SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. PodchorąŜych 38 ; Warszawa Regon: NIP: Numer sprawy: 62/2006/Log SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez BIURO OCHRONY RZĄDU na dostawę : zestawów komputerowych, urządzeń i części komputerowych i oprogramowania.

2 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 2. Tryb udzielenia zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 4. Opis części zamówienia. 5. Termin wykonania zamówienia. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 9. Wymagania dotyczące wadium. 10. Termin związania ofertą. 11. Opis sposobu przygotowania oferty. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 13. Opis sposobu obliczenia ceny. 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 19. Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. BIURO OCHRONY RZĄDU ul. PodchorąŜych Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zestawy komputerowe, urządzenia i części komputerowe i oprogramowanie. 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na podane niŝej części zamówienia : Część I zamówienia : Zestawy komputerowe: Lp. Nazwa Ilość 1 Zestaw komputerowy typu notebook z oprogramowaniem, w tym: Open Office PL Professional 2006 BOX oraz oficjalny podręcznik uŝytkownika Open Office 30 np. Asus A3HF-5A009 Posiada certyfikat CE Twardy dysk w przypadku awarii pozostaje u klienta (po uszkodzeniu dysk twardy nie podlega zwrotowi) MoŜliwość otwierania obudowy bez utraty gwarancji Płyta główna: Chipset: Intel 910GML lub równowaŝny Maksymalna ilość pamięci RAM moŝliwej do zainstalowania: 2048 MB Karta muzyczna: wbudowana kompatybilna z Sound Blaster PRO Modem: 1 szt., 56K V.90, wbudowany Karta sieciowa: 1 szt.,ethernet 10/100 Mbit/s, wbudowana - interfejs RJ45 Karta WLAN: 1 szt, wbudowana, standard WLAN: b/g Gniazdo PCMCIA: 1 szt, typ II Wejście mikrofonowe: wbudowane Wyjście słuchawkowe: wbudowane Port USB: min. 4 szt, wbudowany, wersja 2.0 Port VGA 15-pin : 1 szt., wbudowany Port FireWire: 1 szt, wbudowany Czytnik kart pamięci: 1 szt., wbudowany, obsługujący karty pamięci SD, MMC, MS, MS PRO

4 Wyjście SPDiF:Tak Procesor: Intel Celeron M GHz, pamięć CACHE L KB lub równowaŝny Pamięć Operacyjna RAM: Pojemność: min. 512 MB Rodzaj pamięci: DDR2 Dysk twardy: Pojemność dysku twardego: min. 60 GB Ilość dysków twardych: 1 Kontroler dysku twardego: ULTRA ATA Ekran: Typ ekranu LCD: TFT XGA Przekątna ekranu LCD: 15 cali Ilość kolorów: 16.7 mln. Funkcja DualView Napęd optyczny: wbudowany, nagrywarka DVD +/- RW nagrywająca dwuwarstwowe płyty DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywana płyt DVD+/- dla systemu Windows XP Professional Urządzenie wskazujące: Touchpad (wbudowany) Inne: Typ baterii: Li-Ion Ilość głośników: min. 2 wbudowane w obudowę System operacyjny: Windows XP Professional (SP2) OEM +nośnik Dołączone dodatkowe oprogramowanie: sterowniki wszystkich wbudowanych urządzeń Open OfficePLProfessional 2006,Open Office i Mozilla-Podręcznik uŝytkownika Dołączone akcesoria: mysz optyczna z rolką podłączana przez port USB (min. 3 przyciski, 1 w rolce) stacja dyskietek MB podłączana przez port USB, torba dwukomorowa na laptopa Gwarancja: 24 miesiące 2 Zestaw komputerowy typu notebook z oprogramowaniem, w tym: Microsoft Office Pro 2003 PL BOX 20 np. Asus A3HF-5A009 Posiada certyfikat CE Twardy dysk w przypadku awarii pozostaje u klienta (po uszkodzeniu dysk twardy nie podlega zwrotowi) MoŜliwość otwierania obudowy bez utraty gwarancji

5 Płyta główna: Chipset: Intel 910GML lub równowaŝny Maksymalna ilość pamięci RAM moŝliwej do zainstalowania: 2048 MB Karta muzyczna: wbudowana kompatybilna z Sound Blaster PRO Modem: 1 szt., 56K V.90, wbudowany Karta sieciowa: 1 szt.,ethernet 10/100 Mbit/s, wbudowana - interfejs RJ45 Karta WLAN: 1 szt, wbudowana, standard WLAN: b/g Gniazdo PCMCIA: 1 szt, typ II Wejście mikrofonowe: wbudowane Wyjście słuchawkowe: wbudowane Port USB: min. 4 szt, wbudowany, wersja 2.0 Port VGA 15-pin : 1 szt., wbudowany Port FireWire: 1 szt, wbudowany Czytnik kart pamięci: 1 szt., wbudowany, obsługujący karty pamięci SD, MMC, MS, MS PRO Wyjście SPDiF:Tak Procesor: Intel Celeron M GHz, pamięć CACHE L KB lub równowaŝny Pamięć Operacyjna RAM: Pojemność: min. 512 MB Rodzaj pamięci: DDR2 Dysk twardy: Pojemność dysku twardego: min. 60 GB Ilość dysków twardych: 1 Kontroler dysku twardego: ULTRA ATA Ekran: Typ ekranu LCD: TFT XGA Przekątna ekranu LCD: 15 cali Ilość kolorów: 16.7 mln. Funkcja DualView Napęd optyczny: wbudowany, nagrywarka DVD +/- RW nagrywająca dwuwarstwowe płyty DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywana płyt DVD+/- dla systemu Windows XP Professional Urządzenie wskazujące: Touchpad (wbudowany) Inne: Typ baterii: Li-Ion Ilość głośników: min. 2 wbudowane w obudowę System operacyjny: Windows XP Professional (SP2) OEM +nośnik Dołączone dodatkowe oprogramowanie: sterowniki wszystkich wbudowanych urządzeń Microsoft Office Pro 2003 PL BOX Dołączone akcesoria: mysz optyczna z rolką podłączana przez port USB (min. 3 przyciski, 1 w rolce) stacja dyskietek MB podłączana przez port USB,

6 torba dwukomorowa na laptopa Gwarancja: 24 miesiące 3 Programator typu notebook 5 np. Asus F2J-5D002P CentrinoDuo T2300E 1.66/15/2x512II/80s/DVD+/-RW/WLAN/BT/Kam1,3MP/XP Pro Posiada certyfikat CE Twardy dysk w przypadku awarii pozostaje u klienta (po uszkodzeniu dysk twardy nie podlega zwrotowi) MoŜliwość otwierania obudowy bez utraty gwarancji Płyta główna: Chipset: Intel 945PM lub równowaŝny Maksymalna ilość pamięci RAM moŝliwej do zainstalowania: 2048 MB Karta muzyczna: wbudowana kompatybilna z Sound Blaster PRO Modem: 1 szt., 56K V.90, wbudowany Karta sieciowa: 1 szt.,ethernet 10/100 Mbit/s, wbudowana - interfejs RJ45 Karta WLAN: 1 szt, wbudowana, standard WLAN: a/b/g Gniazdo PCMCIA: 1 szt, typ II Gniazdo Express Card: TAK Wejście mikrofonowe: wbudowane Wyjście słuchawkowe: wbudowane Port USB: min. 3 szt, wbudowany, wersja 2.0 Port VGA 15-pin : 1 szt., wbudowany DVI: Tak Port FireWire: 1 szt, wbudowany Bluetooth: 1 szt.,wbudowany Port IRDA: 1 szt, wbudowany Czytnik kart pamięci: 1 szt., wbudowany, obsługujący karty pamięci SD, MMC, MS, MS PRO Wyjście SPDiF:Tak wbudowana kamera 1.3MP Procesor: Intel Core Duo T2300E, pamięć CACHE L KB, częstliwość taktowania 1660 Mhz, ilość rdzeni:2 lub równowaŝny Pamięć Operacyjna RAM: Pojemność: min MB (lub 2 x 512 MB) Rodzaj pamięci: DDR2 Dysk twardy: Pojemność dysku twardego: min. 80 GB Ilość dysków twardych: 1 Kontroler dysku twardego: SATA Napęd optyczny: wbudowany, nagrywarka DVD +/- RW nagrywająca dwuwarstwowe płyty DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywana płyt DVD+/- dla systemu Windows XP Professional Ekran: Typ ekranu LCD: TFT SXGA+

7 Przekątna ekranu LCD: 15 cali Ilość kolorów: 16.7 mln. Ilość pamięci VIDEO: min. 128 MB Funkcja DualView Karta graficzna: ATI Mobility Radeon X1400 lub równowaŝna Urządzenie wskazujące: Touchpad (wbudowany) Klawiatura: 88 klawiszy Inne: Typ baterii: Li-Ion Ilość głośników: min. 2 wbudowane w obudowę System operacyjny: Windows XP Professional (SP2) OEM +nośnik Dołączone akcesoria: mysz optyczna z rolką podłączana przez port USB (min. 3 przyciski, 1 w rolce) stacja dyskietek MB podłączana przez port USB, torba dwukomorowa na laptopa Gwarancja: 24 miesiące 4 Zestaw komputerowy z monitorem LCD 15 z oprogramowaniem, w tym: Open OfficePLProfessional 2006 BOX oraz oficjalny podręcznik uŝytkownika 42 Posiada certyfikat CE Twardy dysk w przypadku awarii pozostaje u klienta (po uszkodzeniu dysk twardy nie podlega zwrotowi) MoŜliwość otwierania obudowy bez utraty gwarancji Płyta Główna: Złacze graficzne : PCI-Express Karta sieciowa zintegrowana: 10/100/1000 Mbit/s Liczba slotów pamięci: 4 Typ obsługiwanych pamięci: DDR2 Karta dźwiękowa zintegrowana systemu 7.1 Rodzaj zasilania : ATX Liczba slotów PCI: 3 Pasywne chłodzenie komponentów płyty Dynamiczna kontrola częstotliwość pracy procesora redukująca przez to temperaturę i generowany hałas Dostępne Porty We-wy: 4x USB 2.0, 1x szeregowy RS-232, 1x równoległy LPT, 2x PS/2, wyjście audio, wejście audio, RJ-45 karta sieciowa, Kontroler SATA Procesor: Intel Celeron 2,2 GHz, pamięć CACHE L2 256 KB lub równowaŝny Chłodzenie procesora : Głośność max. 26 db Pamięć Operacyjna RAM: Rodzaj Pamięci: DDR 2 (w jednej lub dwóch kościach pamięci);

8 Taktowanie: 533MHz; Pojemność : 512MB; Opóźnienie - CL 4; Karta graficzna: Pamięć: 64MB Typ zastosowanej pamięci: DDR2 Taktowanie rdzenia: 550MHz Taktowanie pamięci: 810MHz Chłodzenie karty: radiator oraz wentylator Dysk twardy: Pojemność: min. 80 GB. Prędkość obrotowa: 7200 obr./min. interfejs: Serial ATA/300 pamięć cache: min. 8 MB czas dostępu: max 8.9 ms Kieszeń na dysk twardy: Metalowa obudowa, interfejs: SATA, wyposaŝona w Key-lock, umoŝliwiająca współpracę z dyskami do 7200 obr./min. Napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-RW, nagrywająca dwuwarstwowe płyty DVD+/-R. Zapis: 8x (DVD+R DL), 8x (DVD-R DL), 16x (DVD+R), 16x (DVD-R), 8x (DVD+RW), 6x (DVD-RW), 40x (CD-R), 32x (CD-RW), odczyt: 16x (DVD), 40x (CD-ROM). Czas dostępu: do 120 ms (CD), do 130 ms (DVD). Stacja dyskietek: FDD 1.44 MB Obudowa: Midi-Tower; Porty dostępne z przodu obudowy: 2x USB 2.0, wyjście słuchawek, wejście mikrofonu. Zasilacz: min. 350W PFC Wnęki rozszerzeń: 3 wnęki 5.25" dostępne z zewnątrz, 1 wnęka 3.5" dostępna z zewnątrz, 2 wnęki 3.5" dostępne wewnątrz obudowy Mysz: interfejs USB; optyczna z rolką, co najmniej 3 przyciski (jeden w rolce) Klawiatura: PS/2; układ klawiszy QWERTY; min 102 klawisze Bezpieczeństwo: Bios płyty głównej umoŝliwiający załoŝenia haseł Supervisor i User ; MoŜliwość startu systemu z urządzeń USB Oprogramowanie zarządzające producenta zestawu umoŝliwiające upgrade BIOS, blokowanie portów (w tym USB), System operacyjny: Windows XP Professional (SP2) OEM +nośnik Monitor: Monitor LCD 15 cali; Nominalna rozdz.: 1024 x 768; Matryca TN; Jasność: 250 cd/m2; Kontrast: 400:1; Plamka: mm; Czas reakcji plamki: max. 12 ms; Złącza: VGA D-Sub (15-pin); Gwarancja: 24 m-ce

9 5 Serwer wolnostojący 3 np. HP ProLiant ML110G3 P3000-2M 512MB 80G SATA (RAID0,1) Posiada certyfikat CE Twardy dysk w przypadku awarii pozostaje u klienta (po uszkodzeniu dysk twardy nie podlega zwrotowi) MoŜliwość otwierania obudowy bez utraty gwarancji Zgodny z Windows Catalog Model serwera znajduje się na liście zgodności sprzętu Microsoft Płyta główna: Min. ilość zainstalowanych procesorów: 1 Maksymalna ilość obsługiwanej pamięci RAM: 8GB Kontroler dysku twardego: RAID SATA(0,1) z 2 portami Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000 Mb/s z funkcją WOL (Wake On LAN) 2 x gniazdo PCI 32-bit 2 x gniazdo PCI-Express Dostępne Porty We-wy: 4 x USB 2.0, 1 x szeregowy RS-232, 1 x równoległy LP, 2 x PS/2, 1 x wyjście audio, 1x wejście audio, 1 x VGA 1 x RJ-45 karta sieciowa Bezpieczeństwo: Hasło zasilania, Hasło konfigurowania Procesor: Intel Pentium GHz, 2048 KB zintegrowanej pamięci CACHE L2 z ECC, Magistrala FSB 800 MHz lub równowaŝny Pamięć Operacyjna RAM: Typ Pamięci: DDR2 Obsługiwanie taktowania pamięci: 533/667MHz Pojemność: 512MB Dysk twardy (HDD): Pojemność: 80 GB. Prędkość obrotowa: 7200 obr./min. Interfejs: Serial ATA/300 Pamięć CACHE: 8 MB Napęd optyczny: CD-ROM IDE (ATAPI) 48x (odczyt) Stacja dyskietek: FDD 1.44 MB Zasilacz: co najmniej 350W PFC, Gwarancja: 12-mcy Obudowa:

10 Zatoki montaŝowe: 1x5.25 (zewnętrzne), 2x3,5 (wewnętrzne) Spełniane standardy branŝowe: Zgodny ze standardem ACPI V2.0 Zgodny ze standardem PCI 2.3 Obsługa protokołu PXE Obsługa funkcji WOL Zgodny ze standardem IPMI 2.0 Część II zamówienia : Urządzenia i części komputerowe Lp. Nazwa Ilość 1. Printserwer (serwer druku sieciowego) 10 np. D-LINK DP-300U obsługiwane protokoły: TCP/IP, NetBEUI, Appletalk pamięć: 512kB złącza: FastEthernet 100Mb/s RJ45-1szt., LPT - 2szt., USB - 1szt. zarządzanie przez HTTP oraz SNMP zaimplementowany serwer DHCP moŝliwość przypisywania statycznego adresu IP do printserwera obsługiwane systemy operacyjne - Windows 98, ME, NT4, 2000, XP, Linux 2. Szafa naścienna wisząca RACK 19" 15U szafa stalowa wisząca RACK 19", dzielona wysokość: 15U szerokość: 60cm głębokość: 50cm malowana farbą proszkową stopień szczelności: IP30 drzwi przód przeszklone zamykane na klucz: szkło hartowane 4mm tył + boki: blacha stalowa. 3. Szafa serwerowa stojąca RACK 19" 42U szafa stalowa stojąca RACK 19" wysokość: 42U głębokość: 100cm malowana farbą proszkową stopień szczelności: IP20 drzwi przód przeszklone zamykane na klucz: szkło hartowane 4mm tył + boki: blacha stalowa szafa posadowiona na cokole min. 15 cm Panel wentylacyjny - 4 wentylatory 230V z termostatem panel zasilania 19, 8 gniazd, kabel min. 2 m, gniazda z bolcem uziemiającym Posiada certyfikat CE 4. Monitor LCD np. 15 Benq FP51G (TN, 250, 400:1, 12ms) Nominalna rozdzielczość: 1024 x 768 pikseli Matryca TFT/TN Jasność: 250 cd/m2 Kontrast: 400:1

11 Plamka: mm Czas reakcji plamki: 12 ms Złącza: VGA D-Sub (15-pin) wbudowane głośniki kabel min. Długość 1.8, zakończony z obu stron wtykami typu minijack 3,5 mm stereo Posiada certyfikat CE 5. Nagrywarka DVD BOX USB np. Benq DVD+/-RW EW164B External BOX USB 2.0 dwuwarstwowa Zewnętrzna nagrywarka DVD+/-RW nagrywająca dwuwarstwowe płyty DVD+R i DVD-R. Zapis: 4x (DVD+R DL), 16x (DVD+R), 16x (DVD-R), 8x (DVD+RW), 6x (DVD-RW), 48x (CD-R), 24x (CD-RW). Odczyt: 16x (DVD), 48x (CD-ROM), czas dostępu: max. 160 ms (CD/DVD), pamięć CACHE: min KB. Wersja BOX (dołączone oprogramowanie do nagrywania płyt DVD dla systemów Windows) 6. Przełącznik KVM 4-portowy Porty: Porty: 4 x USB Typ B, 4 x VGA(HDDB 15 pin), 2 x PS/2 (mini-din 6 pin), 1 x VGA, 4 x USB Typ A. Funkcje: Auto Scan, Hot Plug ( moŝliwość rozłączania / podłączania bez potrzeby wyłączenia napięcia KVM / PC). Kompatybilność: DOS (bez USB), Win3.X, Win95/98/98SE/2000/ME/XP, WinNT, Netware, Unix, Linux, Microsoft Intellimouse/Optical Mouse, Logitech Net Mouse. Opis: Zasilanie po kablu KVM(dodatkowo wejście na zasilacz). W zestawie kable KVM 4 x 1.8M. 7. Przełącznik KVM PS2 16-portowy 6 1 złącze klawiatury: PS2 / złącze myszy: PS2 / złącze monitora: VGA 15PIN / przystosowany do montaŝu w szafie RACK 19" Metalowa obudowa Częstotliwość odświeŝania monitora 400 MHz Przełączanie w czasie rzeczywistym Funkcja OSD Wbudowany port, umoŝliwiający połączenie kaskadowe switchy KVM w komplecie zasilacz zewnętrzny rozdzielczość 2048 x 1536 moŝliwość przełączania aktualnie obsługiwanego komputera za pomocą sekwencji klawiszy lub przyciskiem na konsoli OdświeŜanie statusu klawiatury przy przełączaniu komputerów funkcja do kontrolowania stanu przyłączonych komputerów ze zmiennym czasem testowania portów MoŜliwość podłączania i odłączania komputerów bez konieczności wyłączania zasilania kompatybilny z PC Serial Mouse współpracujący z imac poprzez adapter USB-PS2, Power Mac i Sun Microsystem (poprzez port USB) / wspierający systemy: DOS, Win3.X, Win95/98/98SE/2000/ME/XP, WinNT, Netware, SCO Unix, HP Unix, Linux / nie wymagający dodatkowego oprogramowania /

12 stan przełącznika sygnalizowany diodami LED / sygnał dźwiękowy sygnalizujący przełączanie 8. Drukarka laserowa kolorowa A4 5 np. HP CLJ 3600 (Q5986A) Technologia druku: jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy. Format druku: min. A4 Rozdzielczość w pionie mono[dpi]: 600. Rozdzielczość w poziomie mono[dpi]: 600. Rozdzielczość w pionie kolor [dpi]: 600. Rozdzielczość w poziomie kolor [dpi]: 600. Prędkość druku (kolor, jakość normalna, A4): min.17 str./min. Prędkość druku (A4, w czerni, tryb normal): min. 17 str./min. Gramatura papieru [g/m^2]: Normatywny cykl pracy; do Złącze: USB, FastEthernet Ethernet 10/100 Mbit/s (wbudowany serwer druku). 9. Komplet tonerów do kolorowej drukarki laserowej A4 z pozycji nr 8, o wydajności minimum 4000 stron. 10. Pamięć FLASH o pojemności 1 GB 5 50 np. PQI CoolDrive Pro U x 1GB USB 2.0 (25MB / 17MB) pamięć przenośna typu pendrive podłączana do portu USB, interfejs USB 2.0, pojemność co najmniej 1GB, prędkość zapisu: minimum - 7MB/sec, prędkość odczytu: minimum - 11MB/sec, zakres temperatur pracy: 0-60 stopni Celsjusza. 11 Pamięć FLASH o pojemności 4 GB 5 np. Kingston DataTraveler II Plus Hi-Speed 2.0 4GB USB MIGO (KUSBDTII+M/4GB) (19MB / 13MB) pamięć przenośna typu pendrive podłączana do portu USB, interfejs USB 2.0, pojemność co najmniej 4GB, prędkość zapisu: minimalnie 13MB/sec, prędkość odczytu: minimalne 19MB/sec, zakres temperatur pracy: 0-60 stopni Celsjusza 12. Skaner A4 oraz oprogramowanie do obróbki grafiki 5 Plustek OpticPro S28 (1200x2400 dpi) USB FineReader + Corel Typ skanera: płaski, stolikowy. Interfejs: USB. Rozdzielczość optyczna w pionie[dpi]: Rozdzielczość optyczna w poziomie [dpi]: Głębia koloru wew/zew [bit]: 48. Głębia szarości [bit]: 16. Oprogramowanie: - sterowniki do skanera dla systemów operacyjnych Windows,- Corel ver. 11,- FineReader. 5.x PL. 13. PrzedłuŜacz do klawiatury PS/2 1.8m 20 PrzedłuŜacz kabla klawiatury o minimalnej długości 1.8 m., złącze PS/ PrzedłuŜacz kabla monitora 2m 10

13 Kabel monitorowy umoŝliwiający pracę z przełącznikami VGA + ferryt (zapobieganie zakłóceniom i utracie jakości obrazu). Minimalna długość - 2 m. 15. PrzedłuŜacz kabla USB 2m PrzedłuŜacz USB A-A, wtyk typu A na gniazdo typu A, przedłuŝenie magistrali USB 2.0, o minimalnej długości 2 m. 15. Listwa zasilająca Listwa zasilająca z 5 gniazdami wyjściowymi. Tłumik warystorowy, 2 bezpieczniki, gniazdo z bolcem uziemiającym, długość kabla: 5 m. 17. Kabel LPT do drukarki 1.8m Kabel 25-Ŝyłowy Bi-directional: do drukarek igłowych, atramentowych i laserowych, długość minimalna: 1.8 m. 18. Kabel LPT do drukarki 6m Kabel 25-Ŝyłowy Bi-directional: do drukarek igłowych, atramentowych i laserowych, długość minimalna: 6 m. 19. Kabel USB do drukarki typ A-B Wtyki Typ A-M/B-M, Długość min m. 20. Kabel do drukarki IEEE1284, DB25- HPC36M Kabel do drukarki IEEE1284 ze złączami HPC36M / DB25M, do drukarek laserowych (np. HP LaserJet 1100), minimalna długość: 1,8 m. 21. Nagrywarka DVD (wewnętrzna) np. Asus DVD+/-RW DRW-1612BL LightScribe BOX 22. Kabel FDD Nagrywarka DVD+/-RW, nagrywająca dwuwarstwowe płyty DVD+/- R. Zapis: 8x (DVD+R DL), 8x (DVD-R DL), 16x (DVD+R), 16x (DVD-R), 8x (DVD+RW), 6x (DVD-RW), 40x (CD-R), 32x (CD- RW), odczyt: 16x (DVD), 40x (CD-ROM). Czas dostępu: max. 120 ms (CD), max. 130 ms (DVD) Interfejs: IDE dołączone oprogramowanie do nagrywania płyt DVD dla systemów Windows Taśma do podłączenia stacji dyskietek, długość min. 40 cm. 23. Mysz optyczna USB Mysz optyczna USB z rolką, minimum 3 przyciski (jeden w rolce) 24. Dysk twardy 200 GB np. Samsung SpinPoint 200 GB (ATA/133, 8MB, 7200) SP2014N Pojemność min: 200 GB, Prędkość obrotowa: 7200 obr./min., interfejs: ATA/133, pamięć cache: 8 MB, czas dostępu: max. 8.9 ms, głośność max. 28 dba, minimalny transfer: 973 Mbps. 25. Dysk twardy SCSI 3 Dysk twardy SCSI, pojemność: min. 36,4 GB, Prędkość obrotowa: obr./min ;Interfejs hosta: Ultra320 Szybkość przesyłania danych min. 320 MB/s moŝliwość podłączania i odłączania podczas pracy.

14 26. Kabel FTP kat 5e. (305 m) Kabel FTP Kat. 5, Drut miedziany o średnicy 0,5 mm, Ekran i izolacja Ŝył, polietylenowa powłoka, Nadruk licznika długości w odstępach metrowych na kaŝdym odcinku handlowym. Karton 305 m. przeznaczony do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych. Zakres temperatur podczas układania wynosi od -10 C do +50 C. Kable mogą pracować w temperaturach od -30 C do +60 C. Odporne na promienie UV 27. Kabel UTP kat 5e. kolor (305 m) Kabel UTP kat 5e. kolor (305 m) linka kaŝdy paczka kabla w innym kolorze czerwony, zielony,ŝółty,niebieski. 28. Osłonka wtyku RJ45 Osłonka wtyku RJ45 kolory- czerwony, zielony, Ŝółty, niebieski opakowaniach po 300 szt. 29. Wtyk RJ45 jednoczęściowy nieekranowany- w opakowaniach po 50 szt. 30. Wtyk RJ-45 jednoczęściowy ekranowany - w opakowaniach po 100 sztuk. 31. Podtynkowe gniazdo 2xRJ45 8P8C kat. 5e EIA/TIA 568 wraz z puszką elektroinstalacyjną Gniazdo 2xRJ45 kat.5, podtynkowe, kątowe, w pełni ekranowane kodowane kolorami złącze LSA PLUS zgodne z EIA/TIA 568 A/B 32. Natynkowe gniazdo 2xRJ45 8P8C kat. 5e EIA/TIA 568 Gniazdo 2 x RJ45 kat. 5e kątowe natynkowe, w pełni ekranowane, kodowane kolorami złącze LSA PLUS zgodne z EIA/TIA 568 A/B 33. Mysz optyczna PS/2 Mysz przewodowa, optyczna. Skanowanie powierzchni 1500 razy/sekundę, 1 rolka do przewijania ekranu, 3 przyciski, w tym jeden ukryty w rolce, złącze PS/ Dysk twardy 40 GB np. Samsung SpinPoint 80 GB (ATA/133, 8MB, 7200) SP0812N Dysk twardy o minimalnej wielkości - 40 GB. Prędkość obrotowa min.: 7200 obr./min., interfejs: ATA/133, pamięć cache min: 2 MB, czas dostępu: max 8.9 ms, głośność max 28 dba, minimalny transfer 741 Mbps. 35. Pamięć RAM 256 DDR 256 MB pamięci DDR, 184-pin, napięcie zasilania 2.5V, styki pozłacane, czas dostępu max. 7.5 ns, CL 2.5, taktowanie: 333 MHz Non-ECC. 36. Klawiatura PS/ Klawiatura standardowa 102 klawisze. Złącze PS/2, układ klawiszy QWERTY 37. Karta graficzna PCI 6

15 Typ złącza magistrali: PCI 32bit, Złącze monitorowe: VGA D-SUB 15-pin, Minimalna pamięć zainstalowana: 8 MB. 38. Karta graficzna AGP Karta graficzna z minimum128 MB pamięci DDR (64bit), złącze: AGPx8, taktowanie rdzenia: 240 MHz, taktowanie pamięci: 400 MHz, RAMDAC: 400 MHz. Wyjścia: TV-out, VGA D-Sub, DVI. Wersja BOX. 39. Karta sieciowa Karta sieciowa Fast Ethernet (10/100 Mbps) na złączu PCI. Gniazdo: RJ-45, funkcja Wake On Lan, tryb Half/Full Duplex. 40. Kieszeń wewnętrzna na dysk twardy Kieszeń zgodna z RH: 10, 12, 20, 40, 47, 58. Metalowa obudowa, interfejs: ATA, wyposaŝona w Key-lock, umoŝliwiająca współpracę z dyskami do 7200 obr./min. 41. Radiator wraz z wentylatorem do procesorów na złączu Socket 478 Wentylator do procesorów na Socket 478. Prędkość obrotowa: 3800 obr./min., napięcie: 12 V. 42. Napęd FDD 1,44MB 3.5" Wewnętrzny napęd dyskietek 1,44MB 3.5" 43. Zasilacz ATX 350 W Zasilacz o mocy 350 W z dodatkowymi wyprowadzeniami do płyt pod procesory Intel Pentium Podkładka pod mysz Podkładka pod mysz. Gumowy spód, wymiary min.: 250 mm x 215 mm x 1,5 mm, kolor czarny. 45. Dysk twardy SATA 120 GB Dysk twardy 120 GB. Prędkość obrotowa: 7200 obr./min., interfejs: Serial ATA/300, pamięć cache: min 8 MB, czas dostępu: max. 8.9 ms, głośność max. 31 dba, minimalny transfer 880 Mbps. Obsługa NCQ. 46. Kabel Ultra ATA Taśma do podłączenia urządzeń ATA/133/100/66. Długość: około 40 cm, zwierające 3 gniazda: 2 do urządzeń, 1 do kontrolera 47. Radiator wraz z wentylatorem do procesorów na złączu Socket A i 370 Prędkość obrotowa: 4200 obr./min., głośność: max dba, przepływ powietrza: min. 21 CFM/min., łoŝysko kulkowe. 48. Pamięć DIMM Rodzaj pamięci: SDRAM. Pojemność pamięci min: 128 MB. Częstotliwość szyny pamięci: 133 MHz. Typ pamięci Non-ECC. 49. Zewnętrzny napęd FDD 1,44MB 3.5" Napęd FDD 3,5', zewnętrzny USB 1.1, SLIM wersja OEM wraz

16 oprogramowaniem i instrukcją obsługi. 50. Router VPN 7 np. D-link urządzenie dostępowe DI-804HV Obsługiwane standardy: IEEE BaseT-Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, ANSI/IEEE NWayAuto-Negotiation Porty WAN: 1xRJ45 (10/100 Mbps) Porty LAN: 4xRJ-45 (10/100 Mbps) Port DB-9: 1 szt. (RS232C) Liczba tuneli VPN: 40 Liczba stref bezpieczeństwa: 1 Liczba tuneli gateway: 20 Obsługiwane protokoły WAN: PPP, PPPoE Obsługiwane protokoły rutingu i bridgingu : RIP1, RIP2 Obsługiwane protokoły transportowe: IP, TCP/IP Tryby pracy: Router, Gateway Obsługiwane protokoły VPN: IPSec pass-trough, L2TP pass-trough, PPTP-pass trough Protokoły szyfracji: 56-bit DES, 168-bit 3DES Obsługiwane protokoły uwierzytelnienia: MD5,SHA-1 Zarządzanie ruterem przez http, telnet Dodatkowe funkcje: 4-portowy switch Klonowanie adresów MAC Firewall SPI (Stateful Packet Inspection) Funkcja DMZ Funkcja NAT Serwer DHCP Zabezpieczenie przed atakami typu DoS (denial of service): Syn flood, ICMP flood, UDP flood, ping of death, IP Spoofing, land attack, tear drop attack, IP address sweep attack, Win Nuke attack Intrusion Detection Logging Filtrowanie LAN/WAN 51. Switch 24-portowy 3 np. Planet GSW-2400S 24-port Gigabit Switch Ilość portów: 24 (RJ-45 10/100/1000 Mbit), 2 x Mini-GBIC, 1 x DB-9 Rozmiar tablicy adresów MAC: min 8000 rekordów Bufor pamięci: 2 MB Obsługa Ethernet 10 Mbps, FastEthernet 100Mbps, Gigabit Ethernet 1000 Mbps Zarządzalny przez przeglądarkę WWW oraz telnet Obsługa trunkingu Obsługa V-LAN Przystosowany do instalacji w szafach Procesor XEON+Radiator do platformy serwerowej ACTINA Super X6-DHR 2 Taktowanie procesora : 3 GHz Pamięć CACHE L2: min KB radiator przystosowany do obudowy 1U

17 53 Kamera IP WIFI obrotowa 1 np.d-link SecuriCam Network Wireless g DCS-5300G 1 port Fast Ethernet 100 Mb/s (RJ-45), 1 interfejs komunikacji bezprzewodowej 54 Mb/s g,światłoczułość max 2.5lux, 2 demontowalne anteny, złącza RP SMA, 2 porty we/wy, 1 wejście czujnika, 1 wejście przekaźnika, złącze zewnętrznego mikrofonu, 1 złącze audio-wideo, strumieniowa transmisja na Ŝywo audio i wideo, zakres obrotu 270 stopni, zakres uchylania 135 stopni, 24-bitowe kolory RGB, wykrywanie ruchu, kompresja danych MPEG4, 64- /128/-256-bitowe szyfrowanie WEP w bezprzewodowej sieci LAN, konfigurowanie za pomocą przeglądarki internetowej, obsługa UPnP, DynDNS 54 Kamera IP WIFI 1 np.d-link SecuriCam Network Wireless b DCS-2100G Funkcja aparatu cyfrowego, funkcja kamery internetowej, funkcja dyktafonu, czujnik typu CMOS, światłoczułość max 2.5lux, rozdzielczość 640 x 480 pikseli, Ilość kolorów 24bit, Interfejs: 1 x RJ-45, Standard sieci bezprzewodowej: IEEE b/g (54 Mbps) wbudowany mikrofon, zasilacz zewnętrzny, dołączone oprogramowanie do zarządzania wieloma kamerami i monitorowania obrazu z wielu kamer, kompresja danych MPEG4, szyfrowanie danych kluczem 256-bitowym, zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej, alerty przez 55 Switch 8-portowy 10 Ilość portów: 8 (RJ-45 10/100 Mbit/s) Rozmiar tablicy adresów MAC: min 800 rekordów Obsługa Ethernet 10 Mbps, FastEthernet 100Mbps 56 Przejściówka światłowodowa pomiędzy złaczem SC a ST 2 np. MOXA ADP-SCm-STf-S przejściówka pomiędzy złączem SC (męskim) a ST (Ŝeńskim) dla światłowodu jednomodowego 57 Konwerter 100BASE-TX na 100BASE-FX 2 np. D-Link DMC-515SC 58 Torba na laptopa 10 Torba dwukomorowa mieszcząca w sobie komputer typu laptop z matrycą 15.4 cala, brzeg torby usztywniany, zewnętrzna kieszeń zamykana na rzep, wielofunkcyjne kieszenie wewnętrzne mieszczące co najmniej dokument formatu A4, metalowe elementy mocujące rączkę do noszenia, odpinany parciany pasek, nylonowe suwaki przystosowane do zamykania na kłódkę 59 Dysk twardy HDD 2,5 40 Gb 5200 obr./min. 10

18 Część III zamówienia: Oprogramowanie Lp. Nazwa Ilość 1 Program CorelDRAW Graphics Suite 12 PL 1 6 licencja 2 Program InfoExpert InfoPus 1 licencja 1 3 Program antywirusowy MKS VIR RZĄD 5 1 licencji 4 Program antywirusowy Avast 4 Professional licencji 5 Program NORMA PRO wersja sieciowa, 1 5 licencja 6 MCAffe Active Virusscan Suite 1 licencja 10 7 Suse Enterprise Server 10 1 Wykonawcy mogą złoŝyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1) Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych; Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana dla poszczególnych części zamówienia wg formuły spełnia nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Do oferty (załącznik nr 1) naleŝy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty : 1) pisemne oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu

19 do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat i podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłatami, składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Dokumenty wymienione w ppkt. 2-6 mogą posiadać formę kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu ww. dokumenty muszą być złoŝone przez kaŝdego z Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwa. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w ppkt. 2, 3, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe : - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

20 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w ppkt. 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w języku innym niŝ język polski, Wykonawca składa te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złoŝyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. Protokół postępowania o zamówienie publiczne wraz z załącznikami i oferty w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dlatego Wykonawca składający ofertę winien zastrzec sobie informacje, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania w rozumieniu tych przepisów. 8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem. Forma pisemna

21 jest zawsze dopuszczalna. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekaŝą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do kontaktu z Wykonawcami uprawniona jest : Iwona Kossakowska- tel. /0-22/ , faks /0-22/ od poniedziałku do piątku w godz , Warszawa, ul. Miłobędzka WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM. Nie przewiduje się wniesienia wadium. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający moŝe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2) Formularz oferty wraz ze stanowiącym jego integralną część formularzem cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) powinny być wypełnione przez Wykonawcę według postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, bez dokonywania w nich zmian. 3) Wykonawca złoŝy tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. ZłoŜenie większej liczby ofert lub złoŝenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez Wykonawcę. 4) Oferta wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. JeŜeli Wykonawcę będzie reprezentował pełnomocnik, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno posiadać zakres i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 5) Oferta, formularz cenowy i oświadczenie (stanowiące załącznik nr 1, 2 i 3 do SIWZ) powinny być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis powinien jednoznacznie zidentyfikować osobę podpisującą. 6) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.

22 7) Ofertę naleŝy złoŝyć w jednym egzemplarzu w dwóch nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 8) W celu umoŝliwienia Zamawiającemu zwrotu oferty bez jej otwierania, ofertę naleŝy umieścić i zamknąć w podwójnej kopercie. Na kopercie wewnętrznej naleŝy umieścić nazwę i dokładny adres składającego ofertę. Na kopercie zewnętrznej na środku koperty naleŝy umieścić adres Zamawiającego, a poniŝej napis : OFERTA na dostawę : zestawów komputerowych, urządzeń i części komputerowych i oprogramowania. NIE OTWIERAĆ przed r. godz ) Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian oferty musi być oznaczone jak w pkt. 1.8 oraz dodatkowo opisane zmiana. 10). Wykonawca powinien zastrzec informację w ofercie stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te powinien oznaczyć klauzula nie udostępniać tajemnica przedsiębiorstwa. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1) Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej bud. 1 część B pokój 7 nie później niŝ do dnia r. do godz Wszystkie oferty złoŝone po wyŝej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2) Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie tj. : Siedziba zamawiającego tj.: Biuro Ochrony Rządu, Warszawa, ul. PodchorąŜych 38, Budynek Biura Przepustek, w dniu r. o godz OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. Wykonawca oblicza cenę oferty podając wartość brutto zgodnie z postanowieniami formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia dla poszczególnych części. Cena musi być wyraŝona w złotych polskich niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów i winna zawierać wszystkie składniki kosztów realizacji

23 przedmiotu zamówienia -między innymi koszty transportu do magazynu Zamawiającego. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom w trakcie trwania procedury przetargowej. 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium oceny i jego wagą : Lp. KRYTERIUM WAGA 1. Cena 100 % 2) Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny. a) Wartość punktowa ofert zostanie obliczona na podstawie przedstawionego wyŝej kryterium ceny oraz jej wagi dla poszczególnych części zamówienia. b) Oferty oceniane będą punktowo dla poszczególnych części zamówienia. c) Maksymalną liczba punktów jaką po uwzględnieniu wagi moŝe osiągnąć oferta w poszczególnej części zamówienia - wynosi 100 pkt., które uzyska oferta z najniŝszą ceną. d) W trakcje oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom w poszczególnych częściach zamówienia przyznawane będą punkty za kryterium ceny według następujących zasad : Kryterium ceny wyliczane będzie wg wzoru : Wartość punktowa oferty = C min W. Cn W - waga ocenianego kryterium (100). Cmin - cena najniŝsza w danej części zamówienia. Cn - cena oferty ocenianej w danej części zamówienia. 3) Ocena końcowa ofert w poszczególnych częściach zamówienia, to ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny w poszczególnych częściach zamówienia. 4) Zasady wyboru oferty (w poszczególnych częściach zamówienia) i udzielenia zamówienia Wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta : a) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych;

24 b) została uznana za najkorzystniejszą (uzyskała maksymalną liczbę punktów) w oparciu o podane kryterium oceny ofert w poszczególnych częściach zamówienia. 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1) Zamawiający ogłosi wyniki postępowania w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dla poszczególnych części zamówienia. 2) O wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3) Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy. 4) Wykonawca przed podpisaniem umowy musi wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1) Zamawiający będzie Ŝądał od Wykonawcy przed dniem zawarcia umowy wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto oferty. 2) Zabezpieczenie wykonania umowy moŝe być wniesione w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3) Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zalicza się na poczet kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 4) Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Zamawiający zwraca Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

25 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI (art ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1 oferta. Załącznik nr 2 - formularz cenowy. Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy, Ŝe spełnia wymagania art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 4 wzór umowy.

26 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy 62/2006/Log... /pieczęć Wykonawcy/ OFERTA Nazwa i siedziba Wykonawcy ( numer telefonu i faksu) : Numery identyfikacyjne Wykonawcy : REGON NIP. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia : Całości części I zamówienia za cenę... złotych brutto (słownie:...) ustaloną zgodnie z drukiem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Całości części II zamówienia za cenę... złotych brutto (słownie:...) ustaloną zgodnie z drukiem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Całości części III zamówienia za cenę... złotych brutto (słownie:...) ustaloną zgodnie z drukiem formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Cena za całość przedmiotu zamówienia:... złotych brutto (słownie:...) Cena zaoferowana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom w trakcie trwania niniejszej procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 1) Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

27 3. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 10% wartości brutto oferty. 4. Oświadczam, Ŝe zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Załącznikami do niniejszej oferty są: /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

28 Załącznik nr 3 do SIWZ Nr sprawy 62/2006/Log... / pieczęć Wykonawcy/ OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 22 ust. 1pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oświadczam, Ŝe : 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.... /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

29 Załącznik nr 2 do SIWZ Nr sprawy 62/2006/Log... /pieczęć Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY L.p. Część I zamówienia : Przedmiot zamówienia Oferowany produkt równowaŝny z przedmiotem zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto Stawka pod. VAT w % Wartość pod. VAT Zestaw komputerowy typu notebook z oprogramowaniem, w tym: Open Office PL Professional 2006 BOX oraz oficjalny podręcznik uŝytkownika Open Office, ilość: Zestaw komputerowy typu notebook z oprogramowaniem, w tym: Microsoft Office Pro 2003 PL BOX, ilość: Programator typu notebook : ilość 5 4 Zestaw komputerowy z monitorem LCD 15 z oprogramowaniem, w tym: Open OfficePL Professional 2006 BOX oraz oficjalny podręcznik uŝytkownika, ilość: 42 5 Serwer wolnostojący ilość: 3 Razem wartość części I zamówienia: Wartość brutto

30 Część II zamówienia : L.p. Przedmiot zamówienia Oferowany produkt równowaŝny z przedmiotem zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto Stawka pod. VAT w % Wartość pod. VAT Printserwer (serwer druku sieciowego),ilość Szafa naścienna wisząca RACK 19" 15U, ilość: 1 3. Szafa serwerowa stojąca RACK 19" 42U, ilość: 1 4 Monitor LCD 15, ilość: 15 5 Nagrywarka DVD BOX USB 2.0, ilość: 6 6 Przełącznik KVM 4- portowy, ilość: 6 7 Przełącznik KVM PS2 16-portowy, ilość: 1 8 Drukarka laserowa kolorowa A4, ilość: 5 9 Komplet tonerów do kolorowej drukarki laserowej A4 z pozycji 8, ilość: 5 10 Pamięć FLASH o pojemności 1 GB, ilość: Pamięć FLASH o pojemności 4 GB, ilość: 5 12 Skaner A4 oraz oprogramowanie do obróbki grafiki, ilość: 5 13 PrzedłuŜacz do klawiatury PS/2 1.8m, ilość: PrzedłuŜacz kabla monitora 2m, ilość: PrzedłuŜacz kabla USB 2m, ilość: Listwa zasilająca, ilość: Kabel LPT do drukarki 1.8m, ilość: Kabel LPT do drukarki 6m, ilość: Kabel USB do drukarki typ A-B, ilość: Kabel do drukarki IEEE1284, DB25- HPC36M, ilość: 5 21 Nagrywarka DVD (wewnętrzna), ilość: 5 Wartość brutto

31 22 Kabel FDD, ilość: Mysz optyczna USB, ilość: Dysk twardy 200 GB, ilość: Dysk twardy SCSI, ilość: 3 26 Kabel FTP kat 5e. (305 m), ilość:10 27 Kabel UTP kat 5e. kolor (305 m), ilość: 4 28 Osłonka wtyku RJ45, ilość: 4 opakowania po 300 szt. 29 Wtyk RJ45 jednoczęściowy nieekranowany, ilość: 40 opakowań po 50 szt. 30 Wtyk RJ-45 jednoczęściowy ekranowany, ilość: 20 opakowań po 100 sztuk 31 Podtynkowe gniazdo 2xRJ45 8P8C kat. 5e EIA/TIA 568 wraz z puszką elektroinstalacyjną, ilość: Natynkowe gniazdo 2xRJ45 8P8C kat. 5e EIA/TIA 568, ilość: Mysz optyczna PS/2, ilość: Dysk twardy 40 GB, ilość: Pamięć RAM 256 DDR, ilość: Klawiatura PS/2, ilość: Karta graficzna PCI, ilość: 6 38 Karta graficzna AGP, ilość: Karta sieciowa, ilość: Kieszeń wewnętrzna na dysk twardy, ilość: Radiator wraz z wentylatorem do procesorów na złączu Socket 478, ilość: Napęd FDD 1,44MB 3.5", ilość: Zasilacz ATX 350 W, ilość: Podkładka pod mysz, ilość: Dysk twardy SATA 120 GB, ilość: 5 46 Kabel Ultra ATA, ilość: 70

32 47 Radiator wraz z wentylatorem do procesorów na złączu Socket A i 370, ilość: Pamięć DIMM, ilość: Zewnętrzny napęd FDD 1,44MB 3.5", ilość: 5 50 Router VPN, ilość: 7 51 Switch 24-portowy, ilość: 3 52 Procesor XEON+Radiator do platformy serwerowej ACTINA Super X6- DHR, ilość: 2 53 Kamera IP WIFI obrotowa, ilość: 1 54 Kamera IP WIFI, ilość: 1 55 Switch 8-portowy, ilość: Przejściówka światłowodowa pomiędzy złaczem SC a ST, ilość: 2 57 Konwerter 100BASE- TX na 100BASE-FX, ilość: 2 58 Torba na laptopa, ilość: Dysk twardy HDD 2,5 40 Gb 5200 obr./min., ilość: 10 Razem wartość części II zamówienia: L.p. Część III zamówienia : Przedmiot zamówienia Oferowany produkt równowaŝny z przedmiotem zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto Stawka pod. VAT w % Wartość pod. VAT Program CorelDRAW Wartość brutto

33 Graphics Suite 12 PL 1 licencja, ilość: 6 2. Program InfoExpert InfoPus 1 licencja, ilość: 1 3. Program antywirusowy MKS VIR RZĄD 5 licencji, ilość: 1 4 Program antywirusowy Avast 4 Professional 100 licencji, ilość: 1 5 Program NORMA PRO wersja sieciowa, 1 licencja, ilość: 5 6 MCAffe Active Virusscan Suite 1 licencja, ilość: 10 7 Suse Enterprise Server 10, ilość: 1 Razem wartość części III zamówienia: Razem za całość:... podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5/ZP/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 30 / D / SE-AG / 08 Czeladź, czerwiec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego.

Dostawę sprzętu komputerowego. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 62 / D / SE-AG / 07 Czeladź, lipiec 2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 7 lipca 2009r. Zatwierdzona przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAKUP WRAZ Z DOSTARCZENIEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26.11.2010r. SPEYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN

dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP/18/2007 Kraków, 31 lipca 2007 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oznaczenie sprawy: ZP-17/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę programów komputerowych, sprzętu komputerowego i sprzętu fotograficznego

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96 100 SKIERNIEWICE, ul. Pomologiczna 18 tel. 046 833 20 21 fax 046 833 32 28 www.insad.pl SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wartość nie przekracza równowartości kwoty 60.000 euro Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym: Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (0-22) 779 20 01 fax (0-22) 779 42 25 www.otwock.pl umotwock@otwock.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/6/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Znak postępowania: OK.III.3321-25/08/MP Kielce, dnia 27.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin tel. +48 722349302, fax. +48 814725954, +48 814725594 http://www.przewozyregionalne.com.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot przetargu: Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego, powielającego i

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul.podchorąŝych 38 ; 00-463 Warszawa Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 55/2006/log SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/25/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą : 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

(kody CPV 30121200-5, 30213000-5, 30213100-6, 30216130-6, 30231300-0, 30232110-8, 32413100-2, 38652100-1)

(kody CPV 30121200-5, 30213000-5, 30213100-6, 30216130-6, 30231300-0, 30232110-8, 32413100-2, 38652100-1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej 193 000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego (kody CPV 30121200-5,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo