mgr inż. Marek Kulawiak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr inż. Marek Kulawiak"

Transkrypt

1 Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych luty 2015 r. 1. Trójwymiarowa wizualizacja obiektów podwodnych w GIS w języku angielskim Three-dimensional visualisation of underwater objects in GIS dr inż. Zbigniew Łubniewski mgr inż. Marek Kulawiak Celem pracy jest stworzenie i przetestowanie oprogramowania umożliwiającego odpowiednią konwersję, a następnie trójwymiarową wizualizację, z użyciem przeglądarek internetowych, danych opisujących obiekty podwodne, np. wraki, rzeźba dna morskiego. Źródłowe dane mogą być reprezentowane w różnych modelach, np. rastrowy cyfrowy model wysokości (Digital Elevation Model DEM), nieregularny zbiór (chmura) punktów (x, y, z), nieregularna sieć trójkątów, inne. Technologia dowolna (przykładowo: Google Earth API, WebGL/Cesium). 1. Zapoznanie się z zagadnieniem modelowania i wizualizacji trójwymiarowych obiektów przestrzennych, w szczególności podwodnych oraz z technologiami służącymi do tego celu 2. Opracowanie założeń i specyfikacji zadania projektowego 3. Implementacja i testowanie oprogramowania 1. Wykład z przedmiotu Systemy informacji przestrzennej 2. T. Pavlidis, Grafika i przetwarzanie obrazów. WNT, P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, D. W. Rhind, GIS. Teoria i praktyka. PWN, Dokumentacja dotycząca rozwiązań webowych w zakresie grafiki trójwymiarowej Uwagi Liczba wykonawców: w języku angielskim Uwagi Liczba wykonawców: 1-2 Baza danych na temat satelitarnych systemów obserwacji Ziemi Database on satellite Earth observation systems dr inż. Zbigniew Łubniewski Celem pracy jest stworzenie prostego, opartego na odpowiednio zaprojektowanej bazie danych systemu informatycznego (preferowane: internetowego) dostarczającego różnych informacji na temat satelitarnych systemów obserwacji Ziemi. Przykładowe dane: parametry orbity, rejestrowane zakresy promieniowania elektromagnetycznego, rozdzielczość przestrzenna, czas rewizyty, rozmiar sceny, precyzja reprezentacji mierzonych wartości, typowe zastosowania danego systemu słowa kluczowe, przykładowe obrazy (przeglądowe quicklook ). 1. Zapoznanie się z zagadnieniem satelitarnej obserwacji Ziemi oraz przykładowymi systemami i ich charakterystyką 2. Opracowanie założeń i specyfikacji zadania projektowego 3. Implementacja i testowanie oprogramowania 1. Wykład z przedmiotu Systemy informacji przestrzennej 2. P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, D. W. Rhind, GIS. Teoria i praktyka. PWN, Materiały dostępne u opiekuna, internetowe zasoby informacji na temat satelitarnych systemów obserwacji i obrazowania Ziemi

2 3. w języku angielskim Skalowany edytor GIS w chmurze Scalable GIS web editor dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Witold Ciżmowski Celem projektu jest opracowanie skalowanego webowego edytora graficznego GIS opartego o zestaw narzędzi Tatuk GIS DK (ang. Developer Kernel). realizowany przy współpracy z firmą TatukGIS. W przypadku pomyślnej realizacji projektu, możliwa jest kontynuacja podjętej tematyki badawczej w formie np. dyplomu magisterskiego. Szczegóły dotyczące realizacji projektu dostępne u opiekuna. 1. Zapoznanie sie z technologią Tatuk GIS 2. Implementacja wybranych funckji edytora GIS 3. Testowanie opracowanego rozwiązania 1. Dokumentacja Tatuk GIS DK 2. Materiały dostępne u prowadzącego 4. w języku angielskim Narzędzie do wyliczania charakterystyki przestrzeni Ts/VI dla wielospektralnych zobrazowań satelitarnych - QGIS patch Tool for multispectral image processing - QGIS patch dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Łukasz Markiewicz W ramach pracy, w wybranej wspólnie z opiekunem technologii, należy opracować narzędzie do przetwarzania satelitarnych zobrazowań wielospektralnych umożliwiające wyliczenie statystyk danego zobrazowania. Narzędzie ma umożliwiać wizualizację zobrazowania, zaznaczanie badanego obszaru oraz wizualizację w formie wykresów wyników. Preferowane jest wykorzystanie technologii QGIS (program w formie pluginu), ale możliwe jest wykorzystanie innych narzędzi. 1. Zapoznanie sie z technologią plugin QGIS 2.Zapoznanie się podstawowymi zagadnieniami przetwarzania zobrazowań satelitarnych edytora GIS 3. Testowanie opracowanego rozwiązania 1. Dokumentacja QGIS 2. Materiały dostępne u prowadzącego

3 5. w języku angielskim Aplikacja do śledzenia i analizy obiektów w seriach rastrowych plików graficznych pochodzących z radaru pogodowego Storm radar data processing application dr inż. Andrzej Chybicki mgr inż. Łukasz Markiewicz Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja aplikacji, która w seriach plików graficznych (wolumen rzędu setek plików): zidentyfikuje poszczególne obiekty, będące wyraźnymi kształtami na tle jednolitego koloru, wykryje zanikanie uprzednio rozpoznanych obiektów i pojawienie się nowych wyznaczy parametry tych obiektów (m.in. kształt, rozmiar, dominujący kolor) zidentyfikuje te same obiekty i zmiany ich parametrów na kolejnych obrazach zapisze parametry obiektów oraz ich zmiany w oddzielnych plikach tekstowych 1. Implementacji aplikacji do przetwarzania danych z radarów burzowych 2. Algorytmy wykrywania i śledzenia kształtów w serii obrazów - przegląd zagadnień 3. Implementacja wybranych algorytmów, testowanie i wnioski końcowe oraz zalecenia 1. Wykrywanie obiektów na obrazach Mariusz Borawski 2. Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab Robert Koprowiski, Zygmunt Wróbel 3. Wykrywanie obiektów na obrazach cyfrowych Marcin Kuczyński 4. Analiza przydatności algorytmów detekcji krawędzi w zastosowaniach fotogrametrii bliskiego zasięgu Sławomir Mikrut, Anna Czechowicz 5. materiały dostępne u prowadzącego 1-2

4 6. w języku angielskim System do zarządzania użytkownikami mobilnymi Mobile users management system Celem projektu jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego odbierania przez użytkownika zadania i wysyłanie danych o wykonywaniu planu pracy z rejestracją powiązanych danych z powrotem do centrali (bazy danych), z możliwością zarejestrowania niezaplanowanej czynności przez użytkownika. Technologia node.js Aktorzy: Administrator (Użytkownik czy aplikacja, przydzielający czynności) Centrala (baza danych) Wykonawca (uwierzytelniany użytkownik) - Android Implementacja scenariuszy: Wysyłanie czynności przez Administratora z centrali do użytkownika lub na samochód: Umożliwienie edytowania planu pracy i aktualizacji planu u użytkownika Przekazywanie informacji o wykonaniu/przebiegu zadania i informacji od użytkownika do centrali Raportowanie przez użytkownika własnych zadań (jako wybór wcześniej zdefiniowanych przez Administratora. opracowanie harmonogramu 1. Dostępna u prowadzącego 2. Wstępna implementacja dostępna u prowadzącego 7. w języku angielskim Rozproszona baza danych map cyfrowych wykorzystująca MongoDB Distributed Electronic Chart Database Celem projektu jest min. stworzenie mapy elektronicznej w chmurze obliczeniowej 1. Przeanalizowanie dostępnych rozwiązań 2. Propozycja rozwiązania 1. Dostępna u prowadzącego

5 8. w języku angielskim Techniki geokodowania i antygeokodowania. Geocoding techniques Celem projektu jest analiza i wytworzenie systemu geokodujacego 1.Przeanalizowanie dostępnych rozwiązań 2. Propozycja rozwiązania. 1. Dostępna u prowadzącego 9. w języku angielskim Analiza porównawcza i implementacja protokołów i formatów wymiany informacji w Internecie High Level Internet Protocols Porównanie dostępnych technik i technologii wymiany informacji dostępnych w Internecie min. WebSocket, REST, WebService. Implementacja wybranych sposobów wymiany informacji np. w C++, Java itp. 1.Przeanalizowanie dostępnych rozwiązań 2. Propozycja rozwiązania. 1.Dostępna u prowadzącego 10. w języku angielskim Internetowy Monitoring Video Internet Video Streaming Techniques Rozwinięcie isniejącego systemu przekazu strumieni wideo w Internecie 1.Przeanalizowanie dostępnych rozwiązań 2. Propozycja rozwiązania. 1.Dostępna u prowadzącego

6 11. w języku angielskim Wykorzystanie sieci eksperckich w hurtowniach danych Warehouse Data Analysis Analiza baz danych pod kątem zawartości semantycznej. Budowa narzędzia eksperckiego wspomagającego analizę danych z poziomu Eclipse IDE. Dostep do bazy danych, Sieci neuronowe, sieci eksperckie 1.Przeanalizowanie dostępnych rozwiązań 2. Propozycja rozwiązania. 1.Dostępna u prowadzącego 12. w języku angielskim Prosty odbiornik GPS/Galileo w telefonie komórkowym z systemem Android Simple GPS/Galileo Receiver Zapoznanie sie z systemem GNSS dostępnym na urządzeniach mobilnych 1. Uruchomienie i przetestowanie istniejącej aplikacji 2. Modyfikacja źródeł w zakresie umożliwiającym precyzyjny pomiar 1.Dostępna u prowadzącego 13. w języku angielskim Aplikacja z elementami rozszerzonej rzeczywistości na urządzenia mobilne z systemem Android Application for mobile devices with Android operation system using augumented reality dr inż. Krzysztof Bikonis Celem projektu jest opracowanie i implementacja aplikacji na urządzenia mobilne do tworzenia i rozgrywania gier miejskich. Aplikacja będzie umożliwiała tworzenie gry poprzez zaznaczanie wybranych miejsc na mapie i przypisanie dla nich zadań oraz wybór stworzonej wcześniej gry. dla gracza, będą wykorzystywać elementy rozszerzonej rzeczywistość i będą rozgrywane przy użyciu Google Cardboard. 1. Zapoznanie się ze specyfiką tworzenia aplikacji na urządzenia z systemem Android. 2. Przegląd istniejących rozwiązań dostępnych na rynku. 3. Projekt aplikacji realizującej cel projektu. 4. Implementacja opracowanej aplikacji na urządzenia mobilne z systemem android. 1. Materiały dostępne w sieci Internet. 2. Materiały dostępne u opiekuna projektu. Liczba wykonawców 3-4

7 14. w języku angielskim Aplikacja wykorzystująca geoinformacje do celów społecznościowych na platformę Android Andoid application utilizing geoinformation for social purposes dr inż. Krzysztof Bikonis Celem projektu jest opracowanie i implementacja aplikacji społecznościowej na urządzenia mobilne z systemem Android umożliwiającej dzielenie się postami oraz wiadomościami pomiędzy użytkownikami znajdującymi się w zadanej odległości od siebie. 1. Zapoznanie się ze specyfiką tworzenia aplikacji na urządzenia mobile z systemem Android. 2. Przegląd istniejących rozwiązań dostępnych na rynku. 3. Projekt oraz realizacja oprogramowania realizującego główny cel projektu zapewniającego: filtrowanie wiadomości z wybranej lokalizacji, możliwość przesyłania zdjęć, możliwość prowadzenia rozmów online za pomocą tzw. czatu. 1. Materiały dostępne w sieci Internet. 2. Materiały dostępne u opiekuna projektu. Liczba wykonawców Dwuwymiarowa gra typu RPG na urządzenia mobilne w języku angielskim 2D point-and-click RPG game for mobile devices dr inż. Krzysztof Bikonis Celem projektu jest opracowanie oraz implementacja gry typu RPG (ang. role-playing game) na urządzenia mobilne z systemem Android 1. Zapoznanie się ze specyfiką tworzenia aplikacji na urządzenia mobile z systemem Android. 2. Przegląd istniejących rozwiązań dostępnych na rynku. 3. Opracowanie oraz implementacja gry zapewniająca: możliwość poruszanie się bohatera po lokacjach, możliwość interakcji bohatera z elementami planszy, możliwość wykorzystywania przez bohatera zebranych w czasie gry przedmiotów, interakcje z innymi postaciami, możliwość rozwoju umiejętności bohatera 4. Przystosowanie gry do pracy na urządzeniach mobilnych o różnych rozmiarach i rozdzielczościach ekranu. 1. J. F. DiMarzio, Tworzenie gier na platformę Android 4, HELION, S. Komatineni, D. MacLean, S.Hashimi, Android 3. Tworzenie aplikacji, HELION, F.Ableson, R.Sen, Android w akcji. Wydanie II, HELION, Materiały dostępne w sieci Internet. 5. Materiały dostępne u opiekuna projektu. Liczba wykonawców 3-4

8 16. w języku angielskim Zastosowania biblioteki algorytmicznej or-tools Applications of or-tools library dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest opracowanie aplikacji będącej demonstratorem możliwości biblioteki ORTools. Jednym z możliwych wariantów jest opracowanie aplikacji mobilnej dla systemu Android. 1. Porównanie biblioteki or-tools z innymi projektami 2. Szczegółowa analiza architektury biblioteki oraz jej możliwości. 3. Określenie specyfikacji wymagań 4. Opracowanie aplikacji 5. Opracowanie dokumentacji 6. (opcjonalnie) Przeniesienie biblioteki na platformę Android. 1. Dokumentacja or-tools, https://code.google.com/p/or-tools/ 2. Pozostałe materiały dostępne u prowadzącego 3-4 osoby 17. w języku angielskim Wykorzystanie systemu Android w komputerach jednopłytkowych Application of Android OS onboard of single board computers dr inż. Krzysztof Bruniecki dr inż. Krzysztof Bruniecki Celem pracy jest opracowanie demonstratora możliwości wykorzystania komputera jednopłytkowego jako platformy uruchomieniowej dla systemu Android. W ramach pracy przewiduje sie wykorzystanie komputera jednopłytkowego BeagleBone Black lub Wandboard QUAD. 1. Analiza architektury systemu Android. 2. Dopracowanie listy ćwiczeń demonstracyjnych. 3. Wykonanie ćwiczenia demonstracyjnego nr 1; np. związanego z jądrem systemu Android. 4. Wykonanie ćwiczenia demonstracyjnego nr 2; np. związanego z wykorzystaniem interfejsu I2C. 5. Opracowanie dokumentacji do ćwiczeń demonstracyjnych. 1. Dokumentacja systemu Android https://source.android.com/ 2. Pozostałe materiały dostępne u prowadzącego 3-4 osoby

9 18. w języku angielskim Środowisko do tworzenia i zarządzania mapami z adnotacjami Internet framework for managing of geographic charts with annotations. dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. nadzw. PG Celem projektu jest stworzenie systemu internetowego, który pozwoli grupie osób zarządzać adnotacjami na mapach cyfrowych. System powinien reprezentować uniwersalne środowisko umożliwiające uruchomienie serwisu internetowego z towarzyszącego jemu aplikacją mobilną. 1. Analiza technologii wytwarzania 2. Projekt systemu 3. Implementacja systemu 1. Leslie Sikos, Web Standards, 2nd Edition, Mastering HTML5, CSS3, and XML 19. w języku angielskim System do zarządzania informacjami w kodach QR Mobile system for managing of QR codes contains dr hab. inż. Marek Moszyński, prof. nadzw. PG Celem projektu jest stworzenie rozwiązania pozwalającego zarządzać w sposób systemowy zawartością informacji w kodach QR. System powinien zapewniać możliwość sprawnego kodowania informacji i jej dystrybucji. Jednym z elementów systemu powinna być aplikacja mobilna do odczytu informacji. 1. Analiza technik tworzenia QR kodów 2. Projekt systemu 3. Implementacja systemu 1. Borko Furht, Handbook of Augmented Reality

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r.

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. 1. Społeczny System Informacji Przestrzennej umożliwiający współdzielenie geoinformacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r.

Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. Katedra Systemów Geoinformatycznych Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich luty 2013 r. 1. Przetwarzanie danych pochodzących z akustycznego sondowania dna morskiego 2. Opracowanie stanowiska

Bardziej szczegółowo

1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy

1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy 1. Implementacja modułu symulacji rozprzestrzeniania się gazów w kontekście geograficznym w oparciu o model gaussowski Implementation of a vapor cloud spread simulation module in a geographic context using

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów grupowych na rok akademicki 2014/15, studia niestacjonarne I st., semestr 5.

Propozycje tematów projektów grupowych na rok akademicki 2014/15, studia niestacjonarne I st., semestr 5. Propozycje tematów projektów grupowych na rok akademicki 2014/15, studia niestacjonarne I st., semestr 5. Katedra Systemów Geoinformatycznych Mobilny przewodnik po Politechnice Gdańskiej Projekt dotyczy

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 KAMS 1. Wytwarzanie aplikacji dla platformy.net przy użyciu metodyk ATDD/BDD/TDD 2. Aplikacja wspomagająca zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 1. Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową 2. Metody tworzenia znaczeń na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania Temat pracy Środowisko do badania użyteczności aplikacji internetowej Trust Case Toolbox Temat pracy w Usability testing environment for Trust Case Toolbox web application jęz. angielskim dr inż. Aleksander

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Propozycje tematów Projektu dyplomowego inżynierskiego 2012/13

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Propozycje tematów Projektu dyplomowego inżynierskiego 2012/13 Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Propozycje tematów Projektu 2012/13 1. Aplikacja mobilna do przeglądania argumentów zgodności Opiekun:

Bardziej szczegółowo

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1 Analiza stosowanych metodyk i sposobów ich łączenia w firmach programistycznych. 2 Wspomaganie rozwoju kompetencji kierowniczych w małych firmach

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Janusz Górski 1. Platforma do budowy aplikacji mobilnych związanych z zarządzaniem argumentacją 2. Mechanizm zarządzania

Bardziej szczegółowo

4.1.2.2 Na żywo... 7. Funkcje ogólne... 8 4.1.2.3 Wersja anglojęzyczna... 8. 4.1.2.4 Reklamy produktów własnych... 8

4.1.2.2 Na żywo... 7. Funkcje ogólne... 8 4.1.2.3 Wersja anglojęzyczna... 8. 4.1.2.4 Reklamy produktów własnych... 8 Załącznik nr 1 Opis funkcjonalny i techniczny serwisu vod.teatrwielki.pl Spis treści 1 Ogólna informacja o projekcie... 2 2 Zakres przedmiotowy... 2 3 Definicje pojęć... 3 4 Wymagania serwisu VOD... 5

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 203 Tytuł w j. angielskim Literatura Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy projektów dyplomowych inżynierskich na rok ak. 2014/2015

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy projektów dyplomowych inżynierskich na rok ak. 2014/2015 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy projektów dyplomowych inżynierskich na rok ak. 2014/2015 1. System wspierający pracę wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ 2. System wykorzystujący zasady

Bardziej szczegółowo

OPIS KURSU Języki programowania stron internetowych Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

OPIS KURSU Języki programowania stron internetowych Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium OPIS KURSU Nazwa kursu: Języki programowania stron internetowych Język wykładowy: Polski Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Semestralna 6 6 liczba godzin Forma zaliczenia Test

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

Załącznik do OPZ nr 7

Załącznik do OPZ nr 7 Załącznik do OPZ nr 7 Warunki równoważności / Wymagania 1. Serwer poczty elektronicznej Serwer systemu poczty elektronicznej musi charakteryzować się następującymi cechami, bez konieczności użycia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy Symbol kierunku i specjalności dr hab. inż. Franciszek Grabowski

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych mgr 2013 - kier. Informatyka Katedra Inżynierii Oprogramowania

Proponowane tematy prac dyplomowych mgr 2013 - kier. Informatyka Katedra Inżynierii Oprogramowania Proponowane tematy prac dyplomowych mgr 2013 - kier. Informatyka Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Rozpoznawanie emocji w interfejsach mózg-komputer (A. Landowska) 2. Rozpoznawanie emocji na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe

Szczegółowe opisy tematów znajdują się na stronie: http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-oprogramowania/prace-dyplomowe Katedra Inżynierii Oprogramowania y projektów dyplomowych inżynierskich 2015 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. System obsługujący program lojalnościowy w sprzedaży detalicznej towarów 2. System obsługujący

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Temat pracy dyplomowej Temat po angielsku: Temat pracy dyplomowej Temat po angielsku: Temat pracy dyplomowej Temat po angielsku: Inżynieria linii

Bardziej szczegółowo

mkioski Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

mkioski Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ mkioski Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 1 z 65 Spis treści 1. Opis ogólny projektu... 4 1.1. Podstawowe funkcjonalności... 6 1.2. Akty prawne... 6 1.3. Inne dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac/projektów dyplomowych inżynierskich STUDIA STACJONARNE

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac/projektów dyplomowych inżynierskich STUDIA STACJONARNE Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac/projektów dyplomowych inżynierskich STUDIA STACJONARNE Narzędzie do konfiguracji połączeń sieciowych dla dystrybucji cdlinux.pl dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo