OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, Kraków, centrala tel , fax: , Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt: Zamówienie: ROZWÓJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM W KRAKOWIE Rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem Kraków, dn r. 1/53

2 1 OGÓLNY OPIS PROJEKTU Zakres Projektu Zadanie 1: Modernizacja istniejącego systemu teleinformatycznego CSR Zadanie 2: Zakup sprzętu do prawidłowego funkcjonowania CSR Zadanie 3: Zakup i instalacja ekranu wielkoformatowego Zadanie 4: Uruchomienie systemu zapewniającego łączność radiową Zadanie 5: Modernizacja serwerowni CSR Terminy realizacji Wymagania ogólne Opis stanu istniejącego Centrum Sterowania Ruchem ZADANIE 1: MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO CSR Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Komputerowy system dyspozytorski Wymagania technologiczne Kolejkowanie zgłoszeń Rejestracja rozmów Centralna Książka Kontaktów Obsługa połączeń wymagania dodatkowe System audio Rejestracja zgłoszeń Wymagania dodatkowe administracja i raportowanie Portal Głosowy Sprzęt do obsługi komputerowego systemu dyspozytorskiego Serwer Zestawy słuchawkowe dla dyspozytorów Serwis internetowy do wymiany danych Tablety dla pracowników terenowych Informacje i wymagania dodatkowe ZADANIE 2: ZAKUP SPRZĘTU DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA CSR Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Komputer klasy PC Monitor komputerowy Drukarka laserowa Urządzenie wielofunkcyjne Niszczarka do papieru i płyt CD Aparat fotograficzny Projektor Full HD Kamera HD Kamera HD do przymocowania na przedniej szybie samochodu Dyktafon Fotel dyspozytorski /53

3 Latarka Ładowarka do baterii Ładowarka do telefonu komórkowego Lampa stanowiskowa Bezprzewodowe myszy komputerowe Listwy zasilające Huby USB Switch sieciowy Torby dla dyspozytorów terenowych na sprzęt elektroniczny Uwagi końcowe ZADANIE 3: ZAKUP I INSTALACJA EKRANU WIELKOFORMATOWEGO Wymagania odnośnie ekranu wielkoformatowego Wymagania odnośnie montażu Wymagania odnośnie podłączenia i sterowania ściany wizyjnej Komputer sterujący Sterowanie ścianą Źródła wewnętrzne Źródła zewnętrzne Połączenia sieciowe Wymagania dodatkowe ZADANIE 4: URUCHOMIENIE SYSTEMU ZAPEWNIAJĄCEGO ŁĄCZNOŚĆ RADIOWĄ Radiotelefony przenośne Radiotelefon bazowy Pozostałe Uwagi końcowe ZADANIE 5: MODERNIZACJA SERWEROWNI CSR Modernizacja układu zasilania Minimalne parametry techniczne Montaż urządzenia i uruchomienie urządzenia UPS Zakres dokumentacji technicznej Szkolenia obsługi Zamawiającego Wymagania formalne i warunki gwarancji Modernizacja układu chłodzenia Dostawa i montaż urządzeń systemu klimatyzacji Zakres dokumentacji technicznej Szkolenia obsługi Zamawiającego Wymagania formalne i warunki gwarancji Poprawa bezpieczeństwa systemu Warunki realizacji zadania INFORMACJE I WYMAGANIA DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY SPIS ZAŁĄCZNIKÓW /53

4 1 OGÓLNY OPIS PROJEKTU 1.1 Zakres Projektu Centrum sterowania ruchem (CSR) zlokalizowane jest w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przy ulicy Centralnej 53. W CSR znajdują się serwery i stacje dyspozytorskie systemów UTCS (System Sterowania Ruchem) i TTSS (System Nadzoru Ruchu Tramwajowego). Zadaniami realizowanymi przez dyspozytorów CSR jest całodobowy nadzór i monitoring nad infrastrukturą drogową i transportową, ruchem oraz transportem publicznym. Dyspozytorzy rejestrują wszelkie awarie i usterki w pasie drogowym, przyjmują zgłoszenia dotyczące zakłóceń w ruchu, uszkodzeń infrastruktury, aktualizują informację drogową oraz pasażerską, bezpośrednio współpracują z innymi służbami min. policją, strażą pożarną, przewoźnikami transportu publicznego, służbami utrzymaniowymi, także w sytuacjach kryzysowych. Zadania CSR wiążą się również z pracą w terenie monitoring i obserwacja zdarzeń na miejscu. W ramach obecnego zakresu projektu Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie w CSR zaktualizowane zostaną stacje dyspozytorskie w zakresie oprogramowania, sprzętu komputerowego i innego towarzyszącego oraz zainstalowany zostanie nowy sprzęt centralny (np. serwery) do obsługi systemów TTSS i UTCS. Niniejszy Kontrakt obejmuje następujące Zadania: Zadanie 1: Modernizacja istniejącego systemu teleinformatycznego CSR W tym: wyposażenie w aparaty telefoniczne z zestawami słuchawkowymi wprowadzenie innowacyjnego systemu kolejkowania i przyjmowania interwencji i zgłoszeń. Zakup i wdrożenie portalu głosowego pracującego na infolinii Przeprowadzenie testów odbiorczych i włączenie do eksploatacji. Szczegółowe wymagania modernizacji systemu teleinformatycznego są wyspecyfikowane w Rozdziale Zadanie 2: Zakup sprzętu do prawidłowego funkcjonowania CSR W tym zakup i dostawa: Sprzętu komputerowego Aparatów fotograficznych Wideokamer Dyktafonów Wyposażenia biurowego. 4/53

5 Szczegółowe wymagania funkcjonalne i techniczne odnośnie zakupu i dostaw sprzętu znajdują się w Rozdziale Zadanie 3: Zakup i instalacja ekranu wielkoformatowego. W tym: Zakup i instalacja ekranu wielkoformatowego, energooszczędnego z podświetleniem LED na potrzeby wyświetlania zbiorczej informacji o sytuacji ruchowej oraz transportu zbiorowego w mieście uzyskanych z Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie Konfiguracja i dostosowanie dostarczonego ekranu do istniejących rozwiązań w CSR Przeprowadzenie testów odbiorczych. Szczegółowe wymagania dot. rozbudowy znajdują się w Rozdziale Zadanie 4: Uruchomienie systemu zapewniającego łączność radiową W tym: Uruchomienie systemu zapewniającego łączność radiową CSR ze służbami terenowymi ZIKiT oraz podmiotami współpracującymi z ZIKiT (Operatorzy Krakowskiej Komunikacji Miejskiej, Firmy utrzymaniowe itp.) Przeprowadzenie testów odbiorczych i włączenie do eksploatacji. Szczegółowe wymagania dot. rozbudowy znajdują się w Rozdziale Zadanie 5: Modernizacja serwerowni CSR W tym: Doposażenie serwerowni w elementy służące poprawie bezpieczeństwa funkcjonowania całego systemu. Modernizacja układu zasilania. Wprowadzenie centralnego zasilacza awaryjnego z układem sterowania tak, aby awaria zasilania głównego nie powodowała przerw w pracy całego systemu. Modernizacja układu chłodzenia. Przeprowadzenie testów odbiorczych i włączenie do eksploatacji. Szczegółowe wymagania dot. rozbudowy znajdują się w Rozdziale 6. 5/53

6 1.2 Terminy realizacji Projekt będzie zrealizowany do 30 listopada 2014 roku Wykonawca w ciągu 1 miesiąca przedstawi do zatwierdzenia Harmonogram prac / dostaw przy czym uwzględni w powyższym Harmonogramie Kamienie Milowe opisane w umowie. 1.3 Wymagania ogólne Zamówienie winno być zrealizowane kompletnie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Umowie. Oznacza to przede wszystkim, że wszystkie funkcje wymienione w opisie poszczególnych Zadań winny być zaimplementowane oraz współpracować z funkcjami już istniejącymi w Krakowie. W wypadku wystąpienia potrzeby zlecenia prac uzupełniających Zamawiający oczekuje od Wykonawcy określenia kosztorysu i zakresu zlecanych prac. Obydwa elementy będą przedmiotem negocjacji z Wykonawcą. 1.4 Opis stanu istniejącego Centrum Sterowania Ruchem Centrum Sterowania Ruchem jest głównym pomieszczeniem siedziby ZIKiT z którego obsługiwane są wszystkie systemy informatyczne służące do nadzoru komunikacji indywidualnej, zbiorowej oraz infrastruktury transportowej będącej w gestii ZIKiT. W pomieszczeniu tym dyspozytorzy pracują w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy. Dyspozytorzy przyjmują zgłoszenia telefoniczne zarówno z instytucji publicznych takich jak Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, czy służby oczyszczania miasta, jak i informacje przekazywane przez samych mieszkańców odnośnie infrastruktury drogowej, funkcjonowania komunikacji zbiorowej jak i utrudnień drogowych. Niezależnie od zgłoszeń telefonicznych dyspozytorzy sprawują ciągły nadzór nad ruchem i infrastrukturą drogową za pomocą licznych systemów informatycznych. Dyspozytorzy przetwarzają otrzymane zgłoszenia oraz dane uzyskane z systemów w celu koordynacji służb utrzymaniowych lub powiadamiania odpowiednich jednostek, odpowiedzialnych za rozwiązanie zaistniałego problemu. Obecnie w Centrum Sterowania Ruchem (CSR) znajdują się następujące stanowiska: stanowisko głównego dyspozytora z dwoma liniami telefonicznymi, stacjonarnymi (bez rejestracji czy centrali) i jednym komórkowym; dwa stanowiska do obsługi Systemu Sterowania Ruchem UTCS; jedno stanowisko do obsługi Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego TTSS; jedno stanowisko do obsługi systemu tablic pogodowych i informacji drogowej; jedno stanowisko do obsługi systemu tunelu tramwajowego; jedno stanowisko do obsługi systemu nadzorującego tunel drogowy; 6/53

7 system monitoringu CCTV do którego podłączonych jest kilkadziesiąt kamer obrotowych i stacjonarnych zlokalizowanych w różnych punktach miasta do podglądu na żywo sytuacji na drogach; jednej ściany wizyjnej składającej się z 6 projektorów 50 służącej do wizualizacji wymaganych danych z ww. systemów jak i z kamer monitoringu CCTV zainstalowanych na terenie miasta. Ze względu na ilość działań podejmowanych przez pracowników CSR obecny system telefoniczny nie jest wystarczająco wydajny. Dodatkowo istniejąca ściana wizyjna nie jest wystarczająca do wyświetlania potrzebnej liczby obrazów kamer umożliwiających na żywo obserwacje sytuacji na drodze (obecnie zainstalowanych jest kilkadziesiąt kamer na skrzyżowaniach oraz obiektach inżynierskich, a liczba ta stare się powiększa) oraz danych z ww. Systemów. Dane te są potrzebne do bieżącego podglądu sytuacji na drodze przez głównych dyspozytorów w zbiorczej wizualizacji zamiast korzystania z kilku stacji jednocześnie. Ponadto Centrum powinno być doposażone w niezbędny sprzęt biurowy niezbędny do polepszenia ergonomii pracy dyspozytorów. Dodatkowo na terenie Centrum Sterowania Ruchem zlokalizowana jest serwerownia, w której to znajdują się komputery sterujące całym systemem informatycznym wykorzystywanym przez dyspozytorów w CSR. Ze względu na intensywnie rozbudowującą się infrastrukturę systemową modernizacji też będzie wymagało pomieszczenie serwerowni. W stanie istniejącym, wszystkie systemy podłączone są infrastrukturą w terenie po jednym światłowodzie poprowadzonym wzdłuż ulicy Centralnej do ul. Nowohuckiej. Ponadto dyspozytorzy posiadają obecnie jeden samochód służbowy. Samochód ten wykorzystywany jest intensywnie do wizji w terenie i kontroli infrastruktury drogowej oraz funkcjonowania komunikacji w szczególności poza godzinami funkcjonowania ZIKiT. 7/53

8 2 ZADANIE 1: MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO CSR 2.1 Wymagania ogólne Wykonawca w ramach niniejszego Zadania zapewni modernizację istniejącego systemu CSR (wyposażenie w aparaty telefoniczne z zestawami słuchawkowymi), wprowadzenie innowacyjnego systemu kolejkowania i przyjmowania interwencji i zgłoszeń. Zakup i wdrożenie portalu głosowego pracującego na infolinii. Zadanie obejmuje dostawę i instalację następujących elementów: Komputerowy system dyspozytorski do przyjmowania, kolejkowania, rejestracji, przekazywania i kontroli realizacji zgłoszeń; Portal głosowy do automatycznego udzielania informacji osobom dzwoniącym i maksymalnego odciążenia pracowników dyspozytorni ZIKiT; Sprzęt do obsługi komputerowego systemu dyspozytorskiego, w tym serwer, trzy stanowiska wyposażone w terminale z ekranem dotykowym, klawiaturą i myszką oparte na sprzęcie dostarczanym w ramach Zadania nr 2 oraz zestawy słuchawkowe dla dyspozytorów (11 sztuk); Serwis internetowy do wymiany danych pomiędzy systemem dyspozytorskim, a wszystkimi służbami współpracującymi z dyspozytornią ZIKiT i merytorycznymi pracownikami ZIKiT; Tablety (2 sztuki) dla pracowników terenowych, powiązane z systemem dyspozytorskim. 2.2 Wymagania szczegółowe Komputerowy system dyspozytorski Wszystkie trzy stanowiska powinny zapewniać pracę równoległą, zarówno w przypadku osoby na jednym stanowisku, jak i przy dwóch lub trzech osobach na każdym ze stanowisk. W przypadku obsługi danego połączenia przez jednego dyspozytora ZIKiT, pozostali powinni posiadać informację na swoich stanowiskach, że połączenie to jest już obsługiwane Wymagania technologiczne Obsługa na każdym stanowisku powinna się odbywać za pomocą ekranu dotykowego lub klawiatury z myszką. Wybór należy pozostawić indywidualnie każdemu dyspozytorowi. System musi współpracować z następującymi środkami łączności: centralą telefoniczną wykorzystywaną przez Zamawiającego; terminalami radiowymi systemu telekomunikacyjnego dostarczanego w ramach zadania 4; bramką GSM; 8/53

9 telefonią VoIP tunelu tramwajowego; telefonią VoIP parkingu P+R Czerwone Maki. Do końca grudnia 2014 roku Zamawiający wraz z UMK posiada cyfrową centralę Alcatel OmniPCX Enterprise4400. Po tym terminie planowana jest zmiana technologii na rozwiązania typu VoIP w drodze przetargu realizowanego przez UMK czyli bez możliwości określenia w tym momencie producenta i modelu i rozwiązania, jednakże wdrożone rozwiązanie musi przewidywać możliwość przepięcia na nową centralę w ramach realizacji prac i gwarancji, co Wykonawca uwzględni w ofercie. Centrala, aparaty, oprogramowanie itp. są obecnie własnością operatora TP/Orange i są dzierżawione na czas umowy. Do końca trwania umowy nie ma możliwości zmiany jej postanowień.(zmian konfiguracji, ilości itp.). Wszelkie zmiany muszą być zatwierdzone przez operatora. System musi wspierać interfejsy telekomunikacyjne: PRA 30B+D z sygnalizacją DSS1; SIP 2.0 (kodeki G711a, G711u, G722, G729); BRA 2B+D. System musi: Posiadać mechanizm przechowywania oraz wgrywania konfiguracji telefonów SIP z nim współpracujących oraz zdalną aktualizację oprogramowania telefonów (firmware); Wspierać zarówno aparaty sprzętowe jak i aparaty w postaci oprogramowania komputerowego (softphone) zgodnie ze standardem SIP 2.0; zmianę konfiguracji przekierowań zarówno z poziomu konsoli administracyjnej jak i aparatu telefonicznego; zapewniać wsparcie dla połączeń szyfrowanych TLS łącznie z ich nagrywaniem. System telekomunikacyjny musi zawierać wbudowany moduł Session Border Controller stanowiący jego integralną część zapewniający: Bezpieczeństwo: wykrywanie i zapobieganie atakom denial-of-service attack (DoS) i distributed DoS (DDoS); wykrywanie i zapobieganie próbom zgadnięcia hasła metodą brute force; dodanie białych i czarnych list dla ruchu IP z poszczególnych podsieci; zabezpieczenie przed spreparowanymi nieprawidłowymi komunikatami SIP; szyfrowanie komunikacji i rozmów z wykorzystaniem protokołów TLS i SRTP. b. Łączność: 9/53

10 umożliwianie komunikacji z telefonami za translacją adresów NAT. c. Jakość zapewniana przez QoS: ustawianie opcji w nagłówkach IP ToS/DSCP. Komputerowy system dyspozytorski powinien zapewniać: Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych z co najmniej 6 cyfrowych linii telefonicznych, 2 linii GSM oraz linii w technologii VoIP; Identyfikacja numerów dzwoniących, w tym porównywanie numerów z zapisanymi pozycjami w Centralnej Książce Kontaktów; Przyjmowanie wiadomości tekstowych SMS, multimedialnych MMS oraz ; Możliwość przyjmowania zgłoszeń z urządzeń radiowych Kolejkowanie zgłoszeń System musi: Zapewnić Kolejkowanie zgłoszeń według modyfikowalnej hierarchii; Tworzenie białych i czarnych list numerów telefonicznych; Możliwość przypisywania poszczególnym numerom lub grupom numerów odpowiedniej ważności w hierarchii kolejki połączeń; Wszystkie połączenia niezależnie od typu źródła muszą być gromadzone w jednej kolejce; Zapewnić możliwość wybrania dowolnego połączenia z kolejki przez operatora; Umożliwiać równoległą obsługę minimum 30 połączeń do dyspozytorów kierowanych z numeracji zewnętrznej i 100 połączeń w ramach wewnętrznej sieci; Zapewniać możliwość dalszej rozbudowy i obsługi większej liczby równolegle dzwoniących Klientów bez konieczności rozbudowy infrastruktury sprzętowej Rejestracja rozmów System zapewni rejestracje wszystkich rozmów i wiadomości z możliwością ich odsłuchu i przechowywania co najmniej przez 90 dni. Mechanizm rejestracji w oparciu o formaty wav i mp3 z możliwością eksportu z systemu na zewnętrzne nośniki danych. W systemie powinna być też możliwość odsłuchania nagrania wybranego przez operatora połączenia archiwalnego. 10/53

11 Centralna Książka Kontaktów System powinien zapewniać prowadzenie Centralnej Książki Kontaktów z podziałem na grupy według hierarchii, wykonywanych zadań i podziału na kontakty wewnętrzne i zewnętrzne. Należy zapewnić możliwość przypisania do kontaktu kilku numerów kontaktowych niezależnych od rodzaju systemu łączności. Kontakty telefoniczne muszą mieć możliwość definicji koloru indywidualnie lub według danego typu. Kolorystyka ustawiania przez użytkowników z uprawnieniami do edycji Centralnej Książki Kontaktów. Zdefiniowane kolory mają być widoczne w wizualizacji kolejki. System musi zapewniać obsługę połączeń wychodzących dla dowolnych numerów zarówno objętych Centralną Książką Kontaktów jak i nie Obsługa połączeń wymagania dodatkowe Należy zapewnić możliwość prowadzenia rozmów w trybie konferencji (z możliwością opuszczenia konferencji przez dyspozytora z pozostawioną aktywną konferencją) dla minimum 20 aktywnych rozmówców dla różnych mediów komunikacyjnych. oraz przełączania połączeń głosowych. Przełączanie połączeń na inne stanowiska dyspozytora lub na zewnątrz na konkretny numer lub kontakt w Centralnej Książce Kontaktów. Należy rejestrować połączenia nieodebranie celem zapewnienia dyspozytorowi możliwości oddzwonienia. W przypadku odebrania połączenia z parkingu P+R Czerwone Maki system powinien otworzyć dyspozytorowi automatycznie system P+R z poziomu przeglądarki internetowej w dwóch oknach: 1. okno: Bilety + karty KKM na parkingu oraz wykres systemu Xparc; 2. okno: okno urządzenia z którego pochodzi połączenie. Sugeruje się aby funkcjonalność ta byłą realizowana za pomocą skryptu, jednakże dopuszcza się rozwiązania alternatywne System audio System powinien zapewniać przekazania sygnału audio rozmowy na głośnik zewnętrzny z dowolnego z trzech stanowisk. Należy dostarczyć zestaw audio składający się z minimum dwóch głośników, o mocy wystarczającej do objęcia pomieszczenia CSR. Do ww. zestawu audio musi istnieć możliwość podłączenia dodatkowego źródła dźwięku mono lub stereo za pomocą złącz minijack i RCA (cinch). Sygnał audio domyślnie ma być wyciszony lub odtwarzać sygnał zewnętrzny (wybór 11/53

12 trybu i głośności zależy od operatora w CSR) i w momencie przełączania rozmowy powinien automatycznie wyciszyć sygnał zewnętrzny i odtwarzać rozmowę lub jej zapis archiwalny. Zestaw audio powinien być wkomponowany stylistycznie w pomieszczeniu CSR Rejestracja zgłoszeń System rejestracji zgłoszeń powinien się charakteryzować następującą funkcjonalnością Każde połączenie z dyspozytorem powinno być zapisywane w systemie dyspozytorskim jako zgłoszenie; System dyspozytorski powinien jak najwięcej danych uzyskiwać automatycznie z Portalu głosowego; Czynności wykonywane przez dyspozytora powinny być ograniczone do minimum. System rejestracji zgłoszeń powinien zawierać następujące edytowalne bazy danych: Baza danych ulic wraz z ich nazwami i z podziałem na kategorie i rejony; Baza danych firm utrzymaniowych; Baza danych pracowników merytorycznych ZIKiT; Baza danych służb zewnętrznych (policja, straż pożarna, pogotowie, szpitale, straż miejska itp.). System powinien pozwalać na pełną modyfikację oraz dodawanie kolejnych baz danych przez Zamawiającego. Na podstawie wpisanej ulicy i wybranego tematu dotyczącego zgłoszenia uzyskanego poprzez Portal głosowy, system dyspozytorski powinien automatycznie podpowiadać dyspozytorowi dalsze działania, w tym kontakt do odpowiedniej firmy utrzymaniowej i merytorycznego pracownika ZIKiT. Przekazywanie i kontrola realizacji zgłoszeń powinna odbywać się w sposób automatyczny poprzez Serwis internetowy do wymiany danych. Należy przewidzieć zgłoszenia, które nie będą się kończyć zleceniem do firm utrzymaniowych, a będą pozostawać jedynie do wiadomości dyspozytora. Należy przewidzieć przycisk w okienku zgłoszenia do tego typu czynności. Należy przewidzieć zgłoszenia, których adresatem nie jest ZIKiT oraz jego firmy utrzymaniowej np. czystość (MPO), akcja zima. Wówczas dyspozytor powinien posiadać możliwość szybkiego przekazania takiej informacji telefonicznie lub drogą mailową do odpowiednich jednostek (telefony i adresy powinny znaleźć się w Centralnej Książce Kontaktów). 12/53

13 Należy przewidzieć możliwość wyświetlenia listy wszystkich otwartych zgłoszeń w celu ich uzupełnienia, edycji lub zamknięcia. Należy również przewidzieć możliwość ukrycia ( przekazane dalej ) zgłoszeń, które zostaną rozpatrzone przez pracownika ZIKIT Wymagania dodatkowe administracja i raportowanie System musi zawierać moduł do zarządzania użytkownikami i przydzielania im określonych uprawnień do modułów i funkcjonalności Systemu takich jak: możliwość wprowadzania komunikatów do Portalu Głosowego danego dyspozytora, możliwość dostępu do określonych raportów, możliwość edycji komunikatów itp. Każdy z użytkowników pracujących w Systemie musi posiadać indywidualny login i hasło. System w tym samym czasie musi udostępniać możliwość zalogowania się więcej niż jednemu użytkownikowi, przynajmniej jednemu na każdym ze stanowisk, przy czym użytkownicy są przypisani do systemu a nie konkretnego stanowiska. Dodatkowo powinna być możliwość logowania dwóch użytkowników administratora systemu ze strony Zamawiającego, którzy to będą mieli komplet uprawnień edycji zmian w dostarczonym systemie. Nie dopuszcza się ograniczania uprawnień Zamawiającemu względem dostępnych dla producenta systemu. Dostęp do zarejestrowanych zgłoszeń (serwisu internetowego do wymiany danych) nie powinien podlegać ilościowemu ograniczeniu jednocześnie pracujących użytkowników. Zmiany konfiguracyjne w systemie w tym Portalu Głosowym nie mogą wymagać jego restartu i muszą być dostępne natychmiast po ich akceptacji przez użytkownika lub administratora systemu. System musi umożliwiać logowanie do bazy danych zdarzeń ze swojej pracy, na podstawie, których muszą zostać opracowane, co najmniej następujące raporty: Ilość klientów dodzwaniających się do System w określonym okresie czasu; Ilość połączeń na wybraną infolinię; Liczba klientów odwiedzających daną gałąź drzewa Portalu Głosowego; Liczba osób przełączających się do dyspozytora; Miejsca rozłączania się klientów w drzewie aplikacji Portalu Głosowego; Średni czas oczekiwania w kolejce; Średni czas oczekiwania na połączenia z dyspozytorem; Wykaz zgłoszeń (zleceń) przekazanym służbom utrzymaniowym wraz ze statystyką odnośnie czasu potrzebnego na usprawnienie (Średnia, maksymalna, histogram itp.). Musi istnieć możliwość prezentacji ww. raportów jak i konfiguracji samego systemu za pomocą przeglądarki internetowej po uprzednim zalogowaniu użytkownika. W systemie musi być możliwość eksportu ww. logów z danego okresu jak i wybranych indywidualnie lub wszystkich z wybranego przedziału czasowego nagrań rozmów na zewnętrzne nośniki danych (typu dyski zewnętrzne USB). 13/53

14 System musi być wyposażony w zintegrowany moduł bilingowy z graficznym interfejsem w języku polskim Portal Głosowy Portal Głosowy jest rozumiany jako automatyczny system obsługi połączeń przychodzących oparty technologię IVR (Interactive Voice Response). System powinien funkcjonować w języku polskim i języku angielskim, umożliwiając osobie dzwoniącej wybór języka przed rozpoczęciem korzystania z Portalu głosowego. Dane mają być przekazywane za pomocą generatora mowy Text-to-Speech obsługującego ww. języki. W systemie musi być edytowalna lista tematów w topologii drzewa, których dotyczy zgłoszenie. Wstępnie założenie Zamawiającego przewiduje listę tematów według następującego schematu: Przyjęcie zgłoszenia o awarii: Drogi; Oznakowanie; Sygnalizacja świetlna; Oświetlenie; Infrastruktura tramwajowa; Odwodnienie; Zieleń; Połączenie z operatorem. Funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej w Krakowie: Zgłoszenie uwag do funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Krakowie; Informacja o rozkładzie jazdy według następującej funkcjonalności: Automatyczne pobieranie danych ze strony MPK S.A. w Krakowie lub z innego wskazanego źródła danych; Osoba dzwoniąca wybiera numer linii, kierunek oraz nazwę przystanku (przy pomocy klawiatury telefonu lub głosowo); Po wyborze, dzwoniący otrzymuje informację o najbliższych godzinach odjazdu; Szczegółowy sposób działania tego rozwiązania zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie wdrażania Portalu głosowego. Informacja o cennikach biletów; Informacja o uprawnieniach do przejazdów ulgowych i bezpłatnych; Połączenie z operatorem. 14/53 Funkcjonowanie Wypożyczalni Rowerowych

15 Przyjęcie wniosków dotyczących funkcjonowania: Drogi; Oznakowanie; Sygnalizacja świetlna; Oświetlenie; Infrastruktura tramwajowa; Odwodnienie; Zieleń; Połączenie z operatorem. Połączenie z operatorem. Portal głosowy musi zapewniać: Dowolną możliwość edycji topologii drzewa poprzez samodzielne usuwanie, dodawanie, przemieszczanie, edytowanie dowolnych elementów struktury przez uprawnionych użytkowników.należy dostarczyć narzędzie z intuicyjnym interfejsem graficznym do edycji drzewa i komunikatów; Automatyczne wypełnianie zgłoszenia przez dane uzyskane z poziomu Portalu głosowego z jednoczesną propozycją do akceptacji przez dyspozytora przekazania informacji do wybranych firm utrzymaniowych lub pracowników merytorycznych ZIKiT; Możliwość ustawienia pomijania połączeń z danego numeru przez portal głosowy i bezpośrednie połączenie z operatorem (na przykład od pracowników ZIKiT lub instytucji zewnętrznych); System informacji o przybliżonym czasie oczekiwania na połączenie z dyspozytorem; Nawigacja w drzewie musi się odbywać za pomocą kodów DTMF. Ponadto musi istnieć możliwość zastosowania technologii automatycznego rozpoznawania mowy; Automatyczne włączanie zapowiedzi nagranych w formie pliku dźwiękowego; Narzędzie dla dyspozytora do szybkiego wprowadzania komunikatów o sytuacjach awaryjnych do zdefiniowanego przez użytkownika drzewa Portalu Głosowego Sprzęt do obsługi komputerowego systemu dyspozytorskiego Każde ze stanowisk powinno się składać z urządzeń opisanych w zadaniu 2 składających się ze stacji roboczej wraz z peryferiami sterującymi (myszka i klawiatura) oraz dwóch monitorów, dotykowego do obsługi systemu oraz drugiego dodatkowego standardowego monitora LCD wykorzystywanego do pozostałych czynności pracy dyspozytora. Jeżeli praca w systemie wymaga poprawy parametrów opisanych w zadaniu 2 urządzeń, wykonawca wykona to na własny koszt. Praca komputerów powinna być synchronizowana przez serwer centralny zlokalizowany w serwerowni CSR. Komputer też powinien być podłączony do sieci Internet przez stałe łącze zainstalowane w siedzibie ZIKiT. Do każdego stanowiska należy dostarczyć i podłączyć przycisk nożny PTT. 15/53

16 Serwer Serwer powinien zapewniać integrację systemu łączności CSR oraz obsługę stanowisk dyspozytorskich. Element Płyta główna Chipset Procesor Pamięć Dysk twardy 16/53 Minimalne parametry techniczne: Kontroler dyskowy Obudowa Karty sieciowe Interfejsy zewnętrzne Interfejsy wewnętrzne Karta zarządzająca Serwery typu blade Minimalne parametry Dedykowana do pracy w serwerach, zaprojektowana przez producenta serwera, wyprodukowana na zlecenie producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym, umożliwiająca zamontowanie dwóch procesorów fizycznych Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 2 procesory sześciordzeniowe dedykowane do pracy w serwerach o wydajności równoważnej procesorowi Intel Xeon E Dopuszcza się zaoferowanie procesorów równoważnych, o wyższej mocy lub innego producenta pod warunkiem przedstawienia testów porównawczych przeprowadzonych przez niezależną organizację testującą, stwierdzających wydajność zaoferowanych procesorów. 64GB PC RDIMM, możliwość rozbudowy do nie mniej niż 512GB 2 dyski, każdy o pojemności min 300GB z interfejsem SAS o prędkości obrotowej nie mniejszej niż 10 tysięcy obr/sek. W obudowie umożliwiającej wymianę dysków w czasie pracy serwera sprzętowy kontroler dyskowy realizujący poziomy RAID 0 i 1 współpracujący z dyskami SATA, SAS,SSD umożliwiająca zamontowanie w obudowie typu blade model HP BladeSystem c7000 Enclosure Minimum 2 wbudowane w płytę główną porty CNA 10Gb FCoE. Każdy port z możliwością podzielenia na 3 interfejsy LAN (z możliwością określenia przepustowości od 100Mb/s do 10Gb/s) oraz 1interfejs FC. Proces podziału karty nie może obciążać procesora i pamięci serwera, musi odbywać się w modułach komunikacyjnych. Złącze wejścia wyjścia umożliwiające podłączenie przy pomocy przejściówki monitora oraz urządzeń wyposażonych w port USB 2 x slot PCIe na karty rozszerzeń, 1 x USB 2.0, 1 x karta SD-HC, 2 x SAS/SATA Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania pozwalającej na

17 Karta graficzna Inne Gwarancja Instalacja Obsługiwane systemy operacyjne włączenie i wyłączenie serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty zarządzającej, przejęcie konsoli tekstowej i graficznej, podłączenie napędów wirtualnych. Serwer musi mieć możliwość zdalnego zarządzania przez moduł zarządzający obudowy typu blade wbudowana z dedykowaną pamięcią o pojemności minimum 16MB i rozdzielczości 1920 x 1200 Serwer musi być objęty gwarancją producenta. Producent umożliwi pobieranie aktualizacji oraz sterowników przez okres minimum trzech lat licząc od daty wydania. Serwer musi: - być optymalizowany do pracy z systemami pamięci masowej producenta serwera. - posiadać redundantne zasilanie typu Hot Plug - posiadać interfejsy komunikacyjne wymagane do zapewnienia wymaganej funkcjonalności Realizowana w miejscu instalacji sprzętu Next Business Day. Wykonawca zapewni instalację w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Instalacja zawiera dostarczenie, montaż serwera w obudowie, uruchomienie serwera, konfiguracja serwerów, aktualizację mikrokodów ( jeżeli wymagane ). Windows Server, Red Hat, SUSE Linux, Oracle Linux, Solaris, VMWare, Citrix Serwer powinien być zamontowany w jednej z szaf rackowych Zamawiającego w serwerowni CSR. Wykonawca dostarczy i dostosuje wszystkie komponenty potrzebne do prawidłowego działania serwera Zestawy słuchawkowe dla dyspozytorów Należy zapewnić bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do rozmów o minimalnych parametrach technicznych: Technologia DECT CAT iq (zakres częstotliwości MHz); Rozmiar odbiornika akustycznego do 50 mm; Zasilanie bateryjne (Lithium Polymere); Zasięg na wolnej przestrzeni co najmniej 150 metrów; Zasięg w typowym pomieszczeniu biurowym co najmniej 50 metrów; Praca w trybie gotowości co najmniej 100 godzin; Czas ładowania od 0 do 50% maksymalnie 30 minut a do 100% maksymalnie 1 godzina; Mikrofon z wyciszaniem szumów NC; Pasmo przenoszenia w trybie szerokopasmowym w zakresie 150 Hz 6.8 khz; Pasmo przenoszenia w trybie wąskopasmowym w zakresie 300 Hz 3.5 khz. 17/53

18 Zasilacze do ładowania zestawów słuchawkowych minimum w liczbie stanowisk dyspozytorskich Serwis internetowy do wymiany danych Wszystkie zgłoszenia powinny być przekazywane do firm utrzymaniowych oraz merytorycznych pracowników ZIKiT poprzez Serwis internetowy do wymiany danych. Poszczególne firmy utrzymaniowe oraz merytoryczni pracownicy ZIKiT powinni mieć dostęp do tego serwisu: Firmy utrzymaniowe do odczytu swoich zgłoszeń oraz zgłaszania wykonania zleconych działań; Merytoryczni pracownicy ZIKiT do odczytu swoich zgłoszeń oraz potwierdzenia wykonania zlecenia; Wszystkie dane dotyczące zgłoszenia i zleconych działań w związku z jego realizacją powinny być przechowywane w systemie dyspozytorskim i dostępne w dowolnej chwili z możliwością wydruku lub eksportu konkretnego zgłoszenia, zgłoszeń z danego okresu, dotyczących danego zakresu zadań lub zgłaszanych do danej firmy utrzymaniowej i pracownika merytorycznego ZIKiT przez uprawnionych pracowników ZIKiT (edytowalna lista uprawnień); Serwis internetowy powinien być odpowiednio zabezpieczony uniemożliwiając dostęp do niego osobom nieuprawnionym; Wszystkie zmiany w serwisie internetowym powinny być rejestrowane z możliwością podglądu historii zmian Tablety dla pracowników terenowych W pełni współpracujące z Komputerowym systemem dyspozytorskim oraz serwisem internetowym do wymiany danych. Sprzęt powinien spełniać następujące parametry: Ekran o bardzo dobrych parametrach umożliwiający pracę w warunkach zewnętrznych w tym spełniający następujące parametry: Przekątna min. 10 cali; Zaawansowany system pozycjonujący potrafiący rejestrować dotyk w dziesięciu miejscach jednocześnie; Wysoka rozdzielczość ekranu o wartości nie mniejszej niż 1920 na 1200 pikseli; Maksymalna jasność ekranu o wartości co najmniej 300 cd/m 2 (możliwość regulacji jasności w zakresie co najmniej od 30 do 300 cd/m 2 ); Temperatura barwowa z zakresu od 6450 do 6550 K; Możliwość pracy za pomocą dotyku i elektronicznego rysika (elektroniczny rysik dołączyć do tabletu). 18/53

19 Wykonawca przeprowadzi szkolenia z zakresu obsługi, serwisu i administrowania dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 19/53 Czas pracy na baterii potwierdzony testami minimum 6 godzin podczas przeglądania stron internetowych przy jasności min. 200 cd/m 2 ; Karta Wi-Fi obsługująca co najmniej standardy b/g/n; Pamięć RAM min. 2 GB; Procesor czterordzeniowy o taktowaniu rdzeni min. 1,5 GHz; Wbudowany Modem 3G i 4G (LTE) (karta SIM z dostępem do Internetu po stronie Zamawiającego, po stronie Wykonawcy konfiguracja połączenie pomiędzy urządzeniem a systemem centralnym); Czujnik GPS; Pamięć na dane min. 16GB z możliwością rozszerzenia o kartę SD/microSD; Wbudowana kamera; Zestaw akcesoriów umożliwiających montaż i ładowanie baterii urządzenia w pojazdach służbowych ZIKiT (należy zapewnić rozdzielacz dla gniazdka w samochodzie, aby można było ładować więcej niż jedno urządzenie). Tablet powinien zawierać mapę GIS obejmującą obszar Gminy Miejskiej Kraków i czujnik do automatycznej lokalizacji zdarzenia w terenie. Mapa GIS dostarczona przez Wykonawcę. Urządzenie powinno umożliwiać bezpośrednie przekazanie zlecenia do odpowiedniej firmy utrzymaniowej i pracownika merytorycznego ZIKiT z jednoczesnym zapisem zgłoszenia w Komputerowym systemie dyspozytorskim. Urządzenie powinno umożliwiać uruchomienie innych aplikacji systemów komputerowych CSR zaprojektowanych dla platformy Android. 2.3 Informacje i wymagania dodatkowe Ostateczny kształt wszystkich elementów Komputerowego systemu dyspozytorskiego i Portalu głosowego ma być ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji projektu. Wszystkie elementy Komputerowego systemu dyspozytorskiego i Serwisu internetowego do wymiany danych powinny w możliwe największym stopniu uzyskiwać informacje poprzez Portal głosowy, zautomatyzować działania dyspozytora, podpowiadać wszelkie dane dotyczące lokalizacji i dalszego działania oraz kontakt do firm utrzymaniowych i merytorycznych pracowników ZIKiT. Rola dyspozytora powinna sprowadzać się do przyjęcia informacji o zdarzeniu i potwierdzenia wysłania zgłoszenia do właściwych służb, a następnie sprawdzenia, czy zgłoszenie zostało zrealizowane przez firmę utrzymaniową i potwierdzone przez merytorycznego pracownika ZIKiT. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe z bieżącej produkcji (urządzenia elektroniczne muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy).

20 Po wykonaniu prac Wykonawca przeprowadzi testy końcowe, które muszą potwierdzić, że wdrożony system ma wszystkie funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego. Pozytywne wyniki przeprowadzonych testów będą podstawą do odbioru prac. 20/53

21 3 ZADANIE 2: ZAKUP SPRZĘTU DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA CSR 3.1 Wymagania ogólne W ramach niniejszego zadania należy zakupić i dostarczyć: Komputer klasy PC 5 szt. Monitor komputerowy 15 szt. Drukarka laserowa 2 szt. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Niszczarka do papieru i płyt CD 1 szt. Aparat fotograficzny 2szt. Projektor Full HD 1 szt. Kamera HD 1 szt. Kamera HD przystosowana do montażu na przedniej szybie samochodu 2 szt. Dyktafon 1 szt. Fotele dyspozytorskie 6 szt. Latarka 2 szt. Ładowarka do baterii 1 szt. Ładowarka do telefonu komórkowego 2 szt. Lampa stanowiskowa 6 szt. Bezprzewodowe myszy komputerowe 4 szt. Listwy zasilające 6 szt. Huby USB 3 szt. Switch sieciowy 3 szt. Torby dla inspektorów terenowych CSR na sprzęt elektroniczny 5 szt. 3.2 Wymagania szczegółowe Komputer klasy PC Minimalne parametry: 1 Procesor 2 Płyta główna 3 Pamięć RAM z rodziny x86, min. czterordzeniowy, pamięć podręczna min. 6MB, częstotliwość taktowania min. 3.0GHz, osiągający w teście Performance Test (PassMark) min pkt., wyposażony w technologię zwiększająca częstotliwość taktowania w przypadku potrzeby zwiększenia wydajności, wyposażony w system chłodzenia odpowiedni do zastosowanego procesora Płyta główna dedykowana do procesora. Chipset producenta procesora z obsługą procesorów czterordzeniowych Min. 4GB DDR3 o częstotliwości taktowania 1333MHz, możliwość rozbudowy do 16 GB, ilość gniazd pamięci min. 2 szt. 21/53

22 4 Gniazda rozszerzeń Minimum 1 szt. PCI-Express x16 pełnej wysokości, 3 szt. PCI-Express x1 pełnej wysokości, 5 Porty 6x USB wersja min. 2.0,(2xUSB 2.0 dostępne z przodu obudowy), 1x wyjście audio,1x wejście audio, 2 x RJ-45 22/53 6 HDD Minimum 1000GB, SATA II (3Gb/s), 7200 rpm NCQ 7 Min. 1 wnęka 5.25" dostępna z zewnątrz, min. 1 wnęka 3.5" Wnęki rozszerzeń dostępna wewnątrz obudowy 8 Napędy Wieloformatowa nagrywarka DVD 9 Czytnik kart pamięci Wbudowany 6 w 1 10 Karta dźwiękowa Zintegrowana 11 Karta graficzna Dedykowana, min. 2 GB pamięci własnej. Wyjście na niezależne 4 monitory 4 x wyjście DP wraz z kompletem przejściówek na DVI i HDMI. 12 Karta sieciowa 2 x (jedna zintegrowana), 10/100/1000 (RJ-45) 13 Klawiatura USB 14 Mysz USB optyczna lub laserowa z rolką i przyciskiem wstecz + podkładka z jednorodnego materiału 15 Obudowa Typu SFF, przystosowana do pracy w poziomie i pionie. 16 Bezpieczeństwo Możliwość startu systemu z urządzeń USB, możliwość blokowania zapisu i odczytu na porty USB 17 Zasilacz Dostosowany do dostarczonego sprzętu, pracujący stabilnie w warunkach maksymalnego obciążenia - aktywny stabilizator PFC zgodny z normą 80PLUS Certyfikaty (wystawione Certyfikat ISO 9001 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji lub równoważny (do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu potwierdzającą spełnienie wymogu); 18 przez uprawnione Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu(do oferty należy podmioty certyfikującemogu); dołączyć kopię certyfikatu potwierdzającą spełnienie wy- Oferowane komputery powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym, System operacyjny i oprogramowanie Oprogramowanie dodatkowe Preinstalowany na dysku twardym MS Windows 7 Professional PL x64 lub równoważny w pełni współpracujący z oprogramowaniem zainstalowanym u zamawiającego,(windows, Active Directory) z wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego; Licencja MS Office 2010 Standard OPEN GOV PL lub równoważny pakiet oprogramowania biurowego na licencji

23 21 22 Oprogramowanie antywirusowe Dokumentacja techniczna 23 Gwarancja grupowej tzn: jeden klucz licencyjny do wszystkich zakupionych licencji w ramach jednego zamówienia, składający się z co najmniej edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, edytora do tworzenia i edycji prezentacji multimedialnych, klienta poczty elektronicznej do serwera MS Exchange w wersji co najmniej 6.5 umożliwiający tworzenie, otwieranie, edycję i zapis dokumentów w formacie doc i xls. Klient poczty elektronicznej będący integralną częścią pakietu równoważnego musi mieć możliwość współpracy w zakresie następujących usług: obsługa kalendarza w wersji sieciowej, prowadzenie ewidencji zadań z możliwością delegowania ich do innych użytkowników pracujących z oferowanym oprogramowaniem a także z użytkowanych przez Zamawiającego oprogramowania Outlook 2003, Outlook 2007, możliwość potwierdzenia spotkań i zapisywanie ich do kalendarza. Wszystkie elementy pakietu muszą być w polskiej wersji językowej i obsługiwać pisownię języka polskiego. Instalacja oprogramowania w posiadaniu zamawiającego (ESET) Do każdego zestawu Realizowana w miejscu instalacji sprzętu Next Business Day Monitor komputerowy 8 sztuk monitorów LCD o parametrach nie gorszych niż: Matryca IPS, MVA lub PVA Wielkość matrycy 24 Rodzaj ekranu panoramiczny Technologia podświetlania Diody LED Czas reakcji matrycy [ms] Max. 6 ms Rozdzielczość 1920x1200 Jasność [cd/m2] Maksymalna min. 250 cd/m 2 Minimalna max. 5 cd/m 2 Kontrast Min. 1000:1 typowy Min :1 dynamiczny Kąt widzenia poziom 178 stopni Kąt widzenia pion 178 stopni 23/53

24 Ilość kolorów [mln] Sterowanie Gniazda wejściowe Pozostałe Opcje kontrolne Wyposażenie Gwarancja 16,7 miliona OSD 15-pin D-Sub, DVI-D, HDMI/Display Port Funkcja PIVOT; stopka umożliwiająca regulację w pionie (min. 130mm), pochylenie do przodu i do tyłu (min. - 5 do 30 ) oraz obrót wokół podstawy (min. 170 ). Regulacja ma umożliwiać położenie dolnej krawędzi na powierzchni na której stoi stopka; automatyczna regulacja jasności na podstawie jasności otoczenia; hub USB 2.0; czarna wersja kolorystyczna; ramka panelu o podobnej szerokości na całym obwodzie; Jasność, kontrast, pozycja, temperatura kolorów, indywidualne ustawienia koloru, wybór wejścia, powrót do ustawień fabrycznych Kabel DP Producenta, w okresie gwarancji na całość prac, realizowana w miejscu instalacji sprzętu Next Businnes Day 4 sztuki standardowych monitorów LCD o parametrach nie gorszych niż: 24/53 Matryca IPS, MVA lub PVA Wielkość matrycy 27 Rodzaj ekranu panoramiczny Technologia podświetlania Diody LED Czas reakcji matrycy [ms] Max. 6 ms Rozdzielczość 2560x1440 Jasność [cd/m2] Maksymalna min. 250 cd/m 2 Minimalna max. 5 cd/m 2 Kontrast Min. 1000:1 typowy Min :1 dynamiczny Kąt widzenia poziom 178 stopni Kąt widzenia pion 178 stopni Ilość kolorów [mln] 16,7 miliona Sterowanie OSD Gniazda wejściowe DVI-D, HDMI/Display Port Pozostałe Funkcja PIVOT, stopka umożliwiająca regulację w pionie (min. 130mm), pochylenie do przodu i do tyłu (min. - 0 do 30 ) oraz obrót wokół podstawy (min. 170 ). Regulacja ma umożliwiać położenie dolnej krawędzi na powierzchni na której stoi stopka; automatyczna regulacja jasności na podstawie jasności otoczenia; hub USB 2.0; czarna wersja kolorystyczna; ramka panelu o podobnej szerokości na całym obwodzie;

25 Opcje kontrolne Wyposażenie Gwarancja Jasność, kontrast, pozycja, temperatura kolorów, indywidualne ustawienia koloru, wybór wejścia, powrót do ustawień fabrycznych Kabel DP Producenta, min. 5 lat, realizowana w miejscu instalacji sprzętu Next Businnes Day 3 sztuki monitorów LCD z panelem dotykowym o parametrach nie gorszych niż: Matryca IPS, MVA lub PVA Wielkość matrycy Min. 22 Rodzaj ekranu panoramiczny Technologia podświetlania Diody LED Czas reakcji matrycy [ms] Max. 5 ms Rozdzielczość 1920x1080 Jasność [cd/m2] Min. 250 cd/m2 Kontrast Min. 1000:1 typowy Min :1 dynamiczny Kąt widzenia poziom 178 stopni Kąt widzenia pion 178 stopni Ilość kolorów [mln] 16,7 miliona Sterowanie OSD Gniazda wejściowe 15-pin D-Sub, DVI-D, HDMI/Display Port Opcje kontrolne Jasność, kontrast, pozycja, temperatura kolorów, indywidualne ustawienia koloru, wybór wejścia, powrót do ustawień fabrycznych Wyposażenie Kabel DP Gwarancja Realizowana w miejscu instalacji sprzętu Next Businnes Day Drukarka laserowa Minimalne parametry: 25/53 Technologia druku Laserowa Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi Szybkość druku 40 str/min Obciążenie str./mies. Rozmiar nośnika A4, A5,A6,B5,B6,koperty Pamięć standardowa 128 MB z możliwością rozszerzenia Standardowe języki drukarktycznym PCL 6, PCL 5e, Postscript Level 3 emulacja z automa- przełączaniem języków, direct PDF (v 1.4) Druk dwustronny Tak, automatyczny

26 Standardowe połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Opcje dodatkowe Gwarancja Port USB 2.0, Fast Ethernet LAN 10/100/1000 print server Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Prof., Windows 2003 Server, Vista, Windows 7 x64, Linux W zestawie kabel drukarkowy USB 2.0 3m, patchcord kat 5e 3m Realizowana w miejscu instalacji sprzętu Next Business Day Urządzenie wielofunkcyjne Minimalne parametry: Funkcja urządzenia Parametry kopiowania/drukowania Parametry skanowania Parametry faksowania Czas pierwszego wydruku Rozmiar nośnika Druk w kolorze Technologia druku - drukarka - kopiarka - skaner - faks - rozdzielczość kopiowania: 600 dpi - prędkość kopiowania w czerni: min. 20 kopii/min - prędkość kopiowania w kolorze: min. 20 kopii/min - maksymalna liczba kopii: 99 - zmniejszanie/powiększanie kopii : 25 do 400% - automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy - automatyczne kopiowanie dwustronne - typ skanera: płaski, automatyczny podajnik dokumentów - skanowanie w kolorze - optyczna rozdzielczość skanowania : 1200 dpi - maksymalny format skanowania: co najmniej A4 - dwustronne skanowanie z ADF - skanowanie do poczty elektronicznej, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do portu USB, - formaty plików: PDF, JPG, TIFF - faks w kolorze - szybkość faksu: 33,6 kb/s - pamięc faksu: 100 stron (czerń), 8 stron (kolor) - rozdzielczośc faksu: 300 x 300 dpi - wysyłanie grupowe faksów, min: 20 grup - programowane nr szybkiego wysyłania: min. 90 Maksymalnie 10 sekund zarówno w czerni jak w kolorze A4, A5,A6,B5,koperty (podajnik kopert) Tak Laserowa 26/53

27 Obciążenie miesięczne Do stron Pamięć wbudowana Min: 750MB Druk dwustronny Automatyczny Język drukarki PCL5, PCL6, PDF, Postscript poziom 3 Poziom Hałasu Max. 55 db Standardowe połączenia Port USB 2.0, wbudowany LAN 10/100 print serwer, WiFi Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP, Windows 7 x32 i x64, Windows 8 x32 i x64, Windows Vista x32 i x64, Linux Opcje dodatkowe Dotykowy ekran LCD do obsługi. W zestawie kabel drukarkowy USB 2.0 3m,patch-cord 5m kat. 5e Gwarancja Realizowana w miejscu instalacji sprzętu Next Business Day Niszczarka do papieru i płyt CD Parametry niegorsze niż: Poziom bezpieczeństwa (wg DIN 32757) Pojemność kosza Ilość niszczonych kartek (70g/m 2 ) Poziom głośności Szerokość szczeliny Inne Minimum Poziom 3, cięcie na ścinki l Min. 12 Max 60 db (bieg jałowy) Min. Szerokość A4 Niszczenie płyt CD/DVD, zszywek, spinaczy Aparat fotograficzny Parametry niegorsze niż: 27/53 Liczba efektywnych pixeli Rozdzielczość filmów Min. 12 mln Płynnie 1920x1080, możliwość redukcji jakości w aparacie w celu oszczędności miejsca. Zoom optyczny Min. 4,0x Temperatura pracy W zakresie co najmniej od -10 do 40 stopni Celsjusza Zasięg wbudowanej lampy błyskowej Min. do 10 metrów Funkcja stabilizacji obrazu Optyczna i cyfrowa Zasilanie Bateria Li-ion (zapasowa bateria w zestawie do każdego aparatu) Karta pamięci Obsługa SD, SDH, SDXC (w zestawie karta dla każdego aparatu o pojemności co najmniej 32 GB dostosowana do

28 Waga (bez baterii) Inne Dodatkowe możliwości zapisu aparatu np. płynnej rejestracji filmów w maksymalnej rozdzielczości) Max. 300 g wodoodporny, odporny na wstrząsy, upadek, zgniatanie, mróz i kurz. Moduł GPS. Bateria (2 szt.), kabel USB, ładowarka, karta pamięci w zestawie do każdego aparatu Projektor Full HD Projektor cyfrowy FullHD o parametrach nie gorszych niż: Lampa w technologii LCD lub DLP; Rozdzielczość nominalna min x 1080 z możliwością wyświetlania 1920x1200; Wejście 2xHDMI lub 2xDS lub HDMI i DS, dodatkowo VGA; Możliwość montażu w pozycji odwróconej (podwieszonej do sufitu); Pilot zdalnego sterowania; Jasność maksymalna min (w trybie Eco 2000) [ANSI Lumeny]; Kontrast nie gorszy niż 1:10000; W zestawie wszelkie niezbędne okablowanie w tym okablowanie do podłączenia do komputera z uwzględnieniem potrzebnej długości kabli; Żywotność lampy (w trybie normalnym) co najmniej 4000 godzin, (w trybie Eco) co najmniej 5500 godzin; Poziom głośności: poniżej 35 db dla trybu Power ; W dostawie uwzględnić montaż projektora, prowadzenie kabli do stacji roboczych oraz przystosowanie ściany do wyświetlania obrazu (pokrycie odpowiednią warstwą lub montaż ekranu). Należy uwzględnić mocowanie sufitowe w odległości ok. 4 metrów od ekranu/ściany w miejsce istniejącego projektora i pokrycie całej szerokości ściany pomiędzy ekranami wielkoformatowymi; Gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu Next Business Day Kamera HD Urządzenie o parametrach nie gorszych niż: 28/53 Full-HD min. 2 megapikseli, min. 1/5,8 cala CMOS; Tryb zapisu progresywnego 50p lub 60p w rozdzielczości 1920 x 1080; Zapis AVCHD; zoom optyczny min. 30x; optyczna stabilizacja obrazu; nagrywanie na kartach SD/SDHC/SDXC, (Karta SDXC 64GB w zestawie, dostosowane do prędkości zapisu kamery); wyposażona w ekran LCD do obsługi i podglądu nagrań; jasność obiektywu maksymalnie 1/1,8; minimalne oświetlenie 2 lx;

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor Załącznik nr 6 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy sprzętu komputerowego dla P&R Czerwone Maki.

Zakres rzeczowy sprzętu komputerowego dla P&R Czerwone Maki. Zakres rzeczowy sprzętu komputerowego dla P&R Czerwone Maki. 1. Lista sprzętu. Lp. Nazwa sprzętu Parametry techniczne Ilość min. 1. Serwer sieciowy dla systemu Parametry min. w pkt 2a 1 2. Stacja robocza

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE DOA.III.272.1.134.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego do użytku na czas realizacji projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa sprzętu dla systemu informatycznego ediom.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa sprzętu dla systemu informatycznego ediom. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa sprzętu dla systemu informatycznego ediom. W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujący sprzęt, o parametrach minimalnych przedstawionych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE. Zapytanie ofertowe

ROZEZNANIE CENOWE. Zapytanie ofertowe ROZEZNANIE CENOWE 1. Zamawiający: Stowarzyszenie Adelfi Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne Cześć 1 akcesoria 1 Drukarka: Kolorowa laserowa Wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego: tak Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 9600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 9600 x 600 Prędkość druku -

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Pamięć operacyjna osiągający co najmniej 7980 punktów w teście wg minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. .. sztuk:..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. .. sztuk:.. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie1. Zestaw komputerowy ilość: 7 szt. (CPV: 30.20.00.00-1, 30.23.13.00-0, 48.90.00.00-7) 1. Procesor 2. Pamięć RAM Minimum: 16 GB DDR

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne)

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 3 do umowy Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostarczony sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, bez braków i uszkodzeń oraz wyprodukowany w roku 2011.

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego CIS-WAG.2720.91.2015 z dnia 06.10.2015 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego CIS-WAG.2720.91.2015 z dnia 06.10.2015 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego CIS-WAG.2720.91.2015 z dnia 06.10.2015 r. Opis Przedmiotu Zamówienia. Tabela 1. Drukarka A4 czarno-biała (np. OKI MB432dn) 2 sztuki Drukarka A4 czarno-biała 1 Format

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego

Wymagania zamawiającego Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA Część 1 - Komputer stacjonarny szt. 4 Obudowa Mini Tower Procesor min. 2 rdzenie częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz Płyta główna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) MINIMALNE WYMAGANIA

KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) MINIMALNE WYMAGANIA Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Komputer przenośny laptop KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) Ekran Przekątna ekranu 15 cali Karta graficzna 1GB Technologia LED Specyfikacja Procesor Intel

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor:

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor: Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/211/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nazwa producenta i nr katalogowy części wchodzącej w skład zestawu/ okres

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia - wymagań minimalnych I. Komputer stacjonarny z monitorem 30 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Producent i model:...

Producent i model:... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ OFERTA Nazwa i siedziba Wykonawcy......... Nazwa i siedziba Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz 1. Nawiązując do ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 3. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn.brutto

Zadanie Nr 3. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn.brutto Zadanie Nr 3 Lp 1. Komputer PC Procesor klasy x86 - Liczba rdzeni/wątków min.4/4 - Częstotliwość taktowania procesora min.2,9 GHz - Pojemność pamięci cache L2/L3 min. 1 MB/6 MB - Obsługa instrukcji 32-bit

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencją na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.5.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Typ: Komputer przenośny typu laptop Spełnia/nie spełnia. Przekątna 15-15,9, matryca z podświetleniem LED

Typ: Komputer przenośny typu laptop Spełnia/nie spełnia. Przekątna 15-15,9, matryca z podświetleniem LED Utworzenie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nr umowy POIS.08.01.00-00-009/10 Sprzęt komputerowy do sali konferencyjnej - dostawa i montaż Komputer przenośny - 1szt. Typ: Komputer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DZPZ/333/72/2015 Załącznik nr 3 FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH Poz. 1 Specyfikacja zestawu komputerowego min 21 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik

Bardziej szczegółowo

OPISY TECHNICZNE (Sprzęt informatyczny)

OPISY TECHNICZNE (Sprzęt informatyczny) OPISY TECHNICZNE (Sprzęt informatyczny) Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie: CZĘŚĆ I : 30 szt. zestawów komputerowych stacjonarnych (3 typy) CZĘŚĆ II: 9 szt. komputerów przenośnych z m (2 typy) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Lp. Parametr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Lp. Parametr OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa sprzętu. W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujący sprzęt, o parametrach minimalnych przedstawionych w tabelach poniżej.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół. LP. Nazwa towaru CENA JEDNOSTKOWA

Bardziej szczegółowo

Notebook Model 1 (8 szt.).. (proszę wpisać model oferowanego sprzętu)

Notebook Model 1 (8 szt.).. (proszę wpisać model oferowanego sprzętu) Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna Notebook Model 1 (8 szt.).. (notebooki) 1. Punktacja procesora Nie mniej niż 900 pkt w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 2. Pojemność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu. Stacja robocza typ I Parametry komputera

Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu. Stacja robocza typ I Parametry komputera Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu Stacja robocza typ I y komputera klasy x64-32 osiągający w teście PassMark-CPU Mark wynik nie gorszy niŝ 2855 w teście PassMark - CPU Mark High Mid Range

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA):

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): 1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): Lp. 1 Procesor 2 Element Wentylator procesora Typ sprzętu komputerowego Jednostki komputerowe Procesor

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH FORMULARZ PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIK NR 1.2 DO SIWZ 1. Zasilacz awaryjny UPS 1 szt Obudowa Moc, napięcie i prąd Ilośd i rodzaj gniazd zasilanych awaryjnie Próg przełączenia Częstotliwośd

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.48.2013 Załącznik Nr 6 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... I. Projekcyjny zestaw awaryjny typ A (4 zestawy) Każdy zestaw

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE CZĘŚĆ 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE CZĘŚĆ 1 Nr postępowania WF.2420.06.2014.MW Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA MINIMALNE CZĘŚĆ 1 Tabela I.1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Multimedialne sale dydaktyczne

CZĘŚĆ II Multimedialne sale dydaktyczne CZĘŚĆ II Multimedialne sale dydaktyczne Załącznik nr 5 W ramach dostawy powyżej opisanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, integracji, uruchomienia i szkolenia użytkowników w ramach ceny

Bardziej szczegółowo

,,Nauczyciel Doskonały

,,Nauczyciel Doskonały Dział II - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do działalności sieci współpracy w ramach projektu pn.: Nauczyciel Doskonały współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo