Przetarg nieograniczony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg nieograniczony"

Transkrypt

1 Gmina Lubrza >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Z A T W I E R D Z A M dnia r. Wójt Gminy Eugeniusz Chamarczuk Przetarg nieograniczony DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU GMINY W LUBRZY

2 1.Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Lubrza Adres : Urząd Gminy Lubrza ul. Świebodzińska Lubrza województwo lubuskie tel./fax ( 068 ) , godz. urzędowania Tryb udzielania zamówienia Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia poniżej euro stosownie do art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655). 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie w Urzędzie Gminy w Lubrzy sprzętu komputerowego wymienionego w punktach: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 SIWZ, posiadającego oprogramowanie określone w pkt SIWZ pracującego w istniejącej sieci, łącznie z wymaganiami dotyczącymi wymogów serwisu gwarancyjnego i warunków gwarancji. W ramach niniejszego zamówienia wybrany oferent dokona przeszkolenia 1 osoby w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Dostarczony sprzęt musi spełniać warunki i posiadać parametry wymagane dla tego typu wyrobów na terenie Rzeczpospolitej Polski. Wymienione poniżej urządzenia powinny posiadać certyfikat CE. Gwarancja 3 lata, serwis gwarancyjny w Urzędzie Gminy w Lubrzy nie później niż w ciągu 48 h (2 dni robocze) od zgłoszenia telefonicznego. 3.1 FIREWALL - (1szt.) Kod CPV: Routery sieciowe FIREWALL musi zapewniać: - ochronę antywirusową na urządzeniu, - ochronę Anty Spyware, - Anti-Phishing, przed utratą poufnych danych, - blokowanie nieodpowiednich treści, - filtrowanie i w oparciu o słowa kluczowe,

3 - funkcję Private VLAN funkcjonalność polegająca na uniemożliwieniu komunikacji bezpośredniej pomiędzy użytkownikami w sieci VLAN, za wyjątkiem wskazanych urządzeń (serwer, router, etc.) - filtrację pakietów Stateful Prosta filtracja Layer 7 - ochronę przed Host DoS - ochronę przed Spoofingiem - filtrację Inter-VLAN - terminowanie IPSec - AAA dla zdalnych użytkowników i urządzeń 3.2 SERWER - 1 szt. Kod CPV: Serwery UNIX lub równorzędne procesor pamięć kontroler dysków hdd1 hdd2 karta sieciowa obudowa serwera system operacyjny 2 x Dwurdzeniowy procesor 3,0 GHz, FSB 667, 2x2 MB cache lub odpowiednik 8 GB FB ECC DDR2 PC-667 (8x1GB) Server RAID Controller 128 MB /8xSATA II, RAID 0/1/5/10/50/ włączony RAID 1 147GB SAS /15000 rpm, 16 MB cache 147GB SAS /15000 rpm, 16 MB cache PRO/1000 Server Network (zintegrowana) + PRO/1000 Server Network Obudowa 1U z szynami do wysuwania Umożliwiający instalację następującego oprogramowania: serwer danych postgresql, Oprogramowanie do przelewów bankowych Multicash. System musi wspierać obsługę logowania do domeny, DBMS, udostępniać bazy danych Sage Symfonia pakiet biurowy MS-OFFICE 2003 lub równoważny 3.3 MONITORY - 12szt. Kod CPV: monitory ekranowe Minimalne wymagania techniczne monitora LCD: Format obrazu 16:10 Matryca TFT 19 cali Rozmiar plamki mm Nominalna rozdzielczość 1440 x 900

4 Jasność 300 cd/m2 Kontrast 2000:1 Czas reakcji matrycy 2 ms Kąt widzenia w pionie/poziomie 160 stopni Ilość wyświetlanych kolorów 16,2 mln Wbudowany zasilacz Zgodność z normami TCO'03 Gwarancja 36 miesięcy 3.4 ZESTAWY KOMPUTEROWE 12 szt Procesor Kod CPV: Procesory Nowoczesny dwurdzeniowy procesor w technologii 32bit, taktowany przynajmniej częstotliwością 2x2GHz lub odpowiednik o takiej samej wydajności Płyta główna Chipset płyty głównej tej samej firmy, co procesor, to powinno zapewnić 100% kompatybilność a jednocześnie wpłynąć pozytywnie na stabilność pracy systemu. Płyta główna powinna zawierać następujące złącza: -1x lpt, -1x com, -1x ps/2, -1x port klawiatury, - 6xUSB, Płyta powinna posiadać następujące sloty: - 1x IDE, - 1xFDD, - 4xSata2, Dysk twardy Kod CPV: Dyski Pojemność 250 GB Interfejs Serial ATA II Szybkość interfejsu dysku 300 MB/s Prędkość obrotowa silnika 7200 obr./min Średni czas dostępu (latency) 4,16 ms

5 Pojemność pamięci podręcznej 16 MB Stopa błędów przy odczycie 1:10E14 Głośność w czasie pracy 2,8 B Głośność w czasie spoczynku 2,7 B Format szerokości 3,5 cali Pamięć operacyjna Kod CPV: Pamięci DDR2 2GB dual Chanel Obudowa Typ obudowy Tower Format płyty ATX Moc zasilacza 450 W PFC Tak Typ zasilacza ATX Ilość kieszeni wewn. 3.5" 4 Ilość kieszeni zewn. 3.5" 2 Ilość kieszeni zewn. 5.25" 4 Boczny kanał wentylacyjny Tak Wbudowane wentylatory 1 szt Wyposażenie dodatkowe 2x USB 2.0 na front panelu, audio Wymagania dodatkowe Wyświetlacz, pokazujący aktualną temperaturę procesora oraz prędkość obrotową wiatraka Dodatkowe akcesoria - Karta graficzna posiadająca bezgłośne chłodzenie oraz obsługująca: Vertex Shader 4.0 Obsługiwana wersja OpenGL : 2.0 PIXEL SHADERS Wewnętrzny czytnik kart (przede wszystkim na karty SD) - pendrive / karta SD o pojemności 1GB - FDD 3,5 - klawiatura - napęd optyczny, czytający format DVD - mysz laserowa z podkładką - program antywirusowy spełniający następujące wymogi: - rezydentny skaner plików, powinien rozpoznawać i usuwać/leczyć: wirusy, Trojany, spyware, rotkit-y, powinien być wyposażony w mechanizm heurystyki. system operacyjny windows vista ultimate z preinstalowanym windows xp

6 3.5 LAPTOP 1 szt. Kod CPV: Laptopy - procesor dwurdzeniowy taktowany częstotliwością 1,7GHz lub odpowiednik, - 1 GB Ram, - HDD 80GB 5400RPM, - ekran 15,4 panoramiczny, - układ klawiatury qwerty, - system operacyjny windows vista ultimate (OEM) z preinstalowanym windows xp 4.Zamówienia częściowe Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 5.Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniające. 6.Informacja o ofercie wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 7.Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania umowy. 8.Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych warunków. 1. W tabeli poniżej przedstawiono warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o udzielenie niniejszego zamówienia a także wskazano dokumenty wymagane od wykonawców potwierdzające spełnianie tych warunków. Brak spełnienia któregokolwiek warunku wymienionego poniżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z niniejszego postępowania.

7 Lp WARUNEK DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKU A. Posiadania przez oferenta uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655). 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem. 2.Oświadczenie (z art. 22 ust. 1 pkt 1-4) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 3.Oświadczenie (z art. 44) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ 4.Oświadczenie (z art. 24 ust. 1 i 2) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. DATA WYSTAWIENIA LUB SPORZĄDZENIA DOKUMENTU ALBO OŚWIADCZENIA Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Przed upływem terminu składania ofert. Przed upływem terminu składania ofert. Przed upływem terminu składania ofert B. Posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 1. wykonać w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia minimum 1 dostawę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. 5.Oświadczenie, o nie zaleganiu wobec Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 1. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia (sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 5) 2. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wskazane w załączniku nr 5 zostały wykonane należycie. Przedkładane dokumenty muszą zawierać, co najmniej: a)wskazanie, że oferent składający ofertę w niniejszym postępowaniu, realizował zamówienie, którego dokument dotyczy, b)wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie, c)wskazanie zakresu realizowanego zamówienia, d)wskazanie wartości zamówienia, e)wskazanie daty wykonania, f)wskazanie miejsca wykonania, podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu wskazanego w pkt. b) pod stwierdzeniem, że przedmiot zamówienia opisany w punktach c)-f) został wykonany należycie. Przed upływem terminu składania ofert Przed upływem terminu składania ofert. Przed upływem terminu składania ofert. Wymóg należy potwierdzić referencją, że prace zostały wykonane należycie C. Znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia. 1. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia. Przed upływem terminu składania ofert.

8 D. Zaakceptowanie projektu umowy 1. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy oraz zaparafowany wzór umowy z podaniem wartości poszczególnych etapów umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 E. Wykonanie zamówienia w wymaganym terminie do 30 Podpisanie formularza ofertowego dni od dnia podpisania umowy Przed upływem terminu składania ofert. Przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1.A.1, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, w pkt. 8.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 9. Oferta wspólna. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie niniejszego zamówienia a wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1 muszą spełniać oni łącznie. 2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: 1)Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (zwanego Pełnomocnikiem) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów; 2)oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 3)Każdy z Partnerów musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1)-4), art. 24 ust. 1-2 i art. 26 ust. 1 u.p.z.p. Uwzględniając niniejsze: a)każdy z Partnerów musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty wymienione w pkt. 8.1 w poz.: A.1-5 oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1-2 u.p.z.p. (sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4,

9 b)dokumenty wymienione w tabeli opisanej w pkt. 8.1 w poz. B.1-3 oraz Formularz Ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1), oświadczenie na podstawie art. 44 u.p.z.p. o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3), powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i powinny być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika; c)oświadczenia, o których mowa w pkt ) mogą zostać złożone przez każdego z Partnerów samodzielnie; 4)Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 10. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wymagania podstawowe. 1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 5) Wzory dokumentów powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z niniejszą specyfikacją formie. 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 2. Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zastrzeżeniem treści pkt. 8.5 niniejszej SIWZ, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

10 4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką. 5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i niepodlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane. 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty, stosownie do treści pkt , mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 3. Zawartość oferty. 1) Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 8 i 23. 2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 1) Wykonawca może zastrzec w ofercie, oświadczeniem sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2) Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 3) Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt nie wywołuje dla wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty. 11. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 1) Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Prośbę taką należy przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 2. Zmiany w treści SIWZ.

11 1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ. 2) Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 3) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla wykonawców. 4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ. 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: - Ryszard Gierczyk w przedmiocie zamówienia tel w Mirosław Sławski w sprawie procedury przetargowej - tel Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 1. Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy Lubrza, ul. Świebodzińska 68, Lubrza, sekretariat pokój nr 6. w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. do godz Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Urząd Gminy w Lubrzy Ul. Świebodzinska 68, Lubrza Oferta w postępowaniu na [nazwa przetargu zgodna z nazwą z SIWZ] 4. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić dane oferenta. 14. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 2. Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA.

12 W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. 15. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w: Urzędzie Gminy Lubrza, ul. Świebodzińska 68, Lubrza, sala narad pokój nr 2. w dniu r. o godz Tryb otwarcia ofert 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania. 3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 2) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 3) informacje dotyczące ceny (odpowiednio całej oferty, części przy ofertach częściowych oraz wariantów), terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 5. Informacje, o których mowa powyżej w pkt i )-3), Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 17. Zwrot oferty bez otwierania. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 18. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do

13 wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 19. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający, stosownie do treści art. 88 u.p.z.p., poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. 4. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W przypadku nie wyrażenia przez wykonawcę zgody na poprawienie jego oferta zostanie odrzucona. 20. Kryteria oceny ofert. 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Wybór ofert dokonywany będzie w oparciu o ocenę następującego kryterium: a) cena % Oferty oceniane będą według formuły: cena najniższa cena badanej oferty x waga(100 pkt) = ilość punktów Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaka po uwzględnieniu wagi może otrzymać Wykonawca, wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. 4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 21. Oferta z rażąco niską ceną.

14 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zamawiający odrzuca ofertę: 1) wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 22. Uzupełnienie oferty. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlega odrzuceniu lub konieczne byłob uieważnieniem postępowania. 23. Zawartość oferty. Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać następujące dokumenty: 1) Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 2) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 3) Oświadczenie wykonawcy, na podstawie art. 44 u.p.z.p. o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 4) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 5) Wykaz wykonanych przez oferenta zamówień podobnych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5, 6) Oświadczenie, na podstawie art. 8 ust. 3 u.p.z.p., o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 7) Oświadczenie, o nie zaleganiu na rzecz US i ZUS sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 8) Akceptacja przez wykonawcę wzoru umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 9) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia.

15 10) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 11) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Pełnomocnictwo(a). 24. Tryb oceny ofert. 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.. 3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji. 2) W przypadku, gdy zawarta w ofercie kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie zastrzeżenia co do jej prawdziwości, Zamawiający (stosownie do treści pkt. 8.5) może zażądać od wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii takiego dokumentu. 3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 4) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 25. Wykluczenie wykonawcy. 1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

16 2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 u.p.z.p.; 11) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; 12) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania; 13) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 14) wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

17 26. Odrzucenie oferty 1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: 1) jest ona niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia; 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 u.p.z.p., lub błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 8) jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 27. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę), siedzbę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawiarającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 28. Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegającej odrzuceniu; 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego; 29. Środki ochrony prawnej 1. Informacje ogólne.

18 Środki ochrony prawnej przysługują oferentom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp. 2. Protest. 1) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego. 2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 30. Podwykonawstwo. 1. Zamawiający dopuszcza powierzenia wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. 2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 31. Wykaz załączników do niniejszych IDW. Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego. 2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p. 3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia wykonawcy, na podstawie art. 44 u.p.z.p. o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 4. Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 u.p.z.p. 5. Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych przez oferenta zamówień podobnych 6. Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia, na podstawie art. 8 ust. 3 u.p.z.p., o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 7. Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o nie zaleganiu wobec US i ZUS 8. Załącznik nr 8 Wzór umowy

19 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lubrza ul. Świebodzińska Lubrza 2. OFERENT: Osoba uprawniona do kontaktów: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu Nr faksu Adres 4. Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w przetargu oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w całości za cenę: a) netto:. słownie:. b) VAT:. słownie:. c) brutto:. słownie:..

20 5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia odebrania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę. 3. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 4. Oświadczamy, że uważamy się związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłej umowy. 6. Oświadczamy, że nie uczestniczę w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia.... dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

21 Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia oferenta o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655). 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lubrza ul. Świebodzińska Lubrza 2. OFERENT: OŚWIADCZAM(Y), ŻE: stosownie do treści 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655): 1) posiadam(-y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem; 2) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem techniczny, a także dysponuję(-emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 3) znajduję(-emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 4) nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.... dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

22 Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia oferenta, na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lubrza ul. Świebodzińska Lubrza 2. OFERENT: OŚWIADCZAM(Y), ŻE: stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), spełniam(-y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.... dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

23 Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655). 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lubrza ul. Świebodzińska Lubrza 2. OFERENT: OŚWIADCZAM, ŻE: stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu.... dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

24

25 Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych. 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lubrza ul. Świebodzińska Lubrza 2. WYKONAWCA: WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH OŚWIADCZAM(Y), ŻE: L.p. Nazwa zamówienia Wartość w PLN Zakres wykonywanych prac początek (data) Termin zakończenie (data) Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) Uwagi UWAGA Oferent jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej zamówień, potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie.... dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

26 Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), o nie ujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lubrza ul. Świebodzińska Lubrza 2. OFERENT: OŚWIADCZAM, ŻE: ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655). Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) od do... dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

27

28 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lubrza ul. Świebodzińska Lubrza 2. OFERENT: Wzór oświadczenia o nie zaleganiu wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych OŚWIADCZAM, ŻE: Załącznik nr 7 Jako oferent nie zalegamy na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne... dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

29

30 Załącznik nr 8 UMOWA nr. (wzór) Zawarta w dniu.. w Lubrzy pomiędzy Gminą Lubrza, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. Eugeniusz Chamarczuk - Wójt Gminy przy kontrasygnacie 2. Heleny Domagała - Skarbnik Gminy zwanym dalej Zamawiającym, z jednej strony, a: zwanym dalej Dostawcą, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), została zawarta umowa następującej treści Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie w Urzędzie Gminy w Lubrzy sprzętu komputerowego wymienionego w Specyfikacji Technicznej będącej integralna częścią niniejszej umowy. 2. Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia 1 osoby w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. 3. Dostarczony sprzęt musi spełniać warunki i posiadać parametry wymagane dla tego typu wyrobów na terenie Rzeczpospolitej Polski. 4. Dostarczone urządzenia powinny posiadać certyfikat CE. 2 Dostawca zobowiązuje się zrealizować niniejszą umowę w terminie Wynagrodzenie Dostawcy za zrealizowany zakres prac, uwzględniający wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, ustalone zostało na kwotę ryczałtową: a) netto:. słownie:. b) VAT:. słownie:. c) brutto:. słownie:..

31 2. Płatność będzie zrealizowana do 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru. 3. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Na dostarczony sprzęt będący przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi 36 miesięcy, liczony od terminu zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego. 2. Serwis gwarancyjny w Urzędzie Gminy w Lubrzy nie później niż w ciągu 48 h (2 dni robocze) od zgłoszenia telefonicznego. 3. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Dostawcy, 2) zmianie osób reprezentujących Dostawcę, 3) ogłoszenie upadłości Dostawcy, 4) wszczęcie postępowania układowego, w którym uczestniczy Dostawca, 5) zawieszeniu firmy Dostawca Przedstawicielem Zamawiającego będzie Przedstawicielem Dostawcy będzie Pan(i) W trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dokonany tylko odbiór końcowy wykonanych prac. 2. Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie 10 dni od otrzymania zawiadomienia od Dostawcy o gotowości do odbioru. 3. W odbiorze będą uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego i Dostawcy Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w 9 umowy. 3. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w 2 umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki; b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto; 4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 5. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

32 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy Dostawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód spowodowanych wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 2. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego chyba, że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 13 Integralnymi składnikami niniejszej umowy są : a) Specyfikacja Techniczna - załącznik nr 1 b) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2 c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 3 14 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA

33 Załącznik nr 1 do umowy nr./2008 z dnia.2008 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. FIREWALL - (1szt.) Kod CPV: Routery sieciowe FIREWALL musi zapewniać: - ochronę antywirusową na urządzeniu, - ochronę Anty Spyware, - Anti-Phishing, przed utratą poufnych danych, - blokowanie nieodpowiednich treści, - filtrowanie i w oparciu o słowa kluczowe, - funkcję Private VLAN funkcjonalność polegająca na uniemożliwieniu komunikacji bezpośredniej pomiędzy użytkownikami w sieci VLAN, za wyjątkiem wskazanych urządzeń (serwer, router, etc.) - filtrację pakietów Stateful Prosta filtracja Layer 7 - ochronę przed Host DoS - ochronę przed Spoofingiem - filtrację Inter-VLAN - terminowanie IPSec - AAA dla zdalnych użytkowników i urządzeń 2. SERWER - 1 szt. Kod CPV: Serwery UNIX lub równorzędne procesor pamięć kontroler dysków hdd1 hdd2 karta sieciowa obudowa serwera 2 x Dwurdzeniowy procesor 3,0 GHz, FSB 667, 2x2 MB cache lub odpowiednik 8 GB FB ECC DDR2 PC-667 (8x1GB) Server RAID Controller 128 MB /8xSATA II, RAID 0/1/5/10/50/ włączony RAID 1 147GB SAS /15000 rpm, 16 MB cache 147GB SAS /15000 rpm, 16 MB cache PRO/1000 Server Network (zintegrowana) + PRO/1000 Server Network Obudowa 1U z szynami do wysuwania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ul. Szczepanowskiego 15A 60-541 Poznań Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego +48 (61) 845-62-00 +48 (61) 841-10-09 www.wfosgw.poznan.pl bip.wfosgw.poznan.pl biuro@wfosgw.poznan.pl FOŚ/I-OA/251/2/07

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk POLSKA Tel. +48 (prefix) 58 326 01 00 Fax. +48 (prefix) 58 322 15 76 http://www.zut.com.pl zut@zut.com.pl Nr referencyjny nadany sprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę używanego samochodu strażackiego typu średniego dla potrzeb OSP Głuchów, gmina Tuszyn. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław NIP: 896-10-00-264 Regon: 006011298 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica województwo podkarpackie Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: - Ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej, Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. 77 4080513, tel./fax 77 4080553, www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo