F o t. J a c e k Babicz. w ś r ó d c z w ó r k i o c a la łe g o r o d z e ń s tw a. D z is ia j w k lin ic e p r z y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F o t. J a c e k Babicz. w ś r ó d c z w ó r k i o c a la łe g o r o d z e ń s tw a. D z is ia j w k lin ic e p r z y"

Transkrypt

1 RIT z dpsm dz db jk kżd Nc tśc Jku b cch W TOREK 27 N d s z l z zuchą Bz pzśld tch, c dl m 8 st lu t g D zklp D c h d z ł p s z c z s b t d z lę, d z s z l ł z u c h, k d J G, m s z k c J k u b c M u c h, u s ł s z ł g ł ś u j d p s ó P s t ł ę c s p d z ć, c s ę d z j G d t ł d z t z m ł c s p ł k ą g ł ę N pstk p c h ą ł g d Ś d m szk Z t k m ę ż cjz u p d ł, p t m d z ł ju ż t l k, j k d j g d m u b g jvch m ł d c h lu d z, k tó z z częl g k ł d ć p ę ś c m, g d updł j d z c h d u k t kpął g g ł ę k SREBRNY NIEDŹWIEDŹ dl A d z j W jd ju 46 M ę d z d g F c gjlu F lm g B l u h ł t ó c z ś ć A d z j Wjd, ę c z ją c m u S b g N d ź d z z b t k łd»sztukę flm ą N f s t lu p lz W lk T d z ń st m flm lut P ls k p m tg Tuh d b ł s ę c z j W c ' <0 P z s tę p c d c ę l t l f g ż ą c d z g s p d z śm c ą, z ż ą d l p ę d z k sz t śc S k d l z ł g tó c, d c h d z ą c z b l 3 b u t lk ó d k P lc j p d z z s t ł p f m p k lk u g d z c h P p z s tę p c c h c b ł j u ż śl d u Z s ą j d c h s p s P s z ( ż s z ), k ł 2 5 l t b u t, m ó g ł m ć 80 c m z stu, u b b ł c m ą j s k ę d k l, c z ą c z p k ę, g c h s ł b ł s p t b u t D u g b l d, k z g lą d u k ł 23 l t, u b z l ą k u tk ę 3 /4 c m z l s p d z b ł s p t b u t M m p s z u k ń p d z c h j> z z W d z ł D c h d z Ś l d c z lu b ls k j p lc j, d c z j u d ł sę u s t lć p d j z c h p d (j z ) Pmgł sól, psk, chlk p słńc Śg z stł zpchęt, l z Z m bk N g łó c h d g c h j lu b ls k g j s t j u z ę c j s l, c h l k u p p s k u ż ś g u Z t s z s t k g ł ó s s ą p z j z d W c z j c z m d g c u s u l śg z l g j ą c s z s c h d l s z j k l j ś c d ś ż, m m t 4 d c k ó d ł u g ś c 5 7 k m b ł p z j z d ch J k z p ł s S ł m G ó c k, d ż u D k cj O k ę g j D ó g P u b l c z c h L u b l, j u ż d z ś d j chć b ę d z m ż d s z s t k c h m j s c ś c j l u b l skg Z psj sp d j s m ż qb ą ę k ą, j k s ę z d j, chdzą u cz s z k ó ł js k c h Z djm s b s p, ż c» j ó d zt lu b ls k m s ą mjscśc, k tó z s t ł d c ę t d ś t j ś k u t śt Z b g K z s k Mjsc g sp d z ł d z gm, b k c z ś c d g có bą j d k s z stk, b żcc t ch s c h j k js z b c j ócł d m D z ę k s łk tch lu d z c z s lś m dzłlśc ż d j szk ł Rzcz p d k s l, l c flxszcj s tu cj z l ź l s ę m szkńc L u b l C h d k, m m ż są z l h łd m ś g u, j kś dj sę p z m z ć D l k ększm z g ż m s ą t ust sząc d s z m g ł m ptęż s p l T u ó d z s p tkć m ż k p f c h c ó u s u jącch j z lu b ls k c h d ch ó Spl j s t j d k l k d u ż ż c k lk sób u p s ę z m t cągu p d Spl sz ą c c h d s z m głm l b g t lz ć k z c z ł C z t l k, k t ó c z j s p c j l t j s p d d z ł d k c ję K u T z l t t m u t k s p l sp d ł m D z ł m u s z k d z k ę g s łu p K lk m s ę c sp ę d z ł m s z p t lu s t u m J ś l ł d z m js k z c z ą c h t k t ć j k ś m t l g z g ż d l m s z k ń c ó z g ą d p d c h s łu ż b d c h u s u, m g ą b ć m m l m s p c m lu lu d z k c h t g d (D O K O Ń C Z E N IE N A S T R 2) C 5 0 g sz ( zł) N 4 9 ( ) ISSN N d k su 35032X Złg EDY chc ptstć d pdzłku Rfdum: TAK z stjkm Z d c d ę k s z ś ć z ł g E D Y P t j p d z ł s ę z s t j k m W f d u m p zp d z m p z z k m t t s t j k, z t k ą f m ą k c j p t s t c j j b ł 9 3 p c p c k ó j k p f m ł K u Z b g K tk s k, p z d c z ą c k m t tu s t jk g, st jk E D Z IE z p c z s ę p d z ł k A k c j p t s t c j m ż b ć j d k z s z, j ż l s t d jd ą d p z u m D z s j z p c z ą s ę z m p z d s t c l z ł g z z z ą d m sp ó łk W l m d t ź m u d z ł p z d s t c l j d lu b l sk g Z z ą d E D Y c h c z l ć 90 s ó b Z d m p z s J ó z f C z ę p ń s k g d u k c j z t u d j s t z b ę d b c j, b d z t u d j s tu c j f s j Z u b g ł k E D A m p d 6 0 m ld st c h z ł st t K m t t s t jk p t s tu j p z c k z l m d m g s ę p d ż k p ł c Ś d p ł c z s t c z ń s ł 4,6 m st c h z ł ( ) Lublk gł m ęd z d kkus pstcz Tójk dzc ju ż d m u P zm k czk p z s z c z p M sz k pz u lo g j z ł s ę d d b c h u jk ó P z d tuszm p z ą d k m ł b ć z szlką cę F t E m l S z u m s k D t z d b ł p s z ą g d ę s j k t g ( d l t 5) V M ę d z d m K k u s P s t c z m C h p d l jm ł d s z c h ", j k d c h lu t g d b ł s ę A t k ł O s t W lk p ls k g (m ł F c k d d z ł t m jsc j k d z c k ) N s z p s tk k z ł s ę jl p s z s p ś ó d k l k u s tu s ó b z B ł u s L t Ł t R s j P ls k stę p u ją F t J c k Bbcz P Kzłk N jb d z j d c z ś l d p b u c h u g z u, k tó m ł m js c 3 s t c z k m c p z u l K u c k g, d ć t z p s c h 6 l t g P z m k, j d g c h ł p c ś ó d c z ó k c l ł g d z ń s t D z s j k l c p z Z m ś c u z k ń c z ł s ę I I I M ę d z d T g R l S p ż c z N g d ę j d z m jsk c j js z s t s k p z z ł p z g z jc k s z ą f m ę p m c j d t m st Z m śc W ó ż p z z t z m fm m O t z m t tz m ł : P W A T E X z Z ł j ą : G d ń s k Z k ł d N z ó m śc C u k W ż u c z S A F s f c h, Z k ł d M ę s P z d s ę b s t T c h c z B E F S A N S k u z fm B I H d l R O L T E X z K s g Z O N z P ł c k R ó ż tz ó st u (K A W ) z ę d g d, l z j t k 3 ś lz g ó W czj lu b lsk ch u lcch d szł d 3 k lzj d g c h, z czg ż 7 m ł m jsc g d z ch szcztu, tj m ęd z W tm czs uk d g ch bł g sz d p u jąc ch cą g u cłg d M ż g s b l k c, k tó / c d sts l st lu j z d d z m ż g u ch u ś ż ch d ó g? (*) Pgz pgd s ł c z c R B jscm j ę c j m g ł chmu T m p tu m k s m l0 d d 3 st C, m m l d 5 d 6 st C W t p łu d '«h d, s ł b u m k, 0( *0 d 2 0 k m /g d z C ś pł bz zm P g z bm tlgcz Pgd b ę d z s p z j ć s p c m D b k c t c j V kj Z l c )słk fz c z C z s m S tę ż k c j D sdu p 27 P lz csm ll p 2 6 E tu d ę G sdu p 0 5 J j s tę p t k s ę p d b ł, żc t z m ł m ą p p z c ję u c z s t c z k k u s p s t c z m G t d z N c, t lk g tu l ć! ( t m ) Zpsz d kmłu N IE d g z z kt zsk u k u " p sł d Jzg U b p s ł R szd Z ją c z SLD N d c lstu m U b d p z st st sku dkt czlg NIF b k są d u d sd z k k u ęz, zczj z sz u, z u j tjm c pńst j P d z p z cj st d jz ę z u p z p m czl m u N IE p s ł s ju szu W 992 Zjąc z st ł sk z 0 m sęc p zb l śc z b zę j d k t ck g S ld śc" ( t) Cz Pł chętch pzpuszczl z ł p s ę u t bz c ł Z d c h, k tó fc j l u z s k ł m M s t s t W s p ó łp c G s p d c z j z Z g c ą z f m c j d l k l c h d l ó z c h d c h f m s m c h d c h k, ż ś d c d u g s b, k tó z ł ż ł z m ó p ł c ł z l c z k ę u l z b z c ł g k t g t u, m ż g W js k g B u g z P z u c c h ; z d ż ł t l k c v c t p f m ł m E lż b t K ę p z fm Z p ł c m c ł p d t k z k l tó, z k t ó m z ą z lś m s ę u m ą, c s p d u j z c z s t t d l f m, l j d c z ś p z l m d b ć u t z m j c d d z ł m s ę d k c j F t A u t P l d W s z s tk s k z u j t, ż t k ż z s t ą l d z s c h k l tó d j s p z d c z c h d c h u t z lk j k t g t j c z ó k ", tj R u l t G l M t s M m b t c ę z c t l, ż c p c s s t b ę d ą d s b m z p s m l ś c d t c h c z s c h pczątk ku A u t I u x B z z g lę d u t j k b ę d z l s p z s t ł c h p z d k t g t c h z p s ó p d p d b u tz m z s t ą p p z d c R u lt j u ż m g t ą s ę p p z c ję s p z d ż l g u, t g c z m g c c h z b l ż c h d k t g t c h z p l m lu b ls k j f m l C M H W ju t z js z m d u c t g d g d d tk u K u Z A K IE R O W N I C Ą p k ż m C z t l k m m ż l ś c k u p s m c h d ó t, t k ż p z d s t m t s t m t j L u b l x z ć c z m N sz p z c ę t g d z b u tt s t c z u j lu b ls k m g łt z m l ł t ż p d 0 p c s t s u k u d g u d Wcz ktgt A t d l t g, ż h d l u j ą c s m c h d m p z k l j t m k u p z lc z l s ę p z jm l z m ó p j z d, k d b ł d m, ż l m t b z c ł c h s m c h d ó j s t j u ż c z p Zbk spdł F s z c z b ą c, p c z ą t k k u ś m ł m ż m W K S M I d s t ć Z g d, c c h t j k t g Ju p d p z d c t m C z s ł S t ń c z k z A k d m M u z c z j K t c c h d u g m m jsc u s k l s f k ł R s j, t z c g c p z z ł L u tk k ł N k tu W Zmścu tg [Wszstk zdżł ««M g 0 I 7 * ffalimh0use TO KOMFORT W DOMU 4 l t lu b l k D t ( D O K O Ń C Z E N I E N A S T R 2) mm K O N K U R S!!! ul Z m b z c k 2 b L u b l, t l( 0 8 ) , RZĄDZĄCYCH? D z c, m ż t m c z p m ę t m c h b s z s tk c h d b c h u jk ó, k tó z s d k lk u d t c z ją m ó ł t c h ę z k ł p t d z d k, p A t F u t R M fjjf M D ISTR IB U TIO N ««v s k ł d k pt N jś m l j c ą g ł ę k ę d p t K u 8 lc t M k, t c h ę z ż b ł jm j s z M g d 4 l t A g tk h PRO E C O N I E PODROŻAŁY u l S t s z c P z m k m m ć p z s z c z p ą s k ó ę W c z j, d z ń c z ś j ż ó c ł z c s z p t l d d m u p l, p z s t ł tó jk d zc k tó m j s t t z d l c h 2 p k j m sz k p z u l O g j PRO E C O DsufuN,« O g m s u k c s d s ł F lg D zck sp dzją, c tż j s z c z pz źl m d bz ujk W s p dmsj C zm pńskg Z ł ż ą j s z c z stczu ęc m K czg pśbę G m sł C zm p ń sk g dm sję z st sk szf U O P gt z p ł czj P ltcz K m tt D dcz pz M SW O fcjlm p dm p śb b ł pzck tj ch fm cj z U O P d ps O p k m ttu j s t ążąc pz p d jm u sttczch dczj t j sp pzz p m szf M SW (I) Dt um gć Chp T u k c z, u c z c k l s V I I P ń s t j S z k ł M u z c z j m L p ń s k g, p d z p z / T s ę K s ę s k ą W HASŁO D N IA t l l g l ś c d z tu l g p s j s P lsk p z z l u z ę d g c z g d c h d u T k f m c j u z s k ł m lu b l k m sk b m k t lę k tu s k j Iz b S k b j z k lk u u z ę d c h s k b c h d z M g ą sp d z ć, sz g g u c z j j c l p z l sk z st z u lg, c z d c z ń c p z k N p d z j s t t ż f m p z ję c P IT u, k tó m u z g lę c z ł lm tu 5 p c, j ż l u z ją, d j s t d z m ó l k c j, ż u z ę d s k b d m ją ż c d z j s t p d jz m k p t p c c g ą s z c z ą ć t j s p p stę p T d c j u z ę d u p z u l S ą d j L u b l M ją ó c z s p d c z l Z d s t t m d b z z ó d cz ń c, j k j d m ś l b d g, b p t d z l Tdcj c z l jdm ślt m j ż s z m s z c z b lu f k t z t u m Jżl zg ł d m c st u t m t d z p d t c z c z b j p d z ą, ż c b ł tk, j k b k c ję k u bńskch s l p tzch, j ą j u ż t ą tp ć p d d k tó z s t z lł d m ęd z d p s u 5 p c c z c h d c h d ó ł ż g jc k ł p t! P m ę t jm t lk z c h u m t tum d m kńsk z c z c h s ó b z t tu łu d u tk M s z l ż ł d p z z k s tz c h k l j c h l t k śl j k t p ęd z g z c j B ths t th R scuu m d z ś d c z J k ż p d c z s m g s " z F ld, p ł j d t j j tz m u k d u d z k lżń sk u c k ó z K ub k tó z M H P l k ó z m d t c z ł p ł d z c h t t ch p ó b u ją p k ć ł c b ł j z m, p ł c ł R sj z l zd z p ś d z, s p s z m j k cją z ł zą d U SA d p d ję ś ć ż c m m d c h p ł p, c k k ó c lu z p b ż b z z g lę d u t j k g ł ś k z p d b m cdtm A m k c z s c p m K ł d k t m st d m g ją sę b Rd G tu j t m z lz b zp c z ń st O S7 p tę p ł K ubę u st p d tk 995 k sp d ł szc zę c m ędzb d z k k t j s t t ż d p d g śld zt s p c d ź p t u tu ją c p z j d tu (0 m j k lk ś c m l ó P l k ó, d t c z ą c m ż l śc k N m ż d c h t j c h k ó l k ó p u f c h t c z c h d m s t f s ó s p p z ś l d só b, k tó d lc z ją s b d z d u b g ł c z g lu b t M sę c z z b k z m l ł s z s tk c h d z ł c h g s p d k, l b d z j s k t z p u b lc z m ż p t m W p z d sę b st c h st tu c j c h p u b lc z c h st c z p ł c k z ł sę ż 6 p c m js z ż p p z d m m s ą c u N jb d z j s p d ł t m, g d z t k b ł j ż s z, c z l h t l s t g s t m P z c ę t p ł c tt t c h s t t c h sł st c z u t lk zł S t c z sp d k p ł c j s t t m d tk l sz, ż t m s m m c z s z c z z sł c lu t ó, z ł s z c z ż śc c h W p ł ę ł t p z d sz stk m z s t c g l k t c z j c p l j z g z u t k ż s k ł d k u b z p c z c h O p ó c z p d st c h t k u łó ż ś c c h t k c h j k z m k, m ą k, p c z, ż, j j, m ę s ę d l, s m m L u b l z d ż ł t k ż p c sz stk p ł t k m u l, d z m j d p c z ją c, ó z c śm c k ń cząc J ś l d d ć d t g, ż c zd żł t k ż u s łu g, t z c z ś c k z c z ą ł m s ę jl p j, (s t ) A ut C tu m P u ł s p z G ó Pułsk, ul R dm sk 3 tl (0 8 ) tł/(x (0 8 ) A ut S d OFERU/EMY W CIĄGŁE/ SPRZEDAŻY: S A M O C H O D Y O S O B O W E : D A E W O O N E X IA I S T IC O E S P E R O S A M O C H O D Y D O ST A W C Z E : L U B L IN S A M O C H O D Y O S O B O W E I D O ST A W C Z E : P O L O N E Z N A P R A W Y M E C H A N IC Z N E B L A C H A R S K O L A K IE R N IC Z E W S Z Y S T K IC H S A M O C H O D Ó W

2 N g łd z Zm jsk Odkp t W c z j z ś ż c h Zm bk ( D O K O Ń C Z E N IE Z F S T R ) Z pm cą m g lb pzjść st żc, j d k dspują zld d m dbm djącm sę d tg clu, tm czsm cągl są z d pżó O stt sp s łk u pchł m d śż p u któ szb k g pł d sm chdó st żckch A pps h łd śgu zlgją cch ulc Jśl d z c dm pę m c up ł Ik ptzć j k zć sę dę, któ K c b ls k p c ju z Blskpdlsk Kjbz p śżc S łużb dp dzl z u tz m d ó g B ł j Pdlskj pc ł zb t l Zkłd K m u k cj M js k j zm usz b ł t k j stucj jąć spzęt, b dśżć ulcę stącą djzd d bz pętl kńc ch pz stkch pszczgólch l O p ó c z B ls k j S p ó łd z l M szk j, któ dzlę dśżł szstk cą g psz s ch sdlch, t lk lcz łśccl pssj pczul sę z b ąz d upzątęc śgu z chdkó Z kłóc k m u k cj sp d ł, żc Blskpdlsk Sj m k Sm ząd d ł ł pz dzą czj ssję Ddt k d d l d uk mją s / k ó ł ś d c h cłm Zsp d g t tkż bz pczńst, żc z ptzb c będz m ż skzstć z p m c ktk pgt Blsc stżc u d d l j d k, ż m zcz m żl ch W dzlę p p łudu ch tp hk dskl zd ł gzm, pzdzjąc sę pzz zsp, ż d m jsc śc Huszcz, skąd d stczł d szptl B ł j Pd lskj, m gjącg tchm stj pm c 7 2lctcg męż czzę (m d p ) W czj sm p łu d d j c h ł d m szk p z ul O g j p d ó j tpcz: u d M A G D Y d ł M gd F t J c k Bbcz c ł śc p pł d szch p c W czj L u b l szstk g łó dg b ł pzjzd W śgu t ę ł tmst u lc s d l W d k c j d b lśm l t l f ó d zd ch C z t l k ó, k tó z c m g l dstć s ch smch dó W m, ż c j st jlpj p z z ł pzs s p ó łd z l C z ch ó M s ł B l s k M m t lk d mł p łu g, któ c ł czs pcują, l śgu j st p pstu z duż j k ch m żl śc K c k t k p g t jbdzj skżl sę Czub D lu b l kó m ż b ł djchć, lkz stusz d kltk b ę l ę c pchtę p kl śgu Pz m st m j s t jszcz ększ tgd u słszlśm s t c j p g t p z u l W t ó C zchó C zub, j k dzlc jbdzj zsp śgm, m l tż tksókz Tmsz S zczku t cz, sz f ppulch p ę c u tó j k ", szą pśbę s k t k t ł s ę z k cm, k tó z j k p pzjzd m l m u lc L pńskg, P gg T m k ą, B u szt ą p z któ j mszkńc b l k ó 6 8 b l p dcęc d śt M m t lk d łs cą g k z lm szm, l kzstm z pm c ch f p d z ł m R b t W s z c ld z sp ó ł d z l C zu b Pblm plg tm, ż p z dgch sdl c h st p ł smchdó" p łu g p pstu m gą pzjchć W lkę z z łm śgu p dz cz j tkż ctum Lub l Zząd M st pzzł ddtk pądz, z któ f m M P O, M P Z K m E k z ł bł hłd z ztk utbus ch płtch p kgó, zś Stż M jsk k t l ł dz có, d któ ch lż czszcz chdkó C łg śgu p z ctum c d sę usuąć, gdż c p z lą t skm śdk fs, któ m dsp uj W d z ł G spdk K m u lj ( ł, g ) S p c p c tu m z c z ł pzm cz but F t E m l S zu m sk P I O N E E R II KO RO N A FuduszP ó WlzclUdch Fudusz Pcz Bkó Ppł Wttcl CREDITANSTALTI BGŹ V * t * bzą jdstmxzscxt» Wtść bz ldf usct s* t 6 zł 76 g (mx c zkupu 64 zł 9 g) zł 6 (mx» ä» ł» gl d g c h Z m js z c z z p z u s u u z s p p c ł k lk d z s ą t p łu g ó, p łu g p s k k p łu g ó AGROS k c h M m t ANIM EX l t s p z s t j d p z b c W j h u BGOANSKI ,60 O J BIG,70,69 0, BPH 9,50 89,50 * BRE k 73% b I " Ł42 BSK k 78% 800 *0 6 g s 898 9,6 0 f Ó b s z s k m 5 7 d c k c h z s p c h b ł 3 67 km d ó g T u d b ł O czszcz gzm só d c h ó będz t ł d łu g PIONEER III PIONEER I Fudusz Pcz Agsg IPsz Plsk Fudusz Pcz Wtść bżąc jdstk uczstct sł 57 zł 40 g (mx c zkupu * * * * ***** pstk uczstct 60 zł 74 g) sł 2 d 68 g (m c zkupu 3 zł 42 g) p z d s t ć s ę d 4 g m W j Tmsz L u b j ększ utud p ł k lc ch K c Ł u k j J cz N dśż czkł tm 70 k m Z m jsk Zząd D ó g d usuęc m ł zsp dcku 2 0 k m szs W czj j ększ utud km ukcj zt gmch: Tub, Ż ó łk k, Rudk, Zkz, A d m ó Tud d pzm z b ł tż ts dąc z Zmśc pzz K sbud d Z zńc O gdz 6 tzm łm m l d u k żc ju ż t lk b ls k 50 km ts pzstł d dśż m ó A M usz ń s k z Z z ą d u D ó g Z m ścu N c t lk dgch Z m jszcz t usu ztó śżch R ó ż mstch służb km ul lczą z z ł m śgu Z m j d k Z m ścu dśż zstą s d l u lc ch d k, u p ł k l k d Chb, ż służbm k m u lm pmż s (K A W ) NAZWA PAPIERU BUDIMEX KURS ,0 0 C 0 M P IA N D 6 7,5 0 DĘBICA ELBUD0W A ELEKTRIM ESPEBEPE EXBUD GÓRAŻDŻE IRENA JEIFA KABEL BFK KABLE KĘTY KR ED YTB KROSNO MOSTAL EXP MOSTAL GD MOSTAL WAR MOSTAL ŻAB N0VITA OKOCIM OŁAWA OPTIMUS PBR PEKPOL 44, k 97% 75 I b L 24, ,20 0,4 4 5, k 3% ,40 6,70 34,00 80, ,70 k 0% 56,00 37, ,55 k 2% 4440 k 49% ; 6, ,50 8,40 7,40 k 23% 3,50 k 56% , ,0 0 s 78% U , , k 74% , ,30 * ,00 2 0, , ,60 00,38 s 79% , ,30 U * 0 6 3, , , k 32% / , , ;I ,00 0,80 P0LIFARB C SOKOŁÓW STALEXP STOM IL SWARZĘDZ T0N S IL UNIVERSAL VISTULA WARTA W BK W EDEL WÓLCZANKA ZASADA ŻYW IEC AMERBANK BET0NSTAL D O M PIAST 70 DROSED EFEKT 2,90 s 72% ,00 2,0 73,50 2,27 k 89% 3, k 53%,00 k 77% 6,40 7, ,00 8, k 34% 9500 k 20% ,70 k 74% 7,50 27, ELEKTROEX 0,30 INDYKP0L JUTRZENKA KPBP BICK KRAKCHEM PLI PPV/K *4, ,50 k 4 9 % 3, , f 5300,9 35 2, , , , s 60% ,2 5 k 68% ,20 2,0 8, , I , ,30 9, ,0 0 s 2% I 85 ; , , * ,80 * , ,9 0 28, ,40 * * 5, * 0, * 2 : k 92% ,30 * ,20 0, ,0 0 0,50 60, , k 29% ,00 s 68% 2,3 0 FARMFOOD J 0, ,70 PROCHEM ,2 0 7 W IG ,3 09 OBRÓT: 96 mló 957 tsęc; k ólgł: 7 mló tsęc Wk ssj udstępł Bu Mklsk BOK Lubl * WIG ROŻNE KULIGI klc Nłęcz O K N A I D R ZW I Z PCV LU B LIN, u l S t t 3 t l C ENY KONKURENCYJNE KURTKI skóz z płszcz szję Tl » PARKIECIARSTWO »8? POKÓJ bzdztm Ul Pzbl skg 3A s K u k s k g STANCJA K cz DNAJMĘ duż lkl hdl ctum Tl 2868 lu b NAUKA " NIEMIECKI 7524 OFERTA GARAŻE DLA ŚWIDNIKA LO KALE SPRZEDAZ PRACA PIANINO MAGISTRA f m c j d h u t f m c u tcz j (9 5) IK FIRMA km put ztud s m d z l g spzd cę spzętu km put g 7067 *7 *7 AMBITNE sb Dzł Hdlu, R klm Tl *4 PRACA mężczz M O T O S P R Z E D A Z ŁADĘ ( 9 8 ) CITROEN AX ( 9 9 ) Tl , p sdm stj POLONEZ ( ) Tl 68680, p sdm stj FIAT 26 ( ) *2 2 (L S M ) *02 SZWACZKI U l Klbg * zł tg d Tl p szsstj NONSTOP z Phkl 49»t/m» VAT (4 900 t VAT H l fu tb llś c l m t z d m z L u b l m ją Plsc dtf m k ę L u b ls c sędz z s t l c m s tz m k ju, d duż»' u h v S C H A b ł f ls tą m s tz s t P ls k d u ż p ę c s b d z j m cz k ę c stępó p z t c j Lubl, g c h Z c u h l c h m s tz s t c h ldbjó K lu b fm szg gu g W stępując lublsk*, pm gł p łk z m jźdzć spl cz sędz płksk d Z c : G ó k Łęcz z g) J z K c z tdz,?{, p ł c ł ps C z D ę b l p dą pzczą pżk mt,: k l kszt pzjzdu, Rg k W dz m b ł bt tg m, szt pbtu tuju p K szk z O pl, któ L u b l skłdz: Z g c z m ktkm uk* m u t K l s k, R m D ę b ń K l s k g Dębńskg " s k, K z s z t f K u k s k, T msz G łz k, M k Lszczń s k, A d z j S t l c z k Tdusz Ł p, J z K c z S ł m K z ł s k g l jdj gup z Pzszłścą W sz W d z m Łódź H tm m Bcz W p szm m czu lub l p k l H tm 4 :0 (W d z g ł z Htmm 3:), dugm g l 4: z Pzszłścą ( W dz 3 :2 ), tk ę c d su d f łu stczł L u b l t m s Nstt, m m pdz 2:0 s pztc pzgl c ł m cz 3 :5 d p d l z dlszch 2 mc szóst tuj Tf zd W Ł ę c z j 2 5 lu t g z k ń c z ł s ę I I T u j T s S t ł g p u c h b u m s t z m s t W zdch db jącch sę Zspl S zkó ł, uczstcz ł 76 sób m g ł bć c h zcz ę c j l zsp d g um ż l ł p zbc szstkm chęt m A t k : W ktg k j d 5 lt z c ę ż ł D d N zb cck (S P 4); g u p 520 lt M c Wzńczuk (Tc Tcm c); d 20 d 45 lt M k Słg (TTm c ); gup ld b jó tu m f ł Z g m u t T j k (H t l U) W śód pń jlpszą b ł M k C zk (tm ) l l u? T m s z C h m u 2 W t t ld l d C h j c k & H Adzj K k L d sk ujm zutuj k fs I I ddzłu T b k t (p 2 p k g stzż, tg sk m jsk, budk d m s t c j B l m z ) st zją fs uk d utzm gt śc ksplt c j j sztucz m żą ślzg kę pd Glbusm Z blsu pd kc ub k u k, żc I I d d z ł M O S R zb szstk sj ptzb 70 pctch W złtó kch t zcz 5 m l d ó stch zł tch N d b f s ( dsu d sztuczg ld sk stdu p z ul K s j) p k sę z d t c j Uzędu Mst C l ż ł b z b ć, b d z s js z ą s tu c ję z m ć? O d p d k k I I d d z łu M O S R S t s ł K u s k RENAULT 9 dsl ( ) Z d z W 0ń I S P Jtk j ( s/0j ą f sc KADETT ( ) s Tl CINOUECENTO 9 5, D 0074X TYLKO WY DWOJE DUZA MIĘDZYNARODOWA FIRMA PRODUCENT ODZIEŻY Ts d l O d p ź d z k zg j s t c k l tu jó t s s t ł g d l młdz* ż s z k ó ł p d s t d O g z t m t j l z c j są s z k ó łk ts st ł g A d z j Bl cz d k c j S zk ł Pl s t j 5 z ulc S m c z k j Czch» D tj p zg pęc tcjó W k l s fk c j łączj pdzą: D z częt I M łgzuz* chuk (S zk ł Pdst t pkt, 2 Z f Szpńsk($P5 423, 3 Rt Wch (SP 4! 48, 4 Agszk Buch (SP4 322 S klsfk 6 dzczę C h ł p c K ub Pdgó (SP 4 6 ) 480, 2 Pł Sczpk (SP 4 ) 428, 3 P t Ku (Sp * 370, 4 M c Bchsk (SP' 340 S k l s fk 79 zdukó Szóst tu j zpl» st ł 2 mc Jk zkl u SP5 (h g ó l d s tę p, k c j t L u b l Z jd u ją m z ó t b k t u ż t c z ś c publczjj k k s z t s z tu c z l d s k 0 4 * 3 POLONEZ ( ) Tl , p szsstj OPIEKUNKĘ d dzck ztudę Sędz zl sędzg I I d d z ł lu b ls k g M O S R p d z s j gspd s t z l g ł m b s z z lc z ą c m 7 h k t ó T jd KULIGI RENOW ACJA O ld b j b z sukcstpj Dfct ldz OGŁOSZĘ# USŁUG I d mlśc I POLFKUTNO R0LIM PEX F IR M A N 0 V A B U D O R G A N IZ U JE Z A P IS Y C H Ę T N Y C H DO BUDO W Y W Ł A S N O Ś C IO W Y C H G A R A Ż Y W O S IE D L U W E F R A N C IS Z K O W IE C E N A VAT (u g! c ę lc z t l ą ł s ś ć g u tu ) U W A G A! Z p s tó ż s z b k k s lz c j P ł t ś ć 4 t c h *4, 3,4 REMAK Z p m cą d b c h lu d z, któ j m dl ptzb, zcz m z zę c m G zgzm, cz l jc m d z c, d z ą ddl gą pzz m st d pm c plęgką ż cc p d z ł k u ją c c łą k c ją p tu d m l ś c d z d k A t M H *2,3 *3,8 RELP0L W j ó d z t c h łm s k m 9 0 p c dśż z st ł) d g k j I j ó d z k, k tó ększśc m ją ju ż cz ą z c h ę W s z s tk d g d u g j I tz c j k l j ś c dśż są p zjzd N stt, u t b u s P K S d j żd ż ją t lk d gm, ększść m łch m jsc śc d cę tch j s t d ś t W pdzłk 3 utbusó sób j ch ł s m utm d c ó c ł z ts Pdpdb pc, gdż zst p k u tk ę ł zspch W mjsc gch pzd b l k m u tk ę ł p ó ł śc B l, gm D ubk p m t ch zspch bz łpt st ł zsp skść utbu b ł c d dkp Osdl su R l c m ją pblm z jz u lc z k zstł pę dś dm z s ch pssj, szczgól ż c, któ ch gspdst lżą dl N jgzj stucj gląd k d szs c h łm skch ch d k c h L u d z Ftl pzdst sę stucj bą p kl śgj bc chłm skch sdlch m szk O dśż są t lk ch d k pz ch W pdzłk l g łó ch ulcch W pdzłk ó k z sz zstł zjęc szkłch pdst ch g m Chłm z tzch szkłch t D husk M ch łó k, Tuk, Pg cz (m j) I 8J0 RAFAK0 bgżku PETR08ANK D D ts P U k llv U L N m ł p tą PPABANK Z ju "2 4 ;4 0 P0LIFARB W Chłmsk ,4 5 k 63% BYTOM ZMIANA WOLUMEN OBRÓT % OBROTU I W s ZŁ s 62% BWR Pót ( D O K O Ń C Z E N IE Z E S T R I) Ż czl ść z k ł c h lu d z m szł sę z hjścą gstm fm pmgjącch 5sbcj dz zpcząć żcc K d b lśm czj z z tą u K z łó, p c c slu M A G D A s l łś d mszk 2sb tpcz, djżdżł s m chód z P lm /b tu k tó pz ó z ł dzc z szptl W czśj sklp T O M A S Z psżł kuch ę m bl, L u ExPl pz ó z ł k l tl z M js k O śdk Pm c Spłczj d st czł d zkłd ftl gł dzc z szk ł I (uczę szczł d j czśj jstsz bt R fł, któ zm ł p b u chu) zkłdł zsł zśclł bus W ązł sę z btc ksądz pbszcz p f N jś ęt szg Sc Jzusg p z ul K u c k g, dstczjąc ą p lk ę z część psż kuch S klp A L D IK bcł, ż będz t ch j d z t z ż ścą u pszkd ch pzz ls KURS ,00 <5,00 SPORT SPORT 3) zjm ując sę d s tb u cją t k u łó spżczch pszukuj M A G A Z Y N U L u b l p m k Z R AM PĄ z PO M IESZC ZEŃ B IU R O W Y C H z tlfm Oft pszę skłdć pd tl (08) [Q , 6 m Nsz l d sk m z ju ż 0 lcł ks kspltcj zszłm ku, dużm słkm p z dtj pm c łdz» st udł m sę pzp m t Z stł zpczęt pf* sz tp m dzcj cł spłu bktó Dtchczs***' kspltcj pdz b um jęt, ę c sz bkt sp* t j k jd z lczch * kju, fu kcj u j jdłużj, mc* ż j s t ustu szczgół u c ą ż l m sp m t* Tk łś płż ld ł* P uszk pzt ł 5 lt ** k ń czł d z ł l ść A ztm j k m ktuk* z m z m d z c j ld*>l* sk? M ż jszcz zb t l, b * p kku, l pzcż dążm * tg, b p stł tm mj* pł tśc, clfukcf' bkt pd dchm z ą pb* btą Zm sł j st tk: v pd G lbusm zstł lt«)' d l h l dskj P* A l j ch Zgm ut skch <*l<u użtcz stl tkż ks l t B ł b tu mjsc tg, * ct, st, usług Z ch t ch zm P p z st tv m c jst dzb ó ż lu b ls k j s/tucz*! ślzg c c dbg? N c skł k u ptmzm** M jąc udz duż kszt F szłj m dzcj ldsk b czkć spzjjąc m ' b m st U ząd K ultu Ftz> cj st lc zchcł sfs«* t gm kszt pzd zęc C z t będz mżl Czs pkż R zm " T G «**

3 MS Zsp ł M ll kżd m j ó d zt Mstz Ctfkt dl bsk hl M m t fk pzz Pl p c k ó dzu b u d l skę L u p c js k c j k c j g p lc j, stż pżj spk sp p z m c kscsó c j stj m ją b ć s k d d zó czs m pz spt ch, ' jc d pzz (bądź c ) szczgólśc m czó p łk dm u b k t c t fk t u ż j" m g bzpczńst, b zpczńst g z u ustl j k p s p ł ć b k t g p z z pzs U zędu K u ltu spt, są szm kju fz c z j T u s t k W p szj k l j ś c pzglądm m ją bć pszch Z klk śc d uszą p łk bjęt zg k I IIlg s k z g k lg, jbdzj c h gch zspł ch C t fk t m ją b ć z ąz zpl z g k, j ś l ch dz bzpczńst d z ó C z d j m dźm d czsu pzjęc d z d k l j c h b u d tu ( sp bzpczńst sp dużj m z zlż d dzł t c h ch) z ązń ust ch k lu b ó słu żb pządk ch ( ld ) S z f U z ę d u R d M s tó S p b z p c z ń s t J d c h b k t ó pt ch c j k ś c z s tc c z m b u m g, tkscs s t d Ś lą skm p d czs m c z u p ztcj z A g lą c z ł zkskj p d c z s s tę pó L g m ł k s k cj p s t c z k ę c jkś czs t c h b k tó W Lubl l b k l płksk st d hl MOSR zstł łącz z mlg użtku D t c h p h zstzż m ł p lcj, fc tj dugj stżc Lszk M ll 2 2 lutg z l c ł j d m p ł szczblu j m z sp łó k t l ch, któ z b d ł b st b k tó sp t ch pd kątm zp bzpczńst d z ó ucz stkó tkż u tzm p ządku pzd p zdch Tz jd dl gśc K fc k tc m tg p zglądu dk g p z z z sp ł skłdjąc sę z P łk z ę c z s t ę p u z g c h L u b t łu c c s t c h j ó d z t lu b l s k g t s s t ł m s ó k l s ą d l s b b l p g p g ś c L t u L u b t ó, p d p c z t ó L c h W ó jc k A d z j P ł s k g Z d b l 4 z 5 m ż l c h t t u łó m s t z s k c h g l k l s f k c ję k lu b ą W łu c k c h m stzst ch śód m ężczz tu m f ł J s ł M u s z k z P sc v pzd T m sz m S ł m k ą (S t k Z kzó k) śód pń E d t W ó j c k pzd s ją klu b ą klżką z L tu A g szką I k M k s t g ł lubt sk p A g szk I k A d z j P ł s k pzd dutm Blck l(s t k )D ę b s k (S g ł) dbl k b t E W ó jc k I k (L c t) pzd M W ó jc k D ę b s k (S g ł) M ęsk dbl zstzgęl sją k zść J s ł J u sz W śk scv z L tu ( ld ) ż j ł s ją p z c ję k t Ż u k l z lu b ń s k g Z g łę b P z p s z s z j fl c h g ś c, t l k z g s p d z Wk 0 k l jk : Isk I I C Klc M K S K ń sk 29:33 (7:6) Kpx Eskulp C h łm Wl Sdmz 2 :2 5 (9 : 4 ) AZS Eltst Rdm A Z S U M C S Lublm 20:25 ( 0 : 3 ) A Z S P l tchk L u b l S łcz tz K lc 3 4 : 7 (2 0 :8 ) A k tbl: 9 IS I Kńsk l UMCS ) Isk II Wsł POLITECHN 6 Słcz Wzg I KROPEX ( ld ) O z ł jlpsz h l Zstń kckbxm U b g ł s z A E js m t z k ń c z ł z X4 \ z d b t m g l m j k t z c s jp k l g t m d t c h c z s m s m k c 6 4 b m k lś c z l z ł s ę S ł m J z s k P 5 k l jk ch dzsątk jskutczjszch g lą d stępując: A lksd Ś N IH G O Ń (Sśc) 2 2 A g szk M A T U S Z E W S K A (P tc v ) 03 Bb S M Y K A (R u ch ) 03 4 Bż K A R K Ü T (A Z S W c ł ) 96 5 Ktz R O M A N Ó W (K k sz ) 94 6 Rt Ż U K IE L (Z g łę b ) 92 7 Izbll C Z A P K O (FB Stt) 89 8 Tt S IC Z K O W A (J K S ) 9 I B Ł A S Z K O W S K A (E B S t t) 75 S ł m JE Z R S K A (A Z S W c ł ) 75 D l pó pżj pzdstm 0 * j skutczjszch udz ż j, óż sę t lk zcz d tj z cłg szu, l z lu blsk kct Alksd Śgń 2 Rt Ż u k l 3 Bż K ku t W l tt L u b c c k (M t x ) 5 A gszk M tuszsk S ł m Jzsk 7 D l b Sm d (K ksz) Bb Sm k 9 E G d (R uch) 0 Izbll Czpk F t J c k B b c : v Zspl S z k ó ł G ó c z c h g z u d z ł m d z ę c u dż hl t u j p łk s k LZS D ścsłg f łu s»h tz d u ż : O z ł L z ę d<>k$ Nm c T u M l jó W mczch f ł c h pdł ustępując zultt O z ł T u H Tu Nm c :0 O z ł Nmc 2: Zcęzcm tuju l płkz O l U zę dó p/ d Tum OKS Nmc ( ld ) S tudck k lu b k c k b x g u P lt c h k L u b lsk j p d z b ó c h czł kó C h ę t m g ą s ę zgłszć s d zb klubu D S 3 p I u l N d b stzck 44 lu b t l f cz t ł , c d z g d z 69 ( ld ) Mstz Wsz R zg z s t ł t t m s t z s t W s z z psch s t lu l m k l s c z m W m p z u c z s t czl z p d z m p z t c lu b ls k g S k ł O t * k u g 5 6 k g Mgd Lsksk psz Osc» ktg 6 kg Duż Skół zjął psz * K zsztf Plc dug mjsc ktg 57 kg, * K zsztf B tk ps/ mj sc ktgm 68 kg, * P t Pstuzńsk psz mjsc ktg 90 kg W stlu klsczm Skł Lubl pztł tlk M k Czus któ ktg 57 kg zjął dug ' 'b tk Czus p v mjsc 57 kg mjsc Rdz szch L u b ls k m t s z c h ó m p z O s t t p j ł s ę z u p ł ś ć lu b ls k c h s z c h c h : s s t z c z k b t, c z l d z ń s t k t d z ń s t Jsł G ch lsk g tó j st zgz ć t k d z tu j szch sklę W j ó d z k ą, t kj ą C h ę t spz L u b l m gą ju ż zgłszć sę d szkó ł k szchj, któ m sdzbę D m u K u ltu L S M W m ą s b tę z g z t u m c j k tó m d u tch Pzum W czj d b ł sę sptk p z d st c l R K S M t L u b ls k g K lu b u Ż u żl g O m ó u k pzkz s kcj ż u żl j M t u d L K Ż O b st z ł lę szbk g pzum Zm k z k m : klsz! W lu b ls k m O Z P N z j s t ch j st b t ó T<> c l j d k p łk s k c h u / c z ż " «s c są d d s p z c j O k ę g g K l g u m S ę d z ó W p k t c ">ż lc z ć k ł 60 s p d l ch P t l u p t z b s d d b s łu ż j d j k l jk z g k O ZP N p d z c h p z z Włś dbg kńc m sęcz kus "ddtó sędzó p łk ż j W zję' Jch uczstcz 25 sób śód ch j st / płkz A d z j G ł c k, k tó sg su ld um kął śm c p b dckm ł dz Są studc p łk z z ższch» B ł p l m D ę b l Ckstk Sędzó dm pdębl k lc, g d ż t dść pęż *0dk płksk m dtąd j d g lt Płk żj * d z m lk d ć tk bł p l m K u c p z d c z ą c kęgg K l g u m Sędzó L u b ls k c, } / P \ M R p Tz chcm j k s d lu m A M c k c z L S M J s ł G c h ls k p d z s z k ó łk ę p d p t t m D K L S M Z d z p m s ł m, g z u j t k c j (k) jl p j pzgt ć sędzó d zg k kęgu, któ pzcż ju ż / psm Ns sę dz d lstpd zd b l kdcję C z tu Ś d k u zś z L u b l m l stęp ć zm s st z bćm Rzg tż ddtk tu j dl sm ch bc W tj k k u c j z c ę ż l K z s P t P z sm cc, p z d M ć k m K z s m K u bj k z M ł s z m K u b ą M d js k m W tu ju g łó m tu m f l A I A d ś L sk, pzd I k ą L szk m B t c k m, A g szką A d z jk m J z m z P u l ą k u k m K s z t fu k m z Ś d k ( j m ł ds uczstc) W tu ju d d u l m z c ę ż ł M c k T d / pzd Iz ą G ó c k ą K s ą R jc h l x qu M c h ł m M s ł m P t m Puksm Im pzę sp ł ksęg z ul J S M P K z u l Gż (u) (t ) K cz Schjk W p ł c mc szk l gz m d l sędzó I I I lg z z b pl pzd szm N s sędz I I I lg zlczą szkl Splę zś c t l bs tz st lc D p I zkńcz k lk zdń pch Pd k c 982 k u I M ł k zdł cg Dębl klc błą plmą m jscu D tj p s sę dz b s łu żl b ls k 2 0 m czó k t l ch N m js c u, S p lę s t lc Pzd zpczęcm z g k lu blskch sędzó p łk żj czk jszcz s ku s ó szklń W p dzł k 2 6 h m : szk l ttcz tmt splg, g bu t l j b ą zkó sędzg pzd p z dch W l k ł d c ó stąpą s c z ł sę dz K lc z k M k u ls k W z ą z u s t c z p d ć z k ń c z ą c s ę l t ą D " P z m : 4 p k l s k, b, 8 ś l k, 9 część g k, z m sę d z sk z k m bdz d b m B ł t d lc lstką Tz m ju ż z sbą stu d m tm tcz U M C S Jst m ężtką L c z ę, żc p I W b c p u ś c s ę d z s k g g H l S z czk m szk Ł ę cz j Sędz ł, m ł p z ę, l m m d z ję, ż p ó c d sę d z sk j g m d O b pć p z g t u ją s ę s ld p d z ł M Rp T G ńsk 6 g ls k ś ó d p z p, 7 p s z c, s, ż t, 9 k d t k lu sk, 2 2 s ł, z g ł s, 2 3 g m d, h ł s t, 2 4 k k tu P : I jp s ts z l m p l k t, 2 d lf s ł d k d z g d m spó S K O R P IO N ( 2 4 X 2 2 X I) N ó b d z ś dm tu z k ż d g g łu p s t st j sę c ć d z t k j k t z słu g u ją W p z c m z st c s z t lk m sę ó, S T R Z E L E C (2 3 X I2 X I ) Z czsz sę g ż ć s j sp, c m ż zpszć t ją u g ę b d z u tu d ć c sp ą z s ę z ł s c h b ą z k ó K O Z I O R O Ż E C ( 2 2 X I I 2 0 I ) N szc d p ą ł ś s g T z t lk s t c z s p k j czkć, b ju ż kótc zcząć z b ć p sz c tg c łk m p z c ż t t g p z d sę zę c W O D N I K ( 2 20) U ż j lu d z, k tó z udjąc t c h p z j c ó ł będą sę s t l z ł t ć s j s p t m ksztm N m ższ p z A m z k, 3 c h g ł ę m t c k ls t 5 d j s łu p d m z k c h ł s t, 6 m ę k b c, 7 z z u c ę g l z p z c z p, ą s k, c s p z jś c, 2 b sz, p z c h z m, 4 s k u p s tłu c z g c z, 5 s k z d ł s p ó łc z s g Ik, 8 ś l f b d ł s ó ', 2 0 u ś m c p z z K, 2 m c p ó j lk h l W u k k k u s u : S p ś ó d s z s tk c h d p d z z d g t g d l s u j m p ę ć g ó d p ę ż c h p 2 0 z ł (2 0 0 t s ) k ż d A b z ą ć u d z ł l s u, s t c z dsłć z ą z t lk j d g, d l b g z d N d p d z c z k m p z z t d z ń p s m d p s k k k u c j p st s m R A K ( 2 2 V I 2 2 V I I ) W s z s c d ją s ę bć d c b b d z ż c z l st, spóbuj ę c z ż ć s ę p d b spsób Z k m t k z j d z sę, g d j d z s p ó l k ó p p s c ę pm c L E W ( 2 3 V H 2 2 V I I I ) N c b z s b d p d z l ś c z sp, k tó c h m sz t p ję c T k l k k m ś l ś ć m ż kszt ć c ę u t tę d b j p, j k ą cszsz s ę u s ch z z c h k ó P A N N A ( 2 3 V U I 2 2 I X ) Pstj s ę d z s j z b łs ą ć j k ś b d z g l spsób, b z ó c ć s b u g ę t k p t ó, j k p z ł ż c h N zszkdz d czsu d czsu p z p m ć m s c h tltch W A G A ( 2 3 IX 2 3 X ) N p k u j d z ś k g jl p j stj s ę z c h ć tk, j k b cę g ó l b ł N t jbłhsz ó ż c zdń m ż s ę b m p z d z ć z j d ł, t ją c t K z ż ó k 4 9 JL» t / S F IN K S lć s ę k z s t ć R z ą z m j s t m k s m W jtk B tsz skg st p m d z c k u : , 2 p t p z z m tc: , 3 b s lu t ł d c : , 4 c h t s ę j j t ąc: I 48, 5 m l c z D u jc : , 6 ł s k m st z Płcm D ż ó : , 7 s z b k t c p ls k z X V I X V I I : T ] I3 I B U J z B mmmm N O V A B U D NOVA BU D SC fh k ( s t l l ) : Dflcłczęt: ' Muk Kstzsk pmjsc» ktg 50 kg Izbllklpk psz mjsc B L I Ź N I Ę T A (2 2 V 2 V I) T j pstęp j s t d z ś z k l f st d d, c p u ł t c p d z pl 0 z b z S u p E x p s s u ", 3 c h j k, N l z m ł s ę k l j ś ć d z dbł sę s z s tk c z t mcz T z k t t u m p d z s z s tk m, z c zdcdujsz sę zbć, j ś l t lk c p z k c z s z g c z d g zsądku B A R A N ( 2 I I I I 2 0 I V ) J śl ud c s ę d z ś g s p d ć t c h ę czsu d l sb, p ś ę ć g ł s p z j m ś c c d j s ę cągąć żd d d tk b ą z k K d st t z z jm ł ś s ę s m hbb? B Y K ( 2 I V 2 I V ) Jśl p ę c psk m sz s j pzśc, m ższ p ś ć p ż k ł p t P z d sę zę c, d k tó g s ę pzm zsz, j s t p d z p ł c l, l m ższ z lz ć j t lk k szt m s g pt m s t z s ą tc s jp k p s t t j lg j k l jc k s t k l s p ł k ę c z j k b t D z ę k 4 g l m s t z l m V s v z c z p p ó z g l 0 k l j kę s p tk ń, p z p s z u d z W k R Y B Y (220) N m u ssz sę d z ś czm p z jm ć G z d g tu ją c sągęc K dguą J t j l z l P u s 5 fs ł K u s ń s k, l 2««l7 Sjpk s tą p jąc g l j ld z s cluldj p ł c z k Kk Pzdm 55/8, Lubl t ł 225,2686 M s z k, d m z b u d s z g j L u b l Cs ; W z l Atkcj u k! Nsk c! ZAPRASZAM Y! mmm B m DUZA FIRMA HANDLOWA ZATRUDNI PRACOWNIKÓW P S ktc M A R II PR O ZO R O W P E L Ż B IE C IE ZIÓ ŁK O W SK IEJ z R O D Z IN IE g łęb k z sc płąc«z sp ó łczu c z p du śm c NA STANOWISKU KIEROWNIKÓW I ZASTĘPCÓW KIEROWNIKÓW SKLEPÓW Z DOŚWIADCZE NIEM HANDLOWYM W BRANŻY MĘSNOWĘDLINIARSKIEJ sk ł d ją k k sp ó łp c c K td Zkłd u Ptm flgu AM Lubl T E L / 2 Z żłbj kt * W d c h U z ą d S t u C l g L u b l s p z ą d z ł k ł zg u s tę p u ją c c h só b : R sz d W ó jt c z ( l t 4 9 ), A s t z j S kzń sk ( I 8 2 ) H k R b czk ( I 5 2 ), B b S c k ( I 4 4 ) R s z d J g ł ( I 57) C z s ł S tę p k ( I 4 9 ) L d S ł ( I 7 ), J z K u lc z k (I 63) S t s ł K s t ł ( I 5 9 ), A t M c ń s k ( I 8 0 ) M k M ł d c k ( I 5 6 ) M N d z ł k ( I 8 ), S tu K m ń s k (I 8 9 ) J Ł s k ( I 5 9 ) E lż b t M lc z ( 5 9 ) I B zózk ( I 68) B g u m ł P t s ń s k ( 6 2 ) E P ó łt k ( l t 3 9 ) F csz k K z s k ( I 7 7 ), G ż P ń k sk (I 4 4 ), F c s z k P d ( I 6 7 ) M A g s z k P l k ( 8 9 ) Z f W ó jc k ( 4 4 ) A d m S z p t c z (I 6 6 ), T d z j K l p c z z ( I 8 8 ), A t Z m u d ( I 9 0 ), A t S d l k ( I 8 4 ), G f M c h l k ( I 7 8 ), E d d N c h d (I 6 0 ) J d g P k u ł ( I 8 8 ) B g u s ł O b s z ń s k ( I 5 5 ), M Ś ą tk s k ą ( I 6 8 ), H l B u d z c z ( I 7 6 ) W l t Z l s k (I 7 2 ), J d g W z j ( 7 8 ), A l P c h ( I 5 3 ), W t ld O st m ę ck ( 70) S t s ł M k u t ( 8 ) J u l W lc z k ( 9 ) Z f S k k (I 8 ) J F lk ( I 8 5 ), J K ź m c z k ( I 82) R d z m z m ł c h s k ł d m z s p ó łc z u c W szstkm P c k m K lk C hug O gól j B PS K 4 Lubl szczgólśc Pf m d M czsł JE S IP O W IC ZO W I z lkzm p dzącm d kt m Tdusz DRYCE A d zj O LE JO W S K IE M U sdcz p d zęk z k z pm c czs d łu g t łj ch b m jg SIOSTRY BOGUMIŁY <u«7 P sędz E l z P O R Ę B IA K TY M E C K IE J z szcz g spółczuc z p du śm c O JCA skłdją k ct, kldz sp ó łpc c z Sądu R j g Lubl IW** S ęd z El z P O R Ę B IA K TY M E C K IE J z sp ó łczu c z p du śm c OJCA skłdją sęd z, k u t z p c c W dz łu V R dz N lt Sądu R j g Lubl W z g łęb k g spółczuc P m g B b z BABUT z p du śm c M ATKI skłdją k ct pc c T zcg U zędu S k b g Lubl K lg m z S p ółdzl Pc P R O M E T Lubl pzjc ł m, klżkm klgm z s z s tk m, któ z kzl m sp ó łc zu c uczstczl uczst ścch pgzb ch OJCA Gust PORĘBIAKA sp J PIECZYKOLANA z m s k ł d E l P ę b k T m c k z R d z ą sd cz p d zęk skłd ż z dzą

4 P z s lld «G lczx 6 m sę c, p 3 tk, p ł t z zsku, g d ju b l usz j d p m t l j, d p z ą z j z z l m z p c z p z c z k m c z c h k l tu z u l p p c z k, d p ł t z fu d u s z u s c j l g d czsó c h f m p c z k u u z g lę d sę j s k śc 6/2 lu b z d klł P z p m jm, ż p d z s łk u d z g m ją ó ż p ł d c h d z gsp d st l g Z s ł k d z p z s łu g u j, j ż l sbę d z p zpd ę c j ż 2 h p z lc z gspdst lg J ż l sbę d z pzpd m j ż t 2 h c z ł k d z pz dch d m z gspdst są gją ó m ż dchd, t dchód z gspdst p z lcz sę p z jm u ją c, ż m sę cz d c h ó d z h p z lcz g gspdst s 25 p c p z c ę t g m s ę c z g g d z z I V k t łu 995 któ s ł 8 4 2,0 9 z ł, c z l ż s 2053 zł W skść dchdu dz j s t pzjm pzz pcdcó' Z U S b u pc, śdk pm c spłczj czl pzz p ł t k ó zsłku dzg łącz pdst śdczń dchdch d z skłdch p zz up ch N m gą ęc żądć d zts Od I mc b zsłk Wfkcj upń O d m c b z st ustl p d d z g Z ó z k ł d p c, j k g t ( z z b ą z d u st l p ł c tg ś dcz, t j u zę d p c ś d k p m c spłcz j) m ją b ą z k p z jz ć sę dchdm s ch p c kó, m tó, cstó, b z b t c h sts d skśc psdg d z d chdu p z z ć k l j ks p d d z g Dz lcz Odp mtl Odł z kczg stsk E T A L Z B Y T,mm psd cągłj spzdż cch hut ch O FE R TA SPECJALNA Z A P R A S Z A M Y g d * S O B O T Y S ts b m d pzpsó ust z d l gud 994 zsłkch dzch p lę g c j c h ( D z U 4 /95), p d zsłku dzg ustl sę ks 6 m sęcz, tj: d l m c d d 3 s p dg ku kldz g * d zś d sttg d lutg stępg ku kldzg P d z s łk u dzg ks d m c d kńc s p b ustl sę p d st dchdu d z sągętg I I I I V k tl 995 P t pzsługuj, jżl pzcęt msęcz dchód sbę dz p zkcz k t 42,05 zł, dpdjącj 50 pc pzcętg msęczg gdz I V k t l 995, głszg dl cló mtlch O d m c 996 ku dz będz sł 25,20 z ł kżdą up ą sbę A b ustlć p d tg zsłku, lż u zględć dchd sągęt pzz pc k, j g m łżk dzc, p z s t ją cch s p ó l m gsp dst d m m U zględ sę szstk dc h d b u tt (p z c h ó d pm jsz k szt uzsk) zlż d t tu łu źódł c h uzsk W d ch d z d z u zględ sę jdk zsłkó d z c h, p lę g cj ch pgzbch Pdt dchdz u z g lę d sę dszk d ń tz m c h pdst pzpsó p dm stcjg, c l g pdst c h ust, tkż k t tzm ch z t tu łu ubzpczń m jątk ch sb c h d p p ś m t c h, ś dczń z pm c spłczj dz kżd up dzck s 25,20 zł F L E S z u m s k dzż bczj, k łsm zks pzz pc k ó, k l tó z p z d łu ż u ż l ś c d z ż bczj, z uż dzż łsj zm st dzż b cz j z z d pc k m pzsługując śdk h g sbstj D dchdu c j s t ó ż p z jm k l t p Zsłk dz z zpm óg p ł c ch z ś d kó zkłd g fuduszu ś dczń scjlch, z fuduszu z ą z k ó z d ch, j k ó ż z p m ó g z c h źó d ł pzp d ku zdzń ls ch, k lę s k ż ł c h, d łu g t ł j c h b śm c N bz sę p d u gę dpłt z zkłd g fuduszu scjlg z ch źódł d zgz g p cz ku f m k l, bzó, z m s k, p b tu lczu stjm tp z dpłt d pzjzdó ' t p cz k cz lcz, p zsłu g u ją cch d z c m m ł d z ż k u d lt 8 D d ch du d z c p z jm u j sę t ż żdch ś d cz ń k lc z ś c c h t p u : p c z k ś ą t cz dl d z c, b l t m p z spt k u ltu l skśc pzkczjącj cągu k u k t jższg g d z pc kó ', b ą zującg gudu ppzdg k u ( 996 k u k t t m ż pzkczć 305 zł), tśc śdczń zcz c h k ją c c h z pzpsó dt bhp z k ltó z t ś dcz, tśc p s łk ó p fl k t c z c h gcjch, tkż k l tó z p pcj m ęż z uż pzz pc k ó p z k u pc zędz, m tłó cz spzętu st ącch ch ł sść N dlcz sę tkż dt, ddtkó z złąkę ch lżśc z czs pdóż służb j k t tzm ch pzz p c kó z t tu łu ksztó uż pjzdó sm chd ch dl ptzb zkłdu pc W tśc u b u służb g (u m u d u ) g d j g uż lż d b ązk ó p c k lu b k l tu p ężg z t u b ó, tkż k t d p ł t z djzd p c k d p c z t ś c ś dczń z t tu łu up ń d u lg c h lu b bzpłt ch pzjzdó śdkm k m u k c j m js k j, p z s łu g u ją c c h c z ł k m d z u p c h p c k ó u z g lę d sę dchd z d z, m jącm pł p d z słku dzg W dchdz t m c u zględ sę tż dchdó z stłch źódł utcch pzd dtą zgłsz s k u ustl up ń d zsłku dzg W p zpdku dchdó pł c ch z ks dłuższ ż ch żdch zśdczń zbkch M sł W tk Z A K ŁA D Y MIĘSNE M AŁASZEW IC ZE SP Z OO P O Ł O Ż O N E W W O L N Y M O B S Z A R Z E C E L N Y M P R JIY P R Z E J Ś C IU G R A N IC Z N Y M W T E R E S P O L U zpszją szstkch hut kó dtlstó d spółpc zks dbu męs ędl OFERUJĄ PAŃSTWU PO ATRAKCYJNYCH CENACH: * P Ó Ł T U S Z E W IE P R Z O W E I Ć W IE R C I W O Ł O W E C H Ł O D Z O N E * M IĘ S O W IE P R Z O W E I W O Ł O W E D O P R O D U K C J I I N A D E T A L * W Ę D Z O N K I S Z Y N K I, B A L E R O N Y B O C Z K I * T Ł U S Z C Z E S U R O W E W IE P R Z O W E * K IE Ł B A S Y, P A R Ó W K I ADRESY HURTOWNI: W O J L U B E L S K IE H U R T O W N IA P A T R O N A C K A U L T U R Y S T Y C Z N A 7 A L U B L IN H U R T M IĘ S A I W Ę D L IN K P A Ł A S Z K IE W IC Z U L Ł Ę C Z Y Ń S K A 5 L U B L IN W O J Z A M O J S K IE, H U R T P A T R O N A C K A A R K A S, U L K IL IŃ S K IE G O 66, Z A M O Ś Ć * W O J C H E Ł M S K IE H U R T P A T R O N A C K A A R K A S ", U L P O N IA T O W S K IE G O 4 C, K R A S N Y S T A W U N IV IP " IJL L W O W S K A 3 C H E Ł M * WOJ B IA L S K O P O D L A S K IE H U R T O W N IA F IR M O W A U L S ID O R S K A 00 B IA Ł A P O D L A S K A N s z d s : Z kłd M ęs M łsz cz Sp z D z ł Spzdż M ł s z c z tl (057) tl/fx (057) fx W m c u k ń czę 6 5 lt p z c h d z ę m tu ę O b c z b m l p d z ł c h c łb m p tz m u m tu zch ć tę p cę P cd c z ł t zgdę Jst zd, ż m uszę t z ą z ć d t c h c z s j u m pcę, g d ż dl będę b ł t sm z t k sm g dz W dtchczs j f m p z p c ł m 33 lt \ z ą z k u z p z jśc m m tu ę l ż m sę dp s k ś c 3 m sęcz g g d z I t su j m, c z z kł d m ż m tę d p ę p ł c ć bz u p z d g z ą z u m pcę? H k L O d p : O d p m t l j s t p zz pzz zkłd p c p d s t b ą z u ją c c h t m z k ł d z zsd gdz Zsd t p k śl ć t lk s kść d p (k m u, l, p j k m k s p c tp ), l ó ż t m p ł t dp J ż l t m c j s t k śl, p d j d z j d p m t l j d c d u j m m t p z jśc m tuę N m p z t m zcz, cz p c k z ą z ł d t c h c zs u m ę p cę, c z dl pzstj stsuku pc S t s k t k z ł m ż ę c m ć p d d p m t l j p tz m u d c z j z Z U S t g d m z ą z j u m pcę Jk k z p ższ g, b tz m ć d p ę z p d u p z jś c m tu ę, j s t k c z z ą z u m pcę * * * ó ż S ąd N j ż s z k u z d 2 p źd z k 990 ( I P R /9 0 ), k tó m s t d z ł, ż z st t szcz d p ę m t l ą k, ż stj sę m g l d c p z jśc m tu ę T m p ł t d p u z l ż j s t ę c d z s t k ś l g zd z p g, d c h k lc z ś c z t m z ą z c h F k t p z jś c m tu ę j s t u t ż s m p z p s ch ubzpczch spłczch z tz m m d c z j u z s k u p d ś dcz pstc m tu P c k M ą ż m p 6 4 lt O d 3 l t b ł k k m zkłdu pc W p ź d z k u 995 b ł m s ę c z m u l p p c z k m, p d k c u l p u d stł z łu p zb ł s z p t lu Z s t ł t m czs d ł z st sk W k t u b c z p ks z s łk ó c d pc, zchc b m p z p c ć j szcz p ł k p tz b d m tu )' C? m ą ż p d ł z s t ł d ł z s t sk, c z z u g k p z d m t l j s t c h p z d z l m? Jśl zś d ł j s t ś tl p z p s ó d p uszcz l, t cz d czsu b c u p ń m t l c h m ą ż b ę d z tz m ł g d z dtchczs j skśc? M K O d p : W m ś l p z p s ó k dksu p c, k ż d p c k HURTOW NIA W YROBÓW METALOWYCH I RÓŻNYCH sp z Lubl, ul E gtkó 4, IM I tl 420 d 03 f x 4023 * dut żlz, ck, splcz, jkśc * gźdz, zlczk, łńcuch gspdcz, tchcz * stk gdz, pdtk * tchcz lmt gdz * l stl, zs, zcsk * l k t d s p l c z, s p c ł, * m s ę ż * stl kątą, bdkę, blchę cką tpzą *, u spust, ucht, ścżc * sdzk, kłk, bj, tł * tczk, ózk psz, jpk * ś u b z g u b, d k ł d, m p u l, c k * k ę tk, p d k ł d k z k ł s p ę ż s t k ę t d d, m t lu, t, b l c h k ę t zędz ślussk, gspdsk, hdulcz tcz d cę c szlf szcz tk m tl, p l k, b czk, d, bjl, p j m k śm c b z m t l k l ch t k u ł lkttchcz s z f B H P łą c z k b u d l p c C O z tu d p d s t p ł m ż b ć k ż d m c z s d ł O d ł j s t ó z cz z p d z m u m p cę, czs któ g p c k m p d g d z s k ś c p z s łu g u ją c j p z d d ł m Jżl d ł s tą p ł k s u s p d l j b c śc pc, b g p d z z p c z sę p u p ł tg ksu W z d ł p c k, k tó m u b k u j ę c j ż 2 l t d s ą g ę c ' ku m t l g, g d łu ją c j s t z b ą z zp ć m u ą pcę, d p d ą z z g lę d u j g k lfk c j z d (p z c z m pzz k s ó k s p d z p c k m p d g d z s k ś c p z s łu g u ją c j p z d d ł m ), j ż l ks z tu d u m ż l m u u z sk p d m tu z są g ę c m t g k u G d p c k z z g d p d ję c j pc, s t su k p c ulg z ąz u z u p ł m k s u ó g k s p d z, k tó g b g z p c z sę d d z p p p śm j pc Jk ę c z p ż s z g k g p łu ją c m p d ł ć p c k k u p z d m t l m, m p z t m b ą z k p ł c ć m u k s d p d ją c m k s p d z d t c h c z s g d z, j s t ó ż b ą z zp ć m u ą pcę ż d czsu u z sk p d m tu ( m j d k b ą z k u p ł c d ł m u p c k g d z d tch cz s j s k ś c ' czs k t j j pc ) M j m m m 79 lt jts c ę ż k c h J mj > p k u j m sę ą, dglądj d m u szp t lu, zpzm jl p szch lkz, b:::: ptz b bd, lzuj c p t td Nskm s t d z ę, ż t lk dzęk sz t s k l j p c m m jc s z tff ż j (s m l k z t k m ó» M m p b sją mt ę k tó stcz szstk M z sstą l dkłd m, t t ż skzstłśm z m ż l ś c dlcz d s j g d ch du dz» l cz m m Itsuj mx zt m, c z d z t sę» m u j c z m m mus j u z g lę d ć s m czm z z u? Jk k t dó z j s t l d pdtku0 Bgumł W O d p : W p szj gup* p d tk j k t l d pd tk u d d z p'; z ł (szśćdzsąt jd, m st ch z ł t c h ) Sumu s ę d z tzm d j d g d c z ń c ęc s tz 5 ł t N sumuj sę»4 k t d z pczch pzz k lk u dczńcó Ok c p s u j kt) d z d s 'jg czę0 zz pdtk g, mc d lc z j j d s j g czgc dchdu T lk ó c z s, g d bd tz m d jdg dc z ń c k tę ższą ż 6 IW z ł, c z l k tę ższą ż kt l d pdtku d d z, j s t zb ąz dzc uzę d z skb m sts zg ł sz pdtk 00 d ż k p d 6 00 z ł zpłc ć pdtk M sł "«*' O LCtum sp z» H U R T O W N IA E LE K T R O T E C H N IC Z N A A l j W W t s 0 (d ul W lt 6) 2035 L u b l, tl 4492 plc ptuę ELESTER, FAEL pzd kbl Z A Ł O M, BFK R ABAT 5% OD CEN FABRYCZNYCH ZAPRASZAM Y W lbc ludzkch V sp Rtujm Wkę W k W u & l t j s t jdczb W c z cu 995 *7 k t u j chbę ä z zspół Tu D m l g zvt g zm u dzck czbę j s t sstm tcz pduj! h m u zstu, któg ct' j s t bdz sk p, k cz m ż l ś c fu dzcó ' A b zpcząć k c ję h m lą, tzb c zą t k zg m d zć płj k t ptzbj c! zkup hm u, tj kł 3g: m stch złtch Cł c z c c p z dz j tz lt T lk żczl ść spć bcch sób dją szsę b ptzbj k t / p częc lcz ch dz czk W p ł t m ż dkm kt: S t zsz Pmc, C h m z Zspłm Tu W s z P K O Bk Pńst I X OAV z dpskm : D l W k W (u» Ft K tz Bu * W łśccl upm ją sę sj * Uzędc tzm ją ptcj d szufld W L IS T O P A D Z IE u b k u p s lś m łm ch K u " b ku d szk d z d z łk ę C z t l k ó, zjętą p d m js k s t c j W lt ch 80 d z łk p ł ż p z u l Ł ę c z ń s k j, l ż ą c d Pńst S d ó ; zst ł zjęt p d b u d ę k l k t st g N W czs j g b u d, tj d kńc 988 k u, ł ś c c l tz m l d szk d z bk m ż l ś c u ż tk k z s t z z m G d s t c ję z k ń c z, zpzst p ł t dlszj km pst D z łk zstł d p d z d stu u ż tk łą c z z u ż t k ó l c h D d z ś pńst S d p ł cą p d t k z z m ę, k tó j m gą u ż tk ć O d s d m u l t upm ją sę sj są g t d z łk ę tę spzdć m s tu j k b m k z p l ó, m ą pzbgć tz zl ts N stt, bz skutku G d p s lś m z szczgółm tj sp, z lś m dzję, ż z jm sę ą z ł c z p p zd t B ł s k p f m u j z szm p t c ję p ł c dszkd ś d ct m z t s ch z b k m ż l ś c k z pdję tch t j k s t d c st z d z łk p zz ks sd z j m u l t ( d 989 k u ) z Odszkd cąż płc Tm czsm d d kcj p p zsz d ł p W ł d sł S d bzd z ł ż ł ęc c ą ż b m m g st cc u zę d c b ą sę z m j k p z s ł k t z m szą: 7 g u d 995 C z t l k b ł sbśc u pzdt K Stfuk P zm sts d zlcń pzdt z ł ż ł d U zę d u M js k g p p z ó c stu d z łk d u ż tk Jdczś z ł z g d ę j j z b c zcz mst 8 g u d 995 p sm t t fł d W d z łu G dzj, tz d p ó ź j d W d z łu P l M ę ł k l j d m sąc, tczkę z ktm p S d p k kuz M s ł W tk R d g u j M s ł W tk T l

5 Alkhl + klc = 3 tup Nsm t pdk kł Zuchu N j s m u t j s z p d k t j z m z d z ł s ę d S z jc W p m m lu tk m m s t c z k u p d Z u c h m jc c b ł s ę z 2,5 c z ą c ó c z k ą P s c llą d k T m b d z j ż j k k M tk p z k u t z ł d c h d z, R k d z " p t lk h l z k u p s k l p, c u s z p z p s u s t c h u tz ź ś c OO p c c h p z c d z ł u lk h lz m P ó k c, b d z ł, k c u ł ń cu ch m s p c z b ó js t c s łu ż ą j s t d z ę c z ś c s ł z z ś d k ó, ę k s z ś c m c p j c h (j ) l p b ł D łą c z ł d c h d z c z s ą s d z t k t c z u ż ł, ż c g l P s c ll g d z ś z k ę ł G d z p c z ę t p s z u k z c z ę ł s ę j u ż ś c m ć W z p m c s z s tk c h s ą s d ó ł ś j d z c h z ó c ł u g ę d z k s z t ł t b ł s z b k z c z ę t z k p ć k u l ś d k u t j j ę k s z j, u l p j p z z j c, z l z z ł k d z c z k N t c h m s t z p g t tu k, k tó c p d ję ł t p ó b m c j P s c l l, t l k z j ę ł s ę t m ż c j j j c, k tó d k m t g d z c k d z ł z łu s c Łńcuch Nbk c ó c (E L A ) R dguj Jz Klczk * P cj t c h łm sk g szp tl zlz m t g z żm btm kltkę ps ą mtm k j p z d łu ż ją c ą s ę b c ś c ą p c j t U s t l p d s z lk ą ą tp l ś ć, ż c p c j t b ł s b ó ż s m P k u tu g c z ł p s tę p t j s p d z ę t z c h g l ę d z z ł k, d s t ą p t d s k c j J d m p d p d b m m t m s m b ó j s t m g ł b ć d l g l ś c z d t (mj) Chłmsk d d gęb plg smbójst Tgcz ms z żc ższch sf głsz ust pztg gcz jm bktó kljch tj ) p l cu p 0000 m k stcj PK P B stzc b) p lcu p 000 m k stcj PK P K śk c) p l cu p m k stcj PK P Jszczó d) p lcu p; 330 m k stcj PK P Sduk, m gz u p 4 0 m k stcj PK P Sduk Lublsk Pzdsębst Budct Pzmsłg Pzm słók" SA Lubl d z ż l k l u ż tk łą cz j p z c h m k b u cu p z u l M C S k ł d sk j 4 0 L u b l (ś ó d m ś c ) z p z z c z m d z ł l ść h d l ą, m g z ą, u cąż l u słu g, h u t ą lu b ą Istj m żl ść k d d tk g jśc d p m szczń d st ul S kłd skj O f t l ż s k ł d ć s k t c p z d sębst I f m cj, tl k S d k M s U p d ł ś c P ń s t g O ś d k M sz g K u s p z d c ł ś c lu b c z ę ś c P O M K u ó O f t s k ł d ć d d u k z s ę b s z c z b u c u E X B U D 5 S p z L u b l, u l C h m c z 4 Pńst Szptl K lcz 4 Lubl ul Jczskg 8 ztud GŁÓW NEGO K SIĘG O W E G O Blższ szczgół: K k Dzłu Sp P cczch PSK 4 Lubl ul Jczskg 8 P ztg dbędz sę d u 2 m c 996 g dz b u d k u stcj PK P L ubl Tt, ul R tj 5, pk 38 C ł cz z jm b któ s 0,45 zł z m k m sęcz W dum skśc 0 % m m lg czszu skl czj lż płcć d d 2 m c 996 d g dz 0 ks t j stcj PK P L ubl Tt, ul R t j 5 W dum p łc p zz g jącg pztg z s t z c h pczt c z sz u d zż g Jżl g jąc pztg u ch l sę d z c um, p łc 'dum pzpd zcz gzt pztgu Z stzg sę p d u ż p z t g u b z p d p z cz K szt p ztg u ps g jąc I f m c j d t p z d m tu p z t g u m ż u z sk ć pd tl L ublsk Z k łd Z lsk H b p l Sp ółk z Lubl ul D m t 25 głszją p ztg gcz śd k t ł: P l z,5 S L E, k p d u k c j 989, sl k 44527, d z , c ł cz 5000 zł 2 S u z u k m u t 800, k p d u k c j 995, sl k F8B N , d z M A 3E C A S , c ł cz 3000 zł 3 S u z u k m u t 800, k p d u k c j 995, sl k F8B N 0495, d z M A 3 E C A S , c ł cz 3500 zł P z t g d b ę d z s ę d u 4 m c g d z s d z b L Z Z H E R B A P O L S p ó łk z, L u b l, u l D m t 2 5 P j z d m ż g lą d ć d b c z g d z 8 4 tz d p z d p z t g m D d t k c h f m c j u d z l D z ł T s p tu, t l P j z d sp z d b ę d ą g s t u t c h c z g j k m z jd u ją s ę d u p z t g u Z k ł d d p d z d u k t b k z u z u p ł sp z d c h p j z d ó W d u m s k ś c 0 % c ł c z j p s m p ł c ć k s z k ł d ó, jp ó ź j d g d z d u p z t g u Z s t z g s ę, ż c d u m p z p d z c z s p z d c j ż l ż d z u c z s t k ó ' lc t c j z f u j c b c ó j c jm j c ł c z j N b c z b ą z j s t p ł c ć c ę b t g p j z d u t m 3 d d d t p z t g u, d t z m t m u p ł t p d u j p z p d k ' d u m Z s t z g s ę p u ż p z t g u b z p d p z c z C s p z d ż z p d t k V A T 2 2 %

6 F IZ Y K A, m t m t k, l k t t c h k » K U R S m s ż u I I s t p V E N A ", A N G IE L S K I, m tu, s tu d E N G L IS H C E N T R E g ls k, s z s tk p z m, g u p m tu l I FC , Z t ś ć g ł s z ń d k c j d p d P R A N IE d ó, t p c k U SŁU G I L O D Ó W K I, ZAM RAŻARKI p L E T N IA A N T O L " 30 m p d u c t K K f m! N jt j s p d ź! 2 L E T N I A KR A TY , 7 7 GW A Ó S M O K L A S IŚ C I z p c z ę c k l j j t u k u s ó p z d g z m c j c h I L O S t s z c u " 4 «? )& G A Z O W E P C V S C H O D Y d ę b, j s, s s, s m ś p d u k c j «m H c j N jt j!!! Ż A L U Z J E, v tc l MISI : A N D E X * *, u l B u s k 9 pfc 60 Z A B E Z P IE C Z E N IA, z m k, d z, t p c k, h m jk IB 0 M E B L E, z b u d b z , c z m : MTM T A P E T O W A N IE, m l G l g d z DOM OSYSTEM, 0 *? p z m, ( v tc l ), l t p DESKI *77 dż, s p z p d u k c j, m t ż R t b lk, DŚOAWJ PflAUWE OWTODYZCUTU c c c «v laukk Yt KOMANDOR L u b l W l p z», u l Z ą z k 2/23, W p d b t k NOWA E K S P O ZYC JA C B G / Ł A U FABRYCZNA Z TEL W ?7 D m m E B LO W Y " D O M A R " ; G A Z O W E s p z ul Egtkó 3 l M A L O W A N IE, t p t KRATY F IL M O W A N IE, k p M UR BET" V A T m l, g ł d ź «077 K S IĘ G O W O Ś Ć, d d z t p d tk d k l c j T l xv 344 S Z Y L D Y P O D C IŚ N IE N IO W E c z s z c z : d ó, t p c k Ż A L U Z J E t Ż A L U Z J E G L A Z U R N IC T W O, G A Z O W E M A L O W A N IE, t p t P R A L K I L O D Ó W K I, z m ż k, 04s A B S O L W E N T K A L c u m E k m c z g p s z u k u j p c OMJ p lk $0 D O M O F O N Y OMWl K A N C E L A R IA p c z K ł c z 4 p P R A L K I K47I KR ATY »Z IN F O R A C H " k m p u t p d z k s ą g ; c z m p k c s t DRZWI, OKNA»$*? T E L E W IZ O R Y, m g t d, t l g z t u V ID E O, u d z c T E L E W IZ O R Y ALUMINIOW E I PCV R IN S T A L A C J E C m c z 7» C Y K L IN O W A N IE l k D R Z W I: m, d d tk, h m jk z m k, t p lc k MI Ż A L U Z JE p d u k c j, m t ż A W SYSTEM Y F A N T " P k ó 8, g 2638, M j , Ś ę t f E LE K T R Y C Z N E A N T E N Y Mm K O T Ł O W N IE c NAUKA schd, ppt pdukcj, mtż M A T E M A T Y K A S t l D łu g k W ó lk L u b ls k j l M A T E M A T Y K A, d j ż d ż m R E M O N T Y, g l z u c t S T A N C JE, m s z k B u O g ł s z ń H k m L u b l, u l I A m W P 5 (l pęt) t 2423, t/x * b, L u b l, u l I A m W P 5 (l pęt) D z ł R k l m M k t g u t 288, t /t x A g c j lu b ls k : C t l B u R k l m I O g ł s z ń, J s 8, t l , , K s ę g E z p, K k P z d m ś c 6 2 t l g d z 0 8 c z 8 6, s b t 9 2, B u O g ł s z ń u l M j 3 6 c z 9 6, IN T E R T U R, u l N u t c z 3 2 ( p l ), t l / f x , t l g d z 9 6 z P D T m Kpu mu L O M B A R D E W A ", F t s t c z 6 T l f c ł d b : B l c z ń s k g «?» L O M B A R D C z c h ó, G ó s k 9 P L E K S I ż s z c M A R S ", N łę c z s k 5 A 0 8 / W Y N A J E M Z m V E R L 0 C K I ( ) s 3 ( p t ), t l g d z P O N IA T O W A, u l M ł d z ż 2 t l g d z O P O L E L U B, u l L u b ls k 2 t l g d z O g łsz d g z t c t l c h, g l c h z u k ń s k c h, h skz m k l s k g z t, p z jm u j : B u O g ł s z ń R k l m, I A m W P 5, p t l , t l/f x MIM W E Z M Ę v / d z ż ę p z c h ę k 2 0 m z p z z c z m h d l d z ż ą T l ( ) , I u p d f l ż m t ł ( l u I,u 4 > p c A m U B U «* * l» * Z A M IE N IĘ p ó ł b lź k m s z k Tl O D N A J M Ę p k ó j Ś ę t c h s k g 00 MCI S T A N C JA d z c z ę t G A R A Ż c t u m d jm ę Tl , p s m s t j M A Ł Ż E Ń S T W O p s z u k u j s t c j u m b l j k lc N łk s k c h T l P O K O JE, k u c h L O K A L U b u d 3 0 m k p s z u k u ję Tl C Z E C H Ó W! M 5 m js z d 4 0 m k T l Ś W ID N IK l k t s k 6 m p d b L u b l, m ż b ć z d łu ż , c z m ELEKTRODOM G A Z A U T O T R A N S P O R T 2 t Tl A U T O G A Z mu POMOC d g Pkg stzż Żlz 3 5 tl 4074 WB blchst L A K IE R N IC T W O W Y P O Ż Y C Z A L N IA sm chdó T R A N S P O R T,8 t A U T O A L A R M Y T R A N S P O R T A U T O G A Z E L E K T R O D O M z m ż k, z m k ELEKTRO D O M A U T O A L A R M Y, T R A N S P O R T, N ł ę c z s k 5 3 Hs t l T R A N S P O R T AUTO SZYBY óż z phs E L E K T R O D O M p lk, l d ó k W Y J A Z D Y p sm chd, ts p t ( ) P R Z E P R O W A D Z K I t s p t ( 9 7) M j 4 7, t l u l K c h m l 8 s t l P R Z V 6 IE M H IM IE SZYB N łę c z s k 5 3 l H O L O W A N IE u tt sp t *4 M IK R O B U S 790 AUTOGAZ t 4380 A U T O A L A R M Y 4270 k u c h g z, O S O B Y, t bu sm l 55 U m k f l W Y N A J E M bus E L E K T R O D O M s k c s p z d z m t z E L E K T R O D O M t t s p t ] T R A N S P O R T P Ó Ł N O C N A 6 7, t l P R Z E P R O W A D Z K I, ELEKTRODOM M j 4 7, t l u l K c h m l 8 f t l spcjlzcj AUTOSZYBY s p z d ż, m t ż pcj szb uszkdzch SZYBY Z P Ł E K S M, S k S 2 l P A R K IE T ( k ó tk k l p k ) E x t c! R u s łk 3, X P R Z E P R O W A D Z K I, spcjlzcj T R A N S P O R T t T R A N S P O R T 3 t 3 0 m tó szś c ch, M A G A Z Y N d jm ę C E G ŁA, VAT ( ) » P O S Z U K U JĘ m s z k Ś L IM A K I, z b t ( 0 8 ) «F U T R A s z tu c z W p z d ż F b c z 3, N IE R U C H O M O Ś C I P A R K IE T p d u c t ( ) P O K Ó J p c u ją c j, u c z ą c j s ę Ś C I S k ł d s k j 3 0, D E S K I s s 4 2 m m b c Z I E M N IA K I d s t ,A N M A " N IE R U C H O M O M L O C U M " A ( CZĘŚCI?7F G L A Z U R A, t k t t M j 4 ( p d ó z u ) KIJOM d sm chdó z c h d c h j p ń s k c h D s t z t tf d u FORUM L u b l, u l K c h m l 4 l > 9 7 Q ł, l«> 4 4 0/44 G O Z D E C K I P ł s u d s k g 3, , S Z Y B E R D A C H Y H O LD E N A D K A K *! m m U l(lkłu»lll*) L u b l, u l J u d m S W AG E N C JA N u c h m ś c S u lc z ń s k C h p 70 M IE S Z K A N IE m k gż T l ( 9 6 ) BLACHY m3 A N T Y K I p c j T l LAMPY, FILTRY, t p, z d z k, c h ł d c < fc B c h c d d z c h d c h I ( p c * s k l c h, N IE R U C H O M O Ś C I M O Ś C I K k s k m ś c 55, P z d , A T R E X " K s ń K U P IĘ d z łk ę pd b u d c t s z g , p j k t L p 2 9, W Y C E N A u c h m ś c ? P A L M Y lk c L u b tó, tl R O E L , Ftstcz 6 P Z M O T P us 8 sz k l kt ABTCED, tl Błżc, tl P d z m kus p z d p p łu d Dl m łd zż I s tu d tó zżk U R A N IA " ABCDET pzgub ,4 4 K U L K A " W G " jtj skutcz 2894 T O W A R Z Y S K IE C luuą smm " sj4 L L m m, m s l C K O m E K S O W E H A P R A M POWYPADKOWE WSZYSTKICH MAREK SAIIOCHODOW ROZUCZEN M 8 Z C 0 7 Ó W X 0 W łmyzum UFs u u J B» u u M c D A E W O O R E G A Ł p k j, ż k, z m ż k, c h ł d z k, p lk u t G R Z E J N IK I f " t Tl P A R K IE T, ju ż d 5 z ł m z k, l s t k ń c z, p g, b z, d z, k s t A Z K O R N " K ( 0 7 T E L E F A X Y P s c , m? IN T IM A S A B IG A J " G R A C J A " C LE O P A T R A N A J P IĘ K N IE J S Z E " m t c z, f t l b u j M O T O K U P N O U S Z K O D Z O N E, z b t s b, c ę ż ŁA D A * t W A Ł m l d s l k (c ł s l k ) p u g t J 5 tu b d s l (0 8 2 ) p s z s st ) 0 L IV IA N IE P O W T A R Z A L N E " MU C I C C IO L IN A E D E N " N A O M I" M O T O U S Ł U G I 6W V U L C A N 0 " " T O P G IP S " '* " Śc dzł, suft pdu, such tk kcs, płt PROMONIA mtż, spzdżl u b l Z 2 0 g d? 77 t ł 08) SS373 K L E C Z K O W S K I B E L G IA H l d t k, p ą t k G L O S T U R ", , »?«? B E L G IA H l d p ą t k W t k, T R A N S P O L " E R O T IK A A G E N C JA T z s k c ł d b A G E N C JA T z s k c ł d b B E L G IA KU PN O S K U P z ł m u, m t l k l c h C j ż s z L u b l, G łu s k 7 A, N g c j c Rkspt W S P Ó L N IK A d z k ł d u J u b l D b k lu c z c z m M IE S Z K A N IE p l k u p ę! P O S Z U K U JĘ ś d k ó k lz j d g j d u g d z 3 0 : l l c K m p z t ó P ls k c h L O K U M " B u O b tu N u c h m ś c m, B ż C c h K k s k P z d m ś c «7 B IU R O N u c h m ś c m g J z K l c z k s k S k ł d sskk j 3 8, (3 3 0 "0 9 ) S K U P : m k u l tu, s z m t, ś c k S m d z k g H l d STAN T R A N S ", B E L G IA S IT "»ms K tlllc N IE R U C H O M O Ś C I «0 G R O K A " B u N u c h m ś c PI Z m k N u c h m ś c «8«S T A R E k u f, k m d z t k ( 0 8 ) T R A N ; R E N A " W IO S E N K A t z s t, m s ż t c z , B E L G IA H l d m W E N U S B E L G IA M A N U E L L A H l d TRANS" t k, P IO T R p ą tk 56S A M A N T A B E L G IA H l d ś d , M A T R Y M O N IA L N E N A N A AFRO DYTA H l d 3 2 m ś c 5 t l K U P IĘ m s z k «A U T O K U R S Y DAM A PIK W Y C E N Y m ją tk A B A K N u c h m ś c, c C? I/TOBIOM u l I c v t v k 4 3 t l 7 6 IS 0, u P IA N IN O, d, m b l A G D, p c l ?« N u c h m ś c, c WIZY USA H U R T D E T A I P R A W IE k m p l t m s z d l d ó t d c j c h Tl m g L O M B A R D C A R O " K łłą t j P m c p s k u t c z L u b l, P k ó 8 /, x l z 6 7 P IA S E K, ż d s t s, ' ««, B U T L E c t l t l Tl M IE S Z K A N IE k u p lę d s tk BLOKADY p l D 4 A c L K U P IĘ m s z k O IM M O B IL IZ E R Y O Z N A K O W A N IE O R A D IO O D T W A R Z A C Z E [m A N to C K j S U K N IA ś lu b , p p ę t 4 L O M B A R D N u t c z t c h m s t Z Ł O T Y G AUTO ALARM Y f l T l AUTOSZYBY D M ę M lj'd l' Aul/łłWHt lvlc»4«m N u c h 4 0 ; Z 3 8 A /3 0 9, 5 5, S A T E L IT A R N A, t l z A S T R A " J s 6 /2 0, GUZOW SKI AUTOSZYBY AUTO S T R O P Y t lv (z k b z p c z ń s t ) j s z c z u b g ł c z c B E T A X ", L u b tó, P z m s ł 2 0 ( ) , S T A N C JA S P R Z E D A Ż m s z k ń G u z s k G z d c k P łs u d s k g 3, t l sld 72 N A J N IŻ S Z E C E N Y W R E G IO N IE «! O D N A J M Ę p k j Tl K U P IĘ m ł m s z k Z t ś ć g ł s z ń d k c j b z d p d z l ś ć t A u t s z b B A N K s t c j L O M B A R D Z m js k L U B A R T Ó W, u l L u b ls k 3 6 t l , C H E Ł M u l L s k 5 t l B I A Ł A u l K ś c u s z k PRZEPRO W ADZKI 379 A U T O H O L O W A N IE 474 R IT M O 7 d s l, 2 6 p p s z s s t j SZYBERDACHY D O M k u p ę L O M B A R D ", j ż s z S zp 3, Z A M O Ś Ć, u l O m ń s k 3 0 t l K R A S N Y S T A W, F S O k m b ( ) c ń s k 5, P U Ł A W Y, u l P łs u d s k g 2 8, t lt x , K R A Ś N I K, u l K ś c u s z k 8, t l c z 6, P O D L A S K A, u l P c z t 2, t l/ x m t t m G R O K A " B u W jm u P I Z m k 4, N I E R U C H O M O Ś C I DC L O M B A R D H T " R u s k 5 (H l POZYCZKA A g c j t : p l A U T O G A Z 4270 S IA T K A G b s k g R O L T O U R, u l B d ń s k 3 t l g d z 0 7 s b 0 4, E L E F A N C I K, u l N u t c z 3 t l , g d z 9 7 G R Z E J N IK I A U T 0 H 0 L 0 W A N IĘ O S O B Y, t M ERCEDES ( ) z, S W IN W E S T " K k s k P z d B d ń s k 2 0 P R Z E P R O W A D Z K I sld W Y N A J E M b u s A U T O H O L O W A N IE K A U K A Z Y '' t k k u«?? LO M BARD T A X I b g ż ó k D l/i'm f B d ń s k 2 6, T g ) Ok, dz łuk, dsk pdłg P A R K IE T s z k ł z k, b lk S W IN W E S T " j m, z m Tl s k g 3, S Z W E D Z K I L O M B A R D s k u p z ł t Z l S A T E LIT A R N E z s t, t D A C IA N A JT A Ń S Z E u p d u c t s u B IU R O W jm u AG E N C JA d u sk 0 LO M BAR D A L A R M O W E s s t m K A W A L E R K Ę 4 2 m k s p z d m SKO D A 2 0 L ( ) L U B E L S K A G IE Ł D A N IE R U C H O G A Z c p j k t ALUMINIOWE PCV k, dz, u l m s z k E LE K T R Y C Z N E, p m Ł A L U M IN IO W E T Ł U M A C Z Ł N IA, p z p s c z LO M BAR D LO M BARD tl/tx P R O J E K T O W A N IE Z A T R U D N IĘ m g s t f m c j A p t k P s k c h, t l 3 8 A N T E N Y U N IW E R S A L N E L U B L IN, K S IĘ G I E LE K T R Y C Z N E P ( ) A N TE N Y MO 6447? D Z IA Ł K Ę k u p ę m ś c ROŻNE O G R O D Z E N IA, k t, ś lu s s t D m P O S ZU K U JĘ m s A N T E N Y F b c z 5 A» M A LU C H ( ) H O N D A z ł S M O K " Z k ł d P d u k c j M b l z tu d m ł d c h m ę ż c z z p d u k c ję K z m z ó k k ł L u b l S p tk k lfk c j g d z F IR M A E u l" z tu d : b s l t d z łu b u d l g lu b c h t k tu z ż p j k t t k s t u k c j b u d l c h Tl A L u b l R E N A U L T G T D d s l ( ) A U T O H A K I N łę c z s k LO K A T A c T E L E W IZ O R Y R E N A U L T 2 ( ) z g z m W Y N A J E M WTO Z A T R U D N IĘ t lg t O P IE K U N K Ę z p k ó j , c z m»«t E L E W IZ O R Y PRODUCENT: E g k m p u t ) P R A L K I WIATROŁAPY, BOKSY C E K O N O M IS T A p s z u k u j p c (z j m ś ć : ję z k b s k, b s łu P R A L K I S IT O D R U K G b s k 20 T E L E F O N IC Z N Y u t k m s m P U N T O ( ) W Y N A J E M M7M 5 M Ł O D Y C H s ó b z tu d ę T E L E W IZ O R Ó W A U T O K O M IS t l f c z «7 0 p c ę T R A L K I, p ę c z, s c h d P d u k c j ( ) A U T O A L A R M Y «? 2 6 P ( ) Tl z t u B E Z R O B O T N Y m g s t l t 5 5, u b z p c z, s u m, b z ł g ó, m ł, p z s t j p d jm P R A L K I P IA S E K O F F S E T B 2, s t d u k, p c z ą tk E F E K T D R U K A R N IA " , t v t x ł K S IĘ G I, VAT z lc z R E G O S ", IW C Y K L IN O W A N IE A T R A K C Y JN E p z t u d g c j t z s k Z p m m s z k 0 0 % d s k c j R d m ( ) K IE R O W C Ę z s m c h d m d ę L U B A R T Ó W! K u p lę d m j d d z Tl ( ) M D Z IA Ł KKĘ k c j z m ś l c z ą p m k k lc L u b l s p z d m Tl K IM P O S Z U K U J Ę m s z k P R A L K I m, UB W Y N A J E M S P R Z E D A M l k l 7 0 m T O Y O T A c B łs IlC P R A L K I G L A Z U R N IC T W O h m jk, t p c k, z m k » P R A L K I C Y K L IN O W A N IE G L A Z U R N IC T W O C 59 u C Y K L IN O W A N IE z m c, 3 P R A L K I H Y D R A U L IK A, s p T A P IC E R S T W O c j ?? G L A Z U R N IC T W O, h d u lk, b z R m t u s łu g k m p l k s D R Z W I: NAPRAW Y ś c k, t k T l C Z Y S Z C ZE N IE d ó t p c k VAT m «P R A C A U k T l T A N IO! M l, g l z u Itp R E N O W A C J A m b l t p c c h O d b ó d k l t m s z k S T A N C JA d l s tu d tó, u l G l 40 S Z W A C Z K I N u t c z 6 5 T E L E W I Z O R Y V d K S IĘ G I p d tk W O K A L IS T Ó W T A P E T O W A N IE Ż A L U Z J E, v tc l, l t t ł m p d u c t Ul, Lubtsk 56 J * P A R K IE C IA R S T W O H U R T O W N IA z t u d s p z d c ó T l SPRZEDAŻ, MONTAŻ, RATY S Z W A C Z K I Ś d k c h d m P g d 3 6 /2 5, t l G L A Z U R N IC T W O, h d u lk mu P R O F E S J O N A L N A f m h d l z t u d p c k ó z s m M A L O W A N IE, t p t M» S Z W A C Z K I z tu d ę L u b l, u l Gj 0 «m t K U R S c h S E Z A M A L A R M K 0 M P L E X " 0 6 g d z s z k l c h m z c z t , 276, 277; M IM H Y D R A U L IC Z N E , D f tś Z A s t s c h d P d u k c j, m t ż d ż, m t ż R t, MOłMI ŻA LU ZJE K O M PLE KS O W E W Y P O SA ŻA N IE W NĘTRZ c d z łk P d u k c j, m t ż, t ( 7 7 ) KOMANDOR D O M K I l t s k, lt, k s k, G L A Z U R N IC T W O, m t 7 6 R Ó Ż N E t t z ł t g d Z D R Z W IA M I P R Z E S U W N Y M I T A P E T O W A N IE, m l t ł 27 p d s z S ZA F Y G A R D E R O B Y W N Ę K I K U C H N IE D R Z W I PR ZEJŚC IO W E OZIłOC m p d u c t S U F IT Y F IR M A b u d l z tu d : m u z p m c k ó, m l z szp c h l z, m t ż s tó c , p s z s st j 0/44 C IE K A W A p c N g, k R A M E D s c U s łu g B u d l L u b l u l Iu I ż s k 2 A t l W S T R Z E L IW A N IE k łk ó, c k ŻA LU ZJE t u M E B LE U K Ł A D A N IE, c k l, l P O S ZU K U JĘ m k z g ż m lu b b z s p z d m K U P IĘ m ł m s z k W Y N A J E M PRACA S T O L A R S T W O m b l H u t d t l 862 W Y N A J E M Rlt zętz z pcv lum um 677IM E N G L IS H, , d j d s t j p d z ę t s t j Dz ętz z z lumum K S IĘ G I h d l p d u c t? O k, d z b lk z p c v S C H O D Y, d z s ld t ł m K O M P U T E R O W E, ję z k T W P A N G IE L S K I d l d s ł c h IN S T A N T D E Z Y N S E K C JA Ż A L U Z J E, v tc l, l t m c g d z 6, II L O Z m j s k m " 6 m c g d z 7 I f m c j : R O LETY A N T Y W Ł A M A N IO W E K S IĘ G I p A L U M IN IU M E L m s z k 7 W Y N A J E M P A W I L O N Y N A K L IN I N IE IE v s ä v ls ß ll W Y R O B Y d ę b, j s, s t l G A Z O W E l m m R A N C JA LO D Ó W KI A N G IE L S K I, m c k, f c u s k W s z s tk p z m C tu m J ę z k ó O b c c h, F l tó 4 4, » u l F b c z P O S ZU K U JĘ 2 F IZ Y K A S P R Z E D A Ż M O N T A Ż PATY W Y N A J E M W Y N A J E M H E R M E S ", N IE M IE C K I O KNA PCV Ż A L U Z J E, v tc l l t t ł A K O " B u H d lu N u c h m ś c m O b s łu g p Ż E s t c h S t s z c ( 0 6 LO KALE B E L G IA H l d T R A N S F R E D ", (0 8 2 ) Z d z ń tu t j IZ A B E L L A S A R A H H A R E M P S Z C Z Ó Ł K A M j D A R T R A N S " B l g M O T O S P R Z E D A Z R E N A U L T c z ę ś c Z m js k 2 0 R E N A U L T, d c c z ę ś c R t! M ł 9, t l D IA N A TR ANSPO RT 3 t B E L G IA, H l d G R Z E Ś "! T R A N S P O R T T O W A R O W Y k j, m c k W jc c h s k 2 4, z g c , / Ł O Ż Y S K A s m m g » * D Y S K R E C JA l k l F A N T A S T Y C Z N E " KIM4C A U T O C Z Ę Ś C I f c u s k B E L G IA H O L A N D IA, T l ,

7 M EDYCZNE O D T R U W A N IE p lk h l E s p l E X P R E S S D E N T " P z c h d ' S t m t l g c z , H p t c z 2?m4 P M D g b t s t m t l g c z, l b t u m p t t c z S t s z c »M B IO E N E R G O TE R A P E U TA d s t t B L Ic h b c S k ł s k N E U R O L O G T l O R T O S Y S T E M S T O M A T O L O G IA k m p l k s, t d c j C d z : G d b s k g 5, O P TY K O k u ls t b d k m p u t K k s k P z d m ś c 5 5, f>luxmed M U L W m t O S, /W S p lw Z p ó 4 M dcz SPEC JALIŚC I d l d z c d s łc h B A D A N IA EEG, EKG FRANKFURT M II M z t k, s b t W O J T E K " T l (0 5 7 ) G s t s k p, k lp s k p, d t u p lk h l, b d ł s ( d 2) S T U D Y J N E (C h tk Żk t l ): D l s USA 5 3 0, ( d 8) W Y Z W O L E N IE (l ) D sp d USA 0 6, 2 0 ( d 5 ) Z p l P żu U S A 2 8 ( d 2 ) O jc c zczj 2 USA, 4 ( d 2) B A J K A (t l ) : A c V tu Z tu U S A S d m, U S A ( d I 5 ), L ls b S t, m m p t (k m M ED YC YN A p zm sł F R A N K F U R T, M h m, s b t W IG A ", F IZYKO TER APIA, hbltcj O *» O R Z Y M W IG A ", U S ŁU G I plęgsk D 94H U S TO M ATO LG IA t m 7«30577 M O N A C H IU M, N m b g (ś d, s b t ) K A B O ", D 4H D 3«L U B L IN B lg SPECJALIŚCI MEDYCYNY 074 E U R O P A, kj s b, t SKLEPY K R A J, E u p s b, t M IK R O B U S M O Z A IK A p ł c, b z, p k t, ls t, k ls z, p ę c z, s z t c h tk W ls k, R Z Y M c z tk M IL A ", PŁYTY l m, ó W O K U L S K I" Ł ę c z ń s k M EBLE: kuch, p k j, ł z k, b u W O K U L S K I" Ł ę c z ń s k 5, m s p c j l ś c PSYCHO LO DZY W j H U R T O W N IE S T O M A T O L O G IA NARKO ZA RATY S U K IE N K I, g s k, b lu z k z b s t u, l, b u c l ( ) E N D O K R Y N O L O G IA G IN E K O L O G IC Z N A M E D Y C Y N A S T O M A T O L O G IA luxmmz LU B LIN, L S J d s tc j40, tcl 382 c z 8 8, s b t 9 6 L E K A R Z E S P E C J A L IŚ C I»44 S T O M A T O L O G IA LJJ" RAJSTOPY, SKARPETY L u b l, H c k g 8 t l B A D A N IA O K R E S O W E p c k ó, k c ó TURYSTYKA U S G, E K G, l b t u m 047M GINEKOLOG O g d LARYNGOLOG z t d m GINEKOLOG D u b s k d l g, c h u g t f MEDYK p d t, p s c h t, l glg tst MEDYK u l g, t l MEDYK k u p u k tu, msż * INTERNIŚCI GINEKOLOG K ś c k c d z PEDIATRA C h u d z l k W7 GINEKOLOG W ll d 2 ( / , DENTARIO s t m t l g : m p l t, p tz d t s t c z Zl x 070 KR IO C H IR U R G IA z m ż żlkó, h m d ó, s tu l jk l, b d k, z m B s k d zk » PEDIATRA » TR AN SPLA N TA C JA ł s ó IN T R A M E D " ( ) P U L M 0 N 0 L 0 G, l g l g, h m pt G RECJA, W ł c h E u p Z c h d O M E G A T U R \ CENTRUM P z j z d ó Z g c z c h O S O B Y, t Tl N IE M C Y H l d B lg N IE M C Y H l d B lg F R A N K F U R T, W s b d (ś d, s b t ) T R A N S A L L ", K ś k, M O N A C H IU M N m b g c z tk, s b t T R A V E L B U S ", R Z Y M N p l A t R U D N IK " N P IA S E K, ó z g u z u F R A N F U R T, W ü zb u g K ssl p ą tk M O N A C H IU M N m b g (c z tk, s b t ) R E T R A N S ", P A R C Z E W F k fu t ( t k, p ą t k lu b s b t ) ( ) M h m 777 F R A N K F U R T M h m JO C K E R " FRANKFURT, M h m M O N E K " F R A N K F U R T, M h m u t k D O R IA N, K O L O N IA «B E L G IA H l d L E M A G ", » S T A R FOODS p s z u k u j m ł d c h s ó b z j lu b ls k g d p c c h k t z m c h d ls s O f t z z C V p s m p z s ł ć p d d s S T A R FO ODS L u b l, u l Z p z c k 8 t lv f x ( 0 8 ) skuph S ZŁOMU KABLI mtll klch lumum d 2,7 zł Lubl P ł t gtó ką S m l h łk g 5 l (9 7 ) «ODTRUW ANIE p lk h l Espl ( ) MULTIMED g k l g p ł ż k, cdz 5 8 S P Ó Ł D Z IE L N IA LE K A R Z" L u b l I f m c j M d c z , , U s łu g d t s t c z ABSOLUTNA ść! T Y S IĄ C E Z ŁO T Y C D O W Y G R A N IA 77W7 TELEZ ! m E Z D»OfWuś p W u» * «M ö ) k p t, z zczkwm R SŁAW A (t l ): N m l, p ł S T Y L O W Y ( t d ): N g t ś m ć U S A 6 ( d 2) (V Z m jsk Z pu st F lm : Tt p, (sptk z M Ssckm ) B IŁ G O R A J B O K (t l ) P c h t s U S A 7 9 M uz L u b ls k : s z s tk d d z ł cz N M j d k u : k s p z c j m u z l 8 5 P O ś t (p z d c, M m d c t ): 8 5 A c h d c z j l (W ż T m t ts k ): cz, A p t k M u z u m A c k d k k p d c p U b ł s k tk 7 6 f x R d g u j k l g u m : K z m z P ł k (d c ą j ) A tu tu B b k s k [z c d c z l g ) S t sł Kusf K u s ń s k, M k P d g j (s k t z d k CJ0 T m m s z B ls k (k k z s p łu k m p u t g), Mz l łg z t G t, W jc c h K lu s k L s z k M *u k A d z j M lk, K z s z t f S t k c z (człk k l g u m ) A P K A W * S 7 l O W > T lf : d k t c z l s k t z d k c j , k k z s p łu k m p u t g , p t z p u b lc ś c , d z ł s p t , łą c z ś c z c z t l k m O d d z ł : P u ł c h, ul P łs u d s k g 2 8 t l/f x C h łm, u l L s k 5, t l/f x , B ł j P d l s k j, u l P c z t 2, t l/f x , Z m ś c u, u l O m ń s k 3 0, t l R d k c j z c d s ł c h t k s tó z s t z g s b p d k s k ó tó z d u s t c j L u b ls k Z k ł d G fc z S A, L u b l, u l U c k 4 N d k s u X P L IS S N D u k : Wdc: M U L T IC O W s z C l m * (G d z k 5 ): 6 D żu A P T E K c ł d b c h : B m 2 /8 ( ) K k s k P z d m ś c ), F b cz t ( ) l k p z c c u k z c, Fltłó 4 4 ( ) 822 S Z P IT A L I O dd z ł N u l g c z W u s g Z p l W ą t b A bm c k 2 O d d z ł C h u g g l N czń W j ó d z k g S z p t l 2 t s j O pk ś c k 0 0 O d d z ł C h ó b W C h z j t c z : J cz sk g k K d l g c z j O dd; u K l j 5 G l k l 8 B c k g 9 S zp t l g k tz P ł ż c z z g d z j z cją K l k O k u ls t c z c z s k g 8 C h m l, L g l g c z P S K 4 J cz P z c h d s t m t l g c z (L u b t sxk 5 8 )): O ś d k H g P s c h I c z j d l lu d z z d c h : u l A b m k c k 4 b (8 2 0 ) L k z s p c j l ś c g d z 8, t l , P O G O T O W IE R A T U N K Ö W E p z u l K m p z t ó P ls k c h : p z u l T p l j: , p z u l W t ó : 9 99 S p c j ls t c z P d M łż ń s k R d z (S z k ł R d z ) ( ) H O S P I C J U M c d z, g z 3 5 u l B d ń s k, t l T l l z u f A m P z j c l D z c k I R d z ( 0 8 ) O ś d k P m c d l O s ó b D t k ę t c h D m ą P z m c ą S t z s z N d z j " A b m c k 2 F t ł: / 7 k t k t s b s t u b t l f c z c d z z ją tk m d z l ś ą t g d z , s b t 0 3 P g t p l c j : 9 97 R d t s 99 O k l g c z t l f z u f ( 6 7 ) M ł d z ż t l f z u f : ( 2 6 ) T l l z u f d l s ó b p ł s p c h : (9 6 ) T l f z u f A ID S : ( ) A g c j D t k t s t c z M ", K k P z d m 5 7 : (8 6 ) M uzcz Jdk G łd p c, g łd s z s S v v v V d f s h : C s ł c h ć 7 A v u P k d m W IA D O M O Ś C I A g b z s l c z m g f m c j M g z N t ń : S u p llt p ż ą d : D lp l d k t tp l d A T O M G W IA Z D Y, Ż Y C IE K m p u t s z k ł II P P t W s z c h ś t p ł t j m c : P z j m ś ć ból F t s t c z p ś c K t K s ę g d z A t m, g z d, ż c P g m d S t j p g z N p z g d C z g K s ę c s l p d u s t l D l m ł d c h d z ó m g h c s k D l d z c : T k T k K l d u m X X k u TELEEXPRESS O, c z l k t? M k B s k N z t g ś t s l p d U S A R z j d z c z j : A d ( ) W IE C Z O R Y N K A : P s z c z ó łk M j W IA D O M O Ś C I W ę d t u p flm f b p d U S A ( 9 9 ) R ż G ll s M c K E S T k c l t 60 T M g u, ż ją c lk m m st c z k u p łu d u Il d, d z ś lu b d z c k P u d j p c j l s p ł c z ś ć m ż j j t g b cz ć, t m b d z j ż m ł d k b t m z m u u j ć, k m j s t jc c d z ck, d z u c t ż z l t k l j c h lb c l t m m js c j szch, p lc j t H g t T m cz s m m s t c z k u p j s ę tu p t t l K d d J P u ls d S jm g f L u d z, ł d z, p ą d z W IA D O M O Ś C I Ż c m j p g M łg z t S k s k j P ó t t z s z M c p W g, p z g S t j p g m u z P lk s c z D m u P d J d l m flm d k Z k ń c z p g m u PROGRAM P A N O R A M A S p tt l g m P m g z D ó jk, t m : G ś ć p z D z k k j A k d m z d D ó jk p g s p t k c j P g m T V L U B L IN F t s s C lu b s l p d T V P Ś t k b t O d K d b d K d b : K M jó s l d k p d g W h k u ł c z s u p g d l d z c F m l d t l tu j P O D R Ó Ż E W C Z A S IE I P R Z E S T R Z E N I: Z c h d W b z ż S t ó Z j d c z c h flm d k p d f c 5 0 S tu d S p t N B A A c t 2 0 O d K t g d T u z j p g d k W ł c flm d k B h d R ą c z k s k g P A N O R A M A Z k z m ł ś ć s l p d z u lh s z p 4 0 C lp l M u z c z ś c D ó jk P t B ł K ł: W lc z p s l p d k d A k d m z d D ó jk p g s p t k c j S tu d S p t Z m tą P z g lą d k k flm c h x 5 : W g jm z m t l tu j M g z p z c h d 7 0 K j b z p b t p g p u b l M c Z m c h W k lc S t ó c P A N O R A M A 8 0 P A N O R A M A LU B ELSK A R g K ł f tu t l tu j W h k u ł c z s u p g d l d z c D ż m : L s t d R k c t p m ę c R s z d R l d l ( ) P A N O R A M A S p tt l g m P g t k l g c z D ó jk R p t z D ó jk p z d s t ją A K A D E M IA F IL M U P O L S K IE G O : T ń c z ą c j s t z ą b f l m z R ż G z g z K ó lk c z, k : F c s z k Tzck, B t T szk cz B t T u m k c z P A N O R A M A P t t p m ę c flm f b p d ł ( ) R ż G u s p p P t, k : E ls b th Tl, G ud M, l B Z k ń c z p g m u T z j L u b l POLONIA H l G lm! K p c u c h l t l z j V!Y!Y! D zś p g m K l m b u P m L u b ls k S t c h z T s l B b s k g d K lu b L d F t s s R A D IO W d m ś c d d c g d z ę, d d M B g u s s l s d l d z W b s t s l U SA, c 2 g d z : s k ó t d m ś c d d c P B u k ' s l U S A c Z s z lk ą c ę??d5,ę c 2 p7d,,,po0odv*sł d060wv00730d K ó l A tu c z k ą g ł g 0 0 W d d z P zpszm p, pą, k tó ą gą p ń st s t l p g m Rd R tm ) U kł d k ś dk (k k u s ), T j m c p B x f lm p ls k s t łu s l s d l d z c ps 8 5 W d m ś c s p t, 835 K sążk R R (k k u s ) 9 5 ( ) R tm p z d s l p z 0 5 H s k p R R S zl p t R R (k k u s ) P z g d L p g z k R d R tm d l c b b z ts z j m p m c d l słuch cz 25 d W d m ś c ku ltu l Tlf d cb p słuch cz T l k s S z tu k s p d l ś c W fl m ś g sp d cz t g łd K t t k p ęk g (k k u s ) 4 5 H s k p R R Sd ulcz 5 5 P zgląd ps T ó j l k z P p l c s l T V P T lf d l c b p słuch cz 6 5 W d m ś c kultul L k J u l 0 5 M u z c z T ó jk M s t X (k k u s ) 7 5 W d m ś c g sp d cz t H l G lm! p g m u z g łd S d u lc z 9 5 W d m ś c s p t K k s k m P z d m ś c m Y!Y!Y! K l d um m uzcz W czó z R tm m T lf d l cb 4 5 W d z G d P x s l m d l d z c p słuch cz G zd R tm ś p ), d z ń K k u s C zs t p ą d z ' słuchczu b ą d ź c zu j, b pzgpć T l k s I f m c j szs (k k u s m ż b ć m t kżdj c h l) W k k u s sk 6 5 P m ę t k s t l tk m g z D u c h s l p d g g d pęż I s z s c z m s l f W d m ś c c g d z s k ó t d m ś c P z k p g p p u l IERWSZA część stu d c k j k m U c g d z ę z , 0 0 0, uk d W gżu C m sl ckó ląduj sttk jp I f m c j d l k c ó p K ó l s t M v u ts m flm ksm cz K sm t A lf z p l t M lm c flt C d m ś c c h RL zstj zkcpt p zz dzę ucz p z d T V P P k z d m J Bt szk cz 5 0 E ch d z l g sł s ę Żc >'ch dl sb ukch W śc, S t p b s t p (p t ), W d m ś c sp t T l k s P zgląd p s g ó l p ls k j K u s lu t NBP 7 5 P zgląd S tj s ę jdczś bhtm lu z S tk s l s d l d z c p s l k l j, K m tz M k Z g ó k Tmt d (I 8 5 ), 8 b8 b ch stucj O p ś c pg d z ( ) M g z d m A K czk skj, D z c I p s k p g m u z 9 5 I f m t k u lt u l m u t z k s ą ż k ą M s k k c z 7 5 K l m b u d l d z c k ó c z t Z M s k l ( p t ), 5 H s k p, ( ) S k z d ł s l k m U S A M u z c z z t ó k D T u c k g G łd P p ó W t ś c c h W t jc, s l d l m ł 8 5 R p t ż 2 5 M g z A u t m l 3 5 M tu m uzcz S s k kp 6d0 0UA Sk tua śc P W ób l sk g I f m c j m c z F l t M dtkz Zż gó h g łdz k m t z 8 0 R d kcj p t ż u z zpsz M s j E u k s l M M ó j k u m p l z z k J s k d b c k d l jm ł dszch G d z m uzk m śl I f m c j B z zńskj, N t lk c k A M tsz sk g W d m ś c B b s k g d sp t 2 2 : R fl kt m p Sc B BBC B C N c d zv u s G P ó t d E d u I I s l u s t l 7 5 N b z p c z l t l B g d A c p u lc s l U S A Ruszsktl P W d m ś c c g d z ę c ł d b d m ś c c p ó ł z j M D, g d z d m ś c c k d s : , I l m c j l b lz s f m c j 8 0 K p c u c h l t l z j d m ś c s p t : , d m ś c g łd : P m s ł D b m s l D l l k s l U S A S t z R f m Z t 6 CO Pk z Rmm Z t H skp d M gz spt s d l d z c W p c h J ó ż k Z p ę d Z I V 740 Mgz g łd, 8 5 Gść Rm W l t p k flm p ( ) Zt Ksążk Czsł A p c k 9 40 H skp d C k stk K 9 5 C z s d l p t /R Y M IN O L O G m t pd tp c * lo O B u Z t 2 00 W dm śc płud M łgzt Łszcz, l\p z s tę p c, k tó pzd l t p ł jg R p k l p t ż N kędz jlps k c ck, 3 5 Dzę d p p p g m J W ss 40 M gz pt ó z pc flz) kultul *5X5 W d J k d l k s t ą d, j k b ls k ukchą Zcz sę łń cu ch b su d l z d R l ł Dmńsk 550 C kstk K dk 6 0 H p H p Z t ch ppt d m t b c z p d p p g M C hłm ltk l W Jglskg N kędz fc p s l k c ck, 80 S zm d pp Szm M jskg K m pu t Pżg G s z ls t p zbjó Rd Z t, N kędz jlps k u c ck T l k s K u b R Z t zpsz Kl K c P t sk Nc z Rdm 7» S t G d ń s k P m z G d ń W d m ś c c g d z d : p g m L u b l : s k flm d k p d u s t c!* , , 8 2 6, I ftc : , Rd m P , R ś d D c t W c k ( fó O R d M t F m pszuk, p szu k B l ck d W h ń R l c j, M g k, F l s z, 535 W ó d ł ś l p ku l g R c k u j m M u z k ę F t stcz ą M TV d s R sjsk u l tk R d M u zk F k t M st s t lt R c k M t l F u k M T \ ' d s 0 0 R zt k M z F b, N c dlt W d m ś c : I: c p ó ł g d z ) (c g d z ę ), k l d u m I p g z p g d , (d l j c d g d z ), s s s p t : d l j c d g d z ), d k c ó : , z p d z, k m u k t shżb B D z ń g ł P zgląd ps H s k p d kż d g H s k p d zś K us lu t C zt k ł P tfs m g m t z c j k k u s D k ł p łu d P cztó k k k u s 5 G ść s tu d u S s g sp d cz 240 S tz ł s tkę k k u s, C tk d l żk P m g jąc I m p m g sz s l ( t l ) T j d K t t JsP k ku s K k u s m u zcz 7 5 G ść s tu d u G łd p c Rd P u ls P s k t l l (t ł ), P z jm s ę, Z m t fą ls t p z b jó Iz d B c h c g d z, d m ś c W d m ś c BBC: g l : , s k ó t d m ś c : 8 3 S U ff A d f d c * < 4 u L 3 M g t L u b * f x O ( d 5 ) S s t m U S A 8 ( d 5 ) 7 M ' 8 fr M F YF!M N g ł S T O P J T O d m l z A T T B M O PO DLASKI K c z h b t? K l d u m X X k u z S p t p t k V IP z m J d k A lb t p ą t m u s z k t s l m p d f c k d S z ó s tk s z ó s tk ę t l tu j d l m ł d c h d z ó W IA D O M O Ś C I M m j p g d l m m I tz l tk G m s t k : P g p g D m p z d s z k l P z m jm d z c c h C ó c z k m l ( ) s l b c z p d U S A ( ) W k : J s p h B l g, D u g l s S l, T sh C m p b ll I I P O W IE Ś Ć d z c z c h z s c ń c, d k tó c h s p d z u ś m c h s ę s z c z ę ś c S c c, k tó m p z b ją D R s P tt M v M ck m b ć k ó tc z m k ę t Z ż t z s b ą d z cz, k tó z ż d s k b ś t ch cą s ę z s t ć, s p ę d z ją s z p k k c t u Z s z tą b ą s z s tk, b z c h ę c ć d s b p z s z ł c h p k u ó T m cz s m m l N c k Fl, ł ś c c l lk j f m p d u k u ją c j m ż k, m p ż z m t Z l ż m u d u ż m k t k c, l p z s z k d z s t j g zł p u t c j D d c F l p d ó c z s g l p m s ł N c k p p s t ć s ę d u ż ą d z ę C B R d k ł 9 ( sz s tk ) S T Y K S P z d s ę b s t P g z b L u b lm N u t c z m m m F m FR A N K FU R T P E TE R : MULTIMED s p c j ls t c z g b t l k s k K p s (C zch ó ) MULTIMED l g l g c z t k Pątk 5 7 PROGRAM d ż u c ł d b : M E M O R I A L u s ł u g p g z b Tl c ł d b F R A N K F U R T M h m P d z ł k, c z t k MADENT p t t k s tc U Ś A 2 0 ( d 5) M IĘ D Z Y R Z E C P m c d g, c ł d b : P m c d g x p s s : Z g ł s z l c h m j s c p c RBP t l WIZYTY d m : I t s t, p dt K R A Ś N I KK M D K («tl t ): ) : K m d m łż ń s k, p 7 (( d I 5) P U Ł A W YI S Y B IL L A ( t l ) : D J k ll p H d U S A 0 ( d I 2), M t l K m b t U S A 2 6 ( d 2 ) G l G u d p 4 ( d I D l 8 ( d 5 ) N g ł ś m ć U S A 2 0 ( d 5 ) BIAŁA A M E R K U R Y (t l ) : J ff s P żu USA 6 ( d 5 ) D J k t l p H d U S A ( d 2 ) W l cz IłA D IO F R A N K F U R T, M h m t k, p ą t k A F B u s ", M E d R c ;P S K 4 t l ): N c ś m s z g, p, 7, 9 ( d 8) R E G IO N Ś W I D N I K L O T (t l ): M ł d z g U S A ( d 5) N A Ł Ę C Z Ó W C IS Y (t l ): F ust, p 6 ( d 2) (c ł d b ) K l k t j c h u g c z, c h ó b ę tz c h pł ż cz, T R A N S PRZEW OZY FRANKFURT d ) ( d 5) R O B O T N IK ( t l ): P R g s U S A 2, 4, 6 (p sj ZAM O ŚĆ L A T O 9 6! K ś k L u b l UH B T Z P T T K T u c j s m l t, u t k m z c P lg z m k W ł c h , G c j c z s d c z c , W s k MEDYK G l 3 2, t l MEDYK t p d (b ó l kęgsłup), d m t l g, l glg WM2C H U R T O W N IA I lt " p ś c l z k, k łd, k c zu t L u b l, t l HI97C O B U W IE P g d h l BALONY gum S tz l c k K ś d, DM*łX IN S T A L A C Y J N O s t c c h s k l k z s z s t k c h M U Z Y C Z N Y : P T d s k, 0 L A L K I I A K T O R A m H C h A d s : O p ś ć g lj, 0, 2 (g ś c s tę p T tu L l k z O lszt ) U g! R p tu p d j m p d s t t m c j u z s k c h d U «l k d k L U B L IN K O S M O S (t l ): J u m l U S A , 3 3 0, , B R E M E N, H m b u g K O M IS m b l, s p z ę t A G D, RTV Ł ęczńsk 5, T E S T Y : u c z u l, s łk, p ł d ś c, b d k c ó P A Ń S T W O W Y m J O s t : B ll d, 2 MP 0S H U S G, E K G le E G s p m t T t FRANKFURT M h m K A R O L ", P u ł, , M60KX USG d ś l, dzc H O R M O N Y : t c z c, p łc MEDYK u l g, u m t l g cz c m ę d z d lutg t l , TYBETAŃSKIEJ TEL 7222 RENTG EN M A M M O G R A F IA, PANTO M O GRAM, D E N S Y T O M E T R IA d g s t k s t p z 27 H M IN TERM ED L u b l, u l J u s z 4 9, cz cdz sb t 96 dzl (dż u ) 9 2 L A B O R A T O R IU M k m p l t b d ń PRZEJAZDY s tę p d t c h c z s T u l g j d m u z t s tó s z l ł z z z d ś c H g t p s t p z b ć s ę l WTOREK M A N N H E IM LABO R ATO R IU M p ł pfl S T O M A T O L O G IA k m p l k s C ł d z O t d c j M U L T IM E D, F b c z, B E L G IA t k, c z t k, s b t B E L G IA H l d R O B E R C IK, ( ) um? p , 6 3 0, 7 3 0, I f m c j g łd : d m ś c s p t 94 5 p z g lą d p s : 7 3 0, g łd p c : 7 5, 9 5, 3 5, d m ś c d g : , 7 2 5, 8 2 5, 2 5, , P bud z P Ł d l k T O P d p łu d A M zu, TOP sjst l O l c h c z W TO P z I z U T z sk sk M z k T IP TOP P G łę z s t TOP pt K Rd TOP J G lt S zk c h l z m u z k c k j P K u d T O P k kt jl kj S z tu k z b j flm s s c USA Z k ń c z p g m u Tl zj K b l Ś dk P g m d K p z g ó d b l k flm ó d l d z c S s I f m c j T l z j s p tk p g m p u b l S z p t l m js k s l b c z p d U S A G l b t t z m g p d ó ż c z Z ł g j s l b c z p d b z R k flm p d g S s f m c j P g m ś d ę D zń d b z Plsk P m D zń d b z Plsk W d m ś c P g m d M uzcz skzk Tlxpssu Szóstk szóstkę t l tu j dl dzc 0 5 Jsk: D b c sl TVP 5 Blk p g m ó dukcjch W d m ś c 2 0 P gm d 2 5 C z, bł klz Zuz chłp c flm fb pd p K ł gólsk flm dk 4 5 Tdzń pzdt R zm d P t, p g m d P m W klc S t ó c pg d k tlckj Eksps ptó G ść T V Pl H st spółczsść T l xp s s 7 5 J k sl d l m ł d ch dzó M uzcz Jdk 8 5 J Sc: Z g z t sl TVP D bck W IA D O M O Ś C I Zszl t kj M dschl ptż I Łęk P m G zd p ł flm l b p d p P g m śdę Pzgląd publcstcz Agszk O sck zpsz: Lst śp jąc W lk, bł kęt P m 0 0 Zkńcz p gm u CANAL BBC Ns D b ls k m ł f lm s M u z c z b u d z k D z k A f k : W lk ę d ó k f lm d k O bż f l m s f U S A ( 9 9 ) 0 A k m p t k f c d m t p sch ( ) N g p ę t lk s h C z ł k p ją k s l d l d z c M v c k s t U S A ( ) T j dd z f lm U S A ( ) W z N c P N m f lm m N s P lu s D b ls k m ł f lm s P k L s s l U S A x 5 m g z g l N g p ę t lk s h K t t u z ą d z? s l U S A N s P lu s G d b b b c m ł ą s k m d d u ń ( ) K lu b f lm u p ls k g : O k u c h j f lm b c z ( ) K 0 tu d flm R u b Ed k m d U S A ( 9 9 ) R m s z S ą f l m t U SA ( ) P z j c ó łk f lm U S A ( ) P d d z t l l * 0 s l U S A T l s h p F lm d l d z c N m ę t ś c t l l s l U SA 3 0 T d T s l U S A F lm d l d z c P d d z t l l F lm d k u m t l T l s h p F lm d l d z c T d T s l U S A * 0 s l U S A N m ę t ś c t l l F lm f b * 0 s l U S A P ł m g z m Ś t s p tu N m ę t ś c t l l F lm d k 0 0 F lm f b P ł m g z m Ś t s p tu T d T s l U S A M s l g

8 E gzm km sj ksztuj t 3 0 złtch Mł fm mgą lczć pmc mm' Pmcj pz Złtj żch B b C d ku W m t j k m c p z u l Z ł t j 4 S t m M ś c t t c z j R g l C t u m P m c j T k l j c j t L u b l s k C h ł m s k j F u d c j R z j u, s k d m ł c h ś d c h f m F u d c j d 8 m s ę c lz u j p ls k b t jsk p g m z ju p z d s ę b c z ś c J k p f m ł p z s L C h F R A d zj K ld b, k u f s j p m c z ą d u b t js k g, g p s t ł ś d k s p b z su, u d z l p ę c z ń k d t c h k tę 4 m ld s t c h zł W k ó tc d z ę k fu d u sz k p t ł m u, k lk lu b lsk c h f m d s t z s tz k f s łącz j s k śc t s dló Z p t z b s z u s łu g j s t ę k s z ż p z p u s z c z lśm t d z M łg z t G c z ń s k, s z f R g l g C t u m P m c j N sz m g łó m c l m j s t p m c j m ł c h fm p m c b d u k u, g z m s j h d l ch W d ls z j p s p k t c h c m s t ć s ę p sz m p u k tm k t k t m z p z d sę b c m k tó z b ę d ą c h c l s t ć sz m g W p sz m p ółczu b c tum pm cj b ęd z spółgz tm lublskj m sj gspdczj d N m c, m ju U kę () B lz s z p g suk tchksmcz PROWOKACJE 6 kzku P A g d p k z m d m ł d c h p l s k c h p j k t tó, g z p z z A A R G m b t p d h s ł m P k c j m j ą L u b l c z ę c j z l k ó J u ż p ę c k t g lą d lś m C h t c Ż k c s k ę p j c j p m s ł ś c j b d z j b c u j ą c c h, S ł c z p łu d P l c L t s k j s t t j p z k u j d t s ą p z l t ą d l p z c h d ó Ł k p u st Tlk j d j s d z k b t S t sz, sz m p lc, g u b j ch u stc g ł O b k j d p c h k l m ó k O b k kz ku su sz s ę p : j k ś s tk stó ł ś c k d m s k m jtk Z c k p t m k b tę t m k f t ł s z k M j p z z j N p t, d l c z g s u s z p z p k d m u, k b t d p d : A t k s b s ł m p tz W t p z j, s l z k p z su sz P c m d m u g ć <c) g d z c h l c z c h k k u s c h f s t l c h u t ó s t z ł c h u b ó P k c j z u m k m 6 z p d ją m c j 2 k l k c j, g łó z L d z k lb k d z m j m d t k ż m z P t j S z k ł P j k t U b u F lm g W sz b jz ć b ę d z m ż j u ż d z lę, 3 m c, g d z 7 I 2 0 C h tc Ż k C z g ó ż t m p k z b ę d z : k l t p u s t, s s t p u b k s t l u s p g ś t m g z t c z c h m u sz l T c h g d k l k c j b g ją c k s m s c c z k " sz stk m l p k h st d t c z j G c j p z z śd c z c b k, p m d ę duchu s c s j m B ę d z d d k B d z c ę ż m u 007 Z ts 53 d ęz T l jb u s j d ą c A l j m R cł ę k s / d l t p z st ł z ck m d b m t f m d jżd żł p p z d g k u ( ch ) d p z st k u W szl kt lz, z ł d z j m c m ł b l tu, b ł pj, p z d sk u t u z p c k m M P K z d ł ł z u c ć p tf l p d ł g ę N c s ę t zd ł 2 8 lc t c g L sz k P jp p z z d z b tz ź ń, s tę p p k u t sk ż ł g zu ch łą K l RIFR z 2797 k d z ż, są d s k z ł d lt N T l c h z p c z s ę b z z g lę d g p z b l b b u d ę, z k d t ó P z d u m śc M R N, c z t c h b u d k ó P j s t c ju s z m z ł m s z k c h N lublskj głdz WIOd z jsk j b ż S ę g ą ł d c u SNA7 hdlc zkupl I d z j k sz, z m u p ł ę ł pęć łączą ktę 29 m zł l t d p tu z z k ł d u k g, W k S t m js k m d b ę g d z d b ł k ę p z b d z s ę p z g l ą d flm ó k ó tk m l śc, m z k d z ż Z l t / c h p ś ę c c h s z tu c g u k pzd t m m N stt, c z ą ł s b d s c z lc ń s ą d u p t cj g K m z z k d zż k sz k ą b ę d z t z p H JB L p llt O M M h t E m l S z u m s k T zch kmpc W m sz k u p z u l S k ł d sk j p lc j c z d d z łó p c j s c h t l p d u k c j k m p tu z c s ł m m k j tzch m ł d c h ludz P d u k c j p lsk g p u m " d b ł s ę zj m l k m ń sk j Ju ż klk k t k tm p d u k t u z ą d z słu ż ą c d t z ś d k ó d u z ją c c h (j z) Dzł łączśc z Cztlkm u d z b d z lu b ą p z z ć s ę d bd C h b ż c p z cś c h d m uu C h b ż c c ś ch k u z, zc h j tu l p c z u c sp d l śc N p sł d m J K m t z L u b l, k tó b s ł st t z m g g ó c z j b c z p c d c m p ą d z N c m t k z t ł p sz s m lś c j k f k t ż c ę ż k p cu ją c: g u ję, g ó c z s g c z s u p s zc z c h m k m u p d z l s j p t k t c j p ł c z z s ł ę tą ku t ą D p t' z d ł sę ż l d p c d c ó s j s / tm s z ś ć m l ó zł tc h />dczs g d j m g ę s b j d p m z ć t k j m tu z, p z c ż b j ł m s ę p z z t c z t d z śc p ę ć l t cę żk j, m ż t k c ę ż k j j k g ó c z, b b ł m b u d l ń c m, pc L t l g d z 9 5 R d k t M d żu Dut m tłszush t l g d z 5 8 E F E K T STU D IO MEBLI KUCHENNYCH p j k t, d d z t, m t ż, z l z m k, s z t k ł z k u l C h 3 3 tl PR A L K I LODÓWKI KUCHNIE BEZPŁA TNY TRANSPORT P O DOM U B k czsó < " ' f * Fudusz Wczsó Pcczch (pł Lt sk ), tł 25584, fuj pczk p bż ch cch: KcZdój Płńc Zkp Kud Duszk, Mędzgóz, Jut, Spl czs pmktczlczcz d m k z dzckm St kju Duskkch z pczk Włszch Bbl d 8 czc d 30 zś K st S z d ł s k śp k l j ą ę d l j u b l t ó M łg z t W ld m TuF t E m l S z u m s k Tk b \, P k cj ch R z d D u t b p/h d M s ł W th k l k c j B lz sz p g " sz k u ją c s P, s x s m c h d " K u ltu A f k k u ltu C h sp tk ją s ę p d c z s m p d k t c t l m ś ę c m d B ę d ą s p c j l d l p ó tz k l k c j st jó m ęsk c h, z k ł t l t ś lu b k l k c j g m t c z p t k d t, p st k ą t, k ł tó jk ą t M tl, l, g ą b k, s tk, sz f d z, p t z l fk tu tk, t sz stk m sz sę t g lu k l j c h P k c j M ż l st ł s ę t d z ę k sp s m k tó c h p z b ó c sz b k m t m p j k d z ó m p z c h M c ą lstę z s łu ż ch d l m d t ją : S tfx T p M k t g, H jsl u b l, Kkd m G jc k, S P P S S O L ID A R N O Ś Ć IN V E S T B A N K O K O C IM P b l t u d ć s ę m ż ju ż d z ś d G m b tu u l W sz ń sk g 5 lu b d D T C tu m (st sk m u z c z ) I p ę tz W d u m p z sztk b l tó sp z d b ę d ą m jscu m p z C h tc Ż k (f ) P s ż k t l j b u s u l 5 3 d s t z g ł m m t k d p s ż D s k t p d z ł t m s t s z m u m ę ż c z ź, k t ó p d ł f ą z ł d z j R Z E B IJ A J Ą C s ę p z z z ję ą c u s z p d D k K ś c u sz k O g d z B t c z m S l k u p d j ż d ż ł s b tę t k s ó k p z ż ą c k l j c h g śc N któ z' d ż l s ę pz j c h ć ł s m u t m, k u ją c j zś tl d ó, k tó b ł j sc g lą d ł j k z b zu K ss k c z C h łm ń sk g A c p lu tk m ę tzu g ś c p d l b ję c M łg s W ld k T u sz ó, c z l g s p d z t g ś ą t c z g cz u Ś ę t p ą tą c z c ę p s t p d z g p z z ch s k l p u B b C t t s p s ó b b d z u czst, p z z m d z s m p tcz W p m s z c z c h u d s tę p c h p z z U M C S d z ę k d J z m u K u c h c z k p ł c h t k ó b b l tó m g ł b ć czj N p z b ł c h c z k ł g m s t ó ł u g ją c s ę d j d ł d st c z g g łó p z z st u c ję K c t ą z C zch N j ę k sz m zę c m c s z ł s ę p s t ą g f s z, t k ż k k lk z c m m z, m ę s g l c, s p d z s ł d k g u s z k p s p k t stu ją c m sm k ó k m p l ś g s C t z m ls d t l d p d c h c c p ł c h d ń ś ó d k tó ch k ó l ł z p k s z ku cz k B ł c z ś c p tk, z ó d k ą d l czl A L E tm s f ę sp tk t zj l l p z d s z s tk m lu d z P z j c l ju b l tó, h d l c, b z sm, sz f f m, d z k z ( m m z z sk, ż b k g z 45 p z b ł c h só b p m ą ć u zć) p st z z u c l c h k t m, k tó c h t k ą l ś ć ś d k u z m m ż sp tk ć t lk k c (p Ł zk, z s z tą t ż b c j) G ś c k z l t ż g m t l t p s łu g u s ę m ą ą z ą ęk sz ść ż c z ń d l B b C t j g ł ś c c l z p z t l p s t c b d z zg b ch szkó B ł lż p p s t s t c z Z f W k, któ j k d p u st b b c d śp ł k lcz śc u t ó u t st A Ig sz s k j z K st S z d ł s k j A p ó ź j śp l sz sc j k z d c h c z s ó st p lskch d c h cszl sę, ż ś d ku z m c m zu tfl m pzę, k tó b ł s m m c p ł m I zk szą d l c ł duch Ż c z ą c s t l l c z k m s tę p t k s p ł ju b l u s z (t m ) P A N J K j s t s m t m czł ck c m Z u m ł, d z c p sz ł s j p z sł s ę d c h m s t, ę c s m g s p d z s p ó łd z lc z m M 3 P J lśc p z d st m st s j g p tf l T z b p d ę p d z ć p s z, ż c j s t ch u d, bd z chud P N b j k p m ż s ę d b z g s p d z ć s z ł m ją c ą s u m ą t z s tu s d m d z s ę c u ch Z ptkęc tzb płcć W A k d m R l czj p z b l " s m stu k sz tu j st s u k jm j W z u m l p f s z g d z l s ę ż b z g z m p p k k m s j s tu d c u sz c z l j d s m b lc z ą p ł tę s k śc 0 zl F gzm t t zd ć p ż z p t z s m stu p łc sę j u ż ó u tk zł W P lt c h c L u b lsk j p s z g z m p p k sk b k p z m k k z d u g ż ą d 5 z l z g z m k m s j p b 3 0 zl P t z s m s t u j s t k sz t Z k ż d d z j z ję ć p ł c s ę 4 0 zl Ł t p lcz ć, ż c p c h c, k tó z lcz ł p z d m tu s k ł d ją c g sę z k ł d ó, lb t ó ć P d, p ę k j s t m ó j P t? F t E m l S z u m s k P m g m s b j z j m Z l z 2 4 lu t g s l l d z k c z k łśccl, t l Chud ptfl J K U, ; U < / < / m t ŻE S tu d c K t lc k g U s t tu L u b lsk g z g z m p p k k m s j p ł c ą p 0 z ł, p t z s m s tu k sztu j d z l N jd żj j s t II, zł tc h, j k d st ję ę k ę k ż d g m są c S m ó g ó c z j p ł t d c z u m j k lką sp m s zk p c h ł p m l zł tc h Ś tł, g z, d l ść, l d ć ż c u j u ż t k m u s bć, ż g ją t l f b m t t l z j z m u sz ją m d c ą g sl js Ż b b ł j s ś ć N c h d z m st s ą ę c k l j g m l, t k ę c ż c z s t j m z g ś z s d ę ó c h ż łą d k ó, j d z k łą, lu d z l d m l s d m s t t s ę c st c h zł tc h J k z t k ą sp d l ść T Z A K O Ń C Z E N IU s g d łu g g, g z k g p z v ć p z z c ł m są c? z d j t c z łśc W z ją p ń s t lstu J K p sz : W m ż k ż d p t m ój lst zm ó c Ś d d z ń ż c m g ę p z z c z ć p ę ć p z k ł, sz c z g ó l d zs j, k p t ls t c z j z c z ch zł t c h tl j k czt łm, l s st k ż s t ś c m ś l ć s b, l k ó tk j k łd l ż ęz u N st c z m p s ę, któ ą k łą c z cą g ą ć d s b, j k c z ą t g ó c P z p m d ś cz t ł m, s t c z p p s, z k tó c h z z g m tż ż c z ś j c z p ó ź j k ż d z t c h ą cch łm p z d lt C z s m j s t t k b d m m dm u, p st su k " z jd z s ę m j j s tu c j N l ż ż c h ę t p s z d łb m b d d k s ę d z M zu, t m p m ę t ć t tl l m u PRZYPOMINAMY Rzmól (») ttl'h «l W / t T K Id t c z c b ą z u ją A k d m M d c z j, z p s z p p k p ł c s ę c, z d u g 5 z ł z g z m k m s j 3 0 z ł T s m c b ą z u j z p z p t p u k m p s P z j m ść p t z s m stu c 00 z ł m ż l ść k t s ę (p sk śl u z lst stu d t m c z stj u c z l ) 3 t s z ł, z k żdj j 5 t s zł 2 7 lu t g (5 8 d z ń k u ) s ł ń c z s z ł gdz b z jd z g d z 7 0 Dz 0 g d z 4 2 m j s t dłuzszd jk ó tsz g k u 3 gdz IM IE N IN Y " OBCHODZĄ A s t z j G bl j u t, ś d ę M k Rm * D złjąc C tu m K u ltu T t P j k t K A t s t c z H A D E S z p s z ją gdz 9 d H A D E S U k ct z s p ł u T z M W p g m b lu s ck W s tę p l! (tm ) K m p j s t? p t m K s t ę S k c z sptkń* s k l p N p t z b c h R z c z p z K k sk m P z d m ś c u 3 6 J s t m s b p, t p z t t p z W d d z s b s t m u b c z ó d m m p s t st g fk, j c z u ję sę k t k ą * M ó p s b K l m c M j g ł c st j z ó ż c h d b z g ó N t F c s z k S t sk c h c ł k ęcć s ó j p g m d t l z j m jj k u c h N j d j ś c j s t s z s tk t, c p tz b j s t d g t, z p l c m s l, z p ę k u b m k m S t tm lk k d s z p z b t u m blu std k m J st tm d u ż ś ą t k ó k tó c h c ę c lć d z g ę c C h ć j s t m z ą c, t c s z ę s ę stą c z k m g c h u, k tó m s t M tk B sk A d u ją j ą A t ś ęc P d b p d m u jst s d m p só k t? D l t g c h u j m K c h m j, b s p b u ją b z g lę d c, t g d b śm b l ł s g b c /u E tó * K ch p t ż głg T k b sz m tk t, g T u lczl st L u b t d s ł fct ut d z c z k W ż, b bł t z b ękm * D z ę k u ję z zm ę D ut Bt N b d k c j bgzt C tu m K u ltu zp sz mł d c h tu z j s tó dzkst, t lk, sp tk zspół*, k tó k ś l s ę j k tchę d k c j " d j T ch ę gztę N sp tk z t c h ę dzk zm z p sz t c h ę plcj tó t c h ę ż u lstó, tchę p d g g ó s ę d z g są d u dl c h T m t m b ęd z c z ś ć lt ch W t k c sptk z g z s p ó ł THE K R O I OF E TS W s tę p l g d z 7, C tu m K ultu (jd d k u TO DWA TYGODNIE TWOJEGO SUKCESU T zd j m c klm j jp p u l jsz g dzk Lubl jc h ę t j s łu c h g d m śc, t d t g d, k tó c h s ą g s z su kcs R U D N O zg d zć sę z flk sjm p J cm c t z c h u d m p tflm M ż j d m ć d z j ę, ż c k ó tc usz, d b, f m s s t m u m tl t g Ź c z p d z g p m c h jb d jsz c h z s t ą p d z c z Ż p lt c ó ż c h t c j u ś d m ą s b, ż m k d ś p z jd ą m tu lu b t, ę c t c h sp m c d k ł d ć późj J u s z W sz tk P S D zęk u ję, j k z k ż d m zm, z z s m p t k d m lstch t l f c h P z p m m, ż c k ż d p d z ł k c z k m t l f d p ń st p d u m m d TO P k tó d lg łj p z sz ł ś c z c z d ć m p śm F M p ó k c R z m c ą j k ż ć " m ż złp ć p śm 9 8 FM B h t j d g z m c h t l f ó b l c h z sp d B łż c p sz ę lst lu b s b s t k tk t T c z ń b ę d z m u s ł d u czl j k s p ł c ć 2 0 zł d z ś, t k * S l C z C tu m K u ltu z p s z g d z 9 p z d st t tu N cht c s s u s p t X h b t m m " g p m słu ż s M c h ł S k s k g (u c z III k l s S L O m A S t sk g ) (m ) * K R m z s (u l K łłą t j ) z p s z g d z 2 0 c z ó u t sk A tu T g ń sk g (gt) Z l ą, g d z d ją z u p d l b d m c h u b g ch, l std zę sę C z s m t ż m ślę, ż l p j m ż b p ó j ś ć d ęz, g d z k l p u k d łb m z d m, t s p k j c z k ł b m Ś s t ć m j d k ędó k ę d j d ł d j d l l jb d szch p p ł p z stę p st S d z c s b d m u g lą d m tl zję m ślę, ż s p ł c z h'h u ę z m ku t P z c ż t m v hu<t u lś m t ę P lskę, k tó d z ś j s t lc z s tk m l d ó c h zł tc h, c h ć s ą tc k tó z u ż ją, ż s z k j m j p k l z s t ł u N m l ź sę l ż p d żk, m ż t b d z j ż g ó k m, b k ż d z s m tó p t z j u ż j k p d ją k s ę ż ą b ę P z k z j t z u ż ć, Ż c h ć b u tt m m t ę ś d ą m c k ą, t j d k m m lu z j m ch, k tó m d tj ś d j j s z c z d l k N sp m m ju ż s c h k l g c h c st c h, c zd st c l b ud m u z k l g, c h ś h st sztu k J d ą u cz l ą c z, p ł t z gzm p k c k m s j s t t m M C d sk j S tu d c płcą z p t z sm stu, c c j, b ż z l m u szą k tó z u k ę p b ją : k m, jt j chdz l z f m s c j l g m, płcą zl W s z k ł c h ż s z c h z p c z ę ł s ę s s j p p k D l s t u d t ó, k t ó z z d j ą g z m p p k k m s j, t d b s t s u, d l u c z l t c h ę p ę d z d k u Od d z ś czkm Cb dzl klm szj g z t bądź gcj klmj Rd Rtm Tlf Ku , 2&&&0 Tlf d 2724 N A S Z A GW ARANCJA: T d k ł d t l k lm l p t z b, b p z z 4 d 0 Tjj fm lub j j p d u k c d dzl s ę s z s c m s z k ń c s z g m s t R d k u t 7 k l m K u z L ublskm 3 5 k l m R d u R tm RfW lo J S! (ftm

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy Njęcj smbójst zrz sę zlę Kętrzyńsk Ctrm Klt zprsz spktkl ttrly yk ktró lsztyńskg Ttr m. S. Jrcz. 10 rzś sl sk kj Kętrzyńskg Ctrm Klt bęz mż bjrzć sztkę Ay Brzyńskj Njęcj smbójst zrz sę zlę rżysr Gvy g

Bardziej szczegółowo

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz NU R I 2 dutygdi bzpłty Ds pzydt Puls Rgiu LEGNICZANKA NA MISJI 11 KRAJ Agsz Hlusz sją ę zdą zpczył łch Py Lgicj i Rdiu Plus Lgic Dziś jst szf lgistyi Jdsti Spcjlj Plsj Plicji Kssj Mitvicy, tój służy 115

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI OBEJMUJĄCEGO TERENY W OBRĘBIE NR 1 MIASTA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI gm Ngód Bbzńsk

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

warta. 1) wykonywanej pracy (a) 2) uprawianej dyscypliny sportu (b). OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE

warta. 1) wykonywanej pracy (a) 2) uprawianej dyscypliny sportu (b). OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE t 1) yky pcy () 2) p dycyply pt (b) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTANNW ROZDZIAŁ 1- POSTANOWIENIA OGÓLNE Kg c mżmy bpcyć? 1 1 N pdt ych Ogólych Wkó Ubpc (ych dl OWU), Tyt Ubpcń Rkc "WARTA" SA ( dl WARTA)

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda?

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda? ULICE HANDLOWE Wrsz stlcą rtró dy Mst prspty dl plsch prjtntó Pznń d uchn Gstrn usług gdz d? Wrcłs d cntru hndly Glr przjęły njcó Kró turystyą st Ofrt uszyt n rę Prsptyy dl rzju ulc hndlych Plsc Ulc hndl

Bardziej szczegółowo

Kielich. Nowego Przymierza. WKościele istnieje wiele zgromadzeń ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA RODZINA KRWI CHRYSTUSA

Kielich. Nowego Przymierza. WKościele istnieje wiele zgromadzeń ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA RODZINA KRWI CHRYSTUSA MISJOARZE KRWI CHRYSTUSA 29, źdnk 2010 w RODZIA KRWI CHRYSTUSA. Fns Btn, C..S. WKś stnj w dń jn, któ ndł sę w óżn ks st Kśł. Różn bł tż pn pwstn: duspstsk, duw żwn spłństw. Zdn t bł łżn p ężn kbt, któ

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr.

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr. ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rk XVII / www.smstr.pl WYDANIE SPECJALNE prktk-st -krir www.prc.smstr.pl PATRON WYDANIA Pzim mirzm w pini T, jk szbk będzisz się rzwijł, zlż włączni d Cibi. Ptr m dcnić

Bardziej szczegółowo

Ł6dt, poniedziałek. 23 ma.ja 1977 ro.ku nr 115 (8700) Bok XXXIIl DZIENNIK: przed sta wicieli pracown.ików

Ł6dt, poniedziałek. 23 ma.ja 1977 ro.ku nr 115 (8700) Bok XXXIIl DZIENNIK: przed sta wicieli pracown.ików Ptr rsec yd A N prsene premer du Króest Nre OdTr Nrd, 23 bm udje st d teg krju yt4 fcjn4 prees Rdy M"str6, Ptr rsec mżó est t pers hstr stsunkó bu krjó yt sef rądu pskeg Obec yt P rse c kntynueją ży neg

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

30 czerw<'a. obradował w

30 czerw<'a. obradował w ydane A ł4a ŁÓDZ PLENUM CK D lpca 98 ku Rk XXXV n 28 DZENNK ŁÓDZK 3 ce

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD.

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD. Knsulcje pąek serpn 98 rku Rk XL 8 (0979) N ndeksu 3004 PL N 02087707 ysąpenem pred OD ncy se rdy erek Trch krók pn m Ksprym erchu ermmery skyy emperurę mnus sp Celsjus pd nler prde ne ulrryb sę śnle pkry

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji,

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji, Obrdy sesj ydne A BE dnch 92 bm br Brukse sesj Mędyre0 Kmtetu Bepeceńst spóprcy Eurpe ude:n predstce 22 krjó eurpejkch r rgncj mędy rych dyskusj rcn ugę grźbę pgrsn sę ytucj mędyrej ąku tym ptrebą deg

Bardziej szczegółowo

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s.

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s. ydm Dlgcj KP Kuby ną X Zjd PZPR r A gośc potł cłonk cngo KC PZPR \ 2 P gnn potkn ł OTATNE PRZYGOTOANA DO X ZJAZDU PRAOZDANE KOMJ GRABKEGO" kubńkch Bur 3 PoltyMo Mcył A nr 38 (93) Rok XXXV ŁÓDZK Jko pr

Bardziej szczegółowo

WIEDZIEĆ. Czy płacimy popiwek? Jaka przyszłość bezwodnika. W numerze JAK STOI FIRMA NIE MA DROGI DO TYŁU EBY TAK ZAWSZE U KOGO POPAŚ Ć W NIEŁASKĘ C4,

WIEDZIEĆ. Czy płacimy popiwek? Jaka przyszłość bezwodnika. W numerze JAK STOI FIRMA NIE MA DROGI DO TYŁU EBY TAK ZAWSZE U KOGO POPAŚ Ć W NIEŁASKĘ C4, Jaka przyszłość bezodnika maleinoego słr. 1T 2 Wybory społecznych inspekto ró pracy str. 3 Śiatoy ruch humanitarny str. 4 Sądy nie dążają za in flacją str. 5 W e spólnym domu str. 6 Krzyżóka str, 7 Sport

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE ..nin.u.l M 2010 N 1 (42) 13 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE Jtm i lui (. 5) P jln tną nuą (. 8) Mt Zilng Wgó (. 26) Wtśią jt m itnini (. 38) Kó itóą nj ulni (. 54) Wni b mięn Wni b mięn

Bardziej szczegółowo

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM PAŃST\r UWY TE AT R im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM JULIAN TUWIM wt-dług D y n [ I\ T o n : l\11 R O S ŁAW S ~IOLA R RUSZKOWSKI EGO JADZIA WDOWA K I E R O W N I I\ L I T E H A

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

I [.JtłitrL(~ żorka Ol-az zaa n gażowan iu Teresy K usnierek z Kuratorium i t:alego grona pedagogicznego. dok o ńcz e nie na str.

I [.JtłitrL(~ żorka Ol-az zaa n gażowan iu Teresy K usnierek z Kuratorium i t:alego grona pedagogicznego. dok o ńcz e nie na str. nr 11 (2i) I:stcp,-,d 1992 I [.JtłitrL(~ miesiecznik mieszkanców Gnliny Nowe Miasto nad War t~a. Rok III Nawet nie zdążyliśmy Za pośredni ctwem Stow ar zyszenia Ille-et- Vila ine P ologne nawi ąz an e

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

T WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWIE

T WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWIE T WOJEWÓDZK URZĄD STTYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWE. U W u L Egz. nr ho r r ~ " m > \ r.:.l n r NFORMCJ W ZKRESE KSZTŁTOWN SĘ KOSZTÓW WYNKÓW FNNSOWYCH W USPOŁECZNONYCH PRZEDSĘBORSTWCH WOJEWÓDZTW CZĘSTOCHOWSKEGO

Bardziej szczegółowo

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015 Grupa VAG W odniesieniu do edycji z grudnia obsługa grupy VAG zmieniła się zasadniczo. Ta edycja zawiera wiele zmian, które miały znaleźć się w kolejnych

Bardziej szczegółowo