Wywiad z Burmistrzem i Skarbnikiem Gminy. Nowa kanalizacja deszczowa na ulicy Fabrycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wywiad z Burmistrzem i Skarbnikiem Gminy. Nowa kanalizacja deszczowa na ulicy Fabrycznej"

Transkrypt

1 ISSN / 1 (230)/2013 miesięcznik informacyjno - publicystyczny Wywiad z Burmistrzem i Skarbnikiem Gminy Nowa kanalizacja deszczowa na ulicy Fabrycznej Ankieta na temat Opolskiego Centrum Kultury - czekamy na Twój głos!

2 XI Festiwal Kolęd i Pastorałek Polska Kolęda Koncert Kolęd Trzej Królowie Jadą Spis treści: Nakład: Wydawca: Gmina Opole Lubelskie w 2013 roku str. 4 Ulica Fabryczna i Kościuszki z nową nawierzchnią i kanalizacją str. 6 Osadzeni odnawiają budynek ZEAS i OPS str. 6 Prace społecznie-użyteczne str. 6 Aktualności z budowy obwodnicy Opola i mostu w Kamieniu str. 7 Sołtysi zwiedzili biogazownię w Siedliszczach str. 8 Za co będziemy płacić oddając śmiecie? str. 9 Urząd Miejski po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej str. 9 Tak powstaje Opolskie Centrum Kultury str. 10 Ankieta - oferta kulturalna Opola Lub. str. 11 Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie str. 13 Warsztaty z z wolontariuszami z Australii i Meksyku str. 14 UczniowieSP w Skokowiez wizytą w ZSS Matczynie str. 16 Projekt Nie zwykła szkoła str. 17 Uczniowie LO im. A. Mickiewicza ponownie w Mülheim an der Ruhr str. 18 Dzień języków obcych w opolskim liceum str. 18 Ogłoszenia / komunikaty str. 19 Lekcja historii str. 19 Ferie z M-GOK str. 22 Ferie w szkole str. 24 Festiwal kolęd i pastorałek Kolęda Polska str. 25 Kolędowanie przy Bożonarodzeniowej Szopce str. 25 Tenisiści stołowi zdobyli Puławy! str. 26 Wywiad z Burmistrzem Opola/ str egz. Gmina Opole Lubelskie Adres redakcji: ul. Lubelska Opole Lubelskie tel fax pok. 209/II piętro UM Nowa kanalizacja deszczowa/ str. 6 Urząd Miejski w Opolu Lubelskim w 2011 roku uzyskał Certyfikat Nr: FS i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008 w zakresie: Realizacja zadań administracji samorządowej. Opolanin - miesięcznik informacyjno - publicystyczny Okładka: EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Skład i opracowanie graficzne: Krzysztof Ryczek Kościół pw. Wniebozięcia NMP w Opolu Lub. / Fot. Łukasz Giejda Druk: ELKO sp. j. ul. Kurowska Końskowola Opolskie Centrum Kultury / str. 10

3 aktualności Gmina Opole Lubelskie w 2013 roku O planach inwestycyjnych oraz sytuacji finansowej gminy Opole Lubelskie rozmawiamy z Dariuszem Wróblem - Burmistrzem Opola Lubelskiego i Dorotą Bełżek - Skarbnikiem Gminy. Jak ocenia Pan miniony rok? Czy udało się Panu zrealizować zakładane cele? D.W.: Miniony rok oceniam bardzo dobrze. Mimo trudności wynikających głównie z ogólnoświatowego kryzysu, który mimo wszystko doskwiera także nam, udało się zrealizować niemal wszystkie założone przez nas cele. Szczególnie istotny jest tu stały wzrost wydatków inwestycyjnych gminy. Nasz budżet, na tle niektórych miast i miasteczek prezentuje się bardzo stabilnie. Nasza sytuacja jest przede wszystkim bezpieczna z punktu widzenia najważniejszych wskaźników zadłużenia. Wiele gmin ma z tym ogromne problemy. W naszym przypadku o dobrej kondycji decyduje m.in. sprawne pozyskiwanie środków unijnych. Cieszę się, że udało się zrealizować większość zadań inwestycyjnych. Prace w parku miejskim są już niemal ukończone. Pozostały tylko wiosenne porządki i instalacja monitoringu. Także budowa Opolskiego Centrum Kultury posunęła się znacznie do przodu i sądzę, że wiosną mieszkańcy będą już mogli korzystać z tego pięknego obiektu. Wciąż dużo środków przeznaczamy na infrastrukturę drogową. W ciągu ostatnich 5 latach wydaliśmy na nowe drogi blisko 11 mln złotych. Na niespotykaną dotąd skalę rozbudowaliśmy też sieć wodociągową wraz z ujęciami wody na terenie całej gminy. Łącznie wybudowaliśmy ok. 10,5 km wodociągów, za kwotę ponad 4 mln złotych. Co warte podkreślenia, większość tych inwestycji została sfinansowana przy pomocy środków unijnych. W ostatnich latach udało nam się także stworzyć doskonałą bazę sportową z której korzystają szkoły, ale także wszyscy mieszkańcy gminy. Jakie nowe inwestycje czekają nas w najbliższym czasie? D.W.: W najbliższym czasie rozpoczniemy przebudowę opolskiego targowiska. Jest to szczególnie ważna inwestycja przez wzgląd na specyfikę naszej gminy, której większość stanowią tereny rolnicze. Ma ona na celu stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawę warunków sprzedaży bezpośredniej na tradycyjnie odbywającym się w naszym mieście targu. Pieniądze po raz kolejny udało nam się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Mój Rynek. Jest to kwota 1 mln złotych. Kończymy także projekt informatyzacji. Beneficjenci projektu uzyskają dostęp do sieci internetowej w ciągu najbliższych tygodni. Zakończyliśmy już ekofizjografię etap przedwstępny, niezbędny przy takich zmianach. Ekofizjografia objęła teren miasta i gminy. W grudniu 2012 roku podjęta też została uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie. Procedury jednak są w tym przypadku bardzo czasochłonne, nie mogę więc zapewnić, że uda nam się doprowadzić ten temat do szczęśliwego finału jeszcze w tej kadencji. W dalszym ciągu zamierzamy też inwestować w poprawę infrastruktury drogowej gminy oraz w rozbudowę i przebudowę kanalizacji burzowej. Jesteśmy na półmetku kadencji. Czy mógłby Pan wskazać działania z których jest Pan najbardziej zadowolony a które realizowane były w ostatnich dwóch latach? D.W.: Za duży sukces uważam rozbudowę infrastruktury sportowej w gminie, w takim zakresie w jakim zostało to poczynione. Począwszy od Orlika, przez kolejne boiska z nawierzchnią poliuretanową, skatepark i inne inwestycje sportowe stworzyliśmy coś, czego dotąd w Opolu Lubelskim nie było. Następnie, poprzez działalność Uczniowskich Klubów Sportowych zaczęliśmy pracę z młodzieżą, która w bardzo krótkim czasie przyniosła zdumiewające efekty. Przypomnę, że w październiku ubiegłego roku drużyna dziewczynek z UKS Dubler Opole Lubelskie zwyciężyła w ogólnopolskim Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Jestem przekonany, że to nie ostatnie sukcesy sportowe naszej młodzieży. Za sukces swój i naszej gminy uważam też rozpoczęcie, po wielu latach starań, budowy drogi 747 z Lublina do Iłży, z budową mostu w Kamieniu. Wielokrotnie podkreślałem jak duże znaczenie ma dla mnie ta inwestycja. Z jednej strony zapewni nam ona wygodne i szybkie połączenie z Lublinem, a z drugiej otworzy zupełnie nowy kierunek komunikacji, zbliżając do nas całe południowe województwo Mazowieckie. Mam nadzieję, że realizacja tej inwestycji przyniesie zupełnie nowe perspektywy rozwoju. W prace przy tym projekcie jestem zaangażowany osobiście zasiadając w Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, z którego wyasygnowano środki na ten cel. Pani Skarbnik, jak ocenia Pani sytuację finansową gminy? D.B.: O gospodarce i sytuacji finansowej gminy Opole Lubelskie można mówić wiele i oceniać ją według różnych kryteriów i mierników ekonomicznych. Niezależnie od wyboru tychże narzędzi oceny wynik jest jednoznacznie pozytywny, chociażby w aspekcie bezpieczeństwa finansowego wyrażanego poziomem wskaźników zadłużenia i jego obsługi. Wielkości te w naszej gminie przedstawiają się następująco: wskaźnik zadłużenia obrazujący relację długu publicznego do zrealizowanych dochodów na koniec 2012 r. wynosi niespełna 20%, przy limicie 60%: wskaźnik obsługi zadłużenia obrazujący relację spłacanych rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do wykonanych dochodów wynosi niespełna 4%, przy limicie 15%. Rezerwa w zakresie maksymalnego, dopuszczalnego poziomu zadłużenia i jego obsługi przy znacznym poziomie wydatków inwestycyjnych, realizowanych w jednostce, świadczy o dobrej kondycji i możliwościach dalszego rozwoju. Innym ważnym elementem oceny finansowej jest wielkość realizowanej nadwyżki operacyjnej, będącej różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Wprawdzie rozliczenia 2012 roku trwają, ale można powiedzieć już, że wielkość ta to ponad 3 mln zł. Istnienie nadwyżki operacyjnej pozwala na finansowanie wydatków inwestycyjnych aktualności i spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. O dobrej kondycji gminy świadczy poziom wydatków inwestycyjnych - w 2012 roku przekroczyły kwotę 5,8 mln zł, w 2011 r. ponad 7,2 mln zł, w 2010 r. ponad 5,5 mln zł. Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej kraju, zaostrzenia przepisów z zakresu finansów publicznych w kwestii dyscyplinowania budżetu, udaje nam się tak gospodarować, aby można było realizować dalsze inwestycje. Na uwagę zasługuje fakt, iż większość realizowanych przez samorząd zadań inwestycyjnych to przedsięwzięcia współfinansowane środkami Unii Europejskiej. Wielkość dotacji unijnych w 2012 r. przekroczyła 3,8 mln zł. Możliwości rozwoju w obszarze inwestycyjnym, majątkowym ściśle wiążą się z oszczędnościami w sferze wydatków bieżących, stąd wdrożony został przez Burmistrza program oszczędnościowy służący racjonalizacji bieżących kosztów realizacji zadań własnych gminy. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Opole Lubelskie pokazuje montaż finansowy budżetu na najbliższe lata z zachowaniem dopuszczalnego poziomu wskaźników zadłużenia, z zapewnieniem płynności finansowej i bezpiecznego inwestowania. Myślę, że możemy spać spokojnie! Nowy rok to także nowy budżet. Proszę przybliżyć naszym czytelnikom jak będzie wyglądała sytuacja budżetowa w 2012 roku? D.B.: Budżet, czyli najważniejszy roczny plan finansowy jednostki samorządu terytorialnego został uchwalony 28.XII.2012 r. Wyznaczają go przede wszystkim wielkości szacowanych dochodów zł, w tym dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł i nieprzekraczalny limit wydatków zł, w tym wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości zł. Na spłatę planowych rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji przeznaczona jest kwota zł. Dochody własne gminy stanowią około 11 mln zł, subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana jest w kwocie ponad 18 mln zł, planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych opiewają na kwotę 6 mln zł, dotacje z budżetu państwa i środki z zewnętrznych źródeł szacujemy na 12 mln zł. Zgromadzone dochody przeznaczone zostaną Dochody budżetu gminy w latach (w mln zł) Wydatki inwestycyjne gminy w latach ,1 mln ,7 mln ,6 mln ,2 mln ,8 mln ,3 mln na realizację bieżących zadań własnych gminy i skierowane do jednostek organizacyjnych powołanych do ich wykonywania oraz na tworzenie nowych dóbr majątkowych, czyli realizację zadań i zakupów inwestycyjnych. Strumień wydatków bieżących kierowany jest celem pokrycia wydatków przede wszystkim w zakresie: drogownictwa tys. zł; gospodarki mieszkaniowej 203 tys. zł; ochrony przeciwpożarowej 248 tys. zł; oświaty i wychowania tys. zł; pomocy społecznej tys. zł; gospodarki komunalnej tys. zł; kultury i kultury fizycznej tys. zł. Ambitny plan zadań inwestycyjnych ponad 11 mln zł przewiduje realizację licznych zadań w sferze: drogownictwa tys. zł (przebudowa nawierzchni dróg na terenie miasta i wsi, dotacja na rozbudowę drogi wojewódzkiej Konopnica-Kamień); gospodarki mieszkaniowej 150 tys. zł ( budowa budynków mieszkalnych w systemie kontenerowym); gospodarki komunalnej i ochrony środowiska tys. zł (budowa kanalizacji deszczowej, dotacja na budowę zakładu utylizacji odpadów, przebudowa skwerku w mieście, zakończenie przebudowy parku miejskiego, przebudowa targowiska miejskiego z wyposażeniem) ; kultury i kultury fizycznej tys. zł (zakończenie rozbudowy budynku kina, budowa stref sportowo-rekreacyjnych na wsiach) ; informatyzacji 918 tys. zł. W grupie zadań inwestycyjnych ponad tys. zł to wartość zadań finansowanych z udziałem środków UE. Budżet 2013 roku, z uwagi przede wszystkim na bardzo wysoki poziom planowanych zadań o charakterze majątkowym, będzie trudny w realizacji. Nie mniej jednak wolne środki z 2012 roku, nadwyżka operacyjna planowana w 2013 r. w kwocie ponad 2,3 mln zł oraz niewielki kredyt na częściowe sfinansowanie udziału własnego w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych pozwolą nam na zrównoważenie budżetu i niezakłócony przebieg jego realizacji. Rozmiawiał Krzysztof Ryczek 4 5

4 aktualności aktualności Ulica Fabryczna i Kościuszki z nową nawierzchnią i kanalizacją Kolejny fragment naszego miasta otrzyma kanalizacje deszczową. Po ulicach Długiej, Krótkiej i części Popijarskiej w tym roku czeka nas realizacja tej inwestycji na dalszym odcinku ulicy Popijarskiej, Syndykackiej, Kościuszki i Fabrycznej do parkingu przy Orliku. Jak ważne są to inwestycje dla Opola wszyscy możemy przekonać się po intensywnych opadach deszczu. Zalegająca woda opadowa w znacznym stopniu utrudnia jazdę samochodem i poruszanie się chodnikami. Przechodnie często są oblewani wodą spod kół samochodów. Problem ten został już rozwiązany na ulicach Długiej i Popijarskiej, gdzie wybudowana została kanalizacja deszczowa w ostatnich dwóch latach. W tym roku przyszła kolej na następne ulice w centrum miasta. Budowa kanalizacji od ul. Popijarskiej przez Syndykacką i Kościuszki do parkingu przy Orliku na ul. Fabrycznej pozwoli na likwidację najbardziej chyba uciążliwego miejsca w mieście pod względem powstającego zastoiska, czyli ulicy i parkingu przy sklepie Mak-Pol. Gmina rozpoczęła już wszelkie procedury potrzebne do prowadzenia prac, a wszystkie fundusze z nimi związane pochodzić będą z budżetu gminy. Dużą pomoc przy realizacji tej inwestycji otrzymamy z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, który jest właścicielem ulicy Fabrycznej i Kościuszki. Po rozmowach Burmistrza Dariusza Wróbla z tą instytucją doszło do porozumienia, na mocy którego kanalizację deszczową wykona gmina, a Zarząd Dróg Wojewódzkich na całym odcinku prowadzonych prac i dodatkowo do skrzyżowania z ul. Przemysłową wybuduje nową nawierzchnię asfaltową. Oprócz nawierzchni na ul. Fabrycznej ZDW przebuduje także skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Nowy Rynek. Cieszę się, że udało nam się porozumieć z ZDW w sprawie budowy tej, jakże ważnej dla Opola inwestycji mówi Burmistrz Wróbel Dzięki temu porozumieniu ulice Fabryczna i Kościuszki otrzymają nowe nawierzchnie, a gmina Osadzeni odnawiają budynek ZEAS i OPS W ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Opole Lubelskie, a Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim dziewięciu osadzonych skierowanych do pracy na wolności wykonuje szereg prac naprawczo- remontowych w budynku ZEAS i OPS przy ul. Kościuszki 4 w Opolu Lubelskim. Prace rozpoczęły się w grudniu i potrwają do końca lutego. Wewnątrz obiektu odnowione zostaną: pomieszczenia biurowe, główny hol, klatka schodowa i łazienka. Osadzeni pracują bezpłatnie, dzięki czemu koszty związane z remontem zostaną znacznie obniżone, co przekłada się na oszczędności budżetowe ZEAS i OPS. Jednostkom pozostaje jedynie pokrycie kosztów zakupu materiałów. Zaoszczędzone tym sposobem środki finansowe zostaną przekazane na inne zadania statutowe. Taka forma realizacji zadania jest jednym ze sposobów na oszczędności budżetowe Gminy związane z wszelkimi zaplanowanymi zadaniami. Agata Wicha kolorem czarnym zaznaczono odcinek na którym powstanie nowa kanalizacja nie poniesie kosztów związanych z jej położeniem po wykonanych pracach. Niewątpliwie w okresie letnim podczas realizacji tej inwestycji wystąpią spore utrudnienia w komunikacji w centrum miasta. Powstaną objazdy, o których będziemy mieszkańców systematycznie informować na łamach Opolanina i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Mimo tych okresowych utrudnień wykonanie kanalizacji jest niezbędne dla dalszego rozwoju naszego miasta, a po jej zakończeniu znacznie polepszy się jakość ruchu kołowego i pieszego w jego centrum. Prace społecznie-użyteczne Wojciech Starek 40 godzin miesięcznie 6-ciu mieszkańców Opola pracowało w ostatnim roku w ramach prac społecznie użytecznych. Prace te są formą pomocy jaką gmina udzieliła osobom zalegającym z czynszami w lokalach komunalnych. Dzięki tej pracy mogą one zlikwidować lub w znacznym stopniu zmniejszyć swoje zadłużenie. W sumie, w ubiegłym roku, pracowali oni 1311 godzin co daje kwotę w wysokości 9 569,21 zł. Aby móc skorzystać z tej formy pomocy trzeba być zarejestrowaną osobą bezrobotną w Powiatowym Urzędzie Pracy i korzystać z pomocy OPS. Wynagrodzenie za prace osoby te nie dostają fizycznie, lecz jest ona przelewana bezpośrednia na konto ZGKiM. Środki na ten cel pochodzą z funduszu Urzędu Pracy i częściowe z budżetu gminy. Osoby te wykonywały różne prace, przeważnie porządkowe, na rzecz Miejski-Gminnego Ośrodka Kultury, Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2. ws Aktualności z budowy obwodnicy Opola i mostu w Kamieniu Trwają intensywne roboty na obwodnicy Opola. Zakończono już wycinkę drzew na jej całym odcinku. Obecnie spuchacze odhumusowują ziemię w ciągu przyszłej drogi. Jeżeli będzie duży mróz i ziemia zamarznie wtedy roboty zastaną na jakiś czas przerwane. W takich warunkach po prostu nie można utrzymać wymaganej zgodnie z projektem jakości prac. Obwodnica jest jednym z odcinków przebudowywanej drogi wojewódzkiej 747 prowadzącej od Konopnicy do Iłży w województwie Mazowieckim. W ciągu tej drogi powstanie również most na Wiśle w Kamieniu. Na nim również trwają prace mimo coraz ostrzejszej zimy. Obecnie wykonujemy roboty palowe na podporze nr 1 oraz podporze nr 2 mówi Łukasz Świerkowski kierownik budowy mostu Wykonywane jest również nabrzeże tymczasowe od strony województwa lubelskiego oraz ścianka szczelna na podporze nr 5. Ze względu na złe warunki pogodowe nie wykonujemy robót drogowych. Zostaną one wznowione jeśli tylko będzie to możliwe. Wszystkie prace przebiegają zgonie z planem i termin końcowy realizacji kontraktu nie jest zagrożony. Cała inwestycja ma zostać ukończona pod koniec 2014 r. Obwodnica Opola ma długość 4,9 km, w całości przebiega po nowym śladzie przez obszary stanowiące w większości tereny rolne, nieużytki zielone oraz w znikomym stopniu przez tereny zalesione, sady i istniejące drogi. Podstawowym celem budowy obwodnicy naszego miasta było wyprowadzenie ruchu drogowego z centrum i uzyskanie parametrów technicznych projektowanej drogi jako klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obiekt po wybudowaniu składać się będzie z drogi głównej o szerokości 7,00 m, w strefie skrzyżowań szerszej o lewo- i prawoskrętny, o nawierzchni bitumicznej i obciążeniu 115kN/oś, obustronnych dróg serwisowych pełniących funkcje ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych szerokości 1,5 m i chodników o szerokości 2 m. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wyeliminowanie ruchu samochodów ciężarowych z obszar miasta, co wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa i warunków życia ludności zamieszkałej w pobliży istniejącej drogi, a także skrócenie czasu podróży oraz poprawę obecnych warunków ruchu. Ponadto zmniejszona zostanie ilość emitowanych do powietrza zanieczyszczeń. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej fot. wojciech starek U W A G A! Wojciech Starek W związku z realizowaną inwestycją drogową polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża Solec n/wisłą Opole Lubelskie Bełżyce Konopnica na odcinku od km ,50 do km ,7 informujemy mieszkańców o możliwości podwyższenia kwoty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę o 5% wartości nieruchomości. Właściciele lub użytkownicy nieruchomości zajętych pod w/w drogę otrzymali zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji nr 13/12 z dnia r. Zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, jeżeli dotychczasowi właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objęci decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydadzą nieruchomość lub wydadzą nieruchomości i opróżnią lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W związku z powyższym każdy właściciel lub użytkownik wieczysty winien ustalić datę otrzymania przedmiotowego zawiadomienia o wydaniu decyzji. W celu uzyskania podwyższenia odszkodowania właściciele nieruchomości objęci decyzją są zobowiązani w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wysłać do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie protokół wydania nieruchomości. Protokół należy wypełnić czytelnie w 2 egzemplarzach, wskazując w nim numery działek po podziale, które staną się własnością Województwa Lubelskiego i wysłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, Lublin.

5 aktualności aktualności Sołtysi zwiedzili biogazownię w Siedliszczach Ostatnie zebranie sołtysów i przewodniczących osiedli miało szczególny charakter. 18 grudnia ur. wyjechali oni zwiedzić i zapoznać się z działaniem biogazowi w Siedliszczkach w gminie Piaski. Za co będziemy płacić oddając śmiecie? Opłaty za śmieci to sprawa, która budzi najwięcej emocji. Niestety jest tak, że wszyscy jesteśmy producentami śmieci, więc wszyscy musimy płacić. Z sołtysami wyjechali również: Dariusz Wróbel Burmistrz Opola Lubelskiego, Anna Czopek Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Samorządowych, Grażyna Grabczak Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Andrzej Giza inspektor w Wydziale Inwestycji, Planowania i Rozwoju Uroczyste otwarcie biogazowi w Siedliszczkach nastąpiło w dniu 7 października 2011 roku. Na terenie województwa lubelskiego działa jeszcze biogazownia w Rejowcu Fabrycznym a kolejne dwie w Kraśniku i Werbkowicach czekają na rozruch. Po obiekcie oprowadzał gości p. Arkadiusz Wojciechowski Dyrektor ds. eksploatacyjno surowcowych. Charakteryzując produkcję zakładu powiedział: Biogazownie to odnawialne źródła energii, które stanowią istotną alternatywę dla wykorzystania paliw kopalnych ograniczając tym samym emisję szkodliwych substancji dla środowiska. Koncepcja technologiczna tej inwestycji opiera się na znanej i stosowanej już szeroko w Europie technologii Na Wa Ro co oznacza źródło odnawialne. Rozpowszechniona wersja tej technologii jako substrat do produkcji biogazu wykorzystuje biomasę miękką pozyskiwaną bądź to z plantacji celowych roślin takich jak kukurydza, buraki cukrowe lub pastewne, słoneczniki różnego rodzaju trawy lub zboża, bądź to z odpadów poprodukcyjnych przemysłu spożywczego (np. mleczarni, browarów oraz odpadów ogrodniczych). Bioelektrownia jest O swoich wrażeniach z wyjazdy mówią sołtysi: Andrzej Łakomy sołtys wsi Białowoda Uważam, że wyjazd był potrzebny i w pewien sposób zmienił w niektórych uczestnikach podejście do powstania takiej inwestycji. Moje odczucia są pozytywne. Witold Maciąg sołtys wsi Skoków Wyjazd do biogazowni koło Piask był dla mnie bardzo pożyteczny. Do tej pory posiadałem na ten temat wiedzę teoretyczną, tu mogłem przekonać się naocznie jak funkcjonuje taki zakład. Zaskakuje bardzo mała liczba pracowników oraz bardzo wysoki poziom automatyzacji i komputeryzacji całego procesu wytwarzania bioenergii. W tej konkretnej biogazowni surowcem są: kiszonka kukurydziana i wysłodki buraczane. Nie stwierdziłem obecności przykrych zapachów, podobno nie ma też skarg z sąsiedztwa. Moim zdaniem pozyskiwanie energii z natury to kierunek właściwy i przyszłościowy ale róbmy to tak by masa zielona stanowiąca surowiec była odpadową i nadwyżkową, pochodzącą z pól obecnie nie uprawianych intensywnie. Zajmowanie najlepszych stanowisk kłóci się z moim pojęciem, że pola są po to żeby żywić. Z drugiej strony uprawa zielonek (kukurydzy, buraków pastewnych itp.) mogłoby zwiększyć dochodowość naszych gospodarstw. obiektem wysoce zautomatyzowanym. Cały proces fermentacji odbywa się samoczynnie. Pracy ludzkiej wymagają jedynie czynności związane z dowozem surowca energetycznego i wykonywanie okresowych konserwacji urządzeń i czynności kontrolnych. Dostawa frakcji płynnej odbywa się raz dziennie z pobliskich zakładów mleczarskich. Okresowych konserwacji wymaga jednostka prądotwórcza oraz dwa razy w roku uzupełniany jest olej w silniku. W czasie zwiedzania sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli zadawali panu Wojciechowskiemu wiele pytań. Dotyczyły one najczęściej uciążliwości inwestycji, dostępności wsadu, wykorzystaniu odpadu poprodukcyjnego, wykorzystaniu energii cieplnej i elektrycznej. Pan Wojciechowski zwrócił uwagę na fakt pojawiania się firm, które są zainteresowane wykorzystaniem CO2 powstałego w procesie, a który może być wykorzystany do produkcji szklarniowej. Jeżeli chodzi o uciążliwość (zapach) nie było żadnych interwencji, a ok. 50 m od inwestycji są zabudowania gospodarcze, mleczarnia oraz stawy hodowlane. Grzegorz Piłat, ws Nie ma wyjścia. Zaletą nowej regulacji jest to, że opłaty za odbiór odpadów teraz będą płacić wszyscy. Solidarnie! Trzeba pamiętać, że gmina nie może zarabiać na zbiórce odpadów. Dlatego, opłaty za śmieci są kalkulowane wyłącznie w oparciu o zakładane koszty działania całego systemu zagospodarowania odpadów w gminie i podzielone wg przyjętego kryterium. U nas będzie to najpewniej podział wg liczby mieszkańców, czyli koszt działania całego systemu gospodarki odpadami zostanie podzielony pomiędzy wszystkich mieszkańców, czyli producentów śmieci. To wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Na koszty działania tego systemu składają się m.in.: koszty związane z utrzymaniem taboru i transportu przez firmę, która będzie je od nas odbierać, poprzez koszt funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki w Ożarowie i na kosztach właściwego ich złożenia na składowisku odpadów w Kraśniku kończąc. Wspomnieć należy tu również koszt administracyjnej obsługi całego systemu. Największym jednak składnikiem tej opłaty będą koszty związane z zatrudnieniem przez firmę przewozową pracowników obsługujących zbiórkę śmieci, czyli wszelkie koszty osobowe. Gmina określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami musi wziąć pod uwagę szereg czynników, np.: liczbę mieszkańców w gminie, ilość wytwarzanych na jej terytorium odpadów i koszty funkcjonowania całego systemu, przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie czy sezonowo. W celu ustalenia przez gminę opłaty dla danego gospodarstwa, ich właściciele złożą deklarację, w której określą ilość osób w min zamieszkującej. Należy tu pamiętać, że nie chodzi tu o osoby zameldowane, ale faktycznie zamieszkujące dalą nieruchomość. W razie wątpliwości co do rzetelności danych zawartych w deklaracji gmina może wszcząć postępowanie wyjaśniające na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Dowodem w sprawie mogą być np: zeznania świadków, porównanie ilości odpadów z nieruchomością o podobnym charakterze, jak również wszelkie inne dowody zebrane Urząd Miejski po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej Ponad miesiąc trwała kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy Opole Lubelskie. Kontrolerzy z Regionalnej Izby Obrachunkowej rozpoczęli pracę 27 listopada 2012 a zakończyli 4 stycznia br. Kontrola objęła wszystkie wydziały Urzędu Miejskiego i wybrane jednostki organizacyjne gminy. Tym razem był to Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Kontrolą taką obejmowane są wszystkie gminy w Polsce co najmniej raz na 4 lata. W naszej gminie poprzednia kontrola została przeprowadzona na przełomie 2008 i 2009 r. Od tego też czasu kontrolerzy sprawdzili jak gmina Opole Lubelskie realizuje zadania z zakresu ustaleń ogólno organizacyjnych, księgowości i sprawozdawczości, budżetu gminy, gospodarki mieniem i rozliczeń finansowych gminy zgodnie z art. 75 Kodeksy postępowania administracyjnego. Rada Miejska może również, zgodnie z ustawą, określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte przez właściciela gospodarstwa w deklaracji. Jednym z zadań gminy, o której również mówi ustawa, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu recyklingu odbieranych nieczystości. W tym celu Rada Miejska ustali niższą stawkę opłaty za oddanie odpadów posegregowanych. Po prostu będzie się to opłacało robić, gdyż zapłacimy miej za odbiór śmieci, a w skali roku będą to znaczne oszczędności dla gospodarstwa domowego. Od dłuższego już czasu gmina prowadzi również działania edukacyjne promujące selektywną zbiórkę odpadów. Ukazały się już dwa wydania gazety ekologicznej Super śmieć oraz kalendarz ekologiczny na 2013 rok. Przeprowadzane są konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży z cennymi nagrodami na temat segregacji odpadów. Gospodarstwo domowe, które zaprezentuje najlepszy model segregacji odpadów otrzyma w nagrodę 40 calowy telewizor LED. Reasumując: jeśli płacimy, to tylko za koszty związane z zagospodarowaniem naszych odpadów, płacimy wszyscy i każdy po równo, a ci, którzy będą segregować odpady sporo zaoszczędzą. ws z jednostkami organizacyjnymi. Po przeprowadzonej kontroli inspektorzy RIO spotkali się z Burmistrzem Opola Lubelskiego, pracownikami Urzędu Miejskiego i dyrektorami kontrolowanych jednostek organizacyjnych. Podczas zebrania wysoko ocenili pracę naszego samorządu, a w swoim protokole pokontrolnym nie wykazali istotnych błędów i zaniedbań w zakresie kontrolowanych obszarów funkcjonowania gminy Opole Lubelskie. RIO jest państwowym, zewnętrznym i niezależnym organem kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów. Interesuje się przede wszystkim szeroko rozumianą gospodarką finansową gminy, w tym budżetem i przebiegiem jego realizacji oraz zamówieniami publicznymi. ws 8 9

6 aktualności aktualności Tak powstaje Opolskie Centrum Kultury Razem z nowym obiektem w którym mieścić się będzie Opolskie Centrum Kultury powstaje pełny system identyfikacji wizualnej dla tej instytucji. Wraz z oddaniem do użytku wyremontowanego i przebudowanego obiektu dawnego kina Opolanka, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przekształcony zostanie w zupełnie nową instytucję kulturalną jaką ma być Opolskie Centrum Kultury. Podchodzimy do tematu kompleksowo, dlatego równolegle z powstawaniem nowego obiektu w którym mieścić się będzie OCK, zleciliśmy wykonanie logotypu, a w dalszej kolejności przygotujemy wszystkie pozostałe działania zmierzające do powstania pełnego systemu identyfikacji wizualnej dla tej instytucji mówi Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego. Nowy logotyp zaprojektowali graficy firmy Vobacom z Torunia, która wykonała także stronę internetową Opola Lubelskiego oraz nową stronę internetową OCK, która zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem działalności przez OCK. Logotyp symbolizuje całość działań kulturalnych skupionych w jednym miejscu jakim jest OCK >dom< kultury. Kolorowy, a w wersji monochromatycznej biały motyw to symboliczny dach domu kultury, miejsca spotkań mieszkańców Opola Lubelskiego. Sam logotyp jest nowoczesnym, dynamicznym znakiem mającym na celu odzwierciedlenie innowacyjnego charakteru instytucji kultury jaką ma być OCK. Jego zaletą jest artystyczny minimalizm tak o nowym znaku mówi jego projektant z firmy Vobacom. Aktualnie prowadzimy prace nad przygotowaniem pozostałych elementów identyfikacji zewnętrznej takich jak szyld, tablice informacyjne, oraz wewnętrznej oznakowanie obiektu. Chcemy, aby całość prezentowała się nowocześnie, efektownie i elegancko zarazem dodaje Dariusz Wróbel. Aby oferta kulturalna nowej instytucji była zbieżna z oczekiwaniami jej potencjalnych odbiorców, Urząd Miejski w Opolu Lubelskim przygotował ankietę skierowaną do mieszkańców miasta i gminy. Dzięki niej możliwe będzie lepsze zdiagnozowanie potrzeb oraz wskazanie obszarów kultury na jakie większy nacisk powinno położyć OCK. Anonimową ankietę można znaleźć na stronie, w szkołach oraz w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim. Tam też można zostawić wypełnioną ankietę. Identyfikacja wizualna to podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy lub instytucji. Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji, a jego podstawę stanowi znak firmowy - logo. Na identyfikację wizualną oprócz logotypu składają się m.in.: kolorystyka, czcionki i zasady postępowania z powyższymi. W wyniku przeprowadzenia identyfikacji wizualnej powstaje zazwyczaj tzw. księga znaku, która opisuje wszystkie składowe. W ramach identyfikacji powstają często także podstawowe nośniki wizerunku marki: wizytówki, papier listowy, koperty, itp. KRyczek obiekt kina od południowego-wschodu - styczeń 2013 obiekt kina od południowego-wschodu. - wizualizacja 10 11

7 aktualności aktualności Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Od przyszłego roku wchodzi w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Co nas czeka od 1 lipca? Jakie obowiązki będą dotyczyły mieszańców, przedsiębiorców i gminę? Jak należy rozumieć selektywne zbierania odpadów i je stosować: Zobowiązani jesteśmy do selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez poddanie ich sortowaniu i oddzielnym umieszczeniu poszczególnych rodzajów (frakcji) odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach w celu przygotowania do transportu do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania. Każdy właściciel nieruchomości złoży w Urzędzie Miejskim deklaracje, w której określi czy będzie segregował odpady. Informacje te będą niezbędne do naliczenia opłaty za ich odbiór. Segregując odpady zapłacimy mniej za ich odbiór! Odpady segragujemy wg frakcji: FRAKCJA BIODEGRADOWALNA (pojemnik, kompostownik w kolorze BRĄZOWYM) odpadki kuchenne (stałe) skorupki jaj skorupki z orzechów resztki owoców i warzyw filtry do kawy i herbaty z zawartością kwiaty i pozostałości roślin liście trawa przycięte części drzew i krzewów ręczniki papierowe, chusteczki papier toaletowy serwetki FRAKCJA SUCHA (worek/pojemnik w kolorze ŻÓŁTYM) plastikowe butelki po: - napojach - środkach czystości -środkach zmiękczających tkaniny - płynach do prania - środkach do pielęgnacji ciała metalowe puszki po: - żywności - napojach - karmie dla zwierząt inne opakowania metalowe opakowania tetrapack (wielomateriałowe) gazety, czasopisma katalogi, prospekty papier szkolny, biurowy książki torebki papierowe tekturę i kartony tworzywa sztuczne plastikowe opakowania po produktach spożywczych opakowania z papieru powlekanego opakowania po słodyczach, ciastkach, owocach opakowania po mrożonkach małe opakowania ze styropianu butelki i szklane opakowania po napojach i żywności butelki po napojach alkoholowych słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek) szklane opakowania po kosmetykach inne opakowania szklane itp. ZALECA SIĘ OCZYSZCZANIE SILNIE ZABRUDZONYCH TWORZYW I OPAKO- WAŃ, ZGNIATANIE I ZMNIEJSZANIE ICH OBJĘTOŚCI. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Punkt ten zorganizowany zostanie w miejscowości Ożarów II przy wysypisku odpadów komunalnych i będzie czynny w poniedziałki i soboty w godz. 7:00 13:00. Za przekazanie odpadów do punktu nie będzie pobierana dodatkowa opłata. Odpady te przyjmowane będą w ramach opłaty lokalnej. Warunkiem przyjęcia odpadów będzie ich posegregowanie a ich ilość i rodzaj nie może sugerować, że są to odpady pochądzące z prowadzonej działalności gospodarczej. Odpady wielkogabarytowe (składamy w Punkie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Ożarów II) Meble, drzwi, stolarka okienna, duże AG- D-RTV, duże opakowania w tym opakowania ze styropianu, gruz budowlany i rozbiórkowy, zużyte opony, itp. ODPADY ZMIESZANE (worek/pojemnik w kolorze CZARNYM lub ZIELONYM opakowania z zawartością np. (żywności, wapna, cementu) zmiotki (śmieci) ceramika, (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki) szkło płaskie, spodki lustra, worki z odkurzacza sznurki i wstążki kobiece artykuły higieniczne zużyta wata, waciki zużyte ubrania, buty, torebki pieluchy jednorazowe, pieluchomajtki jednorazowe szkło zbrojone, szyby samochodowe szklane opakowania farmaceutyczne (bez pozostałości zawartości) popiół z węgla i koksu niedopałki papierosów kalka techniczna itp. Odpady problematyczne (składamy w Punkie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Ożarów II) Odpady niebezpieczne w tym m in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące. Nieczystości ciekłe Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub przetwarzania ich w przydomowych oczyszczalniach ścieków. W celu zabezpieczenia mieszkańców przed zbyt wygórowanymi stawkami za odbiór ścieków gmina uchwałą ustaliła maksymalne kwoty, których przedsiębiorcy odbierający ścieki nie mogą przekroczyć. Wynoszą one na terenie miasta 15 zł, a na terenach wiejskich 25 zł brutto za 1m 3. Dotchczas wszystkich obowiązywała jedna stawka w wysokości 38 zł/m 3. Ważne dla właścicieli psów Pamiętajmy, że zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe jedynie z założonym kagańcem i w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi przy zapewnieniu kontroli nad jego zachowaniem. Psy musimy szczepić przeciw wściekliźnie. Każdy pies musi być zarejestrowany przez właściciela w Urzędzie Miejskim, a na hodowlę psów ras uznanych za niebezpieczne musimy nieć pozwolenie burmistrza.właścieciel jest też zobowiązany do sprzątania odchodów po swoim psie. Jak i gdzie myjemy pojazdy? Jeśli myjemy pojazdy poza myjniami możemy to robić wyłącznie na terenie zapewniającym odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenie ich w sposób umożliwiający ich usunięcie. Cieków nie odprowadzamy bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu. Chodniki i sople Pamiętajmy o sprzątaniu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, podwórzy, bram i przejść oraz w okresie zimowym sopli lodowych i śniegu z dachów i gzymsów budynków. Jak płacimy za odbiór odpadów Opłaty dokonujemy w kasie Urzędu Miejskiego lub na jego konto raz na kwartał. Istnieje również możliwość wpłat miesięcznych. Nowy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie w pełnej wersji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim i w siedzibie Urzędu. Gmina opracuje także specjalną broszurę informacyjną która będzie bezpłatnie wydawana mieszkańcom

8 nasze szkoły Warsztaty z języka angielskiego z wolontariuszami z Australii i Meksyku w ZS nr 1 W Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim w okresie od 14 do 18 stycznia 2013r. uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych mieli przyjemność uczestniczyć w niezwykłych zajęciach językowych. Były to warsztaty językowe ze studentką z Australii Sarah Si Cheng Zhu, młodą, dziewiętnastoletnią Australijką posiadającą korzenie rodzinne w Chinach oraz Jesusem Fuentes Lara, dwudziestojednoletnim studentem z Meksyku. W mogli doświadczyć na żywo naszej kultury, tradycji i obyczajów, gdyż wraz z dyrekcją, nauczycielami naszej szkoły, rodzicami udzielającymi zakwaterowania oraz panem burmistrzem Dariuszem Wróblem udali się na kolację do Zagrodowej Osady w Uściążu k/kazimierza Dolnego. W kameralnie usytuowanym dworku, pełnym autentycznych przedmiotów z początku ubiegłego wieku studenci mogli zasmakować regionalnej kuchni oraz obejrzeć prace plastyczne w chacie krytej słomianą żytnią strzechą. W środę 16 stycznia przed zajęciami studenci odwiedzili Urząd Miejski i spotkali się z burmistrzem Opola Lubelskiego panem Dariuszem Wróblem, który przybliżył im historię naszego miasta oraz pokazał walory naszego regionu. Przed zajęciami z uczniami z gimnazjum wolontariusze przeprowadzili również warsztaty z uczniami z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim, zaproszonymi do nas do szkoły. Licealiści wykazali się dobrą wiedzą z obszarów naszych gości, swobodnie konwersowali w języku angielskim, zadawali pytania i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. W czwartek 17 stycznia przygotowaliśmy dla studentów niespodziankę, mianowicie, po całodniowych warsztatach językowych uczniowie gimnazjum zabrali studentów na wycieczkę po Opolu Lubelskim ciuchcią, a potem czekało na wszystkich uczestników ognisko, pyszne kiełbaski, bigos i oczywiście gorąca herbata. Mając na uwadze fakt, iż nasi goście nigdy przedtem nie widzieli śniegu (w Australii w okresie zimy temperatura wynosi +10 stopni) nie zabrakło spontanicznej zabawy. W piątek 18 stycznia studenci zakończyli warsztaty językowe. Oficjalne pożegnanie odbyło się w gabinecie dyrektora szkoły pana Janusza Mikity wraz z nauczycielami języka angielskiego. Nieoficjalne pożegnania z naszymi studentami też miały miejsce w naszej szkole, mianowicie nasi gimnazjaliści rozmawiali z Sarah i Jesusem, wymieniali się ami, facebookiem oraz nasi studenci dostali drobne upominki od naszych uczniów wraz z pięknymi kartkami z podpisami uczniów. Studenci zakwaterowani w domach naszych uczniów z gimnazjum napotkali się z ogromną gościnnością. Niemalże każde popołudnie spędzali poza domem, zwiedzając m.in. Kazimierz Dolny, smakując naleśników, pijąc pyszną herbatę, grając w kręgle, zajadając się smakowitościami przygotowanymi przez rodziny zakwaterowujące gości, zwiedzając Państwową Straż Pożarną w Opolu Lubelskim, Muzeum Multimedialne w Opolu Lubelskim i uczestnicząc w warsztatach artystycznych. Pragniemy przedstawić korzyści, jakie wynikają z takiego projektu a jakie my osoby aktywnie uczestniczące zaobserwowaliśmy. Są to : rozwój umiejętności językowych uczniów poprzez praktykę, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych, promowanie tolerancji i otwartości, nauka komunikacji w globalnym środowisku oraz nawiązanie kontaktów ze środowiskiem studenckim. Jako pierwsza szkoła gimnazjalna w naszym powiecie, uczestnicząca w tak niezwykłych i niepowtarzalnych warsztatach z języka angielskiego możemy stwierdzić, iż zajęcia w obecności studentów z tak odległych krajów, a nawet kontynentu pozwoliły naszym uczniom wyzwolić swoją ciekawość wobec innych kultur, otworzyły im drogę do poznawania samych siebie, kreowania swojego wizerunku, bezpośredniego używania języka angielskiego w sytuacjach życia codziennego i nawiązania nowych przyjaźni. Pragniemy podziękować wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły za tak ciepłe przyjęcie gości, za wspaniałe, spontaniczne atrakcje i mamy nadzieję, że za rok zawitają do nas kolejni zagraniczni studenci. Barbara Gołofit 14 Aby zilustrować wrażenia z pobytu studentów Sarah Si Cheng Zhu oraz Jesusa Fuentes Lara przedstawiamy ich relacje w języku polskim: Sarah (...) Zespół Szkół nr 1w Opolu Lubelskim robi wszystko aby nasi uczniowie nabywali wiedzę w przyjaznym środowisku, w ciepłej i przyjaznej atmosferze. Jako gość byłam traktowana z niesamowitą uprzejmością, szacunkiem i osobiście poczułam szczerość osób pracujących w tej szkole. ( ) Mogę powiedzieć, iż tydzień w Opolu Lubelskim był jednym z nadzwyczajnych doświadczeń jakich kiedykolwiek doznałam. Miałam ogromną satysfakcję ze współpracy z całą społecznością tak wspaniałych uczniów i oddanych nauczycieli. Przez te pięć dni nawiązaliśmy wyjątkowe przyjaźnie, które wierzę, że pozostaną z nami przez długi czas. Chciałabym szczerze podziękować wszystkim w Szkole za umożliwienie mi tak niezapomnianych warsztatów. To był naprawdę niesamowity okres w moich życiu.( ) Dziękuję raz jeszcze Wam za wszystko. Jesus ( ) Przyjechałem do Polski aby przedstawić mój kraj Meksyk i zasmakować czegoś innego w moim życiu. Nie znałem języka polskiego, ludzi, jedzenia i miejsc. Teraz wyjeżdżam, wyjeżdżam ze smutkiem ale też z uśmiechem na twarzy ponieważ Polska przerosła moje oczekiwania. Nauczyłem się kilku polskich słów i już wiem, iż nie jest tak trudno się nauczyć języka polskiego. Smakowałem bardzo różnych i pysznych potraw, zwiedzałem miejsca o których istnieniu nawet sobie nie wyobrażałem. Poznałem naprawdę miłych i serdecznych ludzi takich jak rodzina, w której przebywałem w trakcie pobytu, pana Dariusza Wróbla burmistrza Opola Lubelskiego, organizatora całego projektu Panią Basię Gołofit, która umożliwiła nam pobyt w szkole, nauczycieli języków obcych i oczywiście mnóstwo uczniów, z którymi mile spędzałem czas. Mam nadzieję, iż wrócę któregoś dnia do Opola Lubelskiego, ale zanim to nastąpi będę miał w pamięci Was wszystkich.( ) Dziękuję wszystkim!!! Muchas Gracias!!! fot. barbara gołofit arsztaty z języka angielskiego zostały realizowane w ramach projektu lokalnego Express your knowledge AIESEC O/Lublin, skierowanego do szkół gimnazjalnych z województwa lubelskiego. Projekt łączy w sobie cele edukacyjne oraz rozwój kulturowy i osobisty. Warsztaty były prowadzone w tegorocznej edycji przez 10 wolontariuszy z całego świata w naszej szkole gościliśmy parę z Australii i Meksyku. Zajęcia te wspomagają umiejętności uczniów szkół gimnazjalnych w porozumiewaniu się językiem angielskim oraz rozbudzają motywację do nauki tego języka. Projekt miał na celu wprowadzenie młodzieży w świat odmiennych kultur, budując w ten sposób postawę odwagi, otwartości i tolerancji W poniedziałek 14 stycznia nasi goście przyjechali do naszej szkoły, następnie zostali przywitani przez pana dyrektora Janusza Mikitę oraz panią dyrektor Agatę Knap. Pan dyrektor zapoznał naszych gości z historią i dziejami naszej szkoły. Po oficjalnym przywitaniu zwiedzali szkołę, zapoznali się ze strukturą organizacyjną szkoły oraz zostały im przydzielone dwie klasopracownie w pełni wyposażone w sprzęt multimedialny, niezbędny do realizacji warsztatów. Uczniowie każdej klasy gimnazjalnej już od poniedziałku realizowali trzygodzinne zajęcia z języka angielskiego, które obejmowały tematykę kultury i tradycji Australii i Meksyku, mapy myślowe oraz kreatywne myślenie. Po południu studenci zostali zakwaterowani w domach uczniów klas gimnazjalnych. We wtorek 15 stycznia po warsztatach językowych nasi goście nasze szkoły 15

9 nasze szkoły nasze szkoły Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skokowie z wizytą w Zespole Szkół Specjalnych w Matczynie Za nami święta Bożego Narodzenia, czas rodzinnych spotkań i wspólnego kolędowania. Trwając jeszcze w tym szczególnym okresie uczniowie Szkoły Podstawowej w Skokowie wybrali się 10 stycznia do Matczyna, aby zaprezentować Jasełka swoim niepełnosprawnym kolegom z Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej. Projekt Nie zwykła szkoła Realizowany od 1 października 2012 r. w Zespole Szkół Nr 1 projekt pod tytułem Nie zwykła szkoła, nadal cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. J est to dowód na to, iż wszystkie zaproponowane uczniom zajęcia pozalekcyjne są trafne i przydatne. Frekwencja na zajęciach jest bardzo wysoka. Uczniowie uczęszczają na zajęcia bardzo chętnie, bowiem jest to dla nich szansa na rozwój własnych zainteresowań, lepsze przygotowanie się do sprawdzianu po szkole podstawowej oraz nadrobienie zaległości czy wyrównanie braków wiedzy z poszczególnych przedmiotów. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne umożliwia nauczycielom przygotowanie bardzo ciekawych i urozmaiconych zajęć, co wpływa na aktywny udział uczniów w zajęciach. Od początku realizacji projektu odbyło się już 1691 godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych, a w tym: 423 godziny zajęć z matematyki, 395 godzin zajęć z języka polskiego, 190 godzin zajęć z języka angielskiego, 160 godzin zajęć z języka niemieckiego, 119 godzin zajęć z przyrody, 186 godzin zajęć komputerowych, 164 godzin zajęć europejskich, 54 godzin zajęć muzycznych Realizacja projektu zakończy się z dniem 30 czerwca 2013 r. Jolanta Szczupak Ś wiąteczna scenografia, piękne stroje aktorów, anielski chórek wykonujący tradycyjne polskie kolędy sprawiły, że wszystkim udzielił się bożonarodzeniowy nastrój. Historia Narodzenia Jezusa ukazana w Jasełkach wyzwalała radość i uśmiech na twarzach oglądających, ale także skłaniała do refleksji. Uczniowie szkoły z Matczyna oraz dorośli pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej żywo reagowali na to, co działo się na scenie. Z entuzjazmem oklaskiwali aktorów oraz włączali się w śpiew kolęd co spowodowało, że spotkanie upłynęło w ciepłej i serdecznej atmosferze. Nasze kontakty z Zespołem Szkół Specjalnych w Matczynie trwają już kilka lat. Rozpoczęły się w 2008 roku, kiedy to gościliśmy w tej szkole po raz pierwszy, również z przedstawieniem jasełkowym. W kolejnych latach były to: inscenizacja baśni Jaś i Małgosia, przedstawienie ukazujące tradycje i obrzędy wielkanocne pt. Wieziemy tu kogucika, Eko-bajka o Jasiu i Małgosi przygotowana na wspólne obchody Dnia Ziemi. Wyjazdy do Matczyna organizowane są w przemyślany sposób. Scenariusze występów układane są tak, aby były jak najbardziej czytelne i łatwe w odbiorze przez dzieci z Matczyna. Dlatego też znajduje się w nich zawsze dużo muzyki, piosenek, kolorowych rekwizytów i barwnej scenografii, aby niepełnosprawne dzieci jak najpełniej mogły doświadczyć tego, co jest przekazywane ze sceny. 16 Organizując wyjazdy do Matczyna staramy się łączyć przyjemne z pożytecznym. Dbamy nie tylko o to, aby zapewnić uczniom tej szkoły rozrywkę, ale również staramy się w miarę możliwości pomóc. W tym roku przekazaliśmy dzieciom z Matczyna kilkanaście kartonów jabłek i słodyczy oraz maskotki zebrane wśród uczniów naszej szkoły. W akcję zbiórki organizowanej pod patronatem Samorządu Uczniowskiego włączyli się także rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi. Spotkania integracyjne uczniów obydwu szkół przynoszą korzyści zarówno dla jednych jak i drugich. Nasi uczniowie przebywając z niepełnosprawnymi rówieśnikami dostrzegają w nich partnerów do wspólnej rozmowy i zabawy, uczą się tolerancji i akceptacji. Natomiast uczniowie z Matczyna mają możliwość kontaktu z pełnosprawnymi kolegami, a także, oglądając przedstawienia, ze sztuką dziecięcą. Mamy nadzieję kontynuować naszą współpracę w kolejnych latach. Magdalena Furga 17

10 LO ogłoszenia / komunikaty Uczniowie LO im. A. Mickiewicza ponownie w Mülheim an der Ruhr! W dniach młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim przebywała w Niemczech. W ramach wymiany młodzieży, organizowanej przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży uczniowie i nauczyciele gościli w Mülheim an der Ruhr. Pobyt grupy przebiegał równolegle z kolejnym spotkaniem, w ramach projektu Comenius, w którym również bierze udział nasza szkoła. Nasi uczniowie spotkali się więc nie tylko ze swymi niemieckimi, ale też angielskimi i szwedzkimi kolegami. Obecna edycja Comeniusa przebiega pod hasłem- The European Classroom Pobyt w Mülheim otworzyło spotkanie szkół z Niemiec, Szwecji, Anglii i Polski, na którym uczniowie przedstawiali w języku angielskim - swój region, miejscowość, szkołę. Występ naszych uczniów- Pyć Eweliny/IIa/ i Tracza Michała/IIIb/ był bezkonkurencyjny! Ewelina i Michał przekazywali informacje w dwóch językach: niemieckim i angielskim, a nasze koszulki z podobizną patrona szkoły prezentowały się rewelacyjnie. Cała nasza grupa była w nie również ubrana, więc naprawdę prezentowaliśmy się bardzo dobrze. Program wymiany nawiązywał do historii II wojny światowej. W miejscowości Obernhausen zwiedziliśmy wystawę dot. Przymusowej pracy Polaków w Trzeciej Rzeszy, aktywnie pracowaliśmy w grupach i poszerzaliśmy naszą wiedzę z zakresu II Wojny Światowej, udziału w niej Polaków i Niemców. Szczególnie te warsztaty uważamy za cenne dla nas, ponieważ wspólnie wypracowane stanowisko w sprawach często spornych i trudnych, uczy nas rozumieć historię i teraźniejszość. Dzień języków obcych w opolskim liceum Oprócz zadań projektowych zwiedzaliśmy Mülheim, Kolonię-katedrę z panią przewodnik,wspinaliśmy się dość krętymi schodami na jedną z wież, spacerowaliśmy także po Bożonarodzeniowym Jarmarku. Ponadto w Essen zwiedzaliśmy w Museum Folkwang wystawę ekspresjonistów. Młodzież spotykała się naturalnie również po południu, grała w kręgle (bardzo popularna forma spędzania wolnego czasu w Niemczech), była na lodowisku, spędzała czas u rodzin goszczących. Spotkanie ze strony niemieckiej przygotowały pp. Brigitte Reiners i Sandra Komm. Serdecznie dziękujemy!!! Każde spotkanie, to nowe doświadczenie, nowi ludzie, nowe znajomości. Cieszymy się bardzo, że również uczniowie naszego liceum mogli wziąć w nim udział. I.Sadura BURMISTRZ OPOLA LUBELSKIEGO na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U Nr 234, poz ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013, zawartych w Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na rok 2013 wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji, tj.: 1) realizacja zintegrowanego programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie: zakupu strojów sportowych, sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji zawodów w sporcie młodzieżowym oraz dofinansowanie klubów sportowych za wyniki sportowe, 2) organizacja lub udział w zawodach mistrzowskich gminnych, powiatowych wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych, 3) organizacja współzawodnictwa sportu szkolnego w zawodach gminnych, powiatowych wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych, 4) przygotowanie i organizacja współzawodnictwa sportu osób niepełnosprawnych, 5) realizacja zadań sportowych o charakterze rekreacyjnym, 6) realizacja zadań sportowych gminnych ważnych dla gminy Opole Lubelskie, Podczas Szkolnego Festiwalu Kulturalnego po raz 7) realizacja programów szkolenia sportowego w dziedzinie piłki nożnej z wykorzystaniem kolejny w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza infrastruktury stadionu sportowego przy ul. Kolejowej 13 w Opolu Lubelskim. świętowano Dzień Języków Obcych. W tym roku, przebiegał on w szczególnej atmosferze, gdyż Na realizację zadań w projekcie budżetu przeznaczona jest ogólna pula środków organizatorzy zaprosili okoliczne szkoły średnie do wzięcia udziału w w kwocie ,00 złotych. Ostateczną wysokość środków określi uchwała budżetowa trzeciej edycji Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Angielskiej. Do rywalizacji stanęli uzdolnieni wokalnie i muzycznie uczniowie sześciu na rok szkół: ZSZ im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lub., ZS w Po- niatowej tj. LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Technikum Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty. Mechanicznego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, LO im. Jana Pawła II w Józefowie nad Wisłą, ZS im. Piotra Ściegiennego w Chodlu oraz reprezentanci naszej szkoły. Ponadto, tego dnia dzięki pani Monice Termin realizacji zadań: od podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r. Ptasińskiej Romanowskiej w szkole gościło dziesięciu nauczy- cieli z dziewięciu krajów europejskich: Hiszpanii, Czech, Włoch, Litwy, Termin składania ofert upływa Portugalii, Szwecji, Słowacji, Anglii i Turcji. Nauczyciele wspo- Wszystkim reprezentantom naszej szkoły dzielnie i pięknie akompa- magali w pracach jury, dopingowali zmagania wokalistów na scenie, niował na gitarze lub pianinie prowadzący uroczystość Kamil Wrona. w dniu 15 lutego 2013 r. godz a pani Lesley McCartney z Anglii przeprowadziła prezentację na temat Wielkiej Brytanii dla uczniów liceum. Nad prawidłowym prze- pana Mariusza Batyrę, natomiast nagrody i dyplomy wręczyła pani Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2013 r. godz Wyniki zostały ogłoszone przez przewodniczącego jury, biegiem festiwalu czuwała pani Małgorzata Kobiałka. dyrektor, Ilona Majak Gierczak. Wyróżnienia zdobyli: Tomasz w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim Główną uroczystość poprowadzili w języku polskim i angielskim uczniowie Magdalena Barczyk z klasy IIIc oraz Kamil Wro- Opole Lubelskie) oraz Aleksandra Stefanek (LO Opole Lubelskie). Adamczyk z zespołem (TM z Poniatowej), Radosław Kramek (ZSZ (ul. Lubelska 4, pok.207). na z Ib. Wokaliści i zespoły zaprezentowali różnorodne piosenki, poczynając najnowszych przebojów, po nieśmiertelne hity a nawet roc- przypadło uczennicy ZSZ w Opolu Lubelskim Angelice Zygmaniak. Trzecie miejsce zdobyła Jagoda Pernak z naszego LO, miejsce drugie Pełny tekst ogłoszenia wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opolu Lub. k n roll-owe szlagiery z lat 50-tych i 60-tych. Laureatem Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Angielskiej 2012 oraz w BIP (http://www.bip.lublin.pl/opolelubelskie/. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali trzy utwory: Jagoda został Maciej Łukasiewicz, uczeń LO w Opolu Lubelskim. Pernak zaśpiewała Rolling In The Deep, Aleksandra Stefanek Małgorzata Kobiałka Slow It Down a Maciej Łukasiewicz wykonał piosenkę Hallelujah

11 ogłoszenia / komunikaty lekcja historii Cmentarz prawosławny w Opolu Lubelskim Cmentarz prawosławny o powierzchni około 1 ha usytuowano na gruntach wsi Zagrody (ob. włączona do Opola Lubelskiego ul. Lubelska), na lekkim wzniesieniu, przy drodze Opole - Puławy. Burmistrz Opola Lubelskiego informuje, że w dniu r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, został wywieszony Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. PUNKT KONSULTACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Przedsiębiorców, oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w Punkcie Konsultacyjnym dla przedsiębiorców. Informacje można uzyskać: bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym KSU FPCP, ul. Lubelska 2e (II piętro), Puławy; w dni poniedziałek piątek, w godzinach ; na dyżurach w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4, Opole Lubelskie, w drugi roboczy czwartek miesiąca, w godzinach ; NAJBLIŻSZY DYŻUR 14 LUTEGO 2013 telefonicznie ; usługa udzielana jest za pomocą aktywnej linii telefonicznej umożliwiającej wykonywanie rejestrowanych połączeń głosowych, poprzez którą przed uzyskaniem połączenia Klienta z konsultantem przekazane zostają informacje o zasadach korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych PK, a także zapewnienie wyrażenia zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych do celów realizacji projektu. Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z brakiem połączenia. Kolejnym krokiem jest podanie przez Klienta swoich danych, a następnym realizacja usługi. elektronicznie Ta forma świadczenia usługi informacyjnej PK wymaga od Klienta skorzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem Należy wypełnić FORMULARZ ZAPYTAŃ znajdujący się w zakładce Pytanie do konsultanta, (oto link do formularza podając wszystkie dane znajdujące się w treści formularza. Na tej podstawie konsultant drogą elektroniczną przesyła odpowiedź na zadane pytanie. Losy cmentarza związane są z pobytem Rosjan na Opolszczyźnie i ze stacjonującym w Opolu pułkiem moskiewskim. Z dokumentów archiwalnych, w posiadaniu których jesteśmy z Krzysztofem Jastrzębskim, wynika, że Rosjanie początkowo nie mieli swojego cmentarza. Zmarłych obrządku prawosławnego grzebano na cmentarzu katolickim w wydzielonym miejscu. W 1855 r. złożono projekt założenia w Opolu, nowego cmentarza dla grzebania zmarłych Rosjan, ale nie otrzymano pozwolenia. W 1856 r. powstaje szpital tymczasowy i liczba zmarłych zaczęła się zwiększać. Miejsce na pochówek w wydzielonej kwaterze zaczęło się kurczyć. Wobec zaistniałej sytuacji 6/18 sierpnia Rząd Gubernialny Lubelski przedstawił Komisji Rządowej d/s Wyznań w Warszawie następny projekt założenia osobnego cmentarza dla prawosławnych. W odpowiedzi 30/11 października/listopada 1859 r. Komisja napisała: W obecnym właśnie czasie agituje się projekt rozszerzenia cmentarza parafialnego w mieście Opolu, który dla udokładnienia zwrócony jest Rządowi Gubernialnemu przy reskrypcie z dnia 9/21 stycznia rb. N 526 czy 546/127 i tembardziej przeto zakładanie osobnego cmentarza prawosławnego Kommissya Rządowa uważa być rzeczą mniej potrzebną i znajduje stosowniejszem zaprojektować rozszerzenie cmentarza Rzymsko-Katolickiego, w ten sposób, ażeby na nim można chociażby niekoniecznie przy tym kawałku gruntu, gdzie dotąd grzebano ciała prawosławnych lecz w drugim miejscu oznaczyć przestrzeń tak dostateczną, aby wystarczała nawet na wyłączny wypadek jakim być może czasowa egzystencya szpitala wojskowego, a temsamem na zwiększyć się mogącą przez to śmiertelność. Zwracając więc bez potwierdzenia annexa złożone przy projekcie do założenia osobnego cmentarza dla prawosławnych, K RZ poleca przedstawić co do oznaczenia miejsca dla grzebania tegoż wyznania, połączyć z projektem rozszerzenia cmentarza RZ -Kat poprzez co osiągnie się i cel zamierzony i uniknie potrzeba wykładania znacznego kosztu. Mimo że komisja forsowała projekt rozszerzenia kwatery na cmentarzu przy ul. Józefowskiej, z niewiadomych przyczyn zwyciężyła jednak koncepcja założenia nowego cmentarza, który usytuowano we wsi Zagrody. 30/12 listopada/grudnia 1860 Komisja Rządowa w Warszawie napisała do Rządu Gubernialnego Lubelskiego: Wyjednawszy u Władzy Wyższej kwotę rs 755 k 36 ¾ potrzebną na ogrodzenie cmentarza grzebalnego prawosławnego w Opolu z funduszu oznaczonego budżetem na wydatki administracji wojennej, Kommissya Rządowa przy odwołaniu się do przedstawiciela Rządu Gubernialnego z dnia 5/17 lutego rb N9893/2270 zatwierdziła plan i anszlag ( kosztorys dop. EŚ) na ogrodzenie drewniane cmentarza z urządzeniem bramy wjazdowej wynoszący po dopełnionej superrewizji w Radzie budowniczej rs 755 k 36 ¾... W piśmie użyto słowa cmentarz, a nie plac pod cmentarz. Sugeruje to, że nowy cmentarz dla prawosławnych musiał powstać w 1860 r. Zalecono rozpisanie licytacji (przetargu dop. EŚ) na prace przy budowie drewnianego parkanu. Takich licytacji ogłoszono trzy, ale chętny nie znalazł się. Wobec tego komisja zaleciła budowę parkanu sposobem gospodarczym. 29/11 kwietnia/maja 1863 r. naczelnik powiatu przedstawił protokół rewizyjno odbiorczy wykonanego ogrodzenia cmentarza prawosławnego we wsi Zagrody. Z ksiąg metrykalnych garnizonowej cerkwi prawosławnej w Opolu dowiadujemy się, że w latach i pogrzebano 114 zmarłych w tym 13 kobiet, brakuje natomiast danych z roku 1864 i Cmentarz garnizonowy funkcjonował do I wojny. W XX w. na jego terenie miały miejsce pochówki związane z I wojną światową. W 1915 roku chowano w zbiorowych mogiłach poległych pod Opolem żołnierzy rosyjskich, austriackich oraz Polaków walczących w obu tych armiach. O tych pochówkach pisał p, Jan Goldman w Opolaninie z 2011 r. nr 8, s. 18. Po wojnie, w latach sześćdziesiątych cmentarz kompletnie zdewastowano. Do 2011 roku dotrwał tylko cokół stojacy na mogile żołnierza Polaka i trzy nagrobki znajdujące się w płd-wsch narożu cmentarza, w kwaterze polskiej. Dwa z nich były zniszczone. Wszystkie ogrodzone barierką z rury żelaznej, osadzonej w betonowej opasce. Jeszcze niedawno można było z nich odczytać epitafia: Iwan Afanasjewicz Nikolski um. 3 apryl.( kwietcień) 1888 g.(r.), podpołkownik Iwan Jakowlewicz Grigoriew um. 28 junia (czerwiec) 1883 g., Zdieś pogrebienny praporszczik Nikołaj Czheidze um. 18 maja 1879 g. 27 let (lat), kapitan Aleksander Iwanowicz Pokrowskij um. 21 fiewrala (luty) 1888 g. 37 let, podpołkownik Iwan Karłowicz Gonnerter um. 28 janwara (styczeń) 1887 g. 46 let. Teraz napisy się zatarły i są trudne do odczytania. W 2003 r. cmentarz był porządkowany przez mieszkańców Zagród. W 2009 r powstała inicjatywa, aby o to miejsce zadbać. W latach 2009/2010 porządkowaniem i wycinką krzewów zajmowała młodzież z Austriackiego Czarnego Krzyża, który zajmuje się takimi miejscami. Czarny Krzyż przeznaczył też część środków na renowację cmentarza, trochę dołożył urząd wojewódzki, a resztę Urząd Miejski w Opolu. Nagrobki odrestaurowano, w 2012 roku wykonano pomnik z granitu, ułożono alejki z podkładów kolejowych, cały teren cmentarza ogrodzono drewnianymi żerdziami. Prace renowacyjne zostały zakończone w październiku 2012 r. Ewa Śmiech Autorka jest mieszkanką Opola Lubelskiego. Interesuje się historią, regionalizmem i obyczajami. Wspólnie z K. Jastrzębskim pracuje nad książką o najnowszych dziejach Opola Lubelskiego

12 ferie z m-gok ferie z m-gok Ferie z M-GOK Ferie na sportowo Serdecznie zapraszamy najmłodszych w wieku 6-10 lat do uczestnictwa w tygodniowych warsztatach, grach i zabawach przygotowanych w tym roku przez MGOK pod wspólnym hasłem Śladami Małego Księcia. Poznajemy Tajemnice Kosmosu! Fajne Ferie z MGOK odbędą się w dniach luty 2013 r. przy ul. Ogrodowej. W programie zaplanowano zajęcia poznawcze podczas których uczestnicy dowiedzą się m.in. kto wstrzymał słońce i ruszył Ziemię, nauczą się obsługiwać teleskop i inne urządzenia stosowane do obserwacji nieba, poznają planety, galaktyki, obiekty latające, ciekawe zjawiska występujące w Kosmosie, poznają historię podboju Kosmosu przez człowieka. Podczas zabaw ruchowych dzieci zbudują m.in. Żywy Układ Słoneczny z własnych ciał. Nie zabraknie też pracy z wyobraźnią, której wytwory przelane zostaną na papier. Powstaną więc. Uczestnicy warsztatów zostaną także konstruktorami urządzeń kosmicznych: wspólnie zbudujemy łazik księżycowy lub wielką rakietę kosmiczną. Zaplanowane są także bardzo ciekawe wyprawy do Młyna Hipolit, w którym znajduje się duża kolekcja minerałów i meteorytów, z którymi wiążą się niezwykłe historie. Odwiedzimy też planetarium w Puławach lub zorganizujemy je u siebie. Wszystkich, którzy chcą zostać prawdziwymi ASTRONOMAMI zapraszamy na Fajne Ferie do MGOK. Zapisy trwają do 8 lutego 2013 r. Wydarzenie sportowe przygotowane przez MiejskoGminny Ośrodek Kultury na okres ferii zimowych. Halowy turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2000 i młodsi termin: dnia r. godz.10:00 miejsce: sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Kluczkowicach Halowy turniej piłki nożnej dziewcząt rocznik 2000 i młodsze termin: dnia r. godz.10:00 miejsce: sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Kluczkowicach Turniej tenisa stołowego chłopców rocznik 2000 i młodsi termin: dnia r. godz.10:00 miejsce: Szkoła Podstawowa w Pusznie Godowskim Turniej tenisa stołowego dziewcząt rocznik 2000 i młodsze termin: dnia r. godz.10:00 miejsce: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Niezdowie Ferie w bibliotece Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców rocznik 2002 i młodsze termin: dnia r. godz.10:00 miejsce: sala MGOK ul. Ogrodowa 9 w Opolu Lubelskim Plan ferii oddziału dla dzieci w Opolu Lubelskim ZAKRĘCONE FERIE zabawy kulinarno-czytelnicze wtorek godz Zajęcia literackie - Myślisz może, że znasz wszystkie bajki? W Opolu opowiada się je inaczej środa godz Zabawy kulinarne - Pożeracz tekstu - Bajeczne ciasto piątek godz Makijaż nastolatki spotkanie z wizażystką Filia Biblioteczna w Elżbiecie FERIE ZIMOWE Z J. TUWIMEM 2013 rok Zajęcia w dniach : w godz w godz w godz w godz Każde dziecko to potrafi - zajęcia plastyczne Walentynki dla chłopaka i dziewczynki kotyliony, stroje na zabawę karnawałową 2.Zabawy literacko -ruchowe Łamanie głowy (rebusy, zagadki, kalambury) w oparciu o utwory J. Tuwima Ciuchcia zabawy ruchowe 3. Zabawa karnawałowa Jak karnawał to karnawał z J. Tuwimem 22 Turniej piłki siatkowej dziewcząt termin: dnia r. godz.14:00 miejsce: sala gimnastyczna Zespołu Szkół Nr 2 ul. Fabryczna 28 Turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Opola Lubelskiego termin: dnia r. godz.9:30 miejsce: sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Kluczkowicach XXIII halowy turniej piłki nożnej 5-osobowej (futsal) o Puchar Burmistrza Opola Lubelskiego termin: dnia r. godz.9:00, dnia r. godz. 9:00, r. godz.9:00 miejsce: sala gimnastyczna Zespołu Szkół Nr1 ul. Szkolna 5 w Opolu Lubelskim Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo zmian, w zależności od ilości zgłoszeń do poszczególnych imprez sportowych. Sławomir Ignatowski 23

13 ferie w szkole kultura Program zimowiska w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim Poniedziałek 8.00 zbiórka, sprawy organizacyjne, wyjazd do Lublina do teatru im Andersena na przedstawienie pt. Pastereczka i Kominiarczyk powrót i obiad Wtorek zbiórka zajęcia kulinarne z cyklu Smakujemy, gotujemy zajęcia sportowe zajęcia komputerowe obiad zajęcia artystyczno- plastyczne Środa sprawy organizacyjne, zabawy ruchowe zajęcia kulinarne z cyklu Smakujemy, gotujemy ognisko obiad konkurs plastyczny pt. Nie piję, nie biorę, zdrowo żyję Program zimowiska w Zespole Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim W programie m.in.: Czwartek sprawy organizacyjne zajęcia kulinarne z cyklu Smakujemy, gotujemy wizyta w Powiatowej Komendzie Policji w Opolu Lubelskim obiad warsztaty z robienia biżuteria Piątek zbiórka zajęcia kuglarskie i ogólnorozwojowe zajęcia kulinarne z cyklu Smakujemy, gotujemy obiad karaoke, konkursy z nagrodami Przewidywany koszt 65 zł (obiad 25 zł, teatr 27 zł, materiały piśmiennicze i produkty na zajęcia kulinarne 5 zł, nagrody za udział w konkursie Nie biorę, nie piję, zdrowo żyję 8zł). Festiwal kolęd i pastorałek Kolęda Polska Festiwal kolęd i pastorałek Kolęda Polska już po raz jedenasty rozśpiewał całe Opole. Rozpoczęliśmy w piątek 18. stycznia. Do rywalizacji stanęła rekordowa liczba sześćdziesięciu dziewięciu kandydatów w sześciu kategoriach. Rozpoczęli najmłodsi soliści z klas 0-3, a zakończyły zespoły w kategorii Gimnazjum i Szkoły Średnie. Jury miało bardzo ciężkie zadanie. Spośród tylu kandydatów wyłonić tych najlepszych wcale nie było prosto. Każdy występ był oceniany indywidualnie. Przesłuchanie pomimo ograniczenia wszystkich uczestników do wykonania tylko jednego spośród dwóch przygotowanych utworów trwały do godzin wieczornych. Obrady były długie, ale efektem ich było wyłonienie laureatów, których mogliśmy posłuchać w niedzielę na wielkim finale festiwalu. W tym roku festiwal odbył się w Zespole Szkół nr 2. Na scenie podczas finału wystąpiło 12 laureatów, a zwieńczeniem całości był wspaniały recital w wykonaniu damy polskiej estrady Pani Haliny Kunickiej. Akompaniował jej równie znany i ceniony kompozytor i muzyk Jerzy Derfel. Sala była pełna. Publiczność wykazała się dużą znajomością tekstów z repertuaru piosenkarki Od pięknych kolęd do znanych i lubianych utworów, które cenimy wszyscy. Podczas koncertu nie jednej osobie zakręciła się łza w oku. Wszyscy natomiast śpiewali wraz z Panią Haliną jej najznakomitsze utwory. Pragniemy serdecznie podziękować fundatorom nagród, tj. Urzędowi Miejskiemu w Opolu Lubelskim oraz Parafii Rzymsko-katolickiej w Opolu Lubelskim. Podziękowania kierujemy także do dyrekcji Zespołu Szkół nr 2 w Opolu Lub. za możliwość zorganizowania festiwalu oraz wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie całości przedsięwzięcia. Obok zamieszczamy protokół komisji wraz ze zdjęciami z wydarzenia. M-GOK Kolędowanie przy Bożonarodzeniowej Szopce - zajęcia piłkarskie dla chłopców wspólnie z UKS Dubler, - wycieczka do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, - wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim, - wyjazdy na basen, - wyjazdy na narty, - wyjazdy na łyżwy, - zajęcia taneczne w ramach DZTL Powśloki, - zajęcia plastyczne, - zabawy na powietrzu, - rozgrywki w tenisa stołowego, - konkursy, a w tym konkurs plastyczny Bezpieczne ferie organizowany wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Opolu Lubelskim, - pogadanki. Uczestnicy płacą za wybrane przez siebie zajęcia. Zajęcia płatne (wg cennika danej instytucji): wyjazdy na basen, wyjazdy na narty, wyjazdy na łyżwy oraz za obiad. Szczegółowe informacje dotyczące zimowiska można uzyskać od roku w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim oraz pod numerem telefonu , Zapisy na zimowisko w sekretariacie szkoły. Święto Trzech Króli w Opolu Lubelskim po raz kolejny zostało uświetnione koncertem kolęd pod tytułem Trzej Królowie Jadą, który odbył się w ubiegłą niedzielą na skwerze miejskim. Organizatorem koncertu był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Wystąpiły zespoły i soliści ze szkół z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie oraz zespoły działające przy M-GOK śpiewając kolędy i pastorałki. Rozstrzygnięte zostały konkursy na szopkę i bombkę bożonarodzeniową. Laureatom gratulujemy. Odbyły się również inscenizacje jasełek w wykonaniu osób niepełnosprawnych należących do grupy teatralnej Maguta z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poniatowej oraz dzieci ze szkoły w Wandalinie. Widownia mimo mrozu i padającego śniegu dopisała, za co serdecznie i ciepło dziękujemy. więcej zdjęć z tego wydarzenia na str M-GOK

14 sport Tenisiści stołowi zdobyli Puławy! Na zaproszenie KTS MKS MOW PUŁAWY tenisiści stołowi Opola Lubelskiego uczestniczyli w turnieju tenisa stołowego zorganizowanego z okazji XXI Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Turniej rozegrano w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Puławach (6 kategorii wiekowych). Drużyna nasz w składzie: Piotr Niewielski, Jakub Żelazko, Michał Żelazko, Wojciech Żelazko, Daniel Duda, Jakub Dacko, Kacper Dacko, Julia Podgajna, Bartłomiej Podgajny, Bartłomiej Borowiak, Filip Borowiak zaprezentowała się znakomicie. Oto osiągnięcia naszych reprezentantów: - I kategoria wiekowa chłopcy rocznik 2002 i młodsi Daniel Duda -1 miejsce Piotr Niewielski 2 miejsce Bartłomiej Borowiak 3 miejsce Jakub Żelazko 4 miejsce - II kategoria wiekowa chłopcy rocznik 2000 i 2001 Filip Borowiak 1 miejsce - III kategoria wiekowa dziewczęta rocznik 2000 i 2001 Julia Podgajna 1 miejsce - IV kategoria wiekowa chłopców rocznik Jakub Dacko 4 miejsce - V kategoria wiekowa seniorzy (open) Bardzo dobry występ 11-letniego Daniela Dudy w kategorii seniorów (sensacyjne 13 miejsce). Występ młodych tenisistów stołowych w Puławach to kolejny duży sukces sportowy naszych młodych zawodników gratulujemy! Sławomir Ignatowski 26

15

O inicjatywie Roku Sienkiewiczowskiego 2016 i realizacji projektów ze środków unijnych mówi Janusz Kozioł. w Poniatowej zaprasza 25

O inicjatywie Roku Sienkiewiczowskiego 2016 i realizacji projektów ze środków unijnych mówi Janusz Kozioł. w Poniatowej zaprasza 25 Listopad 2013 www.panoramalubelska.pl O inicjatywie Roku Sienkiewiczowskiego 2016 i realizacji projektów ze środków unijnych mówi Janusz Kozioł Starosta Montis Łukowski Hotel&Spa 6 7 w Poniatowej zaprasza

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / CZERWIEC 2013 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 7 kwietnia 2013r. Obchody 182 rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim 21 kwietnia

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

opolelubelskie.pl issn 1731-7959 /1(248)/2015 gazeta informacyjno - publicystyczna ferie z ock

opolelubelskie.pl issn 1731-7959 /1(248)/2015 gazeta informacyjno - publicystyczna ferie z ock issn 1731-7959 / opolanin opolelubelskie.pl gazeta informacyjno - publicystyczna ferie z ock ferie z ock fot. grzegorz adamczyk, sławomir szczęsny opolanin opolelubelskie.pl Spis treści: opolanin Budżet

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

W tym numerze: 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

W tym numerze: 2 Echa znad Sanu i Wisłoka W tym numerze: Jednogłośne absolutorium Kierunki pracy Rady Gminy Remontujemy drogi gminne W trosce o bezpieczeństwo pieszych Wykorzystujemy unijne pieniądze Rozbudowa sieci Planowane zadania Porządki

Bardziej szczegółowo

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Zbliża się okres rozpoczęcia nowego okresu programowa środków unijnych, który obejmuje lata 2014-2020. Nowe środki, które

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś ISSN 1731-7959 / 9 (228)/2012 miesięcznik informacyjno - publicystyczny Informatyzacja postępy w realizacji projektu I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do lektury

Zapraszamy do lektury Informator Gminy Zławieś Wielka nr 8, marzec - maj 2013 www.zlawies.pl Zapraszamy do lektury Nowoczesne Rzęczkowo O Zespole Szkół w Rzęczkowie zaczyna się robić głośno nie tylko w regionie, ale także w

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Rodzina. wspiera MŚP. Nr 9-10. Gmina, która. wrzesień-październik 2013. W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+

Rodzina. wspiera MŚP. Nr 9-10. Gmina, która. wrzesień-październik 2013. W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+ Bezpłatne czasopismo informacyjne ISSN 1248-6939 Nr 9-10 czechowice-dziedzice bronów ligota zabrzeg wrzesień-październik 2013 Gmina, która wspiera MŚP Rodzina 3+ W październiku ruszył gminny Program Rodzina

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI GCI - z naszej oferty szkoleniowej skorzystał już co dziesiąty mieszkaniec gminy str. 8 Wiele szumu i bezpodstawnych oskarżeń wywiad z Wojciechem Horbotem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

PUCHACZÓW NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744. BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK GMINY PUCHACZÓW Styczeń Luty 2012 Nr 3(1/2012)

PUCHACZÓW NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744. BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK GMINY PUCHACZÓW Styczeń Luty 2012 Nr 3(1/2012) PUCHACZÓW NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 wieści z gminy BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK GMINY PUCHACZÓW Styczeń Luty 2012 Nr 3(1/2012) Ruszyło Lodowisko Na okładce: Dziewczęta na lodowisku w Puchaczowie

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA Fot. M. Bauer Fot. E. Soński Fot. E. Soński Spis treści - Informacja Burmistrza str. 2 - Sprawdź

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce KRZYSZTOF WITCZUK Bierzemy pod lupę gminne wydatki Rozmowa z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlce s. 4 Inwestycje budzą emocje Rozmowa z Ludwikiem Kamińskim, przewodniczącym Komisji Planowania,

Bardziej szczegółowo

Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych

Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych Nr 6 (44) Październik 2013 W numerze: Rewitalizacja Janowa Lubelskiego. Fotogaleria z przeprowadzenia prac. - str. 3 Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych 1 miejsce w rankingu

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo