Załącznik nr 1 do umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do umowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do umowy I. Wstęp W 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło realizację projektu mającego na celu wdrożenie systemu publikacji orzecznictwa sądów powszechnych w sieci Internet, tj. modułu OSA służącego do publikacji orzeczeń sądów powszechnych w Internecie (dalej jako System Portal Orzeczeń lub System ). Celem niniejszego projektu jest umożliwienie bezwnioskowego uzyskania dostępu do informacji publicznej jaką są treści orzeczeń wraz z uzasadnieniami. Zanonimizowane orzeczenia sądów powszechnych publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego sądu oraz pod adresem 1. Składowe Systemu W skład Systemu Portal Orzeczeń wchodzi: a. oprogramowanie niezbędne do działania Systemu, do którego Ministerstwo Sprawiedliwości na mocy Umowy nr 33 z dnia 18 lipca 2012 r. dotyczącej m. in. modernizacji modułu publikacji orzeczeń OSA oraz Umowy nr 282/2013 z dnia 22 października 2013 r. nabyło nieograniczone terytorialnie autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) z możliwością wykonywania prawa zależnych, na czas nieokreślony, z prawem do dalszego przenoszenia, obejmujące następujące komponenty, tj. Workflow (serwer/silnik sterowania procesem anonimizacji orzeczeń sądowych), Manager (aplikacja WEB do interaktywnej kontroli wyniku anonimizacji orzeczeń sądowych), Publisher (aplikacja WEB do prezentacji w Internecie zanonimizowanych orzeczeń sądowych), Verifier (aplikacja WEB do weryfikacji opublikowanych orzeczeń), Importer (program importujący dane niezbędne do zasilenia Portalu Orzeczeń z systemu repertoryjno - biurowego SAWA spółki Currenda sp. z o.o. zs. w Sopocie, z systemu repertoryjno - biurowego Sędzia2 spółki ZETO sp. z o.o. zs. w Świdnicy oraz systemu repertoryjno - biurowego Praetor spółki Praetor sp. z o.o. zs. w Warszawie, zwany dalej Importerem), API (interfejs pobierania danych), zwane dalej Oprogramowaniem Centralnym; b. oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania Systemu, na które w ramach niniejszej Umowy dla danego sądu powszechnego udzielana jest odpłatna, niewyłączna, nieograniczona czasowo licencja, obejmująca następujące komponenty: moduł do automatycznej anonimizacji, serwer/silnik wyszukiwania pełnotekstowego, dodatki rozszerzające wyszukiwarkę o korektor zapytań (correct), generator natychmiastowych podpowiedzi oraz serwer/silnik analizy językowej, plugins rozszerzeń modułu analizy językowej o dodatek do podświetlania wybranych haseł w tekstach, dodatek do anonimizacji tekstów, dodatek do wykrywania imion i nazwisk (wraz z podręczną bazą imion i nazwisk) oraz o dodatek do wykrywania nazw geograficznych (wraz z podręczną bazą nazw), zwane dalej Oprogramowaniem Licencjonowanym; 2. Opis Systemu Portal Orzeczeń Dotychczas System Portal Orzeczeń został uruchomiony w 11 sądach apelacyjnych, 45 sądach okręgowych oraz 60 sądach rejonowych. Czas dostępności Systemu wynosi 24/7 (całą dobę przez 7 dni w tygodniu). Spełnia on poniżej wskazane wymagania. Produkty i usługi będące efektem realizacji 1

2 niniejszego przedmiotu zamówienia muszą być kompatybilne z Oprogramowaniem Centralnym i muszą spełniać co najmniej minimalne parametry określone w niniejszym dokumencie. 2.1 Wymagania poza funkcjonalne 1. System zapewnia import orzeczeń wraz z uzasadnieniem z systemów SAWA, Sędzia 2 oraz Praetor. 2. System zapewnia integrację danych na poziomie jednego ośrodka przetwarzania. 3. System zapewnia separację logiczną pomiędzy częścią wewnętrzną (proces anonimizacji) i zewnętrzną (publikacja orzeczeń). 4. System zapewnia możliwość skalowania poprzez rozdzielenie poszczególnych funkcji systemu pomiędzy serwery w zakresie węzłów aplikacyjnych oraz bazodanowych. 5. System obsługuje proces publikacji orzeczeń oraz podproces sprawdzania poprawności anonimizacji przez aplikację webową. 6. System jest zgodny ze standardami języków programowania, które zostały wykorzystane przy jego tworzeniu. 7. System zapewnia poprawne wyświetlanie na urządzeniach mobilnych oraz poprawne wyświetlanie niezależnie od platformy systemowej i użytej przeglądarki internetowej. 2.2 Wymagania funkcjonalne 1. Rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie procesów: a. importu orzeczeń wraz z uzasadnieniem; b. automatycznej anonimizacji; c. publikacji orzeczeń; d. weryfikacji poprawności opublikowanych orzeczeń. 2. Proces importu orzeczeń zapewnia: a. import wskazanych dokumentów; b. harmonogram uruchomienia; c. określenie typu importowanego dokumentu; d. raportowanie statusu importu i informacji pomocniczych; e. kompresję danych; f. szyfrowanie transferu danych; g. automatyczne aktualizacje oprogramowania importującego. 3. Proces anonimizacji oraz podproces sprawdzania poprawności adnonimizacji zapewnia: a. automatyczną anonimizację orzeczeń z uzasadnieniami w oparciu o zaawansowaną analizę morfoskładniową oraz zdefiniowane reguły; b. obsługę podprocesu sprawdzania poprawności anonimizacji, możliwość prowadzania korekt do automatycznej anonimizacji, raportowanie błędów za pośrednictwem panelu administracyjnego opartego na technologii webowej; c. logowanie za pomocą loginu oraz hasła; d. obsługę 3 typów użytkowników o różnych uprawnieniach: i. administratora; ii. osoby zatwierdzającej publikację; iii. osoby sprawdzającej anonimizację; 2

3 e. możliwość wyszukiwania zanonimizowanych orzeczeń na podstawie określonych kryterów; f. zmiany stanów orzeczenia począwszy od oczekującego na sprawdzenie, przez sprawdzony skończywszy na opublikowany; g. wprowadzanie metryki orzeczenia; h. logowanie zdarzeń systemowych; i. zarządzanie użytkownikami; j. możliwość sprawdzania poprawności opublikowanych orzeczeń z funkcjonalnością raportowania o błędach na wskazane miejsce przy wykorzystaniu aplikacji webowej; 4. Proces publikacji orzeczeń zapewnia: a. publikację orzeczeń wraz z uzasadnieniami poddanych procesowi anonimizacji i podprocesowi sprawdzania poprawności anonimizacji; b. wyszukiwanie orzeczeń na podstawie określonych kryteriów; c. wyszukiwanie pełnotekstowe; d. podpowiadanie treści zapytania w oprarciu o treści opublikowanych orzeczeń; e. wydruk oraz konwersja do formatu.pdf treści opublikowanego orzeczenia; f. wyświetlanie orzeczeń podobnych na podstawie analizy treści orzeczenia; g. udostępnienie API do pobierania treści orzeczeń na żądanie; h. kategoryzowanie orzeczeń na podstawie drzewa haseł tematycznych; i. publikacja kanałów RSS; j. możliwość integracji z Biuletynem Informacji Publicznej sądu; 5. Proces weryfikacji orzeczeń zapewnia: a. logowanie za pomocą loginu oraz hasła; b. obsługę 3 typów użytkowników o różnych uprawnieniach: i. administratora; ii. użytkownika. c. wyświetlenie listy opublikowanych orzeczeń; d. przeszukiwanie listy opublikowanych orzeczeń zgodnie z przyjętymi kryteriami; e. weryfikację poprawności orzeczenia: i. tryb weryfikacji; ii. możliwość oznaczenia fragmentu tekstu i zgłoszenia do niego uwagi; iii. wysyłkę uwagi do wydziału, który opublikował orzeczenie. f. zarządzanie użytkownikami oraz adresami wydziałów sądów publikujących orzeczenia. 6. API zapewnia: a. dostęp do treści opublikowanych orzeczeń w postaci XML za pomocą interfejsu danych opartego o wzorzec REST przy wykorzystaniu protokołu http. 2.3 Komponenty systemu 1. Silnik sterowania procesem anonimizacji orzeczeń sądowych (Workflow) 2. Aplikacja webowa Panel Administracyjny (Manager) 3. Aplikacja webowa Portal Orzeczeń (Publisher) 4. Aplikacja webowa Panel do weryfikacji orzeczeń (Verifier) 5. API interfejs pobierania danych 3

4 6. Importer 2.4 Bezpieczeństwo 1. Rozwiązanie zapewnia kontrolę dostępu do systemu opartą o użytkowników i hasła, ograniczonych zakresem uprawnień oraz przynależnością do grupy dostępu do danych na poziomie sądu i wydziału. 2. Rozwiązanie uniemożliwia nieuprawnione pozyskanie danych z któregokolwiek modułu. 3. Wszelkie operacje są monitorowane i rejestrowane w logach wraz z datą i czasem ich wykonania (dotyczy zarówno dokumentów, użytkowników jak i procesów). 2.5 Dokumenty 1. Podstawowym nośnikiem danych są pliki w formacie XML. 2. Dokumentami zasilającymi System są: a. orzeczenia z uzasadnieniami w formacie DOC, DOCX, RTF; b. karty kwalifikacyjne orzeczeń, zawierające informacje o sygnaturze sprawy i dacie orzeczenia, podstawy prawnej, haśle tematycznym oraz tezie. 2.6 Przebieg procesu publikacji orzeczeń 1. odznaczenie do publikacji dokumentu w systemie repertoryjno-biurowym sądu; 2. import wybranego dokumentu wraz z metadanymi na serwer w infrastrukturze centralnej za pośrednictwem sieci WAN Ministerstwa Sprawiedliwości w określonym harmonogramie; 3. automatyczna anonimizacja treści orzeczenia wraz z uzasadnieniem; 4. odnalezienie właściwego dokumentu w bazie przy pomocy panelu administracyjnego, wprowadzenie metryki orzeczenia, weryfikacja automatycznej anonimizacji przez użytkownika, możliwość wprowadzenia poprawek, ukrycia treści lub cofnięcia procesu anonimizacji dla określonego fragmentu dokumentu, zatwierdzenie poprawności dokumentu, publikacja orzeczenia w Internecie. II. Specyfikacja systemu Właścicielem oprogramowania opisanego w tym rozdziale jest Zamawiający. A. Oprogramowanie Centralne Opisane poniżej rozwiązania techniczne oparte są o otwarte oprogramowanie. 1. Silnik sterowania procesem anonimizacji orzeczeń sądowych (Workflow) 1.1 Strukturalizacja, anonimizacja oraz publikacja Programy realizujące proces strukturalizacji oraz anonimizacji orzeczeń w Systemie oparte zostały na narzędziach typu Open Source (m. in. takie jak Sqlite3, LibreOffice, AbiWord, czy szereg bibliotek pomocniczych). Mają one postać skryptów w języku Ruby, programów w języku Java oraz w przeznaczonym dla środowiska Java języku Scala. Możliwe jest również uruchomienie ww. skryptów w języku Ruby w środowisku Java, przy pomocy oprogramowania JRuby. Strukturalizacja jako taka wykonywana jest dwuetapowo. W pierwszym etapie za pomocą oprogramowania LibreOffice wraz z jodconverter (przy małym wsparciu za pomocą programu AbiWord, który wykorzystywany jest do wydobycia dodatkowych danych metrykalnych) wejściowe dokumenty 4

5 tekstowe (MS Word, RTF, OpenOffice) transformowane są do postaci XHTML. W etapie drugim ten XHTML poddawany jest analizie i zamianie na format XML, opracowany specjalnie dla potrzeb Systemu. Obydwa te etapy realizowane są przez skrypt doc2xml.rb. Oddzielnym procesem jest transformacja danych metrykalnych sprawy, w czasie które,j dane (w formacie XML) pobrane z systemu SAWA, są uzupełniane o dodatkowe informacje, dające się wydobyć z przetworzonych już orzeczeń, które zostały wydane danej sprawie. Zadanie to wykonywane jest przez skrypt build_case_xml.rb. Następnym krokiem w procesie przetwarzania jest anonimizacja orzeczeń. Do tego celu służy program anonymization-xml jar. W normalnej sytuacji nie jest on jednak uruchamiany oddzielnie, lecz wraz z dwoma poprzednimi za jego uruchomienie odpowiada nadrzędny skrypt process_case.rb. Skrypt ten wykonuje oprócz tego jeszcze kilka dodatkowych zadań: dodaje odpowiednie informacje do roboczej bazy danych oraz ustawia w systemie plików informacje o właścicielu, grupie i prawach dostępu utworzonych plików. W środowisku produkcyjnym nad całością tego procesu czuwa dodatkowy skrypt watch_sources.rb, który uruchamiany jest jako tzw. demon systemu Linux. Okresowo, co 10 minut, sprawdza on, czy nie pojawiły się nowe lub zmienione dane pochodzące z importu z systemu repertoryjno-biurowego. Orzeczenia zweryfikowane przez pracowników sądu są przekazywane do publikacji, za proces publikacji odpowiedzialne są skrypty napisane w języku Python: ncourtglobalkeywordssuggestdata.py i ncourtglobalsuggestdata.py odpowiedzialne są za przygotowanie danych dla usługi suggest, ncourtindexer-backend.py i ncourt-prepare2index.py odpowiedzialne za proce tworzenia indeksów wyszukiwania. Wszystkie programy zostały opisane w szczegółach w dalszej części dokumentu. 1.2 Programy uczestniczące w przetwarzaniu danych build_case_xml.rb Zadaniem programu build_case_xml.rb jest utworzenie w katalogu docelowym (data/court) wynikowego pliku XML metryki sprawy. Plik ten tworzony jest na podstawie wejściowego, zaimportowanego z systemu sądowego pliku metryki (z katalogu data/source) i uzupełniany danymi wydobytymi z plików XML z treścią orzeczeń (przed anonimizacją). Pliki XML z treścią orzeczeń tworzone są przez program doc2xml.rb. Program build_case_xml.rb uruchamiany jest jako drugi krok przetwarzania sprawy przez program process_case.rb. Składnia wywołania: ruby -Ku build_case_xml.rb [-help] [-verbose -quiet] input.xml... Opcje: Opcja -help -verbose Znaczenie powoduje wypisanie na standardowe wyjście tekstu pomocy i zakończenie działania programu [tryb gadatliwy] włącza wypisywanie na standardowe wyjście komunikatów, zawierających nazwy przetwarzanych oraz wynikowych plików 5

6 -quiet [tryb cichy] wyłącza wypisywanie na standardową diagnostykę komunikatów błędów Parametry: Parametr Znaczenie Przykład input.xml... wejściowe pliki XML zaimportowanych metryk, rozdzielone spacjami /neurocourt/data/source/15/501515/ /RC/2011/000202/ _III_RC_000202_2011.xml Program build_case_xml.rb ignoruje opcje inne niż wymienione powyżej, nie raportując żadnego błędu w razie podania innej opcji. Opcje mogą być prefiksowane dowolną liczbą myślników, tzn. zapis -verbose i ---verbose są równie dobre. doc2xml.rb Program doc2xml.rb służy do konwersji wejściowych, zaimportowanych z systemu sądowego, plików orzeczeń w formatach DOC, DOCX, ODT oraz RTF, do postaci niezanonimizowanych plików XML. Konwersja ta wykonywana jest za pomocą pakietu biurowego LibreOffice, przy czym w zależności od sposobu uruchomienia programu doc2xml.rb pakiet LibreOffice jest uruchamiany przez niego bezpośrednio lub też za pośrednictwem programów doc2xml-tuplespace.rb i doc2xml-server.rb. Konwersja plików orzeczeń jest pierwszym krokiem przetwarzania sprawy wykonywanym przez program process_case.rb. Składnia wywołania: ruby -Ku doc2xml.rb [-help] [-verbose -quiet] [-use-tuplespace] [- properties=properties-file-path] input.doc input.docx input.odt input.rtf... Opcje: Opcja -help -verbose -quiet -use-tuplespace Znaczenie powoduje wypisanie na standardowe wyjście tekstu pomocy i zakończenie działania programu [tryb gadatliwy] włącza wypisywanie na standardowe wyjście komunikatów, zawierających nazwy przetwarzanych oraz wynikowych plików [tryb cichy] wyłącza wypisywanie na standardową diagnostykę komunikatów błędów włącza tryb klient-serwer z pośrednikiem doc2xml-tuplespace.rb Opcja Znaczenie Wartość domyślna -properties=properties- ścieżka do pliku /neurocourt/param/backend.properties 6

7 file-path properties Parametry: Parametr Znaczenie Przykład input.{doc,docx,odt,rtf} wejściowe pliki orzeczeń zaimportwane z systemu sądowego /neurocourt/data/source/15/ / /W/2012/000768/ _II_W_000768_2012_Uz_ _001.rtf Properties: Property Znaczenie Wartość domyślna classified.repertor ies.file ścieżka do pliku XML z listą /neurocourt/param/clas repertoriów, z których orzeczenia nigdy sified.xml nie powinny być publikowane tuplespace.uri URL serwera "przestrzeni krotek" druby://localhost:7878 doc2xml-tuplespace.rb, pośredniczącego w rozdziale zadań do przetworzenia między serwery doc2xml-server.rb uruchomione w klastrze obliczeniowym Program doc2xml.rb ignoruje opcje inne niż wymienione powyżej, nie raportując żadnego błędu w razie podania innej opcji. Opcje mogą być prefiksowane dowolną liczbą myślników, tzn. zapis -verbose i ---verbose są równie dobre. doc2xml-server.rb Program doc2xml-server.rb pobiera z "przestrzeni krotek" utrzymywanej przez server doc2xmltuplespace.rb zadania - referencje do wejściowych plików orzeczeń - umieszczane tam przez aplikację doc2xml.rb uruchomioną w trybie klient-serwer (tzn. z opcją -use-tuplespace), następnie zaś przy pomocy pakietu LibreOffice wykonuje ich konwersję do wskazanego formatu. Na każdym serwerze backend-owym klastra powinna być uruchomiona jedna instancja doc2xmlserver.rb. Składnia wywołania: ruby -Ku doc2xml-server.rb [-help] [-daemon[ize] [-pidfile=pidfilepath]] [-log[file]=logfile-path] [-properties=properties-file-path] Opcje: Opcja -help Znaczenie powoduje wypisanie na standardowe wyjście tekstu pomocy i zakończenie działania programu 7

8 -daemon lub -daemonize uruchomienie w trybie demona, tzn. programu odłączonego od terminala, działającego niezależnie od sesji użytkownika, który go uruchomił wskazane jest jej użycie razem z opcją -pidfile=... Opcja Znaczenie Wartość domyślna -pidfile=pidfile-path -log=logfile-path lub -logfile=logfile-path - properties=propertiespath ścieżka do pliku, w którym zostanie brak zapisany identyfikator procesu demona ma sens jedynie wraz z opcją -daemon (lub -daemonize) ścieżka do pliku loga, w którym /neurocourt/log/doc2x zapisywane są komunikaty generowane ml-server.log przez pakiet LibreOffice oraz informacje o błędach przetwarzania ścieżka do pliku properties /neurocourt/param/bac kend.properties Properties: Property Znaczenie Wartość domyślna tuplespace.uri URL serwera "przestrzeni krotek" doc2xml-tuplespace.rb druby://localhost:78 78 Program doc2xml-server.rb ignoruje opcje inne niż wymienione powyżej, nie raportując żadnego błędu w razie podania innej opcji. Opcje mogą być prefiksowane dowolną liczbą myślników, tzn. zapis -logfile i ---logfile są równie dobre. doc2xml-tuplespace.rb Program doc2xml-tuplespace.rb jest serwerem "przestrzeni krotek". Przestrzeń krotek jest mechanizmem zapożyczonym z języka Linda, realizującym asynchroniczną komunikację między serwerami (doc2xmlserver.rb) i klientami (doc2xml.rb). Przekazują sobie one poprzez tę przestrzeń referencje do plików wymagających konwersji oraz zwracają wynik konwersji. Pojedyncza instancja programu doc2xml-tuplespace.rb powinna być uruchomiona na serwerze aktualizacji. Składnia wywołania: ruby -Ku doc2xml-tuplespace.rb [-help] [-daemon[ize] [- pidfile=pidfile-path]] [-log[file]=logfile-path] [- properties=properties-file-path] Opcje: Opcja Znaczenie 8

9 -help -daemon lub -daemonize powoduje wypisanie na standardowe wyjście tekstu pomocy i zakończenie działania programu uruchomienie w trybie demona, tzn. programu odłączonego od terminala, działającego niezależnie od sesji użytkownika, który go uruchomił wskazane jest jej użycie razem z opcją -pidfile=... Opcja Znaczenie Wartość domyślna -pidfile=pidfile-path -log=logfile-path lub -logfile=logfile-path - properties=propertiespath ścieżka do pliku, w którym zostanie brak zapisany identyfikator procesu demona ma sens jedynie wraz z opcją -daemon (lub -daemonize) ścieżka do pliku loga, w którym zapisywane są komunikaty błędów ścieżka do pliku properties /neurocourt/log/doc2xm l-tuplespace.log /neurocourt/param/upda te.properties Properties: Property Znaczenie Wartość domyślna tuplespace.uri URL serwera "przestrzeni krotek" doc2xml-tuplespace.rb druby://localhost:7878 Program doc2xml-tuplespace.rb ignoruje opcje inne niż wymienione powyżej, nie raportując żadnego błędu w razie podania innej opcji. Opcje mogą być prefiksowane dowolną liczbą myślników, tzn. zapis -logfile i ---logfile są równie dobre. ncourt-db.py Program ncourt-db.py służy do dodania lub odświeżenia w bazie danych informacji o dokumentach, które zostały zaimportowane i przetworzone. Jest on wywoływany przez program process_case.rb jako ostatni etap przetwarzania (po konwersji plików źródłowych, uzupełnieniu danych w metrykach i anonimizacji orzeczeń). W domyślnym trybie pracy program dodaje/aktualizuje dane tylko dla tych plików w zadanym katalogu wejściowym, które zostały zmodyfikowane od czasu poprzedniej aktualizacji bazy. Katalogiem wejściowym przy każdym wywołaniu jest katalog pojedynczej sprawy, program działa w trybie określonym przez opcję -f, która wymusza przetworzenie wszystkich plików w tym katalogu, niezależnie od daty ich modyfikacji. Składnia wywołania: python ncourt_db.py input_dir courts_file db_name db_user db_password db_host db_port logfile [-c -f] Opcje: 9

10 Opcja Znaczenie -c powoduje, że program usuwa całą zawartość bazy, łącznie z jej strukturą (tabele, sekwencje, indeksy) i tworzy ją od nowa, a dopiero potem dodaje wszystkie dane -f powoduje, że program dodaje/aktualizuje w bazie dane dla wszystkich plików w zadanym katalogu wejściowym, niezależnie od ich daty modyfikacji Parametry: Parametr input_dir courts_file db_name db_user db_password db_host db_port logfile Znaczenie katalog wejściowy z danymi (pliki XML metryk i orzeczeń) plik z danymi sądów (normalnie "/neurocourt/param/courts.xml") nazwa bazy danych (normalnie "ncourt_documents") nazwa użytkownika, której używamy do połączenia z bazą danych (normalnie wartość parametru "document.database.user" z pliku konfiguracyjnego "/neurocourt/param/backend.properties" hasło użytkownika, którego używamy do połączenia z bazą danych (normalnie wartość parametru "document.database.password" z pliku konfiguracyjnego "/neurocourt/param/backend.properties" adres hosta na jakim działa serwer bazodanowy port na jakim działa serwer bazodanowy ścieżka do pliku loga process_case.rb Zadaniem programu process_case.rb jest całościowe przetworzenie plików związanych ze sprawą. Proces ten składa się z dwóch zadań: rozpakowanie archiwów ZIP zawierających pliki zaimportowane z systemu sądowego, przetworzenie rozpakowanych plików. Na zadanie przetworzenia rozpakowanych plików składają się zaś następujące kroki: konwersja plików *.doc, *.docx, *.odt i *.rtf do formatu XML (przy pomocy programu doc2xml.rb), konwersja i uzupełnienie o informacje wydobyte z orzeczeń pliku XML z metryką sprawy (przy pomocy programu build_case_xml.rb), anonimizacja orzeczeń (vide: Anonimizacja xml), dodanie lub odświeżenie informacji w bazie danych (przy pomocy programu ncourt-db.py). Każdy z wyżej wymienionych kroków kończy się ustawieniem odpowiedniego właściciela i praw dostępu dla nowo utworzonych (lub odświeżonych) plików. Składnia wywołania: ruby -Ku process_case.rb [-help] [-verbose -quiet] [-disable-sendmail] [-use-tuplespace] [-force] [-force-anonimization] [-forceupdate-db] [-new-anonimization] [-force-conversion] [- 10

11 log[file]=logfile-path] [-properties=properties-file-path] input-dir... Opcje: Opcja -help -verbose -quiet -disable-send-mail -use-tuplespace -force -force-anonimization -force-update-db -new-anonimization -force-conversion Znaczenie powoduje wypisanie na standardowe wyjście tekstu pomocy i zakończenie działania programu [tryb gadatliwy] włącza wypisywanie na standardowe wyjście komunikatów, zawierających nazwy przetwarzanych oraz wynikowych plików [tryb cichy] wyłącza wypisywanie na standardową diagnostykę komunikatów błędów wyłącza wysyłanie przez powiadomień o zaistniałych błędach i problemach z przetwarzaniem włącza tryb klient-serwer z pośrednikiem doc2xml-tuplespace.rb wymusza wykonanie wszystkich kroków przetwarzania, za wyjątkiem konwersji plików wejściowych do formatu XML bez równoczesnego użycia flagi -force-anonimization wykonuje anonimizację jedynie plików z xflag="crude" wymusza wykonanie anonimizacji, także plików z xflag z wartością inną od "crude" (w tym przypadku plik jest wersjonowany) wymusza wprowadzenie do bazy nowych informacji o plikach (uruchomienie programu ncourt-db.py z opcją -f) opcja przeznaczona specjalnie dla trybu reanonimizacji, po zainstalowaniu nowego silnika anonimizacji [opcja nieujawniona w tekście pomocy] wymusza ponowną konwersję plików wejściowych, a co za tym idzie nadpisanie wszystkich plików watch_sources.rb Składnia wywołania: ruby -Ku watch_sources.rb [-verbose -quiet] [-force] [-daemon[ize]] [- pidfile=pidfile-path] [-interval=seconds(default=600)] database-uri source-dir [output.log [error.log]] Opcje: Opcja -verbose -quiet -force -daemon Znaczenie włącza wypisywanie komunikatów nt. wykonywanych działań wyłącza wypisywanie komunikatów, również tych dotyczących błędów wymusza przetworzenie zadanych katalogów, nawet jeżeli daty modyfikacji uruchomienie w trybie demona systemowego 11

12 -pidfile -interval nazwa pliku, w którym ma zostać umieszczony identyfikator procesu demona parametr mówiący o tym, co ile sekund należy sprawdzić zawartość katalogu z danymi źródłowymi (domyślnie raz na 10 minut) Parametry: Opcja database-uri source-dir output.log error.log Znaczenie URI pomocniczej bazy danych (Sqlite3) katalog w danymi wejściowymi, w którym są umieszczane pliki zaimportowane z systemu repertoryjno-biurowego plik z logiem działania programu; informacje o wykonywanych działaniach kierowane są na standardowe wyjście, jeżeli plik ten nie został określony plik z logiem błędów; jeżeli nie zostanie podany, informacje o błędach zapisywane są do pliku output.log lub kierowane na standardową diagnostykę, jeżeli plik ten nie został określony Dla skryptu tego istnieje również odpowiedni systemowy skrypt startowy o nazwie watch_sources, który musi zostać umieszczony w katalogu /etc/init.d, służący do automatycznego uruchamiania tego demona w trakcie startu systemu, jak również do jego zatrzymywania. 1.3 Programy uczestniczące w aktualizacji danych dla portalu orzeczeń ncourtglobalkeywordssuggestdata.py Program ncourtglobalkeywordssuggestdata.py służy do przygotowania globalnej bazy haseł tematycznych dla usługi Suggest dla opublikowanych orzeczeń. Globalna, oznacza w tym wypadku, że przy budowie tej bazy brane są pod uwagę hasła tematyczne ze wszystkich opublikowanych orzeczeń ze wszystkich sądów. Przygotowuje on plik tekstowy w formacie odpowiednim dla nscopegen, a następnie za pomocą tego programu tworzy właściwą bazę dla suggesta. Ponadto przygotowuje on pliki CSV, w których są informacje o częstotliwości występowania poszczególnych haseł w opublikowanych orzeczeniach. Do jego działania konieczne jest stworzenie wcześniej pliku konfiguracyjnego dla programu nscopegen. Podczas aktualizacji danych robi to program update_publisher.rb, który w odpowiednim momencie wywołuje ncourtglobalkeywordssuggestdata.py. Składnia wywołania python ncourtglobalkeywordssuggestdata.py keywordsdatadir outputdir nscopegendir suggestcfgfile publishedjudgementsaddsfilesdir Parametry: Parametr keywordsdatadirdir outputdir Znaczenie katalog z plikami CSV z wszystkimi hasłami tematycznymi katalog, w którym zostanie utworzony plik z bazą danych dla suggesta haseł tematycznych 12

13 nscopegendir katalog, w którym znajduje się nscopegen suggestcfgfile plik konfiguracyjny dla nscopegen publishedjudgementsaddsfilesdir katalog z plikami 'adds' dla opublikowanych orzeczeń ncourtglobalsuggestdata.py Program ncourtglobalsuggestdata.py służy do przygotowania globalnych baz sygnatur spraw i nazw sędziów dla usługi Suggest dla opublikowanych orzeczeń. Globalna, oznacza w tym wypadku, że przy budowie tej bazy brane są pod uwagę dane ze wszystkich opublikowanych orzeczeń ze wszystkich sądów. Przygotowuje on pliki tekstowe w formacie odpowiednim dla nscopegen, a następnie za pomocą tego programu tworzy właściwe bazy dla suggesta. Do jego działania konieczne jest stworzenie wcześniej plików konfiguracyjnych dla programu nscopegen. Podczas aktualizacji danych robi to program update_publisher.rb, który w odpowiednim momencie wywołuje ncourtglobalsuggestdata.py. Składnia wywołania: python ncourtglobalsuggestdata.py signatures_suggest_cfg judges_suggest_cfg nscopegen_dir output_dir published_data_dir Parametry: Parametr signatures_suggest_cfg judges_suggest_cfg nscopegen_dir output_dir published_data_dir Znaczenie plik konfiguracyjny dla nscopegen do utworzenia bazy suggesta sygnatur plik konfiguracyjny dla nscopegen do utworzenia bazy suggesta sędziów katalog, w którym znajduje się nscopegen katalog, w którym zostaną utworzone plik z bazami danych dla suggesta katalog z plikami XML opublikowanych orzeczeń ncourt-indexer-backend.py Program ncourt-indexer-backend.py dodaje do indeksu dokumentów dla Portalu Orzeczeń te opublikowane przez sądy na danym backendzie. Jest uruchamiany przez program backend-indexer.rb, na każdym backendzie osobno. Dane orzeczeń pobiera z bazy i dodatkowo z plików "adds" (hasła tematyczne i powołane przepisy). Jeśli w bazie brakuje nazwy edytora lub publikatora danego dokumentu próbuje ją pobrać z LDAP. Program sam nie otwiera indeksu przed dodawaniem dokumentów, dostaje on jako parametr token sesji już otwartego indeksu. Składnia wywołania: python ncourt-indexer-backend.py input_dir output_dir nscope_server nscope_token db_name db_user db_password db_host db_port ldap_url ldap_users_base logfile Parametry: 13

14 Parametr input_dir output_dir nscope_server nscope_token Znaczenie katalog z danymi wszystkich zaimportowanych i przetworzonych metryk i orzeczeń katalog z danymi opublikowanych dokumentów adres serwera Neuroscope token sesji otwartego indeksu Neuroscope db_name nazwa bazy danych, z której program pobiera dane opublikowanych orzeczeń db_user db_password db_host db_port ldap_url ldap_users_base logfile nazwa użytkownika, której używamy do połączenia z bazą danych hasło użytkownika, którego używamy do połączenia z bazą danych adres hosta na jakim działa serwer bazodanowy port na jakim działa serwer bazodanowy adres URL LDAP-a część LDAP-a, w której są dane użytkowników ścieżka do pliku loga ncourtkeywordssuggestdata.py Program ncourtkeywordssuggestdata.py służy do przygotowania baz haseł tematycznych dla usługi Suggest. Możemy przygotować bazę dla aplikacji administracyjnej, która jest taka sama dla każdego sądu (zawiera wszystkie możliwe hasła tematyczne) albo bazy suggest haseł tematycznych dla opublikowanych orzeczeń z każdego sądu, które zawierają tylko te hasła, które występują w opublikowanych dokumentach. W tym drugim przypadku zostaną również przygotowane pliki CSV, w których są informacje o częstotliwości występowania poszczególnych haseł w opublikowanych orzeczeniach dla każdego sądu osobno. Do działania programu konieczne jest stworzenie wcześniej pliku konfiguracyjnego dla programu nscopegen, ponieważ to ten program tworzy właściwe bazy na podstawie przygotowanych wcześniej przez ncourtkeywordssuggestdata.py plików tekstowych w odpowiednim formacie. Podczas aktualizacji danych pliki konfiguracyjne dla nscopegen przygotowuje backend_publisher.rb, który następnie wywołuje ncourtkeywordssuggestdata.py. Składnia wywołania: python ncourtglobalkeywordssuggestdata.py keywordsdatadir courtsfile outputdir nscopegendir suggestcfgfile publishedjudgementsaddsfilesdir Parametry: Parametr keywordsdatadirdir courtsfile outputdir Znaczenie katalog z plikami CSV z wszystkimi hasłami tematycznymi plik z danymi sądów (normalnie "/neurocourt/param/courts.xml") katalog, w którym zostanie utworzony plik z bazą danych dla 14

15 nscopegendir suggestcfgfile publishedjudgementsaddsfilesdir suggesta haseł tematycznych katalog, w którym znajduje się nscopegen plik konfiguracyjny dla nscopegen katalog z plikami 'adds' dla opublikowanych orzeczeń ncourt-prepare2index.py Program ncourt-prepare2index.py służy do wstępnego przygotowania danych oznaczonych do publikacji orzeczeń dla programu dodającego je do indeksu bazy danych. Program wykonuje trzy czynności dla dokumentów, które są do publikacji, a nie są obecnie opublikowane - zmienia im w bazie statusy z "TO_PUBLISH" na "PUBLISHED", ustawia im datę publikacji w bazie i w plikach XML zmienia wartość atrybutu "xflag" elementu głównego "xpart" na "published". Składnia wywołania: python ncourt-prepare2index.py db_name db_user db_password db_host db_port logfile Parametry: Parametr db_name db_user db_password db_host db_port Logfile Znaczenie nazwa bazy danych, w której są dane orzeczeń nazwa użytkownika, której używamy do połączenia z bazą danych hasło użytkownika, którego używamy do połączenia z bazą danych adres hosta na jakim działa serwer bazodanowy port na jakim działa serwer bazodanowy ścieżka do pliku loga ncourtsuggestdata.py Program ncourtsuggestdata.py służy do przygotowania baz sygnatur spraw i nazw sędziów dla usługi Suggest. Możemy przygotować bazy dla aplikacji administracyjnej, które dla każdego sądu zawierają wszystkie sygnatury, dla których są w systemie przetworzone dokumenty i wszystkich sędziów występujących w tych dokumentach. Możemy też przygotować bazy dla opublikowanych orzeczeń z każdego sądu, które zawierają tylko sygnatury spraw opublikowanych dokumentów i sędziów, którzy się tam pojawiają. Do działania programu konieczne jest stworzenie wcześniej plików konfiguracyjnych dla programu nscopegen, ponieważ to ten program tworzy właściwe bazy na podstawie przygotowanych wcześniej przez ncourtsuggestdata.py plików tekstowych w odpowiednim formacie. Podczas aktualizacji danych pliki konfiguracyjne dla nscopegen przygotowuje backend_publisher.rb, który następnie wywołuje ncourtsuggestdata.py. Składnia wywołania: python ncourtsuggestdata.py a c db_name db_user db_password db_host db_port signatures_suggest_cfg judges_suggest_cfg nscopegen_dir output_dir 15

16 Opcje: Opcja A C Znaczenie powoduje, że program przygotuje bazy danych suggest dla aplikacji ncourt-admin powoduje, że program przygotuje bazy danych suggest dla aplikacji ncourt-client Parametry: Parametr Znaczenie db_name nazwa bazy danych przetworzonych orzeczeń (normalnie "ncourt_documents") db_user db_password db_host db_port signatures_suggest_cfg judges_suggest_cfg nscopegen_dir output_dir nazwa użytkownika, której używamy do połączenia z bazą danych (normalnie wartość parametru "document.database.user" z pliku konfiguracyjnego "/neurocourt/param/backend.properties" hasło użytkownika, którego używamy do połączenia z bazą danych (normalnie wartość parametru "document.database.password" z pliku konfiguracyjnego "/neurocourt/param/backend.properties" adres hosta na jakim działa serwer bazodanowy port na jakim działa serwer bazodanowy plik konfiguracyjny dla nscopegen do utworzenia baz suggesta sygnatur plik konfiguracyjny dla nscopegen do utworzenia baz suggesta sędziów katalog, w którym znajduje się nscopegen katalog, w którym zostaną utworzone plik z bazami danych dla suggesta Programy odpowiedzialne za wyznaczanie odnośników prawnych i dokumentów podobnych ncourt-features-adder jar Program ncourt-features-adder jar służy do wyszukiwania mocnych cech i odnośników prawnych w treści opublikowanych orzeczeń (pliki -publ.xml). Mocnymi cechami orzeczenia nazywamy występujące w nim frazy, istotne z punktu widzenia tego o czym jest dane orzeczenie. Wszystkie znalezione odnośniki prawne dodawane są do pliku -adds.xml danego orzeczenia. Mocne cechy, jak i najważniejsze linki prawne zapisywane są w pliku -ftrs.xml, który jest tworzony w tym samym katalogu, w którym znajduje się plik z orzeczeniem (-publ.xml). Dodatkowo odnośniki prawne oznaczane są w pliku ze zanonimizowanym orzeczeniem. Mocne cechy jak i linki wyszukiwane są niezależnie w każdym paragrafie xtext w taki sposób, że nie mogą rozciągać się na więcej niż jeden paragraf. Dodatkowo pomijane są tagi xanon. Następnie wszystkie wystąpienia odnośników prawnych znalezione przez plugin Grama zamieniane są na tagi xlexlink: 16

17 <xlexlink xart="numery artykułów, paragrafów" xtitle="tytuł odnośnika" xaddress="adres promulgacyjny" xisapid="identyfikator aktu w Internetowym Systemie Aktów Prawnych"> Treść odnośnika </xlexlink> Składnia wywołania: java -jar ncourt-features-adder jar {-g URL --gram URL} [--indir DIR] [--in-list FILE] [-i FILE --in-file FILE] {-c FILE --conf FILE} [-o FILE --out-file FILE] [-s INT --max-size INT] {-t DIR -- tmp-dir DIR} {-m MODE --mode MODE} {-r DIR --resource-dir DIR} Parametry: Parametry/opcje -g, --gram --in-dir --in-list -i, --in-file Znaczenie adres serwera Gram z uruchomionym pluginem do linkowania (lawlink-plugin) oraz parserem (gram-parser-plugin). katalog z orzeczeniami, do których mają zostać dodane linki prawne. Uruchomienie aplikacji z tą opcję spowoduje, że orzeczenia zostaną nadpisane przez nową wersję posiadającą odnośniki. plik z listą ścieżek do plików "publ", które należy przetworzyć Plik konfiguracyjny. -c, --conf nazwa bazy danych, z której program pobiera dane opublikowanych orzeczeń -o, --out-file -s, --max-size -t, --tmp-dir -m, --mode plik z wynikową treścią orzeczenia. maksymalny rozmiar przetwarzanych plików w megabajtach (domyślnie 10) katalog, w którym aplikacja może zapisywać tymczasowe pliki tryb w jakim ma działać program; dostępne opcje l - dodawanie linków, f - dodawanie mocnych cech dokumentów, a - dodawanie linków i cech 17

18 -r, --resource-dir katalog z danymi do ncourt-similarity-engine Uruchomienie aplikacji z opcjami --in-file i --out-file powoduje przetworzenie jednego pliku w drugi. Bardziej skomplikowana jest opcja --in-dir. Rekursywnie szuka ona we wszystkich podkatalogach dokumentów opublikowanych tzn. takich, których nazwa kończy się na "-publ.xml". Następnie tworzy kopię tymczasową tego pliku (w katalogu podanym przy opcji tmp-dir), dodaje do niej linki prawne i jeżeli wszystko pójdzie dobrze - nadpisuje wersję oryginalną. Plik konfiguracyjny musi mieć następujące pola: #identyfikatory parserów z frazami używanymi do liczenia podobieństwa dokumentów gram.parser.groupid.similarity = "SimilarityPhrases" gram.parser.groupid.guessedthemes = "SimilarityPhrasesOrzeczenia" similarity-xml jar Program similarity-xml jar wykorzystywany jest do znajdowania dokumentów podobnych do zadanego. Dokumenty podobne wyznaczane są w oparciu o mocne cechy i linki prawne wygenerowane przez program ncourt-features-adder. Program do działania potrzebuje dostępu do bazy, w której znajdują się cechy dokumentów. Bazę tworzy skrypt similardocsdatagenerator.py Działanie programu podzielone jest na cztery etapy: - dla każdego dokumentu o podanym identyfikatorze wyznaczone są dokumenty podobne - dokumenty podobne zapisywane są w pliku -docs.xml obok pliku -adds.xml w katalogu data.path podanym w pliku konfiguracyjnym - wyliczane są dokumenty podobne również dla dokumentów, które wyznaczone zostały jako "podobne" do podanych - do pliku out-file wypisane zostaną identyfikatory dokumentów podobnych Składnia wywołania: java -jar similarity-xml jar {-i FILE --in-list FILE} {-o FILE - -out-file FILE} {-c FILE --conf FILE} Parametry: Parametry Znaczenie 18

19 -i, --in-list -o, --out-file -c, --conf plik z identyfikatorami dokumentów, dla których należy wyznaczyć dokumenty podobne. Kolejne identyfikatory zapisane są w nowych liniach. Zatem taki plik będzie miał postać: (...) _III_RC_000262_2012_Uz_ _ _I_Ns_000439_2009_Uz_ _ _I_C_000006_2013_Uz_ _001 (...) Nazwa pliku wynikowego. Zapisane zostaną w nim informacje o identyfikatorach wyznaczonych dokumentów podobnych. Plik taki będzie miał postać: (...) _III_RC_000262_2012_Uz_ _001: simid1 simid2 simid _I_Ns_000439_2009_Uz_ _001: simid1 simid2 simid _I_C_000006_2013_Uz_ _001: simid1 simid2 simid3... (...) plik konfiguracyjny Plik konfiguracyjny musi mieć następujące pola: similar-documents.database.url = adres bazy z cechami dokumentów similar-documents.database.user = nazwa użytkownika do tej bazy similar-documents.database.password = hasło do tej bazy data.path = katalog z danymi gram.server = adres grama similardocsdatagenerator.py Skrypt similardocsdatagenerator.py wykonuje operacje związane ze wstawianiem i aktualizacją danych w bazie dokumentów podobnych. Składnia wywołania: 19

20 python similardocsdatagenerator.py input_dir db_name db_user db_password db_host db_port logfile mode docs_to_update_file [last_update_file [unpublished_docs_dir]] Parametry/opcje input_dir db_name db_user db_password db_host db_port logfile mode Znaczenie katalog z plikami wejściowymi XML zawierającymi cechy dokumentów (pliki "ftrs") nazwa bazy danych nazwa użytkownika bazy danych hasło użytkownika bazy danych adres hosta na jakim działa serwer bazodanowy port na jakim działa serwer bazodanowy ścieżka do pliku loga tryb pracy programu. Dostępne opcje: i - inicjalizacja cech, czyli wypełnienie pustej tabeli z cechami ("features") w bazie i przygotowanie listy dokumentów, dla których trzeba zaktualizować dokumenty podobne d - aktualizacja cech i cześciowo dokumentów w bazie i przygotowanie listy dokumentów, dla których trzeba zaktualizować dokumenty podobne u - aktualizacja dokumentów podobnych w bazie (tabela "docs") na podstawie danych dostarczonych przez zewnętrzny program docs_to_update_file last_update_file unpublished_docs_dir plik wyjściowy, w którym zapisane są dokumenty, dla których program zewnętrzny ma wyliczyć dokumenty podobne (tryb "i" oraz "d") albo plik wejściowy, z danymi dokumentów podobnych wyliczonych przez program zewnętrzny (tryb "u") ścieżka do pliku z datą ostatniej aktualizacji (tryb 'i' oraz 'd') katalog zawierający pliki tekstowe przechowujące listy dokumentów, które zostały wycofane z publikacji (jeden plik na apelację) 20

21 2. Aplikacja webowa Panel administracyjny (Manager) Aplikacja webowa do interaktywnej kontroli wyniku anonimizacji orzeczeń sądowych. Istnieje 11 instancji aplikacji działających dla każdej z apelacji oddzielnie. Pula użytkowników oraz orzeczeń jest odrębna na poziomie każdego sądu. Komunikacja pomiędzy użytkownikami końcowymi a serwerem jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL. Logowanie do systemu: 21

22 Zakładka Szukanie: Formularz wyszukiwania zawiera następujące kryteria: sygnatura typ: dowolny wyrok wyrok wstępny postanowienie uzasadnienie zarządzenie protokół doręczenie zawiadomienie wezwanie inny status: dowolny do sprawdzenia trwa sprawdzanie sprawdzony 22

23 do publikacji opublikowany sad wydział data orzeczenia (data wydania do, do wraz z podręcznym kalendarzem) data publikacji (data wydania do, do wraz z podręcznym kalendarzem) sędzia tezowane [tak nie wszystkie] użytkownik [ja wszyscy] wyświetl niepublikowane [tak nie] Wyniki wyszukiwania prezentują listę dokumentów wraz z ich typem i statusem. 23

24 Zakładka Statystyki Zakładka Reguły anonimizacji Zawiera zestaw jednolitych reguł anonimizacji, którymi kieruje się oprogramowanie anonimizacyjne oraz użytkownicy weryfikujący proces automatycznej anonizmizacji. 24

25 Zakładka Wsparcie Zakładka Wsparcie zawiera dane kontaktowe do wsparcia technicznego, prawnego oraz konsultacji w zakresie anonimizacji dla Użytkownika Końcowego. Ponadto jest to miejsce na instrukcje użytkownika. 25

26 Zakładka Użytkownicy (widoczna dla użytkownika Administrator) Zakładka Administrator pozwala na zarządzanie użytkownikami. Możliwa jest automatyzacja tworzenia kont użytkowników za pomocą odpowiednio sformatowanego pliku CSV. 26

27 Tworzenie nowego użytkownika: Administrator w danym sądzie może zakładać konta użytkowników przydzielając im dostęp do jednego lub więcej wydziału macierzystego sądu. Rozróżniamy trzy typy uprawnień: 1. administrator (może edytować orzeczenia, może publikować orzeczenia, zarządzać użytkownikami) 2. osoba publikująca orzeczenia (może publikować orzeczenia) 3. edytor orzeczeń (może edytować orzeczenia) Administrator może również w dowolnym zakresie edytować konta użytkowników i usuwać konta. 27

28 Zakładka Użytkownicy (widoczna dla użytkownika Administrator) Zakładka Logi umożliwa śledzenie zdarzeń systemowych wg następujących kryteriów: Dokumenty o Rodzaj aktywności Rozpoczęcie sprawdzania Rezygnacja ze sprawdzania Ponowne sprawdzenie Zakończenie sprawdzania Przesładnie do publikacji Wycofanie z publikacji Wycofanie zmian Utajnienie Odtajnienie Inna czynność o Sygnatura Użytkownicy o Rodzaj aktywności Dodanie Usunięcie Edycja Inna czynność o Podmiot 28

29 Metryka Orzeczenia Część informacji takich znajdujących się w metryce musi zostać uzupełniona przez użytkownika, pozostałe zostały automatycznie zaimportowane wraz z dokumentem lub pobrane z jego treści. Hasła tematyczne ograniczone są do słownika haseł tematycznych. 29

30 Sprawdzanie anonimizacji Dostępne są trzy tryby wyświetlania: 1. rozszerzony - wyświetla wyróżniony oryginalny tekst jak i zanonimizowany 2. zanonimizowany - wyświetla wyłącznie wyróżniony zanonimizowany tekst 3. publiczny - wyświetla zanonimizowany tekst bez wyróżnienia Wyróżnione kolorem żółtym elementy są efektem działania dodatku do automatycznej anonimizacji oraz dodatku do podświetlania wybranych haseł w tekstach będących częścią Oprogramowania Dedykowanego. Użytkownik może w każdej chwili przerwać sprawdzanie/poprawianie anonimizacji powracając do listy wyszukiwania, może anulować sprawdzanie co spowoduje powrót dokumentu do wersji pierwotne, może również zatwierdzić sprawdzanie. Zatwierdzony dokument może zostać opublikowany w Internecie. 30

31 Usuwanie anonimizacji Użytkownik może usunąć anonimizację jeżeli uważa, że jest to konieczne używając menu kontekstowego. Opcja Usuń anonimizację usunie tylko aktualnie zaznaczony element, Usuń wszystkie takie... spowoduje usunięcie wszystkich takich bytów z całego tekstu natomiast Zamień wszystkie takie... wyświetli listę zamienników na jakie w tym wypadku imię i nazwisko powinno zostać zamienione w całej treści orzeczenia. Dodawanie anonimizacji Aby zanonimizować tekst, użytkownik zaznacza fragment treści i używając menu kontekstowego decyduje w jaki sposób powinien zostać zastąpiona zaznaczony tekst, jeżeli użyje opcji Utwórz wszystkie takie... wszystkie byty identyczne z zaznaczonym w całym dokumencie zostaną zastąpione na wybrane przez użytkownika zestawy znaków. 3. Aplikacja webowa Portal Orzeczeń (Publisher) Aplikacja webowa dostępna przez Biuletyn Informacji Publicznej sądów posiadających Portal Orzeczeń oraz pod adresem 31

32 Aplikacja umożliwia pełnotekstowe wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych oraz sygnatury sprawy wraz z wbudowanym korektorem zapytań i generatorem natychmiastowych podpowiedzi. Wyświetla interaktywną mapę apelacji wraz z wyszczególnieniem publikujących sądów oraz rozwijane drzewo sądów, w których uruchomiony został Portal Orzeczeń wraz z ilością opublikowanych dokumentów. 32

33 Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na zawężenie wyników wyszukiwania względem zastosowanych kryteriów. 33

34 Drzego haseł tematycznych przypisanych do orzeczeń z podziałem na Karne oraz Cywilne, pracy i ubezpieczeń społecznych. Wybór hasła tematycznego powoduje wyświetlenie wszystkich orzeczeń do niego przypisanych. 34

35 35

36 Metryka orzeczenia Treść wyroku wraz z uzasadnieniem. Możliwe jest wydrukowanie dokumentu oraz eksport do formatu PDF. Jeżeli w treści przywołane zostały akty prawne, zostają one automatycznie podlinkowane do właściwej ustawy w Internetowym Systemie Aktów Prawnych. 36

37 Wszystkie przywołane w treści akty zebrane są w zakładce Powołane przepisy. 37

38 Orzeczenia o podobnej treści zebrane są w zakładce Orzeczenia podobne. 38

39 Zakładka Kanały RSS umożliwia pobranie nagłówków orzeczeń dla czytników RSS. Tytuł zawiera ma nazwę sądu oraz sygnaturę sprawy, której dotyczy orzeczenie, opis zawiera zalążek treści orzeczenia, autorem jest publikujący sąd. Udostępnione kanały RSS dotyczą wszystkich orzeczeń publikowanych na stronie orzeczenia.ms.gov.pl oraz oddzielnie publikowanychdla każdego sądu z osobna jak również dla każdego hasła tematycznego. 4. Aplikacja webowa Panel do weryfikacji orzeczeń (Verifier) 39

40 Alikacja webowa umożliwia zalogowanie, administrację użytkownikami, wyświetlanie listy opublikowanych orzeczeń, filtrowanie i sortowanie listy, wyświetlanie treści orzeczenia, możliwość zgłaszania uwag (błędów, poprawek) do fragmentu tekstu orzeczenia i wysyłania ich na adres właściwego wydziału sądu. System wyróżnia dwa rodzaje użytkowników: administrator, użytkownik. Administrator posiada możliwość dodawania, edycji oraz usuwania użytkowników. Administrator może wygenerować nowych użytkowników za pomocą załadowania pliku CSV z odpowiednio sformatowaną zawartością. Administrator ma możliwość edycji adresu każdego wydziału publikującego orzeczenia poprzez filtr sądu i wydziału. Użytkownik widzi zakładki: szukanie, reguły anonimizacji (odpowiada tej same zakładce w panelu administracyjnym), wsparcie (odpowiada tej same zakładce w panelu administracyjnym), mój profil (wyświetla dane użytkownika, umożliwia zmianę hasła). Zakładka szukanie wyświetla domyślnie formularz wyszukiwania oraz listę orzeczeń do weryfikacji wraz z ilością stron orzeczenia. Lista zawiera wszystkie orzeczenia, które zostały opublikowane na Portalu Orzeczeń. Formularz wyszukiwania zawiera kryteria: sygnatura, status [zweryfikowany niezweryfikowany trwa weryfikacja], sąd (wszystkie dostępne sądy), wydział (o ile zostanie wybrany sąd, zawiera listę wydziałów). Lista wyników wyszukiwania zawiera link do treści orzeczenia złożony z sygnatury, sądu oraz daty orzeczenia, typ dokumentu, status (zweryfikowany, niezweryfikowany, trwa weryfikacja) oraz adnotację [dokument nie był jeszcze weryfikowany zweryfikowany przez użytkownik]. Lista może być sortowana rosnąco i malejąco po sygnaturze, statusie oraz dacie publikacji orzeczenia. Lista przy każdej pozycji zawiera przycisk Weryfikuj dla orzeczeni niezweryfikowanych, Weryfikuj ponownie dla orzeczeń zweryfikowanych oraz Kontynuuj weryfikację dla orzeczeń w trakcie weryfikacji. Weryfikacja poprawności publikacji orzeczenia polega na wyświetleniu treści orzeczenia i możliwości 40

41 zgłoszenia uwag do jego fragmentu. Zaznaczenie co najmniej jednego znaku w treści i użycie prawego przycisku mysz powoduje wyświetleniu menu kontekstowego z elementem Zgłoś uwagę, po użyciu którego wyświetlone zostaje okno z formularzem. Zaznaczony fragment zostaje zacytowany, poniżej znajduje się pole edycyjne do wprowadzenia uwag (pole obowiązkowe). Przycisk wyślij powoduje przesłanie zacytowanego fragmentu wraz z uwagami sprawdzającego na adres wydziału sądu, który opublikował dane orzeczenie. Wiadomość zawiera także dane podstawowe dane orzeczenia - sygnaturę, wydział, sąd, data wydania. Istnieje możliwość edycji szablonu wiadomości z uwagami. Weryfikację można zakończyć przy użyciu przycisku Zatwierdź co powoduje zmianę statusu orzeczenia na zweryfikowane. Można również przerwać weryfikację używając przycisku Powrót co spowoduje zmianę statusu orzeczenia na trwa weryfikacja. Jednoczesna weryfikacja jednego orzeczenia przez dwóch różnych użytkowników nie jest możliwa. Połączenie z przeglądarką użytkownika jest szyfrowane. 5. API interfejs pobierania danych API umożliwienia udostępnianie opublikowanych orzeczeń wraz z uzasadnieniami na żądanie użytkownika. API oparte jest na wzorcu architektury programowania REST i opiera się na wymianie informacji za pomocą protokołu HTTP. Treść orzeczeń udostępniania jest w formacie XML. 6. Importer 6.1 Wstęp Zadaniem oprogramowania służącego do importu danych do Portalu Orzeczeń jest pobieranie dokumentów orzeczeń sądów powszechnych wraz z metadanymi z sądu do infrastruktury centralnej. Pobierane mają być wyłącznie orzeczenia wskazane przez pracownika sądu do publikacji. Dane te są w kolejnych etapach przetwarzane i prezentowane w panelu administracyjnym. Z uwagi na wykorzystywanie różnych systemów repertoryjno-biurowych w sądach (SAWA, Sędzia2, Praetor) istnieją trzy różne importery danych. 6.2 Źródło danych Źródłem pobieranych danych są bazy MS SQL programów repertoryjno-biurowych SAWA, Sędzia2 oraz Praetor zainstalowane w sądach. Metadane orzeczeń pobierane są z tych samych baz i dotyczą samej sprawy (sąd, wydział, sygnatura, itp.), stron w sprawie, przedmiotu sprawy, składu sędziowskiego, protokolanta, orzeczeń powiązanych ze sprawą i ich dat prawomocności. 6.3 Format danych wyjściowych Program importujący dane zapisuje metadane orzeczeń w pliku xml, natomiast treści orzeczeń w formacie, w jakim zapisane są w bazie. Mogą to być pliki w formacie doc, docx, odt lub rtf, dodatkowo dokumenty w formacie doc mogą być przechowywane w bazie w formie skompresowanego archiwum zip. Moduł zapisujący decyduje na podstawie nagłówka pliku o tym w jakim formacie ma zostać zapisany. W sytuacji, gdy niemożliwym jest określenie formatu pliku, jest on zapisywany w pliku z rozszerzeniem unknown. Nazewnictwo plików: metadane orzeczenia: przykład: _II_Ca_000136_2013 dokument orzeczenia: przykład: _II_Ca_000136_2013_Uz_ _001 41

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

MDW. (Moduł Dystrybucji Wysyłek) (Moduł Magento) v Strona 1 z 11

MDW. (Moduł Dystrybucji Wysyłek) (Moduł Magento) v Strona 1 z 11 MDW (Moduł Dystrybucji Wysyłek) (Moduł Magento) v.1.25.0 Strona 1 z 11 Spis treści Zgodny z Magento... 3 Instalacja... 3 Opis... 6 Metody wysyłki... 6 Ręczne mapowanie metod... 7 Użycie tworzenie wysyłek...

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Szkoła Główna Handlowa 1/15 System Obsługujący Lokalne Archiwum Dokumentów (SOLAD) jest programem służącym do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wstęp System Zarządzania Danymi Osobowymi (dalej SZDO) składa się z: konsoli użytkownika posiadającej funkcjonalności niezbędne m. in. do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT SITE ANALYZER 2.7.1

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT SITE ANALYZER 2.7.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT SITE ANALYZER 2.7.1 Producent: Lukaszjarosinski.com Nazwa oprogramowania: Websoft Site Analyzer 2.7.1 Wersja finalna: 28.02.2013 Kontakt: lukaszjarosinski@gmail.com,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko autora pracy dyplomowej) Numer albumu: Kierunek studiów:

OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko autora pracy dyplomowej) Numer albumu: Kierunek studiów: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17 Rektora ASP z dnia 5 kwietnia 2016 r. OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko autora pracy dyplomowej) Numer albumu: Kierunek studiów: Wydział:... Poziom

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT CEIDG MONITOR

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT CEIDG MONITOR INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT CEIDG MONITOR Producent: Nazwa oprogramowania: Printec Websoft CEIDG Monitor Aktualna wersja: 1.0 Ostatnia aktualizacja: 25.01.2015 Kontakt: biuro@e-printec.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.1.173 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika.

Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika. XXX XXX PROGRAMOWANIE W JAVA - PROJEKT KSIĄŻKA ADRESOWA Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika. 1. Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji

Instrukcja obsługi aplikacji Formularz koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady pracy z aplikacją...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013

Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013 Warszawa, 12.04.2013 r. Wykaz zmian w aplikacji USCWIN wersja 2.1 z dnia 11.04.2013 Poprawiono obsługę aktów zgonu dla przypadków z data zgonu lub znalezieniem zwłok. Na wydruku będzie drukowane to co

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

dlibra 3.0 Marcin Heliński

dlibra 3.0 Marcin Heliński dlibra 3.0 Marcin Heliński Plan prezentacji Wstęp Aplikacja Redaktora / Administratora Serwer Aplikacja Czytelnika Aktualizator Udostępnienie API NajwaŜniejsze w nowej wersji Ulepszenie interfejsu uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami KS-ZSA Mechanizm centralnego zarządzania rolami 1. Opis funkcjonalności W KS-ZSA zostaje udostępniona funkcji centralnego zarządzania rolami. W samym programie jest możliwość tworzenia centralnej roli

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo