretnej sytuacji, która obniża niepokój. W przypadku zdawania egzaminów świetną wizualizacją będzie wyobrażenie sobie chwili, kiedy jest się już po egzaminie. Ważna w tej technice jest wielozmysłowość wizji, czyli włączenie w nią zarówno wzroku, słuchu, jak i smaku oraz węchu. Jak może wyglądać taka wizualizacja? Wyobraź sobie na przykład bardzo dokładnie, jak wychodzisz już ze szkoły: spróbuj zobaczyć, kogo mijasz, z kim idziesz, o czym rozmawiacie, jakie głosy mają te osoby, jak pachnie powietrze. Jeśli idziecie na pizzę, to przywołaj wspomnienie, jak ona smakuje, jak pachnie pizza i chłodna słodka cola, którą popijasz przez słomkę. Wyobraź sobie swoje samopoczucie, kiedy wiesz, że jest już po wszystkim. Jak swobodnie i głęboko możesz oddychać. Im bardziej rozbudowana wizualizacja, tym bardziej jest efektywna.

14 Inną ciekawą strategią jest wizualizacja czasu. Wyobrażamy sobie zegar i jak przesuwa się wskazówka sekund. Z każdym przemieszczeniem, tyknięciem zbliżamy się do momentu, kiedy egzaminy zostaną zakończone. W tym przypadku paradoksalnie czas gra na naszą korzyść! Pomocne będą także tak zwane autonarracje, czyli powtarzane w duchu pozytywne twierdzenia, analogiczne do tych wymienionych wyżej: Poradzę sobie, Jestem dobrze przygotowany, Z trudniejszymi rzeczami sobie radziłem, Zdam. I znów unikamy zaprzeczeń. Jak się zachować, gdy dziecko wróci z egzaminu? Wypytywać o zadania, a może traktować ucznia normalnie, jakby nigdy nic? Warto podążać za dzieckiem. Zainteresować się, jak poszło, zadać kilka otwartych pytań (takich, które nie wymuszają krótkiej odpowiedzi tak" lub nie"). Jeżeli zobaczymy, że chętnie rozmawia i opowiada, dopytujmy, potwierdzajmy, rozwijajmy wątki, chwalmy, że świetnie mu idzie i dobrze sobie radzi. Czasem sytuacja wygląda inaczej - dziecko unika opowiadania, zamyka się. Nie naciskajmy wtedy, pokażmy jednak swoje wsparcie i otwartość. Bądźmy w gotowości do rozmowy. Po sprawdzianie uczniowie wymieniają się odpowiedziami. Szukają ich w Internecie. Czy pozwalać dziecku sprawdzić, ile zadań zrobiło dobrze? W dobie rozmaitych technologii ( Internet, telefon) i łatwego do nich dostępu nie unikniemy poszukiwania dobrych odpowiedzi i liczenia zdobytych punktów, nawet jeśli uznamy to za niewłaściwe. Potrzeba potwierdzenia swoich odpowiedzi i stres wynikający z niepewności jest bardzo silny. Wiąże się to z ogromnym napięciem. Docieranie do informacji jest formą obniżenia go. Nie warto dodawać stresu całej sytuacji zabranianiem sprawdzania odpowiedzi. Często rodzice są w porównywalnym stresie w czasie egzaminów co ich dzieci. Zdarza się, że napięcie u tych pierwszych bywa nawet większe. Pamiętajmy, że stres jest zaraźliwy. Starajmy się unikać pokazywania swojego

15 niepokoju, ponieważ przenosimy go na dzieci. Warto wprowadzić tematy rozmów niezwiązane z egzaminami, najlepiej te odprężające. Na przykład zacznijcie wspólnie planować wakacje. ~ Dieta dla mózgu Ludzki mózg to niezwykły narząd, który potrzebuje odpowiedniego paliwa, aby mógł prawidłowo funkcjonować, dostarczyć je można dzięki zrównoważonej diecie, zawierającej odpowiednią ilość węglowodanów, tłuszczów i białka. Mózg dorosłego człowieka waży około 1400 g. Największą jego częścią jest przodomózgowie, co odróżnia nas od innych zwierząt nie tylko dlatego, że od niego zależy inteligencja i kreatywność, ale przede wszystkim jest źródłem emocji, takich jak radość, złość czy miłość oraz cech charakterystycznych dla jednostki ludzkiej. Węglowodany: Węglowodany dzielą się na proste i złożone. Ponieważ węglowodany są niezbędnym składnikiem energetycznym, to ich niedobór w organizmie może spowodować osłabienie dziecka, apatię, zły nastrój i kłopoty ze skupieniem uwagi. Gdzie szukać? Cukry proste występują przede wszystkim w miodzie, owocach i sokach owocowych, cukry złożone - w produktach roślinnych: rośliny strączkowe ( na przykład fasola), kasze i orzechy, pełnoziarniste produkty zbożowe. Glukoza Glukoza stanowi główne źródło energii dla mózgu. Aby ten narząd funkcjonował optymalnie wskazane jest spożywać produkty o niskim indeksie glikemicznym (IG <50), ponieważ cukry uwalniają się z nich powoli, dlatego poziom glukozy we krwi jest na stałym poziomie. Nagłe zmiany poziomu glukozy przyczyniają się do powstania zaburzeń koncentracji i zmęczenia.

16 Zjedzenie produktu z glukozą natychmiast poprawia możliwości intelektualne. Warunek: źródłem glukozy powinny być węglowodany złożone, które powoli się wchłaniają, więc zapewniają sprawność mózgu na stałym poziomie. Gdzie szukać? Razowe pieczywo i makarony, ryż nieoczyszczony, gruboziarniste kasze (gryczana, jęczmienna), płatki zbożowe (owsiane, jęczmienne), musli, warzywa oraz owoce. Aby cukier utrzymywał się na stałym poziomie, trzeba je jeść 5 razy dziennie w małych porcjach. Witaminy i mikroelementy: Witaminy z grupy B Pomagają przekształcić węglowodany w energię, metabolizować ważne dla mózgu tłuszcze, a także budować i utrzymywać w zdrowiu komórki nerwowe. Wpływają na pamięć. Brak witaminy B3 powoduje kłopoty z pamięcią, rozkojarzenie, bezsenność. Niedobór witaminy B6 u dzieci może objawiać się nadpobudliwością i drażliwością. Gdzie szukać? Witaminy z grupy B (z wyjątkiem witaminy B12) znajdziesz w drożdżach, fasoli, grochu, soi, kiełkach pszenicy, produktach zbożowych z mąki razowej, orzechach, musli, płatkach zbożowych, bananach, awokado, morelach. Witaminę B12: w mięsie, wędlinach, rybach, drobiu, jajkach, skorupiakach. Selen Wspomaga działanie przeciwutleniającej witaminy E. Znacząco wpływa na koncentrację, poziom znużenia, widzenie, kondycję stawów i mięśni ( w tym serca), a także wygląd cery ( bladość) i paznokci. Gdzie szukać? Bogatym źródłem selenu jest wątróbka, mięso z części mięśniowych, ryby, pełne ziarno, nabiał. Magnez Umożliwia sprawne działanie mózgu. Nieodzowny w przebiegu procesów życiowych. Dzieciom z problemami koncentracji powinien być podawany przed snem razem z wit. B6!

