Wystąpieniu towarzyszyć będzie m.in. prezentacja projektów publikacji realizowanych w Pracowni Liternictwa i Typografii ASP w Katowicach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wystąpieniu towarzyszyć będzie m.in. prezentacja projektów publikacji realizowanych w Pracowni Liternictwa i Typografii ASP w Katowicach."

Transkrypt

1 BIERKOWSKI TOMASZ Katowice, Akademia Sztuk Pięknych Metodyka projektowania książki. Czas na zmiany Zwiększająca się na rynku wydawniczym liczba tytułów, jak również dostępność fachowych publikacji poświęconych typografii wbrew pozorom nie są jednoznaczne ze znacząca poprawą jakości projektowanych w Polsce książek. Jedną z przyczyn jest brak odpowiedniej, wyspecjalizowanej edukacji. W szczególności należałoby zredefiniować czy wręcz stworzyć właściwą metodykę kształcenia współczesnego projektanta typografii książki. Kształcenie winno polegać nie tyle na opanowaniu reguł typograficznych, znajomości fachowego oprogramowania czy też wiedzy z zakresu edytorstwa, ale głównie na procesie intelektualnym opartym na szerokiej, wieloaspektowej i dogłębnej analizie treści projektu: struktury intelektualnej tekstu, jego funkcji, celu, jaki wyznaczył sobie nadawca, specyfiki odbiorcy. Służyłoby to w efekcie opracowaniu adekwatnej struktury typograficznej. Nadrzędnym celem wszystkich tych działań jest właściwa jakość komunikacji. Proces tworzenia projektu publikacji powinien być przede wszystkim procesem intelektualnym, znajdującym swoje urzeczywistnienie w gotowym produkcie. Wystąpieniu towarzyszyć będzie m.in. prezentacja projektów publikacji realizowanych w Pracowni Liternictwa i Typografii ASP w Katowicach. CACKOWSKA MAŁGORZATA Gdańsk, Uniwersytet Gdański Społeczne konstruowanie treści i formy książki obrazkowej dla dzieci. Raport z badań nad sądem estetycznym dorosłych pośredników Wizualną jakość dominującego typu książek obrazkowych dla dzieci w Polsce (od początku lat 90. do dziś) charakteryzuje żywioł płytkiej i nieskrępowanej twórczości, niewymagającej od odbiorcy refleksji, wysiłku intelektualnego i wy-obraźni, epatującej feerią powierzchownych, krzykliwych obrazków i zalewem produktów totalnych. Wskazuje to na istnienie pewnych mechanizmów reprodukcji nikłego znaczenia obrazu w książce dla dzieci, prowadzących do swego rodzaju przewrotu estetycznego. Wydaje się, że ma on zarówno społeczne, jak i polityczno-ekonomiczne źródła. Celem wypowiedzi będzie więc zwrócenie uwagi na problem społecznej konstrukcji znaczeń i ich jakość w książce dla dzieci. Tekst oparty zostanie na komunikacie z badań nad społecznym konstruowaniem treści i formy książek dla dzieci, w tym nad znaczeniem pośredników w dyskursie o estetyce tych publikacji.

2 CHAMERA AGNIESZKA Warszawa, Uniwersytet Warszawski Roman i Andrzej Tomaszewscy w niewoli książek Artykuł ukazuje na przykładzie rodziny Tomaszewskich, w jaki sposób kultura śro-dowiska domowego wpływa na międzypokoleniowe przekazywanie tradycji, na wybór drogi zawodowej, a także kształtowania świadomości estetycznej przy projektowaniu i odbiorze książek we wszystkich aspektach tego zagadnienia. Roman Tomaszewski realizował się twórczo na różnorodnych polach związanych z edytorstwem, typografią, introligatorstwem, grafiką, składem. Razem z synem Andrzejem zajmował się m.in. liternictwem. Andrzej Tomaszewski również jest wszechstronnym projektantem książek, rozwijającym nowatorsko ciągłość myśli i idei wypracowanych przez ojca, a także wspólnie razem z nim. W wystąpieniu zostaną także zaprezentowane zmiany w technice pracy, związane z dynamicznym rozwojem nowych technologii. CURYŁO MONIKA Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Katedry UNESCO Kolor w książce jako forma komunikacji Artykuł omawia zastosowanie w tekście książki koloru. Wybór rodzaju pisma oraz jego barwy wpływa w sposób istotny na odbiór warstwy informacyjnej książki, poczynając od jej wstępnej akceptacji przez potencjalnego czytelnika po-dejmującego decyzję o kupnie. Również w trakcie lektury kolor wpływa na odbiór i przyswajanie treści intelektualnych i wizualnych książki, zaprzyjaźnianiu się z dziełem. Wreszcie pomaga w decyzji o zachowaniu książki w domowej bibliotece. Typografia książki i grafika książki, a w szczególności dobór barw, mają duże znaczenie ze względu na skojarzenia kulturowe odbiorcy i twórcy dzieła oraz aspekt psychologiczny, związany z emocjonalnym odbiorem kolorów. W rezultacie spójnego połączenia przekazu słownego i kolorystycznego powstaje dzieło pełne, na wiele różnych sposobów pogłębiające proces komunikacji między nadawcą a odbiorcą.

3 DEGEN DOROTA Toruń, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika Wkład Państwowego Wydawnictwa Naukowego w tworzenie zasad opracowania edytorskiego w Polsce Wraz z powołaniem do życia 28 kwietnia 1951 roku Państwowego Wydawnictwa Naukowego powstała na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie publikacji naukowych zupełnie nowa jakość. Nowo powstałe przedsiębiorstwo wydawnicze, którego obszar wpływów i wyznaczone zadania były bardzo szerokie, stanęło przed problemem wypracowania własnych standardów działania. Doświadczenia zdobyte w praktyce zaowocowały przygotowaną w latach pięćdziesiątych serią drukowanych instrukcji obejmujących zasady typowego opracowania edytorskiego. W latach sześćdziesiątych ukazały się staraniem PWN opracowania ogólnych konwencji edytorskich, później również podręczniki obejmujące zasady typowego opracowania edytorskiego. Doświadczenia i wiedza pracowników PWN oddziaływały także na podejmowane w tym zakresie inicjatywy przedstawicieli innych wydawnictw i instytucji, w tym Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych, Ossolineum czy nadzorującej ówcześnie aktywność publikacyjną w sferze nauki w Polsce Polskiej Akademii Nauk. W wystąpieniu zaprezentowany zostanie przegląd inicjatyw PWN w tym zakresie od lat pięćdziesiątych do końca lat siedemdziesiątych, kiedy to opracowane zostały normy dotyczące działalności wydawniczej. ERLANDSSON ALEKSANDRA Malmö, Centrum för Pedagogisk Inspiration Problematyka e-bookow w bibliotekach szkolnych i publicznych Szwecji Rosnąca na świecie popularność e-booków napotyka w Szwecji na różnego rodzaju przeszkody, szczególnie widoczne, gdy analizuje się ich użytkowanie w bibliotekach. Przyglądając się temu zagadnieniu bliżej, można wyróżnić kilka charakterystycznych problemów. Jednym z nich jest różnorodność formatów publikacyjnych, a co za tym idzie oprogramowania, dezorientujących czytelników, bardzo często niedysponujących dostateczną w tej dziedzinie wiedzą. Kolejną przeszkodą jest nadal ograniczony wybór tytułów i ciągła niechęć wielu wydawców do publikacji książek w tej formie. Dotyczy to zwłaszcza książki dziecięcej i młodzieżowej. Monopol i polityka cenowa to kolejne aspekty, które w dużej mierze wpływają na stan wypożyczeń e-booków. W związku z tym bardzo wyraźna staje się potrzeba dialogu miedzy bibliotekami a wydawnictwami. Wzajemne poznanie swoich potrzeb i ograniczeń mogłoby przynieść czytelnikom pozytywne efekty.

4 FRANKOWSKI ARTUR Warszawa, Akademia Sztuk Pięknych Druk funkcjonalny. W poszukiwaniu nowej formy książki Władysław Strzemiński, wybitny malarz i teoretyk sztuki, twórca unizmu oryginalnej teorii malarstwa abstrakcyjnego, jest również postacią znaczącą dla teorii i praktyki polskiego projektowania graficznego XX wieku. W roku 1933 opublikował pracę pt. Druk funkcjonalny w której na nowo określił zasady projektowania książek. Władysław Strzemiński w swojej pracy, podobnie jak szwajcarski typograf i twórca nowej typografii Jan Tschichold stwierdza, że forma książki winna wynikać z funkcji, jaką pełni tekst. Projektant postuluje zrezygnowanie z ozdób na rzecz organizacji rytmu czytelności tekstu oraz ograniczenie i różnicowanie środków typograficznych. Głoszone poglądy wynikały z jego własnej praktyki projektowej oryginalnych rozwiązań w zakresie projektowania książek (w tym tomików poezji Juliana Przybosia) oraz chęci przeniesienia doświadczeń konstuktywizmu na sztukę drukarską. Czy teoria i praktyka Strzemińskiego w dziedzinie projektowania książek miały i czy dziś mogą mieć wpływ na projektowanie graficzne w Polsce? GOWORSKI ANDRZEJ zob. Kacała Ryszard Rafał, Goworski Andrzej i Reszewicz Izabela GÓRALSKA MAŁGORZATA Wrocław, Uniwersytet Wrocławski Książka jako punkt odniesienia dla nowych form medialnych Książka jako środek przekazu jest nie tylko narzędziem udostępniającym piśmienniczy dorobek ludzkości, ale także swoistym wzorcem, który stanowi punkt odniesienia dla innych mediów pośredniczących w procesach komunikacyjnych; również tych, które realizowane są z wykorzystaniem technologii komputerowej. Dzieje się tak zarówno wtedy, gdy twórcy traktują przekaz elektroniczny w kategoriach kontynuacji tradycyjnego piśmiennictwa, jak i wtedy, gdy przeciwstawiają sobie te dwa obszary. Już pierwsze próby określenia specyfiki nowej literatury reprezentowanej przez utwory hipertekstowe w gruncie rzeczy odbywały się poprzez nawiązanie do kultury druku. Obecnie występuje o wiele większe zróżnicowanie w zakresie form piśmiennictwa cyfrowego.

5 W wystąpieniu zaprezentowanych zostanie kilka przykładów: utworów multimedialnych, literatury kolaboracyjnej oraz mikroprozy. Celem będzie pokazanie, w jaki sposób nawiązują one do tradycyjnej książki. Wpisanie nowych gatunków w dotychczasowe uniwersum piśmiennictwa nie jest prostym zadaniem nie tylko ze względu na ich tendencję do stałej ewolucji, ale także z powodu ruchliwości form piśmienniczych. Płynność, swobodne przemieszczanie się pomiędzy różnymi środowiskami medialnymi (drukowanym i cyfrowym) staje się jednym z bardziej charakterystycznych wyznaczników rewolucji cyfrowej. Dzięki tej prawidłowości tradycyjna książka staje się dla nowych mediów dostarczycielką treści oraz pewnych rozwiązań koncepcyjnych i formalnych. Jednocześnie sama korzysta z nowych mediów. Przykładem w tym zakresie będą działania podejmowane przez wydawnictwo Penguin. GRUCA ANNA Kraków, Uniwersytet Jagielloński Forma typograficzna książki przełomu XIX i XX wieku w opiniach recenzentów Przełom XIX i XX wieku przyniósł zmiany w szacie zewnętrznej książki. Pod wpływem dokonań Stanisława Wyspiańskiego krakowskie drukarnie zaczynają większą wagę przykładać do zewnętrznej szaty książki, zatrudniając m.in. kierowników artystycznych. Celem wystąpienia będzie wskazanie, czy zewnętrzna postać książki, a zwłaszcza korzystne w tej dziedzinie zmiany, były zauważane i oceniane przez recenzentów. Przedmiotem analiz będą różne typy książek, w tym książka naukowa, która w repertuarze wydawniczym Krakowa zajmowała ważne miejsce ze względu na działalność Akademii Umiejętności. Pod uwagę będą wzięte także recenzje, zamieszczane m.in. w Przeglądzie Polskim, Przeglądzie Powszechnym, Kwartalniku Historycznym, Książce, Przeglądzie Literackim. GRZĘDZIŃSKA KAMILA Warszawa, Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej Kunszt artysty, fantazje typografa i frustracje bibliotekarza. Problemy z wprowadzaniem do katalogu centralnego informacji o bieżącej produkcji wydawniczej Biblioteki są ważnym ogniwem w społecznym obiegu książki. Dostarczanie informacji o bieżącej produkcji wydawniczej realizowane jest poprzez bibliografię narodową i katalogi centralne. Bibliotekarzowi wprowadzającemu dane do katalogu zależy na jednoznacznej

6 weryfikacji gotowego opisu bibliograficznego z posiadaną książką lub bezproblemowym stworzeniu takiego opisu zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. Niestety, ze względu na stosowaną dowolność w umieszczaniu na publikacji elementów ważnych dla celów bibliograficznych, często zadanie to jest znacznie utrudnione. Dublowanie opisów bibliograficznych dla tej samej publikacji to dla każdego użytkownika katalogu czytelnika, bibliotekarza, wydawcy - poważna dezinformacja. Bibliotekarze to strażnicy informacji. Wrażliwi na piękno, typograficzną doskonałość, oryginalną szatę graficzną książki, jednocześnie wyczuleni są na jednoznaczność informacji bibliograficznych, łatwość ich interpretowania i zapisywania. Przestrzeganie norm kompozycji wydawniczej książki i większa świadomość typografów, grafików i wydawców na temat funkcjonowania książki w przestrzeni informacyjnej biblioteki na pewno przyczyni się do zminimalizowania problemów z wprowadzaniem informacji o bieżącej produkcji wydawniczej do katalogu centralnego. GUT TOMASZ Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego gmail.com Szarość a norma. Wybrane zagadnienia budowy kolumny tekstowej w XX i XXI wieku Celem wystąpienia jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z budową kolumny tekstowej, a w szczególnie z tzw. szarością, czyli stopniem zaciemnienia kolumny przez materiał literniczy. Przykłady pochodzą z publikacji wydanych w XX i XXI wieku w Polsce. Analizie zostaną poddane również typograficzne i edytorskie wydawnictwa poprawnościowe, w tym m.in. polskie normy branżowe, które określały i określają zasady prawidłowego ukształtowania typograficznego tekstu w tym kontekście. Omówione zostaną także nowe możliwości i funkcje współczesnego oprogramowania DTP, wykorzystywane obecnie podczas projektowania i przygotowywania publikacji do druku. HOJDIS BOGDAN Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza Technologiczne, prawne i finansowe problemy dystrybucji oraz redystrybucji książek elektronicznych w Polsce Ubiegły rok był pierwszym, w którym liczba sprzedanych książek elektronicznych w internetowej księgarni Amazon przewyższyła liczbę książek tradycyjnych, papierowych. Silna pozycja tej amerykańskiej firmy sprawiła, że lansowany przez nią format MOBI (w wersji zabezpieczonej AZW) zaczął wypierać z rynku ciągle popularny w Polsce format EPUB,

7 oferowany m.in. przez EMPiK. Z kolei problem ze standaryzacją formatu ma bezpośredni wpływ na cenę czytników (scil. na liczbę produkowanych i sprzedawanych urządzeń), która zależy wprost od funkcjonalności, tzn. od możliwości obsługi rozmaitych ebooków. Technologicznie sprawa byłaby prosta, ponieważ oprogramowanie każdego czytnika akceptowałoby po prostu maksymalnie dużą liczbę formatów. Na przeszkodzie stoją jednak przepisy prawa i względy finansowe: dystrybutorzy książek elektronicznych dedykują je tylko na wytypowane przez siebie urządzenia, które pozwalają cyfrowo zarządzać prawami autorskimi (Digital Rights Managements). Najbardziej poszkodowani w tej grze są czytelnicy jeżeli polski posiadacz czytnika Oyo (sprzedawanego przez EMPiK) zechce legalnie nabyć ebooka w księgarni Amazon, to musi albo jednocześnie kupić od Amerykanów następny czytnik Kindle, albo nielegalnie złamać zabezpieczenia formatu AZW i przekonwertować nabytą książkę. Podobne restrykcje dotykają również procesu redystrybucji. W tej chwili książki elektroniczne nie mają w Polsce istotnego znaczenia dla dydaktyki czy choćby dla upowszechniania dóbr kultury, gdyż zgodnie z prawem biblioteki mogą udostępniać je tylko w jednym egzemplarzu w swojej siedzibie na czytniku, na komputerowej stacji roboczej lub na terminalu bibliotecznej sieci lokalnej. Ściągnięcie ebooka objętego prawami autorskimi z serwera bibliotecznego w postaci niezabezpieczonej (czyli pozwalającej na lekturę na jakimkolwiek czytniku lub komputerze) to niedozwolone zwielokrotnienie dzieła, czyli mówiąc bez ogródek piractwo. Czy zatem biblioteki będą wzorem księgarń sprzedawać własne urządzenia i wprowadzać własne systemy zabezpieczeń? Jak miałoby się to do ich publicznej misji? HOJKA BOŻENA Wrocław, Uniwersytet Wrocławski Informacyjna funkcja okładki Referat będzie próbą spojrzenia na okładkę książkową z perspektywy komunikacyjnej. Okładka książki, która jest niejako jej wizytówką, odgrywa istotną rolę w procesie komunikacji pomiędzy twórcą/twórcami książki a jej odbiorcą, stając się ważnym elementem komunikacji literackiej. Punktem wyjścia będzie analiza specyficznej sytuacji komunikacyjnej, jaką stwarza okładka postrzegana jako samodzielny komunikat (przede wszystkim pytanie o nadawcę tego komunikatu oraz jego cel), a następnie omówione zostaną (na wybranych przykładach) różne strategie komunikacyjne i związane z nimi konkretne zabiegi formalne zwiększające szeroko rozumiany potencjał informacyjny okładki. Analiza będzie obejmować zarówno warstwę tekstową, jak i obrazową okładek, rozpatrywanych jako komunikaty werbalno-wizualne.

8 JABŁOŃSKA-STEFANOWICZ EWA Wrocław, Uniwersytet Wrocławski Katedra czy bazar? Podręcznik jako projekt open-source Od blisko 15 lat podręcznikom szkolnym towarzyszą zasoby cyfrowe kiedyś zamieszczane na płytach CD, ostatnio w serwisach internetowych wydawnictw. Należy się spodziewać, że kolejnym krokiem będzie podręcznik elektroniczny, zatwierdzany jak chce MEN wraz z wersją papierową. W modelu tym informacja i medium, za pomocą którego jest ona przekazywana, należą do jednej instytucji: wydawnictwa dostarczającego starannie opracowaną treść i określającego warunki jej wykorzystania. Czy podręcznik może powstać inaczej we wspólnocie aktywnych użytkowników? Jak zbudować taką wspólnotę? Jakimi kwalifikacjami winien się odznaczać jej lider? I najważniejsze jaki wpływ na rynek książki szkolnej miałby przygotowany w ten sposób i udostępniony za darmo projekt? JAMRÓZ-STOLARSKA ELŻBIETA Wrocław, Uniwersytet Wrocławski Ilustracja jako komunikat propagandowy w książkach dla dzieci i młodzieży w okresie socrealizmu Książka oddziałuje na odbiorcę za pomocą tekstu i obrazu. Ilustracja, jako pozawerbalny środek komunikacji, odgrywa szczególną rolę w publikacjach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Obowiązująca w Polsce, na przełomie lat 40. i 50. ubiegłego wieku, doktryna realizmu socjalistycznego nie ominęła również literatury i sztuki dla najmłodszych czytelników. W wydawanych wówczas książkach poszukiwano odpowiedniej formy, aby skutecznie do nich dotrzeć. Wśród publikacji ukazujących się wówczas na rynku ważną rolę odgrywały serie, których celem było propagowanie idei socrealizmu. Propaganda skierowana była do wszystkich grup wiekowych, a ilustracje w duchu realizmu socjalistycznego obecne były tak w książkach obrazkowych, jak i powieściach dla starszej młodzieży.

9 JANIAK MAŁGORZATA Kraków, Uniwersytet Jagielloński Polskie źródła internetowe o typografii W wystąpieniu zostaną przedstawione i omówione związane z typografią polskie portale internetowe. Zaprezentowane także zostaną ich modele oraz typologia. Jednak podstawowym celem autorki jest analiza porównawcza różnych definicji i przedstawień samej typografii, pojawiających się zarówno we współczesnych pracach drukowanych, jak i na stronach internetowych. Zebrane przykłady odnoszą się do dwóch nośników: papierowego i elektronicznego. Autorka przeanalizuje definicje i opisy od tych najbardziej podstawowych, mówiących o technice druku, układzie graficznym książek, aż po te uwypuklające wolność artystyczną twórcy (twórcze projektowanie i ilustrowanie). Porówna tezy oddzielające typografię od estetyki czy sprowadzające je do narzędzia (najważniejsze są reguły projektowania) z tymi, które akcentują funkcjonalny charakter komunikacyjny ciekawych form graficznych i ładnych literniczych kompozycji (Tomasz Bierkowski) czy podkreślają kreatywną ekspresję twórcy (z możliwością łamania reguł i konwencji). JARSKA LIDIA M., PIECHOTA GRAŻYNA Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Charakterystyka komunikatu obrazowego w fantastyce literackiej na przykładzie grafiki ilustracyjnej książek lubelskiego wydawnictwa Fabryka Słów Szata graficzna w książkach beletrystycznych pełni różne funkcje od artystycznego dopełnienia tekstu do ważnego wizualnego przekazu. Grafika w literaturze fantastycznej wyróżnia się bogactwem pomysłów, stylów i technik jej autorów. Od narodzin fantastyki obraz był specyficznym elementem tego gatunku. Kim byli prekursorzy grafiki fantastycznej? Jakie cechy dawnej grafiki i typografii zostały przeniesione do współczesnej literatury fantastycznej? Czy okładka współczesnej powieści jest tylko opakowaniem tekstu? Skąd znani graficy czerpią inspiracje do ilustracji? Jaki jest warsztat pracy grafika XXI wieku? Czy grafika wpływa na odbiór książki przez czytelników? Referat będzie próbą odpowiedzi m.in. na te pytania. Został opracowany na podstawie badań grafiki w książkach publikowanych przez lubelską Fabrykę Słów - jedno z głównych wydawnictw literatury fantastycznej w Polsce. Ponadto podstawą badań będzie ankieta przeprowadzona wśród czytelników. Analiza grafiki oraz wyniki ankiety pozwolą dokonać charakterystyki komunikatu obrazowego w literaturze fantastycznej oraz jej odbioru wśród czytelników.

10 KACAŁA RYSZARD RAFAŁ GOWORSKI ANDRZEJ RESZEWICZ IZABELA Wrocław, Wydawnictwo Cornetis Elektroniczny system zarządzania obiegiem artykułów naukowych studium przypadku W wydawnictwach medycznych światowym standardem jest wykorzystywanie do obsługi obiegu artykułów naukowych systemów on-line (Journal Management and Publishing Systems JMPS). Konkurencją dla komercyjnych rozwiązań są produkty open source, np. Open Journal System. W Polsce wprowadzanie JMPS promowane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mimo to w naszym kraju systemy obsługi artykułów wykorzystywane są sporadycznie. W wystąpieniu zostanie zaprezentowany i omówiony proces wdrożenia JMPS w medycznym wydawnictwie naukowym. Składają się na niego następujące etapy: badanie rynku wydawnictw medycznych pod kątem wykorzystania JMPS; podjęcie decyzji o stworzeniu dedykowanego systemu; tworzenie systemu i jego wdrażania. Poruszony zostanie także problem szkoleń z obsługi JMPS dla autorów i recenzentów. KIDA AGNIESZKA Lublin, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej Wiedza językowa i pozajęzykowa w odbiorze wybranych katalogów wystawy We wstępie do artykułu objaśnione zostaną pojęcia: katalog i katalog wystawy (wystawienniczy), ze zwróceniem uwagi na specyfikę publikacji, które stały się przedmiotem rozważań, czyli katalogu wystawy jako książki oraz folderu. Zebrany materiał, pochodzący z lat , ma na celu pokazanie, w jaki sposób użyte we wstępie słowo (komunikat) odsyła do obrazu znajdującego się wewnątrz publikacji (katalogu jako książki i folderu). Innymi słowy autorkę interesuje, w jakim zakresie użyte we wstępie katalogu wystawy słowo staje się koniecznym i wystarczającym dla zrozumienia tego, co przedstawia obraz (zdjęcie plakatu) i zamieszczony pod nim podpis. Na podstawie wybranych przykładów autorka próbuje również odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób współzależność słowa i obrazu przygotowuje do odbioru bezwarunkowego, a na ile cenna staje się dla odbiorcy wiedza o świecie.

11 KOMOROWSKA MAGDALENA Kraków, Uniwersytet Jagielloński Szesnastowiecznego typografa dążenie do doskonałości z tajników warsztatu Andrzeja Piotrkowczyka Andrzej Piotrkowczyk ojciec (ok ) przez ponad trzydzieści lat tłoczył dzieła Piotra Skargi ( ). W latach z oficyny przy ulicy Stolarskiej w Krakowie wyszło ponad czterdzieści wydań utworów królewskiego kaznodziei, zarówno monumentalnych, tysiącstronicowych tomów in folio zawierających zbiory kazań i Żywoty świętych, jak i niewielkich objętościowo broszur. Przeprowadzone na potrzeby edycji pism Skargi badania, które objęły ponad czterysta zachowanych egzemplarzy Piotrkowczykowych wydań, zaowocowały również spostrzeżeniami natury bibliologicznej. Przedmiotem referatu będą nieopisane dotychczas warianty drukarskie i typograficzne cechy zbadanych druków. Trzy warianty sygnowania składek przedmowy do Na Treny i Lament Teofila Ortologa pozwolą stwierdzić, że w oficynie Piotrkowczyka znajdowały się co najmniej dwie prasy; składki z listami dedykacyjnymi w czwartym wydaniu Żywotów świętych powiedzą o kłopotach z wyborem adresata edycji; błędna karta tytułowa zachowana w jednym z egzemplarzy Kazań na niedziele i święta da świadectwo troski drukarza o poprawność tego elementu książki; i wreszcie drobniejsze pomyłki zecerów pozwolą zobaczyć, jak ułatwiali sobie oni żmudną pracę. KOTWICA AGNIESZKA Katowice, Uniwersytet Śląski Ekspozycja muzealna spuścizny Emila Zegadłowicza jako przykład sztuki książki Przedmiotem referatu jest analiza zachowanej części księgozbioru Emila Zegadłowicza, przechowywanej w muzeum pisarza w Gorzeniu Górnym koło Wadowic. Charakterystyka zawartości tematycznej i wartości bibliofilskiej księgozbioru, szaty graficznej i elementów wyposażenia edytorskiego kolekcji będą podstawą wniosków dotyczących zainteresowań i kultury czytelniczej autora. Komentarz czytelniczy utrwalony na kartach gromadzonych publikacji oraz dedykacje odzwierciedlają także więzi środowiskowe, zwłaszcza literackie, Zegadłowicza, nie tylko ze środowiskiem Czartaka.

12 KRZAK-WEISS KATARZYNA Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Powrót do przeszłości. Inspiracje dawną książką we współczesnej typografii Neogotyk, neobarok, neorenesans czy też neoklasycyzm to określenia, które w historii sztuki określają nawrót dawnych stylów, powrót najbardziej charakterystycznych cech każdego z nich. Czy zatem przez analogię w dziejach typografii można ukuć wyrażenie neopaleotypy? Jak inaczej nazwać współczesne wydawnictwa, które stylizowane są na druki powstałe w kolebce czarnej sztuki? Bo o tym, że warto sięgać do początków, by w nich właśnie szukać inspiracji i wzorów godnych naśladowania przekonywano już u schyłku XIX stulecia w środowisku angielskim, przede wszystkim w kręgu Waltera Crane a i Williama Morrisa. Także dzisiaj poszukiwanie odpowiedniej formy kończy się niekiedy na sięganiu do typograficznych stylizacji, czego ciekawym przykładem są m.in. projekty Andrzeja Tomaszewskiego (np.: Conservatio aeterna, Wspólne gniazdo). Na czym te stylizacje polegają i czy są oznaką braku pomysłów, czy też próbą odświeżenia współczesnej typografii to pytania, na które autorka postara się odpowiedzieć. KULIK MARIA Warszawa, Polska Sekcja IBBY Książka Roku Polskiej sekcji IBBY radości dokonań i czas na zmiany Konkurs Książka Roku został zainicjowany ponad 20 lat temu i jest nadal, mimo pojawienia się na rynku wielu nowych działań promocyjnych, najważniejszym ogólnopolskim konkursem tego typu, mającym swoje reperkusje również za granicą. Logo konkursu jest rozpoznawalne i jest dla wydawcy ważnym argumentem w negocjacjach przy sprzedaży praw autorskich. Nagroda jest przyznawana od 1988 roku przez Fundusz Literatury, jako odpowiednik comiesięcznej Warszawskiej Premiery Literackiej. Pomysłodawczynią była pisarka Ewa Nowacka. Od roku 1993 nagrodę finansuje Polska Sekcja IBBY, pozyskując środki z grantu Instytutu Książki i od sponsorów. Jury literackie, oceniając książkę, bierze pod uwagę stopień oryginalności schematu fabularnego, sposoby kreacji świata przedstawionego oraz ważność przesłania. Od roku 1999 niezależnie pracujące jury grafików przyznaje nagrodę graficzną, biorąc pod uwagę osobowość twórcy, typografię i edytorstwo.

13 KUŁAKOWSKA-LIS JOANNA Krosno, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wydawnictwo BOSZ Współdziałanie, kompromis, harmonia współpraca redaktora z projektantem jako warunek powstania ciekawej i pięknej książki Wystąpienie będzie poświęcone współpracy projektanta, redaktora i wydawcy oraz ich roli w procesie powstawania publikacji. Przykłady konkretnych książek, głownie pozycji albumowych, zaczerpnięte zostały z własnych doświadczeń autorki jako redaktora i redaktora prowadzącego. Wykorzystano projekty Władysława Pluty, Lecha Majewskiego, Macieja Buszewicza, Leszka Szurkowskiego, Tadeusza Nuckowskiego. Zaprezentowane będą rozwiązania edytorskie, ich ewolucja i modyfikacje, będące wynikiem współpracy projektanta i redaktora, a także autora tekstów i ilustracji. Ideą wystąpienia jest pokazanie, w jaki sposób artystyczne wizje, doświadczenie i talent projektanta zderzają się, ale także harmonizują z oczekiwaniami wydawcy, autora, fotografika, z charakterem materiału treściowego i możliwościami technicznymi; jaką rolę w tym często trudnym, ale także arcyciekawym procesie odgrywa redaktor, który musi nierzadko wykazać się umiejętnościami dyplomatycznymi, mediacyjnymi i logistycznymi. PEST MONIKA Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Myślenie okiem. Przyczynek do sztuki projektowania książki W wystąpieniu zaprezentowane zostaną następujące problemy: Czytelnik jako perpetuum mobile Projektowanie sztuka, której nie widać w służbie komunikacji (z uwzględnieniem koncepcji zagranicznych typografów, w szczególności szwajcarskich i niemieckich) Świadomość, kompetencje i narzędzia projektanta oraz jego rola w procesie wydawniczym Relacje grafik łamacz redaktor techniczny technolog W kierunku kongenialności wybrane przykłady polskich książek bliskich i dalekich jej spełnienia Rekonstrukcja inżynierii intelektualnej (omówienie wyborów projektanta; oprawy graficznej, rozwiązań typograficznych, elementów mikrotypografii; rozwiązań alternatywnych; możliwych pułapek percepcyjnych; możliwości technicznych; oczekiwań i potrzeb odbiorców itd.) Próba wskazania zmian i tendencji w projektowaniu książek pod wpływem zmian technologicznych i rynkowych Ograniczenia, zagrożenia i wyzwania dzisiejszego projektanta

14 PETROZOLIN-SKOWROŃSKA BARBARA Warszawa, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek W poszukiwaniu odpowiedniej formy: dla kogo i jak? Dwie koncepcje edytorskie jednej książki Prezentacja dotyczyć będzie dwóch koncepcji edytorskich książki biograficznej, której bohaterem jest Tytus Chałubiński, słynny lekarz dziewiętnastowiecznej Warszawy, profesor Akademii Medyko-Chirurgicznej, następnie Szkoły Głównej Warszawskiej; postać ogromnie zasłużona dla Zakopanego, górali i turystyki tatrzańskiej. Pierwsza koncepcja edytorska zrealizowana została przez Oficynę Wydawniczą ŁośGraf w 2003 roku według projektu autorki, przy współpracy Bohdana Butenki (okładka i strony tytułowe). Książka ukazała się w ok. 20 egzemplarzach i otrzy-mała nagrodę Prezydenta Warszawy w Konkursie na Najlepsze Varsaviana W powszechnym obiegu książka ukazała się w 2005 roku i została przygotowana przez Wydawnictwo,,Iskry. Projekt graficzny wykonał Andrzej Barecki. Ta edycja została,,książką jesieni 2005 w przeglądzie Biblioteki Raczyńskich i otrzymała Nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej 2006 jako,,książka stycznia. Zrealizowane koncepcje książki różnią się wizją adresata, stąd różnice w ich formatach, wyposażeniu i oprawie. PIECHOTA GRAŻYNA zob. Jarska Lidia i Piechota Grażyna RESZEWICZ IZABELA zob. Kacała Ryszard Rafał, Goworski Andrzej i Reszewicz Izabela STOPA-PIELESZ EWA Katowice, Akademia Sztuk Pięknych Typografia podręczników Referat składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera analizę typografii polskich podręczników w ujęciu historycznym i współczesnym. Analiza obejmuje cztery okresy składające się w sumie na ponadstuletni przedział czasowy: przełom XIX i XX wieku do pierwszej wojny światowej, okres międzywojenny, okres po II wojnie światowej, okres

15 współczesny. Wybrane przedziały czasowe niosą ze sobą czteropokoleniowe doświadczenia w zakresie korzystania z podręczników. Przedmiotem analizy okresu historycznego stały się podręczniki szkolne i wydawnictwa typu poradnikowego pozyskane z różnych źródeł: domowego archiwum, antykwariatów i bibliotek. Obiektami porównania w zakresie współczesnych wydawnictw szkolnych zostały losowo wybrane pozycje z okresu ostatnich pięciu lat kilku wiodących wydawnictw: Wydawnictwa Szkolnego PWN, WSiP-u, Operonu, Nowej Ery i Stentora. W analizie zostały wzięte pod uwagę następujące czynniki: format i struktura publikacji, powierzchnia zadruku strony, długość wiersza, układ typograficzny, stopień i sposób hierarchizacji tekstu. Część druga zawiera syntetyczny opis przeprowadzonych badań własnych w zakresie typografii podręcznikowej na przykładzie kroju Scala Sans. Badania polegały na określeniu preferencji czytelników oraz przeprowadzeniu testów czytelności. Podsumowaniem badań są praktyczne wnioski zaprezentowane na przykładzie konkretnych rozwiązań. Wizualnym komentarzem do prezentacji będzie wystawa wybranych projektów. REPUCHO EWA Wrocław, Uniwersytet Wrocławski Typograf przy kaszcie. Rola Doświadczalnej Oficyny Graficznej PSP w twórczości Leona Urbańskiego Projektowanie książki jest zadaniem zespołowym, w którym biorą udział: autor, redaktor, wydawca, drukarz i grafik często powtarzał Leon Urbański ( ), podkreślając wartość wspólnego dążenia do formy idealnej. W trudnej rzeczywistości PRL-u idee te nierzadko pozostawały jednak wyłącznie w sferze marzeń. Grafik wykonywał projekt, a praca każdej kolejnej osoby oddalała tylko efekt końcowy od pierwotnej koncepcji. Leonowi Urbańskiemu udało się jednak stworzyć miejsce, w którym realizacja tych postulatów stała się priorytetowym zadaniem. W 1964 r. została powołana do życia Doświadczalna Oficyna Graficzna (DOG) przy Pracowni Sztuk Plastycznych w Warszawie, specjalizująca się w wydawaniu akcydensów i publikacji bibliofilskich, wykonywanych techniką druku typograficznego, uznawana dziś m.in. za polską szkołę druku dyplomatycznego. DOG była fenomenem w ówczesnych warunkach wydawniczych. Wychodzące spod pras Oficyny druki były na najwyższym poziomie typograficznym i poligraficznym. Nie obowiązywały tam bowiem żadne normy ilościowe dla zecerów. Wyznacznikiem była jakość. Charakter doświadczalny polegał także na ścisłej współpracy między grafikiem a wykonawcami projektu w kolejnych stadiach tworzenia od składu zecerskiego, poprzez redakcję merytoryczną, druk i prace introligatorskie. W dorobku Urbańskiego prace wykonane w DOG są więc bardzo istotne, bliskie założeniom artysty. Liczne ich przykłady druki akcydensowe, publikacje bibliofilskie i projekty książek ukazują kunszt typografa, wartość detalu i precyzji oraz przemawiają za potrzebą ścisłej współpracy między projektantem, wydawcą i drukarzem.

16 SOCHA KLAUDIA Kraków, Uniwersytet Jagielloński Funkcjonalność, ekonomia i estetyka podstawowe problemy tworzenia projektu typograficznego książki Zmiany na rynku książki i nowoczesne technologie druku nie zmieniły podstawowego czynnika wpływającego na przygotowanie książki do druku. Projekt musi być tak przygotowany, żeby dało się go zrealizować za pomocą istniejącej technologii. Musi zostać dopasowany do samego procesu, konkretnych maszyn i wybranych materiałów. Jego realizacja związana jest również ściśle z kalkulacją. Dobre rozliczenie projektu, zastosowanie odpowiednich formatów papieru, wybór pomiędzy drukiem jednobarwnym i kolorowym wpływa na koszt publikacji. Jednak nadmierna oszczędność może sprawić, że książka nie będzie atrakcyjna dla potencjalnego nabywcy. Czy w takich warunkach można jeszcze znaleźć miejsce na estetykę druku? W jaki sposób w pracy nad projektem można harmonijnie połączyć wymagania redakcji technicznej i rozwiązania sprzyjające czytelności i estetyce? STANIÓW BOGUMIŁA Wrocław, Uniwersytet Wrocławski Funkcje form metatekstowych w książkach popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży ( ) Autorka podejmie próbę analizy wiadomości dodatkowych zwanych informacjami metatekstowymi znajdujących się w książkach popularnonaukowych kierowanych do młodego odbiorcy. Mają one charakter zewnętrzny w stosunku do właściwego tekstu i pełnią względem niego określone zadania. Analizie poddane zostaną przykładowe tytuły i podtytuły, tytuły rozdziałów, spisy treści, przypisy, notatki (okładkowe, na skrzydełkach obwoluty), wstępy, zakończenia oraz formuły początków i zakończeń tekstów. Autorka spróbuje ocenić, na ile formuły metatekstowych elementów książek popularnonaukowych pozostają stałe, a na ile zmieniają się; w jaki sposób pełnią swoje funkcje: formalne, informacyjne, kompozycyjne, wyjaśniające, perswazyjne, promocyjne. Zaprezentowane zostaną najważniejsze sposoby komunikacji z odbiorcą, środki stylistyczne wykorzystane w metatekstach oraz (ewentualne) zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w ich stosowaniu.

17 SZEMBERG ANNA Warszawa, Wydawnictwo ŁośGraf Wydawca drugiej dekady XXI wieku W wystąpieniu zostaną omówione następujące zagadnienia: Kim jest wydawca w dobie społeczeństwa informacyjnego? Idea open access a biznes wydawniczy Nowe technologie w procesie wydawniczym, ich wpływ na projektowanie i przygotowanie publikacji Rola redaktora i zadania współczesnego menedżera procesu wydawniczego O czym wydawca musi pamiętać zawierając umowy wydawnicze? Jak szkolić nowe kadry wydawców? Jak długo będzie potrzebny zawód wydawcy? TWARDOCH ADAM Berlin, Fontlab Ltd., ATypI Piksle z kaszty, czyli w poszukiwaniu straconego cssu Książki elektroniczne, strony internetowe, SMS-y czytanie na ekranach urządzeń elektronicznych jest coraz powszechniejsze. Urządzenia te, może z wyjątkiem najprostszych telefonów komórkowych, wyposażone są w moc obliczeniową nie gorszą od tej, jaką kilka lat temu dysponowały komputery stacjonarne. Pozwala to, przynajmniej w teorii, na prezentowanie tekstu na ekranie za pomocą metod dostępnych do niedawna jedynie projektantom tradycyjnych książek i czasopism. Z drugiej strony ekrany, na których czytamy, bardzo się różnią pod względem jakości, rozmiarów i proporcji zarówno między sobą, jak i w porównaniu do publikacji papierowych. Praca nad opracowaniem typograficznym projektu Wolne Lektury internetowej biblioteki polskojęzycznych dzieł literackich była dla autora okazją do eksperymentów, których skromnym celem ma być osiągnięcie na ekranie perfekcji typograficznej porównywalnej do tej, którą na papierze osiągali Gutenberg czy Mardersteig.

18 WIELGUT-WALCZAK JADWIGA Kraków, Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Komentarz autorski współczesnego twórcy książki formy i znaczenie. Uwagi kuratora Galerii Jednej Książki Referat podnosi temat autokomentarza jako elementu nabierającego coraz większego znaczenia w procesach tworzenia książki u progu XXI stulecia. Autorka, analizując nowe formy i funkcje komentarza autorskiego widoczne we wszystkich niemal dziedzinach pracy nad książką, szuka odpowiedzi na pytanie o przyczyny tego zjawiska. Polem obserwacji i materiałem do badań jest kilkadziesiąt wystaw w Galerii Jednej Książki Biblioteki Głównej ASP w Krakowie, prezentujących prace artystów, projektantów i wydawców w latach (http://bg.asp.krakow.pl/galeria_jednej.htm). WINCENCJUSZ-PATYNA ANITA Wrocław, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta Pomiędzy sztuką a rynkiem. O różnych przypadkach w relacjach między artystą a wydawcą książki W wystąpieniu zostaną przedstawione konkretne przykłady dialogu między twórcą oprawy graficznej a sprawcą edycji książki w realiach polskich domów edytorskich. Prezentacja obejmie lata 60., 70. XX w., czyli złoty okres Polskiej Szkoły Ilustracji, smutne okoliczności ogólnej sytuacji w kraju w dekadzie lat 80. ubiegłego stulecia, a także czasy współczesne. Zaprezentowany zostanie zatem wachlarz bardzo rozmaitych przykładów współpracy między grafikiem a edytorem (od ścisłego współdziałania po dyktowanie warunków). Większość analizowanego materiału będzie zaczerpnięta z wypowiedzi samych artystów grafików (m.in. Butenki, Witwickiego, Orlińskich, Gauda-sińskiej z dawnych lat; Grażki Lange, Ewy i Pawła Pawlaków, Tomasza Brody współcześnie). Autorka referatu spróbuje wykazać, że najczęściej to jednak artysta ma rację i dobrze, że się upiera przy swoim oryginalnym projekcie.

19 ZAJĄC MICHAŁ Warszawa, Uniwersytet Warszawski Postmodernizm w edytorstwie książki dla dzieci Prezentacja opiera się na podstawowej tezie, że w edytorstwie książce dla dzieci postmodernizm ujawnia się w znacznie szerszym spektrum zjawisk niż w przypadku edycji dla dorosłych. Według Sandry Beckett postmodernizm wpłynął pozytywnie na emancypacje i równouprawnienie literatury/książki dla dzieci. Mogło się tak stać ze względu na promowane przez światopogląd postmodernistyczny negowanie podziału kultury na wysoką i niską, a w efekcie zrównanie różnych poziomów i obiegów kultury. W latach 60. literatura dziecięca do tamtego momentu kopciuszek literatury mogła więc wyjść z komory. W wystąpieniu zostanie przedyskutowany koncept metanarracji książki dziecięcej i dekonstrukcji architektury książki realizowany w niektórych edycjach. Zostaną omówione przykłady manifestacji trendów postmodernistycznych w edytorstwie: metatekstualność, hybrydyczność, intertekstualność.

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!!

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!! Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 7, z. 31 (204): poniedziałek, 10 grudnia 2012 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 90 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Stefan Mrożewski wystawa w rocznicę urodzin

Stefan Mrożewski wystawa w rocznicę urodzin Stefan Mrożewski wystawa w rocznicę urodzin Digitalizacja zbiorów bibliotecznych Zaledwie 30% tekstów na świecie ma postać książek, reszta to gazety, CD czy elektroniczne bazy danych (np. strony www).

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski @ forum Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski ISSN: 1640-2200 Zespół redakcyjny: Sylwia Białecka, Andrzej Marcinkiewicz przewodniczący, Renata Pietrulewicz, Anita Romulewicz, Ewa Rudnicka, Adrianna Walendziak,

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw Waldemar Walczak 13 Trudna sztuka bycia liderem recenzja Tomasz Dołęgowski

Bardziej szczegółowo

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!!

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!! Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 28 (231): poniedziałek, 2 września 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

uczyć łatwiej Nowe technologie w nauczaniu Materiały dydaktyczne LICEUM I TECHNIKUM Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Internet Przestrzeń dla innowacji

uczyć łatwiej Nowe technologie w nauczaniu Materiały dydaktyczne LICEUM I TECHNIKUM Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Internet Przestrzeń dla innowacji LICEUM I TECHNIKUM uczyć łatwiej wiosna 2010 Wydawnictwo Szkolne PWN Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Internet Przestrzeń dla innowacji Praca na pasach Nauczyciel-lider Nowe technologie w nauczaniu w numerze:

Bardziej szczegółowo

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki The Industrial Design Part of the Growth of a Competitive Economy O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści O WZORNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Raport z badania

Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Raport z badania Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej Raport z badania Autorzy: dr hab. Krzysztof Biedrzycki Piotr Bordzoł dr Agata Hącia dr Wioletta Kozak dr Błażej

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ pod redakcją Marii Czyżewskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2012 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

Grzegorza Żuka i Ewy Łoś

Grzegorza Żuka i Ewy Łoś Muzea literackie Historia, edukacja, perspektywy pod redakcją Grzegorza Żuka i Ewy Łoś Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Muzea literackie Historia, edukacja, perspektywy Muzea literackie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

uczyć łatwiej Nowe technologie w nauczaniu Materiały dydaktyczne GIMNAZJUM Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Film edukacyjny Oglądamy na lekcjach

uczyć łatwiej Nowe technologie w nauczaniu Materiały dydaktyczne GIMNAZJUM Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Film edukacyjny Oglądamy na lekcjach GIMNAZJUM uczyć łatwiej wiosna 2010 Wydawnictwo Szkolne PWN Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Film edukacyjny Oglądamy na lekcjach Praca na pasach Nauczyciel-lider Nowe technologie w nauczaniu w numerze:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok a wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok a wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok a wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Celem artykułu jest analiza założeń przedmiotu

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Uniwersytet Śląski w Katowicach Ewa Kurzeja Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Rys. Julian Bohdanowicz, Gazeta Wyborcza, 4-5 lipca 1992 Praca doktorska pisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

E-learning. w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

E-learning. w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-learning w kształceniu akademickim Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-learning w kształceniu akademickim pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z II ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo