Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a."

Transkrypt

1 Siła Tworzenia Informator dla pracowników grupy azoty s.a.

2 Struktura Grupy Azoty S.A. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej ATT Polymers Gmbh KOLTAR Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 9,8% Hotel Centralny w likwidacji ZAKSA S.A. 0%*** CTL CHEMKOL 9% Polskie Konsorcjum Chemiczne 6,% Zakłady Azotowe Puławy S.A. 9,98% SCF Natural 99,99% D.W. Jawor w likwidacji 99,96% GZNF Fosfory 98,% Przedsiębiorstwo Żywienia Zbiorowego i Usług STO-ZAP 96,% Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP sp. z o.o 9,6% Zakład Opieki Zdrowotnej Medical 9,% Zakłady Chemiczne POLICE S.A. 66% Automatika Usługi Kontrolno-Pomiarowe KONCEPT REMECH Grupa Inwestycyjno- Remontowa TRANSTECH Usługi Sprzetowo- Transportowe Supra Agrochemia w likwidacji Zarzad Portu Morskiego Police 90% Polskie Konsorcjum Chemiczne 6,%* AUTOMATYKA 9,8% Jednostka Ratownictwa Chemicznego Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Konsorcjum EKO TECHNOLOGIES 60% PIW UNISIL,0% EKOTAR %** NAVITRANS 6,% **** Dzięki konsekwentnym wysiłkom zmierzającym do konsolidacji wokół tarnowskich Azotów firm Wielkiej Syntezy Chemicznej odmieniony został krajobraz polskiego i europejskiego przemysłu chemicznego. zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. Grupę tworzą m.in. spółki: S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A., Z.Ch. Police S.A., Grupa Azoty ZAK S.A., ATT Polymers GmbH, PKCH oraz Koltar S.A. Największy w Polsce i jeden z największych w Europie koncern chemiczny jest obecny w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Struktura Grupy Azoty zapewnia jej silną pozycję rynkową w kraju i za granicą, sprawiając, że jest ona największym w Polsce i drugim w Europie producentem nawozów mineralnych, a jej produkty trafiają do ponad pięćdziesięciu krajów świata. Sprzedaż na takim poziomie oraz obecność na tylu rynkach nie byłyby możliwe bez utworzenia w ramach grupy nowoczesnej infrastruktury logistycznej. Misją Grupy Azoty jest umacnianie pozycji rynkowej grupy, poszerzanie jej międzynarodowego zasięgu i harmonijny rozwój wchodzących w jej skład spółek jej najcenniejszych aktywów. Sukces wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością, dlatego w nowej strategii grupy uwzględniono nie tylko cele i wskaźniki ekonomiczne ważne miejsce zajmują w niej również zasady zrównoważonego rozwoju, czyli troska o środowisko i lokalne społeczności. jest marką najwyższych standardów w każdym wymiarze swojej działalności. Agrochem Puławy Agrochem Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna 8% INFRAPARK Police S.A. w likwidacji,% PROREM Globalna Marka NAVITRANS 6,%**** Przedsiębiorstwo Projektowania Modernizacji i Rozwoju ZA Puławy S.A. PROZAP 8,69% Bałtycka Baza Masowa 0% Budchem w upadłosci likwidacyjnej 8,96% KEMIPOL,99% EKOTAR %** to projekt nastawiony na przyszłość. Tak było od zawsze. Kiedy w 9 r. prezydent Ignacy Mościcki postanowił zbudować Państwową Fabrykę Związków Azotowych, to była właśnie wizja przyszłości. Wizja wielkiej polskiej chemii. Ta wizja oraz historia wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy to nasze zobowiązanie na kolejne dziesięciolecia. Przeszliśmy długą drogę. Zmieniliśmy się. Przekroczyliśmy wiele granic. Dziś konkurujemy z największymi europejskimi firmami chemicznymi. Ale potrzebną do tego siłę siłę tworzenia czerpiemy z naszej tradycji. * PKCH udziały mają Grupa Azoty S.A. i ZAK S.A. ** EKOTAR udziały ma Jednostka Ratownictwa Chemicznego i PROREM (po %) *** ZAKSA S.A. akcje ma ZAK S.A. (0%) i CTL Chemkol (,%) **** NAVITRANS udziały mają Grupa Azoty S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A. i Bałtycka Baza Masowa Elektrownia Puławy 0% CTL KOLZAP 9% NAVITRANS 6,%**** TECHNOCHIMSERWIS S.A. typu zamkniętego % Wybierając nazwę, kierowaliśmy się dwoma względami: szacunkiem dla własnej tradycji i zasadą prostoty. Wierzymy, że nawet w naszej szybko zmieniającej się, coraz bardziej złożonej współczesności prostota pozostaje źródłem skuteczności i siły. Siły samej grupy oraz siły i czytelności komunikatu, w którym grupa wyraża swoją misję. Grupa bo jesteśmy razem, chociaż mamy różne doświadczenia i działamy w różnych obszarach. Bo się uzupełniamy. Azoty bo tak było od zawsze. Pod tym hasłem w niepodległej Polsce rodził się nowoczesny przemysł chemiczny. I chcemy, by pod tym hasłem wkraczał na światowe rynki. nazwa grupy kapitałowej S.A. (poprzednio Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) jednostka dominująca w Grupie Azoty

3 grupa azoty grupa azoty s.a. Marka to: wśród producentów nawozów w Polsce nr w nawozach wieloskładnikowych nr w nawozach mineralnych nr w nawozach zawierających siarkę nr w nawozach azotowych wśród producentów tworzyw, OXO, pigmentów, melaminy w Polsce nr w poliamidzie nr w alkoholoach OXO i plastyfikatorach nr w bieli tytanowej nr w melaminie wśród producentów nawozów w Europie nr w nawozach wieloskładnikowych nr w nawozach mineralnych wśród producentów tworzyw, OXO, melaminy w Europie nr w plastyfikatorach nr w alkoholoach OXO nr w poliamidzie 6 nr w melaminie Uwagi: Nawozy wieloskładnikowe ogółem (AP, NPK, PK); Nawozy wieloskładnikowe + nawozy azotowe; Wśród producentów zintegrowanych. Podstawowe informacje o spółce S.A. S.A. (poprzednio Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) jest jednostką dominującą w Grupie Azoty kontynuuje tradycję Państwowej Fabryki Związków Azotowych założonej w 9 r., której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. Ta wiarygodna i rozpoznawalna firma powstała dzięki umiejętności tworzenia trwałych relacji handlowych, opartych na partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu potrzeb. Grupa Azoty S.A. jest aktywnym uczestnikiem Programu Odpowiedzialność i Troska ( Responsible Care ). Spółka S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 0 czerwca 008 r. a od 9 lutego 0 r. należy także do portfela indeksu MSCI Emerging Markets. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła w sierpniu 0 r. skład portfela indeksu WIG0, którego publikacja rozpocznie się września 0 r. S.A. została włączona do WIG 0. Nieprzerwanie również bo od 9 listopada 009 r. Spółka jest notowana w Respect Index, czyli pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie spółek przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu. Specjalizacja Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Azoty S.A. jest produkcja nawozów i związków azotowych, tworzyw konstrukcyjnych, chemikaliów organicznych, nieorganicznych i innych produktów chemicznych. Spółka osiąga również przychody ze sprzedaży energii, usług laboratoryjnych, logistycznych i innych. Ważne miejsce wśród nawozów azotowych produkowanych w Spółce zajmują nawozy azotowe z siarką, do których zalicza się Saletrosan 6 makro czy Siarczan Amonu AS. Nawozy saletrzane, w przeważającej ilości otrzymywane metodą granulacji mechanicznej typu makro, odznaczają się wysokimi parametrami wysiewnymi. S.A. dzięki zastosowaniu dwóch rodzajów granulacji (drobniejszej i zróżnicowanej granulacji grawitacyjnej dla nawozów typu standard oraz jednolitej granulacji mechanicznej dla nawozów typu makro) gwarantuje najwyższą jakość wytwarzanych produktów oraz poprawę jakości plonowania. Tworzywa konstrukcyjne to kolejny znaczący segment produkcji. Tworzywa produkowane są przez Spółkę zarówno w formie naturalnej, jak i modyfikowanej (m.in. Tarnamid, który jest nazwą handlową poliamidu 6 PA6). W ramach tego segmentu produkowane są również m.in. kaprolaktam, cykloheksanon i cykloheksanol. Spółka jest też jedynym w Polsce producentem poliacetalu (POM) o nazwie handlowej Tarnoform (naturalny oraz modyfikowany kopolimer acetalowy). Tarnowskie tworzywa znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym, urządzeń AGD i opakowaniowym. W Spółce produkuje się także inne chemikalia organiczne i nieorganiczne oraz katalizatory stosowane do wybranych syntez chemicznych, do produkcji amoniaku, wodoru i gazu syntezowego. S.A. jest również doświadczonym producentem chemikaliów i dostawcą wysoko wyspecjalizowanych katalizatorów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym. Spółka prowadzi szeroką działalność badawczą we własnych laboratoriach, wykonując ponad milion analiz rocznie. Współpracuje przy tym z najlepszymi ośrodkami naukowymi w kraju. Dzięki tej działalności w Grupie Azoty S.A. rodzą się nowe technologie, które zdobywają zaufanie, a także innowacyjne i nowoczesne produkty, które cieszą się uznaniem na polskim i światowych rynkach zbytu. Szczegółowe informacje nt. Grupy Azoty, struktury organizacyjnej, osób zarządzających, strategii, relacji inwestorskich i innych znajdują się na stronie grupaazoty.com.

4 zarządzanie polityka zarządzania W zarządzaniu Grupą Azoty przestrzegamy najwyższych standardów zgodnych z międzynarodowymi przepisami prawnymi oraz zasadami zrównoważonego rozwoju. Zarząd Grupy Azoty S.A. pełni funkcję zarządu Grupy Azoty. Prezes zarządu Grupy Azoty S.A. sprawuje całościowy nadzór nad Grupą Azoty, a członkowie zarządu odpowiadają za główne obszary jej działalności. Zarządzanie korporacyjne spoczywa na departamentach korporacyjnych Grupy Azoty S.A., które w obrębie całej Grupy Azoty pełnią rolą analogiczną jak w strukturach Grupy Azoty S.A. Efektywność i przejrzystość zarządzania jest jednym z kluczowych aspektów działalności Grupy, ponieważ właśnie w zarządzaniu leży klucz do pełnego wykorzystania efektów synergii uzyskanych dzięki konsolidacji. Jego znaczenie będzie rosnąć wraz z dalszą rozbudową Grupy Azoty. Rada Nadzorcza Skład Zarządu: Paweł Jarczewski Prezes Zarządu Andrzej Skolmowski Witold Szczypiński Krzysztof Jałosiński Marek Kapłucha Marian Rybak Artur Kopeć Członek Zarządu Misja Dodajemy ziemi życia, a życiu barw. Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości Grupy Azoty, efektywnie wykorzystując wszelkie synergie i innowacje. Wizja Przed upływem dekady: będziemy notowani w podstawowym indeksie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zapewnimy Akcjonariuszom spółek Grupy jeden z najwyższych w branży zwrot z powierzonego kapitału, utrzymamy trwałą pozycję jednego z trzech największych producentów nawozów na europejskim rynku. Dla wypełniania przyjętej misji wyznaczyliśmy następujące cele strategiczne: Zarząd Stan na dzień.0.0 r. zwiększanie skali operacji prowadzonych w obszarach domeny Grupy poprzez rozwój wewnętrzny oraz alianse, fuzje i akwizycje w Polsce i poza granicami kraju, pogłębianie integracji pomiędzy podmiotami Grupy, co w konsekwencji umożliwi maksymalizację efektów synergii, Departamenty / Biura Korporacyjne zmniejszanie wrażliwości Grupy na koszty energii poprzez wykorzystywanie efektywnych rozwiązań technologicznych i energetycznych, Depart. Korp. Zarządzania i Polityki Personalnej; Dyrektor Zarządzający Departament Korporacyjny Finansów Departament Korporacyjny Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa Departament Korporacyjny Strategii i Rozwoju Biuro Informatyki Korporacyjnej Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju Biuro Korporacyjne Marketingu Strategicznego Biuro Korporacyjne Audytu Wewnętrznego zmniejszanie wrażliwości na zmiany faz cykli koniunkturalnych oraz na ceny gazu ziemnego i surowców petrochemicznych, poprzez wydłużanie łańcuchów produktowych, obniżanie kosztów wytwarzania, poprzez modernizacje głównych ciągów produkcyjnych, budowa stabilnych i efektywnych więzi z klientami, wzmacnianie świadomości wiodących marek produktowych Grupy oraz optymalizacja systemów logistyki i dystrybucji produktów, Jednostki Biznesowe zwiększanie efektywności kluczowych procesów oraz gromadzenie i skuteczne zarządzanie kapitałem intelektualnym, Jednostka Biznesowa Tworzywa Jednostka Produkcyjna Nawozy Wytwórnia Katalizatorów ciągłe dostosowywanie jakości produktów oraz oferowanego asortymentu do wymagań odbiorców, dywersyfikacja pokrewna, wykorzystująca efekty synergii z elementami dotychczasowego portfela produktowego, ciągłe doskonalenie własnych produktów i usług przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Jednostka Biznesowa Energetyka Jednostki Wsparcia Centrum Badań i Analiz Centrum Infrastruktury Departament Korporacyjny Zakupów i Logistyki Spółki wchodzące w skład Grupy realizują cele strategiczne w oparciu o systemy zarządzania, zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Priorytety działalności, takie jak wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, minimalizowanie strat środowiskowych, priorytetowe traktowanie klienta, są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie. W prowadzonych działaniach przestrzegamy przepisów prawnych i innych oraz dążymy do ciągłego doskonalenia efektów naszej działalności, a także minimalizowania związanego z nią ryzyka. 6

5 Systemy zarządzania Obszar kadrowy S.A. realizuje Politykę Zarządzania Korporacji, która gwarantuje, że cele strategiczne Spółki osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami. Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie Spółką. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia. Systemy zarządzania bazują na koncepcji ciągłego doskonalenia poprzez: ustalenie polityki, zaplanowanie działań w celu realizacji polityki, stworzenie warunków wykonania zaplanowanych działań, sprawdzanie efektów działań, doskonalenie na podstawie okresowych ocen osiąganych wyników. W Grupie Azoty S.A. obowiązują: System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 900:008, System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 00:00, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N-800:00 i BS OHSAS 800:00, System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 0: 00 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących), System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 000:00, Instruktaż stanowiskowy każdy nowo przyjęty do Grupy Azoty S.A. pracownik, w ramach adaptacji, a także przed dopuszczeniem do pracy, oprócz szkolenia wstępnego z zakresu BHP, przechodzi instruktaż stanowiskowy. Instruktaż przeprowadza bezpośredni przełożony. Wycieczka i szkolenie kadrowe każdy nowo przyjęty pracownik uczestniczy w wycieczce po Firmie, organizowanej przez Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem. W trakcie tej wycieczki pracownik poznaje bliżej organizację i profil działalności Firmy oraz rozmieszczenie ważnych dla pracownika jednostek i biur. Po wycieczce pracownicy uczestniczą w krótkim szkoleniu kadrowym prowadzonym przez pracownika Biura Korporacyjnego Zarządzania Personelem dla zaprezentowania podstawowych praw i obowiązków pracowników oraz najważniejszych zagadnień kadrowych. Wycieczka dla nowo przyjętych pracowników będzie organizowana jeden lub dwa razy w roku. O terminie wycieczki wszyscy pracownicy będą informowani przez pracownika Biura Korporacyjnego Zarządzania Personelem. Egzaminy każdy pracownik zatrudniony na okres próbny lub czas określony, pod koniec tego okresu jest poddawany egzaminowi sprawdzającemu wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie pracy. Wynik tego egzaminu jest bardzo ważnym elementem podczas podejmowania decyzji co do zawarcia z pracownikiem kolejnej umowy o pracę. Zasady przeprowadzania egzaminów pracowników zatrudnionych na okres próbny i czas określony znajdują się w zarządzeniu wewnętrznym nr /00, które jest dostępne na stronie intranetowej dokumenty i informacje Biura Zarządzania Korporacyjnego: Okresowa ocena pracowników okresową oceną objęci są wszyscy pracownicy Grupy Azoty S.A., których staż pracy w Spółce wynosi powyżej roku. Okresowa ocena pracownika dokonywana jest raz w roku w terminie od września do października i dotyczy poprzedzającego ocenę rocznego okresu pracy na zajmowanym stanowisku. Ocena przeprowadzana jest w oparciu o kryteria zawarte w arkuszach ocen przygotowanych odrębnie dla poszczególnych grup pracowników. Zasady przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych określone są w zarządzeniu wewnętrznym nr /0, które jest dostępne na stronie intranetowej Dokumenty i informacje Biura Zarządzania Korporacyjnego: System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań ISO/TS 699:009, Ramowy System Zarządzania Responsible Care zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego. W 0 r. przystąpiła do zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Wymagania dotyczące systemów zarządzania opisane są w dokumentacji systemów zarządzania (Polityka Zarządzania, Księga Zarządzania, procedury i instrukcje) dostępnej na stronie intranetowej Dokumentacji Systemów Zarządzania: Ważne informacje dotyczące spraw pracowniczych koordynowanych przez Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem uzupełnianie i aktualizacja danych osobowych pok. nr ; tel. -80 uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu pok. nr ; tel. -80 uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pok. nr ; tel. -69 ubezpieczenie grupowe pracownika pok. nr ; tel. -69 Pracowniczy Program Emerytalny (informacje o programie, jak również o możliwości przystąpienia do programu po roku pracy) pok. nr ; tel dodatkowe ubezpieczenie medyczne pok. nr ; tel wymiana, uzyskanie nowej przepustki pok. nr ; tel informacje na temat szkoleń pok. nr ; tel. - zgłaszanie wszelkich usprawnień z zakresu spraw personalnych; zgłaszanie problemów w miejscu pracy, w tym mobbingu pok. nr ; tel

6 ryzyko zawodowe bezpieczeństwo Na wszystkich stanowiskach pracy w Spółce dokonuje się identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego celem poprawy warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowników. Oszacowanie ryzyka zawodowego, związanego z poszczególnymi zagrożeniami zidentyfikowanymi na stanowiskach pracy, polega na ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i ciężkości szkodliwych następstw tych zagrożeń. Analiza ryzyka zawodowego oraz wynikające z niej działania są prowadzone według schematu postępowania załączonego do procedury PB- Zarządzanie ryzykiem zawodowym dostępnej na stronie intranetowej Dokumentacji Systemów Zarządzania w dziale Procedury i instrukcje systemów zarządzania: Główne substancje niebezpieczne występujące na terenie Grupy Azoty S.A. Amoniak Oleum łatwopalny, działa drażniąco na układ oddechowy, oczy i skórę, toksyczny, ciekły, może powodować oparzenia ciecz toksyczna, żrąca, działa szkodliwie na oczy i układ oddechowy, powoduje poparzenia Kwas azotowy silnie żrąca ciecz, działa drażniąco na układ oddechowy, oczy i skórę, powoduje mocne oparzenia bezpieczeństwo i Higiena pracy Nitroza ciecz żrąca i trująca, powoduje niebezpieczne oparzenia dróg oddechowych, oczu i skóry Każdy pracownik podlega szkoleniom z zakresu BHP. Formalina substancja toksyczna, żrąca i drażniąca drogi oddechowe, oczy i skórę Szkolenia realizowane są przez Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Rodzaje szkoleń: szkolenie wstępne szkolenie to organizuje Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem (ustala termin i kieruje pracownika na szkolenie) dla nowozatrudnionych pracowników przed skierowaniem pracownika na stanowisko pracy. W trakcie szkolenia wstępnego, nowoprzyjętym pracownikom prezentowany jest także film o Firmie, szkolenia okresowe na te szkolenia pracownicy są kierowani przez swoich przełożonych już w trakcie pracy. Zasady prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska są określone w zarządzeniu wewnętrznym nr 6/00, które jest dostępne na stronie intranetowej Dokumenty i informacje Biura Zarządzania Korporacyjnego: NA TERENIE GRUPY AZOTY S.A. OBOWIĄZUJE: ZAKAZ OŻYWANIA ALKOHOLU ZAKAZ PALENIA TYTONIU ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ POJAZDÓW: 0 km/h TELEFONY ALARMOWE o każdym wypadku lub zagrożeniu wypadkiem należy natychmiast poinformować odpowiednie służby: Pogotowie Ratunkowe: Zakładowa Straż Pożarna: 6 00, 6 0 Dyspozytor Przedsiębiorstwa: 6 00, 6 00, 6 00 Ochrona Zakładu, dowódca zmiany: 6 Biuro przepustek: lub Fenol Benzen Cykloheksan ciecz palna, działa toksycznie przed drogi oddechowe, powoduje oparzenia ciecz łatwopalna, działa toksycznie w przypadku narażenia dróg oddechowych i kontaktu ze skórą ciecz łatwopalna, działa drażniąco na skórę, toksyczna, przy zatruciu występują zawroty głowy, zaburzenia równowagi UWAGA: W przypadku katastrofalnych uszkodzeń zbiorników głównie z amoniakiem lub oleum zagrożenie może wystąpić poza teren Grupy Azoty S.A. Po usłyszeniu alarmu o zagrożeniu należy: unikać kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, nie utrudniać dojazdu jednostkom ratowniczym do miejsca zdarzenia, nie wchodzić w obszary tzw. wysokiego ryzyka, zachować spokój i oddalić się od miejsca zagrożenia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru, objąć opieką osoby poszkodowane, niepełnoletnie i niepełnosprawne, zamknąć i uszczelnić drzwi i okna, uszczelnić przewody wentylacyjne, słuchać informacji nadawanych w lokalnych środkach masowego przekazu, stosować się do poleceń osób kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych. 0

7 Obowiązki i uprawnienia Obowiązki i uprawnienia Każdy pracownik podejmujący pracę w Grupie Azoty S.A., oprócz umowy o pracę, otrzymuje: Regulamin Pracy wraz z pismem z podstawowymi informacjami dotyczącymi urlopu, systemu pracy, okresu wypowiedzenia i innymi. Inne wewnętrzne akty normatywne nakładają na pracownika obowiązki oraz określają przysługujące mu prawa i uprawnienia. Podstawowe prawa i obowiązki pracownika wg regulaminu pracy. Każdy pracownik winien swój czas pracy wykorzystywać w pełni na pracę zawodową.. Każdy pracownik ma prawo do: ) wynagrodzenia za pracę, ) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ) nagród i wyróżnień, ) urlopu wypoczynkowego, ) korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 6) korzystania z innych świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy, zakładowego układu zbiorowego pracy lub innych unormowań wewnętrznych.. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest: ) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę, ) stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, ) przestrzegać ustalonego czasu pracy oraz sposobu potwierdzania przyjścia i wyjścia z pracy, ) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku, ) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 6) podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy, ) dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie, 8) zachować w tajemnicy informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne zakładu, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 9) przestrzegać tajemnicy państwowej określonej w odrębnych przepisach, 0) przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego, ) dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy, ) należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy, narzędzia, urządzenia i pomieszczenia pracy, ) znać obowiązujące regulaminy, instrukcje i inne akty normatywne dotyczące działalności przedsiębiorstwa Spółki, ) zgłaszać pracodawcy wszystkie zmiany w dokumentach dotyczących ewidencji osobowej, zawartej w aktach osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, ) przedkładać oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień jednego z rodziców lub opiekuna do sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat czterech i do lat oraz uprawnień wynikających z ust. Regulaminu pracy. Przysługujące pracownikowi świadczenia socjalne i inne dofinansowanie do wczasów i weekendów, karty podarunkowe, pożyczki mieszkaniowe (budowlane), zapomogi dla pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, dofinansowanie do imprez kulturalno-oświatowych, dofinansowanie do biletów do kina, dofinansowanie do sportu i rekreacji, pożyczka z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP). Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który jest dostępny na stronie intranetowej w zakładce Dokumenty i informacje Biura Organizacyjnego: w Biurze Obsługi Administracyjnej i Socjalnej tel. 9-; -9; -; -. Szczegółowe informacje na temat pożyczki z PKZP można uzyskać w Biurze Skarbnika Spółki Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa pok. nr ; tel Pracownicy Grupy Azoty S.A. mają dostęp do intranetu, do którego dostęp możliwy jest poprzez adres lub stronę grupaazoty.com. Intranet zawiera podstawowe informacje przydatne w realizacji zadań przypisanych pracownikom, m.in.: informacje o systemie informatycznym SAP, dokumentację systemów zarządzania, dokumenty i informacje z obszaru organizacji i zarządzania, informacje Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, materiały dotyczące wizualizacji Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty, informacje normalizacyjne, katalog książek i czasopism dostępnych w Zespole Informacji Naukowo-Technicznej, informacje Biura Korporacyjnego Zarządzania Personelem o organizowanych szkoleniach, wyszukiwarkę pracowników.

8 Plan komunikacyjno-sytuacyjny Legenda 8 do bramy towarowej ul. C hemiczna BRAMA nr Droga Nr S do E C II Droga Nr F BRAMA nr 6 Kraków, Wierzchosławice F. t BRAMA nr 9 Droga Nr c MCM Droga Nr F I. II. Droga Nr c 0 Droga Nr BRAMA nr F Nr Droga 8 BRAMA nr BRAMA nr piesza P IV. Droga Nr 6 Droga Nr c 0 Droga Nr a Droga N r E E 6 B iuro Przepustek Droga Nr Droga Nr Droga Nr D Droga Nr D 9 D P Droga Nr 6a Droga Nr a 9 0 Droga Nr C Droga Nr b Droga Nr a Droga Nr Droga Nr 6 Droga Nr 8b Droga Nr 8a 9 Droga Nr C II. III. C BRAMA nr. t Droga Nr B Droga Nr a 0 ul. Kwiatkowskiego B 0 Droga Nr 8 Droga Nr B Droga Nr B Droga Nr 8 Droga Nr 8 Droga Nr a Droga Nr Droga Nr b Droga Nr c Droga Nr b Droga Nr a Droga Nr Droga Nr b Droga Nr Droga Nr Droga Nr A Droga Nr 6b Droga Nr A a Droga Nr A Droga Nr A Droga Nr a A BRAMA nr towarowa centrum Tarnowa Kielce, Rzeszów 8 6 drogi nr S.A.. Ekspedycja. Departament Korporacyjny Handlu Nawozami dyrekcja, biuro handlowe, Biuro Korporacyjne Logistyki. Laboratorium Chemii Energetycznej. Mek, solmek. Siarczan amonu 6. Cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, frakol. Jednostka Biznesowa Tworzywa dyrekcja 8. Jednostka Biznesowa Energetyka dyrekcja, popioły lotne w stanie suchym, woda zdemineralizowana 9. Tarnoks 0. Kaprolaktam krystaliczny. Kaprolaktam ciekły. TARNAMID naturalny. Złom. Tarnamidy modyfikowane, tarnoform. Jednostka Biznesowa Tworzywa biuro handlowe 6. Laboratorium Tworzyw Sztucznych. Tarnoform 8. Laboratorium Kontroli Jakości Tworzyw Sztucznych 9. Azot ciekły (Wydział Energetyczno-Wodny) 0. Amoniak ciekły. Kwas siarkowy. Dwutlenek węgla. Kwas azotowy stężony, nitrozy. Saletrosan big-bag odbiór. Kw. azotowy 6%, kw. azotowy %, kw. azotowy czysty 6. Saletrosan luz odbiór. Jednostka Produkcyjna Nawozy dyrekcja, Roztwór saletry wapniowo-magnezowej (solanka), roztwór mocznikowo-saletrzany (RMS), roztwór azotanu amonu z dodatkiem azotanu sodu 8. Saletra amonowa i saletrzak 9. Mączka dolomitowa 0. Magazyn inwestycyjny. Magazyn surowców stali. Magazyn Główny, osłonki PA, rurki z tworzyw, odbiór. Biuro Korporacyjne Marketingu Strategicznego, Dep. Korporacyjny Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa, Dep. Korporacyjny Strategii i Rozwoju, Centrum Infrastruktury. Biuro Przygotowania Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju, szkolenia BHP. Dział BHP i Ochrony Środowiska, biblioteka 6. Wytwórnia Katalizatorów. Dyrekcja Generalna Prezes Zarządu, Dep. Korporacyjny Zarządzania i Polityki Personalnej, Dep. Korporacyjny Finansów, Biuro Informatyki Korporacyjnej 8. Centrum Badań i Analiz, Dział Kontroli Jakości, Dział Badań i Analiz Środowiskowych Spółki Grupy Azoty zlokalizowane na terenie przedsiębiorstwa. a Oznaczenie: cyfra w kółku Automatyka Koltar Stacja paliw Grupy Azoty Koltar Prorem JRCh PKCh Firmy zlokalizowane na terenie należącym do Grupy Azoty S.A Oznaczenie: cyfra w kwadracie Brenntag Polska Unisil Mis OKNOTAR Fluorochemika S+R Gazy ELZAT Airliquide Unitarpin REMDŹWIG Polsnig Tarmar FPH Marju Kaefer S.A. AW-MAR Mitar Witek Druk Rzemieś. Zakład Szlifowania i Zdobienia Szkła i Kryształów AUTOZAT Eko-kan PU WIEZAT ZWRI ZBACH SKOK Instalacje z mediami chemicznymi, które stanowią duże potencjalne zagrożenie: I. II. III. IV. Produkcja wodoru Produkcja amoniaku Stokaż amoniaku ciekłego Stokaż kwasu azotowego stężonego 98% waga towarowa strefa produkcyjna obszar, w obrębie którego obowiązuje nakaz używania środków ochrony indywidualnej granica strefy produkcyjnej oznaczenie budynku

9 Siła Tworzenia Powering Creation S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8-0 Tarnów, Polska Infolinia: +8 6 tel.: fax: intranet grupaazoty.com opracowanie: Biuro Korporacyjne Public Relations

OKLADKA. Nowe oblicze polskiej chemii. Grupa Azoty. Grupa Azoty to zwieńczenie długiej historii polskiego przemysłu chemicznego.

OKLADKA. Nowe oblicze polskiej chemii. Grupa Azoty. Grupa Azoty to zwieńczenie długiej historii polskiego przemysłu chemicznego. to zwieńczenie długiej historii polskiego przemysłu chemicznego. OKLADKA Dziś jest to największy w kraju i jeden z największych w Europie koncern chemiczny, oferujący rozpoznawalne marki nawozów, tworzyw,

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Jesteśmy częścią Grupy Azoty Segment OXO Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i bieli tytanowej Nr

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Od 2009 roku spółka wchodzi w skład Respect Index,

Wstęp. Od 2009 roku spółka wchodzi w skład Respect Index, Wstęp Grupa Azoty to kluczowa europejska grupa z branży nawozowo-chemicznej, obecna w sektorze nawozów azotowych i wieloskładnikowych, tworzyw konstrukcyjnych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Konsolidacja i co dalej? Zaawansowanie procesu, spodziewane korzyści, możliwe konsekwencje Dzięki przejęciom Grupa Azoty przeszła transformację Organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

Bezpieczeństwo W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Bezpieczeństwo W ZAKŁADACH AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Szanowni Państwo, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ze względu na ilość wytwarzanych i magazynowanych substancji niebezpiecznych podlegają

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

Powering Creation. Chemia przyszłości. Grupa Azoty

Powering Creation. Chemia przyszłości. Grupa Azoty Powering Creation Grupa Azoty Grupa Azoty to największa polska grupa chemiczna, powstała w wyniku konsolidacji najważniejszych krajowych zakładów tej branży. W naszej ofercie znajdują się rozpoznawalne

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty. Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Grupa Azoty. Jesteśmy częścią Grupy Azoty Poznaj Segment OXO Grupa Azoty Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i

Bardziej szczegółowo

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku 16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW I kwartał 2011 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel Witold Szczypioski Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Pre r z e en e t n a t c a ja a w yni n ków ó I kwartał 2010

Pre r z e en e t n a t c a ja a w yni n ków ó I kwartał 2010 Prezentacja wyników I kwartał 2010 Zarząd Azotów Tarnów Prezes i Dyrektor Generalny Jerzy Marciniak Wiceprezes Finanse i Handel Andrzej Skolmowski Wiceprezes Produkcja, Technika i Rozwój Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce

Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce Grupa Azoty jeden z Liderów w branży chemicznej w Europie Przychód ze sprzedaży 1Q 2015 r. 2,8 mld zł ZYSK NETTO 306 mln zł Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników I półrocze 2010

Prezentacja wyników I półrocze 2010 Prezentacja wyników I półrocze 2010 Zarząd Azotów Tarnów Prezes i Dyrektor Generalny Jerzy Marciniak Wiceprezes Finanse i Handel Andrzej Skolmowski Wiceprezes Produkcja, Technika i Rozwój Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

Powering Creation. Grupa Azoty. Segment OXO innowacyjne produkty nowej generacji

Powering Creation. Grupa Azoty. Segment OXO innowacyjne produkty nowej generacji Grupa Azoty Grupa Azoty to największa polska grupa chemiczna powstała w wyniku konsolidacji najważniejszych krajowych zakładów tej branży. Jej trzecim co do wielkości segmentem produktowym jest segment

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO 1 Strategia Grupy Azoty wskazuje trzy filary realizacji celów strategicznych do 2020 roku, wynikających z wizji Uchwałą nr 683/IX/2014 z dnia 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

Powering Creation. Grupa Azoty. Tworzywa przyszości

Powering Creation. Grupa Azoty. Tworzywa przyszości Grupa Azoty Grupa Azoty jest ważnym producentem nowoczesnych tworzyw, z których uzyskujemy 15% przychodów. Tworzywa są drugim co do ważności segmentem produktowym. Grupa Azoty ma mocną pozycję na europejskim

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników III kwartał 2010

Prezentacja wyników III kwartał 2010 Prezentacja wyników III kwartał 2010 Zarząd Azotów Tarnów Prezes i Dyrektor Generalny Jerzy Marciniak Wiceprezes Finanse i Handel Andrzej Skolmowski Wiceprezes Produkcja, Technika i Rozwój Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata

Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata Budowanie wartości Grupy Azoty Operacjonalizacja strategii na lata 2014-2020 AGENDA 1. Obecna pozycja Grupy Azoty 2. Cele i obszary strategiczne 3. Strategia korporacyjna Grupy Azoty 4. Rezultaty strategii

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2008r. - podsumowanie

Raport za III kwartał 2008r. - podsumowanie CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI Aktualna działalność Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. koncentruje się na następujących obszarach produktowych: KAPROLAKTAM (półprodukt do produkcji poliamidu 6)

Bardziej szczegółowo

w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie projekt z dnia 13 kwietnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku Grupa Azoty Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skonsolidowane wybrane dane finansowe... 5 Jednostkowe wybrane dane finansowe... 6 Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Azoty

Strategia Grupy Azoty Strategia Grupy Azoty 2013-2020 Siła Tworzenia Nigdy w przeszłości ani w teraźniejszości nie było postawione w Polsce zadanie tak trudne, tak skomplikowane, tak nowe, tak wielkie do zrealizowania w tak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Grupy Azoty... 4 1.1. Opis organizacji Grupy Azoty...

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby PREZES ZARZĄDU UL. CHEMIKÓW 5, 09-411 PŁOCK Telefon 24 365-33 - 07 Fax 24 365-33 - 07 Strona WWW e-mail www.obr.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMOCY W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH. Informacje o firmach, adresach i telefonach

SYSTEM POMOCY W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH. Informacje o firmach, adresach i telefonach Strona 1 z 8 SYSTEM POMOCY W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH. Informacje o firmach, adresach i telefonach Płock 21.04.2011r. Strona 2 z 8 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 09-411 PŁOCK ul. Chemików

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia. DOP-0212-48/2013 Poznań, 19 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

14 listopada 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. III kwartał 2011 roku

14 listopada 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. III kwartał 2011 roku 14 listopada 211 PREZENTACJA WYNIKÓW III kwartał 211 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel GK Azoty Tarnów Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku Grupa Azoty Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Grupy Azoty... 4 1.1. Opis organizacji

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja prywatyzacji podmiotów sektora WSCh. Warszawa, marzec 2009

Koncepcja prywatyzacji podmiotów sektora WSCh. Warszawa, marzec 2009 Koncepcja prywatyzacji podmiotów sektora WSCh Warszawa, marzec 2009 Polska na nawozowej mapie świata Źródło: FAO, IFA, Potash Corp dane za 2005 2 BRIC - wiodące rynki nawozowe Źródło: IFA, FAO, Potash

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne nawożenie. Grupa Azoty. Producent nawozów mineralnych sypkich oraz płynnych

Profesjonalne nawożenie. Grupa Azoty. Producent nawozów mineralnych sypkich oraz płynnych Grupa Azoty Grupa Azoty wielki projekt nastawiony na przyszłość. Dzięki zakończonej konsolidacji jesteśmy przygotowani do nowych wyzwań dzisiejszego świata, jak również głęboko przekonani, że przyszły

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 roku

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 roku Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skonsolidowane wybrane dane finansowe... 5 Jednostkowe wybrane dane finansowe... 6 Skrócone śródroczne skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2015 roku

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2015 roku Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2015 roku Grupa Azoty Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skonsolidowane wybrane dane finansowe... 5 Jednostkowe wybrane dane finansowe... 6 Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Grupy Azoty... 4 1.1. Opis organizacji Grupy Azoty...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupa Azoty 2012 rok. 21 Marca 2013

Prezentacja wyników Grupa Azoty 2012 rok. 21 Marca 2013 Prezentacja wyników Grupa Azoty 212 rok 21 Marca 213 Grupa Azoty 212 v 211 w liczbach 211 212 Przychody 5,3 mld PLN 7,1 mld PLN Zysk netto,5 mld PLN,3 mld PLN Kapitał własny 3,2 mld PLN 3,5 mld PLN Średnie

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny. Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów za 2011 rok

Skonsolidowany Raport Roczny. Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów za 2011 rok Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów za 2011 rok Zarządzanie nowoczesną firmą jest sztuką odnajdywania innowacyjnych rozwiązań i przełamywaniem utartych schematów działania. Niczym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1 KEMIPOL Sp. z o.o. jest spółką założoną w roku 1990, w oparciu o prawo polskie, której Udziałowcami są następujące osoby prawne: KEMIRA KEMI AB, Helsingborg, Szwecja (51% udziałów) Z-dy Chemiczne POLICE

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r.

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r. Zarządzenie Nr 5/2009 Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia 02.01.2009 r. W sprawie: organizowania i przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP zatrudnianych pracowników. W celu zapoznania zatrudnianych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4 1.2. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Rozwój Segmentu Tworzywa Poliamidy II Tarnów, 21 września 2015 r.

Grupa Azoty S.A. Rozwój Segmentu Tworzywa Poliamidy II Tarnów, 21 września 2015 r. Grupa Azoty S.A. Rozwój Segmentu Tworzywa Poliamidy II Tarnów, 21 września 2015 r. Główne Spółki nr 1 w Polsce / nr 2 w UE w nawozach mineralnych nr 1 w Polsce / nr 5 w UE w poliamidach nr 1 w Polsce /

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

POLITYKA WYNAGRODZEŃ POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES POLITYKI II. RAMY POLITYKI III. OSOBY PODEJMUJĄCE RYZYKO I PROCES IDENTYFIKACJI IV. SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ KORZYŚCI, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI. z certyfikatami TÜV Hessen.

WIĘCEJ KORZYŚCI, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI. z certyfikatami TÜV Hessen. WIĘCEJ KORZYŚCI, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI z certyfikatami TÜV Hessen. KONTAKT HRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Partner Jednostki Certyfikującej TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH BIURO Wrocław

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police E UROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko: Anna Podolak Okres (od do): Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko: Opis wykonywanych zadań i czynności: 08/1999 obecnie Grupa

Bardziej szczegółowo

Siła Tworzenia. informator. Grupa Azoty S.A. o działaniach lokalnych w 2013 r.

Siła Tworzenia. informator. Grupa Azoty S.A. o działaniach lokalnych w 2013 r. Siła Tworzenia informator S.A. o działaniach lokalnych w 2013 r. Informator o działaniach lokalnych Grupy Azoty S.A. stanowi suplement do raportu zintegrowanego Grupy Azoty za 2013 rok. Raport został opracowany

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku Grupa Azoty Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skonsolidowane wybrane dane finansowe... 5 Jednostkowe wybrane dane finansowe... 6 Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne. Grupa. Historia. Rozwój międzynarodowy. IMS zintegrowany system zarządzania. Procesy. Wizja. Cele.

Spis treści. Słowo wstępne. Grupa. Historia. Rozwój międzynarodowy. IMS zintegrowany system zarządzania. Procesy. Wizja. Cele. Spis treści Słowo wstępne Grupa Historia Rozwój międzynarodowy IMS zintegrowany system zarządzania Procesy Wizja Cele Dokumentacja Słowo wstępne Grupa AUNDE powstała z firmy Achter & Ebels, założonej w

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 roku Grupa Azoty Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skonsolidowane wybrane dane finansowe... 5 Jednostkowe wybrane dane finansowe... 6 Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

grupaazoty.com SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY AZOTY 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY AZOTY 2012

grupaazoty.com SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY AZOTY 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY AZOTY 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY AZOTY 2012 raport grupaazoty.com Siła Tworzenia SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY AZOTY 2012 Przemysł chemiczny niepodległej Polski narodził się w Tarnowie w roku 1927.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2013 roku

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2013 roku Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2013 roku Skonsolidowany raport okresowy Grupy Azoty za I półrocze 2013 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 Skonsolidowane wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

GRUPA AZOTY PUŁAWY INWESTYCJE 2015-2021 NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY

GRUPA AZOTY PUŁAWY INWESTYCJE 2015-2021 NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY GRUPA AZOTY PUŁAWY INWESTYCJE 2015-2021 NOWA ENERGIA DLA LUBELSZCZYZNY GRUPA AZOTY JEDEN Z CHAMPIONÓW WŚRÓD FIRM CHEMICZNYCH W EUROPIE PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY 1Q 2015 R. 2,8 mld zł ZYSK NETTO 306 mln zł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA DOSTAWCY realizującego dostawę /usługę dla BCT

INSTRUKCJA DLA DOSTAWCY realizującego dostawę /usługę dla BCT 22 INSTRUKCJ DL DOSTWCY RELIZUJĄCEGO DOSTWĘ/USŁUGĘ STRON 1 INSTRUKCJ DL DOSTWCY realizującego dostawę /usługę dla BCT Spis treści: 1. Cel 22 INSTRUKCJ DL DOSTWCY RELIZUJĄCEGO DOSTWĘ/USŁUGĘ STRON 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2008 roku. Raport za III kwartał 2008r. - podsumowanie

Prezentacja wyników za III kwartał 2008 roku. Raport za III kwartał 2008r. - podsumowanie Prezentacja wyników za III kwartał 20 roku NASZA MISJA Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 Skonsolidowane wybrane dane finansowe... 5 Jednostkowe wybrane dane finansowe... 6 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody

Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku przygotowane zgodnie z MSR 34, Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY SKI WICEPREZES ZARZĄDU WITOLD SZCZYPIŃSKI FRANCISZEK BERNAT

ZARZĄD PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY SKI WICEPREZES ZARZĄDU WITOLD SZCZYPIŃSKI FRANCISZEK BERNAT Wcześniej Związany Powołany z na m.in. Azotami stanowisko Doradca Tarnów Prezesa Ministra od 1975 w Zarządu Ministerstwie r. uchwałąrady Skarbu Państwa Nadzorczej (12/2007 zdnia 11 02/2008), marca 2008r.

Bardziej szczegółowo

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r.

GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014. maj 2014 r. GRODNO S.A. Prezentacja wyników IVQ 2013/2014 maj 2014 r. Agenda spotkania O spółce Grodno S.A. Profil działalności Segmenty działalności Strategia Spółki Historia rozwoju Prognozy finansowe Sytuacja w

Bardziej szczegółowo

STR ATEGIA GRUPY K APITAŁOWE J A ZOT Y TARNÓW

STR ATEGIA GRUPY K APITAŁOWE J A ZOT Y TARNÓW STR ATEGIA GRUPY K APITAŁOWE J A ZOT Y TARNÓW 2012-2020 2012 2020 Nigdy w przeszłości ani w teraźniejszości nie było postawione w Polsce zadanie tak trudne, tak skomplikowane, tak nowe, tak wielkie do

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Strategia zrównoważonego rozwoju firmy BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Spis Treści: 1. Cel raportu 2. Historia i profil firmy 3. Wizja i misja firmy w oparciu o strategie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

O MNIE DOŚWIADCZENIE KRAJOWY KOORDYNATOR DS. BHP GK IGLOTEX

O MNIE DOŚWIADCZENIE KRAJOWY KOORDYNATOR DS. BHP GK IGLOTEX O MNIE Kiedy postanowiłam otworzyłam własną firmę świadczącą kompleksowe usługi z zakresu kadr, płac, bhp i p.poż i kiedy stanęłam przed dylematem stworzenia dla niej nazwy, planowałam aby jej nazwa personifikowałam

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (miejsce na logo zakładu) Nazwa prowadzącego zakład Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Odczynniki. www.poch.com.pl

Odczynniki. www.poch.com.pl Odczynniki www.poch.com.pl WSTĘP Oferowane przez firmę POCH odczynniki laboratoryjne cechują się najwyższą jakością, którą doskonalimy od ponad 60ciu lat istnienia firmy. Dla zapewnienia wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 156 ds. Nawozów

PLAN DZIAŁANIA KT 156 ds. Nawozów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 156 ds. Nawozów STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 156 ds. Nawozów prowadzi działalność w zakresie realizacji zagadnień związanych z produkcją, dystrybucją, zastosowaniem i badaniami

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU W PROJEKCIE PRACUJĄCA MŁODA MAMA TWÓJ ATUT NA RYNKU PRACY realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP SZKOLENIE WSTĘPNE BHP Spis treści Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność Ochrona przed zagrożeniami Pierwsza pomoc przedmedyczna Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków gaśniczych, ewakuacja

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie ochrony środowiska (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

1/ Procedury ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

1/ Procedury ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Informacja dotycząca zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice w Goczałkowicach Zdroju ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2015 roku Grupa Azoty Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Grupy Azoty... 4 1.1. Organizacja oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo