Administracja usługą IntegralNet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administracja usługą IntegralNet"

Transkrypt

1 Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług. Menu Kody Kont i Autoryzacji. Menu Plany numeracyjne. Menu Narzędzia. Przywoływanie przez głośnik. STRONA 1 z 180

2 1 Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy Administrator grupy za pomocą interfejsu sieciowego o nazwie CommPilot działającego na serwerze aplikacji realizuje następujące zadania: Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie administratorów grup, administratorów działów, harmonogramów (dni świątecznych i czasu) oraz użytkowników. Przypisywanie i konfigurowanie zasobów grupowych. Przypisywanie pakietów usług, usług grupowych i usług użytkowników. Konfigurowanie usług grupowych. Sterowanie skryptami usług i ich użyciem. Sterowanie kodami kont i kodami autoryzacji. Modyfikowanie planów połączeń. Zarządzanie narzędziami w rodzaju wspólnej książki telefonicznej i kodów dostępu do funkcji. Realizacja zaawansowanych funkcji administracyjnych. Pomoc i szkolenia użytkowników w zakresie konfiguracji usług osobistych. Użytkownicy mogą konfigurować swoje własne usługi i dostosowywać je do indywidualnych potrzeb, co zmniejsza koszty i potrzeby w zakresie obsługi klienta. Skraca się również czas oczekiwania na realizację zamówienia usług. System jest tak zaprojektowany, że pozwala zamawiać i otrzymywać nowe usługi, dodatkowe numery oraz rozszerzony dostęp w trybie online. STRONA 2 z 180

3 2 Menu Profil Część ta jest podzielona na punkty odpowiadające każdej pozycji na stronie menu Grupa Profil. Strona ta jest stroną główną dla administratorów grup i pojawia się po zalogowaniu. Aby wrócić do niej w dowolnej chwili, należy kliknąć przycisk Strona domowa. Zakładka menu Grupa - Profil Menu Grupa - Profil zawiera następujące pozycje: Menu Podstawowe W ramach tego menu wyświetlają się opcje, z których mogą korzystać wszyscy administratorzy grup: - Użytkownicy, - Profil, - Działy, - Harmonogram świąteczny, - Zmień hasło, - Harmonogram. Menu Zaawansowane Menu to zawiera funkcje, z których administratorzy grupy mogą korzystać pod warunkiem, że zostały im przydzielone. W większości systemów poszczególne pozycje menu Zaawansowane są zastrzeżone dla administratora dostawcy usług. 2.1 Dostęp do menu Grupa - Profil Z menu Grupa - Profil korzystamy przy dodawaniu i modyfikowaniu użytkowników w naszej grupie, modyfikowaniu profilu grupy, dodawaniu i modyfikowaniu administratorów i działów w grupie, dodawaniu i modyfikowaniu harmonogramów (dni wolnych i świąt oraz czasu pracy), a także w celu zmiany naszego hasła. Na stronie głównej (Strona domowa) należy kliknąć pozycję Profil na liście Opcje. Pojawi się strona menu Grupa - Profil. STRONA 3 z 180

4 2.2 Menu Użytkownicy Z tej pozycji menu Grupa - Profil korzystamy w celu przeprowadzenia następujących operacji: Wyświetlenie listy użytkowników. Dodanie użytkownika. Dostęp do menu Profil Użytkownika. Usunięcie lub modyfikacja profilu użytkownika. Zmiana identyfikatora użytkownika. Zmiana hasła użytkownika. Przypisanie funkcji użytkownikowi lub usunięcie przypisania. Konfigurowanie innych opcji użytkownika. Dostęp do menu Opcje Użytkownika. Konfigurowanie numerów dla połączeń wychodzących. Konfigurowanie planu połączeń wychodzących. Konfigurowanie planu połączeń przychodzących. Konfigurowanie kodów autoryzacji dla połączeń wychodzących. Konfigurowanie numerów przełączania. Konfigurowanie sygnału ostrzegawczego przy przejmowaniu połączeń przychodzących na określony numer z włączeniem się do rozmowy. Konfiguracja kategorii strony wywołującej. Dodanie, modyfikowanie i usuwanie numerów alternatywnych. Zezwolenie użytkownikowi na konfigurowanie i podgląd danych połączenia dla konsoli obsługi. Dodanie, modyfikowanie i usuwanie urządzeń i linii współdzielonych. Przechwytywanie użytkownika Lista użytkowników Strona menu Grupa - Użytkownicy zawiera listę wszystkich użytkowników w grupie. Na tej stronie można wyszukać konkretnego użytkownika. Z niej także można dodać użytkownika lub wybrać użytkownika do edycji lub usunięcia, zmiany jego hasła, przydzielenia mu usługi lub usunięcia przydziału. Zakładka Grupa Użytkownicy STRONA 4 z 180

5 1) Na stronie menu Grupa - Profil kliknąć pozycję Użytkownicy. Wyświetli się strona Grupa - Użytkownicy. Strona Grupa Użytkownicy to strona listingowa (zawierająca listę wszystkich użytkowników) wyposażona w funkcje zaawansowanego wyszukiwania. Dla każdego użytkownika system wyświetla następujące dane: nazwisko, imię, dział, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Zależnie od liczby stron z danymi w systemie, strony listy umożliwiają prezentowanie danych na kilka różnych sposobów. Można kliknąć w nagłówek kolumny w celu zmiany sortowania pozycji w kolumnie, użyć pól wpisywania poniżej danych do zadania kryteriów wyszukiwania, lub kliknąć w odsyłacze do stron na przykład w odsyłacz Następna lub Poprzednia. Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia definiowanie określonych kryteriów wyszukiwania dla zawężenia wyszukiwania i wyświetlenia listy, z którą łatwiej się pracuje. 2) Aby wyświetlić poprzednią stronę, należy kliknąć przycisk OK lub przycisk Anuluj Dodanie użytkownika Użytkownika dodaje się ze strony Grupa Dodanie Użytkownika. STRONA 5 z 180

6 Zakładka Grupa Dodanie Użytkownika 1) Na stronie menu Grupa Profl kliknąć pozycję Użytkownicy. Pojawi się strona Grupa Użytkownicy. 2) Kliknąć w przycisk Dodaj. Pojawi się strona Grupa Dodanie Użytkownika. 3) Wpisać dane dotyczące użytkownika. Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*). Poniżej podano tabelę pól wprowadzania danych i dane wymagane dla każdego z nich. Aby przejść z jednego pola do drugiego, należy na klawiaturze nacisnąć klawisz tabulatora TAB lub kliknąć w następne pole. Nazwa pola wprowadzania danych Wymagane? Opis Przykład Dostawca usług (tylko do odczytu) Dostawca usług dla grupy. SP01 Grupa (tylko do odczytu) Nazwa grupy. Identyfikator użytkownika Tak Identyfikator logowania (nie może zawierać spacji, kresek ani symboli * i +). Adres poczty elektronicznej może być prawidłowym identyfikatorem Tak Nazwa domeny. Na liście rozwijanej pojawiają się wszystkie domeny skonfigurowane dla grupy. Na pierwszym miejscu wyświetlana jest domyślna domena grupy Nazwisko Tak Nazwa złożona ze znaków pisma. Mazur Imię Tak Nazwa złożona ze znaków pisma. Janusz Numer telefonu Nie Numer telefoniczny. Wszystkie numery telefoniczne grupy wyświetlane są w formie listy rozwijanej. UWAGA: W przypadku użytkownika - aplikacji obcego Centrum Obsługi należy zaznaczyć numer telefoniczny centrum. UWAGA: W przypadku użytkownika kolejki w Centrum Obsługi należy zaznaczyć numer telefoniczny kolejki. Numer wewnętrzny Nie Po zaznaczeniu numeru telefonicznego ostatnie X cyfr numeru pojawia się automatycznie w postaci pola tekstowego numeru wewnętrznego. Liczbę X, czyli liczbę cyfr w numerze wewnętrznym, administrator grupy definiuje dla numerów wewnętrznych. Można używać różnych numerów wewnętrznych, jednak żadnego spośród już wykorzystywanych przez innych członków grupy. Nazwisko przypisane do identyfikatora połączenia przychodzącego Tak Nazwisko użytkownika pojawiające się w identyfikatorze linii wywołującej (CLID). gralnet.pl STRONA 6 z 180

7 Imię przypisane do identyfikatora połączenia przychodzącego Numer telefonu w identyfikatorze linii wywołującej Nazwisko w alfabecie Hiragana Tak Nie Tak Imię w alfabecie Hiragana Tak Imię użytkownika pojawiające się w identyfikatorze linii wywołującej (CLID). Numer telefoniczny, który będzie się pojawiać w identyfikatorze CLID dla wszystkich połączeń, wszystkich połączeń wyjąwszy awaryjne lub tylko dla połączeń awaryjnych. Aby uzyskać informacje o tym, które z tych ustawień zostało zastosowane dla grupy, należy skontaktować się z administratorem dostawcy usług. To pole tekstowe nie pojawia się, jeśli administrator dostawcy usług skonfigurował ustawienie dla żadnych rozmów. UWAGA: Dla użytkowników na portach IntegralNet należy użyć numerów stamtąd. Wpisać nazwę złożoną ze znaków pisma. To pole wprowadzania danych przeznaczone jest tylko na niektóre rynki. Nie pojawia się na ekranie, dopóki administrator systemu nie wprowadzi odpowiednich ustawień konfiguracyjnych. Wpisać nazwę złożoną ze znaków pisma. To pole wprowadzania danych przeznaczone jest tylko na niektóre rynki. Nie pojawia się na ekranie, dopóki administrator systemu nie wprowadzi odpowiednich ustawień konfiguracyjnych. Hasło startowe Tak Wpisać hasło startowe dla użytkownika. ******* Ponowne wpisanie hasła startowego Tak W pole to należy ponownie wpisać hasło startowe. Dział Nie Dział. Na liście rozwijanej pojawiają się wszystkie działy w grupie, a jeśli grupa jest częścią przedsiębiorstwa, wszystkie działy utworzone na poziomie przedsiębiorstwa przez administratora przedsiębiorstwa. UWAGA: Nie można przypisać użytkownika do więcej niż jednego działu. UWAGA: Numer pojawiający się jako CLID użytkownika zależy również od ustawienia wybranego dla identyfikatora linii wywołującej dla grupy. Dalsze informacje można znaleźć w punkcie 8.2 Identyfikator Linii wywołującej. ******* Marketing Nazwa pola wprowadzania danych Wymagane? Opis Przykład Język Tak Język komunikatów usługowych oraz związanych z obsługą połączeń przychodzących do i wychodzących od użytkownika. Domyślnym ustawieniem jest English (angielski); jest to amerykański angielski (U.S. English) chyba, że będzie ustawiony inny. English (Angielski) Strefa czasowa Tak Strefa czasowa. (GMT +02:00) - Poland Aliasy Nie Jeden do trzech obowiązujących aliasów dla użytkownika, które będą używane przy wybieraniu URL i realizacji innych Nazwa domeny. Lista rozwijana zawiera wszystkie domeny skonfigurowane dla grupy (wraz z domeną systemową). Kategoria urządzenia Tak Urządzenie dostępowe. Wybór kategorii decyduje o tym, które pola wprowadzania danych będą się pojawiać w sekcji Konfigurowanie Urządzenia tej strony. UWAGA: Dla użytkownika będącego aplikacją obcego Centrum Obsługi należy zaznaczyć pole "None" (Żadna) : :40036;user =phone;transport=udp. UWAGA: Użytkownicy MGCP nie mogą mieć aliasów SIP dla wybierania URL. Netia.integralnet.pl IAD/Gateway STRONA 7 z 180

8 Konfiguracja urządzenia dostępowego/bramy. Nazwa urządzenia IAD lub bramy Tak Model urządzenia IAD lub bramy wykorzystywanego do dostępu. Wyświetlają się certyfikowane urządzenia IAD i bramy, skonfigurowane przez administratora do użytku tej grupy. Linia/Port Tak Port lub linia. Zauważmy, że domyślny jest pierwszy dostępny numer portu na liście rozwijanej. Jeśli numery wyświetlane są na szaro, wszystkie porty dostępne dla tego urządzenia dostępowego IAD lub bramy są zajęte. W niektórych przypadkach linię/port wpisuje się, a nie wybiera z listy rozwijanej. GP01IAD1 3 Konfiguracja telefonu internetowego Telefon IP Tak Telefon IP (internetowy). Rozwijana lista zawiera wszystkie telefony już zarejestrowane przez administratora. UWAGA: Aby dodać nowy telefon dla użytkownika będącego aplikacją obcego Centrum Obsługi, należy wybrać Nowy telefon IP. GP01IPPhone1 Nazwa nowego telefonu IP Tak Nazwa nowego telefonu IP. GP01 IPPhone2 Typ nowego telefonu IP. Tak W przypadku nowego telefonu IP jego model. Lista rozwijana zawiera typy telefonów certyfikowane do użytku przez tę grupę. UWAGA: W przypadku użytkownika kolejki w obcym centrum obsłgi należy wybrać pozycję "Generic SIP Static Registration" (Rejestracja statyczna ogólnego SIP). Siemens optipoint 100 Nazwa pola wprowadzania danych Wymagane? Opis Przykład Linia/Port Tak Numer linii lub portu. Tak Domena dla Kontakt: sip MAC-adres Konfiguracja Urządzenia współużytkowanego Tak, gdy w URL SIP dla użytkowników kolejki obcych polu Kategoria Centrum Obsługi. urządzenia Typ telefonu IP wybrano pozycję "Generic SIP Static Registration". Adres MAC (Media Access Control) telefonu. nazwa Tak Nazwa urządzenia. Jeśli w polu widnieje komunikat Brak, nie ma możliwości wykorzystania tego mechanizmu dostępu, dopóki dostawca usług nie zarejestruje urządzenia. Linia/Port Tak Numer linii lub portu. 5 Kontakt:sip Nie URL SIP dla urządzeń z rejestracją statyczną. Brak Po wybraniu opcji Brak nie występują żadne pola wprowadzania danych. Informacje dodatkowe sip: : : :40036;user =phone;transport=udp UWAGA: Urządzenie współdzielone to takie, z którego korzysta więcej niż jedna grupa. Jeśli nie ma instrukcji, aby użyć właśnie tego urządzenia, należy wybrać urządzenie innego rodzaju. Tytuł Nie Tytuł użytkownika. Kierownik Marketingu Pager Nie Numer pagera użytkownika taki, jak wybierany. Komórkowy Nie Numer telefonu komórkowego użytkownika taki, jak wybierany. Poczta elektroniczna Nie Prawidłowy adres poczty elektronicznej użytkownika w formacie Identyfikator Yahoo Nie Identyfikator użytkownika w systemie JanuszMarketing STRONA 8 z 180

9 natychmiastowego powiadamiania Yahoo (Yahoo Instant Messaging ID). Lokalizacja Nie Indywidualna lokalizacja użytkownika (na przykład numer piętra lub boksu). Adres Nie Adres pocztowy (ulica i numer domu) użytkownika (adres firmy). Na informacje w rodzaju numeru mieszkania lub biura przewidziano dwa wiersze Poleczki 13 Miasto Nie Nazwa miasta. Warszawa Stan/Prowincja Nie Nazwa stanu lub prowincji. MD kod pocztowy Nie Kod pocztowy Kraj Nie Nazwa kraju. Polska UWAGA: Użytkownikom trzeba przypomnieć o zmianie hasła po pierwszym zalogowaniu się do systemu. 4) Aby zachować zmiany i przejść do poprzedniej strony, należy kliknąć w przycisk OK. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybrać inną stronę lub kliknąwszy w przycisk Anuluj wywołać na ekran poprzednią stronę Dostęp do menu Użytkownik Profil Ze strony menu Użytkownik Profil korzystamy chcąc wyświetlić strony w celu modyfikacji/edycji profilu użytkownika, usunięcia użytkownika, zmiany hasła użytkownika, przypisania użytkownikowi usługi/usług lub usunięcia takiego przypisania. Menu Użytkownik Profil 1) Na stronie menu Grupa - Profil kliknąć pozycję Użytkownicy. Na ekranie pojawi się strona Grupa - Użytkownicy. 2) Kliknąć pozycję Edytuj lub dowolną pozycję w wierszu użytkownika. Na ekranie pojawi się strona menu Użytkownik Profil. 3) Aby wyświetlić opcje dla strony głównej, kliknąć Grupa lub Strona domowa Usuwanie lub modyfikacja profilu użytkownika Chcąc usunąć użytkownika lub zmodyfikować jego profil, należy wejść na stronę menu Użytkownik Profil. STRONA 9 z 180

10 Zakładka Użytkownik Profil 1) Na stronie menu Grupa - Profil kliknąć pozycję Użytkownicy. Na ekranie pojawi się strona Grupa - Użytkownicy. 2) Kliknąć pozycję Edytuj lub dowolną pozycję w wierszu użytkownika. Pojawi się strona menu Użytkownik - Profil dla danego użytkownika. 3) Kliknąć pozycję Profil. Pojawi się strona Użytkownik Profil. 4) Aby usunąć użytkownika, kliknąć w przycisk Usuń. Na ekranie pojawi się poprzednia strona. Na stronie można edytować dane użytkownika. Dane wymagane oznaczone są gwiazdką (*). Dalsze informacje o tej stronie i polach wprowadzania danych można znaleźć w punkcie Dodanie użytkownika. UWAGA: Jeśli zmieniamy ustawienie pola Język, to dla wprowadzenia zmiany do interfejsu sieciowego użytkownik musi się wylogować, a następnie zalogować ponownie. W przypadku ustawień przypomnień głosowych emitowanych w trakcie rozmowy zmiana zacznie działać od następnego połączenia nawiązanego lub odebranego przez użytkownika. Jeśli użytkownikowi przypisano urządzenie dostępowe IAD lub bramę (IAD/Gateway) lub telefon internetowy, aby skonfigurować to urządzenie, należy na stronie Użytkownik Profil kliknąć pozycję Konfiguruj urządzenie obok nazwy urządzenia. Pojawi się wtedy strona Użytkownicy Modyfikowanie Urządzeń. STRONA 10 z 180

11 5) Zachować zmiany w tym celu kliknąć przycisk Zastosu) lub OK. Przycisk Zastosuj zachowuje zmiany, natomiast przycisk OK zachowuje zmiany i wywołuje na ekran poprzednią stronę. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybierz inną stronę lub kliknij w przycisk Anuluj Zmiana identyfikatora użytkownika Identyfikator i domenę użytkownika zmienia się na stronie Użytkownik Zmiana identyfikatora użytkownika. Zakładka Użytkownik Zmiana identyfikatora użytkownika 1) Na stronie menu Grupa - Profil kliknąć pozycję Użytkownicy. Na ekranie pojawi się strona Grupa - Użytkownicy. 2) Kliknąć pozycję Edytuj lub dowolną pozycję w wierszu użytkownika. Pojawi się strona menu Użytkownik - Profil. 3) Kliknąć pozycję Profil. Pojawi się strona Użytkownik Profil. 4) Kliknąć pozycję Zmień identyfikator użytkownika. Pojawi się strona Użytkownik Zmiana identyfikatora użytkownika. 5) Wpisać nowy identyfikator użytkownika (maksimum 20 znaków). Identyfikator nie może zawierać spacji, kresek ani symboli * i +. 6) Z listy rozwijanej zawierającej wszystkie domeny skonfigurowane dla grupy wybrać nazwę domeny dla użytkownika. Na pierwszym miejscu listy wyświetla się nazwa domyślnej domeny dla grupy. 7) Zachować zmiany w tym celu kliknąć przycisk OK. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybierz inną stronę lub kliknij w przycisk Anuluj. STRONA 11 z 180

12 2.2.6 Zmiana hasła użytkownika Ze strony Użytkownik Hasła korzystamy, gdy chcemy zmienić hasło użytkownika do portalu sieciowego lub głosowego. Użytkownik może też sam zmienić swoje hasło. Zakładka Użytkownik Hasła 1) Na stronie menu Grupa - Profil kliknąć pozycję Użytkownicy. Na ekranie pojawi się strona Grupa - Użytkownicy. 2) Kliknąć pozycję Edytuj lub dowolną pozycję w wierszu użytkownika. Pojawi się strona menu Użytkownik - Profil. 3) Kliknąć pozycję Hasła. Pojawi się strona Użytkownik Hasła. 4) Zaznaczyć żądany rodzaj hasła kliknąć w pole zaznaczenia odpowiadające żądanemu rodzajowi hasła. Opcja Określ hasło portalu głosowego pojawia się tylko dla użytkowników korzystających z usługi Wiadomości głosowe. 5) W pola tekstowe Zresetuj hasło wpisać nowe hasło. 6) Zachować zmiany kliknąć przycisk Zastosuj lub OK. Przycisk Zastosuj zachowuje zmiany, natomiast przycisk OK zachowuje zmiany i wywołuje na ekran poprzednią stronę. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybierz inną stronę lub kliknij w przycisk Anuluj Przypisanie usług użytkownikowi lub usunięcie przypisania Przypisanie usługi użytkownikowi lub usunięcie uprzednio dokonanego przypisania wykonuje się na stronie Użytkownik Przypisanie Usług. UWAGA 1: Przypisywać można tylko te usługi, które dostawca usług autoryzował dla Waszej grupy i które administrator grupy przypisał grupie. UWAGA 2: W przypadku użytkowników będących aplikacjami lub kolejkami obcych Centrum Obsługi, przypisujemy im usługę Client Call Control lub CommPilot Call Manager oraz wszystkie inne mające zastosowanie usługi użytkownika, np. Konsola operatora. STRONA 12 z 180

13 Zakładka Użytkownik Przypisanie Usług 1) Na stronie menu Grupa - Profil kliknąć pozycję Użytkownicy. Na ekranie pojawi się strona Grupa - Użytkownicy. 2) Kliknąć pozycję Edytuj lub dowolną pozycję w wierszu użytkownika. Pojawi się strona menu Użytkownik - Profil. 3) Kliknąć pozycję Przypisz usługi. Pojawi się strona Przypisz usługi. 4) Przypisać pakiety usług i usługi użytkownika: - W kolumnach Dostępne pakiety usług lub Dostępne Usługi zaznaczyć pozycje do przypisania. W kolumnie można zaznaczyć jedną lub więcej (nawet wszystkie) pozycje. Pozycje są uporządkowane alfabetycznie według nazw. Aby zaznaczyć kilka kolejnych pozycji należy kliknąć nazwę pierwszej zaznaczanej pozycji, wcisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT na klawiaturze, po czym kliknąć nazwę ostatniej usługi z zaznaczanej grupy. Aby zaznaczyć kilka pozycji, lecz niewystępujących bezpośrednio po sobie, należy kliknąć po kolei w nazwę każdej z nich trzymając cały czas wciśnięty klawisz CTRL na klawiaturze. - Aby przypisać zaznaczone pozycje, należy kliknąć w przycisk Dodaj. Aby równocześnie przypisać wszystkie pozycje z listy, należy kliknąć przycisk Dodaj Wszystkie nie trzeba wtedy zaznaczać każdej pozycji po kolei. 5) Usuwanie przypisania pakietów usług i usług użytkownika. - Zaznaczyć pozycje w kolumnie Pakiety usług użytkownika lub Usługi użytkownika i kliknąć przycisk Usuń. Aby za jednym razem usunąć przypisanie wszystkich pozycji, kliknąć przycisk Usuń wszystkie. 6) Zachować zmiany klikając przycisk Zastosuj lub OK. Przycisk Zastosuj zachowuje zmiany, natomiast OK zachowuje zmiany i powraca na poprzednią stronę. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybierz inną stronę lub kliknij w przycisk STRONA 13 z 180

14 Anuluj Konfigurowanie innych opcji użytkownika Po dodaniu użytkownika, skonfigurowaniu jego hasła startowego i przypisaniu użytkownikowi określonych usług należy, za pośrednictwem poszczególnych pozycji menu Opcje Użytkownika, przeprowadzić niżej wymienione procedury (te z nich, które przewidziane są dla użytkownika): Dostęp do menu Opcje Użytkownika. Konfigurowanie cyfrowego planu połączeń wychodzących. Konfigurowanie planu połączeń wychodzących. Konfigurowanie planu połączeń przychodzących. Konfigurowanie kodów autoryzacji dla połączeń wychodzących. Konfigurowanie numerów przełączania. Konfigurowanie sygnału ostrzegawczego przy przejmowaniu połączeń przychodzących na określony numer z włączeniem się do rozmowy. Konfiguracja kategorii strony wywołującej. Dodanie, modyfikowanie i usuwanie numerów alternatywnych. Zezwolenie użytkownikowi na konfigurowanie i podgląd danych połączenia dla obsługi konsoli operatora. Dodanie, modyfikowanie i usuwanie urządzeń i linii współdzielonych. Przechwytywanie użytkownika. UWAGA: Niniejsza instrukcja zawiera tylko procedury przewidziane do realizacji przez administratora grupy. Sposoby wykorzystywania przez użytkowników opcji menu Opcje Użytkownika w celu ostatecznego skonfigurowania swoich środowisk opisane są w Podręczniku administrowania użytkownikami przez interfejs sieciowy serwera aplikacji BroadWorks Dostęp do menu Opcje użytkownika Za pomocą opcji wyświetlanych na ekranie dla wybranego użytkownika można skonfigurować przydzielone dla użytkownika następujące usługi: Przejmowanie połączeń przychodzących na określony numer z włączeniem się do rozmowy, Kategoria strony wywołującej, Numery alternatywne, Konsola Operatora oraz Rozmowy współdzielone. Zakładka menu Użytkownik Profil STRONA 14 z 180

15 1) Wyświetlić opcje dla strony głównej: kliknąć pozycję Grupa lub Strona domowa. 2) Na stronie menu Grupa - Profil kliknąć pozycję Użytkownicy. Na ekranie pojawi się strona Grupa - Użytkownicy. 3) Kliknąć pozycję Edytuj lub dowolną pozycję w wierszu użytkownika. Na panelu nawigacyjnym wyświetlą się opcje użytkownika i pojawi się strona menu Użytkownik Profil. 4) Aby konfigurować daną usługę, przejdź na odpowiednią podstronę. Aby wyświetlić opcje dla swojej strony głównej, należy kliknąć pozycję Grupa lub Strona domowa Konfigurowanie zewnętrznego planu połączeń wychodzących Ograniczenia nałożone na numery połączeń wychodzących dla wybranego użytkownika konfiguruje się lub zmienia na stronie Użytkownik Plan połączeń wychodzących. Informacje dotyczące konfigurowania rodzajów połączeń wymienionych na tej stronie można znaleźć w punkcie 7.2 Zarządzanie kodami, natomiast informacje o konfigurowaniu numerów do przekazywania połączeń podano w punkcie Konfigurowanie numerów przełączania. Zakładka Użytkownik Plan Połączeń Wychodzących Inicjowanie połączeń 1) Dla wybranego użytkownika kliknąć pozycję Plany numeracyjne. Na ekranie pojawi się strona menu Użytkownik Plany numeracyjne. 2) Kliknąć pozycję Zewnętrzny plan numeracyjny. Otworzy się strona Użytkownik Zewnętrzny plan numeracyjny. 3) Aktywować edytowanie ustawień użytkownika zaznaczając pole wyboru Ustawienia niestandartowe. 4) Aby dalej edytować ustawienia Inicjowanie połączeń, kliknąć zakładkę Inicjowanie połączeń. Dla każdego rodzaju połączenia z listy zaznaczyć "Y, "NT, "A" lub "TX": - "Y" i "N" oznacza, że użytkownik odpowiednio może i nie może wykonywać połączeń wychodzących danego rodzaju. - "A" oznacza, że użytkownik, chcąc wykonać ten rodzaj połączenia wychodzącego, musi wprowadzić kod autoryzacji. - "TX" (gdzie X = 1, 2 lub 3) oznacza, że użytkownik próbując wykonać ten rodzaj połączenia wychodzącego zostanie przełączony na określony numer. STRONA 15 z 180

16 Zakładka Użytkownik Plan połączeń wychodzących Inicjowanie przekazywania/przełączania połączeń 5) Aby edytować ustawienia inicjowania przekazywania/przełączania połączeń, należy kliknąć zakładkę Inicjowanie przesyłania dalej/ przekazywania połączeń. Aby zezwolić na dany rodzaj połączenia, należy zaznaczyć pole wyboru Dozwolone. Aby zabronić danego rodzaju połączenia, pole to należy odznaczyć. 6) Zachować zmiany klikając przycisk Zastosuj lub OK. Przycisk Zastosuj zachowuje zmiany, natomiast OK zachowuje zmiany i powraca na poprzednią stronę. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybierz inną stronę lub kliknij w przycisk Anuluj Konfigurowanie planu połączeń wychodzących Ograniczenia nakładane na połączenia wychodzące dla wybranego użytkownika konfiguruje się lub zmienia na stronie Użytkownik Plan numeracyjny wychodzące. Informacje o konfigurowaniu numerów przełączania wykorzystywanych na tej stronie można znaleźć w punkcie Konfigurowanie numerów przełączania. STRONA 16 z 180

17 Zakładka Użytkownik Plan połączeń wychodzcych Inicjowanie połączeń 1) Dla wybranego użytkownika kliknąć pozycję Plany numeracyjny. Na ekranie pojawi się strona menu Użytkownik Plany numeracyjne. 2) Kliknąć pozycję Plan numeracyjny wychodzące. Otworzy się strona Użytkownik Plan numeracyjny wychodzące. 3) Aktywować edytowanie ustawień użytkownika zaznaczając pole wyboru Ustawienia niestandartowe. 4) Aby dalej edytować ustawienia Inicjowanie połączeń, kliknąć zakładkę Inicjowanie połączeń. - Dla każdego rodzaju połączenia z listy zaznaczyć "Y, "NT, "A" lub "TX": "Y" i "N" oznacza, że użytkownik odpowiednio może i nie może wykonywać połączeń wychodzących danego rodzaju. "A" oznacza, że użytkownik, chcąc wykonać ten rodzaj połączenia wychodzącego, musi wprowadzić kod autoryzacji. "TX" (gdzie X = 1, 2 lub 3) oznacza, że użytkownik próbując wykonać ten rodzaj połączenia wychodzącego zostanie przełączony na określony numer przełączenia. STRONA 17 z 180

18 Zakładka Użytkownik Plan połączeń wychodzących Inicjowanie przekazywania/przełączania połączeń 5) Aby edytować ustawienia inicjowania przekazywania/przełączania połączeń, należy kliknąć zakładkę Inicjowanie przesyłania dalej/ przekazywnia połączeń. - Aby zezwolić na dany rodzaj połączenia, należy zaznaczyć pole wyboru Dozwolone. - Aby zabronić danego rodzaju połączenia, należy odznaczyć to pole. Zakładka Użytkownik Plan połączeń wychodzących Połączenia do przekazania/przełączenia 6) Aby edytować ustawienia dotyczące połączeń, które mają być przekazywane/przełączane, należy kliknąć zakładkę Przesyłąne dalej/ przekazywane. - Aby zezwolić na dany rodzaj połączenia, należy zaznaczyć pole wyboru Dozwolone. - Aby zabronić danego rodzaju połączenia, należy odznaczyć to pole. STRONA 18 z 180

19 7) Zachować zmiany klikając przycisk Zastosuj lub OK. Przycisk Zastosuj zachowuje zmiany, natomiast OK zachowuje zmiany i powraca na poprzednią stronę. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybierz inną stronę lub kliknij w przycisk Anuluj Konfigurowanie planu połączeń przychodzących Ograniczenia nakładane na połączenia przychodzące do wybranego użytkownika konfiguruje się i zmienia na stronie Użytkownik Plan numeracyjny - przychodzące. Zakładka Użytkownik Plan Połączeń Przychodzących 1) Dla wybranego użytkownika kliknąć pozycję Plany numeracyjny. Na ekranie pojawi się strona menu Użytkownik Plany numeracyjny. 2) Kliknąć pozycję Plan numeracyjny przychodzące. Otworzy się strona Użytkownik Plan numeracyjny przychodzące. 3) Aktywować edytowanie ustawień indywidualnych zaznaczając pole wyboru Ustawienia niestandartowe. 4) Dla jednej lub większej liczby rodzajów połączeń zaznaczyć lub odznaczyć pola wyboru Połączenia z grupy, Połączenia na koszt odbiorcy oraz pola innych reguł dla ciągów cyfr numerów telefonicznych. Zaznaczenie pola dopuszcza, a odznaczenie blokuje daną funkcję. 5) Na liście rozwijanej Połączenia spoza grupy Wybrać jedno z poniższych ustawień: "Y" Zezwala użytkownikowi na odbieranie wszystkich połączeń przychodzących spoza grupy. "P" Zezwala użytkownikowi na odbieranie połączeń spoza grupy jedynie wtedy, gdy połączenie zostaje przełączone lub przekazane do użytkownika przez innego użytkownika z tej samej grupy. "N" Blokuje odbieranie wszystkich połączeń spoza grupy, nawet jeśli połączenie z zewnątrz zostało przełączone lub przekazane przez użytkownika z grupy. UWAGA: Użytkownicy z ograniczeniami najwyższego stopnia ("N" dla połączeń spoza grupy) nie mogą przejmować połączeń z zewnątrz w swojej grupie przejmowania STRONA 19 z 180

20 połączeń ani połączeń z zewnątrz zaparkowanych przez innego użytkownika z ich grupy. Użytkownik z ograniczeniami najwyższego stopnia może odbierać połączenia od użytkowników miejskiego systemu Centrex (CWC - City-Wide Centrex) wtedy, kiedy on sam oraz użytkownik CWC znajdują się w tej samej grupie CWC. 6) Zachować zmiany klikając przycisk Zastosuj lub OK. Przycisk Zastosuj zachowuje zmiany, natomiast OK zachowuje zmiany i powraca na poprzednią stronę. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybierz inną stronę lub kliknij w przycisk Anuluj Konfigurowanie kodów autoryzacji dla połączeń wychodzących Na stronie Użytkownik Plany numeracyjne Wychodzące kody autoryzacji wykonuje się następujące operacje: Wyświetlenie listy kodów autoryzacji dla połączeń wychodzących. Dodanie kodu autoryzacji dla połączeń wychodzących. Usunięcie kodu autoryzacji dla połączeń wychodzących Lista kodów autoryzacji dla połączeń wychodzących Na stronie Użytkownik Wychodzące kody autoryzacji wyświetla się lista tych kodów autoryzacji dla połączeń wychodzących, które są aktualnie przypisane wybranemu użytkownikowi. Zakładka Użytkownik Kody autoryzacji dla połączeń wychodzących. 1) Dla wybranego użytkownika kliknąć pozycję Plany numeracyjne. Na ekranie pojawi się strona menu Użytkownik Plany numeracyjne. 2) Kliknąć pozycję Wychodzące kody autoryzacji. Pojawi się strona Użytkownik Wychodzące kody autoryzacji. Strona zawiera listę wszystkich indywidualnych kodów autoryzacji dla połączeń wychodzących, aktualnie przypisanych wybranemu użytkownikowi. 3) Aby wrócić na poprzednią stronę, kliknąć przycisk OK lub Anuluj. UWAGA: Odznaczenie pola wyboru Ustawienia niestandartowe i zachowanie zmian poprzez kliknięcie w przycisk OK lub Zastosuj usunie wszystkie indywidualne kody autoryzacji aktualnie przypisane wybranemu użytkownikowi. STRONA 20 z 180