Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a."

Transkrypt

1 Siła Tworzenia Informator dla pracowników grupy azoty s.a.

2 Struktura Grupy Azoty S.A. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej ATT Polymers Gmbh KOLTAR Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 9,8% Hotel Centralny w likwidacji ZAKSA S.A. 0%*** CTL CHEMKOL 9% Polskie Konsorcjum Chemiczne 6,% Zakłady Azotowe Puławy S.A. 9,98% SCF Natural 99,99% D.W. Jawor w likwidacji 99,96% GZNF Fosfory 98,% Przedsiębiorstwo Żywienia Zbiorowego i Usług STO-ZAP 96,% Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP sp. z o.o 9,6% Zakład Opieki Zdrowotnej Medical 9,% Zakłady Chemiczne POLICE S.A. 66% Automatika Usługi Kontrolno-Pomiarowe KONCEPT REMECH Grupa Inwestycyjno- Remontowa TRANSTECH Usługi Sprzetowo- Transportowe Supra Agrochemia w likwidacji Zarzad Portu Morskiego Police 90% Polskie Konsorcjum Chemiczne 6,%* AUTOMATYKA 9,8% Jednostka Ratownictwa Chemicznego Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Konsorcjum EKO TECHNOLOGIES 60% PIW UNISIL,0% EKOTAR %** NAVITRANS 6,% **** Dzięki konsekwentnym wysiłkom zmierzającym do konsolidacji wokół tarnowskich Azotów firm Wielkiej Syntezy Chemicznej odmieniony został krajobraz polskiego i europejskiego przemysłu chemicznego. zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. Grupę tworzą m.in. spółki: S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A., Z.Ch. Police S.A., Grupa Azoty ZAK S.A., ATT Polymers GmbH, PKCH oraz Koltar S.A. Największy w Polsce i jeden z największych w Europie koncern chemiczny jest obecny w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Struktura Grupy Azoty zapewnia jej silną pozycję rynkową w kraju i za granicą, sprawiając, że jest ona największym w Polsce i drugim w Europie producentem nawozów mineralnych, a jej produkty trafiają do ponad pięćdziesięciu krajów świata. Sprzedaż na takim poziomie oraz obecność na tylu rynkach nie byłyby możliwe bez utworzenia w ramach grupy nowoczesnej infrastruktury logistycznej. Misją Grupy Azoty jest umacnianie pozycji rynkowej grupy, poszerzanie jej międzynarodowego zasięgu i harmonijny rozwój wchodzących w jej skład spółek jej najcenniejszych aktywów. Sukces wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością, dlatego w nowej strategii grupy uwzględniono nie tylko cele i wskaźniki ekonomiczne ważne miejsce zajmują w niej również zasady zrównoważonego rozwoju, czyli troska o środowisko i lokalne społeczności. jest marką najwyższych standardów w każdym wymiarze swojej działalności. Agrochem Puławy Agrochem Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna 8% INFRAPARK Police S.A. w likwidacji,% PROREM Globalna Marka NAVITRANS 6,%**** Przedsiębiorstwo Projektowania Modernizacji i Rozwoju ZA Puławy S.A. PROZAP 8,69% Bałtycka Baza Masowa 0% Budchem w upadłosci likwidacyjnej 8,96% KEMIPOL,99% EKOTAR %** to projekt nastawiony na przyszłość. Tak było od zawsze. Kiedy w 9 r. prezydent Ignacy Mościcki postanowił zbudować Państwową Fabrykę Związków Azotowych, to była właśnie wizja przyszłości. Wizja wielkiej polskiej chemii. Ta wizja oraz historia wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy to nasze zobowiązanie na kolejne dziesięciolecia. Przeszliśmy długą drogę. Zmieniliśmy się. Przekroczyliśmy wiele granic. Dziś konkurujemy z największymi europejskimi firmami chemicznymi. Ale potrzebną do tego siłę siłę tworzenia czerpiemy z naszej tradycji. * PKCH udziały mają Grupa Azoty S.A. i ZAK S.A. ** EKOTAR udziały ma Jednostka Ratownictwa Chemicznego i PROREM (po %) *** ZAKSA S.A. akcje ma ZAK S.A. (0%) i CTL Chemkol (,%) **** NAVITRANS udziały mają Grupa Azoty S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A. i Bałtycka Baza Masowa Elektrownia Puławy 0% CTL KOLZAP 9% NAVITRANS 6,%**** TECHNOCHIMSERWIS S.A. typu zamkniętego % Wybierając nazwę, kierowaliśmy się dwoma względami: szacunkiem dla własnej tradycji i zasadą prostoty. Wierzymy, że nawet w naszej szybko zmieniającej się, coraz bardziej złożonej współczesności prostota pozostaje źródłem skuteczności i siły. Siły samej grupy oraz siły i czytelności komunikatu, w którym grupa wyraża swoją misję. Grupa bo jesteśmy razem, chociaż mamy różne doświadczenia i działamy w różnych obszarach. Bo się uzupełniamy. Azoty bo tak było od zawsze. Pod tym hasłem w niepodległej Polsce rodził się nowoczesny przemysł chemiczny. I chcemy, by pod tym hasłem wkraczał na światowe rynki. nazwa grupy kapitałowej S.A. (poprzednio Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) jednostka dominująca w Grupie Azoty

3 grupa azoty grupa azoty s.a. Marka to: wśród producentów nawozów w Polsce nr w nawozach wieloskładnikowych nr w nawozach mineralnych nr w nawozach zawierających siarkę nr w nawozach azotowych wśród producentów tworzyw, OXO, pigmentów, melaminy w Polsce nr w poliamidzie nr w alkoholoach OXO i plastyfikatorach nr w bieli tytanowej nr w melaminie wśród producentów nawozów w Europie nr w nawozach wieloskładnikowych nr w nawozach mineralnych wśród producentów tworzyw, OXO, melaminy w Europie nr w plastyfikatorach nr w alkoholoach OXO nr w poliamidzie 6 nr w melaminie Uwagi: Nawozy wieloskładnikowe ogółem (AP, NPK, PK); Nawozy wieloskładnikowe + nawozy azotowe; Wśród producentów zintegrowanych. Podstawowe informacje o spółce S.A. S.A. (poprzednio Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) jest jednostką dominującą w Grupie Azoty kontynuuje tradycję Państwowej Fabryki Związków Azotowych założonej w 9 r., której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. Ta wiarygodna i rozpoznawalna firma powstała dzięki umiejętności tworzenia trwałych relacji handlowych, opartych na partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu potrzeb. Grupa Azoty S.A. jest aktywnym uczestnikiem Programu Odpowiedzialność i Troska ( Responsible Care ). Spółka S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 0 czerwca 008 r. a od 9 lutego 0 r. należy także do portfela indeksu MSCI Emerging Markets. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła w sierpniu 0 r. skład portfela indeksu WIG0, którego publikacja rozpocznie się września 0 r. S.A. została włączona do WIG 0. Nieprzerwanie również bo od 9 listopada 009 r. Spółka jest notowana w Respect Index, czyli pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie spółek przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu. Specjalizacja Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Azoty S.A. jest produkcja nawozów i związków azotowych, tworzyw konstrukcyjnych, chemikaliów organicznych, nieorganicznych i innych produktów chemicznych. Spółka osiąga również przychody ze sprzedaży energii, usług laboratoryjnych, logistycznych i innych. Ważne miejsce wśród nawozów azotowych produkowanych w Spółce zajmują nawozy azotowe z siarką, do których zalicza się Saletrosan 6 makro czy Siarczan Amonu AS. Nawozy saletrzane, w przeważającej ilości otrzymywane metodą granulacji mechanicznej typu makro, odznaczają się wysokimi parametrami wysiewnymi. S.A. dzięki zastosowaniu dwóch rodzajów granulacji (drobniejszej i zróżnicowanej granulacji grawitacyjnej dla nawozów typu standard oraz jednolitej granulacji mechanicznej dla nawozów typu makro) gwarantuje najwyższą jakość wytwarzanych produktów oraz poprawę jakości plonowania. Tworzywa konstrukcyjne to kolejny znaczący segment produkcji. Tworzywa produkowane są przez Spółkę zarówno w formie naturalnej, jak i modyfikowanej (m.in. Tarnamid, który jest nazwą handlową poliamidu 6 PA6). W ramach tego segmentu produkowane są również m.in. kaprolaktam, cykloheksanon i cykloheksanol. Spółka jest też jedynym w Polsce producentem poliacetalu (POM) o nazwie handlowej Tarnoform (naturalny oraz modyfikowany kopolimer acetalowy). Tarnowskie tworzywa znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym, urządzeń AGD i opakowaniowym. W Spółce produkuje się także inne chemikalia organiczne i nieorganiczne oraz katalizatory stosowane do wybranych syntez chemicznych, do produkcji amoniaku, wodoru i gazu syntezowego. S.A. jest również doświadczonym producentem chemikaliów i dostawcą wysoko wyspecjalizowanych katalizatorów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym. Spółka prowadzi szeroką działalność badawczą we własnych laboratoriach, wykonując ponad milion analiz rocznie. Współpracuje przy tym z najlepszymi ośrodkami naukowymi w kraju. Dzięki tej działalności w Grupie Azoty S.A. rodzą się nowe technologie, które zdobywają zaufanie, a także innowacyjne i nowoczesne produkty, które cieszą się uznaniem na polskim i światowych rynkach zbytu. Szczegółowe informacje nt. Grupy Azoty, struktury organizacyjnej, osób zarządzających, strategii, relacji inwestorskich i innych znajdują się na stronie grupaazoty.com.

4 zarządzanie polityka zarządzania W zarządzaniu Grupą Azoty przestrzegamy najwyższych standardów zgodnych z międzynarodowymi przepisami prawnymi oraz zasadami zrównoważonego rozwoju. Zarząd Grupy Azoty S.A. pełni funkcję zarządu Grupy Azoty. Prezes zarządu Grupy Azoty S.A. sprawuje całościowy nadzór nad Grupą Azoty, a członkowie zarządu odpowiadają za główne obszary jej działalności. Zarządzanie korporacyjne spoczywa na departamentach korporacyjnych Grupy Azoty S.A., które w obrębie całej Grupy Azoty pełnią rolą analogiczną jak w strukturach Grupy Azoty S.A. Efektywność i przejrzystość zarządzania jest jednym z kluczowych aspektów działalności Grupy, ponieważ właśnie w zarządzaniu leży klucz do pełnego wykorzystania efektów synergii uzyskanych dzięki konsolidacji. Jego znaczenie będzie rosnąć wraz z dalszą rozbudową Grupy Azoty. Rada Nadzorcza Skład Zarządu: Paweł Jarczewski Prezes Zarządu Andrzej Skolmowski Witold Szczypiński Krzysztof Jałosiński Marek Kapłucha Marian Rybak Artur Kopeć Członek Zarządu Misja Dodajemy ziemi życia, a życiu barw. Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości Grupy Azoty, efektywnie wykorzystując wszelkie synergie i innowacje. Wizja Przed upływem dekady: będziemy notowani w podstawowym indeksie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zapewnimy Akcjonariuszom spółek Grupy jeden z najwyższych w branży zwrot z powierzonego kapitału, utrzymamy trwałą pozycję jednego z trzech największych producentów nawozów na europejskim rynku. Dla wypełniania przyjętej misji wyznaczyliśmy następujące cele strategiczne: Zarząd Stan na dzień.0.0 r. zwiększanie skali operacji prowadzonych w obszarach domeny Grupy poprzez rozwój wewnętrzny oraz alianse, fuzje i akwizycje w Polsce i poza granicami kraju, pogłębianie integracji pomiędzy podmiotami Grupy, co w konsekwencji umożliwi maksymalizację efektów synergii, Departamenty / Biura Korporacyjne zmniejszanie wrażliwości Grupy na koszty energii poprzez wykorzystywanie efektywnych rozwiązań technologicznych i energetycznych, Depart. Korp. Zarządzania i Polityki Personalnej; Dyrektor Zarządzający Departament Korporacyjny Finansów Departament Korporacyjny Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa Departament Korporacyjny Strategii i Rozwoju Biuro Informatyki Korporacyjnej Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju Biuro Korporacyjne Marketingu Strategicznego Biuro Korporacyjne Audytu Wewnętrznego zmniejszanie wrażliwości na zmiany faz cykli koniunkturalnych oraz na ceny gazu ziemnego i surowców petrochemicznych, poprzez wydłużanie łańcuchów produktowych, obniżanie kosztów wytwarzania, poprzez modernizacje głównych ciągów produkcyjnych, budowa stabilnych i efektywnych więzi z klientami, wzmacnianie świadomości wiodących marek produktowych Grupy oraz optymalizacja systemów logistyki i dystrybucji produktów, Jednostki Biznesowe zwiększanie efektywności kluczowych procesów oraz gromadzenie i skuteczne zarządzanie kapitałem intelektualnym, Jednostka Biznesowa Tworzywa Jednostka Produkcyjna Nawozy Wytwórnia Katalizatorów ciągłe dostosowywanie jakości produktów oraz oferowanego asortymentu do wymagań odbiorców, dywersyfikacja pokrewna, wykorzystująca efekty synergii z elementami dotychczasowego portfela produktowego, ciągłe doskonalenie własnych produktów i usług przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Jednostka Biznesowa Energetyka Jednostki Wsparcia Centrum Badań i Analiz Centrum Infrastruktury Departament Korporacyjny Zakupów i Logistyki Spółki wchodzące w skład Grupy realizują cele strategiczne w oparciu o systemy zarządzania, zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Priorytety działalności, takie jak wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, minimalizowanie strat środowiskowych, priorytetowe traktowanie klienta, są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie. W prowadzonych działaniach przestrzegamy przepisów prawnych i innych oraz dążymy do ciągłego doskonalenia efektów naszej działalności, a także minimalizowania związanego z nią ryzyka. 6

5 Systemy zarządzania Obszar kadrowy S.A. realizuje Politykę Zarządzania Korporacji, która gwarantuje, że cele strategiczne Spółki osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami. Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie Spółką. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia. Systemy zarządzania bazują na koncepcji ciągłego doskonalenia poprzez: ustalenie polityki, zaplanowanie działań w celu realizacji polityki, stworzenie warunków wykonania zaplanowanych działań, sprawdzanie efektów działań, doskonalenie na podstawie okresowych ocen osiąganych wyników. W Grupie Azoty S.A. obowiązują: System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 900:008, System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 00:00, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N-800:00 i BS OHSAS 800:00, System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 0: 00 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących), System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 000:00, Instruktaż stanowiskowy każdy nowo przyjęty do Grupy Azoty S.A. pracownik, w ramach adaptacji, a także przed dopuszczeniem do pracy, oprócz szkolenia wstępnego z zakresu BHP, przechodzi instruktaż stanowiskowy. Instruktaż przeprowadza bezpośredni przełożony. Wycieczka i szkolenie kadrowe każdy nowo przyjęty pracownik uczestniczy w wycieczce po Firmie, organizowanej przez Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem. W trakcie tej wycieczki pracownik poznaje bliżej organizację i profil działalności Firmy oraz rozmieszczenie ważnych dla pracownika jednostek i biur. Po wycieczce pracownicy uczestniczą w krótkim szkoleniu kadrowym prowadzonym przez pracownika Biura Korporacyjnego Zarządzania Personelem dla zaprezentowania podstawowych praw i obowiązków pracowników oraz najważniejszych zagadnień kadrowych. Wycieczka dla nowo przyjętych pracowników będzie organizowana jeden lub dwa razy w roku. O terminie wycieczki wszyscy pracownicy będą informowani przez pracownika Biura Korporacyjnego Zarządzania Personelem. Egzaminy każdy pracownik zatrudniony na okres próbny lub czas określony, pod koniec tego okresu jest poddawany egzaminowi sprawdzającemu wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie pracy. Wynik tego egzaminu jest bardzo ważnym elementem podczas podejmowania decyzji co do zawarcia z pracownikiem kolejnej umowy o pracę. Zasady przeprowadzania egzaminów pracowników zatrudnionych na okres próbny i czas określony znajdują się w zarządzeniu wewnętrznym nr /00, które jest dostępne na stronie intranetowej dokumenty i informacje Biura Zarządzania Korporacyjnego: Okresowa ocena pracowników okresową oceną objęci są wszyscy pracownicy Grupy Azoty S.A., których staż pracy w Spółce wynosi powyżej roku. Okresowa ocena pracownika dokonywana jest raz w roku w terminie od września do października i dotyczy poprzedzającego ocenę rocznego okresu pracy na zajmowanym stanowisku. Ocena przeprowadzana jest w oparciu o kryteria zawarte w arkuszach ocen przygotowanych odrębnie dla poszczególnych grup pracowników. Zasady przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych określone są w zarządzeniu wewnętrznym nr /0, które jest dostępne na stronie intranetowej Dokumenty i informacje Biura Zarządzania Korporacyjnego: System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań ISO/TS 699:009, Ramowy System Zarządzania Responsible Care zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego. W 0 r. przystąpiła do zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Wymagania dotyczące systemów zarządzania opisane są w dokumentacji systemów zarządzania (Polityka Zarządzania, Księga Zarządzania, procedury i instrukcje) dostępnej na stronie intranetowej Dokumentacji Systemów Zarządzania: Ważne informacje dotyczące spraw pracowniczych koordynowanych przez Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem uzupełnianie i aktualizacja danych osobowych pok. nr ; tel. -80 uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu pok. nr ; tel. -80 uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pok. nr ; tel. -69 ubezpieczenie grupowe pracownika pok. nr ; tel. -69 Pracowniczy Program Emerytalny (informacje o programie, jak również o możliwości przystąpienia do programu po roku pracy) pok. nr ; tel dodatkowe ubezpieczenie medyczne pok. nr ; tel wymiana, uzyskanie nowej przepustki pok. nr ; tel informacje na temat szkoleń pok. nr ; tel. - zgłaszanie wszelkich usprawnień z zakresu spraw personalnych; zgłaszanie problemów w miejscu pracy, w tym mobbingu pok. nr ; tel

6 ryzyko zawodowe bezpieczeństwo Na wszystkich stanowiskach pracy w Spółce dokonuje się identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego celem poprawy warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowników. Oszacowanie ryzyka zawodowego, związanego z poszczególnymi zagrożeniami zidentyfikowanymi na stanowiskach pracy, polega na ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i ciężkości szkodliwych następstw tych zagrożeń. Analiza ryzyka zawodowego oraz wynikające z niej działania są prowadzone według schematu postępowania załączonego do procedury PB- Zarządzanie ryzykiem zawodowym dostępnej na stronie intranetowej Dokumentacji Systemów Zarządzania w dziale Procedury i instrukcje systemów zarządzania: Główne substancje niebezpieczne występujące na terenie Grupy Azoty S.A. Amoniak Oleum łatwopalny, działa drażniąco na układ oddechowy, oczy i skórę, toksyczny, ciekły, może powodować oparzenia ciecz toksyczna, żrąca, działa szkodliwie na oczy i układ oddechowy, powoduje poparzenia Kwas azotowy silnie żrąca ciecz, działa drażniąco na układ oddechowy, oczy i skórę, powoduje mocne oparzenia bezpieczeństwo i Higiena pracy Nitroza ciecz żrąca i trująca, powoduje niebezpieczne oparzenia dróg oddechowych, oczu i skóry Każdy pracownik podlega szkoleniom z zakresu BHP. Formalina substancja toksyczna, żrąca i drażniąca drogi oddechowe, oczy i skórę Szkolenia realizowane są przez Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Rodzaje szkoleń: szkolenie wstępne szkolenie to organizuje Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem (ustala termin i kieruje pracownika na szkolenie) dla nowozatrudnionych pracowników przed skierowaniem pracownika na stanowisko pracy. W trakcie szkolenia wstępnego, nowoprzyjętym pracownikom prezentowany jest także film o Firmie, szkolenia okresowe na te szkolenia pracownicy są kierowani przez swoich przełożonych już w trakcie pracy. Zasady prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska są określone w zarządzeniu wewnętrznym nr 6/00, które jest dostępne na stronie intranetowej Dokumenty i informacje Biura Zarządzania Korporacyjnego: NA TERENIE GRUPY AZOTY S.A. OBOWIĄZUJE: ZAKAZ OŻYWANIA ALKOHOLU ZAKAZ PALENIA TYTONIU ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ POJAZDÓW: 0 km/h TELEFONY ALARMOWE o każdym wypadku lub zagrożeniu wypadkiem należy natychmiast poinformować odpowiednie służby: Pogotowie Ratunkowe: Zakładowa Straż Pożarna: 6 00, 6 0 Dyspozytor Przedsiębiorstwa: 6 00, 6 00, 6 00 Ochrona Zakładu, dowódca zmiany: 6 Biuro przepustek: lub Fenol Benzen Cykloheksan ciecz palna, działa toksycznie przed drogi oddechowe, powoduje oparzenia ciecz łatwopalna, działa toksycznie w przypadku narażenia dróg oddechowych i kontaktu ze skórą ciecz łatwopalna, działa drażniąco na skórę, toksyczna, przy zatruciu występują zawroty głowy, zaburzenia równowagi UWAGA: W przypadku katastrofalnych uszkodzeń zbiorników głównie z amoniakiem lub oleum zagrożenie może wystąpić poza teren Grupy Azoty S.A. Po usłyszeniu alarmu o zagrożeniu należy: unikać kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, nie utrudniać dojazdu jednostkom ratowniczym do miejsca zdarzenia, nie wchodzić w obszary tzw. wysokiego ryzyka, zachować spokój i oddalić się od miejsca zagrożenia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru, objąć opieką osoby poszkodowane, niepełnoletnie i niepełnosprawne, zamknąć i uszczelnić drzwi i okna, uszczelnić przewody wentylacyjne, słuchać informacji nadawanych w lokalnych środkach masowego przekazu, stosować się do poleceń osób kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych. 0

7 Obowiązki i uprawnienia Obowiązki i uprawnienia Każdy pracownik podejmujący pracę w Grupie Azoty S.A., oprócz umowy o pracę, otrzymuje: Regulamin Pracy wraz z pismem z podstawowymi informacjami dotyczącymi urlopu, systemu pracy, okresu wypowiedzenia i innymi. Inne wewnętrzne akty normatywne nakładają na pracownika obowiązki oraz określają przysługujące mu prawa i uprawnienia. Podstawowe prawa i obowiązki pracownika wg regulaminu pracy. Każdy pracownik winien swój czas pracy wykorzystywać w pełni na pracę zawodową.. Każdy pracownik ma prawo do: ) wynagrodzenia za pracę, ) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ) nagród i wyróżnień, ) urlopu wypoczynkowego, ) korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 6) korzystania z innych świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy, zakładowego układu zbiorowego pracy lub innych unormowań wewnętrznych.. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest: ) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę, ) stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, ) przestrzegać ustalonego czasu pracy oraz sposobu potwierdzania przyjścia i wyjścia z pracy, ) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku, ) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 6) podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy, ) dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie, 8) zachować w tajemnicy informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne zakładu, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 9) przestrzegać tajemnicy państwowej określonej w odrębnych przepisach, 0) przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego, ) dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy, ) należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy, narzędzia, urządzenia i pomieszczenia pracy, ) znać obowiązujące regulaminy, instrukcje i inne akty normatywne dotyczące działalności przedsiębiorstwa Spółki, ) zgłaszać pracodawcy wszystkie zmiany w dokumentach dotyczących ewidencji osobowej, zawartej w aktach osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, ) przedkładać oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień jednego z rodziców lub opiekuna do sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat czterech i do lat oraz uprawnień wynikających z ust. Regulaminu pracy. Przysługujące pracownikowi świadczenia socjalne i inne dofinansowanie do wczasów i weekendów, karty podarunkowe, pożyczki mieszkaniowe (budowlane), zapomogi dla pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, dofinansowanie do imprez kulturalno-oświatowych, dofinansowanie do biletów do kina, dofinansowanie do sportu i rekreacji, pożyczka z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP). Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który jest dostępny na stronie intranetowej w zakładce Dokumenty i informacje Biura Organizacyjnego: w Biurze Obsługi Administracyjnej i Socjalnej tel. 9-; -9; -; -. Szczegółowe informacje na temat pożyczki z PKZP można uzyskać w Biurze Skarbnika Spółki Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa pok. nr ; tel Pracownicy Grupy Azoty S.A. mają dostęp do intranetu, do którego dostęp możliwy jest poprzez adres lub stronę grupaazoty.com. Intranet zawiera podstawowe informacje przydatne w realizacji zadań przypisanych pracownikom, m.in.: informacje o systemie informatycznym SAP, dokumentację systemów zarządzania, dokumenty i informacje z obszaru organizacji i zarządzania, informacje Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, materiały dotyczące wizualizacji Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty, informacje normalizacyjne, katalog książek i czasopism dostępnych w Zespole Informacji Naukowo-Technicznej, informacje Biura Korporacyjnego Zarządzania Personelem o organizowanych szkoleniach, wyszukiwarkę pracowników.

8 Plan komunikacyjno-sytuacyjny Legenda 8 do bramy towarowej ul. C hemiczna BRAMA nr Droga Nr S do E C II Droga Nr F BRAMA nr 6 Kraków, Wierzchosławice F. t BRAMA nr 9 Droga Nr c MCM Droga Nr F I. II. Droga Nr c 0 Droga Nr BRAMA nr F Nr Droga 8 BRAMA nr BRAMA nr piesza P IV. Droga Nr 6 Droga Nr c 0 Droga Nr a Droga N r E E 6 B iuro Przepustek Droga Nr Droga Nr Droga Nr D Droga Nr D 9 D P Droga Nr 6a Droga Nr a 9 0 Droga Nr C Droga Nr b Droga Nr a Droga Nr Droga Nr 6 Droga Nr 8b Droga Nr 8a 9 Droga Nr C II. III. C BRAMA nr. t Droga Nr B Droga Nr a 0 ul. Kwiatkowskiego B 0 Droga Nr 8 Droga Nr B Droga Nr B Droga Nr 8 Droga Nr 8 Droga Nr a Droga Nr Droga Nr b Droga Nr c Droga Nr b Droga Nr a Droga Nr Droga Nr b Droga Nr Droga Nr Droga Nr A Droga Nr 6b Droga Nr A a Droga Nr A Droga Nr A Droga Nr a A BRAMA nr towarowa centrum Tarnowa Kielce, Rzeszów 8 6 drogi nr S.A.. Ekspedycja. Departament Korporacyjny Handlu Nawozami dyrekcja, biuro handlowe, Biuro Korporacyjne Logistyki. Laboratorium Chemii Energetycznej. Mek, solmek. Siarczan amonu 6. Cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, frakol. Jednostka Biznesowa Tworzywa dyrekcja 8. Jednostka Biznesowa Energetyka dyrekcja, popioły lotne w stanie suchym, woda zdemineralizowana 9. Tarnoks 0. Kaprolaktam krystaliczny. Kaprolaktam ciekły. TARNAMID naturalny. Złom. Tarnamidy modyfikowane, tarnoform. Jednostka Biznesowa Tworzywa biuro handlowe 6. Laboratorium Tworzyw Sztucznych. Tarnoform 8. Laboratorium Kontroli Jakości Tworzyw Sztucznych 9. Azot ciekły (Wydział Energetyczno-Wodny) 0. Amoniak ciekły. Kwas siarkowy. Dwutlenek węgla. Kwas azotowy stężony, nitrozy. Saletrosan big-bag odbiór. Kw. azotowy 6%, kw. azotowy %, kw. azotowy czysty 6. Saletrosan luz odbiór. Jednostka Produkcyjna Nawozy dyrekcja, Roztwór saletry wapniowo-magnezowej (solanka), roztwór mocznikowo-saletrzany (RMS), roztwór azotanu amonu z dodatkiem azotanu sodu 8. Saletra amonowa i saletrzak 9. Mączka dolomitowa 0. Magazyn inwestycyjny. Magazyn surowców stali. Magazyn Główny, osłonki PA, rurki z tworzyw, odbiór. Biuro Korporacyjne Marketingu Strategicznego, Dep. Korporacyjny Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa, Dep. Korporacyjny Strategii i Rozwoju, Centrum Infrastruktury. Biuro Przygotowania Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju, szkolenia BHP. Dział BHP i Ochrony Środowiska, biblioteka 6. Wytwórnia Katalizatorów. Dyrekcja Generalna Prezes Zarządu, Dep. Korporacyjny Zarządzania i Polityki Personalnej, Dep. Korporacyjny Finansów, Biuro Informatyki Korporacyjnej 8. Centrum Badań i Analiz, Dział Kontroli Jakości, Dział Badań i Analiz Środowiskowych Spółki Grupy Azoty zlokalizowane na terenie przedsiębiorstwa. a Oznaczenie: cyfra w kółku Automatyka Koltar Stacja paliw Grupy Azoty Koltar Prorem JRCh PKCh Firmy zlokalizowane na terenie należącym do Grupy Azoty S.A Oznaczenie: cyfra w kwadracie Brenntag Polska Unisil Mis OKNOTAR Fluorochemika S+R Gazy ELZAT Airliquide Unitarpin REMDŹWIG Polsnig Tarmar FPH Marju Kaefer S.A. AW-MAR Mitar Witek Druk Rzemieś. Zakład Szlifowania i Zdobienia Szkła i Kryształów AUTOZAT Eko-kan PU WIEZAT ZWRI ZBACH SKOK Instalacje z mediami chemicznymi, które stanowią duże potencjalne zagrożenie: I. II. III. IV. Produkcja wodoru Produkcja amoniaku Stokaż amoniaku ciekłego Stokaż kwasu azotowego stężonego 98% waga towarowa strefa produkcyjna obszar, w obrębie którego obowiązuje nakaz używania środków ochrony indywidualnej granica strefy produkcyjnej oznaczenie budynku

9 Siła Tworzenia Powering Creation S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8-0 Tarnów, Polska Infolinia: +8 6 tel.: fax: intranet grupaazoty.com opracowanie: Biuro Korporacyjne Public Relations

OKLADKA. Nowe oblicze polskiej chemii. Grupa Azoty. Grupa Azoty to zwieńczenie długiej historii polskiego przemysłu chemicznego.

OKLADKA. Nowe oblicze polskiej chemii. Grupa Azoty. Grupa Azoty to zwieńczenie długiej historii polskiego przemysłu chemicznego. to zwieńczenie długiej historii polskiego przemysłu chemicznego. OKLADKA Dziś jest to największy w kraju i jeden z największych w Europie koncern chemiczny, oferujący rozpoznawalne marki nawozów, tworzyw,

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Jesteśmy częścią Grupy Azoty Segment OXO Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i bieli tytanowej Nr

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

Bezpieczeństwo W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Bezpieczeństwo W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Szanowni Państwo, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ze względu na ilość wytwarzanych i magazynowanych substancji niebezpiecznych podlegają

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku 16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW I kwartał 2011 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel Witold Szczypioski Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO 1 Strategia Grupy Azoty wskazuje trzy filary realizacji celów strategicznych do 2020 roku, wynikających z wizji Uchwałą nr 683/IX/2014 z dnia 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Grupy Azoty... 4 1.1. Opis organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Grupy Azoty... 4 1.1. Opis organizacji Grupy Azoty...

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Azoty

Strategia Grupy Azoty Strategia Grupy Azoty 2013-2020 Siła Tworzenia Nigdy w przeszłości ani w teraźniejszości nie było postawione w Polsce zadanie tak trudne, tak skomplikowane, tak nowe, tak wielkie do zrealizowania w tak

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby PREZES ZARZĄDU UL. CHEMIKÓW 5, 09-411 PŁOCK Telefon 24 365-33 - 07 Fax 24 365-33 - 07 Strona WWW e-mail www.obr.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2008 roku. Raport za III kwartał 2008r. - podsumowanie

Prezentacja wyników za III kwartał 2008 roku. Raport za III kwartał 2008r. - podsumowanie Prezentacja wyników za III kwartał 20 roku NASZA MISJA Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny. Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów za 2011 rok

Skonsolidowany Raport Roczny. Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów za 2011 rok Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów za 2011 rok Zarządzanie nowoczesną firmą jest sztuką odnajdywania innowacyjnych rozwiązań i przełamywaniem utartych schematów działania. Niczym

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku Grupa Azoty Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skonsolidowane wybrane dane finansowe... 5 Jednostkowe wybrane dane finansowe... 6 Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2015 roku

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2015 roku Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2015 roku Grupa Azoty Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skonsolidowane wybrane dane finansowe... 5 Jednostkowe wybrane dane finansowe... 6 Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4 1.2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Grupy Azoty... 4 1.1. Opis organizacji Grupy Azoty...

Bardziej szczegółowo

Siła Tworzenia. informator. Grupa Azoty S.A. o działaniach lokalnych w 2013 r.

Siła Tworzenia. informator. Grupa Azoty S.A. o działaniach lokalnych w 2013 r. Siła Tworzenia informator S.A. o działaniach lokalnych w 2013 r. Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty S.A. stanowi suplement do raportu zintegrowanego Grupy Azoty za 2013 rok. Raport został opracowany

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia. DOP-0212-48/2013 Poznań, 19 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMOCY W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH. Informacje o firmach, adresach i telefonach

SYSTEM POMOCY W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH. Informacje o firmach, adresach i telefonach Strona 1 z 8 SYSTEM POMOCY W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH. Informacje o firmach, adresach i telefonach Płock 21.04.2011r. Strona 2 z 8 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK ul. Chemików

Bardziej szczegółowo

GRUPA AZOTY PUŁAWY INWESTYCJE 2015-2021 NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY

GRUPA AZOTY PUŁAWY INWESTYCJE 2015-2021 NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY GRUPA AZOTY PUŁAWY INWESTYCJE 2015-2021 NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY GRUPA AZOTY JEDEN Z CHAMPIONÓW WŚRÓD FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY 1Q 2015 R. 2,8 mld zł ZYSK NETTO 306 mln zł

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 Skonsolidowane wybrane dane finansowe... 5 Jednostkowe wybrane dane finansowe... 6 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY SKI WICEPREZES ZARZĄDU WITOLD SZCZYPIŃSKI FRANCISZEK BERNAT

ZARZĄD PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY SKI WICEPREZES ZARZĄDU WITOLD SZCZYPIŃSKI FRANCISZEK BERNAT Wcześniej Związany Powołany z na m.in. Azotami stanowisko Doradca Tarnów Prezesa Ministra od 1975 w Zarządu Ministerstwie r. uchwałąrady Skarbu Państwa Nadzorczej (12/2007 zdnia 11 02/2008), marca 2008r.

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Siła Tworzenia. informator. Grupa Azoty Police o działaniach lokalnych w 2013 r.

Siła Tworzenia. informator. Grupa Azoty Police o działaniach lokalnych w 2013 r. Siła Tworzenia informator Police o działaniach lokalnych w 2013 r. Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty Police stanowi suplement do raportu zintegrowanego Grupy Azoty za 2013 rok. Raport został

Bardziej szczegółowo

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police E UROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko: Anna Podolak Okres (od do): Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko: Opis wykonywanych zadań i czynności: 08/1999 obecnie Grupa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII. Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014

KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII. Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014 KONSOLIDACJA POLSKIEJ CHEMII Prezentacja Grupy Azoty Październik 2014 GRUPA AZOTY - INFORMACJE OGÓLNE GRUPA AZOTY W SKRÓCIE JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE NR 1 W POLSCE W NAWOZACH, POLIAMIDACH,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4 1.2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

O firmie PharmoVit Ltd

O firmie PharmoVit Ltd O firmie PharmoVit Ltd Wierzymy, że wszystko co najlepsze dla człowieka znajduje się w naturze właśnie dlatego tworzymy unikalne i niepowtarzalne na rynku receptury oparte na składnikach naturalnych. Misja,

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ KORZYŚCI, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI. z certyfikatami TÜV Hessen.

WIĘCEJ KORZYŚCI, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI. z certyfikatami TÜV Hessen. WIĘCEJ KORZYŚCI, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI z certyfikatami TÜV Hessen. KONTAKT HRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Partner Jednostki Certyfikującej TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH BIURO Wrocław

Bardziej szczegółowo

JEST CHEMIA MIĘDZY NAMI Konferencja WallStreet. 29 maja 2015

JEST CHEMIA MIĘDZY NAMI Konferencja WallStreet. 29 maja 2015 JEST CHEMIA MIĘDZY NAMI Konferencja WallStreet 29 maja 2015 Agenda strona Grupa Azoty w skrócie 3 Reakcje z akcjonariuszami 13 O chemii globalnie 17 Chemia w służbie bezpieczeństwa żywnościowego Edukacja

Bardziej szczegółowo

raport finansowy 2009 katolog o firmie

raport finansowy 2009 katolog o firmie raport finansowy 2009 katolog o firmie Szanowni Państwo, Za nami kolejny rok, który okazał się niezwykle trudny z powodu kryzysu gospodarczego, jaki w dużym stopniu dotknął również sektor chemiczny. Grupa

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Program AZOTY PRO jako przykład zastosowania dobrych praktyk w procesach eksploatacji majątku produkcyjnego w Spółkach Grupy Azoty

Program AZOTY PRO jako przykład zastosowania dobrych praktyk w procesach eksploatacji majątku produkcyjnego w Spółkach Grupy Azoty Program AZOTY PRO jako przykład zastosowania dobrych praktyk w procesach eksploatacji majątku produkcyjnego w Spółkach Grupy Azoty 1 Dzięki programowi Azoty PRO zapewnimy stabilną przyszłość Azoty PRO

Bardziej szczegółowo

OKW 1 - przedpole. WB - Biuro Bezpieczeństwa (szef, specjalista ds. ekonomiczno-administracyjnych)

OKW 1 - przedpole. WB - Biuro Bezpieczeństwa (szef, specjalista ds. ekonomiczno-administracyjnych) OS - Dział Socjalny OKW 1 - przedpole P - Departament ds.puławskiego Parku Przemysłowego KT - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych KK - Dział Komunikacji Korporacyjnej KA - Dział Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. strona 3 ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie w Polsce i adresem przy ul. E. Kwiatkowskiego 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Witold Chmielewski Specjalista ds. Technicznych Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych 27-28 listopad Warszawa 1 PKN ORLEN - wiodący koncern rafineryjno-petrochemiczny

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2009

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2009 ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2009 Tarnów, 31 marca 2010 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W 2009 ROKU...4 1.1 INFORMACJE OGÓLNE...4

Bardziej szczegółowo

Siła Tworzenia. informator. Grupa Azoty ZAK S.A. o działaniach lokalnych w 2013 r.

Siła Tworzenia. informator. Grupa Azoty ZAK S.A. o działaniach lokalnych w 2013 r. Siła Tworzenia informator Grupa Azoty ZAK S.A. o działaniach lokalnych w 2013 r. Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty ZAK S.A. stanowi suplement do raportu zintegrowanego Grupy Azoty za 2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne. Grupa. Historia. Rozwój międzynarodowy. IMS zintegrowany system zarządzania. Procesy. Wizja. Cele.

Spis treści. Słowo wstępne. Grupa. Historia. Rozwój międzynarodowy. IMS zintegrowany system zarządzania. Procesy. Wizja. Cele. Spis treści Słowo wstępne Grupa Historia Rozwój międzynarodowy IMS zintegrowany system zarządzania Procesy Wizja Cele Dokumentacja Słowo wstępne Grupa AUNDE powstała z firmy Achter & Ebels, założonej w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne WIG-CHEMIA: analiza fundamentalna + wycena spółek Wprowadzenie Przy okazji omawiania skonsolidowanych raportów finansowych za zakończony rok obrotowy postanowiłem podsumować dokonane analizy oraz zbudować

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Odczynniki. www.poch.com.pl

Odczynniki. www.poch.com.pl Odczynniki www.poch.com.pl WSTĘP Oferowane przez firmę POCH odczynniki laboratoryjne cechują się najwyższą jakością, którą doskonalimy od ponad 60ciu lat istnienia firmy. Dla zapewnienia wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020

Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020 Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020 [ Streszczenie ] Warszawa 16.01.2014 r. Niniejszy dokument został przygotowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia pracowników, studentów i doktorantów w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy

Europejski Kongres Gospodarczy Aktualizacja strategii t PUŁAW Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 17 maja 2011 Przesłanki do aktualizacji strategii Szybko postępująca koncentracja rynku dystrybucji y nawozów w Polsce; Relatywnie

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

TELEFONY ALARMOWE INNE WAŻNE TELEFONY

TELEFONY ALARMOWE INNE WAŻNE TELEFONY 2 0 1 5 TELEFONY ALARMOWE 112 POGOTOWIE RATUNKOWE STRAŻ POŻARNA POLICJA POGOTOWIE GAZOWE POGOTOWIE ENERGETYCZNE POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE POGOTOWIE DROGOWE 999 998 997............ INNE WAŻNE TELEFONY

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie.

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. .. Czernin, 10.09.2007r Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. Zakres obowiązków wynikających z art.100 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu I. Przepisy wstępne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy określają organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Biblioteki

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2013 Opracowanie programu: 1. bryg.

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa 1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa Poniższą informację o zagrożeniach, skutkach tych zagrożeń, środkach zapobiegawczych i działaniach w przypadku wystąpienia awarii Zarząd Synthos Dwory 7 spółka z

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. 13 maja 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015. 13 maja 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 13 maja Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 9 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 15 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 24 Grupa Kapitałowa Grupy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (marzec maj)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (marzec maj) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok ( ) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok ( ) Temat 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 2 984,-*

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

WZÓR BHP I OCHR.ŚRODOWISKA - PYTANIA DO AUDYTU 1 OPIS FIRMY/ WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA. 1.1 Nazwa firmy:

WZÓR BHP I OCHR.ŚRODOWISKA - PYTANIA DO AUDYTU 1 OPIS FIRMY/ WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA. 1.1 Nazwa firmy: Strona 1 z 14 BHP I OCHR.ŚRODOWISKA - PYTANIA DO AUDYTU Kod projektu AIR LIQUIDE: Nazwa jednostki audytującej AIR LIQUIDE: Data audytu: 1 OPIS FIRMY/ WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

CIECH S.A. Preferowane wykształcenie Planowane zadania Lokalizacja

CIECH S.A. Preferowane wykształcenie Planowane zadania Lokalizacja CIECH S.A. Preferowane wykształcenie Planowane zadania Lokalizacja Biuro Informatyki informatyka, elektronika, automatyka Obsługa informatyczna, wsparcie użytkowników, zarządzanie serwerami i sieciami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (01 styczeń 28 luty)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (01 styczeń 28 luty) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok (01 styczeń 28 luty) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok ( 01 styczeń 28 luty) Temat 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r.

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie szkolenia pracowników z dnia 1 października 009 r. 1 1. Szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.. Szkolenie winno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem MGiP. z dnia 7.07.004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

DECYZJA NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r. DECYZJA NR 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 kwietnia 014 r. w sprawie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dla strażaków pełniących służbę i pracowników cywilnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Strona / stron 1 / 9 Spis treści Karta zmian nr 9 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Polityka w stosunku do wykonawców w zakresie bhp...3 5.2

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015 Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE 3Q 2015 I-IX 2015 KLUCZOWE DETERMINANTY WYNIKU PRZYCHODY 2,4 mld PLN PRZYCHODY 7,5 mld PLN Wyższa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (01 marzec 31 maj)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (01 marzec 31 maj) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok (01 31 ) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok (01 31 ) Temat 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 32% akcji spółki Zakłady Azotowe Puławy S.A. i planowana konsolidacja z Grupą Azoty Tarnów 13

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 32% akcji spółki Zakłady Azotowe Puławy S.A. i planowana konsolidacja z Grupą Azoty Tarnów 13 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 32% akcji spółki Zakłady Azotowe Puławy S.A. i planowana konsolidacja z Grupą Azoty Tarnów 13 lipca 2012 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Informacje zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ZMIANY: -

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

Oferujący oraz Menadżer Oferty. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Menadżer Oferty. IPOPEMA Securities S.A.

Oferujący oraz Menadżer Oferty. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Menadżer Oferty. IPOPEMA Securities S.A. ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie w Polsce i adresem przy ul. E. Kwiatkowskiego 8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt 1,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2014 (marzec-kwiecień-maj)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2014 (marzec-kwiecień-maj) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok (marzec-kwiecień-maj) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok (marzec-kwiecień-maj). Temat 1. Auditor wewnętrzny Systemu

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Strategiczny Grupa Azoty

Outsourcing Strategiczny Grupa Azoty Outsourcing Strategiczny Grupa Azoty Anetta Pilch Dyrektor Korporacyjny ICT Grupy Azoty / Dyrektor Projektu Radosław Świerczyński Account Executive HP ES / Dyrektor Projektu Grupa Azoty od 2007 roku 2013

Bardziej szczegółowo

Polityka stypendialna Grupy Azoty

Polityka stypendialna Grupy Azoty POLITYKA STYPENDIALNA GRUPY AZOTY Aby zbudować zrównoważoną przyszłość, musimy już teraz wyjść poza horyzont celów krótkoterminowych. jest istotnym elementem oraz narzędziem realizacji założeń Strategii

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo