I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Właściciel podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu znajdującego się pod adresem URL: to jest spółka działająca pod firmą Red Sky Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy Alei Piastów 22, Szczecin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca NIP: oraz numer REGON o kapitale zakładowym ,00 złotych; b. Formularz rejestracyjny dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie; c. Formularz zamówienia dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do złożenia zamówienia na Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra; d. Regulamin niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela Serwisu; e. Pudełko ShinyBox Extra limitowane pudełko Shiny Box zawierające miniatury oraz normalnej wielkości kosmetyki, dostępne w ograniczonej ilości oraz w różnych odstępach czasowych. Pudełko ShinyBox Extra może być zamówione jedynie w sposób, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 lit. c) poniżej; f. Serwis portal internetowy dostępny pod adresem URL: g. Użytkownik pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. 2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz z późn. zm.) Właściciel niniejszym ustala Regulamin Serwisu. II. FUNKCJONALNOŚCI OFEROWANE W RAMACH SERWISU 1. Serwis jest portalem internetowym, który daje możliwość odkrywania i testowania produktów kosmetycznych wysokiej jakości. Serwis to idealne rozwiązanie dla miłośniczek nowych trendów kosmetycznych, które chcą odkrywać sekrety piękna i urody. 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, każdego miesiąca do Użytkownika Serwisu, który złoży zamówienie lub zdobędzie 100 ShinyStars, a następnie złoży zamówienie, wypełniając w tym celu Formularz zamówienia dostarczane zostanie pięknie zapakowane Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra. W ekskluzywnych Pudełkach ShinyBox znajdą się miniatury luksusowych kosmetyków oraz normalnej wielkości kosmetyki, znanych i cenionych marek. 3. Serwis umożliwia zbieranie przez Użytkowników gwiazdek ShinyStars, które są następnie wymieniane na Pudełka ShinyBox zupełnie za darmo. Pudełka ShinyBox Extra nie podlegają wymianie na ShinyStars. 4. Każde zebrane przez Użytkownika 100 ShinyStars podlega wymienianie na 1 Pudełko ShinyBox. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 rozdziału V poniżej, jeżeli Użytkownik nie dokona przedpłaty za ponowną wysyłkę, ShinyStars wymienione na Pudełko ShinyBox nie zostaną zwrócone. 5. Użytkownik Serwisu może dokonać wymiany zgromadzonych 100 ShinyStars na Pudełko ShinyBox z

2 tym zastrzeżeniem, że dostępne w danym miesiącu Pudełko ShinyBox można otrzymać tylko jeden raz. Wykonując następujące akcje w Serwisie: a. polecenie Serwisu znajomym, w efekcie czego osoba, której Użytkownik polecił Serwis utworzy i aktywuje konto w Serwisie oraz zapisze się do Subskrypcji, o której mowa w rozdziale VI ust. 3 list. a) poniżej 30 ShinyStars, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej; b. wypełnienie całego profilu Użytkownika w Serwisie 20 ShinyStars; c. jednorazowe zaakceptowanie przez Właściciela przesłanego mu przez Użytkownika zdjęcia utrwalającego wizerunek Użytkownika z Pudełkiem ShinyBox 5 ShinyStars; d. jednorazowe zaakceptowanie przez Właściciela przesłanego mu przez Użytkownika filmu utrwalającego wizerunek Użytkownika z Pudełkiem ShinyBox 5 ShinyStars; e. kompletne wypełnienie w Serwisie przez Użytkownika jednej ankiety dotyczącej aktualnego Pudełka ShinyBox 5 ShinyStars; f. dokonanie zakupów za kwotę odpowiadającą równowartości min. 50 złotych brutto (całkowita wartość zamówienia po uwzględnieniu ewentualnych rabatów) w sklepie internetowym pod adresem URL: oraz wpisanie w koszyku w polu "Kod rabatowy" kodu: "ShinyBox", a następnie dokończenie procedury płatności 20 ShinyStars; g. polecenie pojedynczego zakupu Pudełka ShinyBox, w efekcie czego osoba, której Użytkownik polecił zakup dokona zakupu pojedynczego Pudełka ShinyBox za przedpłatą z pominięciem jakichkolwiek promocji, zniżek, rabatów, upustów etc., w sposób, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 list. c) poniżej 10 ShinyStars. 6. Właściciel zastrzega, że przyznanie Użytkownikowi ShinyStars za wykonanie akcji, o której mowa w pkt. (f), nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przez Właściciela potwierdzenia dokonania płatności. 7. Akcję, o której mowa w pkt. (e) powyżej każdy Użytkownik może wykonać tylko jeden raz i tylko w okresie dostępności ankiety dotyczącej aktualnego Pudełka ShinyBox. Przyznanie Użytkownikowi ShinyStars za wykonanie akcji, o której mowa w pkt. (e) powyżej następuje w ciągu 5 dni od dnia wyłączenia dostępności ankiety dotyczącej aktualnego Pudełka ShinyBox, po uprzednim przeprowadzeniu przez Właściciel weryfikacji wypełnionej przez Użytkownika ankiety i stwierdzeniu poprawności jej wypełnienia. 8. Przyznanie Użytkownikowi ShinyStars za wykonanie akcji, o której mowa w pkt. (a) powyżej nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przez Właściciela potwierdzenia dokonania płatności za pierwsze zamówione w ramach Subskrypcji Pudełko ShinyBox. W przypadku czterech kolejnych płatności realizowanych przez nowego Użytkownika za Pudełka ShinyBox w ramach zamówionej Subskrypcji, Użytkownik polecający Serwis otrzyma 5 ShinyStars za każdą zrealizowaną płatność (maksymalnie 20 ShinyStars). Przyznanie Użytkownikowi ShinyStars za wykonanie akcji, o której mowa w pkt. (g) powyżej nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przez Właściciela potwierdzenia dokonania płatności za zamówione Pudełko ShinyBox. W przypadku skutecznego odstąpienia przez nowego Użytkownika od umowy zakupu Pudełek ShinyBox w ramach Subskrypcji lub odpowiednio przez Użytkownika zamawiającego jednorazowo Pudełko ShinyBox, ShinyStars przyznane polecającemu Użytkownikowi zostaną anulowane. W przypadku rezygnacji przez nowego Użytkownika z zakupu Pudełek ShinyBox w ramach Subskrypcji Użytkownik polecający otrzyma wyłącznie ShinyStars za płatności zrealizowane. W sytuacji, gdy po odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy zakupu Pudełek ShinyBox w ramach Subskrypcji Użytkownik ponownie zapisze się do Subskrypcji, ShinyStars za

3 ponowne polecenie nie będą przyznawane. 9. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników. III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Właściwe wyświetlanie stron Serwisu oraz bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system i oprogramowanie Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: a. połączenie z publiczną siecią Internet; b. zainstalowana przeglądarka internetowa, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową, z zainstalowanym i poprawnie działającym oprogramowaniem do obsługi skryptów i apletów Java oraz zapisywania plików Cookies; oraz c. aktywne konto poczty e mail. 2. Do poprawnego wyświetlania niektórych obiektów w ramach Serwisu konieczne będzie zastosowanie oprogramowania Flash w wersji 8 lub wyższej, oprogramowania Quicktime lub Adobe Acrobat Reader w wersji 5 lub wyższej. 3. Serwis jest zoptymalizowany do rozdzielczości 1024 x Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne wynikające z nieprzystosowania systemu lub oprogramowania Użytkownika do wyszczególnionych wyżej wymagań technicznych. 5. Użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym rejestracja w Serwisie oraz złożenie zamówienia na Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra są równoznaczne z akceptacją, bez żadnych zastrzeżeń, niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. 6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu, zarówno w jego obecnym brzmieniu jak i z późniejszymi zmianami. 7. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności. Właściciel Serwisu może bez wcześniejszego powiadomienia podjąć wszelkie dostępne działania, włącznie z żądaniem odszkodowania w stosunku do Użytkownika, którego działanie jest szkodliwe lub w inny sposób narusza warunki niniejszego Regulaminu. Za działania, o których mowa w niniejszym punkcie, uznaje się w szczególności: a. próby zakłócenia lub odcięcia dostępu do kont innym Użytkownikom lub komputerom (ataki DOS, DDOS, DNS spoofing); b. phishing, czyli fałszowanie informacji pozwalającej zidentyfikować Użytkownika lub ukrywanie takiej informacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Właściciela; c. wprowadzanie do sieci lub komputerów Właściciela Serwisu szkodliwego oprogramowania, w tym zwłaszcza wirusów, koni trojańskich lub robaków internetowych; d. nieautoryzowane skanowanie sieci lub komputerów innych Użytkowników w poszukiwaniu luk

4 zabezpieczeń; e. nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego lub inne próby przechwycenia informacji pochodzących od, lub przeznaczonych dla innych Użytkowników Serwisu; f. nieautoryzowane próby przełamania zabezpieczeń komputera, sieci czy konta innego Użytkownika; g. użycie programu, skryptu lub polecenia przeznaczonego do zakłócenia sesji innego Użytkownika; h. pharming, czyli użycie złośliwego oprogramowania, zakłócanie pracy serwerów DNS lub inne środki mające na celu przekierowanie Użytkownika do strony WWW lub innego serwisu podszywającego się pod Serwis w celu zebrania i. od Użytkowników Serwisu danych osobowych, danych niezbędnych do logowania w Serwisie lub innych informacji; j. nieautoryzowane udostępnianie innym osobom konta; k. przejmowanie adresów IP; l. pośrednie lub bezpośrednie wysyłanie, zbieranie, sprzedaż lub dystrybucja adresów e mail dla celów wysyłki niechcianej korespondencji e mailowej (spam). 8. W przypadku korzystania z Formularza kontaktowego, Formularza rejestracyjnego oraz Formularza zamówienia, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym. 9. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z przerwami lub zakłóceniami spowodowanymi działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem osób trzecich. 10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Właściciel będzie informować Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwiające Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. 12. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników. 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników lub osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu przez innych Użytkowników lub osoby trzecie. Odpowiedzialność

5 w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik lub osoba trzecia, która naruszyła obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin. 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie loginu (identyfikatora) Użytkownika lub hasła umożliwiającego Użytkownikowi logowanie do Serwisu. 16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych danych. IV. MOMENT ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SERWISU 1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Właścicielem następuje w chwili zarejestrowania się Użytkownika w Serwisie i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik nie może zarejestrować się w Serwisie bez akceptacji Regulaminu. 2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. W trakcie rejestracji w Serwisie utworzone zostaje dla Użytkownika konto. 3. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma od Właściciela na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej e mail, zawierający link aktywujący konto w Serwisie. W zależności od sytuacji przesłanie e maila z linkiem aktywującym konto w Serwisie trwa od kilku minut do kilku godzin. Jeżeli e mail nie dochodzi do Użytkownika, a podany w Formularzu rejestracyjnym adres e mail Użytkownika jest właściwy, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia i zawartość filtrów antyspamowych swojej poczty elektronicznej, gdyż któryś z filtrów może potraktować ten e mail, jako SPAM. Jeżeli w ciągu 12 godzin Użytkownik nie otrzyma e maila z linkiem aktywującym powinien skontaktować się z Właścicielem pod adresem e mail: Jeżeli założenie konta w Serwisie nie zostanie potwierdzone przez Użytkownika poprzez kliknięcie na przesłany link aktywujący konto lub poprzez skopiowanie tego linku i wklejenie go w polu adresu URL wyszukiwarki, w ciągu 48 godzin od momentu wypełnienia Formularza rejestracyjnego, konto zostanie usunięte. Po kliknięciu na link aktywacyjny lub skopiowanie tego linku i wklejenie go w polu adresu URL wyszukiwarki konto Użytkownika w Serwisie zostanie założone, a Użytkownik będąc już zalogowanym zostanie przekierowany na swoje konto użytkownika w Serwisie. 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta w ramach Serwisu po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego adresu e mail, który jednocześnie stanowi login do Serwisu, a także ustalanego we własnym zakresie hasła. 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie swojego loginu i hasła w tajemnicy. Dostęp do Serwisu w tym samym czasie i przy użyciu tego samego loginu i hasła może uzyskać tylko jeden Użytkownik. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Właściciela Serwisu o każdym nieautoryzowanym użyciu jego adresu e mail lub hasła, jak również o każdym innym

6 naruszeniu bezpieczeństwa Serwisu, o którym powziął wiadomość. 6. Logowanie do Serwisu odbywa się z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa, a transmisja danych jest szyfrowana z wykorzystaniem protokołu Secure Sockets Layer (SSL). Użytkownik zostaje przekierowany do specjalnego połączenia i na początku pola adresu URL wyszukiwarki widzi https:// w przeciwieństwie do tradycyjnego 7. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy o dostęp do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn. Rozwiązanie umowy spowoduje jednocześnie likwidację konta Użytkownika w Serwisie. W celu rozwiązania umowy należy usunąć konto z Serwisu. Procedurę usunięcia konta w Serwisie rozpoczyna Użytkownik w zakładce ustawienia. Po zaakceptowaniu przez Właściciela procedury usunięcia konta Użytkownik otrzyma od Właściciela na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej e mail zawierający link, którego kliknięcie potwierdza wykonanie akcji usunięcia konta. W zależności od sytuacji przesłanie e maila z prośbą o potwierdzenie usunięcia konta z Serwisu trwa od kilku minut do kilku godzin. Jeżeli e mail nie dochodzi do Użytkownika, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia i zawartość filtrów antyspamowych swojej poczty elektronicznej, gdyż któryś z filtrów może potraktować ten e mail, jako SPAM. Jeżeli w ciągu 12 godzin Użytkownik nie otrzyma od Właściciela e maila z prośbą o potwierdzenie usunięcia konta z Serwisu powinien skontaktować się z Właścicielem pod adresem e mail: Po kliknięciu przez Użytkownika na link zawarty w e mailu otrzymanym od Właściciela konto Użytkownika w Serwisie zostaje usunięte. 8. Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik wykorzysta konto w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób naruszy postanowienia Regulaminu. 9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 20 rozdziału V poniżej, zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) z uwagi na charakter części usług oferowanych przez Właściciela w Serwisie nie mogą one być zwrócone, w związku z czym Użytkownik nie może od umowy odstąpić, a jedynie ją rozwiązać. 10. Użytkownik może posiadać tylko jedno zarejestrowane konto w Serwisie. Zakładanie fikcyjnych kont i zbieranie za ich pomocą ShinyStars będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zawartej pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Właścicielem, co jest jednoznaczne z usunięciem konta Użytkownika z Serwisu. V. ZAMAWIANIE PUDEŁEK SHINYBOX ORAZ PUDEŁEK SHINYBOX EXTRA 1. Zamówienia na Pudełka ShinyBox przyjmowane są non stop za pośrednictwem Serwisu, począwszy od 1 czerwca 2012 r. Zamówienia na Pudełka ShinyBox Extra są przyjmowane wyłącznie w okresie ich dostępności w Serwisie. Realizacja zamówień następuje w dni robocze. Do złożenia zamówienia na Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra wymagane jest zarejestrowanie się Serwisie, oraz poprawne wypełnienie Formularza zamówienia wraz z podaniem poprawnych i prawdziwych danych

7 potrzebnych do realizacji zamówienia. W przypadku Użytkowników, którzy przy składaniu zamówienia korzystają z opcji wymiany zebranych ShinyStars na Pudełko ShinyBox, dla złożenia zamówienia konieczne jest zgromadzenie przynajmniej 100 ShinyStars. 2. W każdym miesiącu dostępne jest tylko jedno Pudełko ShinyBox z danego miesiąca oraz do czasu wyczerpania stanów magazynowych Właściciela Pudełka ShinyBox z poprzednich miesięcy, które Użytkownik może nabyć w sposób opisany w rozdziale VI ust. 3 lit. a) poniżej. Pudełka ShinyBox Extra są dostępne w różnych odstępach czasu, wyłącznie na specjalne okazje. 3. Każde 100 ShinyStars uprawnia Użytkownika do zamówienia jednego Pudełka ShinyBox, z tym zastrzeżeniem, że Pudełko ShinyBox dostępne w danym miesiącu może zostać zamówione przez Użytkownika tylko jeden raz. 4. Na warunkach określonych w rozdziale VI niniejszego Regulaminu Użytkownicy Serwisu mają możliwość nabycia Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra odpłatnie. 5. W odpowiedzi na złożone przez Użytkownika zamówienie na Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra, Użytkownik otrzyma od Właściciela e mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Takie potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia przez Właściciela. 6. Właściciel przyjmuje zamówienie na Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra w drodze przesłania Użytkownikowi wiążącego oświadczenia o przyjęciu zamówienia w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Po upływie tego terminu złożone zamówienie nie wiąże Użytkownika. Właściciel może w każdej chwili odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej z chwilą przyjęcia zamówienia przez Właściciela, Użytkownikowi przysługuje roszczenie o dostarczenie Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra. 7. Do chwili naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, Użytkownik ma możliwość poprawienia wprowadzonych danych. Właściciel nie przewiduje utrwalenia treści zawartej umowy w inny sposób. 8. Umowa nabycia Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra jest zawierana w języku polskim. 9. W przypadku niedostępności Pudełek ShinyBox Extra lub braku Pudełek ShinyBox w danym miesiącu, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i ustalony zostanie sposób realizacji zamówienia. Gdy Właściciel nie będzie w stanie zrealizować w danym miesiącu zamówienia Użytkownika na Pudełko ShinyBox lub usatysfakcjonować Użytkownika innym proponowanym rozwiązaniem, na konto Użytkownika wróci niezwłocznie 100 ShinyStars. 10. Właściciel zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Użytkownika dane są niepełne, błędne lub budzą wątpliwość albo okaże się, że Użytkownik zdobył podlegające wymianie ShinyStars w sposób naruszający niniejszy Regulamin. 11. Zamówione Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra dostarczane jest do Użytkownika za pośrednictwem poczty kurierskiej lub poczty polskiej na koszt Właściciela. Zamówienia na Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra złożone w Serwisie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Właściciel nie dostarcza Pudełek ShinyBox oraz Pudełek ShinyBox Extra za granicę. W przypadku, gdy Użytkownik ze swojej winy nie odbierze zamówionego Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra, wysłanego do niego za pobraniem kolejne zamówienia Pudełek ShinyBox lub Pudełek ShinyBox Extra składane przez takiego Użytkownika będą realizowane po dokonaniu przedpłaty. 12. Standardowo Pudełka ShinyBox oraz Pudełka ShinyBox Extra wysyłane są w dni robocze w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Właściciela przyjęcia do realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia na Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może być dłuższy. W tej sytuacji Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Właściciela e mailem o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. 13. Przyjęcie do realizacji zamówień na Pudełka ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra następuje według

8 kolejności wpływania potwierdzonych zamówień i dostępności Pudełek ShinyBox Extra albo Pudełek ShinyBox w danym miesiącu. 14. Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub utraty Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra w transporcie przechodzi na Użytkownika z chwilą wydania mu przesyłki zawierającej Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra. Przyjmuje się, że wydanie miało miejsce również w przypadku zwłoki Użytkownika w przyjęciu przesyłki. 15. Przed odebraniem przesyłki zawierającej Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra Użytkownik powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub listonosza Użytkownik powinien sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie z Właścicielem wypełniając Formularz kontaktowy dostępny w Serwisie. 16. Użytkownik, który zaniechał obowiązków, o których mowa w ust. 15 nabywa Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra w takim stanie, w jakim je otrzymał. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy uznania reklamacji związanych z uszkodzeniami mechanicznymi, powstałymi w czasie transportu, w przypadku braku prawidłowo sporządzonego protokołu szkody. 17. Niezależnie od postanowień ust. 4 rozdziału VII poniżej, reklamacje dotyczące uszkodzeń niewidocznych w momencie dostawy Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra (np. opakowanie produktu uległo uszkodzeniu w skutek czego kosmetyk się rozlał, rozsypał etc.) Użytkownik powinien zgłosić Właścicielowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia doręczenia Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra. Aby zgłosić uszkodzenie produktu Użytkownik powinien w terminie wskazanym powyżej przesłać Właścicielowi zdjęcia uszkodzonego produktu. Zdjęcia uszkodzonego produktu powinny zostać przesłane na następujący adres e mail: Po weryfikacji przesłanych zdjęć i pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej w ten sposób reklamacji Właściciel prześle Użytkownikowi nowy kosmetyk. W przypadku naruszenia powyższych warunków, reklamacja może nie zostać uznana. W przypadku gdy na podstawie otrzymanego zdjęcia uszkodzonego produktu zespół ShinyBox nie może jednoznacznie stwierdzić, że uszkodzenie produktu uniemożliwia jego użycie, Użytkownik zobowiązany jest na prośbę Właściciela przesłać uszkodzony produkt w terminie 2 dni od momentu otrzymania takiej informacji od Właściciela. Użytkownik na swój koszt dokonuje przesłania uszkodzonego produktu do siedziby Właściciela. Po weryfikacji otrzymanego produktu i pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej w ten sposób reklamacji Właściciel prześle Użytkownikowi nowy kosmetyk na swój koszt. W przypadku braku podstaw do przyjęcia reklamacji, Właściciel nie ma obowiązku odesłania uszkodzonego produktu do Użytkownika. 18. Postanowienia ust.16 niniejszego Regulaminu nie naruszają praw i roszczeń Użytkownika, w szczególności praw z tytułu rękojmi za wady rzeczy. 19. Użytkownik zapewnia, iż składając zamówienie na Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra podał właściwy i pełny adres dostawy. Jeśli z powodu podania błędnych danych adresowych lub nieobecności Użytkownika pod wskazanym adresem w chwili doręczania Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra dojdzie do zwiększenia kosztów wysyłki, w tym wskutek konieczności realizacji ponownej wysyłki, to koszty te ponosi Użytkownik. Ponowna wysyłka będzie zrealizowana przez Właściciela dopiero po uprzednim uiszczeniu przez Użytkownika kosztów z nią związanych. Opłata za ponowną wysyłkę jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem Dotpay.pl. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra albo opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Użytkownika błędnego lub niedokładnego adresu, jak również nieobecnością Użytkownika pod wskazanym adresem w chwili doręczania Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra. Właściciel zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z Użytkownikiem w celu potwierdzenia poprawności podanych danych. 20. Zamówione w Serwisie Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra Użytkownik, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) może zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki poprzez złożenie

9 oświadczenia w formie pisemnej (np. listem, faksem, mailem) lub odesłanie Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra Właścicielowi. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu. Powyższy termin rozpoczyna bieg z chwilą otrzymania przez Użytkownika przesyłki zawierającej Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra (w przypadku powtarzających się dostaw w ramach zamówień pakietowych, o których mowa w rozdziale VI poniżej nie wcześniej, niż po otrzymaniu pierwszego Pudełka ShinyBox). 21. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy obydwie strony, tj. Użytkownik oraz Właściciel niezwłocznie dokonują zwrotu już otrzymanych świadczeń nie później jednak niż w terminie 14 dni. W przypadku Użytkownika 14 dniowy termin zwrotu Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra rozpoczyna swój bieg od dnia wysłania Właścicielowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub odesłania Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra, a dla Właściciela od dnia jego otrzymania. Właściciel powstrzymuje się ze zwrotem świadczenia do czasu zwrotnego doręczenia przez Użytkownika zamówionego Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra. Właściciel potwierdza na piśmie zwrot świadczenia. Właściciel dokonuje zwrotu otrzymanych od Użytkownika kwot pieniężnych w sposób w jaki zostały one przekazane Właścicielowi. ShinyStars za zwrócone Pudełko ShinyBox zostaną zwrócone na konto Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Właściciela przesyłki. 22. Koszt zwrotu Właścicielowi Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra ponosi Użytkownik. Zwroty wysłane pocztą za pobraniem na koszt Właściciela nie będą przyjmowane. 23. Zwracane Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra musi być starannie zapakowane, a produkty w nim zawarte muszą posiadać oryginalne oraz niezniszczone opakowania i nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania. 24. Zwroty powinny być wysyłane na adres: Red Sky Sp. z o.o., Aleja Piastów 22, Szczecin. 25. Pudełka ShinyBox zamówione w Serwisie w zamian za zebrane przez Użytkownika ShinyStars nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne VI. PŁATNOŚCI ZA PUDEŁKA SHINYBOX ORAZ PUDEŁEK SHINYBOX EXTRA 1. Do realizacji zamówień na Pudełka ShinyBox Extra oraz odpłatnych zamówień na Pudełka ShinyBox zastosowanie znajdują w całości postanowienia rozdziału V powyżej, o ile postanowienia niniejszego rozdziału VI nie stanowią inaczej. 2. Ceny podane w Serwisie są w polskich złotych i obejmują podatek VAT w ustawowej wysokości oraz, jeśli nie ustalono inaczej, jednorazowe koszty przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Użytkownicy Serwisu mają możliwość zakupu Pudełek ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra w następujących modelach: a. Subskrypcja ten model realizacji zamówień na Pudełka ShinyBox umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie jednego pudełka ShinyBox w każdym miesiącu od momentu dokonania subskrypcji usługi do momentu jej anulowania. Subskrypcja na otrzymywanie co miesiąc jednego Pudełka ShinyBox dokonywana jest poprzez podanie przez Użytkownika w swoim profilu w serwisie PayPal lub Espago danych karty kredytowej lub karty debetowej umożlwiającej dokonywanie płatności w Internecie oraz wydanie dyspozycji dokonywania na rzecz Właściciela opłat cyklicznych (raz w miesiącu na kwotę 49zł) za dostarczane co miesiąc Pudełko ShinyBox. Opłata za każde kolejne Pudełko ShinyBox będzie realizowana do 25 dnia każdego miesiąca. Do Użytkowników którzy korzystają z subskrypcji Pudełka ShinyBox wysyłane są w pierwszej kolejności w dzień realizacji pierwszej wysyłki każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zrealizowana na rzecz Właściciela opłata za subskrypcję. Jeżeli Użytkownik

10 dokona aktywacji subskrypcji do 20 dnia danego miesiąca kalendarzowego, może dokonać wybory, czy chce otrzymać Pudełko ShinyBox z danego miesiąca, czy z miesiąca następującego po miesiącu, w którym aktywował subskrypcję. W przypadku aktywacji subskrypcji po 20 dniu danego miesiąca Użytkownik otrzyma Pudełko ShinyBox z miesiąca następującego po miesiącu, w którym aktywował subskrypcję. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. Rezygnacja przez Użytkownika z subskrypcji po 25 dniu danego miesiąca (dzień realizacji na rzecz Właściciela cyklicznej opłaty za Pudełko ShinyBox) oznacza, że zrealizowana w tym miesiącu opłata nie zostanie zwrócona, a Użytkownik otrzyma Pudełko ShinyBox za ten miesiąc. W celu anulowania subskrypcji Użytkownik powinien usunąć dane swojej karty oraz dezaktywować dyspozycję realizowania na rzecz Właściciela opłat cyklicznych w swoim profilu w serwisie PayPal lub Espago. b. Zamówienie pakietowe ten model realizacji zamówień na Pudełka ShinyBox umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie jednego pudełka ShinyBox przez odpowiednio 3/6/12 kolejnych miesięcy. Użytkownik dokonuje płatności za zamówienia pakietowe z góry. Płacąc za 3 miesiące Użytkownik otrzymuje 8zł zniżki na całość zamówienia. Zniżka ta wynosi odpowiednio 29zł w przypadku dokonania płatności za 6 miesięcy. Realizując płatność za 12 miesięcy Użytkownik otrzyma jedno pudełko ShinyBox za darmo. Zamówienie pakietowe na Pudełka ShinyBox dokonywane jest poprzez wybór tego modelu płatności w zakładce Oferta w Serwisie. Do Użytkowników którzy korzystają z zamówień pakietowych Pudełka ShinyBox wysyłane są w pierwszej kolejności w dzień realizacji pierwszej wysyłki każdego następnego miesiąca. Użytkownik sam wybiera pudełko ShinyBox, które będzie jego pierwszym z zamówienia pakietowego. Dodatkowo Użytkownicy, którzy korzystają z zamówień pakietowych mają możliwość nabycia Pudełek ShinyBox z poprzednich miesięcy (o ile pozwalają na to zapasy magazynowe Właściciela). Użytkownik, który opłaci np. pakiet 3 Pudełek ShinyBox z poprzednich miesięcy wskazuje, Pudełko ShinyBox z danego miesiąca, które będzie pierwszym Pudełkiem ShinyBox w pakiecie. Dla przykładu, jeżeli Użytkownik dokonujący zakupu 3 Pudełek ShinyBox z poprzednich miesięcy jako pierwsze wskaże Pudełko ShinyBox z lipca 2012 roku, to otrzyma 3 Pudełka ShinyBox z lipca, sierpnia i września 2012 roku. W sytuacji, gdy Użytkownik dokonujący zakupu np. 3 Pudełek ShinyBox z poprzednich miesięcy jako pierwsze wskaże np. Pudełko ShinyBox z lipca 2012 roku i okaże się, że na stanie magazynowym nie ma już Pudełka ShinyBox z jednego z objętych zamówieniem miesięcy (lipiec, sierpień lub wrzesień), a więc np. z sierpnia 2012 roku wówczas Użytkownik otrzyma 3 Pudełka ShinyBox z 3 miesięcy, które są dostępnie na stanie magazynowym, a więc w tym przypadku Użytkownik otrzyma 3 Pudełka ShinyBox z lipca, września i października. Użytkownik składając zamówienie pakietowe, wybierając Pudełko ShinyBox z danego miesiąca, które będzie pierwszym Pudełkiem ShinyBox w pakiecie, ma możliwość sprawdzenia Pudełka ShinyBox z których miesięcy są dostępne. Niedostępne Pudełka ShinyBox nie są wyświetlane przy wyborze Pudełka. Wszystkie zamówione przez Użytkownika Pudełka ShinyBox z poprzednich miesięcy są wysyłane jednocześnie. W przypadku, gdy zamówione przez Użytkownika Pudełka ShinyBox obejmują np. dwa Pudełka ShinyBox z poprzednich miesięcy oraz jedno Pudełko ShinyBox z kolejnego miesiąca, Pudełka ShinyBox z miesięcy poprzednich są wysyłane do Użytkownika od razu, zaś Pudełko ShinyBox z kolejnego miesiąca jest wysyłane w dniu, w którym dokonywane są pierwsze wysyłki Pudełek ShinyBox w tym miesiącu. c. Zamówienia jednorazowe ten model realizacji zamówień na Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra umożliwia Użytkownikowi jednorazowe nabycie Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra. Zamówienia jednorazowe mogą dotyczyć wyłącznie Pudełek ShinyBox oraz Pudełek ShinyBox Extra, które są dostępne w sprzedaży. 4. Użytkownik może dokonać płatności wyłącznie w sposób udostępniony podczas wyboru danego modelu zamówienia na Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra.

11 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl 6. Podane w Serwisie informacje dotyczące dostępności, wysyłki lub doręczenia Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra stanowią jedynie dane orientacyjne i nie stanowią wiążących lub gwarantowanych terminów wysyłki lub dostawy, chyba że termin wysyłki danego Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra zostanie wyraźnie określony przez Właściciela jako wiążący. VII. REKLAMACJE 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu. 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e mail: lub w sposób tradycyjny poprzez wysłanie listu na adres: Red Sky Sp. z o.o., Aleja Piastów 22, Szczecin. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji, żądania oraz oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e mail, numer telefonu, a w przypadku listu tradycyjnego także adresu do korespondencji). 3. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Właściciel powiadomi w tym terminie reklamującego e mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 17 rozdziału V powyżej, reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 14 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji. 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e mail lub adres korespondencyjny wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. sms). 6. Właściciel nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych przez niego w ramach Serwisu. 7. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana. VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1. Abonentem nazwy domeny "shinybox.pl" jest Właściciel. 2. Zawartość Serwisu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) i jako taki podlega ochronie. 3. Prezentacja Serwisu oraz każdy jego element, w tym znaki towarowe, slogany, grafika, loga, nazwy handlowe, obrazy i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej oraz należą do ich właścicieli. 4. Żadna część Serwisu, w tym jego logo, slogany, grafika, nazwy handlowe lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. 5. Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Serwisu musi znaleźć się następująca informacja:

12 "Copyright 2012 Red Sky Sp. z o.o. 6. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste i majątkowe osób trzecich oraz wszelkie innye prawa własności intelektualnej i przemysłowej. 7. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem. 8. Otrzymane za pośrednictwem serwisu kosmetyki Użytkownik ma prawo wykorzystywać wyłącznie na użytek własny, niekomercyjny. 9. Z chwilą przesłania Właścicielowi przez Użytkownika zdjęcia, filmu lub jakiegokolwiek innego materiału ("Utwór"), stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm), Użytkownik udziela Właścicielowi nieodpłatnej, niewyłącznej, wraz z prawem do udzielania sublicencji, przenoszalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, licencji uprawniającej Właściciela do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji w stosunku do każdego z Utworów: a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i formatu; b. wprowadzenie Utworu do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy Utworu; c. wprowadzenie Utworu do pamięci komputera i umieszczanie na serwerach oraz wprowadzanie do sieci multimedialnej w tym Internetu, a także sporządzanie kopii takich zapisów; d. współdzielenie przez Właściciela linka polecającego powodujące umieszczenie Utworu wraz z linkiem polecającym w serwisie Facebook; e. wykorzystanie Utworu dla celów uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić w przyszłości potrzebami biznesowymi lub gospodarczymi Właściciela lub jego następców prawnych, w tym w szczególności wykorzystanie Utworu dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Właściciela lub Serwisu, publikacji w jakiejkolwiek formie, a także oznaczania przedmiotów własności Właściciela; f. wprowadzanie przez Właściciela zmian do Utworów; g. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 10. Użytkownik zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Właściciela z tytułu korzystania przez niego z Utworów przesłanych Właścicielowi przez Użytkownika, w sposób powyżej wskazany. 11. Użytkownik oświadcza, iż jest autorem nadesłanego przez siebie Utworu oraz, że Utwór ten nie narusza praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 12. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Właściciela w celach promocyjnych Właściciela lub Serwisu zdjęć, nagrań filmowych oraz dźwiękowych z jego udziałem, przesłanych Właścicielowi, co obejmuje również zezwolenie na publikację i rozpowszechnianie wizerunku Użytkownika utrwalonego na przesłanych Właścicielowi zdjęciach lub nagraniach filmowych w Internecie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm).

13 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz osobom trzecim. 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2012 r. 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników on line przez cały okres istnienia Serwisu pod adresem URL: Odtworzenie treści niniejszego Regulaminu jest możliwe poprzez naciśnięcie linku pod nazwą Regulamin, znajdującego się w dolnej części strony głównej Serwisu. Właściciel zachęca Użytkowników do wydrukowania niniejszego Regulaminu oraz zachowania jego kopii. 4. Właściciel ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Właściciela na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymywanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres 7 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający konto w Serwisie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Właściciela poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, co nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dniu od poinformowania Użytkowników o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy do treści niniejszego Regulaminu zostały wprowadzone zmiany. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, wysyłając stosowną informację w tym zakresie na następujący adres e mail: oraz zaprzestać korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu i oferowanych w jego ramach funkcjonalności po wejściu zmian Regulaminu w życie traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na jego nową treść. 5. Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmiot polski, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu. 6. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 7. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki niniejszego Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. 8. Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Serwisu podlegają jurysdykcji sądów polskich.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

II. FUNKCJONALNOŚCI OFEROWANE W RAMACH SERWISU

II. FUNKCJONALNOŚCI OFEROWANE W RAMACH SERWISU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU JOY BOX 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. HMP podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu znajdującego się pod adresem URL: www.joy.pl/joybox, to jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU JOY BOX

REGULAMIN SERWISU JOY BOX I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU JOY BOX Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: HMP podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu znajdującego się pod adresem URL: www.joy.pl/joybox, to jest spółka

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Sprzedającym jest firma Piotrowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24,

Bardziej szczegółowo

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05 Regulamin Serwisu Domino s Pizza Data opublikowania: 2010-04-05 Art. 1 PRZEDMIOT Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu pod adresem www.dominospizza.pl. Jest to serwis internetowy oferujący

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO BISON-BIAL S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO BISON-BIAL S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO BISON-BIAL S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym BISON-BIAL prowadzonym pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR I. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR I. INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOLAR Sklep działa pod adresem www.solar-lampy.pl. Właścicielem Sklepu jest Małgorzata Markowiak, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe

na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe REGULAMIN Obowiązuje od 23-03-2012 Sklep internetowy www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl, działający pod adresem www.wlaczoszczedzanie.jimdo.pl, prowadzony jest przez firmę MAG-MAR Józef Susfał wpisaną do Ewidencji

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Składanie zamówień... 3 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży... 4 4. Zasady i sposób dokonywania

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Klient nabywca towarów oferowanych w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego bądź telefonicznie;

Klient nabywca towarów oferowanych w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego bądź telefonicznie; I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.partnerakuna.pl, prowadzony jest przez Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. 11 listopada 11, 40-387 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL

REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym WWW.MU-MU.PL (zwany dalej Sklepem) jest: MUMU J. Mucha i Wspólnik Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014

Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Sportdesign.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 1. Informacje ogólne 1. Sklep działa pod adresem sportdesign.pl. Właścicielem Sklepu jest Renata Pośpiech, prowadząca działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Zielona Strefa SAS, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.

REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca. REGULAMIN SKLEPU CASA BIANCA obowiązujący do dnia 24.12.2014 Właścicielem i operatorem sklepu internetowego www.casabianca.pl jest: Casa Bianca Anna Pytlarz Adres: ul. Limanowskiego 4/49; 02-943 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.lumag-maszyny.pl. 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Regulamin sklepu. www.lumag-maszyny.pl. 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lumagmaszyny.pl Sprzedającym jest firma FHU Jago-Bud z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z usług portalu szpiegofon.hotapp.pl 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA

Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA Regulamin sklepu internetowego WATA CUKROWA I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1. Sklep sklep internetowy działający za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl 2. Sprzedawcą jest: Wydawnictwo "Serafinus" Anna Wiechowska z siedzibą w Warszawie, 00-316 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne R E G U L A M I N K O N K U R S U pod nazwą Szalone kibicowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szalone kibicowanie (dalej Konkurs ) jest Agros Nova Brands, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne" 2. Rejestracja w Serwisie"

1. Przepisy ogólne 2. Rejestracja w Serwisie Regulamin! Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Sweet and Wild M.Rataja 112, 61-695 Poznań NIP 7822201567 REGON 301462851 Telefon: 692 211 490, e-mail: contact@sweetandwildclothing.com 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany:

Najważniejsze zmiany: Niniejszy dokument prezentuje zmiany dokonane w regulaminie sklepu Lawa ubrania z polskim ogniem. Regulamin w nowym brzmieniu wejdzie w życie 18 lipca (0:00) 2015 r. Nowe zapisy zaznaczone zostały zielonem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja REGULAMIN 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne Wrocław 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Panthers Wrocław I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 1 Definicje 1) Promocja promocja Bezpieczny Samsung Galaxy S5 dla konsumentów dokonujących zakupu produktu Samsung GALAXY S5, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul.

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Regulamin konkursu Airbnb 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.) 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego NICZUK PRESS PHOTO

Regulamin konkursu fotograficznego NICZUK PRESS PHOTO Regulamin konkursu fotograficznego NICZUK PRESS PHOTO 1 Postanowienia ogólne: 1. W celu promocji marki Niczuk Metall-PL, organizuje się konkurs Niczuk Press Photo, na zasadach określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu W celu spełnienia normy międzynarodowej ISO 9001:2008 Drukarnia T-Ż Sp. z o.o. określiła niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje: Promocja Promocja dla Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Regulamin zakupów APIS ON-LINE 1 Obowiązuje od 01.01.2014r. Sklep internetowy APIS, działający pod adresem http://www.sklep.apis.biz.pl prowadzony jest przez: APIS Spółkę z o.o. Grupa SBS, Ujrzanów 175,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.cukier-puder.com jest Agnieszka Pawliczak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.stopkapress.com.pl

Bardziej szczegółowo