10/09/2010 PRZEGLĄD PRASY PRZEGLĄD PORTALI INTERNETOWYCH. Portal Innowacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10/09/2010 PRZEGLĄD PRASY PRZEGLĄD PORTALI INTERNETOWYCH. Portal Innowacji"

Transkrypt

1 10/09/2010 PRZEGLĄD PRASY DZIENNIK GAZETA PRAWA, 10/09/2010 r., s.b16 Kronika prawa ochrona patentowa Artykuł 7 i art. 19a lit. E) rozporządzenia Rady (EWG) NR 1768/92 z 18 czerwca 1992 r. dotyczącego stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych, w brzmieniu ustalonym na mocy aktu dotyczącego warunków przystąpienia do UE Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej należy rozumieć w ten sposób, że nie zezwalają one na to, by uprawniony z ważnego patentu podstawowego miał prawo żądać od właściwego organu litewskiego, w terminie 6 miesięcy od przystąpienia Litwy do UE, wydania dodatkowego świadectwa ochronnego, gdy ponad 6 miesięcy przed tym przystąpieniem zostało na ten produkt wydane wspólnotowe pozwolenie na wprowadzenie do obrotu w charakterze produktu leczniczego. Wyrok TS z 2 września 2010 r., sygn. akt C 66/09 RZECZPOSPOLITA, Rynki & Finanse, 10/09/2010 r., s.b5 Polska konkuruje gospodarką, Adam Woźniak Polska znalazła się na 39. miejscu w światowym rankingu konkurencyjności przygotowanym przez Word Economic Forum. Raport, opracowany na podstawie badania 13,5 tys. firm ze 139 krajów, opublikował w czwartek Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego. Z Polski prześwietlono 170 przedsiębiorstw. PRZEGLĄD PORTALI INTERNETOWYCH Trzecia edycja Własności intelektualnej Portal Innowacji Ukazała się trzecia edycja biuletynu Własność intelektualna, wydawanego przez Fundację ProRegio. Autorzy artykułów podpowiadają innowacyjnym firmom, jak zyskownie zarządzać własnością intelektualną, chronić ją i komercjalizować. Tematem przewodnim najnowszego wydania biuletynu jest zarządzanie własnością intelektualną. Korzyści płynące z własności intelektualnej mogą przyczynić się do wzrostu przychodów firmy, a tym samym powinny stać się jednym z kluczowych obszarów zainteresowań kadry kierowniczej każdego przedsiębiorstwa. Szczególnie warty polecenia jest wywiad z prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicją Adamczak. Pani prezes odpowiada na pytania związane z zarządzaniem własnością intelektualną i wynikającymi z tego korzyściami dla przedsiębiorców. W artykule Więcej niż ochrona Anna Tomtas-Anders, prezes Fundacji ProRegio, przekonuje, że aby osiągnąć sukces na rynku, należy nie tylko chronić własność intelektualną, ale również umiejętnie nią zarządzać. Wielu praktycznych informacji dostarczają artykuły Podejście biznesowe autorstwa amerykańskiej ekspert Ishitty Bardhan oraz Jak się wdraża strategię? autorstwa Patrycji Dukaczewskiej, prawnik z Grupy Kapitałowej Bumar. W tekście Tajemnica handlowa czy patent? autorka dokonuje rozróżnienia pomiędzy dwoma rodzajami własności intelektualnej: know-how i patentem. Z kolei artykuł Elementy strategii zarządzania traktuje o zarządzaniu prawami autorskimi. Ostatni, ale nie mniej interesujący, jest tekst

2 EFS w zarządzaniu, którego autor zwraca uwagę na potrzebę rozwoju kwalifikacji kadr pod kątem zarządzania własnością intelektualną, a na co środki można pozyskać właśnie z EFS. Ostatnia strona biuletynu dostarcza bieżących informacji z obszaru własności intelektualnej. Pierwsze wydanie biuletynu obejmowało treści odnoszące się do kompleksowej ochrony własności intelektualnej można było znaleźć w nim informacje dotyczące zarówno programów udzielających wsparcia w tej dziedzinie, jak również dowiedzieć się, jaką rolę we współczesnej gospodarce pełni Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Druga edycja biuletynu traktowała o znaczeniu wzornictwa przemysłowego w gospodarce. Przedstawione zostały aspekty skutecznej ochrony wzoru przemysłowego oraz różnice pomiędzy wzorem przemysłowym a innymi formami, takimi jak np. wynalazek czy wzór użytkowy. Biuletyn jest wydawany w ramach projektu Przedsiębiorco, chroń swój pomysł! Biuletyn własności intelektualnej dla przedsiębiorców, realizowanego przez Fundację ProRegio. Projekt ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorców i trwa od stycznia 2010 do marca 2012 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inżynierowie o innowacjach Gdy studiowałem na politechnice w Polsce, to uczyli mnie równań całkowych, natomiast nie dowiedziałem się, ile kosztuje tona stali czy jak założyć własną firmę tak o trudach współpracy nauki i biznesu mówią uczestnicy Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, który odbywa się na Politechnice Warszawskiej informuje portal Wnp.pl. Spotkanie poświęcone jest kwestiom transferu wiedzy i technologii. - W dziedzinie innowacyjności Polska jest w ostatniej grupie państw Unii Europejskiej powiedział na otwierającej zjazd sesji rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Antoni Tajduś, przedstawiając wyniki tzw. europejskiej tablicy wyników innowacyjności z 2009 r. Prof. Tajduś dodał, że główną przyczyną tego stanu rzeczy jest kompletny brak zainteresowania polskich firm inwestowaniem w badania naukowców. Jak dodaje portal, nie napawa również optymizmem fakt, że kierunki techniczne w Polsce studiuje zaledwie 300 tys. osób, co jest jedynie kilkuprocentowym odsetkiem wszystkich studiujących. Swoje spostrzeżenia oraz przyczyny braku łatwego transferu wiedzy między nauką a biznesem przedstawił też prof. Mirosław Wyszyński z Univerisity of Birmingham. Gdy studiowałem na politechnice w Polsce, to uczyli mnie takich rzeczy jak np. równania całkowe (...), natomiast nie dowiedziałem się, ile kosztuje tona stali, już nie mówiąc o tym, jak założyć własną firmę powiedział profesor, podkreślając, że zakładania firmy w Wielkiej Brytanii uczą się już dzieci. Minister nauki Barbara Kudrycka podkreśliła, że 1 października wejdzie w życie reforma nauki w Polsce, na którą składa się kilka znaczących zmian. Instytuty badawcze będą realizowały zadania także na potrzeby gospodarki. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zgodnie z zapisem nowej ustawy, zlikwiduje próg finansowy ograniczający dostęp przedsiębiorców do grantów oferowanych przez Centrum. Seria spotkań potrwa do piątku. Tematami dyskusji będą również zagadnienia dotyczące: nanotechnologi, mechatroniki i mechaniki, informatyki, inżynierii biomedycznej, energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i jądrowej. Inno(moty)wacje w Poznaniu Jaka jest rola parków technologicznych w budowie gospodarki opartej na wiedzy? Wokół tego pytania skupi się dyskusja w trakcie konferencji Inno(moty)wacje, która odbędzie się 4-5 października 2010 r. w Poznaniu. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Luis Sanz, dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych (IASP). Za niecały miesiąc do Poznania przyjadą naukowcy, przedstawiciele środowisk biznesowych oraz władz, aby dyskutować o roli parków naukowo-technologicznych w procesie transferu wiedzy, a także o ich wpływie na budowę nowoczesnej gospodarki. Spodziewani są menedżerowie parków ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Estonii. W trakcie dwudniowej konferencji zostaną zaprezentowane zarówno polskie, jak i światowe trendy rozwojowe oraz rozwiązania sprzyjające rozwojowi tego typu ośrodków. Konferencja została podzielona na cztery sesje tematyczne:

3 Sesja I: Czy parki naukowo-technologiczne będą potrzebne w XXI w.? tendencje i wyzwania. Sesja II: Europejskie patenty na transfer wiedzy. Sesja III: Czy polskie parki naukowo-technologiczne zbudują gospodarkę opartą na wiedzy? Sesja IV: Nauka i biznes czy jest między nimi chemia? Dobre praktyki krajowe. Wydarzenie zostanie zainaugurowane przemówieniem dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, prof. Bogdana Marcińca w Sali Zielonej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14. Rejestracja uczestników potrwa do 13 września. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium Inno(moty)wacje proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie swojej obecności pod nr tel Opłata konferencyjna wynosi 250 zł. Październikowa konferencja odbędzie się pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z okazji 20-lecia działalności Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz 15-lecia utworzenia Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Wielkopolska Platforma Innowacyjna Nowa fabryka wykorzystująca wysoko innowacyjne technologie powstanie w Wysogotowie W Wysogotowie pod Poznaniem spółka Curtis Healthcare wybuduje fabrykę wykorzystująca wysoko innowacyjne technologie do produkcji miękkich kapsułek żelatynowych dla preparatów farmaceutycznych i kosmetyków. W ramach inwestycji powstanie nowoczesny budynek biurowy, część produkcyjna, magazyn wysokiego składowania o łącznej powierzchni użytkowej ponad 11 tys. mkw. oraz dwukondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni 2,2 tys. mkw. Inwestycja zrealizowana zostanie w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje budynek biurowy, techniczny oraz część hali produkcyjnej i magazynowej. Drugi etap obejmie rozbudowę hali produkcyjnej i magazynowej. Koszt inwestycji wyniesie 80 mln zł i zostanie częściowo sfinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działająca w Poznaniu od 1989 r. spółka Curtis Healthcare jest częścią firmy Curtis Group, będącej własnością pani Katarzyny Frank-Niemczyckiej oraz pana Zbigniewa Niemczyckiego. Produkuje preparaty farmaceutyczne dostępne bez recepty, dietetyczne środki spożywcze oraz suplementy diety. Firma zatrudnia 58 osób. Buzek: innowacyjność - zadanie polskiej prezydencji w UE Nauka w Polsce PAP Jednym z najważniejszych zadań polskiej prezydencji w UE będzie wzmocnienie unijnej gospodarki dzięki innowacyjności i konkurencyjności - powiedział podczas konferencji na XX Forum Ekonomicznym w Krynicy przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Tegoroczne Forum poświęcone jest szansom, jakie niesie dla Europy Traktat Lizboński. Jak zaznaczył Buzek, Traktat ten jest "czymś w rodzaju skrzynki z narzędziami". "Wyjmujemy z tej skrzynki narzędzia, i rozwiązujemy problemy, których rozwiązania oczekują nasi obywatele" - powiedział. Dodał, że zadaniem Unii Europejskiej jest "stworzenie konkurencyjnej Europy". "Mamy przed sobą realizacje +Strategii Europa To jest strategia, która ma nam dać jak najwięcej miejsc pracy, bo miejsca pracy są podstawą dostatku. To się wiąże z konkurencyjnością, ze wzrostem (gospodarczym - PAP) w przyszłości, z dobrobytem" - powiedział Buzek. "Strategia Europa 2020" na najbliższe 10 lat ma trzy priorytety: inteligentny rozwój oparty na wiedzy i innowacji, zrównoważony wzrost oparty na gospodarce niskoemisyjnej oraz wspieranie wzrostu zatrudnienia i spójności gospodarczej, terytorialnej i społecznej. Te

4 priorytety mają być osiągnięte dzięki realizacji pięciu wymiernych celów, które zostaną przełożone na zobowiązania dla poszczególnych krajów. Chodzi np. o wzrost zatrudnienia w UE z 69 do 75 proc. czy wydatków na badania i innowacje do 3 proc. PKB. O polskiej prezydencji w UE mówił także obecny Forum Ekonomicznym przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Podkreślił, że ważnym elementem polskiej prezydencji może być wspólna polityka energetyczna, bo nasz kraj jest jednym z liderów tej polityki, nie tylko w przypadku wewnętrznego rynku, ale też w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Dodał, że ważnym elementem polskiej prezydencji może być też budowanie dobrych relacji z wschodnimi partnerami UE. "To są te dwie rzeczy na pierwszym planie" - podkreślił. Konkurs "Najlepszy Projekt - Bioinnowacje 2010" Bioinnowacje - to określenie nowatorskich pomysłów na biznes w obszarze nauk o życiu, które zostaną nagrodzone na Pomorzu. Konkurs "Najlepszy Projekt - Bioinnowacje 2010" jest szansą, by wdrożyć w życie innowacyjny plan, wprowadzić na rynek produkt lub usługę i otworzyć firmę. Nagroda gówna to 3 tys. złotych, profesjonalne doradztwo i preinkubacja oraz możliwość uzyskania dodatkowego kapitału w wysokości do 200 tys. euro. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 października. Konkurs jest skierowany do doktorów lub studentów studiów doktoranckich oraz magisterskich z wybranych sektorów life-science, takich jak biotechnologia, chemia, biologia, medycyna lub farmacja. Indywidualny uczestnik lub zespół projektowy musi przedstawić pomysł na biobiznes w opisie zawierającym 3000 znaków. Wygrana otwiera drogę do jego realizacji. Organizatorem konkursu jest firma Pro-Science.eu, współpracująca z Agencją Rozwoju Pomorza, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Kołem Naukowym BIO-MED przy Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Fundacją Centrum Transferu Technologii Synergy. Zdaniem organizatorów, dynamiczny rozwój dziedziny life-science pozwala na wprowadzenie na rynek wielu pionierskich rozwiązań. Jury konkursu nie oczekuje szczegółowego biznesplanu, jedynie opisu przedsięwzięcia. Na autorów najciekawszych prac czekają, poza główną wygraną, także inne atrakcyjne nagrody. Są nimi usługi firmy Pro-Science.eu w zakresie doradztwa. Agencja Rozwoju Pomorza oferuje zwycięzcy możliwość rozwoju pomysłu w ramach preinkubacji zapewnionej przez Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A., uzyskanie przestrzeni biurowej oraz darmowych usług eksperckich w zakresie przygotowania i złożenia wniosków patentowych, przeprowadzenia potrzebnych analiz i badań. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości do 200 tys. euro. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 października. W ramach projektu Bioinnowacje w dniach października w Trójmieście odbędzie się konferencja promująca innowacje z dziedziny life-science, mogące rozwinąć polski potencjał naukowy. Organizator konferencji - firma PRO-SCIENCE.eu - współpracuje ze środowiskiem akademickim, swoim klientom udziela wsparcia w zakresie transferu technologii, poradnictwa dotyczącego własności intelektualnej oraz wyceny inwestycji i finansowania projektów aplikacyjnych. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny ma udział w rozwoju gospodarczym województwa pomorskiego. Stymuluje aktywność pomiędzy nauką i biznesem. Koło Naukowe BIO-MED jest jedną z najszybciej rozwijających się organizacji studenckich na Pomorzu. Znane jest z aktywności międzynarodowej na forum Young European Biotech Network. Fundacja Centrum Transferu Technologii Synergy została utworzona przez studentów i absolwentów studiów kierunku biotechnologia. Ma umożliwić realizację innowacyjnych projektów z zakresu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Propaguje w kręgach studenckich przedsiębiorczości w zakresie nowatorskich technologii. Dodatkowe informacje i regulamin konkursu znajdują się pod adresem

5 Gazeta.pl Europarlament protestuje przeciwko kontrowersyjnej umowie międzynarodowej Europarlamentarzyści wystosowali oświadczenie, w którym protestują przeciwko ACTA, oficjalnie zajmującym się obrotem towarami podrobionymi - w praktyce, szeroko rozumianymi prawami autorskimi. Pod uchwałą podpisało się 377 posłów Parlamentu Europejskiego, co oznacza, że osiągnęła ona wymaganą większość. Nie posiada ona żadnej mocy prawnej, ale jest wyrażeniem woli Parlamentu w danej kwestii. Interpretując oświadczenie w ten sposób, mogę powiedzieć, że Parlamentowi nie podoba się przede wszystkim wprowadzanie 'tylnymi drzwiami' przymusowych zmian w praw autorskim: proponowana umowa nie powinna pośrednio nakładać obowiązku ujednolicenia unijnego prawa autorskiego, prawa patentowego ani prawa znaków towarowych; należy przestrzegać zasady pomocniczości Żąda on także natychmiastowego upublicznienia wszystkich dokumentów dotyczących negocjacji, podkreśla, że umowa nie powinna ograniczać rzetelnego procesu sądowego, ani wolności słowa, czy prawa do prywatności. W oświadczeniu znajduje się także sprzeciw wobec odpowiedzialności dostawców internetu za treści w ich sieciach: usługodawcy internetowi nie powinni ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane lub przechowywane w ramach świadczonych przez nich usług w stopniu, w jakim oznaczałoby to uprzednie kontrolowanie lub filtrowanie danych; Oraz obawę o dostęp do legalnych, niedrogich i bezpiecznych leków (co jest potencjalnie problemem przy imporcie leków z krajów z mniej rygorystycznym prawem patentowym): wszelkie środki zmierzające do zwiększenia uprawnień w zakresie kontroli granicznej i konfiskaty towarów nie powinny ograniczać powszechnego dostępu do legalnych, niedrogich i bezpiecznych leków; Autorami apelu są Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis, a jego pełną (niezbyt długą) treść, można ściągnąć ze stron Parlamentu Europejskiego. Nowa seria patentów Apple Seria przyznanych właśnie Apple patentów obejmuje pokazywanie wyników wyszukiwania w trakcie wpisywania zapytania - zupełnie jak w Google Instant. Patent nr został udzielony na metodę automatycznego przesyłania zapytań jeszcze w czasie ich wpisywania i wyświetlania wyników wyszukiwania podczas wpisywania. Patent został opublikowany 31 sierpnia 2010, czyli trochę ponad tydzień przed prezentacją Google Instant, a sam wniosek patentowy został złożony w marcu 2005 roku. Oczywiście, to jedynie demonstruje bezsens amerykańskiego systemu patentowego, gdzie opatentować można dowolną rzecz, która nie była jeszcze opatentowana, a to, czy patent jest do obronienia czy też można go bez problemu obalić w sądzie demonstrując tzw. "prior art", czyli wcześniejsze wykorzystanie pomysłu. Biorąc pod uwagę, że wyszukiwanie inkrementalne występowało jeszcze w EMACS w latach 70-tych Apple trudno będzie obronić oryginalność ich pomysłu. Ale też nie o to chodzi we współczesnym zastosowaniu patentów - odpowiednio gruba teczka patentów stanowi dobrą broń do zastosowania przeciwko innej korporacji atakującej swoją grubą teczką patentów. Zazwyczaj coś się na konkurenta znajdzie, jak pokazują sprawy sądowe Apple kontra HTC i HTC kontra Apple. Inne patenty przyznane Apple obejmują między innymi ciągłą akcelerację przewijania listy (znaną użytkownikom smartfonów ), interfejs przechodzący płynnie między dwoma widokami danych, techniki sprawniejszego przeszukiwania plików multimedialnych czy ikonę wypalania dysku CD mającą trzy formy - przygotowanie do wypalania, gotowość do rozpoczęcia wypalania i trwanie procesu wypalania. Jednak najistotniejszy jest patent na przeszukiwanie inkrementalne - wynalazek może niezbyt nowy, ale świeżo pokazany przez Google i jednocześnie właśnie opatentowany przez Apple.

6 Wp.pl Wielkie polowanie na pedofilów i piratów w polskiej sieci Prokuratura z Żagania oskarżyła 41-letniego mężczyznę o kradzież programów komputerowych o łącznej wartości ponad 113 tys. zł. Piractwem zajmował się przez 10 lat - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu. Mężczyzna przyznał się do postawionych zarzutów i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Jeśli sąd wniosek odrzuci, będzie mu grozić do pięciu lat więzienia. Według prokuratury 41-latek działał w celu osiągnięcia zysku. Proceder przerwała żandarmeria wojskowa, która przed trzema laty zapukała do drzwi jego mieszkania w Żaganiu. Podczas przeszukania zabezpieczono dwa komputery z nielegalnym oprogramowaniem i kilkaset płyt. Wśród materiałów były także filmy i muzyka oraz treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Z kolei nielegalne rozpowszechnianie plików muzycznych może skończyć się zarzutami dla 58-letniej mieszkanki powiatu koszalińskiego. Kobieta, zatrzymana przez policjantów z Koszalina, umożliwiła użytkownikom sieci pobranie ponad 12 tys. utworów. 58-latka założyła konto na portalu hostingowym zajmującym się przyjmowaniem i udostępnianiem różnego rodzaju utworów muzycznych, filmów, programów oraz gier. Zamieściła na nim co najmniej pirackie pliki fonograficzne. Uzyskała je bez zgody osób uprawnionych, a następnie nielegalnie je zwielokrotniła. Przez jej działanie nieograniczona liczba użytkowników portalu mogła pobierać za darmo udostępnione przez nią utwory muzyczne. Związek Producentów Audio Video, który chroni prawa autorskie, wycenił poniesione z tego tytułu straty na ponad 24 tysiące złotych. Kobiecie grozić może do 2 lat pozbawienia wolności. 133 zabezpieczone komputery i laptopy, 81 wymiennych dysków twardych, 39 pendrive'ów, 28 kart pamięci, prawie 3500 płyt CD/DVD, routery, modem, telefony komórkowe, kasety VHS i odtwarzacze mp3 należące do 102 osób to efekt policyjnej akcji "Regina, która była wymierzona przeciwko sieciowym pedofilom. Za rozpowszechnianie pornografii z udziałem małoletnich grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Cała sprawa miała swój początek jeszcze w 2008 roku. Wtedy właśnie wszczęto sprawę rozpowszechniania informacji o pornograficznych zdjęciach małoletniej dziewczynki, mieszkanki Podkarpacia, za pośrednictwem portalu nk.pl (dawniej nasza-klasa.pl). Dzięki współpracy przedstawicieli działu bezpieczeństwa tego portalu a funkcjonariuszami Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, ustalono ponad sto adresów użytkowników, którzy wymieniali między sobą materiały o treści pedofilskiej, już nie tylko z udziałem tej dziewczynki. Jak się okazało, użytkownicy sieci byli rozsiani po całej Polsce. Trzeba było zatem zorganizować uderzenie, które swoim zasięgiem objęłoby cały kraj i w którym udział braliby policjanci wszystkich komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji. Na spotkaniu przedstawicieli Biura Kryminalnego KGP, Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie i funkcjonariuszy KWP w Rzeszowie ustalono, że do realizacji tej sprawy zostaną zaangażowani policjanci z Centralnego Zespołu dw. z Handlem Ludźmi BK KGP, którzy skoordynują ogólnopolską akcję. 7 września kilkuset policjantów w całym kraju wzięło udział w realizacji o kryptonimie Regina. Funkcjonariusze weszli do 114 wcześniej wytypowanych domów, mieszkań i siedzib firm oraz kafejek internetowych. W trakcie tych czynności zabezpieczyli 133 komputery i laptopy, 3 routery, modem, 81 wymiennych dysków twardych, sporządzili 2 kopie binarne 2 dysków twardych, zabezpieczyli też prawie 3500 płyt CD/DVD, 39 pendriv ów, 28 kart pamięci, 239 dyskietek, 17 kaset VHS oraz 16 telefonów komórkowych i 4 odtwarzacze MP3/MP4. Zabezpieczony w trakcie operacji Regina sprzęt komputerowy posłuży do dalszych czynności procesowych i zostanie poddany oględzinom przez biegłych sądowych z zakresu informatyki pod kątem zawartości pornografii dziecięcej. Po tych czynnościach możliwe będzie postawienie zarzutów właścicielom bądź użytkownikom sprzętu komputerowego. W ręce policjantów wpadły w sumie 102 osoby podejrzewane o rozpowszechnianie, ściąganie i posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci. Czterem z nich już przedstawiono zarzuty rozpowszechniania pornografii dziecięcej, jedna została osadzona

7 w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a jedna została tymczasowo aresztowana. Należy podkreślić wzorową współpracę policjantów prowadzących sprawę z przedstawicielami działu bezpieczeństwa nk.pl, bez której nie byłoby możliwe dokonanie tak precyzyjnego przeprowadzenia akcji. Funkcjonariusze z Centralnego Zespołu dw. z Handlem Ludźmi BK KGP podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i nie wykluczają dalszych zatrzymań. Policyjna akcja na politechnice - przejęto 150TB pirackich danych Serwery i twarde dyski komputerów z nielegalnymi programami oraz pirackimi filmami i muzyką zabezpieczyli policjanci w czasie przeszukania Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Sprawa dotyczy serwisu The Pirat Bay. Centrum sprawdzono na wniosek Belgów, którzy zwrócili się do strony polskiej o międzynarodową pomoc prawną w związku z prowadzoną w kilkunastu krajach europejskich akcją antypiracką. Informację o przeszukaniu potwierdził PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Michał Szułczyński. "Takie czynności zostały wykonane wczoraj w ramach pomocy prawnej dla Królestwa Belgii" - powiedział w środę prokurator. Wiadomym jest jednak, że belgijska policja prowadzi śledztwo przeciwko serwisowi The Pirat Bay. Jak dodał, chodzi o toczącą się w Belgii sprawę karną, ale odmówił informacji czego ona dotyczy. "Wiemy, że druga strona sobie tego nie życzy" - wyjaśnił Szułczyński. Prokurator nie chciał też mówić, co dokładnie zabezpieczono w czasie przeszukania. Prokurator będzie to wiedział, gdy otrzyma materiały z policji, która wykonywała te czynności - wyjaśnił. Informacji w tej sprawie nie udziela również rzecznik Politechniki Śląskiej Paweł Doś. Jak poinformował uczelnia nie zna szczegółów sprawy, odsyła do policji. Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej jest operatorem dwóch rodzajów sieci - uczelnianej oraz infrastruktury sieciowej w największych miastach regionu: w Gliwicach, Katowicach, Zabrzu, Bytomiu, Rybniku, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Rudzie Śląskiej, Bielsku-Białej, Cieszynie. Według nieoficjalnych informacji PAP ze źródła zbliżonego do sprawy policjanci zlokalizowali w centrum urządzenie, znajdujące się fizycznie wewnątrz sieci Politechniki Śląskiej, ale nie będące pod jej administracją i nie będące własnością uczelni. Funkcjonariusze nie zatrzymali nikogo z pracowników Centrum. "Wygląda na to, że mieliśmy do czynienia z takim magazynem nielegalnych treści, umiejscowionym właśnie w Polsce, w Centrum Politechniki Śląskiej. To smutne i przykre" - powiedział PAP Krzysztof Janiszewski, szef polskiego komitetu Business Software Alliance (BSA), organizacji zrzeszającej producentów oprogramowania komputerowego Jego zdaniem świadczy to o tym, że administratorzy i osoby odpowiedzialne za Centrum zupełnie nie panują nad powierzonymi im zasobami, skoro tak gigantyczne pojemności są wykorzystywane do magazynowania i wymiany nielegalnych plików. "To też świadczy o coraz większej skuteczności policji, o tym, że w sieci nie ma anonimowości. Akcja koordynowana przez Belgię sięga kilkunastu krajów Europy. Przestępcy nie mogą się czuć bezpieczni mimo granic" - ocenił Janiszewski. Według danych BSA w Polsce ciągle ponad połowa używanych programów komputerowych jest nielegalna. W ubiegłym roku zanotowano dwuprocentowy spadek - z 56 do 54 proc. "Wcześniej obserwowaliśmy jednopunktowy spadek rok do roku" - powiedział szef komitetu BSA w Polsce.

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

High. Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. nr 55. ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny. kwiecień-czerwiec 2015

High. Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. nr 55. ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny. kwiecień-czerwiec 2015 High ISSN 1730-5276 biuletyn informacyjny nr 55 kwiecień-czerwiec 2015 Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Politechnika Wrocławska Spis treści Tak się zaczęło...2 Główne

Bardziej szczegółowo

31 marca 2010 r. PRZEGLĄD PRASY

31 marca 2010 r. PRZEGLĄD PRASY 31 marca 2010 r. PRZEGLĄD PRASY RZECZPOSPOLITA, Dodatek promocyjny, 31/03/2010 r. Innowator Mazowsza W dodatku zawarte są informacje o mazowieckim naukowcach i przedsiębiorstwach nagrodzonych za innowacyjność.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Zagadnienia ogólne... 6 1. Obowiązujący stan prawny... 6 1.1. Akty prawa polskiego... 6 1.2. Umowy międzynarodowe...

SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Zagadnienia ogólne... 6 1. Obowiązujący stan prawny... 6 1.1. Akty prawa polskiego... 6 1.2. Umowy międzynarodowe... Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych RAPORT dotyczący przestrzegania PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH W POLSCE za rok 2007 Warszawa, 2008 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

OTWARŁA NOWE DROGI W NAUCE

OTWARŁA NOWE DROGI W NAUCE Numer 2/2011 ISSN 2081-5964 UWAGA! NOWA STRONA www.uprp.pl PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE PATENTÓW EUROPEJSKICH CORAZ WIĘCEJ OCHRONA WIEDZY TRADYCYJNEJ MODA CZY POTRZEBA Z WOKANDY UP RP CO NIE MOŻE BYĆ ZNAKIEM

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ SZKOŁY WYŻSZE I PARKI TECHNOLOGICZNE

WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ SZKOŁY WYŻSZE I PARKI TECHNOLOGICZNE LBI-4101-08-00/2012 Nr ewid. 172/2012/P12128/LBI Informacja o wynikach kontroli WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ SZKOŁY WYŻSZE I PARKI TECHNOLOGICZNE MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Raport antypiracki 2011

Raport antypiracki 2011 Raport antypiracki 2011 Okres: 1.01.2011-31.12.2011 Spis treści 1. Wstęp 2. Skala piractwa w Polsce na tle innych krajów 3. Piractwo intelektualne internautów a. Obszary tematyczne związane z piractwem

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Fot. L. Panasiewicz. Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych. W NUMERZE m.in.:

Fot. L. Panasiewicz. Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych. W NUMERZE m.in.: 1 (26) / 2011 Fot. L. Panasiewicz Politechnika Lubelska prowadzi badania na zamówienie podmiotów gospodarczych ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: Z nauki do biznesu, z biznesu do nauki Uczelnie muszą komercjalizować

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać Informacji? Mazowieckie biblioteki na miarę XXI wieku

Gdzie szukać Informacji? Mazowieckie biblioteki na miarę XXI wieku P R O G R A M O P E R A C YJ N Y K A P I TA Ł L U D Z K I R E G I O N A L N Y P R O G R A M O P E R A C YJ N Y W O J E W Ó D Z T W A M A Z O W I E C K I E G O 2 0 0 7 2 0 13 nr 1 2015 Gdzie szukać Informacji?

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Szanowni Państwo,

SPIS TREŚCI. Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI Szanowni Państwo, M iniony kwartał a zwłaszcza wrzesień obfi - tował w wiele doniosłych przedsięwzięć, zarówno o charakterze międzynarodowym, jak również krajowym, których inicjatorem i głównym

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH?

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 7/2012 Róg obfitości

Biuletyn nr 7/2012 Róg obfitości Róg obfitości Nauka napędza biznes przyznał jeden z uczestników październikowego spotkania w ramach projektu Co biznes mówi nauce?. Ale nie reprezentował on firmy z sektora ściśle kojarzonego z przemysłem.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE CO JEST CO?

INNOWACJE CO JEST CO? INNOWACJE CO JEST CO? Gdańsk 2006 1 2 INNOWACJE CO JEST CO? POMORSKIE STUDIA REGIONALNE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk 2006 3 WYDAWCA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Departament

Bardziej szczegółowo

Innowacje w działaniu. Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG

Innowacje w działaniu. Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG 2012 Innowacje w działaniu Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG Spis treści str. 3 Wstęp str. 4-7 Powiązania wiedzy i gospodarki W rozwoju początkujących i dojrzałych klastrów pomaga działanie

Bardziej szczegółowo

Kapitał to nie wszystko rozmowa z Peterem Jungenem, guru przedsiębiorczości. nr1/011. MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię

Kapitał to nie wszystko rozmowa z Peterem Jungenem, guru przedsiębiorczości. nr1/011. MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr1/011 MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię Jak fundusze venture capital budują wartość spółek? Integer.pl: Receptą na sukces jest wiarygodność ISSN187-1

Bardziej szczegółowo

Regiony i miasta przyjazne MŚP

Regiony i miasta przyjazne MŚP Regiony i miasta przyjazne MŚP Badanie przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych UE Witold Krochmal, sprawozdawca zapowiadanej opinii KR-u w sprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

biuletyn o transferze wiedzy i technologii NR 1(5) / 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

biuletyn o transferze wiedzy i technologii NR 1(5) / 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY biuletyn o transferze wiedzy i technologii NR 1(5) / 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Patent na program komputerowy?: model ochrony prawnej, jaką poszczególne państwa powinny przyznać programom komputerowym,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE URZĘDU PATENTOWEGO RP W III KWARTALE 2010 r.

KONFERENCJE URZĘDU PATENTOWEGO RP W III KWARTALE 2010 r. CZY SYSTEM IP SPEŁNIA SWE ZADANIA DLACZEGO WARTO DBAĆ O SWOJĄ MARKĘ INNOWACYJNOŚĆ PO RAZ PIERWSZY UP RP INICJATOREM NOWEGO WSKAŹNIKA W RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH CZY DZIEWCZYNY CHCĄ STUDIOWAĆ NA POLITECHNIKACH

Bardziej szczegółowo

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego SŁOWO WSTĘPU O PROMOCJI PROJEKTÓW Drodzy Czytelnicy, w poprzednich czterech wydaniach biuletynu przedstawione

Bardziej szczegółowo

Internet. Dlaczego każdy może bezkarnie okradać Kazika w sieci? Wymiana programów jest droga, bywa zbędna. Biznesowe i prawne oblicze internetu

Internet. Dlaczego każdy może bezkarnie okradać Kazika w sieci? Wymiana programów jest droga, bywa zbędna. Biznesowe i prawne oblicze internetu nr 9 (989) 2 czerwca 2007 TEMAT TYGODNIA Prawo autorskie w internecie Dlaczego każdy może bezkarnie okradać Kazika w sieci? Moja muzyka, tak jak i inne dzieła artystyczne, jest chroniona prawem autorskim

Bardziej szczegółowo