System Zarządzania Forte Łączenie baz. Dokumentacja wdrożeniowa Wersja 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Forte Łączenie baz. Dokumentacja wdrożeniowa Wersja 2012"

Transkrypt

1 System Zarządzania Forte Łączenie baz Dokumentacja wdrożeniowa Wersja 2012

2 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 2 z 12 SPIS TREŚCI 1 Wstęp Zalecenia UWAGI PRZED SCALANIEM BAZ KROKI WSTĘPNE Uzgodnienie danych wspólnych Common APLIKACJA GUIDER.EXE Łączenie danych wspólnych Łączenie danych modułów UAKTUALNIANIE DANYCH W ROZWIĄZANIACH DODATKOWYCH Przykładowy algorytm postępowania Lista kontrolna wykonywanych czynności podczas łączenia baz Strona 2 z 12

3 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 3 z 12 1 Wstęp Począwszy od wersji Systemu Zarządzania Forte 2012 istotnej zmianie ulega struktura bazy danych. Aktualna wersja systemu daje możliwość pracy na wspólnej bazie danych wszystkimi modułami. Wspólna baza danych będzie zawierała wszystkie tabele z modułów Forte (Finanse i Księgowość, Handel, Kadry i Płace, Środki Trwałe). Od wersji Systemu 2012 praca na wspólnej bazie danych jest domyślnym trybem pracy dla nowo tworzonych baz danych. Przedmiotem dokumentu jest opis łączenia baz danych w jedną wspólną bazę w Systemie Forte Warto mieć na uwadze możliwość zaplanowania procesu łączenia baz z uwzględnieniem podziału całości na dwa etapy. Pierwszy etap, mniej czasochłonny to instalacja Forte 2012 oraz konwersja baz danych do wersji Opisane jest to w rozdziale 2.2 Kroki wstępne. Drugi etap, bardziej złożony może zostać zaplanowany odrębnie i odsunięty w czasie. Dodatkowo, jeśli firma wykorzystywała dotychczas wiele modułów Systemu Forte, łączenie poszczególnych baz również można rozłożyć na mniejsze etapy. Wskazana oraz wypunktowana kolejność działań do połączenia baz Systemu Forte 2012 znajduje się w liście kontrolnej (rozdział nr 7). W dokumencie znajdują się przykłady lub odwołania do elementów zawierających w nazwie numer wersji Forte Common. Została zatem zastosowana notacja literowa A.B.C.D, a użytkownik dokumentacji i systemu powinien w miejsce liter zastosować odpowiednie cyfry wersji Forte Common. Zastosowane ilustracje zrzutów ekranowych z aplikacji Guider.exe mają charakter poglądowy i mogą różnić się od widoków okien aktualnej wersji rynkowej. Strona 3 z 12

4 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 4 z 12 2 Zalecenia 2.1 Uwagi przed scalaniem baz Przed przystąpieniem do łączenia baz Systemu Forte należy zapoznać się z poniższymi uwagami. Postępowanie zgodnie z poniższymi zaleceniami zmniejszy ryzyko wystąpienia problemów wdrożeniowych. Należy łączyć bazy skonwertowane do tej samej wersji Commonów. Podczas łączenia baz danych na bazach nie mogą pracować użytkownicy. Po każdym z kroków należy wykonywać kopie zapasowe. Przed przystąpieniem do produkcyjnego scalenia baz należy wykonać scalanie testowe. Przed uruchomieniem Guidera należy dokonać synchronizacji kontrahentów, pracowników, urzędów. Procedura przenoszenia danych za pomocą SQLa winna zakończyć się bez błędów, aby było można uznać, iż dane przeniosły się prawidłowo. W tym celu należy sprawdzić, czy nie wystąpiło słowo Error w oknie Message w Microsoft SQL Server Management Studio. Operacje (skrypty SQLowe) należy wykonać na użytkowniku SQLowym posiadającym uprawnienia sysadmin. Użytkownik SQLa, przez którego wykonywane są skrypty, powinien mieć uprawnienia db_owner do każdego z modułów. Do łączonych baz nie może być zalogowany żaden użytkownik aplikacyjny. Ze względu na dodatkowe wymiary w Handlu zaleca się uwspólnianie danych tak, aby do bazy wspólnej najpierw trafiała baza Handlu (lub była bazą wspólną) a potem baza FKF. 2.2 Kroki wstępne Przed przystąpieniem do łączenia baz Systemu Forte 2012 należy: Zachować kopię zapasową bazy danych, Skonwertować bazy danych modułów za pomocą ostatniej wersji rynkowej sprzed wspólnej bazy wg poniżej tabeli. Moduł Ostatnia wersja rynkowa FKF 2011.F HMF 2011.B KDF 2011.B STF 2011 Zachować kopię zapasową skonwertowanych bazy danych, Następnie skonwertować bazy danych posiadanych modułów za pomocą modułu Forte Administracja (System Forte 2012). Konwersję baz Systemu do wersji 2012 wykonuje się w module Forte Administracja. Po konwersji baz danych należy zweryfikować możliwość pracy uruchamiając moduły obsługujące poszczególne obszary Systemu Forte W przypadku rozwiązań indywidualnych należy zapoznać się z dokumentem Rozwiązania Indywidualne do Forte Strona 4 z 12

5 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 5 z 12 3 Uzgodnienie danych wspólnych Common 3.1 Aplikacja Guider.exe Pierwszy krok ujednolicenia polega na połączeniu danych wspólnych (Common) za pomocą aplikacji guider.exe. Aplikacja wykorzystywana jest również do łączenia baz danych replikowanych. Efektem odpowiedniego jej zastosowania jest ujednolicenie pól GUID w obu bazach danych dla tych samych obiektów, na podstawie zadanych reguł. Proces uzgadniania danych wspólnych dotyczy zawsze dwóch baz, jedna jest wyróżniona jako nadrzędna, co oznacza że w niej GUID'y nie będą zmieniane, druga jest oznaczona jako podrzędna, co oznacza, że to w niej będą zmieniane GUID'y tych instancji obiektów, które zostaną uznane za tożsame z istniejącymi instancjami w bazie nadrzędnej. Aplikacja Guider.exe instaluje się poprzez instalację pakietu Forte.Replication. Instalacja dokonywana jest domyślnie w katalogu z daną wersją Commonów np.: C:\Program Files (x86)\common Files\Sage\Forte\Forte.Common_A.B.C.D. W pierwszym kroku należy podać parametry obu baz danych oraz określić bazę danych, w której będą modyfikowane GUID'y. Strona 5 z 12

6 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 6 z 12 Następnie należy zdefiniować lub zaimportować kryteria i warunki rozstrzygania czy dwa elementy są tożsame w bazach danych. Po zdefiniowaniu i zweryfikowaniu kryteriów, należy przejść do uzgadniania GUID'ów poprzez kliknięcie przycisku Dalej. Następnie pojawi się okno zaprezentowane poniżej. Po zakończeniu Wyszukiwania GUID'ów, należy dokonać rozstrzygnięć przycisk Rozstrzygaj. Według domyślnych kryteriów do rozstrzygnięcia brani są kontrahenci z pustymi NIP-ami. W celu uzgodnienia kontrahentów (pracowników) z pustymi NIP-ami, należy dokonać edycji kryteriów lub zaznaczyć tożsamość danych podczas rozstrzygania konfliktów. Po uzgodnieniu obiektów Commonowych przechodzimy do nadpisania GUID'ów poprzez wybór przycisku Dalej w kolejnym oknie aplikacji. Strona 6 z 12

7 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 7 z 12 Po uzgodnieniu GUID'ów zalecane jest wykonanie kopi bezpieczeństwa baz danych. Dodatkowe informacje o aplikacji Guider dostępne są w dokumencie: System Forte 2012 Replikacja.pdf. 4 Łączenie danych wspólnych Łączenie danych wspólnych odbywa się za pomocą procedur SQL. Bazy łączonych modułów muszą znajdować się na jednym serwerze SQL. Na każdej z baz modułów Forte (poza bazą, która stanowi bazę wspólną) należy wykonać opisane poniżej kroki: 1. Uruchomić skrypt Procedura do łączenia danych Commonowych 2012.sql, 2. Wykonać poniższe polecenie w SQL Managment Studio. exec dbo.adm_transferdanychcommonowychdowspolnejbazyforte źródłowa_baza_danych, docelowa_wspólna_baza_danych Nazwa bazy danych powinna być wprowadzona jako ciąg znaków bez znaków specjalnych tj. bez nawiasów kwadratowych: [ ] oraz bez kropek. Przykład: Przy założeniu, że bazą wspólną ma stać się baza Forte Kadry i Płace integrujemy dane wspólne z modułu HMF do bazy KDF. W tym celu należy przejść następujące kroki: 1. Wykonać backupy baz, 2. Na bazie HMF wykonać skrypt: Procedura do łączenia danych Commonowych 2012.sql, 3. Na bazie HMF wykonać polecenie SQL: exec dbo.adm_transferdanychcommonowychdowspolnejbazyforte BAZA_HMF, BAZA_KDF 4. Wykonać backupy baz. Wskazana oraz wypunktowana kolejność działań do połączenia baz Systemu Forte 2012 znajduje się w liście kontrolnej (rozdział nr 7). Strona 7 z 12

8 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 8 z 12 5 Łączenie danych modułów Łączenie danych modułów odbywa się za pomocą procedur SQL. Bazy łączonych modułów muszą znajdować się na jednym serwerze SQL. Na każdej z baz modułów Forte (poza bazą, która stanowi bazę wspólną) należy wykonać opisane poniżej kroki: 1. Uruchomić skrypt Procedura do łączenia danych nie Commonowych 2012.sql, 2. Wykonać polecenie SQL w SQL Managment Studio. exec dbo.adm_transferdanychniecommonowychdowspolnejbazyforte schemat_docelowy_we_wspolnej_bazie, źródłowa_baza_danych, docelowa_wspólna_baz a_danych Dostępne schematy docelowe to: 1. fk 2. hm 3. kd 4. st Nazwa bazy danych powinna być wprowadzona jako ciąg znaków bez znaków specjalnych tj. bez nawiasów kwadratowych: [ ] oraz bez kropek. Przykład: Przy założeniu, że bazą wspólną ma stać się baza Kadr i Płac Forte integrujemy dane modułu HMF do bazy KDF. W tym celu należy przejść następujące kroki: 1. Na bazie HMF wykonać skrypt: Procedura do łączenia danych nie Commonowych 2012.sql 2. Na bazie HMF wykonać polecenie SQL: exec dbo.adm_transferdanychniecommonowychdowspolnejbazyforte hm, BAZA_HMF, BAZA_KDF 3. Wykonać backupy baz. Wskazana oraz wypunktowana kolejność działań do połączenia baz Systemu Forte 2012 znajduje się w liście kontrolnej (rozdział nr 7). 5.1 Uaktualnianie danych w rozwiązaniach dodatkowych Ponieważ po polaczeniu danych wspólnych zmieniły się identyfikatory dla obiektów wspólnych, w rozwiązaniach dodatkowych należy uaktualnić identyfikatory w relacjach w tabelach rozwiązań dodatkowych. W tym celu należy skorzystać z przykładowego skryptu SQL: update e SET e.[idkontrahenta]= n.newid FROM BAZA_KDF.[hm].[TABELA_ROZWIAZANIA_INDYWIDUALNEGO] e inner join BAZA_KDF.SSCommon.STOldObjectId n on n.dbname = 'BAZA_HMF' and n.tablename ='STContractors' and n.schemaname ='SSCommon' and e. IdKontrahenta = n.oldid W tabeli SSCommon.STOldObjectId znajdują się wszystkie nowe i stare identyfikatory dla wszystkich danych przenoszonych do bazy wspólnej. Po odpowiednim przebudowaniu powyższego skryptu można uaktualnić każdą relacje z rozwiązania dodatkowego. Strona 8 z 12

9 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 9 z 12 6 Przykładowy algorytm postępowania UZGADNIANIE I PRZENOSZENIE DANYCH Z BAZY FORTE DO BAZY WSPÓLNEJ Przy użyciu narzędzia Guider uzgadniamy GUID y wszystkich typów obiektów, które zamierzamy przenieść do bazy wspólnej. Guider ma zmieniać GUID y w bazie uwspólnianej, a nie w bazie wspólnej Przenosimy pozostałe dane Common za pomocą skryptów SQL Przenosimy dane ze schemy modułu za pomocą skryptu SQL Przenosimy kolejny moduł poczynając od kroku pierwszego lub koniec w przypadku przeniesienia wszystkich modułów Strona 9 z 12

10 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 10 z 12 7 Lista kontrolna wykonywanych czynności podczas łączenia baz Poniższa lista przewidziana jest dla procedury łączenia baz danych, gdzie docelową wspólną bazą danych będzie baza modułu Forte Kadry i Płace. Lista uwzględnia grupy baz danych, które pracowały w replikacji. Wszystkie punkty, które nie zostały oznaczone jako opcjonalne muszą zostać wykonane i przejść bezbłędnie, aby mogły być wykonane kolejne kroki operacji. Przed scaleniem baz w systemach produkcyjnych klienta, należy wykonać te same kroki dla testowego scalania baz danych. Dopiero po pozytywnym przejściu testowej procedury scalania można dokonać scalania produkcyjnego. Jeżeli pomiędzy scalaniem testowym a scalaniem produkcyjnym na bazach modułów pracowali użytkownicy może zajść sytuacja, iż scalanie produkcyjne zakończy się błędem. Lista kontrolna Czynności związane z łączeniem baz 2012 Lp. Ok Czynność 1 Podniesienie wszystkich modułów do najwyższych wersji rynkowych Wykonanie backupu baz danych po podniesieniu do wersji Uruchomienie istniejącej synchronizacji kontrahentów, pracowników (przez standardową synchronizację lub przez replikację). 4 Wyłączenie baz z synchronizacji. 5 Zresetowanie w bazach modułów ustawień replikacji. 6 Podniesienie wszystkich baz danych z wersji 2011 do tej samej wersji Common Wykonanie kopii bezpieczeństwa baz danych modułów po podniesieniu do wersji Zwiększenie maksymalnego rozmiaru pliku logów w bazie modułu KDF lub ustawienie bez ograniczeń. 9 Ustawienie przyrostu pliku logu bazy danych modułu KDF na minimum 30%. 10 Zwiększenie maksymalnego rozmiaru pliku mdf (ndf) w bazie modułu KDF lub ustawienie bez ograniczeń. 11 Ustawienie przyrostu pliku mdf(ndf) bazy danych modułu KDF na minimum 30%. 12 Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy modułu KDF. 13 Dołączenie wszystkich baz modułów do modułu Forte Administracja Założenie czystej bazy (wymagane). Powinna być to nowoutworzona baza bez żadnych ustawień dodatkowych. Uruchomienie aplikacji Guider.exe dla pary baz: baza czysta (nadrzędna) i bazy KDF(podrzędna). 16 Import pliku z kryteriami dla wspólnej bazy. 17 Wszystkie GUID'y dla obiektów zostały rozstrzygnięte i nadpisane w bazie podrzędnej. 18 Guider przeszedł bezbłędnie. 19 Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF). 20 Uruchomienie aplikacji Guider.exe dla pary baz modułów KDF(nadrzędna) i HMF(podrzędna). Strona 10 z 12

11 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 11 z Import pliku z kryteriami dla wspólnej bazy. 22 Wszystkie GUID'y dla obiektów zostały rozstrzygnięte i nadpisane w bazie podrzędnej. 23 Guider przeszedł bezbłędnie. 24 Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy modułu HMF. 25 Wykonanie dołączonych 2 skryptów tworzących procedury na bazie modułu HMF. 26 Wykonanie skryptów na bazie HMF przeszło bezbłędnie Wykonanie skryptu adm_transferdanychcommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu HMF. Wykonanie skryptu na bazie HMF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ). Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). Wykonanie skryptu adm_transferdanychniecommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu HMF. Wykonanie skryptu na bazie HMF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ). Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). 33 Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF). 34 Uruchomienie aplikacji Guider.exe dla pary baz modułów KDF (nadrzędna) i FKF (podrzędna). 35 Import pliku z kryteriami dla wspólnej bazy. 36 Wszystkie GUID'y dla obiektów zostały rozstrzygnięte i nadpisane w bazie podrzędnej. 37 Guider przeszedł bezbłędnie. 38 Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy modułu FKF. 39 Wykonanie dołączonych 2 skryptów tworzących procedury na bazie modułu FKF. 40 Wykonanie skryptów na bazie FKF przeszło bezbłędnie. 41 Wykonanie skryptu adm_transferdanychcommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu FKF. 42 Wykonanie skryptu na bazie FKF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ) Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). Wykonanie skryptu adm_transferdanychniecommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu FKF. 45 Wykonanie skryptu na bazie FKF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ). 46 Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). 47 Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF). 48 Uruchomienie aplikacji Guider.exe dla pary baz modułów KDF (nadrzędna) i STF (podrzędna). 49 Import pliku z kryteriami dla wspólnej bazy. 50 Wszystkie GUID'y dla obiektów zostały rozstrzygnięte i nadpisane w bazie podrzędnej. 51 Guider przeszedł bezbłędnie. Strona 11 z 12

12 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 12 z Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy modułu STF. 53 Wykonanie dołączonych 2 skryptów tworzących procedury na bazie modułu STF. 54 Wykonanie skryptów na bazie STF przeszło bezbłędnie. 55 Koniec dokumentu Wykonanie skryptu adm_transferdanychcommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu STF. 56 Wykonanie skryptu na bazie FKF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ) Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). Wykonanie skryptu adm_transferdanychniecommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu STF. 59 Wykonanie skryptu na bazie STF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ). 60 Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). 61 Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF). 62 Shrink bazy wspólnej (modułu KDF). 63 Zmiana modelu bazy KDF z FULL na SIMPLE (opcjonalnie). 64 Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF) (opcjonalnie). 65 Shrink bazy wspólnej (modułu KDF) (opcjonalnie). 66 Zmiana modelu bazy KDF z SIMPLE na FULL (opcjonalnie). 67 Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF) (opcjonalnie). 68 Uruchomienie modułu administracyjnego, wejście do bazy wspólnej i dodanie licencji do modułów 69 Nadanie odpowiednich uprawnień dla użytkownika Admin. 70 Nadanie odpowiednich uprawnień dla pozostałych użytkowników aplikacyjnych. 71 Wejście do bazy wspólnej poprzez moduł Forte Kadry i Płace. 72 Wejście do bazy wspólnej poprzez moduł Forte Handel. 73 Wejście do bazy wspólnej poprzez moduł Forte Finanse i Księgowość. 74 Wejście do bazy wspólnej poprzez moduł Forte Środki Trwałe. 75 Ustawienie trybu synchronizacji w bazach na tryb pracy w bazie wspólnej. 76 Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej. 77 Uaktualnienie rozwiązań indywidualnych (opcjonalnie). 78 Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych po uaktualnieniu rozwiązań indywidualnych. Strona 12 z 12