Errata nr 1 do Opisu technicznego Projektu Budowlanego Krytej Pływalni przy ul.wejherowskiej we Wrocławiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Errata nr 1 do Opisu technicznego Projektu Budowlanego Krytej Pływalni przy ul.wejherowskiej we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Wprowadzono do opisu technicznego dokumentacji projektu budowlanego polegającego na budowie Krytej Pływalni z zespołem zewnętrznych basenów sportowo-rekreacyjnych, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi obiektami i urządzeniami budowlanymi, zlokalizowanej przy ul. Wejherowskiej 34, dz. ew. nr 3/1, 1/11, AM-4, obręb Popowice oraz częściach działek ew. nr 4/5, 1/7, 1/12, 2/1, AM-4, obręb Popowice zmiany w zakresie: - schłodzenia powietrza w obiekcie Krytej Pływalni -w układach NW3 (strefa ogólna) oraz NW7 (pomieszczenia kawiarni) przy zastosowaniu agregatów chłodniczych zewnętrznych. - dodatkowej instalacji zasilania obiektu z baterii fotowoltaicznych 1. Strona w ppkt. II.J wprowadzono następujące zmiany: Istniejące zapisy: pomieszczenia biurowe minimalna krotność 2 w/h; komunikacja minimalna krotność 1 w/h; szatnie i umywalnie krotność wymian od 4,0 do 8,0 w/h. Centrale w wykonaniu zewnętrznym (dachowym) za wyjątkiem centrali wentylacji podbasenia oraz central nawiewnych obsługujących pomieszczenia chemii (wykonanie wewnętrzne). Nagrzewnice wodne stanowiące wyposażenie central wentylacyjnych w wykonaniu wewnętrznym zasilane są czynnikiem grzewczym 70/55 st.c. Nagrzewnice wodne stanowiące wyposażenie central wentylacyjnych w wykonaniu zewnętrznym zasilane są wodnym 38% roztworem glikolu o temperaturze 50/40 st.c (instalacja glikolu poza zakresem niniejszego opracowania). Chłodnica układu obsługującego siłownie i sale fitness z bezpośrednim odparowaniem (freonowa), z agregatem zewnętrznym skraplającym lub centrala wentylacyjna zblokowana z agregatem chłodzącym. Wysokoprawne odzyski ciepła z powietrza usuwanego. Energooszczędne silniki elektryczne. Tłumiki akustyczne w centralach (zalecane jak sekcje przynajmniej od strony czerpni i wyrzutni), od strony nawiewu i wywiewu w centralach lub kanałowe. Dane techniczne central mają być gwarantowane certyfikacją Eurovent. Wyposażenie dodatkowe central: króćce elastyczne, zabezpieczenia antywibracyjne, przepustnice, wymienniki z odpowietrzeniem i odwodnieniem, odkraplacz za chłodnicą, odprowadzenie kondensatu z syfonem. po zmianie przyjmują następującą postać: pomieszczenia biurowe minimalna krotność 2 w/h; komunikacja minimalna krotność 1 w/h; szatnie i umywalnie krotność wymian od 4,0 do 8,0 w/h. Centrale w wykonaniu zewnętrznym (dachowym) za wyjątkiem centrali wentylacji podbasenia oraz central nawiewnych obsługujących pomieszczenia chemii (wykonanie wewnętrzne). Nagrzewnice wodne stanowiące wyposażenie central wentylacyjnych w wykonaniu wewnętrznym zasilane są czynnikiem grzewczym 70/55 st.c. Nagrzewnice wodne stanowiące wyposażenie central wentylacyjnych w wykonaniu zewnętrznym zasilane są wodnym 38% roztworem glikolu o temperaturze 50/40 st.c (instalacja glikolu poza zakresem niniejszego opracowania). W układach NW3 (strefa ogólna budynku), NW5 (pomieszczenia siłowni i fitness) oraz NW7 (pomieszczenia kawiarni) zaprojektowano chłodnice z bezpośrednim odparowaniem (freonowe), z agregatami zewnętrznymi skraplającymi lub centrale wentylacyjne zblokowane z agregatem chłodzącym. Zastosowano wysokoprawne odzyski ciepła z powietrza usuwanego. Zaprojektowano energooszczędne silniki elektryczne. Przewidziano tłumiki akustyczne w centralach (zalecane jak sekcje przynajmniej od strony czerpni i wyrzutni), od strony nawiewu i wywiewu w centralach lub kanałowe. Dane techniczne central mają być gwarantowane certyfikacją Eurovent. Wyposażenie dodatkowe central: króćce elastyczne, zabezpieczenia antywibracyjne, przepustnice, wymienniki z odpowietrzeniem i odwodnieniem, odkraplacz za chłodnicą, odprowadzenie kondensatu z syfonem. 1

2 2. Strona w ppkt. II.J wprowadzono następujące zmiany: Istniejące zapisy: W okresie letnim normowanie temperatury dla centrali obsługującej układ NW5 pomieszczeń: siłowni i fitnessu oraz układy N8 i N9 (pomieszczenia chemii) Dodatkowo schłodzenie powietrza w wybranych pomieszczeniach zgodnie z punktem 1.13 niniejszego opracowania. po zmianie przyjmują następującą postać: W okresie letnim przewidziano normowanie temperatury dla central obsługujących układy NW3 (strefa ogólna budynku), NW5 (pomieszczenia siłowni i fitnessu), NW7 (pomieszczenia kawiarni) oraz N8 i N9 (pomieszczenia chemii). anulowano zdanie: Dodatkowo schłodzenie powietrza w wybranych pomieszczeniach zgodnie z punktem 1.13 niniejszego opracowania. 3. Strona w ppkt. II.J wprowadzono następujące zmiany: Istniejące zapisy: Układ 3 wentylacja strefy ogólnej budynku Wentylacja będzie realizowana przez centralę nawiewno-wywiewną NW3 wyposażoną w: sekcję odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy), nagrzewnicę zasilaną 38% roztworem glikolu, sekcję filtracji powietrza sekcje przepustnic Projektuje się indywidualne wywiewy z toalet wentylatorami wywiewnymi dachowymi lub kanałowymi o wydajnościach nieprzekraczających 500 m3/h. Nawiew powietrza z układów wentylacyjnych ogólnych wyposażonych w odzyski ciepła. Z uwagi na brak chłodzenia temperatura powietrza nawiewanego w okresie letnim będzie temperaturą nadążną bez możliwości regulacji. Centrala wentylacyjna będzie obsługiwała pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu na kondygnacji parteru i piętra. Powietrze rozprowadzane będzie siecią kanałów układanych w stropie podwieszanym. Jako elementy nawiewne/ wywiewne przewiduje się anemostaty montowane w sufitach podwieszonych, oraz kratki wentylacyjne montowane w ścianach i zabudowie. po zmianie przyjmują następującą postać: Układ 3 wentylacja strefy ogólnej budynku Wentylacja będzie realizowana przez centralę nawiewno-wywiewną NW3 wyposażoną w sekcję odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy), nagrzewnicę zasilaną 38% roztworem glikolu, chłodnicę freonową, sekcję filtracji powietrza oraz sekcje przepustnic. Dla układu przewiduje się tylko wstępne schłodzenie powietrza, nie zapewnia to jednak pełnej regulacji temperatury w pomieszczeniu. Rozwiązanie to eliminuje wprowadzanie ciepłego powietrza zewnętrznego w okresie letnim. Temperatura nawiewu w okresie letnim ok stc. Projektuje się chłodnicę w oparciu o czynnik chłodniczy R410, skraplacz będzie umieszczony na dachu. Należy wykonać instalacje chłodniczą freonową izolowana termicznie i sterowniczą. Projektuje się indywidualne wywiewy z toalet wentylatorami wywiewnymi dachowymi lub kanałowymi o wydajnościach nieprzekraczających 500 m3/h. Nawiew powietrza z układów wentylacyjnych ogólnych wyposażonych w odzyski ciepła. Z uwagi na brak chłodzenia temperatura powietrza nawiewanego w okresie letnim będzie temperaturą nadążną bez możliwości regulacji. Centrala wentylacyjna będzie obsługiwała pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu na kondygnacji parteru i piętra. Powietrze rozprowadzane będzie siecią kanałów układanych w stropie podwieszanym. Jako elementy nawiewne/ wywiewne przewiduje się anemostaty montowane w sufitach podwieszonych, oraz kratki wentylacyjne montowane w ścianach i zabudowie. 2

3 4. Strona w ppkt. II.J wprowadzono następujące zmiany: Istniejące zapisy: Układ 7 wentylacja pomieszczeń kawiarni Wentylacja będzie realizowana przez centralę nawiewno-wywiewną NW7, wyposażoną w następujące sekcje: odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy), nagrzewnicę zasilaną 38% roztworem glikolu, sekcje przepustnic, oraz sekcję filtracji powietrza. Z uwagi na brak chłodzenia temperatura powietrza nawiewanego w okresie letnim będzie temperaturą nadążną bez możliwości regulacji. Powietrze rozprowadzane będzie siecią kanałów układanych w stropie podwieszanym. Jako elementy nawiewne/ wywiewne przewiduje się anemostaty montowane w sufitach podwieszonych. Czerpnia powietrza zlokalizowana będzie w attyce na poziomie dachu, wyrzutnia powietrza dachowa. Lokalizacja elementów układu oraz rozprowadzenie kanałów zgodnie z częścią graficzną opracowania. po zmianie przyjmują następującą postać: Układ 7 wentylacja pomieszczeń kawiarni Wentylacja będzie realizowana przez centralę nawiewno-wywiewną NW7, wyposażoną w następujące sekcje: odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy), nagrzewnicę zasilaną 38% roztworem glikolu, chłodnicę freonową, sekcje przepustnic, oraz sekcję filtracji powietrza. Układ nie zapewnia pełnej regulacji temperatury w pomieszczeniu w okresie letnim (temp. nawiewu ok stc). Projektuje się chłodnicę w oparciu o czynnik chłodniczy R410, skraplacz będzie umieszczony na dachu. Powietrze rozprowadzane będzie siecią kanałów układanych w stropie podwieszanym. Jako elementy nawiewne/ wywiewne przewiduje się anemostaty montowane w sufitach podwieszonych. Czerpnia powietrza zlokalizowana będzie w attyce na poziomie dachu, wyrzutnia powietrza dachowa. 5. Strony usunięto w całości ppkt. II.J Strona w ppkt. II.J.2.2. wprowadzono następujące zmiany: Istniejący zapis: zasilanie w energię elektryczną Krytej Pływalni i budynku SUW przy filtrach po zmianie przyjmują następującą postać: zasilanie w energię elektryczną Krytej Pływalni i budynku SUW przy filtrach, w tym zasilanie z instalacji baterii fotowoltaicznych 7. Strona w ppkt. II.J.2.3. dodano następujące zdanie: Jako dodatkowe własne źródło energii elektrycznej projektuje się instalację fotowoltaiczną w postaci modułów fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu hali basenowej Powierzchnia ok. 1500m2, moc systemu ok. 100 kwp, szacunkowa produkcji energii elektrycznej ok. 95 MWh/rok. 3

4 8. Strony zmiana charakterystyki energetycznej projektowanej Krytej Pływalni Anuluje się w całości istniejącą charakterystykę energetyczną dla projektowanej Krytej Pływalni, która po uwzględnieniu powyżej opisanych zmian przyjmuje następującą postać: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych I. Przegrody ściany zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m2K] Warunek spełniony 1 Ściana zewnętrzna rdzawa SZ R 0,20 0,25 Tak 2 Ściana zewnętrzna NE SZ NE 0,20 0,25 Tak 3 Ściana zewnętrzna Basen szara SZ Basen 0,15 0,25 Tak II. Przegrody ściany na gruncie Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m2K] Warunek spełniony 1 Ściana na gruncie SG 1 0,27 Brak wymagań Tak III. Przegrody dach Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m2K] Warunek spełniony 1 Dach D 1 0,18 0,70 Tak IV. Przegrody podłogi na gruncie Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m2K] Warunek spełniony 1 Podłoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak 2 Podłoga na gruncie - parter PG 2 0,24 0,30 Tak V. Przegrody drzwi zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m2K] Warunek spełniony 1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,60 1,70 Tak 2 Brama garażowa BG 1,60 1,70 Tak 4

5 Parametry przegród przezroczystych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2K] VI. Okna zewnętrzne Wsp. g Wsp.U wg WT 2014 [W/m2K] Wsp.g wg WT 2014 Warunek spełniony 1 Okno zewnętrzne OZ 1 0,89 0,35 1,30 0,35 Tak Nie dotyczy Umax g 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien Przeznaczenie budynku Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku U >= 0,9 W/m2K Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych Budynki użyteczności publicznej A0 = 0.00m2 Az = m2 Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego Aw = m2 Graniczna wartość powierzchni okien A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw = m2 Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 A0max Warunek spełniony 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni Wartości obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegród zewnętrznych Wartości obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegród: SZ R, D 1, SZ NE, SZ Basen Miesiąc frsi,min[w/m2k] 1 Styczeń 0,674 2 Luty 0,679 3 Marzec 0,614 4 Kwiecień 0,477 5 Maj 0,090 6 Czerwiec -1,461 7 Lipiec -0,661 8 Sierpień -2,021 9 Wrzesień -0, Październik 0, Listopad 0, Grudzień 0,685 Miesiąc krytyczny: Grudzień Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: frsi,max=0,685 5

6 3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegród stykających się z gruntem Wartości obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegród: PG 1, PG 2, SG 1 Miesiąc frsi,min[w/m2k] 1 Styczeń 0,825 2 Luty 0,825 3 Marzec 0,825 4 Kwiecień 0,825 5 Maj 0,825 6 Czerwiec 0,825 7 Lipiec 0,825 8 Sierpień 0,825 9 Wrzesień 0, Październik 0, Listopad 0, Grudzień 0,825 Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: frsi,max=0, Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. Nazwa przegrody Symbol U [W/(m2 K)] frsi [W/(m2 K)] frsi>frsi,max [W/(m2 K)] Warunek 1 Podłoga na gruncie PG 1 0,270 0,964 0,964 > 0,825 Spełniony 2 Ściana zewnętrzna rdzawa SZ R 0,198 0,974 0,974 > 0,685 Spełniony 3 Dach D 1 0,180 0,977 0,977 > 0,685 Spełniony 4 Ściana zewnętrzna NE SZ NE 0,196 0,975 0,975 > 0,685 Spełniony 5 6 Ściana zewnętrzna Basen szara Podłoga na gruncie - parter SZ Basen 0,149 0,981 0,981 > 0,685 Spełniony PG 2 0,243 0,968 0,968 > 0,825 Spełniony 7 Ściana na gruncie SG 1 0,273 0,965 0,965 > 0,825 Spełniony 6

7 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy Obliczenia zbiorcze dla strefy Basen Temperatura wewnętrzna strefy i 25,0 oc Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 9060,0 m2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 4,0 W/m2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 41,9 h Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,3 - - ah 3,8 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, oc -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3*Htr*( i- e)*tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez wentylacje Qve=10-3*Hve*( i- e)*tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie i wentylację QH,ht=QH,t+Qve kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint*10-3*Af*tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c H=QH,gn/QH,ht 0,19 0,21 0,30 0,44 0,72 1,18 1,01 1,19 0,61 0,36 0,23 0,18 H,1 0,19 0,20 0,25 0,37 0,58 0,00 0,00 0,00 0,49 0,30 0,21 0,19 H,2 0,20 0,25 0,37 0,58 0,95 0,00 0,00 0,00 0,90 0,49 0,30 0,21 fh,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, H,gn 1,00 1,00 0,99 0,97 0,90 0,72 0,79 0,72 0,93 0,99 1,00 1,00 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - H,gn*QH,gn kwh/m-c Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n), kwh/rok ,4 7

8 Całość budynku Zestawienie stref Numer strefy Nazwa strefy Af V i Zapotrzebowanie na ciepło QH,nd - m2 m3 oc kwh/rok 1 Basen 9060, ,00 25, ,38 Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kwh/rok] ,38 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej Całość budynku Ciepło właściwe wody, cw 4.19 kj/kg K Gęstość wody, W 1000 kg/m3 Temperatura ciepłej wody, CW 55 oc Temperatura zimnej wody, O 10 oc Współczynnik korekcyjny, kt 1,00 - Liczba jednostek odniesienia, Li 2500 j.o. Mnożnik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 - Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VCW 9,00 dm3/j.o. d Mnożnik na przerwy urlopowe 1,00 - Czas użytkowania instalacji, tuz 365,00 dni Roczna energia użytkowa do przygotowania cwu, QW,nd ,69 kwh/rok 6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chłód QC,nd dla każdej strefy Obliczenia zbiorcze dla strefy chłodu Basen Temperatura wewnętrzna strefy dla lata int,c 28,0 oc Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 9060,0 m2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 3,0 W/m2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku 41,9 h Udział granicznych potrzeb ciepła (1/ )C,l im 1,3 - - ac 3,8 - Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr,adj Htr,adj 1931,3 W/K Współczynnik strat ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzv 0,0 W/K 8

9 Współczynnik strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 7985,5 W/K Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do chłodzenia i wentylacji QC,nd,n kwh/m-c miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna e, oc -0,4-0,7 2,8 7,3 12,7 17,3 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8-1,1 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QC,t=10-3*H*( i- e)*tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez wentylację Qve=10-3*Hve*( i- e)*tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie i wentylację QC,ht=QC,t+Qve kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint*10-3*Af*tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QC,gn=Qsol+Qint kwh/m-c H=QC,gn/QC,int 0,14 0,15 0,22 0,33 0,52 0,75 0,67 0,74 0,42 0,25 0,16 0,13 1/ C,1 6,91 5,49 3,79 2,50 1,63 1,41 1,41 1,42 1,87 3,18 5,04 6,87 1/ C,2 7,50 6,91 5,49 3,79 2,50 1,63 1,42 1,87 3,18 5,04 6,87 7,50 fc,m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, C,gn Miesięczne zapotrzebowanie na energię QC,nd,n=QC,gn - C,gn*QC,ht kwh/m-c 0,14 0,15 0,22 0,32 0,50 0,67 0,61 0,66 0,41 0,25 0,16 0, Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla chłodzenia i wentylacji QC,nd= (QC,nd,n), kwh/rok 0,0 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji Całość budynku Nazwa źródła Kocioł kondensacyjny Nr źródła 1 - Udział procentowy 70 % Rodzaj nośnika energii Paliwo - gaz ziemny Współczynnik WH 1,10 - Współczynnik Wel Energia użytkowa QH,nd ,77 kwh/rok 9

10 Wybrany wariant wytwarzania Kotły gazowe kondensacyjne do kW (70/55oC) Sprawność wytwarzania H,g 1,25 - Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej Sprawność regulacji H,e 0,80 - Wybrany wariant przesyłu Ogrzewanie mieszkaniowe (kocioł gazowy lub miniwęzeł) Sprawność przesyłu H,d 1,00 - Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego Sprawność akumulacji H,s 1,00 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot 1,00 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% ,00 kwh/rok Nazwa źródła Gazowe pompy ciepła Nr źródła 2 - Udział procentowy 30 % Rodzaj nośnika energii Paliwo - gaz ziemny Współczynnik WH 1,10 - Współczynnik Wel Energia użytkowa QH,nd ,61 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Kotły gazowe kondensacyjne do kW (55/45oC) Sprawność wytwarzania H,g 1,75 - Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej adaptacyjnej i miejscowej Sprawność regulacji H,e 0,98 - Wybrany wariant przesyłu C.o. wodne z źródłem w budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami w pom. ogrzewanych Sprawność przesyłu H,d 0,97 - Wybrany wariant akumulacji Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45 oc na zewnątrz osłony termicznej budynku Sprawność akumulacji H,s 0,95 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot 1,58 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 4500,00 kwh/rok 10

11 8)Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody Nazwa źródła Całość budynku Gazowa pompa ciepła Nr źródła 1 - Udział procentowy 60,00 % Rodzaj nośnika energii Paliwo - gaz ziemny Współczynnik WW 1,10 - Współczynnik Wel Energia użytkowa QW,nd ,81 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Kotły gazowe kondensacyjne o mocy ponad 50 kw Sprawność wytwarzania W,g 1,75 - Wybrany wariant przesyłu Rodzaj przesyłu ciepłej wody Centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacja ciepłej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i przewody rozprowadzające izolowane Instalacje duże, powyżej 100 punktów poboru ciepłej wody Sprawność przesyłu W,d 1,00 - Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika Sprawność akumulacji W,s 1,00 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot 1,40 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 2592,00 kwh/rok Nazwa źródła Pompa ciepła Menerga Nr źródła 2 - Udział procentowy 40,00 % Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik WW 3,00 - Współczynnik Wel Energia użytkowa QW,nd ,88 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Pompa ciepła glikol/woda Sprawność wytwarzania W,g 15,00 - Wybrany wariant przesyłu Rodzaj przesyłu ciepłej wody Centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacja ciepłej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i przewody rozprowadzające izolowane Instalacje średnie, punktów poboru ciepłej wody Sprawność przesyłu W,d 1,00 - Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika Sprawność akumulacji W,s 1,00-11

12 Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot 12,00 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kwh/rok 9) Tabela zbiorcza sprawności systemu chłodzenia Nazwa źródła Całość budynku Agregat wody lodowej Nr źródła 1 - Udział procentowy 100,00 % Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik WC 3,00 - Współczynnik Wel Energia użytkowa QC,nd 0,00 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Wytwornica wody lodowej, półhermetyczne sprężarki tłokowe, skraplacz chłodzony powietrzem, Nośnik chłodu-woda Sprawność wytwarzania ESEER 3,70 - Wybrany wariant regulacji Instalacja wody lodowej z termostatycznymi zaworami przelotowymi przy odbiornikach Sprawność regulacji C,e 0,92 - Wybrany wariant przesyłu Instalacja wody lodowej 5/12 oc układ prosty bez podziału na obiegi Sprawność przesyłu C,d 0,92 - Wybrany wariant akumulacji Bufor w systemie chłodniczym o parametrach 6/12 oc na zewnątrz osłony termicznej budynku Sprawność akumulacji C,s 0,95 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika C,tot 2,98 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,C% 1500,00 kwh/rok 12

13 10)Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia Całość budynku Nazwa źródła Nowe źródło światła Nr źródła 1 - Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik WL 3.00 Współczynnik Wel Energia użytkowa El,i% 12,31 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 9060,00 m2 Czas użytkowania oświetlenia dzień td 500,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc tn 2000,00 h/rok Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ światła dziennego FD 0,90 - Rodzaj regulacji Regulacja światła z uwzględnieniem światła dziennego Wpływ nieobecności pracowników FO 0,90 - Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Nie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% 0,00 kwh/rok 11)Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej Całość budynku Ogrzewanie i wentylacja Nr źródła Nazwa źródła QK,H QP,H kwh/rok kwh/rok 1 Kocioł kondensacyjny , ,45 2 Gazowe pompy ciepła , ,93 Suma , ,37 Przygotowanie ciepłej wody Nr źródła Nazwa źródła QK,W QP,W kwh/rok kwh/rok 1 Gazowa pompa ciepła , ,42 2 Pompa ciepła Menerga 14337, ,97 Suma , ,39 Oświetlenie wbudowane 13

14 Nr źródła Nazwa źródła QK,L QP,L kwh/rok kwh/rok 1 Nowe źródło światła , ,73 Suma , ,73 Chłodzenie Nr źródła Nazwa źródła QK,C QP,C kwh/rok kwh/rok 1 Agregat wody lodowej 0, ,00 Suma 0, ,00 Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L+QP,C ,50 kwh/rok Zestawienie energii końcowej EK = (QK,H+QK,W) / Af 109,47 kwh/(m2 rok) Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP = QP/Af 189,52 kwh/(m2 rok) Budynek referencyjny wg WT 2014 Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 9060,00 m2 Powierzchnia użytkowa chłodzonego budynku Af,C 9060,00 m2 Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W 65,00 kwh/(m2 rok) Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia EPC 25,00 kwh/(m2 rok) Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia EPL 100,00 kwh/(m2 rok) Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia EPmax 190,00 kwh/(m2 rok) Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m2 rok) EPmax kwh/(m2 rok) Uwagi 189,52 < 190,00 Warunek spełniony 14

15 12) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego Dane zbiorcze ze stref budynku Powierzchnia ogrzewana całości budynku Af 9060,00 m2 Powierzchnia użytkowa chłodzonego budynku Af,C 9060,00 m2 Grupa: Całość budynku Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP 189,52 kwh/(m2 rok) Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EPmax 190,00 kwh/(m2 rok) Średnioważony współczynnik EPm Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EPm 189,52 kwh/(m2 rok) Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EPmmax 190,00 kwh/(m2 rok) Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EKm 109,47 kwh/(m2 rok) Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m2 rok) EPmax kwh/(m2 rok) Uwagi 189,52 < 190,00 Warunek spełniony 13) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014 Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi Warunek izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych Warunek powierzchni okien Warunek EP < EPmax Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak Tak Tak Tak 15

16 14) Bilans mocy Lp. Branża 1 Ogrzewanie ,00 2 Przygotowanie ciepłej wody 2592,00 3 Chłód 1500,00 Zapotrzebowanie na moc Epom [kwh/rok] Uwagi 16

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół im. dr Biegańskiego w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 2/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Pracowni Analitycznej nr 2/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Pracowni Analitycznej Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 1/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Administracji nr 1/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Administracji Zdjęcie budynku Adres obiektu 87-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Ciepłotech Kazimierz Sowa [L01] 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu do projektu ROZBUDOWA BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr Decyzja nr 473/112 z dnia 24.10.2012. Adres inwestycji: dz. ew. 3/1 i 3/7 w obrębie 0026-05-06

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA MYSŁOWICE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Zmiana sposobu użytkowania z Budynku Koszarowego NR46 na budynek Biurowo-Sztabowy dla potrzeb JW1948 w Inowrocławiu nr 7 Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDOWA GMINNEGO, 10-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W POMIECHÓWKU nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kotliska Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek świetlicy wiejskiej Adres obiektu Kotliska - dz. nr 451 i 452 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkową CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA 34 nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ADRES INWESTOR 76-2 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku 76-2, Słupsk Projektant:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Blok mieszkalny Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-400 Cieszyn ul. Górna 34 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: Inwestor: Adres inwestycji Projekt przebudowy i rozbudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Szczecinie przy ul. Słowackiego 19 UROMED ul. Duńska

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ Smoluchowskiego 80 214 Gdańsk GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr inż. Beata

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7, 295/5 57-130 Przeworno KESSLER - POLSKA

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione 8. CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA BUDYNKU І. Zakres opracowania. - Sprawdzenie zgodności projektu z wymaganiami określonymi w: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1079 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej

Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 1. Opis: Podstawa opracowania Projekt budowlany rozbudowy budynku remizy strażackiej 2. Dane ogólne Inwestor Nazwa: Gmina Wieliszew Adres: 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 Projektant Nazwa: mgr inż. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu PROJEKT BBUDYNKU MIESZKALNEGO - BSC 7 - Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Grabowskiego 5 w Lidzbarku Warmińskim Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu -00

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1083 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny, . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. WARSZAWA . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Rodzaj budynku: BUDYNEK ZESPO U SZKÓ w NOWYM MISZEWIE Budynek szkolno - oœwiatowy Inwestor: Adres budynku: Całość/Część budynku: Liczba lokali użytkowych: Powierzchnia użytkowa (Af, m²):

Bardziej szczegółowo

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010

Raport z obliczeń certyfikatu numer: 1/2010 Budynek oceniany: Budynek mieszkalny jednorodzinny Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Przyjęta lokalizacja Warszawa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&999

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&999 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&999 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sośnicowcach ul Smolnicka dz nr 2152/290 44-153 Sośnicowice Gmina

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

RAPORT Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

RAPORT Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. Budynek oceniany: Budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali użytkowych Powierzchnia użytkowa (Af, m²) Kubatura budynku m³ Parametry

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny 00-000

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. WARSZAWA . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek produkcyjny Złota działka

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek administracyjno-socjalny Trzebuń 83-425 Dziemiany PGL LP Nadleśnictwo Lipusz mgr inż Daniel Gromek

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&738

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&738 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&738 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek zamieszkania zbiorowego Dz.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo