Instrukcja wypełniania formularza GRUPA KAP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wypełniania formularza GRUPA KAP"

Transkrypt

1 Instrukcja wypełniania formularza GRUPA KAP Niniszy dokument stanowi instrukcję wypełniania tabeli znajdując się w arkuszu nr 2 formularza GRUPA KAP (INFORMACJA O PODMIOTACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ AKCJONARIUSZACH LUB WSPÓLNIKACH PODMIOTU DOMINUJĄCEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ). Przedmiotowa tabela podzielona jest na 4 części, które należy wypełnić zgodnie z poniższymi zasadami: Część A wypełnia się obowiązkowo w odniesieniu do wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałow/akcjonariuszy (wspólników) ego; Część B wypełnia się tylko i wyłącznie informacjami dotyczącymi podmiotów bezpośrednio zależnych od ego w grupie kapitałow pozwala to jednoznacznie zidentyfikować, który podmiot wymieniony w części A jest podmiotem ym w grupie kapitałow; Część C wypełnia się kompletem informacji o wszystkich powiązaniach w odniesieniu do podmiotów będących zależnymi pośrednio lub bezpośrednio (jak w załączonym przykładzie); Część D wypełnia się w odniesieniu do akcjonariuszy/wspólników ego w grupie. Dodatkowo należy podkreślić, że: w przypadku kiedy informacja dotyczy podmiotów, będących zależnymi pośrednio lub bezpośrednio, należy wypełnić część C, bądź wielokrotnie część C w odniesieniu do wszystkich powiązań (przykład w załączeniu dotyczy wszystkich podmiotów z przedstawion grupy kapitałow). wszystkie pola w arkuszu nr 2 formularza przeznaczone do wpisania numerów REGON i PESEL (lub ich ników) są polami obowiązkowymi; w przypadku kiedy dany podmiot nie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich części (B, C i D) - aby wysłać raport, powinien uzupełnić pola z numerami REGON i PESEL) - wartością zastępczą "0" (zero), jak w załączonym przykładzie. w przypadku zaistnienia zmian w grupie kapitałow, bądź zmian w składzie akcjonariatu/wspólników ego, przekazywana informacja powinna zawierać dane o cał grupie kapitałow (ewentualne informacje o zakresie zmian należy umieścić w polu Uwagi bądź "Informacje dodatkowe").

2 Przykład wypełnienia formularza GRUPA KAP Grupa kapitałowa ABC

3 LEGENDA Nazwa ABC ODNIESIENIE DO ROLI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WOBEC PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO RAPORT ( W GRUPIE) BEZPOŚREDNIO WOBEC AB i BC DOMINACJA POŚREDNIO WOBEC B, DM, C, X, Y, D, E ZALEŻNOŚĆ AB WOBEC PODMIOTU BEZPOŚREDNIO WOBEC B i DM POŚREDNIO WOBEC X, Y i E BEZPOŚREDNIO BC B C X Y D E DM AKCJONARIUSZ 1 AKCJONARIUSZ 2 OD PODMIOTU OD PODMIOTU OD PODMIOTU (PODMIOT SKŁADAJĄCY RAPORT) AKCJONARIUSZ/WSPÓLNIK PODMIOTU DOMINUJĄCEGO W GRUPIE AKCJONARIUSZ/WSPÓLNIK PODMIOTU DOMINUJĄCEGO W GRUPIE BEZPOŚREDNIO WOBEC C BEZPOŚREDNIO WOBEC D BEZPOŚREDNIO WOBEC E BEZPOŚREDNIO WOBEC X i Y POŚREDNIO WOBEC D POŚREDNIO WOBEC E BEZPOŚREDNIO BEZPOŚREDNIO OD AB BEZPOŚREDNIO OD BC BEZPOŚREDNIO OD DM BEZPOŚREDNIO OD DM BEZPOŚREDNIO OD C BEZPOŚREDNIO OD X BEZPOŚREDNIO OD AB POŚREDNIO POŚREDNIO POŚREDNIO OD AB i ABC POŚREDNIO OD AB i ABC POŚREDNIO OD BC i ABC POŚREDNIO OD DM, AB i ABC POŚREDNIO

4 Osoba prawna / Osoba fizyczna / Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawn [Os.pr. / Os. fiz. / Jedn. Org.] (ROZWIJANA LISTA!!!) Imię i Nazwisko/ Firma (Nazwa) PESEL nik/ nik Misce zamieszka nia / Siedziba Państwo Miscowo ść Ulica Numer domu i lokalu Kod pocztowy osoba prawna ABC XXXX llll llll lll lll lll lll lll osoba prawna ABC XXXX llll llll lll lll lll lll lll osoba prawna AB XXXX llll llll lll lll lll lll lll osoba prawna B XXXX llll llll lll lll lll lll lll osoba prawna B XXXX llll llll lll lll lll lll lll osoba prawna DM XXXX llll llll lll lll lll lll lll osoba prawna DM XXXX llll llll lll lll lll lll lll osoba prawna BC XXXX llll llll lll lll lll lll lll osoba prawna C XXXX llll llll lll lll lll lll lll osoba prawna C XXXX llll llll lll lll lll lll lll osoba prawna D XXXX llll llll lll lll lll lll lll CZĘŚĆ A CZĘŚĆ B CZĘŚĆ C Dane Adresowe Opis prowadzon działalnośc i gospodarcz przekazującego raport/zależny od przekazującego raport/ kapitałow w skład, któr wchodzi podmiot przekazujący raport /akcjonariusz lub wspólnik ego w grupie kapitałow, w któr pozostaje podmiot przekazujący raport Podmiot y wobec: odpowie dnik pośrednio/bez pośrednio (LISTA ROZWIJANA!!!) ogóln w zakładowym Podmiot zależny od : odpowi ednik pośrednio/bez pośrednio (LISTA ROZWIJANA!!!) podmiot u dominuj ącego w ogóln dominują cego w zakładow ym Nazwa ego w grupie kapitałow (ROZWIJANA LISTA!!!) przekazującego raport AB XXXX bezpośrednio xx% xx% 0 0 przekazującego raport BC XXXX bezpośrednio xx% xx% 0 0 przekazującego raport 0 ABC XXXX bezpośrednio xx% xx% 0 kapitałow 0 AB XXXX bezpośrednio xx% xx% 0 kapitałow 0 AB XXXX bezpośrednio xx% xx% 0 zależny od przekazującego raport 0 DM XXXX bezpośrednio xx% xx% 0 zależny od zależny od zależny od przekazującego raport 0 X XXXX bezpośrednio xx% xx% 0 zależny od przekazującego raport 0 DM XXXX pośrednio xx% xx% 0 zależny od zależny od zależny od przekazującego raport 0 DM XXXX bezpośrednio xx% xx% 0 zależny od zależny od kapitałow 0 ABC XXXX bezpośrednio xx% xx% 0 kapitałow 0 BC XXXX bezpośrednio xx% xx% 0 kapitałow 0 C XXXX bezpośrednio xx% xx% 0 nik CZĘŚĆ D akcjonariu sza/wspól nika w ogóln ego akcjonariu sza/wspól nika w zakładowy m ego Uwagi

5 osoba prawna D XXXX llll llll lll lll lll lll lll osoba prawna D XXXX llll llll lll lll lll lll lll osoba fizyczna osoba fizyczna Akcjonari usz 1 XXXX llll llll lll lll lll lll lll Akcjonari usz 2 XXXX llll llll lll lll lll lll lll kapitałow 0 BC XXXX pośrednio xx% xx% 0 akcjonariusz lub wspólnik ego w grupie kapitałow 0 0 ABC XXXX xx% xx% akcjonariusz lub wspólnik ego w grupie kapitałow 0 0 ABC XXXX xx% xx%