Dziœ w Biuletynie. Bystrzyca zachwyca! między innymi: Nr 4/85/13 październik Gminne inwestycje. - Bystrzyckie zabytki. - Kraków zdobyty!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziœ w Biuletynie. Bystrzyca zachwyca! między innymi: Nr 4/85/13 październik 2013. - Gminne inwestycje. - Bystrzyckie zabytki. - Kraków zdobyty!"

Transkrypt

1 Nr 4/85/13 październik 2013 Bystrzyca zachwyca! Dziœ w Biuletynie między innymi: - Gminne inwestycje - Bystrzyckie zabytki - Kraków zdobyty! - Dożynki Diecezjalne - Muzeum Filumenistyczne - Biblioteka Publiczna - Czytanie Fredry - "Nikt nie woła" - Szkoły podstawowe - Sołectwa - Ścieżka Huculska - Sport - Wodociągi - Gospodarka odpadami fot. XIV-wieczna Brama Wodna w Bystrzycy Kłodzkiej, wpisana do rejestru zabytków dopiero w 2008 r., obecnie w remoncie - Ocalić od zapomnienia

2 2 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Zakończono i odebrano I i II etap robót, tj. zamontowano łącznie 310 punktów świetlnych w następujących miejscowościach: - Gorzanów 30 punktów świetlnych, - Kamienna 3 punkty świetlne, - Marianówka 13 punktów świetlnych, - Mielnik 6 punktów świetlnych, - Międzygórze 6 punktów świetlnych, - Młoty 15 punktów świetlnych, - Mostowice 4 punkty świetlne, - Nowa Bystrzyca 25 punktów świetlnych, - Nowa Łomnica 10 punktów świetlnych, - Nowy Waliszów 16 punktów świetlnych, - Pławnica 14 punktów świetlnych, - Ponikwa 1 punkt świetlny, - Poręba 20 punktów świetlnych, - Spalona 7 punktów świetlnych, - Stara Łomnica Kolonia Szychów 3 punkty świetlne, - Stary Waliszów 19 punktów świetlnych, - Szklarka 4 punkty świetlne, - Wilkanów 54 punkty świetlne, - Wójtowice 9 punktów świetlnych, - Wyszki 11 punktów świetlnych, - Zabłocie 20 punktów świetlnych, - Zalesie 20 punktów świetlnych. Całość zadania została wykonana w terminie od r. do r. Roboty budowlane wykonały fi rmy: 1) RMS Polska Sp. z o.o. Zagorzyce; 2) P.H.U. TEL-COM Paweł Stelmach Bystrzyca Kłodzka. Zadanie zostało wykonane terminowo i z należytą starannością. Zadanie jest dofi nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Dolnośląskiego Gmina Bystrzyca Kłodzka otrzyma dofinansowanie w wysokości ,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi: ,62 zł. Roberta Gazda - Wydział Inwestycji Gminne inwestycje Dostawa i instalacja lamp hybrydowych na terenie gminy punktów świetlnych Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej Etap II W ramach II Etapu budowy Skate Parku w bieżącym roku zostaną zamontowane na wykonanej wcześniej płycie asfaltobetonowej 3 urządzenia do jazdy na rolkach i deskorolkach, tj.: - Bank ramp o wymiarach: (416 x 244 x 150) cm, - Funbox z grindboxem 3/1 o wymiarach (720 x 244 x60) cm, - Quarter pipe o wymiarach: (320 x 244 x 150) cm. Planowany termin zamontowania urządzeń, oraz odbiór ustalono na r. Wykonawcą montażu urządzeń będzie fi rma: TECHRAMPS Piotr Nowak, ul. Organki 2, Kraków. Pozostałe 5 urządzeń, w związku z brakiem środków fi nansowych w bieżącym roku, zostanie zamontowanych w roku Obiekt sportowy, który powstanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie młodzieży prowadzącej aktywny tryb życia i promującej sporty wysokosprawnościowe. Roberta Gazda - Wydział Inwestycji

3 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 3 Obecny etap robót to przygotowania do wykonania przekrycia sali sportowej i zaplecza socjalnego w systemie powłoki samonośnej w technologii ABM 120. Technologia dachów łukowych w systemie powłok samonośnych została zaprojektowana na potrzeby obiektów wojskowych. Ze względu na stosunkowo niższy koszt i krótszy czas montażu dachów łukowych w systemie powłok samonośnych w porównaniu do przekrycia hal metodą tradycyjną, systemy: ABM 120 i ABM 240 szybko znalazły zastosowanie w budownictwie cywilnym, np. w dużych obiektach sportowych, takich jak sala sportowa w Wilkanowie. Obecnie trwają prace wykończeniowe zaplecza socjalnego sali sportowej, obejmującego następujące pomieszczenia: pokój trenerów wraz z zapleczem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, sanitariaty (męski, damski i dla niepełnosprawnych) oraz natryski i przebieralnie, a także pomieszczenia techniczne: kotłownia, magazyn oleju, pomieszczenie techniczno gospodarcze mieszczące hydrofor, pomieszczenie porządkowe. Obiekt sali sportowej mieścić będzie boiska do następujących gier zespołowych: koszykówka, siatkówka, badminton. Sala mieścić będzie także dwa boiska treningowe do siatkówki i koszykówki. Na boisku można będzie rozgrywać również mecze tenisa stołowego. Gminne inwestycje cd. II Etap budowy sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie Wielkość areny sali gimnastycznej wynosi: 35,70 m x 18,70 m. W ramach zadania zostanie także zakupiony sprzęt sportowy za kwotę: ,38 zł, jako wyposażenie obiektu. Zakupiony zostanie m.in. komplet wyposażenia boisk głównych i treningowych do gry w koszykówkę i siatkówkę, kotara grodząca demontowana (do podziału sali na dwa sektory), drabinki gimnastyczne, profesjonalna tablica do wyświetlania wyników sportowych, ławeczki gimnastyczne, odskocznie gimnastyczne turniejowe, materace gimnastyczne, dwa stoły do tenisa, szarfy gimnastyczne, hula hopy, skakanki itp. W sali sportowej zostanie wykonana systemowa podłoga sportowa - powierzchniowo elastyczna z nawierzchnią sportową DD Linodur Sport grubości 4,0 mm, na podwójnym systemie legarów. System ten powoduje występowanie ugięć powierzchniowych podłogi sportowej, które odciążają stawy kolanowe użytkowników boisk. Planowany termin zakończenia zadania: r. Zadanie jest dofi nansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ,00 zł. Całkowita wartość II etapu zadania wynosi: ,25 zł. Roberta Gazda - Wydział Inwestycji

4 4 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 w miejscowości Szklarka W dniu r. zostało podpisane porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Bystrzyca Kłodzka przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu realizacji ww. zadania. W celu wyłonienia projektanta ścieżki rowerowej Gmina przeprowadziła przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych dla przedmiotowego zadania. Spośród pięciu ofert wybrano ofertę najtańszą. Planowany termin wykonania dokumentacji: r. Roboty budowlane planuje się wykonać w 2014 r. W ramach inwestycji zostanie wybudowana ścieżka rowerowa dwukierunkowa z asfaltobetonu wraz z odwodnieniem oraz zjazdami indywidualnymi do drogi wojewódzkiej. Przekazanie dróg do eksploatacji po remoncie Dnia r. dokonano odbiorów zadań remontowanych dróg - realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, fi nansowanych z budżetu państwa i Gminę Bystrzyca Kłodzka w bieżącym roku: 1. Remont drogi gminnej w kierunku posesji nr k/straży dz. Nr 1051, 1053 w miejscowości Stary Waliszów, km Wartość zadania: ,21 zł. Dofi nansowanie z budżetu państwa: ,00 zł. Gminne inwestycje cd. W dniu r. Gmina Bystrzyca Kłodzka zawarła umowę w sprawie wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz map do celów projektowych dla przedmiotowego zadania. Projektant zatok autobusowych wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Projekt zostanie wykonany wg wytycznych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie przez DSDiK we Wrocławiu realizacji niniejszego zadania. Planowany termin wykonania dokumentacji: r. W ramach inwestycji zostaną wybudowane dwie zatoki autobusowe postojowe wraz z wiatami przystankowymi. Wykonane zostanie także oznakowanie drogowe, oświetlenie oraz odwodnienie terenu. Zatoki zlokalizowane będą w Szklarce po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 388. Udział fi nansowy Gminy w realizacji zadania wynosi 55%, natomiast udział Województwa Dolnośląskiego 45%. Roboty budowlane planuje się wykonać w 2014 r. Zadanie realizowane jest w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich Roberta Gazda - Wydział Inwestycji Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka Pławnica Długość projektowanej ścieżki wynosi ok m. Ścieżka zostanie zaprojektowana według wytycznych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, w związku z tym, że zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 392 (na odcinku Bystrzyca Kłodzka Pławnica). Udział fi nansowy Gminy w realizacji zadania wynosi 60%, natomiast udział Województwa Dolnośląskiego 40%. Zadanie realizowane jest w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich Roberta Gazda Wydział Inwestycji 2. Remont drogi wewnętrznej dz. Nr 242/124, 879/85, 122/8, 129, 130 w m. Marianówka w kierunku sanktuarium,,maria Śnieżna III etap, km Wartość zadania: ,24 zł Dofi nansowanie z budżetu państwa: ,00 zł. fot. Przecięcie wstęgi, oddającej w użytkowanie drogę gminną we wsi Marianówka fot. Komisja przed odbiorem drogi po wykonanym remoncie we wsi Stary Waliszów W latach 2011 i 2012 zostały wyremontowane dwa wcześniejsze odcinki drogi o długości 1.850,0 mb za kwotę ,38 zł. Dofi nansowanie z budżetu państwa: ,00 zł. Ostatecznie długość wyremontowanej drogi to mb, za kwotę ,62 zł. Dofi nansowanie z budżetu państwa: ,00 zł. Julian Drożdż Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

5 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 5 W bieżącym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowa oraz mapy do celów projektowych dla przedmiotowego zadania. Wykonawcą map jest fi rma: Biuro Usług Geodezyjnych Józef Bogusławski z Bystrzycy Kłodzkiej. Termin wykonania map: r. Dokumentację projektowo kosztorysową wykonuje fi rma: Gminne inwestycje cd. Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie około 7 punktów świetlnych, w ciągu drogi powiatowej nr 3277D Nadzór Kosztorysowanie i Projektowanie w Budownictwie TELE MECHANIKA mgr inż. Władysław Juchniewicz z Kłodzka Termin wykonania dokumentacji: r. Zadanie, tj. montaż ok. 7 punktów świetlnych, będzie realizowane w 2014 r. Roberta Gazda Wydział Inwestycji UMiG Z cyklu - dobry wiatr dla bystrzyckich zabytków Do 30 października 2013 r. nastąpi zakończenie i odebranie prac konserwatorskich i robót budowlanych prowadzonych na najważniejszych bystrzyckich zabytkach, identyfi kujących Bystrzycę Kłodzką jako miasto o doskonale zachowanym układzie fortyfi kacji średniowiecznych. To dzięki tym fortyfi kacjom, wzniesionym w XIII wieku przez Jakuba Rückera, miasto zyskało uznanie króla Jana Luksemburczyka, który w roku 1319 przyznał Bystrzycy samodzielność prawną i miano miasta królewskiego. Mury obronne należą do jednych z największych atrakcji historycznych i turystycznych regionu oraz Polski. Ich układ przestrzenny (o kształcie elipsy) stanowi układ pobudowanych tarasowo i równolegle murów o zmiennej wysokości. Mury tarasu górnego mogły powstać już ok r., natomiast mury tarasów dolnych, wykonane z kamienia ciosanego ok r., mur piątego tarasu stanowi dawne czoło palisady drewnianej przedmurza. Mury były remontowane i przebudowywane w XVI, XVII i XVIII w. oraz w obecnym XXI w. Celem realizowanych od 2011 r. przez Gminę Bystrzyca Kłodzka prac konserwatorskich i budowlanych jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją, przeprowadzenie niezbędnych robót i prac konserwatorskich na XIV w. obiekcie zabytkowym i zachowanie struktury historycznej obiektu. Celem działania jest także ekspozycja walorów edukacyjnych, historycznych i turystycznych obiektu, zwiększenie jego dostępności turystycznej i promocja regionu poprzez jego ekspozycję. Obecny stan fortyfi kacji średniowiecznych, część południowo - wschodnia i południowa - ulega stopniowej poprawie mimo, iż jeszcze niedawno był katastrofalny i wymagał niezwłocznych działań konserwatorskich oraz zabezpieczających. Obecny, remontowany w 2013 r. odcinek muru, współfi nansowany ze środków Ministra Kultury, obejmuje m² muru kamiennego i ceglanego i stanowi jedną z najstarszych, pierwotnych, zachowanych założeń obronnych. Prowadzone na nim prace dotyczą głównie zabezpieczenia osuwających się skarp muru, wzmocnienia bloków kamiennych i partii ceglanych, likwidacji wybrzuszeń, likwidacji wysoleń, odwodnienia muru, trwałego usunięcia roślinności powodującej niszczenie struktury muru oraz odtworzenia detali architektonicznych. Prowadzone w 2013 r. prace nie zakończą remontu całego odcinka murów położonych wzdłuż ul. Międzyleśnej. Konieczna jest dalsza kontynuacja robót w ramach IV etapu, na który gmina będzie wnioskować o dofi nansowanie do Ministerstwa Kultury w 2014 r. Realizacja i zakończenie IV etapu umożliwi podjęcie kolejnych działań mających na celu utworzenie średniowiecznej trasy spacerowej wzdłuż murów obronnych i pełną dostępność do obiektu. Gmina Bystrzyca Kłodzka dzięki dotacji Ministra Kultury: - w 2011 r. zrealizowała prace konserwatorskie obronnych murów miejskich w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości ,09 zł, z tego dotacja Ministra Kultury ,31 zł, - w 2012 r. przeprowadziła roboty i prace konserwatorskie o wartości ,70 zł, z tego dotacja Ministra Kultury ,00 zł, - w 2013 r. uzyskała dotację na realizację III etapu prac konserwatorskich murów obronnych, w wysokości ,35 zł. Wartość całej inwestycji wynosi ,49 zł. Także do 30 października br. nastąpi zakończenie i odebranie prac konserwatorskich i robót budowlanych prowadzonych na XIV-wiecznej Bramie Wodnej i Baszcie Rycerskiej. Wykonano i odebrano już ok. 70 % prac, określonych w harmonogramie rzeczowo fi nansowym. Wykonane dotychczas prace odsłoniły, skrywane pod grubymi, wieloletnimi nawarstwieniami piękno surowych kamiennych detali i monumentalność budowli fortyfi kacyjnych. Inwestycja ta realizowana jest w ramach zdania, pn.: Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących elementy średniowiecznego systemu fortyfi kacyjnego w Bystrzycy Kłodzkiej. Środki fi nansowe na ten cel zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wartość projektu wynosi ,83 zł, a planowana wartość dofi nansowania ,88 zł. Celem projektu jest adaptacja na cele kultury i turystki zabytkowych bram i baszt w Bystrzycy Kłodzkiej i udostępnienie ich dla mieszkańców oraz turystów. W obiektach tych zostaną utworzone punkty widokowe, punkt prezentacji dorobku dziedzictwa kulturowego miasta oraz izba historii miasta. Już niedługo odremontowane pomieszczenia będą mogły być wykorzystywane na działania promocyjne i kulturalne. Wykonawcą prac budowlanych i konserwatorsko restauratorskich, nadzorowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegaturę w Wałbrzychu, jest fi rma pana Adama Kaszy z Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach projektu założono także działania promocyjne: wydanie przewodnika turystycznego (w 4 wersjach językowych), ulotek promocyjnych, przeprowadzenie kampanii reklamowej w prasie i przygotowanie prezentacji multimedialnej (spacer po ciąg dalszy na stronie 6

6 6 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Z cyklu - dobry wiatr dla bystrzyckich zabytków cd. miejskiej trasie turystycznej oraz po Baszcie Rycerskiej i Bramie Wodnej w 4 wersjach językowych). W Bramie Wodnej zostanie zainstalowana makieta historyczna miasta oraz witryna wystawiennicza, w której znajdą się kserokopie dokumentów, rycin, map przedstawiających miasto na przestrzeni wieków, a także kserokopie dokumentów z 1928 r. odnalezionych w kopule zwieńczającej hełm Bramy Rycerskiej. Na tarasie Bramy Wodnej zainstalowane zostaną lunety obserwacyjne. Po zakończeniu realizowanego przez gminę projektu (grudzień 2013 r.), wstęp do obiektów będzie bezpłatny, a zarządzającym będzie Gmina Bystrzyca Kłodzka Wydział Turystyki Urzędu fot. Wyremontowana część murów obronnych Miasta i Gminy. od strony ul. Międzyleśnej Ewa Koczergo Wydział Turystyki Sezon turystyczny w gminie Koniec lata nie oznacza zakończenia sezonu turystycznego, polska złota jesień w górach to zachęta do wędrówek, a w naszej gminie szlaków turystycznych nie brakuje. Góry Bystrzyckie i Masyw Śnieżnika zapraszają w słoneczne jesienne dni na swoje szlaki, a lasy do korzystania z bogactwa runa leśnego. Tegoroczna letnia pogoda sprzyjała gościom, którzy przyjechali do naszej gminy i mogli skorzystać m.in. z otwartego basenu kąpielowego przepięknie położonego na Górze Parkowej oraz z oferty turystycznej przygotowanej przez biura podróży, a także gestorów bazy noclegowej. Centrum Informacji Turystycznej od maja do końca sierpnia odwiedziło ok osób. Byli to głównie turyści z województw: mazowieckiego, zachodnio-pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego oraz dolnośląskiego, a także turyści z Czech, Niemiec i innych krajów. Do 31 października 2013 r. zakończy się odnowienie i uzupełnienie oznakowania żółtego szlaku turystycznego oraz renowacja Miejskiej Trasy Turystycznej po Bystrzycy Kłodzkiej. Żółty szlak turystyczny przebiegający przez teren gminy Bystrzyca Kłodzka w pasie Krowiarek i masywu Śnieżnika odnowiony zostanie z funduszy gminy Bystrzyca Kłodzka na odcinkach od skrzyżowania dróg pod Żabnicą przez Przełęcz Puchaczówka Turyści głównie zainteresowani byli trasami rowerowymi, szlakami i ścieżkami turystycznymi oraz ofertami dla rodzin z dziećmi. Jedną z wielu atrakcji miasta, którą chętnie zwiedzali turyści był punkt widokowy na Baszcie Kłodzkiej, z której roztacza się przepiękny widok na okoliczne pasma górskie. Od maja do końca sierpnia basztę odwiedziło ok osób. Poza sezonem jest jeszcze szansa do zdobycia jej szczytu od poniedziałku do soboty w godz. od 10,00 do 16,00. Zapraszamy turystów do siedziby Centrum Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej, które otwarte jest przez cały rok: od poniedziałku do piątku w godz. 8,00-17,00, w sobotę od 10,00-16,00, od 1.11 do od poniedziałku do piątku w godz. 8,00-16,00, w sobotę od 10,00-14,00. Przed wyruszeniem na trasę turysta może zakupić w CIT mapy oraz przewodniki, a także otrzymać bezpłatnie ulotki informacyjne o mieście i okolicy. W ofercie sprzedaży są również widokówki, magnesy, breloki, grafi ki, książeczki turystyczne oraz album Ziemia Kłodzka i Góry Sowie. W tym roku oferujemy także do sprzedaży dukata lokalnego 3 Floriany (emisja z 2008 r.), w cenie 5 zł za sztukę. Liczymy na to, że zbliżający się sezon jesienno - zimowy również zaskoczy nas piękną pogodą i zachęci turystów do wędrówek pieszych i rowerowych oraz do uprawiania narciarstwa biegowego i zjazdowego na terenie naszej gminy jak i w okolicach. Więcej informacji na stronie: Renata Rupniewska Wydział Turystyki Oznakowanie turystyczne w gminie w kierunki Czarnej Góry 4,8 km oraz od skrzyżowania dróg pod Skałeczką (570 m n.p.m.) siodło pomiędzy Modlisze (522 m n.p.m.), Grodnikiem (626 m n.p.m.), a Kwaśniakiem (644 m n.p.m.) 2,2 km. Ustawione zostaną także na Przełęczy Puchaczówka stanowiska informacyjne (rogacze) z drogowskazami. ciąg dalszy na stronie 7

7 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 7 Oznakowanie turystyczne w gminie cd. Zadanie to powierzone zostało do realizacji Grupie Znakarskiej przy Oddziale Bialskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego zs. w Lądku - Zdroju. Miejska Trasa Turystyczna, wytyczona w 2003 r., wzbogaci się o odrestaurowane i odpowiednio zabezpieczone, przed warunkami atmosferycznymi, tablice informacyjne, stanowiące elementy oznakowania turystycznego najważniejszych zabytków bystrzyckich. Tablice ponownie zostaną zainstalowane na obiektach zabytkowych i służyć będą turystom polskim i zagranicznym odwiedzającym Bystrzycę Kłodzką. Kolejnymi działaniami podjętymi przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w zakresie oznakowania turystycznego są złożone projekty dotyczące systemu identyfi kacji turystycznej. W ramach przeprowadzonego naboru przez Kłodzką Wstęgę Sudetów, o przyznanie pomocy do Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: Małe projekty i Odnowa i rozwój wsi, gmina złożyła dwa wnioski aplikacyjne. Pierwszy dotyczył systemu identyfi kacji turystycznej oznakowanie atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej oraz ich promocja, drugi oznakowanie atrakcji turystycznych Gminy Bystrzyca Kłodzka. Rada Fundacji Kłodzkiej Wstęgi Sudetów zakwalifi kowała oba wnioski do dofi nansowania. Wnioski zostały przygotowane przez Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. Przedmiotem projektów jest wykonanie drogowego oznakowania atrakcji turystycznych gminy Bystrzyca Kłodzka, w szczególności tych wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oznakowanie to w znaczący sposób ma wpłynąć na ukierunkowanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne, zidentyfi kowane na terenie miasta i gminy, poprzez system informacji wizualnej. System będzie stworzony poprzez wykonanie i umiejscowienie drogowych kierunkowych znaków turystycznych, wskazujących dojazd do atrakcji turystycznych. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Turystyki. Ewa Koczergo Wydział Turystyki Zamknięto kapsułę czasu w Bystrzycy Podczas remontu na Baszcie Rycerskiej w kuli zwieńczającej hełm, znaleziono tubę z wytłoczoną datą 1928, a w jej wnętrzu historyczne dokumenty. Zgodnie z tradycją, montując nową tubę włożono do niej nowe dokumenty. Umieszczono tam pismo informujące o obecnej sytuacji w gminie Bystrzyca Kłodzka i w kraju, lokalną gazetę, banknoty, widokówki, fotografi e, znaczki, pendrive z materiałem fotografi cznym, oraz protokół z otwarcia kuli z dnia r. Kulę przekazano Wykonawcy robót p. Adamowi Kaszy, w celu wykonania prac konserwatorskich i złocenia, a następnie zainstalowania jej na zwieńczeniu hełmu Baszty Rycerskiej ku potomnym. Agnieszka Maryniak Wydział Turystyki

8 8 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Pozyskane środki z zewnątrz Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4556/ IV/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofi nansowania w ramach Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców w Priorytecie IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ( Miasta ) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , wnioski złożone przez Gminę Bystrzyca Kłodzka dotyczące zadań: 1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Przebudowa sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali zostały zakwalifi kowane do dofi nansowania. Z całego Województwa Dolnośląskiego do dofi nansowania zostało wybranych 14 projektów z 24 złożonych. Wniosek pn. Przebudowa sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali został najwyżej oceniony i znalazł się na pierwszej pozycji listy projektów wybranych do dofi nansowania. Wniosek pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8 znalazł się również na wysokim, trzecim miejscu na liście. Całkowita wartość projektu pn. Przebudowa sali widowiskowej ( ) to , 61 zł, wnioskowana kwota dofi nansowania ,70 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifi kowalnych projektu. W ramach realizacji projektu m.in. przebudowana zostanie sala widowiskowa znajdująca się na I piętrze budynku MGOK, utworzone zostanie studio nagrań oraz pomieszczenie reżyserki Kolejna jednostka OSP wyposażona w nowy sprzęt - Gmina Bystrzyca Kłodzka czwarty rok z rzędu uczestniczy w projekcie Dolny Śląsk - bezpieczny ratownik w OSP. Dnia 28 sierpnia br. w Idzikowie odbyło się przekazanie nowego sprzętu przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Renatę Surmę, w obecności Prezesa Gminnego OSP w Bystrzycy Kłodzkiej Pana Jana Pięty dla kolejnej jednostki OSP z terenu gm. Bystrzyca Kłodzka. Gmina Bystrzyca Kłodzka uzyskała sprzęt dla jednostki OSP z projektu Dolny Śląsk bezpieczny ratownik w OSP. Wartość zestawu zł (dofi nansowanie Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zł, dofi nansowanie Gminy Bystrzyca Kłodzka zł). W skład zestawu wchodzi 6 hełmów bojowych, 6 kominiarek, 6 kompletów specjalnych ubrań ochronnych, 6 par rękawic, 6 par Nowy sprzęt dla OSP na II piętrze. W ramach przebudowy sali widowiskowej powiększona zostanie dotychczasowa scena, przewidziano wykonanie dodatkowych okładzin akustycznych ścian i sufi tu w celu poprawy jej parametrów akustycznych, a także na widowni zamontowane zostaną nowe fotele. Prace budowlane obejmą także swym zasięgiem III piętro, gdzie przewiduje się wydzielenie pomieszczenia gdzie zamontowana zostanie centrala nawiewno - wywiewna oraz wykonane zostaną niezbędne prace remontowe pomieszczeń i dachu. Planowane jest także wykonanie nowej wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, roboty elektryczne, a także roboty instalacyjne c.o.(widownia i scena) i instalacji p.pożarowej (widownia i scena). W ramach zadania zakupione i zamontowane zostanie nagłośnienie i oświetlenie techniki sceny, urządzenia do prezentacji multimedialnej, urządzenia i multimedia dla sceny, nagłośnienie (miksery, kolumny i mikrofony), a także urządzenia i mechanizmy do kurtyn i okotarowania sceny. Całkowita wartość projektu pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ( ) to ,27 zł., wnioskowana kwota dofi nansowania , 63 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifi kowalnych projektu. W ramach realizacji projektu wykonana zostanie elewacja budynku, wymieniona zostanie częściowo stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, zamontowany zostanie także system odmrożeniowy rynien i rur spustowych. Naprawie poddane będą także schody zewnętrzne z piaskowca znajdujące się w elewacji frontowej i tylnej, oraz schody do kotłowni. Monika Pyrcz-Jurczyk Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego butów strażackich, 2 komplety aparatów oddechowych z sygn. bezruchu, 2 komplety radiotelefonów ze słuchawkami. Zestawy ww. sprzętu otrzymały również w poprzednich latach: OSP Stara Łomnica w 2012 roku, Gorzanów , Wilkanów Burmistrz Bystyrzycy Kłodzkiej planuje dalsze, sukcesywne doposażenie kolejnych jednostek OSP z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka. Zestawy Dolny Śląsk - Bezpieczny ratownik w OSP przekazane naszym jednostkom OSP zwiększą bezpieczeństwo, ochronę życia i zdrowia. Rafał Matys Wydział Spraw Obywatelskich Bystrzyca Kłodzka podbiła serca Krakowian!!! Blisko dwa tygodnie w Krakowie świętowano XXXVII Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, na których w tym roku nie zabrakło także Bystrzycy Kłodzkiej. Podczas 12 dni na Rynku Głównym w Krakowie zaprezentowało się blisko 800 twórców ludowych z wyrobami rękodzieła ludowego i artystycznego oraz rzemiosła artystycznego. Na estradzie pod Wieżą Ratuszową wystąpiło około 120 zespołów pieśni i tańca, kabaretów, gawędziarzy i kapel. Jak podkreślają główni organizatorzy Targów - Fundacja "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło - krakowskie Targi Sztuki Ludowej to największa i najpełniejsza prezentacja polskiej sztuki ludowej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego w całej Europie. ciąg dalszy na stronie 9

9 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 9 Bystrzyca Kłodzka podbiła serca Krakowian!!! cd. Na straganach zaprezentowano drewniane rzeźby, haftowane obrusy i serwetki, ręcznie malowaną ceramikę, wyroby skórzane, przetwory oraz przeróżne regionalne produkty. Każdy dzień prezentował inną tematykę oraz poświęcony był dla innego regionu kraju bądź Europy. Poniedziałek 19 sierpnia br. był dniem, w którym królewska Bystrzyca Kłodzka została okrzyknięta gospodarzem krakowskiego rynku. W scenariuszu bystrzyckiej prezentacji kulturalnej nie zabrakło bowiem ludowych zespołów śpiewaczych z naszej gminy, artystów, rękodzielników, muzealników, osób odpowiedzialnych za promocję gminy oraz naszych lokalnych aktorów teatralnych. Swoje królewskie włości godnie promował także nasz obywatel - Lew Bystrzak, który dzielnie wspierał koleżanki z Wydziału Promocji tut. Urzędu. Uroczystego otwarcia DNIA KRÓLEWSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ dokonali dyrektor targów Józef Spiszak wspólnie z Burmistrzem Bystrzycy Kłodzkiej Renatą Surmą, Przewodniczącym Rady Miejskiej Arturem Pokorą oraz Radnym Rady Miejskiej Piotrem Budnikiem. Gromkimi brawami oraz z wielkim entuzjazmem zostały przyjęte występy artystyczne gminnych zespołów ludowych, a wśród nich: Ludowy Zespół Śpiewaczy Tarnawiczanki ze Starego Waliszowa, Ludowy Zespół Śpiewaczy Waliszowianie z Nowego Waliszowa oraz Zespół Pieśni Cyraneczki z Gorzanowa. Bisom nie było końca! W bystrzyckim programie artystycznym gościnnie wystąpił także p. Leszek Biłas miłośnik ziemi kłodzkiej, który w swojej muzycznej twórczości wyraził ogromne zamiłowanie do naszej Małej Ojczyzny. Wisienką na torcie w bystrzyckiej prezentacji okazał się spektakl teatralny pt. Pomnę, pomnę w reżyserii Ilony Krawczyk, aktorki współpracującej z Teatrem Pieśni Kozła z Wrocławia - pochodzącej z Bystrzycy Kłodzkiej; realizowany w ramach projektu artystyczno badawczego Małe Ojczyzny, inspirowany historią przesiedlenia mieszkańców Dolnego Śląska przybyłych na teren Ziemi Kłodzkiej z Tarnowicy Polnej i okolic (obecna Ukraina) oraz pieśniami z pogranicza polsko-ukraińskiego. Usłyszane podczas wywiadów historie stały się punktem wyjścia do tworzenia scen teatralnych przywołujących obrazy z przeszłości (dramaturgia: Georgina Biggs; konsultacje: Gabriel Rodriques Almagro; wystąpili : Młodzież Gminy Bystrzyca Kłodzka, Zespół Ludowy Tarnawiczanki ze Starego Waliszowa, Zespół Ludowy Waliszowianie z Nowego Waliszowa). W imieniu Organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim współtworzącym Dzień Królewskiej Bystrzycy Kłodzkiej na Rynku Głównym w Krakowie za zaangażowanie oaz uświetnienie swoją pracą i obecnością naszej prezentacji: - Paniom i Panom z Ludowego Zespołu Śpiewaczego Tarnawiczanki ze Starego Waliszowa; - Paniom i Panom z Ludowego Zespołu Śpiewaczego Waliszowianie z Nowego Waliszowa; - Paniom i Panom z Zespołu Pieśni Cyraneczki z Gorzanowa; - Panu Leszkowi Biłasowi; - Pani Sylwii Kozłowskiej ze Stowarzyszenia Słomianka ; - Pani Ilonie Krawczyk reżyser spektaklu pt. Pomnę, pomnę ; - Młodzieży z naszej gminy za wspaniały kunszt aktorski w spektaklu, a w szczególności: Aleksandrze Mazur (oraz jej Mamie) Paulinie Kajdanowicz, Karolinie Kapitańskiej, Kacprowi Lech, Marcinowi Maziakowskiemu, Pani Beacie Sierpińskiej z Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej; Pani Henryce Marcinkiewicz, Pani Marii Śliwowskiej, Panu Konradowi Stańczyk-Biernackiemu oraz Firmie Agrafi ka z Bystrzycy Kłodzkiej, Pani Julicie Węgrzyckiej. Więcej zdjęć znajdziecie Państwo na stronie oraz na naszym Facebooku. Ewelina Walczak Wydział Promocji i Sportu

10 10 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Diecezjalne Święto Chleba - w tym roku w Gminie Bystrzyca Kłodzka! To naprawdę wyjątkowa sytuacja i wyróżnienie dla naszego społeczeństwa w tym roku Dożynki Diecezjalne odbyły się 8 września w Bystrzycy Kłodzkiej. Tylko raz na ćwierćwiecze zdarza się, że miasto siedziba dekanatu organizuje Diecezjalne Święto Plonów na swoim terenie. Unikalność tej sytuacji spowodowała, że Organizatorzy tegorocznych dożynek przeprowadzili je z niezwykłą starannością i zaangażowaniem. Obchody Święta Chleba rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej, której przewodniczył JE ks. bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki. Pierwszy Biskup Świdnicki, a także Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej, został uroczyście przywitany chlebem oraz koszem obfi tości z tegorocznych zbiorów przez włodarza gminy Bystrzyca Kłodzka Renatę Surmę, która w mowie powitalnej zakomunikowała wszystkim zgromadzonym o fakcie nadania przez Radę Miejską w Bystrzycy Kłodzkiej tego zacnego tytułu Jego Ekscelencji, ks. bp Ignacemu Decowi. Ileż to pracy i modlitwy w uprawę roli włożyć trzeba Żeby mieć na stole, na białym obrusie Świeży bochen chleba Ważnym i podniosłym momentem całego wydarzenia było wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Bystrzycy Kłodzkiej bp. Ignacemu Decowi. Tego uroczystego aktu dokonali Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Artur Pokora. Hierarcha nie krył wzruszenia wobec słów Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, określających go mianem autorytetu moralnego, którego zasługi na trwałe wpisują się w historię Bystrzycy Kłodzkiej. Tym sposobem hierarcha znalazł się pośród znakomitego grona Honorowych Obywateli Miasta, do których należą m.in. ks. Stefan Smoter, Posłowie na Sejm RP: Grzegorz Schetyna, Jakub Szulc i Monika Wielichowska, czy Karl Heinz Ludwig konserwator zabytków, za sprawą którego zostało odrestaurowanych wiele zabytków na terenie naszej gminy. O wyjątkowym charakterze wydarzenia zdecydowały również liczne delegacje z wieńcami dożynkowymi, które przybyły na uroczystość z terenu całej diecezji świdnickiej. Pośród znamienitych gości nie zabrakło także licznej grupy przedstawicieli władz kościelnych, parlamentarzystów, przedstawicieli lokalnych samorządów, sołtysów, służb mundurowych oraz mieszkańców z niemalże całej diecezji świdnickiej. Niekwestionowanymi bohaterami uroczystości byli przede wszystkim rolnicy, do których bp Ignacy Dec skierował w swojej homilii słowa o g r o m n e g o s z a c u n k u i uznania, a także wdzięczności za trwanie przy pracy nad chlebem. Druga część uroczystości miała charakter obrzędowy, a jej oficjalne otwarcie zapoczątkowały słowa Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, skierowane do wszystkich rolników, mieszkańców i przybyłych gości: Program uroczystości obfi tował także w wyróżnienia, w szczególności dedykowane głównym bohaterom Święta Chleba - rolnikom. Na wniosek Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Minister Rolnictwa nadał odznaczenia Zasłużony dla Rolnictwa, które zostały uroczyście wręczone kilku rolnikom z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka. Ceremoni dożynkowej, z wielkim zaangażowaniem przewodniczyli Starościna dożynek p. Anna Tyszkiewicz-Siąkała z Bystrzycy Kłodzkiej oraz Starosta p. Bolesław Kołt z Wilkanowa, a tegoroczny scenariusz imprezy obfi tował w wiele innych atrakcji artystycznych, rekreacyjnych i rozrywkowych. Tuż po ofi cjalnych obrzędach estradę wypełniły występy gminnych ludowych zespołów śpiewaczych, lokalnych artystów oraz kapeli muzycznych z Republiki Czeskiej, przeprowadzono liczne konkursy o charakterze sprawnościowym oraz edukacyjnym, tj.: drużynowe toczenie słomianych beli na czas, zawody sportowe z udziałem strażaków i publiczności z Polski i Czech, Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, jak również konkurs Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym, organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bystrzycy Kłodzkiej. Uwieńczeniem części rozrywkowej był dynamiczny koncert w wykonaniu Zespołu Norbi. Obchody tegorocznego Święta Chleba zakończył pokaz tańca z ogniem w wykonaniu Teatru Ulicznego TUB z Bystrzycy Kłodzkiej. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia pełnej fotorelacji z wydarzenia na ofi cjalnym profi lu gminy na Facebooku oraz na stronie Ewelina Walczak Wydział Promocji i Sportu

11 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 11 Odwiedź nas na Facebooku! Z roku na rok rośnie liczba tematów, którymi dzielą się z nami mieszkańcy miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka. Świadczą one, że wszyscy coraz bardziej utożsamiamy się z naszą Małą Ojczyzną. A także, iż wzrasta świadomość obywatelska i zaangażowanie w jej rozwój w nasz wspólny rozwój. Historią, kulturą i tradycją naszego miasta interesuje się również coraz więcej osób z kraju i... zagranicy. Dlatego uznaliśmy, że nadszedł czas, aby wykorzystać możliwości, jakie stwarzają tak zwane media społecznościowe i także w ten sposób informować się wzajemnie o sprawach ważnych, mniej ważnych a nawet tych, o których mówimy z przymrużeniem oka Wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka jesteśmy przekonani, że dzięki kontaktom z Wami, wiadomości, które będą się pojawiać na naszym profi lu, na pewno nie będą nudne. Serdecznie zapraszam! Kolejny transgraniczny projekt w realizacji Dnia 18 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w Usti nad Orlici dotyczące projektu Transgraniczne więzi przyjaźni prowadzonego przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wspólnie z miastem partnerskim Usti nad Orlici. Konsultacja przeprowadzona została w kwestii wzajemnej promocji, udziału w wydawnictwach, akcjach, publikacjach oraz przebiegu harmonogramu poszczególnych działań tj. PARTNERSKIE WARSZTATY TERENOWE i NOCNE ZWIEDZANIE MIASTA. W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki tut. urzędu Ewelina Walczak i Alicja Litkowiec oraz reprezentanci Usti nad Orlici Starosta Zdenek Espandr, Katka Martincova i Zdenka Kroulikova. Efekty powyższego projektu można było zobaczyć 27 września br. Alicja Litkowiec Wydział Promocji i Sportu Szanowni Mieszkańcy! Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka będzie przeprowadzona kontrola mająca na celu weryfi kację informacji w zakresie: - złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - wyposażenia nieruchomości w kompostownik przydomowy, - wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków i obowiązku posiadania opłaconej faktury za wywóz nieczystości ciekłych. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.391 z późn. zm.). - Uchwała nr XXXVI/376/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka. Kazimierz Sołotwiński Prezes Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

12 12 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Bystrzyca gościła byłych mieszkańców - Szanuję uczucia, jakimi darzą nasze miasto jego byli mieszkańcy i ich rodziny. Przecież nasi Kresowiacy, Lwowiacy i Wilniuki oraz ich dzieci też z sentymentem odwiedzają swoje dawne strony mówi Renata Surma Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. 7 sierpnia br., w Polanicy Zdroju, Renata Surma spotkała się z przedstawicielami Heimatgruppe Habelschwerdt / Schlesien stowarzyszenia skupiającego obywateli niemieckich, byłych mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej i okolic. Członkowie tej organizacji od lat współpracują z Urzędem Miejskim i różnymi instytucjami wspólnie inicjując różnorodne wydarzenia kulturalne, odnowę zabytków oraz wymiany grup młodzieży licealnej. Jeden z członków stowarzyszenia, Karl Heinz Ludwig, który odrestaurował kilka bystrzyckich zabytków, posiada tytuł Honorowego Obywatela Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach wizyty niemieccy goście odwiedzili także kapliczkę św. Floriana oraz grób Hermanna Stehra, autora licznych baśni, liryk i powieści z końca XIX i początku XX wieku, w których ukazywał życie śląskich chłopów i robotników. Następnie zostali powitani w miejskim ratuszu przez Sekretarza Gminy Tadeusza Zielińskiego oraz zwiedzili dzisiejszą Bystrzycę. Ważnym wydarzeniem spotkania było uroczyste otwarcie wystawy w Muzeum Filumenistycznym, która została poświęcona historii Miejskiej Kuźni. Jednym z autorów eksponowanych prac był Heribert Wolf, prezes Heimatgruppe Habelschwerdt. Ewelina Walczak Wydział Promocji i Sportu Bystrzycka kuźnia - wystawa w Muzeum Filumenistycznym Niewielu z obecnych mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej wie, że w ich mieście przy ul. Okrzei 45 mieściła się kuźnia, a pracujący w niej kowale nie tylko podkuwali konie, ale też wykuwali różnego rodzaju przedmioty kowalstwa artystycznego. Dzieje bystrzyckiej kuźni przybliżyła nam wystawa prezentowana w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej pt. Kuźnia. Można było zobaczyć na niej zdjęcia przedstawiające kuźnię sprzed 1945 r., a także fotografi e i nie tylko prac wykonanych przez dwóch pracujących w niej kowali. Obok zwykłej pracy kowali, zajmowali się oni również kowalstwem artystycznym. Byli to Paul Wolf, przedstawiciel rodziny od 1874 r. będącej właścicielami bystrzyckiej kuźni oraz Jan Liwacz, były więzień KL Auschwitz, wykonawca napisu ARBEIT MACHT FREI nad bramą główną prowadzącą do obozu, który po 1945 r. przejął kuźnię. Wykorzystane na ekspozycji fotografi e pochodziły ze zbiorów: Heriberta Wolfa, rodziny Jana Liwacza, Stanisławy Klajn oraz Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau (zdjęcia przedmiotów ciąg dalszy na stronie 13

13 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 13 Bystrzycka kuźnia - wystawa w Muzeum Filumenistycznym cd. wykonanych przez Jana Liwacza w czasie gdy był więźniem obozu koncentracyjnego w Auschwitz). Oprócz zdjęć na wystawie można było podziwiać świeczniki wykonane przez Paula Wolfa oraz kraty wykute przez Jana Liwacza. Eksponaty zostały udostępnione przez Heriberta Wolfa oraz rodzinę Jana Liwacza i państwa Tekieli. Wszystkim za udostępnione materiały i pomoc serdecznie dziękujemy. Wystawę pt. Kuźnia można było oglądać od 4 sierpnia do 12 września 2013 r. Autorami wystawy są: Heribert Wolf, Janusz Kobryń, Małgorzata Jaworska i Dorota Marchewka. Tłumaczenia tekstów na język niemiecki wykonała Lidia Zasępa. Sądząc po znaleziskach przy obecnej ulicy Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej, kuźnia znajdowała się tutaj już w czasach wojny 30-letniej ( ). Pierwsza udokumentowana wzmianka jest datowana na rok 1790, gdy dom został sprzedany za 14 talarów i 10 srebrnych groszy. Jako pierwszy właściciel został wymieniony Ignatz Soppler, który w roku 1830 sprzedał dom swojemu synowi Josephowi. W 1874 r. kupił kuźnię Anton Wolf i w jego rodzinie pozostawała aż do wywłaszczenia i przymusowego wysiedlenia w 1946 r. Ostatnim właścicielem z rodziny Wolf był Friedrich, znany i lubiany w mieście i okolicy ze względu na dobrą pracę, ale również ze względu na sarkastyczne poczucie humoru. Jego syn Paul uczył się kowalstwa artystycznego i w roku 1939 uzyskał w tym zawodzie mistrzowski tytuł. Jeszcze teraz wiele prac w Bystrzycy świadczy o jego biegłości. Paul wraz z bratem zbudował również w tym czasie maszynę do produkcji ogrodzeń siatkowych, aby uwolnić się od kowalstwa, głównie podkuwania koni. Po przymusowych wysiedleniach i okresie niewoli podążył za rodziną do Niemiec Zachodnich w okolice Attendorn/Olpe w Sauerland. Muzeum Filumenistyczne zaprasza na wystawę prac autorstwa Michała Piotrkowicza pt. Zapałki, którą można oglądać od 14 IX Michał Piotrkowicz - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uzdolniony malarz i konserwator sztuk pięknych. Maluje i uprawia japońskie sztuki walki od 1992 r. Mistrz Świata w karate 2011, wielokrotny mistrz Polski. Mistrz Ukrainy w karate i kobudo, medalista Pucharu Europy i Pucharu Świata. Zwycięzca międzynarodowych zawodów w tameshigiri (cięciu ostrym mieczem) i trzykrotny Mistrz Świata w chanbarze (szermierka samurajska w konwencji sportowej). Jego dorobek artystyczny obejmuje ponad 2000 obrazów, ilustracje do książek oraz okładki. Na swoim koncie ma wystawy m.in. w: - Galerii Promocyjnej na Rynku Starego Miasta - Religia Boga Wyobraźni, Historia kuźni miejskiej Oprócz pracy zawodowej wykuwał także tutaj kraty, świeczniki, lampy i inne części, aby tym sposobem zarabiać na życie. Po przeprowadzce rodziny do Düsseldorf zakończył swoją działalność dopiero w późnym wieku, wiele prac świadczy o jego umiejętnościach. Kuźnię w Bystrzycy przejął w roku 1946 Polak Jan Liwacz. Był również kowalem i był jednym z pierwszych osadzonych w Auschwitz więźniów (więzień nr 1010), później przeniesiony do innego obozu koncentracyjnego. W Auschwitz wykonał na rozkaz kierownictwa obozu szyld nad bramą wejściową. Napis ten: Arbeit macht frei stał się znany na całym świecie. Wiele innych jego prac można oglądać w małym muzeum. W Bystrzycy Kłodzkiej pracował do końca lat 60-tych. Później kuźnia została zamknięta, wybudowano ściany działowe na komórki mieszkańców, a dymnik rozebrano do fundamentu. Jan Liwacz zmarł w 1980 r. Fragment tekstu z wystawy pt. Kuźnia. Tomasz Nowicki - Muzeum Filumenistyczne Wystawa malarstwa pt. Zapałki - Galerii Krytyków Pokaz na Krakowskim Przedmieściu i Galerii Ścieżka na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, - Cafe Starbucks New York City - Angels - wystawa upamiętniająca trzydziestą rocznice Stanu Wojennego w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, - siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku - pokaz prac malarskich na noworocznym balu Polskiego Radia Nowy Jorku, - Quick Steak and Music, Złote Tarasy w Warszawie - wystawa prac malarskich inspirowanych twórczością zespołu Bez Jacka, - Galerii Abakus (SCEK) - wystawa prac malarskich Sztuki walki - walki o sztukę, - Galerii Stara Prochownia (SCEK) - wystawa prac malarskich Anioły. Michał Piotrkowicz o swojej najnowszej wystawie: Cykl prac Zapałki został zainspirowany kolejami ludzkiego losu. ciąg dalszy na stronie 14

14 14 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Kluczem do zrozumienia cyklu jest ogień, symbolizujący między innymi siły witalne człowieka. Tak jak ogień trawi zapałkę, tak samo nadaje jej sens istnienia. Zapałka przekazuje niesiony przez siebie ogień dalej - rozpala domowe ognisko, zapewniając nam uczucie ciepła i bezpieczeństwa. Ogień kojarzony jest z miłością rozpalającą kochanków, którzy spleceni w tym uczuciu razem płoną i gasną. Zapałka rozpala latarnie, w celu rozświetlenia drogi. Drogi, którą nawet jeśli podążamy samotnie, światło czyni bardziej znośną, dodaje pewności siebie i chroni przed potknięciem. Sam człowiek w swojej istocie jest płonącą latarnią przemierzającą czas. To w jakim celu płonie, zależy już od niego samego. Można oddać się emocjom, szukać oczyszczenia czy spłonąć w obronie własnych przekonań lub idei niczym całopalna ofi ara w starożytnym obrządku. Dosłownie spłonęli Ryszard Siwiec i Jan Palach, którym w tym cyklu poświęciłem kilka prac. Ogień, który trawił ich wewnętrznie, ta niezgodna na działania systemu totalitarnego, pchnęła ich do samospaleń - manifestów desperackiej walki o wolność. W podobny sposób, do dziś, protestują tybetańscy mnisi. Oddając się ogniu, mają nadzieję, że oczyszczą ludzkie serca i uratują swój kraj. Tomasz Nowicki - Muzeum Filumenistyczne Muzeum Filumenistyczne włączyło się do akcji Narodowego Czytania dzieł Aleksandra Fredry zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 7 IX 2013, o godz.11.00, w sali wystaw czasowych muzeum, aktorskimi umiejętnościami popisali się : Renata Surma Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej oraz Tomasz Nowicki Dyrektor muzeum. Zgromadzonym przeczytali wybrane bajki oraz epigramy mistrza Fredry. Spotkanie wzbogaciła porywająca interpretacja fragmentów Zemsty oraz Ślubów Panieńskich w wykonaniu uczniów bystrzyckich szkół. Tomasz Nowicki - Muzeum Filumenistyczne Wystawa malarstwa pt. Zapałki cd. Narodowe Czytanie Fredry w Muzeum Filumenistycznym

15 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 15 Bystrzyckie muzeum od kilku lat aktywnie współpracuje z lądecką Galerią Muzealną im. Michała Klahra Starszego. Galeria działa przy lądeckim Centrum Kultury i Rekreacji, a prowadzi ją bystrzyczanka Anna Franczukowska. Pokłosiem tegorocznej współpracy była wystawa etykiet ze zbiorów Muzeum Filumenistycznego organizowana wiosną w siedzibie Galerii, a także wystawa Osobistości i osobliwości ziemi kłodzkiej zaprezentowana mieszkańcom Bystrzycy podczas tegorocznego Święta Floriana w sali wystaw czasowych naszego muzeum. W lądeckiej Galerii organizowane były również zajęcia Latającego Muzeum poświęcone tematyce socrealizmu na etykietach zapałczanych. Narodowe Czytanie zainicjowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego ma na celu promocję polskiej kultury, zachęcanie do lektury książek, wzmacnianie wspólnoty narodowej. 7 września 2013 r.w Gminie Bystrzyca Kłodzka czytano w Bibliotece Publicznej, Muzeum Filumenistycznym, Baszcie Widokowej oraz fi liach bibliotecznych. Nasza współpraca W ostatnich miesiącach bystrzyckie muzeum zaangażowało się również we wsparcie organizacji lądeckiego projektu Lądek - miasto artystów. Projekt przygotowano przy wsparciu Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. W ramach działań dla uczestników został przygotowany wykład dotyczący historii sztuki ziemi kłodzkiej, który 5 IX 2013 na lądeckim Rynku wygłosił dyrektor Muzeum Tomasz Nowicki. Współpracujący ze sobą muzealnicy mają już kolejne pomysły, które chcieliby zrealizować w nadchodzących latach. Tomasz Nowicki Muzeum Filumenistyczne Narodowe Czytanie A. Fredry w Bibliotece a w interpretacji uczniów naszych szkół spotkała się z ogromnym zainteresowaniem publiczności. Uczestnicy spotkania dla upamiętnienia akcji otrzymali pamiątkowe pieczęcie. Dorota Krawczyk - BPMiG Bystrzyca Kłodzka Znane utwory Aleksandra Fredry czytali m.in. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, dyrektorzy Muzeum Filumenistycznego Tomasz Nowicki, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Robert Duma, pracownicy Urzędu i Bibliotek. Szczególne podziękowania w imieniu słuchaczy i organizatorów kierujemy dla zespołu nauczycieli humanistów z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich za wspaniałe przygotowanie młodzieży. Uczniowie przypomnieli biografi ę i twórczość autora, a następnie czytali wybrane fragmenty komedii Zemsta i Mąż i żona z podziałem na role jak również wiersze, fraszki, przysłowia, parodie i epigramaty. Uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Sylwestra Kaliskiego czytały fragment komedii Śluby panieńskie. Utwory Aleksandra Fredry bawią nas humorem, ale też zmuszają do refl eksji i zadumy, polskie społeczeństwo przedstawia z zaletami i wadami bez upiększeń i zakłamań. W tym roku mija 220 rocznica urodzin hrabiego Aleksandra Fredry. Mimo upływu czasu jego twórczość jest ciągle aktualna,

16 16 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 O finansach w Bibliotece We wrześniu seniorzy rozpoczęli naukę w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, tym razem program dotyczył edukacji ekonomicznej, a dokładnie fi nansów. Projekt O fi nansach w bibliotece jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Partnerami FRSI w województwach są wojewódzkie biblioteki publiczne. Głównym celem projektu to zwiększenie u osób starszych umiejętności korzystania z usług fi nansowych, w tym bankowości elektronicznej. Projekt polegał na organizowaniu cyklu spotkań dla osób w wieku 50+. W naszej bibliotece odbyło się pięć spotkań w dniach: 3, 5, 13,17 i 19 września 2013 r. Do realizacji projektu niezbędna była znajomość obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Naszym seniorom wiedza ta nie jest obca, ponieważ uczestniczyli w wielu wcześniejszych projektach i szkoleniach, które pozwoliły doskonalić te umiejętności. Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta, a także miejscowości na terenie gminy. Wiedzę z zakresu edukacji ekonomicznej przyswoiło 60 osób. Seniorzy nauczyli się m.in. jak uregulować rachunki przez Internet, w jakim banku najkorzystniej ulokować gotówkę, w którym banku będzie ona najbezpieczniejsza, jak zrobić zakupy nie wychodząc z domu. Wiedza ta jest niezmiernie przydatna, a być może niezbędna w codziennym życiu. Dorota Krawczyk - BPMiG Bystrzyca Kłodzka Na każdym ze spotkań realizowane były poszczególne moduły: Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym, Bank przez Internet, Lokaty, kredyty i karty - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową, Ubezpieczenia, Bank Centralny i inne banki. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z fi liami bierze udział w programie Orange dla bibliotek, dzięki czemu korzystanie z Internetu w naszych placówkach nadal pozostaje bezpłatne. Ponad 12 tys. dotację przekażemy na pokrycie opłat internetowych, prowadzenie naszej strony zajęcia związane z korzystaniem z Internetu lub komputera, zakup audiobooków i e-booków o dowolnej tematyce oraz programów Orange dla bibliotek edukacyjnych i biurowych, opłat związanych z katalogowaniem w systemie Mak+, a także na inne akcesoria i materiały związane z prowadzeniem zajęć komputerowych w bibliotece. Celem darowizny jest przede wszystkim edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek bystrzyckich, a w szczególności polega na zapewnieniu dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w Bibliotece Centralnej i jej fi liach. Katarzyna Regulska - BPMiG Bystrzyca Kł. Nadal działamy W MAK+ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy oraz jej fi lie wiejskie wciąż tworzą bazę danych katalogu bibliotecznego w elektronicznym systemie Mak+. Ilość wprowadzonych rekordów sięga ponad 22 tys. Biblioteka Centralna posiada w swojej bazie ponad 60 % wprowadzonych pozycji książkowych (Dział Regionalny i Czytelnia - katalogowanie zakończone), fi lie zaś ok. 20 % zbiorów. Pełne korzystanie przez czytelników i użytkowników placówek, czyli rejestracja wypożyczeń i udostępnień zbiorów w systemie elektronicznym będą możliwe pod koniec 2014 r. Katarzyna Regulska - BPMiG Bystrzyca Kł.

17 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 17 Wrzesień był czasem obfi tującym w zakup nowości wydawniczych do bibliotek bystrzyckich. Zachęcamy wszystkich czytelników do korzystania z naszych wzbogaconych i uzupełnionych zbiorów. Na nowe pozycje książkowe przeznaczyliśmy ponad 21 tys. zł dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pod takim właśnie hasłem przystępujemy do realizacji nowego projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w zakresie Małych Projektów. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na ok. 24 tys. złotych. Głównym celem projektu jest utworzenie i doposażenie Punktów Informacji Lokalnej w fi liach bibliotecznych oraz stworzenie przyjaznego i estetycznego miejsca dla wszystkich mieszkańców wspólnoty wiejskiej. Zwiększenie oferty umożliwi rozwój kulturalny i informacyjny, podniesie standard świadczonych usług, a także wzbogaci je dzięki utworzeniu centrum aktywności społecznej. Działanie wpłynie na poprawę jakości życia społeczności lokalnej na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Nowości wydawnicze (Program Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek ), a także hojności naszego organizatora Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. Katarzyna Regulska BPMiG Bystrzyca Kł. BIBLIOTEKA - lokalne centrum informacji, wiedzy i edukacji dla społeczności lokalnej KAZIMIERZ KUTZ Dzięki wsparciu doposażymy nasze fi lie w nowy sprzęt komputerowy ( tablety, laptopy, drukarki laserowe). Zmodernizujemy instalację elektryczną i wymienimy oświetlenie w bibliotece gorzanowskiej. Dokonamy wizualizacji i oznakowań naszych placówek, a także wyposażymy je w stojaki i materiały promocyjne. Zakończenie projektu nastąpi w grudniu 2013 r. Wprowadzone zmiany zwiększą możliwości i poszerzą zakres świadczonych usług bibliotecznych, dostosowując je do potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do informacji, zaś doposażenie fi lii w niezbędny sprzęt umożliwi sprawniejszy przebieg spotkań, szkoleń i kursów. Nasze biblioteki to obecnie jedyne stałe miejsca dostępu do kultury, wiedzy, informacji, komputerów i darmowego Internetu na wsiach. Katarzyna Regulska BPMiG Bystrzyca Kł. Impreza "Nikt nie woła" Szanowny Panie Pośle, Miło było mi przeczytać o imprezie w Bystrzycy Kłodzkiej, i z przyjemnością powiem słów parę na temat Nikt nie woła. Mój fi lm nakręcony pół wieku temu był odkryciem Waszego miasta dla polskiego fi lmu. Bylismy w Bystrzycy traktowani z wielką życzliwością i zainteresowaniem. To było idealne miejsce do robienia fi lmu. Dziękuję! Nikt nie woła nie jest fi lmem byle jakim, i ma swoje miejsce w historii polskiego kina. Niezwykła forma wizualna tego fi lmu jest efektem wykorzystania urody Waszego miasta. Z operatorem Jerzym Wójcikiem - klasykiem sztuki operatorskiej - poszliśmy drogą, którą nikt przed nami nie szedł. Chyba dwie sceny kręciłem na Małym Rynku, na którym znajduje się niezwykły pręgież: targ i występ kabaretu kombatanckiego. Obydwie sceny moglibyście raz jeszcze zrealizować według swoich pomysłów. Nadają się na teatr uliczny, bo były takimi w Nikt nie woła. Od tamtych czasów nigdy nie byłem w Waszym mieście. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wielkich sukcesów. Odtańczcie tango wokół pręgieża. Kanie, r. Kazimierz Kutz Szanowny Panie Senatorze, Miły Panie Kazimierzu, Przygotowanie tego krótkiego meldunku zajęło mi dłuższą chwilę, ale ciągle nie mogę sobie poradzić ze zdjęciami, które zrobiliśmy w czasie pokazu "Nikt nie woła". Za to mam Pański list zamieszczony na bardzo popularnym tu, w regionie portalu który załączam. Z powodu ulewy musieliśmy z wydarzeniem uciekać do Muzeum Filumenistycznego mieszczącego się przy Małym Rynku. Było 106 osób. W tym ok. 20-osobowa grupa miejscowych Romów. Byli zachwyceni, obiecałem Pani Jozefi e (wymyśliła sobie stanowisko w projekcie: "Asystentka p. Komornickiego d/s romskich") tango wokół pręgierza. W programie kolejno: 120 porcji barszczu ukraińskiego, powitanie, odczytanie Listu, informacja o projekcie, występy 3 statystów z 1960 r., pokaz fi lmu, oklaski. Godzi się powiedzieć, że nie miałem pojęcia o roli jaką barszcz ukraiński odgrywa w Pana fi lmie. I oto wstrzeliliśmy się w "10-tkę". Na sali dominował nasz podwórkowy stragan z dachem, na nim trzy piłki, na każdej inna wielka głowa-maszkaron: Zdrojewskiego, Jacka Glomba, no i Pana - chyba najbardziej udana. Być może "Nikt nie woła" będzie pokazywane na Rynku w czasie planowanego festiwalu fi lmów kręconych niegdyś w Bystrzycy, było ich cztery sztuki. W czasie wielkiego remontu Małego Rynku planowanego na kilka najbliższych lat postawimy gdzieś małą ławeczkę z zarezerwowanym dla Pana miejscem. Brąz czy mosiądz? Jak na razie znam tylko takie ławeczki z Piotrem Skrzyneckim, Arturem Rubinsteinem i Ireną Kwiatkowską... Ale oczywiście życzę abyśmy wszyscy żyli jak najdłużej! Wczoraj obejrzeliśmy z moją Żoną Dorotą prawie 2-godzinny fi lm na kanale Kultura poświęcony M. Formanowi. Znakomity. Ale piszę o nim dlatego, ze miejscami jest on w zachowaniu, stylu bardzo do Pana podobny. Mimo, że był Pan daleko dziękujemy za udział w tym wydarzeniu i ufam, że do zobaczenia... Sudeckie i bystrzyckie serdeczności Krzysztof Komornicki

18 18 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Kolejne sukcesy naszego domu W lipcu bieżącego roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej po raz kolejny pozyskał dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont budynku i pomieszczeń naszego domu. Tym razem kwotę ,00 zł planujemy wykorzystać na renowację elewacji zewnętrznej, ocieplenie budynku, remont łazienek, posadzek, tarasów zewnętrznych wraz z montażem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Poza sukcesami finansowymi mamy również osiągnięcia artystyczne. 3 sierpnia 2013 r. podopieczni naszego domu uczestniczyli w Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - Integracja poprzez Sport i Rekreację w Szczytnej, gdzie mogli zaprezentować się przed szeroką publicznością. Danuta Sołodowczuk i Piotr Bielawski wykonali utwory muzyczne, pozostali podopieczni prezentowali prace manualne wykonane w pracowni plastycznej, rękodzielniczej, rzeźbiarskiej oraz zajęć praktyczno - użytecznych naszego domu. Nasze prace prezentowaliśmy również na,,lecie Kwiatów 2013 w Kłodzku, Festynie Dożynkowym w Ołdrzychowicach Kłodzkich i Dożynkach Diecezjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Gdy podopieczni Środowiskowego Domu spotykają się z uznaniem i aprobatą publiczności stają się bardziej szczęśliwi i zmotywowani do działania, a my widzimy, że nasza praca ma sens. Pracownicy ŚDS w Bystrzycy Kłodzkiej Zielona Szkoła uczniów SP nr 1 W dniach r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z opiekunami Urszulą Głąbą, Jolantą Sołtyk, Mariolą Kunicką i Heleną Jakubczyk przebywali na Zielonej Szkole w Swarzewie, w ośrodku wypoczynkowym,,u Anity. W czasie pobytu uczniowie oprócz zajęć dydaktycznych w tradycyjnej formie mieli okazję wiele się nauczyć i miło spędzić czas podczas licznych wycieczek, zabaw i spotkań. Podczas całodniowej wycieczki do Gdańska uczniowie zwiedzili największe polskie zoo, gdańską Starówkę oraz poznali historię Westerplatte. Będąc w Malborku zwiedzili zamek, poznali jego historię oraz zwyczaje i życie codzienne rycerstwa. Podczas pobytu na Zielonej Szkole uczestnicy kilkakrotnie odwiedzili Władysławowo. Oprócz spacerów po plaży mieli tam również możliwość wypłynięcia statkiem w rejs po Bałtyku. Wszystkim bardzo podobał się władysławowski Ocean Park, gdzie oprócz podziwiania wspaniałych eksponatów przedstawiających najciekawsze okazy fauny mórz i oceanów wszyscy mogli się bawić w ogromnym wesołym miasteczku. Wiele radości i wspaniałej zabawy dostarczył dzieciom Aqua Park w Jastrzębiej Górze. Zwiedzając Jastrzębią Górę mogliśmy stanąć w miejscu, które jest najdalej wysuniętym na północ punktem Polski. Ciekawym elementem związanym z poznaniem regionu kaszubskiego było wieczorne spotkanie z miejscowymi twórcami ludowymi. Dzieci miały okazję,,porozmawiać i pośpiewać po kaszubsku, a nawet pograć na rzadkich instrumentach ludowych. Wyjazd do Swarzewa uważamy za bardzo udany. Udało nam się połączyć naukę z dobrą zabawą i wypoczynkiem. Na Zielonej Szkole z pewnością nikt się nie nudził. Opiekunowie: Urszula Głąba, Jolanta Sołtyk, Mariola Kunicka i Helena Jakubczyk

19 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 19 SP nr 2 Szkołą Dbającą o Bezpieczeństwo W listopadzie 2012 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przystąpiła do konkursu Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo organizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Powołany zespół opracował Szkolny Program Bezpieczna Szkoła, który został przyjęty do realizacji w listopadzie 2012 r. Głównym celem programu było wypracowanie wspólnych norm i procedur dotyczących bezpiecznego pobytu uczniów w szkole. Po zakończeniu jego realizacji dokonano ewaluacji podjętych działań, a wymaganą dokumentację przesłano do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Do konkursu o certyfi kat Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo zgłosiło się 75 szkół i placówek oświatowych z województwa dolnośląskiego, w tym 34 szkoły podstawowe. Decyzją Komisji Konkursowej w roku szkolnym 2012/2013 tylko 11 z nich otrzymało Certyfi kat Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo. Wśród nich znalazła się Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej. Dorota Pocian Pedagog szkolny Realizację programu zakończono 30 kwietnia 2013 r. Jego odbiorcy to uczniowie, nauczyciele, pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej, rodzice oraz społeczność lokalna. We wsi Stara Bystrzyca zakończono budowę wiaty gościnnej. Środki pieniężne na zakup materiałów pochodziły z funduszu sołeckiego wsi oraz z Projektu Działaj Lokalnie Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. W imieniu własnym oraz Rady Sołeckiej dziękuję za szczególne zaangażowanie się w pracę przy budowie wiaty Panu Stanisławowi Rup oraz Panom Stanisławowi Włodarskiemu, Ireneuszowi Świszcz i Marcinowi Lemańskiemu. Za pomoc przy kryciu dachu dziękuję Panom: Danielowi Trzósło, Tadeuszowi Sołodowczukowi, Sławomirowi Kopaczyńskiemu. Dziękuję także Pani Monice Romanowskiej pracownikowi UMiG w Bstrzycy Kłodzkiej za pomoc i doradztwo w sprawach urzędowych. Sąsiedzka inicjatywa Sołtys wsi Maria Handel

20 20 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Sołectwo Wilkanów W naszej miejscowości Wilkanów jest coraz piękniej. Zakończono główny etap oświetlenia solarowego. Dzięki funduszowi sołeckiemu i pracownikom interwencyjnym, powstał nowy chodnik z kostki wokół Wiejskiego Ośrodka Kultury, ponadto wykonano chodnik na placu głównym, parking przy Gimnazjum. Zakupiono sprzęt nagłaśniający, oraz krzesła i ławostoły do ośrodka kultury. Utrzymywano wieś w czystości, oraz na bieżąco wykaszano trawy na skwerach, przy przystankach i rowach. Za to wszystko chciałbym podziękować Pani Burmistrz i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. W dniu 7 września br. (sobota) w Wilkanowie odbyły się Dożynki Wiejskie. Gospodarzem dożynek był Sołtys Sołectwa Wilkanów Mariusz Lis, starostami dożynkowymi: Bożena Mazur i Marian Adamów. Organizatorzy zadbali, aby oprócz występów zespołu Wilczanie oraz dzieci z Zespołu Szkół w Wilkanowie, nie zabrakło swojskiego jadła i napitku. Po Mszy Św. i biesiadzie na świeżym powietrzu odbyła się zabawa dożynkowa, która trwała do późnych godzin nocnych. Organizatorami byli: Sołtys Sołectwa Wilkanów, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich. 7 września 2013 r. w Bibliotece Wiejskiej w Wilkanowie z inicjatywy Anny Adamów odbyło się wspólne czytanie FREDRY dla dzieci i dorosłych mieszkańców Wilkanowa. We wspólnym czytaniu uczestniczyli: radny powiatowy Sebastian Grzyb, radny gminy - Marian Adamów, sołtys Sołectwa Wilkanów - Mariusz Lis, członek rady sołeckiej Halina Popowicz, mieszkanka Wilkanowa - Anna Wawrzyniak. Mariusz Lis Sołtys Sołectwa Wilkanów

Suma 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 411 0 13 411 60016 Drogi publiczne gminne. 5 674 0 5 674 Remont dachu przystanku

Suma 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 411 0 13 411 60016 Drogi publiczne gminne. 5 674 0 5 674 Remont dachu przystanku załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2012 rok Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Sołectwo Przedsięwzięcie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 1996 UCHWAŁA NR LXII/549/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 1996 UCHWAŁA NR LXII/549/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 1996 UCHWAŁA NR LXII/549/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca. Miejsce realizacji. Kółko Rolnicze w Lewinie Kłodzkim. Dańczów Gmina Lewin Kłodzki. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej

Wnioskodawca. Miejsce realizacji. Kółko Rolnicze w Lewinie Kłodzkim. Dańczów Gmina Lewin Kłodzki. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwajacy od 25-06-2010 r. do 23-07-2010 r. Koszt projektu lp. Nr ewid. w LGD Działanie Tytuł operacji Wnioskodawca Miejsce realizacji Planowany termin zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej 24257,65. Stowarzyszenie "Edukacja i Rozwój" 23380,85. Stowarzyszenie Agroturystyczne "Góry Stołowe" 15094,00

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej 24257,65. Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój 23380,85. Stowarzyszenie Agroturystyczne Góry Stołowe 15094,00 Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów w ramach Działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 01 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH

LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH Złożonych w ramach naboru trwającego od 15 czerwca do 9 lipca roku o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Lista rankingowa wniosków złożonych w konkursie ZIM.413.MP.01.2012 (małe projekty) po ocenie Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja z 20 czerwca 2012 r. miejsce wnioskodawca nazwa operacji nr

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój LGD PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO 2007-2013 Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój PIWNICZNA ZDRÓJ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO W ŁOMNICY- ZDROJU Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- TURYSTYCZNĄ ETAP

Bardziej szczegółowo

Instytucje kulturysamorządu Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Instytucje kulturysamorządu Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Instytucje kulturysamorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Projekty inwestycyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziedzictwo Pierwszych Piastów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji operacji

Sprawozdanie z realizacji operacji Sprawozdanie z realizacji operacji (zał. nr 2 do wniosku o płatność) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/129/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR IX/129/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu UCHWAŁA NR IX/129/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne.

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. 1. Dotacja z Unii Europejskiej do budowy świetlicy, boiska i kortu tenisowego w Małej Wsi w kwocie 300 000 zł na budowę nowej świetlicy, boiska i kortu

Bardziej szczegółowo

LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH

LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH Załącznik do uchwały nr XIX/135/14 Rady Stowarzyszenia LGD Dolina Karpia z dnia 21.02.2014r. LISTA OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH Złożonych w ramach naboru o przyznanie pomocy trwającego od 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25.265,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych

UZASADNIENIE. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25.265,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem - 34.748,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 304.603,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 5.000,00

Bardziej szczegółowo

Finansowanie kultury w Opolu

Finansowanie kultury w Opolu Finansowanie kultury w Opolu W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ, o łącznej wartości 53 mln zł: Remont Amfiteatru Tysiąclecia i utworzenie

Bardziej szczegółowo

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Wspólne projekty w ramach współpracy transgranicznej 1. Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa drogi do

Bardziej szczegółowo

o łącznej wartości 53 mln zł

o łącznej wartości 53 mln zł INWESTUJEMY W OPOLE W Opolu zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane z XI Priorytetu Kultura i Dziedzictwo Kulturowe POIiŚ o łącznej wartości 53 mln zł Rozbudowa Filharmonii Opolskiej Remont Amfiteatru

Bardziej szczegółowo

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA ZA OKRES OD 05.01. DO 16.02.2012 r. 5 stycznia Udział w przesłuchaniach muzycznych kwalifikujących do projektu : Szkółka muzyczna Kuźnia talentów w gminie Męcinka ( nauka

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W Gminie Chełmiec w 2006 roku było zarejestrowanych 17 organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 8 lat przybyło ich 30 i w chwili obecnej na terenie gminy jest 47 organizacji pozarządowych. Tak duża

Bardziej szczegółowo

Śląsk bez granic wieże i punkty widokowe

Śląsk bez granic wieże i punkty widokowe Śląsk bez granic wieże i punkty widokowe Projekt nr CZ.3.22/2.2.00/09.01532 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Załącznik do Uchwały nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r. STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Teatr Zdrojowy

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji).

UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). UCHWAŁA NR LV/314/14 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji). Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 2016 1 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 Rekomendowane zadania planistyczne i nieinwestycyjne Proponowane zadania zakładają opracowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 INWESTYCJE W ZAKRESIE REMONTÓW WIEJSKICH DOMÓW KULTURY 1. Wiejski Dom Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich. Inwestycja dotyczyła głównie remontu wnętrza Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem

Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubuskiem 13 września, o godz. 10:00 w Sali Kryształowej Pałacu w Zaborze odbyły się Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. -Samorząd województwa bardzo aktywnie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O O P O L U

S T A T U T Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O O P O L U W uzgodnieniu Załącznik do uchwały Nr XXXVI/375/2009 Minister Kultury Sejmiku Woj. Opolskiego i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września S T A T U T M U Z E U M Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O W O P O

Bardziej szczegółowo

Projekty wybrane do finansowania w ramach LSR. woj.: śląskie powiat: bielski gmina: Bielsko-Biała miejscowość: Bielsko- Biała

Projekty wybrane do finansowania w ramach LSR. woj.: śląskie powiat: bielski gmina: Bielsko-Biała miejscowość: Bielsko- Biała Lista rankingowa wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach działania "Małe projekty" w terminie 27.05.2011 r. 10.06.2011 r. Projekty wybrane do finansowania w ramach LSR Lp. Numer

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33

Tytuł projektu Numer wniosku Miejsce realizacji operacji. Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Gmina: Zagnańsk Miejscowość: Samsonów 33 Lista operacji wybranych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dorzecze Bobrzy w ramach Działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniach (29.10.2012 30.10.2012) Lp. Nazwa/imię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.805,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 7.290,00 zł Rozdział 60014 + 7.290,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Projekt z dnia 5 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i w Drawsku Pomorskim na 2012 rok - Planowany termin Temat Komisji Materiały przedkłada Materiały opiniuje Zaproszeni goście 1 styczeń Informacje a na temat planowanych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4978 UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Obchody 10 lat w UE wydarzenia w Ełku w dniach: 5 11 maja 2014 r.

Obchody 10 lat w UE wydarzenia w Ełku w dniach: 5 11 maja 2014 r. Stan: 11 kwietnia 2014 r. Obchody 10 lat w UE wydarzenia w w dniach: 5 11 maja 2014 r. L.p. Termin i godzina Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia Organizator Miejsce Wstęp/ bilety cena 1. 5 9 maja godz. 8:00

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

RENOWACJA I ADAPTACJA PIWNIC STAREGO MIASTA WARSZAWY NA CELE KULTURALNE PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONEGO PROJEKTU

RENOWACJA I ADAPTACJA PIWNIC STAREGO MIASTA WARSZAWY NA CELE KULTURALNE PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONEGO PROJEKTU mgr inż. arch. Jacek Fiedorowicz Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Zespół ds. Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych RENOWACJA I ADAPTACJA PIWNIC STAREGO MIASTA WARSZAWY NA CELE KULTURALNE PODSUMOWANIE ZAKOŃCZONEGO

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego W województwie śląskim zlokalizowanych jest najwięcej zabytków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI

PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI PROJEKT PN: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POMIĘDZY POWIATEM GORLICKIM, JASIELSKIM I BARDEJOWSKIM. PREŠOVSKÝ KRAJ POWIAT GORLICKI POWIAT JASIELSKI OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE Okres realizacji: 02.2012

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata 2008-2012.

w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata 2008-2012. w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata 2008-2012. Data utworzenia 2008-06-16 Numer aktu 135 Kadencja Kadencja 2002-2006 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI ON ONA Polonista, Nauczyciel, Instruktor teatralny, Mieszczuch z urodzenia Architekt, Marketingowiec, Mieszczuch z wyboru Połączyła ich miłość do koni i artystyczne aspiracje

Bardziej szczegółowo

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 1 Gdzie ten Kuraszków? 2 Realizowane projekty z Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2007 Zakup strojów ludowych

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 3 września 2011 XX KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA, XII DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ, DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE W sobotę przed południem otwarta została w Częstochowie jubileuszowa XX Krajowa Wystawa Rolnicza

Bardziej szczegółowo

VII Edycja Konkursu literackiego Okolica w literę ujęta

VII Edycja Konkursu literackiego Okolica w literę ujęta VII Edycja Konkursu literackiego Okolica w literę ujęta Ideą konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, zainteresowanie swoją najbliższą okolicą Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/192/16 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 18 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/192/16 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 marca 2016 r. Poz. 1600 UCHWAŁA NR XXII/192/16 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Dożynki w Wieży Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Mszą świętą w Kościele Parafialnym Św. Jadwigi rozpoczęły się dzisiejsze (13 września) uroczystości dożynkowe w Gryfowie Śląskim. Po mszy, podczas której

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/334/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/334/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/334/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów

Bardziej szczegółowo

Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu

Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu Ochotnicza Straż Pożarna w Wągrowcu jest jedną z niewielu jednostek w kraju, która może poszczycić się Strażacką Izbą Pamięci, w której zapoznać się można ze sprzętem

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo