Administracja usługą IntegralNet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administracja usługą IntegralNet"

Transkrypt

1 Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług. Menu Kody Kont i Autoryzacji. Menu Plany numeracyjne. Menu Narzędzia. Przywoływanie przez głośnik. STRONA 1 z 180

2 1 Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy Administrator grupy za pomocą interfejsu sieciowego o nazwie CommPilot działającego na serwerze aplikacji realizuje następujące zadania: Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie administratorów grup, administratorów działów, harmonogramów (dni świątecznych i czasu) oraz użytkowników. Przypisywanie i konfigurowanie zasobów grupowych. Przypisywanie pakietów usług, usług grupowych i usług użytkowników. Konfigurowanie usług grupowych. Sterowanie skryptami usług i ich użyciem. Sterowanie kodami kont i kodami autoryzacji. Modyfikowanie planów połączeń. Zarządzanie narzędziami w rodzaju wspólnej książki telefonicznej i kodów dostępu do funkcji. Realizacja zaawansowanych funkcji administracyjnych. Pomoc i szkolenia użytkowników w zakresie konfiguracji usług osobistych. Użytkownicy mogą konfigurować swoje własne usługi i dostosowywać je do indywidualnych potrzeb, co zmniejsza koszty i potrzeby w zakresie obsługi klienta. Skraca się również czas oczekiwania na realizację zamówienia usług. System jest tak zaprojektowany, że pozwala zamawiać i otrzymywać nowe usługi, dodatkowe numery oraz rozszerzony dostęp w trybie online. STRONA 2 z 180

3 2 Menu Profil Część ta jest podzielona na punkty odpowiadające każdej pozycji na stronie menu Grupa Profil. Strona ta jest stroną główną dla administratorów grup i pojawia się po zalogowaniu. Aby wrócić do niej w dowolnej chwili, należy kliknąć przycisk Strona domowa. Zakładka menu Grupa - Profil Menu Grupa - Profil zawiera następujące pozycje: Menu Podstawowe W ramach tego menu wyświetlają się opcje, z których mogą korzystać wszyscy administratorzy grup: - Użytkownicy, - Profil, - Działy, - Harmonogram świąteczny, - Zmień hasło, - Harmonogram. Menu Zaawansowane Menu to zawiera funkcje, z których administratorzy grupy mogą korzystać pod warunkiem, że zostały im przydzielone. W większości systemów poszczególne pozycje menu Zaawansowane są zastrzeżone dla administratora dostawcy usług. 2.1 Dostęp do menu Grupa - Profil Z menu Grupa - Profil korzystamy przy dodawaniu i modyfikowaniu użytkowników w naszej grupie, modyfikowaniu profilu grupy, dodawaniu i modyfikowaniu administratorów i działów w grupie, dodawaniu i modyfikowaniu harmonogramów (dni wolnych i świąt oraz czasu pracy), a także w celu zmiany naszego hasła. Na stronie głównej (Strona domowa) należy kliknąć pozycję Profil na liście Opcje. Pojawi się strona menu Grupa - Profil. STRONA 3 z 180

4 2.2 Menu Użytkownicy Z tej pozycji menu Grupa - Profil korzystamy w celu przeprowadzenia następujących operacji: Wyświetlenie listy użytkowników. Dodanie użytkownika. Dostęp do menu Profil Użytkownika. Usunięcie lub modyfikacja profilu użytkownika. Zmiana identyfikatora użytkownika. Zmiana hasła użytkownika. Przypisanie funkcji użytkownikowi lub usunięcie przypisania. Konfigurowanie innych opcji użytkownika. Dostęp do menu Opcje Użytkownika. Konfigurowanie numerów dla połączeń wychodzących. Konfigurowanie planu połączeń wychodzących. Konfigurowanie planu połączeń przychodzących. Konfigurowanie kodów autoryzacji dla połączeń wychodzących. Konfigurowanie numerów przełączania. Konfigurowanie sygnału ostrzegawczego przy przejmowaniu połączeń przychodzących na określony numer z włączeniem się do rozmowy. Konfiguracja kategorii strony wywołującej. Dodanie, modyfikowanie i usuwanie numerów alternatywnych. Zezwolenie użytkownikowi na konfigurowanie i podgląd danych połączenia dla konsoli obsługi. Dodanie, modyfikowanie i usuwanie urządzeń i linii współdzielonych. Przechwytywanie użytkownika Lista użytkowników Strona menu Grupa - Użytkownicy zawiera listę wszystkich użytkowników w grupie. Na tej stronie można wyszukać konkretnego użytkownika. Z niej także można dodać użytkownika lub wybrać użytkownika do edycji lub usunięcia, zmiany jego hasła, przydzielenia mu usługi lub usunięcia przydziału. Zakładka Grupa Użytkownicy STRONA 4 z 180

5 1) Na stronie menu Grupa - Profil kliknąć pozycję Użytkownicy. Wyświetli się strona Grupa - Użytkownicy. Strona Grupa Użytkownicy to strona listingowa (zawierająca listę wszystkich użytkowników) wyposażona w funkcje zaawansowanego wyszukiwania. Dla każdego użytkownika system wyświetla następujące dane: nazwisko, imię, dział, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Zależnie od liczby stron z danymi w systemie, strony listy umożliwiają prezentowanie danych na kilka różnych sposobów. Można kliknąć w nagłówek kolumny w celu zmiany sortowania pozycji w kolumnie, użyć pól wpisywania poniżej danych do zadania kryteriów wyszukiwania, lub kliknąć w odsyłacze do stron na przykład w odsyłacz Następna lub Poprzednia. Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia definiowanie określonych kryteriów wyszukiwania dla zawężenia wyszukiwania i wyświetlenia listy, z którą łatwiej się pracuje. 2) Aby wyświetlić poprzednią stronę, należy kliknąć przycisk OK lub przycisk Anuluj Dodanie użytkownika Użytkownika dodaje się ze strony Grupa Dodanie Użytkownika. STRONA 5 z 180

6 Zakładka Grupa Dodanie Użytkownika 1) Na stronie menu Grupa Profl kliknąć pozycję Użytkownicy. Pojawi się strona Grupa Użytkownicy. 2) Kliknąć w przycisk Dodaj. Pojawi się strona Grupa Dodanie Użytkownika. 3) Wpisać dane dotyczące użytkownika. Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*). Poniżej podano tabelę pól wprowadzania danych i dane wymagane dla każdego z nich. Aby przejść z jednego pola do drugiego, należy na klawiaturze nacisnąć klawisz tabulatora TAB lub kliknąć w następne pole. Nazwa pola wprowadzania danych Wymagane? Opis Przykład Dostawca usług (tylko do odczytu) Dostawca usług dla grupy. SP01 Grupa (tylko do odczytu) Nazwa grupy. Identyfikator użytkownika Tak Identyfikator logowania (nie może zawierać spacji, kresek ani symboli * i +). Adres poczty elektronicznej może być prawidłowym identyfikatorem Tak Nazwa domeny. Na liście rozwijanej pojawiają się wszystkie domeny skonfigurowane dla grupy. Na pierwszym miejscu wyświetlana jest domyślna domena grupy Nazwisko Tak Nazwa złożona ze znaków pisma. Mazur Imię Tak Nazwa złożona ze znaków pisma. Janusz Numer telefonu Nie Numer telefoniczny. Wszystkie numery telefoniczne grupy wyświetlane są w formie listy rozwijanej. UWAGA: W przypadku użytkownika - aplikacji obcego Centrum Obsługi należy zaznaczyć numer telefoniczny centrum. UWAGA: W przypadku użytkownika kolejki w Centrum Obsługi należy zaznaczyć numer telefoniczny kolejki. Numer wewnętrzny Nie Po zaznaczeniu numeru telefonicznego ostatnie X cyfr numeru pojawia się automatycznie w postaci pola tekstowego numeru wewnętrznego. Liczbę X, czyli liczbę cyfr w numerze wewnętrznym, administrator grupy definiuje dla numerów wewnętrznych. Można używać różnych numerów wewnętrznych, jednak żadnego spośród już wykorzystywanych przez innych członków grupy. Nazwisko przypisane do identyfikatora połączenia przychodzącego Tak Nazwisko użytkownika pojawiające się w identyfikatorze linii wywołującej (CLID). gralnet.pl STRONA 6 z 180

7 Imię przypisane do identyfikatora połączenia przychodzącego Numer telefonu w identyfikatorze linii wywołującej Nazwisko w alfabecie Hiragana Tak Nie Tak Imię w alfabecie Hiragana Tak Imię użytkownika pojawiające się w identyfikatorze linii wywołującej (CLID). Numer telefoniczny, który będzie się pojawiać w identyfikatorze CLID dla wszystkich połączeń, wszystkich połączeń wyjąwszy awaryjne lub tylko dla połączeń awaryjnych. Aby uzyskać informacje o tym, które z tych ustawień zostało zastosowane dla grupy, należy skontaktować się z administratorem dostawcy usług. To pole tekstowe nie pojawia się, jeśli administrator dostawcy usług skonfigurował ustawienie dla żadnych rozmów. UWAGA: Dla użytkowników na portach IntegralNet należy użyć numerów stamtąd. Wpisać nazwę złożoną ze znaków pisma. To pole wprowadzania danych przeznaczone jest tylko na niektóre rynki. Nie pojawia się na ekranie, dopóki administrator systemu nie wprowadzi odpowiednich ustawień konfiguracyjnych. Wpisać nazwę złożoną ze znaków pisma. To pole wprowadzania danych przeznaczone jest tylko na niektóre rynki. Nie pojawia się na ekranie, dopóki administrator systemu nie wprowadzi odpowiednich ustawień konfiguracyjnych. Hasło startowe Tak Wpisać hasło startowe dla użytkownika. ******* Ponowne wpisanie hasła startowego Tak W pole to należy ponownie wpisać hasło startowe. Dział Nie Dział. Na liście rozwijanej pojawiają się wszystkie działy w grupie, a jeśli grupa jest częścią przedsiębiorstwa, wszystkie działy utworzone na poziomie przedsiębiorstwa przez administratora przedsiębiorstwa. UWAGA: Nie można przypisać użytkownika do więcej niż jednego działu. UWAGA: Numer pojawiający się jako CLID użytkownika zależy również od ustawienia wybranego dla identyfikatora linii wywołującej dla grupy. Dalsze informacje można znaleźć w punkcie 8.2 Identyfikator Linii wywołującej. ******* Marketing Nazwa pola wprowadzania danych Wymagane? Opis Przykład Język Tak Język komunikatów usługowych oraz związanych z obsługą połączeń przychodzących do i wychodzących od użytkownika. Domyślnym ustawieniem jest English (angielski); jest to amerykański angielski (U.S. English) chyba, że będzie ustawiony inny. English (Angielski) Strefa czasowa Tak Strefa czasowa. (GMT +02:00) - Poland Aliasy Nie Jeden do trzech obowiązujących aliasów dla użytkownika, które będą używane przy wybieraniu URL i realizacji innych Nazwa domeny. Lista rozwijana zawiera wszystkie domeny skonfigurowane dla grupy (wraz z domeną systemową). Kategoria urządzenia Tak Urządzenie dostępowe. Wybór kategorii decyduje o tym, które pola wprowadzania danych będą się pojawiać w sekcji Konfigurowanie Urządzenia tej strony. UWAGA: Dla użytkownika będącego aplikacją obcego Centrum Obsługi należy zaznaczyć pole "None" (Żadna) : :40036;user =phone;transport=udp. UWAGA: Użytkownicy MGCP nie mogą mieć aliasów SIP dla wybierania URL. Netia.integralnet.pl IAD/Gateway STRONA 7 z 180

8 Konfiguracja urządzenia dostępowego/bramy. Nazwa urządzenia IAD lub bramy Tak Model urządzenia IAD lub bramy wykorzystywanego do dostępu. Wyświetlają się certyfikowane urządzenia IAD i bramy, skonfigurowane przez administratora do użytku tej grupy. Linia/Port Tak Port lub linia. Zauważmy, że domyślny jest pierwszy dostępny numer portu na liście rozwijanej. Jeśli numery wyświetlane są na szaro, wszystkie porty dostępne dla tego urządzenia dostępowego IAD lub bramy są zajęte. W niektórych przypadkach linię/port wpisuje się, a nie wybiera z listy rozwijanej. GP01IAD1 3 Konfiguracja telefonu internetowego Telefon IP Tak Telefon IP (internetowy). Rozwijana lista zawiera wszystkie telefony już zarejestrowane przez administratora. UWAGA: Aby dodać nowy telefon dla użytkownika będącego aplikacją obcego Centrum Obsługi, należy wybrać Nowy telefon IP. GP01IPPhone1 Nazwa nowego telefonu IP Tak Nazwa nowego telefonu IP. GP01 IPPhone2 Typ nowego telefonu IP. Tak W przypadku nowego telefonu IP jego model. Lista rozwijana zawiera typy telefonów certyfikowane do użytku przez tę grupę. UWAGA: W przypadku użytkownika kolejki w obcym centrum obsłgi należy wybrać pozycję "Generic SIP Static Registration" (Rejestracja statyczna ogólnego SIP). Siemens optipoint 100 Nazwa pola wprowadzania danych Wymagane? Opis Przykład Linia/Port Tak Numer linii lub portu. Tak Domena dla Kontakt: sip MAC-adres Konfiguracja Urządzenia współużytkowanego Tak, gdy w URL SIP dla użytkowników kolejki obcych polu Kategoria Centrum Obsługi. urządzenia Typ telefonu IP wybrano pozycję "Generic SIP Static Registration". Adres MAC (Media Access Control) telefonu. nazwa Tak Nazwa urządzenia. Jeśli w polu widnieje komunikat Brak, nie ma możliwości wykorzystania tego mechanizmu dostępu, dopóki dostawca usług nie zarejestruje urządzenia. Linia/Port Tak Numer linii lub portu. 5 Kontakt:sip Nie URL SIP dla urządzeń z rejestracją statyczną. Brak Po wybraniu opcji Brak nie występują żadne pola wprowadzania danych. Informacje dodatkowe sip: : : :40036;user =phone;transport=udp UWAGA: Urządzenie współdzielone to takie, z którego korzysta więcej niż jedna grupa. Jeśli nie ma instrukcji, aby użyć właśnie tego urządzenia, należy wybrać urządzenie innego rodzaju. Tytuł Nie Tytuł użytkownika. Kierownik Marketingu Pager Nie Numer pagera użytkownika taki, jak wybierany. Komórkowy Nie Numer telefonu komórkowego użytkownika taki, jak wybierany. Poczta elektroniczna Nie Prawidłowy adres poczty elektronicznej użytkownika w formacie Identyfikator Yahoo Nie Identyfikator użytkownika w systemie JanuszMarketing STRONA 8 z 180

9 natychmiastowego powiadamiania Yahoo (Yahoo Instant Messaging ID). Lokalizacja Nie Indywidualna lokalizacja użytkownika (na przykład numer piętra lub boksu). Adres Nie Adres pocztowy (ulica i numer domu) użytkownika (adres firmy). Na informacje w rodzaju numeru mieszkania lub biura przewidziano dwa wiersze Poleczki 13 Miasto Nie Nazwa miasta. Warszawa Stan/Prowincja Nie Nazwa stanu lub prowincji. MD kod pocztowy Nie Kod pocztowy Kraj Nie Nazwa kraju. Polska UWAGA: Użytkownikom trzeba przypomnieć o zmianie hasła po pierwszym zalogowaniu się do systemu. 4) Aby zachować zmiany i przejść do poprzedniej strony, należy kliknąć w przycisk OK. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybrać inną stronę lub kliknąwszy w przycisk Anuluj wywołać na ekran poprzednią stronę Dostęp do menu Użytkownik Profil Ze strony menu Użytkownik Profil korzystamy chcąc wyświetlić strony w celu modyfikacji/edycji profilu użytkownika, usunięcia użytkownika, zmiany hasła użytkownika, przypisania użytkownikowi usługi/usług lub usunięcia takiego przypisania. Menu Użytkownik Profil 1) Na stronie menu Grupa - Profil kliknąć pozycję Użytkownicy. Na ekranie pojawi się strona Grupa - Użytkownicy. 2) Kliknąć pozycję Edytuj lub dowolną pozycję w wierszu użytkownika. Na ekranie pojawi się strona menu Użytkownik Profil. 3) Aby wyświetlić opcje dla strony głównej, kliknąć Grupa lub Strona domowa Usuwanie lub modyfikacja profilu użytkownika Chcąc usunąć użytkownika lub zmodyfikować jego profil, należy wejść na stronę menu Użytkownik Profil. STRONA 9 z 180

10 Zakładka Użytkownik Profil 1) Na stronie menu Grupa - Profil kliknąć pozycję Użytkownicy. Na ekranie pojawi się strona Grupa - Użytkownicy. 2) Kliknąć pozycję Edytuj lub dowolną pozycję w wierszu użytkownika. Pojawi się strona menu Użytkownik - Profil dla danego użytkownika. 3) Kliknąć pozycję Profil. Pojawi się strona Użytkownik Profil. 4) Aby usunąć użytkownika, kliknąć w przycisk Usuń. Na ekranie pojawi się poprzednia strona. Na stronie można edytować dane użytkownika. Dane wymagane oznaczone są gwiazdką (*). Dalsze informacje o tej stronie i polach wprowadzania danych można znaleźć w punkcie Dodanie użytkownika. UWAGA: Jeśli zmieniamy ustawienie pola Język, to dla wprowadzenia zmiany do interfejsu sieciowego użytkownik musi się wylogować, a następnie zalogować ponownie. W przypadku ustawień przypomnień głosowych emitowanych w trakcie rozmowy zmiana zacznie działać od następnego połączenia nawiązanego lub odebranego przez użytkownika. Jeśli użytkownikowi przypisano urządzenie dostępowe IAD lub bramę (IAD/Gateway) lub telefon internetowy, aby skonfigurować to urządzenie, należy na stronie Użytkownik Profil kliknąć pozycję Konfiguruj urządzenie obok nazwy urządzenia. Pojawi się wtedy strona Użytkownicy Modyfikowanie Urządzeń. STRONA 10 z 180

11 5) Zachować zmiany w tym celu kliknąć przycisk Zastosu) lub OK. Przycisk Zastosuj zachowuje zmiany, natomiast przycisk OK zachowuje zmiany i wywołuje na ekran poprzednią stronę. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybierz inną stronę lub kliknij w przycisk Anuluj Zmiana identyfikatora użytkownika Identyfikator i domenę użytkownika zmienia się na stronie Użytkownik Zmiana identyfikatora użytkownika. Zakładka Użytkownik Zmiana identyfikatora użytkownika 1) Na stronie menu Grupa - Profil kliknąć pozycję Użytkownicy. Na ekranie pojawi się strona Grupa - Użytkownicy. 2) Kliknąć pozycję Edytuj lub dowolną pozycję w wierszu użytkownika. Pojawi się strona menu Użytkownik - Profil. 3) Kliknąć pozycję Profil. Pojawi się strona Użytkownik Profil. 4) Kliknąć pozycję Zmień identyfikator użytkownika. Pojawi się strona Użytkownik Zmiana identyfikatora użytkownika. 5) Wpisać nowy identyfikator użytkownika (maksimum 20 znaków). Identyfikator nie może zawierać spacji, kresek ani symboli * i +. 6) Z listy rozwijanej zawierającej wszystkie domeny skonfigurowane dla grupy wybrać nazwę domeny dla użytkownika. Na pierwszym miejscu listy wyświetla się nazwa domyślnej domeny dla grupy. 7) Zachować zmiany w tym celu kliknąć przycisk OK. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybierz inną stronę lub kliknij w przycisk Anuluj. STRONA 11 z 180

12 2.2.6 Zmiana hasła użytkownika Ze strony Użytkownik Hasła korzystamy, gdy chcemy zmienić hasło użytkownika do portalu sieciowego lub głosowego. Użytkownik może też sam zmienić swoje hasło. Zakładka Użytkownik Hasła 1) Na stronie menu Grupa - Profil kliknąć pozycję Użytkownicy. Na ekranie pojawi się strona Grupa - Użytkownicy. 2) Kliknąć pozycję Edytuj lub dowolną pozycję w wierszu użytkownika. Pojawi się strona menu Użytkownik - Profil. 3) Kliknąć pozycję Hasła. Pojawi się strona Użytkownik Hasła. 4) Zaznaczyć żądany rodzaj hasła kliknąć w pole zaznaczenia odpowiadające żądanemu rodzajowi hasła. Opcja Określ hasło portalu głosowego pojawia się tylko dla użytkowników korzystających z usługi Wiadomości głosowe. 5) W pola tekstowe Zresetuj hasło wpisać nowe hasło. 6) Zachować zmiany kliknąć przycisk Zastosuj lub OK. Przycisk Zastosuj zachowuje zmiany, natomiast przycisk OK zachowuje zmiany i wywołuje na ekran poprzednią stronę. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybierz inną stronę lub kliknij w przycisk Anuluj Przypisanie usług użytkownikowi lub usunięcie przypisania Przypisanie usługi użytkownikowi lub usunięcie uprzednio dokonanego przypisania wykonuje się na stronie Użytkownik Przypisanie Usług. UWAGA 1: Przypisywać można tylko te usługi, które dostawca usług autoryzował dla Waszej grupy i które administrator grupy przypisał grupie. UWAGA 2: W przypadku użytkowników będących aplikacjami lub kolejkami obcych Centrum Obsługi, przypisujemy im usługę Client Call Control lub CommPilot Call Manager oraz wszystkie inne mające zastosowanie usługi użytkownika, np. Konsola operatora. STRONA 12 z 180

13 Zakładka Użytkownik Przypisanie Usług 1) Na stronie menu Grupa - Profil kliknąć pozycję Użytkownicy. Na ekranie pojawi się strona Grupa - Użytkownicy. 2) Kliknąć pozycję Edytuj lub dowolną pozycję w wierszu użytkownika. Pojawi się strona menu Użytkownik - Profil. 3) Kliknąć pozycję Przypisz usługi. Pojawi się strona Przypisz usługi. 4) Przypisać pakiety usług i usługi użytkownika: - W kolumnach Dostępne pakiety usług lub Dostępne Usługi zaznaczyć pozycje do przypisania. W kolumnie można zaznaczyć jedną lub więcej (nawet wszystkie) pozycje. Pozycje są uporządkowane alfabetycznie według nazw. Aby zaznaczyć kilka kolejnych pozycji należy kliknąć nazwę pierwszej zaznaczanej pozycji, wcisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT na klawiaturze, po czym kliknąć nazwę ostatniej usługi z zaznaczanej grupy. Aby zaznaczyć kilka pozycji, lecz niewystępujących bezpośrednio po sobie, należy kliknąć po kolei w nazwę każdej z nich trzymając cały czas wciśnięty klawisz CTRL na klawiaturze. - Aby przypisać zaznaczone pozycje, należy kliknąć w przycisk Dodaj. Aby równocześnie przypisać wszystkie pozycje z listy, należy kliknąć przycisk Dodaj Wszystkie nie trzeba wtedy zaznaczać każdej pozycji po kolei. 5) Usuwanie przypisania pakietów usług i usług użytkownika. - Zaznaczyć pozycje w kolumnie Pakiety usług użytkownika lub Usługi użytkownika i kliknąć przycisk Usuń. Aby za jednym razem usunąć przypisanie wszystkich pozycji, kliknąć przycisk Usuń wszystkie. 6) Zachować zmiany klikając przycisk Zastosuj lub OK. Przycisk Zastosuj zachowuje zmiany, natomiast OK zachowuje zmiany i powraca na poprzednią stronę. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybierz inną stronę lub kliknij w przycisk STRONA 13 z 180

14 Anuluj Konfigurowanie innych opcji użytkownika Po dodaniu użytkownika, skonfigurowaniu jego hasła startowego i przypisaniu użytkownikowi określonych usług należy, za pośrednictwem poszczególnych pozycji menu Opcje Użytkownika, przeprowadzić niżej wymienione procedury (te z nich, które przewidziane są dla użytkownika): Dostęp do menu Opcje Użytkownika. Konfigurowanie cyfrowego planu połączeń wychodzących. Konfigurowanie planu połączeń wychodzących. Konfigurowanie planu połączeń przychodzących. Konfigurowanie kodów autoryzacji dla połączeń wychodzących. Konfigurowanie numerów przełączania. Konfigurowanie sygnału ostrzegawczego przy przejmowaniu połączeń przychodzących na określony numer z włączeniem się do rozmowy. Konfiguracja kategorii strony wywołującej. Dodanie, modyfikowanie i usuwanie numerów alternatywnych. Zezwolenie użytkownikowi na konfigurowanie i podgląd danych połączenia dla obsługi konsoli operatora. Dodanie, modyfikowanie i usuwanie urządzeń i linii współdzielonych. Przechwytywanie użytkownika. UWAGA: Niniejsza instrukcja zawiera tylko procedury przewidziane do realizacji przez administratora grupy. Sposoby wykorzystywania przez użytkowników opcji menu Opcje Użytkownika w celu ostatecznego skonfigurowania swoich środowisk opisane są w Podręczniku administrowania użytkownikami przez interfejs sieciowy serwera aplikacji BroadWorks Dostęp do menu Opcje użytkownika Za pomocą opcji wyświetlanych na ekranie dla wybranego użytkownika można skonfigurować przydzielone dla użytkownika następujące usługi: Przejmowanie połączeń przychodzących na określony numer z włączeniem się do rozmowy, Kategoria strony wywołującej, Numery alternatywne, Konsola Operatora oraz Rozmowy współdzielone. Zakładka menu Użytkownik Profil STRONA 14 z 180

15 1) Wyświetlić opcje dla strony głównej: kliknąć pozycję Grupa lub Strona domowa. 2) Na stronie menu Grupa - Profil kliknąć pozycję Użytkownicy. Na ekranie pojawi się strona Grupa - Użytkownicy. 3) Kliknąć pozycję Edytuj lub dowolną pozycję w wierszu użytkownika. Na panelu nawigacyjnym wyświetlą się opcje użytkownika i pojawi się strona menu Użytkownik Profil. 4) Aby konfigurować daną usługę, przejdź na odpowiednią podstronę. Aby wyświetlić opcje dla swojej strony głównej, należy kliknąć pozycję Grupa lub Strona domowa Konfigurowanie zewnętrznego planu połączeń wychodzących Ograniczenia nałożone na numery połączeń wychodzących dla wybranego użytkownika konfiguruje się lub zmienia na stronie Użytkownik Plan połączeń wychodzących. Informacje dotyczące konfigurowania rodzajów połączeń wymienionych na tej stronie można znaleźć w punkcie 7.2 Zarządzanie kodami, natomiast informacje o konfigurowaniu numerów do przekazywania połączeń podano w punkcie Konfigurowanie numerów przełączania. Zakładka Użytkownik Plan Połączeń Wychodzących Inicjowanie połączeń 1) Dla wybranego użytkownika kliknąć pozycję Plany numeracyjne. Na ekranie pojawi się strona menu Użytkownik Plany numeracyjne. 2) Kliknąć pozycję Zewnętrzny plan numeracyjny. Otworzy się strona Użytkownik Zewnętrzny plan numeracyjny. 3) Aktywować edytowanie ustawień użytkownika zaznaczając pole wyboru Ustawienia niestandartowe. 4) Aby dalej edytować ustawienia Inicjowanie połączeń, kliknąć zakładkę Inicjowanie połączeń. Dla każdego rodzaju połączenia z listy zaznaczyć "Y, "NT, "A" lub "TX": - "Y" i "N" oznacza, że użytkownik odpowiednio może i nie może wykonywać połączeń wychodzących danego rodzaju. - "A" oznacza, że użytkownik, chcąc wykonać ten rodzaj połączenia wychodzącego, musi wprowadzić kod autoryzacji. - "TX" (gdzie X = 1, 2 lub 3) oznacza, że użytkownik próbując wykonać ten rodzaj połączenia wychodzącego zostanie przełączony na określony numer. STRONA 15 z 180

16 Zakładka Użytkownik Plan połączeń wychodzących Inicjowanie przekazywania/przełączania połączeń 5) Aby edytować ustawienia inicjowania przekazywania/przełączania połączeń, należy kliknąć zakładkę Inicjowanie przesyłania dalej/ przekazywania połączeń. Aby zezwolić na dany rodzaj połączenia, należy zaznaczyć pole wyboru Dozwolone. Aby zabronić danego rodzaju połączenia, pole to należy odznaczyć. 6) Zachować zmiany klikając przycisk Zastosuj lub OK. Przycisk Zastosuj zachowuje zmiany, natomiast OK zachowuje zmiany i powraca na poprzednią stronę. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybierz inną stronę lub kliknij w przycisk Anuluj Konfigurowanie planu połączeń wychodzących Ograniczenia nakładane na połączenia wychodzące dla wybranego użytkownika konfiguruje się lub zmienia na stronie Użytkownik Plan numeracyjny wychodzące. Informacje o konfigurowaniu numerów przełączania wykorzystywanych na tej stronie można znaleźć w punkcie Konfigurowanie numerów przełączania. STRONA 16 z 180

17 Zakładka Użytkownik Plan połączeń wychodzcych Inicjowanie połączeń 1) Dla wybranego użytkownika kliknąć pozycję Plany numeracyjny. Na ekranie pojawi się strona menu Użytkownik Plany numeracyjne. 2) Kliknąć pozycję Plan numeracyjny wychodzące. Otworzy się strona Użytkownik Plan numeracyjny wychodzące. 3) Aktywować edytowanie ustawień użytkownika zaznaczając pole wyboru Ustawienia niestandartowe. 4) Aby dalej edytować ustawienia Inicjowanie połączeń, kliknąć zakładkę Inicjowanie połączeń. - Dla każdego rodzaju połączenia z listy zaznaczyć "Y, "NT, "A" lub "TX": "Y" i "N" oznacza, że użytkownik odpowiednio może i nie może wykonywać połączeń wychodzących danego rodzaju. "A" oznacza, że użytkownik, chcąc wykonać ten rodzaj połączenia wychodzącego, musi wprowadzić kod autoryzacji. "TX" (gdzie X = 1, 2 lub 3) oznacza, że użytkownik próbując wykonać ten rodzaj połączenia wychodzącego zostanie przełączony na określony numer przełączenia. STRONA 17 z 180

18 Zakładka Użytkownik Plan połączeń wychodzących Inicjowanie przekazywania/przełączania połączeń 5) Aby edytować ustawienia inicjowania przekazywania/przełączania połączeń, należy kliknąć zakładkę Inicjowanie przesyłania dalej/ przekazywnia połączeń. - Aby zezwolić na dany rodzaj połączenia, należy zaznaczyć pole wyboru Dozwolone. - Aby zabronić danego rodzaju połączenia, należy odznaczyć to pole. Zakładka Użytkownik Plan połączeń wychodzących Połączenia do przekazania/przełączenia 6) Aby edytować ustawienia dotyczące połączeń, które mają być przekazywane/przełączane, należy kliknąć zakładkę Przesyłąne dalej/ przekazywane. - Aby zezwolić na dany rodzaj połączenia, należy zaznaczyć pole wyboru Dozwolone. - Aby zabronić danego rodzaju połączenia, należy odznaczyć to pole. STRONA 18 z 180

19 7) Zachować zmiany klikając przycisk Zastosuj lub OK. Przycisk Zastosuj zachowuje zmiany, natomiast OK zachowuje zmiany i powraca na poprzednią stronę. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybierz inną stronę lub kliknij w przycisk Anuluj Konfigurowanie planu połączeń przychodzących Ograniczenia nakładane na połączenia przychodzące do wybranego użytkownika konfiguruje się i zmienia na stronie Użytkownik Plan numeracyjny - przychodzące. Zakładka Użytkownik Plan Połączeń Przychodzących 1) Dla wybranego użytkownika kliknąć pozycję Plany numeracyjny. Na ekranie pojawi się strona menu Użytkownik Plany numeracyjny. 2) Kliknąć pozycję Plan numeracyjny przychodzące. Otworzy się strona Użytkownik Plan numeracyjny przychodzące. 3) Aktywować edytowanie ustawień indywidualnych zaznaczając pole wyboru Ustawienia niestandartowe. 4) Dla jednej lub większej liczby rodzajów połączeń zaznaczyć lub odznaczyć pola wyboru Połączenia z grupy, Połączenia na koszt odbiorcy oraz pola innych reguł dla ciągów cyfr numerów telefonicznych. Zaznaczenie pola dopuszcza, a odznaczenie blokuje daną funkcję. 5) Na liście rozwijanej Połączenia spoza grupy Wybrać jedno z poniższych ustawień: "Y" Zezwala użytkownikowi na odbieranie wszystkich połączeń przychodzących spoza grupy. "P" Zezwala użytkownikowi na odbieranie połączeń spoza grupy jedynie wtedy, gdy połączenie zostaje przełączone lub przekazane do użytkownika przez innego użytkownika z tej samej grupy. "N" Blokuje odbieranie wszystkich połączeń spoza grupy, nawet jeśli połączenie z zewnątrz zostało przełączone lub przekazane przez użytkownika z grupy. UWAGA: Użytkownicy z ograniczeniami najwyższego stopnia ("N" dla połączeń spoza grupy) nie mogą przejmować połączeń z zewnątrz w swojej grupie przejmowania STRONA 19 z 180

20 połączeń ani połączeń z zewnątrz zaparkowanych przez innego użytkownika z ich grupy. Użytkownik z ograniczeniami najwyższego stopnia może odbierać połączenia od użytkowników miejskiego systemu Centrex (CWC - City-Wide Centrex) wtedy, kiedy on sam oraz użytkownik CWC znajdują się w tej samej grupie CWC. 6) Zachować zmiany klikając przycisk Zastosuj lub OK. Przycisk Zastosuj zachowuje zmiany, natomiast OK zachowuje zmiany i powraca na poprzednią stronę. Aby wyjść ze strony bez zachowywania zmian wybierz inną stronę lub kliknij w przycisk Anuluj Konfigurowanie kodów autoryzacji dla połączeń wychodzących Na stronie Użytkownik Plany numeracyjne Wychodzące kody autoryzacji wykonuje się następujące operacje: Wyświetlenie listy kodów autoryzacji dla połączeń wychodzących. Dodanie kodu autoryzacji dla połączeń wychodzących. Usunięcie kodu autoryzacji dla połączeń wychodzących Lista kodów autoryzacji dla połączeń wychodzących Na stronie Użytkownik Wychodzące kody autoryzacji wyświetla się lista tych kodów autoryzacji dla połączeń wychodzących, które są aktualnie przypisane wybranemu użytkownikowi. Zakładka Użytkownik Kody autoryzacji dla połączeń wychodzących. 1) Dla wybranego użytkownika kliknąć pozycję Plany numeracyjne. Na ekranie pojawi się strona menu Użytkownik Plany numeracyjne. 2) Kliknąć pozycję Wychodzące kody autoryzacji. Pojawi się strona Użytkownik Wychodzące kody autoryzacji. Strona zawiera listę wszystkich indywidualnych kodów autoryzacji dla połączeń wychodzących, aktualnie przypisanych wybranemu użytkownikowi. 3) Aby wrócić na poprzednią stronę, kliknąć przycisk OK lub Anuluj. UWAGA: Odznaczenie pola wyboru Ustawienia niestandartowe i zachowanie zmian poprzez kliknięcie w przycisk OK lub Zastosuj usunie wszystkie indywidualne kody autoryzacji aktualnie przypisane wybranemu użytkownikowi. STRONA 20 z 180

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora

Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora Zaplanuj, zdefiniuj i przetestuj systemy automatycznego operatora 1. Zaprojektuj własny interaktywny system zapowiedzi słownych. 2. Ustal godziny

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Uzyskiwanie połączenia 1. Wybierz spis telefonów. Aby wyświetlić spis telefonów, kliknij

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI CALL CENTER W SYSTEMIE DATERA CALL-EX

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI CALL CENTER W SYSTEMIE DATERA CALL-EX INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI CALL CENTER W SYSTEMIE DATERA CALL-EX SPIS TREŚCI 1. O usłudze CallCenter... 3 2. Konfiguracja usługi... 4 Krok 1. Wejście do usługi... 4 a. Konsultanci (konfiguracja usługi)...

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi

TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi Wersja 1.01 Wrzesień 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl TRX

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7 Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express v.7 1 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników... 3 3. Dodawanie i usuwanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie lokalnymi kontami użytkowników

Zarządzanie lokalnymi kontami użytkowników Zarządzanie lokalnymi kontami użytkowników Profile użytkowników Profile użytkownika umożliwiają automatyczne tworzenie i zachowywanie ustawień pulpitu dla środowiska pracy każdego użytkownika na komputerze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi osobistego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi osobistego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi osobistego portalu głosowego Dostęp do portalu głosowego Z portalu głosowego możesz skorzystać, używając własnego aparatu telefonicznego lub aparatu należącego do innej osoby.

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu.

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Niektóre rodzaje informacji w programie ESI[tronic] są zablokowane i żeby z nich korzystać, należy je przedtem udostępnić.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient... Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...4 Logowanie...4 Panel startowy...4 Modele PrePaid i PostPaid...5

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Spis treści 1.Zakładanie konta pocztowego...3 2.Przekierowywanie poczty na inne konto pocztowe...5 3.Konfigurowanie programów pocztowych...5 3.1.Outlook

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł VoIP Moduł VoIP pozwala na współpracę Systemu Vision z telefonią cyfrową VoIP (Voice-over-IP) w protokole SIP. Jego podstawowym zadaniem jest nawiązanie komunikacji z urządzeniami tego typu. Możliwe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne (wersja BlackBerry)

Notowania Mobilne (wersja BlackBerry) Notowania Mobilne (wersja BlackBerry) Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie IntegralNet krok po kroku Pierwsze uruchomienie Spis treści 1. Logowanie administratora w usłudze integralnet...3 2. Zmiana hasła administratora usługi integralnet...4 3. Uruchomienie pierwszego abonenta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Współpraca z centralą abonencką UWAGA: Współpraca z centralą abonencką może przyjmować różną formę, w zależności od dostępności funkcji tego typu. Przekazanie połączenia

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

LotusLive. LotusLive Podręcznik administrowania

LotusLive. LotusLive Podręcznik administrowania LotusLie LotusLie Podręcznik administrowania LotusLie LotusLie Podręcznik administrowania Uwaga Przed skorzystaniem z informacji zawartych w niniejszej publikacji i przed użyciem produktu, którego one

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Konsola administracyjna programu VIP Podręcznik użytkownika dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 2.5 listopad 19, 2013 Spis treści Co to jest konsola

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe

Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Programy licencjonowania zbiorczego firmy Adobe Podręcznik użytkownika konsoli sprzedawcy programu VIP dla planu Value Incentive Plan (VIP) Wersja 3.5 listopad 21, 2013 Obowiązuje od 1 listopada 2013 Strona

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Gigaset N510 IP PRO nowe i zmienione funkcje

Gigaset N510 IP PRO nowe i zmienione funkcje Gigaset N510 IP PRO nowe i zmienione funkcje Gigaset N510 IP PRO nowe i zmienione funkcje Zakres funkcji urządzenia został rozszerzony po przygotowaniu instrukcji obsługi. Zmiany i uzupełnienia przedstawia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy

ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy 1 Proces logowania Rozpoczynając prace z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy podać w oknie logowania identyfikator użytkownika oraz prawidłowe hasło dostępu.

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12 Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Wersja: 1.12 Instrukcja samodzielnej rejestracji konta poczty elektronicznej w domenie whus.pl Przejdź Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

ElektronicznA WymianA Danych: instrukcja konfiguracyjna

ElektronicznA WymianA Danych: instrukcja konfiguracyjna ElektronicznA WymianA Danych: instrukcja konfiguracyjna Automatyczna konfiguracja kanału komunikacji KS-EWD (opcja dla aptek korzystających z kanału FTP) Apteki korzystające z kanału FTP mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo