LóDZ, t!iroda, 25 lutego roku Rok XLlll PL ISSN '1. 4'1 (12257) Nr Indeksu M t. IDIS er. Na zaproszenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LóDZ, t!iroda, 25 lutego. 1987 roku Rok XLlll PL ISSN 0208-770'1. 4'1 (12257) Nr Indeksu 36004. M t. IDIS er. Na zaproszenie"

Transkrypt

1 POED[N!E LóD, t!roda, 2 lutgo 987 roku Rok XLlll PL N ' 4' (227) Nr ndksu CENA 0 Ł podpsał tfan Prad łotnck porądł ;;s BUA h POLTYCNCGO KC PFR (nformacja łas) 24 bm Buro Poltycn KC ubgłorocną ocn tło PPR dałalność nspkcj Robotncosę yapono Chłopskj nkam kontrol!rcb prproadonj!v kartal 986 r nstytucjach placókach śadcących usług dla społ cństa ypłjąc postanon Komttu Cntralngo Buro Poltycn dokoło koljnj, romsęcnj ocny ralacj 23dań pryspsa man jakoś coych gospodarc, krś lonych uchalą T Plnum KC Omóono ykon postanoń ustay o ubpcch rolnkó ndyspołc'nych dualnych ch rodn Pobyt rcnka praso yta J Cyrka UA tahosko obc ostat go rądu Londyn ydań Lban ąż ocka PRL r ytą mnstra spra agrancnych Hsrpanh? tak brmało prs pytan, adan torkoym spotkanu rnka rądu Jrgo Urba dnnkaram agrancnym, akrdytoanyml arsa Hspańsk mnstr spra agrancnych prybya apromara Orchoskgo sn yta potra od 3 do marca Trają jsc prac d jj pro;ramm podamy sę romó tmatv mędyrodo N/ Boż ędcka ( pra tmat rooju stosunkó dustronj) ra Małgoratą Turską (nr nych Kdy mo spodla6 sę uloj alcą o płkę Martą taroc (sła) cgóły poostał adomośc sporto str 2 rąd późnj prdsę borcy stolatk ożnł ę po ra dru krótc ponon pęć msęcy ojcm ard, danm tścoj prycyną faska prób małń sk ch chłnpca była jgo ndojrałość Psychc ocyśc KUTK TOOANA KOMPUTERO Moda komputry jst nmal całym śc, ostatno rónż u s Mało jdk docra śc do cytlnkó, urąd ż t cudon" rónż sę nkdy psują Otóż ostatno cyt)nkó mdolańskgo dnnka La Not" dumała jgo sata grafc, romary ora druk Dnnk po prostu był psany skróconj form masyn j odbty fotokoparc Od rdakcj amsco była prprasająca nota, strdająca mn ż skutk aar jnoocśncjs<'go sgo ykorystalśmy komputra, dano apomn masyny tchnolog, aby tylko dotrć do sych cytlnkó" Cytlncy pryjęl całą spraę yroumnm tym bardj ż bkomputroy" cg mplar kostoał tylko 20 ró, amast 700 lró ostał GORĄCKA ŁOTA dług donsń Kngston Jamajc, ostatnch dch dosło tam do gorąck łota którj ucstncyły stk osób Jak podała agncja A mężcy źn, kobty dc yposaż n macty, kloty łopa ty ęl udał masoym yścgu ' Knston do położon go odlgłośc 60 km od stolcy koścoła, poblżu którgo roprdmoty lźl botncy prypomjąc łoto Dla utryma porądku mu sano łącyć do akcj ojsko Posukac łota prkopa l n tylko pnc fundamnty koścoła, al rusyl rónż sąspdn cmntar ora podstację nodkópal ndalką lktrycną Jak dotąd, n ma żadnych podsumoał akśladó łota posukację spontancnych cv mnstr bp ccństa rodogo Jamajk, Errol Andrson Opr M C stano ambasadoró arsa asyngton? aassocatd korspondnt pytał ' Prss nsn rstrykcj amry mnstra spra Na aprosn agrancnych PRL, Mara Or;rarytas la;ł sę Prady praa ntualnj ymany am cboskgo, dch 3 maca basadoró będ prdmotm ro br mnstr spra agrancnych ostatno archalnych borach Hspan, Francsco Frnd Or Muum Hstor Masta duńskj mó polskoamrykańskch ofcjalną ytę ol don łoży Polsc (Dalsy cąg str 3) Jst to jdyny jak dotąd achoany ny dokumnt sporądony podpsany 826 r pr ałożycla duńskj ol łotnckgo Prad tfa s (779847) ponformoał organator duńskoolskgo mułódkgo ojódka akadma okaj 69 um, Jry Chranosk kultury domu odbyła sę coraj rocncy utor Arm Rad Unontxu" ckj Prybyl ną prdstado rąk mualnkó trafł akt cl łódkch ład poltycnych da m (apnn) Jaku skrtarm KL PPR Ka bo Ogńskmu Ofarodacą omrm Orchoskm, pro go bc'nngo kspotu jst mlchm Gą rytoany profsor LO un Kamdncącym ŁK D sckm, cprsm K L ra lkgo duńskj ol Obcn Jóf Kack pranucżk Jadsłam gcakm konclbroał bożństo spólbyl rónź prdstacl Pół kuba Ogńskgo n prymasm Blg kardyłm nocnj Grupy ojsk Radckch Godfrdm Dannlsm alrj Garyło por rcorm brukslskm Pała mjr '8acko, a takż cłonko U góry dokumntu dnj Kongrsó ramach cyklu j cu Klubu Polakó, Byłych żołnry nm lcba,272'', a takż okrągła spotkań ybtnym osobstośca pcęć o śrdncy 28 mm, umradckj m pod ą lk konfrn Arm psm L sconym jj otoku skrtar Gośc potał cj katolck'", ygłosł odcyt pt tansb Kluska Pr,dsęć grosy" U dołu, y Droga Koścoła Polsc Ludo TPPR Komsj Bratrsta sokośc autografu ałożycla duń odncący j" nron L TN płk Ja Poa skj ol moż od<'ytal! urę ła Ygłosł rfrat tmat rol doą adnotację pomaro opła Arm Radckj rogromnu cono" fasymu Okolcnośco prmón ygłosł rónż mjr Plac prjęty łasnośl! pr Garyło Jakuba Ogńskgo mścł sę prv cęśc artystvcnj vstpl ócsnj ulcy Honoraty pod nuakładogo mrm 220 Obcn jst to skr cłonko społó domu kultury pry ul ul Laskj Pnj, pr(ab) c bay PK (prd ojną była kańskch storyło noą sytuację ę vta kardvla Glmpa Blg Kardył Glmp ostał pryjęty tork Pałacu Królskm pr króla Blgó Baudou Następn kaplcy polskj mj katolckj Bruksl odbyło sę spotkan kardyła dałają cym Blg polskm ksężm akonncam Po połudnu koścl t Mchl " Bruksl karrył Glmp MA DOC MAŁŻERTA Hal ardn, ojcc dojga dc, który łaśn po ra drug sę roódł, ośadcył, ż ma małżństa po durk nos raca do skoły 6ltn ardn, mskanc Nashvll, postanoł, pr jakś cas pożyć samotn" Dukrotny ojcc poślubł ku 2 lat łł 4łtną prygdy okaało sę, ż jacółkę, dcy jst cąży!l83 r małżnsto sę ropadło, al spra D r agrancmvch Konfrnca prasoa Hspan mnstra J Urba nch ak Fot A ACH M t tu jęksa bryka Rosn, arto dodać, ż Jóf Kack podaroał duńskoolskmu muum klka nnych cnnych archaló prsj połoy XX ku, mn ksążckę opat nosonych do kasy mjskj latach 84386, dokumnty ystaon pr Urąd Gubrlny arsa, kanclarę oj kals kgo ora kanclarę rjnta adku śród tych ostatnch dokumnló jduj sę konsns (oln) dla Jakuba Ogńskgo handl kramarsk drobnym toaram Foto Ropocęc jadu radckch ąkó aodoych t spółpracy Oto dójka ctrch cłonkó kroncta lackjj organacj rrancusko pollcję trrorystycnj Acton Drct, ars toanych pr CAF AP Nathall tnlgon 2 bm, Jan Mar Roullłall Dlgacjom prodncą mnstr uk skolncta yż sgo, prof Csła Królkosk astępca podskrtara stanu UA, Kasproym Mno noc była mrot Y torolog!cngo sokogórskgo Obsratorum M rchu nformoano, ż tmpramchal Mchauc tura spadła tam do mnus 2 st akopanm było mnus 3 północnoachodnj kraju cęśc anotoano tmpraturę mnmalną ok mnus st; cntrum było mnus, a północnym schod aycaj jchłodnjsym tylko mnus 6 st Mjscam padał śng ostatnch dch stołc m janly, ż jd nch 26ltJak nformuj Cntralny arąd lcja ostała poadomo o dóch Han byla yrodną matfaktach asługuacych scgól ką Hannę rstoano jj Dróg systk slak t prn społcn potępn Otóż akt sądoych ynka, ż n był sj drugj koljnośc modóch arsaskch ysypskach to prsy prypadk jj ży go utryma są prjdn Narchn głónych dróg ą odśmc lono da nży no cu Druggo podobngo makabryc słonęt, al ęksośc mokr; orodlt łok dcynk, olokalnych są ślst' nęt clofan lono n go odkryca doko! praconk drogach rol'łdoya rchn poodu usko podcas lokalnym ysypsku śmc pry MPO ul Orancn Żolboru Ko śmcark" ysypsku Ba mostu śl ysogn bta klóra d()koła odkryca nos Proadon jst śldto ora yló Odry Ołak sybko skojaryła ln fakt po Jak ynka trasy,śmcark" trn oj rocłaskgo dal nprjdśpch!d, jakm j d lo anątko nżyym dckm lonogórskgo katork pakoały s rcy Ra ostało abran okolc ulc n są 3 odcnk dróg lokalnych mroź słonc górach m mężm udało sę jj a opolsklj, Burgaskj łotych Od coraj Tatrach pogoda trvrn;<' d młod kobty n Paskó tgch (PAP) spadło ok 30 cm śżgo śngu dalko domu &da lkarsk uc Makabrycn odkryca arsa Noorodk śmtnkach a Młos, d dsjsym prduj dla Łod stępujj\cą pogod achmurn mał umarkoprjścoy mot y an, rost achmur prlotnym opadm nlgu, Tmp maks dl6 okolo st atr słaby umarkoany, achodn połudnooachodn nośc Cśnn o god 9 ynosło 999, hpa t'49, ' mm), tmpratura ł, st C Pożar '07 Ur C Goldanf, komdopsar łosk 907 Ur A Gołub, p sar Krajsk, 9' Ur M dałac ruchu robotncgo 972 m H tnhaus, matmatyk 948 ycęsto cchosło ackj rolucj ludoj 82 m T Moor, pota rlandk 842 Ur K May, psar nmck dałalnoścą polskj lotncj skadry pomocy Etop, która nykl trudnych arunltarh gtcyjoyh klmatycnych ludnośc d >tknętj ns pomoc klęską susy Na akońcn yty gl!n bron Csła Kscak pryjęty oo;ał pr skrtara gnralngo HPE, Tymcasoj prodncącgo ojskoj Rady Admnstracyjnj clngo doódcę sł brojnych Etop Mngstu Hajl Marama t asyngton ropocęły sę pondałk romoy dlgacj PRL UA spra aarca noj umoy o spółpracy ukoj ukootchncnj cas pobytu Etop gn rał bron Csła Kscak apoł sę mjscach dyslokacj odlgłych punktach doou ży PRLUA Romoy n(] Cary, ktor, ygfryd romoach prproad!>llych KC RPE, którym strony gospodary prodncył cłonk Bura Poltycngo, skrtar KC Fssha Dsta, ymnono nformacj o dałalnośc obu part, sytuacj nętrnj głónych krunkach poltyk agrancnj PPR RPE słońc o god 632, ajd o 707 CJ jad prdyskutuj spraoda pracy Cntralnj Rady ą kó aodoych RR Komsj Ryjnj apoadan jst proadn man do statutu ą kó aodoych ybór Cntral JACEK M'cHALAK AKREK ŁA OMm G dnu roku sło ropocął sę nj Rady ora Komsj Ryjnj Mosk XV jad ąkó ąkó aodoych RR tork aodoych RR Ucstncący jadu ucstncą pracach nm dlgac rprntują 40 mln cłonkó tj jbardj ma gośc pod 30 krajó, tym Na aprosn KC Robotnkj soj ąku Radckm or dlgacja OP Alfrdm Mo Part Etop, dch 7 24 bm docm cl ganacj społcnj prbyała Etop dlgacja KC PPR pod prodnctm ctonrfrat spraodacy CR ka Bura Poltycngo KC PPR obradach br udał Mchał Gorbaco, a takż nn pryód ygłosł jj prodncący t mnstra spra nętrnych gn pan ałaj cy radccy bron Csłaa Kscaka faduńskoolska ślck Gco") hotlu Opol" Doadcnl, to a, kt6daj sę som błędom rlł Nocą bm 9kondygcyjnym hotlu Opol", lżą cym cntrum tgo masta, ybuchł pożar Postał on ok god 22 jdnym poko 4 pęt r, a prycyną była pradopodobn nostrożność gośc hotloych Ogń objął sym asęgm korytar tgo pętra prdostał sę yżsą kondygcję, gd ostał stłumony akcj ratunkoj, którą utrudarta abudoa, brało udał 9 jdnostk straży pożarnj Opola okolc hotlu ybrhla panka Eakuoano 60 osób; rn ta gośc hotloych akuoała sę sama Do sptala odono to O sób, tym 7 objaam soku, d lkko popa ron jdną podjraną o acadn ła Pożar lokaloany ostał godnę po yburhu og traty ynosą ok 700 t ys ł Po scpnu turbnk pję o l Koalskgo" mnj

2 r, ' spłnły sę N mar łódkch TURNEJ udałm łódkch DŻUDO młodych aoklubó rprdnkó Marx Karl ntantó Motoru tadt (NRD) odbył sę sal P 98 poscgólnych agach ycężyl tabl jskutcnjsycb kosykark tgorocnym son prmała solgoym A Jlonk o pry tym doskoł sparc taroc Całj Obok Turskj, Laskoskj, a prd systkm ędckj, popran pry tym odażn agrała Ptrasska, która jdk mnutę try skundy prd akońcnm mcu spadła" a pęć prnń osobstych Prgra słą pchnęła łódk spół trc mjsc tabl prd dcydującą rogryturnką o mstrosto Polsk, jm play off Al ostatcn dcy apadną dopro po sobotn j, sr potyck, końcących rundę ranżoą płn asłużon ycęsto odnosły kosykark pahl anckgo t6kra, ygrya747 (2828) jąc Bałymstoku Po rmsoym rultac po 20 mnutach gry, drugj cęśc podopcn H Langrolca <lcydoan daały ton alc, a dla pabancjęcj punktó kgo społu uyskały pod bało stokm kosam try Małgoraty Glscyńska 2, Urbankoska 8 Błoch 4 YNK LK sła (42 33), łókr B JókA r Pab 774 (2828), 76 (3934), Kat pój A Carn 7279 (2834), lęa Lch 7868 (337), Glnk RO (27 42), sła lęa 37 3 łk 4 łoknar 3 33 A 6 Lch 33 7 pój A Kat' 27 9 Carn 0 RO Rybnk 26 łókn B Glnk DEC Dałk (Rsursa), R (MK Pałac Młodży), A KlucJar J och (Rsursa), (Oron Potrkó), R Lornt R sobotę łókr podjm Holdk (obaj Motor), Janssk (Rsursa), Thaml (Motor), łasnj hal ostatn tabl pra solgoj Glnk Gorlc, K asak (Rsursa) l'k mry sę Gdańsku która coraj prgrała pójną, MŁODCY T Kosńsk ask (obaj Rsursa), M Adam Kl!tocach A ELA ROBEL csk (MK PM), s Kryżano sk (Rsursa), T Klm (Motor), D Pascyńsk (Rsursa), Karpńsk (Oron), aadk A archa (obaj MĘ PM) () d poróclą kpa polskch tnsstk, któr ucstncyły stolcy Austr jdnym o Pu lmcyjnych turnjó char my" mpr tj star Na mstrostach śata płkary oała takż mstryn Polsk juręcnych Polska ygrała Francją nork snork, łodanka Ka3!2 (79), tary Noak Na mstrostach śata tnas młod tnsstk n ans stołoym drużynoym tur końcyły ystępó d modrym r obronl tytuł nju mężcyn Dujm ockanym sukcsm prrntanc ChRL pokonując f prad rprntantka MKT l cję 0 ropocęła dobrym stylu ygryajęła KRLD ając mcu Polska Trc mjsc Austra ycężając Jugosłaę ob gry snglo (ycężyta B Polacy pokol Japonę 32 a Paulus 60, 36, 97 B Olsnr jęl mjsc ' '26, 63, 64), al M Mró K łoty mdal turnju kobt Copk prgrały dbla spotkadobyły takż rprntantk ChRL n ycęstm akońcyło sę ygryając Korą Płd 30 Austrack 3 2 konkurncją aodó Un Nasa trójka n sprostała takrsjady cyrbskm Jor Cchosłoackom, ulgając 4 był bg kobt km łoty tym spotkanu abrakło jdk srbrny mdal prypadł aodnc korc K Noak, która dokom RR ycężyła T Tcho ła kontuj barku Mamy dnoa prd L Jgoroą, trc ję, ż aodncka MKT sybko A Janouskova ylcy tn ura l płnł sł mjsc ajęła CR Polka M Macusk ypadła stan do koljnych prób kraju pryoc, ajęła sódmą lokatę a grancą, tym mn haloych MP, któr ropocną sę 2 marca abru rprntantk ż Odnotujmy, Austr Cchosłoacj!, alcan są do ścsłj co6 ś'atoj tj katgor'l koj (do lat 8) słym tygodnu odbyły sę () fło aody makrorgoou cntralngo dorocnj mpr dcęcj pn Błękt stafta" Lasńsk Prskodła A L Komunkaty Koncrt 7 casu,,03 Magayn nformacyjny 230 Muyka falklotm maloa oln tramlk 24 Rolncy kaclrans 300 Komunkaty 30 Radlo krocó 330 Mu 49 ;rka ojskoa 400!ad Magayn muycmly 600 ad, 60 Muyka aktualnośc 7,30 koncrtó fstal aud 00 ad, 80 Duż problmy małych prdd 900 sęborst 820 Koncrt Maga;yn nf 92 Chla muyk }930 Rallo,dJcom Prygody Do2000 ry Flory" c n słuch Dnnk 20 Koncrt życń, 2040 k,lku taktach 204 Par Lagrkvst Mańann" fr 20 Komunkaty Totalatora 200 Komunkaty 20 Kroqka sportoa 2 Encyklopd;a lkch głosó aud 2200 ad 220 Rlg r 2220 aud 22 Chla muyk, Posnka n jst m obca aud 2300 ad 232 Gran jak nut aud kontuja TELEJA PROGRAM 93 Domo prdskol 000 DT adomośc 00 Flm dla 2 uny Odt" polsk flm fab 4 O gt"nośc po polsku 620 OT adomośc 62 Krąg"' magayn harcry 60 Dla dc TkTak" 7 Tl<*!xprss 730,Nkrolog dla 6 tysęcy" flm dok 740 Losoan Exprss Lotka upr botka radck 70 Br" (2 Urn fab 900 D>branoc acaroany PROGRAM 0 as po Jdstj, Muycny non stup 200 Mlędy Konkurs Chó ró Amatorodoy 300 sk>ch 22 Noośc jau ad 30 rs rlformacyjny (L pr prośby 30 Gdy aod\ Alcj Juśkc saj" aud (L) 30 Grają śpają rgol320 malopsacy" n <;poly anj skryn 330 Album opro y 400 Nagra no jno s 00 Pamętnk spomn G Ggl Pamętnk" odc 0 Nagra rado 40 Folklor map śata 600 Dła, styl, pok 60 Patrck Quntn Jgo d odc ad 70 żony" agadk muycnj L) Roąan 70 Aktualnośc dnla (L) 73 stop cy jsc" program muyc ny (L) 830 Klub tro 930 cór flharmon 220 ad Nagran coro rflksj coru 23 patkan Antysluch 220 łuchajmy ra goną" m 2300 ol soy)nk tntrprtatory" odc 2320 ntrprtacj muyk 2400 Muyka tanc 00 KOMUNKAT JOJKA ycężyła stafta koły Pod staoj nr 46 Lod, yprdając P Tomasoa P9 łod Błęktn stafty" łód kj ctrdstk sóstk" tomasoskj jdstk" mą udał ogólnopolskch aodach skład programu chqdących Młodży grysk tgorocmych ( kolnj Gratulujmy! akładach płkarskch dul 2 / strdono Lga anglska 37 ro 3 traf ł, 90 ro 2 traf 000 ł, 974 ro traf 00 ł 7,9 ro 0 traf 84 ł uag okrs rklamacyjny (8 dn) ysokość ygranych moż ulc matl M o jdcka jd do ndano pols otrymaj coraj dcaac łódkgo tat sdby polskj króloj sportu" pry uj Foksal dsła dpsa poadamająca, ż Mar o,jdc ka, która rora skul P mj gon uroppjską cołókę bga ostatnkh c k 400 m (doodła lgo jlpj cas HME Francj), 7lala sę socoosoboj kp go kraju Halo Mstrosta ata Odbęda <ę on prsj drkad marca br ndancpols UA Obok łodank mpr tj ystąpą braol mdajlścl HME E Trylńska M, Kolas; ora A Karcmark, U Klan rkotdlta Polk chod km J lapkn 'N ystartuj a ocanm pęcokrotny mstr Eu r Opy rk,,rnsta sg o kontvnntu bgu 60 m M oronln, który rynując HM prygotouj s do sonu l tntfo krom rprntaca lkkoatltyc Polsk udaj slę 3 marca br do Londynu, <ką dń późnj ra nootaym ucstnkam mstrost krajó uropjskkh, orllpr spc, alnym samolotm cartroym do UA N atpmy ż Mar ojdcka udanym startm ndlanopols dod ż n ustaj pośolgu a konkurrntmłą adomość tu stołcnj katn 2 DENNK (rb) ŁODK 47 (227) & 600 Na ul Ogrodoj 9 Maran M lat n, prchodący jdnę potrącony mjscu ndoolonym cężaroy ostał pr samochód Psy doł uraó głoy prbya sptalu & 66, Na skryżoanu ulc Dą Anton broskgo Tatrańskj M lat 83, prchodl\ca jdnę pry pod cronym śtl dostała sę tramaj ponosąc śmrć NA UKODONY sklt $yr!ly' sprdam, 4 Błońska la PRYJMĘ syc łatk skóranych lub nn po ge M3 Gór sprdam ge Tl, 00" FO PREDAM 2247 ge 7396, po 4 AKORDEON ltmstr" ge sprqam POTREBNA opkunka do dcka okolc arsaskj (możlość amska) 742, 2244 ge po 8 LOKALU c'chą praconę (BaLsty 2209" łuty) posukuję Buro Ogłosń, nkca 3/ E kupę ODTARAC vdo 2207 ge tano TARPANA" do rmontu sprdam osnocka ge MONA" sprdam Rgo2204 ge ska 3/6 ATAR" sprdam 87673, 2203 ge ATRUDNĘ kobtę kaarn Tl , po ge ksprsoo, Jan, ANTENY 2237 ge cmny dąb BAREK (aręd) sprdam ge MEKANA po&ukuję l234 ge PREDAM łot gark\ łańcu sk, bransoltę Tl gE Tl kupę BONY PKO 39669, corm 2233 ge sprdam ŻUKA" blasaka Mark d, Brójc ge atrutolary rncstó dnę tolar, sktno Głó 297 ge 68 M3 AMENĘ M4 M ge 0906 ACK atrudnę Konstantynó 0906, ge łodarskm do ;rob rodnngo d 8 lutgo br cmntaru ry;mkat pfy ul Ogrodoj, o cyn aladanlają mutku Cało łorono głębokm talm aadamaż dnu 2 lutgo 87 r, marł OF AŁĘKlEJ tęsknocj aladamallll't t msa ł dnu 27 lutgo br (pątk) o god 7 parafalnym ś Anny pry ul Pronh\sklgo 2ł/6 od s, sa droga Ko MGR drogch JADGA BA RAN m stantyno, mjscoy cmntar RODNA domu MAJCHROKEJ odsł lża łok stąp dnu 2 lutgo br (śrola) o god UJO, koś cfoła parafalngo NMP Kon głęhoklm żalm aadamaż dnu 2 lutgo 987 r, l\lltr KOALK yproadn my, HENRYK GRYA Mamus, Babc $, my, JE,T ERCU NAJDLŻ Pogrb odbętl! sę «v dnu 2 lutgo br (środa) o god 4, kaplcy cmntara katolckgo Doly, pry ul "mutnj GRoNo >RrtAc0Ł pogrąnl smutku, b6lu żałob odprao będ koścl Lod MĄŻ, talm aadamamy, t dnu 2 lutgo głębokm 97 roku, marła TAJNŁAA a składają POŁPRACONrY noroą &lęboklgo sp6łcuca ARĄD Rodn składają DELNll!'OY ora PRACONlCY Pogrb odbęd sę dnu lutgo br cmntaru Ma (środa) Pognsb odbęd sę d 2 lutgo br o god ł cmntaru Kurcak głęb<>klm marla, głębokm smutkm aadamamy, t dnu O lutgo 97 r odsdl od s as, prtysy lat 77, s jukobaftsy Mąt, Tatul!, Dladtul Pradaduś JOEF talm aadama jukochańsa ostra l ELFł K Prosmy o nłhkladanl głęboldm ĘCOE, NUK PRANUK ł TRAŁKOKA DYREKCJA, POP PPR, AODOE, RADA PRACONCA ora POŁPRACONCY ŁODKEGO PREDĘBORTA NTALACJ ANTARNYCH t ELEK TRYCNYCH Pogrb odbęd sę d!uu 2 lutgo 987 roku o god cmntaru katollcklm Doły pry ul mutnj lł głębokm żalm aadamamy, ż dnu lutgo 987 roku, odsl od s gl, ukocha c6rka, ostra, agrka byty długoltn Jkt6 praconk ŻONA, RODNA Prosny o lncj kondo nskładan ł akład6 Mchanlcn cb YNOE, YNOE NUCK rrq POOTAŁA dnu 2 lutgo 987 roku, po lat 88 długj t cężkj chorob akoń cyła życ, prży,sy $ s r B r a tucnycb Chmtc" łtodn"a DR MED GNEKOLOG JANNA OBE RA'KA domu ULKOKA, domu KOJJQ'KA, JODŁOCY pogrbo ropocną s\ę dnu 26 lutgo br Urocystośc (cartk) msą ś kogcl l\ll'llkach, o god lł (dojad ul Nóotkl do kolca), RODNA Rdaktor dpsoy Pogr b odbęd sę dnu 26 lutgo br (cartk) o god 3, cmntaru ar, pry ul Lodoj MONA KRVO Pogrb o<jbęd sę dnu 26 lutgo br (cartk) o god 36, cmntaru rymkat, pry Kurcak 8/8, o CJ'm poadama pogrątoqa smutku Prmysłu łókn TEREA, JODŁOKA ora Jj DtJ dnu 22 lutgo 987 r marł gl, 0 roku życa TADEU RONERT głębokgo sp6łcłda kładaj" ś MĄŻ głębokm talm a'adamamy, t dnu 23 lutgo 987 roku, odsdł od s as, prżysl' lat 64, s uk<>chany Mąż, Ojcc Dadk, mgr JADGA BARAN yray MALKEJ JERY DERBCK CORKA, c NUK OTRA talm nladamjamv, t dnltt n lutgo 987 nku, ptaconlca sgo prdsęborsta rłj ostan odprao ma ś ' dnu 26 lutgo br (cartk) o god 730 kocl Dobrgo Pastr,a pry ut Pastrskj 2, którą życlych Jj srcu pamc aprasa Pogrb odbęd sę dnu 26 lutgo br (cartk) o god H30, cmntaru rymkat, pry ul Rgoskj, Pogrąźo smutku kondolncj marła była długolt odnl Żony TANŁAY TEREA BARBAR#\ FLPCAK dnu H lutgo' br (caruromto«t po&tllbo dbęd" tk) o god l30, kaplcy cmntara komulngo ar CORK, YNOA, lat 3, sa Matka, Babca prżysy domu ŻONA, rocncę god 030 my, t dnu 22 lutgo 987 r $ mojj ukochanj Maranny Kopć tnj bolsną prsą kronko arstató l!'kolnych pry spol kól aodoycll pcjalnych nr 2 Łod, yray głębokgo spółcuca poodu smrc Matk rądu Dlncogo Ł6dtBałuty Odco łotą Odką Ho YraY śmrc, DANUCE KQRCAK PAPlERKA praconca Polskgo Komttu Pomocy asłuto Kolanc YN, C0RK, YNOA, ĘCOE, NUCK NUCEK KROCE Najlpsa P46 KRONKA YPADKO & Na ul Brńskj 3, kroca ła" chcąc unknąć dr kroca MPK, którgo autobusm 90 tudum AD ros n usanoał prprsństa nąv oroblm jadu, udrył slup trakcyjny \PK 930 DumnR traty a samochód prrócł sę 2000 Rport aż osacoano 90 tys ł 2030 Odt" flm fab proo & 420 Na ul Krmckj nj>> trźy kroca kopark Bałoruś" krmntac 223 tudo spon Unrsjada jchał trank udry! drp, Pasażr kopark doł ura230 Na kraęd słoa ó brucha 232 DT adom<>c & 60, Na ul Tuma ntry 2330 Jęyk rovtt!9) kroca dsła udrył a kon"' aparkoan samochody da skryżoanu tynuując jadę ul nkca drył sę Ladą ' dnu U lutgo 98 r marlącq straty ocnono ok 00 Coca, ła, sa jukochańsa tys ł Cłok o anlskj dobroc ulc skryżoanu & 70 Na $ Forlskj Chodkca łod mr, jadąc Fatm" spoodojanm ał drn rorystą K lat 6, który doł uraó żbr Poskodoany po opatrnu udał lę ŁODARKA (kl) do domu doa po płk Fdls drugą bolsną TOcnę śmrc jukochańsj żony, l '00 J ęyk rosyjsk (9) 730 Pół godmy dla rod'n y 800 adomośc (L) 830 m systko" tlturnj 900 Prboj Dójk" 930 Dnnk 2000 Polska ma a 20 Dookoła śata" dm polskgo Marco Polo" 200 Cężarocy " program publ (L) 220 Tatr faktu Rysard Frlk mrć,adama asy" 233 corn adomośc 00 Od dxlandu do stngu aud 30 Ocka barry" aud 40 Gada tygod Th Knks 0 Jan Tul\k Dośadc n" odc uoo rs Trójk 20 tocj Trójk 300 J Mars, rócę png<> d" odc 30 PotóTka rorykl luo ladyn\ r Ashy solsta 300 srs Trójk 0 Gtat'ą pór" spotka posnką 40 aud 800 ż, słodk, pachnąc Co aprasamy do Trójk 900 Tścoj PROGRAM l "l! l! * dś 'OGŁOENE ołók" PROGRAM d!nm pość E M Rmarqu Luk trumfalny" odc 930 Trochę sngu 90 Jan TUlk Doś adcn" odc 2000 tudo grań aud 204 Klub Trójk ladc społcn" a'u< 200 Try kadrans jau aud 24 Klub JJnformacj sporto Trójkl 220 kręgu ballady Bob 22 do sgr (2) aud 224 Kluc aud 2300 OpcTa spól<snoścl" tygod Gustav Charpntr Lua" aud 23 Cas rlaksu 230 Vladmr Nabkov aprosn odc gkucję" ygł 'coręjj głosn 's ', t uoo 9 prdostatnm mcu rundy ranżoj, pod kosam \V hal Un dosło do ażngo spotka kstraklas kosykark Pr c obrońcynom tytułu, stanęła ma,rą,ca o porócnu mstrżosk fotl krakoska sła potkan akońcyło sę prgraną, kosykark łk 7277 (4233) ysok RooJTfGO Kosvkark tk prratv sła Turska 20, ędcka 7, łk Laskoslta, Ptrasska, Madj 7, doruk 2 ła Jlonk 33, taroc ł Cała po 4, Clakoska' 9, nn, anc 2 taka mcu mar kbcó łódkj kosykok prsol'goj o sukcs LK sprały, ż hal pry al Un n bylan jdngo olngo mjsca N pomógł tż kosykarlrom LK gorący dopng młodych kbcó potkan ropocęło sę od nro'ych pocyń, rących sę akcj obu drużyn ora dość nspodango proad krakoank, któr jut po pęcu mnutach gry dobyły 9punktoą pragę 3 4 dsątj mnuc łk uyskał rsc, po sr udanych akcfl ylmnoanu ęksośc błędó, rms 88, końcąc prpryolsą połoę spotka tym ynkm 42 33, rokującym dj ycęsto, Jsc skutcnj łodank agrały p rsym kadrans po uyskując 3 punktó pnr, prag (340), aby po sr dntnych błędó utracć tn dorobk Fataln agrała J doruk która n tylko ż n potrafła prjąć sb oboą ku dyrygoa społm to dodatk dr radko dcydoah sę ru ty Rogryająca LK dopro 38 mnuc ajcyła" ttarn, gkując po ra drug ruty osobst, któr prynosły rlrugl po prr rms (7070) skutcn a to punktoała" łódką drutynę jlpsa aróno corajsym spotkanu, ak ft kbcó MAREK ( FKJ były ordytor ptala m H olff, odco łotym Kryżm asług, Odką orogo PraMnka l?łużbj droa Porb odbęd sę dnu 2 lutgt' br (środa) 0 go'l 430, ;a cmntaru rymkat pry ul Ogrodj, o cym aadamają głębokm żalm OTRENCA Rdaktor tchncny MĘŻFM JFR7V Kl MA l RODNA

3 PAP NFORMUJE PAP KfrDca prasoa (Dokońcn str ) Koljn PVłan dotycyło 7lY UA Cłonk Bura Poltycngo skrtar KC PPR Jót Cnk u qaj sę ytą do UA jako prodncący sjmoj Komsjt pra rancnych ćlm yjadu są romoy tmat problmatyk mlyrodoj kst normalacj śtosunk6 polskoamrykańskch cgóln rontaktó mędy padamntam J Cyrk chętn spotlkałby sę mn se!'l'latonm Edardm Knndym n płascy lylj' to nformoan o sytuacj Polsc, prdstan stanoska Polsk, yjaśn pohtyk nętrmj agrancnj polskch ład J Cyrk toarysący mu posło udadą sę podróż 3 marca Następngo d ropocną sę romoy Kongrs Prdyan są spotka J Cyrka skrtarm stanu skrtarum skarbu UA Planoan są yjady a"lyngtonu do Chcago Nogo Jorku, a obu mastach spotka odyły polskgo poltyka Prd yjadm do Londvau tv Jófa Cyrka prypomła Rta Matsch Polmobyt" pod sąd? ma rcnka radu T, n t YP t a k NFORMUJE achodnj o rkomym braku pra cy dla amnstonoanych Prasa acod podkrśll ma yaj pros problmó soch kra3o do Polsk systk osoby amnstonoan otrymały lub ogą otrymać pracę st0solą o ch kalfkacj N syscy, Jk chocby J Kuroń cy A Mchnk, chcą pracoac ak jst stanosko ład poskch obc ostatnch ydarń Lbam? p'?łcrnsto polsk npoko;n trosą śldj dons Lu! gd ostatnm okrs slły sę alk brojn, są cn ofary śmrtln U podlo t sytuacj lży splot n roąanych dotychcas skomplkoanych Poblmó nętrnych to kaju; ryy lbańsk poostaj ron s csłym ąku utrymu3ąc sę konflktm blskoschodnun, tym problmm palstyskm Jst on tż odbcm pohy«n rala, UA achodu, dotycącj Bl'kgo sch<>du yslkl mayn f?yr n lźą mtrs tych l l panst, któr popr podtrymyan pęca Mban pragną odró cć uagę od głóngo problmu rgonu, jakm jst konflkt blsko>'l chodn rucć śatu arabskmu sparatystycn roąa duchu Camp Davd Jak adorn0, yra ajmuj dcydoaną postaę obc tgo rodaju prób, podjmoanych pr sły rog żyotnym ntrsom państ arabskch Polska mn opoada slę a jdnoścą, surnnoścą ntgralnoścą tryt<»alną Lbanu ora a rooąanm tgo problmu pr samych Lbancykó drogą dalogu pojd rodogo Na ako\cn konfrncj J Urban prypomł, ż straty P0lsk ynku rstrykcj gospodarcych UA nnych krajó achodnch sacoan są mld dojaró nsn rstrykcj n oca, ż ch skutk n będą dal oddałyały gospodarkę Polsk, a tym aktm, który n pryns automatycn poytynych skutkó dla gospodark polsklj, ponny pójć dała UA spryjając roojo dustr{}nnych stosunkó gospodarcych JERY GODULA (NTERPRE) DPA oglosn pan dynllsf' Najdra olnj Europy a ymcasm an Mochum an asyngton no o łym D d To, co pot?<halm od dch 222 bm Polska E syca uk aodu agnta hanrkł J Urban utrudnło podprdsęborsto Kojęc tj dcyj, lc tgo, co dracja O;ganlacj Turystycnych dlogo strda s?t olnj Europy y ra prdsęborstm Łódź" tar" aprasa rodny małym nlka ż Najdr ma być olno organuj Łod ogólnopolską dćm, $nżnk" lansuj cadsątą kol głdę turysty sy b strsó dobycm odny l pytal dołycq'lo lyły J ną odbyającj sę hotlu podnj dy ddny ra Cntrum" mpr br udał dstj lub ypocynk dla aurba Londyn prdsęborst turystycnych, matoró bra kamn odo Moja podróż do Londynu od ff/ sobą bnych Pomra" organuj obyła sę aprosn polskj któr do coraj mędy ambasady Małm d konfrn prproadały transakcj kupno boy żglarsk casy sodl cj praso da odcyty sprdaż ymanę casó, y a Odra" aprasa młodż rolkrólskm Toarrst pra cck, oboó, kol{}n młod nkó do obótk Olśncy agrancnych Oxford N żoych tp Dś tomast apro bogaty program rkracyjny Charaktrystycn dla tgorocmam jsc płngo plonu praso sono akłady pracy całgo krago tj yty, lc t nforma j u, któr podpsą umoy n nj ofrty jst odjśc od jdnocj, któr ukaały sę cas mj trsując ch mpry turystycn ltych cn arunkó Turnusy 4bytnośc Londyn doodą, ż ypocypko różnych okr n trymaja s stynych polsk punkt d był prn sach tgo roku \Vartość ogólnj o dnoych okrsó Następuj toany brytyjskj opn publc fęrty oc sę ok 7 mld ł prad rónoażn popytu śród propoycj jst l c podażą, głón poodu cn, al nj Np to jasko n dotycy oboó potkałm sę mln kronc kaych form ypocynku prdsęborsto $nżnca" prp kol0n, któr apotrboan tm BBC Ponfornłoano mn, casy folklorystycn jst ogromn Nktór prdsę t BBC amra rosryć pal ponuj tę opn stanosk poltycnych Rlaks" spóln spółdlną borsta mały już klntó prntoanych soch progra Ośata" casy spcjalstyc młodżoy ypocynk roku mach BBC trnu Polsk n by n połącon kursam np bu 988! (kas) kcarsta, darsta, kroju ło n jst agłusan spra PnClubu rcj!ljk prasoy rądu prypoml, ż dcyj spra oła bra yborcgo ładny jst podjąć arąd tymcasoy ład ockują, ż cłonko\v PnClu 49 bu dojdą do por;oum ołają to bran <'cv ladomc, kdy br sę A Postępuj procs normallącjj v A Posło KomlsJJ Admnstracj, Rada Konsultacyj pry prod pra nętrnych ymaru prll muułmańskj, achodnj dfotcy ncącym Raay Państa?, ldllośc ocn![j'ąc proponoan Bjrutu 'f tys, żotnry &Yu>jskch, tam ndlę dla tansła łopusaósk ntr many pnplsó mrytalnych, który krocyl sytuacj ąlm prssu" opodl sę a prynm sp opanoa acętym alkam mędy ugrupo27 lutgo brmała jkrótsa cjalngo dodatku kombatantom od amt lbańskm, patroluj ulc odpodź tj konfrncj, conym n tylko ordram bojo masta opanouj poscgóln Lcn byty pyta ąan ym, al takż odcm a obkty amknęto Już 4 staby osągnęca pracy aodoj Kopart organacj poltycnyclt donsm prasy achodnj, msja poparła podto projkt pryktóra publkuj mn yady doom po kombatantach J tork był drugm kolt poltykam amykanskm, doma mrytkom rncstkom praa dnm rańskch atakó połudno gającym sę oln polskch do ulg opłatach a tlfon, do olrackl masto porto Basra ęn prstępcó krymlnych, nżk pry prjadach PKP PK Jak ponformoał rcnk ojskoktóry popłnl s cyny p0 ora do bpłatngo korysta y Bagdad ynku tych budk poltycnych J Urban o RTV atakó gnęl l ostal rann obycnł t żąda płynąc achoj Programy prdslęć la atl cyln du Jako nmoraln tadnym tah dotycących sportu pogruba arsta lgotngo śn kraju, tym UA pobudk po lonjngo ora spólprary Poloną gua ponon pokryła ponldlaljc Jtycn n alją prcż kontynnc pólnocnoamrykad schodn rgony tanó jdnocokary ę prstępcó, który skm były tmatm posd Mę nych, paraufując f,nkcjonoanl dyrsortoj Komsj ds Polon służb mjskch musając ładę popłnl brodn krymln agrancnj Omóono tż problrcnk praov rądu dmnt do amknęca prjścoo toał podto nformcj prasy my ąan dalalnoścją kośclo dóch lotnsk asyngton łó,, ąkó rlgjnyclt śród llllllllllhllllhllhllllllllllhllllllll Polon, podkrślając łasca rolę J Goscąca Polsc klkukoścoła katolckgo tych sku dnoą pryatną ytą jd ypskaclt acuj sę, ż obcn pra btnych aktork k amrykańsk cuj śród Polon ok 3 tys ksęży go, Jan FÓnda ra mężm TOlgtymującyćlt sę obyatlstm mm Haydnm, dałacm pokojopolskm lub polskm pocltodnlm ym poltycnym UA, prbyała ora drug tyl akonnc %4 bm Krako Ośęclmtu głda Ogólnopolska casó t;;;;,g ' 'l/letff; 6'L,,fl;,,j Pocąg racają J lutym br prypada 30 ro"jnca 'vnol stosunkó dyplomatycnych mędy Polską Japo slak ną Jak ponformoano s rfrac proó pasażrskch RPK Łódź, od dś kursoać bę dą odołan 4 styc pocąg rlacj Łódź Fabryc Kolusk, Kolusk Łóaź Fabryc, Łoc rad pr Łódź Kalską rad Łoc, rónż pr Łódź Kdy pryrócon ostan kursoan odołanych sgo casu pocągó dalkobż nych ra nl adomo, choć łódcy koljar spodają sę, ż stąp to lada dń 24 bm okaj rocncy odbył sę arsa urocysty koncrt organoany pr Toarysto PolskoJapońsk, ktl'lry prybyl cłonko Rady Państa, cłonko polskojaposkj grupy parła mntarnj, prdstacl frlj;l japońskch mających s prdsta clsta sym kraju J Problmy prspktycngo rooju lktronrgtyk ramaclt jdnoconych systmó nrgtyc nych państcłonkó RPG są t matm ropocętgo tork Mosk 7 posd tałj Komsj Rady ajmnj Pomocy Gospodarcj ds spółpracy tj d (ab) dn Jak cua Jak cua sę d bpcństm podcas jgo podróży agrancnych? Ndano korspondncjah łasnych Paryfa Hag psalśmy, jak strżono Ja Pała podcas jgo yt Francj Holand Ponj prypommy, jak środk bpcń sta astosoano podcas yty papża Blg papża Rd Mark Fjałkosk ps Prygotóanom do yty papża Blg toarysyły protsty apod dmonstracj Prcncy yty krytykoal scgóln jj dmrn kosty scnrę prpychu, jakj ystępuj papż krytycnych lstach opublkoanych pr glóy dnnk brukslsk L or" ano papża sę,,ngdy ęcj" 47 osób agnęło b śc po atonęcu ypłnongo pasażram A promu łącącgo d yspy Archplagu alomo Ocan pokojnym poblżu Papu Noj Gn J Tgoroc ma pata f stojtrotk; pojały sę rónż rbach go rodaju pryrodncym curosum są bock montk gryby Jadaln rosnąc tu oslonęłych kotlch Opr M C g, pąk krytyc poc gający orc roomacy PMot, trmn 30 dn" Borąc pod uagę, ż rcoca PMot n ostał ;any, n był to prypadk,,tchn<n uasadnony'', al klnt nj r pryjmoał jsc tdy systko a dobrą montę t n prysło mu ną my śl, by apytać dośadcongo adokata, jak są konskncj tak cngo prdłuż cllju pray A tymcasm slnk, mmo pray, n pracoał jak trba Na dodatk źl dałała rónż skry bgó jdstu yt AO, nfortunny łaśccl dobr spom tylko d sradkm arstac >lmobytu", gd b będnych dyskusj usunęt ostały ady skryn bgó Gdy po lroljnt pra duńskj ol slnk dal pracoał jak stary krat, as tępca kronka tamtj AO psał okładc ksążk garancyjnj stępujący lst p nż Cajka ąanu do romoy tlfoncnj ora tlxu, kauję samchód FO 00 ME'' do dalsj dcy3" Nstty, adrsat n bardo chcał romaać toldm B jako prdstacl producnta doradjł końcu, by rócć sę do rc'o cy PMot Trudno uć by Lnżynr n dał, ż oboąk poolama rcocy godn arunkam garancf spocya Polmobyc" told B machnął ręką ydał 2, tys ł a opłacn ksprtyy, Tra już dał, ż to prlk! N a pocątku grud Polmobyt" Lod odmół ymany samochodu noy, uasadjąc dcyję ndoko pęcu głónych pra Tym samyn uno, ź samochód jst sprany Już kll'ótc okaało sę ynka to ksprtyy rcocy ż slnk ymaga rmontu Kolj praa, doko już po orcmu rcocy, była danm majstró kutc, tomast klnt n dostrgł docnj popray Nkt ocyśc nou n pomyślał, ż lży poołać rcomacę PMot amast tgo brało sę sost konsylum roż0 praconkó AO nr 7,, ucho" orkło, ż syst'lro jst porądlru Napray nj 'dokono ytuacja staała sę podbramjqoa ócy[c dla t0lda B Trmn garancj blżał a!ę ku końco, a samochód jgo danlm był dal nsprany 6 styc rócł sę ęc do yżsj nstancj PP Polmobyt" Lodl pononą prośbą o ymanę samochodu Prproadono już strdł pśm pęć głónych pra, a samochód dal n jst sprany, a ęc godn prp!sam g;,lrancj kalfkuj sę d>o ymany odporo otrymał psmo podpsan pn kronka społu ds Rklamacj Jakośc Usług, by głosł sę do kronka AO nr 7 duńskj ol który ostał oboąany do praloanda oalośc rklamacj ora dotychcasoj dałalnośc AO tym tmac ałat g odn prpsam" Tra już dtojd B uparty ora dośadcony klnt Polmobytu", prstał mć dję, ż tym tmac" spraa CBtan alatv,o po jgo myśl Żądał dcyj, a skaano go los npny, odsyłając nou do stacj obsług, '7 którą Pr cały nmal rok n mógł dźć spólngo jęyka Pono ksprtya, yko nou lcnd klnta pr rcocę PMot Pl>trdla obay samochód ru ponn być ksploatoąny poodu ady slnka 27 styc adokat tolda B nósł do l! ydału Cylngo ądu Rjonogo Lod'll po prcko PP Polmobyt" Lod yrok sądu tj spra będ qdał macn dla tych systkch klntó Polmobytu", których ątplośc oo do jakośc ykonj ray roan są prysłooym już rotm tn typ tak ma" Ta sośc pojęta dagnoa to próba mó' klnto, ż romat stuka,' puka drga ora nn dn objay (np dmrn użyc pala) mscą sę nonn okrślonj pr producnta Dla lu kle"ntó rot tn typ tak ma" oca jdk goła co nngo Prd systkm nchęć lub nmołność usunęca ustrk Dlacgo n adomo, bo prcż n brak an dobrych stacj Polmobytu", an tych stacjach doskołych fachocó JERY TACYK NTERFAHON '87 Targoa gala roryk Tatr lkm sobotę, 20 crca, prddń akońc Mędyrodo)'ch Targó Odży, Tkann, Darsta yrobó kóranych ntrfashon 87", odbęd sę łódkm Tatr lkm koncrt promocyjnororykoy udałm cołoych gad krajoj ryk, mtoany pr ntrję ój ud'\ał apodl m n Andrj Rosc, dsłaa ośncka, bgn odck, Maryla Rodoa, krysty Gżoska, Alcja Majska, Bogusła Mc Estrada Lódka, która obok ydału Kultury UML, jst głónym organatorm mpry, dokłada starań, aby do Lod ścląąć" ych artystó społy aróno krajó socjalstycnych, jak Europy achodnj ój udał będ mał takż spól Tatru lkgo Prrynkam mają być pokay mody ponsoram koncrtu są targo ystacy, a śród nch łódk spólk apadły już dcyj co do lokalacj 33 krajoych ystacó ucstncących ntrfashlon hal nr, tj Pałacu portoym, ystaać będą m n Confxm", kórmpx",,trcot", a takż srg frm polonjnych ora słyn ny już Exbud", aś noo ybudoanj hal pry ul tfanoskgo Txtlmpx" targach bn udał jak ra, frm agrancnych Austral, Holand, Jugosła, Japon, RFN, Turcj, ęgr, lkj Brytan, och Francj du dmrnych kostó, Koścół JnObloaol lu ochotnkó, który bl crmon pota do jdngo parkó brukslskch ąało sę jdk komplkacjam dla sł bpcństa Obstały on park sclnym kordonm puścły do nątr tylko 6000 aprosonych góry ścśl kontroloanych osób choć crmonę mogłob y obst'o\'łać o l ęcj osób 0d rau prsgo d yty Na podbrukslskm lotnsku papż n mógł pocałoać m, ponaż bylo to trytorum Flandr, obc cgo urażn culby sę alono Tn tradycyjny gst mógl stąpć dopro Bruksl, mśc mającym ponkąd status trcgo rgonu amskałym aróno pr Blgó francusko jak ndrlandkojęycn uc' Prn >ln poblżu papża podcas mpr masoych jdoało sę, opróc j go łasnj gard, lu mjscoych żandarmó po cylnmu ypadkach, gdy mędy papżm a tlurnm n było ęksj odlgłośc, stara0 sę proadć spcjaln abpcn Np balkon ratusa brukslskgo, którgo prma a ł Ja r płatn ykol l prac ąanych takż porądkm bpcństm spotkach papżm (np budoa ogrodń) akrs ( Ch) bpcństm papża d mogło to dodatkoo troskę ład o środk bpcństa polcj żandarmr odołano slk urlopy postanoono prcyć duż sumy godny dhcbo dla polcj" Lg, mśc dotknętym cężkm kryysm fnsoym, podano, ż ydatk tn cl ynosły frankó chocaż papż tylko oqlatyal spod tgo masta prbyał poblskj małj mjscoośc kultu rlgjngo sę różn gl Cpljsy anżl,aycaj luty spoodoał, ż Górach och oj ałbryskm aktły prbśn mstrm shobnsu" Na klka tygodn prd pryjadm dosło do anonmoych gróźb amachu aktó andalmu Prcstaając podała strąśnęta Jan Fonda N daałam sob spray ogromu brodn tu popłnonych ajomłam sę faktam, któr n mscą sę grl\nlcach yobraźn ludkj Poo0ć ctok kupujl\c samochód csy sę po ra prsy, lc radość chl pobya sę pojadu jst n mnjsa Tgo ptrsgo ucuca d'o'lllal stycnu ubgłgo roku tod B upłn nopatrn stał sę klntm łódkgo Polmobytu", kupując samochód mark FO 00" Mnj obnych ralam polskg0 rynku motoryacyjngo trba pontonnoać, ż noy samochód dostępny jst u s racj ąskj grupl lud' którą moż podl<! grubs try katgor Do prsj alcan są c, który ogół ra ctry Jata dostają prydały, Danj ano j talom, późnj prmanoano asygty laśoclę asygt są jbardj upryljoan, bo lkko lcąc ra prydałm samochodu otrymują prnc co jmnj klkast tysęcy łotych Do drugj katgor akaddkoal sę prd klku laty cułac, który dokol prdpłat PKO tra n mogą dockać sę ralacj soch marń, bo koljn tnndny ogół n są dotrymyan jak to u s ykl bya prycyn obkłynych" rsc trca katgora, to posadac tardj aluty, który dcydują sę prcyć soj asoby akup produktu polskj motoryacj Borąc pod uagę rynkoą artość dolaró, samochód byany tak sposób jst o klkast tysęcy drożsy Al prcż Polsk Fat art jst płat" głosly rklamy dkady sukcsu told B, pamętając o tym, dcydoał sę t akup m!sany, płacając cęść lmośc a autlo boch doll!'oych, aś rstę lotólkach Mógł oo prada pojchać głdę, al n jst to jlps mjsc akupu dla lud, który n lubą ryyka Droa Żrań Polmobyt" ydaała słę toldo B jlpsą garancją majątku, który postanoł anstoać samochód Kupując handllu uspołcnonym, bya! n tylko pojad, al takż ksążckę garancyjną ł yc srokj drog, pryjmnj skp0atacj ora adool dokongo akupu" Już krótc oka7ało sę, ż lodn życ m stotn nktór drog Polsc są srok, t>omast n dol told B żadnj pryjmnośc tytułu ksploatacjd, an tż adool dokongo akupu lcj być n mogło, skoro lcncyjnorodlm dclro sj motoryacj okaal<> sę kupą byl jak sklcongo smlcu 9 kb 986 r samochód po ra prsy toc2ony ostał stanosko prac Autoryoamj tacj Obsług nr 7 drunskj ol, lżącj do PP Polmobyt" Lod Podobno jgorj ra acąć rcyśc, byt to pocątk sr, która trała do końca okrsu garancyjngo Dla olda B był to rok jak trd płn poucających dośadcń Najażnjs nch moż ująć krótko nl 2cą prp6y praa garancyjngo, gdy Jdnt musony st do kogystncj jdyną nstytucją srsoą producntm monopolstą, który n dosyć ż dostarca a mało, to jsc dara sę, ż toary jgorsj jakośc praą t dt>obnych ustrk majstro jakoś sob radl noyff samohod noy drak ymnony ostał noy draj{, noy ahac noy ahac, noy prłącnk spolony noy prłącnk spolony, no rsory no rsory, noy bornk pala noy bornk pala, noy kryżak nqy kryżak Podto rpracj ymagały gaźnk tylny most, prkład kronca, slnk dmuchay ora mchanm opoooa syby Qcy$cę,,ll runkach dl'og,o, konkurncyjngo rynku prdstmvcl producnta tym ypadku PP Polmobyt" Lod rumnąc sę stydu, ż los ąał go brakorobm, sybko ymnbby samochód Tak sę jdk n stało 4 kt, pry okaj druggó pobytu duńsk0olskj stacj, auguroa ostała praoa slnka, aś rś skryn bgó sum okaj koljnych pra samochód prstał kolkach arstatach Polmobytu" 7 dnł osty rkord pobty ostał podcas tj drugj pray auto jdoało sę rękach fachocó 36 dn apn aby udoodnć, ż prpsy ydrukoan ksążc garancyjnj samochodu nj cą, chocaż stoson do nch garant ponn apnć ykon pray garancyjnj trmn n prkracającym 4 dn od daty głos rklamoango pojadu AO, a scgólnych prypadkach, tchn<n uasadnonych, yma środkó docnł sę bpcństa U\ Pał był osłonęty sybam kulo odpornym br obaom n dosło jdk podcas yty Blg, cj nż Holand, do d monstracj an ncydntó Pry tym podcas lkch spotkań panoa! oro v porądk Takż podca n a ]}n7'cńst a lotn ku 0xl Gandaą, dokąd prybyło ok lj0000 osób Pod scgólną ochroną td0ała stę sdba nuncjusa Bruksl gd nocoał papż Mskańcy sąsldnh budynkó rrus l ckrs yty nosć tablck ' skam djęca m nn osoby n m'>gly prchodć p o blżu sdby nuncjusa DENK todk 47 (227) 3

4 ry POCHOPNE YPOED ENE J Jstm \Vgłf;clu schorn, lkar7 abronł \Vykonyu ać m tn a mn ód Dyrktor god poroumn a on abym Tra mam rad m tak stron pokrydony pracy l nm pracy m krótc aodu mclmnkm samochodoy m romoę ał aprcpoooał, sę ypo dał umoę, ŻYC2lośc ąd'lm, ż Cuję sę truduośc sę cągłość skońcy Rd koda, ż prd podjęcm dcyj n asęgną! Paa npotrbn skomplkoał Pan spraę ypoadając umoę o pracę PosŁdl Pan rękę akłado, który tn sposób pobył sę problmu, jakm bylo d la n go ln dla Pa odpodngo ajęca Pr okrs róny ypodn u, akład był oboąany płacć ygrodn, jak Pan otrymyał stanosku mchanka samochodogo rady BĘDE ONAKOAN E DLA PEYGH ul kuponj Pry cmntaru ś Franclska ul Rgoskj, jst duży ruch koło)' plsży Lc tym mjscu n ma okoanj nbsko tablcy nforn;ują cj o prjścu dla psych Musmy,Prmyka sę ęd pojadam, co jst bardo nbpcn, scgol o rm lub cac mgły prprasa Rd ydał Komunkacj Urędu M Lodr ; m ska'ńcó tgo rjonu, a ndopatrn Oag Pan a ' 'l płn asadn lcono już uupłnn brakującgo okoa ponogo Natomast pasy bdą odnoon, gdy tylko spryjać tmu będą arunk atmosfrycn 2 KUCHNA ro PODłu\CONA CYTELNC KA ul Końskj 7 ajmuję part r bę o po 9 m k Jst o bardo allgoco Tymcasm pc kuchnnogao y jst absołutnl run Już n mogę ograć nm mska Darmn błagam ROM o ymanę Rd Akurat cas jęksych mroó, ROM prydlł P an kuchn ę ęg lo ą podłącył ją Pan b łaśn o Pols Ctym fakc p o n fo rmoała n a s dyrkcja PGM sym y są ram Pan ' ą ; ; o or OCll PREMA TYLKO A PRACĘ BA Od marca do cr ca ub roku prbyałam urlop mac ryń sk m Ndano akład dlono prm uno Mn omnęto lako argumnt Podano, ż aż 6 tygodn pr bya łam urlop macryńskm, cyl olnn? lkarskm Od kdy to fjologc funkcja rod dcka jst chorobą? Rd O y płat a ch prm dcydują yłącn rgulamny aklado Różn różnych akładach rostrygają on kstę hccłaa;arln! gg;;syyc n!k; pry ypadk tylko urlopy macc r v ń s kc al t cężk pra cy, uażan są a p nód do nyplacma prm cy (( rod y To a lż n y cd tgo, jak do kst nobcnośc pracy podsl prds tacl ałog uchalający r gulamn objęt są nn a rc, ż urlopy macryńsk rcyśc sta ty <Lyk ą choroby", co skutcn amauj prady obra abs ncj chorobo j akładach pracy KEDY OD PR A A J Po pra 30 łatach pracy, skroano mn komsję ds ldta, która pryła ml rnfę ldką lu grupy, ycając a 3 lata bada kontroln jom trdą tgo tytułu ponm otrymać sgo at<ładn odpraę pnężną, all' nm ystąpę o to, chcałabym tv P trć, co tn tmat mó\vlą prpsy RPD N stn j? dnolt y systm ypłat odpra mlaj a okrś r ś ysoko ora a r y f aln vch asady rh pryn tomast poscngólnyrh branżach układy boro tądź nn p rpsy Odnraa moż być pryn a tylko jdn ra t chl ą r rj ś ca mrv tu r ę ntu aln stałą rnt ldk ą BE N ACENA PRANEGO KF Prsłam do pracy nnym akład asadfc por oum stron Mój porcdn dyrktor godlł sę tn sposób ro\ an a, pod,jdnym s Lakż arunkt>m, ż rknę s ę p4 aa do btąco urlopn godłam sę ócas kaał m pśm łożyć rygcję uropu, co ucynłam, Cy ma ono ja k ś skutk prany? c Rd To Pan psmo n ma absolutn żadngo p ra\vn g o Pra co\vnk n moż rc sę pra\\'a do urlopu Dyrktor aś n mo ż u as a on ać sojj gody tryb roąoc t yśc ;, moż um oy ja km kol k nrunkm ; Pan v'> ta p ć do nogo pracodacy o ud l n jj bżącgo url op J śl sę god, to p or ą d k u A j ś l, n ócas n tży yst ąp ć do popr<dn go a kładu o ypłac n kalntu a n ykorystany urlop P 4 DENNK ŁÓDK 47 (227) casoa podstaa yparu prkraca 30 tys ęcy łoty'th Pry mrytur U ypłaca plęgcyjhy Cy ojcu dodatk ulgn poaobn jak mrytura on aloryacj? ysokość dodatkó ostaa roku ubgłym podyżso 00 ł do koty 200 ł n jst oustalł spółcynnk pradłoo spółcynnka bcn prda ch podyżka N a ysokość Jstm dobrj form po prjścu mryturę pracuję 3 Mógłbym dłupracy PL ntualn dodat godny dnn pracę scgólnych k np a odc arunkach, tytułu państogo tp Dlatgo tż każdy ma nny spółcynnk alostosunk okrślający ryacyjny, ysokośc mrytury lub rnty do podstay jj ymaru, poradłm O l b trudu ustalnm sob samodlnym Adrsac ul to a kpsk docp, gdył nkt koty marcoj podyżk dla sklkaśc lat tmu po9ładac samochodó sę ml prao do budoa garaży Budoal ęc n prproadał nm konsultacj tmat b żony, to potknąłm ody, tj prostj prycyny, ż ngdy jj tu rśnoj a potm dbal o n jak o łasn pojady Jdn było rócl sę atm do dyrkcj PGMkż po 0 łatach godn prpsam, gararódmś pytając, cy to aby n pomyłka oblcać sę ż prchodły łasność PGM Uotycbcaso Tę rcyśc Usłysl, ż n, bo prcż gdś musą myć będ sposób bardj skom f użytkoncy staal sę ykłym jmcasamochody, a poa tym psmo Jst normalpodstay m, których admnstracj nradko usłoały plko"any Od koty ponn roumć oanym formularu ęc ymaru ustalo?j dń 28 lu6 pobać praa do garażu T aś, któr tol płacć roały dotychcasoy ch użytkonkó bgm tgo 987 roku ękonj od od, lat nustann podnosły opłaty ksploatacyjn, d 36 J?rocnt a!pnoś Posunęc dyrkcj n lało jdk uku grupy lnahdj ora choć trudno było auażyć cym polga ta 8 t a otr ksploatacja, skoro admnstracj upłn n n ocach ydału Gospodark Mskanoroku pryma śadc J Urędu m Lod, który po strdnu, ż trsoały roę stanm prjętych budynkó A lam 8 lat m l spomnych garażach n ma punktu crmam marcu, bo to prost vy; scgóln praa prckających dachó N palngo ody (a jblżsym otocnu rój b kory rstą, bo tn ó użytkonk cm A l mogę llcs c nż) uł, ż admnstracj brak Jst podsta łasnym ntrs cynł to sój kost dęrśnu? do pobra opat Podstaę praną do pobpryno 'j k tmu admnlstrarja mała upragnony spoktórym ; Osobm, ra oplał a odę od qżytkonlkó garaży śad cm! do 3 grudlfa 98 ll;ój aadbanr raa roku, a ktor do 3 d 986 l' stano bom prps art 3;' ust, ustay d 0 kt 974 r Prao Lokalo osgnęły 7 rok życa, lub ostały Alścl pnj admlstracjł b7lo to a mało (D U /83), ąku poyżsym Ydlal al!con o grupj nv;ramdó0 Opróc spokoju apragnęła jsc pnędy obpoprosł PGM o podjęc dałań clu unknę J cążyła systkch użytkonkó garaży (m n ęksa sę podstaę ym,aru ca prysłośc lca pr rjony obpry ul No\votk 08) opłatą a uźyc \vody 30 oroc;nt sług mskańcó opłat a odę sytuacjach ęc n o 36 proc cyh t; odproadan śckó dodatku a okrs podobnych do tj pry ul Nootk 08 l', l ynos g? gramc rs stcny aś aby ucsyć ntualn potstl' dodała psmach ysyłanych do Jmco, ż mo podyk Dlac 0 (h) Bo ooby t były JU obę, lmt użyca ody ustalła podsta uyskanych od nb nformacj ;rfrncy]ną podyką r ; otrymuą smu ub por stargo ram 36c proc tym roku djaks'y k; sż C Nadgo rlośc cy! a t8byro a!ę ług n! ęc 0 ostal alcn do grupy ldó opublkoan j pras tabl dodałm sę ż jako osoba otrymująca mryturę od 98% roku będę objęty rśnu raloryacją 2procntoą Podstaa mojj mrytury ynos 20 tys łotych skaźnk aloryacyjmontry nstalacj santarnych nv s ęga 80 proc l ęc będę pracoal ykop By! żl od od marca, a l otrymyał, bo gl ma sę prygotoany rś? pry Od marca mrytura pa obsunęła jdngo nch już Młody praconk, al rośn o 3270 'ł a od rc śn a gnotła prdtymż o 2000 ł gdy ż rśn oa ra 4ltnm stażm ;padko ulgł loryacja jst rołożo d ra sęborst Klka msęcy prlżał spty as Pobram mryturę od 983 talu Otrymał prdłużony roku r!tę ldy ojnngo łk choroboy rok śadc msąc KOr tych śadcń rośn n rhabltacyjn Na prd jgo ustanm, poskodoa marcu? aróno jdno jak drug ny praconk głosł sę do kadr Po ra prrsy będę objęta prośbą o prygotoan n osku marcu aloryacją l\foja mrytu rntę ldką Prdłożył ara jst jdk yżsa od prcęt śadcn lcącgo go lkara nj ęc jak to płyn pod ądł, ż formatnośc dokoł crpl ckał a koyżkę? Jśl mrytura ost ała pry m sj ę lkarską Mną? msąc ado do końca 98 roku objm npokojony nó 2głosl sę żby podjął ją aloryacja N moż o j kadr Ojmono mu, mo Urat u j m y sk lpy orco pryjm n j pr p n cas n tó r my no yc h Co n aj y żj, o ryg l ą dajmy sę pracy t yc h któ r już ó tytuł m a ja a gd y spo st rżmy b rak ab ra jmy co N yklucam, ż plak tkę p ręd mo ż darvr s t ż j ak ś sklp, k tórv m będ t ak d0 br, ż tytuł rjrco g a vd a s m sam ra td y ó a bra n y n ack moż p r ka ać sfo t j ola t'ók Ch od o t u b v n ęk sa ć słę lcby tych skl pó tgo, co psą d o s c ym t lfonują cytlncy ora tgo, co sam obsrujmy yn ka ;ż cora cęśc j sklp orcoy od ytylko ck m s kłgo różn dr ach d l a dą Toary t sam koljk rón dług styl pracy prsonlu takż Na poparc tych słó jdn prykład, który pn lu obury Ot6ż, mom danm tytuł sklpu orcogo dla Cntralu" jst nporoumnm Cy uażam ż n st t o dobra placóka? Oc yśc, jst, al dk prkrocyć 0 proc rostu prcętnj płacy roku ubgłgo, Ograncn to tj 63 łotych ystępuj aś tdy, gdy dotych jak sposób moż oblcyć sob marcoą podyżkę? bardo prosty ęksajc ymaru dotychcasoą podstaę rnty lub mrytury o 20,4 proc A stępn mnożąc tę noą podstaę o udocnony poprdn j dcyj spółcynnk aloryacy jny Mam dość dług okrs atrudn, al dużo nżsy nż spół cynnk aloryacyjny Co mogło to płynąć akładając, ż U al krępuj mn lmt Cy bfmf mn rśnoa ralon pr\;duj sę jj'o ns? r ya('ja? O rś n oj podyżc d B ogranc ń fman so ych śadcn o borca U moż pra cyduj rok p r y prsgo Tgo, któr stano coać tylko aodach dfcyto śadc ych T aś ostają psan p d s taę y maru obcngo l stę nos k ojodó, god obu ypad k ach st ą pło to prd Jśl 3 grudn a 983 roku A atm o«n potrbam rgonu ' ' ' j r aloryacja ęc stanosko, klórym jst Ja spra rnty socjalnj pan atrudnony n jduj sę yka a odó d cvtoych, Cy od kl'd y ora komu U dal arobk p a mus m ścć acn ją ypłacać? s ę grancach 68 tys ł roc Projkt uchały Rady Mnn Po prjścu mryturę pra s tró prduj taką rntę dla cuję już 3 lata /2 tatu Cy (}Ób kalkch od urod, któypłacałoby stę m po ukoń jakś cas pracę prryając mogę łożyć nosk do U o cnu 8 lat ypadku ęksn m dodatku a slaź? ldta grupy, rnta ynosła l mnmum okrs tn mus y by 600 ł, a 7000 ł ad' c tgo n ypłacałby jdk nosć? do N ma prpsu okrślajltc U, lc ydały droa (o cym g<0 długość takj prry ystar nch po pryęcu projktu cy atm, aby upłynęło klka dn ukaż sę nformacja pras) składać stosony nosk mędy ygaśnęcm jdnj umo lży Prosę o nformację, cy y a aarcm drugj marcu ulgną podyźc rónż drod cblłą śmrc ojca mama śadc pryn U O l? yjątku pr prsa uyskała rntę rodnną Mało to adc t, podobn jak mjsc t;ońcu ubgłgo roku oojcc prsdł mryturę Jd rnty mry tury praconc, staną podyżson o 20,4 procnt, k 983 roku do d lat prbyałam rnc o l ostały pryn ldkj, która dopro po 3 grud 98 roku NEBAEM DALY CĄG REło ubgłgo roku, po osągnę cu ymagango cku, aostała m LACJ (h) amno mryturę Cy ołj, rs aloryoan śadc trafą do rąk mrytó rncstó marca br ós!atn kt br Totż jcęścj kroan py tan do <lyżurującyh ' prdstac h ubgły pondałk pry TU 33030<l U, ló<lkgo U Kamra lńskgo cy dyrktora Hnryk Jrmanosk j ldronka d ału ruchu mrytur rnt ura Trsy Mlcark k'ronka ydału śadcń brmalo kto moż lcyć podyżkę cy ostała rałnycll ustalo jakaś granca, poyżj którj mrytura cy rn!a nc ul ga prlcnu roku bącym są d podyżk Prsa oboąująca od maca objmuj systk śadc pryn do 3 raloryacją) t, ktorc grud 98 roku Druga (a pryno do 3 grud 933 roku atm aróno o aloryacj jak o raloryacj dcyduj n ysokość śadcma, al data jgo pry T{ akład roąał mną umoę o pncę a ypodnm ystaając śadcto pracy, podał nm, ż opuścłm tym roku dń b usprall t y olno ypsyać tak nformacj? Rd olno, a t trba, gdyż jst to skaóka d pracodacy Otóż będ on oboąany tytułu nogo ubpc społcngo astosoać sankcj prypad;,u gdyby Pan ahoroal Albom a tak pr nn\ p r aconk pr rok otrymuj asłk choroboy pomnjsony ; o 2 proc o upłn NFORMACJE DLA NOEGO PRACODA n t ylko gdy sp?jrymy aopatr<nl chc obacyć koljkę Jśl któś as dłużsą nż gd ndj, moż cmn o ść do,,cntralu" pot ka ja o k ażdj por Takż prsonl tj frmy, gd pracuj, choć ycąga tgo faklu nosk n tak, jak trba Pan a lady dą, ż lud alą tam tys ącam, są pn ż sfo dobrgo toaru alatą nó sporo do nosku, ż tak dochodą ęc mnmalnym yslkm os ągną spor rultaty t ąd tż nktór d ałybv chętn takgo klnta, co to sam djm toar półk, sam objry, yps cpk, apłac apaku j Podsumoując, anm ktoś m aruc pryn ż n lubę,cntralu" frmę którj kupoan różnych tytułu m, ot kłop być mus prycyn sklpu orcogo jst nporoum nm Natom ast gdy by kt oś k d yś u staa dobr a '>pa trn, odkę noł by łb y m a tym, by Cntra l" otrymał ak o prsy dn, l ma ch być Łod, ccn Opolu do końca tgo roku y ktoś chc, cy n będ musał ykoć acn sę tdy po ra koljn y poloa n pod hasłm komu by tu p r y ć bałgo skoronka, k tych łaśn sklpo * *do rdakcj a nm kadry nosk prygotoały any do jj ygrodn a dług nm U dał mu bg y prpsó praa cylngo Al cył koljkę do komsj lkarskj, tylko pród sądoy moż domsąc mnęły pod da kładn ustalć, cy prdsębor sto faktycn n udlło mu Komsja lkarska do spra n pomocy prygotoan u yaldta rcyśc uła, ż słanu nosku o rntę ldjgo poypadko schorn n ką do uyska stano podstay grupy ldkj skroała go pra rjonoym sąd prado tj samj pracy, cyl y cy ygrał akład, godn art praconk kopach Od tj dcyj 96 ust, pkt 2 ustay grujuż sę n odołyał Naajutr d 982 r o aopatrnu mpodjął pracę prdsębl'orst rytalnym praconkó ch robył oboąany prygotodn, ać nosk o rntę ldką Prdsęborsto lkało jgo ysłanm, pr co rało praconka utratę dumscn gn ygrodn a d Jżl chcmy, by sklpy orco lfupłn sę n daluoały, trba pn cas ąć stryman" Al pn nó m n str yda arą Prysdł ostatno ny nco łaśccl Rlacja cytlnka była dla s pracę Rnty l tak n dostan, ęc rfrnt ysła nosju a którymś tam rędu prykładm aobojętnośc btrosk służb nchał kładoych obc życoych spra Praconk stanoco żądał y soch praconkó Poradlśmy słaha nosku Uażał, ż o jgo cytlnko, żby ystąpł do są kdro u dcydoać pon du pracy o odskodoan Ponósł msja lkarska Mnął msąc skodę, ęc akład jst oboą męco macca,eltron 30 J" Najpr try ray oł to dość c żk urądn do pray, a gdy psuło mu sę po ra carty prjra ł dokładn garancję ycytał n j ż gdy po trch praach spręt da l n jst spra ny, moż żądać ym a ny noy Poęd r oał ęc do sk lpu pry ul P otr koskj 83 Ło dl, amast do punktu pracgo Tam usłysał jdk, ż potrbn jst aśadcn, ż n da sę urąd prać Pojchał do punktu, gd psano mu, ż chęcą będą dal Nc dngo praać tn bubl prcż punkt tgo łaśn żyj Prypomm ęc smu cytlnko systkm nnym będącym jgo sytuacj gdy garancja m to pryrka, prsonl sklpu mus m ymnć spręt noy, jśl lcba pra prkraca lmt Mus, n alży to od dmsę handlocó n dodatkoych aśadcń tż trba A ż trudno to uyskać ż cęsto p o o aśadcnja s sę ysyła o prada systkm tym który maj a tgo typu kłopoty, radę od'x ć sdbę ąku Obrony Konsumntó Łod pry ul nkca 2 j da tam pomoc fachoą radę KRYTOF KRUBKJ tychmast Prdsęborsto nosło rję Jako asadncy argumnt podało, ż ó praconk prcż n był już jgo praco obc nkm N mało ęc ngo adnych oboąań ojódk ąd Pracy tgo argumntu n uł A t podkrśl! cgo nmoralność stosunku do poskodługoltngo praconka ypaddoango ąku łaśn km prv pracy tymż prdsęborst ad aproponoał ugodę praconk ograncy soj rosc o prykotę 2800 ł poodu cyn sę do posta skody pr głosn s ę do kadr dopro msąc prd akońc nm śadc rhabltacyjn g o, tomast prdsęborsto, któr go stopń ny jst bardj cny, apłac 30 t ys ł tytu m odskodoan a propoycj ę sądu Ob strony P"Y ły ug odę aarły Dokładn rlacjonoalśmy urb g tj spray mając dc ż n as cytlncy ycągną l cla sb ła śc uag ll!o G BARGELO A

5 ! &Jt!M' '!" 8?'!"CJJ MEJKE PREDEBlORTO ROBOT ODOCĄGOYCH KANALACYJNYCH Łod, ul 22 Lpca *ATRUDN* magaynra, nspktora lub spcjalstę ds sprętu budol, nspktora lub spcjalstę ds rolcń budó, l ł< rfrnta ds admnstrkadroych, majstra (proadn budó), mchanka samochodogo, mchanka ds pra sprętu budoango, cślstolary, spaacy upranm lktrycnogaoym, tokarafrra, ślusarg <, OCTAĘ" Gdańska 76 sprdam m g PREDAM całośc, cęśc 2p", lnk po rmonc kaptalnym afra ll/22a (8) głos pryjmuj nformacj udfa dał spra praconcych, Łódź, ul 22 Lpca, pok 2, tl g Prdsęborsto n pryjmuj osób po poru, cnu procy a L pp,,, ",,,,,,, łłllał ra8 " rt budolan, usprdam brojon 2970 g DlAŁKĘ 700 m, domk, sprdam hblarkę 377 g 2339 okolnletnko kach sprdam lub ylsty 3068 drżaę Buro Ogłosń, Potrkoska 96 dsęcoboy, DOM muroany, b ygód tano ŁódźChojny sprdam g DAŁK T 9k BAŁUTY rmosło budynk PREDAM palmę Tl kupę 328 g g HYDROFOR (200 ltró) LLE sprdam 699 pompą sprdam Pabanc, Bugaj 4 m 3299 g,, ' ', "'""' TRYKOPY ovrlock, t, japońsk tano sprdam Komul 8 god 8ŻYDOKE prdmoty 329 g Ofrty obray kupę , Buro Ogłosń, ÓEK ldk sprdam Cubak, KadPońska arsaa, łubka, 42/ k g DUŻE sadonk plumon ERCĘ" alkoą usu sprdam sprdam g 748 Ol g MET A LOE rgały do pcarkarn sprdam NAUCERY olbrymy Mjska A rodoodo sprdam 3322 g g POLDELNA N ALDO MLLENUM" ŁOD, ul FRANCKANKA OGŁAA PRETARG NEOGRANCONY ymnonych masyn urądń sprdaż nżj tryskarka KUA 0/66, nr n 8, rok prod, 97, stopń uyca 7 proc, c yołaca 8000 ł 2 tryskarka KUA 2/32 nr n 92, rok prod, 97, stopń użyca 70 proc c ynłaca ł 3 usarka 99 kg, 00/200, rok prod 973, nr ln, 99, stopń uycla 76 proc, c yołaca ł 4 Młynk RAPD 443, stopń użyca 74 proc c yołaca 20óO ło łych Prtarg odbęd sę dnu marca br o god 2 dal gł, mchanka Mllnum" pry ul Francskańskj adum ysokośc 0 proc ' artośc masyn lży płacać prddtń prtargu kas spółdln do god 4 Do prtargu mogą prystąpć jdnostk państo, spółdlc lub osoby fycn półdl n odpoada a brak yposażnrlu masyn Transport masyn obcąża bycę ypadku ndojśca do skutku prsgo prtargu, drug odbęd sę d marca br o god 4 astrgamy sob możlość odstąp od prtargu b poda 399k prycyn PABANCKA FABRYKA 2AR0EK POLAM harmoa jlrn DR dfysokj jakośc n plast;;,,,c no modl,'lttó luru VH!lo głębokch, składakó ora yrfny dr karns asłony, lustra, stolk, knkty, żyrandol, safk obu, palnk do butl turystyc nych, susark łan ko, jry spr6, schod daż, Malcska 7934 g PĘKNĄ 9msęcną, roocark doodoą podhalańsk (ostra) sprdam Gdańska g 8 ANTYKARAT ukoy, pl olnóśc 0/ t kupuj sprdaj vdancta róż nych ddn ksążk dy star casopsma (do 94 rl stychy spartały ora rprnty (rn podobny radkch drukó) 382 k 9 pokój kuchną Tl ygodam 332 g 7976 do yjęca POKÓJ Gruldka 4B (Ju3323 g lanó) AMOTNA doa yjm mskan uccmu, starsmu panu pram jady, a pomoc domu jdnorodnnym systkm ygodam cgóło ofrty Buro Ogło sń, nkca 3/ M2 30 m kaalrkę 9 m, blok, V pę tro amnę M3 tlfonm) (chętn po g ARAAŻolbor, (3 łasnośco M2, m), tlfon, amnę podobn Łod (Kony, Bałuty, tfa) 9942 g 2878 rotrypokojoe, spół kłado (6 m) dlc, cgła amnę da ray pokój kuch, nn Lsty 9976 nburo Ogłosń, kca 3/ KUPĘ mskan trvpokojo, łasnoś co ęks Tl 328 g 0 83 AMENĘ \ \J!ENĘ łasnoścop M3 (44), M4 (60l t lfom (Nootk, rboa) sgmnt, do mk Lsty 9984 Buro nkca Ogłosń, 3/ lamene korystn M '! M3 (Radostacja) lub kupę Lsty 9987 Buro nkca Ogłosń, 3/ NEMECK gamny, korptycj, korspon dncja, 98, c20807 g pak MATEMATYKA, angl sk Koalsk g MATEMATYKA, fyka, Jaschma 324 g trębsk MATEMATYKA, fyka, chma Mgr nż Lś k, nkca 39/ 2006 g po 6 PRYJME chałupncto ovrlock g podjm ACKA pracę pryatn ptal 7a m 9938 g grar, LFER, posukuj lktryk pracy (nn propoycj) 330 g blachara ATRUDNĘ samochodogo uc płnoltngo do akła du Tę<'oa (od ar2082! saskj) MATEMATYKA 740 ml!r Pluskosk 2206!, a sprdaż samochodu mk,,tarpan", rok prod 982, or slnka , nr podoa 3938, nr rj KLA946 Y, stopń użyca 4 proc C yołaca ł Prao ęca udału prtargu posadają jdnostkl gospodark uspołcnonj ora osoby fycn ymony pojad moż oglądać god 03 trn bura dch 90 marca br Prtarg odbęd sę bur, dnu marca br o god 0 Jżl prsy prtarg n dojd do skutku, drug odbęd sę tym satnym du o god 2, cną yołacą o 20 proc nżsą antrsoan nn płacć adum ysokośc 0 proc cny yołacj, jpóźnj dń prd prtargm, kas bura god 03 Buro astrga sob prao yboru ofrnta lub odstąpn od r>rtargu b poda prycyn, jak rónż n br odpodalnośc a tan tchncny, brak ospręc ady sprdaango pojadu 388k F O R M U J Ą, ż bżnkują opony jnoocśnjsycn masych typu O" pry ul róblskgo Pryjmujmy, apjąc tychmastoą ymanę, stępując opony Usługoo bżnkujmy 'f 6 R 3 'f 3 R 2 f dał sprdaży, AKŁADY UŁOD tchmlat lskch, praconkó sfann kronk budoj' tchnk budolan7 montrblachar ntylacj doorca łla budolany murar dkarblachara malar robotnk budolany kroca dolango oprałlr sprętt bu robotnk transportu stolar łlusan ygrodnl M 36/86 arądtnla grody pryj g Praconkó Budolanych Karty nformacj scgółoych udla skcja kadr Łod, ul PKN 7 godch od 7 do 864k opon tl 27993, pry ul rsal ydał art tch tl , pry at Poatchnk 2 god od 7 30 do 30 BEŻNKOANE TO GARANCJA NAE OPONY DOBREJ JAKOC ATRAKCYJNA CENA! 3,,,/////////////////H///'////////////////////'////// ''H////Ef/& s n TRANPORTU EJKEGO ŁOD, ul BĄVNKA ATRUDN NATYCHMAT praconkó o ysokch kalfkacjach aodoych J/f MECHANKO pra pojad6 samochodoych, AMODlfLNE KĘGOE, OPERATORO kopark Jdnocynoyclt kl lub m ŁADOACY, J/f KEROCO upranm BCE, ł OPERATORO url\(łń typu RV 9 apmy a $ POŁDELNA poroumn 30 lo ygrodn oparcu stopada 98 r spra akładogo systmu ygrada, prma ysokośc do 0 proc dodtk a staż pracy od 3 do O pro, grody jubluso, grody podału cystj dykl blansoj, slk śadc socjaln T n pryjmuj praconkó po samoolnym porucnu pracy głos kandydató pryjmuj dał spra praconcych, Łódź ul bąsyńska, tl 489 lub 96k 0 l l J lllll ll l llllll l llll llll lllll llllllll lllllllllllff amrażark LODÓK, praa ójck 7 g NAPRAA pralk autobasak matycnych 44 g Tl EAM lktronc pomscń ochro cujnkam ultradźę koym abpcan dr (blacha, blokady, amk patnto) Odobn ycsan Mondr staloych, taż skrytk sjfoych Rachunk nstytucjom 2982 Kalnosk 73 g ŻALUJE prcsłonc ATRUDNĄ skj 47/7, REMONTOOBUDOLANE sprdaży systkch nformacj spra skupu udla J 906k T 7 R 3 'f R TERMN YKONANA UŁUGJ 7 DNPunkt pryjęć DŻ, UL ROBLEKEGO nformacj udla skcja n stycj OGChP, tl 4376 opony do samochodó osoboych nspktora doru robót santarnych npłnym ymar godn 0020 RADA LN E a2s20 j ATRUDN DAGONALNE RADALNE s N RB U Łod ają, G AGMET" OGŁAAJĄ PRETARG ykon robót budolanych ykońcnoych noo budoanym akład Łod, pry ul Lo<łoj 0, tj roboty murarsk, roboty tynkarsk, roboty btorsk, roboty posadkarsk, roboty malarsk, ykładny płytk glauroanych Trmn ykon robót 30 maja 987 r slkch nformacj spra udla skcja UstycJ, ul Arm 403k Ludoj 2, tl FAGUMTOML" 92 Łódź, ul rsalska 47/7, tlx C86464 PECJALTYCNY EPOŁ OPEK DROOTNEJ GRUŻLCV CHORÓB PŁUC TUYNE OGŁAA Rubn TELENAPRAA Elktron , tl20232 g tr DEKODERY Pal nż Gębarosk J g VDEOKAM flmo"łlll , urocystośc, 7827 g Janus FLMUJEMY kamrą v do urocystośc, rkla my, ystay Potrko tl , ska 42, 9624, Radomsk! 6986 g ngaty l YOŁUJEMY y barn ora yko nujmy odbtk Ral amó ujmy poctą bgn Męd ryck, 063 arsaa, Bohomolca 26, tl 264 g PRETARG NEOGRANCONY PRETARG NEOGRANCONY ŁODKE AKŁADY PREMYŁU GUMOEGO,,, PABANCE" BURO PROJEKTO ODNYCH MELORACJ ŁOD, ul GERKA 23 d 8,,,,,,, OGŁAA }>rdaż autobusu typ Autosan" H93, nr fabr 20078, rok budoy l 74, or slnka LD2043, slnk apłonm samocynnym, ogólny stopń użyca 7 proc c yołaca ł Prtarg odbęd sę sdb prdsęborsta dnu marca br o god 9 autobus moż oglądać god 02 dnu poprdającym prtarg trnn akładu adum ysokośc 0 proc cny yołacj lży płacć do kasy prddń prtargu akładu jpóźnj astrga sę prao odstąp od prtargu, cęścogo lub całko tgo, b poda prycyn a brak ady ukryt akład n ponos odpódalnoścl Prtarg odbęd sę arunkach okrślonych prpdsam MP nr 28 d 30 lstopada 982 r Jśl prsy prtarg n dojd do skutku, to drug prtarg odbęd 392k sę tym samym dnu o god 2 70H/H////////////HH/H/////////TJ'''/),////////////;, N///////// n, 7039, Hajman g boar MONTAŻ 3230 Lang 2002 g BOAERE, 48994, C796 g pł CYKLNOANE, 43776, Rusnklc 998 g UKŁADANE glaury, 327, Lśk 99 g GLAURA, trakota obańda 992 g CYCENE dyanó, tapcrk Maurk 379 g 769 PRANE dyanó mtodą ssącoporącą, myc okn, nstytucjom rachunk Bukosk, 7466, g FRANY kuchnn, pokojo sprdaję usłu t ykonuję ablska, Potrkoska 3266 g ANTYKOROYJNE ab gorąco, pcan dkola, ost, Pokła doa 48, tl g KOMPUTEROE prognohoroskopy, życa, y borytmy akochanym spólny bohoroskop Błyskacn otrymas,podając datę(y) urod78600 Botst" ałc skr 9 Tlfon Bydgosc p dyżur cągły TELENAPRAA ! Brooc RUBN" Elktron" praa 444 Goulsk! 83 g PREDKOLE pryatn Płókar 368 g Flmo,,LEVDEO" urocystośc an BA Rmślnca U 2977 g agubon nat MYCE okn sprątan cladnśadcto, c, lgtymacj cladnętr nstyt ucjom rancą trlck bgchunk c 2007 g n 923 g kl dr BA karboa Lod $CNANE skradoną unaźnla 42 łodarcyk służboą lgtymacj 8930 g 6/86, Mlr06ł8'a ta$cnane dr Duda g sak g UNEAŻNAM pcąt kę akład lusarsk, TĘPMY gryon, robactadus tfak, Konrato Garancja Lutomrstantynó, chunk 7873 Koa20040 g ska 3" lk aolnl 283 g AGNĘLO rm ykonya ATKA" aprasa sla nr 240 ydan Potrkosamotnych L6dźBaluty Urpr ska g ban Mara 894 g BorcryELA O kol, grska 208/2, skradono prao ja9963 g dy MARAN Maj, Turystyc 28 gubł prao 332 g jady NE jstś &torony do ps LECH tańcyk, Brlń samotnośc skgo 2 gubu prao dsaj Buro Matry3332 g jady moln Romantca", TANLA Camok, Lódź l, box g Arabska 0 bł pra3280 g o jady Cęstocho DYLLA" a, skrytka 748 dy BOGULA Matra, Olmpjska 3 gubł praskrtn kojary mał3290 g o jady 393 k 7ństa Atrakcyjn GUBONO prao japanoe dy Bnkc bgmatrymoln ofrty n, Kolo Nsul polca LDO" Gdy g kó 72 k 0, skrytka 37 ' ' YROK ĄDU ąd Rjonoy Łod praomocnym yrokm d ł grud 986 r ydanytn rybl" pr spl sonym, skaał Marka Lacyka, ur 24 mara 937 r sy Mara, am Łódt, ul Rgoska 6, u sprdaż butlk ódk karę rl grryny, po0'ł k danm yroku do publcnj la!omoścl Pan Dyrktor mgr BOŻENE JANCAR yray głębakgo spółcuca, poodu śmrc OJCA składają PÓŁPRACONCY ł ŁUCHACE E ADMNTRACYJNO KOL POŁU EKONOMCNYCH ŁOD DENNK DK 47 (%27)

6 o <> Brudn kuchnknbpcn O Prpsy życ O Budolan fantaj" ojódt łódkm dobgt końca pt sy tap kampan spraodaco yborcj PRON 2 ol(ch podstaoych dałają cych mastach sach odbyły s spotka oby allsk, ttóryrh ucstncy dyskutoal o jaż njsych problmach środosk rgonu kraju Jomnoaly spr y życa codnngo dogo ośrodka kolonjngo Młosa cach pod rocłam Nmal sędl rolcano ład admnstracyjn rala cl postulató noskó glo sonych pr mskańcó trakc kampan yboccych do ad rodoych jmu Np aon bhns tn n ypadł żl Popraono ośtln masta, a ul yspanskgo dockała sę noj rchn, pry cym lo ogch PRON ródmśca sty tj nstycj cęśc o<k v jdnym głónych tmdtb by łasnych fundusy tamt!jnf sa ło posukan sposobó spar morąd mskańcó OC'yśc cla sp>łc>nj n katy y, ot>udc ralal'j ckają nn postula y pry ul Tkac>kj domu sta ty Na prystankach autohusovch łgo pobytu rhabltacj mło potrbn są aty,, nod>a dży npłnospranj 8d st noa l autobusoa ntu (gm Andrspol) dyskub n tras Głono als Y d prysps7nm budoy oo bdoać tż trba pryn'ljmnj f skoły oodtao akła jdn palon handloy doym ogn PRON pry,emel>str" dałac> społcn lu środoskach, td doy stąplll lnr,atyą udostępnn tychcas n dałał PRON, podcom npłnospranym akła stalv ostatnch msącach j Pał Gał, jdnym stal domu r Codnn kłopoty lokatoró, yrażan Hstach tlfoch do rdakd sprały, ż notatc pt Co doorca ponn" ( Dl" lutgo), prypomnlśmy klka podstaoych oboąkó gospodara domu Cytlncy ml m a, ż poostalśmy tkst b komnhra Nalżało danm nktórych potraktoać door có góry", ostro dcydoa n ytknąć to oo ora pę tnoać To jak mól psal cytlncy jdyn lkarsto brud bałagan cn ustrk tchncn To jd stro mdalu Otryopn, któr ka d sytuacją podórku Oto fragmnt jdngo lstó malśmy tż nn tą astanoć sę A Odcyt dr dlslay Janoskj dr Csłaa mdta nt stota arunk draża grupoych form organacj pracy" dś o god 3 ooso (al Mckca 20, sala 4) t sja blusa udałm spo,,noc ma blusa" dś o god, 8 LOK (ul Traugutta 8), łu ycąca rcystość go no og Na osdlu Radogosc achód dałalność ropocęła Młodżoa Rada Osdla trch łódkch akładach pracy półdln Transportoj Akord" Polmos" akła dach Gaoncych postały no og akłado Mlskach (gm Noosol) spóln ogno ałożyl tamtjs rolncy ucycl Obcn kampa spraodacoyborca PRON sym ojódt sła koljny tap Odbyają sę jady trno PRON akońcy go jad dlgató dlncy Bałuty m sąc późnj 28 marca odbę d sę jad ojódk PRO Klkaśc osób rocn umra Polsc skutk atruca cadm, co spovodoan jst adlym dałanm urądń gaoych mskach Tragcny prykład mlśmy ndano o już psalśmy Lod macly ctry osoby Od 6 rś ubgłgo roku łódkj sc n ma trując go gau, a jdk to, co daryło sę Ksężym Młyn, moż daryć sę praktycn sęd Żby urądn gao dała (t) ło bpcn, opróc gau mus otrymyać Rolnca os rygotoa do osnnych prac polach ojódta łódkgo były tmatm corajsj rady u cprydnta Łod Lcha l'{ro Od momntu, jak ostałam go randy Jak ponformoał braspodarm domu, cąż cytm nych dyrktor ydału Rolncta jak to źl yąują sę sych UM Matus aadk, do upra osną poostało 44 tys oboąkó doorcy Al prcż lu s staj ysokośc ha Na jdnj trcj tgo arału ada Faktm jst rónż, ż asan ostaną boża jar, cęść nll (4, tys ha) upraa będ ęksość s podjęła tę pracę ględu mskan Trak pry astosoanu noych, bardj toan jstśmy racj ybran ydajnych tchnolog clu łat go aodu (cęsto koncnośc) jsgo droż noocsnych upra stosoan będą jak jgors dno to łaśn sposobó pr lokatoró, podcas gdy to prfrncj, mn akrs dosłaśn lokatory cyną nporą tay oó mnralnych ndk okół blokó nątr będnych środkó ochrony rośln nch Prfrncj tgo typu nbędn Lokatory mojgo bloku są prd systkm ględu sę ndostatk okrs mroó yproadają s utrymujący psy do pnc (pryjd doorca oó aotoych dług osto posprąta!) pomscch tatnch ocn, pry ałożonym sypoych psy atatają s po tn rok poom oż vtrby, aś korytarach oddają nosącym cystym składnku NPK moc mal lokatory Po rócnu 89 kg/ha, apotrboan ouag, rodc są oburn n y aoto pokryt ostan 88 soj dc, lc doorcę, bo proc N ponno być kłopotó jak on śm sę unosć, skoro do nąoam fosforoym potavngo lży oboąk sprąta ym Jąko popran okrślono aop'!n móę już o dastoanu slkch urądń bloku!do trn ęksość środkó ochorca ponn głosć do pra rony rośln Na ra utrypuj y!) cy ykręc'anu żarók, bo sę ndobór prparató akrającvch chasty mka, rośl;n domu sę ypalły dul!ś pomyślć, ż dla mn ms motylkoych chasty kan było jplnjsą potr<?ną, cnn bóż Na nłym poom od 8 cymś n do osągnęca m'ljj sybko mjającj młodośc, po do 90 proc kstałtuj sę stan masyn do prac l'as gdy nn oosadając j n prygotoa docją, ż to dobrodjsto osnnych Po ra prsy od lat n brakuj ęksośc cęśc dsjsych casach" amnnych (t) l\f P t ystaa malarsta yl! llsklj cyn codnn ( Yjątklm obót ndl) god 09 klub ubardt" (ul Klonoa 39), t ystaa pt,bkt dolnośląsk" cyn codnn (opróc ponf djalkó) god D8 alon Fotografk (Ul Potrkoska 02) Dałającj Lod od lat or j ostat ndlę spól kstr kamralnj Pro Musca", tn ystąpł błchatoskj haykonując atr kroan pr bgna Fr l sportoj ma yrosła konkurncja Dy Musc" Handla, En, kln A Kolo mrytó rncstó nr rygnt Andrj Chmloc u Nachtmusk" Moarta udapry Komtc Osdloym nr 2 torył ndano noą, kamral łm fagocsty Krystofa Kamń ora Lga Kobt Polskch organ ną orkstrf' Collgum Must skgo Moartosk koncrt faują l marca abaę karałoą klub pry ul Cołkoskgo l cum", skład którj sl n gotoy Bdur Dochód mpry prcony o strumntalśc flharmon, T> atru lkgo orkstry radostan CM odpodną porcję łaśc tlnu Jśl doproadający go otór ostan jakchś poodó apchany choćby cęścoo cść mtanu utl sl dl) tlnku ęgla, cyl cadu Najgors jst to, ż normalny cłok n, cy spalan prbga sposób pradło y cy tż n płomń nby potra, a jst, a tgo, ż jst cad po prostu sę n cuj albo cuj tdy, gdy jst już a późno Co ęc moż robć? Po prs, urą d gao ponny być co jakś cas konsroan Kto ma to robć? acęły już spółdln mskano (np Pols"), al to dopro pocątk Poa tym ostają jsc domy admnstroan prp PGM pryatn Na corajs,f konfrncj prasof łódkj gaon pośę conj spraom bpcństa, móono, ź syscy admnstratory domó ponn mlć odpodno prskolonych praconkó ama gao td chcałaby pomóc al ra n moż, bo będ prstaać" Potrkó Radomsko ga mny sja archologó Muum Archologcnym Etnografcnym Łod odbęd sę dch lutgo ssja spraodaca łódkgo ośrodka archologcngo muó Polsk środkoj okaj tj ssj organoa ostała gmachu muum ystaa pt Odkryca archologcn 98986" Otrc jj 26 bm o god 3 gmachu lń'? urn Prcnony" krmas M Druga stot rc, którą rócono uagę, to ykaya pr cść użytkonkó njomość podstaoych asad obchod sl urądml gaoym tmy np cystość Jśl upa ra cv drug ykp kuchnc, tdy ścta sę ją ykl rchu już Tymcasm ta łaśn upa moż aklć otór, dostarcaący do palnka potr a c moż być prycyną acad Kolj spraa to prraban cy prstaan łasną rękę, albo pry pomocy rmślnkó chałturscykó urądń gaoych Podobno nktóry robą takl rcy, od których fachocom łos s jży <ło n spraa, ż cęsto lud musan są do prróbk pr fdntaję projktantó cv tż budolanych Bo Jśl np noym mskanu, malńkj kuchn, kuchnka ustao jst upłn nfunkcjoln, to n ma chyba takgo okatora, który n dcydoałby sę jj prstan Na Rtkn np tak nn prróbk strdono 60 proc spośród 20 tys mskań, skontroloanych ubgłym roku starych mskach tom,ast bardo cęsto nspran są nstalacj ntylacyjn, albo ch ogól n ma A l Jst kuchnk dających sę tylko do ymany! Co tdy? Prps mó, ż trba odcąć doply gau To co, ostać tysąc lud b możlośc ugotoa obadu umyca st cpłj od? A kuchnk rynku o l a mało Tyl o tym, co mskach budynkach A stan mjskj sc gaoj? Móąc krótko jst ły Dyrktor łódkj gaon, Mkołaj Grlcak poada, ż lpj n będ, głón dlatgo, ż n ma rur (ab) Pamc J krvckgo Dś o god 730 Klub Naucycla pry ul Potrkoskj 37 /39 odbęd sę spotkan autorsk pośęcon pamtęc gora klrycklgo aprasają n RŁ PRON, NP ora KA ydancto Łód k Jak jut nformoalśmy, ostatnj spólnj ssj Rady Narodoj m Łod Rady Łódkj PRON podjęto uchałę spra ocny ralacj ojódkgo programu yborcgo ora nos kó postulató, głosonych trakc kampan prdyborcj Rady yrały adooln faktu odbyca spólnj ssj doko po ra prsy h!stor ocny ralacj łódkgo programu yborcgo ora nbskó postulató yborcó Uno a słusn kontynuoan tgo rodaju ocn corocnych spólnych ssjach, alcając pryjęc podobngo roąa radom rodoym stop podstaogo radom trnoym PRON Poytyn ostał ocnony stan crodukcjl prmysłoj rolnj, podkrślono popraę aopatr rynku Jdnocśn strdono opóźn ypłnu nktórych adań Do nch lżą mn budoncto mskano rmonty budynkó mskalnych, robudoa nfrastruktury tchnlc nj, popraa bay ośaty y choa Koncn jst tu możn dałań strony organó admnstracj państoj, jdno k gospodarcych, a takż ęks aangażoan samych mskańcó sgo ojódta Uagę lży rócć popraę organacj pracy, fktynjs yko rystanl casu pracy, oscędnj są gospodarkę matńałoosu rocoą ora rojan spran ncjaty społcnych mjscu pracy amska Rady aaproboały stopń ralacj postulató noskó gło sonych pr yborcó, podkr'ając, ż tn rultat ostał osąg nęty takż dęk cnmu udało mskańcó pracach społcnych Trba do końca ma ja akońcyć prac d płnym rjstrm postulató, ra rolcnm sposobu ch ałat Matrał tn będ służył posłom, radnym dałacom PRON ch codnnj pracy Uchalono tż pononą alę ropatrn postulató unych a nraln ora strtlono potrbę uspran organacj spotkań posłó, radnych dałacy PRON społcństm, (j) pątk ropocy sę Hal portoj krmas toaró prcnonych Domnoać nm będą yroby prmysłu lkkgo, artykuły gospodarsta domogo abak Toary prcn sę o 3040 proc, aś po obnżc ch artość yns ok 40 mln ł Jd osoba marła sptalu, Handl potra pęć dn, god a 23 osoby odnosły obraż 08, yjątkm ndl, k ynku 2 ypadkó, jak ydy akońcy sę d godny c daryły sę ubgłym tygodnu śnj drogach sgo ojódta KK Krocy potrącl 3 psych o (J lq) ra spoodoal 23 kolj Na scgólną uagę asługuj fakt atryma pr mlcję 33 ntrźych krocó, których 20 to roryśc l motororyśc M LULUD7UHh'//HUHHHH/H/HHHUHLU/H/D7/D7/D7D7HUD7HhU'Uuo7D7/7D7//7f" ""' l UFANA cynny od pondałku do pątku god 28 TELEFON AUFANA dla kob& cążą problmoą ł033 god 222 TELEFON DLA RODCÓ porady ychoac, cynny od pondałku do plątl<u gd 3 8 ANONMO ALKOHOLCY tl dla lud f problmm al koholoym (ponldałk pątk 720) s \" "' \ \" ss s \ s ANE ""ELEl'ONY Pogoto MO t9 98 Pogoto Ratunko 999 nformacja lutby drota 36 9 nformacja tlfonc Pn nformacja koljoa 36 l!lrormacja P D Cntralny 3, o nformacja kultural Pogoto clptonl Pogoto nrgtycn, lłh U traż Potaroa l 4B l' Pogoto gas , 992 pogoto dtlgo , 7ł ł0u TELEFON AUFAN/\ l\tlodeżoy TELEFON A TEATRY ELK god 9 Halka"; god 9,Cos fan tutt" (Muum Hstor Masta Lod) NOY god 9 Tango" MALA ALA god 7 Mora!ność pan Dulskj" JARACA god 8, Dady" POECHNY god 0 Ndźldź króla Gnobora"; 700 Poskr9mtnl łośncy" l\tuycny god,,kopclsk" (amkn) 830 My Far L a d Y', TUDYJNY god 9,,dota" ARLEKN god 730 Krac Ntcka" TEATR 77 god 9 Labrynt raj srca" śata MUEA HTOR RUCHU REOLUCYJNEGO (Gdańska 3) god 7 ODDAL RADOGOC (grsta 47) god 96 ARCHEOLOGCNE ETNOGBAFCNE (pl olnośc 4) god 07 HTOR MATA ŁOD (Ogrodoa ) god PORTU TURYTYK (orc<?lla 2)' god LOKENNCTA (Potrkoska 282) god 9 TUK <ęckoskgo 36) god 7 POLKEJ OJKOEJ luby DROA (Żllgoskgo 7) god 03 l\llata GERA (Dąbrosldg o 2 god lll8 MATA PABANC (pl, Obr talngradu ) god l, oo 30 cynn go,, r J, ' (kasa do god 4 30 > PALMARNA god 0 6 ( ó cyn on dlałkó ) pr c P KNA BALTYK Nsamoty jtdc" (UA) od lat god o 0, 230,, 73, 20 ANOO N końcąca sę opość" RFN bo god, l84, 9 ; ans nocny Mstryn udang" chńsk od lat PNE Nl końcą ca sę opość" (RFN) bo god!, 7 9 POLEE,Bolk Lolk Dkm achod" po bo god ; Glr Bv y Hlls" UA od lat 8 god 7, 9 loknab sans amk!ęty god 9;,,Nad Nmnm po od lat 2 god 2, 30, 84 OLNOC Dano tmu Amryc" UA od lat 8 god lo,lla4,,,prścń ró a" "' pol bo god 0,, ; Cas d" pol od lat god 730, 20 ACHĘTA ygł 06trga cy" UA od lat god O, 930,,, p nyj acl sogo dabla" po bo god 2, 4 3o 7 TUDO ndks" tx> od lat god 8; DKF god 20 sans amknęty TYLOY " F{X" (UA) od lat 8 god 64, 9 TATRY MALETUDYJNE Cul słóka" UA od lat god 8 DK!\ Mała caronca" (csk) god 8; Dotknęc Mduy" (ang) od lat 8 god, 8, 20 OKA Na całość" (po) od )at 8 god 830, u, 8, 830, ; nf ; GDYNA Kno non stop c,d god 97 Pramda strachu" UA od lat 2; Prgląd tórcośc R oncka Na systkch ndostępnych drogach" pol od lat 2 god 730, 20 HALKA Porót do pryslośc" UA od lat fa god 6, 830 MlODA GARDA,,Lubę ntopr" po od lat 8 god 0, 7, 930; Cy lol m plot?" UA od lat 2 god 23, MAJA,,Narco ksęca Krany oll" csrfn bo god 6; Podrót do ndl" a d t 2 d 8 ng o a Bo kgo cl' " (UA) POKOJ od lat l2 'go l, f7 9 ROMA UA 430, cs s ans Pramda u 7; kalpl od lat am kn cty od lat strachu" god 0, prosę" god 930, go d 2, TOK '"T Klub Flmó Dcęcych Rlax" Bolk Lolk Dkm achod" po! bo god 6; Klub Flmoy Oscar" Tu n spotyka s"' obcych" (rad) od lat gdd 8 T CK Drtry" po od lat 8 god 6, 9 TATRY Protctor" (UA) od lat god ' ' ' APTEK Mlokllca 20 Nclarnla, 89, Lutomrska Dąbrosklgo OllmpJjska 7a, Potrkoska ss Pabłanlc AnnU cronj, Konstantynó adoa 0 Głono Locka 33, ' Alksandró Koścusk f, gr korskgo, nąbroskgo 0, oorkó Arml cron! 7, DYŻURY PTAL Chrurga uraoa sptal m Jonschra (Mlonoa 4) Nurochlrur<> la ptal,m Koprnka (Pabanoka 62) J Okulstyka ptal tm onschra (Mutonoa 4) Chlrurgta d<ęca spjtal m Korcaka (ArmU cronj ) Laryngologa dlclca s tal K ak mu p onf) orc a (Ar CrChrulrtg!la scękokotaroa p a 22m Barl!c lgo (Kopclńsklgo > La ryngo ogla ptal m k!odoskjcur (gr, Parcska 3) Toksykologa nstytut Mdy cyny Pracy (Trsy 8) o''ff (akąfyodn!a Dorat pomoc okulstyc ul, apolskj t Gabnt cynny od 77 rano dn posdn, dn oln<' od pracv ałą dobę Tl ;s, " " \' \l'l "" \' 3LU/LUd/U/D7H/HHH//HH//HT///HLU///HHH//// H/,H'///H/HT//U/H///////bH"h"ULU/HD7HH/ H//H/U/HTH/HHH///HLU/////HH//LUH///HU /U////////H//h DENNK LODK" dnnk Robncj połclln yncj PrasaKsążkaRuch" ydaca Łódk ydancto Praso Lódź ul Potrkoska 93 Druk Praso akłady Grafcn o ''daguj kol gum Rdakcja kod 9003 Łód, ul otrkoska 93 l\rt' poctoy DL" Łód, skr' poct 89 Tlfony tntrala (h<'7y sy<;tkm da'\m) Rda cr clny Hnryk alnda 364a8J; astępcy rdakora clngo 8403' ; skrtar odpodalny n skrtar 3207> spray mast 3340, ; społcnokonomcn; , 33038;!otarportr ; kultura ośata 362fO; sport 32(89 d lącnośr nytlnkam, ntrncj Tlfon <>Ju goy svray trno (rękopsó n amóon ch rdakc,a n raca) Rc!akra nor Ogłos nkrolog ltro Rklmj Oy,!os ń Lóc' \ ul Potrkoska 96, tl ut nkca 3/3, tl 329 (a trść ogłosń rdakcja n odpoada) arunk prnumraty pdh cdcły UPK R Pr;saKsąkaRuch" cra odpodn urędy pocto 6 DENNK LODK 47 (227) l tł

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZAWIADOMIENIE dna 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotycy: pretargu neogranconego na organoane ypocynku letnego na terene kraju dla dec be abepecena socjalnego ojeódta łódkego. Na podstae

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o OK O Z ၇嗇TZ ၷ升 n bu o e 2 Okn e n ne, je no o e bą e oၷ升oną o ၷ升ᐧ吧c nn ku =, / 2K, ၷ升o ne koၷ升o e b ᐧ吧 3 Okuc ob o o e 4 Z ok enne t ၷ升 o ne, o ęne ၷ升ub et ၷ升o e, oc nko ne n kᐧ吧 ką ၷ升 k e o nego o ą u

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodawania reklamy

Instrukcja dodawania reklamy Istrukja dodawaa rklam b s tu P w r st la m uj m C S ku t r k www.p.om www.sawa.om www.orst.om fabook.om/p a h Krok 1 Rjstraja owgo użtkowka la m uj m 1. Whodm a jd trh portal, klkam a lk dodaj rklamę

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

2 - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受l၇受၇受၇受၇受k၇受 ၇受၇受l၇受 k၇受၇

2 - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受l၇受၇受၇受၇受k၇受 ၇受၇受l၇受 k၇受၇ 1 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 ᑇ厧 N ycj - Ę ၇受 Ę - ၇受 Ó ၇受 Ó Ó Ż E p Ad ycj ycj ၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受

2 喷 ၇受 ၇受 ᐗ厗 喷 ၇受 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 ᐗ厗 Ó Ż ၇受 Ó Ó ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受ᐗ厗 ၇受၇受၇受 1 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 ᑇ厧 N ycj Ę - ၇受ᐗ厗 ᐗ厗 - Ę ᐗ厗 ᐗ厗 ၇受 ၇受 Ó Ó ᐗ厗 Ó Ż ᐗ厗 E p ycj ၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 ၇受၇受၇受၇受၇受၇受၇受 唗c၇受g၇受 ၇受၇受၇受y၇受k၇受 ၇受y၇受၇受k၇受yc၇受၇受၇受g၇受

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu TV na EURO 2016

Regulamin Konkursu TV na EURO 2016 1. Organizacja Konkursu Regulamin Konkursu TV na EURO 2016 1. r n or Konkursu s ru ro o o s o n n u -166 o n ń r y u run k 182 s n o r s ru r s ę orcó prowadzonego przez R ono y o n ń - No M s o W Wy ł

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy 4. Podelnca unwersalna 4.. Budowa podelncy Podelnca jest pryrądem podałowym, który stanow specjalne wyposażene frearek unwersalnych. Podstawowym astosowanem podelncy jest dokonywane podału kątowego. Jest

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Pienińskich Portali Turystycznych

Pienińskich Portali Turystycznych Ofrta Pńskch Portal Turstczch b s z tu P w z c r st la m uj m C S ku z c t r k www.p.com www.szczawca.com www.czorszt.com facbook.com/p c a h Krótko o Pńskch Portalach Turstczch Pńsk Portal Turstcz został

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

NORMA BRANZOWA. 3.1. Widoczność z miejsca kierowcy przez szybę. przednią. Powierzchnia przezroczysta szyby przedniej. patrząc w kierunku jazdy;

NORMA BRANZOWA. 3.1. Widoczność z miejsca kierowcy przez szybę. przednią. Powierzchnia przezroczysta szyby przedniej. patrząc w kierunku jazdy; UKD 629.113.07-787.1 NORMA BRANZOWA BN-76 SRODK Samochody osobowe 3626-07 TRANSPORTU DROGOWEGO Widocność miejsca kierowc!) Wymagania ~ Grupa katalogowa V ~ 1. WSTĘP Predmiotem normy są wymagania widocności

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

4 ra n n n a na r n m r nika z posiadanego przez niego bil n ra an al n a l, na ar n a a a a r śl n lam n n.

4 ra n n n a na r n m r nika z posiadanego przez niego bil n ra an al n a l, na ar n a a a a r śl n lam n n. Regulamin imprezy ZAWODY DRIFT MASTERS GRAND PRIX 2017 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Organizatorem imprezy ZAWODY DRIFT MASTERS GRAND PRIX 2017 09-407, ul. O l ń a 25, ana r r r r ra r r a n r n dla m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1

Stosunki międzynarodowe Studia II stopnia plan dwuletni 2012-2014. I semestr, rok 1 tosun ęnroo tu II stopn pln ultn - Lb po uośnu (/) orśl r goo nh ję n stuh stjonrnh (nh) Zj rón l runu: I sstr, ro N protu Wpron o nu o stosunh ęnrooh t s sstr N protu ono rooju Męnroo ohron pr o t s /

Bardziej szczegółowo