Zarządzanie Zasobami w Egoistycznych i Kooperacyjnych Systemach Rozproszonych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Zasobami w Egoistycznych i Kooperacyjnych Systemach Rozproszonych"

Transkrypt

1 Zarządzanie Zasobami w Egoistycznych i Kooperacyjnych Systemach Rozproszonych Autoreferat Rozprawy Doktorskiej Piotr Skowron Promotorzy: dr hab. inż. Piotr Faliszewski, dr inż. Krzysztof Rządca 6 września 2014 Wprowadzenie W rozprawie przedstawiamy algorytmiczne spojrzenie na problemy zarządzania zasobami w systemach rozproszonych. Rozważamy systemy rozproszone o różnej naturze, od grupy pasażerów podróżujących tym samym samolotem, przez obywateli uczestniczących w wyborach parlamentarnych, po rozproszone systemy komputerowe. W rozważanych systemach analizujemy problemy zarządzania zasobami z różnych perspektyw. Przez rozważanie systemów o różnej naturze, badanie ich zróżnicowanymi metodami oraz analizowanie różnych cech algorytmów, przedstawiamy kompleksowe spojrzenie na problemy związane z zarządzaniem zasobami w systemach rozproszonych. W części I (rozdziały 3 6) badamy abstrakcyjny model opisujący problem wyboru podzbioru pewnych obiektów, które następnie będą współdzielone przez grupę użytkowników. W części II (rozdziały 7 9) rozważamy bardziej specyficzne modele, opisujące systemy komputerowe i problemy szeregowania zadań. W części III (rozdziały 10 i 11) analizujemy problemy zarządzania zasobami w rzeczywistych, złożonych, komputerowych systemach rozproszonych. W rozprawie pokazujemy, że rozważając rzeczywiste, złożone, komputerowe systemy rozproszone, napotykamy na inne problemy i wyzwania niż w przypadku rozważania ogólnych i względnie mniej skomplikowanych modeli matematycznych. W każdym z rozważanych przypadków pokazujemy jednak, jak efektywnie rozwiązać problemy zarządzania zasobami. W kolejnych podrozdziałach przedstawiamy dokładny opis rozważanych problemów i przedstawiamy ogólny zarys otrzymanych rezultatów. Nasze rezultaty zaprezentowane w tej rozprawie obejmują następujące aspekty: 1. Wprowadzamy nowe modele matematyczne opisujące problemy zarządzania zasobami; w szczególności wprowadzamy nowe klasy kooperacyjnych i strategicznych gier (rozdziały 3, 7, 8 i 9). 1

2 2. Analizujemy złożoność obliczeniową różnorodnych problemów zarządzania zasobami (rozdziały 4 9). 3. Pokazujemy różne algorytmy (dokładne, aproksymacyjne, o dobrej złożoności parametrycznej (FPT), heurystyczne, scentralizowane, rozproszone) dla wielu fundamentalnych problemów związanych z zarządzaniem zasobami w systemach rozproszonych (rozdziały 4 11). 4. Pokazujemy jak zastosować narzędzia niekooperacyjnej teorii gier (rozdział 7) i kooperacyjnej teorii gier (rozdział 8) do zapewnienia stabilności algorytmów zarządzania zasobami w kilku przykładowych systemach rozproszonych. 5. Pokazujemy jak zaprojektować mechanizmy zarządzania zasobami w dwóch rzeczywistych rozproszonych systemach komputerowych w HYDRAstor, który jest komercyjnym systemem przechowywania danych o wysokiej wydajności (rozdział 10), i w naszej prototypowej implementacji systemu do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych (rozdział 11). 6. Przedstawiamy eksperymentalną ocenę jakości zaprezentowanych mechanizmów. Przeprowadzamy symulacje, aby ocenić jakość aproksymacji naszych algorytmów (rozdziały 5, 8 i 9) oraz ich krótki oczekiwany czas zbieżności (rozdział 9). Przeprowadzamy eksperymenty na rzeczywistych systemach i pokazujemy, że nasze algorytmy są stabilne, osiągają dobre wykorzystanie zasobów oraz spełniają wymagania konkretnych systemów (rozdziały 10 i 11). Nasze rezultaty zostały opublikowane na następujących konferencjach (sześć artykułów jest obecnie recenzowanych w różnych czasopismach): 1. P. Skowron, K. Rzadca i A. Datta. People are Processors: Coalitional Auctions for Complex Projects (Extended Abstract). In Proceedings of 13th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-2014) [44], 2. P. Skowron, P. Faliszewski i A. Slinko. Fully Proportional Representation as Resource Allocation: Approximability Results. In Proceedings of The 2013 International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-2013) [39], 3. P. Skowron i K. Rzadca. Non-monetary fair scheduling: a cooperative game theory approach. In Proceedings of 25th ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures (SPAA-2013) [43], 4. P. Skowron, P. Faliszewski i A. Slinko. Achieving Fully Proportional Representation is Easy in Practice. In Proceedings of 12th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-2013) [38], 2

3 5. P. Skowron, M. Biskup, L. Heldt i C. Dubnicki. Fuzzy adaptive control for heterogeneous tasks in high-performance storage systems. In Proceedings of 6th Annual International Systems and Storage Conference (SYSTOR-2013) [36], 6. P. Skowron i K. Rzadca. Fair Share Is Not Enough: Measuring Fairness in Scheduling with Cooperative Game Theory. In Proceedings of 10th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM-2013) [41], 7. P. Skowron i K. Rzadca. Network Delay-Aware Load Balancing in Selfish and Cooperative Distributed Systems. In Proceedings of 2013 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing, Workshops and Phd Forum (IPDPSW-2013) [42], 8. P. Skowron i K. Rzadca. Exploring heterogeneity of unreliable machines for P2P backup. In Proceedings of The 2013 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS-2013) [40]. Rezultaty zaprezentowane w rozdziale 10 zostały opatentowane (US Patent 2013 nr , WO Patent 2012 nr. WO/2012/029259). Nasze wyniki były również prezentowane na licznych warsztatach: 1. The Fourth Workshop on Cooperative Games in Multiagent Systems (CoopMAS). Saint Paul, USA, 2013 [39,43], 2. Forum Informatyki Teoretycznej FIT. Toruń, Polska, 2013 oraz Jarnołtówek, Polska, 2014 [37 39], 3. 6th Multidisciplinary Workshop on Advances in Preference Handling (M-PREF-2012). Montpellier, Francja, 2012 [39], 4. New Challenges in Scheduling Theory Workshop (Fréjus, Francja, 2012 oraz Aussois, Francja, 2014) [42,43], 5. The Workshop on Economic and Computational Aspects of Game Theory and Social Choice. Warszawa, Polska, 2014 [37,44]. Badania przedstwaione w tej rozprawie były częściowo finansowane z grantów Narodowego Centrum Nauki: Preludium UMO-2013/09/N/ST6/03661, Harmonia UMO-2012/06/M/ST1/00358 i Sonata UMO-2012/07/D/ST6/02440, z grantu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej HOMING PLUS/2010-2/13 oraz przez program Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych prowadzony na Uniwersytecie Warszawskim. 3

4 Przegląd rezultatów przedstawionych w rozprawie Poniżej przedstawiamy opis konkretnych problemów rozważanych w rozprawie i prezentujemy ogólny zarys naszych wyników. Część I: Wybór podzbioru współdzielonych obiektów: od proporcjonalnej reprezentacji do grupowych rekomendacji W rozdziale 3 formalnie definiujemy model opisujący wiele rzeczywistych problemów polegających na wyborze pewnego podzbioru obiektów, które następnie mają być wspólnie używane przez grupę agentów. Przykłady takich problemów obejmują: problem wyboru zestawu filmów dla pasażerów w samolocie, problem wyboru specialistycznych czasopism do biblioteki uniwersyteckiej, problem lokalizaji obiektów użytku publicznego (ang.: facility location problem) czy nawet problem wyboru parlamentu (lub innej grupy reprezentantów określonej społeczności). Wszystkie wyżej wymienione przykłady mają pewien zestaw cech wspólnych: 1. W problemie mamy dany zestaw obiektów 1 oraz grupę agentów; każdy z agentów posiada wewnętrzną funkcję wartościującą obiekty. Taka funkcja może przykładowo mierzyć poziom zainteresowania danym filmem; podawać szacowaną liczbę artykułów z czasopisma, którą dany agent czyta; mierzyć szacowany czas dojazdu do określonego obiektu użytku publicznego lub mierzyć wewnętrzne odczucie bycia reprezentowanym przez danego polityka. 2. Nie wszystkie obiekty mogą zostać wybrane i nie wszyscy agenci mogą zostać w pełni usatysfakcjonowani; należy wybrać K-elementowy podzbiór obiektów. Przykładowo - ze względu na określony budżet linia lotnicza może wykupić licencję na ograniczoną liczbę filmów. Wybór powinien uwzględniać przynależność potencjalnych pasażerów do poszczególnych grup wiekowych, ich odmienne zainteresowania oraz znajomość różnych języków obcych. Inne przykłady to biblioteka uniwersytecka, która ma ograniczony budżet oraz parlament z określoną ustawowo liczbą posłów. 3. Można rozszerzyć funkcję wartościującą pojedyńcze obiekty do funkcji wartościującej zbiory obiektów w taki sposób, aby wpływ każdego wybranego obiektu na całkowitą wartość odczuwalną przez agenta zależał od pozycji obiektu w uszeregowanej (ze względu na porządek preferencji agenta) liście wszystkich wybranych obiektów. W szczególności agent może być zainteresowany tylko najbardziej pożądanym spośród wybranych obiektów; w takim przypadku jedynie wartość pierwszego obiektu z uszeregowanej listy wybranych obiektów ma wpływ na całkowitą wartość odczuwalną przez agenta. 1 Określenia obiekt używamy w jego najbardziej ogólnym znaczeniu. Obiektami mogą być kandydaci w wyborach parlamentarnych, filmy, obiekty użytku publicznego, etc.. 4

5 Przykładem może być pasażer, który jest skłonny obejrzeć tylko jeden film podczas lotu, pracownik naukowy czytający artykuły wyłącznie z najbardziej renomowanego czasopisma lub obywatel, który czuje się reprezentowany przez jednego członka parlamentu. Innym szczególnym przypadkiem ogólnej zależności jest sytuacja gdy całkowita wartość odczuwalna przez agenta jest zdominowana przez wartość najgorszego wybranego obiektu. Na przykład agent może obawiać się, że zostanie zmuszony (np. przez rodzinę) do obejrzenia najgorszego z dostępnych filmów. Jeszcze inny szczególny przypadek to sytuacja, w której wartość każdego z wybranych obiektów ma taki sam wpływ na całkowitą wartość odczuwalną przez agenta (tu przykładem może być pasażer, który wybiera film całkowicie losowo). W rzeczywistości spodziewamy się jednak bardziej skomplikowanych schematów niż opisane szczególne przypadki. Pasażer obejrzy swój ulubiony spośród dostępnych film, prawdopodobnie obejrzy również drugi, być może także trzeci itd. Podobnie pracownik naukowy może być zainteresowany pewną liczbą T najbardziej renomowanych czasopism, a obywatel może czuć się reprezentowany przez T posłów. W rozdziale 4 badamy złożoność obliczeniową problemu wyboru podzbioru współdzielonych obiektów w zależności od różnych założeń dotyczących funkcji wartościujących agentów. Pokazujemy, że w ogólności problem jest NP-trudny, ale w zależności od specyficznej klasy problemu (specyficzne klasy problemu są na przykład charakteryzowane przez liczbę wybranych obiektów które wpływają na całkowitą wartość odczuwalną przez agenta) oraz od postaci funkcji którymi agenci wartościują obiekty, istnieją efektywne algorytmy o dobrych właściwościach aproksymacji (w niektórych przypadkach pokazujemy istnienie wielomianowych schematów aproksymacji). Przedstawiony abstrakcyjny model uogólnia kilka interesujących problemów, w szczególności problem znajdowania optymalnych rekomendacji [24], problem lokalizacji instytucji użytku publicznego (ang.: facility location problem) [6,18,35]; prezentowany ogólny model jest również blisko związany z problemem wyboru zajęć dla grupy agentów [9,19,26,32]. Ponadto, w rozdziale 5 pokazujemy że prezentowany model uogólnia problem znajdowania proporcjonalnej reprezentacji dla grupy agentów w dwóch interesujących systemach wyborczych [3,28]. W dalszej części rozdziału badamy złożoność obliczeniową tych dwóch konkretnych przypadków oraz pokazujemy dla nich efektywne algorytmy. Oceniamy ponadto jakość aproksymacji naszych algorytmów w oparciu o eksperymenty, używając rzeczywistych danych opisujących preferencje wybranych grup ludzi. Pokazujemy również, że nasze algorytmy dla tych rzeczywistych danych osiągają znacząco lepszą jakość aproksymacji niż wskazują teoretyczne oszacowania (teoretyczne oszacowania dotyczą analizy najgorszych przypadków). W ostatniej części rozdziału dowodzimy, że przedstawione algorytmy zachowują bardzo dobrą jakość aproksymacji nawet dla niekompletnych danych opisujących preferencje agentów. 5

6 W rozdziale 6 pokazujemy, że prezentowany model uogólnia również problem maksymalnego pokrycia zbioru, MaxCover. W problemie MaxCover szukamy rodziny podzbiorów (rodzina powinna zawierać ustaloną liczbę podzbiorów), która pokrywa jak największą liczbę elementów ze zbioru bazowego. Powszechnie wiadomo, że problem MaxCover jest NP-trudny oraz że przy standardowych założeniach teorii złożoności obliczeniowej żaden wielomianowy algorytm nie może aproksymować problemu MaxCover lepiej niż zachłanny algorytm o współczynniku aproksymacji (1 1 ) [12]. Dlatego w rozdziale 6 badamy również wykładnicze algorytmy e aproksymacyjne dla kilku wariantów problemu MaxCover. W sposób szczególny skupiamy się na wariantach problemu w których częstość elementów jest ograniczona oraz na algorytmach działających w czasie FPT (ang.: fixed parameter tractability). Część II: Modele szeregowania W części II rozważamy problemy związane z zarządzaniem zasobami na przykładzie kilku bardziej szczegółowych modeli, to znaczy zmieniamy perspektywę z analizy abstrakcyjnych agentów i zasobów na obejmującą bardziej konkretne pojęcia, takie jak serwery oraz ich procesory, zadania obliczeniowe, ich czasy utworzenia i czasy trwania, kooperacyjne relacje agentów, ich strategie i współzawodnictwo. Nowe elementy pozwalają rozważać bardziej konkretne problemy oraz analizować ich dedykowane rozwiązania. W rozdziale 7 badamy strategie agentów formujących zespoły współzawodniczące o zatrudnienie w danym projekcie. Rozdział ten stanowi krok przejściowy pomiędzy modelami ogólnymi a konkretnymi z jednej strony, w pierwszej części rozdziału pokazujemy ogólny model opisujący agentów współzawodniczących o zatrudnienie w projekcie; z drugiej strony pokazujemy, że ten ogólny model może być uszczegółowiony poprzez użycie konkretnego modelu opisującego jak agenci dzielą się pracą i jak szeregują poszczególne części projektu. W rezultacie rozwiązania przedstawione w rozdziale 7 znajdują zastosowanie w wielu naturalnych problemach. W rozdziale tym proponujemy kilka koncepcji opisujących i definiujących zwycięskie zespoły (zespoły które zostają zatrudnione w projekcie) oraz badamy złożoność obliczeniową problemu znajdowania zwycięskich zespołów. W rozdziale 8 rozważamy rozproszony system utworzony na podstawie porozumienia pomiędzy kilkoma organizacjami współdzielącymi swoje zasoby obliczeniowe. Każda z organizacji uczestniczących w porozumieniu udostępnia pewną ilość procesorów, które mogą być używane przez dowolną z organizacji uczestniczących w porozumieniu. W rozdziale 8 badamy konkretny model wykonywania zadań na procesorach. Zakładamy że czas trwania zadania nie jest znany i nie może być poprawnie oszacowany. Przyjmujemy ponadto, że liczba i rozkład zadań nie są znane (zadania pojawiają się w sposób ciągły w systemie) i rozważamy zadania sekwencyjne, które nie mogą być zrównoleglane. Rozpoczęte zadanie nie może zostać zatrzymane, 6

7 anulowane, wywłaszczone ani przeniesione na inny procesor. W podanym modelu badamy sprawiedliwość (dla uczestniczących organizacji) algorytmów szeregowania. Pokazujemy jak modelować problem sprawiedliwego szeregowania zadań w oparciu o założenia kooperacyjnej teorii gier oraz jak użyć wartości Shapleya [34] do wyznaczenia sprawiedliwego uszeregowania zadań. W odróżnieniu od podejścia dominującego w literaturze [2,25,27,29], skupiamy się na mechanizmach, które nie używają koncepcji pieniądza. Powoduje to, że rozważania prezentowane w rozdziale 8 są bardziej praktyczne. Jest to dyktowane następującymi czynnikami: (i) pieniądze zniechęcają ludzi do współpracy [45] oraz (ii) w wielu przypadkach bardzo trudno oszacować finansowy zysk z wykonania danego zadania (szczególnie w systemach, w których liczba zadań zmienia się dynamicznie). W rozdziale 8 prezentujemy dokładny, doskonale sprawiedliwy, algorytm szeregujący zadania. Algorytm ten wymaga wykładniczego czasu działania, jednak jest to efektywny czas działania z punktu widzenia parametrycznej teorii złożoności (algorytm sparametryzowany liczbą organizacji działa w czasie FPT). W rezultacie, w przypadku względnie małej liczby organizacji problem znalezienia doskonale sprawiedliwego uszeregowania zadań jest łatwy obliczeniowo. W ogólności pokazujemy, że problem jest NP-trudny i trudny do aproksymacji. Pokazujemy jednak również efektywne algorytmy aproksymacyjne dla kilku szczególnych przypadków oraz algorytmy heurystyczne, które dla rzeczywistych danych generują uszeregowania bliskie idealnie sprawiedliwym. W rozdziale 9 rozważamy problemy zarządzania zasobami w systemach rozproszonych geograficznie. Analizujemy problem równoważenia obciążenia w systemach obsługujących dużą liczbę użytkowników z całego świata (przykłady takich systemów obejmują rozproszone systemy dostarczania treści (ang. content delivery networks), systemy wyszukiwania czy systemy przechowywania danych P2P). W odróżnieniu od standardowego podejścia do równoważenia obciążenia [5,8,10,14,16,17, 21 23], w rozdziale 9 zakładamy, że opóźnienie komunikacyjne pomiędzy serwerami może być znaczące, a zatem nie należy go zaniedbywać. Odczuwalny czas obsługi żądania użytkownika składa się z czasu potrzebnego na przekazanie żądania do odpowiedniego serwera oraz z czasu przetwarzania żądania na danym serwerze. Ponadto czas przetwarzania żądania na serwerze zależy od jego obciążenia, czyli od liczby żądań, które ten serwer musi obsłużyć w danym momencie. Zależność ta jest precyzyjnie opisywana przez funkcję obciążenia. W rozdziale 9 prezentujemy algorytmy równoważenia obciążenia, które działają efektywnie dla szerokiej klasy funkcji obciążenia. Badamy także złożoność prezentowanych algorytmów. Omawiane algorytmy mają szereg pożądanych cech, są m.in. odporne na błędy. Part III: Zarządzanie zasobami w rzeczywistych systemach Część III poświęcona jest zagadnieniu projektowania efektywnych mechanizmów zarządzania zasobami w rzeczywistych, złożonych systemach, w których to 7

8 przypadkach formalne metody teoretyczne oraz symulacje nie dają zadowalających rezultatów. W rozdziale 10 opisujemy autentyczny problem zarządzania zasobami z systemu HYDRAstor [11,30], komercyjnego systemu przechowywania danych rozwijanego przez NEC Corporation [31]. W systemie HYDRAstor rozważamy problem podziału zasobów pomiędzy różne klasy zadań. Przykładowe klasy zadań to zapisy użytkownika, odczyty użytkownika, rekonstrukcje brakujących fragmentów danych czy zadania defragmentacji. W rozdziale 10 opisujemy rozmyty adaptywny mechanizm kontrolujący współdzielenie zasobów pomiędzy różne klasy dynamicznie zmieniających się zadań. Porównujemy prezentowany mechanizm z mechanizmami opartymi o systemy kolejkowe [1,4,13,15,20,46 48] i pokazujemy, że prezentowany mechanizm jest bardziej stabilny w przypadku klas zadań o dynamicznie zmieniającym się obciążeniu. Eksperymentalna ocena prezentowanego mechanizmu przeprowadzona jest na 60-węzłowym systemie, który osiąga prędkość zapisu danych 10GB/s oraz potrafi przechowywać 480TB niezduplikowanych danych. Eksperymentalna ocena pokazuje, że prezentowany mechanizm szybko reaguje na zmiany w obciążeniu generowanym przez różne klasy zadań oraz zapewnia wysokie wykorzystanie zasobów. Wskazujemy dodatkowo teoretyczne argumenty potwierdzające wysokie wykorzystanie zasobów w rezultacie działania głównego algorytmu. W rozdziale 11 przedstawiamy architekturę P2P systemu do tworzenia i przechowywania kopii zapasowych. Przedstwiona architektura pozwala na implementację szeregu mechanizmów zarządzania zasobami, szczególnie na implementację różnych strategii rozmieszczenia danych. Głównym celem takich strategii może być na przykład zapewnienie systemowi odporności na katastrofy naturalne (poprzez umieszczanie dodatkowych kopii danych na serwerach w odległych lokalizacjach), zapewnienie wysokiej wydajności zapisu/odczytu danych (poprzez umieszczanie kopii danych na wydajnych, nieprzeciążonych serwerach) lub ograniczenie ruchu w sieci (poprzez umieszczanie kopii danych na serwerach w pobliżu właściciela danych). Prezentowana architektura używa pojęcia kontraktu replikacyjnego [33], czyli kontraktu pomiędzy właścicielem danych i a serwerem j, na którym została zapisana dodatkowa kopia danych. Taki kontrakt to złożona przez j obietnica przechowywania fragmentów danych należących do i przez pewien czas. Architektura oparta o kontrakty replikacyjne może zostać wykorzystana na dwa sposoby. Po pierwsze, może zostać użyta w systemach zdecentralizowanych (w których różne serwery należą do różnych użytkowników) do implementacji mechanizmów rozmieszczania danych opartych o zachęty. Przykład bardzo prostego mechanizmu opartego o zachęty jest następujący: agent i zgadza się przechowywać fragment danych o określonym rozmiarze agenta j tylko wtedy, gdy agent j zgodzi się przechować wycinek danych agenta i o tym samym rozmiarze przez ten sam okres (jeżeli i oraz j zdecydują się przechowywać swoje fragmenty danych, to intuicyjnie możemy 8

9 myśleć, że i oraz j podpisali kotrakt replikacyjny). Po drugie, architektura oparta o kontrakty replikacyjne daje wysoką elastyczność w rozmieszczaniu danych w systemie zarządzanym w sposób scentralizowany. Dodatkowo prezentujemy mechanizm zarządzania zasobami dla systemu o architekturze opartej o kontrakty replikacyjne, który pozwala wykorzystać heterogeniczność serwerów oraz sieci (Internet). Prezentowany mechanizm zarządzania zasobami jest szczególnie interesujący w kontekście przechowywania kopii zapasowych istotnych danych. W zależności od priorytetów mechanizm może rozmieszczać kopie zapasowe w odległych lokalizacjach, może minimalizować obciążenie sieci lub minimalizować czas zapisu/odczytu danych. Opisywany mechanizm wymaga jednak utrzymywania spójnych kontraktów oraz ciągłego korygowania i dopasowywania ich do dynamicznie zmieniającego się systemu. Efektywne zarządzanie kontraktami jest trudnym zagadnieniem. Aby ocenić jakość opisywanego mechanizmu zarządzania zasobami oraz mechanizmów zarządzania kontraktami zbudowaliśmy prototypową implementację systemu. Eksperymenty przeprowadziliśmy na 150 stacjach roboczych w uniwersyteckim laboratorium komputerowym oraz, niezależnie od eksperymentów w laboratorium uniwersyteckim, na 50 serwerach w systemie PlanetLab. Znaczenie wyników Systemy rozproszone są powszechne. Systemami rozproszonymi są sieci sensorowe, systemy P2P, sieci społecznościowe, sieci dostarczające dane czy chmury obliczeniowe. Znajdujemy je również (wraz z odpowiednimi problemami zarządzania zasobami) w codziennym życiu, z dala od systemów komputerowych. Typowe przykłady to podział tortu na przyjęciu urodzinowym, lokalizacja obiektów użytku publicznego, czy wybory parlamentarne. W niniejszej rozprawie prezentujemy kompleksowe spojrzenie na problemy zarządzania zasobami w systemach rozproszonych o zróżnicowanej naturze. Prezentowane spojrzenie jest kompleksowe w następujących aspektach. (i) Rozważamy systemy, które są rozproszone w kilku znaczeniach (rozproszenie fizyczne, geograficzne, organizacyjne, decyzyjne). (ii) W kompleksowy sposób porównujemy systemy rozproszone o różnej naturze oraz porównujemy modele opisujące te systemy. (iii) Analizujemy zróżnicowane problemy w rozważanych systemach rozproszonych. Skupiamy się głównie na problemach algorytmicznych, w szczególności na algorytmicznych problemach optymalizacyjnych. Uważamy, że prezentowane kompleksowe spojrzenie jest kluczowym elementem tej rozprawy. W kolejnych rozdziałach wyjaśniamy konkretne elementy rozważanych modeli i systemów, które miały najbardziej istotny wpływ na decyzje dotyczące formalnych problemów, które badaliśmy i metod, które stosowaliśmy, aby otrzymać satysfakcjonujące odpowiedzi. Uważamy, że prezentując różnorodne metody badań, podsumowując je i dzieląc się swoimi doświadczeniami pomożemy innym naukowcom 9

10 i inżynierom w wyborze podejścia optymalnego dla danego systemu i problemu zarządzania zasobami. Należy podkreślić, że rezultaty zaprezentowane w rozprawie znajdują wiele bezpośrednich zastosowań. Przypomnijmy, że mechanizm zarządzania zasobami opisany w rozdziale 10 jest od kilku lat używany w produkcyjnej wersji komercyjnego systemu przechowywania danych HYDRAstor. Obecnie pracujemy nad integracją algorytmu szeregowania opisanego w rozdziale 8 z systemem CometCloud [7] (CometCloud jest platformą do uruchamiania długotrwałych aplikacji na superkomputerach i w centrach danych). Jesteśmy przekonani, że algorytmy opisane w rozdziale 5 ułatwią praktyczne wykorzystanie dwóch interesujących systemów wyborczych. W rozprawie przedstawiamy wiele rezultatów technicznych. Jak już wskazywaliśmy, w trzeciej części rozprawy opisujemy mechanizm zarządzania zasobami stosowany w rzeczywistym, złożonym, komputerowym systemie rozproszonym oraz dzielimy się doświadczeniem uzyskanym podczas projektowania systemów zarządzania zasobami dla działających systemów komputerowych. W rozdziale 3 i 7 wprowadzamy nowy model matematyczny, który formalizuje i uogólnia kilka fundamentalnych problemów zarządzania zasobami. W pierwszych dwóch częściach rozprawy ustalamy złożoność obliczeniową oraz proponujemy dokładne, aproksymacyjne i heurystyczne algorytmy dające w praktyce dobre rezultaty dla różnych wariantów kilku ważnych problemów zarządzania zasobami. W rozdziałach 5, 8 i 9 dodatkowo eksperymentalnie potwierdzamy jakość prezentowanych algorytmów. Nasze teoretyczne rezultaty nie ograniczają się do analizy złożoności i analizy algorytmów dla problemów obliczeniowych. W rozdziałach 7 i 8 przedstawiamy, jak zastosować metodologię teorii gier do problemów zarządzania zasobami oraz pokazujemy jak zaprojektować mechanizmy zarządzania zasobami, które są stabilne i powodują, że agenci oraz organizacje chcą korzystać z systemu. 10

11 Bibliografia [1] J. Bruno, J. Brustoloni, E. Gabber, B. Ozden, and A. Silberschatz. Disk scheduling with quality of service guarantees. In Proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia Computing and Systems (ICMCS-1999), page 400, [2] T. E. Carroll and D. Grosu. Divisible load scheduling: An approach using coalitional games. In Proceedings of the 6th International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC-2007), pages 36 36, [3] B. Chamberlin and P. Courant. Representative deliberations and representative decisions: Proportional representation and the borda rule. American Political Science Review, 77(3): , [4] H. M. Chaskar and U. Madhow. Fair scheduling with tunable latency: a round-robin approach. IEEE/ACM Transactions on Networking, 11(4): , [5] T. C. K. Chou and J. A. Abraham. Load balancing in distributed systems. IEEE Transactions on Software Engineering, 8(4): , [6] F. Chudak and D. P. Williamson. Improved approximation algorithms for capacitated facility location problems. Mathematical Programming, 102(2): , Mar [7] [8] G. Cybenko. Dynamic load balancing for distributed memory multiprocessors. Journal of Parallel and Distributed Computing, 7(2): , Oct [9] A. Darmann, E. Elkind, S. Kurz, J. Lang, J. Schauer, and G. Woeginger. Group activity selection problem. In Proceedings of the 8th Workshop on Internet & Network Economics (WINE-2012), pages , Dec [10] S. Dhakal, M. M. Hayat, J. E. Pezoa, C. Yang, and D. A. Bader. Dynamic load balancing in distributed systems in the presence of delays: A regeneration-theory approach. IEEE Transactions Parallel Distributed Systems, 18(4): , Apr

12 [11] C. Dubnicki, L. Gryz, L. Heldt, M. Kaczmarczyk, W. Kilian, P. Strzelczak, J. Szczepkowski, C. Ungureanu, and M. Welnicki. HYDRAstor: a Scalable Secondary Storage. In Proceedings of the 7th Conference on File and Storage Technologies (FAST-2009), pages , [12] U. Feige. A threshold of ln n for approximating set cover. J. ACM, 45(4): , [13] P. Goyal, H. M. Vin, and H. Chen. Start-time fair queueing: a scheduling algorithm for integrated services packet switching networks. In Proceedings of the ACM SIGCOMM 1996 Conference on Communications Architecture & Protocols (SIGCOMM-1996), pages , [14] D. Grosu and A. T. Chronopoulos. Noncooperative load balancing in distributed systems. Journal of Parallel and Distributed Computing, 65(9): , [15] A. Gulati and I. Ahmad. Towards distributed storage resource management using flow control. ACM SIGOPS Operating Systems Review, 42(6):10 16, [16] A. Hać. Load balancing in distributed systems: A summary. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, 16(2-4):17 19, Feb [17] M. M. Hayat, S. Dhakal, C. T. Abdallah, J. Douglas, and J. Chiasson. Dynamic time delay models for load balancing, part ii: A stochastic analysis of the effect of delay uncertainty. In CNRS-NSF Workshop: Advances in Control of Time-Delay Systems, [18] K. Jain and V. Vazirani. Approximation algorithms for metric facility location and k-median problems using the primal-dual schema and lagrangian relaxation. J. ACM, 48(2): , Mar [19] A. Jameson and B. Smyth. Recommendation to groups. In The Adaptive Web, pages , [20] W. Jin, J. S. Chase, and J. Kaur. Interposed proportional sharing for a storage service utility. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, 32(1):37 48, [21] H. Kameda, J. Li, C. Kim, and Y. Zhang. Optimal Load Balancing in Distributed Computer Systems. Springer Publishing Company, Incorporated, 1st edition, [22] Y. Li and Z. Lan. A survey of load balancing in grid computing. In Proceedings of CIS-2004, pages ,

13 [23] J. T. Lim and S. M. Meerkov. Distributed load balancing. In Proceedings of the 27th IEEE Conference on Decision and Control (CDC-1988), volume 2, page 1487, [24] T. Lu and C. Boutilier. Budgeted social choice: From consensus to personalized decision making. In Proceedings of the 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-2011), pages , [25] L. Mashayekhy and D. Grosu. A merge-and-split mechanism for dynamic virtual organization formation in grids. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 25(3): , Mar [26] J. Masthoff. Group recommender systems: Combining individual models. In F. Ricci, L. Rokach, B. Shapira, and P. Kantor, editors, Recommender Systems Handbook, pages Springer, [27] D. Mishra and B. Rangarajan. Cost sharing in a job scheduling problem using the shapley value. In Proceedings of the 6th ACM Conference on Electronic Commerce (ACM-EC-2005), pages , [28] B. Monroe. Fully proportional representation. American Political Science Review, 89(4): , [29] H. Moulin. On scheduling fees to prevent merging, splitting, and transferring of jobs. Mathematics of Operations Research, 32(2): , May [30] NEC Corporation. HYDRAstor Grid Storage System, [31] [32] M. O Connor, D. Cosley, J. Konstan, and J. Riedl. Polylens: A recommender system for groups of user. In Proceedings of the 12th European Conference on Computer-Supported Cooperative Work (ECSCW-2010), pages , [33] K. Rzadca, A. Datta, and S. Buchegger. Replica placement in p2p storage: Complexity and game theoretic analyses. In Proceedings of the 30th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS-2010), pages , [34] L. S. Shapley. A value for n-person games. Contributions to the theory of games, 2: , [35] D. Shmoys, É. Tardos, and K. Aardal. Approximation algorithms for facility location problems (extended abstract). In Proceedings of the 29th Symposium on Theory of Computing (STOC-1997), pages ,

14 [36] P. Skowron, M. Biskup, L. Heldt, and C. Dubnicki. Fuzzy adaptive control for heterogeneous tasks in high-performance storage systems. In Proceedings of the 6th International Systems and Storage Conference (SYSTOR-2013), page 13, [37] P. Skowron and P. Faliszewski. Approximating the maxcover problem with bounded frequencies in fpt time. CoRR, abs/ , Also presented in FIT-2014 and in The Workshop on Economic and Computational Aspects of Game Theory and Social Choice [38] P. Skowron, P. Faliszewski, and A. Slinko. Achieving fully proportional representation is easy in practice. In Proceedings of the 12th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-2013), May [39] P. Skowron, P. Faliszewski, and A. Slinko. Fully proportional representation as resource allocation: Approximability results. In Proceedings of the 23rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-2013), [40] P. Skowron and K. Rzadca. Exploring heterogeneity of unreliable machines for p2p backup. In Proceedings of the 2013 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS-2013), pages 91 98, [41] P. Skowron and K. Rzadca. Fair share is not enough: Measuring fairness in scheduling with cooperative game theory. In Proceedings of the 10th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM-2013), pages 38 48, [42] P. Skowron and K. Rzadca. Network delay-aware load balancing in selfish and cooperative distributed systems. In Proceedings of IPDPS Workshops, pages 7 18, Also presented in New Challenges in Scheduling Theory Workshop [43] P. Skowron and K. Rzadca. Non-monetary fair scheduling: a cooperative game theory approach. In Proceedings of the 25th ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures (SPAA-2013), pages , Also presented in CoopMAS-2013 and in New Challenges in Scheduling Theory Workshop [44] P. Skowron, K. Rzadca, and A. Datta. People are processors: Coalitional auctions for complex projects (extended abstract). In Proceedings of the 13th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-2014), May Also presented in The Workshop on Economic and Computational Aspects of Game Theory and Social Choice [45] K. D. Vohs, N. L. Mead, and M. R. Goode. The Psychological Consequences of Money. Science, 314(5802): , Nov

15 [46] Y. Wang and A. Merchant. Proportional-share scheduling for distributed storage systems. In Proceedings of the 5th Conference on File and Storage Technologies (FAST-2007), pages 4 4, [47] M. Welsh and D. Culler. Adaptive overload control for busy internet servers. In Proceedings of the 4th USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS-2003), pages 4 4, [48] X. Zhu, M. Uysal, Z. Wang, S. Singhal, A. Merchant, P. Padala, and K. Shin. What does control theory bring to systems research? volume 43, pages 62 69,

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

BIG DATA DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

BIG DATA DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Marta Tabakow, Jerzy Korczak, Bogdan Franczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu BIG DATA DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Grzegorz Bocewicz 2014-04-25 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. DANE OSOBOWE... 6 2.1. Imię, nazwisko, stopień... 6 2.2. Posiadane

Bardziej szczegółowo

Rozproszone współdziałające serwery Web.

Rozproszone współdziałające serwery Web. Computer Networks 31 (1999) 1215 1229 Rozproszone współdziałające serwery Web. Scott M. Baker, Bongki Moon Dział Informatyki, Uniwersytet w Arizonie, Tucson, AZ 85721, USA Abstrakt Tradycyjne techniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Rozprawa doktorska Jacek

Bardziej szczegółowo

Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów

Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sławomir Sadziak Nr albumu: 201091 Równoważenie obciążenia w systemie z rozproszoną stertą obiektów Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki Marcin Gryszkalis Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Praca wykonana w Zakładzie Informatyki Stosowanej pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Raportzrealizacjizadańw2009r.

Raportzrealizacjizadańw2009r. Projekt PBZ-MNiSW Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji- aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe Grupa Tematyczna GT-10 Modele wymiany handlowej na rynku zasobów transportowych sieci Raportzrealizacjizadańw2009r.

Bardziej szczegółowo

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych Ontologie jako narzędzie budowy modeli WITOLD ABRAMOWICZ PIOTR STOLARSKI KRZYSZTOF WĘCEL Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja rozproszonej pamięci operacyjnej multikomputera dla systemu Linux w oparciu o koncepcję sdds

Wirtualizacja rozproszonej pamięci operacyjnej multikomputera dla systemu Linux w oparciu o koncepcję sdds Wirtualizacja rozproszonej pamięci operacyjnej multikomputera dla systemu Linux w oparciu o koncepcję sdds Rozprawa doktorska Autor: mgr inż. Arkadiusz Chrobot Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sapiecha

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB

Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB Włodzimierz Dąbrowski 2, Andrzej Stasiak 1, Krzysztof Wnuk 3 1. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, ul. Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA OCENA GOTOWOŚCI USŁUG SYSTEMÓW INTERNETOWYCH Z REALISTYCZNYM MODELEM CZASU ODNOWY

SYMULACYJNA OCENA GOTOWOŚCI USŁUG SYSTEMÓW INTERNETOWYCH Z REALISTYCZNYM MODELEM CZASU ODNOWY Dr inż. Tomasz Walkowiak Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370, Wrocław E-mail: Tomasz.Walkowiak@pwr.wroc.pl SYMULACYJNA OCENA GOTOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: (podano procentowy udział habilitanta w publikacjach) A. Juszczyszyn Krzysztof (100%): A subjective

Bardziej szczegółowo

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Zadanie WP 2.1. Zdalny dostęp do bibliotek naukowych Przegląd cech i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Modelowy agentowy system e-commerce

Modelowy agentowy system e-commerce Modelowy agentowy system e-commerce Maria Ganzha, Maciej Gawinecki, Paweł Kobzdej, Marcin Paprzycki 11.1. Wprowadzenie Pojęcie E-Commerce (electronic commerce) można definiować rozmaicie. Jedną z definicji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia szeregowania zadań z uwzględnieniem transportu. Modele, własności i algorytmy (rozprawa doktorska) Adam Tyński

Zagadnienia szeregowania zadań z uwzględnieniem transportu. Modele, własności i algorytmy (rozprawa doktorska) Adam Tyński Na prawach rękopisu INSTYTUT INFORMATYKI, AUTOMATYKI I ROBOTYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Raport serii: PREPRINTY nr PRE-32/2006 Zagadnienia szeregowania zadań z uwzględnieniem transportu. Modele, własności

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12 Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 12 Katowice 2012 Komitet Redakcyjny Krystyna Lisiecka

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu Grid Computing klasy HPC pod kątem rozwiązania zdefiniowanych zagadnień optymalizacyjnych

Projekt systemu Grid Computing klasy HPC pod kątem rozwiązania zdefiniowanych zagadnień optymalizacyjnych Materiały konferencyjne Bezpieczeństwo Systemów Teleinformatycznych dr inż. Krzysztof Różanowski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, krozan@wwsi.edu.pl mgr inż. Mariusz Krej Wojskowy Instytut Medycyny

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego

Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny mgr inż. Krzysztof Białas-Heltowski Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego Rozprawa doktorska Promotor:

Bardziej szczegółowo

Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet

Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet Jakub Czaplicki Paweł Buczek Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH 30-057 Kraków, Aleja Mickiewicza 30 jakubczaplicki@poczta.onet.pl pawelbuczek@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Agenci programowi jako brokerzy zasobów w Gridzie

Agenci programowi jako brokerzy zasobów w Gridzie Agenci programowi jako brokerzy zasobów w Gridzie Wojciech Kuranowski, Maria Ganzha, Marcin Paprzycki, Mateusz Dominiak 12.1. Wprowadzenie Wykorzystanie zasobów dostępnych w sieciach typu Grid 1 jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Analiza technicznych własności systemów rekomendujących za pomocą grafów losowych

Analiza technicznych własności systemów rekomendujących za pomocą grafów losowych INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Szymon Chojnacki Analiza technicznych własności systemów rekomendujących za pomocą grafów losowych Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem Prof.

Bardziej szczegółowo

Metody modelowania, oceny jakości i weryfikacji reguł i procesów biznesowych

Metody modelowania, oceny jakości i weryfikacji reguł i procesów biznesowych mgr inż. Krzysztof Kluza mgr inż. Weronika T. Adrian prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza dr inż. Grzegorz J. Nalepa dr hab. Marcin Szpyrka mgr inż. Krzysztof Kaczor mgr inż. Szymon Bobek Katedra Automatyki

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Sprawozdanie dla grupy tematycznej PBZ i. Systemy wspomagania decyzji regulacyjnych: Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych telekomunikacyjnych PBZ

Bardziej szczegółowo

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Jerzy Korczak Maciej Bac Krzysztof Drelczuk Aleksander Fafuła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Wprowadzenie Problem eksploracji danych giełdowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ mgr inż. Marcin Michał MIROŃCZUK Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Database management

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 PWNT Gdańsk STRESZCZENIA Rozdział 1. Narzędzia wspomagające generowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo