F o t. J a c e k Babicz. w ś r ó d c z w ó r k i o c a la łe g o r o d z e ń s tw a. D z is ia j w k lin ic e p r z y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F o t. J a c e k Babicz. w ś r ó d c z w ó r k i o c a la łe g o r o d z e ń s tw a. D z is ia j w k lin ic e p r z y"

Transkrypt

1 RIT z dpsm dz db jk kżd Nc tśc Jku b cch W TOREK 27 N d s z l z zuchą Bz pzśld tch, c dl m 8 st lu t g D zklp D c h d z ł p s z c z s b t d z lę, d z s z l ł z u c h, k d J G, m s z k c J k u b c M u c h, u s ł s z ł g ł ś u j d p s ó P s t ł ę c s p d z ć, c s ę d z j G d t ł d z t z m ł c s p ł k ą g ł ę N pstk p c h ą ł g d Ś d m szk Z t k m ę ż cjz u p d ł, p t m d z ł ju ż t l k, j k d j g d m u b g jvch m ł d c h lu d z, k tó z z częl g k ł d ć p ę ś c m, g d updł j d z c h d u k t kpął g g ł ę k SREBRNY NIEDŹWIEDŹ dl A d z j W jd ju 46 M ę d z d g F c gjlu F lm g B l u h ł t ó c z ś ć A d z j Wjd, ę c z ją c m u S b g N d ź d z z b t k łd»sztukę flm ą N f s t lu p lz W lk T d z ń st m flm lut P ls k p m tg Tuh d b ł s ę c z j W c ' <0 P z s tę p c d c ę l t l f g ż ą c d z g s p d z śm c ą, z ż ą d l p ę d z k sz t śc S k d l z ł g tó c, d c h d z ą c z b l 3 b u t lk ó d k P lc j p d z z s t ł p f m p k lk u g d z c h P p z s tę p c c h c b ł j u ż śl d u Z s ą j d c h s p s P s z ( ż s z ), k ł 2 5 l t b u t, m ó g ł m ć 80 c m z stu, u b b ł c m ą j s k ę d k l, c z ą c z p k ę, g c h s ł b ł s p t b u t D u g b l d, k z g lą d u k ł 23 l t, u b z l ą k u tk ę 3 /4 c m z l s p d z b ł s p t b u t M m p s z u k ń p d z c h j> z z W d z ł D c h d z Ś l d c z lu b ls k j p lc j, d c z j u d ł sę u s t lć p d j z c h p d (j z ) Pmgł sól, psk, chlk p słńc Śg z stł zpchęt, l z Z m bk N g łó c h d g c h j lu b ls k g j s t j u z ę c j s l, c h l k u p p s k u ż ś g u Z t s z s t k g ł ó s s ą p z j z d W c z j c z m d g c u s u l śg z l g j ą c s z s c h d l s z j k l j ś c d ś ż, m m t 4 d c k ó d ł u g ś c 5 7 k m b ł p z j z d ch J k z p ł s S ł m G ó c k, d ż u D k cj O k ę g j D ó g P u b l c z c h L u b l, j u ż d z ś d j chć b ę d z m ż d s z s t k c h m j s c ś c j l u b l skg Z psj sp d j s m ż qb ą ę k ą, j k s ę z d j, chdzą u cz s z k ó ł js k c h Z djm s b s p, ż c» j ó d zt lu b ls k m s ą mjscśc, k tó z s t ł d c ę t d ś t j ś k u t śt Z b g K z s k Mjsc g sp d z ł d z gm, b k c z ś c d g có bą j d k s z stk, b żcc t ch s c h j k js z b c j ócł d m D z ę k s łk tch lu d z c z s lś m dzłlśc ż d j szk ł Rzcz p d k s l, l c flxszcj s tu cj z l ź l s ę m szkńc L u b l C h d k, m m ż są z l h łd m ś g u, j kś dj sę p z m z ć D l k ększm z g ż m s ą t ust sząc d s z m g ł m ptęż s p l T u ó d z s p tkć m ż k p f c h c ó u s u jącch j z lu b ls k c h d ch ó Spl j s t j d k l k d u ż ż c k lk sób u p s ę z m t cągu p d Spl sz ą c c h d s z m głm l b g t lz ć k z c z ł C z t l k, k t ó c z j s p c j l t j s p d d z ł d k c ję K u T z l t t m u t k s p l sp d ł m D z ł m u s z k d z k ę g s łu p K lk m s ę c sp ę d z ł m s z p t lu s t u m J ś l ł d z m js k z c z ą c h t k t ć j k ś m t l g z g ż d l m s z k ń c ó z g ą d p d c h s łu ż b d c h u s u, m g ą b ć m m l m s p c m lu lu d z k c h t g d (D O K O Ń C Z E N IE N A S T R 2) C 5 0 g sz ( zł) N 4 9 ( ) ISSN N d k su 35032X Złg EDY chc ptstć d pdzłku Rfdum: TAK z stjkm Z d c d ę k s z ś ć z ł g E D Y P t j p d z ł s ę z s t j k m W f d u m p zp d z m p z z k m t t s t j k, z t k ą f m ą k c j p t s t c j j b ł 9 3 p c p c k ó j k p f m ł K u Z b g K tk s k, p z d c z ą c k m t tu s t jk g, st jk E D Z IE z p c z s ę p d z ł k A k c j p t s t c j m ż b ć j d k z s z, j ż l s t d jd ą d p z u m D z s j z p c z ą s ę z m p z d s t c l z ł g z z z ą d m sp ó łk W l m d t ź m u d z ł p z d s t c l j d lu b l sk g Z z ą d E D Y c h c z l ć 90 s ó b Z d m p z s J ó z f C z ę p ń s k g d u k c j z t u d j s t z b ę d b c j, b d z t u d j s tu c j f s j Z u b g ł k E D A m p d 6 0 m ld st c h z ł st t K m t t s t jk p t s tu j p z c k z l m d m g s ę p d ż k p ł c Ś d p ł c z s t c z ń s ł 4,6 m st c h z ł ( ) Lublk gł m ęd z d kkus pstcz Tójk dzc ju ż d m u P zm k czk p z s z c z p M sz k pz u lo g j z ł s ę d d b c h u jk ó P z d tuszm p z ą d k m ł b ć z szlką cę F t E m l S z u m s k D t z d b ł p s z ą g d ę s j k t g ( d l t 5) V M ę d z d m K k u s P s t c z m C h p d l jm ł d s z c h ", j k d c h lu t g d b ł s ę A t k ł O s t W lk p ls k g (m ł F c k d d z ł t m jsc j k d z c k ) N s z p s tk k z ł s ę jl p s z s p ś ó d k l k u s tu s ó b z B ł u s L t Ł t R s j P ls k stę p u ją F t J c k Bbcz P Kzłk N jb d z j d c z ś l d p b u c h u g z u, k tó m ł m js c 3 s t c z k m c p z u l K u c k g, d ć t z p s c h 6 l t g P z m k, j d g c h ł p c ś ó d c z ó k c l ł g d z ń s t D z s j k l c p z Z m ś c u z k ń c z ł s ę I I I M ę d z d T g R l S p ż c z N g d ę j d z m jsk c j js z s t s k p z z ł p z g z jc k s z ą f m ę p m c j d t m st Z m śc W ó ż p z z t z m fm m O t z m t tz m ł : P W A T E X z Z ł j ą : G d ń s k Z k ł d N z ó m śc C u k W ż u c z S A F s f c h, Z k ł d M ę s P z d s ę b s t T c h c z B E F S A N S k u z fm B I H d l R O L T E X z K s g Z O N z P ł c k R ó ż tz ó st u (K A W ) z ę d g d, l z j t k 3 ś lz g ó W czj lu b lsk ch u lcch d szł d 3 k lzj d g c h, z czg ż 7 m ł m jsc g d z ch szcztu, tj m ęd z W tm czs uk d g ch bł g sz d p u jąc ch cą g u cłg d M ż g s b l k c, k tó / c d sts l st lu j z d d z m ż g u ch u ś ż ch d ó g? (*) Pgz pgd s ł c z c R B jscm j ę c j m g ł chmu T m p tu m k s m l0 d d 3 st C, m m l d 5 d 6 st C W t p łu d '«h d, s ł b u m k, 0( *0 d 2 0 k m /g d z C ś pł bz zm P g z bm tlgcz Pgd b ę d z s p z j ć s p c m D b k c t c j V kj Z l c )słk fz c z C z s m S tę ż k c j D sdu p 27 P lz csm ll p 2 6 E tu d ę G sdu p 0 5 J j s tę p t k s ę p d b ł, żc t z m ł m ą p p z c ję u c z s t c z k k u s p s t c z m G t d z N c, t lk g tu l ć! ( t m ) Zpsz d kmłu N IE d g z z kt zsk u k u " p sł d Jzg U b p s ł R szd Z ją c z SLD N d c lstu m U b d p z st st sku dkt czlg NIF b k są d u d sd z k k u ęz, zczj z sz u, z u j tjm c pńst j P d z p z cj st d jz ę z u p z p m czl m u N IE p s ł s ju szu W 992 Zjąc z st ł sk z 0 m sęc p zb l śc z b zę j d k t ck g S ld śc" ( t) Cz Pł chętch pzpuszczl z ł p s ę u t bz c ł Z d c h, k tó fc j l u z s k ł m M s t s t W s p ó łp c G s p d c z j z Z g c ą z f m c j d l k l c h d l ó z c h d c h f m s m c h d c h k, ż ś d c d u g s b, k tó z ł ż ł z m ó p ł c ł z l c z k ę u l z b z c ł g k t g t u, m ż g W js k g B u g z P z u c c h ; z d ż ł t l k c v c t p f m ł m E lż b t K ę p z fm Z p ł c m c ł p d t k z k l tó, z k t ó m z ą z lś m s ę u m ą, c s p d u j z c z s t t d l f m, l j d c z ś p z l m d b ć u t z m j c d d z ł m s ę d k c j F t A u t P l d W s z s tk s k z u j t, ż t k ż z s t ą l d z s c h k l tó d j s p z d c z c h d c h u t z lk j k t g t j c z ó k ", tj R u l t G l M t s M m b t c ę z c t l, ż c p c s s t b ę d ą d s b m z p s m l ś c d t c h c z s c h pczątk ku A u t I u x B z z g lę d u t j k b ę d z l s p z s t ł c h p z d k t g t c h z p s ó p d p d b u tz m z s t ą p p z d c R u lt j u ż m g t ą s ę p p z c ję s p z d ż l g u, t g c z m g c c h z b l ż c h d k t g t c h z p l m lu b ls k j f m l C M H W ju t z js z m d u c t g d g d d tk u K u Z A K IE R O W N I C Ą p k ż m C z t l k m m ż l ś c k u p s m c h d ó t, t k ż p z d s t m t s t m t j L u b l x z ć c z m N sz p z c ę t g d z b u tt s t c z u j lu b ls k m g łt z m l ł t ż p d 0 p c s t s u k u d g u d Wcz ktgt A t d l t g, ż h d l u j ą c s m c h d m p z k l j t m k u p z lc z l s ę p z jm l z m ó p j z d, k d b ł d m, ż l m t b z c ł c h s m c h d ó j s t j u ż c z p Zbk spdł F s z c z b ą c, p c z ą t k k u ś m ł m ż m W K S M I d s t ć Z g d, c c h t j k t g Ju p d p z d c t m C z s ł S t ń c z k z A k d m M u z c z j K t c c h d u g m m jsc u s k l s f k ł R s j, t z c g c p z z ł L u tk k ł N k tu W Zmścu tg [Wszstk zdżł ««M g 0 I 7 * ffalimh0use TO KOMFORT W DOMU 4 l t lu b l k D t ( D O K O Ń C Z E N I E N A S T R 2) mm K O N K U R S!!! ul Z m b z c k 2 b L u b l, t l( 0 8 ) , RZĄDZĄCYCH? D z c, m ż t m c z p m ę t m c h b s z s tk c h d b c h u jk ó, k tó z s d k lk u d t c z ją m ó ł t c h ę z k ł p t d z d k, p A t F u t R M fjjf M D ISTR IB U TIO N ««v s k ł d k pt N jś m l j c ą g ł ę k ę d p t K u 8 lc t M k, t c h ę z ż b ł jm j s z M g d 4 l t A g tk h PRO E C O N I E PODROŻAŁY u l S t s z c P z m k m m ć p z s z c z p ą s k ó ę W c z j, d z ń c z ś j ż ó c ł z c s z p t l d d m u p l, p z s t ł tó jk d zc k tó m j s t t z d l c h 2 p k j m sz k p z u l O g j PRO E C O DsufuN,« O g m s u k c s d s ł F lg D zck sp dzją, c tż j s z c z pz źl m d bz ujk W s p dmsj C zm pńskg Z ł ż ą j s z c z stczu ęc m K czg pśbę G m sł C zm p ń sk g dm sję z st sk szf U O P gt z p ł czj P ltcz K m tt D dcz pz M SW O fcjlm p dm p śb b ł pzck tj ch fm cj z U O P d ps O p k m ttu j s t ążąc pz p d jm u sttczch dczj t j sp pzz p m szf M SW (I) Dt um gć Chp T u k c z, u c z c k l s V I I P ń s t j S z k ł M u z c z j m L p ń s k g, p d z p z / T s ę K s ę s k ą W HASŁO D N IA t l l g l ś c d z tu l g p s j s P lsk p z z l u z ę d g c z g d c h d u T k f m c j u z s k ł m lu b l k m sk b m k t lę k tu s k j Iz b S k b j z k lk u u z ę d c h s k b c h d z M g ą sp d z ć, sz g g u c z j j c l p z l sk z st z u lg, c z d c z ń c p z k N p d z j s t t ż f m p z ję c P IT u, k tó m u z g lę c z ł lm tu 5 p c, j ż l u z ją, d j s t d z m ó l k c j, ż u z ę d s k b d m ją ż c d z j s t p d jz m k p t p c c g ą s z c z ą ć t j s p p stę p T d c j u z ę d u p z u l S ą d j L u b l M ją ó c z s p d c z l Z d s t t m d b z z ó d cz ń c, j k j d m ś l b d g, b p t d z l Tdcj c z l jdm ślt m j ż s z m s z c z b lu f k t z t u m Jżl zg ł d m c st u t m t d z p d t c z c z b j p d z ą, ż c b ł tk, j k b k c ję k u bńskch s l p tzch, j ą j u ż t ą tp ć p d d k tó z s t z lł d m ęd z d p s u 5 p c c z c h d c h d ó ł ż g jc k ł p t! P m ę t jm t lk z c h u m t tum d m kńsk z c z c h s ó b z t tu łu d u tk M s z l ż ł d p z z k s tz c h k l j c h l t k śl j k t p ęd z g z c j B ths t th R scuu m d z ś d c z J k ż p d c z s m g s " z F ld, p ł j d t j j tz m u k d u d z k lżń sk u c k ó z K ub k tó z M H P l k ó z m d t c z ł p ł d z c h t t ch p ó b u ją p k ć ł c b ł j z m, p ł c ł R sj z l zd z p ś d z, s p s z m j k cją z ł zą d U SA d p d ję ś ć ż c m m d c h p ł p, c k k ó c lu z p b ż b z z g lę d u t j k g ł ś k z p d b m cdtm A m k c z s c p m K ł d k t m st d m g ją sę b Rd G tu j t m z lz b zp c z ń st O S7 p tę p ł K ubę u st p d tk 995 k sp d ł szc zę c m ędzb d z k k t j s t t ż d p d g śld zt s p c d ź p t u tu ją c p z j d tu (0 m j k lk ś c m l ó P l k ó, d t c z ą c m ż l śc k N m ż d c h t j c h k ó l k ó p u f c h t c z c h d m s t f s ó s p p z ś l d só b, k tó d lc z ją s b d z d u b g ł c z g lu b t M sę c z z b k z m l ł s z s tk c h d z ł c h g s p d k, l b d z j s k t z p u b lc z m ż p t m W p z d sę b st c h st tu c j c h p u b lc z c h st c z p ł c k z ł sę ż 6 p c m js z ż p p z d m m s ą c u N jb d z j s p d ł t m, g d z t k b ł j ż s z, c z l h t l s t g s t m P z c ę t p ł c tt t c h s t t c h sł st c z u t lk zł S t c z sp d k p ł c j s t t m d tk l sz, ż t m s m m c z s z c z z sł c lu t ó, z ł s z c z ż śc c h W p ł ę ł t p z d sz stk m z s t c g l k t c z j c p l j z g z u t k ż s k ł d k u b z p c z c h O p ó c z p d st c h t k u łó ż ś c c h t k c h j k z m k, m ą k, p c z, ż, j j, m ę s ę d l, s m m L u b l z d ż ł t k ż p c sz stk p ł t k m u l, d z m j d p c z ją c, ó z c śm c k ń cząc J ś l d d ć d t g, ż c zd żł t k ż u s łu g, t z c z ś c k z c z ą ł m s ę jl p j, (s t ) A ut C tu m P u ł s p z G ó Pułsk, ul R dm sk 3 tl (0 8 ) tł/(x (0 8 ) A ut S d OFERU/EMY W CIĄGŁE/ SPRZEDAŻY: S A M O C H O D Y O S O B O W E : D A E W O O N E X IA I S T IC O E S P E R O S A M O C H O D Y D O ST A W C Z E : L U B L IN S A M O C H O D Y O S O B O W E I D O ST A W C Z E : P O L O N E Z N A P R A W Y M E C H A N IC Z N E B L A C H A R S K O L A K IE R N IC Z E W S Z Y S T K IC H S A M O C H O D Ó W

2 N g łd z Zm jsk Odkp t W c z j z ś ż c h Zm bk ( D O K O Ń C Z E N IE Z F S T R ) Z pm cą m g lb pzjść st żc, j d k dspują zld d m dbm djącm sę d tg clu, tm czsm cągl są z d pżó O stt sp s łk u pchł m d śż p u któ szb k g pł d sm chdó st żckch A pps h łd śgu zlgją cch ulc Jśl d z c dm pę m c up ł Ik ptzć j k zć sę dę, któ K c b ls k p c ju z Blskpdlsk Kjbz p śżc S łużb dp dzl z u tz m d ó g B ł j Pdlskj pc ł zb t l Zkłd K m u k cj M js k j zm usz b ł t k j stucj jąć spzęt, b dśżć ulcę stącą djzd d bz pętl kńc ch pz stkch pszczgólch l O p ó c z B ls k j S p ó łd z l M szk j, któ dzlę dśżł szstk cą g psz s ch sdlch, t lk lcz łśccl pssj pczul sę z b ąz d upzątęc śgu z chdkó Z kłóc k m u k cj sp d ł, żc Blskpdlsk Sj m k Sm ząd d ł ł pz dzą czj ssję Ddt k d d l d uk mją s / k ó ł ś d c h cłm Zsp d g t tkż bz pczńst, żc z ptzb c będz m ż skzstć z p m c ktk pgt Blsc stżc u d d l j d k, ż m zcz m żl ch W dzlę p p łudu ch tp hk dskl zd ł gzm, pzdzjąc sę pzz zsp, ż d m jsc śc Huszcz, skąd d stczł d szptl B ł j Pd lskj, m gjącg tchm stj pm c 7 2lctcg męż czzę (m d p ) W czj sm p łu d d j c h ł d m szk p z ul O g j p d ó j tpcz: u d M A G D Y d ł M gd F t J c k Bbcz c ł śc p pł d szch p c W czj L u b l szstk g łó dg b ł pzjzd W śgu t ę ł tmst u lc s d l W d k c j d b lśm l t l f ó d zd ch C z t l k ó, k tó z c m g l dstć s ch smch dó W m, ż c j st jlpj p z z ł pzs s p ó łd z l C z ch ó M s ł B l s k M m t lk d mł p łu g, któ c ł czs pcują, l śgu j st p pstu z duż j k ch m żl śc K c k t k p g t jbdzj skżl sę Czub D lu b l kó m ż b ł djchć, lkz stusz d kltk b ę l ę c pchtę p kl śgu Pz m st m j s t jszcz ększ tgd u słszlśm s t c j p g t p z u l W t ó C zchó C zub, j k dzlc jbdzj zsp śgm, m l tż tksókz Tmsz S zczku t cz, sz f ppulch p ę c u tó j k ", szą pśbę s k t k t ł s ę z k cm, k tó z j k p pzjzd m l m u lc L pńskg, P gg T m k ą, B u szt ą p z któ j mszkńc b l k ó 6 8 b l p dcęc d śt M m t lk d łs cą g k z lm szm, l kzstm z pm c ch f p d z ł m R b t W s z c ld z sp ó ł d z l C zu b Pblm plg tm, ż p z dgch sdl c h st p ł smchdó" p łu g p pstu m gą pzjchć W lkę z z łm śgu p dz cz j tkż ctum Lub l Zząd M st pzzł ddtk pądz, z któ f m M P O, M P Z K m E k z ł bł hłd z ztk utbus ch płtch p kgó, zś Stż M jsk k t l ł dz có, d któ ch lż czszcz chdkó C łg śgu p z ctum c d sę usuąć, gdż c p z lą t skm śdk fs, któ m dsp uj W d z ł G spdk K m u lj ( ł, g ) S p c p c tu m z c z ł pzm cz but F t E m l S zu m sk P I O N E E R II KO RO N A FuduszP ó WlzclUdch Fudusz Pcz Bkó Ppł Wttcl CREDITANSTALTI BGŹ V * t * bzą jdstmxzscxt» Wtść bz ldf usct s* t 6 zł 76 g (mx c zkupu 64 zł 9 g) zł 6 (mx» ä» ł» gl d g c h Z m js z c z z p z u s u u z s p p c ł k lk d z s ą t p łu g ó, p łu g p s k k p łu g ó AGROS k c h M m t ANIM EX l t s p z s t j d p z b c W j h u BGOANSKI ,60 O J BIG,70,69 0, BPH 9,50 89,50 * BRE k 73% b I " Ł42 BSK k 78% 800 *0 6 g s 898 9,6 0 f Ó b s z s k m 5 7 d c k c h z s p c h b ł 3 67 km d ó g T u d b ł O czszcz gzm só d c h ó będz t ł d łu g PIONEER III PIONEER I Fudusz Pcz Agsg IPsz Plsk Fudusz Pcz Wtść bżąc jdstk uczstct sł 57 zł 40 g (mx c zkupu * * * * ***** pstk uczstct 60 zł 74 g) sł 2 d 68 g (m c zkupu 3 zł 42 g) p z d s t ć s ę d 4 g m W j Tmsz L u b j ększ utud p ł k lc ch K c Ł u k j J cz N dśż czkł tm 70 k m Z m jsk Zząd D ó g d usuęc m ł zsp dcku 2 0 k m szs W czj j ększ utud km ukcj zt gmch: Tub, Ż ó łk k, Rudk, Zkz, A d m ó Tud d pzm z b ł tż ts dąc z Zmśc pzz K sbud d Z zńc O gdz 6 tzm łm m l d u k żc ju ż t lk b ls k 50 km ts pzstł d dśż m ó A M usz ń s k z Z z ą d u D ó g Z m ścu N c t lk dgch Z m jszcz t usu ztó śżch R ó ż mstch służb km ul lczą z z ł m śgu Z m j d k Z m ścu dśż zstą s d l u lc ch d k, u p ł k l k d Chb, ż służbm k m u lm pmż s (K A W ) NAZWA PAPIERU BUDIMEX KURS ,0 0 C 0 M P IA N D 6 7,5 0 DĘBICA ELBUD0W A ELEKTRIM ESPEBEPE EXBUD GÓRAŻDŻE IRENA JEIFA KABEL BFK KABLE KĘTY KR ED YTB KROSNO MOSTAL EXP MOSTAL GD MOSTAL WAR MOSTAL ŻAB N0VITA OKOCIM OŁAWA OPTIMUS PBR PEKPOL 44, k 97% 75 I b L 24, ,20 0,4 4 5, k 3% ,40 6,70 34,00 80, ,70 k 0% 56,00 37, ,55 k 2% 4440 k 49% ; 6, ,50 8,40 7,40 k 23% 3,50 k 56% , ,0 0 s 78% U , , k 74% , ,30 * ,00 2 0, , ,60 00,38 s 79% , ,30 U * 0 6 3, , , k 32% / , , ;I ,00 0,80 P0LIFARB C SOKOŁÓW STALEXP STOM IL SWARZĘDZ T0N S IL UNIVERSAL VISTULA WARTA W BK W EDEL WÓLCZANKA ZASADA ŻYW IEC AMERBANK BET0NSTAL D O M PIAST 70 DROSED EFEKT 2,90 s 72% ,00 2,0 73,50 2,27 k 89% 3, k 53%,00 k 77% 6,40 7, ,00 8, k 34% 9500 k 20% ,70 k 74% 7,50 27, ELEKTROEX 0,30 INDYKP0L JUTRZENKA KPBP BICK KRAKCHEM PLI PPV/K *4, ,50 k 4 9 % 3, , f 5300,9 35 2, , , , s 60% ,2 5 k 68% ,20 2,0 8, , I , ,30 9, ,0 0 s 2% I 85 ; , , * ,80 * , ,9 0 28, ,40 * * 5, * 0, * 2 : k 92% ,30 * ,20 0, ,0 0 0,50 60, , k 29% ,00 s 68% 2,3 0 FARMFOOD J 0, ,70 PROCHEM ,2 0 7 W IG ,3 09 OBRÓT: 96 mló 957 tsęc; k ólgł: 7 mló tsęc Wk ssj udstępł Bu Mklsk BOK Lubl * WIG ROŻNE KULIGI klc Nłęcz O K N A I D R ZW I Z PCV LU B LIN, u l S t t 3 t l C ENY KONKURENCYJNE KURTKI skóz z płszcz szję Tl » PARKIECIARSTWO »8? POKÓJ bzdztm Ul Pzbl skg 3A s K u k s k g STANCJA K cz DNAJMĘ duż lkl hdl ctum Tl 2868 lu b NAUKA " NIEMIECKI 7524 OFERTA GARAŻE DLA ŚWIDNIKA LO KALE SPRZEDAZ PRACA PIANINO MAGISTRA f m c j d h u t f m c u tcz j (9 5) IK FIRMA km put ztud s m d z l g spzd cę spzętu km put g 7067 *7 *7 AMBITNE sb Dzł Hdlu, R klm Tl *4 PRACA mężczz M O T O S P R Z E D A Z ŁADĘ ( 9 8 ) CITROEN AX ( 9 9 ) Tl , p sdm stj POLONEZ ( ) Tl 68680, p sdm stj FIAT 26 ( ) *2 2 (L S M ) *02 SZWACZKI U l Klbg * zł tg d Tl p szsstj NONSTOP z Phkl 49»t/m» VAT (4 900 t VAT H l fu tb llś c l m t z d m z L u b l m ją Plsc dtf m k ę L u b ls c sędz z s t l c m s tz m k ju, d duż»' u h v S C H A b ł f ls tą m s tz s t P ls k d u ż p ę c s b d z j m cz k ę c stępó p z t c j Lubl, g c h Z c u h l c h m s tz s t c h ldbjó K lu b fm szg gu g W stępując lublsk*, pm gł p łk z m jźdzć spl cz sędz płksk d Z c : G ó k Łęcz z g) J z K c z tdz,?{, p ł c ł ps C z D ę b l p dą pzczą pżk mt,: k l kszt pzjzdu, Rg k W dz m b ł bt tg m, szt pbtu tuju p K szk z O pl, któ L u b l skłdz: Z g c z m ktkm uk* m u t K l s k, R m D ę b ń K l s k g Dębńskg " s k, K z s z t f K u k s k, T msz G łz k, M k Lszczń s k, A d z j S t l c z k Tdusz Ł p, J z K c z S ł m K z ł s k g l jdj gup z Pzszłścą W sz W d z m Łódź H tm m Bcz W p szm m czu lub l p k l H tm 4 :0 (W d z g ł z Htmm 3:), dugm g l 4: z Pzszłścą ( W dz 3 :2 ), tk ę c d su d f łu stczł L u b l t m s Nstt, m m pdz 2:0 s pztc pzgl c ł m cz 3 :5 d p d l z dlszch 2 mc szóst tuj Tf zd W Ł ę c z j 2 5 lu t g z k ń c z ł s ę I I T u j T s S t ł g p u c h b u m s t z m s t W zdch db jącch sę Zspl S zkó ł, uczstcz ł 76 sób m g ł bć c h zcz ę c j l zsp d g um ż l ł p zbc szstkm chęt m A t k : W ktg k j d 5 lt z c ę ż ł D d N zb cck (S P 4); g u p 520 lt M c Wzńczuk (Tc Tcm c); d 20 d 45 lt M k Słg (TTm c ); gup ld b jó tu m f ł Z g m u t T j k (H t l U) W śód pń jlpszą b ł M k C zk (tm ) l l u? T m s z C h m u 2 W t t ld l d C h j c k & H Adzj K k L d sk ujm zutuj k fs I I ddzłu T b k t (p 2 p k g stzż, tg sk m jsk, budk d m s t c j B l m z ) st zją fs uk d utzm gt śc ksplt c j j sztucz m żą ślzg kę pd Glbusm Z blsu pd kc ub k u k, żc I I d d z ł M O S R zb szstk sj ptzb 70 pctch W złtó kch t zcz 5 m l d ó stch zł tch N d b f s ( dsu d sztuczg ld sk stdu p z ul K s j) p k sę z d t c j Uzędu Mst C l ż ł b z b ć, b d z s js z ą s tu c ję z m ć? O d p d k k I I d d z łu M O S R S t s ł K u s k RENAULT 9 dsl ( ) Z d z W 0ń I S P Jtk j ( s/0j ą f sc KADETT ( ) s Tl CINOUECENTO 9 5, D 0074X TYLKO WY DWOJE DUZA MIĘDZYNARODOWA FIRMA PRODUCENT ODZIEŻY Ts d l O d p ź d z k zg j s t c k l tu jó t s s t ł g d l młdz* ż s z k ó ł p d s t d O g z t m t j l z c j są s z k ó łk ts st ł g A d z j Bl cz d k c j S zk ł Pl s t j 5 z ulc S m c z k j Czch» D tj p zg pęc tcjó W k l s fk c j łączj pdzą: D z częt I M łgzuz* chuk (S zk ł Pdst t pkt, 2 Z f Szpńsk($P5 423, 3 Rt Wch (SP 4! 48, 4 Agszk Buch (SP4 322 S klsfk 6 dzczę C h ł p c K ub Pdgó (SP 4 6 ) 480, 2 Pł Sczpk (SP 4 ) 428, 3 P t Ku (Sp * 370, 4 M c Bchsk (SP' 340 S k l s fk 79 zdukó Szóst tu j zpl» st ł 2 mc Jk zkl u SP5 (h g ó l d s tę p, k c j t L u b l Z jd u ją m z ó t b k t u ż t c z ś c publczjj k k s z t s z tu c z l d s k 0 4 * 3 POLONEZ ( ) Tl , p szsstj OPIEKUNKĘ d dzck ztudę Sędz zl sędzg I I d d z ł lu b ls k g M O S R p d z s j gspd s t z l g ł m b s z z lc z ą c m 7 h k t ó T jd KULIGI RENOW ACJA O ld b j b z sukcstpj Dfct ldz OGŁOSZĘ# USŁUG I d mlśc I POLFKUTNO R0LIM PEX F IR M A N 0 V A B U D O R G A N IZ U JE Z A P IS Y C H Ę T N Y C H DO BUDO W Y W Ł A S N O Ś C IO W Y C H G A R A Ż Y W O S IE D L U W E F R A N C IS Z K O W IE C E N A VAT (u g! c ę lc z t l ą ł s ś ć g u tu ) U W A G A! Z p s tó ż s z b k k s lz c j P ł t ś ć 4 t c h *4, 3,4 REMAK Z p m cą d b c h lu d z, któ j m dl ptzb, zcz m z zę c m G zgzm, cz l jc m d z c, d z ą ddl gą pzz m st d pm c plęgką ż cc p d z ł k u ją c c łą k c ją p tu d m l ś c d z d k A t M H *2,3 *3,8 RELP0L W j ó d z t c h łm s k m 9 0 p c dśż z st ł) d g k j I j ó d z k, k tó ększśc m ją ju ż cz ą z c h ę W s z s tk d g d u g j I tz c j k l j ś c dśż są p zjzd N stt, u t b u s P K S d j żd ż ją t lk d gm, ększść m łch m jsc śc d cę tch j s t d ś t W pdzłk 3 utbusó sób j ch ł s m utm d c ó c ł z ts Pdpdb pc, gdż zst p k u tk ę ł zspch W mjsc gch pzd b l k m u tk ę ł p ó ł śc B l, gm D ubk p m t ch zspch bz łpt st ł zsp skść utbu b ł c d dkp Osdl su R l c m ją pblm z jz u lc z k zstł pę dś dm z s ch pssj, szczgól ż c, któ ch gspdst lżą dl N jgzj stucj gląd k d szs c h łm skch ch d k c h L u d z Ftl pzdst sę stucj bą p kl śgj bc chłm skch sdlch m szk O dśż są t lk ch d k pz ch W pdzłk l g łó ch ulcch W pdzłk ó k z sz zstł zjęc szkłch pdst ch g m Chłm z tzch szkłch t D husk M ch łó k, Tuk, Pg cz (m j) I 8J0 RAFAK0 bgżku PETR08ANK D D ts P U k llv U L N m ł p tą PPABANK Z ju "2 4 ;4 0 P0LIFARB W Chłmsk ,4 5 k 63% BYTOM ZMIANA WOLUMEN OBRÓT % OBROTU I W s ZŁ s 62% BWR Pót ( D O K O Ń C Z E N IE Z E S T R I) Ż czl ść z k ł c h lu d z m szł sę z hjścą gstm fm pmgjącch 5sbcj dz zpcząć żcc K d b lśm czj z z tą u K z łó, p c c slu M A G D A s l łś d mszk 2sb tpcz, djżdżł s m chód z P lm /b tu k tó pz ó z ł dzc z szptl W czśj sklp T O M A S Z psżł kuch ę m bl, L u ExPl pz ó z ł k l tl z M js k O śdk Pm c Spłczj d st czł d zkłd ftl gł dzc z szk ł I (uczę szczł d j czśj jstsz bt R fł, któ zm ł p b u chu) zkłdł zsł zśclł bus W ązł sę z btc ksądz pbszcz p f N jś ęt szg Sc Jzusg p z ul K u c k g, dstczjąc ą p lk ę z część psż kuch S klp A L D IK bcł, ż będz t ch j d z t z ż ścą u pszkd ch pzz ls KURS ,00 <5,00 SPORT SPORT 3) zjm ując sę d s tb u cją t k u łó spżczch pszukuj M A G A Z Y N U L u b l p m k Z R AM PĄ z PO M IESZC ZEŃ B IU R O W Y C H z tlfm Oft pszę skłdć pd tl (08) [Q , 6 m Nsz l d sk m z ju ż 0 lcł ks kspltcj zszłm ku, dużm słkm p z dtj pm c łdz» st udł m sę pzp m t Z stł zpczęt pf* sz tp m dzcj cł spłu bktó Dtchczs***' kspltcj pdz b um jęt, ę c sz bkt sp* t j k jd z lczch * kju, fu kcj u j jdłużj, mc* ż j s t ustu szczgół u c ą ż l m sp m t* Tk łś płż ld ł* P uszk pzt ł 5 lt ** k ń czł d z ł l ść A ztm j k m ktuk* z m z m d z c j ld*>l* sk? M ż jszcz zb t l, b * p kku, l pzcż dążm * tg, b p stł tm mj* pł tśc, clfukcf' bkt pd dchm z ą pb* btą Zm sł j st tk: v pd G lbusm zstł lt«)' d l h l dskj P* A l j ch Zgm ut skch <*l<u użtcz stl tkż ks l t B ł b tu mjsc tg, * ct, st, usług Z ch t ch zm P p z st tv m c jst dzb ó ż lu b ls k j s/tucz*! ślzg c c dbg? N c skł k u ptmzm** M jąc udz duż kszt F szłj m dzcj ldsk b czkć spzjjąc m ' b m st U ząd K ultu Ftz> cj st lc zchcł sfs«* t gm kszt pzd zęc C z t będz mżl Czs pkż R zm " T G «**

3 MS Zsp ł M ll kżd m j ó d zt Mstz Ctfkt dl bsk hl M m t fk pzz Pl p c k ó dzu b u d l skę L u p c js k c j k c j g p lc j, stż pżj spk sp p z m c kscsó c j stj m ją b ć s k d d zó czs m pz spt ch, ' jc d pzz (bądź c ) szczgólśc m czó p łk dm u b k t c t fk t u ż j" m g bzpczńst, b zpczńst g z u ustl j k p s p ł ć b k t g p z z pzs U zędu K u ltu spt, są szm kju fz c z j T u s t k W p szj k l j ś c pzglądm m ją bć pszch Z klk śc d uszą p łk bjęt zg k I IIlg s k z g k lg, jbdzj c h gch zspł ch C t fk t m ją b ć z ąz zpl z g k, j ś l ch dz bzpczńst d z ó C z d j m dźm d czsu pzjęc d z d k l j c h b u d tu ( sp bzpczńst sp dużj m z zlż d dzł t c h ch) z ązń ust ch k lu b ó słu żb pządk ch ( ld ) S z f U z ę d u R d M s tó S p b z p c z ń s t J d c h b k t ó pt ch c j k ś c z s tc c z m b u m g, tkscs s t d Ś lą skm p d czs m c z u p ztcj z A g lą c z ł zkskj p d c z s s tę pó L g m ł k s k cj p s t c z k ę c jkś czs t c h b k tó W Lubl l b k l płksk st d hl MOSR zstł łącz z mlg użtku D t c h p h zstzż m ł p lcj, fc tj dugj stżc Lszk M ll 2 2 lutg z l c ł j d m p ł szczblu j m z sp łó k t l ch, któ z b d ł b st b k tó sp t ch pd kątm zp bzpczńst d z ó ucz stkó tkż u tzm p ządku pzd p zdch Tz jd dl gśc K fc k tc m tg p zglądu dk g p z z z sp ł skłdjąc sę z P łk z ę c z s t ę p u z g c h L u b t łu c c s t c h j ó d z t lu b l s k g t s s t ł m s ó k l s ą d l s b b l p g p g ś c L t u L u b t ó, p d p c z t ó L c h W ó jc k A d z j P ł s k g Z d b l 4 z 5 m ż l c h t t u łó m s t z s k c h g l k l s f k c ję k lu b ą W łu c k c h m stzst ch śód m ężczz tu m f ł J s ł M u s z k z P sc v pzd T m sz m S ł m k ą (S t k Z kzó k) śód pń E d t W ó j c k pzd s ją klu b ą klżką z L tu A g szką I k M k s t g ł lubt sk p A g szk I k A d z j P ł s k pzd dutm Blck l(s t k )D ę b s k (S g ł) dbl k b t E W ó jc k I k (L c t) pzd M W ó jc k D ę b s k (S g ł) M ęsk dbl zstzgęl sją k zść J s ł J u sz W śk scv z L tu ( ld ) ż j ł s ją p z c ję k t Ż u k l z lu b ń s k g Z g łę b P z p s z s z j fl c h g ś c, t l k z g s p d z Wk 0 k l jk : Isk I I C Klc M K S K ń sk 29:33 (7:6) Kpx Eskulp C h łm Wl Sdmz 2 :2 5 (9 : 4 ) AZS Eltst Rdm A Z S U M C S Lublm 20:25 ( 0 : 3 ) A Z S P l tchk L u b l S łcz tz K lc 3 4 : 7 (2 0 :8 ) A k tbl: 9 IS I Kńsk l UMCS ) Isk II Wsł POLITECHN 6 Słcz Wzg I KROPEX ( ld ) O z ł jlpsz h l Zstń kckbxm U b g ł s z A E js m t z k ń c z ł z X4 \ z d b t m g l m j k t z c s jp k l g t m d t c h c z s m s m k c 6 4 b m k lś c z l z ł s ę S ł m J z s k P 5 k l jk ch dzsątk jskutczjszch g lą d stępując: A lksd Ś N IH G O Ń (Sśc) 2 2 A g szk M A T U S Z E W S K A (P tc v ) 03 Bb S M Y K A (R u ch ) 03 4 Bż K A R K Ü T (A Z S W c ł ) 96 5 Ktz R O M A N Ó W (K k sz ) 94 6 Rt Ż U K IE L (Z g łę b ) 92 7 Izbll C Z A P K O (FB Stt) 89 8 Tt S IC Z K O W A (J K S ) 9 I B Ł A S Z K O W S K A (E B S t t) 75 S ł m JE Z R S K A (A Z S W c ł ) 75 D l pó pżj pzdstm 0 * j skutczjszch udz ż j, óż sę t lk zcz d tj z cłg szu, l z lu blsk kct Alksd Śgń 2 Rt Ż u k l 3 Bż K ku t W l tt L u b c c k (M t x ) 5 A gszk M tuszsk S ł m Jzsk 7 D l b Sm d (K ksz) Bb Sm k 9 E G d (R uch) 0 Izbll Czpk F t J c k B b c : v Zspl S z k ó ł G ó c z c h g z u d z ł m d z ę c u dż hl t u j p łk s k LZS D ścsłg f łu s»h tz d u ż : O z ł L z ę d<>k$ Nm c T u M l jó W mczch f ł c h pdł ustępując zultt O z ł T u H Tu Nm c :0 O z ł Nmc 2: Zcęzcm tuju l płkz O l U zę dó p/ d Tum OKS Nmc ( ld ) S tudck k lu b k c k b x g u P lt c h k L u b lsk j p d z b ó c h czł kó C h ę t m g ą s ę zgłszć s d zb klubu D S 3 p I u l N d b stzck 44 lu b t l f cz t ł , c d z g d z 69 ( ld ) Mstz Wsz R zg z s t ł t t m s t z s t W s z z psch s t lu l m k l s c z m W m p z u c z s t czl z p d z m p z t c lu b ls k g S k ł O t * k u g 5 6 k g Mgd Lsksk psz Osc» ktg 6 kg Duż Skół zjął psz * K zsztf Plc dug mjsc ktg 57 kg, * K zsztf B tk ps/ mj sc ktgm 68 kg, * P t Pstuzńsk psz mjsc ktg 90 kg W stlu klsczm Skł Lubl pztł tlk M k Czus któ ktg 57 kg zjął dug ' 'b tk Czus p v mjsc 57 kg mjsc Rdz szch L u b ls k m t s z c h ó m p z O s t t p j ł s ę z u p ł ś ć lu b ls k c h s z c h c h : s s t z c z k b t, c z l d z ń s t k t d z ń s t Jsł G ch lsk g tó j st zgz ć t k d z tu j szch sklę W j ó d z k ą, t kj ą C h ę t spz L u b l m gą ju ż zgłszć sę d szkó ł k szchj, któ m sdzbę D m u K u ltu L S M W m ą s b tę z g z t u m c j k tó m d u tch Pzum W czj d b ł sę sptk p z d st c l R K S M t L u b ls k g K lu b u Ż u żl g O m ó u k pzkz s kcj ż u żl j M t u d L K Ż O b st z ł lę szbk g pzum Zm k z k m : klsz! W lu b ls k m O Z P N z j s t ch j st b t ó T<> c l j d k p łk s k c h u / c z ż " «s c są d d s p z c j O k ę g g K l g u m S ę d z ó W p k t c ">ż lc z ć k ł 60 s p d l ch P t l u p t z b s d d b s łu ż j d j k l jk z g k O ZP N p d z c h p z z Włś dbg kńc m sęcz kus "ddtó sędzó p łk ż j W zję' Jch uczstcz 25 sób śód ch j st / płkz A d z j G ł c k, k tó sg su ld um kął śm c p b dckm ł dz Są studc p łk z z ższch» B ł p l m D ę b l Ckstk Sędzó dm pdębl k lc, g d ż t dść pęż *0dk płksk m dtąd j d g lt Płk żj * d z m lk d ć tk bł p l m K u c p z d c z ą c kęgg K l g u m Sędzó L u b ls k c, } / P \ M R p Tz chcm j k s d lu m A M c k c z L S M J s ł G c h ls k p d z s z k ó łk ę p d p t t m D K L S M Z d z p m s ł m, g z u j t k c j (k) jl p j pzgt ć sędzó d zg k kęgu, któ pzcż ju ż / psm Ns sę dz d lstpd zd b l kdcję C z tu Ś d k u zś z L u b l m l stęp ć zm s st z bćm Rzg tż ddtk tu j dl sm ch bc W tj k k u c j z c ę ż l K z s P t P z sm cc, p z d M ć k m K z s m K u bj k z M ł s z m K u b ą M d js k m W tu ju g łó m tu m f l A I A d ś L sk, pzd I k ą L szk m B t c k m, A g szką A d z jk m J z m z P u l ą k u k m K s z t fu k m z Ś d k ( j m ł ds uczstc) W tu ju d d u l m z c ę ż ł M c k T d / pzd Iz ą G ó c k ą K s ą R jc h l x qu M c h ł m M s ł m P t m Puksm Im pzę sp ł ksęg z ul J S M P K z u l Gż (u) (t ) K cz Schjk W p ł c mc szk l gz m d l sędzó I I I lg z z b pl pzd szm N s sędz I I I lg zlczą szkl Splę zś c t l bs tz st lc D p I zkńcz k lk zdń pch Pd k c 982 k u I M ł k zdł cg Dębl klc błą plmą m jscu D tj p s sę dz b s łu żl b ls k 2 0 m czó k t l ch N m js c u, S p lę s t lc Pzd zpczęcm z g k lu blskch sędzó p łk żj czk jszcz s ku s ó szklń W p dzł k 2 6 h m : szk l ttcz tmt splg, g bu t l j b ą zkó sędzg pzd p z dch W l k ł d c ó stąpą s c z ł sę dz K lc z k M k u ls k W z ą z u s t c z p d ć z k ń c z ą c s ę l t ą D " P z m : 4 p k l s k, b, 8 ś l k, 9 część g k, z m sę d z sk z k m bdz d b m B ł t d lc lstką Tz m ju ż z sbą stu d m tm tcz U M C S Jst m ężtką L c z ę, żc p I W b c p u ś c s ę d z s k g g H l S z czk m szk Ł ę cz j Sędz ł, m ł p z ę, l m m d z ję, ż p ó c d sę d z sk j g m d O b pć p z g t u ją s ę s ld p d z ł M Rp T G ńsk 6 g ls k ś ó d p z p, 7 p s z c, s, ż t, 9 k d t k lu sk, 2 2 s ł, z g ł s, 2 3 g m d, h ł s t, 2 4 k k tu P : I jp s ts z l m p l k t, 2 d lf s ł d k d z g d m spó S K O R P IO N ( 2 4 X 2 2 X I) N ó b d z ś dm tu z k ż d g g łu p s t st j sę c ć d z t k j k t z słu g u ją W p z c m z st c s z t lk m sę ó, S T R Z E L E C (2 3 X I2 X I ) Z czsz sę g ż ć s j sp, c m ż zpszć t ją u g ę b d z u tu d ć c sp ą z s ę z ł s c h b ą z k ó K O Z I O R O Ż E C ( 2 2 X I I 2 0 I ) N szc d p ą ł ś s g T z t lk s t c z s p k j czkć, b ju ż kótc zcząć z b ć p sz c tg c łk m p z c ż t t g p z d sę zę c W O D N I K ( 2 20) U ż j lu d z, k tó z udjąc t c h p z j c ó ł będą sę s t l z ł t ć s j s p t m ksztm N m ższ p z A m z k, 3 c h g ł ę m t c k ls t 5 d j s łu p d m z k c h ł s t, 6 m ę k b c, 7 z z u c ę g l z p z c z p, ą s k, c s p z jś c, 2 b sz, p z c h z m, 4 s k u p s tłu c z g c z, 5 s k z d ł s p ó łc z s g Ik, 8 ś l f b d ł s ó ', 2 0 u ś m c p z z K, 2 m c p ó j lk h l W u k k k u s u : S p ś ó d s z s tk c h d p d z z d g t g d l s u j m p ę ć g ó d p ę ż c h p 2 0 z ł (2 0 0 t s ) k ż d A b z ą ć u d z ł l s u, s t c z dsłć z ą z t lk j d g, d l b g z d N d p d z c z k m p z z t d z ń p s m d p s k k k u c j p st s m R A K ( 2 2 V I 2 2 V I I ) W s z s c d ją s ę bć d c b b d z ż c z l st, spóbuj ę c z ż ć s ę p d b spsób Z k m t k z j d z sę, g d j d z s p ó l k ó p p s c ę pm c L E W ( 2 3 V H 2 2 V I I I ) N c b z s b d p d z l ś c z sp, k tó c h m sz t p ję c T k l k k m ś l ś ć m ż kszt ć c ę u t tę d b j p, j k ą cszsz s ę u s ch z z c h k ó P A N N A ( 2 3 V U I 2 2 I X ) Pstj s ę d z s j z b łs ą ć j k ś b d z g l spsób, b z ó c ć s b u g ę t k p t ó, j k p z ł ż c h N zszkdz d czsu d czsu p z p m ć m s c h tltch W A G A ( 2 3 IX 2 3 X ) N p k u j d z ś k g jl p j stj s ę z c h ć tk, j k b cę g ó l b ł N t jbłhsz ó ż c zdń m ż s ę b m p z d z ć z j d ł, t ją c t K z ż ó k 4 9 JL» t / S F IN K S lć s ę k z s t ć R z ą z m j s t m k s m W jtk B tsz skg st p m d z c k u : , 2 p t p z z m tc: , 3 b s lu t ł d c : , 4 c h t s ę j j t ąc: I 48, 5 m l c z D u jc : , 6 ł s k m st z Płcm D ż ó : , 7 s z b k t c p ls k z X V I X V I I : T ] I3 I B U J z B mmmm N O V A B U D NOVA BU D SC fh k ( s t l l ) : Dflcłczęt: ' Muk Kstzsk pmjsc» ktg 50 kg Izbllklpk psz mjsc B L I Ź N I Ę T A (2 2 V 2 V I) T j pstęp j s t d z ś z k l f st d d, c p u ł t c p d z pl 0 z b z S u p E x p s s u ", 3 c h j k, N l z m ł s ę k l j ś ć d z dbł sę s z s tk c z t mcz T z k t t u m p d z s z s tk m, z c zdcdujsz sę zbć, j ś l t lk c p z k c z s z g c z d g zsądku B A R A N ( 2 I I I I 2 0 I V ) J śl ud c s ę d z ś g s p d ć t c h ę czsu d l sb, p ś ę ć g ł s p z j m ś c c d j s ę cągąć żd d d tk b ą z k K d st t z z jm ł ś s ę s m hbb? B Y K ( 2 I V 2 I V ) Jśl p ę c psk m sz s j pzśc, m ższ p ś ć p ż k ł p t P z d sę zę c, d k tó g s ę pzm zsz, j s t p d z p ł c l, l m ższ z lz ć j t lk k szt m s g pt m s t z s ą tc s jp k p s t t j lg j k l jc k s t k l s p ł k ę c z j k b t D z ę k 4 g l m s t z l m V s v z c z p p ó z g l 0 k l j kę s p tk ń, p z p s z u d z W k R Y B Y (220) N m u ssz sę d z ś czm p z jm ć G z d g tu ją c sągęc K dguą J t j l z l P u s 5 fs ł K u s ń s k, l 2««l7 Sjpk s tą p jąc g l j ld z s cluldj p ł c z k Kk Pzdm 55/8, Lubl t ł 225,2686 M s z k, d m z b u d s z g j L u b l Cs ; W z l Atkcj u k! Nsk c! ZAPRASZAM Y! mmm B m DUZA FIRMA HANDLOWA ZATRUDNI PRACOWNIKÓW P S ktc M A R II PR O ZO R O W P E L Ż B IE C IE ZIÓ ŁK O W SK IEJ z R O D Z IN IE g łęb k z sc płąc«z sp ó łczu c z p du śm c NA STANOWISKU KIEROWNIKÓW I ZASTĘPCÓW KIEROWNIKÓW SKLEPÓW Z DOŚWIADCZE NIEM HANDLOWYM W BRANŻY MĘSNOWĘDLINIARSKIEJ sk ł d ją k k sp ó łp c c K td Zkłd u Ptm flgu AM Lubl T E L / 2 Z żłbj kt * W d c h U z ą d S t u C l g L u b l s p z ą d z ł k ł zg u s tę p u ją c c h só b : R sz d W ó jt c z ( l t 4 9 ), A s t z j S kzń sk ( I 8 2 ) H k R b czk ( I 5 2 ), B b S c k ( I 4 4 ) R s z d J g ł ( I 57) C z s ł S tę p k ( I 4 9 ) L d S ł ( I 7 ), J z K u lc z k (I 63) S t s ł K s t ł ( I 5 9 ), A t M c ń s k ( I 8 0 ) M k M ł d c k ( I 5 6 ) M N d z ł k ( I 8 ), S tu K m ń s k (I 8 9 ) J Ł s k ( I 5 9 ) E lż b t M lc z ( 5 9 ) I B zózk ( I 68) B g u m ł P t s ń s k ( 6 2 ) E P ó łt k ( l t 3 9 ) F csz k K z s k ( I 7 7 ), G ż P ń k sk (I 4 4 ), F c s z k P d ( I 6 7 ) M A g s z k P l k ( 8 9 ) Z f W ó jc k ( 4 4 ) A d m S z p t c z (I 6 6 ), T d z j K l p c z z ( I 8 8 ), A t Z m u d ( I 9 0 ), A t S d l k ( I 8 4 ), G f M c h l k ( I 7 8 ), E d d N c h d (I 6 0 ) J d g P k u ł ( I 8 8 ) B g u s ł O b s z ń s k ( I 5 5 ), M Ś ą tk s k ą ( I 6 8 ), H l B u d z c z ( I 7 6 ) W l t Z l s k (I 7 2 ), J d g W z j ( 7 8 ), A l P c h ( I 5 3 ), W t ld O st m ę ck ( 70) S t s ł M k u t ( 8 ) J u l W lc z k ( 9 ) Z f S k k (I 8 ) J F lk ( I 8 5 ), J K ź m c z k ( I 82) R d z m z m ł c h s k ł d m z s p ó łc z u c W szstkm P c k m K lk C hug O gól j B PS K 4 Lubl szczgólśc Pf m d M czsł JE S IP O W IC ZO W I z lkzm p dzącm d kt m Tdusz DRYCE A d zj O LE JO W S K IE M U sdcz p d zęk z k z pm c czs d łu g t łj ch b m jg SIOSTRY BOGUMIŁY <u«7 P sędz E l z P O R Ę B IA K TY M E C K IE J z szcz g spółczuc z p du śm c O JCA skłdją k ct, kldz sp ó łpc c z Sądu R j g Lubl IW** S ęd z El z P O R Ę B IA K TY M E C K IE J z sp ó łczu c z p du śm c OJCA skłdją sęd z, k u t z p c c W dz łu V R dz N lt Sądu R j g Lubl W z g łęb k g spółczuc P m g B b z BABUT z p du śm c M ATKI skłdją k ct pc c T zcg U zędu S k b g Lubl K lg m z S p ółdzl Pc P R O M E T Lubl pzjc ł m, klżkm klgm z s z s tk m, któ z kzl m sp ó łc zu c uczstczl uczst ścch pgzb ch OJCA Gust PORĘBIAKA sp J PIECZYKOLANA z m s k ł d E l P ę b k T m c k z R d z ą sd cz p d zęk skłd ż z dzą

4 P z s lld «G lczx 6 m sę c, p 3 tk, p ł t z zsku, g d ju b l usz j d p m t l j, d p z ą z j z z l m z p c z p z c z k m c z c h k l tu z u l p p c z k, d p ł t z fu d u s z u s c j l g d czsó c h f m p c z k u u z g lę d sę j s k śc 6/2 lu b z d klł P z p m jm, ż p d z s łk u d z g m ją ó ż p ł d c h d z gsp d st l g Z s ł k d z p z s łu g u j, j ż l sbę d z p zpd ę c j ż 2 h p z lc z gspdst lg J ż l sbę d z pzpd m j ż t 2 h c z ł k d z pz dch d m z gspdst są gją ó m ż dchd, t dchód z gspdst p z lcz sę p z jm u ją c, ż m sę cz d c h ó d z h p z lcz g gspdst s 25 p c p z c ę t g m s ę c z g g d z z I V k t łu 995 któ s ł 8 4 2,0 9 z ł, c z l ż s 2053 zł W skść dchdu dz j s t pzjm pzz pcdcó' Z U S b u pc, śdk pm c spłczj czl pzz p ł t k ó zsłku dzg łącz pdst śdczń dchdch d z skłdch p zz up ch N m gą ęc żądć d zts Od I mc b zsłk Wfkcj upń O d m c b z st ustl p d d z g Z ó z k ł d p c, j k g t ( z z b ą z d u st l p ł c tg ś dcz, t j u zę d p c ś d k p m c spłcz j) m ją b ą z k p z jz ć sę dchdm s ch p c kó, m tó, cstó, b z b t c h sts d skśc psdg d z d chdu p z z ć k l j ks p d d z g Dz lcz Odp mtl Odł z kczg stsk E T A L Z B Y T,mm psd cągłj spzdż cch hut ch O FE R TA SPECJALNA Z A P R A S Z A M Y g d * S O B O T Y S ts b m d pzpsó ust z d l gud 994 zsłkch dzch p lę g c j c h ( D z U 4 /95), p d zsłku dzg ustl sę ks 6 m sęcz, tj: d l m c d d 3 s p dg ku kldz g * d zś d sttg d lutg stępg ku kldzg P d z s łk u dzg ks d m c d kńc s p b ustl sę p d st dchdu d z sągętg I I I I V k tl 995 P t pzsługuj, jżl pzcęt msęcz dchód sbę dz p zkcz k t 42,05 zł, dpdjącj 50 pc pzcętg msęczg gdz I V k t l 995, głszg dl cló mtlch O d m c 996 ku dz będz sł 25,20 z ł kżdą up ą sbę A b ustlć p d tg zsłku, lż u zględć dchd sągęt pzz pc k, j g m łżk dzc, p z s t ją cch s p ó l m gsp dst d m m U zględ sę szstk dc h d b u tt (p z c h ó d pm jsz k szt uzsk) zlż d t tu łu źódł c h uzsk W d ch d z d z u zględ sę jdk zsłkó d z c h, p lę g cj ch pgzbch Pdt dchdz u z g lę d sę dszk d ń tz m c h pdst pzpsó p dm stcjg, c l g pdst c h ust, tkż k t tzm ch z t tu łu ubzpczń m jątk ch sb c h d p p ś m t c h, ś dczń z pm c spłczj dz kżd up dzck s 25,20 zł F L E S z u m s k dzż bczj, k łsm zks pzz pc k ó, k l tó z p z d łu ż u ż l ś c d z ż bczj, z uż dzż łsj zm st dzż b cz j z z d pc k m pzsługując śdk h g sbstj D dchdu c j s t ó ż p z jm k l t p Zsłk dz z zpm óg p ł c ch z ś d kó zkłd g fuduszu ś dczń scjlch, z fuduszu z ą z k ó z d ch, j k ó ż z p m ó g z c h źó d ł pzp d ku zdzń ls ch, k lę s k ż ł c h, d łu g t ł j c h b śm c N bz sę p d u gę dpłt z zkłd g fuduszu scjlg z ch źódł d zgz g p cz ku f m k l, bzó, z m s k, p b tu lczu stjm tp z dpłt d pzjzdó ' t p cz k cz lcz, p zsłu g u ją cch d z c m m ł d z ż k u d lt 8 D d ch du d z c p z jm u j sę t ż żdch ś d cz ń k lc z ś c c h t p u : p c z k ś ą t cz dl d z c, b l t m p z spt k u ltu l skśc pzkczjącj cągu k u k t jższg g d z pc kó ', b ą zującg gudu ppzdg k u ( 996 k u k t t m ż pzkczć 305 zł), tśc śdczń zcz c h k ją c c h z pzpsó dt bhp z k ltó z t ś dcz, tśc p s łk ó p fl k t c z c h gcjch, tkż k l tó z p pcj m ęż z uż pzz pc k ó p z k u pc zędz, m tłó cz spzętu st ącch ch ł sść N dlcz sę tkż dt, ddtkó z złąkę ch lżśc z czs pdóż służb j k t tzm ch pzz p c kó z t tu łu ksztó uż pjzdó sm chd ch dl ptzb zkłdu pc W tśc u b u służb g (u m u d u ) g d j g uż lż d b ązk ó p c k lu b k l tu p ężg z t u b ó, tkż k t d p ł t z djzd p c k d p c z t ś c ś dczń z t tu łu up ń d u lg c h lu b bzpłt ch pzjzdó śdkm k m u k c j m js k j, p z s łu g u ją c c h c z ł k m d z u p c h p c k ó u z g lę d sę dchd z d z, m jącm pł p d z słku dzg W dchdz t m c u zględ sę tż dchdó z stłch źódł utcch pzd dtą zgłsz s k u ustl up ń d zsłku dzg W p zpdku dchdó pł c ch z ks dłuższ ż ch żdch zśdczń zbkch M sł W tk Z A K ŁA D Y MIĘSNE M AŁASZEW IC ZE SP Z OO P O Ł O Ż O N E W W O L N Y M O B S Z A R Z E C E L N Y M P R JIY P R Z E J Ś C IU G R A N IC Z N Y M W T E R E S P O L U zpszją szstkch hut kó dtlstó d spółpc zks dbu męs ędl OFERUJĄ PAŃSTWU PO ATRAKCYJNYCH CENACH: * P Ó Ł T U S Z E W IE P R Z O W E I Ć W IE R C I W O Ł O W E C H Ł O D Z O N E * M IĘ S O W IE P R Z O W E I W O Ł O W E D O P R O D U K C J I I N A D E T A L * W Ę D Z O N K I S Z Y N K I, B A L E R O N Y B O C Z K I * T Ł U S Z C Z E S U R O W E W IE P R Z O W E * K IE Ł B A S Y, P A R Ó W K I ADRESY HURTOWNI: W O J L U B E L S K IE H U R T O W N IA P A T R O N A C K A U L T U R Y S T Y C Z N A 7 A L U B L IN H U R T M IĘ S A I W Ę D L IN K P A Ł A S Z K IE W IC Z U L Ł Ę C Z Y Ń S K A 5 L U B L IN W O J Z A M O J S K IE, H U R T P A T R O N A C K A A R K A S, U L K IL IŃ S K IE G O 66, Z A M O Ś Ć * W O J C H E Ł M S K IE H U R T P A T R O N A C K A A R K A S ", U L P O N IA T O W S K IE G O 4 C, K R A S N Y S T A W U N IV IP " IJL L W O W S K A 3 C H E Ł M * WOJ B IA L S K O P O D L A S K IE H U R T O W N IA F IR M O W A U L S ID O R S K A 00 B IA Ł A P O D L A S K A N s z d s : Z kłd M ęs M łsz cz Sp z D z ł Spzdż M ł s z c z tl (057) tl/fx (057) fx W m c u k ń czę 6 5 lt p z c h d z ę m tu ę O b c z b m l p d z ł c h c łb m p tz m u m tu zch ć tę p cę P cd c z ł t zgdę Jst zd, ż m uszę t z ą z ć d t c h c z s j u m pcę, g d ż dl będę b ł t sm z t k sm g dz W dtchczs j f m p z p c ł m 33 lt \ z ą z k u z p z jśc m m tu ę l ż m sę dp s k ś c 3 m sęcz g g d z I t su j m, c z z kł d m ż m tę d p ę p ł c ć bz u p z d g z ą z u m pcę? H k L O d p : O d p m t l j s t p zz pzz zkłd p c p d s t b ą z u ją c c h t m z k ł d z zsd gdz Zsd t p k śl ć t lk s kść d p (k m u, l, p j k m k s p c tp ), l ó ż t m p ł t dp J ż l t m c j s t k śl, p d j d z j d p m t l j d c d u j m m t p z jśc m tuę N m p z t m zcz, cz p c k z ą z ł d t c h c zs u m ę p cę, c z dl pzstj stsuku pc S t s k t k z ł m ż ę c m ć p d d p m t l j p tz m u d c z j z Z U S t g d m z ą z j u m pcę Jk k z p ższ g, b tz m ć d p ę z p d u p z jś c m tu ę, j s t k c z z ą z u m pcę * * * ó ż S ąd N j ż s z k u z d 2 p źd z k 990 ( I P R /9 0 ), k tó m s t d z ł, ż z st t szcz d p ę m t l ą k, ż stj sę m g l d c p z jśc m tu ę T m p ł t d p u z l ż j s t ę c d z s t k ś l g zd z p g, d c h k lc z ś c z t m z ą z c h F k t p z jś c m tu ę j s t u t ż s m p z p s ch ubzpczch spłczch z tz m m d c z j u z s k u p d ś dcz pstc m tu P c k M ą ż m p 6 4 lt O d 3 l t b ł k k m zkłdu pc W p ź d z k u 995 b ł m s ę c z m u l p p c z k m, p d k c u l p u d stł z łu p zb ł s z p t lu Z s t ł t m czs d ł z st sk W k t u b c z p ks z s łk ó c d pc, zchc b m p z p c ć j szcz p ł k p tz b d m tu )' C? m ą ż p d ł z s t ł d ł z s t sk, c z z u g k p z d m t l j s t c h p z d z l m? Jśl zś d ł j s t ś tl p z p s ó d p uszcz l, t cz d czsu b c u p ń m t l c h m ą ż b ę d z tz m ł g d z dtchczs j skśc? M K O d p : W m ś l p z p s ó k dksu p c, k ż d p c k HURTOW NIA W YROBÓW METALOWYCH I RÓŻNYCH sp z Lubl, ul E gtkó 4, IM I tl 420 d 03 f x 4023 * dut żlz, ck, splcz, jkśc * gźdz, zlczk, łńcuch gspdcz, tchcz * stk gdz, pdtk * tchcz lmt gdz * l stl, zs, zcsk * l k t d s p l c z, s p c ł, * m s ę ż * stl kątą, bdkę, blchę cką tpzą *, u spust, ucht, ścżc * sdzk, kłk, bj, tł * tczk, ózk psz, jpk * ś u b z g u b, d k ł d, m p u l, c k * k ę tk, p d k ł d k z k ł s p ę ż s t k ę t d d, m t lu, t, b l c h k ę t zędz ślussk, gspdsk, hdulcz tcz d cę c szlf szcz tk m tl, p l k, b czk, d, bjl, p j m k śm c b z m t l k l ch t k u ł lkttchcz s z f B H P łą c z k b u d l p c C O z tu d p d s t p ł m ż b ć k ż d m c z s d ł O d ł j s t ó z cz z p d z m u m p cę, czs któ g p c k m p d g d z s k ś c p z s łu g u ją c j p z d d ł m Jżl d ł s tą p ł k s u s p d l j b c śc pc, b g p d z z p c z sę p u p ł tg ksu W z d ł p c k, k tó m u b k u j ę c j ż 2 l t d s ą g ę c ' ku m t l g, g d łu ją c j s t z b ą z zp ć m u ą pcę, d p d ą z z g lę d u j g k lfk c j z d (p z c z m pzz k s ó k s p d z p c k m p d g d z s k ś c p z s łu g u ją c j p z d d ł m ), j ż l ks z tu d u m ż l m u u z sk p d m tu z są g ę c m t g k u G d p c k z z g d p d ję c j pc, s t su k p c ulg z ąz u z u p ł m k s u ó g k s p d z, k tó g b g z p c z sę d d z p p p śm j pc Jk ę c z p ż s z g k g p łu ją c m p d ł ć p c k k u p z d m t l m, m p z t m b ą z k p ł c ć m u k s d p d ją c m k s p d z d t c h c z s g d z, j s t ó ż b ą z zp ć m u ą pcę ż d czsu u z sk p d m tu ( m j d k b ą z k u p ł c d ł m u p c k g d z d tch cz s j s k ś c ' czs k t j j pc ) M j m m m 79 lt jts c ę ż k c h J mj > p k u j m sę ą, dglądj d m u szp t lu, zpzm jl p szch lkz, b:::: ptz b bd, lzuj c p t td Nskm s t d z ę, ż t lk dzęk sz t s k l j p c m m jc s z tff ż j (s m l k z t k m ó» M m p b sją mt ę k tó stcz szstk M z sstą l dkłd m, t t ż skzstłśm z m ż l ś c dlcz d s j g d ch du dz» l cz m m Itsuj mx zt m, c z d z t sę» m u j c z m m mus j u z g lę d ć s m czm z z u? Jk k t dó z j s t l d pdtku0 Bgumł W O d p : W p szj gup* p d tk j k t l d pd tk u d d z p'; z ł (szśćdzsąt jd, m st ch z ł t c h ) Sumu s ę d z tzm d j d g d c z ń c ęc s tz 5 ł t N sumuj sę»4 k t d z pczch pzz k lk u dczńcó Ok c p s u j kt) d z d s 'jg czę0 zz pdtk g, mc d lc z j j d s j g czgc dchdu T lk ó c z s, g d bd tz m d jdg dc z ń c k tę ższą ż 6 IW z ł, c z l k tę ższą ż kt l d pdtku d d z, j s t zb ąz dzc uzę d z skb m sts zg ł sz pdtk 00 d ż k p d 6 00 z ł zpłc ć pdtk M sł "«*' O LCtum sp z» H U R T O W N IA E LE K T R O T E C H N IC Z N A A l j W W t s 0 (d ul W lt 6) 2035 L u b l, tl 4492 plc ptuę ELESTER, FAEL pzd kbl Z A Ł O M, BFK R ABAT 5% OD CEN FABRYCZNYCH ZAPRASZAM Y W lbc ludzkch V sp Rtujm Wkę W k W u & l t j s t jdczb W c z cu 995 *7 k t u j chbę ä z zspół Tu D m l g zvt g zm u dzck czbę j s t sstm tcz pduj! h m u zstu, któg ct' j s t bdz sk p, k cz m ż l ś c fu dzcó ' A b zpcząć k c ję h m lą, tzb c zą t k zg m d zć płj k t ptzbj c! zkup hm u, tj kł 3g: m stch złtch Cł c z c c p z dz j tz lt T lk żczl ść spć bcch sób dją szsę b ptzbj k t / p częc lcz ch dz czk W p ł t m ż dkm kt: S t zsz Pmc, C h m z Zspłm Tu W s z P K O Bk Pńst I X OAV z dpskm : D l W k W (u» Ft K tz Bu * W łśccl upm ją sę sj * Uzędc tzm ją ptcj d szufld W L IS T O P A D Z IE u b k u p s lś m łm ch K u " b ku d szk d z d z łk ę C z t l k ó, zjętą p d m js k s t c j W lt ch 80 d z łk p ł ż p z u l Ł ę c z ń s k j, l ż ą c d Pńst S d ó ; zst ł zjęt p d b u d ę k l k t st g N W czs j g b u d, tj d kńc 988 k u, ł ś c c l tz m l d szk d z bk m ż l ś c u ż tk k z s t z z m G d s t c ję z k ń c z, zpzst p ł t dlszj km pst D z łk zstł d p d z d stu u ż tk łą c z z u ż t k ó l c h D d z ś pńst S d p ł cą p d t k z z m ę, k tó j m gą u ż tk ć O d s d m u l t upm ją sę sj są g t d z łk ę tę spzdć m s tu j k b m k z p l ó, m ą pzbgć tz zl ts N stt, bz skutku G d p s lś m z szczgółm tj sp, z lś m dzję, ż z jm sę ą z ł c z p p zd t B ł s k p f m u j z szm p t c ję p ł c dszkd ś d ct m z t s ch z b k m ż l ś c k z pdję tch t j k s t d c st z d z łk p zz ks sd z j m u l t ( d 989 k u ) z Odszkd cąż płc Tm czsm d d kcj p p zsz d ł p W ł d sł S d bzd z ł ż ł ęc c ą ż b m m g st cc u zę d c b ą sę z m j k p z s ł k t z m szą: 7 g u d 995 C z t l k b ł sbśc u pzdt K Stfuk P zm sts d zlcń pzdt z ł ż ł d U zę d u M js k g p p z ó c stu d z łk d u ż tk Jdczś z ł z g d ę j j z b c zcz mst 8 g u d 995 p sm t t fł d W d z łu G dzj, tz d p ó ź j d W d z łu P l M ę ł k l j d m sąc, tczkę z ktm p S d p k kuz M s ł W tk R d g u j M s ł W tk T l

5 Alkhl + klc = 3 tup Nsm t pdk kł Zuchu N j s m u t j s z p d k t j z m z d z ł s ę d S z jc W p m m lu tk m m s t c z k u p d Z u c h m jc c b ł s ę z 2,5 c z ą c ó c z k ą P s c llą d k T m b d z j ż j k k M tk p z k u t z ł d c h d z, R k d z " p t lk h l z k u p s k l p, c u s z p z p s u s t c h u tz ź ś c OO p c c h p z c d z ł u lk h lz m P ó k c, b d z ł, k c u ł ń cu ch m s p c z b ó js t c s łu ż ą j s t d z ę c z ś c s ł z z ś d k ó, ę k s z ś c m c p j c h (j ) l p b ł D łą c z ł d c h d z c z s ą s d z t k t c z u ż ł, ż c g l P s c ll g d z ś z k ę ł G d z p c z ę t p s z u k z c z ę ł s ę j u ż ś c m ć W z p m c s z s tk c h s ą s d ó ł ś j d z c h z ó c ł u g ę d z k s z t ł t b ł s z b k z c z ę t z k p ć k u l ś d k u t j j ę k s z j, u l p j p z z j c, z l z z ł k d z c z k N t c h m s t z p g t tu k, k tó c p d ję ł t p ó b m c j P s c l l, t l k z j ę ł s ę t m ż c j j j c, k tó d k m t g d z c k d z ł z łu s c Łńcuch Nbk c ó c (E L A ) R dguj Jz Klczk * P cj t c h łm sk g szp tl zlz m t g z żm btm kltkę ps ą mtm k j p z d łu ż ją c ą s ę b c ś c ą p c j t U s t l p d s z lk ą ą tp l ś ć, ż c p c j t b ł s b ó ż s m P k u tu g c z ł p s tę p t j s p d z ę t z c h g l ę d z z ł k, d s t ą p t d s k c j J d m p d p d b m m t m s m b ó j s t m g ł b ć d l g l ś c z d t (mj) Chłmsk d d gęb plg smbójst Tgcz ms z żc ższch sf głsz ust pztg gcz jm bktó kljch tj ) p l cu p 0000 m k stcj PK P B stzc b) p lcu p 000 m k stcj PK P K śk c) p l cu p m k stcj PK P Jszczó d) p lcu p; 330 m k stcj PK P Sduk, m gz u p 4 0 m k stcj PK P Sduk Lublsk Pzdsębst Budct Pzmsłg Pzm słók" SA Lubl d z ż l k l u ż tk łą cz j p z c h m k b u cu p z u l M C S k ł d sk j 4 0 L u b l (ś ó d m ś c ) z p z z c z m d z ł l ść h d l ą, m g z ą, u cąż l u słu g, h u t ą lu b ą Istj m żl ść k d d tk g jśc d p m szczń d st ul S kłd skj O f t l ż s k ł d ć s k t c p z d sębst I f m cj, tl k S d k M s U p d ł ś c P ń s t g O ś d k M sz g K u s p z d c ł ś c lu b c z ę ś c P O M K u ó O f t s k ł d ć d d u k z s ę b s z c z b u c u E X B U D 5 S p z L u b l, u l C h m c z 4 Pńst Szptl K lcz 4 Lubl ul Jczskg 8 ztud GŁÓW NEGO K SIĘG O W E G O Blższ szczgół: K k Dzłu Sp P cczch PSK 4 Lubl ul Jczskg 8 P ztg dbędz sę d u 2 m c 996 g dz b u d k u stcj PK P L ubl Tt, ul R tj 5, pk 38 C ł cz z jm b któ s 0,45 zł z m k m sęcz W dum skśc 0 % m m lg czszu skl czj lż płcć d d 2 m c 996 d g dz 0 ks t j stcj PK P L ubl Tt, ul R t j 5 W dum p łc p zz g jącg pztg z s t z c h pczt c z sz u d zż g Jżl g jąc pztg u ch l sę d z c um, p łc 'dum pzpd zcz gzt pztgu Z stzg sę p d u ż p z t g u b z p d p z cz K szt p ztg u ps g jąc I f m c j d t p z d m tu p z t g u m ż u z sk ć pd tl L ublsk Z k łd Z lsk H b p l Sp ółk z Lubl ul D m t 25 głszją p ztg gcz śd k t ł: P l z,5 S L E, k p d u k c j 989, sl k 44527, d z , c ł cz 5000 zł 2 S u z u k m u t 800, k p d u k c j 995, sl k F8B N , d z M A 3E C A S , c ł cz 3000 zł 3 S u z u k m u t 800, k p d u k c j 995, sl k F8B N 0495, d z M A 3 E C A S , c ł cz 3500 zł P z t g d b ę d z s ę d u 4 m c g d z s d z b L Z Z H E R B A P O L S p ó łk z, L u b l, u l D m t 2 5 P j z d m ż g lą d ć d b c z g d z 8 4 tz d p z d p z t g m D d t k c h f m c j u d z l D z ł T s p tu, t l P j z d sp z d b ę d ą g s t u t c h c z g j k m z jd u ją s ę d u p z t g u Z k ł d d p d z d u k t b k z u z u p ł sp z d c h p j z d ó W d u m s k ś c 0 % c ł c z j p s m p ł c ć k s z k ł d ó, jp ó ź j d g d z d u p z t g u Z s t z g s ę, ż c d u m p z p d z c z s p z d c j ż l ż d z u c z s t k ó ' lc t c j z f u j c b c ó j c jm j c ł c z j N b c z b ą z j s t p ł c ć c ę b t g p j z d u t m 3 d d d t p z t g u, d t z m t m u p ł t p d u j p z p d k ' d u m Z s t z g s ę p u ż p z t g u b z p d p z c z C s p z d ż z p d t k V A T 2 2 %

6 F IZ Y K A, m t m t k, l k t t c h k » K U R S m s ż u I I s t p V E N A ", A N G IE L S K I, m tu, s tu d E N G L IS H C E N T R E g ls k, s z s tk p z m, g u p m tu l I FC , Z t ś ć g ł s z ń d k c j d p d P R A N IE d ó, t p c k U SŁU G I L O D Ó W K I, ZAM RAŻARKI p L E T N IA A N T O L " 30 m p d u c t K K f m! N jt j s p d ź! 2 L E T N I A KR A TY , 7 7 GW A Ó S M O K L A S IŚ C I z p c z ę c k l j j t u k u s ó p z d g z m c j c h I L O S t s z c u " 4 «? )& G A Z O W E P C V S C H O D Y d ę b, j s, s s, s m ś p d u k c j «m H c j N jt j!!! Ż A L U Z J E, v tc l MISI : A N D E X * *, u l B u s k 9 pfc 60 Z A B E Z P IE C Z E N IA, z m k, d z, t p c k, h m jk IB 0 M E B L E, z b u d b z , c z m : MTM T A P E T O W A N IE, m l G l g d z DOM OSYSTEM, 0 *? p z m, ( v tc l ), l t p DESKI *77 dż, s p z p d u k c j, m t ż R t b lk, DŚOAWJ PflAUWE OWTODYZCUTU c c c «v laukk Yt KOMANDOR L u b l W l p z», u l Z ą z k 2/23, W p d b t k NOWA E K S P O ZYC JA C B G / Ł A U FABRYCZNA Z TEL W ?7 D m m E B LO W Y " D O M A R " ; G A Z O W E s p z ul Egtkó 3 l M A L O W A N IE, t p t KRATY F IL M O W A N IE, k p M UR BET" V A T m l, g ł d ź «077 K S IĘ G O W O Ś Ć, d d z t p d tk d k l c j T l xv 344 S Z Y L D Y P O D C IŚ N IE N IO W E c z s z c z : d ó, t p c k Ż A L U Z J E t Ż A L U Z J E G L A Z U R N IC T W O, G A Z O W E M A L O W A N IE, t p t P R A L K I L O D Ó W K I, z m ż k, 04s A B S O L W E N T K A L c u m E k m c z g p s z u k u j p c OMJ p lk $0 D O M O F O N Y OMWl K A N C E L A R IA p c z K ł c z 4 p P R A L K I K47I KR ATY »Z IN F O R A C H " k m p u t p d z k s ą g ; c z m p k c s t DRZWI, OKNA»$*? T E L E W IZ O R Y, m g t d, t l g z t u V ID E O, u d z c T E L E W IZ O R Y ALUMINIOW E I PCV R IN S T A L A C J E C m c z 7» C Y K L IN O W A N IE l k D R Z W I: m, d d tk, h m jk z m k, t p lc k MI Ż A L U Z JE p d u k c j, m t ż A W SYSTEM Y F A N T " P k ó 8, g 2638, M j , Ś ę t f E LE K T R Y C Z N E A N T E N Y Mm K O T Ł O W N IE c NAUKA schd, ppt pdukcj, mtż M A T E M A T Y K A S t l D łu g k W ó lk L u b ls k j l M A T E M A T Y K A, d j ż d ż m R E M O N T Y, g l z u c t S T A N C JE, m s z k B u O g ł s z ń H k m L u b l, u l I A m W P 5 (l pęt) t 2423, t/x * b, L u b l, u l I A m W P 5 (l pęt) D z ł R k l m M k t g u t 288, t /t x A g c j lu b ls k : C t l B u R k l m I O g ł s z ń, J s 8, t l , , K s ę g E z p, K k P z d m ś c 6 2 t l g d z 0 8 c z 8 6, s b t 9 2, B u O g ł s z ń u l M j 3 6 c z 9 6, IN T E R T U R, u l N u t c z 3 2 ( p l ), t l / f x , t l g d z 9 6 z P D T m Kpu mu L O M B A R D E W A ", F t s t c z 6 T l f c ł d b : B l c z ń s k g «?» L O M B A R D C z c h ó, G ó s k 9 P L E K S I ż s z c M A R S ", N łę c z s k 5 A 0 8 / W Y N A J E M Z m V E R L 0 C K I ( ) s 3 ( p t ), t l g d z P O N IA T O W A, u l M ł d z ż 2 t l g d z O P O L E L U B, u l L u b ls k 2 t l g d z O g łsz d g z t c t l c h, g l c h z u k ń s k c h, h skz m k l s k g z t, p z jm u j : B u O g ł s z ń R k l m, I A m W P 5, p t l , t l/f x MIM W E Z M Ę v / d z ż ę p z c h ę k 2 0 m z p z z c z m h d l d z ż ą T l ( ) , I u p d f l ż m t ł ( l u I,u 4 > p c A m U B U «* * l» * Z A M IE N IĘ p ó ł b lź k m s z k Tl O D N A J M Ę p k ó j Ś ę t c h s k g 00 MCI S T A N C JA d z c z ę t G A R A Ż c t u m d jm ę Tl , p s m s t j M A Ł Ż E Ń S T W O p s z u k u j s t c j u m b l j k lc N łk s k c h T l P O K O JE, k u c h L O K A L U b u d 3 0 m k p s z u k u ję Tl C Z E C H Ó W! M 5 m js z d 4 0 m k T l Ś W ID N IK l k t s k 6 m p d b L u b l, m ż b ć z d łu ż , c z m ELEKTRODOM G A Z A U T O T R A N S P O R T 2 t Tl A U T O G A Z mu POMOC d g Pkg stzż Żlz 3 5 tl 4074 WB blchst L A K IE R N IC T W O W Y P O Ż Y C Z A L N IA sm chdó T R A N S P O R T,8 t A U T O A L A R M Y T R A N S P O R T A U T O G A Z E L E K T R O D O M z m ż k, z m k ELEKTRO D O M A U T O A L A R M Y, T R A N S P O R T, N ł ę c z s k 5 3 Hs t l T R A N S P O R T AUTO SZYBY óż z phs E L E K T R O D O M p lk, l d ó k W Y J A Z D Y p sm chd, ts p t ( ) P R Z E P R O W A D Z K I t s p t ( 9 7) M j 4 7, t l u l K c h m l 8 s t l P R Z V 6 IE M H IM IE SZYB N łę c z s k 5 3 l H O L O W A N IE u tt sp t *4 M IK R O B U S 790 AUTOGAZ t 4380 A U T O A L A R M Y 4270 k u c h g z, O S O B Y, t bu sm l 55 U m k f l W Y N A J E M bus E L E K T R O D O M s k c s p z d z m t z E L E K T R O D O M t t s p t ] T R A N S P O R T P Ó Ł N O C N A 6 7, t l P R Z E P R O W A D Z K I, ELEKTRODOM M j 4 7, t l u l K c h m l 8 f t l spcjlzcj AUTOSZYBY s p z d ż, m t ż pcj szb uszkdzch SZYBY Z P Ł E K S M, S k S 2 l P A R K IE T ( k ó tk k l p k ) E x t c! R u s łk 3, X P R Z E P R O W A D Z K I, spcjlzcj T R A N S P O R T t T R A N S P O R T 3 t 3 0 m tó szś c ch, M A G A Z Y N d jm ę C E G ŁA, VAT ( ) » P O S Z U K U JĘ m s z k Ś L IM A K I, z b t ( 0 8 ) «F U T R A s z tu c z W p z d ż F b c z 3, N IE R U C H O M O Ś C I P A R K IE T p d u c t ( ) P O K Ó J p c u ją c j, u c z ą c j s ę Ś C I S k ł d s k j 3 0, D E S K I s s 4 2 m m b c Z I E M N IA K I d s t ,A N M A " N IE R U C H O M O M L O C U M " A ( CZĘŚCI?7F G L A Z U R A, t k t t M j 4 ( p d ó z u ) KIJOM d sm chdó z c h d c h j p ń s k c h D s t z t tf d u FORUM L u b l, u l K c h m l 4 l > 9 7 Q ł, l«> 4 4 0/44 G O Z D E C K I P ł s u d s k g 3, , S Z Y B E R D A C H Y H O LD E N A D K A K *! m m U l(lkłu»lll*) L u b l, u l J u d m S W AG E N C JA N u c h m ś c S u lc z ń s k C h p 70 M IE S Z K A N IE m k gż T l ( 9 6 ) BLACHY m3 A N T Y K I p c j T l LAMPY, FILTRY, t p, z d z k, c h ł d c < fc B c h c d d z c h d c h I ( p c * s k l c h, N IE R U C H O M O Ś C I M O Ś C I K k s k m ś c 55, P z d , A T R E X " K s ń K U P IĘ d z łk ę pd b u d c t s z g , p j k t L p 2 9, W Y C E N A u c h m ś c ? P A L M Y lk c L u b tó, tl R O E L , Ftstcz 6 P Z M O T P us 8 sz k l kt ABTCED, tl Błżc, tl P d z m kus p z d p p łu d Dl m łd zż I s tu d tó zżk U R A N IA " ABCDET pzgub ,4 4 K U L K A " W G " jtj skutcz 2894 T O W A R Z Y S K IE C luuą smm " sj4 L L m m, m s l C K O m E K S O W E H A P R A M POWYPADKOWE WSZYSTKICH MAREK SAIIOCHODOW ROZUCZEN M 8 Z C 0 7 Ó W X 0 W łmyzum UFs u u J B» u u M c D A E W O O R E G A Ł p k j, ż k, z m ż k, c h ł d z k, p lk u t G R Z E J N IK I f " t Tl P A R K IE T, ju ż d 5 z ł m z k, l s t k ń c z, p g, b z, d z, k s t A Z K O R N " K ( 0 7 T E L E F A X Y P s c , m? IN T IM A S A B IG A J " G R A C J A " C LE O P A T R A N A J P IĘ K N IE J S Z E " m t c z, f t l b u j M O T O K U P N O U S Z K O D Z O N E, z b t s b, c ę ż ŁA D A * t W A Ł m l d s l k (c ł s l k ) p u g t J 5 tu b d s l (0 8 2 ) p s z s st ) 0 L IV IA N IE P O W T A R Z A L N E " MU C I C C IO L IN A E D E N " N A O M I" M O T O U S Ł U G I 6W V U L C A N 0 " " T O P G IP S " '* " Śc dzł, suft pdu, such tk kcs, płt PROMONIA mtż, spzdżl u b l Z 2 0 g d? 77 t ł 08) SS373 K L E C Z K O W S K I B E L G IA H l d t k, p ą t k G L O S T U R ", , »?«? B E L G IA H l d p ą t k W t k, T R A N S P O L " E R O T IK A A G E N C JA T z s k c ł d b A G E N C JA T z s k c ł d b B E L G IA KU PN O S K U P z ł m u, m t l k l c h C j ż s z L u b l, G łu s k 7 A, N g c j c Rkspt W S P Ó L N IK A d z k ł d u J u b l D b k lu c z c z m M IE S Z K A N IE p l k u p ę! P O S Z U K U JĘ ś d k ó k lz j d g j d u g d z 3 0 : l l c K m p z t ó P ls k c h L O K U M " B u O b tu N u c h m ś c m, B ż C c h K k s k P z d m ś c «7 B IU R O N u c h m ś c m g J z K l c z k s k S k ł d sskk j 3 8, (3 3 0 "0 9 ) S K U P : m k u l tu, s z m t, ś c k S m d z k g H l d STAN T R A N S ", B E L G IA S IT "»ms K tlllc N IE R U C H O M O Ś C I «0 G R O K A " B u N u c h m ś c PI Z m k N u c h m ś c «8«S T A R E k u f, k m d z t k ( 0 8 ) T R A N ; R E N A " W IO S E N K A t z s t, m s ż t c z , B E L G IA H l d m W E N U S B E L G IA M A N U E L L A H l d TRANS" t k, P IO T R p ą tk 56S A M A N T A B E L G IA H l d ś d , M A T R Y M O N IA L N E N A N A AFRO DYTA H l d 3 2 m ś c 5 t l K U P IĘ m s z k «A U T O K U R S Y DAM A PIK W Y C E N Y m ją tk A B A K N u c h m ś c, c C? I/TOBIOM u l I c v t v k 4 3 t l 7 6 IS 0, u P IA N IN O, d, m b l A G D, p c l ?« N u c h m ś c, c WIZY USA H U R T D E T A I P R A W IE k m p l t m s z d l d ó t d c j c h Tl m g L O M B A R D C A R O " K łłą t j P m c p s k u t c z L u b l, P k ó 8 /, x l z 6 7 P IA S E K, ż d s t s, ' ««, B U T L E c t l t l Tl M IE S Z K A N IE k u p lę d s tk BLOKADY p l D 4 A c L K U P IĘ m s z k O IM M O B IL IZ E R Y O Z N A K O W A N IE O R A D IO O D T W A R Z A C Z E [m A N to C K j S U K N IA ś lu b , p p ę t 4 L O M B A R D N u t c z t c h m s t Z Ł O T Y G AUTO ALARM Y f l T l AUTOSZYBY D M ę M lj'd l' Aul/łłWHt lvlc»4«m N u c h 4 0 ; Z 3 8 A /3 0 9, 5 5, S A T E L IT A R N A, t l z A S T R A " J s 6 /2 0, GUZOW SKI AUTOSZYBY AUTO S T R O P Y t lv (z k b z p c z ń s t ) j s z c z u b g ł c z c B E T A X ", L u b tó, P z m s ł 2 0 ( ) , S T A N C JA S P R Z E D A Ż m s z k ń G u z s k G z d c k P łs u d s k g 3, t l sld 72 N A J N IŻ S Z E C E N Y W R E G IO N IE «! O D N A J M Ę p k j Tl K U P IĘ m ł m s z k Z t ś ć g ł s z ń d k c j b z d p d z l ś ć t A u t s z b B A N K s t c j L O M B A R D Z m js k L U B A R T Ó W, u l L u b ls k 3 6 t l , C H E Ł M u l L s k 5 t l B I A Ł A u l K ś c u s z k PRZEPRO W ADZKI 379 A U T O H O L O W A N IE 474 R IT M O 7 d s l, 2 6 p p s z s s t j SZYBERDACHY D O M k u p ę L O M B A R D ", j ż s z S zp 3, Z A M O Ś Ć, u l O m ń s k 3 0 t l K R A S N Y S T A W, F S O k m b ( ) c ń s k 5, P U Ł A W Y, u l P łs u d s k g 2 8, t lt x , K R A Ś N I K, u l K ś c u s z k 8, t l c z 6, P O D L A S K A, u l P c z t 2, t l/ x m t t m G R O K A " B u W jm u P I Z m k 4, N I E R U C H O M O Ś C I DC L O M B A R D H T " R u s k 5 (H l POZYCZKA A g c j t : p l A U T O G A Z 4270 S IA T K A G b s k g R O L T O U R, u l B d ń s k 3 t l g d z 0 7 s b 0 4, E L E F A N C I K, u l N u t c z 3 t l , g d z 9 7 G R Z E J N IK I A U T 0 H 0 L 0 W A N IĘ O S O B Y, t M ERCEDES ( ) z, S W IN W E S T " K k s k P z d B d ń s k 2 0 P R Z E P R O W A D Z K I sld W Y N A J E M b u s A U T O H O L O W A N IE K A U K A Z Y '' t k k u«?? LO M BARD T A X I b g ż ó k D l/i'm f B d ń s k 2 6, T g ) Ok, dz łuk, dsk pdłg P A R K IE T s z k ł z k, b lk S W IN W E S T " j m, z m Tl s k g 3, S Z W E D Z K I L O M B A R D s k u p z ł t Z l S A T E LIT A R N E z s t, t D A C IA N A JT A Ń S Z E u p d u c t s u B IU R O W jm u AG E N C JA d u sk 0 LO M BAR D A L A R M O W E s s t m K A W A L E R K Ę 4 2 m k s p z d m SKO D A 2 0 L ( ) L U B E L S K A G IE Ł D A N IE R U C H O G A Z c p j k t ALUMINIOWE PCV k, dz, u l m s z k E LE K T R Y C Z N E, p m Ł A L U M IN IO W E T Ł U M A C Z Ł N IA, p z p s c z LO M BAR D LO M BARD tl/tx P R O J E K T O W A N IE Z A T R U D N IĘ m g s t f m c j A p t k P s k c h, t l 3 8 A N T E N Y U N IW E R S A L N E L U B L IN, K S IĘ G I E LE K T R Y C Z N E P ( ) A N TE N Y MO 6447? D Z IA Ł K Ę k u p ę m ś c ROŻNE O G R O D Z E N IA, k t, ś lu s s t D m P O S ZU K U JĘ m s A N T E N Y F b c z 5 A» M A LU C H ( ) H O N D A z ł S M O K " Z k ł d P d u k c j M b l z tu d m ł d c h m ę ż c z z p d u k c ję K z m z ó k k ł L u b l S p tk k lfk c j g d z F IR M A E u l" z tu d : b s l t d z łu b u d l g lu b c h t k tu z ż p j k t t k s t u k c j b u d l c h Tl A L u b l R E N A U L T G T D d s l ( ) A U T O H A K I N łę c z s k LO K A T A c T E L E W IZ O R Y R E N A U L T 2 ( ) z g z m W Y N A J E M WTO Z A T R U D N IĘ t lg t O P IE K U N K Ę z p k ó j , c z m»«t E L E W IZ O R Y PRODUCENT: E g k m p u t ) P R A L K I WIATROŁAPY, BOKSY C E K O N O M IS T A p s z u k u j p c (z j m ś ć : ję z k b s k, b s łu P R A L K I S IT O D R U K G b s k 20 T E L E F O N IC Z N Y u t k m s m P U N T O ( ) W Y N A J E M M7M 5 M Ł O D Y C H s ó b z tu d ę T E L E W IZ O R Ó W A U T O K O M IS t l f c z «7 0 p c ę T R A L K I, p ę c z, s c h d P d u k c j ( ) A U T O A L A R M Y «? 2 6 P ( ) Tl z t u B E Z R O B O T N Y m g s t l t 5 5, u b z p c z, s u m, b z ł g ó, m ł, p z s t j p d jm P R A L K I P IA S E K O F F S E T B 2, s t d u k, p c z ą tk E F E K T D R U K A R N IA " , t v t x ł K S IĘ G I, VAT z lc z R E G O S ", IW C Y K L IN O W A N IE A T R A K C Y JN E p z t u d g c j t z s k Z p m m s z k 0 0 % d s k c j R d m ( ) K IE R O W C Ę z s m c h d m d ę L U B A R T Ó W! K u p lę d m j d d z Tl ( ) M D Z IA Ł KKĘ k c j z m ś l c z ą p m k k lc L u b l s p z d m Tl K IM P O S Z U K U J Ę m s z k P R A L K I m, UB W Y N A J E M S P R Z E D A M l k l 7 0 m T O Y O T A c B łs IlC P R A L K I G L A Z U R N IC T W O h m jk, t p c k, z m k » P R A L K I C Y K L IN O W A N IE G L A Z U R N IC T W O C 59 u C Y K L IN O W A N IE z m c, 3 P R A L K I H Y D R A U L IK A, s p T A P IC E R S T W O c j ?? G L A Z U R N IC T W O, h d u lk, b z R m t u s łu g k m p l k s D R Z W I: NAPRAW Y ś c k, t k T l C Z Y S Z C ZE N IE d ó t p c k VAT m «P R A C A U k T l T A N IO! M l, g l z u Itp R E N O W A C J A m b l t p c c h O d b ó d k l t m s z k S T A N C JA d l s tu d tó, u l G l 40 S Z W A C Z K I N u t c z 6 5 T E L E W I Z O R Y V d K S IĘ G I p d tk W O K A L IS T Ó W T A P E T O W A N IE Ż A L U Z J E, v tc l, l t t ł m p d u c t Ul, Lubtsk 56 J * P A R K IE C IA R S T W O H U R T O W N IA z t u d s p z d c ó T l SPRZEDAŻ, MONTAŻ, RATY S Z W A C Z K I Ś d k c h d m P g d 3 6 /2 5, t l G L A Z U R N IC T W O, h d u lk mu P R O F E S J O N A L N A f m h d l z t u d p c k ó z s m M A L O W A N IE, t p t M» S Z W A C Z K I z tu d ę L u b l, u l Gj 0 «m t K U R S c h S E Z A M A L A R M K 0 M P L E X " 0 6 g d z s z k l c h m z c z t , 276, 277; M IM H Y D R A U L IC Z N E , D f tś Z A s t s c h d P d u k c j, m t ż d ż, m t ż R t, MOłMI ŻA LU ZJE K O M PLE KS O W E W Y P O SA ŻA N IE W NĘTRZ c d z łk P d u k c j, m t ż, t ( 7 7 ) KOMANDOR D O M K I l t s k, lt, k s k, G L A Z U R N IC T W O, m t 7 6 R Ó Ż N E t t z ł t g d Z D R Z W IA M I P R Z E S U W N Y M I T A P E T O W A N IE, m l t ł 27 p d s z S ZA F Y G A R D E R O B Y W N Ę K I K U C H N IE D R Z W I PR ZEJŚC IO W E OZIłOC m p d u c t S U F IT Y F IR M A b u d l z tu d : m u z p m c k ó, m l z szp c h l z, m t ż s tó c , p s z s st j 0/44 C IE K A W A p c N g, k R A M E D s c U s łu g B u d l L u b l u l Iu I ż s k 2 A t l W S T R Z E L IW A N IE k łk ó, c k ŻA LU ZJE t u M E B LE U K Ł A D A N IE, c k l, l P O S ZU K U JĘ m k z g ż m lu b b z s p z d m K U P IĘ m ł m s z k W Y N A J E M PRACA S T O L A R S T W O m b l H u t d t l 862 W Y N A J E M Rlt zętz z pcv lum um 677IM E N G L IS H, , d j d s t j p d z ę t s t j Dz ętz z z lumum K S IĘ G I h d l p d u c t? O k, d z b lk z p c v S C H O D Y, d z s ld t ł m K O M P U T E R O W E, ję z k T W P A N G IE L S K I d l d s ł c h IN S T A N T D E Z Y N S E K C JA Ż A L U Z J E, v tc l, l t m c g d z 6, II L O Z m j s k m " 6 m c g d z 7 I f m c j : R O LETY A N T Y W Ł A M A N IO W E K S IĘ G I p A L U M IN IU M E L m s z k 7 W Y N A J E M P A W I L O N Y N A K L IN I N IE IE v s ä v ls ß ll W Y R O B Y d ę b, j s, s t l G A Z O W E l m m R A N C JA LO D Ó W KI A N G IE L S K I, m c k, f c u s k W s z s tk p z m C tu m J ę z k ó O b c c h, F l tó 4 4, » u l F b c z P O S ZU K U JĘ 2 F IZ Y K A S P R Z E D A Ż M O N T A Ż PATY W Y N A J E M W Y N A J E M H E R M E S ", N IE M IE C K I O KNA PCV Ż A L U Z J E, v tc l l t t ł A K O " B u H d lu N u c h m ś c m O b s łu g p Ż E s t c h S t s z c ( 0 6 LO KALE B E L G IA H l d T R A N S F R E D ", (0 8 2 ) Z d z ń tu t j IZ A B E L L A S A R A H H A R E M P S Z C Z Ó Ł K A M j D A R T R A N S " B l g M O T O S P R Z E D A Z R E N A U L T c z ę ś c Z m js k 2 0 R E N A U L T, d c c z ę ś c R t! M ł 9, t l D IA N A TR ANSPO RT 3 t B E L G IA, H l d G R Z E Ś "! T R A N S P O R T T O W A R O W Y k j, m c k W jc c h s k 2 4, z g c , / Ł O Ż Y S K A s m m g » * D Y S K R E C JA l k l F A N T A S T Y C Z N E " KIM4C A U T O C Z Ę Ś C I f c u s k B E L G IA H O L A N D IA, T l ,

7 M EDYCZNE O D T R U W A N IE p lk h l E s p l E X P R E S S D E N T " P z c h d ' S t m t l g c z , H p t c z 2?m4 P M D g b t s t m t l g c z, l b t u m p t t c z S t s z c »M B IO E N E R G O TE R A P E U TA d s t t B L Ic h b c S k ł s k N E U R O L O G T l O R T O S Y S T E M S T O M A T O L O G IA k m p l k s, t d c j C d z : G d b s k g 5, O P TY K O k u ls t b d k m p u t K k s k P z d m ś c 5 5, f>luxmed M U L W m t O S, /W S p lw Z p ó 4 M dcz SPEC JALIŚC I d l d z c d s łc h B A D A N IA EEG, EKG FRANKFURT M II M z t k, s b t W O J T E K " T l (0 5 7 ) G s t s k p, k lp s k p, d t u p lk h l, b d ł s ( d 2) S T U D Y J N E (C h tk Żk t l ): D l s USA 5 3 0, ( d 8) W Y Z W O L E N IE (l ) D sp d USA 0 6, 2 0 ( d 5 ) Z p l P żu U S A 2 8 ( d 2 ) O jc c zczj 2 USA, 4 ( d 2) B A J K A (t l ) : A c V tu Z tu U S A S d m, U S A ( d I 5 ), L ls b S t, m m p t (k m M ED YC YN A p zm sł F R A N K F U R T, M h m, s b t W IG A ", F IZYKO TER APIA, hbltcj O *» O R Z Y M W IG A ", U S ŁU G I plęgsk D 94H U S TO M ATO LG IA t m 7«30577 M O N A C H IU M, N m b g (ś d, s b t ) K A B O ", D 4H D 3«L U B L IN B lg SPECJALIŚCI MEDYCYNY 074 E U R O P A, kj s b, t SKLEPY K R A J, E u p s b, t M IK R O B U S M O Z A IK A p ł c, b z, p k t, ls t, k ls z, p ę c z, s z t c h tk W ls k, R Z Y M c z tk M IL A ", PŁYTY l m, ó W O K U L S K I" Ł ę c z ń s k M EBLE: kuch, p k j, ł z k, b u W O K U L S K I" Ł ę c z ń s k 5, m s p c j l ś c PSYCHO LO DZY W j H U R T O W N IE S T O M A T O L O G IA NARKO ZA RATY S U K IE N K I, g s k, b lu z k z b s t u, l, b u c l ( ) E N D O K R Y N O L O G IA G IN E K O L O G IC Z N A M E D Y C Y N A S T O M A T O L O G IA luxmmz LU B LIN, L S J d s tc j40, tcl 382 c z 8 8, s b t 9 6 L E K A R Z E S P E C J A L IŚ C I»44 S T O M A T O L O G IA LJJ" RAJSTOPY, SKARPETY L u b l, H c k g 8 t l B A D A N IA O K R E S O W E p c k ó, k c ó TURYSTYKA U S G, E K G, l b t u m 047M GINEKOLOG O g d LARYNGOLOG z t d m GINEKOLOG D u b s k d l g, c h u g t f MEDYK p d t, p s c h t, l glg tst MEDYK u l g, t l MEDYK k u p u k tu, msż * INTERNIŚCI GINEKOLOG K ś c k c d z PEDIATRA C h u d z l k W7 GINEKOLOG W ll d 2 ( / , DENTARIO s t m t l g : m p l t, p tz d t s t c z Zl x 070 KR IO C H IR U R G IA z m ż żlkó, h m d ó, s tu l jk l, b d k, z m B s k d zk » PEDIATRA » TR AN SPLA N TA C JA ł s ó IN T R A M E D " ( ) P U L M 0 N 0 L 0 G, l g l g, h m pt G RECJA, W ł c h E u p Z c h d O M E G A T U R \ CENTRUM P z j z d ó Z g c z c h O S O B Y, t Tl N IE M C Y H l d B lg N IE M C Y H l d B lg F R A N K F U R T, W s b d (ś d, s b t ) T R A N S A L L ", K ś k, M O N A C H IU M N m b g c z tk, s b t T R A V E L B U S ", R Z Y M N p l A t R U D N IK " N P IA S E K, ó z g u z u F R A N F U R T, W ü zb u g K ssl p ą tk M O N A C H IU M N m b g (c z tk, s b t ) R E T R A N S ", P A R C Z E W F k fu t ( t k, p ą t k lu b s b t ) ( ) M h m 777 F R A N K F U R T M h m JO C K E R " FRANKFURT, M h m M O N E K " F R A N K F U R T, M h m u t k D O R IA N, K O L O N IA «B E L G IA H l d L E M A G ", » S T A R FOODS p s z u k u j m ł d c h s ó b z j lu b ls k g d p c c h k t z m c h d ls s O f t z z C V p s m p z s ł ć p d d s S T A R FO ODS L u b l, u l Z p z c k 8 t lv f x ( 0 8 ) skuph S ZŁOMU KABLI mtll klch lumum d 2,7 zł Lubl P ł t gtó ką S m l h łk g 5 l (9 7 ) «ODTRUW ANIE p lk h l Espl ( ) MULTIMED g k l g p ł ż k, cdz 5 8 S P Ó Ł D Z IE L N IA LE K A R Z" L u b l I f m c j M d c z , , U s łu g d t s t c z ABSOLUTNA ść! T Y S IĄ C E Z ŁO T Y C D O W Y G R A N IA 77W7 TELEZ ! m E Z D»OfWuś p W u» * «M ö ) k p t, z zczkwm R SŁAW A (t l ): N m l, p ł S T Y L O W Y ( t d ): N g t ś m ć U S A 6 ( d 2) (V Z m jsk Z pu st F lm : Tt p, (sptk z M Ssckm ) B IŁ G O R A J B O K (t l ) P c h t s U S A 7 9 M uz L u b ls k : s z s tk d d z ł cz N M j d k u : k s p z c j m u z l 8 5 P O ś t (p z d c, M m d c t ): 8 5 A c h d c z j l (W ż T m t ts k ): cz, A p t k M u z u m A c k d k k p d c p U b ł s k tk 7 6 f x R d g u j k l g u m : K z m z P ł k (d c ą j ) A tu tu B b k s k [z c d c z l g ) S t sł Kusf K u s ń s k, M k P d g j (s k t z d k CJ0 T m m s z B ls k (k k z s p łu k m p u t g), Mz l łg z t G t, W jc c h K lu s k L s z k M *u k A d z j M lk, K z s z t f S t k c z (człk k l g u m ) A P K A W * S 7 l O W > T lf : d k t c z l s k t z d k c j , k k z s p łu k m p u t g , p t z p u b lc ś c , d z ł s p t , łą c z ś c z c z t l k m O d d z ł : P u ł c h, ul P łs u d s k g 2 8 t l/f x C h łm, u l L s k 5, t l/f x , B ł j P d l s k j, u l P c z t 2, t l/f x , Z m ś c u, u l O m ń s k 3 0, t l R d k c j z c d s ł c h t k s tó z s t z g s b p d k s k ó tó z d u s t c j L u b ls k Z k ł d G fc z S A, L u b l, u l U c k 4 N d k s u X P L IS S N D u k : Wdc: M U L T IC O W s z C l m * (G d z k 5 ): 6 D żu A P T E K c ł d b c h : B m 2 /8 ( ) K k s k P z d m ś c ), F b cz t ( ) l k p z c c u k z c, Fltłó 4 4 ( ) 822 S Z P IT A L I O dd z ł N u l g c z W u s g Z p l W ą t b A bm c k 2 O d d z ł C h u g g l N czń W j ó d z k g S z p t l 2 t s j O pk ś c k 0 0 O d d z ł C h ó b W C h z j t c z : J cz sk g k K d l g c z j O dd; u K l j 5 G l k l 8 B c k g 9 S zp t l g k tz P ł ż c z z g d z j z cją K l k O k u ls t c z c z s k g 8 C h m l, L g l g c z P S K 4 J cz P z c h d s t m t l g c z (L u b t sxk 5 8 )): O ś d k H g P s c h I c z j d l lu d z z d c h : u l A b m k c k 4 b (8 2 0 ) L k z s p c j l ś c g d z 8, t l , P O G O T O W IE R A T U N K Ö W E p z u l K m p z t ó P ls k c h : p z u l T p l j: , p z u l W t ó : 9 99 S p c j ls t c z P d M łż ń s k R d z (S z k ł R d z ) ( ) H O S P I C J U M c d z, g z 3 5 u l B d ń s k, t l T l l z u f A m P z j c l D z c k I R d z ( 0 8 ) O ś d k P m c d l O s ó b D t k ę t c h D m ą P z m c ą S t z s z N d z j " A b m c k 2 F t ł: / 7 k t k t s b s t u b t l f c z c d z z ją tk m d z l ś ą t g d z , s b t 0 3 P g t p l c j : 9 97 R d t s 99 O k l g c z t l f z u f ( 6 7 ) M ł d z ż t l f z u f : ( 2 6 ) T l l z u f d l s ó b p ł s p c h : (9 6 ) T l f z u f A ID S : ( ) A g c j D t k t s t c z M ", K k P z d m 5 7 : (8 6 ) M uzcz Jdk G łd p c, g łd s z s S v v v V d f s h : C s ł c h ć 7 A v u P k d m W IA D O M O Ś C I A g b z s l c z m g f m c j M g z N t ń : S u p llt p ż ą d : D lp l d k t tp l d A T O M G W IA Z D Y, Ż Y C IE K m p u t s z k ł II P P t W s z c h ś t p ł t j m c : P z j m ś ć ból F t s t c z p ś c K t K s ę g d z A t m, g z d, ż c P g m d S t j p g z N p z g d C z g K s ę c s l p d u s t l D l m ł d c h d z ó m g h c s k D l d z c : T k T k K l d u m X X k u TELEEXPRESS O, c z l k t? M k B s k N z t g ś t s l p d U S A R z j d z c z j : A d ( ) W IE C Z O R Y N K A : P s z c z ó łk M j W IA D O M O Ś C I W ę d t u p flm f b p d U S A ( 9 9 ) R ż G ll s M c K E S T k c l t 60 T M g u, ż ją c lk m m st c z k u p łu d u Il d, d z ś lu b d z c k P u d j p c j l s p ł c z ś ć m ż j j t g b cz ć, t m b d z j ż m ł d k b t m z m u u j ć, k m j s t jc c d z ck, d z u c t ż z l t k l j c h lb c l t m m js c j szch, p lc j t H g t T m cz s m m s t c z k u p j s ę tu p t t l K d d J P u ls d S jm g f L u d z, ł d z, p ą d z W IA D O M O Ś C I Ż c m j p g M łg z t S k s k j P ó t t z s z M c p W g, p z g S t j p g m u z P lk s c z D m u P d J d l m flm d k Z k ń c z p g m u PROGRAM P A N O R A M A S p tt l g m P m g z D ó jk, t m : G ś ć p z D z k k j A k d m z d D ó jk p g s p t k c j P g m T V L U B L IN F t s s C lu b s l p d T V P Ś t k b t O d K d b d K d b : K M jó s l d k p d g W h k u ł c z s u p g d l d z c F m l d t l tu j P O D R Ó Ż E W C Z A S IE I P R Z E S T R Z E N I: Z c h d W b z ż S t ó Z j d c z c h flm d k p d f c 5 0 S tu d S p t N B A A c t 2 0 O d K t g d T u z j p g d k W ł c flm d k B h d R ą c z k s k g P A N O R A M A Z k z m ł ś ć s l p d z u lh s z p 4 0 C lp l M u z c z ś c D ó jk P t B ł K ł: W lc z p s l p d k d A k d m z d D ó jk p g s p t k c j S tu d S p t Z m tą P z g lą d k k flm c h x 5 : W g jm z m t l tu j M g z p z c h d 7 0 K j b z p b t p g p u b l M c Z m c h W k lc S t ó c P A N O R A M A 8 0 P A N O R A M A LU B ELSK A R g K ł f tu t l tu j W h k u ł c z s u p g d l d z c D ż m : L s t d R k c t p m ę c R s z d R l d l ( ) P A N O R A M A S p tt l g m P g t k l g c z D ó jk R p t z D ó jk p z d s t ją A K A D E M IA F IL M U P O L S K IE G O : T ń c z ą c j s t z ą b f l m z R ż G z g z K ó lk c z, k : F c s z k Tzck, B t T szk cz B t T u m k c z P A N O R A M A P t t p m ę c flm f b p d ł ( ) R ż G u s p p P t, k : E ls b th Tl, G ud M, l B Z k ń c z p g m u T z j L u b l POLONIA H l G lm! K p c u c h l t l z j V!Y!Y! D zś p g m K l m b u P m L u b ls k S t c h z T s l B b s k g d K lu b L d F t s s R A D IO W d m ś c d d c g d z ę, d d M B g u s s l s d l d z W b s t s l U SA, c 2 g d z : s k ó t d m ś c d d c P B u k ' s l U S A c Z s z lk ą c ę??d5,ę c 2 p7d,,,po0odv*sł d060wv00730d K ó l A tu c z k ą g ł g 0 0 W d d z P zpszm p, pą, k tó ą gą p ń st s t l p g m Rd R tm ) U kł d k ś dk (k k u s ), T j m c p B x f lm p ls k s t łu s l s d l d z c ps 8 5 W d m ś c s p t, 835 K sążk R R (k k u s ) 9 5 ( ) R tm p z d s l p z 0 5 H s k p R R S zl p t R R (k k u s ) P z g d L p g z k R d R tm d l c b b z ts z j m p m c d l słuch cz 25 d W d m ś c ku ltu l Tlf d cb p słuch cz T l k s S z tu k s p d l ś c W fl m ś g sp d cz t g łd K t t k p ęk g (k k u s ) 4 5 H s k p R R Sd ulcz 5 5 P zgląd ps T ó j l k z P p l c s l T V P T lf d l c b p słuch cz 6 5 W d m ś c kultul L k J u l 0 5 M u z c z T ó jk M s t X (k k u s ) 7 5 W d m ś c g sp d cz t H l G lm! p g m u z g łd S d u lc z 9 5 W d m ś c s p t K k s k m P z d m ś c m Y!Y!Y! K l d um m uzcz W czó z R tm m T lf d l cb 4 5 W d z G d P x s l m d l d z c p słuch cz G zd R tm ś p ), d z ń K k u s C zs t p ą d z ' słuchczu b ą d ź c zu j, b pzgpć T l k s I f m c j szs (k k u s m ż b ć m t kżdj c h l) W k k u s sk 6 5 P m ę t k s t l tk m g z D u c h s l p d g g d pęż I s z s c z m s l f W d m ś c c g d z s k ó t d m ś c P z k p g p p u l IERWSZA część stu d c k j k m U c g d z ę z , 0 0 0, uk d W gżu C m sl ckó ląduj sttk jp I f m c j d l k c ó p K ó l s t M v u ts m flm ksm cz K sm t A lf z p l t M lm c flt C d m ś c c h RL zstj zkcpt p zz dzę ucz p z d T V P P k z d m J Bt szk cz 5 0 E ch d z l g sł s ę Żc >'ch dl sb ukch W śc, S t p b s t p (p t ), W d m ś c sp t T l k s P zgląd p s g ó l p ls k j K u s lu t NBP 7 5 P zgląd S tj s ę jdczś bhtm lu z S tk s l s d l d z c p s l k l j, K m tz M k Z g ó k Tmt d (I 8 5 ), 8 b8 b ch stucj O p ś c pg d z ( ) M g z d m A K czk skj, D z c I p s k p g m u z 9 5 I f m t k u lt u l m u t z k s ą ż k ą M s k k c z 7 5 K l m b u d l d z c k ó c z t Z M s k l ( p t ), 5 H s k p, ( ) S k z d ł s l k m U S A M u z c z z t ó k D T u c k g G łd P p ó W t ś c c h W t jc, s l d l m ł 8 5 R p t ż 2 5 M g z A u t m l 3 5 M tu m uzcz S s k kp 6d0 0UA Sk tua śc P W ób l sk g I f m c j m c z F l t M dtkz Zż gó h g łdz k m t z 8 0 R d kcj p t ż u z zpsz M s j E u k s l M M ó j k u m p l z z k J s k d b c k d l jm ł dszch G d z m uzk m śl I f m c j B z zńskj, N t lk c k A M tsz sk g W d m ś c B b s k g d sp t 2 2 : R fl kt m p Sc B BBC B C N c d zv u s G P ó t d E d u I I s l u s t l 7 5 N b z p c z l t l B g d A c p u lc s l U S A Ruszsktl P W d m ś c c g d z ę c ł d b d m ś c c p ó ł z j M D, g d z d m ś c c k d s : , I l m c j l b lz s f m c j 8 0 K p c u c h l t l z j d m ś c s p t : , d m ś c g łd : P m s ł D b m s l D l l k s l U S A S t z R f m Z t 6 CO Pk z Rmm Z t H skp d M gz spt s d l d z c W p c h J ó ż k Z p ę d Z I V 740 Mgz g łd, 8 5 Gść Rm W l t p k flm p ( ) Zt Ksążk Czsł A p c k 9 40 H skp d C k stk K 9 5 C z s d l p t /R Y M IN O L O G m t pd tp c * lo O B u Z t 2 00 W dm śc płud M łgzt Łszcz, l\p z s tę p c, k tó pzd l t p ł jg R p k l p t ż N kędz jlps k c ck, 3 5 Dzę d p p p g m J W ss 40 M gz pt ó z pc flz) kultul *5X5 W d J k d l k s t ą d, j k b ls k ukchą Zcz sę łń cu ch b su d l z d R l ł Dmńsk 550 C kstk K dk 6 0 H p H p Z t ch ppt d m t b c z p d p p g M C hłm ltk l W Jglskg N kędz fc p s l k c ck, 80 S zm d pp Szm M jskg K m pu t Pżg G s z ls t p zbjó Rd Z t, N kędz jlps k u c ck T l k s K u b R Z t zpsz Kl K c P t sk Nc z Rdm 7» S t G d ń s k P m z G d ń W d m ś c c g d z d : p g m L u b l : s k flm d k p d u s t c!* , , 8 2 6, I ftc : , Rd m P , R ś d D c t W c k ( fó O R d M t F m pszuk, p szu k B l ck d W h ń R l c j, M g k, F l s z, 535 W ó d ł ś l p ku l g R c k u j m M u z k ę F t stcz ą M TV d s R sjsk u l tk R d M u zk F k t M st s t lt R c k M t l F u k M T \ ' d s 0 0 R zt k M z F b, N c dlt W d m ś c : I: c p ó ł g d z ) (c g d z ę ), k l d u m I p g z p g d , (d l j c d g d z ), s s s p t : d l j c d g d z ), d k c ó : , z p d z, k m u k t shżb B D z ń g ł P zgląd ps H s k p d kż d g H s k p d zś K us lu t C zt k ł P tfs m g m t z c j k k u s D k ł p łu d P cztó k k k u s 5 G ść s tu d u S s g sp d cz 240 S tz ł s tkę k k u s, C tk d l żk P m g jąc I m p m g sz s l ( t l ) T j d K t t JsP k ku s K k u s m u zcz 7 5 G ść s tu d u G łd p c Rd P u ls P s k t l l (t ł ), P z jm s ę, Z m t fą ls t p z b jó Iz d B c h c g d z, d m ś c W d m ś c BBC: g l : , s k ó t d m ś c : 8 3 S U ff A d f d c * < 4 u L 3 M g t L u b * f x O ( d 5 ) S s t m U S A 8 ( d 5 ) 7 M ' 8 fr M F YF!M N g ł S T O P J T O d m l z A T T B M O PO DLASKI K c z h b t? K l d u m X X k u z S p t p t k V IP z m J d k A lb t p ą t m u s z k t s l m p d f c k d S z ó s tk s z ó s tk ę t l tu j d l m ł d c h d z ó W IA D O M O Ś C I M m j p g d l m m I tz l tk G m s t k : P g p g D m p z d s z k l P z m jm d z c c h C ó c z k m l ( ) s l b c z p d U S A ( ) W k : J s p h B l g, D u g l s S l, T sh C m p b ll I I P O W IE Ś Ć d z c z c h z s c ń c, d k tó c h s p d z u ś m c h s ę s z c z ę ś c S c c, k tó m p z b ją D R s P tt M v M ck m b ć k ó tc z m k ę t Z ż t z s b ą d z cz, k tó z ż d s k b ś t ch cą s ę z s t ć, s p ę d z ją s z p k k c t u Z s z tą b ą s z s tk, b z c h ę c ć d s b p z s z ł c h p k u ó T m cz s m m l N c k Fl, ł ś c c l lk j f m p d u k u ją c j m ż k, m p ż z m t Z l ż m u d u ż m k t k c, l p z s z k d z s t j g zł p u t c j D d c F l p d ó c z s g l p m s ł N c k p p s t ć s ę d u ż ą d z ę C B R d k ł 9 ( sz s tk ) S T Y K S P z d s ę b s t P g z b L u b lm N u t c z m m m F m FR A N K FU R T P E TE R : MULTIMED s p c j ls t c z g b t l k s k K p s (C zch ó ) MULTIMED l g l g c z t k Pątk 5 7 PROGRAM d ż u c ł d b : M E M O R I A L u s ł u g p g z b Tl c ł d b F R A N K F U R T M h m P d z ł k, c z t k MADENT p t t k s tc U Ś A 2 0 ( d 5) M IĘ D Z Y R Z E C P m c d g, c ł d b : P m c d g x p s s : Z g ł s z l c h m j s c p c RBP t l WIZYTY d m : I t s t, p dt K R A Ś N I KK M D K («tl t ): ) : K m d m łż ń s k, p 7 (( d I 5) P U Ł A W YI S Y B IL L A ( t l ) : D J k ll p H d U S A 0 ( d I 2), M t l K m b t U S A 2 6 ( d 2 ) G l G u d p 4 ( d I D l 8 ( d 5 ) N g ł ś m ć U S A 2 0 ( d 5 ) BIAŁA A M E R K U R Y (t l ) : J ff s P żu USA 6 ( d 5 ) D J k t l p H d U S A ( d 2 ) W l cz IłA D IO F R A N K F U R T, M h m t k, p ą t k A F B u s ", M E d R c ;P S K 4 t l ): N c ś m s z g, p, 7, 9 ( d 8) R E G IO N Ś W I D N I K L O T (t l ): M ł d z g U S A ( d 5) N A Ł Ę C Z Ó W C IS Y (t l ): F ust, p 6 ( d 2) (c ł d b ) K l k t j c h u g c z, c h ó b ę tz c h pł ż cz, T R A N S PRZEW OZY FRANKFURT d ) ( d 5) R O B O T N IK ( t l ): P R g s U S A 2, 4, 6 (p sj ZAM O ŚĆ L A T O 9 6! K ś k L u b l UH B T Z P T T K T u c j s m l t, u t k m z c P lg z m k W ł c h , G c j c z s d c z c , W s k MEDYK G l 3 2, t l MEDYK t p d (b ó l kęgsłup), d m t l g, l glg WM2C H U R T O W N IA I lt " p ś c l z k, k łd, k c zu t L u b l, t l HI97C O B U W IE P g d h l BALONY gum S tz l c k K ś d, DM*łX IN S T A L A C Y J N O s t c c h s k l k z s z s t k c h M U Z Y C Z N Y : P T d s k, 0 L A L K I I A K T O R A m H C h A d s : O p ś ć g lj, 0, 2 (g ś c s tę p T tu L l k z O lszt ) U g! R p tu p d j m p d s t t m c j u z s k c h d U «l k d k L U B L IN K O S M O S (t l ): J u m l U S A , 3 3 0, , B R E M E N, H m b u g K O M IS m b l, s p z ę t A G D, RTV Ł ęczńsk 5, T E S T Y : u c z u l, s łk, p ł d ś c, b d k c ó P A Ń S T W O W Y m J O s t : B ll d, 2 MP 0S H U S G, E K G le E G s p m t T t FRANKFURT M h m K A R O L ", P u ł, , M60KX USG d ś l, dzc H O R M O N Y : t c z c, p łc MEDYK u l g, u m t l g cz c m ę d z d lutg t l , TYBETAŃSKIEJ TEL 7222 RENTG EN M A M M O G R A F IA, PANTO M O GRAM, D E N S Y T O M E T R IA d g s t k s t p z 27 H M IN TERM ED L u b l, u l J u s z 4 9, cz cdz sb t 96 dzl (dż u ) 9 2 L A B O R A T O R IU M k m p l t b d ń PRZEJAZDY s tę p d t c h c z s T u l g j d m u z t s tó s z l ł z z z d ś c H g t p s t p z b ć s ę l WTOREK M A N N H E IM LABO R ATO R IU M p ł pfl S T O M A T O L O G IA k m p l k s C ł d z O t d c j M U L T IM E D, F b c z, B E L G IA t k, c z t k, s b t B E L G IA H l d R O B E R C IK, ( ) um? p , 6 3 0, 7 3 0, I f m c j g łd : d m ś c s p t 94 5 p z g lą d p s : 7 3 0, g łd p c : 7 5, 9 5, 3 5, d m ś c d g : , 7 2 5, 8 2 5, 2 5, , P bud z P Ł d l k T O P d p łu d A M zu, TOP sjst l O l c h c z W TO P z I z U T z sk sk M z k T IP TOP P G łę z s t TOP pt K Rd TOP J G lt S zk c h l z m u z k c k j P K u d T O P k kt jl kj S z tu k z b j flm s s c USA Z k ń c z p g m u Tl zj K b l Ś dk P g m d K p z g ó d b l k flm ó d l d z c S s I f m c j T l z j s p tk p g m p u b l S z p t l m js k s l b c z p d U S A G l b t t z m g p d ó ż c z Z ł g j s l b c z p d b z R k flm p d g S s f m c j P g m ś d ę D zń d b z Plsk P m D zń d b z Plsk W d m ś c P g m d M uzcz skzk Tlxpssu Szóstk szóstkę t l tu j dl dzc 0 5 Jsk: D b c sl TVP 5 Blk p g m ó dukcjch W d m ś c 2 0 P gm d 2 5 C z, bł klz Zuz chłp c flm fb pd p K ł gólsk flm dk 4 5 Tdzń pzdt R zm d P t, p g m d P m W klc S t ó c pg d k tlckj Eksps ptó G ść T V Pl H st spółczsść T l xp s s 7 5 J k sl d l m ł d ch dzó M uzcz Jdk 8 5 J Sc: Z g z t sl TVP D bck W IA D O M O Ś C I Zszl t kj M dschl ptż I Łęk P m G zd p ł flm l b p d p P g m śdę Pzgląd publcstcz Agszk O sck zpsz: Lst śp jąc W lk, bł kęt P m 0 0 Zkńcz p gm u CANAL BBC Ns D b ls k m ł f lm s M u z c z b u d z k D z k A f k : W lk ę d ó k f lm d k O bż f l m s f U S A ( 9 9 ) 0 A k m p t k f c d m t p sch ( ) N g p ę t lk s h C z ł k p ją k s l d l d z c M v c k s t U S A ( ) T j dd z f lm U S A ( ) W z N c P N m f lm m N s P lu s D b ls k m ł f lm s P k L s s l U S A x 5 m g z g l N g p ę t lk s h K t t u z ą d z? s l U S A N s P lu s G d b b b c m ł ą s k m d d u ń ( ) K lu b f lm u p ls k g : O k u c h j f lm b c z ( ) K 0 tu d flm R u b Ed k m d U S A ( 9 9 ) R m s z S ą f l m t U SA ( ) P z j c ó łk f lm U S A ( ) P d d z t l l * 0 s l U S A T l s h p F lm d l d z c N m ę t ś c t l l s l U SA 3 0 T d T s l U S A F lm d l d z c P d d z t l l F lm d k u m t l T l s h p F lm d l d z c T d T s l U S A * 0 s l U S A N m ę t ś c t l l F lm f b * 0 s l U S A P ł m g z m Ś t s p tu N m ę t ś c t l l F lm d k 0 0 F lm f b P ł m g z m Ś t s p tu T d T s l U S A M s l g

8 E gzm km sj ksztuj t 3 0 złtch Mł fm mgą lczć pmc mm' Pmcj pz Złtj żch B b C d ku W m t j k m c p z u l Z ł t j 4 S t m M ś c t t c z j R g l C t u m P m c j T k l j c j t L u b l s k C h ł m s k j F u d c j R z j u, s k d m ł c h ś d c h f m F u d c j d 8 m s ę c lz u j p ls k b t jsk p g m z ju p z d s ę b c z ś c J k p f m ł p z s L C h F R A d zj K ld b, k u f s j p m c z ą d u b t js k g, g p s t ł ś d k s p b z su, u d z l p ę c z ń k d t c h k tę 4 m ld s t c h zł W k ó tc d z ę k fu d u sz k p t ł m u, k lk lu b lsk c h f m d s t z s tz k f s łącz j s k śc t s dló Z p t z b s z u s łu g j s t ę k s z ż p z p u s z c z lśm t d z M łg z t G c z ń s k, s z f R g l g C t u m P m c j N sz m g łó m c l m j s t p m c j m ł c h fm p m c b d u k u, g z m s j h d l ch W d ls z j p s p k t c h c m s t ć s ę p sz m p u k tm k t k t m z p z d sę b c m k tó z b ę d ą c h c l s t ć sz m g W p sz m p ółczu b c tum pm cj b ęd z spółgz tm lublskj m sj gspdczj d N m c, m ju U kę () B lz s z p g suk tchksmcz PROWOKACJE 6 kzku P A g d p k z m d m ł d c h p l s k c h p j k t tó, g z p z z A A R G m b t p d h s ł m P k c j m j ą L u b l c z ę c j z l k ó J u ż p ę c k t g lą d lś m C h t c Ż k c s k ę p j c j p m s ł ś c j b d z j b c u j ą c c h, S ł c z p łu d P l c L t s k j s t t j p z k u j d t s ą p z l t ą d l p z c h d ó Ł k p u st Tlk j d j s d z k b t S t sz, sz m p lc, g u b j ch u stc g ł O b k j d p c h k l m ó k O b k kz ku su sz s ę p : j k ś s tk stó ł ś c k d m s k m jtk Z c k p t m k b tę t m k f t ł s z k M j p z z j N p t, d l c z g s u s z p z p k d m u, k b t d p d : A t k s b s ł m p tz W t p z j, s l z k p z su sz P c m d m u g ć <c) g d z c h l c z c h k k u s c h f s t l c h u t ó s t z ł c h u b ó P k c j z u m k m 6 z p d ją m c j 2 k l k c j, g łó z L d z k lb k d z m j m d t k ż m z P t j S z k ł P j k t U b u F lm g W sz b jz ć b ę d z m ż j u ż d z lę, 3 m c, g d z 7 I 2 0 C h tc Ż k C z g ó ż t m p k z b ę d z : k l t p u s t, s s t p u b k s t l u s p g ś t m g z t c z c h m u sz l T c h g d k l k c j b g ją c k s m s c c z k " sz stk m l p k h st d t c z j G c j p z z śd c z c b k, p m d ę duchu s c s j m B ę d z d d k B d z c ę ż m u 007 Z ts 53 d ęz T l jb u s j d ą c A l j m R cł ę k s / d l t p z st ł z ck m d b m t f m d jżd żł p p z d g k u ( ch ) d p z st k u W szl kt lz, z ł d z j m c m ł b l tu, b ł pj, p z d sk u t u z p c k m M P K z d ł ł z u c ć p tf l p d ł g ę N c s ę t zd ł 2 8 lc t c g L sz k P jp p z z d z b tz ź ń, s tę p p k u t sk ż ł g zu ch łą K l RIFR z 2797 k d z ż, są d s k z ł d lt N T l c h z p c z s ę b z z g lę d g p z b l b b u d ę, z k d t ó P z d u m śc M R N, c z t c h b u d k ó P j s t c ju s z m z ł m s z k c h N lublskj głdz WIOd z jsk j b ż S ę g ą ł d c u SNA7 hdlc zkupl I d z j k sz, z m u p ł ę ł pęć łączą ktę 29 m zł l t d p tu z z k ł d u k g, W k S t m js k m d b ę g d z d b ł k ę p z b d z s ę p z g l ą d flm ó k ó tk m l śc, m z k d z ż Z l t / c h p ś ę c c h s z tu c g u k pzd t m m N stt, c z ą ł s b d s c z lc ń s ą d u p t cj g K m z z k d zż k sz k ą b ę d z t z p H JB L p llt O M M h t E m l S z u m s k T zch kmpc W m sz k u p z u l S k ł d sk j p lc j c z d d z łó p c j s c h t l p d u k c j k m p tu z c s ł m m k j tzch m ł d c h ludz P d u k c j p lsk g p u m " d b ł s ę zj m l k m ń sk j Ju ż klk k t k tm p d u k t u z ą d z słu ż ą c d t z ś d k ó d u z ją c c h (j z) Dzł łączśc z Cztlkm u d z b d z lu b ą p z z ć s ę d bd C h b ż c p z cś c h d m uu C h b ż c c ś ch k u z, zc h j tu l p c z u c sp d l śc N p sł d m J K m t z L u b l, k tó b s ł st t z m g g ó c z j b c z p c d c m p ą d z N c m t k z t ł p sz s m lś c j k f k t ż c ę ż k p cu ją c: g u ję, g ó c z s g c z s u p s zc z c h m k m u p d z l s j p t k t c j p ł c z z s ł ę tą ku t ą D p t' z d ł sę ż l d p c d c ó s j s / tm s z ś ć m l ó zł tc h />dczs g d j m g ę s b j d p m z ć t k j m tu z, p z c ż b j ł m s ę p z z t c z t d z śc p ę ć l t cę żk j, m ż t k c ę ż k j j k g ó c z, b b ł m b u d l ń c m, pc L t l g d z 9 5 R d k t M d żu Dut m tłszush t l g d z 5 8 E F E K T STU D IO MEBLI KUCHENNYCH p j k t, d d z t, m t ż, z l z m k, s z t k ł z k u l C h 3 3 tl PR A L K I LODÓWKI KUCHNIE BEZPŁA TNY TRANSPORT P O DOM U B k czsó < " ' f * Fudusz Wczsó Pcczch (pł Lt sk ), tł 25584, fuj pczk p bż ch cch: KcZdój Płńc Zkp Kud Duszk, Mędzgóz, Jut, Spl czs pmktczlczcz d m k z dzckm St kju Duskkch z pczk Włszch Bbl d 8 czc d 30 zś K st S z d ł s k śp k l j ą ę d l j u b l t ó M łg z t W ld m TuF t E m l S z u m s k Tk b \, P k cj ch R z d D u t b p/h d M s ł W th k l k c j B lz sz p g " sz k u ją c s P, s x s m c h d " K u ltu A f k k u ltu C h sp tk ją s ę p d c z s m p d k t c t l m ś ę c m d B ę d ą s p c j l d l p ó tz k l k c j st jó m ęsk c h, z k ł t l t ś lu b k l k c j g m t c z p t k d t, p st k ą t, k ł tó jk ą t M tl, l, g ą b k, s tk, sz f d z, p t z l fk tu tk, t sz stk m sz sę t g lu k l j c h P k c j M ż l st ł s ę t d z ę k sp s m k tó c h p z b ó c sz b k m t m p j k d z ó m p z c h M c ą lstę z s łu ż ch d l m d t ją : S tfx T p M k t g, H jsl u b l, Kkd m G jc k, S P P S S O L ID A R N O Ś Ć IN V E S T B A N K O K O C IM P b l t u d ć s ę m ż ju ż d z ś d G m b tu u l W sz ń sk g 5 lu b d D T C tu m (st sk m u z c z ) I p ę tz W d u m p z sztk b l tó sp z d b ę d ą m jscu m p z C h tc Ż k (f ) P s ż k t l j b u s u l 5 3 d s t z g ł m m t k d p s ż D s k t p d z ł t m s t s z m u m ę ż c z ź, k t ó p d ł f ą z ł d z j R Z E B IJ A J Ą C s ę p z z z ję ą c u s z p d D k K ś c u sz k O g d z B t c z m S l k u p d j ż d ż ł s b tę t k s ó k p z ż ą c k l j c h g śc N któ z' d ż l s ę pz j c h ć ł s m u t m, k u ją c j zś tl d ó, k tó b ł j sc g lą d ł j k z b zu K ss k c z C h łm ń sk g A c p lu tk m ę tzu g ś c p d l b ję c M łg s W ld k T u sz ó, c z l g s p d z t g ś ą t c z g cz u Ś ę t p ą tą c z c ę p s t p d z g p z z ch s k l p u B b C t t s p s ó b b d z u czst, p z z m d z s m p tcz W p m s z c z c h u d s tę p c h p z z U M C S d z ę k d J z m u K u c h c z k p ł c h t k ó b b l tó m g ł b ć czj N p z b ł c h c z k ł g m s t ó ł u g ją c s ę d j d ł d st c z g g łó p z z st u c ję K c t ą z C zch N j ę k sz m zę c m c s z ł s ę p s t ą g f s z, t k ż k k lk z c m m z, m ę s g l c, s p d z s ł d k g u s z k p s p k t stu ją c m sm k ó k m p l ś g s C t z m ls d t l d p d c h c c p ł c h d ń ś ó d k tó ch k ó l ł z p k s z ku cz k B ł c z ś c p tk, z ó d k ą d l czl A L E tm s f ę sp tk t zj l l p z d s z s tk m lu d z P z j c l ju b l tó, h d l c, b z sm, sz f f m, d z k z ( m m z z sk, ż b k g z 45 p z b ł c h só b p m ą ć u zć) p st z z u c l c h k t m, k tó c h t k ą l ś ć ś d k u z m m ż sp tk ć t lk k c (p Ł zk, z s z tą t ż b c j) G ś c k z l t ż g m t l t p s łu g u s ę m ą ą z ą ęk sz ść ż c z ń d l B b C t j g ł ś c c l z p z t l p s t c b d z zg b ch szkó B ł lż p p s t s t c z Z f W k, któ j k d p u st b b c d śp ł k lcz śc u t ó u t st A Ig sz s k j z K st S z d ł s k j A p ó ź j śp l sz sc j k z d c h c z s ó st p lskch d c h cszl sę, ż ś d ku z m c m zu tfl m pzę, k tó b ł s m m c p ł m I zk szą d l c ł duch Ż c z ą c s t l l c z k m s tę p t k s p ł ju b l u s z (t m ) P A N J K j s t s m t m czł ck c m Z u m ł, d z c p sz ł s j p z sł s ę d c h m s t, ę c s m g s p d z s p ó łd z lc z m M 3 P J lśc p z d st m st s j g p tf l T z b p d ę p d z ć p s z, ż c j s t ch u d, bd z chud P N b j k p m ż s ę d b z g s p d z ć s z ł m ją c ą s u m ą t z s tu s d m d z s ę c u ch Z ptkęc tzb płcć W A k d m R l czj p z b l " s m stu k sz tu j st s u k jm j W z u m l p f s z g d z l s ę ż b z g z m p p k k m s j s tu d c u sz c z l j d s m b lc z ą p ł tę s k śc 0 zl F gzm t t zd ć p ż z p t z s m stu p łc sę j u ż ó u tk zł W P lt c h c L u b lsk j p s z g z m p p k sk b k p z m k k z d u g ż ą d 5 z l z g z m k m s j p b 3 0 zl P t z s m s t u j s t k sz t Z k ż d d z j z ję ć p ł c s ę 4 0 zl Ł t p lcz ć, ż c p c h c, k tó z lcz ł p z d m tu s k ł d ją c g sę z k ł d ó, lb t ó ć P d, p ę k j s t m ó j P t? F t E m l S z u m s k P m g m s b j z j m Z l z 2 4 lu t g s l l d z k c z k łśccl, t l Chud ptfl J K U, ; U < / < / m t ŻE S tu d c K t lc k g U s t tu L u b lsk g z g z m p p k k m s j p ł c ą p 0 z ł, p t z s m s tu k sztu j d z l N jd żj j s t II, zł tc h, j k d st ję ę k ę k ż d g m są c S m ó g ó c z j p ł t d c z u m j k lką sp m s zk p c h ł p m l zł tc h Ś tł, g z, d l ść, l d ć ż c u j u ż t k m u s bć, ż g ją t l f b m t t l z j z m u sz ją m d c ą g sl js Ż b b ł j s ś ć N c h d z m st s ą ę c k l j g m l, t k ę c ż c z s t j m z g ś z s d ę ó c h ż łą d k ó, j d z k łą, lu d z l d m l s d m s t t s ę c st c h zł tc h J k z t k ą sp d l ść T Z A K O Ń C Z E N IU s g d łu g g, g z k g p z v ć p z z c ł m są c? z d j t c z łśc W z ją p ń s t lstu J K p sz : W m ż k ż d p t m ój lst zm ó c Ś d d z ń ż c m g ę p z z c z ć p ę ć p z k ł, sz c z g ó l d zs j, k p t ls t c z j z c z ch zł t c h tl j k czt łm, l s st k ż s t ś c m ś l ć s b, l k ó tk j k łd l ż ęz u N st c z m p s ę, któ ą k łą c z cą g ą ć d s b, j k c z ą t g ó c P z p m d ś cz t ł m, s t c z p p s, z k tó c h z z g m tż ż c z ś j c z p ó ź j k ż d z t c h ą cch łm p z d lt C z s m j s t t k b d m m dm u, p st su k " z jd z s ę m j j s tu c j N l ż ż c h ę t p s z d łb m b d d k s ę d z M zu, t m p m ę t ć t tl l m u PRZYPOMINAMY Rzmól (») ttl'h «l W / t T K Id t c z c b ą z u ją A k d m M d c z j, z p s z p p k p ł c s ę c, z d u g 5 z ł z g z m k m s j 3 0 z ł T s m c b ą z u j z p z p t p u k m p s P z j m ść p t z s m stu c 00 z ł m ż l ść k t s ę (p sk śl u z lst stu d t m c z stj u c z l ) 3 t s z ł, z k żdj j 5 t s zł 2 7 lu t g (5 8 d z ń k u ) s ł ń c z s z ł gdz b z jd z g d z 7 0 Dz 0 g d z 4 2 m j s t dłuzszd jk ó tsz g k u 3 gdz IM IE N IN Y " OBCHODZĄ A s t z j G bl j u t, ś d ę M k Rm * D złjąc C tu m K u ltu T t P j k t K A t s t c z H A D E S z p s z ją gdz 9 d H A D E S U k ct z s p ł u T z M W p g m b lu s ck W s tę p l! (tm ) K m p j s t? p t m K s t ę S k c z sptkń* s k l p N p t z b c h R z c z p z K k sk m P z d m ś c u 3 6 J s t m s b p, t p z t t p z W d d z s b s t m u b c z ó d m m p s t st g fk, j c z u ję sę k t k ą * M ó p s b K l m c M j g ł c st j z ó ż c h d b z g ó N t F c s z k S t sk c h c ł k ęcć s ó j p g m d t l z j m jj k u c h N j d j ś c j s t s z s tk t, c p tz b j s t d g t, z p l c m s l, z p ę k u b m k m S t tm lk k d s z p z b t u m blu std k m J st tm d u ż ś ą t k ó k tó c h c ę c lć d z g ę c C h ć j s t m z ą c, t c s z ę s ę stą c z k m g c h u, k tó m s t M tk B sk A d u ją j ą A t ś ęc P d b p d m u jst s d m p só k t? D l t g c h u j m K c h m j, b s p b u ją b z g lę d c, t g d b śm b l ł s g b c /u E tó * K ch p t ż głg T k b sz m tk t, g T u lczl st L u b t d s ł fct ut d z c z k W ż, b bł t z b ękm * D z ę k u ję z zm ę D ut Bt N b d k c j bgzt C tu m K u ltu zp sz mł d c h tu z j s tó dzkst, t lk, sp tk zspół*, k tó k ś l s ę j k tchę d k c j " d j T ch ę gztę N sp tk z t c h ę dzk zm z p sz t c h ę plcj tó t c h ę ż u lstó, tchę p d g g ó s ę d z g są d u dl c h T m t m b ęd z c z ś ć lt ch W t k c sptk z g z s p ó ł THE K R O I OF E TS W s tę p l g d z 7, C tu m K ultu (jd d k u TO DWA TYGODNIE TWOJEGO SUKCESU T zd j m c klm j jp p u l jsz g dzk Lubl jc h ę t j s łu c h g d m śc, t d t g d, k tó c h s ą g s z su kcs R U D N O zg d zć sę z flk sjm p J cm c t z c h u d m p tflm M ż j d m ć d z j ę, ż c k ó tc usz, d b, f m s s t m u m tl t g Ź c z p d z g p m c h jb d jsz c h z s t ą p d z c z Ż p lt c ó ż c h t c j u ś d m ą s b, ż m k d ś p z jd ą m tu lu b t, ę c t c h sp m c d k ł d ć późj J u s z W sz tk P S D zęk u ję, j k z k ż d m zm, z z s m p t k d m lstch t l f c h P z p m m, ż c k ż d p d z ł k c z k m t l f d p ń st p d u m m d TO P k tó d lg łj p z sz ł ś c z c z d ć m p śm F M p ó k c R z m c ą j k ż ć " m ż złp ć p śm 9 8 FM B h t j d g z m c h t l f ó b l c h z sp d B łż c p sz ę lst lu b s b s t k tk t T c z ń b ę d z m u s ł d u czl j k s p ł c ć 2 0 zł d z ś, t k * S l C z C tu m K u ltu z p s z g d z 9 p z d st t tu N cht c s s u s p t X h b t m m " g p m słu ż s M c h ł S k s k g (u c z III k l s S L O m A S t sk g ) (m ) * K R m z s (u l K łłą t j ) z p s z g d z 2 0 c z ó u t sk A tu T g ń sk g (gt) Z l ą, g d z d ją z u p d l b d m c h u b g ch, l std zę sę C z s m t ż m ślę, ż l p j m ż b p ó j ś ć d ęz, g d z k l p u k d łb m z d m, t s p k j c z k ł b m Ś s t ć m j d k ędó k ę d j d ł d j d l l jb d szch p p ł p z stę p st S d z c s b d m u g lą d m tl zję m ślę, ż s p ł c z h'h u ę z m ku t P z c ż t m v hu<t u lś m t ę P lskę, k tó d z ś j s t lc z s tk m l d ó c h zł tc h, c h ć s ą tc k tó z u ż ją, ż s z k j m j p k l z s t ł u N m l ź sę l ż p d żk, m ż t b d z j ż g ó k m, b k ż d z s m tó p t z j u ż j k p d ją k s ę ż ą b ę P z k z j t z u ż ć, Ż c h ć b u tt m m t ę ś d ą m c k ą, t j d k m m lu z j m ch, k tó m d tj ś d j j s z c z d l k N sp m m ju ż s c h k l g c h c st c h, c zd st c l b ud m u z k l g, c h ś h st sztu k J d ą u cz l ą c z, p ł t z gzm p k c k m s j s t t m M C d sk j S tu d c płcą z p t z sm stu, c c j, b ż z l m u szą k tó z u k ę p b ją : k m, jt j chdz l z f m s c j l g m, płcą zl W s z k ł c h ż s z c h z p c z ę ł s ę s s j p p k D l s t u d t ó, k t ó z z d j ą g z m p p k k m s j, t d b s t s u, d l u c z l t c h ę p ę d z d k u Od d z ś czkm Cb dzl klm szj g z t bądź gcj klmj Rd Rtm Tlf Ku , 2&&&0 Tlf d 2724 N A S Z A GW ARANCJA: T d k ł d t l k lm l p t z b, b p z z 4 d 0 Tjj fm lub j j p d u k c d dzl s ę s z s c m s z k ń c s z g m s t R d k u t 7 k l m K u z L ublskm 3 5 k l m R d u R tm RfW lo J S! (ftm

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu

Brzoza - Olimpin ul. Łabiszyńska 2 tel. 721 023 859. Zapraszamy od wtorku do niedzieli 13.00-20.00. Dowozimy do domu r lp Br - lp ul. Łbsńsk 2 tl. 72 23 859 Zprs trku l 3.-2. D u Atż srs stlcj gch GAZ BZZA 86-6 Br Bgsk ul. stńcó lkp. 44 tl./fx 364 6 tl. k. 67 35 43 chk pj kputr gstk stlcj gch kputr gstk slk, AB, TC,

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Pds pn d pcn Pzdmg Sysmu Ocnn: 1. Su Gmnzjum n 2 2. Pds pgm dl gmnzjum OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złą Uhł N 69-211/2012 Zą P Kś 20 2012 l óń blh Ss P Kś Rł I Ps gól 1 Rgl śl gł l óń blh Ss P Kś s, słg lb b bl h śó fsh, ó sj Ss P Kś lż źół h h, hb ż ęb s ślją s h śó P ż gl : 2 1) Zą

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

sal a 2Bbi EGJ Dorota Muszyńska 2Lb OLJ Beata Książka sala nr. J. polski DM 7 J. angielski C JJ 2 J. hiszpański KM 3 J. polski MS 1 WOS R PM 8 nr.

sal a 2Bbi EGJ Dorota Muszyńska 2Lb OLJ Beata Książka sala nr. J. polski DM 7 J. angielski C JJ 2 J. hiszpański KM 3 J. polski MS 1 WOS R PM 8 nr. PONIEDZIAŁEK : - :0 : - :0 : - :0 :0 - :0 : - :00 : - : :0 - :0 :0 - : :0 - : :0 - : :00 - : : - : Ab EGJ Bb EGJ Lb OLJ T OLJ Młgorzt sl Abi EGJ Bbi EGJ sl Lb OLJ s l Ab EGJ sl T OLJ Szczepnik nr J. polski

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ (LGR) OPERACJI DO FINANSOWANIA

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ RYBACKĄ (LGR) OPERACJI DO FINANSOWANIA W-2/4.1. WNIOSEK O DOFINANSOWA mh k 4.1. Rój bsó lżh bt łąm lj j ljąh fukju lklj u bkj (LGR) bu umjęt ktj lklh sł Pm Oj Zóż ój skt błóst bżh bsó bkh 2007-2013 Pt ję SW... Pę, s, t ję Pt ję LGR Zk s...

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Raciążu

Bank Spółdzielczy w Raciążu Złączik r 1 d Itrukcji śidczi uług zkri rdzi rchukó bkch, di krt d rchukó rz uług bkści lktriczj dl klitó ittucjlch Bku Sółdzilcz Rciążu Bk Sółdzilcz Rciążu część 1 Wik trci rchuku /zię dch *) tl głók

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył

Formy zatrudnienia. Mgr inż. Dariusz Przybył Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Uw ł Uw pcę Włs f cs Mg ż. Ds Pbł Psębcść Mżlwśc : Uw lc Zl: l g l pcwc bk kwch bwąń bk kwch bwąń wsk wg bk bwą łgkswg W: l g l pcwc bk ZUS'ów bkcj bk lsj pspkw bk lcń

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

& # Z prokuratorskiej teki sk. 7 #. Sport s k. f. Cena Si s# ;. R a d a P raco w n icza. T e n ty tu ł to c y ta t, f r a g m e n t

& # Z prokuratorskiej teki sk. 7 #. Sport s k. f. Cena Si s# ;. R a d a P raco w n icza. T e n ty tu ł to c y ta t, f r a g m e n t Lud ób j j" s k. 1 2 ' Jk dć d? st. 3 C 3ubq bkf< sk. 4 Isu g l??? sk - 5 Z y k u y sąj łt jjk sk,, & Z pkutskj tk sk. 7. Spt s k. f. u m V RkXXXVI N 13(1174) 1. 4 7. t 9 M C S s ;. &4 :>'-Ś dyplm k m

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Fundacja,,Fabryka Tlenu"

Fundacja,,Fabryka Tlenu undj,,bryk Tlnu" P 5252492809 Rgn 14258152 S prwzdn i fi nnw z kr d 08 litpd 2010 rku d 1 grudni 2011 rku. Biln. Rhunkzykwitrt : rinnw HiJ:il:ffi'n;"ffinx',i:li l Q : tl:) Q rt ; t 9 + r (.) ()_ --^ 8

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA Sporządziła RM Projekt Pracownia Architektoniczna Rafał Mirek SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAŁOWA 1. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z informatyki Część II

Egzamin maturalny z informatyki Część II KLUCZ ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ II Uwaga: Wszystkie wyniki muszą być odzwierciedleniem komputerowej realizacji obliczeń. Nr zadania 4. 5. a) b) c) d) e) Czynność Część zadania

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ż ę ęć Ą Ł ż Ę ę Ą Ż ń ń Ś ę Ć Ó Ó Ó Ó Ó Ę Ó ż Ż ę ż ż ń ę Ń Ą ż Ł ń Ę @ o (^ l r 3 d } LO l'*!q..\ C d 9 =i,ti 6!> +!!- t '7 - o Ń =ń il Ęt :l! Ź t 6 U >,o!ó =l O >,r o o = r d! dl.9 t t U> :il

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Prąd elektryczny. Siła elektromotoryczna. Siła elektromotoryczna SEM. W = q. b) i. Źródło wykonuje pracę nad ładunkami kosztem

Zagadnienia. Prąd elektryczny. Siła elektromotoryczna. Siła elektromotoryczna SEM. W = q. b) i. Źródło wykonuje pracę nad ładunkami kosztem Zagada Prąd lryczy. Sła lrmrycza SEM. Zasada dzałaa ga. dal rzczys źródł apęca. Opór ęrzy źródła 4. Sa jały sa zarca a) Wszys puy przda mają a sam pcjał. Elry sbd pruszają sę ąrz przda przypadych ruach.

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471 opracował: Józef Zieliński A. ORGANIZACJA, NAUKA I NAUCZANIE DZIAŁ I 1. DZIENNIKI PODAWCZE S II 1 Dziennik

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Szanowny kliencie, Jeszcze raz dziękujemy za dokonanie u nas zakupu.

Szanowny kliencie, Jeszcze raz dziękujemy za dokonanie u nas zakupu. S, Dę ą RMI L LLC. Dę ś ąń h ś, ż Pń ą ż ł, P. Pł 1996 f RMI L LCC ł ą hę N:YVO4 ó Pń ą. P ó, ó ą h ś, ż ż ć óż Pń ą. N f ó ż bł ą. If ą,, ń ęś ą ę. Jż ą Pń, b hę. P, f b. E: @. Ph: 303 664 9000 RMI L

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

Plan lekcji obowiązuje od 05. października 2015 r.

Plan lekcji obowiązuje od 05. października 2015 r. CZWARTEK ŚRODA WTOREK PONIEDZIAŁEK Plan lekcji obowiązuje od 05. października 2015 r. I ŻiUG II ŻiUG III ŻiUG IV ŻiUG 1 8.00 8.45 H Podst. przedsięb. J Biologia W-f dz. R J. polski 2 8.55 9.40 P J. polski

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P.Andrzejewska-Olech. M.Chmielewska. M.Biernacka. A.Czapiga. A.Dębska. Ważne od 2015-09-22 O P O P O P O P O P. Poniedziałek. Wtorek.

P.Andrzejewska-Olech. M.Chmielewska. M.Biernacka. A.Czapiga. A.Dębska. Ważne od 2015-09-22 O P O P O P O P O P. Poniedziałek. Wtorek. Środa Wtorek Poniedziałek P.Andrzejewska-Olech M.Biernacka M.Chmielewska A.Czapiga A.Dębska Ważne od 2015-09-22 1 7:45-8:30 2 8:35-9:20 3 9:25-10:10 O P O P O P O P O P 4 10:20-11:05 2GD zaj resoc 1GC

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA

INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Złączk Nr I d Zrządz Nr 5709/06 Przydt Mst Płck z d 4 pźdzrk 2006 INSTRUKCJA PLANOWANIA ZADAŃ BUDŻETOWYCH PRZEZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA PŁOCKA Istrukcj zr zsdy przygty prjktu budżtu przz kmórk

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Załącznik Nr 1A. Ilość [ szt.]

FORMULARZ CENOWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Załącznik Nr 1A. Ilość [ szt.] FORMULARZ CENOWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Załącznik Nr 1A Lp. Model urządzenia Tusz, toner, cartridge Ilość [ szt.] Cena jednostkowa brutto Wartość brutto [kol. 4 x kol. 5] Producent, symbol, wydajność

Bardziej szczegółowo