17 Gdzie szukać? Najwięcej magnezu znajduje się w nasionach (pestki dyni), orzechach, migdałach, pełnym ziarnie, roślinach strączkowych, szpinaku, brokułach i innych ciemnozielonych warzywach. Żelazo Odgrywa istotną rolę w transporcie tlenu do mózgu. To dzięki niemu dotleniona krew dopływa do każdej komórki mózgu, dostarczając składniki odżywcze i zwiększając sprawność myślenia. Niedobór może obniżyć zdolności intelektualne i doprowadzić do anemii. Żelazo to jeden z najważniejszych składników w diecie dziecka. Gdzie szukać? Wątroba i mięso, fasola, płatki, brokuły, szpinak, natka, szczypiorek. Żelazo zawarte w warzywach jest gorzej przyswajane, ale mają one mniej kalorii, więc można je jeść do woli. Wchłanianie poprawia witamina C, utrudniają kawa i herbata. Kobiety przed menopauzą powinny dostarczyć mg, mężczyźni 15 mg dziennie. Jedz mięso z surówką oraz dodawaj do potraw natkę i szczypiorek. Cynk Chroni komórki mózgu przed niszczącym działaniem wolnych rodników. Poprawia sprawność intelektualną, zapobiega demencji. Wchłanianie utrudnia alkohol, cukier, błonnik. W organizmie dziecka ważny też ze względu na wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego i poprawę metabolizmu. Gdzie szukać? Wątroba, owoce morza, kasza gryczana, ciemny ryż, pieczywo razowe, wołowina, orzechy ziemne, pestki dyni, warzywa strączkowe, kapusta, ogórki, seler. Aby zmniejszyć straty cynku, warzywa najlepiej jeść surowe. Potrzeba dziennie mg cynku. Warto jeść częściej owoce morza i chude mięso. Kwasy tłuszczowe omega-3 Mózg zawiera dużo tłuszczu strukturalnego, aby komórki mózgowe działały na dobrym poziomie tłuszcz ten powinien być budowany z kwasów tłuszczowych omega-3. Poprawiają one ukrwienie mózgu, usprawniają przepływ

18 bodźców nerwowych. Od tego, czy systematycznie uzupełniamy poziom tych kwasów, zależy sprawność myślenia, zapamiętywania i kreatywność przez całe życie. Dzieci, w których diecie nie brakuje kwasów omega-3 mają mniej trudności w uczeniu się, szybciej kojarzą fakty i łatwiej się koncentrują. Osoby, które jedzą ich dużo, rzadziej zapadają na demencję i chorobę Alzheimera. Gdzie szukać? Głównie w tłustych rybach morskich. Potrzebujemy 1g tych kwasów, co odpowiada przynajmniej 2 posiłkom z ryb morskich tygodniowo po minimum g. Przeciwutleniacze Komórki mózgu są wrażliwe na ataki wolnych rodników - cząsteczki, które są produktem ubocznym naturalnych procesów, mogących uszkodzić komórki organizmu. Zadaniem przeciwutleniaczy jest usunięcie nadmiaru wolnych rodników i hamowanie ich rozwoju. Dieta bogata w przeciwutleniacze w znacznym stopniu redukuje ryzyko utraty zdolności kognitywnych, tj. utrata pamięci, umiejętności oceniania produktów rozumowania. Gdzie szukać? Źródłem przeciwutleniaczy są: szpinak, brokuły, papryka, maliny, truskawki, świeże zioła. Tyrozyna i cholina Tyrozyna to aminokwas pomagający komórkom mózgowym tworzyć połączenia między sobą. Cholina pomaga budować błony komórkowe produktów przenosić impulsy nerwowe. Gdzie szukać? W mięsie, rybach, drobiu, chudym serze. Lecytyna Jest źródłem choliny niezbędnej do szybkiego przesyłania impulsów w mózgu. Wspomaga zapamiętywanie, odtwarzanie faktów. Zapobiega odkładaniu się cholesterolu w naczyniach i powstawaniu miażdżycy, gwarantując sprawne myślenie. Niedobory prowadzą do osłabienia koncentracji. To cenny składnik w diecie dziecka, zwłaszcza w wieku szkolnym.

19 Gdzie szukać? Orzechy, żółtka jajek, kiełki pszenicy, produkty sojowe, wątróbka, drożdże, wołowina, kapusta, kalafior. Normy nie podają dziennego zapotrzebowania organizmu na lecytynę. Nie zabraknie jej, jeżeli zjesz codziennie kilka orzechów, włączysz do diety kiełki i soję. Produkty najlepsze dla mózgu: 1. Awokado - źródło witaminy E, B6 i tyrozyny, 2. Borówki - bogate źródło antocyjanów; najsilniejszych przeciwutleniaczy, 3. Zielone warzywa liściaste - źródło przeciwutleniaczy, witaminy C, kwasu foliowego, karotenu, choliny i wapnia, 4. Jajka - najlepsze źródło choliny, dobre źródło witaminy B, 5. Chuda wołowina - źródło tyrozyny, witamin z grupy B i żelaza, 6. Soczewica - niskie IG (Indeks Glikemiczny), dobre źródło białka, żelaza, selenu, kwasu foliowego i tyrozyny, 7. Pestki dyni - źródło kwasów tłuszczowych omega-3, cynku, żelaza, magnezu i wit. E, 8. Łosoś - źródło kwasów tłuszczowych omega-3, witaminy E, selenu i białka, 9. Orzechy włoskie - źródło kwasów omega, witaminy E i magnezu, 10. Pełnoziarnisty chleb - węglowodan o niskim IG, dobre źródło choliny, tyrozyny, witamin z grupy B i cynku. 11. Sery, jogurt, twaróg- źródło wapnia Należy zadbać o urozmaicone posiłki! Przepis na cudowny koktajl: Składniki: pęczek pietruszki, sok z cytryny, łyżka miodu, pół litra wody mineralnej

20 Wszystko zmiksować, przefiltrować, pić jak najczęściej w sytuacjach kryzysowych: grypa, sprawdzian, stres itp. Smakuje jak kiwi. ~ Gimnastyka mózgu Ćwiczenia opracowane przez dr Paula Dennisona, twórcę kinezjologii edukacyjnej, są stosowane w terapii dzieci z różnego rodzaju problemami w nauce, ale tak naprawdę każdy może je wykorzystać dla swojego rozwoju. To on powiedział, że Ruch to drzwi do świata uczenia się. Ruch stymuluje i aktywizuje odpowiednie obszary mózgu, powoduje zwiększenie liczby połączeń nerwowych między prawą i lewą półkulę, co wpływa na jakość pracy mózgu. Lewa półkula mózgu odpowiada za mowę, myślenie logiczne, liczenie, zdolności matematyczne. Prawa - odpowiada za działania twórcze - rytm, muzykę, obrazy, wyobraźnię. Po to aby lewa i prawa półkula mózgu mogły współpracować, łączy je ze sobą ciało modzelowate - wiązka włókien nerwowych. Im bardziej

21 mózg jest aktywny, tym więcej tworzy się połączeń w ciele modzelowatym. Zaburzenia w uczeniu się mogą się brać właśnie ze zbyt małej liczby tych połączeń. Powodem może być m.in. stres. Ćwiczenia usprawniające umysł zostały nazwane GIMNASTYKĄ MÓ- ZGU. Jej celem jest nabywanie umiejętności uczenia się całym mózgiem. Gdy używa się tylko jednej półkuli wyłączając" przy tym drugą, nie wykorzystuje się pełnych możliwości swego mózgu. Nie jest się zintegrowanym. Aby uczyć się efektywnie, potrzebne są obie półkule mózgu. Tak jak przy wykonywaniu zadań fizycznych potrzebna jest rozgrzewka aparatu ruchowego, tak przy wykonywaniu pracy umysłowej niezbędna jest rozgrzewka mózgu. Aby móc płynnie czytać, pisać, zapamiętywać, słuchać i myśleć jednocześnie nasze półkule mózgowe, prawa i lewa, muszą współpracować i porozumiewać się. Musimy być w stanie przekroczyć linię środkową, która łączy lewą i prawą półkulę mózgu. Kiedy lewa i prawa półkula dobrze współpracują - wtedy linia środkowa jest pomostem łączącym drogi nerwowe. Kiedy natomiast lewa i prawa półkula pracują kolejno, na zmianę, wtedy linia środkowa staje się przeszkodą i połączenie zostaje przerwane. Trzeba się więc nauczyć przekraczania linii środkowej można to osiągnąć, wykonując ćwiczenia z kinezjologii. Aby lepiej zrozumieć potrzebę wprowadzania ćwiczeń mózgu, posłuchajmy, w jaki sposób postrzega siebie dziecko niezintegrowane (przy jednostronnej pracy ciała i mózgu): 1. Nawet, jeśli bardzo się staram, nigdy mi się nie udaje. Pewnie jestem beznadziejny. 2. Jestem niezdarny i często się kaleczę, chociaż bardzo staram się uważać. 3. W towarzystwie innych dzieci często czuję się zagubiony, ale potrafię sobie radzić przy osobie dorosłej, która mnie pochwali (lub zgani). 4. Chcę być lepszy niż inne dzieci (najsilniejszy, najgrubszy, najładniejszy, najsprytniejszy), wszystko jedno, w czym! 5. Nikt mnie nie rozumie, gdy czytam, a czasem, gdy mówię, nawet ja sam się gubię. Jeśli chodzi o pisanie, zależy mi tylko na tym, by się spodobało nauczycielowi Zupełnie inaczej postrzega siebie dziecko zintegrowane : 1. Wszystko robię najlepiej, jak tylko potrafię. Z radością sprawdzam różne swoje możliwości. Nigdy nie chcę się poddawać.

22 2. Ruch sprawia mi radość. Z przyjemnością wspinam się, biegam, sprawdzam swoje fizyczne zdolności. 3. Sam stawiam sobie cele i czuję się dobrze, gdy je osiągam, niezależnie od tego, co inni sobie pomyślą. 4. Sprawia mi radość poprawianie własnych wyników. Szanuję indywidualny sposób uczenia się innych osób. 5. Lubię pisać własne opowiadania, a moje pomysły i przemyślenia jak gdyby same spływają na papier. Gdy czytam, zawsze wydaje mi się, że wiem, co wydarzy się dalej. Kiedy mówię i chcę wyrazić jakąś myśl, która właśnie przyszła mi do głowy, słowa natychmiast pojawiają się w mojej głowie i układają się w sensowną całość. Wystarczy poświęcić 15 minut dziennie, ćwiczyć można w domu, a żaden specjalistyczny sprzęt nie jest potrzebny. Trening prowadzi do integracji obu półkul mózgu i wytworzenia nowych połączeń neuronowych. Ćwiczenia oddechowe: Inne oddychanie - obniżenie napięcia mięśniowego, kreatywne myślenie, doskonalenie czytania ze zrozumieniem Połóż się na plecach, zamknij oczy, odpręż się i spokojnie oddychaj. Pomyśl, że z każdym wdechem odżywasz, wzmacniasz swoje ciało i mózg, a z każdym wydechem pozbywasz się tego, co jest Ci niepotrzebne. Wyobraź sobie, że oddychają Twoje dłonie, stopy, biodra, ramiona, serce, oczy Części ciała, którymi oddychasz, mogą być dotknięte przez rodzica. Obłoczek - doskonalenie umiejętności pisania i czytania, świetne dla dyslektyków Połóżcie się na plecach głowami do środka, tworząc krąg. Dwie osoby stoją pomiędzy Wami napinając materiał (obrus, koc, chusta ). Następnie: - obniżają materiał, pochylając się nad Wami, a Wy mocno dmuchacie - podnoszą materiał, a Wy nabieracie powietrza

23 Osoby poruszające materiał wykorzystują najpierw całe ciało, potem tylko nadgarstki, ręce od łokcia, a na koniec ręce od stawu barkowego. Piękny poranek wzmacnia witalność, percepcję wzrokową i ruchową, rozwija otwartość do uczenia się Leżąc na plecach. Skoncentruj się na oddechu. Obserwuj ruch ciała przy wdechu i wydechu: - masuj czoło, uszy, policzki, nos. Ziewaj. - rozciągnij się, jak tylko możesz na linii lewa dłoń-prawa stopa, prawa dłońlewa stopa - zwiń się w kłębek, oddychaj spokojnie - przełóż lewą nogę na prawą stronę, następnie prawą nogę na lewą stronę- w takich pozycjach pozostań chwilę Jeśli Ci się uda, powtórz ćwiczenia w leżeniu kolejno na prawym i lewym boku. Rozciąganie gumy - obniżanie napięcia, doskonalenie percepcji wzrokowej i małej motoryki Stań w lekkim rozkroku. Ręce ułóż wzdłuż ciała. Na wdechu unieś prawą wyprostowaną rękę, a lewa przenieś do tyłu. Na wydech rozciągaj kręgosłup, pchając otwartą dłonią w kierunku sufitu i podłogi. Powtórz zmieniając układ rąk. Możesz też rozciągać niewidzialną gumę pod różnym kątem. Ulotne znaki - doskonalenie koordynacji oko-ręka, dysleksja Na lustrze wychuchaj na jednym wydechu dowolny znak (kółko, literę, leniwą ósemkę, bazgrołek ). Obrysuj go lewą i prawą ręką, poszczególnymi palcami, a następnie oburącz. Rozmowy mamutów - nadpobudliwość, dysleksja, gdy coś się nie udało i jesteś zdenerwowany, gdy chcesz, by rodzic pocieszył Połóż ręce na brzuchu i obserwuj jego ruch podczas wymawiania dźwięków. Wypowiadaj je najkrócej (staccato), używając głównie spółgłosek bezdźwięcznych. Możecie tworzyć wspólnie mamucie dialogi, np.: -k-kkk-k

24 -pp-pp-p -kkk-k -sz-szsz-sz -r-rr-r-rr -bbb-b -ddd-ddd-dddd -f-ff-fff-ff Skacz boso po kałużach, przebiegnij przez spryskiwacz, śmigus dyngus nie tylko na Wielkanoc Ćwiczenia motywujące do podejmowania procesu uczenia się: Punkty na myślenie - stymulacja przepływu krwi (i tlenu) do mózgu, podniesienie poziomu uwagi i koncentracji; usprawnienie ogólnej koordynacji i wzroku; zwiększenie poziomu energii, odprężenie; sprzyja jasności myślenia Jedną rękę kładziemy na pępku, podczas gdy druga masuje około 30 sekund zagłębienia pomiędzy mostkiem a pierwszym żebrem. Następnie zmieniamy ręce i powtarzamy ćwiczenie, pamiętając, by podczas masowania wykonywać ruchy koliste, zawsze zgodne z ruchem wskazówek zegara. Aby odnaleźć punkty na myślenie układamy kciuk i palec wskazujący jednej ręki na kostkach obojczyka, a następnie zsuwamy palce około 1 cm w dół, w poszukiwane zagłębienie. Masując te punkty niwelujemy uczucie zmęczenia i blokadę w uczeniu się. Ruchy naprzemienne- wykonywanie ruchów naprzemiennych często jest podstawą zapobiegania trudnościom w uczeniu się. Najlepiej wykonywać je jako ćwiczenie poranne. Ćwiczenia takie jak: dotykanie lewym łokciem prawego kolana i odwrotnie, krzyżowanie wyprostowanych ramion przed klatką piersiową tak, aby na zmianę wyżej była ręka lewa potem prawa - są proste i efektywne. A oto różne wersje ruchów naprzemiennych: Noga zgięta w kolanie, uniesiona do góry; ręka po tej samej stronie wzniesio-

25 na, przeciwległa ręka dotyka łokciem kolana. Zmiana stron. Trudniejszą wersją jest dotykanie prawą ręką lewej pięty za sobą, przy uniesieniu w górę lewej wyprostowanej ręki i odwrotnie. Ostatnie z ćwiczeń naprzemiennych to wykrok jedną nogą w przód z podniesieniem ciężaru ciała, z jednoczesnym wyciągnięciem w przód ręki przeciwnej, powrót do pozycji wyjściowej i zmiana kończyn. W leżeniu na plecach zegnij nogi, unieś ręce. Gdy nogi poruszają się w prawo, ręce w lewo ( w przeciwnych kierunkach). Glowa porusza się w tę samą stronę co ręce. Możesz rękami kreślić znak nieskończoności i obserwować go. Leniwe ósemki Stań prosto. Wyciągnij przed siebie lewą rękę. Pięść zaciśnij, a kciuk skieruj w górę. Kreśl w powietrzu znak "położonej ósemki" (nieskończoności) - zacznij na wysokości nosa i skieruj dłoń w lewo do góry. Wykonuj obszerny ruch wodząc oczami za kciukiem. To samo powtórz drugą ręką, a następnie spleć dłonie i kreśl ósemki obydwiema rękami. Ćwiczenie wykonuj 5 minut dziennie. Słoń - Ósemka rozruszająca całe ciało- ćwiczenie to relaksuje mięśnie szyi i barków. Poprawia wzrok, pisanie, czytanie, słuchanie i koncentrację. Stajemy w rozkroku. Prostujemy rękę przed siebie (to trąba słonia). Do barku przykładamy ucho. Wykonujemy w powietrzu ósemki (początek - w górę w lewo). Druga ręka jest oparta na kości ogonowej (ogonek słonia). Kolana miękko balansują, oddychamy głęboko. Sowa poprawia pamięć długotrwałą, rachunki w pamięci, koncentrację. Zwracamy głowę w lewą stronę, prawą ręką chwytamy lewy mięsień u nasady szyi, nabieramy powietrze i wydychając je krótkimi dmuchnięciami (hu-hu-hu), kierujemy głowę poziomo na prawe ramię i z powrotem. Ćwiczenie należy powtórzyć trzy razy, a następnie dokonać zmiany. Kapturek myśliciela - ćwiczenie to pobudza słuch i wspomaga pamięć.

26 Kciukiem i palcem wskazującym chwytamy małżowinę uszną i kilkakrotnie masujemy ją od góry do dołu, lekko ją rozwijając ( jak lepienie pierożków). Potem delikatnie rozciągamy do góry, w bok i w dół do płatka ucha. Pozycja Dennisona - celem ćwiczenia jest jak najdalsze przekroczenie linii środka, jak największe skręcenie ciała. Pierwszy etap: stań lub usiądź w lekkim rozkroku, skrzyżuj nogi w kostkach. Ramiona wyprostuj przed sobą, zewnętrzne strony dłoni skieruj do siebie, kciuki w dół. Przełóż jedną rękę przed drugą tak, by dłonie dotykały się wewnętrznymi stronami (kciuki są nadal skierowane w dół). Skrzyżuj palce dłoni i zegnij ręce w łokciach. Oprzyj ręce na mostku, łokcie są skierowane w dół. Zamknij oczy, a język połóż na podniebieniu. Pozostań w pozycji około 2 minuty. Drugi etap ćwiczenia: stań lub siądź w lekkim rozkroku, dłonie ustaw w piramidę i oprzyj na pępku. Głęboko oddychaj. Możesz stosować tę pozycję zawsze, kiedy chcesz poprawić koncentrację. Pozycja Cook`a - zadaniem ćwiczenia Cook`a jest odblokowanie emocji i umożliwienie kontaktu z płatami czołowymi mózgu, gromadzącymi zdobytą wiedzę. Nadpobudliwi i rozdrażnieni stają się spokojniejsi, a zahamowani i zablokowani- otwierają się emocjonalnie. Ćwiczenie Cook`a wykonujemy dwuetapowo. Część pierwsza: Ułożenie na plecach, skrzyżowanie nóg w kostkach, włożenie czterech palców dłoni (bez kciuka) pod pachy, język ułożony na podniebieniu, oczy zamknięte. Miłym dodatkiem do tego ćwiczenia jest spokojna muzyka relaksacyjna. Cechą charakterystyczną tego ćwiczenia jest całkowite rozluźnienie mięśni i bezruch. Jeśli dziecko wierci się, widać, że nie może odblokować emocji. Warto wówczas być cierpliwym, a ostatecznie ćwiczenie to uda się każdemu. Część druga : Sprawdzenie, czy ćwiczenie zostało prawidłowo wykonane. Sprawdzian polega

27 na rozkrzyżowaniu nóg, otwarciu oczu i delikatnym połączeniu opuszków palców obu rąk. Czuć w nich lekkie pulsowanie. Dzieci nazywają to mrówkami. Ćwiczenie Cook`a można traktować jako poobiedni odpoczynek. Pomaga ono w koncentracji i motywacji do podejmowania intelektualnych wyzwań. Ćwiczenie to można robić stojąc, siedząc na krześle lub leżąc. Jednak najbardziej optymalną jest pozycja horyzontalna. Cyrk - stymulowanie procesów pamięciowych, koncentracja. Ćwiczenie wykonuje się z asekuracją rodzica! Pamiętajcie, zamieńcie się rolami! Usiądź na dużej piłce. Oprzyj nogi na podłodze lub unieś je. Powoli poruszaj głową, tułowiem, biodrami, ramionami, rękami. Wariant 1. Wykonaj ruchy naprzemienne Wariant 2. Rozrzuć nogi i ręce, a następnie przyciągnij je do siebie Wariant 3. Usiądź na piłce po turecku i wykonaj proponowane ćwiczenia. W każdej pozycji staraj się pozostać jak najdłużej. Dyskoteka - wzmacnianie pewności siebie, spontaniczność, organizowanie własnego ciała w czasie i przestrzeni Włączcie dowolną muzykę. Stańcie w kręgu lub jak na aerobiku. Po kolei wychodźcie na środek i prezentujcie krótki układ taneczny, który wszyscy odtwarzają. Każdy prezentuje swój układ!!! Sukces - nieśmiałość, wycofanie, brak strategii działania. Zorganizujcie scenę (niewielkie podwyższenie, miejsce w pokoju). Kolejno wchodźcie i prezentujcie cokolwiek (scenka, pantomima, ćwiczenie, taniec). Pozostali obowiązkowo podziwiają pokaz i biją brawo. Wakacje nad morzem - wzmacnianie pamięci krótko- i długoterminowej, gotowość do przyjęcia nowych informacji, pogłębianie koncentracji Połóż się wygodnie na brzuchu, oprzyj się na rękach, unieś głowę i wykonuj nią ruchy okrężne, zmieniając kierunek. Zegnij nogi i delikatnie na zmianę dotykaj stopami podłogi. Często tak odpoczywaj.

28 Na koniec schemat odblokowania: Istotą kinezjologii edukacyjnej są tzw. równoważenia. Człowiek niezrównoważony wg kinezjologów to taki, który jest zamknięty na przyswajanie nowych wiadomości, nie podejmuje prób nauczenia się czegoś nowego. Schemat odblokowania polega na usunięciu fizjologicznych przyczyn trudności w uczeniu się. Schemat ten przedstawia się następująco: Woda- pij ja cały dzień oraz koniecznie przed ćwiczeniami i po nich Punkty na myślenie Ruchy naprzemienne Pozycja Cook`a

29 BAWI SIĘ I UCZY RAZEM Z DZIECKIEM Uczymy się szybciej i zapamiętujemy lepiej, gdy towarzyszą temu pozytywne emocje. Dobrze zatem wykorzystać naturalne sytuacje z życia, by doskonalić umiejętności dziecka oraz przybliżyć je do standardów wymagań. Wiele wiadomości można przekazać dziecku we wspólnej pracy i zabawie. Niech dziecko nie będzie świadome, że uczy się, jest przepytywane, kontrolowana jest jego wiedza. Niech myśli, że to zabawa, naturalna czynność, pomoc rodzicom, którzy nie zawsze mają czas na zaplanowanie określonych działań, czy też nie potrafią. Niech dziecko poczuje się organizatorem, a przez to ćwiczy sprawdzane na teście wiadomości. ~Propozycje działań, zabaw: wspólne wyjście do kina Przejrzyjcie wspólnie z dzieckiem repertuar kina, wybierzcie film, sprawdźcie godziny seansów, zorganizujcie dojazd do kina, sprawdźcie rozkład jazdy autobusów, oszacujcie koszty, wybierzcie godziny odjazdu tak, aby zdążyć kupić bilety; po filmie omówcie jego fabułę, przeanalizujcie przyczyny pewnych zdarzeń, omówcie postawy bohaterów; na koniec wymieńcie opinie o filmie, napisanie krótkiej recenzji może być także wspólnym działaniem, lecz zakładającym przede wszystkim dużą aktywność dziecka ( szanujemy jego opinie, wskazujemy nieprawidłowe miejsca, zastanawiamy się nad ciekawszymi sformułowaniami, dziecko stara się poprawić tekst samodzielnie). wyjazd na wakacje/ wycieczkę Wybierzcie miejsce, odszukajcie je na mapie, obliczcie odległość na podstawie skali mapy, sprawdźcie możliwości dojazdu, wybierzcie trasę najkrótszą lub najciekawszą krajobrazowo, sprawdźcie temperatury, ustalcie ubiór, najpotrzebniejszy ekwipunek, wyszukajcie w przewodniku ciekawostki związane z historią, kulturą, poszukajcie w Internecie, prasie, biurach podróży oferty i porównajcie je, policzcie koszty wyjazdu itp.

30 wymiana zasłon Zmierz z dzieckiem wysokość pokoju oraz szerokość okna i oblicz, ile metrów tkaniny potrzeba. W sklepie poproś, by z pomocą kalkulatora obliczyło, z którego materiału zasłony będą najtańsze, a z którego najdroższe. Zastanówcie się, jaki wzór i kolor będzie najlepiej pasował do wnętrza. Święta tuż-tuż Wspólnie napiszcie list do babci lub wujka. Mogą to być życzenia świąteczne i krótki opis tego, co się ostatnio wydarzyło. Przygotujcie razem pisemne zaproszenie na świąteczne śniadanie, zamiast korzystać z telefonu. kupiliście odkurzacz Przeczytajcie razem instrukcję obsługi. Potem obliczcie powierzchnię mieszkania i sprawdźcie razem, ile czasu potrzebujecie, by ją sprzątnąć. Otrzymacie informację, którą będziecie mogli wykorzystać przy planowaniu dnia. remont w mieszkaniu Zmierz z dzieckiem długość, szerokość i wysokość pokoju, oblicz, ile potrzeba nowej wykładziny, tapety, zasłon, obliczcie koszt zakupów. Obliczcie także, z których materiałów remont będzie najtańszy, a z których najdroższy itp. zakładanie akwarium Przejrzyjcie leksykony, zróbcie wywiad z panią w sklepie zoologicznym, wyszukajcie informacje dotyczące wyboru i wyposażenia akwarium, zastanówcie się nad doborem ryb, roślin, obliczcie koszty założenia akwarium, zorganizowania transportu itp. Dzień Babci i Dziadka Napiszcie list z krótkim opisem tego, co się ostatnio wydarzyło lub kartki z życzeniami, przygotujcie pisemne zaproszenia na uroczystość itp.

31 urodziny Zróbcie listę gości, napiszcie zaproszenia, zaplanujcie zakupy, obliczcie ich koszt, zaplanujcie zabawy. Przykładów można mnożyć bez liku. Chodzi tylko o to, aby uświadomić, że każda zabawa lub czynność może, poprzez doświadczenie, poszerzyć umiejętności dziecka i przybliżyć je do standardów wymagań, które są podstawą sprawdzianu. Nazwy tych standardów brzmią oficjalnie i trudno je zapamiętać, ale wyżej wymienione ćwiczenia pomagają je osiągnąć. Bo czymże innym jak nie wykonywaniem obliczeń dotyczących długości i pieniędzy oraz planowaniem i wykonywaniem obliczeń z wykorzystaniem kalkulatora" jest wymiana zasłon, czyli wykorzystanie wiedzy w praktyce. Czy też pisanie na temat i zgodnie z celem, posługując się m.in. listem, zaproszeniem, notatką" z przykładu o świętach. Czy wyprawa do kina nie jest umiejętnością odczytywania tekstów kultury, wyrażania własnych opinii i próbą uzasadnienia swojego stanowiska z użyciem odpowiednich argumentów, analizą oferty mediów oraz przedstawieniem przyczyn i skutków wydarzeń i zjawisk? Planowanie wakacji to rozumienie podstawowych symboli występujących m.in. w opisach map, posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń, opisanie sytuacji przedstawionej w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego. Literatura: - materiały OKE w Jaworznie, opracowała Ewa Dukaczewska- Łada - Klemens Stróżyński : Kompendium szóstoklasisty. Wzory testów" - - Test dla szóstoklasistów: poznaj bliżej ten sprawdzian" - Barbara Jędrzejewska- Rudak : Baw się i ucz razem z dzieckiem" - Małgorzata Grzegorek: Sprawdzian także dla rodziców" - P.Dennison: Kinezjologia edukacyjna dla dzieci" - Joanna Zwoleńska: Radosna kinezjologia

Dieta i zdrowie naszych dzieci

Dieta i zdrowie naszych dzieci Dieta i zdrowie naszych dzieci Czego potrzebuje uczące się dziecko? Żelazo To dzięki niemu dotleniona krew dopływa do każdej komórki mózgu, dostarczając składniki odżywcze i zwiększając sprawność myślenia.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Zagdańska - Parada

Agnieszka Zagdańska - Parada Agnieszka Zagdańska - Parada Twórca Paul Dennison (urodzony w 1941 Ventura, Kalifornia) - amerykański twórca kinezjologii edukacyjnej. Samodzielnie opracował zestaw ćwiczeń zwanych "Metodą Dennisona",

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie Gimnastyki Mózgu.

Praktyczne zastosowanie Gimnastyki Mózgu. Praktyczne zastosowanie Gimnastyki Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna, której twórcą jest dr Paul Dennison, jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Program terapeutyczno-edukacyjny Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł - gimnastyka mózgu

Program terapeutyczno-edukacyjny Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł - gimnastyka mózgu Opracowała: Katarzyna Szydłowska Wprowadzenie Dziecko rodzi się z kompleksem naturalnych sił- odruchów i instynktów. Naturalnie dane odruchy i pierwotne ruchy w procesie ich przyswajania w okresie niemowlęcym,

Bardziej szczegółowo

STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki.

STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki. Barbara Małek STRES jest normalną biologiczną reakcją każdego żywego organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Jego brak oznacza śmierć dla jednostki.! NIE NALEŻY Y UNIKAĆ STRESU Dwa rodzaje reakcji na

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

Plan treningowy, Cel: MODELOWANIE

Plan treningowy, Cel: MODELOWANIE Plan treningowy, Cel: MODELOWANIE Na wykonanie ćwiczeń zaplanuj sobie 3 dni w ciągu tygodnia. Staraj się wykonywać ćwiczenia co drugi dzień. Pierwszy dzień treningowy: siła Drugi dzień treningowy: szybkość

Bardziej szczegółowo

KINEZJOLOGIA NA CO DZIEŃ!

KINEZJOLOGIA NA CO DZIEŃ! KINEZJOLOGIA NA CO DZIEŃ! 1. RUCHY NAPRZEMIENNE Polepszają koordynację lewa-prawa strona. Wzmacniają zmysł wzroku i słuchu. Ułatwiają opanowywanie materiału i jego późniejsze odtwarzanie. Ćwiczenie wykonujemy

Bardziej szczegółowo

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Doktorze Zdrówko, co to znaczy być zdrowym? Być zdrowym, to nie tylko nie chorować, ale też czuć się dobrze, być radosnym i sprawnym fizycznie. Czy wiesz, co pomaga

Bardziej szczegółowo

Czy warto stosować elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona w pracy z dziećmi w przedszkolu?

Czy warto stosować elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona w pracy z dziećmi w przedszkolu? Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ Czy warto stosować elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona w pracy z dziećmi w przedszkolu? Żeby odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie trzeba najpierw

Bardziej szczegółowo

. Elzbieta Dzionek Małgorzata Gmosinska Anna Koscielniak Mirosława Szwajkajzer

. Elzbieta Dzionek Małgorzata Gmosinska Anna Koscielniak Mirosława Szwajkajzer . Elzbieta Dzionek Małgorzata Gmosinska Anna Koscielniak Mirosława Szwajkajzer Copyright by O cyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Redakcja wydawnicza: Małgorzata Miller Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla rodziców dzieci, które mają trudności w koncentracji uwagi

Wskazówki dla rodziców dzieci, które mają trudności w koncentracji uwagi Wskazówki dla rodziców dzieci, które mają trudności w koncentracji uwagi UWAGA U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM SZKOŁA PODSTAWOWA Gdy dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej wymaga się od niego większej

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 1. Zadbanie, aby dziecko miało stałe miejsce do uczenia się, w którym znajdują się wszystkie potrzebne przedmioty. 2. Podczas odrabiania lekcji ważne jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Echo Dobrocina. Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch.

Echo Dobrocina. Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch. Echo Dobrocina Nr 1 W zdrowym ciele zdrowy duch. Kwiecień 2015 Ważne aspekty wychowania fizycznego Aby poznać pojęcie wychowania fizycznego należy najpierw zaznajomić się z definicją kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku NASZE KULINARNE TRADYCJE NASZE KULINARNE TRADYCJE Co składa się na nie? Bez jakich produktów i potraw nie wyobrażamy sobie

Bardziej szczegółowo

Jestem rodzicem dziecka z dysleksją Uczeń, od którego nigdy nie wymaga się nic takiego, czego nie może zrobić, nigdy nie zrobi wszystkiego, co może

Jestem rodzicem dziecka z dysleksją Uczeń, od którego nigdy nie wymaga się nic takiego, czego nie może zrobić, nigdy nie zrobi wszystkiego, co może Jestem rodzicem dziecka z dysleksją Uczeń, od którego nigdy nie wymaga się nic takiego, czego nie może zrobić, nigdy nie zrobi wszystkiego, co może John Stuart Mill 1 Wskazówki dla rodziców dziecka z dysleksją

Bardziej szczegółowo

Umiejętności szkolne i ich wykorzystanie w podstawie funkcjonowania sensomotorycznego. Opracowała mgr Dorota Rudzińska-Friedel

Umiejętności szkolne i ich wykorzystanie w podstawie funkcjonowania sensomotorycznego. Opracowała mgr Dorota Rudzińska-Friedel Umiejętności szkolne i ich wykorzystanie w podstawie funkcjonowania sensomotorycznego Opracowała mgr Dorota Rudzińska-Friedel OGÓLNE Umiejętność, które wykorzystujemy we wszelkiego typu działaniach SAMOREGULACJI

Bardziej szczegółowo

Bieganie dla początkujących

Bieganie dla początkujących Bieganie dla początkujących Plan Treningowy PRZYKŁADOWY FRAGMENT Spis treści Wstęp...2 Rola diety...3 Plan Treningowy...5 Zasady treningu:...6 Dni z zalecanym odpoczynkiem lub innym sportem...7 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Jak trenować z dzieckiem koncentracje uwagi?

Jak trenować z dzieckiem koncentracje uwagi? Jak trenować z dzieckiem koncentracje uwagi? Umiejętność koncentracji można ćwiczyć, ale wymaga to wysiłku zarówno ze strony dziecka, jak i rodzica wspierającego i motywującego je do tej pracy. Obranie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW ZUMBY:KL I

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW ZUMBY:KL I Katarzyna Bronowska SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW ZUMBY:KL I 1. Zbiórka, sprawdzenie obecności 2. Rozgrzanie poszczególnych części ciała 3. Zapoznanie z podstawowymi krokami używanymi w

Bardziej szczegółowo

Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży. Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka

Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży. Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka JAK PRAWIDŁOWO SIĘ ODŻYWIAĆ? Zalecenia żywieniowe 6 + 1 U według S. Bergera Urozmaicenie

Bardziej szczegółowo

Co to jest dietetyka?

Co to jest dietetyka? Co to jest dietetyka? Dietetyka to nauka, która bada jak to, co spożywamy wpływa na nasze zdrowie i wydajność organizmu. Bada pewne składniki pożywienia, które mogą wpływać na nasze zdrowie. Na przykład

Bardziej szczegółowo

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie

Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie Doktorze Zdrówko, co to znaczy być zdrowym? Być zdrowym, to nie tylko nie chorować, ale też czuć się dobrze, być radosnym i sprawnym fizycznie. Czy wiesz, co pomaga

Bardziej szczegółowo

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków Pilates pochodzi od twórcy Josepha Pilatesa, który stworzył tę metodę wzorując się na technikach wschodu i łącząc je z technikami zachodu. Istotą ćwiczeń Pilatesa jest rozciąganie, spinanie i rozluźnianie

Bardziej szczegółowo

UCZYMY DZIECKO SAMODZIELNOŚCI

UCZYMY DZIECKO SAMODZIELNOŚCI UCZYMY DZIECKO SAMODZIELNOŚCI Próbujmy przyzwyczaić dziecko do samodzielnego odrabiania lekcji, ograniczając naszą pomoc do tych zadań, przez które dziecko nie będzie mogło przebrnąć samodzielnie. Pomoc

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Karta TRENINGu część 3 STRETCHING

Karta TRENINGu część 3 STRETCHING Karta TRENINGu część 3 STRETCHING Stretching, czyli statyczne rozciąganie mięśni, jest fundamentalnym elementem kończącym każdą sesję treningową, niezbędnym do poprawy i utrzymania odpowiedniej mobilności

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka mózgu P. Dennisona w naszym przedszkolu

Gimnastyka mózgu P. Dennisona w naszym przedszkolu Gimnastyka mózgu P. Dennisona w naszym przedszkolu Siedź spokojnie, nie kręć się, przestań się wiercić tak my dorośli często zwracamy się do dzieci, próbując je uspokoić. Wymagamy, żeby patrzyły, słuchały

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży

Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodzieży Pamiętaj o codziennym spożywaniu produktów zawartych w piramidzie! PRODUKTY ZBOŻOWE ( mąki, kasza, ryż, płatki, pieczywo i makarony) Sągłównym

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć się języków obcych?

Jak uczyć się języków obcych? Jak uczyć się języków obcych? Język jest jedną z najbardziej przełomowych funkcji mózgu. Nauka języków obcych staje się łatwiejsza, gdy wiesz jak działa język w mózgu. Wiedza o mózgu pomoże Ci uniknąć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WZORY I OBRAZKI M. FROSTIG, D. HORNE

SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WZORY I OBRAZKI M. FROSTIG, D. HORNE SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WZORY I OBRAZKI M. FROSTIG, D. HORNE 1. Uczeń: Bogumił Z. 2. Data realizacji: 29 marca 2012 roku 3. Czas trwania: 30 min. 4. Prowadzący: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE

POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE POŚLADKI NA PIĄTKĘ ZESTAW 5 ĆWICZEŃ, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE TWOJE POŚLADKI STANĄ SIĘ SILNE, SPRĘŻYSTE I BĘDĄ WYGLĄDAŁY PIĘKNIE Ćwicz 3 razy w tygodniu, zawsze z jednodniową przerwą. Rob przerwy około 1 min

Bardziej szczegółowo

PODSKOKI NA JEDNEJ NODZE - pozycja B

PODSKOKI NA JEDNEJ NODZE - pozycja B Ćwiczenie 1 ZMODYFIKOWANA DESKA - pozycja A Oprzyj ciężar ciała na łokciach ułożonych tuż pod barkami i na palcach stop ciało ma tworzyć jedną prostą linię! Utrzymując jedynie tę pozycję, angażujesz mięśnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

Kostka gimnastyczna...22 potrafię...23 Dziecięce pojazdy...24. To jest moja lewa stopa...5 Zanim zrobię to ja ...6. Budujemy tunele...

Kostka gimnastyczna...22 potrafię...23 Dziecięce pojazdy...24. To jest moja lewa stopa...5 Zanim zrobię to ja ...6. Budujemy tunele... Opanowanie przez dziecko niektórych umiejętności zależne jest od wsparcia osoby dorosłej. Na rozwijanie zdolności językowych, plastycznych oraz ruchowych małego dziecka bardzo duży wpływ ma pomoc kogoś,

Bardziej szczegółowo

Plan treningowy Zmiana tłuszczu w mięśnie

Plan treningowy Zmiana tłuszczu w mięśnie Plan treningowy Zmiana tłuszczu w mięśnie Dla średnio zaawansowanych PRZYKŁADOWY FRAGMENT SuperTrening.net Spis treści Wstęp...3 Spalanie tkanki tłuszczowej poprzez trening siłowy...4 Co sprawia, że chudniemy?...4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka!

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Ćwiczenia ogólnorozwojowe- parszywa trzynastka! Data publikacji: 12/08/2014 Wiadome jest, że aby przygotować się do pokonywania długich dystansów, trzeba ćwiczyć nie tylko stosując trening stricte biegowy.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi

Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi - 3 - Scenariusz zajęć ruchowych wg Sivananda Jogi Temat: Lekcja jogi dla początkujących Miejsce: Sala gimnastyczna z nagłośnieniem. Prowadząca: Anna Czernoch Pomoce: Płyta z podkładem muzycznym, maty.

Bardziej szczegółowo

Intensywne spalanie tkanki tłuszczowej w treningu biegowym

Intensywne spalanie tkanki tłuszczowej w treningu biegowym Intensywne spalanie tkanki tłuszczowej w treningu biegowym Plan Treningowy PRZYKŁADOWY FRAGMENT SuperTrening.net Spis treści Wstęp...3 Co sprawia, że chudniemy?...4 Rola diety...4 Plan Treningowy...7 DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA KRAKÓW ROCZNIK 2002 Okres przejściowy podzielony na 2 fazy: 18.12-28.12 Odpoczynek 29.12.14-6.01.15 Trening do indywidualnego wykonania zgodny z planem podanym poniżej (możliwe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

Zasady diety piłkarskiej lek. med. Jarosław Madej

Zasady diety piłkarskiej lek. med. Jarosław Madej Zasady diety piłkarskiej lek. med. Jarosław Madej 1 Zasady ogólne 1. Częstość i regularność posiłków 2. Śniadanie - najważniejszy posiłek dnia 3. Ostatni posiłek -2 godz. przed snem 4. Posiłek budulcem

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA. materiały ze strony

MOTYWACJA. materiały ze strony 1 MOTYWACJA Odpowiadam sobie na pytania. 1. Dlaczego chcę doskonalić pamięć? aby...... 2. Jakich korzyści spodziewam się po poprawieniu swojej umiejętności zapamiętywania? w przyszłości będę... dobra pamięć

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas V-VI SP nr 1 i SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas V-VI SP nr 1 i SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas V-VI SP nr 1 i SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Projekt finansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Nasza propozycja pracy z uczniem, to dostosowanie sposobu kształcenia do możliwości i potrzeb przy wykorzystaniu wiedzy o jego preferencjach

Nasza propozycja pracy z uczniem, to dostosowanie sposobu kształcenia do możliwości i potrzeb przy wykorzystaniu wiedzy o jego preferencjach Nasza propozycja pracy z uczniem, to dostosowanie sposobu kształcenia do możliwości i potrzeb przy wykorzystaniu wiedzy o jego preferencjach sensorycznych CELE STRATEGICZNE 1. Szkoła opiera proces nauczania

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI Założenia ogólne: Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2.

Bardziej szczegółowo

Thera Band ćwiczenie podstawowe 1.

Thera Band ćwiczenie podstawowe 1. Thera Band ćwiczenie podstawowe 1. Zakładanie taśmy thera band Załóż thera-band na prawą rękę w taki sposób, aby czubki palców i okolice stawów śródręczno paliczkowych zostały zakryte. Wokół grzbietu lewej

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICE DOBREJ. Barbara Małek

TAJEMNICE DOBREJ. Barbara Małek TAJEMNICE DOBREJ PAMIĘCI Barbara Małek KLUCZ DOBREGO ZAPAMIĘTANIA MATERIAŁU Możliwie jak największa koncentracja UWAGI (skupienie się na tym materiale, który chcemy opanowac) Przy wszelkiej pracy umysłowej,

Bardziej szczegółowo

Z tego rozdziału dowiesz się:

Z tego rozdziału dowiesz się: Rozdział 2 Jak powstaje głos? Z tego rozdziału dowiesz się: które partie ciała biorą udział w tworzeniu głosu, jak przebiega proces wzbudzania dźwięku w krtani, w jaki sposób dźwięk staje się głoską, na

Bardziej szczegółowo

Po prostu ćwicz! Ćwiczenia relaksacyjne przy odrabianiu lekcji w domu. Opracowanie: Izabela Mańkowska, Małgorzata RoŜyńska

Po prostu ćwicz! Ćwiczenia relaksacyjne przy odrabianiu lekcji w domu. Opracowanie: Izabela Mańkowska, Małgorzata RoŜyńska Po prostu ćwicz! Ćwiczenia relaksacyjne przy odrabianiu lekcji w domu Opracowanie: Izabela Mańkowska, Małgorzata RoŜyńska Przemyśl: Warto zmienić stare przyzwyczajenia i sposoby odrabiania lekcji na inne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R.

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. KONSULTOWANY Z RODZICAMI W DNIU 17 LISTOPADA 2012 R. Jakość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

Jak się uczyć? Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy?

Jak się uczyć? Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? Jak się uczyć? Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? Jak działa nasz umysł? Lewa półkula odpowiada za: Czytanie Pisanie Uczenie Podział czasu Rozumowanie logiczne

Bardziej szczegółowo

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny 20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny Kiedy się uczymy, emocje są niezwykle ważne. Gdybyśmy uczyli się tylko biorąc suche fakty, które

Bardziej szczegółowo

Izabela Białek Choszczno; 24 02 2004r. Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Nr 1 Choszczno SCENARIUSZ. Lekcji wychowania fizycznego z zakresu aerobiku

Izabela Białek Choszczno; 24 02 2004r. Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Nr 1 Choszczno SCENARIUSZ. Lekcji wychowania fizycznego z zakresu aerobiku Izabela Białek Choszczno; 24 02 2004r. Nauczyciel mianowany Zespół Szkół Nr 1 Choszczno SCENARIUSZ Lekcji wychowania fizycznego z zakresu aerobiku Klasa: I a, I TG Data: 24 02 2004r. Czas: 45 minut Miejsce:

Bardziej szczegółowo

O naszej odporności decyduje także DIETA!

O naszej odporności decyduje także DIETA! O naszej odporności decyduje także DIETA! Podstawowym składnikiem wspomagającym pracę układu odpornościowego jest cynk (wraz z witaminą A). Najwięcej cynku zawierają owoce morza, szczególnie małże i ostrygi,

Bardziej szczegółowo

Kinezjologia edukacyjna. mózgu.

Kinezjologia edukacyjna. mózgu. Kinezjologia edukacyjna (w skrócie Edu-K) i gimnastyka mózgu. Na podstawie książki opracowała logopeda Danuta Baniewicz Cel: popularyzowanie nowoczesnych metod pedagogiki. Czym Jest Edu-K? Kinezjologia

Bardziej szczegółowo

JAK ZAPANOWAĆ NAD STRESEM EGZAMINACYJNYM?

JAK ZAPANOWAĆ NAD STRESEM EGZAMINACYJNYM? JAK ZAPANOWAĆ NAD STRESEM EGZAMINACYJNYM? Spotkać można bardzo różne opinie na temat stresu. Jedni twierdzą, że stres przeszkadza i zatruwa życie, inni że pomaga gdyż mobilizuje do bardziej efektywnego

Bardziej szczegółowo

Nordic Walking. Podstawowe Informacje i Plan Zajęć. Informacja o sporcie Nordic Walking oraz o aspektach zdrowotnych

Nordic Walking. Podstawowe Informacje i Plan Zajęć. Informacja o sporcie Nordic Walking oraz o aspektach zdrowotnych Nordic Walking Podstawowe Informacje i Plan Zajęć Informacja o sporcie Nordic Walking oraz o aspektach zdrowotnych Dyscyplina Nordic Walking powstała jako trening dla narciarzy biegowych w okresie letnim.

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Małego Dziecka

Akademia Rozwoju Małego Dziecka Aktualnie zbieram grupy na następujące zajęcia: Akademia Rozwoju Małego Dziecka 1. Maluszkowo - zajęcia dla dzieci do 2 roku życia - czas trwania zajęć: 45 minut / dziecko+dorosły opiekun zajęcia stymulujące

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

SZTUKA UCZENIA SIĘ-PORADY. Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy?

SZTUKA UCZENIA SIĘ-PORADY. Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? SZTUKA UCZENIA SIĘ-PORADY Jak działa nasz umysł? Jaki mamy typ inteligencji? Jaki styl uczenia preferujemy? Jak działa nasz umysł? Lewa półkula odpowiada za: Czytanie Pisanie Uczenie Podział czasu Rozumowanie

Bardziej szczegółowo

Beata Bąk nauczyciel terapii pedagogicznej. A oto niektóre, najciekawsze fragmenty naszych zajęć:

Beata Bąk nauczyciel terapii pedagogicznej. A oto niektóre, najciekawsze fragmenty naszych zajęć: Optymalny rozwój dziecka jest wspólnym celem wszystkich osób uczestniczących w procesie jego edukacji. Szczególne znaczenie ma on w odniesieniu do dzieci o nieharmonijnym rozwoju i specjalnych potrzebach

Bardziej szczegółowo

Talerz zdrowia skuteczne

Talerz zdrowia skuteczne Talerz zdrowia skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania PSSE Chełm Kierownik Sekcji OZiPZ Alicja Bork PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE Gwarancją właściwego rozwoju fizycznego, sprawności umysłu oraz dobrego zdrowia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Temat: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i zapobieganie płaskostopiu. Miejsce ćwiczeń: sala przedszkolna w Miejskim Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka

ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO. Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka ZBILANSOWANA DIETA TALERZ ZDROWIA SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO Anna Oblacińska Instytut Matki i Dziecka TALERZ CZY PIRAMIDA? Przedstawione w modelach zdrowego żywienia zalecenia żywieniowe to sugestie ogólne,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7

Strona 1 z 7 1 z 7 www.fitnessmozgu.pl WSTĘP Czy zdarza Ci się, że kiedy spotykasz na swojej drodze nową wiedzę która Cię zaciekawi na początku masz duży entuzjazm ale kiedy Wchodzisz głębiej okazuje się, że z różnych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA. Copyright 1999-2010, VHI www.technomex.pl. Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2

ĆWICZENIA. Copyright 1999-2010, VHI www.technomex.pl. Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2 ĆWICZENIA Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wybierz tryb treningowy. Terapeuta odwodzi zajętą nogę podczas trwania stymulacji; wraca do środka kiedy stymulacja jest wyłączona. Trzymaj palce skierowane ku górze.

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

4 JUNIOR PHARMA PREZENTUJE. suplementy stworzone z myślą o najmłodszych sportowcach

4 JUNIOR PHARMA PREZENTUJE. suplementy stworzone z myślą o najmłodszych sportowcach 4 JUNIOR PHARMA PREZENTUJE suplementy stworzone z myślą o najmłodszych sportowcach JESTEŚ RODZICEM MŁODEGO SPORTOWCA? Czy Twoje dziecko uczęszcza na treningi minimum 2 razy w tygodniu? Zdarzyło się, że

Bardziej szczegółowo

Żywienie w sporcie, czyli po co mojemu dziecku dietetyk?

Żywienie w sporcie, czyli po co mojemu dziecku dietetyk? Żywienie w sporcie, czyli po co mojemu dziecku dietetyk? Podczas intensywnego treningu organizm produkuje energię znacznie szybciej, niż wówczas, gdy aktywność jest mała. W trakcie ćwiczeń serce bije częściej,

Bardziej szczegółowo

Powyższy artykuł chroniony jest prawem autorskim. FizjoPort wyraża zgodę na jego cytowanie, pod warunkiem podania niniejszego odnośnika.

Powyższy artykuł chroniony jest prawem autorskim. FizjoPort wyraża zgodę na jego cytowanie, pod warunkiem podania niniejszego odnośnika. Wybierasz się na narty? Brak odpowiedniego przygotowania fizycznego jest bardzo częstą przyczyną kontuzji na stoku. Przygotowując się do sezonu narciarskiego powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na

Bardziej szczegółowo

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!!

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!! Zdrowy tryb życia Co robić żeby zdrowo żyć? Co otrzymujemy dzięki zdrowemu stylowi życia? Jak wygląda plan zdrowego żywienia? Chcesz być szczupła? Zdrowe odżywianie Węglowodany Warzywa i owoce Produkty

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na mięśnie brzucha, płaski brzuch

Ćwiczenia na mięśnie brzucha, płaski brzuch Ćwiczenia na mięśnie brzucha, płaski brzuch Odpowiednio zbudowany brzuch wspomaga nasz bieg. Silne mięśnie brzucha informują wszystkich o naszej wysokiej formie. Trening brzucha powinniśmy wykonywać co

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń gimnastyki mózgu wg P. Dennisona można podzielić na:

Zestaw ćwiczeń gimnastyki mózgu wg P. Dennisona można podzielić na: Opracowała: Maria Szczepańska Zestaw ćwiczeń gimnastyki mózgu wg P. Dennisona można podzielić na: I. Podstawowy schemat ćwiczeń wprowadzających, II. Ćwiczenia na przekraczanie linii środka, III. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Niesamowite zajęcia Dla dzieci 5-15 lat

Niesamowite zajęcia Dla dzieci 5-15 lat Niesamowite zajęcia Dla dzieci 5-15 lat Nad czym skupia się nasz program nauczania poprawa koncentracji zwiększenie możliwości pamięciowych umiejętność szybszego rozwiązywania problemów poprawa koordynacji

Bardziej szczegółowo

PASY TRENINGOWE. Trening synchroniczno-rywalizacyjny

PASY TRENINGOWE. Trening synchroniczno-rywalizacyjny warsztat trenera PASY TRENINGOWE Trening synchroniczno-rywalizacyjny Trudno jest stworzyć koncepcję treningu, która swoją innowacyjnością budziłaby zachwyt i odsuwała w cień inne pomysły czy inicjatywy.

Bardziej szczegółowo

Czemu tak wiele dzieci rezygnuje ze sportu?

Czemu tak wiele dzieci rezygnuje ze sportu? Czemu tak wiele dzieci rezygnuje ze sportu? Przyczyny Systemowe np. brak szkółek dla zawodników powyżej 13 r.ż. Osobnicze takie jak : - niska motywacja - brak wiary w siebie - wysoki poziom stresu - brak

Bardziej szczegółowo

Opinie nauczycieli klas 1-3 o edukacji językowej i edukacji matematycznej

Opinie nauczycieli klas 1-3 o edukacji językowej i edukacji matematycznej Opinie nauczycieli klas 1-3 o edukacji językowej i edukacji matematycznej Edukacja językowa Treść pozycji skali Dzieci z rodzin o niskim poziomie wykształcenia rodziców powinny uczyć się razem w jednej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE SPOSOBY UCZENIA SIĘ

EFEKTYWNE SPOSOBY UCZENIA SIĘ EFEKTYWNE SPOSOBY UCZENIA SIĘ Wielu rodziców znajduje się w sytuacji, gdy ich dziecko poświęca dużo czasu na naukę, natomiast jego wyniki szkolne nie są zadawalające. Wielokrotnie dzieci opowiadają, że

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowe kryteria oceniania wiadomości i umiejętności ucznia niepełnosprawnego umysłowo w stopniu lekkim.

1. Szczegółowe kryteria oceniania wiadomości i umiejętności ucznia niepełnosprawnego umysłowo w stopniu lekkim. Indywidualne dostosowanie wymagań z języka polskiego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego spowodowanego upośledzeniem w stopniu lekkim (uczeń ten ma stwierdzoną również dyslalię

Bardziej szczegółowo

r. rok szkolny 2012/2013

r. rok szkolny 2012/2013 04.04.2013r. rok szkolny 2012/2013 Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 71 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali sprawdzian w wersji standardowej. Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE

ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE RACJONALNIE = ZDROWO Zdrowa dieta jest jednym z najważniejszych elementów umożliwiających optymalny wzrost, rozwój i zdrowie. Ma przez to wpływ na fizyczną i umysłową

Bardziej szczegółowo

5 kroko w do poprawy szybkos ci uderzeń i wytrzymałos ci rąk

5 kroko w do poprawy szybkos ci uderzeń i wytrzymałos ci rąk 5 kroko w do poprawy szybkos ci uderzeń i wytrzymałos ci rąk 5 kroków do poprawy szybkości uderzeń i wytrzymałości rąk 1 krok - Kołowrotek Zauważyłem jak niektóre osoby ćwicząc sztuki walki mają problem

Bardziej szczegółowo

Problemy z matematyką

Problemy z matematyką Problemy z matematyką Opracowała Izabela Góra W każdej klasie, obok uczniów bardzo zdolnych, są uczniowie o niskich możliwościach uczenia się matematyki. Niejeden nauczyciel zastanawia się, jak im pomóc.

Bardziej szczegółowo

SEZON ZIMOWY TUŻ TUŻ

SEZON ZIMOWY TUŻ TUŻ Gabriela Maksymowicz skimaxio@wp.pl Nauczycielka wychowania fizycznego ZS Nr 27 Warszawa SEZON ZIMOWY TUŻ TUŻ Jeśli chcecie się dobrze bawić zimą na wyjeździe narciarskim, zacznijcie przygotowania już

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJACH TECHNIKI I INFORMATYKI Możliwe objawy dysleksji CZYTANIE Trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: głoskowanie, sylabizowanie,

Bardziej szczegółowo