Dziœ w Biuletynie. Bystrzyca zachwyca! między innymi: Nr 4/85/13 październik Gminne inwestycje. - Bystrzyckie zabytki. - Kraków zdobyty!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziœ w Biuletynie. Bystrzyca zachwyca! między innymi: Nr 4/85/13 październik 2013. - Gminne inwestycje. - Bystrzyckie zabytki. - Kraków zdobyty!"

Transkrypt

1 Nr 4/85/13 październik 2013 Bystrzyca zachwyca! Dziœ w Biuletynie między innymi: - Gminne inwestycje - Bystrzyckie zabytki - Kraków zdobyty! - Dożynki Diecezjalne - Muzeum Filumenistyczne - Biblioteka Publiczna - Czytanie Fredry - "Nikt nie woła" - Szkoły podstawowe - Sołectwa - Ścieżka Huculska - Sport - Wodociągi - Gospodarka odpadami fot. XIV-wieczna Brama Wodna w Bystrzycy Kłodzkiej, wpisana do rejestru zabytków dopiero w 2008 r., obecnie w remoncie - Ocalić od zapomnienia

2 2 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Zakończono i odebrano I i II etap robót, tj. zamontowano łącznie 310 punktów świetlnych w następujących miejscowościach: - Gorzanów 30 punktów świetlnych, - Kamienna 3 punkty świetlne, - Marianówka 13 punktów świetlnych, - Mielnik 6 punktów świetlnych, - Międzygórze 6 punktów świetlnych, - Młoty 15 punktów świetlnych, - Mostowice 4 punkty świetlne, - Nowa Bystrzyca 25 punktów świetlnych, - Nowa Łomnica 10 punktów świetlnych, - Nowy Waliszów 16 punktów świetlnych, - Pławnica 14 punktów świetlnych, - Ponikwa 1 punkt świetlny, - Poręba 20 punktów świetlnych, - Spalona 7 punktów świetlnych, - Stara Łomnica Kolonia Szychów 3 punkty świetlne, - Stary Waliszów 19 punktów świetlnych, - Szklarka 4 punkty świetlne, - Wilkanów 54 punkty świetlne, - Wójtowice 9 punktów świetlnych, - Wyszki 11 punktów świetlnych, - Zabłocie 20 punktów świetlnych, - Zalesie 20 punktów świetlnych. Całość zadania została wykonana w terminie od r. do r. Roboty budowlane wykonały fi rmy: 1) RMS Polska Sp. z o.o. Zagorzyce; 2) P.H.U. TEL-COM Paweł Stelmach Bystrzyca Kłodzka. Zadanie zostało wykonane terminowo i z należytą starannością. Zadanie jest dofi nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Dolnośląskiego Gmina Bystrzyca Kłodzka otrzyma dofinansowanie w wysokości ,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi: ,62 zł. Roberta Gazda - Wydział Inwestycji Gminne inwestycje Dostawa i instalacja lamp hybrydowych na terenie gminy punktów świetlnych Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej Etap II W ramach II Etapu budowy Skate Parku w bieżącym roku zostaną zamontowane na wykonanej wcześniej płycie asfaltobetonowej 3 urządzenia do jazdy na rolkach i deskorolkach, tj.: - Bank ramp o wymiarach: (416 x 244 x 150) cm, - Funbox z grindboxem 3/1 o wymiarach (720 x 244 x60) cm, - Quarter pipe o wymiarach: (320 x 244 x 150) cm. Planowany termin zamontowania urządzeń, oraz odbiór ustalono na r. Wykonawcą montażu urządzeń będzie fi rma: TECHRAMPS Piotr Nowak, ul. Organki 2, Kraków. Pozostałe 5 urządzeń, w związku z brakiem środków fi nansowych w bieżącym roku, zostanie zamontowanych w roku Obiekt sportowy, który powstanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie młodzieży prowadzącej aktywny tryb życia i promującej sporty wysokosprawnościowe. Roberta Gazda - Wydział Inwestycji

3 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 3 Obecny etap robót to przygotowania do wykonania przekrycia sali sportowej i zaplecza socjalnego w systemie powłoki samonośnej w technologii ABM 120. Technologia dachów łukowych w systemie powłok samonośnych została zaprojektowana na potrzeby obiektów wojskowych. Ze względu na stosunkowo niższy koszt i krótszy czas montażu dachów łukowych w systemie powłok samonośnych w porównaniu do przekrycia hal metodą tradycyjną, systemy: ABM 120 i ABM 240 szybko znalazły zastosowanie w budownictwie cywilnym, np. w dużych obiektach sportowych, takich jak sala sportowa w Wilkanowie. Obecnie trwają prace wykończeniowe zaplecza socjalnego sali sportowej, obejmującego następujące pomieszczenia: pokój trenerów wraz z zapleczem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, sanitariaty (męski, damski i dla niepełnosprawnych) oraz natryski i przebieralnie, a także pomieszczenia techniczne: kotłownia, magazyn oleju, pomieszczenie techniczno gospodarcze mieszczące hydrofor, pomieszczenie porządkowe. Obiekt sali sportowej mieścić będzie boiska do następujących gier zespołowych: koszykówka, siatkówka, badminton. Sala mieścić będzie także dwa boiska treningowe do siatkówki i koszykówki. Na boisku można będzie rozgrywać również mecze tenisa stołowego. Gminne inwestycje cd. II Etap budowy sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie Wielkość areny sali gimnastycznej wynosi: 35,70 m x 18,70 m. W ramach zadania zostanie także zakupiony sprzęt sportowy za kwotę: ,38 zł, jako wyposażenie obiektu. Zakupiony zostanie m.in. komplet wyposażenia boisk głównych i treningowych do gry w koszykówkę i siatkówkę, kotara grodząca demontowana (do podziału sali na dwa sektory), drabinki gimnastyczne, profesjonalna tablica do wyświetlania wyników sportowych, ławeczki gimnastyczne, odskocznie gimnastyczne turniejowe, materace gimnastyczne, dwa stoły do tenisa, szarfy gimnastyczne, hula hopy, skakanki itp. W sali sportowej zostanie wykonana systemowa podłoga sportowa - powierzchniowo elastyczna z nawierzchnią sportową DD Linodur Sport grubości 4,0 mm, na podwójnym systemie legarów. System ten powoduje występowanie ugięć powierzchniowych podłogi sportowej, które odciążają stawy kolanowe użytkowników boisk. Planowany termin zakończenia zadania: r. Zadanie jest dofi nansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ,00 zł. Całkowita wartość II etapu zadania wynosi: ,25 zł. Roberta Gazda - Wydział Inwestycji

4 4 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 w miejscowości Szklarka W dniu r. zostało podpisane porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Bystrzyca Kłodzka przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu realizacji ww. zadania. W celu wyłonienia projektanta ścieżki rowerowej Gmina przeprowadziła przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych dla przedmiotowego zadania. Spośród pięciu ofert wybrano ofertę najtańszą. Planowany termin wykonania dokumentacji: r. Roboty budowlane planuje się wykonać w 2014 r. W ramach inwestycji zostanie wybudowana ścieżka rowerowa dwukierunkowa z asfaltobetonu wraz z odwodnieniem oraz zjazdami indywidualnymi do drogi wojewódzkiej. Przekazanie dróg do eksploatacji po remoncie Dnia r. dokonano odbiorów zadań remontowanych dróg - realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, fi nansowanych z budżetu państwa i Gminę Bystrzyca Kłodzka w bieżącym roku: 1. Remont drogi gminnej w kierunku posesji nr k/straży dz. Nr 1051, 1053 w miejscowości Stary Waliszów, km Wartość zadania: ,21 zł. Dofi nansowanie z budżetu państwa: ,00 zł. Gminne inwestycje cd. W dniu r. Gmina Bystrzyca Kłodzka zawarła umowę w sprawie wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz map do celów projektowych dla przedmiotowego zadania. Projektant zatok autobusowych wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Projekt zostanie wykonany wg wytycznych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie przez DSDiK we Wrocławiu realizacji niniejszego zadania. Planowany termin wykonania dokumentacji: r. W ramach inwestycji zostaną wybudowane dwie zatoki autobusowe postojowe wraz z wiatami przystankowymi. Wykonane zostanie także oznakowanie drogowe, oświetlenie oraz odwodnienie terenu. Zatoki zlokalizowane będą w Szklarce po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 388. Udział fi nansowy Gminy w realizacji zadania wynosi 55%, natomiast udział Województwa Dolnośląskiego 45%. Roboty budowlane planuje się wykonać w 2014 r. Zadanie realizowane jest w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich Roberta Gazda - Wydział Inwestycji Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka Pławnica Długość projektowanej ścieżki wynosi ok m. Ścieżka zostanie zaprojektowana według wytycznych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, w związku z tym, że zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 392 (na odcinku Bystrzyca Kłodzka Pławnica). Udział fi nansowy Gminy w realizacji zadania wynosi 60%, natomiast udział Województwa Dolnośląskiego 40%. Zadanie realizowane jest w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich Roberta Gazda Wydział Inwestycji 2. Remont drogi wewnętrznej dz. Nr 242/124, 879/85, 122/8, 129, 130 w m. Marianówka w kierunku sanktuarium,,maria Śnieżna III etap, km Wartość zadania: ,24 zł Dofi nansowanie z budżetu państwa: ,00 zł. fot. Przecięcie wstęgi, oddającej w użytkowanie drogę gminną we wsi Marianówka fot. Komisja przed odbiorem drogi po wykonanym remoncie we wsi Stary Waliszów W latach 2011 i 2012 zostały wyremontowane dwa wcześniejsze odcinki drogi o długości 1.850,0 mb za kwotę ,38 zł. Dofi nansowanie z budżetu państwa: ,00 zł. Ostatecznie długość wyremontowanej drogi to mb, za kwotę ,62 zł. Dofi nansowanie z budżetu państwa: ,00 zł. Julian Drożdż Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

5 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 5 W bieżącym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowa oraz mapy do celów projektowych dla przedmiotowego zadania. Wykonawcą map jest fi rma: Biuro Usług Geodezyjnych Józef Bogusławski z Bystrzycy Kłodzkiej. Termin wykonania map: r. Dokumentację projektowo kosztorysową wykonuje fi rma: Gminne inwestycje cd. Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie około 7 punktów świetlnych, w ciągu drogi powiatowej nr 3277D Nadzór Kosztorysowanie i Projektowanie w Budownictwie TELE MECHANIKA mgr inż. Władysław Juchniewicz z Kłodzka Termin wykonania dokumentacji: r. Zadanie, tj. montaż ok. 7 punktów świetlnych, będzie realizowane w 2014 r. Roberta Gazda Wydział Inwestycji UMiG Z cyklu - dobry wiatr dla bystrzyckich zabytków Do 30 października 2013 r. nastąpi zakończenie i odebranie prac konserwatorskich i robót budowlanych prowadzonych na najważniejszych bystrzyckich zabytkach, identyfi kujących Bystrzycę Kłodzką jako miasto o doskonale zachowanym układzie fortyfi kacji średniowiecznych. To dzięki tym fortyfi kacjom, wzniesionym w XIII wieku przez Jakuba Rückera, miasto zyskało uznanie króla Jana Luksemburczyka, który w roku 1319 przyznał Bystrzycy samodzielność prawną i miano miasta królewskiego. Mury obronne należą do jednych z największych atrakcji historycznych i turystycznych regionu oraz Polski. Ich układ przestrzenny (o kształcie elipsy) stanowi układ pobudowanych tarasowo i równolegle murów o zmiennej wysokości. Mury tarasu górnego mogły powstać już ok r., natomiast mury tarasów dolnych, wykonane z kamienia ciosanego ok r., mur piątego tarasu stanowi dawne czoło palisady drewnianej przedmurza. Mury były remontowane i przebudowywane w XVI, XVII i XVIII w. oraz w obecnym XXI w. Celem realizowanych od 2011 r. przez Gminę Bystrzyca Kłodzka prac konserwatorskich i budowlanych jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją, przeprowadzenie niezbędnych robót i prac konserwatorskich na XIV w. obiekcie zabytkowym i zachowanie struktury historycznej obiektu. Celem działania jest także ekspozycja walorów edukacyjnych, historycznych i turystycznych obiektu, zwiększenie jego dostępności turystycznej i promocja regionu poprzez jego ekspozycję. Obecny stan fortyfi kacji średniowiecznych, część południowo - wschodnia i południowa - ulega stopniowej poprawie mimo, iż jeszcze niedawno był katastrofalny i wymagał niezwłocznych działań konserwatorskich oraz zabezpieczających. Obecny, remontowany w 2013 r. odcinek muru, współfi nansowany ze środków Ministra Kultury, obejmuje m² muru kamiennego i ceglanego i stanowi jedną z najstarszych, pierwotnych, zachowanych założeń obronnych. Prowadzone na nim prace dotyczą głównie zabezpieczenia osuwających się skarp muru, wzmocnienia bloków kamiennych i partii ceglanych, likwidacji wybrzuszeń, likwidacji wysoleń, odwodnienia muru, trwałego usunięcia roślinności powodującej niszczenie struktury muru oraz odtworzenia detali architektonicznych. Prowadzone w 2013 r. prace nie zakończą remontu całego odcinka murów położonych wzdłuż ul. Międzyleśnej. Konieczna jest dalsza kontynuacja robót w ramach IV etapu, na który gmina będzie wnioskować o dofi nansowanie do Ministerstwa Kultury w 2014 r. Realizacja i zakończenie IV etapu umożliwi podjęcie kolejnych działań mających na celu utworzenie średniowiecznej trasy spacerowej wzdłuż murów obronnych i pełną dostępność do obiektu. Gmina Bystrzyca Kłodzka dzięki dotacji Ministra Kultury: - w 2011 r. zrealizowała prace konserwatorskie obronnych murów miejskich w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości ,09 zł, z tego dotacja Ministra Kultury ,31 zł, - w 2012 r. przeprowadziła roboty i prace konserwatorskie o wartości ,70 zł, z tego dotacja Ministra Kultury ,00 zł, - w 2013 r. uzyskała dotację na realizację III etapu prac konserwatorskich murów obronnych, w wysokości ,35 zł. Wartość całej inwestycji wynosi ,49 zł. Także do 30 października br. nastąpi zakończenie i odebranie prac konserwatorskich i robót budowlanych prowadzonych na XIV-wiecznej Bramie Wodnej i Baszcie Rycerskiej. Wykonano i odebrano już ok. 70 % prac, określonych w harmonogramie rzeczowo fi nansowym. Wykonane dotychczas prace odsłoniły, skrywane pod grubymi, wieloletnimi nawarstwieniami piękno surowych kamiennych detali i monumentalność budowli fortyfi kacyjnych. Inwestycja ta realizowana jest w ramach zdania, pn.: Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących elementy średniowiecznego systemu fortyfi kacyjnego w Bystrzycy Kłodzkiej. Środki fi nansowe na ten cel zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Wartość projektu wynosi ,83 zł, a planowana wartość dofi nansowania ,88 zł. Celem projektu jest adaptacja na cele kultury i turystki zabytkowych bram i baszt w Bystrzycy Kłodzkiej i udostępnienie ich dla mieszkańców oraz turystów. W obiektach tych zostaną utworzone punkty widokowe, punkt prezentacji dorobku dziedzictwa kulturowego miasta oraz izba historii miasta. Już niedługo odremontowane pomieszczenia będą mogły być wykorzystywane na działania promocyjne i kulturalne. Wykonawcą prac budowlanych i konserwatorsko restauratorskich, nadzorowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegaturę w Wałbrzychu, jest fi rma pana Adama Kaszy z Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach projektu założono także działania promocyjne: wydanie przewodnika turystycznego (w 4 wersjach językowych), ulotek promocyjnych, przeprowadzenie kampanii reklamowej w prasie i przygotowanie prezentacji multimedialnej (spacer po ciąg dalszy na stronie 6

6 6 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Z cyklu - dobry wiatr dla bystrzyckich zabytków cd. miejskiej trasie turystycznej oraz po Baszcie Rycerskiej i Bramie Wodnej w 4 wersjach językowych). W Bramie Wodnej zostanie zainstalowana makieta historyczna miasta oraz witryna wystawiennicza, w której znajdą się kserokopie dokumentów, rycin, map przedstawiających miasto na przestrzeni wieków, a także kserokopie dokumentów z 1928 r. odnalezionych w kopule zwieńczającej hełm Bramy Rycerskiej. Na tarasie Bramy Wodnej zainstalowane zostaną lunety obserwacyjne. Po zakończeniu realizowanego przez gminę projektu (grudzień 2013 r.), wstęp do obiektów będzie bezpłatny, a zarządzającym będzie Gmina Bystrzyca Kłodzka Wydział Turystyki Urzędu fot. Wyremontowana część murów obronnych Miasta i Gminy. od strony ul. Międzyleśnej Ewa Koczergo Wydział Turystyki Sezon turystyczny w gminie Koniec lata nie oznacza zakończenia sezonu turystycznego, polska złota jesień w górach to zachęta do wędrówek, a w naszej gminie szlaków turystycznych nie brakuje. Góry Bystrzyckie i Masyw Śnieżnika zapraszają w słoneczne jesienne dni na swoje szlaki, a lasy do korzystania z bogactwa runa leśnego. Tegoroczna letnia pogoda sprzyjała gościom, którzy przyjechali do naszej gminy i mogli skorzystać m.in. z otwartego basenu kąpielowego przepięknie położonego na Górze Parkowej oraz z oferty turystycznej przygotowanej przez biura podróży, a także gestorów bazy noclegowej. Centrum Informacji Turystycznej od maja do końca sierpnia odwiedziło ok osób. Byli to głównie turyści z województw: mazowieckiego, zachodnio-pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego oraz dolnośląskiego, a także turyści z Czech, Niemiec i innych krajów. Do 31 października 2013 r. zakończy się odnowienie i uzupełnienie oznakowania żółtego szlaku turystycznego oraz renowacja Miejskiej Trasy Turystycznej po Bystrzycy Kłodzkiej. Żółty szlak turystyczny przebiegający przez teren gminy Bystrzyca Kłodzka w pasie Krowiarek i masywu Śnieżnika odnowiony zostanie z funduszy gminy Bystrzyca Kłodzka na odcinkach od skrzyżowania dróg pod Żabnicą przez Przełęcz Puchaczówka Turyści głównie zainteresowani byli trasami rowerowymi, szlakami i ścieżkami turystycznymi oraz ofertami dla rodzin z dziećmi. Jedną z wielu atrakcji miasta, którą chętnie zwiedzali turyści był punkt widokowy na Baszcie Kłodzkiej, z której roztacza się przepiękny widok na okoliczne pasma górskie. Od maja do końca sierpnia basztę odwiedziło ok osób. Poza sezonem jest jeszcze szansa do zdobycia jej szczytu od poniedziałku do soboty w godz. od 10,00 do 16,00. Zapraszamy turystów do siedziby Centrum Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej, które otwarte jest przez cały rok: od poniedziałku do piątku w godz. 8,00-17,00, w sobotę od 10,00-16,00, od 1.11 do od poniedziałku do piątku w godz. 8,00-16,00, w sobotę od 10,00-14,00. Przed wyruszeniem na trasę turysta może zakupić w CIT mapy oraz przewodniki, a także otrzymać bezpłatnie ulotki informacyjne o mieście i okolicy. W ofercie sprzedaży są również widokówki, magnesy, breloki, grafi ki, książeczki turystyczne oraz album Ziemia Kłodzka i Góry Sowie. W tym roku oferujemy także do sprzedaży dukata lokalnego 3 Floriany (emisja z 2008 r.), w cenie 5 zł za sztukę. Liczymy na to, że zbliżający się sezon jesienno - zimowy również zaskoczy nas piękną pogodą i zachęci turystów do wędrówek pieszych i rowerowych oraz do uprawiania narciarstwa biegowego i zjazdowego na terenie naszej gminy jak i w okolicach. Więcej informacji na stronie: Renata Rupniewska Wydział Turystyki Oznakowanie turystyczne w gminie w kierunki Czarnej Góry 4,8 km oraz od skrzyżowania dróg pod Skałeczką (570 m n.p.m.) siodło pomiędzy Modlisze (522 m n.p.m.), Grodnikiem (626 m n.p.m.), a Kwaśniakiem (644 m n.p.m.) 2,2 km. Ustawione zostaną także na Przełęczy Puchaczówka stanowiska informacyjne (rogacze) z drogowskazami. ciąg dalszy na stronie 7

7 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 7 Oznakowanie turystyczne w gminie cd. Zadanie to powierzone zostało do realizacji Grupie Znakarskiej przy Oddziale Bialskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego zs. w Lądku - Zdroju. Miejska Trasa Turystyczna, wytyczona w 2003 r., wzbogaci się o odrestaurowane i odpowiednio zabezpieczone, przed warunkami atmosferycznymi, tablice informacyjne, stanowiące elementy oznakowania turystycznego najważniejszych zabytków bystrzyckich. Tablice ponownie zostaną zainstalowane na obiektach zabytkowych i służyć będą turystom polskim i zagranicznym odwiedzającym Bystrzycę Kłodzką. Kolejnymi działaniami podjętymi przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w zakresie oznakowania turystycznego są złożone projekty dotyczące systemu identyfi kacji turystycznej. W ramach przeprowadzonego naboru przez Kłodzką Wstęgę Sudetów, o przyznanie pomocy do Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: Małe projekty i Odnowa i rozwój wsi, gmina złożyła dwa wnioski aplikacyjne. Pierwszy dotyczył systemu identyfi kacji turystycznej oznakowanie atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej oraz ich promocja, drugi oznakowanie atrakcji turystycznych Gminy Bystrzyca Kłodzka. Rada Fundacji Kłodzkiej Wstęgi Sudetów zakwalifi kowała oba wnioski do dofi nansowania. Wnioski zostały przygotowane przez Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. Przedmiotem projektów jest wykonanie drogowego oznakowania atrakcji turystycznych gminy Bystrzyca Kłodzka, w szczególności tych wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oznakowanie to w znaczący sposób ma wpłynąć na ukierunkowanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne, zidentyfi kowane na terenie miasta i gminy, poprzez system informacji wizualnej. System będzie stworzony poprzez wykonanie i umiejscowienie drogowych kierunkowych znaków turystycznych, wskazujących dojazd do atrakcji turystycznych. Zadanie realizowane będzie przez Wydział Turystyki. Ewa Koczergo Wydział Turystyki Zamknięto kapsułę czasu w Bystrzycy Podczas remontu na Baszcie Rycerskiej w kuli zwieńczającej hełm, znaleziono tubę z wytłoczoną datą 1928, a w jej wnętrzu historyczne dokumenty. Zgodnie z tradycją, montując nową tubę włożono do niej nowe dokumenty. Umieszczono tam pismo informujące o obecnej sytuacji w gminie Bystrzyca Kłodzka i w kraju, lokalną gazetę, banknoty, widokówki, fotografi e, znaczki, pendrive z materiałem fotografi cznym, oraz protokół z otwarcia kuli z dnia r. Kulę przekazano Wykonawcy robót p. Adamowi Kaszy, w celu wykonania prac konserwatorskich i złocenia, a następnie zainstalowania jej na zwieńczeniu hełmu Baszty Rycerskiej ku potomnym. Agnieszka Maryniak Wydział Turystyki

8 8 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Pozyskane środki z zewnątrz Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4556/ IV/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofi nansowania w ramach Działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców w Priorytecie IX Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ( Miasta ) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , wnioski złożone przez Gminę Bystrzyca Kłodzka dotyczące zadań: 1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego Przebudowa sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali zostały zakwalifi kowane do dofi nansowania. Z całego Województwa Dolnośląskiego do dofi nansowania zostało wybranych 14 projektów z 24 złożonych. Wniosek pn. Przebudowa sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali został najwyżej oceniony i znalazł się na pierwszej pozycji listy projektów wybranych do dofi nansowania. Wniosek pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8 znalazł się również na wysokim, trzecim miejscu na liście. Całkowita wartość projektu pn. Przebudowa sali widowiskowej ( ) to , 61 zł, wnioskowana kwota dofi nansowania ,70 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifi kowalnych projektu. W ramach realizacji projektu m.in. przebudowana zostanie sala widowiskowa znajdująca się na I piętrze budynku MGOK, utworzone zostanie studio nagrań oraz pomieszczenie reżyserki Kolejna jednostka OSP wyposażona w nowy sprzęt - Gmina Bystrzyca Kłodzka czwarty rok z rzędu uczestniczy w projekcie Dolny Śląsk - bezpieczny ratownik w OSP. Dnia 28 sierpnia br. w Idzikowie odbyło się przekazanie nowego sprzętu przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Renatę Surmę, w obecności Prezesa Gminnego OSP w Bystrzycy Kłodzkiej Pana Jana Pięty dla kolejnej jednostki OSP z terenu gm. Bystrzyca Kłodzka. Gmina Bystrzyca Kłodzka uzyskała sprzęt dla jednostki OSP z projektu Dolny Śląsk bezpieczny ratownik w OSP. Wartość zestawu zł (dofi nansowanie Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zł, dofi nansowanie Gminy Bystrzyca Kłodzka zł). W skład zestawu wchodzi 6 hełmów bojowych, 6 kominiarek, 6 kompletów specjalnych ubrań ochronnych, 6 par rękawic, 6 par Nowy sprzęt dla OSP na II piętrze. W ramach przebudowy sali widowiskowej powiększona zostanie dotychczasowa scena, przewidziano wykonanie dodatkowych okładzin akustycznych ścian i sufi tu w celu poprawy jej parametrów akustycznych, a także na widowni zamontowane zostaną nowe fotele. Prace budowlane obejmą także swym zasięgiem III piętro, gdzie przewiduje się wydzielenie pomieszczenia gdzie zamontowana zostanie centrala nawiewno - wywiewna oraz wykonane zostaną niezbędne prace remontowe pomieszczeń i dachu. Planowane jest także wykonanie nowej wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, roboty elektryczne, a także roboty instalacyjne c.o.(widownia i scena) i instalacji p.pożarowej (widownia i scena). W ramach zadania zakupione i zamontowane zostanie nagłośnienie i oświetlenie techniki sceny, urządzenia do prezentacji multimedialnej, urządzenia i multimedia dla sceny, nagłośnienie (miksery, kolumny i mikrofony), a także urządzenia i mechanizmy do kurtyn i okotarowania sceny. Całkowita wartość projektu pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ( ) to ,27 zł., wnioskowana kwota dofi nansowania , 63 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifi kowalnych projektu. W ramach realizacji projektu wykonana zostanie elewacja budynku, wymieniona zostanie częściowo stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, zamontowany zostanie także system odmrożeniowy rynien i rur spustowych. Naprawie poddane będą także schody zewnętrzne z piaskowca znajdujące się w elewacji frontowej i tylnej, oraz schody do kotłowni. Monika Pyrcz-Jurczyk Wydział Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego butów strażackich, 2 komplety aparatów oddechowych z sygn. bezruchu, 2 komplety radiotelefonów ze słuchawkami. Zestawy ww. sprzętu otrzymały również w poprzednich latach: OSP Stara Łomnica w 2012 roku, Gorzanów , Wilkanów Burmistrz Bystyrzycy Kłodzkiej planuje dalsze, sukcesywne doposażenie kolejnych jednostek OSP z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka. Zestawy Dolny Śląsk - Bezpieczny ratownik w OSP przekazane naszym jednostkom OSP zwiększą bezpieczeństwo, ochronę życia i zdrowia. Rafał Matys Wydział Spraw Obywatelskich Bystrzyca Kłodzka podbiła serca Krakowian!!! Blisko dwa tygodnie w Krakowie świętowano XXXVII Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, na których w tym roku nie zabrakło także Bystrzycy Kłodzkiej. Podczas 12 dni na Rynku Głównym w Krakowie zaprezentowało się blisko 800 twórców ludowych z wyrobami rękodzieła ludowego i artystycznego oraz rzemiosła artystycznego. Na estradzie pod Wieżą Ratuszową wystąpiło około 120 zespołów pieśni i tańca, kabaretów, gawędziarzy i kapel. Jak podkreślają główni organizatorzy Targów - Fundacja "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło - krakowskie Targi Sztuki Ludowej to największa i najpełniejsza prezentacja polskiej sztuki ludowej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego w całej Europie. ciąg dalszy na stronie 9

9 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 9 Bystrzyca Kłodzka podbiła serca Krakowian!!! cd. Na straganach zaprezentowano drewniane rzeźby, haftowane obrusy i serwetki, ręcznie malowaną ceramikę, wyroby skórzane, przetwory oraz przeróżne regionalne produkty. Każdy dzień prezentował inną tematykę oraz poświęcony był dla innego regionu kraju bądź Europy. Poniedziałek 19 sierpnia br. był dniem, w którym królewska Bystrzyca Kłodzka została okrzyknięta gospodarzem krakowskiego rynku. W scenariuszu bystrzyckiej prezentacji kulturalnej nie zabrakło bowiem ludowych zespołów śpiewaczych z naszej gminy, artystów, rękodzielników, muzealników, osób odpowiedzialnych za promocję gminy oraz naszych lokalnych aktorów teatralnych. Swoje królewskie włości godnie promował także nasz obywatel - Lew Bystrzak, który dzielnie wspierał koleżanki z Wydziału Promocji tut. Urzędu. Uroczystego otwarcia DNIA KRÓLEWSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ dokonali dyrektor targów Józef Spiszak wspólnie z Burmistrzem Bystrzycy Kłodzkiej Renatą Surmą, Przewodniczącym Rady Miejskiej Arturem Pokorą oraz Radnym Rady Miejskiej Piotrem Budnikiem. Gromkimi brawami oraz z wielkim entuzjazmem zostały przyjęte występy artystyczne gminnych zespołów ludowych, a wśród nich: Ludowy Zespół Śpiewaczy Tarnawiczanki ze Starego Waliszowa, Ludowy Zespół Śpiewaczy Waliszowianie z Nowego Waliszowa oraz Zespół Pieśni Cyraneczki z Gorzanowa. Bisom nie było końca! W bystrzyckim programie artystycznym gościnnie wystąpił także p. Leszek Biłas miłośnik ziemi kłodzkiej, który w swojej muzycznej twórczości wyraził ogromne zamiłowanie do naszej Małej Ojczyzny. Wisienką na torcie w bystrzyckiej prezentacji okazał się spektakl teatralny pt. Pomnę, pomnę w reżyserii Ilony Krawczyk, aktorki współpracującej z Teatrem Pieśni Kozła z Wrocławia - pochodzącej z Bystrzycy Kłodzkiej; realizowany w ramach projektu artystyczno badawczego Małe Ojczyzny, inspirowany historią przesiedlenia mieszkańców Dolnego Śląska przybyłych na teren Ziemi Kłodzkiej z Tarnowicy Polnej i okolic (obecna Ukraina) oraz pieśniami z pogranicza polsko-ukraińskiego. Usłyszane podczas wywiadów historie stały się punktem wyjścia do tworzenia scen teatralnych przywołujących obrazy z przeszłości (dramaturgia: Georgina Biggs; konsultacje: Gabriel Rodriques Almagro; wystąpili : Młodzież Gminy Bystrzyca Kłodzka, Zespół Ludowy Tarnawiczanki ze Starego Waliszowa, Zespół Ludowy Waliszowianie z Nowego Waliszowa). W imieniu Organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim współtworzącym Dzień Królewskiej Bystrzycy Kłodzkiej na Rynku Głównym w Krakowie za zaangażowanie oaz uświetnienie swoją pracą i obecnością naszej prezentacji: - Paniom i Panom z Ludowego Zespołu Śpiewaczego Tarnawiczanki ze Starego Waliszowa; - Paniom i Panom z Ludowego Zespołu Śpiewaczego Waliszowianie z Nowego Waliszowa; - Paniom i Panom z Zespołu Pieśni Cyraneczki z Gorzanowa; - Panu Leszkowi Biłasowi; - Pani Sylwii Kozłowskiej ze Stowarzyszenia Słomianka ; - Pani Ilonie Krawczyk reżyser spektaklu pt. Pomnę, pomnę ; - Młodzieży z naszej gminy za wspaniały kunszt aktorski w spektaklu, a w szczególności: Aleksandrze Mazur (oraz jej Mamie) Paulinie Kajdanowicz, Karolinie Kapitańskiej, Kacprowi Lech, Marcinowi Maziakowskiemu, Pani Beacie Sierpińskiej z Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej; Pani Henryce Marcinkiewicz, Pani Marii Śliwowskiej, Panu Konradowi Stańczyk-Biernackiemu oraz Firmie Agrafi ka z Bystrzycy Kłodzkiej, Pani Julicie Węgrzyckiej. Więcej zdjęć znajdziecie Państwo na stronie oraz na naszym Facebooku. Ewelina Walczak Wydział Promocji i Sportu

10 10 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Diecezjalne Święto Chleba - w tym roku w Gminie Bystrzyca Kłodzka! To naprawdę wyjątkowa sytuacja i wyróżnienie dla naszego społeczeństwa w tym roku Dożynki Diecezjalne odbyły się 8 września w Bystrzycy Kłodzkiej. Tylko raz na ćwierćwiecze zdarza się, że miasto siedziba dekanatu organizuje Diecezjalne Święto Plonów na swoim terenie. Unikalność tej sytuacji spowodowała, że Organizatorzy tegorocznych dożynek przeprowadzili je z niezwykłą starannością i zaangażowaniem. Obchody Święta Chleba rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej, której przewodniczył JE ks. bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki. Pierwszy Biskup Świdnicki, a także Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej, został uroczyście przywitany chlebem oraz koszem obfi tości z tegorocznych zbiorów przez włodarza gminy Bystrzyca Kłodzka Renatę Surmę, która w mowie powitalnej zakomunikowała wszystkim zgromadzonym o fakcie nadania przez Radę Miejską w Bystrzycy Kłodzkiej tego zacnego tytułu Jego Ekscelencji, ks. bp Ignacemu Decowi. Ileż to pracy i modlitwy w uprawę roli włożyć trzeba Żeby mieć na stole, na białym obrusie Świeży bochen chleba Ważnym i podniosłym momentem całego wydarzenia było wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Bystrzycy Kłodzkiej bp. Ignacemu Decowi. Tego uroczystego aktu dokonali Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Artur Pokora. Hierarcha nie krył wzruszenia wobec słów Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, określających go mianem autorytetu moralnego, którego zasługi na trwałe wpisują się w historię Bystrzycy Kłodzkiej. Tym sposobem hierarcha znalazł się pośród znakomitego grona Honorowych Obywateli Miasta, do których należą m.in. ks. Stefan Smoter, Posłowie na Sejm RP: Grzegorz Schetyna, Jakub Szulc i Monika Wielichowska, czy Karl Heinz Ludwig konserwator zabytków, za sprawą którego zostało odrestaurowanych wiele zabytków na terenie naszej gminy. O wyjątkowym charakterze wydarzenia zdecydowały również liczne delegacje z wieńcami dożynkowymi, które przybyły na uroczystość z terenu całej diecezji świdnickiej. Pośród znamienitych gości nie zabrakło także licznej grupy przedstawicieli władz kościelnych, parlamentarzystów, przedstawicieli lokalnych samorządów, sołtysów, służb mundurowych oraz mieszkańców z niemalże całej diecezji świdnickiej. Niekwestionowanymi bohaterami uroczystości byli przede wszystkim rolnicy, do których bp Ignacy Dec skierował w swojej homilii słowa o g r o m n e g o s z a c u n k u i uznania, a także wdzięczności za trwanie przy pracy nad chlebem. Druga część uroczystości miała charakter obrzędowy, a jej oficjalne otwarcie zapoczątkowały słowa Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, skierowane do wszystkich rolników, mieszkańców i przybyłych gości: Program uroczystości obfi tował także w wyróżnienia, w szczególności dedykowane głównym bohaterom Święta Chleba - rolnikom. Na wniosek Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Minister Rolnictwa nadał odznaczenia Zasłużony dla Rolnictwa, które zostały uroczyście wręczone kilku rolnikom z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka. Ceremoni dożynkowej, z wielkim zaangażowaniem przewodniczyli Starościna dożynek p. Anna Tyszkiewicz-Siąkała z Bystrzycy Kłodzkiej oraz Starosta p. Bolesław Kołt z Wilkanowa, a tegoroczny scenariusz imprezy obfi tował w wiele innych atrakcji artystycznych, rekreacyjnych i rozrywkowych. Tuż po ofi cjalnych obrzędach estradę wypełniły występy gminnych ludowych zespołów śpiewaczych, lokalnych artystów oraz kapeli muzycznych z Republiki Czeskiej, przeprowadzono liczne konkursy o charakterze sprawnościowym oraz edukacyjnym, tj.: drużynowe toczenie słomianych beli na czas, zawody sportowe z udziałem strażaków i publiczności z Polski i Czech, Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, jak również konkurs Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym, organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bystrzycy Kłodzkiej. Uwieńczeniem części rozrywkowej był dynamiczny koncert w wykonaniu Zespołu Norbi. Obchody tegorocznego Święta Chleba zakończył pokaz tańca z ogniem w wykonaniu Teatru Ulicznego TUB z Bystrzycy Kłodzkiej. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia pełnej fotorelacji z wydarzenia na ofi cjalnym profi lu gminy na Facebooku oraz na stronie Ewelina Walczak Wydział Promocji i Sportu

11 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 11 Odwiedź nas na Facebooku! Z roku na rok rośnie liczba tematów, którymi dzielą się z nami mieszkańcy miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka. Świadczą one, że wszyscy coraz bardziej utożsamiamy się z naszą Małą Ojczyzną. A także, iż wzrasta świadomość obywatelska i zaangażowanie w jej rozwój w nasz wspólny rozwój. Historią, kulturą i tradycją naszego miasta interesuje się również coraz więcej osób z kraju i... zagranicy. Dlatego uznaliśmy, że nadszedł czas, aby wykorzystać możliwości, jakie stwarzają tak zwane media społecznościowe i także w ten sposób informować się wzajemnie o sprawach ważnych, mniej ważnych a nawet tych, o których mówimy z przymrużeniem oka Wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka jesteśmy przekonani, że dzięki kontaktom z Wami, wiadomości, które będą się pojawiać na naszym profi lu, na pewno nie będą nudne. Serdecznie zapraszam! Kolejny transgraniczny projekt w realizacji Dnia 18 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w Usti nad Orlici dotyczące projektu Transgraniczne więzi przyjaźni prowadzonego przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wspólnie z miastem partnerskim Usti nad Orlici. Konsultacja przeprowadzona została w kwestii wzajemnej promocji, udziału w wydawnictwach, akcjach, publikacjach oraz przebiegu harmonogramu poszczególnych działań tj. PARTNERSKIE WARSZTATY TERENOWE i NOCNE ZWIEDZANIE MIASTA. W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki tut. urzędu Ewelina Walczak i Alicja Litkowiec oraz reprezentanci Usti nad Orlici Starosta Zdenek Espandr, Katka Martincova i Zdenka Kroulikova. Efekty powyższego projektu można było zobaczyć 27 września br. Alicja Litkowiec Wydział Promocji i Sportu Szanowni Mieszkańcy! Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka będzie przeprowadzona kontrola mająca na celu weryfi kację informacji w zakresie: - złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - wyposażenia nieruchomości w kompostownik przydomowy, - wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków i obowiązku posiadania opłaconej faktury za wywóz nieczystości ciekłych. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.391 z późn. zm.). - Uchwała nr XXXVI/376/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka. Kazimierz Sołotwiński Prezes Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

12 12 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Bystrzyca gościła byłych mieszkańców - Szanuję uczucia, jakimi darzą nasze miasto jego byli mieszkańcy i ich rodziny. Przecież nasi Kresowiacy, Lwowiacy i Wilniuki oraz ich dzieci też z sentymentem odwiedzają swoje dawne strony mówi Renata Surma Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. 7 sierpnia br., w Polanicy Zdroju, Renata Surma spotkała się z przedstawicielami Heimatgruppe Habelschwerdt / Schlesien stowarzyszenia skupiającego obywateli niemieckich, byłych mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej i okolic. Członkowie tej organizacji od lat współpracują z Urzędem Miejskim i różnymi instytucjami wspólnie inicjując różnorodne wydarzenia kulturalne, odnowę zabytków oraz wymiany grup młodzieży licealnej. Jeden z członków stowarzyszenia, Karl Heinz Ludwig, który odrestaurował kilka bystrzyckich zabytków, posiada tytuł Honorowego Obywatela Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach wizyty niemieccy goście odwiedzili także kapliczkę św. Floriana oraz grób Hermanna Stehra, autora licznych baśni, liryk i powieści z końca XIX i początku XX wieku, w których ukazywał życie śląskich chłopów i robotników. Następnie zostali powitani w miejskim ratuszu przez Sekretarza Gminy Tadeusza Zielińskiego oraz zwiedzili dzisiejszą Bystrzycę. Ważnym wydarzeniem spotkania było uroczyste otwarcie wystawy w Muzeum Filumenistycznym, która została poświęcona historii Miejskiej Kuźni. Jednym z autorów eksponowanych prac był Heribert Wolf, prezes Heimatgruppe Habelschwerdt. Ewelina Walczak Wydział Promocji i Sportu Bystrzycka kuźnia - wystawa w Muzeum Filumenistycznym Niewielu z obecnych mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej wie, że w ich mieście przy ul. Okrzei 45 mieściła się kuźnia, a pracujący w niej kowale nie tylko podkuwali konie, ale też wykuwali różnego rodzaju przedmioty kowalstwa artystycznego. Dzieje bystrzyckiej kuźni przybliżyła nam wystawa prezentowana w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej pt. Kuźnia. Można było zobaczyć na niej zdjęcia przedstawiające kuźnię sprzed 1945 r., a także fotografi e i nie tylko prac wykonanych przez dwóch pracujących w niej kowali. Obok zwykłej pracy kowali, zajmowali się oni również kowalstwem artystycznym. Byli to Paul Wolf, przedstawiciel rodziny od 1874 r. będącej właścicielami bystrzyckiej kuźni oraz Jan Liwacz, były więzień KL Auschwitz, wykonawca napisu ARBEIT MACHT FREI nad bramą główną prowadzącą do obozu, który po 1945 r. przejął kuźnię. Wykorzystane na ekspozycji fotografi e pochodziły ze zbiorów: Heriberta Wolfa, rodziny Jana Liwacza, Stanisławy Klajn oraz Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau (zdjęcia przedmiotów ciąg dalszy na stronie 13

13 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 13 Bystrzycka kuźnia - wystawa w Muzeum Filumenistycznym cd. wykonanych przez Jana Liwacza w czasie gdy był więźniem obozu koncentracyjnego w Auschwitz). Oprócz zdjęć na wystawie można było podziwiać świeczniki wykonane przez Paula Wolfa oraz kraty wykute przez Jana Liwacza. Eksponaty zostały udostępnione przez Heriberta Wolfa oraz rodzinę Jana Liwacza i państwa Tekieli. Wszystkim za udostępnione materiały i pomoc serdecznie dziękujemy. Wystawę pt. Kuźnia można było oglądać od 4 sierpnia do 12 września 2013 r. Autorami wystawy są: Heribert Wolf, Janusz Kobryń, Małgorzata Jaworska i Dorota Marchewka. Tłumaczenia tekstów na język niemiecki wykonała Lidia Zasępa. Sądząc po znaleziskach przy obecnej ulicy Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej, kuźnia znajdowała się tutaj już w czasach wojny 30-letniej ( ). Pierwsza udokumentowana wzmianka jest datowana na rok 1790, gdy dom został sprzedany za 14 talarów i 10 srebrnych groszy. Jako pierwszy właściciel został wymieniony Ignatz Soppler, który w roku 1830 sprzedał dom swojemu synowi Josephowi. W 1874 r. kupił kuźnię Anton Wolf i w jego rodzinie pozostawała aż do wywłaszczenia i przymusowego wysiedlenia w 1946 r. Ostatnim właścicielem z rodziny Wolf był Friedrich, znany i lubiany w mieście i okolicy ze względu na dobrą pracę, ale również ze względu na sarkastyczne poczucie humoru. Jego syn Paul uczył się kowalstwa artystycznego i w roku 1939 uzyskał w tym zawodzie mistrzowski tytuł. Jeszcze teraz wiele prac w Bystrzycy świadczy o jego biegłości. Paul wraz z bratem zbudował również w tym czasie maszynę do produkcji ogrodzeń siatkowych, aby uwolnić się od kowalstwa, głównie podkuwania koni. Po przymusowych wysiedleniach i okresie niewoli podążył za rodziną do Niemiec Zachodnich w okolice Attendorn/Olpe w Sauerland. Muzeum Filumenistyczne zaprasza na wystawę prac autorstwa Michała Piotrkowicza pt. Zapałki, którą można oglądać od 14 IX Michał Piotrkowicz - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uzdolniony malarz i konserwator sztuk pięknych. Maluje i uprawia japońskie sztuki walki od 1992 r. Mistrz Świata w karate 2011, wielokrotny mistrz Polski. Mistrz Ukrainy w karate i kobudo, medalista Pucharu Europy i Pucharu Świata. Zwycięzca międzynarodowych zawodów w tameshigiri (cięciu ostrym mieczem) i trzykrotny Mistrz Świata w chanbarze (szermierka samurajska w konwencji sportowej). Jego dorobek artystyczny obejmuje ponad 2000 obrazów, ilustracje do książek oraz okładki. Na swoim koncie ma wystawy m.in. w: - Galerii Promocyjnej na Rynku Starego Miasta - Religia Boga Wyobraźni, Historia kuźni miejskiej Oprócz pracy zawodowej wykuwał także tutaj kraty, świeczniki, lampy i inne części, aby tym sposobem zarabiać na życie. Po przeprowadzce rodziny do Düsseldorf zakończył swoją działalność dopiero w późnym wieku, wiele prac świadczy o jego umiejętnościach. Kuźnię w Bystrzycy przejął w roku 1946 Polak Jan Liwacz. Był również kowalem i był jednym z pierwszych osadzonych w Auschwitz więźniów (więzień nr 1010), później przeniesiony do innego obozu koncentracyjnego. W Auschwitz wykonał na rozkaz kierownictwa obozu szyld nad bramą wejściową. Napis ten: Arbeit macht frei stał się znany na całym świecie. Wiele innych jego prac można oglądać w małym muzeum. W Bystrzycy Kłodzkiej pracował do końca lat 60-tych. Później kuźnia została zamknięta, wybudowano ściany działowe na komórki mieszkańców, a dymnik rozebrano do fundamentu. Jan Liwacz zmarł w 1980 r. Fragment tekstu z wystawy pt. Kuźnia. Tomasz Nowicki - Muzeum Filumenistyczne Wystawa malarstwa pt. Zapałki - Galerii Krytyków Pokaz na Krakowskim Przedmieściu i Galerii Ścieżka na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, - Cafe Starbucks New York City - Angels - wystawa upamiętniająca trzydziestą rocznice Stanu Wojennego w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, - siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku - pokaz prac malarskich na noworocznym balu Polskiego Radia Nowy Jorku, - Quick Steak and Music, Złote Tarasy w Warszawie - wystawa prac malarskich inspirowanych twórczością zespołu Bez Jacka, - Galerii Abakus (SCEK) - wystawa prac malarskich Sztuki walki - walki o sztukę, - Galerii Stara Prochownia (SCEK) - wystawa prac malarskich Anioły. Michał Piotrkowicz o swojej najnowszej wystawie: Cykl prac Zapałki został zainspirowany kolejami ludzkiego losu. ciąg dalszy na stronie 14

14 14 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 Kluczem do zrozumienia cyklu jest ogień, symbolizujący między innymi siły witalne człowieka. Tak jak ogień trawi zapałkę, tak samo nadaje jej sens istnienia. Zapałka przekazuje niesiony przez siebie ogień dalej - rozpala domowe ognisko, zapewniając nam uczucie ciepła i bezpieczeństwa. Ogień kojarzony jest z miłością rozpalającą kochanków, którzy spleceni w tym uczuciu razem płoną i gasną. Zapałka rozpala latarnie, w celu rozświetlenia drogi. Drogi, którą nawet jeśli podążamy samotnie, światło czyni bardziej znośną, dodaje pewności siebie i chroni przed potknięciem. Sam człowiek w swojej istocie jest płonącą latarnią przemierzającą czas. To w jakim celu płonie, zależy już od niego samego. Można oddać się emocjom, szukać oczyszczenia czy spłonąć w obronie własnych przekonań lub idei niczym całopalna ofi ara w starożytnym obrządku. Dosłownie spłonęli Ryszard Siwiec i Jan Palach, którym w tym cyklu poświęciłem kilka prac. Ogień, który trawił ich wewnętrznie, ta niezgodna na działania systemu totalitarnego, pchnęła ich do samospaleń - manifestów desperackiej walki o wolność. W podobny sposób, do dziś, protestują tybetańscy mnisi. Oddając się ogniu, mają nadzieję, że oczyszczą ludzkie serca i uratują swój kraj. Tomasz Nowicki - Muzeum Filumenistyczne Muzeum Filumenistyczne włączyło się do akcji Narodowego Czytania dzieł Aleksandra Fredry zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 7 IX 2013, o godz.11.00, w sali wystaw czasowych muzeum, aktorskimi umiejętnościami popisali się : Renata Surma Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej oraz Tomasz Nowicki Dyrektor muzeum. Zgromadzonym przeczytali wybrane bajki oraz epigramy mistrza Fredry. Spotkanie wzbogaciła porywająca interpretacja fragmentów Zemsty oraz Ślubów Panieńskich w wykonaniu uczniów bystrzyckich szkół. Tomasz Nowicki - Muzeum Filumenistyczne Wystawa malarstwa pt. Zapałki cd. Narodowe Czytanie Fredry w Muzeum Filumenistycznym

15 4/85/13 Biuletyn Bystrzycki 15 Bystrzyckie muzeum od kilku lat aktywnie współpracuje z lądecką Galerią Muzealną im. Michała Klahra Starszego. Galeria działa przy lądeckim Centrum Kultury i Rekreacji, a prowadzi ją bystrzyczanka Anna Franczukowska. Pokłosiem tegorocznej współpracy była wystawa etykiet ze zbiorów Muzeum Filumenistycznego organizowana wiosną w siedzibie Galerii, a także wystawa Osobistości i osobliwości ziemi kłodzkiej zaprezentowana mieszkańcom Bystrzycy podczas tegorocznego Święta Floriana w sali wystaw czasowych naszego muzeum. W lądeckiej Galerii organizowane były również zajęcia Latającego Muzeum poświęcone tematyce socrealizmu na etykietach zapałczanych. Narodowe Czytanie zainicjowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego ma na celu promocję polskiej kultury, zachęcanie do lektury książek, wzmacnianie wspólnoty narodowej. 7 września 2013 r.w Gminie Bystrzyca Kłodzka czytano w Bibliotece Publicznej, Muzeum Filumenistycznym, Baszcie Widokowej oraz fi liach bibliotecznych. Nasza współpraca W ostatnich miesiącach bystrzyckie muzeum zaangażowało się również we wsparcie organizacji lądeckiego projektu Lądek - miasto artystów. Projekt przygotowano przy wsparciu Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. W ramach działań dla uczestników został przygotowany wykład dotyczący historii sztuki ziemi kłodzkiej, który 5 IX 2013 na lądeckim Rynku wygłosił dyrektor Muzeum Tomasz Nowicki. Współpracujący ze sobą muzealnicy mają już kolejne pomysły, które chcieliby zrealizować w nadchodzących latach. Tomasz Nowicki Muzeum Filumenistyczne Narodowe Czytanie A. Fredry w Bibliotece a w interpretacji uczniów naszych szkół spotkała się z ogromnym zainteresowaniem publiczności. Uczestnicy spotkania dla upamiętnienia akcji otrzymali pamiątkowe pieczęcie. Dorota Krawczyk - BPMiG Bystrzyca Kłodzka Znane utwory Aleksandra Fredry czytali m.in. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, dyrektorzy Muzeum Filumenistycznego Tomasz Nowicki, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Robert Duma, pracownicy Urzędu i Bibliotek. Szczególne podziękowania w imieniu słuchaczy i organizatorów kierujemy dla zespołu nauczycieli humanistów z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich za wspaniałe przygotowanie młodzieży. Uczniowie przypomnieli biografi ę i twórczość autora, a następnie czytali wybrane fragmenty komedii Zemsta i Mąż i żona z podziałem na role jak również wiersze, fraszki, przysłowia, parodie i epigramaty. Uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Sylwestra Kaliskiego czytały fragment komedii Śluby panieńskie. Utwory Aleksandra Fredry bawią nas humorem, ale też zmuszają do refl eksji i zadumy, polskie społeczeństwo przedstawia z zaletami i wadami bez upiększeń i zakłamań. W tym roku mija 220 rocznica urodzin hrabiego Aleksandra Fredry. Mimo upływu czasu jego twórczość jest ciągle aktualna,

16 16 Biuletyn Bystrzycki 4/85/13 O finansach w Bibliotece We wrześniu seniorzy rozpoczęli naukę w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, tym razem program dotyczył edukacji ekonomicznej, a dokładnie fi nansów. Projekt O fi nansach w bibliotece jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Partnerami FRSI w województwach są wojewódzkie biblioteki publiczne. Głównym celem projektu to zwiększenie u osób starszych umiejętności korzystania z usług fi nansowych, w tym bankowości elektronicznej. Projekt polegał na organizowaniu cyklu spotkań dla osób w wieku 50+. W naszej bibliotece odbyło się pięć spotkań w dniach: 3, 5, 13,17 i 19 września 2013 r. Do realizacji projektu niezbędna była znajomość obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Naszym seniorom wiedza ta nie jest obca, ponieważ uczestniczyli w wielu wcześniejszych projektach i szkoleniach, które pozwoliły doskonalić te umiejętności. Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta, a także miejscowości na terenie gminy. Wiedzę z zakresu edukacji ekonomicznej przyswoiło 60 osób. Seniorzy nauczyli się m.in. jak uregulować rachunki przez Internet, w jakim banku najkorzystniej ulokować gotówkę, w którym banku będzie ona najbezpieczniejsza, jak zrobić zakupy nie wychodząc z domu. Wiedza ta jest niezmiernie przydatna, a być może niezbędna w codziennym życiu. Dorota Krawczyk - BPMiG Bystrzyca Kłodzka Na każdym ze spotkań realizowane były poszczególne moduły: Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym, Bank przez Internet, Lokaty, kredyty i karty - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową, Ubezpieczenia, Bank Centralny i inne banki. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z fi liami bierze udział w programie Orange dla bibliotek, dzięki czemu korzystanie z Internetu w naszych placówkach nadal pozostaje bezpłatne. Ponad 12 tys. dotację przekażemy na pokrycie opłat internetowych, prowadzenie naszej strony zajęcia związane z korzystaniem z Internetu lub komputera, zakup audiobooków i e-booków o dowolnej tematyce oraz programów Orange dla bibliotek edukacyjnych i biurowych, opłat związanych z katalogowaniem w systemie Mak+, a także na inne akcesoria i materiały związane z prowadzeniem zajęć komputerowych w bibliotece. Celem darowizny jest przede wszystkim edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek bystrzyckich, a w szczególności polega na zapewnieniu dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w Bibliotece Centralnej i jej fi liach. Katarzyna Regulska - BPMiG Bystrzyca Kł. Nadal działamy W MAK+ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy oraz jej fi lie wiejskie wciąż tworzą bazę danych katalogu bibliotecznego w elektronicznym systemie Mak+. Ilość wprowadzonych rekordów sięga ponad 22 tys. Biblioteka Centralna posiada w swojej bazie ponad 60 % wprowadzonych pozycji książkowych (Dział Regionalny i Czytelnia - katalogowanie zakończone), fi lie zaś ok. 20 % zbiorów. Pełne korzystanie przez czytelników i użytkowników placówek, czyli rejestracja wypożyczeń i udostępnień zbiorów w systemie elektronicznym będą możliwe pod koniec 2014 r. Katarzyna Regulska - BPMiG Bystrzyca Kł.

Obniżka opłat za śmieci

Obniżka opłat za śmieci Nr 3/84/13 czerwiec 2013 Obniżka opłat za śmieci - strona 44 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Gminne inwestycje - Odpady komunalne - Przedszkole - Szkoły - Biblioteka publiczna 310 nowych punktów świetlnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011 Nr 3/77/11 grudzień 2011 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Pamiętamy o tamtych czasach - Wyszukiwarka grobów - Sprawy obywatelskie - Dni Seniora - Plener filmowy w Międzygórzu - Podatki i opłaty na rok

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. Dni Patrona Bystrzycy Kłodzkiej - św. Floriana. między innymi: Nr 2/92/15 czerwiec 2015

Dziœ w Biuletynie. Dni Patrona Bystrzycy Kłodzkiej - św. Floriana. między innymi: Nr 2/92/15 czerwiec 2015 Nr 2/92/15 czerwiec 2015 Dni Patrona Bystrzycy Kłodzkiej - św. Floriana Dziœ w Biuletynie między innymi: - Bieżące inwestycje - Wykaz sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli - Biblioteka publiczna -

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSZANIE ROZDALI 4 MILIONY

WAŁBRZYSZANIE ROZDALI 4 MILIONY Nr 17 grudzień 2013 ISSN 2299-14-17 Protest w obronie S3 W połowie listopada odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem pikieta w obronie odcinka drogi S3 Legnica - Lubawka.

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Półwiecze Świerczkowiaków

Półwiecze Świerczkowiaków 2 LUDZIE Medalowe Jaskółki TARNÓW. PL Dwóch zawodników tarnowskiej Unii stanęło na podium Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu (IMP). Po raz trzeci w swojej karierze tytuł mistrzowski wywalczył Janusz

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy Kongres Regionów w Świdnicy

Jubileuszowy Kongres Regionów w Świdnicy NR 24 LIPIEC 2014 ISSN 2299-14-17 Aglomeracja na podium Nasza wspólnota samorządowa została laureatem konkursu Samorządowy Lider Zarządzania Razem dla Rozwoju. Aglomeracja zajęła drugie miejsce w kategorii

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Premier z dobrą nowiną

Premier z dobrą nowiną Premier z dobrą nowiną NR 23 CZERWIEC 2014 ISSN 2299-14-17 150 milionów zł na rewitalizację Wałbrzycha i odblokowanie budowy trasy S3 do Czech. To zapowiedział premier Donald Tusk podczas wizyty w wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INFORMATOR WSCHOWSKI ISSN 1731-9625 Wschowa, kwiecień 2014r. SAMORZĄDOWY Nr (35) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych Już 11 raz zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Mieszczańskim

Bardziej szczegółowo

Stacja Uzdatniania Wody oddana do użytku

Stacja Uzdatniania Wody oddana do użytku BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ KWARTALNIK ROZDAWANY BEZPŁATNIE WRZESIEŃ 2013 NAKŁAD 2500 EGZ. ISSN 2083-6414 Nr 10/2013 Stacja Uzdatniania Wody oddana do użytku 30 czerwca br. uroczyście zakończono

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych na Nowej Drodze

Wałbrzych na Nowej Drodze Nr 14 wrzesień 2013 ISSN 2299-14-17 13 milionów kosztowała modernizacja ostatniego odcinka ul. Uczniowskiej. Dziś to najbardziej efektowna i jedna z najważniejszych tras w mieście Wałbrzych na Nowej Drodze

Bardziej szczegółowo

FLISBUD ZREWITALIZUJE MIASTO

FLISBUD ZREWITALIZUJE MIASTO Nr 10 (34) Maj 2012 FLISBUD ZREWITALIZUJE MIASTO W Urzędzie Miejskim dn. 23 kwietnia br. podpisano umowę z janowską firmą FLISBUD Stanisław Flis, która będzie wykonywała roboty budowlane dla zadania pn.

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 4 (43) Bezpłatny informator samorządowy 23 lutego 8 marca 2011 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia w numerze:

Bardziej szczegółowo

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Bobrowice Bobrowiczki Boleszewo Brzeście Gwiazdowo Janiewice Kwasowo Łętowo Noskowo Pomiłowo Radosław Żukowo Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Przegląd Samorządowy

Przegląd Samorządowy Skarszewy Na dożynkach krajowych Przegląd Samorządowy p o m o r z e Rokitnica Owoce ziemi i rąk naszych wrzesień 2012 miesięcznik bezpłatny Banino Rusza budowa szkoły 3 5 6 8 Polecamy Konarzyny Nowa świetlica

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2 Temat wydania 4 Szanowni Państwo,

Wstęp 2 Temat wydania 4 Szanowni Państwo, 2 li i Zespół Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Puławach. Forum młodych tym razem zagospodarowali uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach, dzieląc się z nami własną twórczością i informacjami

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 11 (183) Listopad 2012 ISSN 1506-1957 PATRIOTYCZNE OBCHODY W Kończewicach miały miejsce listopadowe uroczystości Święta Niepodległości, które odbyły się w Miejscu Pamięci Narodowej

Bardziej szczegółowo

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż nr 2/2014/8 nowe echo Żychlina 1 Biesiada u Apostołów» Po raz czwarty...» str. 12 Inwestycje w mieście» Remont ulicy Kilińskiego oraz Stadionu Miejskiego» str. 16 Nowy patron Dwójki» Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo