Zarządzanie Zasobami w Egoistycznych i Kooperacyjnych Systemach Rozproszonych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Zasobami w Egoistycznych i Kooperacyjnych Systemach Rozproszonych"

Transkrypt

1 Zarządzanie Zasobami w Egoistycznych i Kooperacyjnych Systemach Rozproszonych Autoreferat Rozprawy Doktorskiej Piotr Skowron Promotorzy: dr hab. inż. Piotr Faliszewski, dr inż. Krzysztof Rządca 6 września 2014 Wprowadzenie W rozprawie przedstawiamy algorytmiczne spojrzenie na problemy zarządzania zasobami w systemach rozproszonych. Rozważamy systemy rozproszone o różnej naturze, od grupy pasażerów podróżujących tym samym samolotem, przez obywateli uczestniczących w wyborach parlamentarnych, po rozproszone systemy komputerowe. W rozważanych systemach analizujemy problemy zarządzania zasobami z różnych perspektyw. Przez rozważanie systemów o różnej naturze, badanie ich zróżnicowanymi metodami oraz analizowanie różnych cech algorytmów, przedstawiamy kompleksowe spojrzenie na problemy związane z zarządzaniem zasobami w systemach rozproszonych. W części I (rozdziały 3 6) badamy abstrakcyjny model opisujący problem wyboru podzbioru pewnych obiektów, które następnie będą współdzielone przez grupę użytkowników. W części II (rozdziały 7 9) rozważamy bardziej specyficzne modele, opisujące systemy komputerowe i problemy szeregowania zadań. W części III (rozdziały 10 i 11) analizujemy problemy zarządzania zasobami w rzeczywistych, złożonych, komputerowych systemach rozproszonych. W rozprawie pokazujemy, że rozważając rzeczywiste, złożone, komputerowe systemy rozproszone, napotykamy na inne problemy i wyzwania niż w przypadku rozważania ogólnych i względnie mniej skomplikowanych modeli matematycznych. W każdym z rozważanych przypadków pokazujemy jednak, jak efektywnie rozwiązać problemy zarządzania zasobami. W kolejnych podrozdziałach przedstawiamy dokładny opis rozważanych problemów i przedstawiamy ogólny zarys otrzymanych rezultatów. Nasze rezultaty zaprezentowane w tej rozprawie obejmują następujące aspekty: 1. Wprowadzamy nowe modele matematyczne opisujące problemy zarządzania zasobami; w szczególności wprowadzamy nowe klasy kooperacyjnych i strategicznych gier (rozdziały 3, 7, 8 i 9). 1

2 2. Analizujemy złożoność obliczeniową różnorodnych problemów zarządzania zasobami (rozdziały 4 9). 3. Pokazujemy różne algorytmy (dokładne, aproksymacyjne, o dobrej złożoności parametrycznej (FPT), heurystyczne, scentralizowane, rozproszone) dla wielu fundamentalnych problemów związanych z zarządzaniem zasobami w systemach rozproszonych (rozdziały 4 11). 4. Pokazujemy jak zastosować narzędzia niekooperacyjnej teorii gier (rozdział 7) i kooperacyjnej teorii gier (rozdział 8) do zapewnienia stabilności algorytmów zarządzania zasobami w kilku przykładowych systemach rozproszonych. 5. Pokazujemy jak zaprojektować mechanizmy zarządzania zasobami w dwóch rzeczywistych rozproszonych systemach komputerowych w HYDRAstor, który jest komercyjnym systemem przechowywania danych o wysokiej wydajności (rozdział 10), i w naszej prototypowej implementacji systemu do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych (rozdział 11). 6. Przedstawiamy eksperymentalną ocenę jakości zaprezentowanych mechanizmów. Przeprowadzamy symulacje, aby ocenić jakość aproksymacji naszych algorytmów (rozdziały 5, 8 i 9) oraz ich krótki oczekiwany czas zbieżności (rozdział 9). Przeprowadzamy eksperymenty na rzeczywistych systemach i pokazujemy, że nasze algorytmy są stabilne, osiągają dobre wykorzystanie zasobów oraz spełniają wymagania konkretnych systemów (rozdziały 10 i 11). Nasze rezultaty zostały opublikowane na następujących konferencjach (sześć artykułów jest obecnie recenzowanych w różnych czasopismach): 1. P. Skowron, K. Rzadca i A. Datta. People are Processors: Coalitional Auctions for Complex Projects (Extended Abstract). In Proceedings of 13th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-2014) [44], 2. P. Skowron, P. Faliszewski i A. Slinko. Fully Proportional Representation as Resource Allocation: Approximability Results. In Proceedings of The 2013 International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-2013) [39], 3. P. Skowron i K. Rzadca. Non-monetary fair scheduling: a cooperative game theory approach. In Proceedings of 25th ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures (SPAA-2013) [43], 4. P. Skowron, P. Faliszewski i A. Slinko. Achieving Fully Proportional Representation is Easy in Practice. In Proceedings of 12th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-2013) [38], 2

3 5. P. Skowron, M. Biskup, L. Heldt i C. Dubnicki. Fuzzy adaptive control for heterogeneous tasks in high-performance storage systems. In Proceedings of 6th Annual International Systems and Storage Conference (SYSTOR-2013) [36], 6. P. Skowron i K. Rzadca. Fair Share Is Not Enough: Measuring Fairness in Scheduling with Cooperative Game Theory. In Proceedings of 10th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM-2013) [41], 7. P. Skowron i K. Rzadca. Network Delay-Aware Load Balancing in Selfish and Cooperative Distributed Systems. In Proceedings of 2013 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing, Workshops and Phd Forum (IPDPSW-2013) [42], 8. P. Skowron i K. Rzadca. Exploring heterogeneity of unreliable machines for P2P backup. In Proceedings of The 2013 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS-2013) [40]. Rezultaty zaprezentowane w rozdziale 10 zostały opatentowane (US Patent 2013 nr , WO Patent 2012 nr. WO/2012/029259). Nasze wyniki były również prezentowane na licznych warsztatach: 1. The Fourth Workshop on Cooperative Games in Multiagent Systems (CoopMAS). Saint Paul, USA, 2013 [39,43], 2. Forum Informatyki Teoretycznej FIT. Toruń, Polska, 2013 oraz Jarnołtówek, Polska, 2014 [37 39], 3. 6th Multidisciplinary Workshop on Advances in Preference Handling (M-PREF-2012). Montpellier, Francja, 2012 [39], 4. New Challenges in Scheduling Theory Workshop (Fréjus, Francja, 2012 oraz Aussois, Francja, 2014) [42,43], 5. The Workshop on Economic and Computational Aspects of Game Theory and Social Choice. Warszawa, Polska, 2014 [37,44]. Badania przedstwaione w tej rozprawie były częściowo finansowane z grantów Narodowego Centrum Nauki: Preludium UMO-2013/09/N/ST6/03661, Harmonia UMO-2012/06/M/ST1/00358 i Sonata UMO-2012/07/D/ST6/02440, z grantu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej HOMING PLUS/2010-2/13 oraz przez program Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych prowadzony na Uniwersytecie Warszawskim. 3

4 Przegląd rezultatów przedstawionych w rozprawie Poniżej przedstawiamy opis konkretnych problemów rozważanych w rozprawie i prezentujemy ogólny zarys naszych wyników. Część I: Wybór podzbioru współdzielonych obiektów: od proporcjonalnej reprezentacji do grupowych rekomendacji W rozdziale 3 formalnie definiujemy model opisujący wiele rzeczywistych problemów polegających na wyborze pewnego podzbioru obiektów, które następnie mają być wspólnie używane przez grupę agentów. Przykłady takich problemów obejmują: problem wyboru zestawu filmów dla pasażerów w samolocie, problem wyboru specialistycznych czasopism do biblioteki uniwersyteckiej, problem lokalizaji obiektów użytku publicznego (ang.: facility location problem) czy nawet problem wyboru parlamentu (lub innej grupy reprezentantów określonej społeczności). Wszystkie wyżej wymienione przykłady mają pewien zestaw cech wspólnych: 1. W problemie mamy dany zestaw obiektów 1 oraz grupę agentów; każdy z agentów posiada wewnętrzną funkcję wartościującą obiekty. Taka funkcja może przykładowo mierzyć poziom zainteresowania danym filmem; podawać szacowaną liczbę artykułów z czasopisma, którą dany agent czyta; mierzyć szacowany czas dojazdu do określonego obiektu użytku publicznego lub mierzyć wewnętrzne odczucie bycia reprezentowanym przez danego polityka. 2. Nie wszystkie obiekty mogą zostać wybrane i nie wszyscy agenci mogą zostać w pełni usatysfakcjonowani; należy wybrać K-elementowy podzbiór obiektów. Przykładowo - ze względu na określony budżet linia lotnicza może wykupić licencję na ograniczoną liczbę filmów. Wybór powinien uwzględniać przynależność potencjalnych pasażerów do poszczególnych grup wiekowych, ich odmienne zainteresowania oraz znajomość różnych języków obcych. Inne przykłady to biblioteka uniwersytecka, która ma ograniczony budżet oraz parlament z określoną ustawowo liczbą posłów. 3. Można rozszerzyć funkcję wartościującą pojedyńcze obiekty do funkcji wartościującej zbiory obiektów w taki sposób, aby wpływ każdego wybranego obiektu na całkowitą wartość odczuwalną przez agenta zależał od pozycji obiektu w uszeregowanej (ze względu na porządek preferencji agenta) liście wszystkich wybranych obiektów. W szczególności agent może być zainteresowany tylko najbardziej pożądanym spośród wybranych obiektów; w takim przypadku jedynie wartość pierwszego obiektu z uszeregowanej listy wybranych obiektów ma wpływ na całkowitą wartość odczuwalną przez agenta. 1 Określenia obiekt używamy w jego najbardziej ogólnym znaczeniu. Obiektami mogą być kandydaci w wyborach parlamentarnych, filmy, obiekty użytku publicznego, etc.. 4

5 Przykładem może być pasażer, który jest skłonny obejrzeć tylko jeden film podczas lotu, pracownik naukowy czytający artykuły wyłącznie z najbardziej renomowanego czasopisma lub obywatel, który czuje się reprezentowany przez jednego członka parlamentu. Innym szczególnym przypadkiem ogólnej zależności jest sytuacja gdy całkowita wartość odczuwalna przez agenta jest zdominowana przez wartość najgorszego wybranego obiektu. Na przykład agent może obawiać się, że zostanie zmuszony (np. przez rodzinę) do obejrzenia najgorszego z dostępnych filmów. Jeszcze inny szczególny przypadek to sytuacja, w której wartość każdego z wybranych obiektów ma taki sam wpływ na całkowitą wartość odczuwalną przez agenta (tu przykładem może być pasażer, który wybiera film całkowicie losowo). W rzeczywistości spodziewamy się jednak bardziej skomplikowanych schematów niż opisane szczególne przypadki. Pasażer obejrzy swój ulubiony spośród dostępnych film, prawdopodobnie obejrzy również drugi, być może także trzeci itd. Podobnie pracownik naukowy może być zainteresowany pewną liczbą T najbardziej renomowanych czasopism, a obywatel może czuć się reprezentowany przez T posłów. W rozdziale 4 badamy złożoność obliczeniową problemu wyboru podzbioru współdzielonych obiektów w zależności od różnych założeń dotyczących funkcji wartościujących agentów. Pokazujemy, że w ogólności problem jest NP-trudny, ale w zależności od specyficznej klasy problemu (specyficzne klasy problemu są na przykład charakteryzowane przez liczbę wybranych obiektów które wpływają na całkowitą wartość odczuwalną przez agenta) oraz od postaci funkcji którymi agenci wartościują obiekty, istnieją efektywne algorytmy o dobrych właściwościach aproksymacji (w niektórych przypadkach pokazujemy istnienie wielomianowych schematów aproksymacji). Przedstawiony abstrakcyjny model uogólnia kilka interesujących problemów, w szczególności problem znajdowania optymalnych rekomendacji [24], problem lokalizacji instytucji użytku publicznego (ang.: facility location problem) [6,18,35]; prezentowany ogólny model jest również blisko związany z problemem wyboru zajęć dla grupy agentów [9,19,26,32]. Ponadto, w rozdziale 5 pokazujemy że prezentowany model uogólnia problem znajdowania proporcjonalnej reprezentacji dla grupy agentów w dwóch interesujących systemach wyborczych [3,28]. W dalszej części rozdziału badamy złożoność obliczeniową tych dwóch konkretnych przypadków oraz pokazujemy dla nich efektywne algorytmy. Oceniamy ponadto jakość aproksymacji naszych algorytmów w oparciu o eksperymenty, używając rzeczywistych danych opisujących preferencje wybranych grup ludzi. Pokazujemy również, że nasze algorytmy dla tych rzeczywistych danych osiągają znacząco lepszą jakość aproksymacji niż wskazują teoretyczne oszacowania (teoretyczne oszacowania dotyczą analizy najgorszych przypadków). W ostatniej części rozdziału dowodzimy, że przedstawione algorytmy zachowują bardzo dobrą jakość aproksymacji nawet dla niekompletnych danych opisujących preferencje agentów. 5

6 W rozdziale 6 pokazujemy, że prezentowany model uogólnia również problem maksymalnego pokrycia zbioru, MaxCover. W problemie MaxCover szukamy rodziny podzbiorów (rodzina powinna zawierać ustaloną liczbę podzbiorów), która pokrywa jak największą liczbę elementów ze zbioru bazowego. Powszechnie wiadomo, że problem MaxCover jest NP-trudny oraz że przy standardowych założeniach teorii złożoności obliczeniowej żaden wielomianowy algorytm nie może aproksymować problemu MaxCover lepiej niż zachłanny algorytm o współczynniku aproksymacji (1 1 ) [12]. Dlatego w rozdziale 6 badamy również wykładnicze algorytmy e aproksymacyjne dla kilku wariantów problemu MaxCover. W sposób szczególny skupiamy się na wariantach problemu w których częstość elementów jest ograniczona oraz na algorytmach działających w czasie FPT (ang.: fixed parameter tractability). Część II: Modele szeregowania W części II rozważamy problemy związane z zarządzaniem zasobami na przykładzie kilku bardziej szczegółowych modeli, to znaczy zmieniamy perspektywę z analizy abstrakcyjnych agentów i zasobów na obejmującą bardziej konkretne pojęcia, takie jak serwery oraz ich procesory, zadania obliczeniowe, ich czasy utworzenia i czasy trwania, kooperacyjne relacje agentów, ich strategie i współzawodnictwo. Nowe elementy pozwalają rozważać bardziej konkretne problemy oraz analizować ich dedykowane rozwiązania. W rozdziale 7 badamy strategie agentów formujących zespoły współzawodniczące o zatrudnienie w danym projekcie. Rozdział ten stanowi krok przejściowy pomiędzy modelami ogólnymi a konkretnymi z jednej strony, w pierwszej części rozdziału pokazujemy ogólny model opisujący agentów współzawodniczących o zatrudnienie w projekcie; z drugiej strony pokazujemy, że ten ogólny model może być uszczegółowiony poprzez użycie konkretnego modelu opisującego jak agenci dzielą się pracą i jak szeregują poszczególne części projektu. W rezultacie rozwiązania przedstawione w rozdziale 7 znajdują zastosowanie w wielu naturalnych problemach. W rozdziale tym proponujemy kilka koncepcji opisujących i definiujących zwycięskie zespoły (zespoły które zostają zatrudnione w projekcie) oraz badamy złożoność obliczeniową problemu znajdowania zwycięskich zespołów. W rozdziale 8 rozważamy rozproszony system utworzony na podstawie porozumienia pomiędzy kilkoma organizacjami współdzielącymi swoje zasoby obliczeniowe. Każda z organizacji uczestniczących w porozumieniu udostępnia pewną ilość procesorów, które mogą być używane przez dowolną z organizacji uczestniczących w porozumieniu. W rozdziale 8 badamy konkretny model wykonywania zadań na procesorach. Zakładamy że czas trwania zadania nie jest znany i nie może być poprawnie oszacowany. Przyjmujemy ponadto, że liczba i rozkład zadań nie są znane (zadania pojawiają się w sposób ciągły w systemie) i rozważamy zadania sekwencyjne, które nie mogą być zrównoleglane. Rozpoczęte zadanie nie może zostać zatrzymane, 6

7 anulowane, wywłaszczone ani przeniesione na inny procesor. W podanym modelu badamy sprawiedliwość (dla uczestniczących organizacji) algorytmów szeregowania. Pokazujemy jak modelować problem sprawiedliwego szeregowania zadań w oparciu o założenia kooperacyjnej teorii gier oraz jak użyć wartości Shapleya [34] do wyznaczenia sprawiedliwego uszeregowania zadań. W odróżnieniu od podejścia dominującego w literaturze [2,25,27,29], skupiamy się na mechanizmach, które nie używają koncepcji pieniądza. Powoduje to, że rozważania prezentowane w rozdziale 8 są bardziej praktyczne. Jest to dyktowane następującymi czynnikami: (i) pieniądze zniechęcają ludzi do współpracy [45] oraz (ii) w wielu przypadkach bardzo trudno oszacować finansowy zysk z wykonania danego zadania (szczególnie w systemach, w których liczba zadań zmienia się dynamicznie). W rozdziale 8 prezentujemy dokładny, doskonale sprawiedliwy, algorytm szeregujący zadania. Algorytm ten wymaga wykładniczego czasu działania, jednak jest to efektywny czas działania z punktu widzenia parametrycznej teorii złożoności (algorytm sparametryzowany liczbą organizacji działa w czasie FPT). W rezultacie, w przypadku względnie małej liczby organizacji problem znalezienia doskonale sprawiedliwego uszeregowania zadań jest łatwy obliczeniowo. W ogólności pokazujemy, że problem jest NP-trudny i trudny do aproksymacji. Pokazujemy jednak również efektywne algorytmy aproksymacyjne dla kilku szczególnych przypadków oraz algorytmy heurystyczne, które dla rzeczywistych danych generują uszeregowania bliskie idealnie sprawiedliwym. W rozdziale 9 rozważamy problemy zarządzania zasobami w systemach rozproszonych geograficznie. Analizujemy problem równoważenia obciążenia w systemach obsługujących dużą liczbę użytkowników z całego świata (przykłady takich systemów obejmują rozproszone systemy dostarczania treści (ang. content delivery networks), systemy wyszukiwania czy systemy przechowywania danych P2P). W odróżnieniu od standardowego podejścia do równoważenia obciążenia [5,8,10,14,16,17, 21 23], w rozdziale 9 zakładamy, że opóźnienie komunikacyjne pomiędzy serwerami może być znaczące, a zatem nie należy go zaniedbywać. Odczuwalny czas obsługi żądania użytkownika składa się z czasu potrzebnego na przekazanie żądania do odpowiedniego serwera oraz z czasu przetwarzania żądania na danym serwerze. Ponadto czas przetwarzania żądania na serwerze zależy od jego obciążenia, czyli od liczby żądań, które ten serwer musi obsłużyć w danym momencie. Zależność ta jest precyzyjnie opisywana przez funkcję obciążenia. W rozdziale 9 prezentujemy algorytmy równoważenia obciążenia, które działają efektywnie dla szerokiej klasy funkcji obciążenia. Badamy także złożoność prezentowanych algorytmów. Omawiane algorytmy mają szereg pożądanych cech, są m.in. odporne na błędy. Part III: Zarządzanie zasobami w rzeczywistych systemach Część III poświęcona jest zagadnieniu projektowania efektywnych mechanizmów zarządzania zasobami w rzeczywistych, złożonych systemach, w których to 7

8 przypadkach formalne metody teoretyczne oraz symulacje nie dają zadowalających rezultatów. W rozdziale 10 opisujemy autentyczny problem zarządzania zasobami z systemu HYDRAstor [11,30], komercyjnego systemu przechowywania danych rozwijanego przez NEC Corporation [31]. W systemie HYDRAstor rozważamy problem podziału zasobów pomiędzy różne klasy zadań. Przykładowe klasy zadań to zapisy użytkownika, odczyty użytkownika, rekonstrukcje brakujących fragmentów danych czy zadania defragmentacji. W rozdziale 10 opisujemy rozmyty adaptywny mechanizm kontrolujący współdzielenie zasobów pomiędzy różne klasy dynamicznie zmieniających się zadań. Porównujemy prezentowany mechanizm z mechanizmami opartymi o systemy kolejkowe [1,4,13,15,20,46 48] i pokazujemy, że prezentowany mechanizm jest bardziej stabilny w przypadku klas zadań o dynamicznie zmieniającym się obciążeniu. Eksperymentalna ocena prezentowanego mechanizmu przeprowadzona jest na 60-węzłowym systemie, który osiąga prędkość zapisu danych 10GB/s oraz potrafi przechowywać 480TB niezduplikowanych danych. Eksperymentalna ocena pokazuje, że prezentowany mechanizm szybko reaguje na zmiany w obciążeniu generowanym przez różne klasy zadań oraz zapewnia wysokie wykorzystanie zasobów. Wskazujemy dodatkowo teoretyczne argumenty potwierdzające wysokie wykorzystanie zasobów w rezultacie działania głównego algorytmu. W rozdziale 11 przedstawiamy architekturę P2P systemu do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych. Przedstwiona architektura pozwala na implementację szeregu mechanizmów zarządzania zasobami, szczególnie na implementację różnych strategii rozmieszczenia danych. Głównym celem takich strategii może być na przykład zapewnienie systemowi odporności na katastrofy naturalne (poprzez umieszczanie dodatkowych kopii danych na serwerach w odległych lokalizacjach), zapewnienie wysokiej wydajności zapisu/odczytu danych (poprzez umieszczanie kopii danych na wydajnych, nieprzeciążonych serwerach) lub ograniczenie ruchu w sieci (poprzez umieszczanie kopii danych na serwerach w pobliżu właściciela danych). Prezentowana architektura używa pojęcia kontraktu replikacyjnego [33], czyli kontraktu pomiędzy właścicielem danych i a serwerem j, na którym została zapisana dodatkowa kopia danych. Taki kontrakt to złożona przez j obietnica przechowywania fragmentów danych należących do i przez pewien czas. Architektura oparta o kontrakty replikacyjne może zostać wykorzystana na dwa sposoby. Po pierwsze, może zostać użyta w systemach zdecentralizowanych (w których różne serwery należą do różnych użytkowników) do implementacji mechanizmów rozmieszczania danych opartych o zachęty. Przykład bardzo prostego mechanizmu opartego o zachęty jest następujący: agent i zgadza się przechowywać fragment danych o określonym rozmiarze agenta j tylko wtedy, gdy agent j zgodzi się przechować wycinek danych agenta i o tym samym rozmiarze przez ten sam okres (jeżeli i oraz j zdecydują się przechowywać swoje fragmenty danych, to intuicyjnie możemy 8

9 myśleć, że i oraz j podpisali kotrakt replikacyjny). Po drugie, architektura oparta o kontrakty replikacyjne daje wysoką elastyczność w rozmieszczaniu danych w systemie zarządzanym w sposób scentralizowany. Dodatkowo prezentujemy mechanizm zarządzania zasobami dla systemu o architekturze opartej o kontrakty replikacyjne, który pozwala wykorzystać heterogeniczność serwerów oraz sieci (Internet). Prezentowany mechanizm zarządzania zasobami jest szczególnie interesujący w kontekście przechowywania kopii zapasowych istotnych danych. W zależności od priorytetów mechanizm może rozmieszczać kopie zapasowe w odległych lokalizacjach, może minimalizować obciążenie sieci lub minimalizować czas zapisu/odczytu danych. Opisywany mechanizm wymaga jednak utrzymywania spójnych kontraktów oraz ciągłego korygowania i dopasowywania ich do dynamicznie zmieniającego się systemu. Efektywne zarządzanie kontraktami jest trudnym zagadnieniem. Aby ocenić jakość opisywanego mechanizmu zarządzania zasobami oraz mechanizmów zarządzania kontraktami zbudowaliśmy prototypową implementację systemu. Eksperymenty przeprowadziliśmy na 150 stacjach roboczych w uniwersyteckim laboratorium komputerowym oraz, niezależnie od eksperymentów w laboratorium uniwersyteckim, na 50 serwerach w systemie PlanetLab. Znaczenie wyników Systemy rozproszone są powszechne. Systemami rozproszonymi są sieci sensorowe, systemy P2P, sieci społecznościowe, sieci dostarczające dane czy chmury obliczeniowe. Znajdujemy je również (wraz z odpowiednimi problemami zarządzania zasobami) w codziennym życiu, z dala od systemów komputerowych. Typowe przykłady to podział tortu na przyjęciu urodzinowym, lokalizacja obiektów użytku publicznego, czy wybory parlamentarne. W niniejszej rozprawie prezentujemy kompleksowe spojrzenie na problemy zarządzania zasobami w systemach rozproszonych o zróżnicowanej naturze. Prezentowane spojrzenie jest kompleksowe w następujących aspektach. (i) Rozważamy systemy, które są rozproszone w kilku znaczeniach (rozproszenie fizyczne, geograficzne, organizacyjne, decyzyjne). (ii) W kompleksowy sposób porównujemy systemy rozproszone o różnej naturze oraz porównujemy modele opisujące te systemy. (iii) Analizujemy zróżnicowane problemy w rozważanych systemach rozproszonych. Skupiamy się głównie na problemach algorytmicznych, w szczególności na algorytmicznych problemach optymalizacyjnych. Uważamy, że prezentowane kompleksowe spojrzenie jest kluczowym elementem tej rozprawy. W kolejnych rozdziałach wyjaśniamy konkretne elementy rozważanych modeli i systemów, które miały najbardziej istotny wpływ na decyzje dotyczące formalnych problemów, które badaliśmy i metod, które stosowaliśmy, aby otrzymać satysfakcjonujące odpowiedzi. Uważamy, że prezentując różnorodne metody badań, podsumowując je i dzieląc się swoimi doświadczeniami pomożemy innym naukowcom 9

10 i inżynierom w wyborze podejścia optymalnego dla danego systemu i problemu zarządzania zasobami. Należy podkreślić, że rezultaty zaprezentowane w rozprawie znajdują wiele bezpośrednich zastosowań. Przypomnijmy, że mechanizm zarządzania zasobami opisany w rozdziale 10 jest od kilku lat używany w produkcyjnej wersji komercyjnego systemu przechowywania danych HYDRAstor. Obecnie pracujemy nad integracją algorytmu szeregowania opisanego w rozdziale 8 z systemem CometCloud [7] (CometCloud jest platformą do uruchamiania długotrwałych aplikacji na superkomputerach i w centrach danych). Jesteśmy przekonani, że algorytmy opisane w rozdziale 5 ułatwią praktyczne wykorzystanie dwóch interesujących systemów wyborczych. W rozprawie przedstawiamy wiele rezultatów technicznych. Jak już wskazywaliśmy, w trzeciej części rozprawy opisujemy mechanizm zarządzania zasobami stosowany w rzeczywistym, złożonym, komputerowym systemie rozproszonym oraz dzielimy się doświadczeniem uzyskanym podczas projektowania systemów zarządzania zasobami dla działających systemów komputerowych. W rozdziale 3 i 7 wprowadzamy nowy model matematyczny, który formalizuje i uogólnia kilka fundamentalnych problemów zarządzania zasobami. W pierwszych dwóch częściach rozprawy ustalamy złożoność obliczeniową oraz proponujemy dokładne, aproksymacyjne i heurystyczne algorytmy dające w praktyce dobre rezultaty dla różnych wariantów kilku ważnych problemów zarządzania zasobami. W rozdziałach 5, 8 i 9 dodatkowo eksperymentalnie potwierdzamy jakość prezentowanych algorytmów. Nasze teoretyczne rezultaty nie ograniczają się do analizy złożoności i analizy algorytmów dla problemów obliczeniowych. W rozdziałach 7 i 8 przedstawiamy, jak zastosować metodologię teorii gier do problemów zarządzania zasobami oraz pokazujemy jak zaprojektować mechanizmy zarządzania zasobami, które są stabilne i powodują, że agenci oraz organizacje chcą korzystać z systemu. 10

11 Bibliografia [1] J. Bruno, J. Brustoloni, E. Gabber, B. Ozden, and A. Silberschatz. Disk scheduling with quality of service guarantees. In Proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia Computing and Systems (ICMCS-1999), page 400, [2] T. E. Carroll and D. Grosu. Divisible load scheduling: An approach using coalitional games. In Proceedings of the 6th International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC-2007), pages 36 36, [3] B. Chamberlin and P. Courant. Representative deliberations and representative decisions: Proportional representation and the borda rule. American Political Science Review, 77(3): , [4] H. M. Chaskar and U. Madhow. Fair scheduling with tunable latency: a round-robin approach. IEEE/ACM Transactions on Networking, 11(4): , [5] T. C. K. Chou and J. A. Abraham. Load balancing in distributed systems. IEEE Transactions on Software Engineering, 8(4): , [6] F. Chudak and D. P. Williamson. Improved approximation algorithms for capacitated facility location problems. Mathematical Programming, 102(2): , Mar [7] [8] G. Cybenko. Dynamic load balancing for distributed memory multiprocessors. Journal of Parallel and Distributed Computing, 7(2): , Oct [9] A. Darmann, E. Elkind, S. Kurz, J. Lang, J. Schauer, and G. Woeginger. Group activity selection problem. In Proceedings of the 8th Workshop on Internet & Network Economics (WINE-2012), pages , Dec [10] S. Dhakal, M. M. Hayat, J. E. Pezoa, C. Yang, and D. A. Bader. Dynamic load balancing in distributed systems in the presence of delays: A regeneration-theory approach. IEEE Transactions Parallel Distributed Systems, 18(4): , Apr

12 [11] C. Dubnicki, L. Gryz, L. Heldt, M. Kaczmarczyk, W. Kilian, P. Strzelczak, J. Szczepkowski, C. Ungureanu, and M. Welnicki. HYDRAstor: a Scalable Secondary Storage. In Proceedings of the 7th Conference on File and Storage Technologies (FAST-2009), pages , [12] U. Feige. A threshold of ln n for approximating set cover. J. ACM, 45(4): , [13] P. Goyal, H. M. Vin, and H. Chen. Start-time fair queueing: a scheduling algorithm for integrated services packet switching networks. In Proceedings of the ACM SIGCOMM 1996 Conference on Communications Architecture & Protocols (SIGCOMM-1996), pages , [14] D. Grosu and A. T. Chronopoulos. Noncooperative load balancing in distributed systems. Journal of Parallel and Distributed Computing, 65(9): , [15] A. Gulati and I. Ahmad. Towards distributed storage resource management using flow control. ACM SIGOPS Operating Systems Review, 42(6):10 16, [16] A. Hać. Load balancing in distributed systems: A summary. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, 16(2-4):17 19, Feb [17] M. M. Hayat, S. Dhakal, C. T. Abdallah, J. Douglas, and J. Chiasson. Dynamic time delay models for load balancing, part ii: A stochastic analysis of the effect of delay uncertainty. In CNRS-NSF Workshop: Advances in Control of Time-Delay Systems, [18] K. Jain and V. Vazirani. Approximation algorithms for metric facility location and k-median problems using the primal-dual schema and lagrangian relaxation. J. ACM, 48(2): , Mar [19] A. Jameson and B. Smyth. Recommendation to groups. In The Adaptive Web, pages , [20] W. Jin, J. S. Chase, and J. Kaur. Interposed proportional sharing for a storage service utility. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, 32(1):37 48, [21] H. Kameda, J. Li, C. Kim, and Y. Zhang. Optimal Load Balancing in Distributed Computer Systems. Springer Publishing Company, Incorporated, 1st edition, [22] Y. Li and Z. Lan. A survey of load balancing in grid computing. In Proceedings of CIS-2004, pages ,

13 [23] J. T. Lim and S. M. Meerkov. Distributed load balancing. In Proceedings of the 27th IEEE Conference on Decision and Control (CDC-1988), volume 2, page 1487, [24] T. Lu and C. Boutilier. Budgeted social choice: From consensus to personalized decision making. In Proceedings of the 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-2011), pages , [25] L. Mashayekhy and D. Grosu. A merge-and-split mechanism for dynamic virtual organization formation in grids. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 25(3): , Mar [26] J. Masthoff. Group recommender systems: Combining individual models. In F. Ricci, L. Rokach, B. Shapira, and P. Kantor, editors, Recommender Systems Handbook, pages Springer, [27] D. Mishra and B. Rangarajan. Cost sharing in a job scheduling problem using the shapley value. In Proceedings of the 6th ACM Conference on Electronic Commerce (ACM-EC-2005), pages , [28] B. Monroe. Fully proportional representation. American Political Science Review, 89(4): , [29] H. Moulin. On scheduling fees to prevent merging, splitting, and transferring of jobs. Mathematics of Operations Research, 32(2): , May [30] NEC Corporation. HYDRAstor Grid Storage System, [31] [32] M. O Connor, D. Cosley, J. Konstan, and J. Riedl. Polylens: A recommender system for groups of user. In Proceedings of the 12th European Conference on Computer-Supported Cooperative Work (ECSCW-2010), pages , [33] K. Rzadca, A. Datta, and S. Buchegger. Replica placement in p2p storage: Complexity and game theoretic analyses. In Proceedings of the 30th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS-2010), pages , [34] L. S. Shapley. A value for n-person games. Contributions to the theory of games, 2: , [35] D. Shmoys, É. Tardos, and K. Aardal. Approximation algorithms for facility location problems (extended abstract). In Proceedings of the 29th Symposium on Theory of Computing (STOC-1997), pages ,

14 [36] P. Skowron, M. Biskup, L. Heldt, and C. Dubnicki. Fuzzy adaptive control for heterogeneous tasks in high-performance storage systems. In Proceedings of the 6th International Systems and Storage Conference (SYSTOR-2013), page 13, [37] P. Skowron and P. Faliszewski. Approximating the maxcover problem with bounded frequencies in fpt time. CoRR, abs/ , Also presented in FIT-2014 and in The Workshop on Economic and Computational Aspects of Game Theory and Social Choice [38] P. Skowron, P. Faliszewski, and A. Slinko. Achieving fully proportional representation is easy in practice. In Proceedings of the 12th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-2013), May [39] P. Skowron, P. Faliszewski, and A. Slinko. Fully proportional representation as resource allocation: Approximability results. In Proceedings of the 23rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-2013), [40] P. Skowron and K. Rzadca. Exploring heterogeneity of unreliable machines for p2p backup. In Proceedings of the 2013 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS-2013), pages 91 98, [41] P. Skowron and K. Rzadca. Fair share is not enough: Measuring fairness in scheduling with cooperative game theory. In Proceedings of the 10th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM-2013), pages 38 48, [42] P. Skowron and K. Rzadca. Network delay-aware load balancing in selfish and cooperative distributed systems. In Proceedings of IPDPS Workshops, pages 7 18, Also presented in New Challenges in Scheduling Theory Workshop [43] P. Skowron and K. Rzadca. Non-monetary fair scheduling: a cooperative game theory approach. In Proceedings of the 25th ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures (SPAA-2013), pages , Also presented in CoopMAS-2013 and in New Challenges in Scheduling Theory Workshop [44] P. Skowron, K. Rzadca, and A. Datta. People are processors: Coalitional auctions for complex projects (extended abstract). In Proceedings of the 13th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-2014), May Also presented in The Workshop on Economic and Computational Aspects of Game Theory and Social Choice [45] K. D. Vohs, N. L. Mead, and M. R. Goode. The Psychological Consequences of Money. Science, 314(5802): , Nov

15 [46] Y. Wang and A. Merchant. Proportional-share scheduling for distributed storage systems. In Proceedings of the 5th Conference on File and Storage Technologies (FAST-2007), pages 4 4, [47] M. Welsh and D. Culler. Adaptive overload control for busy internet servers. In Proceedings of the 4th USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS-2003), pages 4 4, [48] X. Zhu, M. Uysal, Z. Wang, S. Singhal, A. Merchant, P. Padala, and K. Shin. What does control theory bring to systems research? volume 43, pages 62 69,

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Autoreferat do rozprawy doktorskiej OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Michał Mazur Gliwice 2016 1 2 Montaż samochodów na linii w

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Skalowalna Platforma dla eksperymentów dużej skali typu Data Farming z wykorzystaniem środowisk organizacyjnie rozproszonych

Skalowalna Platforma dla eksperymentów dużej skali typu Data Farming z wykorzystaniem środowisk organizacyjnie rozproszonych 1 Skalowalna Platforma dla eksperymentów dużej skali typu Data Farming z wykorzystaniem środowisk organizacyjnie rozproszonych D. Król, Ł. Dutka, J. Kitowski ACC Cyfronet AGH Plan prezentacji 2 O nas Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ organizacji danych na rozproszony system pamięci masowej

Wpływ organizacji danych na rozproszony system pamięci masowej Wpływ organizacji danych na rozproszony system pamięci masowej Autoreferat pracy doktorskiej Leszek Gryz styczeń 2012 Wraz z rozwojem technologii informacyjnych ilość wytworzonej informacji rośnie w postępie

Bardziej szczegółowo

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski

Życiorys. Wojciech Paszke. 04/2005 Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotor: Prof. Krzysztof Ga lkowski Życiorys Wojciech Paszke Dane Osobowe Data urodzin: 20 luty, 1975 Miejsce urodzin: Zielona Góra Stan Cywilny: Kawaler Obywatelstwo: Polskie Adres domowy pl. Cmentarny 1 67-124 Nowe Miasteczko Polska Telefon:

Bardziej szczegółowo

Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji

Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji Marek A. Kowalski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Adam Stawowy Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Summary: We present a meta-heuristic to combine Monte Carlo simulation with genetic algorithm for Capital

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Piotr Zacharek HP Polska

Piotr Zacharek HP Polska HP Integrity VSE Rozwój bez ograniczeń HP Restricted Piotr Zacharek HP Polska Technology for better business outcomes 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Systemy rozproszone Kod przedmiotu Wydział Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut/Katedra Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej Kierunek Informatyka Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Jak się do tego zabrać?

Jak się do tego zabrać? Jak się do tego zabrać? Kontekst Problem inżynierski Literatura (ogólna i szczegółowa) Projekt inżynierski Metody i narzędzia Eksperymenty Wnioski Beata Płanda: Analiza wpływu organizacji ruchu lotniczego

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Co to jest klaster? Podział ze względu na przeznaczenie. Architektury klastrów. Cechy dobrego klastra.

Wprowadzenie. Co to jest klaster? Podział ze względu na przeznaczenie. Architektury klastrów. Cechy dobrego klastra. N Wprowadzenie Co to jest klaster? Podział ze względu na przeznaczenie. Architektury klastrów. Cechy dobrego klastra. Wprowadzenie (podział ze względu na przeznaczenie) Wysokiej dostępności 1)backup głównego

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów transakcyjnych

Integracja systemów transakcyjnych Integracja systemów transakcyjnych Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Alokacja danych Alokacja danych umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Replikacje. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt:

Replikacje. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt: dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl Replikacje 2 1 Podstawowe pojęcia Strategie replikacji Agenci replikacji Typy replikacji Modele replikacji Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja Wydział Zarządzania Nazwa programu (kierunku) Turystyka i rekreacja Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją w turystyce

Bardziej szczegółowo

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II.

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Autorzy: Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman Twórz doskonałe projekty architektoniczne oprogramowania! Czym charakteryzuje się dobra architektura oprogramowania?

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji dyskretnej

Metody optymalizacji dyskretnej Metody optymalizacji dyskretnej Spis treści Spis treści Metody optymalizacji dyskretnej...1 1 Wstęp...5 2 Metody optymalizacji dyskretnej...6 2.1 Metody dokładne...6 2.2 Metody przybliżone...6 2.2.1 Poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZETWARZANIA RÓWNOLEGŁEGO INFORMACJI

PODSTAWY PRZETWARZANIA RÓWNOLEGŁEGO INFORMACJI ZESZYTY NAUKOWE 105-114 Dariusz CHAŁADYNIAK 1 PODSTAWY PRZETWARZANIA RÓWNOLEGŁEGO INFORMACJI Streszczenie W artykule poruszono wybrane podstawowe zagadnienia związane z przetwarzaniem równoległym. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sebastian Meszyński

mgr inż. Sebastian Meszyński Wykształcenie: 2011 obecnie studia doktoranckie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Katedra Informatyki Stosowanej. 2009-2011 - studia magisterskie: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Techniki animacji komputerowej

Techniki animacji komputerowej Techniki animacji komputerowej 1 Animacja filmowa Pojęcie animacji pochodzi od ożywiania i ruchu. Animować oznacza dawać czemuś życie. Słowem animacja określa się czasami film animowany jako taki. Animacja

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology System zarządzania zasobami wirtualnego Gridu z wykorzystaniem technik wirtualizacji Joanna Kosińska Jacek Kosiński Krzysztof Zieliński

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy 2016/2017 BARTOSZ JABŁOŃSKI

Projekt przejściowy 2016/2017 BARTOSZ JABŁOŃSKI Projekt przejściowy 2016/2017 BARTOSZ JABŁOŃSKI Kto, co, jak i kiedy Kto? dr inż. Bartosz Jabłoński bartosz.jablonski@pwr.edu.pl s. P0.2, C-16 http://jablonski.wroclaw.pl O co chodzi? Celem przedmiotu

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława Warszawa RECENZJA

dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława Warszawa RECENZJA dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa 14.01.2015 r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława 6 01-494 Warszawa RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Tadeusza MIKUTELA p.t.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017

Szkolenia SAS Cennik i kalendarz 2017 Szkolenia SAS Spis treści NARZĘDZIA SAS FOUNDATION 2 ZAAWANSOWANA ANALITYKA 2 PROGNOZOWANIE I EKONOMETRIA 3 ANALIZA TREŚCI 3 OPTYMALIZACJA I SYMULACJA 3 3 ROZWIĄZANIA DLA HADOOP 3 HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS

Bardziej szczegółowo

Jacek Skorupski pok. 251 tel konsultacje: poniedziałek , sobota zjazdowa

Jacek Skorupski pok. 251 tel konsultacje: poniedziałek , sobota zjazdowa Jacek Skorupski pok. 251 tel. 234-7339 jsk@wt.pw.edu.pl http://skorupski.waw.pl/mmt prezentacje ogłoszenia konsultacje: poniedziałek 16 15-18, sobota zjazdowa 9 40-10 25 Udział w zajęciach Kontrola wyników

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym

Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym Komputery i Systemy Równoległe Jędrzej Ułasiewicz 1 Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym 10. Analiza ilościowa w przetwarzaniu równoległym...2 10.1 Kryteria efektywności przetwarzania równoległego...2

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Algorytmy ewolucyjne

Algorytmy ewolucyjne Algorytmy ewolucyjne wprowadzenie Piotr Lipiński lipinski@ii.uni.wroc.pl Piotr Lipiński Algorytmy ewolucyjne p.1/16 Cel wykładu zapoznanie studentów z algorytmami ewolucyjnymi, przede wszystkim nowoczesnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania w ramach kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Systemy Operacyjne Czasu Rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014

Budowa Data Center. Zmagania Inwestora. Konferencja. 30 października 2014 Budowa Data Center Zmagania Inwestora Konferencja 30 października 2014 Budowa Data Center zmagania Inwestora zagadnienia: 1. Wstępne założenia budowy DC 2. Opracowanie Koncepcji Data Center 3. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspierające IT w modelu Chmury

Rozwiązania wspierające IT w modelu Chmury Rozwiązania wspierające IT w modelu Chmury Łukasz Formas prezentuje Grzegorz Kornacki Field Systems Engineer, F5 Networks 2 Wizją F5 jest możliwość stworzenia chmury oraz operowania w niej w sposób tak

Bardziej szczegółowo

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL Podstawy baz danych: Rysunek 1. Tradycyjne systemy danych 1- Obsługa wejścia 2- Przechowywanie danych 3- Funkcje użytkowe 4- Obsługa wyjścia Ewolucja baz danych: Fragment świata rzeczywistego System przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do teorii gier

Wprowadzenie do teorii gier Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Klasyfikacja gier 2 Gry macierzowe, macierz wypłat, strategie czyste i mieszane 3 Punkty równowagi w grach o sumie zerowej 4 Gry dwuosobowe oraz n-osobowe

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie infrastruktury chmurowej i platformy GridSpace w obliczeniach naukowych

Wykorzystanie infrastruktury chmurowej i platformy GridSpace w obliczeniach naukowych 1 Wykorzystanie infrastruktury chmurowej i platformy GridSpace w obliczeniach naukowych Daniel Harężlak, Eryk Ciepiela, Jan Meizner i Marian Bubak ACK CYFRONET AGH konferencja i3, Poznań, 16 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Wykład nr 8 (29.01.2009) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Jarosław Forenc

dr inŝ. Jarosław Forenc Rok akademicki 2009/2010, Wykład nr 8 2/19 Plan wykładu nr 8 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2009/2010

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki Temat pracy (w języku polskim i angielskim) Rodzaj pracy Ilość osób realizujących pracę

Nazwa jednostki Temat pracy (w języku polskim i angielskim) Rodzaj pracy Ilość osób realizujących pracę Marian Bubak (konsultant: Piotr Nowakowski) Zarządzanie wiarygodnością i integralnością danych w federacji zasobów cloudowych Managing data reliability and integrity in federated cloud storage Magisterska

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Teoria gier na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Teoria gier na kierunku Zarządzanie Poznań, 1.10.2016 r. Dr Grzegorz Paluszak OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Teoria gier na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Teoria gier 2. Kod modułu : 1 TGw

Bardziej szczegółowo

Algorytm genetyczny (genetic algorithm)-

Algorytm genetyczny (genetic algorithm)- Optymalizacja W praktyce inżynierskiej często zachodzi potrzeba znalezienia parametrów, dla których system/urządzenie będzie działać w sposób optymalny. Klasyczne podejście do optymalizacji: sformułowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE ODELOWANIE I SYULACJA Kościelisko, 9-3 czerwca 006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE SYSTE DO KOPUTEROWEGO ODELOWANIA I SYULACJI UKŁADÓW DYNAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w podejściu do rozbudowy infrastruktury Michał Stryga

Najlepsze praktyki w podejściu do rozbudowy infrastruktury Michał Stryga Najlepsze praktyki w podejściu do rozbudowy infrastruktury Michał Stryga Dlaczego STG Lab Services? Dlaczego STG Lab Services? Technologia w służbie biznesu Jakie zewnętrzne czynniki będą wpływały na twoją

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Badania operacyjne kod: C14. Operational research

KARTA PRZEDMIOTU. Badania operacyjne kod: C14. Operational research KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Badania operacyjne. Michał Kulej. semestr letni, Michał Kulej () Badania operacyjne semestr letni, / 13

Badania operacyjne. Michał Kulej. semestr letni, Michał Kulej () Badania operacyjne semestr letni, / 13 Badania operacyjne Michał Kulej semestr letni, 2012 Michał Kulej () Badania operacyjne semestr letni, 2012 1/ 13 Literatura podstawowa Wykłady na stronie: www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kulej Trzaskalik

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE LABORATORIUM 2014/2015

SYSTEMY OPERACYJNE LABORATORIUM 2014/2015 1 SYSTEMY OPERACYJNE LABORATORIUM 2014/2015 ZASADY OCENIANIA ZADAŃ PROGRAMISTYCZNYCH: Zadania laboratoryjne polegają na symulacji i badaniu własności algorytmów/mechanizmów stosowanych w systemach operacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie przetwarzania informacji

Nowoczesne technologie przetwarzania informacji Projekt Nowe metody nauczania w matematyce Nr POKL.09.04.00-14-133/11 Nowoczesne technologie przetwarzania informacji Mgr Maciej Cytowski (ICM UW) Lekcja 2: Podstawowe mechanizmy programowania równoległego

Bardziej szczegółowo

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Paweł Gliwiński Nr albumu: 168470 Praca magisterska na kierunku Informatyka Jednolite

Bardziej szczegółowo

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE

Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Building service testbeds on FIRE Uslugi chmurowe dla nauki na podstawie BonFIRE Michał Giertych, Bartosz Belter PCSS Agenda Platforma chmurowa BonFIRE Konkursy na nowe pomysły Open Calls Dostęp dla każdego

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

Kierunki Rozwoju Internetu: Wirtualizacja infrastruktury, Sieci treści, Internet rzeczy i usług

Kierunki Rozwoju Internetu: Wirtualizacja infrastruktury, Sieci treści, Internet rzeczy i usług Kierunki Rozwoju Internetu: Wirtualizacja infrastruktury, Sieci treści, Internet rzeczy i usług dr inż. Andrzej Bęben Instytut Telekomunikacji, Politechnika Warszawska 1 Plan prezentacji Wprowadzenie Nowe

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Algorytmy heurystyczne w UCB dla DVRP

Algorytmy heurystyczne w UCB dla DVRP Algorytmy heurystyczne w UCB dla DVRP Seminarium IO na MiNI 24.03.2015 Michał Okulewicz based on the decision DEC-2012/07/B/ST6/01527 Plan prezentacji Definicja problemu DVRP UCB na potrzeby DVRP Algorytmy

Bardziej szczegółowo

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS 2 2 2 charakterze praktycznym (P)

Zał nr 4 do ZW. Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy. Liczba punktów ECTS 2 2 2 charakterze praktycznym (P) Zał nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : Systemy Wbudowane w Bezpieczeństwie Komputerowym Nazwa w języku angielskim : Embedded Security Systems Kierunek

Bardziej szczegółowo

Skalowalność obliczeń równoległych. Krzysztof Banaś Obliczenia Wysokiej Wydajności 1

Skalowalność obliczeń równoległych. Krzysztof Banaś Obliczenia Wysokiej Wydajności 1 Skalowalność obliczeń równoległych Krzysztof Banaś Obliczenia Wysokiej Wydajności 1 Skalowalność Przy rozważaniu wydajności przetwarzania (obliczeń, komunikacji itp.) często pojawia się pojęcie skalowalności

Bardziej szczegółowo

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE ROZPROSZONE I RÓWNOLEGŁE Distributed and parallel programming Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki

Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki Sterowany jakością dostęp do usług składowania danych dla e-nauki Renata Słota 1,2, Darin Nikolow 1,2, Marek Pogoda 1, Stanisław Polak 2 and Jacek Kitowski 1,2 1 Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet

Bardziej szczegółowo

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 Cel wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działanie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OpenAI Gym. Adam Szczepaniak, Kamil Walkowiak

OpenAI Gym. Adam Szczepaniak, Kamil Walkowiak OpenAI Gym Adam Szczepaniak, Kamil Walkowiak Plan prezentacji Programowanie agentowe Uczenie przez wzmacnianie i problemy związane z rozwojem algorytmów Charakterystyka OpenAI Gym Biblioteka gym Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie Rozproszone i Równoległe

Przetwarzanie Rozproszone i Równoległe WYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ KATEDRA AUTOMATYKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH Przetwarzanie Rozproszone i Równoległe www.pk.edu.pl/~zk/prir_hp.html Wykładowca: dr inż. Zbigniew Kokosiński

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Serwery Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Czym jest XMPP? XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), zbiór otwartych technologii do komunikacji, czatu wieloosobowego, rozmów wideo i

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 03 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas abstrakcyjnych i interfejsów. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com

Curriculum Vitae. Agnieszka Zbrzezny. aga.zbrzezny@gmail.com Curriculum Vitae Agnieszka Zbrzezny DANE PERSONALNE imię i nazwisko Agnieszka Zbrzezny data urodzenia 22 czerwiec 1985 stan cywilny panna email aga.zbrzezny@gmail.com strona domowa www.ajd.czest.pl/ imi/agnieszka.zbrzezny

Bardziej szczegółowo

Audyt efektywności działań społecznościowych i mobilnych. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa.

Audyt efektywności działań społecznościowych i mobilnych. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa. workshops. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa. Cel warsztatu: Przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wypracowywania optymalnego sposobu pomiaru efektywności kampanii

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy

Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Zadanie algorytmiczne: wyszukiwanie dane wejściowe:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów dr inż. amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol Cel przedmiotu Zapoznać się z problemami informacyjnodecyzyjnymi zarządzania organizacjami Nauczyć się wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 8. Planowanie sieci dla różnych rodzajów użytkowników. Cel laboratorium

Laboratorium 8. Planowanie sieci dla różnych rodzajów użytkowników. Cel laboratorium Laboratorium 8. Planowanie sieci dla różnych rodzajów użytkowników. Cel laboratorium Głównym wyzwaniem przy projektowaniu sieci jest jej optymalizacja ze względu na różne rodzaje usług, realizowanych dla

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

Spis treści 377 379 WSTĘP... 9

Spis treści 377 379 WSTĘP... 9 Spis treści 377 379 Spis treści WSTĘP... 9 ZADANIE OPTYMALIZACJI... 9 PRZYKŁAD 1... 9 Założenia... 10 Model matematyczny zadania... 10 PRZYKŁAD 2... 10 PRZYKŁAD 3... 11 OPTYMALIZACJA A POLIOPTYMALIZACJA...

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie algorytmów kwantowych za pomocą programowania genetycznego

Odkrywanie algorytmów kwantowych za pomocą programowania genetycznego Odkrywanie algorytmów kwantowych za pomocą programowania genetycznego Piotr Rybak Koło naukowe fizyków Migacz, Uniwersytet Wrocławski Piotr Rybak (Migacz UWr) Odkrywanie algorytmów kwantowych 1 / 17 Spis

Bardziej szczegółowo

MODELE I MODELOWANIE

MODELE I MODELOWANIE MODELE I MODELOWANIE Model układ materialny (np. makieta) lub układ abstrakcyjny (np..rysunki, opisy słowne, równania matematyczne). Model fizyczny (nominalny) opis procesów w obiekcie (fizycznych, również

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU GRZEGORZ RDUCH Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami 1. Rekomendacje odnośnie warstwy biznesowej narzędzia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Tworzenie modelu sieci Tworzenie specyfikacji sprzętowej i programowej Problemy

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

R E C E N Z J A. rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Bury nt. Wielokryterialne, mrowiskowe algorytmy optymalizacji w nawigacji samochodowej

R E C E N Z J A. rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Bury nt. Wielokryterialne, mrowiskowe algorytmy optymalizacji w nawigacji samochodowej Prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński Warszawa, 25.02.2015 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Matematyczno Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo