Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Siła Tworzenia. Informator. dla pracowników grupy azoty s.a. informator dla pracowników grupy azoty s.a."

Transkrypt

1 Siła Tworzenia Informator dla pracowników grupy azoty s.a.

2 Struktura Grupy Azoty S.A. Podstawowe informacje o grupie kapitałowej ATT Polymers Gmbh KOLTAR Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 9,8% Hotel Centralny w likwidacji ZAKSA S.A. 0%*** CTL CHEMKOL 9% Polskie Konsorcjum Chemiczne 6,% Zakłady Azotowe Puławy S.A. 9,98% SCF Natural 99,99% D.W. Jawor w likwidacji 99,96% GZNF Fosfory 98,% Przedsiębiorstwo Żywienia Zbiorowego i Usług STO-ZAP 96,% Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP sp. z o.o 9,6% Zakład Opieki Zdrowotnej Medical 9,% Zakłady Chemiczne POLICE S.A. 66% Automatika Usługi Kontrolno-Pomiarowe KONCEPT REMECH Grupa Inwestycyjno- Remontowa TRANSTECH Usługi Sprzetowo- Transportowe Supra Agrochemia w likwidacji Zarzad Portu Morskiego Police 90% Polskie Konsorcjum Chemiczne 6,%* AUTOMATYKA 9,8% Jednostka Ratownictwa Chemicznego Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Konsorcjum EKO TECHNOLOGIES 60% PIW UNISIL,0% EKOTAR %** NAVITRANS 6,% **** Dzięki konsekwentnym wysiłkom zmierzającym do konsolidacji wokół tarnowskich Azotów firm Wielkiej Syntezy Chemicznej odmieniony został krajobraz polskiego i europejskiego przemysłu chemicznego. zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. Grupę tworzą m.in. spółki: S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A., Z.Ch. Police S.A., Grupa Azoty ZAK S.A., ATT Polymers GmbH, PKCH oraz Koltar S.A. Największy w Polsce i jeden z największych w Europie koncern chemiczny jest obecny w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Struktura Grupy Azoty zapewnia jej silną pozycję rynkową w kraju i za granicą, sprawiając, że jest ona największym w Polsce i drugim w Europie producentem nawozów mineralnych, a jej produkty trafiają do ponad pięćdziesięciu krajów świata. Sprzedaż na takim poziomie oraz obecność na tylu rynkach nie byłyby możliwe bez utworzenia w ramach grupy nowoczesnej infrastruktury logistycznej. Misją Grupy Azoty jest umacnianie pozycji rynkowej grupy, poszerzanie jej międzynarodowego zasięgu i harmonijny rozwój wchodzących w jej skład spółek jej najcenniejszych aktywów. Sukces wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością, dlatego w nowej strategii grupy uwzględniono nie tylko cele i wskaźniki ekonomiczne ważne miejsce zajmują w niej również zasady zrównoważonego rozwoju, czyli troska o środowisko i lokalne społeczności. jest marką najwyższych standardów w każdym wymiarze swojej działalności. Agrochem Puławy Agrochem Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna 8% INFRAPARK Police S.A. w likwidacji,% PROREM Globalna Marka NAVITRANS 6,%**** Przedsiębiorstwo Projektowania Modernizacji i Rozwoju ZA Puławy S.A. PROZAP 8,69% Bałtycka Baza Masowa 0% Budchem w upadłosci likwidacyjnej 8,96% KEMIPOL,99% EKOTAR %** to projekt nastawiony na przyszłość. Tak było od zawsze. Kiedy w 9 r. prezydent Ignacy Mościcki postanowił zbudować Państwową Fabrykę Związków Azotowych, to była właśnie wizja przyszłości. Wizja wielkiej polskiej chemii. Ta wizja oraz historia wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy to nasze zobowiązanie na kolejne dziesięciolecia. Przeszliśmy długą drogę. Zmieniliśmy się. Przekroczyliśmy wiele granic. Dziś konkurujemy z największymi europejskimi firmami chemicznymi. Ale potrzebną do tego siłę siłę tworzenia czerpiemy z naszej tradycji. * PKCH udziały mają Grupa Azoty S.A. i ZAK S.A. ** EKOTAR udziały ma Jednostka Ratownictwa Chemicznego i PROREM (po %) *** ZAKSA S.A. akcje ma ZAK S.A. (0%) i CTL Chemkol (,%) **** NAVITRANS udziały mają Grupa Azoty S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A. i Bałtycka Baza Masowa Elektrownia Puławy 0% CTL KOLZAP 9% NAVITRANS 6,%**** TECHNOCHIMSERWIS S.A. typu zamkniętego % Wybierając nazwę, kierowaliśmy się dwoma względami: szacunkiem dla własnej tradycji i zasadą prostoty. Wierzymy, że nawet w naszej szybko zmieniającej się, coraz bardziej złożonej współczesności prostota pozostaje źródłem skuteczności i siły. Siły samej grupy oraz siły i czytelności komunikatu, w którym grupa wyraża swoją misję. Grupa bo jesteśmy razem, chociaż mamy różne doświadczenia i działamy w różnych obszarach. Bo się uzupełniamy. Azoty bo tak było od zawsze. Pod tym hasłem w niepodległej Polsce rodził się nowoczesny przemysł chemiczny. I chcemy, by pod tym hasłem wkraczał na światowe rynki. nazwa grupy kapitałowej S.A. (poprzednio Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) jednostka dominująca w Grupie Azoty

3 grupa azoty grupa azoty s.a. Marka to: wśród producentów nawozów w Polsce nr w nawozach wieloskładnikowych nr w nawozach mineralnych nr w nawozach zawierających siarkę nr w nawozach azotowych wśród producentów tworzyw, OXO, pigmentów, melaminy w Polsce nr w poliamidzie nr w alkoholoach OXO i plastyfikatorach nr w bieli tytanowej nr w melaminie wśród producentów nawozów w Europie nr w nawozach wieloskładnikowych nr w nawozach mineralnych wśród producentów tworzyw, OXO, melaminy w Europie nr w plastyfikatorach nr w alkoholoach OXO nr w poliamidzie 6 nr w melaminie Uwagi: Nawozy wieloskładnikowe ogółem (AP, NPK, PK); Nawozy wieloskładnikowe + nawozy azotowe; Wśród producentów zintegrowanych. Podstawowe informacje o spółce S.A. S.A. (poprzednio Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) jest jednostką dominującą w Grupie Azoty kontynuuje tradycję Państwowej Fabryki Związków Azotowych założonej w 9 r., której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. Ta wiarygodna i rozpoznawalna firma powstała dzięki umiejętności tworzenia trwałych relacji handlowych, opartych na partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu potrzeb. Grupa Azoty S.A. jest aktywnym uczestnikiem Programu Odpowiedzialność i Troska ( Responsible Care ). Spółka S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 0 czerwca 008 r. a od 9 lutego 0 r. należy także do portfela indeksu MSCI Emerging Markets. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła w sierpniu 0 r. skład portfela indeksu WIG0, którego publikacja rozpocznie się września 0 r. S.A. została włączona do WIG 0. Nieprzerwanie również bo od 9 listopada 009 r. Spółka jest notowana w Respect Index, czyli pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie spółek przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu. Specjalizacja Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Azoty S.A. jest produkcja nawozów i związków azotowych, tworzyw konstrukcyjnych, chemikaliów organicznych, nieorganicznych i innych produktów chemicznych. Spółka osiąga również przychody ze sprzedaży energii, usług laboratoryjnych, logistycznych i innych. Ważne miejsce wśród nawozów azotowych produkowanych w Spółce zajmują nawozy azotowe z siarką, do których zalicza się Saletrosan 6 makro czy Siarczan Amonu AS. Nawozy saletrzane, w przeważającej ilości otrzymywane metodą granulacji mechanicznej typu makro, odznaczają się wysokimi parametrami wysiewnymi. S.A. dzięki zastosowaniu dwóch rodzajów granulacji (drobniejszej i zróżnicowanej granulacji grawitacyjnej dla nawozów typu standard oraz jednolitej granulacji mechanicznej dla nawozów typu makro) gwarantuje najwyższą jakość wytwarzanych produktów oraz poprawę jakości plonowania. Tworzywa konstrukcyjne to kolejny znaczący segment produkcji. Tworzywa produkowane są przez Spółkę zarówno w formie naturalnej, jak i modyfikowanej (m.in. Tarnamid, który jest nazwą handlową poliamidu 6 PA6). W ramach tego segmentu produkowane są również m.in. kaprolaktam, cykloheksanon i cykloheksanol. Spółka jest też jedynym w Polsce producentem poliacetalu (POM) o nazwie handlowej Tarnoform (naturalny oraz modyfikowany kopolimer acetalowy). Tarnowskie tworzywa znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym, urządzeń AGD i opakowaniowym. W Spółce produkuje się także inne chemikalia organiczne i nieorganiczne oraz katalizatory stosowane do wybranych syntez chemicznych, do produkcji amoniaku, wodoru i gazu syntezowego. S.A. jest również doświadczonym producentem chemikaliów i dostawcą wysoko wyspecjalizowanych katalizatorów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym. Spółka prowadzi szeroką działalność badawczą we własnych laboratoriach, wykonując ponad milion analiz rocznie. Współpracuje przy tym z najlepszymi ośrodkami naukowymi w kraju. Dzięki tej działalności w Grupie Azoty S.A. rodzą się nowe technologie, które zdobywają zaufanie, a także innowacyjne i nowoczesne produkty, które cieszą się uznaniem na polskim i światowych rynkach zbytu. Szczegółowe informacje nt. Grupy Azoty, struktury organizacyjnej, osób zarządzających, strategii, relacji inwestorskich i innych znajdują się na stronie grupaazoty.com.

4 zarządzanie polityka zarządzania W zarządzaniu Grupą Azoty przestrzegamy najwyższych standardów zgodnych z międzynarodowymi przepisami prawnymi oraz zasadami zrównoważonego rozwoju. Zarząd Grupy Azoty S.A. pełni funkcję zarządu Grupy Azoty. Prezes zarządu Grupy Azoty S.A. sprawuje całościowy nadzór nad Grupą Azoty, a członkowie zarządu odpowiadają za główne obszary jej działalności. Zarządzanie korporacyjne spoczywa na departamentach korporacyjnych Grupy Azoty S.A., które w obrębie całej Grupy Azoty pełnią rolą analogiczną jak w strukturach Grupy Azoty S.A. Efektywność i przejrzystość zarządzania jest jednym z kluczowych aspektów działalności Grupy, ponieważ właśnie w zarządzaniu leży klucz do pełnego wykorzystania efektów synergii uzyskanych dzięki konsolidacji. Jego znaczenie będzie rosnąć wraz z dalszą rozbudową Grupy Azoty. Rada Nadzorcza Skład Zarządu: Paweł Jarczewski Prezes Zarządu Andrzej Skolmowski Witold Szczypiński Krzysztof Jałosiński Marek Kapłucha Marian Rybak Artur Kopeć Członek Zarządu Misja Dodajemy ziemi życia, a życiu barw. Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości Grupy Azoty, efektywnie wykorzystując wszelkie synergie i innowacje. Wizja Przed upływem dekady: będziemy notowani w podstawowym indeksie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zapewnimy Akcjonariuszom spółek Grupy jeden z najwyższych w branży zwrot z powierzonego kapitału, utrzymamy trwałą pozycję jednego z trzech największych producentów nawozów na europejskim rynku. Dla wypełniania przyjętej misji wyznaczyliśmy następujące cele strategiczne: Zarząd Stan na dzień.0.0 r. zwiększanie skali operacji prowadzonych w obszarach domeny Grupy poprzez rozwój wewnętrzny oraz alianse, fuzje i akwizycje w Polsce i poza granicami kraju, pogłębianie integracji pomiędzy podmiotami Grupy, co w konsekwencji umożliwi maksymalizację efektów synergii, Departamenty / Biura Korporacyjne zmniejszanie wrażliwości Grupy na koszty energii poprzez wykorzystywanie efektywnych rozwiązań technologicznych i energetycznych, Depart. Korp. Zarządzania i Polityki Personalnej; Dyrektor Zarządzający Departament Korporacyjny Finansów Departament Korporacyjny Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa Departament Korporacyjny Strategii i Rozwoju Biuro Informatyki Korporacyjnej Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju Biuro Korporacyjne Marketingu Strategicznego Biuro Korporacyjne Audytu Wewnętrznego zmniejszanie wrażliwości na zmiany faz cykli koniunkturalnych oraz na ceny gazu ziemnego i surowców petrochemicznych, poprzez wydłużanie łańcuchów produktowych, obniżanie kosztów wytwarzania, poprzez modernizacje głównych ciągów produkcyjnych, budowa stabilnych i efektywnych więzi z klientami, wzmacnianie świadomości wiodących marek produktowych Grupy oraz optymalizacja systemów logistyki i dystrybucji produktów, Jednostki Biznesowe zwiększanie efektywności kluczowych procesów oraz gromadzenie i skuteczne zarządzanie kapitałem intelektualnym, Jednostka Biznesowa Tworzywa Jednostka Produkcyjna Nawozy Wytwórnia Katalizatorów ciągłe dostosowywanie jakości produktów oraz oferowanego asortymentu do wymagań odbiorców, dywersyfikacja pokrewna, wykorzystująca efekty synergii z elementami dotychczasowego portfela produktowego, ciągłe doskonalenie własnych produktów i usług przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Jednostka Biznesowa Energetyka Jednostki Wsparcia Centrum Badań i Analiz Centrum Infrastruktury Departament Korporacyjny Zakupów i Logistyki Spółki wchodzące w skład Grupy realizują cele strategiczne w oparciu o systemy zarządzania, zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Priorytety działalności, takie jak wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, minimalizowanie strat środowiskowych, priorytetowe traktowanie klienta, są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie. W prowadzonych działaniach przestrzegamy przepisów prawnych i innych oraz dążymy do ciągłego doskonalenia efektów naszej działalności, a także minimalizowania związanego z nią ryzyka. 6

5 Systemy zarządzania Obszar kadrowy S.A. realizuje Politykę Zarządzania Korporacji, która gwarantuje, że cele strategiczne Spółki osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami. Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie Spółką. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia. Systemy zarządzania bazują na koncepcji ciągłego doskonalenia poprzez: ustalenie polityki, zaplanowanie działań w celu realizacji polityki, stworzenie warunków wykonania zaplanowanych działań, sprawdzanie efektów działań, doskonalenie na podstawie okresowych ocen osiąganych wyników. W Grupie Azoty S.A. obowiązują: System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 900:008, System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 00:00, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N-800:00 i BS OHSAS 800:00, System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 0: 00 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących), System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 000:00, Instruktaż stanowiskowy każdy nowo przyjęty do Grupy Azoty S.A. pracownik, w ramach adaptacji, a także przed dopuszczeniem do pracy, oprócz szkolenia wstępnego z zakresu BHP, przechodzi instruktaż stanowiskowy. Instruktaż przeprowadza bezpośredni przełożony. Wycieczka i szkolenie kadrowe każdy nowo przyjęty pracownik uczestniczy w wycieczce po Firmie, organizowanej przez Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem. W trakcie tej wycieczki pracownik poznaje bliżej organizację i profil działalności Firmy oraz rozmieszczenie ważnych dla pracownika jednostek i biur. Po wycieczce pracownicy uczestniczą w krótkim szkoleniu kadrowym prowadzonym przez pracownika Biura Korporacyjnego Zarządzania Personelem dla zaprezentowania podstawowych praw i obowiązków pracowników oraz najważniejszych zagadnień kadrowych. Wycieczka dla nowo przyjętych pracowników będzie organizowana jeden lub dwa razy w roku. O terminie wycieczki wszyscy pracownicy będą informowani przez pracownika Biura Korporacyjnego Zarządzania Personelem. Egzaminy każdy pracownik zatrudniony na okres próbny lub czas określony, pod koniec tego okresu jest poddawany egzaminowi sprawdzającemu wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie pracy. Wynik tego egzaminu jest bardzo ważnym elementem podczas podejmowania decyzji co do zawarcia z pracownikiem kolejnej umowy o pracę. Zasady przeprowadzania egzaminów pracowników zatrudnionych na okres próbny i czas określony znajdują się w zarządzeniu wewnętrznym nr /00, które jest dostępne na stronie intranetowej dokumenty i informacje Biura Zarządzania Korporacyjnego: Okresowa ocena pracowników okresową oceną objęci są wszyscy pracownicy Grupy Azoty S.A., których staż pracy w Spółce wynosi powyżej roku. Okresowa ocena pracownika dokonywana jest raz w roku w terminie od września do października i dotyczy poprzedzającego ocenę rocznego okresu pracy na zajmowanym stanowisku. Ocena przeprowadzana jest w oparciu o kryteria zawarte w arkuszach ocen przygotowanych odrębnie dla poszczególnych grup pracowników. Zasady przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych określone są w zarządzeniu wewnętrznym nr /0, które jest dostępne na stronie intranetowej Dokumenty i informacje Biura Zarządzania Korporacyjnego: System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań ISO/TS 699:009, Ramowy System Zarządzania Responsible Care zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego. W 0 r. przystąpiła do zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Wymagania dotyczące systemów zarządzania opisane są w dokumentacji systemów zarządzania (Polityka Zarządzania, Księga Zarządzania, procedury i instrukcje) dostępnej na stronie intranetowej Dokumentacji Systemów Zarządzania: Ważne informacje dotyczące spraw pracowniczych koordynowanych przez Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem uzupełnianie i aktualizacja danych osobowych pok. nr ; tel. -80 uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu pok. nr ; tel. -80 uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pok. nr ; tel. -69 ubezpieczenie grupowe pracownika pok. nr ; tel. -69 Pracowniczy Program Emerytalny (informacje o programie, jak również o możliwości przystąpienia do programu po roku pracy) pok. nr ; tel dodatkowe ubezpieczenie medyczne pok. nr ; tel wymiana, uzyskanie nowej przepustki pok. nr ; tel informacje na temat szkoleń pok. nr ; tel. - zgłaszanie wszelkich usprawnień z zakresu spraw personalnych; zgłaszanie problemów w miejscu pracy, w tym mobbingu pok. nr ; tel

6 ryzyko zawodowe bezpieczeństwo Na wszystkich stanowiskach pracy w Spółce dokonuje się identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego celem poprawy warunków pracy oraz ochrony życia i zdrowia pracowników. Oszacowanie ryzyka zawodowego, związanego z poszczególnymi zagrożeniami zidentyfikowanymi na stanowiskach pracy, polega na ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i ciężkości szkodliwych następstw tych zagrożeń. Analiza ryzyka zawodowego oraz wynikające z niej działania są prowadzone według schematu postępowania załączonego do procedury PB- Zarządzanie ryzykiem zawodowym dostępnej na stronie intranetowej Dokumentacji Systemów Zarządzania w dziale Procedury i instrukcje systemów zarządzania: Główne substancje niebezpieczne występujące na terenie Grupy Azoty S.A. Amoniak Oleum łatwopalny, działa drażniąco na układ oddechowy, oczy i skórę, toksyczny, ciekły, może powodować oparzenia ciecz toksyczna, żrąca, działa szkodliwie na oczy i układ oddechowy, powoduje poparzenia Kwas azotowy silnie żrąca ciecz, działa drażniąco na układ oddechowy, oczy i skórę, powoduje mocne oparzenia bezpieczeństwo i Higiena pracy Nitroza ciecz żrąca i trująca, powoduje niebezpieczne oparzenia dróg oddechowych, oczu i skóry Każdy pracownik podlega szkoleniom z zakresu BHP. Formalina substancja toksyczna, żrąca i drażniąca drogi oddechowe, oczy i skórę Szkolenia realizowane są przez Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Rodzaje szkoleń: szkolenie wstępne szkolenie to organizuje Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem (ustala termin i kieruje pracownika na szkolenie) dla nowozatrudnionych pracowników przed skierowaniem pracownika na stanowisko pracy. W trakcie szkolenia wstępnego, nowoprzyjętym pracownikom prezentowany jest także film o Firmie, szkolenia okresowe na te szkolenia pracownicy są kierowani przez swoich przełożonych już w trakcie pracy. Zasady prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska są określone w zarządzeniu wewnętrznym nr 6/00, które jest dostępne na stronie intranetowej Dokumenty i informacje Biura Zarządzania Korporacyjnego: NA TERENIE GRUPY AZOTY S.A. OBOWIĄZUJE: ZAKAZ OŻYWANIA ALKOHOLU ZAKAZ PALENIA TYTONIU ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ POJAZDÓW: 0 km/h TELEFONY ALARMOWE o każdym wypadku lub zagrożeniu wypadkiem należy natychmiast poinformować odpowiednie służby: Pogotowie Ratunkowe: Zakładowa Straż Pożarna: 6 00, 6 0 Dyspozytor Przedsiębiorstwa: 6 00, 6 00, 6 00 Ochrona Zakładu, dowódca zmiany: 6 Biuro przepustek: lub Fenol Benzen Cykloheksan ciecz palna, działa toksycznie przed drogi oddechowe, powoduje oparzenia ciecz łatwopalna, działa toksycznie w przypadku narażenia dróg oddechowych i kontaktu ze skórą ciecz łatwopalna, działa drażniąco na skórę, toksyczna, przy zatruciu występują zawroty głowy, zaburzenia równowagi UWAGA: W przypadku katastrofalnych uszkodzeń zbiorników głównie z amoniakiem lub oleum zagrożenie może wystąpić poza teren Grupy Azoty S.A. Po usłyszeniu alarmu o zagrożeniu należy: unikać kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, nie utrudniać dojazdu jednostkom ratowniczym do miejsca zdarzenia, nie wchodzić w obszary tzw. wysokiego ryzyka, zachować spokój i oddalić się od miejsca zagrożenia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru, objąć opieką osoby poszkodowane, niepełnoletnie i niepełnosprawne, zamknąć i uszczelnić drzwi i okna, uszczelnić przewody wentylacyjne, słuchać informacji nadawanych w lokalnych środkach masowego przekazu, stosować się do poleceń osób kierujących działaniami ratowniczymi i służb porządkowych. 0

7 Obowiązki i uprawnienia Obowiązki i uprawnienia Każdy pracownik podejmujący pracę w Grupie Azoty S.A., oprócz umowy o pracę, otrzymuje: Regulamin Pracy wraz z pismem z podstawowymi informacjami dotyczącymi urlopu, systemu pracy, okresu wypowiedzenia i innymi. Inne wewnętrzne akty normatywne nakładają na pracownika obowiązki oraz określają przysługujące mu prawa i uprawnienia. Podstawowe prawa i obowiązki pracownika wg regulaminu pracy. Każdy pracownik winien swój czas pracy wykorzystywać w pełni na pracę zawodową.. Każdy pracownik ma prawo do: ) wynagrodzenia za pracę, ) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ) nagród i wyróżnień, ) urlopu wypoczynkowego, ) korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 6) korzystania z innych świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy, zakładowego układu zbiorowego pracy lub innych unormowań wewnętrznych.. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest: ) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę, ) stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, ) przestrzegać ustalonego czasu pracy oraz sposobu potwierdzania przyjścia i wyjścia z pracy, ) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku, ) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 6) podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy, ) dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie, 8) zachować w tajemnicy informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne zakładu, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 9) przestrzegać tajemnicy państwowej określonej w odrębnych przepisach, 0) przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego, ) dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy, ) należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy, narzędzia, urządzenia i pomieszczenia pracy, ) znać obowiązujące regulaminy, instrukcje i inne akty normatywne dotyczące działalności przedsiębiorstwa Spółki, ) zgłaszać pracodawcy wszystkie zmiany w dokumentach dotyczących ewidencji osobowej, zawartej w aktach osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, ) przedkładać oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień jednego z rodziców lub opiekuna do sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat czterech i do lat oraz uprawnień wynikających z ust. Regulaminu pracy. Przysługujące pracownikowi świadczenia socjalne i inne dofinansowanie do wczasów i weekendów, karty podarunkowe, pożyczki mieszkaniowe (budowlane), zapomogi dla pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, dofinansowanie do imprez kulturalno-oświatowych, dofinansowanie do biletów do kina, dofinansowanie do sportu i rekreacji, pożyczka z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP). Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który jest dostępny na stronie intranetowej w zakładce Dokumenty i informacje Biura Organizacyjnego: w Biurze Obsługi Administracyjnej i Socjalnej tel. 9-; -9; -; -. Szczegółowe informacje na temat pożyczki z PKZP można uzyskać w Biurze Skarbnika Spółki Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa pok. nr ; tel Pracownicy Grupy Azoty S.A. mają dostęp do intranetu, do którego dostęp możliwy jest poprzez adres lub stronę grupaazoty.com. Intranet zawiera podstawowe informacje przydatne w realizacji zadań przypisanych pracownikom, m.in.: informacje o systemie informatycznym SAP, dokumentację systemów zarządzania, dokumenty i informacje z obszaru organizacji i zarządzania, informacje Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, materiały dotyczące wizualizacji Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty, informacje normalizacyjne, katalog książek i czasopism dostępnych w Zespole Informacji Naukowo-Technicznej, informacje Biura Korporacyjnego Zarządzania Personelem o organizowanych szkoleniach, wyszukiwarkę pracowników.

8 Plan komunikacyjno-sytuacyjny Legenda 8 do bramy towarowej ul. C hemiczna BRAMA nr Droga Nr S do E C II Droga Nr F BRAMA nr 6 Kraków, Wierzchosławice F. t BRAMA nr 9 Droga Nr c MCM Droga Nr F I. II. Droga Nr c 0 Droga Nr BRAMA nr F Nr Droga 8 BRAMA nr BRAMA nr piesza P IV. Droga Nr 6 Droga Nr c 0 Droga Nr a Droga N r E E 6 B iuro Przepustek Droga Nr Droga Nr Droga Nr D Droga Nr D 9 D P Droga Nr 6a Droga Nr a 9 0 Droga Nr C Droga Nr b Droga Nr a Droga Nr Droga Nr 6 Droga Nr 8b Droga Nr 8a 9 Droga Nr C II. III. C BRAMA nr. t Droga Nr B Droga Nr a 0 ul. Kwiatkowskiego B 0 Droga Nr 8 Droga Nr B Droga Nr B Droga Nr 8 Droga Nr 8 Droga Nr a Droga Nr Droga Nr b Droga Nr c Droga Nr b Droga Nr a Droga Nr Droga Nr b Droga Nr Droga Nr Droga Nr A Droga Nr 6b Droga Nr A a Droga Nr A Droga Nr A Droga Nr a A BRAMA nr towarowa centrum Tarnowa Kielce, Rzeszów 8 6 drogi nr S.A.. Ekspedycja. Departament Korporacyjny Handlu Nawozami dyrekcja, biuro handlowe, Biuro Korporacyjne Logistyki. Laboratorium Chemii Energetycznej. Mek, solmek. Siarczan amonu 6. Cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, frakol. Jednostka Biznesowa Tworzywa dyrekcja 8. Jednostka Biznesowa Energetyka dyrekcja, popioły lotne w stanie suchym, woda zdemineralizowana 9. Tarnoks 0. Kaprolaktam krystaliczny. Kaprolaktam ciekły. TARNAMID naturalny. Złom. Tarnamidy modyfikowane, tarnoform. Jednostka Biznesowa Tworzywa biuro handlowe 6. Laboratorium Tworzyw Sztucznych. Tarnoform 8. Laboratorium Kontroli Jakości Tworzyw Sztucznych 9. Azot ciekły (Wydział Energetyczno-Wodny) 0. Amoniak ciekły. Kwas siarkowy. Dwutlenek węgla. Kwas azotowy stężony, nitrozy. Saletrosan big-bag odbiór. Kw. azotowy 6%, kw. azotowy %, kw. azotowy czysty 6. Saletrosan luz odbiór. Jednostka Produkcyjna Nawozy dyrekcja, Roztwór saletry wapniowo-magnezowej (solanka), roztwór mocznikowo-saletrzany (RMS), roztwór azotanu amonu z dodatkiem azotanu sodu 8. Saletra amonowa i saletrzak 9. Mączka dolomitowa 0. Magazyn inwestycyjny. Magazyn surowców stali. Magazyn Główny, osłonki PA, rurki z tworzyw, odbiór. Biuro Korporacyjne Marketingu Strategicznego, Dep. Korporacyjny Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa, Dep. Korporacyjny Strategii i Rozwoju, Centrum Infrastruktury. Biuro Przygotowania Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju, szkolenia BHP. Dział BHP i Ochrony Środowiska, biblioteka 6. Wytwórnia Katalizatorów. Dyrekcja Generalna Prezes Zarządu, Dep. Korporacyjny Zarządzania i Polityki Personalnej, Dep. Korporacyjny Finansów, Biuro Informatyki Korporacyjnej 8. Centrum Badań i Analiz, Dział Kontroli Jakości, Dział Badań i Analiz Środowiskowych Spółki Grupy Azoty zlokalizowane na terenie przedsiębiorstwa. a Oznaczenie: cyfra w kółku Automatyka Koltar Stacja paliw Grupy Azoty Koltar Prorem JRCh PKCh Firmy zlokalizowane na terenie należącym do Grupy Azoty S.A Oznaczenie: cyfra w kwadracie Brenntag Polska Unisil Mis OKNOTAR Fluorochemika S+R Gazy ELZAT Airliquide Unitarpin REMDŹWIG Polsnig Tarmar FPH Marju Kaefer S.A. AW-MAR Mitar Witek Druk Rzemieś. Zakład Szlifowania i Zdobienia Szkła i Kryształów AUTOZAT Eko-kan PU WIEZAT ZWRI ZBACH SKOK Instalacje z mediami chemicznymi, które stanowią duże potencjalne zagrożenie: I. II. III. IV. Produkcja wodoru Produkcja amoniaku Stokaż amoniaku ciekłego Stokaż kwasu azotowego stężonego 98% waga towarowa strefa produkcyjna obszar, w obrębie którego obowiązuje nakaz używania środków ochrony indywidualnej granica strefy produkcyjnej oznaczenie budynku

9 Siła Tworzenia Powering Creation S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8-0 Tarnów, Polska Infolinia: +8 6 tel.: fax: intranet grupaazoty.com opracowanie: Biuro Korporacyjne Public Relations